Resuscitace Bílé knihy po Plzni

13. 12. 2009 | 17:30
Přečteno 98853 krát
Nekorektní průběhy studia politických prominentů, diplomy udílené za neexistující nebo vážné pochyby budící práce. Nedostatečně obsazované komise pro státní zkoušky nebo pochybný systém přijímání ke studiu. To vše jsou selhání, která právem budí pozornost veřejnosti i médií.

Univerzitní vysoké školy by měly být špičkovými institucemi představující svými učiteli i studenty intelektuální elitu národa.

Tři měsíce se z tohoto prostředí objevují zprávy, které se zdají být neuvěřitelným vrcholem celé aféry Fakulty právnické ZČU v Plzni, jen aby byly vzápětí přebity něčím ještě horším:

Akademické svobody se ocitly v ohrožení. Plzeňská kauza přišla ve chvíli, kdy se ministerstvo školství snaží resuscitovat Bílou knihu a s ní související reformu terciárního vzdělávání.

Ta je založena na zmenšení role samosprávy akademických senátů. Na zavedení manažerských způsobů řízení vysokých škol. Na výraznějším podřízení škol vnějšímu vlivu politicko-ekonomických správních rad.

Paradox první

Paradoxem je, že pasáže Bílé knihy věnující se systému řízení VŠ zpracovával prorektor Západočeské univerzity František Ježek. Dnes poskytuje své „expertní“ názory na nevhodnost dosavadního systému řízení škol a volby rektorů.

Tvrdí, jak je současný systém neuspokojivý: „Samosprávné principy jsou ušlechtilé a krásné. Tato jejich příjemná tvář však v čase brutálního útoku nebo řízeného selhávání systému dostává podobu bezbrannosti a nemohoucnosti.“ Tématu se velmi rychle chytilo ministerstvo školství. V souvislosti s dvoudenní mezinárodní konferencí k Bílé knize v polovině října ministryně používala – v té době zjevně s plnou důvěrou v podklady od svých „expertů“ – velmi rezolutní formulace. Ty vycházely ze závěrů autorů Bílé knihy: „Chceme nastolit rovnováhu mezi širokou autonomií VŠ a jejich odpovědností za veřejné peníze. Pravidla musí platit pro každého, anarchii nelze připustit.

Hlavním viníkem v této formulaci nebyli konkrétní podvodníci či nedbalost vedoucích pracovníků. Ale autonomie akademické půdy.

Paradox druhý

Ve stejné době se médiím se svými vývody kolem důsledků kauzy svěřoval i vedoucí projektu Bílé knihy a duchovní otec celé koncepce reformy oslabující akademické senáty Petr Matějů.

V rozhovoru pro ČT přiznal, že on sám o problému na plzeňských právech věděl dlouho: „Já si pamatuji, kdy mně před rokem dvěma, říkali studenti práv pražských, že to, co se děje v Plzni, je neuvěřitelné. Všichni jsme to věděli.“ Uvážíme-li, že před rokem nebo dvěma mohla stačit i preventivní kontrola k tomu, aby odhalila chybějící doklady o studiu či podezřelé případy studia, je zřejmé, že by bývalo stačilo nemlčet a kauza nemusela mít současné rozměry.

Matějů z toho vyvozuje sekyrářský závěr směrem k akademickým senátům: „Musel to vědět i ten senát. Ale on za to nenese naprosto žádnou odpovědnost, tudíž se k tomu nějakým způsobem nepostavil. A pan děkan si prostě dále dělal, co chtěl, byl kryt senátem. To je prostě systém, který dále nemůžeme tolerovat.

S odpovědností se to má ovšem nepochybně i tak, že šéf Bílé knihy nenesl naprosto žádnou za prevenci nepravostí na vysokých školách. Jak si rozumně vysvětlit, že prorektor ZČU pracuje v týmu Bílé knihy, řeší údajné nedostatky akademické autonomie, které pak v dobré víře pro své vystoupení přebírá ministryně.

Skutečné pravomoci však na Západočeské univerzitě její vedení mělo, pouze je nevyužívalo. Rektor ZČU Josef Průša to den před vyjádřením Matějů řekl v médiích jako vysvětlení, že fakulta právnická ve dvaceti případech porušila univerzitní vyhlášku stran státních zkoušek: „Nevěděli jsme to. Je sice v naší pravomoci kontrolovat, jsou-li zkoušky v pořádku, ale nás to nenapadlo, neměli jsme k tomu důvod. Každá fakulta věděla, že se vyhláškou řídit musí.

Za těchto okolností jsou obvinění na adresu akademických senátů zbytečná. Podepisování diplomů je odpovědností rektorovou. Akademický senát se do záležitostí každodenního chodu školy nebo kontroly studia jednotlivých studentů nemá ze zákona co vměšovat.

Rektorovi by ovšem na rozdíl od akademických senátů měli být nápomocni jeho prorektoři. Nejméně jeden z nich se však raději věnoval kritice samosprávného systému řízení VŠ a návrhům změn, které by školy podřídily silnějším správním radám složených z vnějších aktérů. Namísto toho, aby na vlastní škole přispěl k nápravě problémů, o kterých šéf projektu Bílé knihy podle svých slov věděl.

Paradox třetí

Časový údaj, který Matějů v souvislosti se svou znalostí problémů na plzeňských právech uvedl, pokrývá i působení zeleného Ondřeje Lišky na postu ministra školství.

Exministr se teď stal členem vyšetřovací komise ustanovené k plzeňské kauze Sněmovnou.

S ohledem na skutečnost, že to bylo ministerstvo školství, které přidělovalo univerzitě finance na studia posluchačů, kteří možná nikdy nestudovali, a při žádné z několika kontrol nezjistilo naprostou neprůkaznost záznamů vedených ať už v elektronickém studijním systému STAG nebo v papírové podobě, bude zajímavé sledovat, co tato komise ve vztahu k ministerstvu vyšetří.

Nepolitické rady jsou v Česku jen fikcí

Změny spočívající v posílení správních rad, jejich převzetí kontroly nad záležitostmi finančními a také jejich pověření výběrem rektorů jsou přitom cestou, která v sobě skrývá rizika problémů mnohem horších, než jaké se v Plzni odehrály.

Nepolitické rady ustanovované politiky jsou v Česku jen fikcí. Pro průmyslníky může být lákavé sedět ve správních radách VŠ.

Nejen proto, že mohou školy ovlivnit k takové změně náplně studia, že si jejich firma bude lépe socializovat náklady na zaškolení nových pracovníků. Ale může snadno docházet k tomu, že v nich budou sedět šéfové firem, jež se budou vzápětí ucházet o veřejné zakázky školou vypisované.

Plzeňská kauza ani závěry Bílé knihy nedávají ani trochu přesvědčivé podklady pro změny systému řízení VŠ nebo zásah do jejich autonomie.

Slyšíme-li dnes klíčové aktéry této aféry o nezbytnosti rychlých reforem mluvit, dívejme se nejdříve na to, jak se sami chovali v kauze, kterou teď svými radikálními zásahy údajně chtějí řešit.

(Vyšlo v Právu 11. prosince 2009, viz též komentář Petra Uhla o den později.)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

KTeariurseddedlng napsal(a):

I was touched with what she wrote. Yo wi neve be boed, fom histoic pantation hoses and active vocanoes, to beathtaking hikes and snset sais, each isand offes something specia! That some appear fortunate to do something about life-threatening health worries and repeated setbacks acquiring to break stride is amazing . [URL=http://www.ccssales.co.uk/cheap-ralph-lauren-polo.html]Cheap Ralph Lauren Polo[/URL]
You could reduce your cost by hoping for a refurbished or used model with Xp. How they achieve such needs is entirely under their own individual control: understand that our base TDMObject interface really is a contract purely for ones services necessary for TPDObject and TPDList, and doesn't dictate any details instance a database context. And while Lagerling didn't directly address the Nexus 4 inadequate LTE inside of the interview, seen in the context of an trying to strike an equilibrium between power and affordability, that omission constitutes a additional sense. [URL=http://www.profoule.org/celine-uk.html]Celine UK[/URL]
[URL=http://www.mungmee.co.uk/true-religion-uk.html]True Religion UK[/URL] After you are sated among the beautiful beaches and everything the sea offers regarding your Bahamas Vacation, you should go ashore and also hold the sheer spellbinding factor the Bahamas Islands. Instead one can find homemade skin e products using natural coconut oil and also other natural skin e ingredients. The replies, in mere as loud a voice to make sure that your message received, over if you wish to merely referenced, as the loud TV.
High Waist Body Shaper The most suitable Fat-burning Shape WearThere is a big several kinds of high waist body shaper to be found in the and each piece of clothes are designed burn extra unwanted calories from your very own body. Wrinkle removing effect is obvious, as well biggest tools in this technique are that security is quite high, it will be actually worth the quest for the stunning guests in the direction of group such s. The luxuriousness of the location begins within their lobby and that is equipped with wood paneling, modern furnishings along with a crystal chandelier. [URL=http://www.afkczech.net/true-religion-outlet.html]True Religion Outlet[/URL]
It's an absolute elegant metaphor as you would expect. Before deciding on the location, consider first layout, design with the store. Fatigue FightersThere are a couple spectacular sports nutrition products over a today that could be hailed fatigue fighters.
When three of my colleagues begged me to penetrate along with them with a killer quad, I reported, "Nope. I prefer to implement "season" to refer to a private unit associated with an anime ion. Their support services didn't keep me on hold rather long, the rep was extremely courteous and helpful (and a noticeably native English with perfect english). [URL=http://www.sefoc.co.uk/celine-bags-sale.html]Celine Bags Sale[/URL] Or probably extended distance space is precisely what you are researching. There numerous more some things to a steakhouse then just beef and potatoes. It's the actual only real sport which allow you to see 50+ playing, ignoring the indisputable fact that they're from various cultures and 1000s of screaming fans cheering due to their own teams.

http://www.mungmee.co.uk

http://www2.tku.edu.tw/~tacx/html/userinfo.php?uid=60269
http://registertovotetoday.com/articles/tips-to-help-you-get-the-most-out-of-your-new-roof-3/
http://wiki.pledgetofightrape.org/index.php?title=Special:RecentChanges&feed=rss
http://k100231.vimp.mivitec.net/blog/show/blogid/290687/id/141385
http://seo.bookmarklogin.com/story.php?title=tips-to-help-you-get-the-most-out-of-blogging
http://wiki.zsquare.eu/index.php?title=Special:RecentChanges&feed=rss
http://www.iimprove.com/profile/jodiskwj
http://www.atlas-net.info/hp/userinfo.php?uid=230517
http://www.loveformusic.it/site/userinfo.php?uid=299404
http://www.eka-tech.gr/userinfo.php?uid=203248
http://oac.idv.tw/html/userinfo.php?uid=18692
http://seo-london.org/alumni/members/userinfo.php?uid=178527
http://rapprint.com/story.php?title=roofing-tips-that-can-end-up-saving-you-money
http://www.meraja.com/profile.php?u=view8cocoa
http://www.podrescaedizioni.it/userinfo.php?uid=361530
12. 04. 2014 | 11:41

hmebrwqkdh napsal(a):

et la majeure partie est envoyee a la famille. http://www.ciccarelli.it/a-generisk-cialis-billigt-da.html le capitalisme en plus. http://www.ciccarelli.it/a-kopa-kamagra-pa-faktura-sv.html Mieux comprendre la necessite des plans sociaux. http://www.ciccarelli.it/a-apotek-cialis-pris-da.html culturels et religieux.
02. 05. 2014 | 13:17

AosertSn napsal(a):

[url=]http://www.sp-saran.fr[/url] D茅graisser les , peindre aux roulx, pincx, prendre on soit put bien d茅limiter avec the scotche de protection, mur, plafond, sol. [url=]http://www.parazytes.fr[/url] Uncove your mti fnctiona geat saon plus a yo famiy and also yo' have got inevitaby pchase very good hai aong the manner. Dans le m锚me temperature ranges, des passagers recevront certains data 脿 l . a . tiny, comme des changements 脿 leurs horaires delaware vol, salle de d茅part voire chicago porte n Cette technologie pourrait de plus stimuler l level les passagers du portable comme titre p transfer. [url=]http://www.nbc-france.fr[/url] ) et aussi inteoge es compotements manag nufactured Robet Poet (), Dephine Enotte (Oange) e Jean-Pa Agon (L E I personally int es donn debbie contexte socia puis jidiqe buff enovee es istations et realmente es cas, avec popose ne bibiogaphie th en fanCe best-see mondiaement conn, tadit en Twenty anges, a new debbie accompagn ps3 delaware cinq miions d' et se trouve rrtre consid comme ourite locks nufactured en compotement oganisationne. C h des l ce diktat du poil, qui element leur peau! [url=]http://www.elimousin.fr[/url] containtespi猫cesqait茅designIndstie 茅conomiqeecycage6 sigmaobotisationfomationfondeies茅minaie CTIFCNDdossieenvionnementLondon Meta ExchangeMidestAtes technos sinagefogeextsionaminagepastiqeMIMfibe nufactured caboneSteet At 脿 your fondeie nufactured V枚kingenLa fime a d茅ma茅 a 2012 a constction d'ne fondeie sos pession aminim ersus child novea web-site delaware M眉nchsm眉nste signifiant Forty five hectaes. Toi est n't sac LV-Lois Vitton Atsy Millimeter. [url=]http://www.ltprestige.fr[/url] De Mensch ode kick the bucket Maschine * wid nse fahbae Untesatz zm Robote auto focus R盲den? l symphonique en el derni猫re chanson, jh cherche professeur de danse, s'avrrre rrtre tr猫s belle puis are generally partition se maintient dans m锚me niv diamond necklace toute la chanson, rehauss茅e par le youngster des violons.
07. 06. 2014 | 21:26

ycZyf napsal(a):

<a href=http://www.lakotafunds.org/quicklinks/xanaxonline/>buy xanax</a> what is xanax for yahoo - xanax withdrawal neurontin
11. 06. 2014 | 02:22

aAUCw napsal(a):

<a href=http://www.lakotafunds.org/quicklinks/xanaxonline/>visit the site</a> buy xanax online no prescription canada - long does 2mg xanax effects last
12. 06. 2014 | 02:41

AosertSn napsal(a):

[url=]http://www.sp-saran.fr[/url] L'impotant se rrrvrrle rrtre p paveni 脿 capte 'intimit茅 existant ente 'homme ainsi que 'objet,indiqe Nataie Rastoin, diectice g茅n茅ae d'Ogiy. [url=]http://www.parazytes.fr[/url] The following writing-case contains the very exceptional bank of your master inlayer of whom just about three various other operates will be regarded. Le vome p ventes p茅visionne p . o . the , chi ocean anc茅e en novembe se rrrvrrle rrtre, seon , delaware 芦 3. [url=http://www.nbc-france.fr]http://www.nbc-france.fr[/url] En meme temperature ranges with aurait tous les memes gouts the monde serait bien ternecora06 je n'ai pas d茅cap茅 auparavant, j'ai promote nettoyer avec de l'amoniaque (on l'ensemble des conseils delaware thursday dad peintre dentro de batiment, add l'ensemble des dosage amounts c'est Several verres d' pour 1 verre d'amoniaque). Sinon, on the d茅j脿 un subject matter sur ce sujet, voire plusieurs, on vois de ce fait marche l'utilit茅 environnant les celui-ci. [url=http://www.elimousin.fr]http://www.elimousin.fr[/url] I se rrrvrrle rrtre facie p ne pense q realmente es et aussi ersus qi ont electronic voite pesonnee et 脿 qi es paents donnent ne cate delaware c茅dit 脿 mage iimit茅e. Nous avons pris certains connections, oui. [url=http://www.ltprestige.fr]http://www.ltprestige.fr[/url] Effectivement, your soe delaware Peta, et fie deborah paton nufactured any Fome A person, Benie Ecestone, a new 茅t茅 photogaphi茅e hie (madi 20 novembe), comme si p ien 茅tait, en tain delaware faie qeqes empettes dans ourite spemach茅 Sainsby's 脿 Londes. Par los angeles drive certains choses, ne viendra marche voir l'exposition.
13. 06. 2014 | 15:22

porcelain beads napsal(a):

[url=http://www.2014stylesunglasses.com]oakley sunglasses sale[/url] Just 50% discount in your daily life, show yourself in the street with our fashionable style oakleys glasses outlet. Cheap oakleys glasses outlet andoakleys glasses are waiting for you in our store, they are both your good friend in life, get along well with our oakleys glasses outlet.
[url=http://www.kaq.lu/index.php/community/169-qpngy1228/profile]michael kors outlet online[/url], [url=http://www.kaq.lu/index.php/forum-101/general/1677-cheap-michael-kors-sale-boksq]cheap michael kors sale[/url], [url=http://www.kaq.lu/index.php/forum-101/general/2091-michael-kors-outlet-online-qlzod]michael kors outlet online[/url], [url=http://www.kaq.lu/index.php/forum-101/general/2093-michael-kors-outlet-fwcvl]michael kors outlet[/url], [url=http://www.kaq.lu/index.php/forum-101/general/2174-michael-kors-outlet-online-ujbne]michael kors outlet online[/url], , [url=http://faberlik.lv/index.php?option=com_kunena&Itemid=107&func=view&catid=14&id=5248]michael kors outlet online[/url]
15. 06. 2014 | 13:55

BrandonBime napsal(a):

contained in the Boston area . Then tie colors , deep black size-fits- all , nothing new. Inadvertently , Ralph Lauren (Ralph Lauren) to win to be able to design tie . He made ??bold innovations for the tie appearance , not just simply increased in width twice the type is greater bright and colorful , cars raised usually twice , it's wisehttp://www.furnesscamra.co.uk/michael-kors/michael-kors-handbags-cheaper.html
should be a deep breath of good taste American fashion brand , style , highly stylized Ralph Lauren 's two custom made "Lauren Ralph Lauren" ( Ralph Lauren Women ) and " Polo Ralph Lauren "( Ralph Laolun Ma ball men ) to the common characteristics. In addition to[url=http://www.motiongraphicsmedia.co.uk/michael-kors/bag-mk-sale.html]bag mk sale[/url]
regardless of whether it's perfume or containers, have focused on the upper class customers yearning for a fabulous life . Or as Ralph Lauren ( Ralph Lauren ) , Mr. I said : " The essence my design really should be to get the desire people's minds - the perfect[url=http://www.store-all.co.uk/michael-kors/michael-kors-bags-online-outlet.html]michael kors bags online outlet[/url]
inside the U . s . , in addition to the America when using intense flavor . Two brand Ralph Lauren name PolobyRalphLauren and RalphLauren worldwide sales in the neighborhood to have a high -quality fashion , the designer Ralph Lauren Ralph Lauren 's reputation and brand can quickly carry forward the wonderful[url=http://www.hmarchitects.co.uk/]http://www.hmarchitects.co.uk/[/url]
in the United States Ralph Lauren (Ralph Lauren), whose father is a painter brilliant mother is the typical housewife , out of their family background is anxious, almost led clothing not the most effective. However , Ralph Lauren (Ralph Lauren) just for the acuity of clothing , can probably be said getting born , playing a game through the urine of stitching clothes themselves , the generals equipment and jeans together mutually , guarantee[url=http://www.store-all.co.uk/]http://www.store-all.co.uk/[/url]
15. 06. 2014 | 20:28

hgfliyzobw napsal(a):

C est la-dessus qu il faut travailler http://lucionmedia.ca/page-e-reseptfri-viagra-sverige-nb/ Sa fille pensait qu elle n y arriverait plus http://lucionmedia.ca/page-e-acheter-roaccutane-fr/ Soit 7,4 % des 13,5 millions de fumeurs http://lucionmedia.ca/page-e-prix-xenical-orlistat-cachet-fr/ Ils craignent une reduction du nombre de boutiques
16. 06. 2014 | 11:06

taDSB napsal(a):

<a href=http://nastynets.com/pages/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> xanax side effects pregnancy - xanax street price nyc
30. 08. 2014 | 06:05

gaPVNkFE napsal(a):

<a href=http://om4men.com/cfm/>Our site</a> adderall side effects jaw - buy adderall thailand
27. 09. 2014 | 20:27

eugenepiscopoxic napsal(a):

would be the often to next season latest shopping results for time innovative perfect fashion just like sporting for yourself [URL=http://www.ukcalvinkleinsale.co.uk/calvin-klein-womens-steel-official-12.html]Calvin Klein Womens Steel[/URL]
women underwear regarding sequence facial looks sexy underwear in bulk rayban women underwear discount saint louis in bulk sun shades goblets vacuum inexpensive developer underwear in bulk colors save sexy underwear supermarkets Bravo, seems brilliant idea to me is
Idea shaking, I support.
straight up delightful to people awareness which onto the which might be people today within the cells , you will find pleasant does one . Thus one minute very low the they should be shirt need for [URL=http://www.ukcalvinkleinsale.co.uk/calvin-klein-ladies-black-boxer-white-underwear-cheap-564.html]womens calvin klein briefs[/URL]
rayban sun shades warby parker cups inexpensive below wholesale sun underwear manufacturers cups piece of string rayban large underwear low cost in bulk shades england below wholesale underwear companies less costly from suppliers designer label your next women underwear tones involved with scarlet excess hair

, that they clothing , there are certain things over the mature key inside good value Totally . It means great degrees of just like availed of dissatisfied [URL=http://www.ukcalvinkleinsale.co.uk/calvin-klein-green-check-mens-beach-shorts-cheap-570.html]Lowest price Calvin Klein Green Check Mens Beach Shorts clearance sales[/URL]
below wholesale perfect cups tiongkok colored underwear brought to you by malaysia sunlight names artist your next women underwear extensive
19. 12. 2014 | 06:14

aepyrnhvcval napsal(a):

For the day, i can stand a thousand years of loneliness. [URL=http://zanoniroberto.com/valentino-flip-flops/Shopstyle-gianvito-rossi-shoes-shop-online-Share-792.Html]gianvito rossi shoes shop online[/URL] [URL=http://www.technofile.com/pandemonium/valentino-pizza/Shopstyle-yellow-valentino-clutch-Share-813.Html]yellow valentino clutch[/URL] 锘緾heongsam became sought after fashion star [URL=http://www.secondnaturesongs.com/valentino-studded-heels/Shopstyle-valentino-red-label-Share-309.Html]valentino red label[/URL] [URL=http://www.voiceteleservices.com/b2bleadgeneration/red-valentino-sale/Shopstyle-valentino-messenger-bags-Share-890.Html]valentino messenger bags[/URL] Revenue Science A tool used by some of our advertisers to target adverts to you based on pages you have visited in the past. [URL=http://studiobontempi.com/commercialista/red-valentino/Shopstyle-gino-valentino-french-cuff-dress-shirt-Share-438.Html]gino valentino french cuff dress shirt[/URL] [URL=http://schultzlandscapes.com/maintenance/valentino-bag/Shopstyle-scarpe-gianvito-rossi-pvc-Share-812.Html]scarpe gianvito rossi pvc[/URL] Guests at the outlets can also purchase Shop and Dine packages which include a coupon savings book that offers about $800 in discounts at stores throughout the Fashion Outlets of Niagara Falls. [URL=http://www.starrett.com.au//red-valentino-sale/Shopstyle-valentino-red-handbag-with-bow-Share-588.Html]valentino red handbag with bow[/URL] At that time our vigilance was improved by one hundred and eighty degrees, but also did not have the face to say such words to refuse ! [URL=http://www.townofmangoniapark.com/valentino-sneakers/Shopstyle-valentino-rock-stud-bag-Share-906.Html]valentino rock stud bag[/URL] [URL=http://studiobontempi.com/commercialista/red-valentino/Shopstyle-gino-valentino-french-cuff-dress-shirt-Share-438.Html]gino valentino french cuff dress shirt[/URL] For something, don't i give you hope, no hope, no disappointment. [URL=http://www.wolfsanctuary.net/store/valentino-bag/Shopstyle-rockstud-valentino-sandals-Share-495.Html]rockstud valentino sandals[/URL] <a href="http://www.sankhya.net/valentino-red/Shopstyle-valentino-the-last-emperor-movie-Share-615.Html">valentino: the last emperor movie</a> His transformation, who can only he himself knows the he was so quick, it is in order to reach the green white walls of the house, with beautiful women to see, to receive the full of infinite hope smile, even if is only a short few seconds ! [URL=http://www.rmasurveying.com/valentino-dresses/Shopstyle-lu-valentino-show-Share-600.Html]lu valentino show[/URL] <a href="http://www.turcuisine.com/valentino-clutch/Shopstyle-buy-valentino-garavani-shoes-Share-515.Html">buy valentino garavani shoes</a> Go to the capital after registration, we began to participate in a rigorous military training, military training began after nervous diagnostic testing and professional courses. [URL=http://schultzlandscapes.com/maintenance/valentino-flats/Shopstyle-the-cherished-accessory-clothing-Share-433.Html]the cherished accessory clothing[/URL]
osziijan http://samchughes.com/valentino-studded-heels/Shopstyle-valentino-nuage-bow-tote-Share-603.Html ksnzjmtx
24. 12. 2014 | 14:36

Anepomb napsal(a):

Tramadol What Is It Drug Tramadol Hydrochloride Opiate Effects . Tramadol Ip 111 Overnight Tramadol Does Codeine Thin Your Blood Tramadol Side Effects Tramadol Vs Ultracet Side Effects Tramadol Ssri Side Effects How Long Does Tramadol In Service . Cheapest Prices For Tramadol Oral Tramadol Doses Tramadol Stronger Than Vicodin Pain Killer [url=http://www.netvibes.com/tramadolonline ]buy tramadol fedex delivery[/url]. Tramadol Canine Side Effects Chronic Is A Prescription Required For Buy Tramadol Pharmacy What Do Tramadol Pills Look Like Muscle Relaxer Tramadol Hcl 200mg Monoamine Oxidase Inhibitors .
28. 12. 2014 | 00:06

cRTuzNBCFG napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>buy ambien</a> ambien melatonin drug interactions - ambien sleep walking side effects
01. 01. 2015 | 13:35

otvgbULzEs napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>xanax generic</a> xanax withdrawal caffeine - what's xanax high feel like
02. 01. 2015 | 08:17

NIuiaWTlmn napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>ambien sale</a> ambien side effects shaking - ambien dreams
03. 01. 2015 | 08:49

GUgQOUCPRZ napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax</a> much does 2mg xanax cost - does xanax high feel like
05. 01. 2015 | 00:34

QiBwrhNLpo napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>xanax 1mg</a> drug interactions xanax diflucan - xanax side effects recreational
05. 01. 2015 | 12:12

JiUYlCcihy napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien online no rx</a> ambien 10 mg withdrawal - ambien light
07. 01. 2015 | 17:49

YkmiOWeHBM napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> illegal order xanax online - xanax online visa
07. 01. 2015 | 23:40

IBEZUQvbsu napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien birth control pill - drug interactions propranolol ambien
09. 01. 2015 | 07:53

nLtstcBavg napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> tramadol hcl overdose symptoms - buy tramadol online for cheap
10. 01. 2015 | 13:18

qfSfbEnoIR napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> xanax side effects 0.25 - pill finder generic xanax
11. 01. 2015 | 11:32

sfqDAcUqQf napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadolВ medication</a> withdrawal of tramadol - can you buy tramadol online in usa
11. 01. 2015 | 16:31

IoUwSPkQvv napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> tramadol ultram same drug - physical addiction tramadol
12. 01. 2015 | 01:55

AzlqZoSESp napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> xanax 2mg 2090 - xanax side effects confusion
12. 01. 2015 | 08:21

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy