Budou nám hvězdy v roce 2009 nakloněny?

31. 12. 2008 | 14:39
Přečteno 11559 krát
Nikoliv.

Hvězdy si totiž budou dále dělat ve vesmíru svou práci a jacísi tvorečkové na nepatrném smítku, které si říká Země, jim zůstanou dále zcela lhostejní.

Asi nejstarší zkoumání lidstva nalezlo souvislosti dějů na Zemi s ději na obloze. Odhalení denního cyklu a cyklu vzhledu Měsíce byly nasnadě, složitější periodicita ročního cyklu počasí, souvisejícího s polohou Slunce na obloze bylo významným objevem a dospěly k němu nezávisle postupně všechny pokročilejší civilizace. U oceánů se dal pozorovat i vliv postavení Měsíce na příliv a odliv. Z toho se došlo k logicky vyhlížející hypotéze, že i pět planet, pozorovatelných prostým okem na obloze a zcela nahodile přisouzeným mythickým božstvům, a jejich pozice vůči jaksi nahodile pojmenovaným zdánlivým seskupením hvězd v takzvaném zvěrokruhu může mít nějaký vliv na pozemské děje. To bylo jedním z klíčových dogmat hermetických nauk, spojujících s ději na obloze všechny děje na Zemi – v povaze lidí, jejich zdraví a v dějích na zemi i pod zemí. Tyto souvislosti se pokoušejí hledat astrologové. Jako nástroj astrologie se rozvinula věda, zabývající se pohybem nebeských těles, a věnovali se jí i špičkoví matematici a přírodovědci. Dnes je tato věda součástí astronomie. Na základě ní je možno rekonstruovat polohy nebeských těles v minulosti a předpovědět je do budoucnosti – sestavit horoskop. Sestavení horoskopu je skutečně exaktní věda, čímž se moderní astrologové honosí. I takový Kepler se tím úspěšně živil, přičemž jaksi mimochodem objevil zásadní zákonitosti pohybu planet.

To, co s astronomií zhola nesouvisí, je vztah horoskopu k osudu lidí. Exaktně myslící vědec popíše a změří objektivní účinky Slunce a Měsíce na pozemské děje (Např. světlo Měsíce v úplňku je 40tisíckrát slabší než světlo Slunce. Přitažlivost Slunce je pro pozemšťany 400krát menší než přitažlivost Země, u Měsíce je to 200tisíckrát.) Nejvíce z planet na nás působí Jupiter jehož světlo je v nejlepším 10milionkrát slabší než sluneční světlo, přitažlivost je 7milionkrát slabší než přitažlivost zemská). Naproti tomu, sluneční skvrny a magnetické bouře na Slunci, které zřetelně ovlivňují i pohodu lidí, se horoskopem odmítají řídit.
Jak bylo uvedeno, vyčíslitelný vliv pohybu planet a seskupení stálic na pozemské děje je zcela nicotný. Opřeme-li astrologické uvažování jenom o vliv samotného Slunce, který je daleko nejvýznamnější, i skeptik by byl ochoten přijmout jako hypotézou alespoň to, že lidé narození v létě jsou pro život jinak vybaveni než ti zimní. Mnoho živočišných druhů dokonce podle ročního období přivádí na svět mláďata. Člověk ale ne. Natož aby mohlo mít význam nějaké jemnější členění podle polohy planet a souhvězdí v hodině narození dítěte.
Přesto jsme do jisté míry ochotni soustavně a trpělivě zkoumat, zda mohou působit další, dosud tajemné vlivy, které na racionální vysvětlení teprve čekají. Avšak právě zde máme již k dispozici po mnoho tisíciletí sbíranou zkušenost, která zřetelně ukazuje, že se astrologii nikdy nic nepodařilo ani objasnit, natož předpovědět, a že není zajímavé se tímto tématem zabývat.


Nevzdělaní fantastové se domnívají, že „oficiální“ věda je založena na scholastickém omílání zaprášených knižních moudrostí. Ve skutečnosti vědecký svět denně pracuje s teoriemi, o kterých musí předpokládat, že jsou založeny na nepřesných nebo mylných hypotézách a stojí před nekončícím úkolem soustavně je vylepšovat, opravovat, případně vyvracet. Obráceně, nálepku pavěda dáváme právě tvrdošíjnému lpění na dávno vyvrácených a prokazatelně neužitečných nápadech, k nimž patří také astrologie.
Dnes se dá horoskop získat napsáním data a jedním kliknutím myší počítače. Výklad horoskopu je v lepším případě poezie namíchaná s trochou psychologie. Ale častěji je to podvod páchaný se zištným úmyslem.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Vosavbotě napsal(a):

...právě pro tu jednoduchost kliknutí myší k získání horoskopu a pro fakt, že příspěvky osvícených visí na internetu zcela zdarma není třeba astrologii hanět a osočovat ji v dnešní moderní době z liché zištnosti, nýbrž přisoudit ji právem roli zábavné zajímavosti, navíc podněcující k úvahám o všehomíru podstatně více než třeba pasivní četba bulváru. Astrologie udělala dobrou službu astronomii a k vymezení přiměřenosti našeho úsudku dělá dobrou službu i nadále. PF 2009!
31. 12. 2008 | 14:58

Apeoffice napsal(a):

Astrologie by mohla sloužit k rozjímání o člověku jako takovém, o jeho kladech i záporech. Člověk, který hledá, nelézá a astrologie je jedna z cest jak nalézati. Neboť při hledání dochází ten který hledá k různým vědeckým informacím, či je k vědeckým informacím veden. Chci-li totiž v astrologii něco počítat, měl bych znát něco o matematice. Následně zájem o planety člověka přivede k astrologii a fizice.

Neřekl snad právě Komenský ono okřídlené škola hrou? Vždyť tato hra na horoskopy nás přivádí k psychologii, matematice, přírodovědě, fyzice potažmo chemii.

A jsme-li lidé rozumní, snad rozlišíme, kdy něčemu věřit a kdy se jen o něco opřít. Stejně jako se miliony lidí opírají o svého Boha, jen na základě víry. A to na matematicko fyzikální platformě nevysvětlíte, nezměříte ....
31. 12. 2008 | 15:12

Baba napsal(a):

Prokazatelně nezajímavé téma. sssssssssss
31. 12. 2008 | 16:41

Petr z Tábora napsal(a):

Hvězdy i celý vesmír jsou nám zcela jistě nakloněny a umožňují nám žít na této krásné planetě. Lidské plémě za to ničí Zemi a vraždí se navzájem. A my Češi, kteří máme to štěstí, že žijeme na klidném místě planety v relativním blahobytu - se hádáme kvůli ptákovinám, mnozí jsou zapšklí a pesimističtí. Chtělo by to trochu více nadhledu.
31. 12. 2008 | 17:07

Gerd napsal(a):

Takové odsouzení si blog nezaslouží, podle mě je dobře napsaný jeden názor na astrologii.
Autor ale trochu podceňuje víru, která hory přenáší. Zvláště ve středověku byla víra v boží zázraky nakazitelná a davové psychózy značné. Zejména na bojištích, kde si někdo oblak prachu vyložil jako příchod svatého k podpoře té správné bojující strany. Totéž je možné i v astrologii, nalití optimismu do žil.
Jinak je podle nějakých zkoumání zhruba 40 modelových situací, které lze zjistit pohovorem předem a k nim napasovat doporučení horoskopu.
Lidé vždy budou chtít vědět svůj osud dopředu, proto astrologie pokvete i nadále.
31. 12. 2008 | 17:27

Al Jouda napsal(a):

Kdyby se tak dalo na základě postavení hvězd předpovědět 6 čísel, která budou tažena v neděli ve Sportce !
31. 12. 2008 | 18:47

Vosavbotě napsal(a):

To Al Jouda:
A víte,že se to dá? Jen Vám potom do toho vleze pitomá konstelace Merkuru s kosmickým prachem a ta čísla nevyjdou.
PF 2009!
31. 12. 2008 | 19:53

Viola napsal(a):

Al Joudo zkus 3,7,14,13,49,10 jestli vyhraješ milion, tak mi půlku můžeš poslat.
31. 12. 2008 | 19:56

Lena napsal(a):

A na čem se vždycky nejvíc vydělávalo? No přece na lidské hlouposti.
Mimochodem: Rudolf II. Keplerovi za horoskopy nezřídka dlužil a tento byl nucen mu posílat ponížené žádosti o laskavé vyplacení "mzdy".
31. 12. 2008 | 20:18

Líný černý pes napsal(a):

to Gerd :
Davová psachóza jako záležitost středověku? Podle mého skromného psího mínění je davová psychóza oblíbeným manipulativním prostředkem dneška. A taky ty davy jsou dnes jaksi početnější :)
31. 12. 2008 | 20:49

Marceluška napsal(a):

Astrologii považuji za spíše psychologický obor, než věštecký. A už vůbec ne vědecký. Proto vám asi není sympatická. Zajímám se dost o astrologii, zvláště zkoumám tzv. nativní horoskopy. Musím říct, že v charakteristice povah a temperamentu lidí, jejich vztahů /kt. odhaluje tzv.7.dům/, je často až překvapivě pravdivá.
Radost do nového roku všem.
31. 12. 2008 | 21:04

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Marceluška:
použila jste ke srovnání dvojitě slepou randomizovanou studii?
31. 12. 2008 | 21:29

Vosavbotě napsal(a):

A Vás nepokorní cizomodláři kdož si tropíte žerty z věcí nejtajemnějších sežehne oheň na hranici heretiků neb stihne blesk zároveň s dnešním půlnočním ohňostrojem!
31. 12. 2008 | 22:45

Jemnický napsal(a):

Pane Wichterle,

Kepler, jeden z největších géniú vědy, neobjevil zákony nebeské mechaniky jen tak mimochodem. Byl vynikajícím matematikem, astronomem a také astrologem. K některým aspektům astrologie byl kritický, ale z pozice člověka, který o astrologii něco věděl. Stejně jako Newton, Tadeáš Hájek z Hájku a další. Astrologii odsuzují vědci, kteří o této disciplíně mají minimální povědomí. To by skutečný a na objektivitu dbalý vědec činit něměl. Píšete "...i pět planet, pozorovatelných prostým okem na obloze a zcela nahodile přisouzeným mythickým božstvům, a jejich pozice vůči jaksi nahodile pojmenovaným zdánlivým seskupením hvězd v takzvaném zvěrokruhu může mít nějaký vliv na pozemské děje." To je takový nesmysl pramenící z neznalosti psychologie, mythologie a historie, že bych stejný vyjádři v exaktních vědách třeba větou: Matematické rovnice, které můžeme pozorovat pouhým okem v učebnicích byly náhodně přisouzeny jakýmsi fyzikálním a chemickým dějům ... atd.

Vědecká predikce chování fyzikálních nebo chemických systémů, které jsou většinou uzavřené a bez "svobodné vůle" se diametrálně liší od predikce budoucích věcí člověka. Mrtvý mechanický vesmír středověku je dávno pryč a nové poznatky o sluneční soustavě ukazují na nové a netušené souvislosti mezi pozemským a vesmírným.
Také nepodceňujte učence dávnověku. Vysmívána byla joga, akupunkutra, herbální medicína a myšlenkové systémy staré Číny a Indie, vysmívána jsou náboženství.
Nechci psát traktát, jen vybízím k pokoře před jsoucnem.
31. 12. 2008 | 22:49

Vosavbotě napsal(a):

To Jemnický:
Bez legrace je Váš komentář poučný. Ač jsem také k jisté nepokoře pana Wichterleho byl kritický, nyní se ho musím zastat. Nechť exaktní vědy dláždí cestu pokroku a astrologie i ostatní obory poznání ji doplňují ze všech ostatních stran. Chápete-li astrologii jako interdisciplinární prostředek poznávání člověčího nitra, budiž Vám přáno a je to v pořádku.
Chcete-li astrologií nahrazovat poznatky exaktních věd, jest to povážlivá ignorance dosavadních, jistě ne skromných úspěchů té exaktní vědy, která je, poněvadž jí nejsem schopen, opravdu, opravdu těžká, poněvadž například gramotnosti schopen jsem.
Na syntézu všech oborů poznání si ještě budeme muset počkat, dočkáme-li se jí vůbec.
A ani nejlepší horoskop nám to neprozradí.
31. 12. 2008 | 22:56

Gerd napsal(a):

Líný černý pes:
Ve středověku ale byli lidé náchylnější k šíření davové psychózy, než dnes.
I když takový run na banku je dnes také zajímavý úkaz. Nebo otevírání supermarketů, viz Český sen a běh lidí ke vzdálenému horizontu.
Pour feliciter 2009!
01. 01. 2009 | 01:03

tng napsal(a):

jemnicky: Proc tedy, kdyz astrologie funguje, uz jeji predpovedi nebyly podrobeny statisticke analyze, podobne jako jine hypotezy ? To je jedina cesta jak presvedcit racionalne uvazujici skeptiky, vse ostatni jsou jen kecy.
01. 01. 2009 | 03:43

tng napsal(a):

Fialovy krokodyl: dvojite slepa randomizovana studie byla pouzita pro overeni sily modlitby. Zaver - nefunguje to. Ale je mozne ze tu studii Buh schvalne zkazil ;)
01. 01. 2009 | 03:46

vlk napsal(a):

Pane profesore

nechť Vám v 2009 svítí jen šťatsné hvězdy! A je jedno, jestli s vykladačem nebo bez něj...
01. 01. 2009 | 11:49

Krok napsal(a):

Pane Wichterle, předpokládám, že jeden z největších žijících českých astrologů, geniální Antonín Baudyš, blahé paměti ministr obrany ČR, ze svého horoskopu věděl, že sestřelí své letadlo nad cizím výsostným územím a vstoupí tak jako naprostá rarita do dějin světového vojenství.
01. 01. 2009 | 12:09

Jemnický napsal(a):

Vosavbotě
Já naprosto nehnahrazuji poznatky exaktních věd astrologií, to by byl velký omyl. Jenom zdůrazňuji, že neozumíme astpektům vztahu stavu sluneční soustavy a člověka, zejména vlivu na jeho psychické ustrojení. Tím se astrologie zabývá, to je její dnešní velmi moderní směr. Nemluvím zde o "pouťové astrologii", ale o spojení astrologie, psychologie a medicíny. Mnozí psychologové,a psychiatři a lékaři v tichosti používají astrologii ve své praxi ku prospěchu pacienta, jen to nevytrubují, protože proč. Moderní medicíná znovu objevuje, že člověk je více než biochemický stroj, že je to také bytost, o jejichž biologických kořenech už má slušné poznatky, ale o psychických a duchovních kořenech toho moc neví (tím myslím oficiální vědu). Pro křesťana a další věřící je člověk bytostí s duší. A už jsme na hranici, která je pro technické a přírodní vědy jejich metodickým a myšlenkovým aparátem nepřekonatelná. Moderní fyzice "utíká hmota mezi prsty", pozorovatel už není inertním prvkem v experimentu, dávné symboly (ano i hermetické) se ukazují jako vhodné pro konstrukci nového myšlenkového aparátu, kterým lze pracovat v oblasti elementárního prostoru, času a hmoty. Technické a přírodní vědy ze své podstaty nezahrunují do svého systému prvek nadpřirozena, boha, transcendentality, což je v pořádku. To není jejich doména. Ovšem pěstitelé těchto věd jsou lidské bytosti s rozmanitým duchovním potenciálem.
Abych to zkrátil, pokud se budu zabývat vlastnostmi kapalin za toku, rheologie a rheometr jsou vhodnými nástroji (to je doména pana profesora Wichterleho), pokud mě bude zajímat psychické ustrojení konkrétního člověka, pak astrologie je jednou z vhodných metod. Znakem inteligence a originality je schopnost používání vhodných nástrojů pro dosažení kokrétních cílů. Jakákoliv metoda je nevhodná, pokud ji neovládáme, nebo ani nemáme zájem ji ovládnout. Kolik lidí by dnes umělo rozdělat oheň křesáním nebo třením dřívek? Řekli by, že to nejde, je to úplná pitomost. Bohužel, stejně tak se vyjadřují o astrologii lidé, kteří o ní nemají valných vědomostí. Takové rázné odsudky bych si v přírodovědných disciplínách nedovolil, a to se přírodními a biomediciálními vědami zabývám 30 let. Nemožnost některých věcí byla „exaktními vědci“ dokázana, přesto létáme nadzvukovou rychlostí a v Jižní Africe byl nalezen přirozený jaderný reaktor, který běžel tisíce let. Možná bude objeven i způsob studené fúze a staří alchymisté se dočkají uznání. Nakonec naše moderní věda má silné kořeny v magické Praze Rudolfa II, a Praha samotná je postavena na astrologických základech.
Ať je pro nás všechny rok 2009 rokem poznání a úspěchů na naší cestě životem.
Váš Jemnický
01. 01. 2009 | 12:40

Marceluška napsal(a):

to pan Jemnický:
Děkuji za příspěvek, naprosto s Vámi souhlasím. Snad alespoň trošičku "odtvrdí" skepticismus pana autora a dalších.
Hezký nový rok.
01. 01. 2009 | 13:09

noblesse_oblige napsal(a):

Vážený pane Wichterle, k základnímu studiu doporučuji alespoň následující akademické publikace:
CURRY, Patrick (ed.): Astrology, science and Society. Historcial essays. (Woodbridge 1987.) a LINDSAY, Jack: Origins of astrology. (London 1971.)
Vámi zmiňovaný "vliv na pozemské děje" byl opuštěn spolu s aristotelskou fyzikou, z níž tento princip vycházel ("v-liv" = "in-flu-entia" od fluere, tj. téct, plynout - hvězdy měly totiž "vylévat" své účinky), stejně jako tuto fyziku opustila sama astronomie. Základní hermeneutická premisa "co je nahoře, je i dole" však zůstává a hovoří se o principu souvztažnosti (cor-relatio) dějů na nebi a na zemi.
01. 01. 2009 | 13:16

Lena napsal(a):

Jemnický:

zadedlouho půjdu k ortopedovi s bolavým kolenem a doufám,že mi nad ním nebude točit virgulí nebo sestavovat horoskop.

Za celý život jsem neviděla horoskop, který by mi něco opravdu spolehlivě předpověděl nebo jen popsal povahu.

Za to jsem viděla astrologa, který nám v práci vyděsil do dneška zdravou účetní tím, že jí přesvědčil o hrozné nemoci, kterou má a na kterou brzy umře. Ředitelovi se ani na potřetí netrefil do povahy manželky a mě tvrdil, že mi Saturn způsobuje časté nemoce, například bolení hlavy. A to jen proto, že jsem stále tak trošku "zelená" a říkala jsem zrovna kamarádovi, že mě ZASE bolí hlava. ZASE ale znamenalo, že už potřetí od rána. Když jsem ho upozornila, že mě hlava normálně nebolí (naposledy asi před rokem), vytáhl se s Jupiterem, který prý vliv Saturna ruší, někdy jen trošku, jindy zcela. Chachá! Na mých sestrách a kamarádových dětech - oboje dvojčatech pak zhavaroval úplně, neb neuměl vysvětlit, že mají kamarádovy děti povahy rozdílné a moje sestry dokonce úplně opačné. Víckrát se neukázal, agigátor.

Nejvíc jsem se na adresu astrologie pobavila ve chvíli, kdy jsem si koupila podrobnou knížku o ní, začala jí studovat a sestavovat horoskopy.

Zmiňovaný Kepler se živil jako astrolog, to je pravda. Ale jako opravdový vědec své horoskopy podroboval statistickému zkoumání. A ono mu to nevycházelo. Když své matematické nadání aplikoval na planety, asi nerozlišoval, zda tím tvoří základy nebeské mechanice nebo dělá horoskop. Nicméně výsledky ověřoval u všeho a tam už ten rozdíl vidět byl. Pohyby planet podle jeho výpočtů seděly, horoskopy ne. Kepler v oblasti horoskopů tedy dělal opravdovou vědeckou práci, ale to bylo před 400 lety! Zuřivě se držet překonaného ještě dnes už vědecké není. To je jen pošetilé. Stejně tak bychom mohli při každém zatmění Slunce bušit do bubínků, abychom zahnali draka, co to Slunce žere. Tak to dělali svého času Číňani. Ještě v roce 2008 se moji kamarádii v Asii setkali s myšlenkou "ukradeného" Slunce, a to v té verzi, že ho kradou ti hrozní běloši! Tak hurá, pěstujme si předsudky všeho druhu, bude nám lépe.

Astrologie je stará nejméně 2000 let a za celou dobu se jakkoliv nerozvinuje, neověřuje, jen se vždy naučila používat modernější techniku a tabulky, které připravují pro svou potřebu astronomové. Pochybuji, že by dnešní astrolog cokoliv našel na obloze nebo dokonce něco naměřil či vypočítal. Vyplnit podle předžvejkaných tabulek polohu planety do obrázku dokáže každý a interpretovat podle toho pár (opravdu jen pár) pouček taky není problém pro člověka s velmi průměrnou pamětí. Co by ale měl opravdu dobrý astrolog umět (stejně jako finanční poradci, věštci, psychologové atd.) je odhadnout člověka - jeho inteligenci, názory, slabosti, znalosti a podle toho šikovně "bruslit".

Ka
01. 01. 2009 | 14:31

Líný černý pes napsal(a):

to Lena :
Kepler jako matematik vypočítával nejen horoskopy, ale i mnoho vzorců platných dodnes v astronomii, ale sám hvězdy neviděl, protože měl vadu zraku. Vycházel z pozorování Tychona de Brahe a jiných.

Sestavování horoskopů se živil, jako astrologové dnes, protože mnoho lidí si rádo zaplatí za vidinu jisté budoucnosti.
01. 01. 2009 | 15:44

Fialovy Krokodyl napsal(a):

tng, 01.01.2009 03:46:50.
To si ovšem ti, kdo to zkoušeli spletli modlitbu se zaklínáním...:-)
01. 01. 2009 | 16:02

tng napsal(a):

Marceluska:

Pouhe plane zvaneni tezko nekoho odtvrdi. Jiste, dnesni veda neni ani zdaleka vsevedouci a neni mozne astrologii jednoduse odmitnout argumenty typu "slapove pusobeni planet je zanedbatelne". Nikdo nevi jake nezname sily a vlivy o nichz nemame zatim ani tuseni mohou existovat. Fajn. Podle me je mozne cokoliv. Pokud ale astrologove jen zvani a zvani, misto toho aby se pokusili seriozne vedecky zmerit uspesnost svych predpovedi, nemam nejmensi duvod je brat vazne. Naopak, zacnu je silne podezrivat z podvodu. Pokud astrologie funguje, mohou tim jen obrovsky ziskat, jejich umeni se dostane odpovidajici vaznosti, zpusobi vedeckou revoluci. Takze kde jsou ksakru ty studie ????
01. 01. 2009 | 16:24

Kritik napsal(a):

Pěkný článek o víře bez rozumového základu.

Na doplnění lze k autorovu vyjádření o astrologii, že "I takový Kepler se tím úspěšně živil..." je zapotřebí dodat, že Kepler se astrologií sice živil (kdo by nevydělával na tupcích, děje se to ve větším měřítku i dnes), ale nevěřil jí ani v nejmenším. Tak Keplera popisují literární prameny.
01. 01. 2009 | 17:00

tng napsal(a):

Po rychlem prohledani internetu jsem nasel jen

http://psychicinvestigator....

http://www.astrodivination....

... ale na tom nezalezi, jsou proste veci mezi nebem a zemi ... clovek neni jen stroj .... transcendence ... omezeni vedci ... bla ... bla ...
01. 01. 2009 | 17:05

wbgarden napsal(a):

NIHIL NOVI

Paralelní vesmíry
zrcadlové světy
to všechno už mi nabízela
duše jisté
Běty

Teta Běta
doktorka všech běd
s tělem velmi nadaným
ochladit i
led...
01. 01. 2009 | 17:28

Frante napsal(a):

Přitažlivost Slunce není pro pozemšťany 400x slabší než od Země:
Když do vzorce pro tíhové zrychlení g=k*M/(R^2) dosadíme gravitační konstanta k=6,67E-11, hmotnost slunce M=2E30 a vzdálenost Země-Slunce R=1,5E11 (všechno v základních jednotkách SI), vyjde 0,006m/s^2 , což je 1680 krát menší hodnota než je tíhové zrychlení na Zemi. Tuto hodnotu by člověk pociťoval kdyby byla Země statická, neobíhala by kolem Slunce. Hmotný střed Země ale obíhá po geodetice (sertvačností, volným "pádem") takže člověk kdyby mohl být uprostřed Země, nepociťoval by žádný gravitační vliv od Slunce (odstředivá síla kruhového pohybu Země kolem Slunce se vyrovná s gravitační silou Slunce). Na Zemském povrchu ale odstředivá síla není vyrovnaná s gravitací protože povrch je vzdálen od dráhy zemského těžiště až o vzdálenost poloměru Země dR=6,4E6 . Člověk na povrchu může tudíž vnímat slapové působení Slunce: dg=2*k*M/(R^3)*dR . Po dosazení uvedených hodnot je dg = 5E-7 m/s^2 . Tedy člověk může pociťovat gravitační vliv Slunce jako sílu která je dvacet milionkrát menší než je Zemská tíže.
01. 01. 2009 | 18:36

pr napsal(a):

Podvod páchaný se zištným úmyslem jsou především vědmy v pořadech komerčních televizí. Jak ale vysvětlit například to, že v době Vánoc se pravidelně něco semele, ať je to tsunami nebo eskalace nějakého konfliktu?
01. 01. 2009 | 21:59

Jemnický napsal(a):

Lena

Plácáte páte přes deváté. Jste schopna provádět výpočty v kvantové fyzice po přečtení příručky o kvantové fyzice, asi nikolilv. Je proto kvantové fyzika blbost, asi ne. Když se někdo prohlašuje za astrologa, je vskutku astrologem? Je snad analýza lidské osobnosti triviálnost kterou zvládne kde kdo po prolistování příručkou astrologie? Rozumíte mi?

Přeji vám brzké uzdravení.

Jemnický
01. 01. 2009 | 22:08

Fialovy Krokodyl napsal(a):

pr: no protože jsou Vánoce vždycky když se něco semele, například tsunami, nebo eskalace nějakého konfliktu.
01. 01. 2009 | 22:08

Marceluška napsal(a):

To tng:
člověče, nerozčilujte se. Je dobré smířit se s tím, že některé věci zkrátka "seriózně vědecky změřit" nejdou. Tím u Vás zřejmě skončily. Ale to neznamená, že nemohou existovat. Třeba sny, intuice, příliv a odliv životní energie, taky změřit nejde a jsou tu. A což taková víra v boha? Viděl ho snad někdy někdo? Bez pravítka se žít dá, bez víry těžko..Dobrou noc
01. 01. 2009 | 22:24

tng napsal(a):

Marceluška:

O moznosti jakehosi mereni snu, viry, caker atp. jsem se nijak nezminoval. Tematem diskuse je konretne astrologie a jeji predpovedi mozne merit je. Napr. kdyz astrolog nekomu predpovi nemoc, muzeme vymyslet exaktni meritko dobre postihujici vysledek takove predpovedi. Z toho vypocitame statistickou zavislost mezi predpovedi a realitou. Proc tedy astrologove omezenym pochybovacum uz davno nevytreli zrak ? Stacilo by par serioznich studii, aby se z vysmivane astrologie stala vedecka udalost stoleti ... Nechapu v cem je problem, pokud tedy astrologove nejsou podvodnici nebo jsou silne iracionalni ?
01. 01. 2009 | 23:40

Frante napsal(a):

Marceluška:
To co uvádíte že existuje a nelze měřit jsou naše pocity/sny o kterých bezprostředně víme že je máme. Není potřeba jejich existenci dokazovat měřením. Právě na rozdíl od astrologie kde bezprostředně astrolog nemůže vědět zda souvislost kterou si myslí že vidí tam je v důsledku astrologie nebo tam není a jde o náhodu ...
01. 01. 2009 | 23:43

prirodovedec napsal(a):

tng, Lena: Potesili jste mne. Vericiho ve "svoji vedu" nelze presvedcit, ten se pohybuje v ortogonalnich prostorech. :) Toho lze jen podrazdit a primet k reakci neodpovidajici jeho blahosklonemu postoji toho, ktery vi. Coz se Vam celkem lehce podarilo, gratuluji.

Ponechte ale lidem jejich nadhernou viru v opravdove vedeni minulosti, Fulcanelliho, Nostrodama, ... necte se to Jitro kouzelniku nadherne? :)

Osobne se ale priznam, ze jsem slysel, ze jeste vetsi uspech pri vesteni je pry s cajovymi listky a zejmena se zvirecimi vnitrnostmi. Silne osobnosti pak pry ztraceji rovnovahu a lze lepe nahlednout do jejich budoucnosti.

Take by mne zajimalo, zda existuji pripady, kdy tito pravi vedci, kteri vedi vice nez zaostali vedci pri sve opravdove vede nebo aplikacich selhali a jak psychicky zvladaji ty okamziky sveho selhani. Kdyz se treba ukaze, ze jejich horoskop selhal. Nebo ten, kdo sledoval jejich doporuceni zemrel. Citi zodpovednost? Maji vycitky svedomi? Jsou ochotni podstoupit prezkoumani svych rad a cinu? To jsou otazky, ktere mi pripadaji zajimave. Nebo se nemyli? Nebo ziji s pocitem, ze se nemyli, i kdyz se myli? Sve omyly si nepripousteji? ...
01. 01. 2009 | 23:49

tng napsal(a):

Jemnicky:

Opravdu tu srovnavate kvantovou fyziku s astrologii ? Vite jaky je mezi nimi rozdil ? Predpovedi kvantove fyziky byly nescetnekrat experimentalne potvrzeny. Proto ji bereme vazne, i kdyz ji sami nerozumime a i kdyz treba za par desitek let bude KF nahrazena znacne odlisnou teorii.

A podobne by slo potvrdit i astrologii. Bohuzel jak se zda, takovych studii je velmi malo a ne zrovna v jeji prospech.

Clovek nemusi byt fyzikem a astrologem, aby dokazal porovnat jejich vysledky. Staci zjistit, ze u astrologie se zjevne skoro nikdo ty vysledky ani nenamahal zmerit a hned je videt jakou ma uroven.
01. 01. 2009 | 23:53

Fialovy Krokodyl napsal(a):

marceluška:

máme zde tedy 3 hypotetické dvojice:

i) jevy existující a měřitelné (fyzikální realita)

ii) jevy existující a neměřitelné (ale o existenci nikdo nepochybuje, protože se o nich lze přesvědčit přímým vnímáním).

iii) jevy neexistující (a tedy neměřitelné). Jejich neměřitelnost je právě zde důkazem jejich neexistence, protože ten druhý, přímá zkušenost, chybí.

Zajímavostí astrologie je, že využívá relativně sofistikovanou metodu výpočtu postavení nebeských těles, což je technicky zcela v pořádku, ale následně dalekosáhle vyvozuje z těchto výsledků závěry, kterým připisuje statistický charakter, aniž by byla jakákoliv statistická studie provedena, nebo aniž by byl alespoň popisně naznačen mechanismus účinku těchto těles na člověka.
02. 01. 2009 | 00:03

Líný černý pes napsal(a):

to přírodovědec :

Proč chodit ke kováříčkovi ... namísto Jitra kouzelníků si přečtěte Mysterium katedrál.

to ostatní :
Přečíst se má všechno, uvěřit nemusíte ničemu.
02. 01. 2009 | 00:07

Marceluška napsal(a):

To tng:
Cílem astrologie rozhodně není někomu vytírat zrak, ani udělat "vědeckou událost století". Seriózní astrolog ani nepředpovídá budoucnost. Může nastínit nejschůdnější cesty. Napomoci pochopit sama sebe i druhé. Jejich pohnutky a skryté síly. Astrologie nemá ambice. Prostě tu je,a mnoho lidí oslovuje, mnoho lidí provokuje. Možná díky spousty špatných "astrologů".

To Frante:
Jednak bych chtěla připomenout, že náhoda neexistuje. Vše, co se nám děje, od zdánlivých maličkostí, po převratné věci, jsou důsledky zákonitých souvislostí.
Horoskop je jen jakási mapa života, záleží na nás, po jakých cestách se vydáváme. Astrologie tedy není cíl, pouze jedna z metod /pomůcka/ objevování souvislostí. Pouze výpočty to však nejde, podstatná je tak jako tak intuice. Silně intuitivní člověk se pak obejde i bez astrologie. Ale opět jsme u těch věcí nezměřitelných..
02. 01. 2009 | 11:10

KamilW napsal(a):

Kromě živočišných záležitostí a práce vedoucí k jejich uspokojování se zabývají lidé i dalšími činnostmi, do nichž patří víra, věda, snění (poezie), rozptýlení (zábava). Tyto činnosti si někdy odporují a škodí, my pragmatičtí ušmudlaní inženýři oceňujeme to, že se někdy vzájemně obohacují (a to třeba i tím, že si zužují oblast působnosti). Snaha paušálně je patlat do jednoho vždy vede k potížím.
Astrologie kdysi žila na pomezí mezi vědou a vírou, dnes už má s vědou pramálo společného a můžeme ji spíše řadit k poezii a zábavě.

Frante:
Děkuji za zpřesnění; měl jsem při výpočtu po ruce jen průměr Slunce a jeho hustotu jsem jen zhruba odhadoval.

Ad Kepler:
Keplera si vážím, protože byl konfrontován s neobyčejně rozsáhlou soustavou pověr. Coby přírodovědec prováděl soustavná pozorování oblohy a protože byl zdatný matematik, nalezl tam zcela zásadní a dosud neznámé zákonitosti. Za daných okolností není hanbou, že při tom taky vyprodukoval i pár hermetických nesmyslů (např. vztah dráhy planet k vlastnostem pravidelných geometrických mnohostěnů) ani to, že prostředky k životu si opatřoval vypracováváním horoskopů. Zda je navíc také vykládal, o tom vlastně nevím.
02. 01. 2009 | 11:32

prirodovedec napsal(a):

Marceluska: Kazdy se dnes nejak musi zivit, i ti spatni astrologove. Nekritizujte jen je, kdyz jim lide plati ...
02. 01. 2009 | 12:10

Jemnický napsal(a):

tng

Jaký je rozdíl mezi astrologií a kvantovou fyzikou snad vím, dokonce vidím i to, co je spojuje. Ten příměr jsem zvolil proto, abych Leně a dalším demonstroval, že přečtení příruček z většiny lidí neudělá kvantového fyzika ani astrologa, dokonce mnozí neopraví ani pračku, ač budou mít detailní schéma daného zařízení. Notový záznam je také velmi jednoduchý a vemte do ruky třeba housle a zahrajte. Tolik k příručkám a argumentaci tohoto typu.
Nezajímá mě pouťová strologie a dobře placené astrologické estrády a là „baudyšové“. Zajímají mě interakce. Interakcí supramolekulárních nanostruktur s biologickými systémy se profesně živím, některé produkty tohoto výzkumu jsou patentovány a i v 2/3 fázi klinického testování. Mezilidské vztay – což jsou velmi komplexní interakce - mě zajímají pro samou svoji podstatu. Zabývám se tedy i možnostmi astrologie pro popis těchto vztahů. Kupodivu, výsledky na základě astrologických analýz mého horoskopu, horoskopů členů mé rodiny a přátel, byly velmi přesné. Pochopil jsem i některé aspekty své osobnosti, které jsem podvědomně pociťoval, ale nebyly vědomně formulovány. Pokud je člověk schopen objektivního náhledu vůči sobě, což není pravidlem, pak může posoudit i pravdivost či nepravdivost astrologické analýzy své osobnosti, tady statistické metody nepotřebujete.
Naprosto souhlasím s tím, že určité typy předpovědí by měly vykazovat statistickou významnost své pravdivosti. To si uvědomují všichni seriozní astrologové. Těchto studií nebylo moc, a byly většinou nesprávně postaveny a provedeny lidmi bez znalostí astrologie. Pro objektivní posouzení vlivu určitých astrologických aspektů je třeba zkoumat tu část populace, která v dané oblasti vynikla (např. sport, věda, hudba, literatura atd.). Pokud vezmete průměr, dostanete průměr, tudíž nebude žádný astrologický aspekt statisticky významně přiřaditelný úrčitému nadání, schopnosti atd. Zajímvé údaje, které jsem nalšel v astrologické literatuře, se týkají například stíhacích pilotů z druhé světové války, kde ti nejlepší měli silný aspekt Uranu (většinou vodnáři) dále to byli Lvi a Berani. Je zmiňován aspekt Marta u sportovců a protichůdný vliv Jupiter-Saturn u umělců a vědců. Z 33 Českých králů jich třetina byla zrozena v královském znamení Lva! Možná to je tím, že králové se doma zdržovali až na podzim, (v létě se obvykle válčilo nebo cestovalo) tak bylo pro početí v královském loži dost času a příležitosti (říjen-listopad + devět měsíců máme červenec-srpen – což je znamení Lva). Možná je to tím, že královské děti narozené v létě statisticky významněji přežívaly do dospělosti – lepší dostupnost vitámínů královské matce během jarních a letních měsíců. Možná, snad se tímto vysvětlením upokojí srdce a mysl odpůrců astrologie. Často mám pocit, že astrologie představuje smrtelné nebezpečí pro jejich existencionální enkapsulaci v chýšce z chrastí racionality.
Na argumentaci pro i proti astrologii jsou často zjímavější způsoby argumentace, než samotné argumenty. Ale o tom až někdy příště. Moje žena (Blíženec), už má pocit, že je načase nějak využít čas, jedeme na běžky.
S pozdravem,
Jemnický
02. 01. 2009 | 12:53

Jemnický napsal(a):

Kamil W
Kepler nevyprodukoval, jak píšete: "... i pár hermetických nesmyslů (např. vztah dráhy planet k vlastnostem pravidelných geometrických mnohostěnů)". Nechci vykládat Keplera, na to nejsem tak geniální jako on, pouze nabízím svou interpretaci. Kepler hledal ideální boží řád a domníval se, že ideální je to, co je naprosto pravidelné a symetrické. Jenže takový vesmír by byl bez dynamiky a vlastně mrtvý. Dráhy nebeských těles nejsou dokonale kruhové a nejsou neměnné, protože v základech všeho bytí je interakce, proměna a vývoj. Další velký genius Heisenberg objevil svým principem neurčitosti "svobodnou vůli" i v samých základech hmoty - u elementárních částic.
Keplera a dalších géniů si vážím proto, že dokázali objevit a uvidět skrytý řád, když je k jeho kořenům dovedl kompas intuice.
Vědomé a nevědomé, racionální a iracionální, věda a poesie, to jsou vždy dva aspekty téhož. Svět poznáváme, vnímáme a na podněty odpovídáme jak vědomím, tak nevědomím. Věda i poesie jsou rovnocenné při snaze o prorozumění světu.
Na laně existence napnutém mezi životem a smrtí kráčíme nezměrnými prostorami vesmíru nad bezednými propastmi mikrokosmu. (Blais Pascal)
... A pochopit za deštivého dne
že přímka je bod tak prodloužený
až vlastní srdce zasáhne.
(Jan Skácel)
Co měl na mysli A. Einstein, když napsal: „Fantasie je víc než vědění“.?

Váš Jemnický
02. 01. 2009 | 14:12

Lena napsal(a):

Jemnický:

Je samozřejmé, že člověka výrazně ovlivňuje astrologie, když ji bezmezně věří a horoskopem se důsledně řídí. Krásně je to vystiženo ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. Stejně tak můžu své vztahy s okolím ovlivňovat vírou v různá božstva, duchy, v sebe (přehnaným egoismem) nebo nacionalismem. Na tom není nic divného.

Dneska je módou mezi některými lidmi se zaměstnávat sami sebou - možná z nudy, možná z egocentrismu, možná jen z hlouposti. Piplají se v sobě, místo, aby něco kloudného dělali a snažili se něco naučit. Vždycky jsem si ale myslela, že to je ženská záležitost.

Seriózním astrologům, které zmiňujete, můžu jen doporučit, aby si ty studie, které jim ostatní tak překrucují a kazí, udělali sami. Aha, já vlastně zapomněla, že oni nechtějí nikoho přesvědčovat. No, ale to se pak budou muset smířit s tím, že je většina lidí nebude brát vážně.

Dobrou připomínku měl přírodovědec o té zodpovědnosti. Taky by mě zajímalo, jak dalece astrolog, léčitel a podobní přistupují ke svým klientům. Zda je sledují delší dobu, korigují své "rady", zjišťují aktuální stav třeba za rok ... Z osobní zkušenosti můžu říct, že jsem se s tím nesetkala.

Také mám zkušenost s astrologií, že mi žádný horoskop nikdy nevyšel a popis mého znamení se na mě hodí skoro nejméně, za to jsem se našla asi v 5 jiných. O mých příbuzných a kamarádech bych mohla říct totéž.

Každopádně jste mě inspiroval k opětovnému přečtení knihy o astrologii. Potřebuji totiž v mém současném trudném životě nějaké humoristické povyražení.

A drobnou poznámku nakonec: zrovna jadernou fyziku jsem si sama z příruček nastudovala tak, že jsem se pak ve škole mohla dloubat v nose. Rozdíl je totiž oproti astrologii v tom, že co je psáno u JF je prostě dáno a nepotřebuje to žádné mazané výklady o tom, že je to tak, ale také to může být úplně opačně, neb k tomu musíme přidat ještě i individuální psychologický výklad, jehož jsou schopni jen ti osvícení. Zkuste pro příště jiný příklad.
02. 01. 2009 | 17:18

Jemnický napsal(a):

Lena,

Myslím, že jste opět naprosto přesně nevystihla podstatu problému. Film Jáchyme, hoď to do stroje jako argument, tím jsem naprosto odzbrojen. No kolik třešní, tolik višní.
Pokud si pletete piplání se v sobě s cestou individualizace, tak nemám co bych dodal. Snad jen to, že se v tom nose můžete dloubat dál, když už té jaderné fyzice tak rozumíte. Zkuste si dát novoroční předsevzetí, že tento zvyk opustíte.

S přáním úspěchu,

Jemnický
02. 01. 2009 | 18:55

Marceluška napsal(a):

To K. Wichterle:
Vážím si Vašich vědomostí, znalostí. Vůbec nepůsobíte jako pragmatický ušmudlaný inženýr. Už to, že jste ochotný otevřít téma astrologie, je od Vás milé. Jinak myslím, že být pragmatický a např. zabývat se výkladem snů se vůbec nevylučuje. Je sympatické, až úsměvné, že máte změřenu přitažlivost Slunce, Měsíce, Jupitera. Avšak jak tyto údaje použít? Jako argument proti astrologii, je použití trošku marné.

Mimochodem, čím to, že když Měsíc vejde v úplněk /astorologic. aspekt Slunce-opozice Měsíc/, je prý opravdu statisticky dokázáno, že se narodí víc dětí než v jiné dny, spáchá se více trestných činů, hlavně násilných, lidé jsou psychicky labilnější. Také byliny sebrané při úplňku jsou účinnější. Vánoční stromky, uříznuté při úplňku, déle vydrží,atd. Čím to je? Změřitelnou slaboučkou přitažlivostí, ani světelností
tedy asi ne. Ale co když existuje jiná záře, kterou okem ani přístrojem nezbystříme?

To Lena:
Příjemnou zábavu, jistě máte nějakou hodnotnou astrologickou knížku.. :-)
PS: dbejte na to, že ženy více ovlivňuje měsíc..
02. 01. 2009 | 19:16

prirodovedec napsal(a):

Marceluska, Jemnicky: Zatim mi (celkem priznacne - chapu) chybi Vase vyjadreni ke vnimani zodpovednosti astrologu a jak ti psychicky zvladaji situace, kdyz jim neco nevyjde, atd. viz vyse.
02. 01. 2009 | 20:59

prirodovedec napsal(a):

Nezapomente take vstoupit ke Klanovi - resi tam neurcitost, ktera podle nekterych z Vas neexistuje.
02. 01. 2009 | 21:03

Jemnický napsal(a):

Prirodovedec

Nikde netvrdim, že neurčitost neexistuje, právě naopak. Jinak klepete na nesprávné dveře, předpovídáním budoucnosti se neživím. Jak vnímají zodpovědnost astrologové, nevím. Asi to bude individuální, tak jako u všech profesí, lékaře nevyjímaje.
Ke Klánovi se kouknu, děkuji za typ.

Jemnický
02. 01. 2009 | 21:16

Frante napsal(a):

Marceluška:
ad pojem náhoda. Všechno co se děje je výsledkem přírodních zákonů - to každý ví. To ale neznamená, že pojem "náhoda" nemůže mít dobrý smysl. V závislosti na použitém kontextu má to slovo různý význam, často vyjadřuje míru naší (ne)znalosti daného jevu. Příklad: Věta "Hodil jsem kostkou a náhodou padla trojka" vyjadřuje, že jsem při hodu nemohl vědět že padne zrovna trojka, nikoli že se pohyb kostky neřídí žádným zákonem. (Když tohle nechápete, tak nepřekvapí že věříte na nesmysly)
02. 01. 2009 | 21:28

Jemnický napsal(a):

Frante

Marceluška o voze, vy o koze. Je snad světová finanční krize výsledkem přírodních zákonů? Není, ale to každý asi neví.

Vašemu vyjádření o "dobrém smyslu" pojmu náhoda už vůbec nerozumím. Co je "špatný smysl" pojmu náhoda?

Hodil jsem si také kostkou, někam se ztratila, nevím co padlo. Přitom něco padnout muselo. Já to nevím, vy to nevíte, kostka to neví. Kdo ji najde, ten se to dozví. Hledal jsem a našel jsem dvě kostky, úplně stejné, asi se někomu ztratily, na jedné byla 1 na druhé 5, co jse to hodil já, je alespoň jedna z nich moje?. Jediný, kdo to ví je Bůh, Franta na tyhle nesmysly nevěří, už se nikdy nedozvím, co vlastně padlo.
Co z toho vyplývá? Při házení kostkou se vám nesmí ta kostka ztratit, ani náhodou. Když tohle nechápete, tak nepřekvapí, že věříte na nesmysly.

Jemnický
02. 01. 2009 | 22:44

Frante napsal(a):

Marceluška:
Všiml jsem si že vaše věta adresovaná mně pokračuje: "Horoskop je jen jakási mapa života, záleží na nás, po jakých cestách se vydáváme. Astrologie tedy není cíl, pouze jedna z metod /pomůcka/ objevování souvislostí..." No a já (a nejenom já) právě tvrdím opak: Není důvod si myslet že horoskop může sloužit jako mapa, nebo nějaká jiná pomůcka a že by vůbec něco říkal o našem životě (kromě toho že astrologům pomáhá k výdělku). Nikdo zatím neprokázal že by tomu tak bylo ...
02. 01. 2009 | 22:53

Frante napsal(a):

Jemnický:
Odpovím na vaše dotazy. Podle současného vědeckého světonázoru je i finanční krize výsledkem přírodních zákonů; protože je důsledkem rozhodnutí lidí a to rozhodnutí je výsledkem biochemie mozků a ta biochemie je výsledkem reakcí molekul ... (pardon, asi ne každý to ví). *** Pojem náhoda nemá "špatný smysl" *** Když kostku ztratíte tak nevíte co padlo. A co má být?
02. 01. 2009 | 23:02

Marceluška napsal(a):

To Frante:
Ano, ano. Nikdo zatím neprokázal, že by tomu tak bylo. A proto tomu Frante nevěří.. :-)

Já astrologiii věřím, i jiným věcem, i bez vědeckých studií.To, že některým lidem přináší výdělek, není pro mě důvod nevěřit. Věřím také na lásku, věřím v boha. Na což taky nejsou výpočty a důkazy.
PS: zákonitosti nejsou jen přírodní, i vesmírné, karmické. Ale tím vás asi ještě víc rozprudím. Tak dobrou noc.
02. 01. 2009 | 23:13

Jemnický napsal(a):

Pane Frante, podle zítřejšího světonázoru je finanční krize výsledkem čeho? Jaký je váš názor? Prosím vás, můžete prosťáčkovi z venkova vysvětlit, která že to z těch molekul, a v čím mozku, je zodpovědná za tu krizi i současný světonázor.
Když tu kostku ztratím, tak je to také stav té kostky. Víte, jsem jen venkovan, školy nemám, ale vy tak hezky všemu rozumíte přes ten současný světonázor. Můžete mi říci, zda lze hrát kostky ve stavu beztíže? Víte, chlapi se o tom bavili včera v hospodě a jsou toho názoru, že se přitom musí sedět na prdeli, jináč, že to nejde. Tak kdyby jste to tím současným světonázorem nějak mohl srozumitelně ozřejmit.

Moc vám děkuji.

Jemnický
02. 01. 2009 | 23:18

Frante napsal(a):

Marceluška:
Na lásku nemusíte "věřit", její realitu můžete přímo vnímat. Na ostatní už věřit musíte. Tak dobrou noc
02. 01. 2009 | 23:24

Frante napsal(a):

Jemnický:
Že jste venkovan má znamenat co? Newton byl také venkovan ... Nevím výsledkem čeho bude fin. krize podle budoucího světonázoru ale myslím, že pokud budeme uvažovat vědecký světonázor tak to budou stále ty přírodní zákony. Nevím která z molekul může za krizi, ale těch molekul zřejmě bylo veliké množství ... Ve stavu bez tíže s normálními kostkami hrát nejde protože když je hodíte tak budou létat prostorem, nepadnou, nepadne na nich žádná strana. Pokud byste je ale chtěl hrát v kabině kosmické lodi, mohl byste použít magnetické a ty by se přicvakly k nějaké stěně. (Sice by se nekutálely ale to by nemuselo vadit)
02. 01. 2009 | 23:41

prirodovedec napsal(a):

Marceluska, Jemnicky: Nechci se Vam plest do Vasi vznesene diskuse, ale prosim pokuste se vyjadrovat presneji nez (nemluvim uz o vtipkovani v reakcich na tradicni priklad s kostkou):

"To Frante:
Jednak bych chtěla připomenout, že náhoda neexistuje. Vše, co se nám děje, od zdánlivých maličkostí, po převratné věci, jsou důsledky zákonitých souvislostí. 02.01.2009 11:10:10"

Chybi Vam tam velmi dulezita sluvka "dle mne nahoda neexistuje".

Vynechavani techto slov ve vecech, ktere jsou veci Vasi osobni viry a presvedceni spojene s jistou neznalosti metodologie toho o cem hovorite (nahoda je dnes predevsim otazkou modelu reality nikoliv reality) dle mne poskozuje vyjadreni Vasi uctyhodne viry.

Jeste bych dodal k Vasemu:

"Astrologie nemá ambice. Prostě tu je,a mnoho lidí oslovuje, mnoho lidí provokuje. Možná díky spousty špatných "astrologů"."

Ano problem je, ze ambice maji astrologove a propagatori astrologie. Ale zrejme podle Vasich odpovedi nepocituji zadnou zodpovednost, pokud nekoho ovlivni a uvedou na svoji viru. Priznejme si, ze verici komunity obvykle za vysledky sve misijni cinnosti priznavaji zodpovednost a k tem, ktere presvedcily se hlasi. Vy tedy ne?

Domnivam se, ze kazde sdeleni o vlastni vire druhym by melo byt doprovazeno nejen ochotou viru sdelovat a hlasat a sirit, ale i hlasenim se k dopadum tohoto sireni.
03. 01. 2009 | 02:42

Lena napsal(a):

Jemnický,

nějak Vám chybí argumenty. Pokud jsem nevystihla podstatu problému, můžete mi jí zopakovat a uvést příklady, třeba jí pak pochopím.

Co se týče individualizace, tak něco takového nemusím provádět, nepotřebuji na to ani astrologii ani psychologa ani cokoliv jiného. Jsem totiž dostatečně výrazné individuum a nepotřebuji hledat cokoliv, čím bych se vyčleňovala z "šedé masy". Nezabývám se totiž sebou, ale různými činnostmi, z nichž žádná nesměřuje k mému individuu, ale k mé práci a k mým koníčkům. Na pitomosti jako je rozebírání sebe sama prostě nemám čas a ani mě to nebaví. Přenechám to frustrovaným, zakomplexovaným lidem a blondýnám.
03. 01. 2009 | 05:54

Lena napsal(a):

Marceluško,

teď jste to vystihla: ano, Vy tomu prostě věříte. Ale to není důkaz! A tudíž víra nebo nevíra jiných lidí je jen jejich věc. Ti, co nevěří, však nejsou méněcenní, jen mají kritické myšlení a to je, myslím, pro život praktičtější, než víra. Uvědomte si, kolik lidí by mohlo být naživu, kdyby byla snaha vědět ne jen slepě věřit. Typickým příkladem je upalování čarodějnic, vraždění při křižáckých válkách, současný terorismus, nebo i těch pár mrtvých, co místo na doktora dali na šarlatána.
03. 01. 2009 | 06:02

Frante napsal(a):

Všem:
Píše se tu že se nedá dokázat že astrologie funguje. Její přívrženci ale nějak ignorují fakt, že se dá dokázat, že nefunguje. Její nefunkčnost je vidět na nesplněných astrologických předpovědích, například zmíněného "geniálního" Baudyše ('Krokem' nahoře).
03. 01. 2009 | 09:13

Marceluška napsal(a):

Frante:
Už jsem řekla, že astrologie je především poznávací, ne předpovídací. Opakovala bych se. Jestli berete důkaz, že astrol. nefunguje, v nesplněných předpovědích různých lidiček, co se pokoušejí věštit, pak je mi líto. Je to ale podobné, jako prohlašovat, že balón nelétá, jen kvůli tomu, že ho kdosi naplnil jen studeným vzduchem..

přírodovědec:
Nejsem propagátorka astrologie, ani nejsem členka žádné komunity. Odpovědnost každého je individuální. Jinak náhoda opravdu neexistuje. Není ani náhoda, že autor napsal tento článek, ani to, jací lidé se zde sešli a tráví čas komunikací na ne náhodné téma.. Slovo náhoda je pouze pomůcka k vystižení nepochopeného.

Lena:
Ano, prostě tomu věřím. A jasně, že to není důkaz. Nemám potřebu nikomu nic dokazovat. Ani nemám pocit, že kdo nevěří, je méněcenný. Je každého věc, v čem najde sám sebe.
Jen mám trošku zvláštní pocit, když píšete, že se nezabýváte sama sebou, ale Vaší prací a koníčkům. To lze oddělit práci a koníčky od sebe sama? Možná robot by tohle svedl.. A to Vy jistě nejste. Jste jedinečná, neopakovatelná bytost. Jako každý z nás.
Jinak fanatismus je mi též odporný. Je smutné, když např. člověk podlehne šarlatánovi a pro zanedbání medicínské léčby třeba umře. Stejně smutné je, když člověk umře pro lajdáctví lékaře. Což se taky nezřídka stává.
03. 01. 2009 | 10:08

Frante napsal(a):

Marceluška:
Věda předpovídá, že balón naplněný vzduchem létat nebude. Pokud ve vědě někdo tvrdí nesmysl ostatní vědecká většina ho dovede odhalit, vyselektovat. Mezi astrology žádná jednota nepanuje co je a není ta správná astrologická pravda
03. 01. 2009 | 10:22

Lena napsal(a):

Marceluško,

víte, co se mi na Vás líbí? Jak Vy jste nekonfliktní.

Už se s Vámi nebudu hádat, ne proto, že bych neměla argumenty, ale že bych se musela stydět, protože moje formulace by nebyly ani zdaleka tak uhlazené a smířlivé.

Mějte se hezky.
03. 01. 2009 | 15:37

Václav Bedrník napsal(a):

Kamilovi Wichterlovi: Ahoj Kamile, musím říci, že jsem se při čtení Tvého dílka i reakcí pobavil, i když mně tam "chyběly" invektivy a hrubá slova tak hojně používaná u raakcí na jiné blogy (nemyslím Tvé). Jen tak dál.
Tvůj bývalý spolužák z VŠCHT Václav Bedrník.
Ještě mám doma doma docela vtipný komiks, který jsi mi namaloval na vojně v Bělé pod Bezdězem. Já jsem kandidátskou práci dokončil a podal v r.1969, ale soudruzi došli k názoru, že "postrádám vědecký světový názor", protože jsem spoluzaložil KAN. Obhajoval jsem až v r. 1990. Stejní vědečtí soudruzi, kteří mně to tehdy nepovolili pak byli nesmírně zdvořilí. Bylo to k blití.
Omlouvám se všem diskutujícím, že jsem zneužil prostor rovněž k soukromému sdělení.
10. 01. 2009 | 21:44

Pavel Turnovský napsal(a):

Astrologie není přirodní věda a proto na ní není možné aplikovat paradigmata přírodních věd. Ač astrosymbolog nehodlám tu astrologii obhajovat z nějakých okultních pozic (jsou mi cizí), jen vám pane Wichterle doporučuji začíst se do stati Claude Lévi-Strausse Vědecká kritéria ve společenských a humanitních oborech (in Strukturální antropologie - dvě. Argo, 2007)

PS ke Keplerovi. Kepler byl revolucionář jak v astronomii tak v astrologii a poctivý vědec. Rozhodně bych považoval za neuctivé tvrdit, že by se živil něčím, čemu nevěřil. Stačí si prostudovat jeho astrologické spisy.
11. 01. 2009 | 15:04

KamilW napsal(a):

Pane Turnovský, pokud se astrologové nebudou ohánět tím, že jejich činnost je věda, bude vše v pořádku. Já jsem zde jen chtěl ukázat pomocí několika prostých úvah, že astrologie převlečená za vědu je chybná, zbytečná a škodlivá.

Naštěstí mi před 41 lety prominuli zkoušku z marxismu a od té doby jsem mohl čísti jen to, co mne zaujalo. Nenuťte mne prosím k stáru do studia společenskovědních disciplin. Znám zajímavější, užitečnější a ušlechtilejší činnosti a ani ty nestíham.

Kepler jen měl nedostatek informací, takže hypotéza o univerzálním řádu mu mohla vycházet. O sto, dvěstě let později by se naivitě počátku 17. století a celé astrologii určitě také s chutí vysmál. Neboť vědec to bezesporu byl.
11. 01. 2009 | 19:40

Supman napsal(a):

Dobrý den,

ve vší úctě k vědění jsem vždy pobaven, jak dětinsky a vzpurně se většina vědců a "racionalistů" snaží zahnat exaktními argumenty jakýkoliv náznak toho, že by nesvírali pevně v rukou otěže svého bytí.

A největší legrace je (a p. Turnovský mi možná dá zapravdu),že tito "šlapou" podle aspektů (asstrologických) jako hodinky.

Jak napsal beatnický básník: "Smrt drží hrdinu za kulky!"
Takže ať se vzpouzíme jak chceme, mějme to napaměti. :-)
12. 01. 2009 | 21:29

Pavel Turnovský napsal(a):

Potíž je v tom, že odpůrci astrologie z řad přírodních vědců nejspíš nerozlišují mezi znakem a symbolem, proč by ztráceli čas sémiologií, která by jim mohla ukázat jak sami myslí. Roman Jakobson má pár odstavců o vztahu mezi časem a jazykovými znaky u Charlese S. Peirce (in Dialogy, Praha 1993).

Tvrdit s jistotou (určitostí), že Kepler by se o sto, dvěstě let později astrologii s chutí vysmál mi připadá poněkud frivolní. Podobně jako tvrdit, že je něco zbytečné. Ono by se nakonec mohlo ukázat, že zbytečné je úplně všechno.
12. 01. 2009 | 23:30

KamilW napsal(a):

Nicméně podle těch poznatků přízemních přírodovědných racionalistů docela úspěšně lékaři léčí lidi a inženýři stavějí fungující fabriky.
Takže si snad trochu frivolnosti ve vztahu k esoterikům mohou dovolit.
13. 01. 2009 | 07:27

Turnovský napsal(a):

"Nicméně podle těch poznatků přízemních přírodovědných racionalistů docela úspěšně lékaři léčí lidi a inženýři stavějí fungující fabriky."

Ach ano, opět tyto plačtivé argumenty. Takže je ta debata opět k ničemu
13. 01. 2009 | 09:27

Supman napsal(a):

To KamilW:

Bohužel od dob osvícenství se začalo věřit na "bohorovnost" a tam se to pokazilo. Je mnoho lékařů a inženýrů kteří napáchali hrozné škody :-).
Takže s tou neomylností exaktních věd ve srovnání s vědami humanitními (i astrologií) bych si nebyl tak jist.

Dle mého "přízemnost" spočívá spíše v nedostatku pokory a ne ve zvolené disciplíně lidského bádání.

Hezký den.
13. 01. 2009 | 14:28

Pavel Turnovský napsal(a):

nebudu plačtivě argumentovat, že vědotechnika také stále efektivněji ničí a zabíjí. Spíš jen připomenu, že historie současné podoby přírodovědotechniky se počítá zhruba na 400 let. Lidstvo se bez muselo k tomu 17. století našeho letopočtu nejdřív desetisíce možná statisíce let prožít. Což si myslím, je nepopiratelný úspěch, vedle něhož tři staletí existence poněkud blednou.
13. 01. 2009 | 16:17

Líný černý pes napsal(a):

to Pavel Turnovský :
Ono ničit a škodit lze vším, i věcí či myšlenkou o své podstatě užitečnou a prospěšnou. Záleží totiž zejména na tom, kdo "to vezme do ruky". Škodit je vždy jednodušší než budovat. Dílo se buduje jak myšlenkami tak i prací. Pokud se při budování čehokoliv myšlenky a práce nesladí, je malér, tuplovaný malér pak nastane jsou-li tyto faktory v rozporu. A je úplně jedno, myslí a koná-li astrolog či astronom.
14. 01. 2009 | 13:35

Pavel Turnovský napsal(a):

naprostý suhlas, Líný černý pse.

Chtěl jsem jen upozornit na to, že lidem to po celá desetitisíciletí myslelo dobře, a podařilo-li se jim dožít se za pomoci teorií, praktik, prostředků, postupů, názorů (mezi než patřila i astrologie tehdy nerozlišená od astronomie), které dnes z přirodovědeckého pohledu jsou mnohdy nepochopitelné či bizarní, až do nástupu racionalismu v Evropě, pak nemůžeme na tyto záležitosti pohlížet s despektem a šmahem je odsuzovat. Taková pragmatická civilizace jako je ta činská pěstuje astrologii několik tisíc let. Asi to má pro ni nějaký smysl, že?

Mimochodem znám několik špíčkových přírodovědců (nejen Zdeňka Neubauera), kteří se astrologií zabývají případně inspirují, nemluví o tom jen proto, že chtějí mít klid na práci, nechtějí být štváni inkvisitory akademické ortodoxie, která stejně je podmíněná historickými okolnostech.

Astrologie se pohybuje v jiném diskurzu než astronomie, není uzavřena v singularitě arbitrárního znakového významu, nýbrž pracuje s otevřeným, na kolektivní zkušenosti založené symbolické vrstvě znaku. Je to prostě svébytný způsob interpretace vybraného souboru znaků.

Kritizovat bez ochoty poučit se kritizovaném, připomíná mi dětinské chování Galileových vědeckých protivníků, kteří mu na nabídku, ať se podívají dalekohledem na oblohu, odpověděli v tom smyslu, že nejsou uličníci, aby se dívali na nebe nějakou trubkou.
14. 01. 2009 | 14:37

Líný černý pes napsal(a):

to Pavel Turnovský :
Pes je od přírody zvědavý a proto, chca se poučit o astrologii, přečetl Mysterium katedrál a vše podobné. Potom si čelt astrology v novinách a usoudil, že takový tisk je nejlepší pro zatápění, neb jinou energii z toho vyzískat nelze.

Jen tak mne napadlo, jak asi budou po několika stech let nazývat naši vědu potomci, kteří mezi tím dojdou k jinému poznání (jako naše poznání je jiné, než našich předků).

Ono se řekne koukat na nebe a trubkou k tomu? Ale fuj :)
21. 01. 2009 | 15:51

Pavel Turnovský napsal(a):

Líný černý pse,
novinové lžihoroskopy jsou známkou narosté banaliza astrologie, pěkně o tom píše Roland Barthes v Mytologiích (česky Dokořán 2004)

Pokud se chcete opravdu něco dozvědět, začtěte se do Astrologie transformace od Dane Rudhyara, česky Půdorys 1997

Lze úspěšně doplnit kapitolami Filosofická prolegomena strukturální esetetiky; Estetická funkce Květoslava Chvatíka in Strukturální estetika Host 2001
22. 01. 2009 | 11:47

Renáta K. napsal(a):

Kdyby byla astrologie dávno vyvrácený a prokazatelně neužitečný nápad, těžko by se neustále scházelo tolik mnohoslovných a bojovných článků.

Astrologické výstupy, ať hodnoceny kladně či záporně, jsou ve skutečnosti neměřitelné. Co nelze měřit, je pro vědu nepoužitelné a překonané. Denně si to jako lékařka uvědomuji při práci, kdy vědecky podložené určení diagnozy a patřičná vědou posvěcená léčba prostě každému nezabere. Pro vědecky uvažujícího doktora je to nepohodlný pacient, který by měl být zdravý, ale on není... Pokud pacient sebere odvahu být zdravý a vyrazí k nevědeckému homeopatovi, a zabere mu homeopatikum s neměřitelnými účinky...

Je k dispozici nějaký důkaz o tom, že astrologie je neužitečný nápad, od někoho, kdo astrologii nejprve v celé šíři studoval?
22. 01. 2009 | 17:25

Petr Klán napsal(a):

PRO RENÁTU K.:Vážená paní lékařko, to, že každému nezabere"vědecky podložené určení diagnózy atd." ví asi každý. Silně pochybuji, že ke každému pacientovi svoláváte koncilium, aby bylo možné diagnózu určit co nejlépe. Proto se to ale svolává. Ale ani v tomto případě nelze zajistit diagnózu 100%ní. A i když bude lékařská péče dokonalá, úmrtnost obyvatel naproti tomu 100%ní nakonec zůstane stejně. Navíc každý pacient má jiné zdravotní dispozice, psychiku atd. Proto slovo "vědecky" ve Vašem příspěvku nahraďte prosím slovem "špatně". To, že jsou dobří a mizerní lékaři ví také každý. Vaši pacienti musí být zvláštní, když jim pak stačí sebrat odvahu být zdraví. To, že homeopatie může někdy pomoci je jasné, stejně tak i přípravky mající jen "placebo efekt". To je ale doloženo i vědecky. Pokud by homeopatické přípravky byly objektivně prověřitelné, nebyl by žádný důvod je nezařadit do vědecky podložené praxe. Ale Vy asi máte ráda slovo "vědecky" jako Klaus výrazy Lisabonská smlouva, životní prostředí a občanská společnost.
K Vaší poslední větě: Je k dispozici nějaký důkaz o tom, že existuje Bůh (nebo Bohové)? Ne, a přesto v něj (v ně) věří od nepaměti miliardy lidí. Ale zrovna tak neexistuje důkaz, že Bůh (bohové) neexistují. Je to pouze otázka víry v něco. Ale přitom jsou lidé též od nepaměti ochotni za svého Boha (bohy) zabíjet v rámci intifád, křižáckých válek atd. nevinné lidi a děti jen proto, že nevěří v to, co oni. Kdyby muslimové byli silnější, citovali bychom korán a ve Vatikánu by byla třeba největší mešita. Anebo obráceně, kdyby Španělé táhli místo na západ, na východ, tak by v Mekce byla třeba největší katedrála. Proč si to vlastně Bohové nerozdají mezi sebou, aby poskytli důkaz nejen o své existenci, ale aby se dalo zjistit, který je ten nejlepší a zatahují do toho nás? Jak by se to zjednodušilo.
A přesto, že neexistují žádné důkazy, stále se o nadpřirozených mocnostech diskutuje a bude i nadále. A bohužel se bude i zabíjet.
Takže klidně věřte čemu chcete, jenom prosím, až k Vám přijdu náhodou jako pacient, tak mě pošlete k někomu jinému, protože mám pocit, že diagnózu určujete z hvězd. Přece jen žijeme v 21. století, i když ani toto století není o moc lepší naž ta minulá.
23. 01. 2009 | 20:42

Klára napsal(a):

Dobrý den všem kritikům astrologie! Ráda bych vyjádřila i svůj názor. Dříve jsem totiž taktéž patřila mezi odpůrce všeho esoterického - a více méně to tak platí dodnes. Nicméně jsem zvědavá. Navštívila jsem několik kartářek i několik astrologů. A byla jsem často zklamaná. Kartářky se obvykle netrefily vůbec v ničem, i statistická pravděpodobnost na tom je lépe. A i někteří astrologové podali tristní výkony. Velkým zklamáním pro mě byl známý astrolog Tonda Baudyš, u kterého se výklad horoskopu jaksi nekonal vůbec. Na základě těchto zkušeností, když už se rozhodnu k někomu vyrazit, mlčím jako hrob a nikomu nic neřeknu. Mile mě ovšem překvapil astrolog Vít Kuntoš. Bez jakékoliv informace ode mě dobře odhadl nejen můj charakter, ale i dobře určil nedávnou krizi s manželem. Přesvědčil mě, že na astrologii něco skutečně může být. A že to je především o lidech, kteří se jí věnují.
26. 01. 2009 | 10:08

Pavel Turnovský napsal(a):

pro Petra Klána: Homeopatika se používají s úěchem u kojenců, nemluvňat a batlat. "Zabírají" dokonce u zvířat. Jak to vysvětlit?

pro Kláru: Na astrologii není mnoho esoterického
26. 01. 2009 | 14:27

Supman napsal(a):

To Renáta K.:

Vážená paní doktorko,
držím Vám palce, aby Vás při vašem "osvíceném" přístupu omezenější část lékařské obce neušlapala. Proti lidské omezenosti se špatně bojuje. A ač nám Dr. Koukolík s Dr. Drtilovou vysvětlili v "Základech stupidologie" proč se tak lidé chovají, jedno je jisté. I ti největší racionalisté - až budou jednou v úzkých - budou zaklínat virguli a věřit v "živou vodu" :-). (Zkušenost z vlastního okolí + 2 lékaři v rodině)

P.S.: Jak jsem napsal výše - dětinsky a vzpurně se většina "racionalistů" snaží zahnat exaktními argumenty jakýkoliv náznak toho, že by nesvírali pevně v rukou otěže svého bytí. Žene je totiž strach z nevyhnutelného a pocit že to mají "pod palcem" tuto úzkost alespoň na chvíli zažene :-))).

Hezký den.
26. 01. 2009 | 14:46

KamilW napsal(a):

pro Supman:
Jako racionalisty označujete poněkud nešikovně vulgární materialisty.

Já se za racionalistu považuji a nestydím se za to.
Racionalně myslící člověk nikdy nemůže své znalosti pokládat za dogma. V každém případě však rozeznává fungující a mnohokráte ověřené teorie a začíná o nich pochybovat teprve od okamžiku, kdy se prokáže, že v něčem přestávají být spolehlivé. A hledá nápravu.
Kromě toho však racionalista trpí Sokratovským "Vím, že nic nevím" a zná široké pole jevů, které prostě vysvětlit neumí.

Já třeba také věřím, že homeopatické léčení i jiný šamanizmus může působit pozitivně, avšak budu se do krve přít, že v účinku homeopatických přípravků není ani zbla chemie a že ten, kdo je jiného mínění, je podvodník nebo trouba.
(Ostatně - lze homeopatiky také ublížit? Nebylo by geniální vymyslet homeopatické chemické zbraně?)

Jsem coby racionalně myslící osoba také přesvědčen, že modlitba skutečně člověka posílí a pomůže mu. A všimnám si, že žádný theolog k vysvětlení tohoto zázraku nás nepotřebuje zbytečně oblbovat tvrzením, že za tím je nějaká fyzika nebo chemie.
26. 01. 2009 | 17:24

Supman napsal(a):

pro KamilW:

Dobrý den či večer a děkuji za reakci.

Musím s Vámi souhlasit že výraz "racionalista" není úplně šťastný, ale mně dovolil srozumitelně označit jedince, který je stoprocentně přesvědčen o nevyvratitelnosti svých exaktních dogmat a jaksi z patra nahlíží na humanitní vědy (natožpak astrologii).

V žádném případě bych si nedovolil opravdového racionalistu – tedy ve smyslu filozofickém - jakkoliv vulgarizovat či podceňovat (chraň Bůh při sv. Descartovi ☺) Naopak se mi jeví jako výborný partner do diskuze, což "vulgární materialisté" - jak jste napsal - dozajista nejsou. Těm brání prachsprostá omezenost a stačí jim běžná konzumace.

U „Racionalistů“ je možná původ následné specializace lidského bádání a tedy i vznik vědy, tak jak ji dnes chápeme. Dříve byla věda bytostně propojena s filozofií a byly to právě filozofové, kteří byly prvními vědci. Bohužel u většiny "taky-racionalistů" nejen dnešní doby se vytratila zásadní věc, a to obsah. Zůstala pouze forma. Zůstalo měření a faktická dedukce, ale zmizelo povědomí "vyššího principu" a souvislostí. Ten, kdo se dnes většinou označuje za racionalistu bere jako samozřejmost naprostou „sekularitu“ (světskost) věcí. A tyto „racionalisty“ jsem měl na mysli.

Astrologie je asi jedinná disciplína, kde se exaktní měření a pozorování neoddělilo od filozofie a celostního pohledu. Proto je možná soudobým racionalistům nepochopitelná.
Problém je v tom, jak se na astrologii snaží nahlížet. Hledají fyzikální vlivy planet a upozorňují na nemožnost jejich působení. Chtějí změřit teplotu a radiaci….
Ale to je špatný přístup.
Jistě mi dáte zapravdu, že každý poctivý vědec nachází v přírodě jistý řád – od atomu až po galaxii. I lidé jsou jistě součástí tohoto „řádu“. Náš horoskop je vlastně „mapou“ našeho umístění v tomto řádu. Říká se, že máme hodnotu okamžiku našeho vstupu-zrození. Jsme součástí. A pohyby planet jsou pouze symbolickým vyjádřením naší účasti v tomto „řádu“.
V jednom kabalistickém zobrazení je astrolog znázorněn jako ten, který nahlíží za oponu (a vidí běh světa v pohybu hvězd). Jistě, jde o náročnou „disciplínu“ a mnozí vyvozují špatné a možná nepřesné závěry. Ale do dnešního dne je toto jediná možnost, jak alespoň částečně za „oponu“ vidět a trochu běhu věcí porozumět.

Hezký den Vám přeji.

P.S.: Homeopatické zbraně svým způsobem existují. Mohla by to být například propaganda ☺
27. 01. 2009 | 04:03

Turnovský Pavel napsal(a):

Supmanovi:
píšete trefně:
Astrologie je asi jedinná disciplína, kde se exaktní měření a pozorování neoddělilo od filozofie a celostního pohledu. Proto je možná soudobým racionalistům nepochopitelná.
Problém je v tom, jak se na astrologii snaží nahlížet. Hledají fyzikální vlivy planet a upozorňují na nemožnost jejich působení. Chtějí změřit teplotu a radiaci….Ale to je špatný přístup."

Souhlasím s tím, že hledat astrologické kauzální půseobení na základě fyzikálních vlivů je bezvýsledné, nicméně uvědomme si, že elektřina exiatovala dávno předtím, než jsme bylli schopni ji změřit. Možná tu jsem nějaké dosud nezměřtelné energie. Pozoruhodné svědectví podal jistý paraglajdista, který se chtěl odívat na úplné zatmění Slunce v srpnu 1999 ze vzduchu. Řekl, že určitém okamžiku náhle zmizely vzdušné proudy, takže měl co dělat, aby bezpečně přistál.

Tehdejší čistě vědecký argument proti Galileově tvrzení, že Země se otáčí kolem vlastní osy, byl ten, že každý dobře ví, že z otáčejícího se předmětu, předměty na něm ležící odpadají. Kdyby se Země točila, už dávno by z jejího povrchu všechno odpadlo. Musel přijít Newton s "okultní" silou gravitací, aby to vysvětlil.

A k homeopatii. Myslím, že jak chemici tak fyzici si jsou vědomi, že voda je pravzláštní látka.

K propagandě jako homeopatii. Něco na tom bude. Nejdůležitější na výrobním postupu homeopatického léku je PROTŘEPÁVÁNÍ.

Astrologům bývá vyčítán esoterický pojmový aparát. Myslím, že z tohoto pohledu jsou astrologové proti současným přírodním vědcům naprostí žabaři. ˇMám takový dojem, že současné přírodní vědy používají naprosto esoterní jazyk, kterému rozumí už jen několik málo odborníků v tom kterém oboru. Kdo do tohoto úzkého kroužku zasvěcenců nepatří, je v koncích, ba běžný občan už dnes vědeckým termínům nerozumí a nechápe je. Typické pro rozdíl mezi esoterním a exoterním, mezi úzkou skupinou zasvěcenců a lajky
27. 01. 2009 | 11:01

Petr Klán napsal(a):

Pro Kláru: Nechci Vám brát ideály v astrology, ale "odhadnutí charakteru" patří mezi nejsnadnější úkoly i všech kartářek. Trocha psychologie, polichocení ega a zmínka o třeba nepřejících spolupracovnících kolem Vás dělají divy. A krize s manželem nebo manželkou? Ty má každý stále (pokud je ovšem ženetý, vdaná).
27. 01. 2009 | 11:07

Petr Klán napsal(a):

Pro Pavla Turnovského: Většina nemocných (samozřejmě nemám na mysli případy krajní nouze a život ohrožující a ani to nedoporučuji)se uzdraví i bez jakýchkoliv léků a zaklínání šamanů. A v tom je právě ten problém. Najít takové prostředky a způsoby léčení, které by natolik objektivně pacientovi pomohly, aby mohlo být doporučeno je používat u většiny populace. Proto ty dlouholeté zkoušky, testy na zvířatech i lidech a hledání nejvhodnějších indikací, což stojí často i miliardy. Nelze být zavilý nepřítel žádné léčebné metody, pokud je dlouhodobě statisticky, a znovu zdůrazňuji to "dlouhodobě statisticky" prokázáno, že pomáhá, t.j. ani tzv. babských rad, protože ty se aplikují běžně i v medicině. Argumentace batolaty, kojenci, nemluvňaty a zvířaty je nešťastná. Opakuji, že k uzdravení většinou dojde i bez léků a zejména u velmi malých dětí, kde hlavním indikátorem je zvýšení teploty, se stavy zvyšující tělesnou teplotu objevují velmi často, aniž by šlo o ohrožení jejich zdraví. Ale takto pochopitelně hovořím pouze obecně, ke každému případu je třeba přistupovat jinak a po důkladné analyze všech příznaků.
27. 01. 2009 | 11:58

Supman napsal(a):

Pro Pavla Turnovského:

Dobrý den a díky za reakci.

Má představa působení planet (jejich tranzitů atp.)je, že právě v nás samotných je obsažena hodnota radixu (tedy horoskopu zrození) a tak je logické že reagujeme a "pulsujeme" s řádem okolního světa. Myslím tedy, že se nemusí jednat o žádné "vzdálené" působení. Jsem přesvědčen, že kdybychom vytvořili naprosto "bezvlivové" prostředí a umístili do něj dva jedince, budou spolu reagovat přesně tak, jak je jim dáno řádem (radixem) v nich obsažených. "Klíč" si neseme v sobě a reagujeme tak neustále s okolím. Vše by dokonce dávalo smysl i z pohledu "přírodovědců", pro něž můžeme radix nazývat "charakteristikou osobnosti". Pokud může mít své danosti kyselina chlorovodíková, proč ne člověk? :-) Jenže právě predestinace je to, co "pány tvorstva" děsí asi nejvíce.

Hezký večer.

P.S.: Jsem pouze "amatér", takže jsou to spíše osobní názory a berte je jako "praktik" s rezervou. Snažím se přispět do širší debaty :-)
27. 01. 2009 | 16:18

Supman napsal(a):

Pro p.Turnovského:

"Pozoruhodné svědectví podal jistý paraglajdista, který se chtěl odívat na úplné zatmění Slunce v srpnu 1999 ze vzduchu. Řekl, že určitém okamžiku náhle zmizely vzdušné proudy, takže měl co dělat, aby bezpečně přistál."

Já jsem zažil pozoruhodný jev na plachetnici uprostřed středozemního moře - a to několikrát. Při východu slunce (pokud nebylo zataženo) zcela ustal silný vítr a na zhruba 15 minut se rozbouřené moře změnilo v "rybník"... Poté se vše vrátilo k původnímu stavu.
Inu slunce... :-)

"PROTŘEPÁVÁNÍ":
Jistě, :-) denně jsme "protřepáváni" a vlastně celý život.
27. 01. 2009 | 16:35

KamilW napsal(a):

Věda kteréhokoliv směru se snaží hledat pravdu a občas ji také skutečně nalézá.

Astrologie není věda. Od té doby, co se oddělila od astronomie, pohybuje se po slepé koleji neplodných spekulací a nenašla ani zrnko pravdy.

Za závěrečnými odstavci svého textu si nadále stojím a nejsem více ochoten polemizovat s naivky, podvodníky či šílenci

Sbohem.
27. 01. 2009 | 16:46

Supman napsal(a):

Pro KamilW:

Dobrý večer,

právě jste svou demagogii potvrdil. Na Vašem přístupu nic racionalistického není, neboť jsem přesvědčen, že o astrologii toho víte pramálo, ale děláte závěry. A to je v přímém rozporu s "Racionalismem" i s Vaším předchozím prohlášením. Takže pouze dotvrzujete výše napsané...

A levné nálepkování pouze poukazuje na argumentační vakuum.

Hezký večer
27. 01. 2009 | 17:34

Supman napsal(a):

P.S.:
"Věda kteréhokoliv směru se snaží hledat pravdu a občas ji také skutečně nalézá."

Dnešní věda se spíše snaží shánět prostředky a neváhá se jim naprosto podřídit. Takže žádné světlo...
27. 01. 2009 | 17:45

Pavel Turnovský napsal(a):

To máte těžké pane Wichterle, kdybyste nenapsal článek o astrologii, nemusel jste teď polemizovat s naivkami, podvodníky a šílenci.

Pokud chce někdo kriticky debatovat či diskutovat o astrologii, je zván na http://www.astrologie.cz/fo... tady jak se zdá očekávají se pouze názory souhlasné s hostitelovými. Budiž mu přány.
27. 01. 2009 | 20:25

Petr Klán napsal(a):

Pro Supmana: Je patrné, že prof. K.Wichterle se již unavil. No, nedivím se mu. Já se řídím příslovím "Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody" a v tomto případě se myslím snažíte zdůvodňovat za každou cenu. Ve svých příspěvcích (23.01, a 2x 27.01) jsem se pokusil přirovnat víru v něco, co nelze dokázat ve víru v Boha (bohy). Nic vhodnějšího v naší kultuře mě nenapadá, ačkoliv věcí, ve které lidé věří, aniž by byly nepochybně prokázány, je mnoho. Většinou je to pouhé přenášení starých pověr, zvyků a pod. Jako brutální příklad uvádím víru mnohých domorodých obyvatel v JAR, že pohlavní styk s pannou léčí AIDS. Sám jsem to tam slyšel a zastáncem této víry je prý i prezident země. A to je JAR země velmi vyspělá a průmyslová nejen v rámci Afriky.
Pochybuji, že v to věříte Vy, ale já to uvádím jen jako příklad toho, k jakým důsledkům může vést "léčebná metoda", ve kterou se věří.
Vliv hvězd na člověka řadím proto i já do té doby, než se prokáže jako oprávněný, mezi velké množství ostatních víru vyžadujících teorií. Nikdo to opravdu neprokázal a i astronomové, kteří k hvězdám, jak jistě uznáte, mají nejblíže,
astrologii jaksi "neberou". Proč?
Vždyť by to byla pro ně další neomezená oblast aktivity. Ale prostě žádnou souvislost nenašli, ačkoliv se o to mnozí hodně snažili.

Pan prof. Wichterle zařadil osoby, za každou cenu se snažící astrologii zdůvodnit, mezi "naivky, podvodníky, nebo šílence" . Já bych jen řekl, že pokud nejde o podvodníky ( a tento obor má pro jejich činnost opravdu ideální podmínky a proto je jich zde požehnaně), tak jde o lidi věřící. Což ovšem naprosto nevylučuje, že by nemohli být zařazeni do zbývajících dvou uvedených kategorií. Na toho, kdo opravdu věří, nikdy argumenty zdravého rozumu nezapůsobily.
27. 01. 2009 | 23:19

Supman napsal(a):

Pro Petr Klán:

Musím Vám bohužel oponovat, neboť Vaše úvahy obsahují několik „zavádějících“ argumentací.

„Nikdo to opravdu neprokázal a i astronomové, kteří k hvězdám, jak jistě uznáte, mají nejblíže,astrologii jaksi „neberou“. Proč? Vždyť by to byla pro ně další neomezená oblast aktivity. Ale prostě žádnou souvislost nenašli, ačkoliv se o to mnozí hodně snažili.“

Kteří? Myslíte Keplera?
Dokonce i taková kapacita jako Stephen Hawking je věřící a existenci „řádu“ nevylučuje, naopak.

To co uvádíte jako příklad není otázka „víry“, ale lidské stupidity. Co k tomu lidstvo vede výborně vysvětlují „Základy stupidologie“ od Koukolíka a Drtilové.
A stejně tak „iracionální“ přístupy se objevují ve všech rovinách lidského počínání, vědy nevyjímaje.

Nesnažím se Vás přesvědčit o své pravdě (to nemám zapotřebí) a nesnažím se prokazovat exaktnost astrologie, což se sám domnívám je nesmysl a astrologii jako takové tento přístup pouze ubírá.
Jen se snažím poukázat na „iracionální“ a předpojatý přístup těch, co se označují za „racionalisty“.
Prof. Wichterle se zašťiťuje Sóktatovým „Vím, že nic nevím“. Ve skutečnosti zní tento výňatek z Platónovi „Obrany Sókrata“ takto:

„...bezpochyby totiž ani jeden ani druhý z nás neví nic dokonalého, ale tento se při svém nevědění domnívá, že něco ví, kdežto já ani nevím, ani se nedomnívám, že vím; podobá se tedy, že jsem nad něho moudřejší aspoň o něco málo, právě o to, že co nevím, ani se nedomnívám, že vím.“

Bohužel sám profesor (i jiní) se domnívá že dobře ví, ale přitom jeho znalosti problematiky (astrologie) se zdají být velmi povrchní a mizivé.
Dopouští se tedy značné iracionality.

P.S.: Víte, že slavná myšlenka (výrok) „Myslím, tedy jsem.“ otce racionalistické filosofie Descarta není původní, ale pochází od sv. Augustina? („Pochybuji, tedy jsem.“ a o jeho víře snad nemůžeme pochybovat :-))
Kdo by to byl řekl kam se můžeme dostat, pokud budeme upřímně racionalističtí, že?

Hezký den.
28. 01. 2009 | 16:21

Renáta K. napsal(a):

Pan prof. Wichterle napsal vyhraněný článek a bránit vyhraněný názor je únavné vždycky. Potíž je, když o svých názorech člověk diskutovat nepřipustí.

Pro Petra Klána: Vidím, že i zmínka o lékařích vám také hýbe žlučí. Nikde jsem nepsala o svých pacientech, nicméně jste mě uklidnil, že používání vědou podepřených standardů je "špatné". Když jste mi nastínil, jak nepřijatelné stvoření jsem, ježto nedštím síru při zaslechnutí slova astrologie, a moje odborné schopnosti jste odečetl z několikařádkového internetového příspěvku, potom mě velmi mrzí, že jste nezodpověděl mou jedinou otázku, kterou pokládám za důležitou: "Je k dispozici nějaký důkaz o tom, že astrologie je neužitečný nápad, od někoho, kdo astrologii nejprve v celé šíři studoval?"

Pro Supmana: Děkuji, neušlapou, pacienti si lékaře volí sami, mám spíš problém s přemírou práce než nedostatkem. Jak lidé reagují, nám prozradí další všemi ceněná věda, a to psychologie :-))
28. 01. 2009 | 16:33

Petr Klán napsal(a):

Pro Supmana: Keplera samozřejmě nemyslím, ale současné znalosti astronomie. Každý dnešní gymnazián může mít větší znalosti než on. Ale to platí o všech oborech. Nemám nic proti víře, i Darwin, Mendel atd. byli věřící a přitom výsledky jejich prací tehdejším (a i mnohým dnešním) teologickým naukám odporovaly.

Ten morbidní příklad jsem uvedl pochopitelně záměrně a příklad víry to je. Víra nastupuje, když objektivně nelze to, o čem jsem přesvědčen, dokázat (doložit, dosvědčit). Říkáte stupidita. Věříte třeba v reinkarnaci,nebo to obrovské množství hinduistických bohů, atd.? Miliony lidí věří a miliardy v minulosti věřily. Ale proč jít tak daleko? Božské početí panny Marie je stejně tak stupidní a směšné pro muslimy.

Obviňujete z iracionality v případě, který není sám o sobě racionální To sice jistě lze, ale postrádá to logiku.

Vámi uvedený výňatek z Platóna je opravdu hezký a již jsem si jej opsal. Nemá na to Platón copyright? "Vím, že nic nevím" lze jako substanci z toho však vyextrahovat a běžně se to užívá.

P.S. Nevím. Ale ani by mě nenapadlo o jeho víře pochybovat.
Podotýkám však, že jsem srovnání s vírou použil od samého začátku právě proto, že se zatím jakákoliv vzájemná souvislost mezi hvězdami a lidmi neprokázala. Ale možná se to jednou podaří.
29. 01. 2009 | 13:06

Petr Klán napsal(a):

Pro Renátu K.: Vážená paní lékařko,nejen zmínky, ale ani lékaři mi žlučí nehýbou. Vážím si práce těch dobrých, stejně tak jako pracovníků všech jiných profesí. Kdybyste však četla můj příspěvek pečlivě, a to by měla být pro každou reakci základní podmínka,viděla byste, že jsem Vás sice žádal o záměnu slova "vědecky" za "špatně", ale pouze ve Vašem příspěvku (!!!) Nelze nikdy vyloučit, že důvodem neúspěchu léčby je pouze špatná diagnóza. Domnívám se, že to mohlo být zřejmé i z předchozího textu, ale co nadělám.

Naivně jsem se domníval, že zmiňujete své pacienty, když píšete: "Denně si to jako lékařka uvědomuji při práci,...", ale odpusťte zpozdilému.

Svou nedůvěru jsem omezil, jak je zřejmé z mého textu, pouze na svou osobu, více bych si nedovolil, a důvodem není Váš zřejmě pozitivní vztah k astrologii a homeopatii, ale Váš údiv nad tím, že "vědecky podložené určení diagnózy a patřičná vědou posvěcená léčba prostě každému nezabere.." To by snad nemělo překvapit ani medičku v 1.semestru. Z kontextu je však zřejmé, že to možná přičítáte nějakým jiným, blíže Vámi bohužel však nespecifikovaným jevům.I to jsem se snažil ve svém příspěvku z 23.1. vysvětlit, ale bohužel též zřejmě marně.

Vypadá to, že se opravdu na vědu díváte jako na něco, co funguje samo o sobě, ale toto slovo je především vyjádřením postupu, jakým by měl být problém zkoumán. Navíc je řada vědních oborů, pracujících s veličinami neměřitelnými (filozofie, etnografie, jazykověda, atd., ale týká se to i vědy v oblasti mediciny)
V mém příspěvku nepadlo ani slovo o Vašem vztahu k astrologii, vymezoval jsem se k homeopatii.

Posuzovat Vás mohu pouze podle toho, co napíšete. Zkuste příště formulovat tak, aby bylo jasné, co máte na mysli. Ušetřilo by to práci i mně. Považuji za slušné reagovat na výhrady.

Na Vaši otázku neumím odpovědět. Nevím, koho je možno považovat za takovou autoritu, aby jeho stanovisko bylo ve věci astrologie rozhodující. A kdyby byla určena, studovala ji opravdu v "celé šíři"? Nicméně jsem si i zde myslel, že jsem svůj názor vyjádřil tím, když jsem se vymezoval k víře jako něčemu, co nemá racionální podklad (podobně jako astrologie - alespoň zatím).
29. 01. 2009 | 17:17

Supman napsal(a):

Pro Petra Klána:

Dobrý den,

Platónovu citaci jsem tu neuvedl abych se „blýskl“, ale pro zjevný rozpor. Zatímco běžně používaná a nepřesná extrakce „Vím, že nic nevím.“ se vztahuje pouze k JÁ, a sděluje že je moudré pochybovat o svých znalostech, skutečný text uvádí toto do šírších souvislostí, a to, že je moudré se nevyvyšovat nad druhého, pokud to nevím lépe než on. A v této naší diskuzi o nic jiného nejde.

Pokud nejsou důkazy a vědomosti o tom, že něco (astrologie) není prospěšné nebo užitečné (viz. Renáta K.), je tedy minimálně nemoudré se cynicky vyvyšovat .

„Stupidita“ jak ji definují Koukolík a Drtilová není nadávka, ani mentální retardace popisovaná učebnicemi psychologie a psychiatrie.

Pro názornost zde uvedu příklady stupidity (i v oblasti vědy) způsobené schematickým myšlením (vypůjčeno od Dr. Koukolíka a Dr. Drtilové):

Je známo, že genius jako byl Niels Bohr, považoval konstrukci laseru za nemožnou, protože byla podle jeho názoru v rozporu s úhelným kamenem kvantové teorie, na jejímž vzniku se podílel. Podobně považoval úspěšnou konstrukci laseru za nemožnou I.I.Rabi a další fyzikální experti, protože princip laseru měl odporovat 2. termodynamickému zákonu (Editorial, Nature, 2000).

Geniální nápad M.R. Capecchiho o „vyrážení genů“ považovala skupina expertů z amerických Národních ústavů zdraví za nesmyslný. (Současný dodatek: M.R. Capecchi získal podíl na Nobelově ceně za medicínu a fysiologie r. 2007)

Několik měsíců před "černým pátkem" na newyorské burze r. 1929, který odstartoval světovou hospodářskou krizi, napsal A.T. Simmonds do časopisu Nations's Business článek, v němž předpovídal ekonomický propad. Článek však byl odmítnut pro "pesimismus".

Jelikož je kniha rozebrána, doporučuji alespoň malý úryvek zde:
http://www.blisty.cz/art/39...

„Bohorodička“
Islám do značné míry z křesťanských kořenů vychází, a tak bych se docela divil. Já takovou zkušenost nemám (opomíjím možné názory hlupců). Daleko větší problém v islámském světě je - dle mé zkušenosti, pokud jste „bezvěrec“. Samozřejmě, pokud jste turista/bezvěrec tak je to jedno. ☺

P.S.:
I když si osobně myslím že astrologie není spojena s fyzikálním působením planet a jedná se spíše o symboliku, souvislost mezi dvěmi pro astrologii nejdůležitějšími planetami a člověkem se zdá být nepochybná. Jsou to totiž Slunce a Měsíc ☺

Hezký den.
30. 01. 2009 | 03:50

Renáta K. napsal(a):

Pro pana Klána: Děkuji za odpověď. Sice je zřejmé, že jsme si navzájem neporozuměli, ale právě vaše reakce je velmi podobná reakcím nemalého počtu lékařů na stesky pacienta, který po jejich stanovení diagnozy nereaguje na jejich léčbu. V případě neúspěchu bývají nejčastěji nařčeni ze špatné spolupráce, ze špatného popisu svých potíží, podezříváni ze špatných návyků, které chorobu proti očekávání podporují. Pokud jsou takto viněni neprávem, není to dobré. Pojem špatná diagnoza je natolik diskutovatelný, že se do tohoto prostoru naprosto nehodí.
Pro informaci, pacienti se často svěřují se zkušenostmi z jiných ordinací. Bývá dobré se ptát, neb tělesné projevy různých systémů spolu většinou souvisí.

Pořád mi není jasné, proč tak útočně reagujete na několikavětý příspěvek. Sám naznačujete, že nemoc a uzdravení jsou složité procesy a používáte termín placebo. Proč je tedy pseudovědou astrologie a ne medicína? Neustálým výzkumem se nijak neblížíme "zdravé" populaci, dochází pouze k posunu prevalence mezi různými nemocemi. Porovnatelnost vědeckých studií vždycky závisí na vhodném výběru zkoumaného souboru, což je v případě zkoumání onemocnění velmi relativní základ pro pravdu. Celý můj rezervovaný postoj k článkům, jako je hlavní, má základ v nedostatku faktických bodů a nadbytku projevů emotivních. Jestli vy jste nepřítel astrologie a já její fanda, je snad věc vedlejší, i proto, že to tak není.

S pozdravem Renáta K.
30. 01. 2009 | 16:02

Petr Klán napsal(a):

Pro Susmana:
Děkuji za zajímavé příklady. Máte-li zájem, mohu Vám takových podobných, kdy měl někdo pravdu a ostatní jej pokládali za blbce tak dlouho, než se nakonec dokázalo, že má pravdu, poskytnout velmi mnoho.
Líbil se mi zvláště příklad s "černým pátkem". Kampak ale zařadíte "odborníky", kteří již v době, kdy ta krize je, prohlašují, že je "jenom virtuální" (viz prez. Klaus ve vyjádření pro ČT 1 -slyšeno mnou osobně)?

Diskuze, kterou zde můžeme vést, může být nekonečná, protože, jak jsem již několikrát napsal Vám i Renatě K., se přesunuje do spirituálních sfér a zde budou vždy argumenty chybět. Třeba se ale někdy racionalita horoskopů sestavených na základě astrologie prokáže a já pak se Vám rád omluvím.

"Bohorodička" - divte se. Ano, islám vychází též z křesťanství (a křesťanství též z judaismu) a Ježíš je považován za jednoho z proroků (Ježíš, arabsky Issa, je tam proto velmi běžné jméno), ale bez jakýchkoliv božských atributů. Je to sice úplně mimo téma, ale vynaložil jsem v životě mnoho úsilí, peněz a času, abych se dostal k inuitům, sibiřským domorodcům, indiánům Sev.i J.Ameriky,potomkům Aztéků, Mayů, Inků, Polynézanům, vyznavačům islámu, budhizmu, hinduizmu, šintóizmu a j. V některých zemích s odlišnou kulturou jsem žil i déle.Nevím, kolik jsem toho pochopil, asi ne moc, ale hodně jsem poznal. Můj vztah k vírám, ale i jednotlivým etnikům je proto velmi tolerantní, avšak striktně rozlišuji mezi vírou a církví. Projev největší muslimské nenávisti (možná že to bylo ke křesťanům, ale mám pocit že ke komukoliv - pouze se mi svěřoval) jsem poznal při stopu na Krymu u jednoho krymského Tatara ve stř. věku - bylo to otřesné a na dlouhé vyprávění, na druhé straně, též při stopu ve Spojených arab.emirátech mě vzala samotná,v černém úplně zahalená žena a já se bál nastoupit, protože jsem byl zvyklý na sektory pro ženy a muže v autobusech tamtéž. A byl jsem překvapen její velikou informovaností a svobodomyslností. Zažil jsem také jednu českou mladou lékařku - turistku, která již po několika dnech v Tibetu se naprosto ztotožnila s lámaizmem a odjížděla domů jako přesvědčená budhistka. Každý jsme prostě jiný.

P.S.
Dovoluji si opravit tu planetu u Slunce. Lidské bytosti jsou nepochybně Sluncem i Měsícem ovlivňovány, ale to nepopírá ani prof. Kamil Wichterle, kterého jsem považoval za potřebné v jeho stanovisku podpořit.

Hezký celý život.
31. 01. 2009 | 13:33

Petr Klán napsal(a):

Vážená paní lékařko, četl jsem napsané po sobě několikráte, ale ani s největší fantazií nejsem schopen najít v tom to, co Vy. Ale i Vámi uvedené příklady mohou být pochopitelně důvodem špatné diagnózy. S dojetím vzpomínám, jak jsem, když jsem se potřeboval "ulejt" na střední škole z písemky, fintil u lékaře chorobu. Vždy to byl akutní zánět žaludku,a nikdo nikdy neřekl, že ho nemám, občas mě nechali "spolknout hadičku" a vždy omluvenku bez námitek podepsali. Patrně se jim nezdálo, že bych mohl být tak omezený, abych to podstupoval. Ale mně to nedělalo potíže.Dokonce jsem byl jednou i dva dny hospitalizován. Ve třetím ročníku jsem již ovšem dospěl a spřízněná sestřička mi nosila vyplněné a podepsané omluvenky s razítkem. Jmenoval se MUDr.Čáp a vzhledem k té době ho již nepoškodím.

Nikdy bych se o špatné diagnóze nezmínil, kdyby napadla jako možná varianta Vás (viz Váš příspěvek z 22.01.09). Ale to jsem již komentoval.

Druhý odstavec Vašeho příspěvku z 30.01.09 komentovat radši nebudu, bylo by to příliš snadné a asi by se Vám to nelíbilo.

Proč reaguji na Váš příspěvek jsem se pokusil již vysvětlit dříve. Nechci se opakovat.

Nikdy jsem nezmínil astrologii jako pseudovědu a znovu: Nebudu se opakovat.

To co píšete dále, "Neustálým...
...základ pro pravdu", mě ovšem naplňuje obdivem. To zní opravdu "vědecky". Jen je mi líto těch lékařů, kteří např. při testování opakovanými screeningy prošlých léků hledají co nejpečlivěji a na základě předem stanovených podmínek vhodné pacienty (též jsem se o tom již zmiňoval 27.01.09)

Nesouhlasím s tím, že článek pana prof.Wichterleho má "základ v nedostatku faktických bodů a nadbytku projevů emotivních". Je tomu právě naopak.

Nejsem nepřítel astrologie, ale nepřítel zneužití astrologie nebo astronomie jistě.

Nikdy jsem nenapsal, že jste fanda astrologie a ani to nevím. Jediné, co jsem si dovolil byla poznámka z 23.01.09 "...mám pocit, že diagnózu určujete z hvězd". Důvody pro tuto mou poznámku viz opět výše.

Nicméně se domnívám, že jsem k tematu napsal nezbytné minimum a již se jen musím opakovat. Loučím se proto a přeji Vám vše nejlepší v profesi i v osobním životě.
31. 01. 2009 | 22:42

Renáta K. napsal(a):

Pavědou označil astrologii prof. Wichterle, pod jehož článkem diskutujeme. Moje slova se především vztahují k hlavnímu článku.

Že jste v mládí úspěšně simuloval, je sice úsměvné, nicméně metodou "podle sebe soudím tebe" se daleko nedostaneme. Snad jen k tomu, že lékař s prožitkem většího počtu simulantů nevěří člověku se skutečnými potížemi nereagujícími na léčbu. Výslovně jsem psala, že "pokud jsou lidé nařčeni neprávem, není to dobré". Vás by nařkli právem, na tom nic překvapivého není. Že lékař (=člověk) nepoznal, že mu lžete, snad až tak divné není, jsme všichni jenom lidé.

Též přeji v životě vše dobré a možná někdy nashledanou Renáta K.
01. 02. 2009 | 13:32

Petr Klán napsal(a):

Pro Renátu K.:
Vážená paní doktorko, sdělil jsem, že jsem k tematu již potřebné napsal, ale samozřejmě mě napadá mnoho věcí dalších, mám geniální a vtipné nápady až když je na ně pozdě (jako Cimrman) a přicházet s nimi pak je trapné.

Věřte však, že mým cílem nebylo kohokoliv zesměšnit. Vadí mi však znevažování snahy lidí, kteří se i v medicině pokoušejí o hledání nových léčebných postupů a účinných látek. Ale i zde se dělají chyby a proto se metodika testování stále zpřísňuje. Např. známý tragický příklad poškození dětí látkou thalidomid v přípravku Contergan od německé firmy Chemie Gruenenthal (pokud jsem zde udělal nějakou chybu prosím o odpuštění, spolehl jsem se pouze na paměť) byl velkým varováním. Ale lidé dělají chyby a dělat je budou. Celkově však se domnívám, že výsledky této práce i v medicině jsou patrné. Ale úmrtnost stejně zůstane 100%ní.
Stejně je tomu i v technice. Letadla budou stále občas padat a mě jen udivuje, že při tom obrovském provozu jich nespadne podstatně více.I na to má systematický výzkum pozitivní vliv. Ale i mezi těmi, kdo se považují za vědce, jsou flinkové, ulejváci a podvodníci.

Nechci ale též ani tvrdit, že to, co se obecně nazývá pokrok, povede nutně ve svých důsledcích ke světlým zítřkům. Možná nějaký dosud nevinný vir, nebo "úspěšná" řetězová reakce pošle lidstvo do pekel. Ale doufejme, že ne.

Nejsem žádný technokrat za každou cenu, mám rád přírodu a chráním životní prostředí. A dívám se i rád na oblohu. Přál bych ale každému, aby se na ní podíval z výšin v chilské poušti Atacama. Tam je těch vesmírných objektů vidět tolik, že téměř oblohu zakrývají a všechny dohromady včetně Jižního kříže svítí tak, že není problém číst noviny. Ten úžasný pohled opravdu svádí k nadpozemským myšlenkám. To jen abych Vás, pokud jste tam nebyla, inspiroval.

Nicméně prosím, abyste v případě, že máte i nadále zájem mi "hnout žlučí" nebo o mé "útočné reagování", použila raději e-mail: p.klan@centrum.cz.
Nebo pokud byste mi chtěla sestavit horoskop. Mimochodem musím říci, že vlastnosti, které mi kdysi přečtené horoskopy přisuzovaly, u sebe opravdu vidím.
S pozdravem Petr Klán
03. 02. 2009 | 16:33

Astaga.com lifestyle on the net napsal(a):

your article is excellent,i really love it.
14. 01. 2010 | 12:18

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
26. 03. 2010 | 02:10

replica tag heuer napsal(a):

Whoa! I am looking forward for the next updates of your awesome worship.
30. 03. 2010 | 10:31

Marek Kobera napsal(a):

To Petr Klán:
Vy byste zasluhoval 25 na holou. Možná spíš ale 50! A to za tyto dvě věty:

1) "Každý dnešní gymnazián může mít větší znalosti než on." (O Keplerovi). Víte Vy vůbec, co takový Kepler udělal? Každý dnešní gymnazián se může naučit Keplerovy zákony? Možná...a může je také odvodit? Může sestavit logaritmické tabulky (kdyby tak věděl ovšem, co to je) ve zlomku času oproti Napierovi? A mít znalosti znamená naučit se vzorečky? Zkuste si udělat průzkum mezi gymnazisty - kdo zná Keplerovy zákony, nebo kdo dokonce by uměl z nich odvodit Newtonův zákon. Myslím, že téměř nikdo. A pokud bazírujete na těch znalostech jakožto znalostech faktů, tak zkuste Eulera. Prý uměl prvních 100 prvočísel do šesté mocniny včetně. Prosím, přiveďte mi takového dnešního gymnazistu!

2) "Božské početí panny Marie je stejně tak stupidní a směšné pro muslimy."

Stupidní je označení "Božské početí panny Marie". Existuje leda tak "neposkvrněné početi" a "panenské početí". Nedivím se ale, že je to schopen napsat člověk, který striktně rozlišuje mezí vírou a církví (u Polynézanů, Inuitů atd. sic!).
30. 06. 2010 | 01:10

p90x Workout DVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 09:05

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 08:03

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy