Prodávání hlasů = výprodej demokracie

14. 02. 2011 | 00:38
Přečteno 5103 krát
Polemika s článkem JUDr Petra Kolmana Každý máme právo svobodně prodat svůj hlas, MFDnes, 11.2.Ne dost na tom, že korupce v Česku již metastázovala do samotných základů demokracie – do svobodných voleb. Nyní již máme na stole dokonce odborné zdůvodnění a schválení toho, co nás, obyčejné voliče, pobuřuje – prodej hlasů.

Právník Petr Kolman je přesvědčen, že prodávat svůj hlas je lidské právo, o které nás nyní ústavní soud přípravuje. Hájí právo jedněch prodat třeba budoucnost jiných spoluobčanů, kteří mají kromě práva i zájem spolupodílet se na budoucnosti společenství, ve kterém žijí. A nedělá přitom rozdílu mezi předvolebním gulášem a prodejem volebního hlasu. Pak ovšem ani není schopen rozeznat rozdíl mezi nabídkou a uzavřením smlouvy, mezi legitimním lobbyingem a prachsprostou korupcí politiků, jak ji např. ve své nahotě předvedl nachytaný poslanec Dolejš z KSČM. To je ovšem u právníka na pováženou.

Petr Kolman dovozuje, že když je podle ústavy „každý občan především svobodným a rovným členem společnosti a tedy i svobodným voličem,“ pak „pokud někomu slíbím, že hodím hlas jeho straně, a dostanu za to 200 nebo 2 000 korun, jde o moje svobodné rozhodnutí neodporující ústavě.“ Tato slova jsou vlastně pouze jinou formou schovávání se za heslo „co není zakázáno, je dovoleno,“ v čemž byli ekonomičtí mafiáni z 90-tých let tak úspěšní.

Od právníka bych očekával, že kromě umění číst jednotlivé věty ústavy si je stejně tak vědom ducha ústavy či zákona. Pokud absenci explicitního zákazu prodeje volebního hlasu v ústavě považuje za de-facto jeho schválení, či dokonce za omezení osobní svobody, pak si troufám říct, že se jedná o účelový záměr nebo o fach-idiocii. Mělo-li by obé tendenci bujet, potom nám asi nezbude, než v sebeobraně zákaz prodeje hlasů do ústavy taxativně zanést.

Petr Kolman argumentuje, že se nezmenší ničí svoboda, pakliže někomu ponecháme legální možnost prodávat volební hlasy. Mýlí se. Pokud volič dospěje k závěru, že nemá koho volit, je skutečně jeho právem hodit svůj hlas do popelnice, aniž by tím přímo zasáhl do práv a svobod jiných voličů a porušil tak rovnost hlasu. Pokud se však do některé obce nebo města těsně před volbami přihlásí k trvalému pobytu desítky lidí, kteří ve skutečnosti žijí úplně jinde, osud správy daného místa je jim naprosto lhostejný a jejich jediným zájmem je okamžitý zisk z prodeje jejich hlasů, samožřejmě tím ovliní svobodu a právo ostatních rozhodovat o své budoucnosti.

Svou konstrukcí legálnosti prodeje hlasů Petr Kolman narušuje hned dva principy vyplývající z ústavy: rovnost hlasu a svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti. A sice na základě zneužití různé ekonomické síly. Ve skutečnosti totiž volič svůj hlas neprodává konkrétní straně, ale skupině kmotrů, kteří nákupem sledují své vlastní partikulární ekonomické zájmy a nikoli zájmy této země. Jedná se o obdobu privatizačních fondů, které se do značné míry podílely na tunelování české ekonomiky v devadesátých letech. Nákup hlasů ve volbách je pak prvním krokem v mnohavrstevné politicko-ekonomické korupci a s jako takovým by se s ním mělo zacházet.

Naprosto šokující jsou pak Kolmanovy věty: „Je nutno polemizovat s názorem, že rovnost volebního práva (každý dospělý volič má jeden hlas) nesmí být narušována praktikami, které umožňují, že každý má k dispozici tolik hlasů, kolik si jich koupí. Toto je nutné poopravit na: každý má k dispozici tolik hlasů, kolik mu jich ostatní voliči svobodně prodají.“ Argument, že každý má současně svobodnou volbu svůj hlas neprodat neodráží již ani dnešní realitu, pestrost motivů či ekonomickou situaci jednotlivců. Takový argument by zněl stejně naivně, jako že všichni mají svobodnou volbu neporušovat zákon a tedy že žádné zákony nepotřebujeme.

Pan Kolman svým názorem degraduje volební právo jednotlivce na úroveň černého prodeje lístků na vyprodaný fotbalový zápas. Pro mne z nepochopitelných důvodů absolutně ignoruje vůli občanů podílet se na řádné správě věcí veřejných přes své zástupce, od kterých očekává, že budou s touto zemí zacházet s péčí řádného hospodáře. Ignoruje to, že dospělí občané této země mohou také přemýšlet o budoucím osudu svých dětí, který nechtějí svěřit do rukou hochštaplerů a mafiánů. Lze říci, že to je ve skutečnosti široký smysl samotného volebního práva. Rovnost hlasu pak má stejný význam, jako rovnost před zákonem, tedy, že musí být nezávislý na finanční síle nebo společenském postavení majitele hlasu. Jinak by totiž, skrze rozdílnou finanční sílu, kumuloval v jedněch rukou větší počet hlasů, než jim podle zákona přináleží.

Pro zlepšení průzračnosti možných dopadů případného zakořenění názorů právníka Kolmana je třeba dodat i to, co sám sice nahlas neříká, ale kam by uplatnění jeho logiky v praxi vedlo: volby, stejně jako referendum by ztratily svou roli, tedy poskytovat možnost ovlivňovat správu věcí veřejných starostlivými občany. Demokracie by de-facto přestala fungovat. Správu země by ovládla silná ekonomická uskupení, která by si nominovala a „volila“ své politiky a strany. Vrcholem celého procesu by bylo, že taková dekonstrukce demokratických struktur by již ponechala jen a jen na silných finančních uskupeních, aby si vyrobily dostatek natolik ekonomicky slabých občanů, aby tito byli vždy ochotni své volební hlasy prodat. A perpetuum moci by bylo na světě.
Obávám se, že vcelku zde nejde o nic jiného, než zametání cesty, ať vědomé či nevědomé, pro korporativismus. Ten, jak známo, se v některých zemích v minulosti vyvinul ve fašismus. Pevně doufám, že adeptům práva, kterým Petr Kolman přednáší na VŠ, přednáší i někdo další, kdo je schopen tyto extremistické názory více než vyvažovat.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Radkin Honzák napsal(a):

Když holka prodá svý tělo, dostane se jí ošklivých jmen. Když někdo prodá kus svojí osobnosti, jaké pro to hledat pojmenování? Ale pro právníka, který to obhajuje už vymysleli označení pradávno: CHUCPE!
14. 02. 2011 | 01:00

almost glossed™ napsal(a):

Něco tak odpudivého přednáší na VŠ? Neuvěřitelné.

Mladá fronta tiskne podobné hanebnosti? Neuvěřitelné.
14. 02. 2011 | 01:06

skeptický napsal(a):

V praxi demokracie pracuje na principu nakupování hlasů za sliby,které nedodrží.Tedy ne za hotové.Fakticky podvod.
Tenhle nový systém slíbí jen peníze,a zaplatí.

Alternativou by mohla být vláda silného jedince,a eliminovat tyto dva volební nešvary úplně.

A místo jedné strany,což dostalo Evropu do neštěstí,nemít stranu žádnou.Pouze občané.

Myslím,že se nikdy nedosáhne kýžený Ordnung,pokud bude parlament,a pokud zodpovědní úředníci i občané nebudou stavěni za své skutky ke zdi na hanbu.

O právnících už napsal své Jonathan Swift,a moc se asi nezměnilo.
14. 02. 2011 | 01:30

skeptický napsal(a):

Doktore

Distributorka přenosných chorob.
14. 02. 2011 | 01:38

Ládik!!! napsal(a):

Prodám svůj hlas, za 400 000 na 4 roky. Plus mínus 10%. Ale ne za prachy ze státní kasy.
14. 02. 2011 | 05:36

Evžena napsal(a):

Co není zakázáno, je povoleno. Právo tedy máme, ale kam se poděla zodpovědnost za svá rozhodnutí?
14. 02. 2011 | 07:08

rejpal napsal(a):

Jediné, co se proti kupčení s hlasy dá udělat, je všem voličům vydat nové čísté lístky a nikoho jiného nepustit za plentu. Tím ztratí nahaněči jistotu, že volič nesebral peníze a nevolil někoho úplně jiného (a taky jistotu, že prodejce hlasu si bude pamatovat, komu svůj hlas prodal). Vše ostatné je marné lásky snaha. Soudy věc odkládají, pokud se neprokáže VĚTŠÍ počet případů, což jde dost těžko. Mně celá ta věc moc nevzrušuje. Nevídím nijak zásadní rozdíl mezi tím, když mi někdo dá zadarmo guláš nebo dvě stovky. Daleko horší jsou prostocviky s velikostí obvodů, které předem znerovnoprávňují hlasy některých voličů, a to kupodivu legislativcům moc nevadí.
14. 02. 2011 | 07:43

anti politik napsal(a):

Pokud jde o Judr Kolmana kterého znám, tak je to bývalý podnikový právník s VUMLem za minulého režimu, který nemá o právu jako takovém ani šajnu! Ten se živit právničinou ani nemůže, protože ji prostě neumí-leda tímhle psaním kravin!
14. 02. 2011 | 08:12

jarpor napsal(a):

Pane Tuttere

z jmenovaného článku jste vynechal jeden zásadní moment, který onen právník porovnává a táže se :

Jaký je rozdíl mezi prodáním hlasu za peníze / dobrovolným prodáním hlasu / a prodáním toho stejného hlasu za guláš, pivo, propisku, sliby... politických stran ?

Onen právním se zamýšlí, že obé je svým způsobem nemorální... leč za odsouzeníhodné se považuje jen to prodávání za peníze...

A o tom, že je jen na voliči, zda hlas využije vhozením do urny, nebo do popelnice, tedy o jeho svobodě... o tom snad spor není potřeba vést.

Úvaha právníka, naprosto oprostěná od jakékoliv ideologie a politiky mi nepřipadá taková, aby podobnými texty, jak jste napsal byl odsuzován.

Osobně - za "tunelování politiky" považuji nejen ty penězové nákupy a stěhování se před volbami ... ale i ony guláše, pivo atd... a takto viděno, dávám tomu právníkovi za pravdu.

Hezký den
14. 02. 2011 | 08:21

Dočekal napsal(a):

"Co dovoluje zákon, to zakazuje stud."

Tak tohle jsem slyšel už hodně dávno od jednoho starého pana profesora, vyhozeného z Vysoké školy po čistkách v padesátých letech minulého století.
Tento vzácný člověk byl tehdy jedním z mých učitelů na druhém stupni ZŠ.

Dokud se prodávají jen volební hlasy, je to stále ještě dobré. Ony se ale už prodávají nejen těla, ale také duše.

"Na to, aby lidé vyšli do ulic, je tady příliš mnoho hospod."
14. 02. 2011 | 08:31

Dočekal napsal(a):

ODS v roce 2006 nakoupila dva poslance z opoziční politické strany.

No a co. Fotbalový klub taky nakupuje hráče od konkurence. Cílem je přece vyhrát, ne?
14. 02. 2011 | 08:38

neo napsal(a):

Myslim, že by se měl rozlišovat prodej hlasu a uplácení voličů.

Politické strany běžně své voliče uplácejí. 13 důchod, pivo, párek i dárek, porodné, pohřebné, přídavky, prebendy atd atd..

Pak se snadno uplácí i lidé v nedobré situaci, jako třeba chudší vrstvy v Ústí apod..

Ale pak jsou lidé, kteří by klidně svůj hlas dobrovolně prodali, proč ne? Normálně ho vydražit by měla být svobodná volba každého občana.
14. 02. 2011 | 08:42

neo napsal(a):

Pane jehož jméno si nesmím brát do klávesnice, máte nějaký důkaz, že by ODS nakoupila poslance z opoziční strany?
14. 02. 2011 | 08:51

Evžena napsal(a):

V roce 2006 ČSSD měla i takové poslance, kteří se nechali koupit. :o)
14. 02. 2011 | 09:00

rejpal napsal(a):

neo
Já v tom tak zásadní rozdíl nevidím. Snad jen v tom, že volební guláš se podává hromadně, dvě stovky za hlas jsou intimnější. To první má dlouhou tradici a je pokládáno za eticky neutrální, to druhé se pokládá za přečin maření voleb. Ten článek, se kterým autor polemizuje, jsem četl, a když člověk spolknul první vlnu údivu, nakonec jsem mu dal zapravdu. Každý z nás má jeden hlas, a jak s ním naloží, je na něm. Na druhé straně by občan měl z médií vědět, která strana tuhle praxi dělá - část proto, aby věděla, kam se má obrátit, druhá proto, aby takovou stranu nevolila.
14. 02. 2011 | 09:00

rejpal napsal(a):

neo
ještě jedna glosa. Není nakonec prodej hlasu něco velmi podobného prodeji emisních povolenek?
14. 02. 2011 | 09:02

s.ráth napsal(a):

a co od toho čekáte, když má volební hlas úplně každý. Včetně těch, kteří se na chodu státu nepodílejí ani tím, že by platili daně! Již za c.a k. mocnářství platilo, že volit může jen ten kdo za poslední tři roky zaplatil, prokazatelně, alespoň 3 zlaté na daních. Nebo by snad mělo platit, že když se postavím na parkovišti vedle škodovky, dává mě to právo na valné hromadě Škody rozhodovat o dividendách a ředitelství firmy?
14. 02. 2011 | 09:14

neo napsal(a):

rejpal,

nebo prodeji práv k něčemu. Proč neprodat své právo volit?
14. 02. 2011 | 09:18

rejpal napsal(a):

neo
Je to tak. S nadsázkou vlastně ti, co volit nejdou, prodali (věnovali) své právo těm nejsilnějším stranám.
14. 02. 2011 | 09:21

Evžena napsal(a):

Proč neprodat...
druhá strana mince
...proč prodat?
Je osobní krátkodobý zisk vždy to nejlepší řešení?
14. 02. 2011 | 09:24

Dočekal napsal(a):

Poslanec Miloš Melčák přiznal, že s ODS podepsal smouvu, kde se zavazuje k tomu, že bude hlasovat s vládní koalicí.

Poslenec Melčák (zvolený do PSP ČR za ČSSD) měl od té doby přidělenu ochranku (auto se šoférem a jedním bodyguardem) a tímto autem byl přepravován z místa bydliště do Prahy a zpět.
Poslanec Melčák po celou dobu, tedy od přidělení této ochranky až do ukončení svého poslaneckého mandátu pobíral příspěvek na dopravu, který v jeho případě činil víc než třicet tisíc měsíčně.
Pan Melčák se zachoval tržně, tedy pravicově.

"Pravda zvítězí tehdy, až bude mít stejné možnosti, jaké má lež"

"Lež by neměla naději na úspěch, kdyby se pokaždé nenašlo dost těch, kteří věří lhářům."

"Když mi někdo něco slíbí a já mu uvěřím a on svůj slib nesplní, je na vině on. Já jsem nemohl vědět, že je to lhář.
Když mi tentýž člověk zase něco slíbí a já mu opět uvěřím a on mne opět zklame, jsem na vině já. Uvěřil jsem lháři."

Pan Miloš Zeman projevil přání státi se prezidentistou této země v přímé volbě.

"Chceš-li poznat charakter člověka, dej mu moc."
Abraham Lincoln
14. 02. 2011 | 10:24

Dočekal napsal(a):

"Morálka vždy předchází právu. Bez morálky není práva.
Co dovoluje zákon, to zakazuje stud."

Takto zní celý citát tak, jak nám to tehdy říkával pan profesor.

Omlouvám se tímto dodatečně panu profesorovi M. V. a posílám svoji vzpomínku na tohoto vzácného člověka tam, odkud není návratu.
14. 02. 2011 | 10:36

Carlos V. napsal(a):

Možná bych se za jistých okolností jistému smluvnímu vztahu nebránil.

Ale za zcela jiných podmínek. Nepotřebuju pár stovek za hlas, ale třeba aby politik plnil své předvolební sliby.

Proto bych mu upsal hlas výměnou za závazek hlasovat dle dohodnutých preferencí a podmínek.

A hezky pdo tučnou pokutou.
14. 02. 2011 | 11:02

rejpal napsal(a):

Evžena
Tyhle úvahy tvoří součást předvolebního rozhodování většiny z nás. Ale pokud jsme demokraté, musíme komukoli přiznat právo rozhodovat se třeba podle vůně tabáku politikovy fajfky. Jeho hlas má stejnou váhu jako hlas člověka, který měsíc studuje politické programy a chodí na mítinky.
14. 02. 2011 | 11:05

Nuba napsal(a):

Nečetla jsem sice všechny příspěvky, ale domnívám se, že jeden zásadní rozdíl mezi gulášem a 200,- Kč tady přece jen je.

Ten volební guláš nebo pivo, či cokoli jiného si lidé vezmou, jdou domů a potom, když jdou volit, tak si tam stejně hodí koho chtějí. A nebo spíš k volbám vůbec nejdou, když vidím ty typy, které stojí ve frontě na to pivo.

U těch peněz se přece jedná o něco jiného. Tam tihleti lidé dostanou do ruky vyplněný hlasovací lístek a čeká se na ně, až ho tam do urny hodí, čili za peníze je tady také provedená kontrola. To není jen tak nezávazné, natláskat se gulášem, zapít pivem a stejně si říct - Paroubek nás může tak maximálně víte co.

Jinak ty předvolební akce absolutně neuznávám, nikdy by nezměnily můj názor na to, koho mám volit, ale spíš naopak mě to odradí, protože je na první pohled zřejmé, že se jedná o hon na voliče, o kterého v mezidobí až tak valný zájem zase není.
14. 02. 2011 | 11:06

rejpal napsal(a):

Nuba
s tím lístkem máte pravdu. Jenže to je problém řešitelný zcela jednoduše. Místo nahánění naháněčů, které téměř vždy skončí fiaskem, by stačilo neposílat voličům domů platné kandidátky, ale jen seznam kandidátů ke studiu. A lístky vydávat až v místnosti. Za pletnus voličem nikdo nesmí, a tudíž bychom na tom byli stejně jako s tím gulášem. Pochybuji, že by se po této úpravdě někdo snažil dávat pologramotným spoluobčanům pár stovek s velmi nejistým výsledkem.
14. 02. 2011 | 11:19

Nuba napsal(a):

rejpal

tak to máte zcela jistě pravdu
14. 02. 2011 | 11:27

LEVAK napsal(a):

Pane Tutter Vy jste asi zapomněl,že žijete v tržním mechanismu?
14. 02. 2011 | 11:31

rejpal napsal(a):

Nuba
To řešení se mi zdá tak jednoduché, že ani nechci věřit, že to nikoho nenapadlo. Dokonce by se ani nemusely tisknout kandidátky ve dvou formátech, stačil by přetisk něco jako specimen - a při počítání hlasů tyhle lístky vyřadit jako neplatné. Neznalé občany by poučila volební komise a informace by byla i v úvodním manuálu. Určitě by to přišlo levněji než soudní procesy o neplatnosti voleb s téměř nulovým výsledkem.
14. 02. 2011 | 11:39

Nuba napsal(a):

Rejpal

je to opravdu někdy deprimující, že naprosto triviální záležitosti se zadrhávají a třeba i roky neřeší. Jeden by dokonce pojal podezření, že se tak děje schválně. Nevím, za co je ten náš obrovský byrokratický aparát placený. Je tak zbytnělý, že mu trvá otočit se ze strany na stranu celou věčnost.

Jeden se nestačí divit, to máte recht
14. 02. 2011 | 11:44

ZdeněkJ. napsal(a):

s.ráth
"a co od toho čekáte, když má volební hlas úplně každý. Včetně těch, kteří se na chodu státu nepodílejí ani tím, že by platili daně! "
On někdo takový existuje?
14. 02. 2011 | 11:58

rejpal napsal(a):

Nuba
Přiznám se, že po kauze s poslaneckými platy už má představa, že všechna nebo většina zvěrstev jsou výsledkem zlé vůle, není tak jednoznančná. Ukazuje se, že hodně problémů má příčinu v hlouposti,nekompetentnosti, nezájmu a lenosti. Jen nevím, jestli tohle poznání je pozitivní.
14. 02. 2011 | 11:59

Nuba napsal(a):

rejpal

taky si nehodlám kazit život rozebíráním konspirace a zlé vůle, jistě i ta ovšem existuje. To ostatní spadá tak jak jste uvedl do oblasti hlouposti, nekompetentnost, nezájmu a lenosti. Jde pouze o ten poměr, ovšem ať je jakýkoliv, na špatném výsledku, tak jak jsme toho dnes a denně svědky, to nic nezmění
14. 02. 2011 | 12:11

LEVAK napsal(a):

Vážení jaký je rozdíl mezi bankovkou za hlas a volebním gulášem s pivem?
PS:ministr Drábek chce aby rodiče podporovali nezaměstnané děti a naopak.To se mi zdá vůbec nedemokratické!
14. 02. 2011 | 13:47

neo napsal(a):

LEVAK:

jistě, tobě se zdá demokratičtější, aby je podporovali cizí lidé, že?
14. 02. 2011 | 13:54

Korecký napsal(a):

Tak jsem si našel kritizovaný článek advokáta P. Kolmana v MF Dnes a musím říci, že blogger asi polemizuje s něčím co tam vůbec není napsáno nebo některé věty vytrhává z kontextu. Kolman tam jasně píše, že prodávání hlasů považuje za neetické a nikde v jeho textu nevidím, že by jej chválil.
Tutterovu větu - Pan Kolman svým názorem degraduje volební právo jednotlivce na úroveň černého prodeje lístků na vyprodaný fotbalový zápas...jsem vůbec nepochopil, může nám ji blogger vysvětlit? Děkuji
14. 02. 2011 | 15:54

Anička z Kuřimi napsal(a):

Helejte Jirko,
Melčák s Pohankou nám ukázali, že máme tržní hlasy.
Se svým volebním hlasem si mohu dělat co chci, a dostanu-li DAR za svůj vol. hlas, pak nevím vo čem váš blog je ...
14. 02. 2011 | 17:50

Ládik!!! napsal(a):

Každé zboží si najde svého kupce. Je to jen otázka ceny.
14. 02. 2011 | 18:50

Gabina Patáková napsal(a):

Pane Tuttere můžete mi vysvětlit na základě čeho mi chcete zakázat, abych třeba sousedce, která kandiduje za ČSSD nebo ODS prodala svuj hlas? Proč to nesmím udělat?

Podle mě jsou nejhorší nevoliči a ne Ti kteří se starají o život kolem sebe a za peníze takto utržené třeba koupí léky pro děti.
14. 02. 2011 | 19:59

LEVAK napsal(a):

Ad neo:"Hádanka: Kdo a kdy napsal následující? „Kapitalista prosperuje… my se zatím propadáme stále níž než tažný dobytek, protože ten je lépe živený než my a lépe se o něj starají. A to proto, že z hlediska dnešního systému má větší cenu. A přesto nám říkají, že zájmy Kapitálu a Práce jsou totožné.“ Napsal to už v roce 1845 Benjamin Disraeli, klasický konzervativec, za jehož premiérství imperiální moc Velké Británie dosáhla vrcholu.
Abych trochu přisolil: „Cílem není ocejchovat jako komunistu každého, kdo užívá jazyk marxismu-leninismu… poněvadž na marxismu něco je.“ Charles Bohlen, asistent ministra zahraničí USA George Marshalla, s jehož jménem je spojena záchrana Evropy před poválečnými protokomunistickými zmatky.
Původní kapitalismus viděl konzervativec Disraeli a revolucionář Marx stejně. Zatímco však druhý propadl přesvědčení, že kapitalismus se nezmění (některá jeho zjištění však stále neztratila platnost), první ho chtěl reformovat a svobodnou společnost zachránit. On a německý Otto von Bismarck, jakož i americký prezident Woodrow Wilson tápavě přicházeli na stopu jediného účinného léku na pozdější extrémní projev marxismu, zmršeného ruským despotismem a byzantinismem: sovětský komunismus. Tím lékem je sociální stát. Po druhé světové válce vyléčil Evropu a dodnes jí jde k duhu. Dále už je rovnice jednoduchá. Kdo chce účinně bojovat proti komunismu a marxismuleninismu, učiní dobře, bude-li bojovat za sociální stát."
14. 02. 2011 | 21:44

buldatra napsal(a):

Volební hlasy si stále někdo kupuje. Většinou za sliby. Někdo tomu říká lži.
Slibem nezarmoutíš.
Nesplněné sliby politiků jsou morální? To málokdo řeší, zákon už vůbec ne.
Slib je holub na střeše.

Penězi také nezarmoutíš.
Je to vrabec v hrsti a v tom je asi ten hlavní rozdíl.
Jak jsme si ustlali…

Snad jedině přímá demokracie a hlavně odvolatelnost politiků by dokázala, sice ne hned, něco podstatného změnit.
15. 02. 2011 | 09:36

kotas napsal(a):

Tutter Vy byste mel dostat medaili za plané moralizování!
17. 02. 2011 | 19:47

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy