Dezinformační Babylon III. - Něco horšího než omyl

21. 08. 2020 | 12:17
Přečteno 1348 krát
V tomto textu se autor bude zabývat samotným pojmem dezinformace, jeho významem a používáním.

Autor se ve svém minulém textu dopustil nepřesnosti, když pana poslance Farského pokáral ze nesprávné použití pojmu dezinformace. Posléze byl upozorněn, že tvrzení „dezinformace nejsou primárně lži“není v rozporu s některými definicemi tohoto termínu. To je pravda, jelikož například podle dokumentů Evropské unie se jedná o „prokazatelně lži nebo zavádějící informace vytvořené, prezentované a šíření za účelem ekonomického zisku nebo záměrného klamání veřejnosti“ a NATO jej chápe „záměrné vytváření a šíření nepravdivých a/nebo manipulativních informace se záměrem zmást nebo uvést v omyl.“ Tyto definice (na rozdíl od definice na webu Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, na niž se autor odkazoval v předchozím článku) právě poukazem na manipulativní/zavádějící informace otevírají možnost, aby pojem dezinformace nebyl omezen pouze na nepravdivá tvrzení.
Každopádně už mírná odlišnost výše uvedených definice, ukazuje, že v expertní debatě existuje více interpretací pojmu dezinformace (debata o tomto termínu je zmapována například v tomto textu). Autor tedy v tomto textu hodlá své dřívější tvrzení upravit, jelikož – parafrází klasika – nepovažuje výrok „dezinformace nejsou primárně lži“ za omyl, ale za něco horší a to chybu. Hodlá, zda také zdůraznit, že v tomto ohledu nepolemizuje primárně s panem poslancem Farským, ale zapojuje se do obecnější terminologické debaty o pojmu dezinformace.
První výtka se ještě vrací k samotnému tvrzení „dezinformace není primárně lež“, které je dle autora kontraintuitivní, protože nebere v potaz, co je pod pojmem lež chápáno. Definicí lži se mimochodem zabývali již církevní filozofové raného středověku a například Tomáš Akvinský tvrdí, že lež je tvrzení, které odvádí člověka od poznání pravdy (tedy akt manipulace jako takový). Samotný záměr klamat je pak považován za nutnou podmínku pro použití pojmu lež. Rozdíl mezi dezinformací (nepravdivou nebo manipulativní/zavádějící informací šířenou se záměrem klamat) a lží (sdělením znemožňujícím poznat pravdu majícím za cíl klamat) je tedy víceméně zanedbatelný. Autor je proto přesvědčen, že pojem lež (i ve svých jiných definicích) se s pojmem dezinformace překrývá do takové míry, že akcentovat rozdíl povede spíše ke zmatení.
Autor se domnívá, že rétorickou úlohou tvrzení „dezinformace není primárně lež“ bylo spíše než problém definovat, připomenout – možná právě pomocí určitého paradoxu – různé způsoby manipulace. Problémem ovšem je, že – jak autor doložil již ve svém předchozím textu – v současné době česká veřejnost nemá o definici pojmu dezinformace příliš jasno a podobné slovní hříčky spíše než k lepšímu porozumění přispějí k dalšímu zmatení. Mimochodem se tak otevírá i prostor pro jiné čtení tohoto výroku posilující narativu o tom, že boj proti dezinformacím je bojem proti odlišnému názoru. O dalších rizicích vyplývajících z vágnosti pojmu autor již psal, a proto tuto výtku nebude dále rozvádět.
Třetí výtka již bude obecnějšího charakteru a směřuje ke kategorii zavádějících/manipulativních sdělení zmíněných v úvodu uvedených definicích. Zatímco fakticky nepravdivé tvrzení – zejména na bazální úrovni u výroků typu Barack Obama se nenarodil na území USA nebo Angela Merkelová je vnučka Adolfa Hitlera (ani jedno z těchto tvrzení bohužel nepochází autorovi hlavy, ale přebral jej z konspiračních webů) – lze doložit, u manipulací je situace složitější. Výzkumník stojí před problém, jak definovat, co vlastně ještě je manipulativní nebo zavádějící sdělení a co už je přijatelné zkreslení/zjednodušení dané například žánrem (novinový titulek) nebo kontextem (přednáška pro neodborné publikum). Jak ukazují například výzkumy na provedené na Masarykově univerzitě věnované manipulativním technikám, nejedná se o nepřekonatelný problém, ale stále platí, že tato definice pojmu dezinformace nutně vede k nutnosti provést další (sub)definici, což z hlediska debaty není úplně komfortní situace.
Dalo by se namítnout, že důležitý je přeci úmysl manipulovat. Tento argument však naráží na čtvrtou výtku a to skutečnost, že metodologie většiny (autorovi známých) studií o dezinformacích se zaměřují na obsah určitého sdělení a záměr si spíše dovozují. Striktně vzato by tedy pojem dezinformace bylo možné použít až poté, co se podařilo prokázat, že v daném případě šiřitel nepravdivé zprávy měl za cíl klamat/uvést v omyl. Což vzhledem k variabilitě motivací šiřitelů nepravdivých zpráv není vůbec samozřejmé. V tomto kontextu například není překvapivé, že sociální sítě se pojmu dezinformace a samotným spekulacím o důvodech šíření určitého obsahu vyhýbají a omezují se na postihování nepravdivého obsahu.
Z těchto důvodů je na místě se samotným pojmem dezinformace šetřit a při použití jej vždy definovat. Autor se netají tím, že mu je bližší užší definice pojmu omezující jej na nepravdivé informace šířené za účelem ovlivnit rozhodování určitého publika, ale – jak ukázal výše – je si vědom, že se nejedná o jedinou možnou definici. Výtky, že zúžení pojmu povede k tomu, že z debaty o dezinformacích vypadnou některé rizikové fenomény nepovažuje za přesvědčivou.
Při zdůvodnění tohoto přesvědčení si dovolí také použít paradox. Žádná debata o dezinformacích totiž neexistuje. Pojem dezinformace sehrává určitou roli v debatách o vlivových operacích státní či nestátních aktérů, o vývoji v informačním prostoru v digitálním věku a charakterizování určitých aktérů veřejné debaty. Dle autora by proto měla být debatována i otázka, zda ve všech těchto kontextech je samotným pojem dezinformace vůbec užitečný a zde si nevystačím s již dříve existujícím pojmoslovím. Podle jeho názoru totiž právě snaha aplikovat tento termín v různých a velmi rozdílných kontextech vede k neschopnosti najít společnou definici. A bez společně sdíleného porozumění termín přestává být pro debatu přínosem a stává se překážkou.

Autor by si dovolil poděkovat D. P. za kritickou reflexi předchozí textu, která jej donutila se nad tímto tématem hlouběji zamyslet.

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy