Hazard, kamery, MHD zdarma... Srovnání programů stran ve 14 městech

10. 10. 2014 | 16:19
Přečteno 2266 krát

Pár hodin po začátku komunálních voleb přináším přehled, jaký tu ještě nebyl - srovnání programů 11 největších stran ve 14 městech ČR. Shodují se programové priority stran, jako je třeba ANO, Piráti nebo Svobodní napříč různými městy? Nebo se názory uvnitř stran liší?

Informace o postojích stran pochází z Volební kalkulačky - populárního internetového testu, který srovnává politické preference uživatele s odpověďmi stran. Letos jsme Volební kalkulačku připravili pro 14 měst: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec, České Budějovice, Pardubice, Karlovy Vary, Děčín, Prostějov, Trutnov, Žďár nad Sázavou, Bohumín – všude tam, kde nám s jejím vývojem pomohli místní občané. Více o těchto kalkulačkách se dozvíte v mém nedávném článku.

Právě Volební kalkulačky jsou nedocenitelným zdrojem informací o politických postojích stran. Odpovědi na otázky v kalkulačce nám totiž posílají samotné strany. Na rozdíl od vágních formulací ve volebních programech jsou navíc otázky stručné a jednoznačné a strana musí odpovědět „ano“, „ne“, nebo „nevíme / nemáme jednotný názor“ (a k odpovědi může připojit i svůj komentář).

Závažné politické otázky se samozřejmě v jednotlivých městech liší, i tak ale existují problémy, s nimiž se potýkají skoro všude – hazard, kriminalita, doprava či korupce. Proto není překvapivé, že se v jednotlivých Volebních kalkulačkách objevují opakovaně podobné otázky. A právě díky tomu můžeme srovnávat postoje stran v různých městech.

Následující tabulky prezentují srovnání u takových otázek. Formulace otázek se v jednotlivých městech lehce liší, což může ovlivňovat odpovědi stran, vybíral jsem ale pouze vzájemně srovnatelné otázky. V tabulkách jsou vždy obsažena pouze za města, kde jsme se ptali na dané téma.

Může se také stát, že některé strany v určitých městech nekandidují – jsou označeny jako „(Nekan.)“ –, nebo nám neodpověděly – jsou označeny jako „(Neod.)“. U stran kandidujících v koalici jsem vzal odpovědi za celou koalici.

Boj proti hazardu

První sledovaná otázka se týká zrušení hazardu na území města. Jako jediná se objevila ve všech 13 volebních kalkulačkách. Tabulka dole ukazuje odpovědi 11 největších stran. Je třeba mít na paměti, že postoje stran se mohou v jednotlivých městech lišit podle toho, jaká je aktuální míra regulace hazardu (což ostatně platí i u jiných otázek).Téma zákazu hazardu strany rozděluje, kladné odpovědi ale převládají. Města, kde je proti zákazu hazardu větší počet stran, jsou zejména Olomouc, Ostrava a Děčín. V Olomouci již platí vyhláška, která omezuje hazardu na asi 50 adres, což může být důvod, proč jsou strany méně radikální ohledně další regulace. V prosinci se zde navíc bude o zákazu hazardu konat referendum.

Napříč městy je u tohoto tématu názorově jednotná KSČM, Úsvit, Svobodní a STAN. Strany, které nepodporují jeho úplný zákaz, argumentují vesměs obavou ze ztráty příjmů pro město a ze vzniku černých heren. Svobodní dále poukazují na to, že herny vytváří pracovní místa. Některé strany v odpovědích na druhou stranu upozorňují na skutečnost, že příjmy z hazardu nikdy nejsou vyšší než náklady, které město musí vynakládat na řešení s hazardem spojených sociálních problémů.

Ostatní strany jsou názorově nejednotné. Např. ANO v Praze souhlasí se zákazem hazardu, ačkoli připouští, že mimo centrum by mohla existovat přísně regulovaný kasina. Na druhou stranu třeba v Liberci strana odpověděla, že dokud je hazard legální celostátně, nemá smysl ho zakazovat v jednotlivých městech.

ČSSD se ve většině měst kloní k zákazu hazardu. V Pardubicích rušení stávajících heren nepodporuje, ale nebude na druhou stranu povolovat nové herny. Negativní postoj vůči hazardu převládá i v TOP 09, která např. v Brně prosazuje vytlačení hazardu mimo město a vznik tzv. herních mallů mimo rezidenční oblasti po vzoru USA, kde je hazard regulován.

Shodu nenajdeme ani u Strany zelených a Pirátů, kteří často kandidují společně. V Brně Piráti (kandidující na listině Žít Brno) považují za nežádoucí hazard zejména videoloterijní terminály. Živé hry (např. poker) by povolili, ale pouze mimo sociální lokality a v dostatečné vzdálenosti od škol. V Praze jsou na druhou stranu Piráti proti rušení heren ze strany města, protože o tomto kroku by měly rozhodnout jednotlivé městské části v referendech.

Rozšiřování bezpečnostních kamerových systémů

Druhá otázka se ptá na to, zda by měl být rozšiřován počet bezpečnostních kamer na území města.V otázce rozšiřování kamerových systémů se strany celkem jasně dělí na převážné zastánce (ANO, ČSSD, TOP 09, KSČM, ODS, KDU-ČSL, Úsvit) a na převážné odpůrce (Strana zelených, Piráti, Svobodní, STAN), i když napříč všemi sledovanými městy je jednotné jen hnutí Úsvit. Pro rozšiřování kamerového systému jsou zejména strany v Karlových Varech, naopak si ho spíše nepřejí subjekty kandidující v Olomouci.

Zastánci rozšiřování argumentují snahou o omezení kriminality a poukazují i na jejich pozitivní dopad při řízení dopravy, ale i třeba pro prevenci vzniku černých skládek. Naopak odpůrci tvrdí, že kamery mají z hlediska boje proti kriminalitě jen mizivý účinek. Častý je rovněž odpor proti omezování soukromí či poukaz na finanční náročnost provozování kamer.

Hnutí ANO je proti rozšiřování pouze v Olomouci a v Plzni, v Praze podmiňuje zavádění nových kamer souhlasem místních občanů a samosprávy. ČSSD se staví proti kamerám v Olomouci a v Trutnově, naopak třeba v Českých Budějovicích požaduje jejich instalaci zejména poblíž základní škol (podobně jako např. ODS v Plzni).

TOP 09 poukazuje na skutečnost, že v Praze se nyní zpracovává koncepce využití bezpečnostních kamer. V první řadě je údajně třeba propojit stávající kamery a až poté popř. instalovat nové. KSČM požaduje instalaci pouze v oprávněných případech a v Praze navíc výslovně uvádí, že kamery by měly být opět odinstalovány, jakmile pomine důvod pro jejich nasazení.

Jednotní nejsou lidovci – zatímco třeba v Praze chtějí místo více kamer větší počet strážníků v ulicích (v Praze kandidují v Trojkoalici Zelení, KDU-ČSL a Starostové), v Olomouci požadují nové kamery zejména v místech se zvýšeným výskytem vandalismu. Svobodní jsou proti rozšiřování kamerových systémů všude kromě Karlových Varů. Zde zdůrazňují, že kamery musí jen doplňovat, ale nikoli nahrazovat práci městských policistů.

Městská hromadná doprava zdarma

Další otázka se týká návrhu na zavedení MHD pro všechny občany zdarma.Návrh na zavedení MHD zdarma rozděluje sledované strany víceméně na pravolevé ose - Svobodní, TOP 09 a ODS nejsou pro v žádném městě, naopak KSČM je pro všude s výjimkou Prostějova (zde ho chtějí mít zdarma jen pro seniory a mládež).

Pro návrh se kloní i Strana zelených, Piráti a STAN. Zdá se, že největší šanci na zavedení má tento nápad v Plzni, kde MHD zdarma chtějí všichni kromě Svobodných. Naopak žádná strana se k němu nepřiklonila v Prostějově.

Je zajímavé, že ČSSD i ANO by se z tohoto pohledu řadily spíše mezi pravicové strany. ČSSD v řadě měst upozorňuje na finanční náročnost takového opatření. Např. podle olomoucké ČSSD by tento krok vyžadoval nejprve úpravu rozpočtového určení daní.

Zastánci zavedení bezplatné MHD argumentují snížením emisí a zlepšením dopravní situace. Např. pražská Trojkoalice Zelení, KDU-ČSL a Starostové se v tomto směru údajně inspiruje zkušenostmi z Vídně.

Oponenti naopak poukazují na to, že jízdné je v ČR relativně levné a úplná bezplatnost by znamenala výpadek příjmů radnic. Např. podle TOP 09 v Plzni bude po výstavbě nového depa skoro pětina rozpočtu věnována jen na dotování MHD. Většina stran, která odmítá zavedení bezplatné veřejné dopravy, nicméně trvá na zachování slev či úplné bezplatnosti pro děti a seniory.

Řada stran navrhuje zrušení tarifních zón, a to buď jako první krok směřující k bezplatné MHD (např. Úsvit či KSČM v Ostravě), nebo jako kompromisní řešení (Jsme Ostrava – koalice Strany zelených a Pirátů). Naopak v Praze Piráti požadují MHD zdarma a poukazují na korupci na Dopravním podniku.

Zvěřejňování smluv na Internetu

Čtvrtá otázka se ptá, jestli by město mělo zveřejňovat smlouvy, které uzavírá v tzv. registru smluv. Jedná se o webovou stránku, kde lze smlouvy následně snadno vyhledat. Některé obce již do registru dobrovolně smlouvy vkládají (např. Liberec) a nyní v Poslanecké sněmovně leží návrh zákona, jež by tuto povinnost uložil všech složkám veřejné správy.

Jedná se o důležité protikorupční opatření - když je smlouva na Internetu, kdokoli si ji může snadno vyhledat a zkontrolovat. Registr smluv je jedním z požadavků protikorupční iniciativy Rekonstrukce státu. Více o tomto opatření se dozvíte v mých starších článcích (zde, zde, zde a zde).U otázky týkající se toho, zda by město mělo zveřejňovat smlouvy v registru smluv, panuje mezi sledovanými stranami zdaleka největší shoda. Vysloveně proti je pouze ČSSD a ANO v Bohumíně (ANO je ochotno zveřejňovat smlouvy, jimiž je čerpáno z rozpočtu).

Několik stran zvolilo odpověď „nevíme“ – ČSSD o Olomouci a KSČM v Prostějově podmiňují zveřejňování smluv souhlasem protistrany, což ale prakticky anuluje jakýkoli protikorupční potenciál tohoto opatření (pokud jakožto protistrana rozkrádáte veřejný majetek, logicky nebudete se zveřejněním smluv souhlasit). ODS v Olomouci požaduje „systémové řešení“ platné pro všechny samosprávy, čímž zřejmě myslí návrh zákona, který je nyní v legislativním procesu.

Zrušení poplatků za svoz odpadu

Poslední otázka se týká zrušení poplatků za svoz komunálního odpadu, jež nyní vybírají obce.Zrušení poplatků za odvoz odpadu je návrhem, kde naopak existuje nejsilnější negativní shoda stran. Mezi jediné dvě sledované strany, jež v převážné většině měst souhlasí, se překvapivě řadí KSČM a Svobodní, ačkoli s jiných důvodů – komunisté jsou pochopitelně motivováni především sociálními dopady, zatímco Svobodní jsou pro zrušení poplatku jako součásti jejich boje za omezování přerozdělování peněz státem.

Drtivá většina stran argumentuje proti zrušení poplatku tím, že by došlo k neúměrně vysokému výpadku příjmů městského rozpočtu. Přitom je zajímavé, že strany nemají zase až takový problém se zavedením MHD zdarma, což by v řadě obcí mělo podobný (ne-li horší) efekt. Některé strany navrhují v tomto směru doprovodné kroky, např. KSČM v Ostravě chce vyvážit zrušení poplatku zvýšením daně z nemovitostí.

Volební kalkulačku, z nichž odpovědi stran pochází, si můžete vyzkoušet přímo zde:Další užitečné informace tom, jak hlasovat, o kandidátech či o transparentnosti letošních volebních kampaní se dozvíte na portálu NášStát.cz.

Pokud se vám tento článek líbí, podpořte občanské sdružení KohoVolit.eu pomocí DMS na číslo 87777 s textem: DMS ROK KOHOVOLIT (cena 30 Kč, z toho 27 Kč pro KohoVolit.eu).

O našich dalších stejně zajímavých článcích se můžete dozvědět, když nás zalajkujete na Facebooku:


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy