Ledabyle sbalit není vždy průšvihem

31. 07. 2007 | 14:27
Přečteno 9261 krát
To, co jsem si vybalil z tašky při příjezdu na dovolenou, vypovídalo spíše o tom, že jsem volbu knih pro letošní polehávání na chorvatských plážích spíše podcenil než s rozmyslem koordinoval.

V zavazadle byly kromě jiného: pro pobavení román Davida Lodge – Profesorské hrátky; obraz skutečného života v knížečce rozhovorů Petry Dvořákové – Proměněné sny; pro vzdělání tam byl první svazek Malé biblické teologie Karla A. Deurloo – Exodus a exil.

První titul je román z anglického univerzitního prostředí, zajímavý ani ne tak přílišným vtipem, jako zpracováním – osudy hlavních postav nejenže jsou popisovány vypravěčem, dostávají příležitost popsat události jakoby paralelně ze svého pohledu. Je to román ze současnosti, sexualita, přitažlivost, mužská touha dobývat a vítězit se tam pochopitelně silně a moderně dostává ke slovu, hlavní hrdina se však navzdory snaze nakonec nestane svrchovaným režisérem svého příběhu a života.

Druhá publikace to je deset v rozhovorech zachycených životních příběhů lidí, kteří se dostali do někdy až krizového napětí s církví nebo vírou v Boha. Jde o záznamy toho jaký je život, poznaný jako boj, střet, nebo konflikt, z nichž někdy lidé vycházejí hodně poškození, ne-li zcela poraženi.

Třetí titul je odborná publikace holandského starozákoníka, který pro svého čtenáře odhaluje centrální poselství Starého Zákona. Kráčí po základních událostech starozákonního příběhu tak, aby ukázal, že život je něco víc než nezávazné pohrávání a něco jiného než boj. Pokud stojí na dobrých gruntech, ze kterých lze dobře nahlížet jak odchod do exilu, porážku, tak i vysvobození a získání nového obzoru života.

Tématicky se taková četba vzájemně hodně lišila, však také pro každou knihu byly čas i nálada jindy. Při jedné jsem se bavil účastí v životě vykonstruovaném, avšak dobře odpozorovaném. Při druhé mi bylo líto všech těch, kdo třeba už od narození jakoby měli smůlu a na dlouhá léta nevybředli z její nadvlády. A při třetí jsem se nechal potěšovat z názornosti a plastičnosti toho, co nese dávný příběh duchovního ohledávání kořenů života, který je nadčasový a dosahuje až k nám.

Když jsem tyto knihy postupně dočetl a dal si dojmy z četby vedle sebe, nebylo příliš těžké najít mezi nimi svorník. Jím je vztah k životu a jeho přijímání. V případě každého člověka totiž až tolik nejde o život sám, ten přijde sám a bez našeho zasloužení. Daleko více jde o to, jak je život člověk přijat. Jak přijme život ten, kdo se narodil jako nechtěné dítě, nebo ten, kdo nečekaně přijde k bohatství, nebo jiný, kdo se dostane do světa reflektorů a moci. Jinak jej přijme ten, kdo v něm hledá jen prostor pro hrátky a jinak ten, koho potkává život, v němž přijdou, někdy dost nelítostně a bezohledně, změny a rány. A pochopitelně jinak jej přijímá ten, kdo už má za sebou jeho větší část a jinak ten, kdo na běh času ani nepomyslí. Jakoby i autor první knihy tušil, že přijetí života souvisí s tím, jak člověk ohledává kořeny života, a tak svým hrdinům nebránil, aby se dohadovali o místě Boha v jejich románovém životě a skoro až v protichůdných přístupech k němu.

Všechny tituly tak pro mě za mířily zajímavým a podnětným směrem, i když pochopitelně každá k cíli kráčela odjinud. Všechno završil autor poslední zmiňované knihy, když do toho vstoupil s odkazem na dávnou zkušenost a moudrost víry. Podle které je možno z bahna vystoupit, zahlédnout solidárního Boha, který takový výstup podporuje a pomáhá s ním. Moudrost staré víry však také ukazuje, jak snadno lze do bahna opět spadnout, aby Bůh plačící nad lidskou svéhlavostí, začal znovu ukazovat způsob nového exodu z otroctví a spoutanosti k pravé svobodě.

Dočetl jsem to. Skončila dovolená, vrátil jsem se domů, pustil si první zprávy a tím jsem se vrátil k reálné české podobě nakládání se životem. Hrozba exilu, vyhnanství, otroctví, zůstává napořád přítomná; zároveň však stále vládne i silnější naděje exodu. Obojí se uskutečňuje za jistých podmínek.

Teď se mi zdá, že jsem si s sebou vzal dobrou četbu. I když je fakt, že ne vždy to tak s ledabylým balením může dopadnout.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

neo napsal(a):

Hezká dovolená:)

mám o dovolené trošku jiné záliby jako sport, opalování, koupání, koukání na filmy, výlety, procházky, dobré jídlo a pití.....

Nikdy jsem v kostele nebyl a nikdy jsem nemluvil s farářem: jaký je život bez sexu?:) můžete pít a kouřit?
31. 07. 2007 | 15:09

Petr napsal(a):

Pan kolega je EVANGELICKÝ farář, takže má patrně nejen ženu, ale i děti. Na život bez sexu se musíte ptát jinde...
31. 07. 2007 | 15:12

JR napsal(a):

Víte, já jsem evangelický farář, minulý týden jsme oslavovali s manželkou třicáté první výročí od svatby, takže vím, co je sex, asi před dvanácti lety jsem skončil s kouřením a když si chci připít alkoholem, nikdo mi to nezakazuje. Tak nevím, jestli jsem Vás tím zarmoutil nebo potěšeil, ale tak to je.
31. 07. 2007 | 15:14

neo napsal(a):

JR:

potěšil:)

Omlouvám se, ale vážně neznám rozdíly mezi faráři různých církví ani neznám ty jejich pravidla. Asi jste si vybral dobrou církev:)
31. 07. 2007 | 15:42

Anna P. napsal(a):

Chápu JR i s jeho příbalem na dovolenou. Ne jenom sport, opalování... mně to vůbec nebaví. Ale když přijedu do zcela jiného prostoru,nezvoní mobil ani jiný kontakt, kousek ode mne šplouchá třeba moře, tak ta chvíle s knihou je úžasná. S ní a přemýšlením nad ní dopřejeme právě i mozku dovolenou, ale ne lenivou. Já se naopak stále pokouším o život s Bohem a i když si myslím, že jsem pořád na začátku, dává mi to smysl.
"I když fíkovník nevykvete a vinná réva nepřinese plody, i když zklame výnos olivy a pole nevydají pokrm, i když zmizí brav ze stáje a skot nebude v chlévech, já přesto budu jásat v Hospodinu, budu plesat v Bohu, svém spasiteli!" (Hab...)Nehodlám měnit tuto náplň za slabé odvárky.
31. 07. 2007 | 17:01

gakusei napsal(a):

prázdné řeči o ničem, nabubřelý, exaltovaný pán, plný šumivé nicoty. možná dostane rozum za pět deset let, ale je to velmi sporné. darem pro všechny, včetně něho, by bylo, kdyby nesměl být evangelickým farářem. to se ale bohužel neuskuteční, a tak bude svou nesmírnou blbostí škodit dál.
31. 07. 2007 | 19:04

bůžek napsal(a):

Poselství od nového papeže globální víry.
Je jeden Bůh. Nebe i pekla.
Je jedna globální víra.
Je mnoho podvír. Katolíci, Židé, Muslimové atd.
Z každé podvíry si globální víra bere procenta jejich desatera.
Desatero GV si z podvír bere jen to nejlepší.
Jako složená GV jsme loajální ke všem.
Následujte nás! Spasíme celou zeměkouli!
31. 07. 2007 | 19:05

Vaněk napsal(a):

Proč jste si vybral právě českobratrskou mutaci bohů z tisíců jiných?
31. 07. 2007 | 20:21

ivan napsal(a):

Co to je spasení? A proč každý mluví o odpuštění? Co mi má kdo odpouštět, když jsem nic neudělal?
31. 07. 2007 | 21:16

Jura napsal(a):

Pane Rumle,nechci se vyjadřovat k obsahu vašeho sdělení jak jste trávil dovolenou.Chci se na něco zeptat.Asi v r.2005-6 se hodně diskutovalo o homosexualitě(asi vzhledem k zákonu o reg.partnterství)a p.Drtinová si pozvala do komentovaného zpravodajství evangelického teologa p.Smetanu.Zeptala se,zda v Bibli Bůh homosexualitu odsuzuje.P.Smetana po kratičkém zaváhání do kamery odpověděl že ne. Co vy na to,pane Joeli Rumle.Je Boží slovo pravda,nebo není?Může člověk měnit Boží zákony? Věříte tomu,že jde o věčný život,nebo je to jen pohádka?Může tento pán dále učit na teologocké fakultě? Co se tam vlastně vyučuje? Jak absolventi můžou lidem pomoci aby žili podle Božích zákonů a zásad? Nebo o co vlastně jde,věřte,že jsou lidé,které to zajímá a hledají víru.Co najdou v dnešních církvích?
31. 07. 2007 | 22:42

Jura napsal(a):

Ještě dovětek-pokládám tyto otázky proto,že jsem vyrůstal v evangelické rodině a moje babička mě brávala do kostela.Je to už sice dávno,ale chtěl bych vědět,jak víru dnes vidí farář.Proč je vlastně farářem.
31. 07. 2007 | 22:52

JR napsal(a):

Pro Juru
Vážený pane, vyslovil jste řadu otázek a myslím, že nedokážu reagovat na všechny. Přesto - na základě Vašeho dovětku - cítím, že Vaše tázání souvisí s tím, co jste zažil v minulosti v souvislosti s církví, k mnohému jakoby se vracíte. Jde v tom o pojetí Boha, o to, kde Boha a jeho vůli hledat, jak se k tomu vztahuje praxe jednotlivých církví, farářů a kněží a co se očekává od těch, kteří se o víře vyjadřují jako o síle svého života.
Chcete po mně osobní stanovisko: víru v Boha chápu jako významnou alternativu k jiným postojům člověka k životu - k pověře a k nevěře. S úlevou a po prožití už jisté části života říkám, že v současném světě a v této době pro mě představuje víra v Boha stojící na zjevení Boha v Kristu, dosvědčeném proroky a apoštoly, něco co je jisté. Proto, že to stojí na zaslíbení Božím. Rozumějte, nejde pak o debatu, je-li nebo není-li Bůh. Jde o to, že do světa podvodů, lží, násilí a bezpráví, do světa nelidskosti, vstupuje Bůh a skrze své svědky nese něco povzbudivého, něco, oč se lze opřít, z čeho čerpat povzbuzení a sílu. V takovém přístupu se neřeší otázky pravdivosti Božího slova, nýbrž pravdivosti interpretace, což se musí dít s jistou pokorou a úctou k druhému, když po celý život je naše poznání pouze kusé a částečné. To je mj.to, oč usilují církve - vytvářet společenství důvěry a vstřícné solidarity, protože takovými hodnotami jsou osloveni ti, kdo do nich patří. Opět s odkazem na kusost poznání je třeba říci, že jde o usilování, které není prosté chyb, selhání a normální lidskosti. K poctivému usilování patří běžně i to, že se dějí chyby a že se chyby napravují a jejich následky léčí. Zkrátka víra je něco, co nelze opírat pouze o to, jak je prezentována druhými, nýbrž o to, jak je budována Božím jednáním.
S ohledem na prostor a čas mi dovolte tady skončit (zatím).
01. 08. 2007 | 09:28

Antonín Šuppler, Olomóc napsal(a):

Díky syn.sen. Joelu Rumlovi za bezva blog, chyběl tady, a všem komentujícím za legrační příspěvky :-).
01. 08. 2007 | 09:30

Zacheus napsal(a):

Pane Rumle, je to poměrně složitý text, který jste napsal. Vaše úvaha o "přijetí" života tak, jak je člověku dán, je jistě nadčasová a správná. Není to ale vždy jednoduché. Ne vždy člověk vystačí se žalmem: "Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám..."- nemyslíte?
01. 08. 2007 | 11:14

Zacheus napsal(a):

Pro Ivana. Spasit znamená osvobodit od zla. Zjednodušeně řečeno: podle bible žil člověk spokojeně v ráji, a Bůh mu vše dovolil, kromě toho,aby se dotkl stromu dobra a zla. Jak známo, Adam pod vlivem Evy toto porušil, na návod Satana (...budete jako Bůh...), a vzepřel se tak jako člověk Bohu. To je podstata tzv. dědičného hříchu (hřích je odklonění se od Boha). Ježíš Kristus jako Boží syn vzal na sebe podobu člověka a "poslušný až k smrti", podstoupil smrt ukřižováním na kříži. Tím "vykoupil" lidstvo, které se Adamovým činem od Boha odklonilo. V době jeho ukřižování zvítězily síly temna a zla. Ježíš však svým zmrtvýchstáním toto zlo a smrt přemohl. Tedy spasil svět (zachránil jej od zla). Zlo sice bují dále, ale křesťané věří, že právě přimknutí se k Pánu Ježíši již nemůže zlo nad člověkem zvítězit. Přesto Satan, jak lze snadno pozorovat, ve světě má velkou moc. Zlo samo bude definitvně poraženo až při druhém příchodu Jejžíše Krista. Poselstvím Pána Ježíše je také odpuštění. I když vy, jak tvrdíte, jste v životě nic neudalal (ani drobnost), tak je možné, že někdo někdy udělal něco Vám - a proto i Vy se můžete řídit křesťanskou výzvou k odpuštění. Je to velmi složité, ale zaujal mne Váš příspěvek a tak jsem se pokusil na něho alespoň takto neuměle reagovat. Přeji Vám všechno dobré.
01. 08. 2007 | 11:24

JR napsal(a):

Pro Zachea:
Vážený pane, souhlasím s Vámi, není to jednoduché a s pouhou citací žalmu nebo jiného verše se nevystačí. Jak tomu rozumím a představuji si - přijímání života je spojeno s neustálým usilováním. Jsou mnozí lidé, když dokonce řeknou, že krása života je právě v tom usilování, nikoliv ve zjednodušování. Souhlasím tedy s Vámi a přeji Vám, aby Vaše přijímání života Vás těšilo i obohacovalo.
01. 08. 2007 | 11:33

Zacheus napsal(a):

Pro pana J.Rumla:
Děkuji Vám a přeji Vám vše dobré.
01. 08. 2007 | 11:39

Matouš Hruška napsal(a):

Pro J.Rumla
Hezké čtení člověka tak nějak potěší. Nedávno jsem také dočetl knihu ,Americký bestseller , od Stephena Coveyho 7 návyků skutečně efektivních lidí. Tato kniha je velmi moderní pojednává o člověku o jeho touze po sebezdokonalení o jeho pohledu na život. To mě zaujalo. Je zajímavé jak čím dál z více stran slyším toto "poselství". Pohled na život, nejspíš přez nějaké brýle :) Život jako boj, život jako hra atd... Zkrátka a dobře potěšilo mě jak společně s panem Coveym docházíte ke společným závěrům i když každý odjinud. Děkuji.
13. 08. 2007 | 16:05

VJ napsal(a):

Když vidím v Metru dvě postavičky s časopisem ' Probuďte se' pak si dávám otázku-je to víra,pověra či fanatismus? To mne odrazuje,-s těmito lidmi se nedá debatovat na př. o smyslu života atd.Věř v Pána Ježíše a budeš spasen......zdá se mi to jako diktát./Koukej ať uvěříš.../ Já ale v nic věřit nechci,chci být svobodný v myšlení....ne mít klapky u očí.
14. 08. 2007 | 11:39

Kamil napsal(a):

Pro gakusei: Když jsem se s J.R. poprvé setkal netušil jsem, že jde o faráře. Ale od prvního okamžiku bylo zřejmé, že jde o Člověka. Tenkrát za "starých dobrých časů", jak někteří láskyplně vzpomínají, se při různých debatách semlelo všechno možné - mimo Boha. O technologiích jako je internet se nám ani nesnilo. Nyní když se může všechno a navíc anonymně, můžeme si přečíst různé názory a hodnocení událostí, lidí... A protože se domnívám, že pana Rumla neznáte a reagujete pouze na to co napsal a co jste možná nepochopil, dovoluji si Vám oponovat a tvrdím, že Vaše hodnocení osobnosti pana J. R. je dokonale neobjektivní.

Pro J. R.: Joeli, ač nevěřící, přeji Ti mnoho dobrého při Tvé práci v církvi i v osobním životě. Rád na Tebe vzpomínám a vážím si Tě jako dobrého člověka. Btw, napsal jsi to hezky.
Od 145 km D1 zdraví Kamil K.
16. 08. 2007 | 21:23

Alois napsal(a):

Po promítání značně ponurého filmu ' Sedmá pečeť ' od Bergmana,následovala debata,která odrážela obsah filmu a byla tudíž také obsahově ponurá.-Dostala se na přetřes problematika smrti jako takové.Jako laik jsem se domníval,že z hlediska Bible musí mít smrt pozitivní znaménko,poněvadž pro věřícího to musí znamenat vstup do dalšího života,života lepšího.......Byl jsem však překvapen,když jsem byl poučen,že z hlediska Bible je smrt nepřítel,čili něco negativního.Myslím,že snad naši mohamedánští bratři mají jasnější výhled.......
17. 08. 2007 | 05:12

Jura napsal(a):

Pro VJ:nezlobte se,ale z toho,co jste napsal je cítit,že s nikým ze svědků Jehovových si nepovídáte(neboť kdo jiný by to v tom metru mohl být),jen dáváte najevo svou nechuť být ve své svobodě nějak omezen.Takto chce žít převážná většina lidí.Následky? Sám uznáte,že nic moc,často je to hrůza. Absolutní svobodu má jen Bůh.Podle Bible všechny problémy člověka byly způsobeny touhou po nezávislosti na Bohu,jeho touhou určovat si sám,co je dobré a co je špatné.Čtu si v Bibli rád,docela se v ní orientuji a mohu vás ujistit,že Božích zákonů a zásad je nesrovnatelně míň než zákonů nějakého státu.Nevěřit je vaše svobodné rozhodnutí,ale Bible je každopádně zajímavá a lepší rady do života nikde nenajdete.Mnozí v ní nacházejí i odpověď na otázku co je smyslem života. Zdravím
20. 08. 2007 | 00:27

majka napsal(a):

Mám radost z takovéhoto článku. Knihu "Proměněné sny" jsem taky četla a marně vymýšlela anotaci´ nemohla jsem přijít na výstižné vyjádření. Se Svědky Jehovovýni jsem mluvila několikrát, bohužel nejde zde o diskuzi, ale o monolog z jejich strany. Piš dál, vracím se k jednomu příspěvku, kde je řečeno, že by bylo výhrou, kdybys v ČCE nebyl. Opak je pravdou, jsme rádi, že Tě tam máme
24. 08. 2007 | 23:50

piz buin napsal(a):

Bible musí mít smrt pozitivní znaménko,poněvadž pro věřícího to musí znamenat vstup do dalšího života,života lepšího
16. 08. 2009 | 11:48

cheap louis vuitton napsal(a):

GOOD
20. 10. 2009 | 10:47

ED HARDY napsal(a):

This article is really great! I really like, I hope you continue to fuel
24. 11. 2009 | 01:57

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
15. 03. 2010 | 03:14

cartier cpcp napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
24. 03. 2010 | 06:37

http://www.kw61.com/replica-oris-watches napsal(a):

30. 03. 2010 | 06:07

mie napsal(a):

27. 04. 2010 | 04:50

Cheap Jordan Shoes napsal(a):

10. 08. 2010 | 17:56

seliniimate napsal(a):

видео игры онлайн
<a href=http://pornfreetube.ru/>голы пистолет
</a>смотреть порно видео латекс онлайн
04. 06. 2011 | 20:47

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy