Alchymie – pavěda či věda

16. 04. 2010 | 16:27
Přečteno 14661 krát
Velice nespravedlivé je to, když dnes alchymistům ponecháváme výlučně jejich slepé uličky a omyly. Ve skutečnosti se hlavně věnovali systematickému technologickému výzkumu, jehož cílem bylo zdokonalování získávání kovů i jiných materiálů, například skla a keramiky. Dalším důležitým praktickým objektem jejich bádání byla barviva a léčiva přírodní i uměle připravovaná.

Alchymisté jsou obecně chápáni jako pošetilci, kteří se snažili o něco zjevně tak nesmyslného jako je výroba zlata. Ve skutečnosti to bylo součástí jejich systematického výzkumu, jehož součástí bylo zdokonalování získávání kovů jako železa, cínu, olova, mědi, rtuti, stříbra z nejrůznějších hornin, rud a kyzů, které objevovali v přírodě. Zcela logickým krokem tedy bylo hledání zlaté rudy a způsobu jejího zpracování. Na toto, řečeno současnou mluvou, udělovali mecenáši granty. A jak to bývá, nedařit se může buďto kvůli nedostatku prostředků a nedostatku času nebo kvůli chybné myšlence projektu. Podle toho je namístě buďto tvrdošíjnost nebo pokora cimrmanovsky přiznat, že tudy cesta nevede.

Na rozdíl od alchymistů, každé dnešní dítě se učí jako dogma to, že vyrobit zlato nejde. Avšak ani dnešní nejlepší teoretičtí chemici s největšími superpočítači by alchymistovi nemohli odvodit více, než že sloučeniny zlata jsou poněkud méně stabilní než sloučeniny obecných kovů. Což ovšem experimentální chemici už vědí dlouho. A systematický geologický výzkum došel k tomu, že takové sloučeniny v zemi nenacházíme, ba že není očekávatelné najít je ani někde na dně moří ani pod antarktickými ledovci. K těmto zjištěním však středověkým alchymistům chybělo pár set let usilovné práce.

Hermetická nauka zavedla alchymisty do rukou astrologů ražením poetické myšlenky, že zlato souvisí se Sluncem a stříbro s Měsícem. Ještě pochybnějšími analogiemi prvků se zbývajícími pěti viditelnými planetami přisoudili růžovou měď Venuší, železo bohovi války Martovi, rtuť pohyblivému Merkurovi a olovo s cínem Saturnu a Jupiteru. Až osvobození z této slepé uličky, která nepřinesla nikdy nic užitečného, otevřelo cestu do moderní chemie. Můžeme to datovat rokem 1666, kdy francouzská Akademie taxativně vyloučila ze svého programu témata astrologie a hledání kamene mudrců jako oblasti, v nichž se všechny pozoruhodné výsledky už tehdy ukázaly být podvodnými.

Velice nespravedlivé je to, když dnes alchymistům ponecháváme výlučně jejich slepé uličky a omyly. Udělali vedle toho také mnoho užitečného pro moderní technologii a vědu. Alchymisté se nesoustředili výhradně na zlato a stříbro a na základě svých obecnějších zkušeností již zásadně zdokonalili metalurgii železa a řady neželezných kovů a slitin, výrobu skla a keramiky i farmacii, utřídili známé chemické látky a vytvářeli a někdy pak zase vyvraceli a postupně vylepšovali první teorie chemických reakcí. Dnes vysmívaná flogistonová teorie například postihovala chemické procesy docela dobře potud, dokud nebylo k dispozici ani přesné vážení ani měření množství plynu a představa o tom, čemu říkáme dnes energie, byla jen matná. Po rozpoznání a obecném přijetí zákona o zachování hmoty před koncem 18.století byl již jen krůček k moderní chemii, založené na představě molekul, sestavených z atomů prvků. Až po roce 1800 se začíná vžívat písmenové označování prvků, tak jak je běžné dodnes. Ale v tu dobu už běžely řadu let tovární výroby důležitých činidel jako je soda nebo kyselina sírová. Postupně docházelo k řadě klíčových objevů (stechiometrická slučovací pravidla, systém prvků, elektron, model atomu, kvantová mechanika) a podařilo se zařadit všechny dosavadní poznatky oboru. Mohutný rozvoj chemických a materiálových věd doprovázel celou průmyslovou revoluci a stále nezačíná stagnovat. Množství chemických informací trvale exponenciálně narůstá (zdvojnásobení každých asi 10 let).

Lidé však mají rádi tajemno a čtou proto třeba rádi pohádky Dana Browna. Mnozí pak skutečně věří, že by mohlo luštění kryptogramů ze starých alchymických spisků anebo z archeologických artefaktů kromě důležitého svědectví o dobách minulých přinést také ještě něco nového chemické vědě a technologii. Troufám si veřejně prohlašovat, že takoví jedinci jsou pošetilí pošuci.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

alarm napsal(a):

Pane profesor chemického inženýrství na Vysoké škole báňské. Víte, vy jako představitel exaktního fundamentalistického myšlení se prosím nemůžete vyjadřovat k neexaktním myšlením. Váše víra a zakódovaný mozkový mikrosvět nedokáže zpracovat jejich poznatky. Vycelý život smíte jen pojmy doplňovat pojmy. Jinak byste byl označen za "šarlatána (akcentovanou osobnost). Viděl jste prosím někoho z neexaktního myšlení se "otírat" o vás školní vzdělance? Vy akademici udělujete Bludné balvany. Neakademici vám zase udělují Řád Bludný balvan.
Kdyby všechny ty vědecké citace „významných vědeckých přínosů“ jimi skutečně byly, pak by mělo lidstvo dnes již dávno vyřešeny všechny své vážné civilizační problémy a možná by už i osídlovalo planety ve vesmíru. Tak tomu ale evidentně není. Takže ve hře o vědecké citace jde o úplně něco jiného, mnohem prozaičtějšího: je třeba kamarádům za něco měřitelného udělit docentury a tím zvýšit jejich platy a posílit jejich vliv.
Mimo exaktní a neexaktní myšlení je ještě třetí cesta. Exaktní "pojmy" doplňovat neexaktními "dojmy". Tzn., tím co vy nedokážete vědecky potvrdit, ani vyvrátit. Věřím, že si toto moje ponaučení vezmete k srdci a příště nebudete mystifikovat.
16. 04. 2010 | 17:03

kamilwichterle napsal(a):

alarm:
Vy, kterým je cizí exaktní fundamentalistické myšlení, nejste schopni pochopit, kolik trýzně a nejistot je za budováním našich jistot. A kolik intuice a fantazie je zapotřebí k tomu, aby exaktní věda postupovala. Avšak létáním ducha v oblacích nevzniká žádný pokrok v tom přízemním světě, ve kterém se potřebujeme v každém případě najíst, případně ohřát a udržovat své zdraví.
16. 04. 2010 | 17:13

karel matousek napsal(a):

kamilwichterle
Že se vám chce odpovídat na takové pitomosti. Skoro bych si myslel, že se o vás "neotírá" ten, co ví jako je bůh nad ním, že není z opice.
16. 04. 2010 | 17:29

šarlatan napsal(a):

Alchemisti použivali hypnozu na poznanie ludskej duše
16. 04. 2010 | 18:00

Elena napsal(a):

to šarlatan,

sú znamé prípady hypnozy na dialku, kde pacient bol uspešne vyliečen, dobrá myšlinka s tou hypnozou, osôbne som mala svojho psichologa volal sa á23, sice neviem povedať kto koho vyliečil, ale bolo to dobre, na začiatku bol pokus o zahypnotizirovanie , nepodarilo sa to neskôr sme použivali hudobnú terapiu, basničkovu terapiu, aj filozofické úvahy a vyšlo to.
16. 04. 2010 | 18:32

šarlatan napsal(a):

to Elena

čital som, že alchemisti sa zauberali aj čirnoj magiou, čo je na tom pravdy?
16. 04. 2010 | 18:41

Elena napsal(a):

to šarlatan,

tiež som čitala že v rannej alchemie v Egipte skumaniem bola aj čierná magya ( kabala) vieš vyhaňali zloduchov, ličili deťi od ureknutia, koktanie, vetšie decka aby sa nepočuravali, vedeli odstraniť aj bradavice, veľa praktických veci vedeli vyriešiť alchemici
16. 04. 2010 | 18:46

šaman napsal(a):

to Elena ,

aaa tak, díky za info, ja sice sa nepočuravam ale budem vedieť za kím isť, ešte raz ty ďakujem Elka.
16. 04. 2010 | 18:51

ladík napsal(a):

hele Eleno,
s tebe pram srsi ze jsi z Rude planety
16. 04. 2010 | 19:12

zdenekbrom napsal(a):

Kamil Wichterle:

Děkuji za Váš pohled na alchymii. Nemusím se vším souhlasit, ale oceńuji věcnost bez zbytečného napadání.

Dovolil bych si uvést toto. Bylo zlato skutečným cílem alchymistů? Nepojímali náhodou práci na přírodních materiálech jako obraznou podobu práce na zdokonalení sama sebe.

V klasickém díle J.V.Andreae: Chymická svatba Christiana Rosenkreutze a v mohých jiných spisech je jasný odkaz na to, že ti, co se domnívají, že hlavním cílem alchymie je hmotné zlato, jsou pošetilci a neznalci.

Alchymie samozřejmě měla i "výstupy", které popisujete, ale mám jistý dojem, že ne to nebyl hlavní cíl.

"Terminologie" alchymistů vypadá z dnešního pohledu pochopitelně směšně a propojení s astrologií důvěryhodnosti jistě nepřidá, ale naráží opět na alegorickou řeč alchymistů, kde vše mělo svůj viditelný, ale i nevidtelný, význam.
16. 04. 2010 | 19:33

Frante napsal(a):

alarm

Proč myslíte, že "Kdyby všechny ty vědecké citace „významných vědeckých přínosů“ jimi skutečně byly, pak by mělo lidstvo dnes již dávno vyřešeny všechny své vážné civilizační problémy a možná by už i osídlovalo planety ve vesmíru" ? Ten dosavadní pokrok ve vědě vám nepřipadá dost veliký? Zkuste se zamyslet nad pokrokem vědeckým ve srovnání s "výsledky" tzv. alternativních nauk ...
16. 04. 2010 | 19:33

undulete means napsal(a):

moje babička byla také alchimista. Běžně ničila urštknutí, co mne občas potkalo. Plivla si na zástěru, umyla mně s ní hubu a byl sem bez potíží. Jenom sem utíkal umýt si ji v potoce. Možná si dovedete představit jak vypadala zástěra po okopávání, donešení noše trávy a minimálně celodenní práci.
16. 04. 2010 | 20:19

vlk napsal(a):

připojuji se k tomu, co napsal Karel Matoušek.
A dodávám - díky za blog. Dlouho jste nepsal. Škoda.
16. 04. 2010 | 20:22

skeptický napsal(a):

Alchymie je královská věda,která není pro kuchaře,kterými chemici ve srovnání jsou.

Chemie je věda empirická,kombinování celků,kterými atomy jsou,bez dostatečného chápání vnitřní podstaty atomů,a jejich stavby.

Něco se ucmuchtá,něco k sobě jde,něco nejde,ochutná se ,zapíše,když je to náhodou k jídlu,tak se to zapíše propříště.A hledá se,jestli to jde uvařit laciněji.

Podobnost vyplývající z faktu,že alchymisté si museli nejprve chemickou cestou isolovat chemické prvky,s kterými operovali je tudíž zavádějící.

Samotný proces není chemického rázu,spadá do oblasti nechemických vazeb,a změn atomů transmutací.

Fakt transmutace je dnešní vědě znám poměrně dlouho.

I přes nedostatek potřebných teoretických znalostí v tomto směru lze zlato vyrobit v nepatrném množství silovou cestou za vynaložení obrovských energií,které však pro výrobu mají nulový význam.

Alchemická transmutace nižších kovů na zlato je pouze test úspěšného zakončení díla.

Dnes vyrábět zlato je hloupost,neboť doly jsou ho plné,a pokud by jim byla povolena neomezená těžba,ztratilo by na ceně,což by majitelé nelibě nesli.

Je trochu frivolní se pouštět do výroků o věcech,o kterých jeden nic neví.

Je spousta elementárních nedostatků ve znalostech samotných prvků v periodické soustavě,které nechávají vědci bez povšimnutí.

Kuchaři berou ingredience jak je koupí,a berou,co je napsáno na pytlíku jako bibli.

Ne všechno,co se učí ve školách je pravda.Věda je množina omylů na pochodu,takže opatrnost je na místě.

Alchymie si nikdy nijaké cíle co do obohacování chemie nekladla.Ta byla vedlejší,to ji nezajímalo,ale nesporně by mohla.

Vědec by se mohl vyjadřovat o pošetilosti s trochou více opatrnosti.Jedná se rovněž o exaktní vědu.Ale ve škole se neučí,a musí se vymyslet,ne šprtat.

O množství informace nepochybuji.Les se rozrůstá.Ale začátkem moudrosti je analyzovat strom.
16. 04. 2010 | 20:35

Miroslav Pivoda napsal(a):

Profesor Wichterle napsal článek, o kterém není třeba rozvíjet velkou diskuzi. Není v něm nic kontradiktorního. Závěr Wichterleho článku bych přepsal asi takto: "Je velmi nepravděpododné, aby někdo nalezl ve spisech alchymistů nějaké neznámé efektivní postupy v chemickém inženýrství. S úplně absolutní jistou se to samozřejmě nedá vyloučit, ale pokud někdo tomu dnes ještě věří, je pošetilec." S tím lze souhlasit.

První diskutující "alarm" převzal citát (ohledně vědeckých citací) něco z mého článku, který se ale týkal společenských věd, konkrétně ekonomických věd, nikoliv přírodních věd! To je u "alarma" velké nedorozumění. Můj článek o žalostném stavu v ekonomických vědách naleznete zde:

http://neviditelnypes.lidov...

P.S. Titul Ing. jsem získal před mnoha lety v oboru "Stavba strojů a zařízení v chemickém inženýrství".
16. 04. 2010 | 21:02

ventos napsal(a):

napřed jeden citát z doby již minulé:
kybernetika je buržoazní pavěda přirovnávající člověka ke stroji

technický přínos alchymie je celkem nesporný a než odsoudím to ostatní, položím si obyčejnou otázku: proč by dělali ty tisíce zdánlivě nesmyslných pokusů, kdyby jen šlo o to, aby císař Rudolf zacinkal "grantovým" měšcem
16. 04. 2010 | 21:08

doktor exzitus napsal(a):

alchemici boli aj pilotmi v patologie, preparacia=balzamacia
16. 04. 2010 | 21:25

yorick napsal(a):

Díky pane Wichterle,
že jste (marně ovšem, půl napůl, jak vidět z příspěvků), ztrácel čas napravovat duše dutých hlav. Neztrácel však tak docela, podle mne alespoň, nýbrž část z nich snad pochopí, že alchymie (a podobné obskurní disciplíny) mají víc společného s náboženstvím, než s racionálním myšlením.
Bůh s nimi, budou to brzo potřebovat.
16. 04. 2010 | 21:29

cerni napsal(a):

Pane profesore souhlasím s Vámi. Aby alchymisté mohli bádat, potřebovali k tomu prostředky a tak nabízeli zlato, elixír života atd. Kepler by nikdy neobjevil své tři zákony, kdyby se nevěnoval astrologii a nepředpovídal budoucnost. I dnešní vědci musí občas něco podobného nabídnout, vím to ze zkušenosti při realizaci projektů na registraci gravitačních vln.
16. 04. 2010 | 21:33

skeptický napsal(a):

Náboženství je totiž také exaktní věda,a pokud se tím někdo bude vážně zabývat,čeká ho velké překvapení.

...a karavana jde dál.
16. 04. 2010 | 21:34

hovorka11 napsal(a):

Zajímavý článek, o alchymistech toho asi moc neznáme, snad nejvíc z pohádek.
Jinak mě fascinovalo to geniální využití jednioduchého MERKURu při výrobě čoček od Vašeho otce -nedávný pořad v televizi.
16. 04. 2010 | 21:52

Targus napsal(a):

To kamilwichterle:

V alchymistických knihách toh snad opravdu nezbývá moc k nalezení. Zdaleka však nesdílím Váš názor, že minulost nám už nemá co nabídnout.
Dobrovolně se přiznám, že od školy jsemse příliš novými objevy a technologiemi v chemii nezabýval. Ale nenarazil jsem na informaci, že bychom se již naučili např. změkčovat kámen, který následně znovu ztvrdne, či razit chodby ve vyvřelých horninách bez jakékoli stopy po technických pomůckách při tomto ražení, anebo dokonce znovuobjevit slitinu z dvanácti kovů, ze kterých byly údajně postaveny létací stroje obyvatel pravěké Indie odolávající pokusům o zničení. K úvaze o naší nedokonalosti postačí i známý železný sloup v Indii, který je z téměř stoprocentně čistého železa.
Nebo tyto záležitosti rovněž považujete za fantaskní nesmysly třeštících bláznů?
16. 04. 2010 | 22:13

skeptický napsal(a):

Tajemství výroby damascenských mečů je dnešní metalurgii také ztracené.
Asi proto,že velbloudí trus na zakalení tu nemáme.

Ten sloup údajně nerezaví.

My totiž žijeme v pohodlném bludu,že naši předkové byli blbí,protože my jezdíme ve Škodovce,a oni na oslu,a za nás myslí počítač.

Je škoda,že tyhle diskuse se zvrhnou do dénikovštin a ufounů,a tím končí.
16. 04. 2010 | 22:22

Elena napsal(a):

yorick,

neviem či ste žana alebo chlap, len ma prekvapila vaša reakcia, a to že seba ste vyňal/a toho takzvaného tretného zoznamu kto a čo bude potrebovať, problem v tom je že blažený je ten nevedomý, nie vedomý, problem je v tom , že vedomie , poznatky viac trapia človeka neželi nevedomosť , nepoznanie, a domnievamsa že najvýšý najpovolenýšý meno ktorého ste spomenul nadarmo a tým porušil božie príkazanie, nerozhoduje na základe najnizžých lusdských pudov , povyšovanie sa nad inými,
nie ste všemohucý, všeznalca a nemate pravo moralizovať, každý vieme len toľko koľko vieme, najlepšie nič nevedieť.
16. 04. 2010 | 22:29

Aktiv napsal(a):

S úctou k vašemu jménu,vědě,pokroku,apod.

Ale mohu vám potvrdit,že o Alchymii nic nevíte-JEDNAK alchymie není o chemii,i když s chemickými látkami pracovala,není o fyzickém kameni,a ani o přeměně rtuti ve zlato,jednak jak už jste řekl ale chybně dokončil ve svém odstavci k hermetickým vědám není o pokroku vědeckém,ale o pokroku ducha.

Například Manažer jedoucí po silnici sice ovládá technologii strojírenství,a je velký znalec postupu výroby piva,ale ,co se týče hlubších dimenzí člověka,je zcela mimo-pak jako i ostatní nepřátelé pavěd,vraždí pro svůj pokrok,a pro svou věc,protože nemají čas se ohlédnout...

Mám úctu k vědě,ale ještě větší úctu k pravé pavědě,která se dotýká hvězd,hvězd,které nikdy sebelepší vědecké poznání nepřijde na kloub.

Například ve větě >všechno už bylo objeveno,ale ještě o tom nevíme,než přijde správný čas< je ukryto tajemství,které by položilo veškeré lidské úsilí,a aroganci v politické,ekonomické a náboženské rovině,která prochází naší současností,v níž se zobrazuje celá hloupost a stupidita tradiční tzv.lidské pokrokovosti.

Říkám,vše ,o co se snaží lidská moc,je jen POKROK DEBILITY,slabý odvar skutečného pokroku,který možná pro lidská stvoření není možné odhalit.

Pokud by na Zemi byla jen jedinná společnost,která by disponovala použitím onoho stupně poznání,na světě by se zastavil čas...

Mám rád dosavadní vědu,a její snahy,je to takové hraní už na pískovišti,kde už z písku jsou hrady dávno postavené,jen o tom,ještě neví...

JE TO PŘÍJEMNÉ SLEDOVAT
16. 04. 2010 | 22:33

Elena napsal(a):

ja poznam Alchemistov jedine z filmu Cisárov pekar a Pekarov cisár,

varili si tam v tej dielne slivovičku a vydavali to za elexir mladosťi, okrem toho oživovali toho Golema,

a ked nemali nič iné na praci tak skumali hviezdy, to je notmalne ako naši moderné vedci, len že tie alchymisty dostavali prachy z Kraľovského rozpočtu a tie naši moderné zo štátného rozpočtu ale výsledok je asi rovnaký= skúmju slivovicu
16. 04. 2010 | 22:45

Holubář napsal(a):

Autor:
"Pošuk" je krásné slovo (vaše zde poslední) a je škoda, že z češtiny trochu mizí. Je výstižné a neurazí. :-)
17. 04. 2010 | 01:07

antoninovy napsal(a):

Ad Alarm

Sympatico, ale asi bych modifikoval tón v závěru Vašeho textu vůči panu autorovi blogu.

Jistě je to slušný a pěkný člověk, ale je na zcela jiné vlně, dorozumění asi nemožné v tomto kontextu, jen v krajních, mezních situacích, při ztrátě blízkého, v těžké nemoci, při transitu.

Pax a vše dobré

an
17. 04. 2010 | 01:47

Pacík napsal(a):

Cituji p. Skeptického "Tajemství výroby damascenských mečů je dnešní metalurgii také ztracené.
Asi proto,že velbloudí trus na zakalení tu nemáme."
http://archiv.neviditelnype...

Tajemství výroby kompozitních, neboli damascénských ocelí tak docela ztraceno není, nebrání to však úžasu a obdivu nad zručností a schopmostmi dávných mistrů.
17. 04. 2010 | 02:04

antoninovy napsal(a):

Pane Wichterle, při vší úctě, pustil jste se na dosti pohyblivou půdu a zřejmě o thematu víte nedosti.

Naši předkové věděli a poznali více, než naše pyšná, nepokorná a arogantní scientistická současnost připouští.

Šlo tehdy o transmutaci prvků, alchymický proces byl analogický ke transmutaci lidské osobnosti, přeměna běžné hmoty měla symbolický charakter, byla to záležitost hermetická, ne přístupná běžným lidem, předpokládalo se cosi jako - zasvěcení, předběžně, což je Vám asi poněkud cizí kategorie. Nemá smysl dále věc zde rozvádět a pro lidi Vašeho druhu, nikoli pejorativně míněno.. Někomu jest dáno, někomu nikoli. Je to přirozená danost.

The End, Kaněc filma, jak říkával Bogan Hrabal a ten něco věděl, či aspoň tušil, v tomto sdělení dále nemá zde smyslu pokračovat.

Zdravím Vás v dobrém a v důvěře, že i Vás potká to, co lze nazvat, pracovně jako vyšší stupeň poznání.

Je však velice dobré, že na těchto stránkách se mohou setkávat lidské bytosti z různých břehů proudu života, někteří jsou již na cestě, na přechodu, na mostu do jiných, a ještě zajímavějších krajin.

S přáním všeho nejlepšího

an
17. 04. 2010 | 02:10

buldatra napsal(a):

Pane Skeptický,

Technokrat nechápe smysl Velkého díla.
Myslí si, že vědění pro vědění postrádá smysl a tak se tváří v lepším případě alespoň shovívavě. Jsou cesty, které nejsou pro každého.
17. 04. 2010 | 08:03

skeptický napsal(a):

Buldatra
Nadkolego,

Vy žijete?
Na Stejskalovic blogu jsem Vás vyvlastnil,snad to skousnete.

Autor tam po druhém přečtení čtení vlastně nic zlého neřekl,ale potvrzuje se starý citát,že pravda se vyhýbá učeným doktorům,a otevírá dětem.

Balast,který musí dnešní vědec absorbovat zastírá nadhled,krom toho je honěn dělat služku konzumu.

Největší chybou je brát úplně základní věci jako fakt.Tam je totiž zakopán pes.Když si zapnete jeden knoflík špatně,tak je všechno špatně.

Základy jsou příliš zjednodušeny,což vede k složitosti na konci,a nechce to vycházet.

A matematika je nejhorší cesta ,protože matematik je slepec.K výsledku se někdy dohrabe,ale má jen to číslo.Souvislosti nevidí.
17. 04. 2010 | 08:24

pošuka napsal(a):

blog nie len pre takzvanu vysoko
intelegentnu uzku spolocnost, na to su specialne stranky, odborne,
blog je siroku verejnost, tematyku blogu treba len jemne nacrtnut tak ako to perfektne robi pan Klan, al moj oblubeny basnik Buian, nechat citatela sa vyjadrit v sirokom zmysle nie ako to ylne podla mna urobil tunajsy autor, prezentoval soje vedomosti, urcil, konstatoval, odsudil, doporucil.
netreba nam nic urcovat, ani nas vzdelavat, treba nas nechat samych rozmyslat a potom sledovat a jemne s citom koregovat nase myslienky , posuvat nas tam, kam nas chcete dostat, tot vsje

poshuka
17. 04. 2010 | 08:38

Targus napsal(a):

To Pacik:

Nic proti odkazu, ale že by přítomnost strusky zajišťovala odolnost vůči korozi, s takovým tvrzením bych byl asi trochu opatrný. Když už nic jiného, zjistil bych si, z čehože ta struska je a zdali by vůbec mohla být obsažena ve výkovku.
Struska je povětšinou tvořena křemičitany a vápencem s dalšími přísadami nežádoucími v železe, to jest jiné kovy a zejména síra, která velice podporuje korozi železa. Řekl bych, že struskou to zrovna asi nebude........
17. 04. 2010 | 09:48

buldatra napsal(a):

To Skeptický:

Vyvlastňování jako takové se dá skousnout, pokud není spojeno s rozoráváním mezí.
Doba není příznivá, meze ještě neobeschly, takže zalehnout na ně před kola traktoru, je o zdraví.
Jaký máte traktor?
17. 04. 2010 | 12:19

skeptický napsal(a):

Mám nové tři roky staré svíčky,tak jezdím na všechny válce.Když dvě odpojím,tak to vydávám za traktor.

Ořeme po staru.Do ruchadla zapřáhneme robu.

To vyvlastnění bude bez náhrady.
17. 04. 2010 | 12:29

skeptický napsal(a):

P.S.
Říká se tomu rozkulačit.
17. 04. 2010 | 12:30

skeptický napsal(a):

Znalosti současné atomové fyziky se dají ilustrovat asi takto :

Energie se v přírodě nejčastěji vyskytuje v tzv.zásuvkách.
17. 04. 2010 | 12:36

Elena napsal(a):

transmutacia=premena energie,

alchemisti premenali kov na zlato al aj mysiel cloveka na energiu
„Myseľ – rovnako ako kovy a prvky – je možné z jedného stavu, pólu, vibrácie a stupňa transmutovať na druhý stav, pól, vibráciu a stupeň. Naozajstná hermetická transmutácia je duševné umenie.“
Kybalion

ale umenie ,
mily skepticky

energia je nevyspitatelna potrebuje dobreho kapitana
17. 04. 2010 | 13:41

Krashyn napsal(a):

>všechno už bylo objeveno,ale ještě o tom nevíme,než přijde správný čas< Co je tohle za vyjadreni? Prijde mi to jako metafyzicky blabol, cekani na osviceni.. Jaka je v tom pointa?

Dalsi vec, ktera mi prijde zcestna: Myslet si, ze nasi predkove poznali vic s mnohem omezenejsimi zdroji je virou, navic virou v neco, co je bezpecne ukryte v minulosti, tak aby nam nasi viru nemohl nikdo jen tak jednoduse zpochybnit Ano nektere znalosti se mohli ztratit, ale nektere znalosti vubec nemohli vzniknout At se vam to libi nebo ne, nase telo ma sve limity, napriklad ze vsech moznych vlnovych delek elektromagnetickeho zareni zvladame jen svetlo Nevidime ani teplo, ani UV, ktere napriklad ruzni zivocihove videt dovedou Videt a poznat takove veci nam umoznila az moderni intrumentace, my, narozdil od alchymistu, atomy videt muzem!
17. 04. 2010 | 14:10

Pacík napsal(a):

Pro Targus.
Reagoval jsem na tvrzení, že tajemství výroby damascenské oceli je ztraceno. V minulosti pece na zpracování železa nedosahovaly teploty, která by umožnila odlévání oceli. Proto se surové železo zpracovávalo tzv. zkujňováním. Struska chrání surové železo před oxidací a absorbuje nežádoucí příměsi, síru fosfor. Technologií výroby damascénské oceli se současnosti zabývají mistři kováři i v Česku, výroba nebyla omezena jenom na Damašek, po kterém ocel zdědila název (Sahagun, Rodrigez – Španělsko).
17. 04. 2010 | 16:50

Pacík napsal(a):

P. s. Struska opravdu nezajistí odolnost proti korozi. Pokud železo je velmi čisté, tak je odolné proti rezavění. Některé legující přisady odolnost proti korozi snižují, např. nejčastější legura - uhlík (pak se již nejedná o železo, ale o ocel), jiné, např nikl, zase zvyšují. I když je to k nevíře, khutubský sloup byl nejspíš výkovek, to by vysvětlovalo vysokou čistotu železa. Jak toho staří mistři dosáhli je pro mne záhada.
17. 04. 2010 | 16:55

mb napsal(a):

cituji kamila wichterle:´ Avšak létáním ducha v oblacích nevzniká žádný pokrok v tom přízemním světě, ve kterém se potřebujeme v každém případě najíst, případně ohřát a udržovat své zdraví.´
16.04.2010 17:13:57

najíst, ohřát, udržovat své zdraví .... trochu chabé důvody ... jako by to vše neexistovalo už před ´vědci´

nebyly ovšem jaderné pumy ...

a nebylo masivně zničené životní prostředí .... njn ....
17. 04. 2010 | 21:18

prirodovedec napsal(a):

skepticky: K Vasi formulaci:

"A matematika je nejhorší cesta ,protože matematik je slepec.K výsledku se někdy dohrabe,ale má jen to číslo.Souvislosti nevidí."

Pratelsky oplatim Vasimi slovy:

"Je trochu frivolní se pouštět do výroků o věcech,o kterých jeden nic neví."

Pekny vecer.
17. 04. 2010 | 21:51

Targus napsal(a):

To mb:

s těmi jadernými pumami bych si nebyl až tak moc jistý. Zkuste si něco málo počíst o Mohendžodáru a kulturách které v tom místě žily před tím i potom. Zejména pak o jejich zvycích, o dosti náhlém vzniku kast, o neustálém mytí a měnění šatů, o jejich náboženství a dochovaných eposech neboli výpravných básních. Jednoho z toho až mrazí...

To Pacík:

velmi správně, větší kusy železa vznikaly skováním několika kousků železa (coby výsledku pudlování) vykutých a spletených do tenkých drátků. A nepochybně se v nich nalézaly i zbytky strusky. Ty se však v drtivé většině dostávaly ven ze železného výrobku jeho několikanásobným překováním, neboť jak známo, struska má jinou teplotu tání, než železo. Proto pro odolnost proti korozi neměla struska dle mého názoru ani ten nejmenší význam, zatímco by neuvěřitelně poškodila jakost takového výrobku.
Smiřme se s tím, že i za použití těch nejmodernějších metod stále nezvládáme to, co zvládli naši předkové v obyčejné kovářské výhni. Ti totiž na rozdíl od nás měli jednu devizu, která nám zoufale chybí. A totiž dostatek času k experimentování.
17. 04. 2010 | 22:15

skeptický napsal(a):

Přírodovědec.

Tak to vidíte,tak to jsme tu už tři.

V tomto parikulárním případě : Stavba hmoty se matematicky univerzálním vzorcem vyjádřit nedá.
17. 04. 2010 | 22:33

Korf napsal(a):

Nabizi se standardni otazka, ktera by mela nasledovat kazdy kategoricky vyrok.
Proc?
17. 04. 2010 | 23:45

skeptický napsal(a):

Otázka proč je vůbec ta nejlepší.
Tu otázku se ptali alchymisti.
Věda se ptá : jak?

Ale odpovím Vám.
Vezměte s manželkou nějaké nádobí,a házejte jím po sobě.

Pak smeťte střepy,dejte je slepci zvážit a katalogovat.
Říkejte tomu system přírody,nebo periodická tabulka.
17. 04. 2010 | 23:54

prirodovedec napsal(a):

skepticky: Tezko se shodneme. :)

Matematika se casto pta proc :), tak jako rada prirodnich ved, inzenyrske discipliny se casteji ptaji (logicky) jak. :)

Proc se ptaji i jini. Jenze jsou odlisnosti ve zpusobu odpovidani a mire uspokojeni s odpovedi. :)

Odhaduji, ze alchymisticke odpovedi na proc zrejme neuspokoji vyznavace metod prirodnich ved. :) Tak jako rezolutnost zaveru nekterych smeru v ekonomii na zaklade verbalniho zpracovani neuspokoji priznivce matematickych pristupu svoji jednoznacnosti (podobne oteplovaci versus neoteplovaci :) aj.)

Kazdy si muze vybrat svuj myslenkovy system se vsemi riziky. To je to krasne.
18. 04. 2010 | 02:05

skeptický napsal(a):

Každá věda má svůj jazyk.
Když Vám Bible řekne co Bůh spojil,člověk nerozlučuj,znamená to,že to bouchne.Hodně.

A v soudný den budou knihy otevřeny,a každému bude dáno dle jeho práce po zásluze,a každý si přečte svůj ortel.

Amen.
18. 04. 2010 | 03:11

skeptický napsal(a):

Přírodovědec

Říkáte,že alchemické odpovědi by neuspokojily vyznavače přírodních věd.

Právě naopak.

Alchymická věda by velmi uspokojila současné přírodovědce,protože příroda je jedna,a matematika jako nástroj zkoumání též.Jde jen o to popsat to v současném jazyce.

Alchymie chrání jedno tajemství přírody,souvislosti,které dnešní vědě zatím unikají.
Bez tohoto tajemství by se příroda stala žebračkou,takto obohacenou vědou by se trápily děti ve škole.

Je to věda posvátná,a není pro každého.A kdyby se stala služkou,nebyl by to lepší svět,neboť lidé jsou pořád stejní.

Kdykoliv dojdou znalosti na dané téma,začne se blábolit o zdokonalování člověka.

I zlý člověk může vlastnit tajemství.

Bankovní domy středověku se postavily na alchymickém zlatě.Kam to vedlo?K ovládání lidstva penězi.
18. 04. 2010 | 10:26

n.o.s napsal(a):

alchymie vznikla v předvědecké společnosti, později byla znovu objevena v době kdy věda už neexistovala protože nebyla chtěna (a nikdo ji nerozuměl) , došlo ke spojení zbytků vědeckých poznatků s mysticismem a náboženstvím tak vznikla alchymie jak ji známe.
18. 04. 2010 | 11:04

prirodovedec napsal(a):

skepticky: Priroda je bezesporu pro mne jedna. Jak ale pisi vyse, ruzni lide maji podle mne ruzne systemy uvazovani, ruzne jazyky vyjadrovani, ruzne pozadavky na "kvalitu odpovedi na otazky, proc z jejich pohledu".

Staci nazorny priklad. Uvedu svoji vetu:

"Odhaduji, ze alchymisticke odpovedi na proc zrejme neuspokoji vyznavace metod prirodnich ved. :)"

Vsimnete si sluvek: "Odhaduji", "zrejme" a smajliku. :)

Vy jste tuto vetu interpretoval:

"Říkáte,že alchemické odpovědi by neuspokojily vyznavače přírodních věd."

Pro mne je toto nazornou ukazkou mezi mymi obvyklymi pozadavky na "presnost a kvalitu metody" a Vasim durazem "na zasveceni a tajemstvi".

Pro mne je toto srovnani obohacenim dnesniho dopoledne, pochopenim rozdilu mezi nami na fragmentu a prispenim k memu zaveru, zda mam s touto diskusi s Vami v teto veci spojovat nejakou nadeji ve smyslu dalsiho meho poznani.

Pro mne dokonalost formy (podani, komunikace ...) ma odrazet i dokonalost pripadneho obsahu. Zkratka i tato vsedni harmonie mne vede k tomu, co mne oslovuje a budi muj zajem nebo ne.

Toto mzikove poznani v tom srovnani dvou vet je pro mne hlubsi a cennejsi nez pripadny dojem, ze jsem nahodne pochopil nejakou alegorii, ci snad dokonce nasel kamen mudrcu. Od toho jsou podle mne jini, zrejme takovi, jako jste Vy, a toto rozdeleni je spravne.

Ja jsem vzdelavatel a ne elitar. Ne ochrance tajemstvi a zasvecenec a tato role mne miji. Necitim potrebu tajit tajemstvi, naopak se podle mne maji sirit, protoze z meho pohledu je vetsinou v historii vyuzili mocichtivi deprivanti vuci bezbrannym do doby nez tito tajemstvi poznali a osvojili si.

Postup prijit na neco, vyuzit to ve svuj prospech, utajit to, zastrit to (slovy o "lasce a pravde" nebo "cti a spravedlnosti", "moudrosti a zasveceni" te ktere doby) pred druhymi, na druhe strane snaha vyzvedet to, vypatrat to, zkopirovat to, prijit na to sam s tim, ze utajena dovednost se nakonec bud stane vseobecne znamou nebo historicky ztracenou ve sve podrobnosti, je podle mne stary jako lidstvo samo (faraonsti knezi versus dnesni farmaceuticke patenty :) ) a je to nesmirne inspirujici.

Necham chemikovi co je chemikovo alchymistovi co je alchymistovo. Podobne skeptickemu co je skeptickeho a prirodovedci co je prirodovedcovo. :)

Sdeleni, ze existuji tajemstvi, ktera nepoznam, mne nechavaji klidnym, protoze to si uvedomuji od detstvi a musel jsem se s tim davno vyrovnat. Inu nelze ochutnat vsechny zakusky v kazde cukrarne. :)

A neresim, zda je to tajemstvi podle nekoho druheho pro mne podstatne nebo nepodstatne.
Sve poznavani orientuji rad smerem, ktery podle mne obohacuje (dusevne) mne a k tajemstvim, ktera mne lakaji.

A predevsim rad poznavam v hluboke ucte originalni (a pro mne casto tajemne) zpusoby mysleni a argumentace vsech, kteri mi daji tuto moznost. Kazdy clovek je unikatni, umi byt uzasne zajimavy i v tom nejvsednejsi zivote a setkani s nim obohacujici pro druhe. A mohou to byt ti tzv. nejposlednejsi a nejobycejnejsi. Staci jen vnimat.

Vnimam to svymi pravidly a svym pohledem, merim to svymi naroky, a to pro sebe. Pouze to obcas v diskusich zverejnuji.
18. 04. 2010 | 11:41

prirodovedec napsal(a):

skepticky (dokonceni): Proto mne neoslovuje plytkost a diletanstvi politiku, casto naivni manipulace a neznalost novinaru, pro mne spise usmevna suverenita naznacovani vericich znajicich TO jejich tajemstvi (kazdy ma svoji cestu) i fachidiotstvi vynikajicich specialistu, kteri sve odborne vedecke metody casto bohuzel nedokazi podle mne prenest do bezneho zivota a sve argumentace. Sablony spojene s temito skupinami uz totiz vetsinou znam, je to jako cist znovu a znovu v "jejich knize knih" nebo poslouchat nejaky neo- kolovratek. Je to nudne.

Daleko zajimavejsi je naslouchat diteti, mlademu cloveku, ktery sve metody i pohledy teprve formuje ve sve originalite nebo cloveku starsimu, ktery casto dokaze s nadhledem priblizit svoji cestu. Stredni generace, kdy to kvasi, casto bohuzel byva jeste prilis ustvana svou snahou jeste uspet v zivote a splnit si sny mladi a priblizi se druhemu spise jen banalnimi vykriky.

Jsem rad a vdecny, ze i diky ve sve dobe statecnym pocestnym ziji v dobe, kdy je mozne, ze si mohu vybrat mezi ruznymi libri prohibiti, veroukami, systemy mysleni bez potreby zasveceni jineho nez vzdelanim, bez potreby prijeti knezstvi, bez selektivniho elitarstvi puvodu a pro mne bez desive stratifikace spolecnosti v mnoha minulych civilizacich.

Jsem rad, ze dostupnost zdroju je doplnena moznosti slyset druhe, kteri se nemusi bat byt otevreni, at diky zdanlive anonymite nebo toleranci demokracie.

Zkratka pro mne je dnes idealni doba pro pozvednuti vsech premyslivych, pro vzdelavatele, vzdelanost. Samozrejme se vsemi nebezpecimi i tou zde akutni a "aktualne aktualni" :) nahradit vseobecnou sanci a touhu poznavat treba medialni manipulaci nebo otupujici zabavou.

Zkratka mne se libi kroky, ktere maximalizuji sance na poznani i toho "minimalne" zasveceneho/uspesneho a neoslovuji mne prilis kroky, ktere maximalizuji sance "maximalne" zasveceneho/uspesneho. Ti maximalne uspesni v mych ocich casto v mych ocich ziskali uspech spise diky nahode podle Nassima Thaleba nez deterministicky predurcenim ci usilim nebo bezohlednosti. Navic maximalne zasveeni/uspesni casto jasne sdeluji, ze ke svemu uspechu/zasveceni museli prekonat radu prekazek, cili proc cinit kroky, ktere jim cestou usnadnuji. Lepe je zivot jim spise ztezovat :), protoze rikaji, ze prekazky prekonavat umi a jsou jejich zivlem. :) Sirenim vzdelanosti tedy ztezujeme zivot tem uspesnym, vychovavame jim konkurenci, a tak to ma byt. Ano, otazka zneuziti odhalenych tajemstvi je na poradu dne ...

Dekuji za namety k premysleni, preji pekny den a zase na nejakou chvili odtud zmizim.
18. 04. 2010 | 11:42

Lena napsal(a):

Myslím, že alchymie byla kdysi věda. Určitým jejím stupínkem. Dneska už ale nemůže obstát, poznání se posunulo. Netřeba se však nad alchymií ofrňovat. Ale dnes se jí držet by byla ošetilost.
18. 04. 2010 | 12:08

skeptický napsal(a):

Přírodovědec

Máte bohatý sloh,a zřejmou schopnost formulovat myšlenky.To vám budiž ke cti.

Nechci se vydávat za iniciáta,nebo ochránce tajemství.Jsem si ale jist,že tam je.Tahle věda je běh na hodně dlouhou trať,a není pro chudé.

Mluvíte o obohacení.Obohatit se můžete jedině sám.Zájem je nejlepší učitel.

V mládí jsem hodně četl,a tento obor kdysi zaujal moji představivost,a dost si pamatuji.

Možná si to namlouvám,ale vypěstoval jsem si cit oddělit zrno od plev.

Některé cizí myšlenky adoptuji,a postupně doplňuji a graduálně opravuji svoje názory.Když budu žít ještě dost dlouho(bez vyhlídek),konečné se od dnešních budou asi v něčem lišit.

Diskuse zde dost často probíhají v duchu vyhrát spor za každou cenu,a mít druhého za fajfku.Nerad bych budil stejný dojem.

Pokouším se (v rámci svých limitací)analyzovat předmět debaty,ne diskutujícího.

Alchemické literatury je neuvěřitelné množství,většinou opisování jeden od druhého,s občasnými střípky podstatného ze starších zdrojů.Je to většinou psáno obskurním alegorickým jazykem.

Zakazovat tuto vědu by bylo podezřelé,to by naopak přitáhlo davy.Tak se to v osvícenecké době jednoduše zdiskreditovalo.

V dnešní době by měl alchymista životnost asi tak jako parašutista v příští válce.Bohatství mocných stojí na zlatě,a v době terorismu nějaké znalosti o hmotě,aby si někdo vařil bombu v kuchyni na plotně už vůbec nejsou žádoucí.

Najděte si na Googlu ukázku z knihy The Jewish alchemists,je tam celkem rozumný úvod.Text chybí.

Ať hledáte v životě co chcete,přeji Vám štěstí.
18. 04. 2010 | 12:25

skeptický napsal(a):

P.S.

Našel jsem i jeden odkaz na knihu,který obsahuje podstatné ukázky textu.
18. 04. 2010 | 12:40

n.o.s napsal(a):

Lena

alchymie nikdy nebyla věda stejně jako astrologie nikdy nebyla věda, ani přibližně ne.
18. 04. 2010 | 12:40

prirodovedec napsal(a):

skepticky: Dekuji za vlidna slova. Obohaceni jsem zminoval jako dusevni (pripadne souvisejici zlepseni zivotnich podminek vzdy vitam), coz nerozporujete.

Priznam se, ze ja neresim oddeleni zrna od plev, spise hledam a casto nalezam zrno tam, kde jini vidi jen plevy a spise vnima plevovitost tech zrnitych. :)

Snazil jsem se zdvorile sdelit, ze zajem tim smerem, kterym je alchymie nemam. Staci mi jako ilustrace historickych romanu, soucast zivotopisu nekterych vedcu ...

Proto dekuji za Vas tip na google ukazku, ale zrejme nevyuziji. Nemel jsem ambice dokazat Fermatovu vetu, nezabyval jsem se Hibertovymi problemy a ani mne nelaka pronikat do alegorickeho jazyka ani s pomoci dnesnich pocitacovych nastroju pro zkoumani jazyka. Diskuse na aktualne mi sdeluji z meho pohledu vice o tom co mne zajima. :)

Co se tyka hledani, zda se mi, ze jsem vse, co jsem chtel, jiz nenalezl :) a tech par nalezenych drobnosti jiz jen donalezam.

Pekne dny a brzky ubytek sopecneho prachu nad Evropou.
18. 04. 2010 | 12:42

Lena napsal(a):

n.o.s.

Dovolím si nesouhlasit. Těžko by mě někdo mohl nařknout z jakékoliv náklonosti k astrologii, ale je fakt, že je historickou součástí astronomie. Kdysi se to tak nerozlišovalo a pokud vím, první, kdo si začal ověřovat výsledky horoskopů, byl Kepler.
18. 04. 2010 | 13:03

skeptický napsal(a):

P.P.S.
Ještě dodatek

Přesnost vyjadřování je bezesporu užitečná věc.

Věda je také užitečná věc.

Soudě z toho,že jste se ohradil proti mému vyjádření o matematice(královna věd,bez ní by to nešlo,souhlasím),a označením se za vzdělavatele,se mi mnohé ujasnilo.

Složitá,a běžnému smrtelníkovi těžko srozumitelná věda se dá udělat absolutně ze všeho.Buď z principu věci,záměrně,anebo z chybných závěrů.

V matematice existují počty,to si představuji jako bruslit rovně,umět zabrzdit a zahnout,možná překládat nohy do zatáčky je trojčlenka,jezdit dokolečka kvadratická rovnice.

Ta vyšší matematika jsou různé skoky ,dvojité trojité,a kolem laika lze kroužit osmičky.

Každý pták chválí své peří.Já bych závěr,že člověk,který se mnou mluví,a nevyjadří se precisně nic neví sám neriskoval.Tím bych se jen utvrzoval ve své imaginární důležitosti.

Na druhé straně považovat schopnost se vyjadřovat přesně za vědomost také ne.Každý má nějaké vědomosti v jiném oboru.

Matematika je universální nástroj,jsou tu vědomosti o matematice,ale jiné vědomosti leží jinde.
18. 04. 2010 | 13:16

skeptický napsal(a):

P.P.P.S.

Po přečtení Vaší odpovědi ,kterou jsem zmeškal,je můj dovětek už celkem zbytečný.

Žijte blaze,dokud žijem.
18. 04. 2010 | 13:20

n.o.s napsal(a):

lena

ne stejně jako alchymie převládla astrologie v době kdy upadala astronomie, máte ale pravdu že mnozí vědci používali nevědecké metody mimo vědecká díla např. Ptolemy (astronomie i astrologie) Kepler nebo Newton (jež psal díla vědecká ale i duchovní) nicméně to z těchto pseudověd nedělá vědu
18. 04. 2010 | 13:29

lenalena napsal(a):

Nosi,

když už kopírujete z angliny, překládejte i jména, ten pán je česky Ptolemaios.
18. 04. 2010 | 13:42

ALT napsal(a):

To autor,

Díky za článek.

To prirodovedec,

Díky že Vás článek vyprovokoval k psaní, už dlouho jsem neměl možnost porovnat plytkou aroganci a nenažranost politiků s hlubokomyslností a optimismem někoho kdo umí najít zrno tam kde ostatní vidí jen plevy :-)

přeji hezkou slunečnou neděli s minimem spadu
18. 04. 2010 | 13:53

prirodovedec napsal(a):

skepticky: Strucneji. Ano, ohradil jsem se kvuli Vasi formulaci o matematice. Podle mne tehdy prilis vyhranene a podle mne spise neznale v te chvili (krasobruslici priklad se mi libi vice :) ). Pripadalo mi to vhodne a pro mne dulezite a i s ohledem na Vasi reakci na autora jako symetricke. :)

Dale jsem se Vam snazil dat najevo, ze mne toto tema tolik neoslovuje i pres Vase zajimave vstupy, protoze k tomu vsemu pristupuji jinak a pro mne je neco jineho dulezite.

Prikladem naseho mijeni se (ktere ale nic fatalniho) je treba zminene rozdilne vnimani a zrejme rozdilny duraz na presnost treba v blozich.
K Vasemu:

"Já bych závěr,že člověk,který se mnou mluví,a nevyjadří se precisně nic neví sám neriskoval."

Ja jsem neformuloval "nic nevi". Ja jsem pouze rekl, ze kdyz ke mne hovori nekdo zpusobem "vedouciho zasvecence do hluboke pravdy", ze mne tento postoj, tato prezentace nezaujme, pokud ten hluboky obsah se neodrazi do podobne formy: vnimave, precizni, srozumitelne, hluboke ... To nebyla vytka, to bylo vysvetleni. :)

Pokud se nepresne vyjadrim sam, nemam s tim problem, nezjevuji velke pravdy. Pokud se nepresne podle techto mych kriterii vyjadri hlubece lidsky kolega tata, hledam obsah sdeleni ne presnost. Pokud zde napise sve formou fascinujici presmycky :) vlk, vnimam tu jeho cilenou duslednost, kdy jasne a nevyhybave jde k veci a oskubava sve oblibene povrchni kohouty.

"Tím bych se jen utvrzoval ve své imaginární důležitosti."

To podle mne neni utvrzovani se ve vlastni dulezitosti. Mozna to tak pusobi. To neni utvrzovani mozna je to potvrzeni, ze z meho pohledu orientovat zajem jeste timto smerem, neni s ohledem na vytizenost jinymi, pro mne zajimavejsimi, smery ted podnetne tak, jako pro Vas a jine. To neni nerespekt k Vasemu zajmu tim smerem, to je respekt k Vasi volbe ale nezajem o ni.

Pokud ovsem nekdo pres muj nezajem voli misijni cinnost vuci mne (to neni Vas pripad) ci mym smerem, stavam se nevrlejsim.

Mejte se pekne a tesim se na setkani nad "skeptictejsimi tematy" :).
18. 04. 2010 | 14:33

skeptický napsal(a):

Přírodovědec

Obohacení jsem vnímal rovněž coby duševní,což rovněž "nerozporujete".

Moje reakce na závěr autora a pošetlé pošuky mne vedla k jisté nevrlosti,neboť po přečtení celkem rozumného textu mi to přišlo u hlavy pomazané jako trochu překvapující.

Fakt,že vaše znalosti a zájmy leží jinde,než je alchymie,anebo moje osoba mne nepřekvapuje,ale je to užitečná informace,a jsem vděčen za pozornost.

Matematika,pedantství,ani lidé všeobecně mne moc nezajímají,takže to není nic osobního.Prostě máme jiné zájmy.

Co do vystupování z posice autority si nemáme co vyčítat.Já si myslím,že něco vím,a Vy zřejmě také.
Každý něco jiného,takže to nemá cenu srovnávat.

Váš jemně patronizující přístup nejkritizuji,je to lidské.

Naše výměna je hrou se slovíčky bez nějaké hlubší výživné hodnoty.

Dejme prostor schopnějším.
18. 04. 2010 | 15:15

Lena napsal(a):

n.o.s.

Vědci používali nevědecké metody mimo vědecká díla? A uměli rozlišit, co je vědecké a co ne? Mohli to v tu dobu rozlišit? Nestačí jako důkaz jejich odbornosti, že nakonec oddělili zrno od plev? K tomu je taky třeba dospět postupným vývojen, neb nikdo učený z nebe nespad, že?
18. 04. 2010 | 15:31

Lena napsal(a):

skeptický,

Vy dnes nedráždíte ženský ale přírodovědce???
Jak pak to?
18. 04. 2010 | 15:32

n.o.s napsal(a):

Lena

když to hrubě zjednoduším prof Hořejší je vědec a stejně tak věřící to samé např. Grygar oba dva chápou co je věda a co náboženství (dokáží to oddělit) toto existovalo i dříve jen to bylo trochu naivnější, prof. Hořejší o tom psal v jednom ze svých článků (pravda nepochopil jsem jej :), asi proto že nejsem věřící a ani vědec)

mimochodem zde je rozdíl mezi vědcem a šarlatánem vědec to oddělit dokáže ten druhý ne.
18. 04. 2010 | 16:10

Lena napsal(a):

n.o.s.

Domnívám se, že chápat víru lze jen těžko. Vědec nevědec, na tom víra či nevíra nezávisí. Myslím, že ta závisí akorát na strachu a na výchově. Někdo je v ní vychováván, jiný se nedovede smířit se smrtí a s tím, že jsou věci, které prostě pochopit neumí. Jiný důvod pro víru nevidím. Ačkoliv některým lidem asi taky dělá dobře ta stádnost, která s většinou vír souvisí.
18. 04. 2010 | 16:34

Lena napsal(a):

Omlouvám se za češtin, dneska mi jde hodně špatně.
18. 04. 2010 | 16:36

Zdeněk Brom napsal(a):

Lena:

Alchymie vědou nebyla a na vědu si nikdy nepotřebovala hrát.
18. 04. 2010 | 16:44

KamilW napsal(a):

Alchymie vědou byla, dokud zkoumala přírodu a hledala pravdy. Ta část alchymie, která pouze dokolečka přemílala neověřené poetické nápady aniž pohlédla na zemi, vědou přestala býti.
18. 04. 2010 | 17:25

Lena napsal(a):

Brom:

nekřivdíte jí trošku, chudince?
Proč myslíte?
18. 04. 2010 | 17:38

Zdeněk Brom napsal(a):

Lena, KamilW:

V žádném případě jí nekřivdím. A chudinka to není ani náhodou :)Ono prostě nejde přenášet naše vnímání do jiných století. Alchymie pro člověka 13. stol. měla zcela jiné postavení než pro člověka současného.
18. 04. 2010 | 20:15

Targus napsal(a):

To Zdeněk Brom:

Ještě maličkou poznámečku k Vaší poslední replice.
Celkový dojem z toho, co jsem se o alchymii dozvěděl, ve mně vzbuzuje pocit, že je pozůstatkem něčeho podstatně většího a rozvinutějšího, než jsme ochotni si dnes připustit.
Jakoby určité střípky rozbité nádoby uchopili lidé ze zcela jiné kultury a snažili se z těch střepů poskládat např. džbán, zatímco se původně jednalo o hliněný model jaderného reaktoru.
18. 04. 2010 | 23:56

KamilW napsal(a):

Targus:
Ano, v literatuře i v ústním podání máme svědectví o tom, co všechno lidé dříve uměli: například polibkem proměnit žábu v princeznu, létat s Ikarem a Daidalem či s Gilgaméšem, rozumět řeči zvířat, umět připravit živou a mrtvou vodu či jiný elixír života, přejít suchou nohou Rudé moře, švihnutím proutku se stát neviditelným nebo proměnit někoho v kámen a také zvládnout jednoduché technologie jako "stolečku, prostři se", "hrnečku vař", "oslíčku otřes se", "obušku z pytle ven!".

Bohužel tyto dovednosti byly kvůli cynickým osvícencům zapomenuty a dnešní ubohý fundamentalistický vědecký svět už to nikdy nemůže dohonit.
19. 04. 2010 | 11:22

Tencokida Hnuj napsal(a):

Podle mě byla alchymie jedním z pokusů o integraci ducha a hmoty, pochopení jejich vzájemných interakcí, vysvětlení jednoho z druhého.
Tento proces hledání (Dílo) měl také vedlejší, většinou blahodárný účinek na své protagonisty v procesu jejich individuace a tedy nalezení smyslu žití.

Což se o vynalézání cyklonu B či DDT a o dnešní práci různých pošuků na všeobjímající chemizaci možného nemožného asi říci nedá.
19. 04. 2010 | 12:17

buldatra napsal(a):

KW:

Stolečku, prostři se, oslíčku otřep se a podobně, bych si dovolil doplnit ještě o pár dalších příkladů z mnoha a mnoha, jako například, že máme také svědectví, že lidé kdysi v Africe a nejen tam stavěli pyramidy.
Což je vidět například v Egyptě, že. My jen nevíme jak a proč.
Že tvarovali například Tiahuanaku, v Puma punku kameny a skály http://www.abovetopsecret.c...
jen nevíme jak a proč.
Že v Asii znali před pár tisíciletími technologii clay polymers http://www.claypolymers.com...
a my jsme na to přišli teprve nedávno. Ač chemii zvládáme levou zadní.

A alchymie je pavěda a to my víme jó bezpečně, že ano.
Jsme jako anatom, který zná poslední detail lidského těla a ví jak tělo funguje. Jen neví proč to tělo žije. Nezdá se Vám to poněkud pošetilé?
19. 04. 2010 | 12:29

Rumcajs napsal(a):

Taky si připadám jak alchymista, když kalíme.(ocel)

Taky se pokaždý klepu, co z tý pece vyleze, ale zlato to zatím nebylo.
19. 04. 2010 | 13:17

Zdeněk Brom napsal(a):

Tarqus:

Sdílím ten dojem s Vámi.
19. 04. 2010 | 13:26

Zdeněk Brom napsal(a):

Kamil W. 11:22:39

Může uvést, ze kterých alchymistických knih a spisů citujete tyto "dovednosti"?
19. 04. 2010 | 13:29

KamiilW napsal(a):

Naši dávní předkové měli jedno bohatství, ke kterému se my těžko dostáváme: měli čas, spoustu času.
Někteří měli i trpělivost.
Někteří ještě navíc měli štěstí, že se jim náhodou podařilo něco, co nás ještě dnes udivuje.

A protože neměli mnoho možností si věci ověřovat, věnovali se více esoterickým úvahám spekulacím, z nichž jen některé prověřil čas jako pravdivé, zajímavé nebo dokonce užitečné.

Já jsem v průběhu hospitalizace a současné rekonvalescence měl čas o alchymistech trochu spekulovat, ale teď už bych se chtěl věnovat současnější chemii.

Nashledanou.
19. 04. 2010 | 14:17

skeptický napsal(a):

Buldatra
Nadkolego,

Koukám,že je z Vás velký pupolarizátor zádahologie.

Na hrníčku vař,stolečku prostři se a oslíčku otřes se si hrajeme doma.Se stolečkem denně,s oslíčkem koncem měsíce,každý máme svoji roli.

Na tu proměnu v kámen stačí šikovná žába.

Obvykle dlouhodobě se žába nejprve změní v princeznu,když to přehání,doporučuje se proutek.A pak následuje nevyhnutelná regrese zpět k té žábě.Bohužel tomu oškivějšímu druhu.
Žádný proutek ani obušek nepomáhá.
19. 04. 2010 | 14:26

skeptický napsal(a):

P.S.
Opominul jsem to líbání.Já mám líbánky permanentně.Neustále se k tomu vzájemně vyzýváme.
19. 04. 2010 | 14:33

buldatra napsal(a):

Záhadologie je pro pavědce únikovou tematikou.
Jako alchymista jsem provedl již tisíce destilací, abych získal kámen mudrců, ale vždy z toho byla slibovica.

Duchovní cesta k Velkému dílu je plná demižónů.
19. 04. 2010 | 15:23

skeptický napsal(a):

V tom je to tajemství.Musíte provádět stilace,a skončíte s mižóny.
Po požití se stanete bilním.
19. 04. 2010 | 15:33

skeptický napsal(a):

P.S.
Pokud Vám bude hořet barák modrým plamenem,tak byla košér,když oranžovým,jděte si koupit bílou hůl.
19. 04. 2010 | 15:37

Tencokida Hnuj napsal(a):

Mám raději poctivé pivo. Bez stabilizátorů pěny, chuti etc., bez pasterizace.
V tomto si vážím práce lidí, kteří takové pivo uvaří.
Je takové pivo dědictvím alchymie, metody pokusu a omylu, nebo je to výsledek bohulibého bádání chemických inženýrů ?

Nevím. Jediné co mohu tvrdit je, že nebýt masivní (masové)masáže reklamou a marketingem, musel by každý skutečný pivař dnešními chemickými patoky pohrdat.

Což se (bohužel) neděje. Takto musím dáti zapravdu autorovi blogu. Bohužel.
19. 04. 2010 | 15:39

zdenekbrom napsal(a):

Kamil W.:

Jinými slovy se z Vaší strany jedná o pouhé spekulace. Tak na ty nemám čas ani já. Promiňte, že jsem vstoupil do debaty, ale prostě jsem se zmýlil.
19. 04. 2010 | 16:11

skeptický napsal(a):

Buldatra.

Myslím,že by se tu hodily rady hutnické babičky.

Rovněž myslím,že by bylo dobré tuto diskusi dovést alespoň na 3000 čtení,je to předmět,který si to zaslouží.

Škoda,že se autor neúčastní,pro praktickou část díla má všechny předpoklady.

Hoďte do placu nějaké recepty,ale vyjadřujte se přesně.Jinak každý odejde.Dnes je čas drahý,a lidé jsou zhýčkaní.Je doba,kdy na přemýšlení není čas.

Naši předkové prý měli času spoustu.No,v otrokářském systému šlo asi jen o to,jestli jste byl latifundista.Máte také nějaké otroky?
19. 04. 2010 | 16:34

skeptický napsal(a):

Než se ozvete : krátký kurs v laboratorní praxi :

1)Nikdy neolizujte lžičky.

2) Buďte nesmírně opatrný na substanci zvanou dihydrogen oxid.Zabíjí ročně ve svště až sto tisíc lidí,a je jedno ,jak silně se myjete,nelze se jí zbavit.

3) Za domácí úkol se naučte Avokádovo číslo.

4) Universální solvent nám došel.Rozpustil retortu.
19. 04. 2010 | 20:44

buldatra napsal(a):

Pane Skeptický,

recept říkáte?
Zkusím tedy jeden na zdraví. Zdraví je dnes drahá záležitost a člověk, tedy i kulak, který zachází různě s prvky různými, zjišťuje, že v jednoduchosti je krása a je to i cesta. Tedy pro ty, kteří mají zájem.
Tak tedy kalium (lžíci od čistého kalia můžeme olíznout), prvek, který není nijak extra propagován, není nijak obecně oblíben, ač každý kulak zná jeho nesmírnou prospěšnost, je-li správně použit.
Aby to bylo napínavé, zkusíme naštvat Wichterle, které ukončilo svůj zprvu nadějný alchymický exkurz úprkem do bezpečného moderního chemického světa, který bůhvíproč tak nějak spojuje se světem chimickým. Snad nám na tento prvek sdělí moderní názor.
Kauza draslík:

http://www.mwm.cz/clanek1.p...

Draslík nechť není nikdy zapomenut.
20. 04. 2010 | 11:14

skeptický napsal(a):

nadkolego

No konečně nějaký diskutér.
Ne polemizátor.Pan Stejskal by z Vás měl radost.

Mohl by vás pálit jazyk,sám jsem to nikdy nezkoušel.KCN neolizovat,prosím.Se sodíkem už vůbec ne.

Kdybyste se chtěl zastřelit,nitrát kalia nebo sodíku s trochou dřevěného uhlí vám dá černý prach.Pro snížení zápalného bodu lze přidat síru,ale čoudí to.

Jedenodušší je nastrouhat hlavičky tak dvou krabiček od sirek,a jako prach to poslouží.

Když seženete fosforové zápalky,stačí spolknout,když si nejste jist,že se trefíte.

Farmaceutické firmy mají vůbec velkou péči,aby věci ,které nejsou patentovatelné,tudíž se na nich nedá vydělat,byly pomluveny a nejlépe zakázány.

Třeba živá voda z pohádek,peroxid vodíku.

Pokrok ve vědě je také brzděn z politických důvodů.

Proslýchá se,že alchymie byla zaniknuta ne proto,že neuspěla,ale z opačného důvodu.

Zajímavé objevy,údajně mnohokrát opakovaných experimentů,a nezávisle ověřené jsou práce Kervrana a Barangera,tuším profesorů chemie v Paříži.

Poukazují na biologickou transmutaci prvků v živém organismu,slepice krmené bezvápníkovou dietou stále produkují vejce se skořápkami s normálním obsahem,rostlina ze semene vypěstovaného jen na vodě má stále stejnou strukturu,jako rostlina pěstovaná normálně.

Americká armáda to údajně testovala,a došli k závěru,že vlastně atomy fungují jako miniaturní cyklotron,a při transmutacích dochází k uvolnění energie,která je rovněž zdrojem energie našeho organismu.Ta není získávána jen z rozkladu chemických vazeb v potravě.
(Teď mi někdo řekne,že energie se naopak spotřebovává).
Ovšem Lavoisier prohlásil,že nic není stvořeno,a chemici se toho drží.

Není vyloučeno,že by jim bylo naznačeno tudy ne,pane.
20. 04. 2010 | 13:52

skeptický napsal(a):

P.S.
Domácí úkol na dnešní odpoledne :

Navrhnout vyváženou dietu pro slepici,aby snášela zlatá vejce.
20. 04. 2010 | 14:08

buldatra napsal(a):

to Skeptický:

Zlatá vejce by byla jen zdrojem dalších problémů v lidských vztazích a nakonec by vedla k vyhubení slepic.

Stačí, že moje slepice araukánky snáší vajíčka se zelenou skořápkou a ty skořápky vyvolávají u jedněch různá podezření, u jiných závist, u dalších nejistotu a pocit permanentních velikonoc.

Co se týká slepičí transmutace, tak tu jsem zmiňoval pod některým blogem slovutného pana sisyfovce (sysifovce?), myslím vloni a zmínka se obešla bez udělení jakéhokoliv balvanu.
Slepice a transmutace asi nejsou v hledáčku základního výzkumu AV.
Z čehož plyne ponaučení, že slepice nejsou kontroverzní.
A tak alchymista, nechce-li vzbudit zbytečný zájem médií, sisyfovců i sysifovců, chce-li zůstat nerušen ve svém úsilí a mít klid na své dílo, udělá nejlépe, když se věnuje slepicím.
20. 04. 2010 | 14:33

Kamil napsal(a):

Hamižná společnost s neviditelnou rukou trhu by s radostí chmátla po jakémkoliv komercializovatelném nápadu alchymiků, kdyby takový ovšem existoval. Jest pošetilé se domnívati, že by jí v tom nějaká politická, náboženská, vojenská natož vědeckofundamentalistická lobby byla schopna zabránit.

Bohužel však alchymie od doby, kdy se od ní oddělila moderní chemie, nevyprodukovala jediný užitečný produkt, jedinou následováníschopnou myšlenku. Jen bláboly a misinterpretace nedokonalých nebo dokonce podvodně zmanipulovaných pozorování.
20. 04. 2010 | 14:48

skeptický napsal(a):

nadkolego

Taky jsem se s tím nikdy nechytal.
Vzpomínám Vaši zmínku o posvátných schodech a drůbeži.

Jestli to zbarvení není od toho.

Pro jistotu si to podrobte nějakému testu,slitiny zlata mohou být i modré,červené či zelené i šedé.

Co já už vyhodil nugetů platiny v domnění,že je to olovo.
20. 04. 2010 | 14:52

skeptický napsal(a):

P.S.
Na ty vajíčka moc nesahat,pro jistotu.Isotop 195 má poločas asi půl roku,to je to zlato od Krakonoše z pohádek,co se změnilo v kamení.

Na zlato dnes každý kašle.Jsou granty,a nemusí se myslet.
20. 04. 2010 | 14:57

buldatra napsal(a):

Skořápky jsem doposud netestoval, protože to zavání hazardem.

Jediné, co jsem zjistil je poznatek, že v noci nesvítí. A tak, pakliže dochází k nějakému rozpadu, bude poločas asi hodně dlouhý. Nebo tma při pozorování nebyla dokonalá.

Přitom transmutace jako taková (transmutace obecná), je naprosto obvyklý jev, snadno pozorovatelný na politické scéně.
Vědecky doloženo, nesčetněkrát zopakováno.
Výsledkem této transmutace však bohužel nebývá Aurum v čisté podobě, nýbrž cosi silně připomínající výsledek látkové výměny sauropoda.
Nikdo neví, co s tím a nikomu se to nechce uklízet.
20. 04. 2010 | 17:05

skeptický napsal(a):

To sauropodium je jen zlato v nečisté formě.
Odstraňte z toho sopodi a jste doma.

S tou úplnou tmou to nepřehánějte,abyste se pak nekoukal třeba špatným směrem.

Stejně existuje domněnka,že spousta věcí vznikla organickou cestou,nějaké dinosauří bakterie žraly měď a kálely zlato.

Na těch slepicích něco bude.
Brambory máte také zelené?
Klidně odpovězte,závistivý nejsem.
20. 04. 2010 | 20:06

starý skeptik napsal(a):

To targus:
Napsal jste: "Dobrovolně se přiznám, že od školy jsemse příliš novými objevy a technologiemi v chemii nezabýval."
No, nikdo Vás nutit nemůže. Ale kdybyste si třeba alespoň na wikipedii přečetl příslušné heslo(Iron pillar of Delhi), tak byste neblábolil o stoprocentním železe. Pokud nerozumíte anglicky, používejte překladové tlačítko v Google.
20. 04. 2010 | 23:06

pje napsal(a):

Podnětný článek o nevylévání vaničky i s dítětem. Vzhledem k tomu, že si až v minulém století povšimli vším potřebným vybavení supervědci, toho, čeho si všimli již starověcí stavitelé, bych ale byl opatrný s tím titulováním, pane kolego. Ona Geologie a petrografie současnosti nedokáže pochopit, kdepak se to ve starověku vzal geopolymerní beton použitý jako stavební materiál, když té době chyběli experti z oboru stavební chemie. Nebo se tu někdo šeredně plete? To víte, věda je stále více kšeftem, takže bych dnešním šarlatánům věřil ještě méně než těm historickým snadno odhalitelným... Váš ekonom s pokorou k přírodním vědám
21. 04. 2010 | 16:28

1888 napsal(a):

Rozdil mezi vedou a alternativou je spise neurcity, kdyz i sam veliky sir Popper vyslovuje thezi, ze nic vlastne nelze dokazat. Jara deCimrman by asi dodal, ze nelze ani nic vyvratit. Sam si myslim, ze na to kapnul nas veliky buditel K.H.Borovsky kdyz volne cituji "hubou se vsechno dela velmi rychle, kez by se nam to vrazilo take do rukou." To bych povazoval za prinos tohoto velkeho muze k dnesni diskuzi. Jako bigotni agnostik-scientista mohu jen poprat samanistum vse nejlepsi a kopec stesti navrch.
21. 04. 2010 | 17:01

1888 napsal(a):

Tencokida Hnuj
Prihlasil bych se rad k vasi pivni vire, nebot jsem sam kdysi varivaval pivo a vim tedy, ze uvarit dobre pivo neni sice zadny zazrak, ale take nic samozrejmeho. Musim se ovsem kajicne doznat, ze jsem si vcera pochutnal na Braniku ocividne plnem vsech tech svinstev o kterych pisete. Jsem velice rad, ze se od tohoto oboru nedistancuje ani pozitivni veda jak jsem kdysi videl na exkurzi v oddeleni kvasne chemie na VSCHT. Co se tyce nazoru na spolecenskou masaz v tom se s vami ponekud rozchazim. Kdybych to mel vyjadrit vyhranene tak spolecnost rovna se spolecenska masaz. Soucasni vyzkumnici dokonce tvdi ze s tim zaciname hezky brzo v matcine brisku. Jak ukazuji pripady deti odchovanych vlcicemi, bez spolecenske masaze toho v nas mnoho specificky lidskeho neni. Ja sam neoplyvam velkymi mentalnimi schopnostmi ale kdyz si predstavim, ze mne v nejake pustine laskyplne odchova vlcice, soudim ze by to bylo jeste daleko horsi. Je sice pravda, ze nas vlci prevysuji v nekterych dusevnich schopnostech nepostradatelnych pro zivot v prirode, zustava ale otazka, jestli by mne tam nemasirovala zase vlci smecka a jestli bych byl v jejich ocich plnohodnotny vlk.
21. 04. 2010 | 17:31

skeptický napsal(a):

Koukám,že těch příspěvků moc není.Buď to lidi vědí,a tají,nebo to nevědí,a tají to,nebo na to nevěří,protože jsou to vědci,a ve škole je učili,že je to nesmysl,jak píše pan autor.Tak takhle bychom případné zájemce neobohatili.

Já bych to nakousl trochu z druhého konce.

Patenty na perpetuum mobile americký patentní úřad nepřijímá.Proč?

Dnešní fyzika dokázala,že to nemůže existovat.

Jak vysvětlíme existenci atomů,které jsou každý sám o sobě perpetuem par excellence.Podle dnešní fyziky nemohou existovat.Nebo odněkud berou energii.Jak?

Jak vysvětlíme sluneční soustavu a pohyb planet.Pokud slunce dodává energii,tak jakým způsobem?

Ono po bližším ohledání je dost věcí,které nemůžou být.

Jednu věc vím jistě,a to že jednorožci neexistují,protože mají lepší věci na práci.
22. 04. 2010 | 08:42

skeptický napsal(a):

P.S.
Anebo atomy existují,ale k pohybu v nich nedochází.Jedno,nebo druhé.
Anebo je naše chápání atomu chybné.
22. 04. 2010 | 08:48

Rejpal napsal(a):

Další z titánů jediného správného světového názoru se zřejmě rozhodl smysluplně vyplnit nudné odpoledne a tak si vyšlápl na lov na šarlatány. Vyzbrojen mečem intelektu a štítem neomylnosti vyrazil na spanilou jízdu pro pár bezbolestných skalpů. Pane profesore, držte se svého kopyta, vaše povýšenecké blahosklonné mudrování Vám na cti ani akademické váze nepřidává. Profesionální lovec alchymistů Vladimír Karpenko se alespoň snaží něco si prostudovat, jakkoliv mu to není nic platné, ani po desítky let trvajícím křižáckém tažení stále nepochopil, o co v alchymii jde a bojuje proti větrným mlýnům, které si sám staví.
Jméno neuvedu, nenechám se vyštípat z práce, jen uvádím, že chemii jsem vystudoval na UK a poté, co se dvacet let alchymii věnuji, jsem pochopil, že s chemií, jak je chápána dnes, nemá společného nic. Nejlepší popis vztahu chemie a alchymie podává Fulcanelli v "Příbytcích filosofů", butete-li mít čas, prosím nahlédněte.
22. 04. 2010 | 11:08

skeptický napsal(a):

Ona ta alchymie byla jednou hezky připodobněna k pokladu na vinici.

Majitel se doslechl,že na jeho vinici je zakopaný poklad.

Tak to celé rozkopal,a zkypřená půda přinesla velikou úrodu hroznů.Spousta lidí ten neexistující poklad hledala,a přicházeli při tom na spousty užitečných věcí,a tzv.přírodní nauky a zákony byly na světě.

Newton Bohr,Goethe,a řada dalších známých jmen spojených s objevy lidstva se tímhle honem za pokladem inspirovala.
Mnoho povolaných...
22. 04. 2010 | 11:29

skeptický napsal(a):

rejpal

Četl jsem i jakousi knihu o čtvercích,a získal stejný dojem.
22. 04. 2010 | 11:37

Rejpal napsal(a):

4 skeptický:
To byly patrně "Magické čtverce" od Vladimíra Karpenka? Slušný pokus o výpad (od něj), jenže trochu mimo. Šlo mu o "odhalení" magických postupů používaných ve východní Asii k transmutaci, jenže to není klasická alchymie. Je to spíš magie namířená na proměnu hmoty magickým zásahem a také magický výcvik, s alchymií to přímo nesouvisí. Tenhle druh alchymie je dost specifický a u nás poměrně neznámý. Kniha je ale přínosná tím, že rozebírá metematický aparát v pozadí magických čtverců a dost podrobně probírá i historii jejich použití.
22. 04. 2010 | 11:44

buldatra napsal(a):

Když člověk obecný vypustí z úst do prostoru výraz perpetum mobile a nesměje se u toho, ba co víc, tváří se spiklenecky, stává se podezřelým zejména v prostoru, který obhospodařuje nějaká ta vědecká kapacita, potažmo prostý zástupce vědecké, pedagogické, či vědecko výzkumné obce oficiální.
Pod tímto blogem perpetum mobile působí provokativně, pavědecky, alchymicky, nepatřičně.
Perpetum mobile je muzeálně kuriózní výraz, velice oblíbený v řadách nositelů jedině správných pravd.
A aby toho nebylo dost, šoupnu sem k přetřesu toto:

http://peswiki.com/index.ph...
22. 04. 2010 | 11:56

skeptický napsal(a):

R

Zmiňuje tam jakéhosi Dźabíra a jeho pojednání.

Geberů,Jabirů či pseudogeberů bylo asi jak psů.Jeden, ibn Hayaan ,Peršan Arab,nebo Kurd v 8. stol. údajně vynalezl kyselinu chlorovodíkovou ,dusičnou,a lučavku královskou,a je otcem dnešní chemie.Popsal asi 20 dodnes používaných laboratorních postupů.Asi první,kdo s tím za tři tisíce let vylezl na světlo.

Je otázkou,zda se jedná o stejného člověka,který je citován v souvislosti s čtverci a vahami,ale vítězný autorův závěr ,že to nevychází,a ani nemůže si ještě pamatuji.

Ještě jsem neviděl knihu,kde by se něco psalo na plnou hubu.

Sám ale psal,že dotyčný Džabír nikde řešení neudává,a nechá je na čtenáři.Dále tam píše,že je to jediný příklad pokusu o praktickou aplikaci čtverců.

Z každého autora se dá něco vyčíst.
22. 04. 2010 | 12:18

skeptický napsal(a):

Buldatra

Nadkolego

Mohu Vám dodat za cenu 10,000 USD/oz alchymické zlato,od přírodního k nerozeznání,s certifikátem pravosti.

A žádné zálohy,z ručky do ručky,takže víte,že se nejedná o podvod..Na větším množství 10% sleva.
22. 04. 2010 | 13:09

buldatra napsal(a):

to Skeptický:

Perpetum mobile nad zlato, myslím si.
Ač po zakoupení tohoto perpeta je nucen člověk platit měsíční paušál, což je k vzteku.
Zato má však kupující zaručeny návštěvy servisáka skoro zdarma a může libovolně svítit ve dne v noci, například na fotovoltaické panely, což je při dotovaných výkupních cenách élektrické panelové energie úplná finanční alchymie.
Proti tomu je i tunová hrouda alchymického zlata jen kapičkou v oceánu.

To zlato za 10,000 USD/oz, je včetně poštovného a balného?
Orientačně, kdy bývá sezónní výprodej za účelem vyprázdnění skladů?
22. 04. 2010 | 13:28

skeptický napsal(a):

Buldatra

Poště moc nevěřím,dokonce zrušila telegrafní službu.Proč jsem se pak učil morseovku.

Vynalezl jsem fotovoltaickou baterku.Bohužel svítí jen ve dne.
22. 04. 2010 | 13:32

skeptický napsal(a):

P.S.

Nedávno tu někdo popisoval perpetuum založené na odebírání proudu ze sítě,a vracení zpátky jako zelenou energii,pobírajouc dotace.
Na co ty lidi nepřijdou.

To je zhruba stejný jako rybí tuk.
Za komušů ho byla půllitrová flaška za 15 korun,Dnes z tří lžic nadělají 60 kapsulí,a prodají za padesát.
22. 04. 2010 | 13:40

maqor napsal(a):

ad rejpal

:-)))

Posedlost být zapáleným lovcem laciných skalpů je velkou pošetilostí doby. Stanislav Grof někde napsal, že Bůh (absolutní vědomí) pečlivě zakryl svou tvář pod vrstvu démonických bytostí, které člověk spatří ve chvíli touhy shlédnout podstatu bytí. Lze se domnívat, že za tímto účelem stvořil i archetyp objektivních "pravd". Budeme o něj stále narážet a musíme to brát v potaz.

Útěchou může být jen vědomí, že vědět je více platné, než se domnívat. Jinými slovy, že funkčnost je hierarchicky nadřazena všem platným doktrínám.
22. 04. 2010 | 14:06

maqor napsal(a):

skeptický

dnes se tomu říká maximalizace zisku. Za bolšána to byl lyrický kult dobrodění.
22. 04. 2010 | 14:09

KamilW napsal(a):

Rejpal:
Přečtěte si laskavě, o čem je blog napsán. Je to snaha staré alchymisty rehabilitovat a ukázat, že se nezabývali jen planým mudrováním a mlácením prázdné slámy, ale že položili základy moderní chemie a chemické technologie.

Vyprázdněný zbytek alchymie může být zábavný a já všem moderním alchymikům nevyčítám vůbec to, že se s tím rozptylují.
Kdyby snad případně jednou objevili také něco prakticky či teoreticky užitečného, zahrnul bych to s potěšením do svých vysokoškolských přednášek. Prozatím na to měli přes dvě století a jaksi se nedaří.
Takže mi ponechte volnost vyjadřovat se o nich uštěpačně.
22. 04. 2010 | 14:11

skeptický napsal(a):

Ta snaha rehabilitovat bohužel vyznívá jako blahosklonná pochvala, že kráva nechala na pastvě nejkulatější lívanec.

Možná autorovi křivdím,je to tajný alchymista (aby ho v práci nevyštípali),a hledá spřízněné duše.

Staré přísloví praví,kdo umí,umí,kdo neumí čumí,a kdo ani to,učí.

Kdyby tihle učitelé také zkusili sami myslet.Považovat se za sumu moudrosti a omílat ,co jiní vymysleli,utvrzováni podlézavými žáky a rodiči ve své bohorovnosti,a vydávat neznalost za ctnost.

Co sedlák nezná,to sedlák nežere.
22. 04. 2010 | 14:36

Rejpal napsal(a):

2 KamilW:
Pokud je toto snaha o jakousi rehabilitaci ve smyslu, že při všem tom svem patlání alchymisté vymysleli par užitečných chemikálií, pak je to medvědí služba. Mluvit o pokládání základů v této souvislosti je mimoběžné. V podobném duchu bychom mohli spekulovat o tom, jak spisovatelé přispěli k rozvoji papírenství a metalurgie tím, že používali papír a ocelová pera k psaní. Každý, kdo se alchymií jen trochu zabývá, ví, že o plané mudrování a mlácení prázdné slámy nešlo. Alchymie byla plnohodnotnou vědou - jenže v jiných souvislostech, moderněji paradigmatu. (Viz. Thomas Kuhn např.) Pokud se pokoušíme její kvalitu poměřovat dněšním pohledem na svět, nedává přirozeně smysl.
(Vyjadřujte se prosím jakkoliv uznáte za vhodné, nehodlám Vám v tom bránit - dovolil jsem si pouze recipročně zvolit rovněž uštěpačnou rovina dialogu.)Dnes považujeme svět a vědu za něco jiného, než naši předkové a klademe vědě jiné cíle, to ovšem neznamená, že je náš pohled kvalitnější, je pouze jiný. Moderní přírodověda má přirozeně velké úspěchy - vždyť jsou na ní vynakládány nemalé prostředky lidské i finanční. Alchymie a ostatní související pomocné vědy mají ovšem také vysokou vypovídací schopnost a za zmíněných dvěstě let dosáhly rovněž mnoha úspěchů, ovšem v jiném smyslu, než přírodní věda. Srovnání by bylo možné, pokud by se srovnatelné prostředky vynaložily do ní, pak by bylo možné porovnávat jejich přínos.
Co se týče teorie a praxe, je už z principu alchymie pro chemii neužitečná. Pokud jde o některé chemikálie či chemické postupy, jsou zde souvislosti pouze náhodné - alchymisté je používali ze zcela jiných důvodů a očekávali jiné výsledky. Destilace, sublimace, krystalizace apod. jak je známe dnes a důvody, proč je dnes užíváme, by naopak připadali nesmyslné jim a snad by i poznamenali, že ta chemie jim může být užitečná, protože vynalezla pár užitečných zařízení a pár zajímavých sloučenin.
Pokud jsem se Vás dotknul, omlouvám se, neměl jsem v úmyslu narážet na nic jiného, než na obtížnost dialogu v tak složité záležitosti, nicméně nemohl jsem nereagovat.
22. 04. 2010 | 14:54

buldatra napsal(a):

Správné sedlák sní za rok kolečka hnoja.
22. 04. 2010 | 15:10

skeptický napsal(a):

Buldatra

Pokud máte toho cenného materíálu dost,můžete si otevřít prubírnu zlata.

Prý zaručený test pravosti zlata je,že ho můžete zahrabat do hnoje na 1000 let,a když ho vyhrabete,je to pořád zlato.
Sepište s případnými zájemci smlouvu v tomhle znění.

Druhý způsob výroby zlata je přesvědčit investora,že mu jeho vklad zhodnotíte pěstováním na své zahradě.

Pak se lze vymluvit,že to sežraly žížaly,anebo vystupovat pod pseudonymem,a použít cizí zahradu,nebo pole.

Všechny investiční firmy jsou postaveny na tomto principu.
22. 04. 2010 | 18:33

skeptický napsal(a):

P.S.
V případě,že by někdo porušilsmlouvu,a přišel dříve,než zmíněných tisíc let,ošetřete to ve smlouvě penálem.

A pak můžete směle říci,že v testu neobstálo.
22. 04. 2010 | 18:40

skeptický napsal(a):

Malá alchymistova kuchařka :

Zlato moc nerezaví,protože nekoroduje.

Lít vodu do koncentrované kyseliny je blbost.

Když se něco rozpustí v lučavce,nemusí to ještě být zlato.

Totéž platí o absolventech všeho možného.(Absolvent od rozpustiti).
22. 04. 2010 | 20:03

skeptický napsal(a):

P.S Absolvent je vlastně česky rozpusta.Heuréka!

Děvčata hledají solventní absolventy,tudíž zpustlé rozpusty.
Dnes mi to mimořádně pálí.
22. 04. 2010 | 20:11

svijanský vozka napsal(a):

Pane Skeptický,

pálí Vám to dnes naprosto obdivuhodně. Sršíte nápady jako ohňostroj. Nebo ohně strůjce?

Synonyma slova zpustlý jsou : nemravný, zanedbaný, zhýralý. Co s takovým rozpustou?

:-)
22. 04. 2010 | 22:03

skeptický napsal(a):

Svijanský vozka

U nás říkáme vohňousek,jako šlápnout do vohýnka.
Takový rozpusta se dá vždycky odsolventnit.Vo tom to je.

Zase jsem dnes něco objevil.Prostě milenec bohů.
22. 04. 2010 | 22:16

svijanský vozka napsal(a):

U Herma!

Čím odsolventňujete absolventy, Solvinou?
22. 04. 2010 | 22:40

skeptický napsal(a):

SV
U Pěruna,já nie,boga mi.
Od toho jsou kočičky.Kyseliny většinou.A bez namáčení.
22. 04. 2010 | 22:53

svijanský vozka napsal(a):

Ach, trudné thema v době předpůlnoční, laciné skalpy, u Dia Hromovládného, vraťmež se zpět k thematu tohoto blogu, k alchymii, ta v sobě chová ještě nějakou tajemnost. Kdeže kočičky žíravé, čím ty nás mohou ještě překvapit?
22. 04. 2010 | 23:58

eman napsal(a):

Je treba si uvedomit, ze svet je plny zazraku. Nedavno bylo zjisteno, ze nekteri majitele fotovoltaickych elektraren dodavaji proud do site i v noci. Takove veci, pricici se vede ovsem takovi ti vedecti skeptici zcela ignoruji.
23. 04. 2010 | 05:02

asked whammed napsal(a):

Jakmile nekdo nepracuje v akademii ved, nema sanci na velky objev. Sam jsem pred lety videl na vlastni oci v Patentaku "Teoriu kostek a guli" reditele jednoho Bratislavskeho podniku. Od te doby jako by se po ni slehla zeme. Jeden profesor MFF UK se zase kdysi chlubil, ze kdyz k nemu prijde vynalezce, kned ho posle do CSAV. Vymluvi se ze potrebne vybaveni je pouze v ustavech CSAV.
23. 04. 2010 | 05:14

skeptický napsal(a):

SV
Nejsou oni náhodou zakletá dívka v modrém,nešťastníče?
23. 04. 2010 | 05:36

skeptický napsal(a):

Méně známé kyseliny,které nebudete zaručeně potřebovat.

Kyselina Komická
Kyselina Diabolická
Kyselina Traumatická
Kyselina Periodická
Kyselina Moronická
Kyselina Erotická
Kyselina Andělská
Kyselina Konstipatická

Chemie je sexy věda .Sexuální symbolika zděděná z alchymie pronikla i do chemie.

Jsou známy substance jako :

Klitoriacetal
Vaginatin
Urospermal
Klitorin

Dále existují dobroty jako

Svinibrodská Zeleň
Luciferská Žluť
Drakulin

In pluribus unum.
23. 04. 2010 | 06:29

magor napsal(a):

S

páni, tak tohle rozpoložení mi dneska citelně chybí, že by ranní čajíček byl mixem zmíněných barev?

p.s. vaše nejgeniálnější věta v této rozpravě byla na téma perpetum móbile alias elem. částice. V jisté hře prý vykřikují slovíčko BINGO (jak je to doopravdy nevím, vidívávám to jen v televizi).

A do kina už nechodím.

p.s.s. je těžké si představit univerzum jako entitu o vlastnostech PM?
23. 04. 2010 | 08:52

skeptický napsal(a):

M.
Nebývám geniální často.Asi proto,že jsem jenom funkční autista.

Do kina už taky nechodím,jsem zvyklý za 2 kačky do první brázdy,a dalo se kouřit.

Záleží na představivosti.

Musím běžet.
23. 04. 2010 | 09:06

skeptický napsal(a):

P.S.
Autista česky mimoň.
23. 04. 2010 | 09:08

skeptický napsal(a):

P.P.S.
Pan Stejskal se kdysi nechal slyšet,že je na tom tak nějak podobně.

Ale je geniální mnohem častěji.
23. 04. 2010 | 09:13

magor napsal(a):

S

Bejvávalo. S kouřením je ámen. A kina (jak je známe) už nejsou.

Dnes přes samé šustění není možno odposlechnout děj.

Mno, kdyby aspoň nějakej byl, člověk by lecos přehlíd.

Mně ty nový kinosály nelákaj, je to takový emerický, koridory, pásky, sály 1,2,3, (jako ve špitále nebo na letišti). V první-sedmné řadě na očaře. To nebejvalo. V sedmné jsem vždy viděl dobře.
23. 04. 2010 | 09:39

magor napsal(a):

p.s. sedmé, mám zkřehlý prsty, mrzne u vás taky?
23. 04. 2010 | 09:41

skeptický napsal(a):

V první brázdě jsem skončil s tzv.rybím okem.To je opak šilhání.Zvlášť když otevřeli ve Světozoru širokouúhlé promítání.

Tady je krásně.Prvomájové průvody mi chybí.Vytáhly se kraťasy,a byla prča.
23. 04. 2010 | 10:58

skeptický napsal(a):

Systém Slunce,Měsíce,planet a Zvěrokruhu je velmi dobře vykoumaná věc.

Člověk se k němu může vracet 20,30 let,a vidět v tom všechno možné.
A pak ho to možná trkne.
23. 04. 2010 | 11:02

magor napsal(a):

S

horší, že není českej Fellini aby člověk zavzpomínal:

http://www.youtube.com/watc...

Širokoúhlé plátno:

ale bylo vzrůšo, zleva indián, zprava bílej, ptačí pohyb.

p.s. Kdysi v imax mně propíchul meč. Už tam nechodím.
23. 04. 2010 | 12:07

magor napsal(a):

Kosmos je halt živej organizmus.

I kámen má vědomí (ale to se dnes nesmí tvrdit).

p.s. mě, furt se mně tam to n plete.
23. 04. 2010 | 12:11

skeptický napsal(a):

M
Zásadně používám širší tvar,mne,mně,nebo mi,a neudělám tak chybu.
4. p. tuším může mít kratší formu.

S tím kamenem nevím,proč byste to tvrdit nemohl.Diskutovat tu smíte o všem,ale nesmíte být zatvrzelý.

S tím kamenem byste mohl otevřít nějakou ochrannou zastánkárnu,a dostat na to vládní granty,a drtírny štěrku by Vám vyplácely bolestné.

Teď už se našli i ochránci rostlin,včetně plevele.

Včera v televizi přišli na to,že EU objevila v biopalivech 5 x více zplodin,ale naše soudružka to naštěstí viděla jinak.
23. 04. 2010 | 12:36

skeptický napsal(a):

p.s.
2. a 4. pád.
23. 04. 2010 | 12:37

skeptický napsal(a):

Patenty na cokoliv,na čem se nedá opakovaně vydělávat se skoupí,a zamknou do trezoru.

Lék,který by vyléčil rakovinu,aids,nebo cukrovku by skončil stejně,pokud už se tak nestalo.
23. 04. 2010 | 12:46

magor napsal(a):

S

Vyjadřoval jsem se výhradně k tomu zvěrokruhu a planetám.

Jestli ječí rajče nevím, možná je jen neslyšíme.
23. 04. 2010 | 13:03

buldatra napsal(a):

Rajče ječí potichu, stejně jako klimatolog, kterému se někam ztratilo teplo.
23. 04. 2010 | 14:52

skeptický napsal(a):

Příroda se postará.Samoregulační mechanismus.

Když je člověku horko,tak se potí.Tady pšoukne sopka,a máme tu dobu ledovou.Když někdo blbne na kvadrát,lidé ho nevolí.

A brčáloví b.lbínci zatím ještě s ničím než s paskvily a daněmi nepřišli.
23. 04. 2010 | 15:26

buldatra napsal(a):

Samoregulační mechanismy jsou přežitek. Dnes je příroda chráněna sama před sebou a je o jejích mechanismech vědecky rozhodováno.
Se sopkami si to ještě vyřídíme, stejně jako si to vyřizujeme s kysličníkem uhličitým pomocí emisních povolenek.
Boj ještě neskončil, výsledek je nejistý, ale odhodlání zelených bojovníků je nadlidské. Jde o hodně.
Když zvítězí kysličník bude všude nadměrné množství nadměrně velkých a nadměrně zdravých, dobře živených rostlin. Tedy i ječících rajčat. Lidem moc místa nezbude.
Když zvítězí protikysličníková zelená lobby, bude rostlin méně, budou menší a neduživější, zkrátka, nebude se nám tady ta zelenina zbytečně roztahovat a tím pádem vznikne víc placu pro nás.
23. 04. 2010 | 15:58

skeptický napsal(a):

buldatra

A my nebudeme mít co žrát,budeme menší a neduživější,a hlavně bude nás míň,a zbude víc placu pro jiné,kteří nám ty rajčata budou draho prodávat.Ozářená.

Mám dojem,že Německo skončí na kolenou.Věštba se vyplňuje.To je panečku alchymie.Dominový efekt.
23. 04. 2010 | 16:36

buldatra napsal(a):

Ona ta alchymie bude hledání podstaty, nebo spíš prapodstaty všech věcí.
Podstatu věcí neuvidí ten, který zkoumá dnes tak populárním způsobem dělení na menší a ještě menší částečky, aniž by chtěl vidět spojitosti.

Homunkulus je vzdělaným lidem dneška k smíchu, protože jej chtěl stvořit alchymista.
Přitom homunkula stvořili naši současníci, nebo spíš stvořili Golema a říká se mu Unie. V Řecku se ztratil jeho šém-ham-foraš.
Nebo, že by se neztratil šém, ale ten, kdo ho do Golema vložil?

Ten dominový efekt by mohl nastat, pokud si Golem zlomí umělou nohu.
23. 04. 2010 | 17:34

skeptický napsal(a):

Quintesenciální Šem žije v každé době.Ale v undergroundu.Ti naši kluci ušatí mu říkali za komunistů Semafor.Každý zasvěcenec porozměl.

Golem má být někde na půdě na Starém Městě,až bude nejhůř.Jak ty Blaničtí rytíři.To už jsme jednou probírali,že jsou to vlastně Přemyslovi bílí voli,co zalezli do Bílé Hory.

Naposled tam pustili na půdu(ti novináři se dostanou všude)hledat Kische.Ten sice předčasně nezešedivěl ,jako ten před ním,ale stal se z něho vášnivý komunista.
23. 04. 2010 | 18:04

Jemnický napsal(a):

Buldatra a Skeptický

Blog profesorův a zejména jeho zakončení nestálo za komentář, ale vy jste mě pobavili. Jste ve formě. Díky.

Jemnický
23. 04. 2010 | 20:46

Navvy napsal(a):

Pane Wichterle, myslím, že tímto blogem jste si udělal hlavně radost. Číst některé příspěvky pod Vaším článkem je skutečně kolosální legrace, neboli česky sranda. Děkuji.
23. 04. 2010 | 22:42

skeptický napsal(a):

Ten Golem je na té půdě dodnes.Ovšem vidět ho lze jen očima duše.
24. 04. 2010 | 06:53

buldatra napsal(a):

24. 04. 2010 | 18:43

skeptický napsal(a):

Google

Bible Kralická Matouš 13
25. 04. 2010 | 02:06

skeptický napsal(a):

Titulek Donutíme vás žít zdravě vzkazují zelení voličům se změnilo na Naučíme vás žít zdravě.

Alchymie slov.Prostředkem transmutace budou daně na tabáku,alkoholu cukru,čokoládě.

Ale biopaliva už prý nepodporují.

Chvalitebné,zvedne to nákup jedovatých sladidel.

Každá třetí holka od 18 dnes připomíná slonici.A je to z diet nápojů ,glutamátu sodíku a éček.

Asi nás chtějí transmutovat v závisláky na lécích.
25. 04. 2010 | 04:48

Korf napsal(a):

Mimochodem, dostal jste ten email, kde se tvrdilo, ze vubec nejnebezpecnejsi ecko je E330? :)
Ohledne vaseho:
"Jak vysvětlíme existenci atomů,které jsou každý sám o sobě perpetuem par excellence.Podle dnešní fyziky nemohou existovat.Nebo odněkud berou energii.Jak?"

Podle dnesni fyziky atomy existovat mohou. Zadnou energii brat odnikud nemuseji. Neprosazujte prosim takove vyroky jako neco, co tvrdi dnesni fyzika, protoze to proste neni pravda.
Kdyby vas nahodou zajimalo, jak soucasna fyzika popisuje atom vodiku, tak se pustte do kvantove mechaniky. ;)
25. 04. 2010 | 12:01

Kecal napsal(a):

Alchymisté pracovali zcela "vědecky" na základě tehdy uznávaného a ničím nepodloženého Aristotelova dogmatu, že hmota se skládá ze čtyř prvků: vody, vzduch, země a ohně. Přípravou čistých prvků a jejich smíšením ve správném poměru prostě muselo vzniknout zlato.

Teprve na základě empirie zjistili, že prvků je poněkud více a nejsou to ty čtyři vyjmenované, došli k pojmu molekul a atomů apod. To už se ovšem jejich věda nenazývala alchymií, ale chemií. Přesto je obdivuhodné, jak mnoho lidí (včetně celé katolické církve) dodnes bere ničím nepodložená Aristotelova dogmata vážně!

Jinak slovo Alchymie (s členem) či chemie (bez členu) je odvozena z jednoho arabského názvy prp Egypt, tedy "egyptská věda" (v arabštině na samohláskách příliš nesejde). V přímém rozporu s církevním dogmatem i tvrzením eurofašistů, že vše důležité vymysleli křesťané.
25. 04. 2010 | 12:12

skeptický napsal(a):

K
No tak mohou existovat.Tak si matematika našla cestu,aby to vycházelo,ale nevysvětluje pohyb bez dodání energie,čímž popírá jiný zákon.

Podle definice atomu tam pohyb je.

Kvantová teorie jsou stojaté vlny.

To popisuje dráhu .Je jedno,je-li kruhová,nebo eliptická,nebo maková.

Podle stále používané definice atomu se elektrony pohybují v orbitálech,a dochází tam k precesi.Popisují tím pohyb elektronu,o kterém nevědí,je-li to vlna,zhuštění vln, nebo částice.
Nemluvím o skocích.

Takže
Schroedingerova rovnice sice k nějakým výsledkům dochází,ale pak ji musí zachraňovat Heisenbergův princip neurčitosti.

Kvantová teorie má jednu fatální chybu.Matematicky je asi O.K.,nerad bnych si s tím znovu kazil oči,ale vychází už od začátku z mylného předpokladu.

Existují chytřejší modely.

U přirozených prvků existují všechny isotopy s hmotovými čísly 1 - 238,s výjimkou isotopů s čísly 5 a 8.
Proč?

Šalamounské odpovědi,že už jsou obsazeny Heliem a Lithiem,které jsou ale radioaktivní,jak bylo zjištěno při umělé přípravě,mne jaksi neuspokojují.

Tzv. kvantové teorie taky ne,protože nepopisují skutečný stav věcí.
Někomu to stačí.

Na model orbitálů ve vodíkovém atomu Vaše rovnice,ani Balmerovy serie nejsou potřeba.

Já už študovat Schroedingerovu rovnici nebudu,ale Vy byste se mohl také snažit na něco přijít,co ve škole neučí.

Jestli na něco příjdete,nikomu to radši neříkejte.Vzdělanci z Vás ochotně budou chtít dělat blba.

Krom toho existuje spousta výpočtů,které jsou zbytečné,matoucí,a k posuvu vědy nevedoucí.

Princip ve vyšší matematice kompletně uniká.
25. 04. 2010 | 13:03

skeptický napsal(a):

Aristoteles se v něčem mýlil,nebo mlžil.To je známá věc.
25. 04. 2010 | 13:05

Orion napsal(a):

Hezky pěkně, pánové,
přes tu pozdní na noc chvíli a počínající rýmu musím řící, že pan profesor Wichterle nejspíše nemá pravdu, avšak odšpuntoval svým článkem intelektuální ohňostroj, bezpochyby milý a přínosný. A pak že alchymie je neužitečná a mrtvá věda! Starou belu! Už jen zmínka o alchymii vyvolává prozření a nárůst synapsí o mnoho procent! Alchymie je užitečné a nadčasová a přízemní věda ji nemůže dosáhnout ani po kostky.To je Velké dílo se vším všudy, není-liž pravda? A bylo-li cílem alchymistů především formovat sama sebe a dosáhnout vyšší duchovní úrovně cestou tisíckrát opakovaných operací v hmoždíři a kelímku, pak pan profesor dosáhl duchovního výtrysku diskutérů jen jedním článkem. Jak efektivní!
26. 04. 2010 | 02:39

Orion napsal(a):

To skeptický:
S těma holkama to je fakt tristní, jsou sice vědátoři, kteří to svalují na líné spermie, nedostatky spermatu a jiné kiksy, ale Vy jste to trefil, to je ten pravý důvod populačních problémů. Ty holky už nemaj žáden sexepíl(nebo sexappeal) a ty, co ho mají, jsou missky nebo jiné celerbrity takže při vší úctě k ženstvu, normální cesty prosté reprodukce začínají být zatraceně trnité.Sice, za sebe musím říci, že jakousi společenskou povinnost jsem si splnil, ale přes moudrý věk bych se na nějakou nástavbu k rozšířené reprodukci nechal umluvit, kdyby nebylo výše uvedeného. Jak smutný svět.
26. 04. 2010 | 02:49

skeptický napsal(a):

Orion

Všechny tyhle zázraky umožnila chemie.

V honbě za ziskem,objevováním nových sloučenin(registrováno je jich snad už ke třem milionům),se do přírody a potravního řetězce dostalo spousta věcí,které se v přírodě nevyskytují,a které tam nemají co dělat.

Nic se s tím nedělá.Objevilo se,že na nemocech lidí se dá pohádkově vydělat (zase chemie),a lidí je stejně moc,tak potravinářský průmysl vytváří chemikáliemi oslabenou populaci jako trh pro farmaceutické firmy,se stejnými vlastníky.

Geneticky modifikované potraviny se zkoušejí na lidech,(farmář si setbu musí každý rok kupovat),potraviny ztrácejí výživnou hodnotu,postrádají stopové prvky,které jsou draze prodávány jako doplňky v miniaturních nedostačujících kvantitách.Můžeme se vykrmit na 150 kilo,a budeme trpět podvýživou.
Brzy budou prohlášeny za drogy a volný prodej zakázán.

Až ozonová vrstva zeslabí natolik,že u-v záření začne být životu nebezpečné,budou nám prodávat skafandry,a u-v brýle.Až otráví atmosféru,budou nám prodávat kyslík.

Nastrčení tzv.ekologové v žoldu zmíněných firem se snaží zavádět nové spásné technologie,odbyt pro spřízněné firmy,které jsou více ke škodě,než užitku,a hlavně daně,které jdou bůh ví kam.

Oceány jsou plné rtuti,a jiných chemikálií.Některé druhy ryb,jako třeba tuňák začínají být zdraví nebezpečné.
Všechno je jen bezohledná honba za ziskem.

Uvedu příklad,trochu od věci : U nás se zatím planární ostruha na patě,dost lidí to zná,je to jak chodit po připínáčku,zatím léčí roentgenovým ozářením.Dvě dávky tak 2 měsíce po sobě,a člověk má pokoj.
V Americe se to nedělá,neboť musí lidi chránit před radiací.
To vytvořilo celý průmysl lidí,kteří tyjí z bolesti druhých.Prokazatelně nepříliš úspěšná léčba ultrazvukem,mám známého,který na to chodil rok,nebo 30 až 60 sezení laserové therapie,fyzioterapeuti,kteří vám radí zhubnout,a učí chodit po špičkách,podiatři(specialisté na chodidla a kotníky),kteří vám doporučí botu za 400 dolarů(u nás ortopedickou obuv bratru za 8000).Pak vás pošle kolegovi na operaci.Výrobci vložek do bot.
Všichni si vás pěstují,léčí,ale nevyléčí.Jako právníci,co natahují spor.

Jedy se přidávají k očkování,a na druhé straně vymýšlejí bohapusté kraviny jako nahradit olůvka na pneumatikách,protože olovo je prý jedovaté.
Nové školní osnovy a metody vyrábějí z lidí blbce,kteří jim to baští.

Internet je plný trpících lidí hledajících radu.Zločinci vládnou světu.
26. 04. 2010 | 06:45

buldatra napsal(a):

Všechno někdy bývá jinak, než by si jeden myslel, že je.
A navíc, pozor.
Nebyl doposud zmíněn éter. Ten se dnes nenosí.

Kecal napsal(a):
Alchymisté pracovali zcela "vědecky" na základě tehdy uznávaného a ničím nepodloženého Aristotelova dogmatu, že hmota se skládá ze čtyř prvků: vody, vzduch, země a ohně. Konec citátu.

Představme si, že dogma Nedoma, Aristoteles sem, Aristoteles tam, bylo to poněkud jinak.
Když se řekne prvek dnes, nemusí to znamenat totéž, co tím bylo myšleno dříve.

Páč lidé starověku věřili (a alchymisté třeba i věděli a i dnes ví), že existují čtyři "elementy", z nichž sestává veškerá fyzikální realita. Byly to Země, Voda, Vzduch a Oheň. Čtyři elementy jsou ovšem známy až od Řeků, kteří si to asi smísili s tradičními čtyřmi "konci světa", neboť jejich předchůdci v této souvislosti hovořili o pentagonu či pentagramu; pěti elementech/ skupenstvích, včetně tzv. "dřeva" - čímž byl možná myšlen izolant.

V moderním jazyce to můžeme nově formulovat takto. Existují čtyři "skupenství" projevu veškeré hmoty. Tuhé, tekuté, plynné a teplo. Z hlediska vědy o éteru představuje teplo čtvrté skupenství a současně i přechodový stav mezi hmotou a éterem. Například jediný rozdíl mezi ledem, vodou nebo párou, je v jeho teplotě, čili vnitřní tepelné kondici. (Vodní molekula se přitom mění z krychle v pentagon a hexagon, takže dodávané teplo je patrně potřebné ke změně struktury).
26. 04. 2010 | 08:31

buldatra napsal(a):

Oprava:
nikoliv Nedoma, páč nedogma.
Asi si to po sobě budu muset vždy nejdříve přečíst.
26. 04. 2010 | 08:34

skeptický napsal(a):

Buldatra

Zdravím
Co dělají bwambowe? Už to klíčí?
26. 04. 2010 | 08:51

buldatra napsal(a):

Ranné vystrčily lístky na boží svět a mandelinky si pomalu mohou začít brousit kladélka a kusadla.
Zadaří-li se, bude dostatek hranolků, ale i kečupů, karbenátků a ostatního žíru pro děvy i mládence fastfoodového typu postav.
A bramborového lihu pro fajnšmekry.
Dnešní doba je obzvlášť příznivě nakloněna bramborové alchymii.
26. 04. 2010 | 09:28

SV napsal(a):

"......Až otráví atmosféru,budou nám prodávat kyslík....."

Kyslík se už zkusmo prodává leckde - v Japonsku, Thajsku, Číně, Německu i u nás. Že by někdo při postupném otravování atmosféry už prozíravě sondoval půdu? On ten alchymický helement "Vzduch" je podmínka sine qua non.
http://www.zazitkyasny.cz/f...
26. 04. 2010 | 09:51

skeptický napsal(a):

Zajímalo by mne,který šizuňk jim podstrčil nedávno schválený zákon o zlegálnění černého lihu.Pak se diví,že nejsou peníze.

Někdo tu hezky popsal směr,ve kterém se ubíráme.Anarchie.

O brambůrkách z kakáče se říká,že jsou nesmrtelné.I po roce vypadají furt stejně.Je tu o tom nějaké vido.Ani plíseň by to nežrala.Hádal bych na formaldehyd nebo ozáření.Kam se hrabou egyptští balzamovači.
26. 04. 2010 | 10:14

buldatra napsal(a):

Brambory rostlé v půdě, opatřené kvalitním hnojem, nemá smysl balzamovat ani ozařovat, je to ztráta času. Tím se zabývají jen mozkové příliš složití a z nich ještě nikdy nic koudného nevzešlo.
Smysl má jen je sežrat, přičemž je jedno, kdo nebo co je sežere. Takovéto brambory totiž splňují svůj účel. Byly stvořeny aby byly sežrány... To chápe i kdejaká mandelinka.
Měli bychom pochopit proč jsou věci na tomto světě a jak k nim správně přistupovat.
A přistoupit správně k bramboře je věc cti.
26. 04. 2010 | 10:35

skeptický napsal(a):

Na ja,Kameraden,schmacken Sie fam prampóren?
Die Ehre ist unser Losung.
26. 04. 2010 | 10:55

buldatra napsal(a):

Přičemž, hesla mohou býti různá. I smutná.
Až církevní.
Jako třeba: večer místo soulože proběhni se po dvoře.

Kdyby se tím bývali byli prelátové všelicí –filní až vilní řídili, bylo by jim to více ke cti.
Anebo, kdyby se věnovali raději bramborám než prelátství..
26. 04. 2010 | 11:13

skeptické napsal(a):

Nojo,to byla kdysi minoritní večeře,sklenice vody a zakukat.Bejvávalo.

Minorité byli svého času řád.
26. 04. 2010 | 11:34

skeptický napsal(a):

P.S.
Tak jsem čekal,že tahle diskuse chcípne při dvou tisících.
Jak se nám to vyplatilo si v mládí něco přečíst.Teď tu můžeme nerušeně machrovat.
26. 04. 2010 | 11:38

buldatra napsal(a):

Ti minorité předběhli dobu, anebo si nebyli vědomi správného načasování.
Zkrátka prošvihli dnešek, páč dnes by bylo o ně vzorně postaráno majoritou.

Holt, žádný učený z nebe nespadne.

Machrování, to mě šlo, zvlášť když není manželka doma.
26. 04. 2010 | 12:01

skeptický napsal(a):

To už jsem tu jednou dával k lepšímu.

Koniáš a Roubal jdou takhle s manželkami na procházku,páni vpředu,dámy vzadu.

Tak co pane Koniáš,jak jim dupou králici?
No,nic moc,ale takhle na jaře,to jsem ještě kanec.

Zezadu se ozve ehm,ehm.

No řeknou pane Roubal,měli my jsme letos nějaké jaro?
26. 04. 2010 | 12:10

buldatra napsal(a):

-Slyšel jsem, že ses oženil.

-Slyšel jsi správně.

-Jsi spokojen?

-Jistě.Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.

-A teď?

-Teď už mě to zase baví.
26. 04. 2010 | 12:53

KamilW napsal(a):

Potěšilo mne, že se v mírné souvislosti s nadhozeným tématem v této diskusi vyblbla řada přispěvatelů. Mimořádně oceňuji, že se v této době na těchto stránkách prakticky neobjevovaly politickoagitační zvratky. Což je osvěžující.
27. 04. 2010 | 18:33

skeptický napsal(a):

KW
Nadhozené téma mělo s alchymií mírnou souvislost.

Rád blbnu.
Doma jsem nabádán,abych hlavně nebyl gární.

Chemie je strom od země nahoru.

Má taky kořeny.

Tam dodnes nemají jasno,proč různé isotopy mají tolik a tolik protonů a neutronů,a
proč jsou váhové poměry isotopů v prvku z měsíce a země stejné.

Chemické sloučeniny jsou
jako pozemské sňatky,
spojení vody a oleje.

Pravé sňatky se uzavírají v nebi.
27. 04. 2010 | 19:38

KamilW napsal(a):

Stejně jako alchymie i chemie jsou různé.
Ve škole se děti setkávají hlavně s chemií zpupnou, která se tváří, že už vše ví a všemu rozumí. Je to fatální omyl, protože pokora je na místě a chemii je pořád potřebné krok za krokem objevovat. V tom však je vědecký experiment a hodnocení praktických zkušeností přínosnější než přežvykování starých textů.

Chemie užitečná je ta, kterou milují chemičtí inženýři a blaženosti dosahujeme, když se nám ji podaří zapřáhnout do nějaké užitečné činnosti.

Nicméně patříme zároveň jednou nohou ke klanu přírodovědců a trápí nas i to, co nevíme. Proto nás rozjaří také to, když najdeme nějakou novou zákonitost v kořenech vědy. Bujná fantazie, krocená však přísně kritickým myšlením, je zde na místě.
27. 04. 2010 | 22:14

skeptický napsal(a):

KW
Alchymie nejsou různé.
Jen jsou podávány v různých kabátech.

Vlastně, jsou dvě.

Alchymie ducha,a alchymie hmoty.

Stejně jako atom v plynném stavu nebo roztoku dokáže nabývat rozličných energetických stavů buď aplikací tepla,nebo světelné energie(optické pumpování),člověk dokáže nabývat i vyšších energetických stavů dechovými cvičeními,a kontrolovat pak silové pole kolem sebe.To je Magie,také ukřivděná a zavržená.A vybíjená ve středověku.

Jsme atom ve velkém.

Jsme jako auto,které jezdí stále na jedničku.Nikdo netuší,že by to mohlo být jinak.

Naše emoce jsou excitace atomu v plameni.

Jsme ve vesmírném energetickém poli,které vědě zatím uniká,vnímat ani měřit ho nedovedeme,neboť jsme jeho součástí.

Cyklický důkaz máme v zázraku přírody,ročních sezonách.Zrození,život a smrt,nebo spánek,chcete-li.
A znovuzrození.
27. 04. 2010 | 22:58

buldatra napsal(a):

KamilW napsal(a):
Potěšilo mne, že se v mírné souvislosti s nadhozeným tématem v této diskusi vyblbla řada přispěvatelů.
..............................
Zde bych si dovolil s veškerou úctou snad jen nenápadně poznamenat, že vyblbnout se, je možná lepší, než to brát vážně a vztekat se nad nepochopením.
Ono, brát něco vážně není jen tak.
Dnešní énteligent, vzdělanec, intelektuál, člověk úctyhodný, má pravdu v tom, že ví své a má právo svůj názor na ledacos vyjádřit. Ostatně to právo má každý, páč je to právo takřka svaté.
To, co člověk zná, je jeho soukromé bohatství, bohatství jeho ducha.
To, co nezná, je vlastně jeho šance. Šance poznat. Tedy, pokud chce. Pokud se neznámého bojí, je to normální. Pokud se neznámému vysmívá, protože neví, není to bohatství, alébrž chudoba.

Co o alchymii řekl alchymista?

Alchymii nelze učit. Všechna velká literární díla, která přečkala staletí, obsahují část této nauky. Jsou výtvorem dospělých lidí.
Opravdu dospělých.
Dospělých, kteří mluvili k dětem zachovávajíce přitom zákony vědomostí dospělých.
U velkého díla nikdy nenajdeme chybu v principech. Ale poznání těchto principů a cesta vedoucí k tomuto poznání, musejí zůstávat skryty. Je tu však povinnost pomoci pro hledače prvního stupně. Konec citátu.

Autor, zdá se, není hledač v této nauce, je jen komentátorem svých dojmů, pocitů z ní a hlasatelem určitého svéh způsobu myšlení
Nepochopení důležitosti principu znamená nepochopení celého tématu.
Alchymie není chemie, chemie je jen jeden z dílů celku a současně je to úplně jiná cesta. Cesta velice zajímavá, přínosná, užitečná a vzrušující.
Ale jiná.
28. 04. 2010 | 10:48

magor napsal(a):

skeptický

"Jsme ve vesmírném energetickém poli,které vědě zatím uniká,vnímat ani měřit ho nedovedeme,neboť jsme jeho součástí."

Otázka úrovní, (dnes se s oblibou říká levels) je přehlížená problematika. Uzavřeni v 2B lze pokládati kalamář, lavici a svítidlo na stropě za důkaz podstaty bytí.

S tím atomem jste si u mě šplhnul, však s en. polem jste zvítězil. Inu, do těchto polí se zapisuje (a je jimi předurčen) celý náš život. Lze však do nich nahlédnout, napojit se na ně a přehrát dávno vtisknutý příběh. Píšu o té předepnuté osnově, či otiscích (in formatio - brávo pane Jemnický), jenž definují náš osobní život, ale kterou lze ku prospěchu věcí pozměnit a vetkat do ní pohlednější obrázek . Možná je toto metaforou sporu alchymie vs.chemie, nevím. Vím jen, že dnešní doba tento náhled zavrhla a se spíláním šarlatánům a pošukům se tak ochuzuje o užitečnou možnost změny.

p.s. tato zmínka je o alchymii ducha, na alchymii hmoty jste ten povolanější:-)
28. 04. 2010 | 15:50

magor napsal(a):

p.s.s. uzavřeni v 2.B
28. 04. 2010 | 16:02

magor napsal(a):

buldatra

"Nepochopení důležitosti principu znamená nepochopení celého tématu."

viz výše
28. 04. 2010 | 16:04

skeptický napsal(a):

Magor

Přijďte zas.Jsem učiněná pokladnice mouder a zbytečných informací.
28. 04. 2010 | 16:12

svijanský vozka napsal(a):

Vážená pokladnice mouder, mohl/a byste utrousit ještě pár moudrých vět o alchymmii hmoty, když jste ta osoba povolanější, jak praví mMagor?
29. 04. 2010 | 21:34

skeptický napsal(a):

SV

Váše dikce mi připomíná drahou osobu.Neměníte v dočasně zkvalitněném prostředí masky?

O alchymii už lze říci jen tolik:
Začněte mlád/mláda/mládo.

Přečtěte o tom vše dostupné,tak třicet let hádám.Zavede Vás to do dvou tuctů zdánlivě nesouvisejících oborů.S internetem je to snadnější,nemusíte vytloukat knihovny.Na netu také není všechno.Před dvaceti lety byl správcem zámeckých knihoven jakýsi Dr.Antonín,operující z Nár.Musea.Zapomeňte,že nějaké spolky Vám to nalejí do hlavy.

Na deset let toho nećhte,ono se Vám to uleží.

Pak zahoďte knihy,a pokuste se vymyslet,co by to mohlo být.

Nápady jsou nejlepší v okamžik probouzení.
Nespěte na levém boku,je to nezdravé,a máte zlé sny.

Jeden život zpravidla nestačí.
30. 04. 2010 | 01:56

skeptický napsal(a):

P.S.
Pokuste se při tom nezdivočet.

Údajně v jednom století toto tajemství znali jen tři rabíni.Jeden se zbláznil,druhý umřel,a třetí to zase zapomněl.

Nutnost chodit do práce je brzdou.Svody světa rovněž.Ženská v domě je mor.
Bohu a mamonu sloužiti nelze.
30. 04. 2010 | 02:04

magor napsal(a):

skeptický

jezděte tramvají. Znám jednoho a řeší to právě tímto způsobem. Pravda, věčné líbánky rovněž nejsou k zahození. Nejhorší je, že člověk proroste jako bůček.

To se sebou pánbůh pěkně vyběhnul.

p.s. ke zmíněné osobě, včéra pateticky koukal na družici. Prej jaký sou kritéria se kvalifikovat coby kosmonaut. Opatrně jsem mu sdělil, že bejt zavřenej v nějaké škatuli vyjde nastejno.
30. 04. 2010 | 11:34

skeptický napsal(a):

Magor

Řekněte mu,že berou přednostně od letectva.
Válečná esa mají přednost.Znal jsem kdysi jedenoho,ten byl Amík.Létal ve Vietnamu,rozflákal čtyří vlastní letadla a stal se vietnamským esem.Ale kosmonautem nebyl.

U našeho letectva bych to neriskoval.Jsou z půjčovny.Jeden si prostřelil podlahu ve vrtulníku,a media i MO se z toho mohly podělat.
30. 04. 2010 | 18:27

svijanský vozka napsal(a):

Obdivuhodné,vážený a povolaný S., jak v dočasně zkvalitnělém prostředí dokážete tak málo slovy ve stručnosti shrnout cestu k alchymii. Obdivuhodné.

Drobné upřesnění z rádia Jerevan. Nebyl to letec. Byl to ministr. Nebyl to vrtulník. Byl to vládní speciál. Nebylo to doma. Bylo to cestou na sever.
01. 05. 2010 | 00:48

skeptický napsal(a):

SV

Obdivuhodný je moje druhé jméno.Jste velkým znalcem lidí.

Na shrnování jsem expert.Říkalo se mi hrňulín,antož jsem často hrnul ubrus lokty.

Příklad který uvádím je z poslední doby z Afganistanu.
01. 05. 2010 | 00:58

skeptický napsal(a):

P.S.
Že už by tu byly dvě osoby,které rády opravují druhé?
Kontrolní otázka : Mají oni v lásce bábovky?
01. 05. 2010 | 01:01

SV napsal(a):

Bábovku.
01. 05. 2010 | 01:17

skeptický napsal(a):

Pokud se nejedná o Sánskou kozu,na jazykovky bych nenadával.
01. 05. 2010 | 01:57

SV napsal(a):

Ještě že jsem po filipojakubské noci v dobrém(?) rozmaru, tak se ptám - jsa od krav, proč se nedržíte svého kopyta a vandrujete do koz?

Notabene sánských. Není to tím že koza sánská je synonymem pro hloupou babu?
01. 05. 2010 | 12:26

skeptický napsal(a):

SV
Na nový nick jste velmi dobře obeznámeno s mým CV.

Co do koz,změna je život.
Nevím,jak k téhle souvislosti chudáci kozy přišly.

Snažil jsem se jenom objevit,co se pod Vaším nickem skrývá.Zatím nejlépší,s čím jsem přišel je ta Koza sánská,nebo Svinská jazykovka.Palindrom to není,spíše důmyslný anagram.Nebo Vám dávám přišný kredit,a je to náhoda.

Každopádně Koza sánská tam je,a Svinská jazykovka sedí dokonce přesně.
01. 05. 2010 | 13:38

skeptický napsal(a):

P.S.
Příšný = přílišný.
Kde mám brejle?
01. 05. 2010 | 13:58

SV napsal(a):

Brejle možná máte poblíž, třeba na čele?

Za mým nickem nic prosím nehledejte, je to jen náhoda, náhodné zřetězení, uvízlo mi v hlavě slovo auriga, odtud pak staré řecké báje a pověsti, odtud pak vozka, odtud pak nealkoholické pivo.

Ovšem Vaše Svinská jazykovka, to by byl naprosto dokonalý nick, vyju smíchy ještě teď, asi dostanu škytavku. To je prostě obdivuhodný, neotřelý, vynalézavý, původní nápad svědčící o tvůrčí mysli. (Koza sánská je jistě také pěkný pokus, ale při Vašem vztahu k ženám není nikterak překvapivý. To k mému předchozímu dotazu).

Po právu patří Váš nick mezi zavedené, vyhledávané kvalitní značky, u nichž obeznámený čtenář ví, co může čekat, a pak se tetelit, jestli jeho/její očekávání bylo naplněno. Takové příspěvky čtenář nikdy nepřeskočí, vždy si je přečte, ať souhlasí či nikoliv.

Ba dokonce takový čtenář zabrousí na Aktuálně.cz jen proto, aby se podíval, zda jeho oblíbený diskutér zaujal stanovisko k nějakému tématu. Takových klasiků je na Aktuálně povícero a opravdu pěkně čeří vodu v kolikrát ospalém rybníčku.
P.S.: Vymýšlení roztodivných nicků je jen kratochvíle, kterou pan editor umožnil dočasně vylepšeným prostředím nicků bez IP adres, tak ho trochu tahám za fusekličku. Mmmm, za chvíli se nám alchymie vyšplhá na čtyřiapůl tisíce, no to není špatný.
02. 05. 2010 | 21:36

buldatra napsal(a):

Něco málo ze zemědělské alchymie (kulakova pavědecká pozvánka na pole):

http://www.cropcircleconnec...
03. 05. 2010 | 10:07

skeptický napsal(a):

Nadkolego

Jestli budete tvrdit,že tohle Vám udělala mandelinka nebo ufouni,tak už Vám nebudu věřit.

To má být chmel,nebo nějaká machometánská vlajka?
03. 05. 2010 | 13:39

skeptický napsal(a):

SV

Děkuji za zasloužené uznání.

Připadám si jak ten poctěný dědeček v Hoří má panenko.

Žádnou ženu bych kozou nenazval.Jsou totiž užitečné.
03. 05. 2010 | 13:43

buldatra napsal(a):

Kdepak mandelinka. A ufouni už vůbec neé.
Věda má však jasno a objasnila to i kulakům.

Mohou za to dva nudící se angličtí důchodci s fošnou a měřícím pásmem. Přiznali se.
A zbytek vydupali ježci.
Ostatně, o ježcích je v kulackých kruzích notoricky známo, že jsou to kujóni. A mají smysl pro detail, pro čísla, pro vesmír a vůbec:

http://www.cropcircleconnec...
03. 05. 2010 | 15:00

SV napsal(a):

Neinspirovala náhodou ta krásná ukázka britské zemědělské alchymie v podání dvou nudících se, leč šikovných britských důchodců i české přívržence alchymie, činné v jedné nejmenované české politické straně, aby dnes na Vysočině v lánu řepky olejky vysekali stranické logo????
:-)
11. 05. 2010 | 17:49

Gorvin napsal(a):

pane buldatra,
ochutnal jste někdy vůbec chlorid draselný? (obdoba kuchyňské soli, s draslíkem místo sodíku), já ano a tímhle hnusem bych si tedy chléb rozhodně neosolil. Nevěřím tomu, že by to chutnalo našim předkům. Navíc živočichové vzešeli z moře (sodík), proto k němu máme blíž než rostliny, které žijí na souši mnohem déle a jsou více přizpůsobivé. Draslík je samozřejmě taky potřebný, ale sodík více.
12. 05. 2010 | 08:02

Gorvin napsal(a):

Vážený pane Wichterle,
se vší úctou k mravenčí píli vědců; kdyby jste vyzkoušel některé pokusy (posané například ve Příbytcích filosofů I) bez předsudků, dospěl by jste k velmi zajímavým zjištěním a závěr článku by jste nemohl napsat tak jak jste napsal. Moderní věda se má stále co učit, na to bychom neměli zapomínat.
12. 05. 2010 | 08:14

buldatra napsal(a):

to Gorvin:

nevím, jakou cestou jste dospěl k chloridu draselnému. Něco mi asi uniklo.
Každopádně si myslím, že sylvín (chlorid draselný) je zdravější než NaCl.
Lidé s vysokým tlakem a cévními chorobami, by Vám o "prospěšnosti" solení kuchyňskou solí mohli říci své.
13. 05. 2010 | 09:45

p90x dvd napsal(a):

thank you for your post! p90x p90x dvd p90x workout
http://www.p90xmall.com
15. 05. 2010 | 09:45

Gorvin napsal(a):

Chlorid draselný = sylvín. Jak říkám, zkuste ochutnat :-)
17. 05. 2010 | 09:09

five finger shoes napsal(a):

<p>Had been thinking about Lindsey's new <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram fivefingers</a> ever since she posted about them on this blog. When she first sent me a photo of these bizarre looking <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram five</a>,I just laughed at their <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram</a> fivefingers ridiculousness, thinking 'no way I'll ever put those things on my <a href="http://www.fivefingeronline...">five finger</a> feet!' But alas, once I saw them and read about them, I just couldn't stop thinking about them! I had to try them for myself. Last week I went to Blue <a href="http://www.fivefingeronline...">five fingers</a> Ridge Mountain Sports in Charlottesville, VA and tried on a pair of <a href="http://www.fivefingeronline...">fivefingers kso</a>. I tried both the Classics and the Sprints, but I liked the arch and heel support in the Sprints much <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram shoes</a> better. Like my sister, I impulsively purchased a pair on the <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram five finger</a> spot. Obviously I had to try them out right vibram finger away, so I mixed a little bit of walking and <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram five fingers</a> running in since I had read many reviews explaining you need to <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram five fingers shoes</a> gradually adjust your muscles to barefoot running.Running in these five fingers shoe is amazing. I actually am not a running fan, but these shoes make it feel more vibram five fingers fluid, light, and fun! After running/walking in them for the first two <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram kso</a> days, I took a break to let my muscles <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram classic</a> recuperate. This past weekend I broke them back out for some hiking and wouldn't you know, I fell even more in love with them. Although <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram flow</a> walking over gravel in my Vibrams was a little <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram sprint</a> uncomfortable, the rest of the hike was extremely fun and <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram fivefingers kso</a> enjoyable. I am wanting to work out in my vibram <a href="http://www.fivefingeronline...">5fingers</a> every day!Most of the <a href="http://www.fivefingeronline...">vibram shoes sale</a>, the fact that it is indeed more harm than good. The problem is that these shoes in order to “protect” in such a way that they should not be his leg. After the over-built <a href="http://www.fivefingeronline...">five finger shoes</a> muscles, tendons and ligaments of the lower limb atrophy conclusions. This is because your <a href="http://www.fivefingeronline...">five fingers shoe</a> do the work, your legs and feet should do.</p>
08. 07. 2010 | 04:30

Marek Kobera napsal(a):

To Skeptický a buldatra:

Blahoslavení dutí, protože libozvučně znějí.
15. 07. 2010 | 17:23

buldatra napsal(a):

Dutost lepší nadutosti.
10. 08. 2010 | 09:11

p90x Workout DVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 09:11

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 08:05

Oslýk esoterický napsal(a):

No vida, a nakonec se objevili i opravdoví alchymisti.

Bizarní, že vědec dokáže napsat článek o něčem, co nečetl a nepochopil. A že se to považuje za normální.
15. 11. 2010 | 12:49

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy