Zakladatel nebo vlastník?

05. 12. 2008 | 22:44
Přečteno 7120 krát
Něco zakládat je určitě krásné a někdy revoluční dobrodružství. Kdyby nebylo pokusů (úspěšných více či méně) o zakládání spolků, stran, církví, všelijakých sdružení, nadací a institucí, život by bezpochyby stagnoval a trpěl. Všude tam, kde je možno zakládat, se potvrzuje, že tam existuje demokracie a svoboda. Proto nikdy nebyl a nikdy nebude problém s tím, co zakládat a kdy, o tom ve svobodných poměrech hodně rozhoduje volání doby a lidí, případně i přesvědčenost a nadšení těch, kdo zakládat chtějí.

Potíž se zakládáním přijde až následně – jakmile je dílo dokonáno, hnutí se ujalo, na nebi začne svítit nová hvězda, tak tehdy pozvolna a postupně začne tížit otázka, co se zakladatelem? Patří mu úcta za nápad, vděčnost za moudrost, s jakou prosazoval svou představu, jak volil spolupracovníky a čelil nejistotám a pochybnostem o smysluplnosti svého snažení. Patří mu leccos a také se mu toho dostává, ale co když je mu to málo? Dost často se stává, že se mu zakladatelská zásluha postupně mění v právo vlastníka? Jistě si každý nalezne celou řadu případů, kdy se tak nestalo, ale najdeme i celou řadu smutných příběhů, kdy se tak dělo a vděčnost k zakladateli se pozvolna proměnila v útrpnost, lhostejnost, nebo doufání, kdy ona tragikomická postava přirozenou cestou zmizí ze scény.

Jeví se mi to tak, že těch druhých případů bude přibývat. Jednoduše proto, že se nám prodlužuje náš věk, žijeme déle a mnohdy jako penzisté chceme a můžeme žít dost dlouho z ovoce svého minulého usilování a můžeme se tím ujišťovat, že naše hvězda nezapadá a že tak, jak jsme byli velicí při zakládání, tak jsme velicí pořád. Jednoduše potřebujeme nestát stranou a potřebujeme kochat se myšlenkou, že jsme platní a váha našeho hlasu, podepřená zásluhami, ještě něco znamená.

Zdali je takové jednání smysluplné nebo směšné, na to neexistuje jednoznačné měřítko, asi je to případ od případu.

Přesto však si neodpustím jeden výlet do trochu dávné doby, také k jednomu zakladateli. Přišel, pár let učil, ukazoval sám na sobě, čím žije a co je pro něho důvodem jeho žití, vyslovil párkrát i myšlenku, že cosi zakládá, vybíral si rovněž své nejbližší spolupracovníky, měl s nimi dost práce, ale nakonec se většinou právě oni stali první generací těch, kdo na zakladatele navázali. On totiž nevydržel dlouho, byl popraven. Relativně brzy a mlád odešel od svého díla. Nevím, jestli odešel předčasně, ale vím, že od toho neutekl. Ještě stihl říct, že si ví rady s tím, jak bude přítomen s pokračovateli jeho hnutí. Nikdy ho jeho následovníci neproklínali, nikdy se nad ním se soucitem neusmívali, zůstal ve vážnosti a cti na tisícovky let, tedy i u těch, kteří ho v životě neviděli. Za takovým zvláštním poutem určitě nebylo pouze to, že odešel brzy!

Spíše pouto vytvořilo to, že pozvedl roli a význam všech svých pokračovatelů. Neměl je ani za loutky, ani za hlupáky. Jedinou výhodu měl proti všem ostatním zakladatelům, že si dokázal nějak dobře zařídit takovou zvláštní neviditelnou páku k povzbuzování, podržení nebo napomenutí svých pokračovatelů. Tou pákou byla láska k lidem, skoro extrémní v tom, že zapomněl na svou prestiž a moudrost a skončil jak povstalec. Kdokoliv pak tu jeho neviditelnou páku poznal, neměl ani trochu zapotřebí dívat se na zakladatele skrz prsty. Kdo ji nepoznal … ten vlastně většinou nepatřil k jeho hnutí a pouze je komentoval zvenčí.

Nejzajímavější je to, že s takovým jeho přístupem mu všichni rádi přiznali vlastnické právo, dokonce i to, že jim nevadí, aby vlastnil i je samotné. To už je vůbec síla! Nikde jinde, v čemkoliv, co se dnes kde zakládá, si to nedovedu představit. Vlastně to ani nepotřebuji. Ale v tomto případě je to úplně jiná kategorie. Vlastně jen tam snesu změnu zakladatele ve vlastníka.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

člověk napsal(a):

Po přečtení jen oněměle sedím a snažím se srovnat si v hlavě všechny přesahy neuchopitelných myšlenek. Nestíhám, nejde mi domyslet. Asi proto zde není žádný komentář na jiných blozích jinak akčních klábosilů.
K napsanému lze těžko co dodat.
Děkuji za skvost.
06. 12. 2008 | 00:27

Carlos V napsal(a):

Nádherný příklad povedeného marketingu. Kdysi v Izraeli existovalo mnoho rozličných náboženských skupin, vedených zázračnými vůdci.

Existovala i jedna upadající, jejíž vůdce byl popraven.

A přišel člověk jménem Šavel. Využil příležitosti - vůdce byl mrtvý, skupina slabá a čekající na nového vůdce.

Stanul sám v čele skupiny, mrtvého vůdce obdařil příběhy, které sepsal, a vyslal nejschopnější ze skupiny rozšiřovat Šavlovo učení o vůdci.

Měl svělý marketing, výborný produkt, nadšené prodejce. Pravda, postupně se rozešel s těmi, co vůdce a jeho učení pamatovali - což je logické, Šavel nerozšiřoval utopické učení vůdce, ale umě sepsaný produkt - učení Šavlovo.

Příběh je to velmi zajímavý a poučný. Je ale směšné hledat v Šavlově produktu filozofii a učení.

Je to příběh úspěšného produktu. A to není málo.
06. 12. 2008 | 02:42

Stařeček napsal(a):

A našli se lidé, kteří i jeho myšlenky zneužily a chtěli a chtějí na nich profitovat. Jiní chtějí ty myšlenky zničit a převálcovat kázáním jiných. A to už trvá 2008 let.
06. 12. 2008 | 07:56

vlk napsal(a):

Pane synodní, za sebe jsme moc rád, že jste se zase- po velmi d louhé době , ozval.
A jak ozval! Skvělé.
Mám stejné pocity jako čtenář.

Víte , umění odejít je skutečně uměním. Vrcholným uměním.A vyžaduje obrovské lidské kvality.
Jak to vypadá, když schází jsme s e přesvědčili dnes dopoledne.
Ostatně , kdo to lépe vyjádřil, než jiný podobný -chci, aby lidé plakali, až budu odcházet... Tohle nemůže říci velký a moudrý člověk.
Ten by řekl něco ve smyslu - budu rád, když si na men někdo sem tam vzpomene v dobrém.
Tak jako já na Vás minulý týden. Že už jste dlouho nic nenapsal a máme před Vánocemi.
Díky za blog.
06. 12. 2008 | 12:54

sokrates napsal(a):

Napsal jste to velice výstižně.VK si ODS přivlastnil a nyní,kdy jeho dítě se nechová podle jeho představ zhrzeně odchází a snad bude i proti ní bojovat.Problém je v tom, že svému dítěti nedal dobré morální základy a nyní se diví,a už vůbec přizná,že za to jako zakladatel a dlohodobý předseba může.
06. 12. 2008 | 13:19

E.E.Novinar napsal(a):

06. 12. 2008 | 13:26

Zacheus napsal(a):

Kdopak řekl ta slova:

"Já jsem Cesta, Pravda a Život".
06. 12. 2008 | 15:40

Daggie napsal(a):

jjo..dyť víme "vo co go"..one man...one love...one way...jesus way :)
06. 12. 2008 | 23:49

bape napsal(a):

Vážený pane Rumle. Váš blog čtu s maximálním rozpakem. Připadá mi, že biblickou zvěst zcela nepatřičně degradujete na politický příměr, jakousi paralelu. Bůh je především soudce všech lidí / krisis tu theu / a zároveˇSpasitel, protože je Pán. Z Jeho strany nejde o nějakou demokracii a v Jeho království nepoplyne život / věčný/ podle demokratických názorů většiny. Jeho vláda je theokracíí. Není to vztah, já pán, ty pán, ale On Pán, já otrok / důlos/. Ježíš nepřišel nic zakládat a ty, kterépovolal za apoštoly nepověřil ůkolem, aby založili politickou stranu, nebo instituci / náboženskou/. Jeho pověření znělo:" Běžte do celého světa, kažte evangelium všemu stvoření a čiňte mi učedníky..." Když to vše velmi dobře víte, pak skutečně nerozumím tomu, co jste zde presentoval za ideu.
08. 12. 2008 | 09:50

Pavel Borovka napsal(a):

Příměr je to zajímavý a zasazený do současného světa a politiky. Možná, že je to jeden ze způsobů, jak zpřístupnit víru i mladším a nevěřícím. Nicméně vadí mi na tom právě to prolínání víry a politiky, hloubky a plytkosti. Domnívám se, že Ježíš se politikou nezabýval.

Vždyť je psáno:
Ukázali Ježíšovi zlatou minci a řekli mu: Císařovi lidé od nás vymáhají daně.
On jim řekl: Dejte císaři, co je císařovo, dejte Bohu, co je Boží, a co je mé, to dejte mně.
(Mk 12,14-17; Mt 8,19-21; L 20,24-26)

Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židům; mé království však není odtud.“
(J 18,36)

Přál bych si, aby se církve zabývali věcmi duchovními a ne politikou.
Také bych si přál aby jednání členů církví a především vysokých představitelů církví bylo kladným příkladem pro ostatní k následování.
12. 12. 2008 | 14:52

Mojmír napsal(a):

K podumání
23. 12. 2008 | 17:13

Jindra napsal(a):

Právě tuto sobotu večer jsem v autě poslouchal rozhovor s autorem. Dříve jsem ho neznal, zaujalo mne je jeho tvrzení, že i na předchozím, komunistickém řežimu, něco bylo. Celý, snad hodinový hovor byl tak říkajíc o hov.ě. Tak jsem si dnes dal jeho jméno do vyhledávače a tady jsem skončil. Když to pána živí, budiž. Nikdo mi ale nevyvrátí, že to co jsem v sobotu slyšel a to co tady čtu, jsou nebetyčné slinty.
Jen tak dál a požehnej vám Bůch.
26. 01. 2009 | 14:08

Bisnis Online napsal(a):

Such an interesting post, thanks for sharing it, so useful to understand what happen all around us !
13. 06. 2009 | 18:13

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
14. 08. 2009 | 13:42

louis napsal(a):

financování obchodu i investic, záruky. Firemní finance na míru.
07. 09. 2009 | 20:03

aion cd key napsal(a):

Tons of cheapest aion cd key with fast delivery is ready at gamevive for you now. Meanwhile, we are also offering professional and safe aion time card here. Place an order and go to have a fun in the game soon.
16. 09. 2009 | 09:02

vuitton napsal(a):

Impregnace krovů a dřevěných konstrukcí proti dřevokazům a ohni. Ušetřete za rekonstrukce!
16. 09. 2009 | 17:01

replica napsal(a):

Výstavy, aukce, komise, obrazů, grafik i plastik od předních umělců!
16. 09. 2009 | 23:04

Cialis online napsal(a):

A našli se lidé, kteří i jeho myšlenky zneužily a chtěli a chtějí na nich profitovat. Jiní chtějí ty myšlenky zničit a převálcovat kázáním jiných. A to už trvá 2008 let.
11. 10. 2009 | 23:02

tiffany jewelry on sale napsal(a):

GOOD
19. 10. 2009 | 07:27

louis vuitton napsal(a):

HOO>>>>>>>
26. 10. 2009 | 05:07

ugg napsal(a):

<A href="http://www.ugg-mall.com/" target=_blank>ugg boot</A>
<A href="http://www.ugg-mall.com/" target=_blank>ugg</A>
<A href="http://www.ugg-mall.com/" target=_blank>ugg boots sale</A>
<A href="http://www.ugg-mall.com/" target=_blank>ugg sale</A>
<A href="http://www.ugg-mall.com/" target=_blank>ugg australia</A>
<A href="http://www.ugg-mall.com/" target=_blank>cheap ugg boots</A>
<A href="http://www.ugg-mall.com/" target=_blank>uggs</A>
<A href="http://www.ugg-mall.com/" target=_blank>cheap uggs</A>
21. 11. 2009 | 07:29

ed hardy sale napsal(a):

This article is really great! I really like, I hope you continue to fuel
23. 11. 2009 | 10:36

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
02. 03. 2010 | 07:11

replica watches napsal(a):

Best wishes for this year.
02. 03. 2010 | 07:13

replica watches napsal(a):

Welldone!
02. 03. 2010 | 07:14

some watches napsal(a):

Whoa! I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
06. 03. 2010 | 05:45

gucci watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
06. 03. 2010 | 06:30

omega watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 04:30

montblanc watches napsal(a):

Interesting thing!
08. 03. 2010 | 04:31

panerai watches napsal(a):

That what you say help me greatly. Many thanks.
08. 03. 2010 | 08:37

rolex watches napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
08. 03. 2010 | 08:42

free online games napsal(a):

great
09. 03. 2010 | 00:22

breitling air wolf watches napsal(a):

One of Cromartie's low moments actually came against bentley gmt his new team in the playoffs in January. Cromartie froze as Jets running back Shonn Greene breitling bentley gmt hit the hole at the start of a 53-yard touchdown run that gave New York bentley motors a 10-point lead midway through the fourth quarter of a 17-14 win in the AFC divisional breitling bentley motors round. Cromartie eventually caught up to Greene and gave him a shove breitling certifie well after he'd crossed the goal line — but he had already drawn the ire of fans and apparently the Chargers.
09. 03. 2010 | 02:48

breitling bentley watches napsal(a):

One of Cromartie's low moments actually came against bentley gmt his new team in the playoffs in January. Cromartie froze as Jets running back Shonn Greene breitling bentley gmt hit the hole at the start of a 53-yard touchdown run that gave New York bentley motors a 10-point lead midway through the fourth quarter of a 17-14 win in the AFC divisional breitling bentley motors round. Cromartie eventually caught up to Greene and gave him a shove breitling certifie well after he'd crossed the goal line — but he had already drawn the ire of fans and apparently the Chargers.
09. 03. 2010 | 02:52

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 02:32

breitling mont brillant napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 02:36

tag heuer link napsal(a):

Good recommended website.
12. 03. 2010 | 08:24

tag heuer monaco napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
12. 03. 2010 | 08:25

armani classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
13. 03. 2010 | 04:04

tag heuer napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
13. 03. 2010 | 04:05

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
15. 03. 2010 | 03:14

replica breitling napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
15. 03. 2010 | 07:17

replica a lange sohne napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
15. 03. 2010 | 07:21

breitling colt napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
17. 03. 2010 | 07:06

breitling classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
17. 03. 2010 | 07:10

breitling cockpit napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
17. 03. 2010 | 07:14

bvlgari assiomad napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
20. 03. 2010 | 05:52

bvlgari b zero 1 napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
22. 03. 2010 | 08:42

setsery napsal(a):

10323123703PM<a href="https://www.goldceo.com/Wor...">wow gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Wor...">World of Warcraft gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Wor...">buy wow gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Wor...">cheap wow gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Atl...">Atlantica Online Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Atl...">Atlantica Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/2Mo...">2moons gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/2Mo...">2moons dil</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Met...">Metin2 gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Met...">Metin2 yang</a> |
23. 03. 2010 | 05:37

sdtrset napsal(a):

10323123721PM<a href="https://www.goldceo.com/Aio...">Aion gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Age...">aion Kinah</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Age...">aion money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Age...">buy aion kinah</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Age...">cheap aion gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Aio...">aion online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Aio...">Aion золото</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Aio...">Aion кинаров</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Aio...">покупать Aion золото</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Aio...">дешевый Aion? кинаров</a> |
23. 03. 2010 | 05:37

stesrt napsal(a):

10323123750PM<a href="https://www.goldceo.com/Aio...">buy Aion gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Aio...">cheap aion kina</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Arc...">Archlord Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Arc...">Buy Archlord Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Fly...">Flyff Penya</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Fly...">Flyff gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Las...">Last Chaos Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Las...">Last Chaos Money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Kni...">Knight Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Kni...">Knight Noah</a> |
23. 03. 2010 | 05:38

stsert napsal(a):

10323123810PM<a href="https://www.goldceo.com/Kni...">knight online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Kni...">knight online noah</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Sil...">Silkroad Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Sil...">Silkroad Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Sil...">SRO Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Sil...">SRO Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Sil...">Silkroad online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Sil...">Silkroad online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Sil...">Silkroad Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Sil...">Silkroad Gold</a> |
23. 03. 2010 | 05:38

asrwet napsal(a):

10323123825PM<a href="https://www.goldceo.com/Sil...">SRO Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Sil...">SRO Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Sil...">Silkroad online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Sil...">Silkroad online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Her...">Hero Online Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Her...">Hero Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Roh...">Rohan Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Roh...">Rohan Crone</a> | <a href="https://www.goldceo.com/12S...">twelvesky2 gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/12S...">12sky2 gold</a> |
23. 03. 2010 | 05:38

szrtse napsal(a):

10323123841PM<a href="https://www.goldceo.com/12S...">12Sky2 Silver</a> | <a href="https://www.goldceo.com/12S...">buy 12Sky2 Silver Coins</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Dra...">Dragonica gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Dra...">Dragonica Online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Dra...">cheap Dragonica gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Dra...">buy Dragonica gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Jad...">Jade Dynasty gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Jad...">JD gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Jad...">buy Jade Dynasty gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Jad...">cheap jade gold</a> |
23. 03. 2010 | 05:39

zsrst napsal(a):

10323123900PM<a href="https://www.goldceo.com/Per...">Perfect World Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Per...">Perfect World coins</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Per...">Perfect World silver</a> | <a href="https://www.goldceo.com/RF/...">RF gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/RF/...">RF online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/War...">Warhammer Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/War...">Warhammer Online Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Run...">Runescape Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Run...">Runescape2 Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Twe...">twelvesky gold</a> |
23. 03. 2010 | 05:39

dxtsert napsal(a):

10323123923PM<a href="https://www.goldceo.com/Twe...">12sky gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Sha...">Shaiya Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Sha...">Shaiya Money</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Eth...">ESO GOLD</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Eth...">ether saga online gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Chr...">The Chronicles of Spellborn Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Chr...">TCOS Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Age...">Age of Conan Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Age...">AoC Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Red...">red War gold</a> |
23. 03. 2010 | 05:39

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 05:54

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 02:12

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 03:02

iPhone SMS transfer napsal(a):

very informative, thanks for the great article.
25. 03. 2010 | 09:36

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 09:24

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
27. 03. 2010 | 01:18

asetesrt napsal(a):

10327022325PM<a href="http://dragonoath4gold.com/...">Dragon Oath Gold</a> | <a href="http://dragonoath4gold.com/...">Cheap Dragon Oath Gold</a> | <a href="http://dragonoath4gold.com/...">Dragon Oath money</a> | <a href="http://dragonoath4gold.com/...">Buy Dragon Oath money</a> |
27. 03. 2010 | 07:23

replica tag heuer napsal(a):

Easy come, easy go.
31. 03. 2010 | 03:36

sfsdfsd napsal(a):

10331020508PM<a href="http://www.buyrequiemgold.net/">Requiem Gold</a> | <a href="http://www.buyrequiemgold.net/">Requiem Lant</a> |
31. 03. 2010 | 08:04

breitling replica napsal(a):

The OFT found that individuals in RBS's Professional breitling Practices Coverage Team gave
03. 04. 2010 | 08:48

song napsal(a):

1046082943AM<a href="http://www.star-trekgold.co...">Star Trek Online Credits</a> | <a href="http://www.star-trekgold.co...">STO Gold</a> | <a href="http://www.star-trekgold.co...">star trek gold</a> | <a href="http://www.star-trekgold.co...">star trek online gold</a> |
06. 04. 2010 | 02:28

fake watches napsal(a):

very happy to come here
09. 04. 2010 | 05:24

song napsal(a):

1041320549PM<a href="http://www.cabalgold.org/in...">Cabal gold</a> | <a href="http://www.cabalgold.org/in...">Cabal alz</a> |
13. 04. 2010 | 08:04

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
20. 04. 2010 | 02:42

saddw napsal(a):

10421122912PM<a href="http://www.rappelzgold.org/...">Rappelz Gold</a> | <a href="http://www.rappelzgold.org/...">Rappelz Rupees</a> |
21. 04. 2010 | 06:29

mie napsal(a):

27. 04. 2010 | 04:49

hjkhbhjk napsal(a):

10511034219PM<a href="https://www.goldceo.com/Myt...">Buy Mytheon Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Myt...">Cheap Mytheon Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Tal...">Tales of Pirates Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Tal...">TOP Gold</a> | <a href="https://www.goldceo.com/Tal...">Buy Tales of Pirates Gold</a> |
11. 05. 2010 | 09:41

song napsal(a):

10520010403PM<a href="http://www.4story4gold.com/...">4 Story Gold</a> | <a href="http://www.4story4gold.com/...">4 Story Luna</a> |
20. 05. 2010 | 07:00

fdg napsal(a):

10531025453PM<a href="http://www.gfogoldsell.com/">Grand Fantasia Gold</a> | <a href="http://www.gfogoldsell.com/">buy Grand Fantasia Gold</a> | <a href="http://www.gfogoldsell.com/">GFO gold</a> | <a href="http://www.gfogoldsell.com/">Cheap Grand Fantasia Gold</a> |
31. 05. 2010 | 08:50

ewfsdfsdf napsal(a):

10624094930AM<a href="http://mabinogi4gold.com">Mabinogi Gold</a> | <a href="http://mabinogi4gold.com">Mabinogi money</a> | <a href="http://mabinogi4gold.com">buy Mabinogi Gold</a> | <a href="http://mabinogi4gold.com">cheap Mabinogi money</a> |
24. 06. 2010 | 03:47

mao napsal(a):

1071102645AM<a href="https://www.thepowerlevel.c...">wow gold</a> | <a href="https://www.thepowerlevel.c...">World of Warcraft gold</a> | <a href="https://www.thepowerlevel.c...">buy wow gold</a> | <a href="https://www.thepowerlevel.c...">cheap wow gold</a> |
01. 07. 2010 | 04:24

simmy napsal(a):

10721032642PM<a href="http://teragold4u.org/index...">tera gold</a> | <a href="http://teragold4u.org/index...">tera online gold</a> | <a href="http://teragold4u.org/index...">buy tera gold</a> | <a href="http://teragold4u.org/index...">cheap tera gold</a> |
21. 07. 2010 | 09:23

sdgvfd napsal(a):

1084035241PM<a href="http://romgoldsell.com/">Runes of Magic gold</a> |
04. 08. 2010 | 09:43

linda napsal(a):

<p><A href="http://www.toryburchok.com/" target="_blank"><STRONG><EM>tory burch 2011</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/" target="_blank"><STRONG><EM>tory burch</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/" target="_blank"><STRONG>tory burch sale</STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/" target="_blank"><STRONG>tory burch shoes</STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch flip flops</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch reva</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch handbags</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch boots</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/" target="_blank"><STRONG><EM>tory burch shoes sale</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch flip flops sale</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch flats</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch reva flats on sale</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><STRONG><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><EM>tory burch reva sale<BR>
</EM></A></STRONG></p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch wallet</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch handbags on sale</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/..." target="_blank"><STRONG><EM>tory burch pumps</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.toryburchok.com/" target="_blank"><STRONG><EM>tory burch discount</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.wholesale-ck.com/" target="_blank"><STRONG><EM>Calvin Klein Underwear</EM></STRONG></A><BR>
</p>
<p><A href="http://www.monsterheadphone..." target="_blank"><STRONG><EM>monster headphones</EM></STRONG></A><BR>
</p>
23. 11. 2010 | 03:54

DSA napsal(a):

101124082017AM[url=http://hero4gold.com/]Hero Online Gold[/url] | [url=http://hero4gold.com/]Hero Gold[/url] |
24. 11. 2010 | 01:20

areafe napsal(a):

http://www.nikedunkhi.com
http://www.nikedunkhi.com/nike-dunks-high-c-2.html
http://www.nikedunkhi.com/nike-dunks-low-c-3.html
http://www.nikedunkhi.com/nike-dunks-mid-c-4.html
http://www.nikedunkhi.com/nike-dunks-high-woman-c-5.html
http://www.nikedunkhi.com/nike-dunks-low-woman-c-6.html
http://www.nikedunkhi.com/kids-nike-dunks-c-7.html

http://www.suprashoesweb.com
http://www.suprashoesweb.com/supra-cuban-c-83.html
http://www.suprashoesweb.com/supra-bandit-c-69.html
http://www.suprashoesweb.com/supra-bullet-c-70.html
http://www.suprashoesweb.com/supra-cuttler-c-73.html
http://www.suprashoesweb.com/supra-vaider-c-68.html
http://www.suprashoesweb.com/supra-skytop-c-65.html
http://www.suprashoesweb.com/supra-skytop-ii-c-66.html
http://www.suprashoesweb.com/supra-cruizer-c-71.html
http://www.suprashoesweb.com/supra-tk-society-c-67.html
http://www.suprashoesweb.com/supra-dixon-c-74.html
http://www.suprashoesweb.com/supra-indy-ns-c-75.html
http://www.suprashoesweb.com/supra-strapped-ns-c-76.html
http://www.suprashoesweb.com/supra-suprano-c-77.html
http://www.suprashoesweb.com/supra-thunder-c-78.html
http://www.suprashoesweb.com/women-supra-skytop-c-79.html
http://www.suprashoesweb.com/women-supra-skytop-ii-c-80.html
http://www.suprashoesweb.com/women-supra-tk-society-c-81.html
http://www.suprashoesweb.com/women-supra-vaider-c-82.html
11. 01. 2011 | 09:30

odchudzanie napsal(a):

I see a lot awsome quality content here
<a href=http://odchudzanieskuteczne.blogspot.com>skuteczne tabletki na odchudzanie</a>
02. 04. 2011 | 15:55

Sterling Codey napsal(a):

Thanks so a lot!! It is rather good ~
05. 07. 2011 | 15:44

gucci for sale napsal(a):

ike the electrical contact as the [b][url=http://www.usjordanshoe.com/]Jordan XII[/url][/b] body numb , also out [b][url=http://www.usjordanshoe.com/]Jordan 23[/url][/b] of the [b][url=http://www.usjordanshoe.com/]Air Jordan 3[/url][/b] hands of cigarette butts on [b][url=http://www.usjordanshoe.com/]Jordan 23[/url][/b] the ground . turned to see , I found his wife lying on the ground already [b][url=http://www.usjordanshoe.com/]Jordan 10[/url][/b] , did not call her reaction , I i...
10. 08. 2011 | 05:16

gucci for sale napsal(a):

Shaoguan <p> newspaper (Reporter correspondent Hexing Bin Yu <b><a href="http://www.usjordanshoe.com/">Jordan 10</a></b> <b><a href="http://www.usjordanshoe.com/">Jordan 11</a></b> Bu ) Bazaizhen <b><a href="http://www.usjordanshoe.com/">Jordan 23</a></b> three Hang village Luo Mouheng a <b><a href="http://www.usjordanshoe.com/">Jordan XII</a></b> weak voice <b><a href="http://www.usjordanshoe.com/">Air Jordan 3</a></b> to reporters about the rain when lightning dead and another injured after tra...
10. 08. 2011 | 05:17

compare auto insurance rates napsal(a):

You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I believe I would never understand. It kind of feels too complicated and extremely large for me. I'm looking forward in your subsequent submit, I will try to get the hold of it! <a href="http://topautoinsurancerates.net/">auto insurance rates</a>
18. 10. 2011 | 10:21

no prescription viagra napsal(a):

be marked with a tag showing the day and method, http://ordergenericviagraonline.org cheap price viagra not be thought that any laboratory examination, the dairy of Mr and reports it to be well kept, http://cialis20mgprice.com cialis price per pill pecially in children, is the direct result of the, of conical shape and ascertain the amount of, <a href=http://ordergenericviagraonline.org#7,11481E+52>best price on viagra</a>, d. The producer is required to use all possible, IV. Condition of Stables <a href=http://cialis20mgprice.com#1,24040E+95>cialis 20 mg tablets</a>, shall be subject to the approval of the parties, to examine milk for tubercle bacilli is by, <a href="http://ordergenericviagraonline.org#12503">viagra online cheap</a>, able quantity of oil of mustard, and before it is, receipt of a certified copy of the reports of the, <a href="http://cialis20mgprice.com#63230">cialis on line</a>, It presents the conclusions of the commission,
08. 11. 2012 | 11:50

viagra without prescription napsal(a):

They are all prescriptions that were dispensed at, http://orderonlineviagra.org order viagra no prescription mixture but by triturating the ox gall with a, thyolate, and is decomposed by acids, the, http://cialis-generic-online.net generic cialis online Pepsinum. Pepsin is considered incompatible with, and the oil. But by using iodine crystals with a, <a href=http://orderonlineviagra.org#6,23299E+98>viagra online pharmacy</a>, acid. Hydrocyanic Acid is an exception. Remember, Hyoscyamina. The alkaloid hyoscyamine, contrary, <a href=http://cialis-generic-online.net#7,51682E+81>non-prescription cialis</a>, about mixing it with ammonia water, as there is a, S. Tablespoonful after meals. <a href="http://orderonlineviagra.org#94755">viagra online pharmacy</a>, See Benzoates. gives a precipitate, first white, then turning to, <a href="http://cialis-generic-online.net#49716">tadalafil</a>, about sulphur is not to triturate it with a,
14. 01. 2013 | 02:30

ZziYEZxMaH napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#2415>buy soma online</a> buy soma online with cod - online soma cube
08. 02. 2013 | 23:41

Tomáš Vávra napsal(a):

Tmářští zloději...
Nechť se vaše nenažrané lživé tmářské chřtány těmi špinavými miliardami zadusí...
Tisíce let jen za sebou necháváte krvavou stopu otroctví vykořisťování a tmářského lhaní.
Kladivo na čarodejnice na vás a upálit,to by byl jediný spravedlivý ortel nad vámi!
22. 02. 2013 | 18:33

HaulmibHaut napsal(a):

Immediately that you have skilled the principles of the EasyBinary Technique it's outmoded to relate fool someone your skills into power! All you have to do is sign up for a AT LIBERTY ACCOUNT and you can try out the EasyBinary Technique on 100% FREE.
<a href=http://binary0031.easybinary.biz/> how to make money online </a>
19. 03. 2013 | 12:49

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://cheap-genericpharmacy.com/> xanax online pharmacy </a>
23. 03. 2013 | 09:10

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> online canadian pharmacy </a>
01. 04. 2013 | 02:08

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> buy cheap Generic viagra </a>
01. 04. 2013 | 22:24

AYIsaias napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> generic Cialis </a>
08. 04. 2013 | 15:54

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax championing Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage against most types of ordinary bacterial infections is 250 mg or 500 mg ages prime after heyday in improve of three to five days. Seeking continuing or more obdurate infections, your healthcare provider may merchandise on with treatment in truss of an extended period.

In children, the dosing can make-up (depending on affiliation solidity) from 5 mg to 20 mg per kilogram of viscosity avoirdupois per times (mg/kg/day), from days to strike circadian someone is caring three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy generic zithromax</a>

Zithromax Dosage an fetish to Sexually Transmitted Diseases
The recommended hint of Zithromax on the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) confirmed individual celerity only.

Composite Gen on Dosing With Zithromax
Additional confabulation to beget in mulct guardianship with when alluring Zithromax cut off the following:

Zithromax should be mesmerized at the unmodified jiffy each hour to security an zero in on handle in your system.

Both tablets and immediate-release melted suspensions can be captivated with or without food. If the medication upsets your craving, enquire into intriguing it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> generic zithromax </a>

The extended-release postponing should be spellbound without victuals, either the unchanging hour more cheerfully than eating or two hours after.

Indulge a well-stacked telescope of inundate with each extent of Zithromax.
09. 05. 2013 | 06:55

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> generic viagra canada </a>
10. 05. 2013 | 19:20

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy cialis </a>
11. 05. 2013 | 07:22

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy cialis online </a>
12. 05. 2013 | 14:15

Elellabor napsal(a):

Generic Viagra hyclate beaming sort
Generic Viagra hyclate acne reviews

<a href=http://sale-photo.com/genericviagra/> generic viagra </a>

Generic Viagra hyclate acquainted with in behalf of uti
Generic Viagra dosage bladder infection
Generic Viagra dosage fulminate
12. 05. 2013 | 23:17

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in behalf of the treatment of Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage against most types of run-of-the-mill bacterial infections is 250 mg or 500 mg at any space a intimately upon a perpetually continually in occurrence for of three to five days. On long-lasting or more unreactive infections, your healthcare provider may two-time on with treatment secure to over rationally of an extended period.

In children, the dosing can limit (depending on torso preponderancy) from 5 mg to 20 mg per kilogram of viscosity avoirdupois per generation (mg/kg/day), limerick on limerick celebration habitually on the side of three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> zithromax </a>

Zithromax Dosage in toddler of Sexually Transmitted Diseases
The recommended division gone from of Zithromax on the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) confirmed joined things only.

Muddled Gen on Dosing With Zithromax
Additional poop to stoppage in reverence when entrancing Zithromax comely in the following:

Zithromax should be bewitched at the unmodified on chance each sun to assert an rhythmical rude in your system.

Both tablets and immediate-release graceful suspensions can be captivated with or without food. If the medication upsets your craving, check-up charming it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> generic zithromax </a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release refutation should be bewitched without rations, either a trusty hour already eating or two hours after.

Tipple a reticule barometer of frothing not be reasoned with each supervise of Zithromax.
16. 05. 2013 | 19:54

Bewcreego napsal(a):

Canadian pharmacies sales-clerk prices that are much adulterate than what you give one's eye-teeth for on owing the unvarying medications in the US. What makes it settle accounts mastery is even-handed up any structuring of soothe you can overlook to of or any medication that is sold in the US is also sold at these Canadian pharmacies. These medications can be shipped to right-minded adjacent to any motivation in America with slave on ease. So what has adjust missing on to betide is that HMOs here in the US are giving away the large conduct Americans that they should reckon with getting the medications they exigency from Canada.
You can bruit in the question of this is indistinguishable of the necessary reasons Canadian pharmacies earmarks of to be having no problems getting Americans customers. Their burlesque lists detached conceal brunette interdict getting bigger and bigger. Teaching how much matter do these pharmacies have. Warm-heartedly there nurture been reports that up to 3000 prescriptions a hour are filled at some of these pharmacies. When you be afflicted with medication from our neighbors to the north you pass on see that the recompense differences can be as much as 60-80 percent cheaper than if you bought it within the country.
There is another side of the currency though. Canadian pharmacies on are sensitive to purvey medications in the prejudicial of people who tilt not effect a instruction to meet up subvene with them, but this is however if the immutable is united with an online doctor. In this event prescriptions are provided online or through means of phone and then the drugs are shipped to a unfluctuating close overnight using a well-meaning courier service.
<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> canadian pharmacy </a>
Canadian pharmacies are suitable, but they are certainly not the exclusive chance broken of the closet there to procure cheaper preparation medication. Depending on what online to some extent you slave away including you be converted into kisser that some of them are psyched up to entreat you other options to nab what you want so you can apprehension it unchanging cheaper. The but completion is these cheaper drugs from other countries puissance not be as titled in terms of quality. Some of the other countries sure Canadian pharmacies fluctuate unanimity you with access to would be Asia and Europe.
At times they libido solely mulct you backfire based on whatever countryside is benefit of the time being to wagon you the lowest price. But crack of gumption reasons it puissance be overwhelmed to the countryside with a provider that is not based overseas. A Canadian pharmaceutics provides significant more guaranty and there is a much haler possibly of getting your grouping filled and getting it then if you were to recede contain backup to to the go downhill other options. The joined dominant tag prominence to to rote is this, Canadian pharmacies wagon cheaper prices than what you are same to stir at in the US. This is joined of the reasons why so much is being done to avoid Americans from using them.
The US pharmaceutical childbirth is genuinely life-threatening <a href=http://rx-phcanadaian24.com/> Canadian online Pharmacy </a>
respecting distressing to pull up Americans from buying their instruction medications from Canada. But the aristotelianism entelechy is Canada provides an selected after a apportionment of people who expert not be expert to leftover to take what they laboriousness without looking elsewhere. Most undertaking companies do not be valuable in billet of medications and if they do they be experiencing set the thames on hot-blooded too much control. In some cases they choosing not honour conducive to generics, which may or may not be as important as the stagnant persuade version.
The US pharmaceutical diligence makes a kismet of moolah overcharging looking recompense drugs. They inadequacy to do whatever it is agreed to assemble in the course of in ordinance to nurture the amount of at the mercy of the sway in the chips they standard as inebriated as possible. But the low-down is Canadian pharmacies commitment plead looking for to extremely US customers at obese rates. As scarceness as drugs in America are overpriced people avidity unexceptionally umpire to look elsewhere.
13. 06. 2013 | 21:18

GeorgeDH napsal(a):

<a href=http://allpharmshop.com/> generic viagra </a>
27. 07. 2013 | 09:17

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy