Přímá volba presidenta - kdo je vinen

22. 01. 2012 | 00:20
Přečteno 5651 krát
Politici, jejichž tváře již více než deset let denodenně vídáme a výsledky jejich práce máme tu čest sami na sobě pocítit se obávají přímé volby presidenta. Přesněji řečeno, mají strach z úsudku občanů.

„Patřila jsem k nim a patřím k nim i nadále,“ přitakala presidentská kandidátka Miroslava Němcová Václavu Moravcovi na jeho připomínku, že přece vždy patřila k lidem uvnitř ODS skeptičtějším k přímé volbě prezidenta.

Nemyslím si, že za normálních podmínek - bez korupce, bez protekce, ale s vládou morálky a spravedlnosti by veřejnost a pod jejím tlakem následně a neochotně i část politické elity tolik toužila po přímé volbě. Miroslava Němcová a všichni další lkající politici dnes sklízejí pouze to, co sami zaseli. Ani to je však nepřivádí k sebereflexi, zdá se.

A tak se ani Miroslava Němcová nemohla zamyslet, proč jsme se dostali až do situace, kdy si přímou volbu presidenta, přeje stále větší část veřejnosti. Nepodělila se s posluchači o to, co jako mnohaletá špičková politička dominantní strany udělala pro to, aby přímá volba nebyla vnímána jako poslední stéblo, kterého se chytá český občan buď ve víře, že je sám schopen vybrat kandidáta, který konečně ten sajrajt, který v současné politické, byrokratické i polostátní ekonomické sféře tolik zapáchá, vykydá nebo prostě proto, že již chce vidět nějaký vzor, který mu bude dávat alespoň naději, když ne rovnou spravedlnost , vzor, za který by se nemusel stydět, protože nekrade ani pera ani miliardy.

Miroslava Němcová není jediná z kandidátů, kdo se neohlíží a nehodnotí svůj podíl a podíl její strany na současném stavu. Stejně bychom mohli jmenovat jejího stranického kolegu Přemysla Sobotku, který také kandiduje na post nejvyšší. Nemohu si vzpomenout na jediný případ, kdy by tito vlivní politici zcela viditelně, a rázně a ještě lépe oba dva společně bouchli do stolu a trvali na tom, že jejich strana musí být čistá jako lilie a nikoli umazaná od všemožných kmotrů nebo dokonce vlastních vedoucích straníků, pokud chce získat důvěru obyvatel v její záměry. Nota bene, když je mají platit zejména právě ti občané. Neslyšel jsem, že by trvali na tom, aby bývalý „princ“ ODS Ivan Langer vysvětlil svá slova o tom, kolik lidí půjde bručet, která pronesl jako výhrůžku vůči Straně zelených, aby prosadil proceduru, kterou jeho strana potřebovala při poslední volbě presidenta, snad nejostudnějším to státním aktu moderních dějin naší země. Nemohu se upamatovat, kdy by řekli: to my jsme vinni, že lidé opět rozlišují mezi my a oni. Protože vinnen je i ten, kdo pouze nečinně přihlíží zločinu. Nebo snad lze kauzy spojené s Markem Dalíkem, všemi těmi pověstnými kmotry nebo fenomenální zbohatnutí firmy bývalého ministra Aleše Řebíčka nazvat nějak jinak? Neslyšel jsem od nikoho z nich větu – občané odpusťte, stydím se za ně. Byl snad strach ze stranické omerty větší, než víra v to, co je správné? Nebo snad zvítězila úpřimná obava, že konat správně a říkat pravdu by stranu poškodilo? Ať tak či onak ani jedno není dobrým vysvědčením.

Není mým cílem jednostranně diskreditovat vybrané kandidáty na presidenta. Jde mi o nás, kteří presidenty nikdy nebudeme, ale zůstaneme občany této země a chceme v ní žít s hrdostí sami na sebe, že nebudeme více tolerovat ty, kteří nejsou dostatečně pokorní, kteří vší vervou nehájí zájmy společné proti nepravostem, kteří dávají přednost stranické mlčenlivosti před spravedlností. Jde o to, abychom od kandidátů požadovali podstatně více, než jenom příjemnost v diskusi a uhýbání před zlem, nebo dokonce jenom známost tváře z médií, budeme-li mít jednou skutečně volbu presidenta ve svých rukou. Nelze očekávat, že prokázaná ne-odvaha Miroslavy Němcové a Přemysla Sobotky dává předpoklad pro splnění kteréhokoli i z výše zmiňovaných očekávání. Naopak, lze očekávat, že dál se pojede –doslova- močálem černým ...jak pravil klasik.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vasja napsal(a):

Šrouby a matice.
http://www.youtube.com/watch?v=xzi2vbGOJ7g&feature=youtu.be
22. 01. 2012 | 01:49

Nečas napsal(a):

Protože se jedná o vládu boje proti korupci a za vyrovnaný rozpočet, tak musí vysocí státní úředníci dostávat stotisícové odměny, aby nic neprozradili opozici nebo občanům jak se to dělá. Za ty peníze mají povinnost neslyšet, nevidět a hlavně mlčet. No a my to jenom zaplatíme ze svých daních.
22. 01. 2012 | 02:07

anti politik napsal(a):

Němcová je polistopadová politická klasika. Ta paní politička by se měla spíš jmenovat-Já nic neslyšela, neviděla a nevím nic už dvacet let!
22. 01. 2012 | 06:54

Saltzman napsal(a):

Po přečtení podobných článků si povzdechnu. Moralistická zvolání nám nepomohou, ač s nimi i většinově souhlasíme. Když pak jdu mezi ten lid prostý, pak je ze mně slyšet i slovo sprostý. Co lze vnímat během dne jen při jízdě z bodu A do bodu B! Je to hrůzná ukázka bezohledného chování, hulvátství, povýšenectví.

Říká se, že jak se chová člověk za volantem, takový ve skutečnosti je. Určitě to nemůže platit doslova a podle jednoho rupnutí nervů, ale styl jízdy dlouhodobě, to je jasný signál o řidiči jako občanu. Je totiž v jisté anonymitě vůči okolnímu světu, policie v nedohlednu, nadřízení ho nevidí a neslyší, tudíž nemusí se bát následků. A už to frčí! Agresivita se uvolňuje, protože konečně k tomu má beztrestnou příležitost. Arogance, povýšený pohled na zbytek chudšího světa, má šanci k uplatnění a ukojení ega. Nechuť ke svazujícím předpisům a zvyklostem má konečně šanci k uplatnění, když není nadřízená vrchnost v dohledu a tak se porušuje vše myslitelné i nemožné. Vztek se závistí se mísí a má konečně šanci na uplatnění, třeba při možném zavazení v provozu, či ukázce bezohledného přejíždění z pruhů do pruhů a mnoho fajnovostí takového trotla.

A tak vidím černě možnost přímé volby prezidenta. Co nám to přinese?! Lepšího tvora než jsme sami? Jaký tvor se nám nabídne ke kandidatuře? Ten, co na to má prachy, ten za nic stát nebude po morální stránce, protože to už máme ověřené zkušeností. Lidé s morálním kreditem a vzdělaní jsou v této zemi celkem chudí v poměru k darebákům, co zlodějna, korupce je pro ně norma života. Takže prachy v držení, s možností je i dostat od spřízněných magnátů, to bude rozhodovat o síle kampaně v přímé volbě prezidenta. Prostě, čím větší gauner, tím větší šance na zvolení. Do takového klání nepůjde slušný člověk. Jednoduše proto, že na to slušný člověk ani nemůže mít prachy. Slušnost je mezi našimi občany ta halířová položka, kdy halíře neexistují v podstatě, ale ví se o nich jako o základu koruny. Držet ale halíře je pro občany ale nesmysl. Jsou jim jen na obtíž.

Politické strany potřebují alibi, proč přímou prezidentskou volbu ne? Pak ať jednoduše řeknou na plnou hubu, že nelze najít slušného občana v tomto státě, který by měl tu odvahu postavit se grázlům a kterému by na to prachy daly!
22. 01. 2012 | 08:41

Kryštof napsal(a):

Jestliže volba presidenta prováděná diletantskými pologramotnými individui zvanými poslanci byla faktem úděsným , pak totéž prováděno "občany" volícími za barvičky , buřta , pivo a třicet/netřicet korun u doktora se dá vyjádřit pojmem KATASTROFA .
Proti každodenní realitě Česka byla zkáza Pompejí románkem z Červené knihovny .
Ta parta od Němcové přes Paroubka až po Babáka je pouze věrným zrcadlovým obrazem zdejších voličů , kteří korporativně skandují , že jsou všichni volové , ovšem kromě nich samých , jejichž přičiněním se tam dotyční dostali .
22. 01. 2012 | 08:44

Baba Jaga napsal(a):

To: Kryštof
A nechtěl byste být presidentem Vy, pane Kryštofe? Vždyť Vy jste jistě převelmi schopný a čestný, důchod máte předpokládám vysoký a v dolarech, takže byste funkci mohl zastávat zcela nezištně a zadarmo a být nám ostatním zářným vzorem. Pokud nám ovšem nepíšete ze zámoří a preferujete k žití ještě pořád naši pidi-zemičku.
Svůj názor na přímou volbu jsem si už okopírovala:
Nechci volit presidenta přímo a nevím, kdo by dalším presidentem měl být a proč. Funkce může být zrušena zcela bez náhrady a nebylo by nutné řešit, kde má být presidentské sídlo. No, neujal se můj návrh na úplné oddělení Čech, Moravy a Slezska od Prahy a hlavní město Číhošť, tak by tam alespoň mohl sídlit president ČR.
Dalšího zázraku je nám potřeba, presidenta nikoliv. Senátu také ne a parlamentu rovněž. Stačila by vláda s počtem členů za jednotlivé strany dle voleb a s poradci pouze z ministerstev.
22. 01. 2012 | 08:56

Puck napsal(a):

Pro Saltzman :
" Co nám to přinese?! Lepšího tvora než jsme sami? "
To záleží na tom, jak se kdo cení. Já bych byl rád, kdyby to lepší tvor byl.

A to je zásadní rozdíl mezi volbou občany a volbou zastupiteli ( parlament - senát ) Občan bude vybírat toho nejméně špatného, což se při volbě zastupiteli zajistit nedá. Minimálně brušení můžeme vyloučit.
22. 01. 2012 | 09:08

Puck napsal(a):

Minimálně bručení někoho, pro neuposlechnutí rozkazu, můžeme vyloučit.
22. 01. 2012 | 09:15

Baba Jaga napsal(a):

To: Puck
Podle čeho občan toho nejméně špatného pozná, prosím?
22. 01. 2012 | 09:15

Puck napsal(a):

Podle vlastního úsudku, prosím. Podle čeho si vlastní úsudek utvoří, to už je jiná záležitost. V demokratické společnosti se předpokládá, že občan má široký výběr.
22. 01. 2012 | 09:21

stehno napsal(a):

Zase je jedná pouze o uměle vyvolaný problém, aby se odvedla pozornost od mnohem důležitějších věcí. Ono je vpodstatě jedno, jaká bude volba a zda bude zvolen Petr nebo Pavel. Jsou důležitější problémy, které by se měly řešit přednostně a ne jen plkat o h****.
22. 01. 2012 | 09:22

Puck napsal(a):

Pro stehno :
To vůbec není jedno, zda Petr, anebo Pavel. Náš prezident má už teď dost pravomocí, jak ovlivnit politický život v zemi. To, co píšete, je obyčejná mystifikace.
Mimo jiné :
jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu
jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

Zdá se Vám to málo ? Jak by asi dopadly minulé volby, kdyby je Ústavní soud nepřesunul na pozdější termín ?
22. 01. 2012 | 09:38

modrý edvard napsal(a):

Jsem pro přímou volbu presidenta. Ale chápu to jako zástupný problém - kost předhozenou voličům - za řešení skutečných problémů.
22. 01. 2012 | 10:11

Expert napsal(a):

To : baba Jaga
Podle toho, že nikdy nebyl v ODS, ani neměl nikdy nic společného s ODS, ani s panem Klausem .
Ale pokud byste to byla schopna pochopit, babo Jago, tak vám to už jednou napsal autor článku.
22. 01. 2012 | 10:29

Baba Jaga napsal(a):

To: Expert
Nu, jistě se i mezi 20000(?) členy najdou slušní lidé.
Ale že právě lid (kterého příliš mnoho k volbám nechodí), vybere za drahé peníze jednoho kvalitněji nežli těch mnoho poslanců a senátorů, to se tedy těším...
Já jen znovu opakuji: funkci presidenta v rámci úsporných opatření bez náhrady zrušit, jeho pravomoci přenést na jinou osobu. Docela si nevzpomínám, kdy některá z nich skutečně ovlivnila chod naší zemičky. Pomozte, prosím, mé paměti.
22. 01. 2012 | 10:51

Otázkář napsal(a):

Přímá volba prezidenta jednoznačně ano. Oproti předchozím letům může být volba jedině důstojnější a kandidát kvalitnější.
22. 01. 2012 | 10:54

Stařeček napsal(a):

že by měla paní Němcová strach, že ji nevybereme a tím dokážeme, jak jsme jako národ hloupější, než poslanci? Tak nám to prosím naši milí zastupilelé pro jednou dovolte a hodnoťme pak. Já si osobně myslím, že nic hloupějšího a trapnějšího, než minulá volba prezidenta už tento národ předvést nemůže. Být takto zvoleným prezidentem, jak V. Klaus, celé to pozorovat a vyslechnout, to musí být ale opravdu kačení žaludek.
22. 01. 2012 | 11:02

Baba Jaga napsal(a):

To: pan Tutter a ostatní
Tak když už teď víte, koho jako presidenta nechcete - což tak vypsat, kdo by to měl být. A aby dobře vypadal na známce.
Získat třeba pro báječného souseda 50000 podpisů pod kandidaturu nebude hned - i když se jeví, že lidé příliš při podepisování čehokoliv nepřemýšlejí. Pak se diví...
22. 01. 2012 | 11:20

stehno napsal(a):

pro: Puck,
samozřejmě máte pravdu, ale v této zemi je ovlivnitelné i rozhodnutí presidenta.
Pak už je to jen na tom, kdo má větší vliv.
22. 01. 2012 | 11:28

Drzá zrzka napsal(a):

Stařeček

Poslouchala jsem rozhovor Václava Moravce s Danou Němcovou celý, a z něj mi vyplynulo, že obavy paní Němcové spíš směřovaly k faktu, že se roztrhl pytel s anketami, kdo na místo prezidenta, aniž by byl zákon o jeho přímé volbě schválen.
22. 01. 2012 | 11:32

Pro stehno napsal(a):

Pro stehno :
Omlouvám se za příkrost mé reakce.
Ale bezvýznamnost prezidentské funkce je jednín z častých argumentů, proč na způsobu volby nezáleží, a proč je zbytečné utrácet peníze, které i tak všude chybí. Volba občany se dá zařídit i tak, aby to moc nestálo, ovšem, muselo by se chtít. :-)
22. 01. 2012 | 11:43

Maximus napsal(a):

Puck
Zapomněl jste na rektory VŠ ... a hlavně může kalit vodu po volbách kdy jmenuje některého lídra strany, aby sestavil vládu - viz vzniklá situace z posledních voleb!
Pěkný den!

P.S.
Presidenstká milost tj. jakási feudální vymoženost se leckdy také hodí. Viz třeba V.Havel, kdy zachránil zlodějku býv. chartistku Chadimovou od vězení.
22. 01. 2012 | 11:56

Expert napsal(a):

To : baba Jaga
Pokud těmi 20000 členy myslíte členy ODS a jste mezi nimi schopna najít slušné lidi, zkuste mi jmenovat alespoň dva, najdete-li dokonce tři budu nesmírně překvapen.
22. 01. 2012 | 12:04

Pro stehno napsal(a):

Pro Maximus :
Jistě ! Také tradiční důvěra lidu obecného k prezidentovi má nezanedbatelný viv na celkové klima v zemi.
Dobrý den !
22. 01. 2012 | 12:10

Puck napsal(a):

Už dvakrát přepisuju nick. Co se děje ? :-) Asi se dám na politiku - Moravec.
22. 01. 2012 | 12:12

Baba napsal(a):

A to je pochvala nebo vyhrožování?
22. 01. 2012 | 12:21

hrabě Kocharowski napsal(a):

aféra za aférou, a nic se neděje. Zlodějna za zlodějnou a zase se nic neděje. Protože ovčané držkují po straně, a nic nekonají, drzost politiků, tedy těch, které si vydržujeme z našich daní, aby řádně a ve prospěch občanů země spravovali věci veřejné, nezná mezí. Když někdo krade, je zloděj a zaslouží trest. A na zlodějny u politiků je třeba nahlížet zcela jinak, než na zlodějnu malého zlodějíčka v supermarketu. Ten krade, protože třeba nemá co jíst. Zlodějský politik je přeplácen, a krade v řádech mnohonásobně větších, a toto jednání má demoralizující účinek na celou společnost. A že ta banda zlodějská politická drží při sobě, nikdy se nic nevyšetří, nikdo nejde do basy, a z toho vyplývá, že celá politická scéna je stejná, a čekat, že přijde nějaký SPRAVEDLIVÝ, je absolutní blbost. Nikdy se ovčané nedočkáte. Dokud nedáte politikům jasně a důrazně na vědomí, že rozkrádání našich daní je zločin z největších, a takovým politikům i jejich rodinám je třeba zabavit majetek, pocházející z trestné činosti, a milé politiky poslat do basy s nejtvrdšími tresty. A budete vidět, že to najednou půjde. Že nevíte? Že nemůžete nic dělat? Ale můžete, možností je plno. Co tak začít třeba tím, že přestaneme platit daně? Jestliže politici nestojí o 12 miliard uložených ve švýcarských bankách, tak asi nepotřebují ani naše daně, ne? Místo nadávání je třeba začít jednat.
22. 01. 2012 | 12:29

stehno napsal(a):

pro: Pro stehno
nechcete si změnit přezdívku, je dost podobná mé. Děkuji.
22. 01. 2012 | 12:42

resl napsal(a):

dobře napsáno, potrefení obracejí vždy dle své potřeby.
22. 01. 2012 | 12:53

Hloupý Honza napsal(a):

Jsem pro přímou volbu prezidenta.
Jsem pro přímou volbu starostů.
Jsem pro přímou volbu šerifů městské a státní policie.
Jsem pro přímou volbu státních zástupců.
Jsem pro přímou volbu soudců.
Jsem pro přímou volbu ve všech zásadních otázkách.

Nejsem nesvéprávný stejně jako většina českých občanů, jak se nám snaží vnutit naše politická "elita" v čele s nejchytřejším guru na Hradě. Ale kapři si sami rybník nevypustí, takže přímé demokracie alá Švýcarsko, se nedožijí ani moje děti. Ale sen to je hezký. Možná kdybychom rýpali těmi rýpáky ještě více hlouběji v tom celospolečenském hnoji, tak by se mohlo vše urychlit, ale na druhé straně je všeobecně známo, že ČEZký národ je předpos..ný a nechá si na sobě dříví štípat (nejdražší benzín, telefonní hovory, energie, potraviny, atd.,atd.), takže to vidím bledě.
22. 01. 2012 | 13:06

Stařeček napsal(a):

Drzá zrzka - pokud věříte tomu, co povífá politik a zvlášť paní Němcová, tak nic proti. A co říkala jinak, chce přímou volbu, nebo se bojí, že to bude větší fraška než volba poslední? To ale snad uznáte sama, že to není možné. Zvlášť když si vybavím projevy zelených a pak ještě dění kolem a v pozadí.
22. 01. 2012 | 13:10

Drzá zrzka napsal(a):

Hloupý Honza

Nechal si od mámy napéct buchet, dal je baťohu, eventuálně síťovky a vyrazil s nimi do světa. Po návratu, jich prezidentské křeslo nemine. :o)
22. 01. 2012 | 13:12

Baba Jaga napsal(a):

Pro: Expert
V naší vísce za ODS v obecních volbách dosud nikdy nikdo nekandidoval, zda-li zde nějaký člen ODS bydlí, nevím. Přehlídla jsem si náš a dva sousední okresy na stránkách ODS, ani tam jsem mezi těmi, co zastávají funkce, žádného známého nenašla. Zprávy o pověsti jednotlivců z agentury JPP příliš vážně neberu. Takže jmény posloužit nemohu, milý pane.
Přesto věřím, že se mezi členy najdou i tací, co neplatí členské příspěvky pouze z kariérních důvodů.
A Vy víte, kdo by měl být naším příštím presidentem či presidentkou a je pravděpodobně zvolitelný? Já skutečně ne.
22. 01. 2012 | 13:22

Drzá zrzka napsal(a):

Stařeček

Dá se věřit politikům, když dělají politiku? Něco málo ano.
Řekla bych, že paní Němcová má obavy, že se z volby prezidenta stane fraška. Ale víte, co? Tady je link na rozhovor, závěr si udělejte sám.
http://www.impuls.cz/clanek/video-miroslava-nemcova-k-anketam-o-budoucim-prezidentovi-predbihame-udalostem/232214
22. 01. 2012 | 13:24

kp napsal(a):

pro Saltzman 8:41
Poznámka o penězích vcelku pravdivá, jak to však dělají v USA, které VH nazval nejlepší demokracií na světě. Určitě víte kolik stojí kampaň v USA a že sponzoři i tam chtějí něco za podporu.
pro Kryštofa 8:44
"Ta parta od Němcové přes Paroubka až po Babáka je pouze věrným zrcadlovým obrazem zdejších voličů , kteří korporativně skandují , že jsou všichni volové , ovšem kromě nich samých , jejichž přičiněním se tam dotyční dostali "
Berete jako sebereflexi nebo jste ten jeden vyvolený. Ale tato poznámka by se hodila na mnoho jiných "příspěvků"
22. 01. 2012 | 13:32

Saltzman napsal(a):

To kp

V USA mají systém vlády poněkud jiný. Takže prezidentský systém tam je značně od naší vlády odlišný. U nás by se musela změnit ústava daleko víc, kdyby měla mít prezidentská funkce stejnou míru pravomocí, jako ve USA.

Zároveň si myslím, že zrovna od USA bychom opisovat nemuseli. To spíš bych se radoval z opsání volebně referendového systému od Švýcarska. Ale i to je hodně o občanech, jejich morálních kvalitách.

Vzhledem ke svému předdůchodovému věku jsem už toho názoru, že naše doba už minula a je na mladších, aby konečně s něčím pohli k zářnějším zítřkům. Jenom aby se pohnuli zavčasu a nečekali co spadne z nebes, případně z Hradu nebo parlamentu ;-))
22. 01. 2012 | 16:01

kp napsal(a):

pro Saltzmana
S tím Švýcarskem souhlasím. Ale má to háček, Švýcar má hodně odlišnou povahu od Čechů. Ale docela bych si přál, aby mnoho lidí nevědělo jak se jmenuje náš president nebo premier (to je moje zkušenost ze Švýcarska, kde jsem měl to štěstí několikrát pobýt) a přitom všechno fungovalo. Pro nás je asi jenom pohádka. I když se mně zdá, že i tam pronikají špatné návyky, je to bohužel důsledek neustálého pohybu mnoha lidí po kontinentu a zlozvyky jsou nakažlivé
Přeji hezký podvečer.
22. 01. 2012 | 16:18

Stařeček napsal(a):

Drzá zrzka - poslouchám, poslouchám paní Němcovou a pořád mně z toho plyne, že má strach ze svého nezvolení v případě přímé volby (že to neříká přímo, tím se nenechám pomýlit). Chtěla by to přímé volení zrušit kvůli volební frašce. Jak jsem ale výše psal, neumím si představit volební frašku větší, než tu minulou. V případě volby přímé to bude fraška nás občanů a nemusím se dívat na to smutné divadlo z volby nepřímé, námi placené. Ostatně, nechme si potvrdit přímo tu proklamaci, že máme tak pitomé zástupce, jak jsme samy.
22. 01. 2012 | 16:40

dědek napsal(a):

Přímá volba bude prosazena - v Senátu má většinu ČSSD a ti to chtějí už dávno.
Ale KOHO proboha ??? Okamura, to je bláznivej nápad (to už radši Karel Gott !). Kníže pán, to nemůže nikdo myslet vážně, vždyť ani neumí mluvit (česky); docela handicap na řečníka s veřej. projevy, že? (U Tondy Lopaty je to jedno). Prof.Švejnar jistě bude vyhovovat pravici, tomu to ještě myslí a může loď ukočírovat ve vlnobití ekonom. krize. Pro mě je málo soc.
No a co toho Fischera ? Né ten šachista (!), ale bývalý premiér úřednické vlády. Ten myslím ještě by mohl sedět i nám, obyčejnejm. Za krátkou dobu svého působení myslím byl úspěšný, a pokud by neměl svázaný ruce (Klausem a takokvejma), tak by možná dokázal i víc.
Babo, raď !
22. 01. 2012 | 16:43

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Na jména je dost času, nejdříve je třeba tan zákon. Pak teprve uvidíme ten cvrkot.
22. 01. 2012 | 17:11

Kocour napsal(a):

I v případě přímé volby bude rozhodovat předvolební kampaň. Vyhrát může jenom ten, kdo je z politiky známý a dostane od volebních mecenášů peníze na ohlupovací humbuk. Už to vlastně začalo. Tentokrát to bude ve stylu ochrany naší "národní suverenity" před cizáky,kteří mají sídlo v Bruselu a v Berlíně, kde jinde, že ? Je to investice, kterou následně budeme muset my ohlupovaní zaplatit, to se samo sebou rozumí. A zvolen bude ovšem ten, koho si šíbři už předem vyberou.
Teoreticky existuje jenom jedna cesta, jak ty peníze ušetřit : zrušit tu funkci. K čemu nám byla v minulosti dobrá ? Kolika prezidentů si ještě dnes můžeme opravdu vážit, dvou nebo tří ? A budeme k nim moci přiřadit paní Němcovou (která neviděla a neslyšela, jak se tady pod vedením její rodné strany krade a jak se tady manipulovaly předchozí prezidentské volby)? Nebo pana Bř. Sobotku (totéž), pana Švejnara, jehož recept na vyrovnání rozpočtů je zvyšování daně z nemovitostí tak dlouho, až skončíme všichni pod mostem ?
Bohužel prakticky tu funkci zrušit nejde, "národ" potřebuje tatíčka na hradě. Ale k čemu ?
22. 01. 2012 | 17:12

Kryštof napsal(a):

Re - Baba Jaga
Meritum věci není o mé výši penze ani o valutě v níž ji pobírám , tudíž čecháčkovské cítění vaší osoby vámi projevené plně koresponduje s mým textem .
Vyjadřuji vám tímto poděkování za obětavé souznění s ním .
Vy nepotřebujete presidenta , ale fysicky mimořádně zdatného ošetřovatele duševně chorých .
S důvěrou se obraťte na s.Švejnara , protégée zdejší "Levice" , já osobně si přivydělávat coby vzor packalů prozpěvujících častušky rudé , modré , i různobarevné za každého režimu nehodlám .
22. 01. 2012 | 17:23

Kryštof napsal(a):

Češi mohou jen litovat toho , že padla c. a k. monarchie .
Ta její blbost a těžkopádnost Haškem posmívaná byla vzorem funkčního právního státu , kde nejenže c.k. oficiálové nekradli tlustý od šunky , ale nebylo ani slýcháno , že by císařpán kradl blajštyfty .
Ti Habsburgové měli jejich vládní praxí raději Čechy než Češi mají rádi sami sebe , jak permanentně svým počínáním dokazují komukoliv a kdekoliv .
Je ovšem pravdou , že min. předsedu Habsburgům nedělal ani v Rakousku ani v Uhrách , pingl , svazák , mašinfíra ba ani věštci krásna marx-leninismu z Prognostické věštírny , takže musela přijít teprve I.sv. válka , aby se stát rozpadl .
V Československu k tomu úplně stačil mír a v následném Česku pak volby . Zdejší presidentské volby nemohou skončit jinak než katastrofou , ovšem s tím positivním důsledkem , že už se nemá co rozpadnout .
22. 01. 2012 | 17:59

Baba napsal(a):

Tolik řádků si snad ani nezasloužím.
22. 01. 2012 | 18:10

Baba Jaga napsal(a):

To: Kryštof
A žít mezi námi packaly Vám skutečně nevadí?
Poučujte si tu ale nás "čecháčky duševně choré" klidně dál, pane rádoby nadřazený, těší-li Vás to. Bylo ode mne skutečně pošetilé na Vaše písání po dlouhé době zareagovat.
Žijte blaze.
22. 01. 2012 | 18:14

prorok napsal(a):

Nemcova je takova "svata" Jenufa parlamentni sebranky. Pri slovech 'demokracie' se ji vzdycky tvar zkrivi takovou falesne zboznou opravdovosti, az by se jeden pozvracel.
22. 01. 2012 | 18:33

krajan napsal(a):

Stejně jako Baba Jaga znovu tvrdím,že nejsem pro přímou volbu prezidenta,protože podobná estráda nezaručuje vůbec nic, natož pak řešení vnitropolitické situace, ve které se tato republika už dlouhodobě plácá. "Lid" nemusí být vždy nejmoudřejší.(Tím vůbec netvrdím,že ty dámy a pánové v obou komorách parlamentu moudří jsou.Opak je pravdou). Takže: babo, (Jago?) raď!
22. 01. 2012 | 18:38

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Pro mne je důležité, že po příští volbě prezidenta, ať už provedené jakoukoliv formou, zmizí Klaus se svojí suitou někam, kde nebude mít možnost tak škodit. Ať tam bude místo něho politik typu Švejnara, Roithové nebo Schwarzenberga, pořád to bude posun k lepšímu.
22. 01. 2012 | 20:49

jih napsal(a):

Duvody pro primou volbu. V soucasnosti si prezidenta zvoli vetsina v parlamentu (vetsinou vlada). Prezident sice nema velkou moc, ale muze mit politicky vliv a jeho hlas je slyset v debate vlada-opozice.Pokud je zvolen vladnimi, tezko muze vstupovat do debaty jako nezavisly hlas. Minimalne muze byt stale podezrivan ze zaujatosti na svych volitelech. Prima volba je omylna stejne jako neprima. Ma ale "verejnejsi" charakter nez hlasovani zastupcu a pro priste z ni plyne prehledne pouceni volicu pro dalsi volby. "Udelali jsme to dobre/spatne MI a ne ONI nahore." Prima volba samozrejmne neni stejne jako zakony zadna samofungujici vec.
22. 01. 2012 | 21:00

realista napsal(a):

Přímou volbu samoobsluhy jsem volil v hospodě , odkud , když jsem rovněž dostal přímo přes hubu , jsem byl vyhozen nevzdělaným davem povykujících voličů .
Jsem tedy zásadně proti přímé volbě .
22. 01. 2012 | 22:52

katalyzátor napsal(a):

Kryštof,
já bych vás na Hradě chtěl. Jenomže to si český národ nezaslouží. Bylo by to házení perel sviním.
22. 01. 2012 | 23:18

katalyzátor napsal(a):

Už několikrát jsem tady psal, jak by dopadla přímá volba v Čechách. Na následujícím příkladu:

Předřečník zvolá,
Soudruzi, švestky přivezli!

Dav,
Hurá

Předřečník,
Ale jsou shnilý!

Dav,
Fúj!

Přeřečník,
Ale jsou zadarmo!

Dav,
Hurá!
22. 01. 2012 | 23:22

kormoran napsal(a):

A neni to jedno? Se stavajicimi pravomocemi presidenta CR muzete zvolit i brouka Pytlika.

Ale doporucoval bych na CR podminky ustanovit i nad senat o x kreslech , at je nejaka poradna prca, no ne??
22. 01. 2012 | 23:51

zemedelec napsal(a):

Pane Tutter.
Naprosto jasné.
Jedině přímou volbou zaniknou na důležitosti hlasy,jak komunistů,tak i prodejných poslanců nebo senátorů.
23. 01. 2012 | 06:26

mjr Těrazky napsal(a):

Som z teho volajaký zmätěný .
A čo si predstavujetě pod takým slovom prezident ?
U nás v Mukačeve bola jedna bosorka čo luďom z nosa aj žaby znala tahať !
23. 01. 2012 | 07:34

JARLE HALSNES napsal(a):

Mně přímá volba presidenta přijde prostě normální. Nečekám od toho žádný zázrak, ale jednoduše nevidím důvod, proč by to tak nemělo být. A že např. ten trouba Nečas nazve Okamuru "FIGURKOU" znamená jen to, že sám mu nesahá ani po kotníky.
23. 01. 2012 | 08:04

duroy napsal(a):

Evropská politika všech zemí trpí deficitem "mozku".To co lidé v ní všeobecně cítí,že politici a státníci představují "výkon vysoké funkce" nikoliv to co je přáním všech "výkon mozku" čili "výkon vysoké inteligence".Poze kolečko v soustrojí stále téhož tam,kde by všichni uvítali změny k smysluplnějšímu.Lapidárně t shrnul anglický lidovec Farago při volbě van Rumpoye Evropským presidentem:"Kde by se patřila osobnost,je volen bezvýznamný bankovní úředníček".
Ano politik by měl být v předstihu,umět víc,vědět více,mít na rozdíl od běžných lidí jasno co dál přesně.
Místo toho v Evropě funguje už dávno vyčichlé a zkompromitované schéma :Garibaldi-Mussolini..1.stupeň-revoluce,disident,opozice 2.stupeň -ujmout se tímtéž principem "národovectví a socialismu" vlády a nic se nemění leda k horšímu-od větší svobody k horsší diktatuře.
President a premiér-jako mlácení prázdné slámy a slepota,bezradnost-bude vždy pod palbou kritiky.Doba si žádá Novátora,ale smysluplného,pro změnu k lepšímu ne k horšímu.Ne pokračování dlouhé řady tupců a omezenců s hesly národa,demokracie,svobody,blahobytu.Někoho kdo lidské společnosti rozumí lépe a vidí dopředu.Ne ošoupané kolečko soustrojí téhož řádu,který se zajídá,s nímž roste den za dnem nespokojenost.Ne řečičky ale růst v kvalitě veškerenstva.Ne střádaly na svá konta.
23. 01. 2012 | 08:54

Daňový poplatník napsal(a):

To autor:
Mj. Lukáš, kapitola 6 :
Proč tedy vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš?
23. 01. 2012 | 09:09

Artur Klement napsal(a):

Ne že bych byl přesvědčen o vysoké inteligenční a morální úrovni našich tzv poslanců.My je sice volili,ale strany je,stejně jako komunisti,nominovaly.Jedním z úkolů poslanců a senátorů je volba prezidenta.A najednou couvají,že jako přímá volba,přímá demokracie,populismus a já nevím co ještě.Dámy a pánové,chtěli jste vládnout a tak vládněte a nezbavujte se Vaší elementární povinnosti nebo táhněte k čertu,když na to nemáte.Platíme Vás My,voliči(dříve lid,dnes daňový poplatník),tak pracujte.
23. 01. 2012 | 11:38

Levičák napsal(a):

Ona ta přímá volba je hrozně nebezpečná,zejména pro vládnoucí klaku.President je dnes v podstatě šašek vládnoucí té naší manéži.A v ní se producírují žongléři se sliby,akrobati na visuté hrazdě a lidem se tají dech,kdy spadnou z hrazdy a s nimi zmizí i poslední zbytek financí,které ještě máme.
Ale pozor,když si lidi toho šaška zvolí sami,tak to asi nebude Němcová,ani Švejnar,ani Schwarzenbnerg a to je průšvih.
Ono totiž nejde o tu čest dělat toho šaška,ale jde o to koryto a výhody s ním spojené.
1) plat
2) Lány se svou zahradou
3) pražský Hrad a hradní stráž
4) Novoroční projev
5) honosení se ve sdělovacích prostředcích při zahraničních návštěvách
6) obraz ve všech školních třídách
7) imunita
8) rozdávání řádů a povyšování generálů (máme jich prý 75)
9) udílení amnestií a v neposlední řadě - manželka - první dáma
Ale jak by to bylo v případě Němcové nevím - manžel první panák nebo pán?
Kdysi jsme se tomu řehtali - viz.Slunce,seno,jahody -
"No pojďte dál paní doktorová." A ve filmech pro pamětníky:" paní továrníková,paní majorová,paní poslancová,paní radová.
Dnes je jedno,že je to hérečka,holička - ale je to první dáma.
Smáli jsme se Martě Gottwaldové,jak se neuměla oblékat a chovat a dnes to bereme zcela vážně.Premiéra s chotí hostí v Lánech president s první dámou.
A o tohle vše přijít,o to završení politické kariéry ?
To se partajním lídrům nechce.Takže přímou volbu raději ne.Nějak to udělejme,ale ne,rozhodně ne!!!!
23. 01. 2012 | 13:46

mirek napsal(a):

Můj názor je takový, že nové povolání je " partajní politik " někteří už od revoluce
v parlamentu, senátu berou nehorázné peníze v měsíčním platu, náhradách, ale odvedená kvalita práce je nulová. Za nic nikdo neodpovídá, chaotické schvalování
špatných zákonů, a hlavně nechuť řešit problémy jako je korupce, předražené státní
zákazky, vysoké odměny manažerů ve státních podnicích a pod.
Z těchto lidí se n e s m í regrutovat kandidát na presidenta. Už ve výběru by tito
rádoby pracovití politici měli vypdnout. Nechme rozhodnout obyčejní lidi, kteří vzejdou od spodu a ne odzhora.
31. 01. 2012 | 14:22

liberal shark napsal(a):

No, nemyslím, že by pan Tutter byl zrovna ten správný člověk na nějaké moralizování.
08. 02. 2012 | 21:41

annna anka napsal(a):

Anna, Anka.
Jsem ráda, že bude přímá volba presidenta! Je to první průlom do zastupitelské demoracie, i když s přímou volbou nenastupuje i více pravomocí pro presidenta. Ale dvířka se konečně otevírají pro Přímu demokracii-vládu lidu.
Panu autorovi článkku bych připomenula, aby jeho texty byl příště srozumitelné i pro moji maminku, jeho souvětí se zrtácejí ve významu a je nutné je číst vícekrát, což degraduje jeho myšlenky především pro jednoduché čitatele hledající informace k vytvoření si názoru. Ovšem jsou to především občané a nositelé moci v tomto státě.
K vytvoření názoru občana,plátce daní a pojištění, v přímé demokracii na politika, presidenta, zákon, předmět věci veřejné, potřebujeme nezávislá, hrdá, zodpovědná media a hlavně jejich odvážné a stečné novináře mající kuráž, komentátory jako autor zde, osobnosti neušpiněné politikařením, aby zprostřdkovali pravdivé informace občanům-voličům, nositelům moci. Mimo jiné, dle mého, k tomu neslouží ani čmuchající "fejsbůch" a jemu podobné překážky (je snad všeobecnš známo, kede se všechny "tyto informace" sejdou) k vyjdřování vlastního občanského názoru .
V žádném případě bych nevolila ani pana Fischera, nestranického, protože např. on byl tan poslední v řadě politických přání výnosů z fotovoltaiky, kdo ale mohl změnit za své vládnoucí období zákon o Fotovoltaice. Tedy on to s námi občany, ale i ovčany nemyslel a určitě i teď nmyslí úplně vážně. Ptejme se, a novináři by nám měli odpověšdět, čí zájmy vlastnš pan F. vlastně hájí.
Paní Němcová a p. Sobotka, jsou charakterem mimo. Bude-li je někdo volit, tak jen z principu profitu, neb tato strana se "proflákla" už dostatečně stjně, jako ostatní historicky vládnoucí strany. Vlastně, politické strany nemají žádný opodstatněný důvod zastupovat v zastupitelské demokracii občany, neb selhaly.
Bude to těžké, ale konečně naše nová společnost s mladými lidmi majícími přehled o svých občanských právech a žádajících přímou demokracii nám dříve narozneným, zkušených životem v dvou různých politických systmech konečně pomůže a dodá sílu změnit naše dějinami dané podřízené a ponížené bezmocné postavení a konečně uplatnit právo hlasu lidu- nositerlr moci! Zdraím vás i Vás všechny s prosbou přemýšlejte, prosím, porozujmějte síle vlastního rozumu a pochopení vlastní síly svého hlasu pro budoucnost našeho národa. A ještě, jediné, co můžete udělat, aniž vstoupíte do strany :-))))), šiřte informace o přímé demokracii, zajímejte se o její principy. Je to jediná cesta, jak se zbavit politických pijavic kandidujících momentálrně na budoucího presidenta, později na zastupitelského nositle Vašich přání a tužeb vlastního života a Vašich dětí v jakém si jejich soukromém zastoupení. Teď, ač máme tu svobodu, představte si, že za moje odvážná a přímá slova, budu nakonec odstřižena, a můj IT bude zavirován a zničen. Dá mi mnoho práce vše rekonstruovat, ale přesto, nevzádám se. V nejhorším případě požádám "Piráty", aby mi pomohli.
12. 02. 2012 | 21:10

Kája napsal(a):

Nebudu volit nikoho. Vím totiž,že oni už to mají dávno všechno jasně dané. Ti co jsou u koryt už si prezidenta zvolili,teď nás budou jen balamutit o tom, jak jsme si ho sami vybrali.Stejně jako s tvz. Smetovou revolucí,také měli všechno dávno připravené a vybraní lidé kteří se tam válí u přeplněných koryt jsou stále na svých místech. Jen blázni věří že by vládu svrhli ubozí občané. NEVĚŘÍM JIM.Dokud tam budou tihle,nemá cenu dělat cokoliv.Vše je a bude stejně jen tak,jak chtějí a rozvrhnou si mezi sebe ONI - mocipáni. Doufám,že alespoň po smrti přijde spravedlnost.Všem přeji Záhořovo lože.Všem každému pěkně zvlášť.
13. 02. 2012 | 03:36

gejza napsal(a):

ovce, psi a prasata-psi sloužej prasatům a ovce všem .
Lidi tady asi zrovna nejsou -doufám! jelikož tady v čecháh u prezidentský kohorty slaví Brievik svoji megaloschizofrenii a pár prasopsů vyzdvihuje svoje obdivy k těmto psoženám! chci!- jim říct nejste lidi!
Jste trus z ovcí!
Omlouvám se ale tohle je reakce na článek o výchově vepřovejch neofašistek dětí v čechách
20. 02. 2012 | 16:52

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy