Mašinové + Paumer: hrdinové, nebo vrazi?

02. 08. 2010 | 18:37
Přečteno 12355 krát

To je otázka, kterou si po 22. červenci, kdy zemřel Milan Paumer, znovu pokládala média, k žádné shodě ale nedošlo: spíše naopak stvrdila v této věci polarizaci společnosti.

Otázka, na kterou se dnes pokusím odpovědět, zní: Proč tomu tak je? Proč naše společnost není ochotna naslouchat odpůrcům, zvažovat jejich argumenty a vytvářet prostor, na kterém by mohlo dojít ke sblížení názorů?
Filozofové, jako například Theodor Adorno, tvrdili, že historie není jen to, co se stalo, ale je mimo jiné také plná situací, k nimž nikdy nemělo dojít a za něž jsou lidé různou měrou zodpovědní, to znamená, že na nich nesou svůj podíl viny.

A Karl Jaspers dodával: "Každý z nás má vinu, pokud zůstal nečinný. Pasivita je morálně vinna každým selháním, které zanedbává povinnost chopit se jakékoliv možné aktivity k ochraně ohrožených, k ulehčení bezpráví, k odpírání zlu".

Vyjdeme-li z těchto úvah, které byly sepsány těsně po válce, jsou teoreticky vinni i u nás všichni, kdo se nechopili jakékoliv aktivity proti totalitnímu bezpráví, tedy kromě účastníků třetího odboje a disidentů. To samozřejmě nechce u nás nikdo slyšet, a proto politici o tomto tématu většinou mlčí.

Karl Jaspers došel k přesvědčení, že kdo se zúčastnil rasového (u nás bychom řekli třídního) šílenství, kdo měl iluze o výstavbě (u nás socializmu) založené na ideologickém podvodu, kdo se smiřoval se zločiny (u nás bylo neprávem odsouzeno asi 208 000 lidí, z toho 4 500 zemřelo ve věznicích, emigrovalo 179 000 lidí, na hranicích bylo zastřeleno 374 lidí a popraveno bylo 254 občanů), je nejen za minulé hrůzy odpovědný, ale musí se morálně obrodit.

Pokud k této morální obrodě nedojde, a to se u nás zatím nestalo, vinu si většina společnosti nepřizná. Otázky, které si klademe, jak média předvedla, jsou ještě lokajské, nebolavé a snaží se nás apriori vyvinit, tedy uchlácholit a uspat. Klasické schéma takových úvah zní: Odpor proti totalitě je marný a navíc škodlivý, protože totalitní moc brutalizuje.

Takhle se ale svobodný člověk neptá, a na to jsme zapomněli. Svobodný člověk totiž ví, že riziko je součástí každé zodpovědné existence a svoboda je hodnota, za kterou se platí životem.

Lokaj tuto premisu neuznává a klade záludné otázky, kterými se snaží sám i své předky vyvinit, místo, aby na sebe převzal vinu svých dědů a otců a snažil se ji odčinit, a tím obrodit společenství, ve kterém žije a za které cítí odpovědnost.

Svobodný člověk ví, že výnosy odbojové činnosti nelze nikdy měřit náklady. Obě kategorie jsou totiž zcela neměřitelné. Cenu životů zabitých za heydrichiády a cenu svobody, tedy možnosti obnovení Československa, nikdo neumí určit stejně jako cenu životů zmařených a zničených za komunistické nenormality a cenu možnosti obnovení demokracie v roce 1989.

Měřit lze jen míru našeho selhání: ptát se, proč jsme neprotestovali, když byli zavíráni nevinní a Milada Horáková byla vedena na popraviště. A oceňovat míru odvahy těch, kteří se nesvobodě postavili jakýmikoliv prostředky. Pokud se s tímto postojem nesmíříme, nebudeme nikdy svobodní a budeme zase snadno novou obětí každé další totality.

To, že se předseda vlády Petr Nečas, předseda Senátu Přemysl Sobotka a předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová účastní ve středu 4. srpna 2010 v Poděbradech posledního rozloučení s Milanem Paumerem, je tedy jen symbolické vyjádření úcty k odporu proti nesvobodě a vrací nás do civilizace, v níž svoboda má vyšší hodnotu než život. Tento akt lze dokonce vidět jako začátek naší obrody.

(Napsáno pro ČRo6)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Padouši vždy nadávají hrdinům.
02. 08. 2010 | 18:49

Fanda napsal(a):

Ano, souhlasit lze bez rozpaků s tím, že svoboda má větší cenu než život. Podle tohoto se chovali a tak činili v našich dějinách mnozí, třeba v boji za svobodu našeho národa v čase protektorátu také mnozí komunisté. V dřívějšíc, či pozdějších dobách nesvobody zase další. Také jde o to, o který život, mající nižší cenu svobody jde, jestli život toho, kdo o svobodu usiluje, či za svobodu bojuje nebo toho, kdo svobodě brání. I další úhly pohledu se nabízejí. Vidíte ten široký obzor, který lze v takových úvahách obhlédnout?
02. 08. 2010 | 19:04

zk napsal(a):

Paumerův pohřeb pro mě bude jakýmsi lakmusovým papírkem zdegenerovanosti současné české pravice. Politik, který se ho zúčastní, je fašista.
02. 08. 2010 | 19:08

Al Jouda napsal(a):

Pokračováním naší obrody by mělo být přijetí zákona, který by stanovil pro všechny bývalé nomenklaturní kádry KSČ důchod ve výši životního minima.
02. 08. 2010 | 19:12

mb napsal(a):

Kdybyste, pane Hvížďalo, bedlivě studoval soudruha prezidenta, tak byste dobře věděl ... že komunistický režim svrhla mlčící většina a zasloužilí chalupáři ...

ač žijí naši nehrdinní hrdinové ....

takže pane Hvížďalo, učit se, učit se, učit se ...

a na barikádu od 4 let ...
02. 08. 2010 | 19:15

mb napsal(a):

Jinak se mi ten blog líbí ... přijde mi polemický k Žákovy, který se snaží naše předky ( a Beneše) vyvinit, zbavit odpovědnosti na rok ´48 a vše co následovalo ....

( že prý to nikdo nechtěl ...)

chyby se staly soudruzi ...
02. 08. 2010 | 19:18

mb napsal(a):

ovi
02. 08. 2010 | 19:18

Lenka Pšeničková napsal(a):

Otázkou je, kolik SVOBODNÝCH lidí žije u nás dnes? Denně jsme svázáni povinnostmi a jsme vydáni na (ne)milost těm, na které musíme makat. Pokud bychom, milý Karle, "nebojácně" povstali se zbraní v ruce proti nadřízeným, či proti družině ODS - panu Nečasovi, Přemyslu Sobotkovi a Miroslavě Němcové - s jejichž politickými názory nesouhlasíme, museli bychom být přece po právu odsouzeni za vraždu, ne? Pokud by se nám to podařilo a my utekli do Švýcarska, byli bychom za 50 let také vystaveni názorům dvou táborů? Jste si jist, že za 50 let NEBUDE ideologie ODS shledána "zrůdnou"? Nejsem ani sympatizantka rudých ani modrých. Kdyby mi kdokoli zabil kamaráda, byl by to pro mě VRAH. Proto se musím velmi ovládat, že třeba musím ve "svobodném" státě (dle Karla) čelit tomu, že se premiér a jeho straničtí kolegové jedou poklonit vrahovi... Paní Němcová je žena, copak neví, co to je vypiplat odmala člověka? A pak přijde nějaká "odbojová skupina", která jde přes mrtvoly ... Ne, vražda byla odpradávna vraždou a vraždou zůstane. Věřím, že Bůh je spravedlivý.
02. 08. 2010 | 19:18

Marcus Agripp napsal(a):

Neuvěřitelně nesmyslný blog. Některé média se tady snaží vytvářet iluzi"hrdinů"což je naprostý nesmysl. Z hodně důvodů nešlo o žádné hrdinství - spíš šlo o fanatismus pět minut po dvanácté, který měl zbytečné oběti. Nejvíc mě pobavilo : Měřit lze jen míru našeho selhání: ptát se, proč jsme neprotestovali, když byli zavíráni nevinní a Milada Horáková byla vedena na popraviště. Ty stohy podpisových archů pro jejich odsouzení mluví o všem. Ale Československo bylo v situaci poválčeného rozdělení Evropy s živými válečnými vzpomínkami a lidé sposutu věcí vnímali poplatně době.
02. 08. 2010 | 19:20

mb napsal(a):

pane stejskale ... proč smí ´zk´ napsat, že kdo bude na pohřbu, je fašista, a já o něm nesmím napsat, že je magor ???
02. 08. 2010 | 19:23

mb napsal(a):

když jsem napsal, že andělová je typická česká fašistka, bez milosti jsem byl smazán ...
02. 08. 2010 | 19:23

mb napsal(a):

a ještě to pletu ... asi dvořáková anděla ....
02. 08. 2010 | 19:24

Karel (taky) napsal(a):

Jak asi dopadl Paumer před Bohem - pokud v něj věříte? Dostal do lopatek šrouby na křídla a na hlavu svatozář? Za podíl na pěti vraždách?
02. 08. 2010 | 19:32

myloš napsal(a):

Paní Pšeničková,
že nejste modrá, je zjevné. Že ani rudá - no když to říkáte:-) V tom případě jste silně oranžová - budiž. Nechápu ale, NA KOHO to dnes a denně dřete. Já myslel, že každý v zaměstnání pracuje NA SEBE. Jestli to ve Vaší firmě tak není, jděte pryč a udělejte se pro sebe.

Ovšem srovnávat totalitu padesátých let a dnešní vládu ODS - to si snad děláte jen srandu (ačkoliv taky modré nevolím).
02. 08. 2010 | 19:39

hoven napsal(a):

já ty jejich činy chápu. komunisti začali vraždit jako první.
02. 08. 2010 | 19:42

Honza H. napsal(a):

Myslím, že Paumerův pohřeb je méně kofliktní, než kdyby šlo o pohřeb někoho z bratrů Mašínových (zejména Ctirada). Milan Paumer nikoho nezabil, ani v sebeobraně. Myslím, že odpor byl jednoznačně celkově oprávněný. Velké otázky ale vzbuzuje především zabití strážmistra Honzátka.
02. 08. 2010 | 19:50

schlimbach napsal(a):

pane autore, toto je neskutečně tupý blog. Paulmer stejně jako Mašínové jsou sprostí vrazi - jedině sprostý vrah zabije spoutaného člověka. Můžete je opřádat aureolou boje za svobodu jakkoliv chcete, leř vrah zůstane vrahem. V blogu uvedené kecy vůbec neberou do úvahy realitu poválečné doby, dohody mocností, zradu Mnichova, neberou v potaz ani aktuální informace z uvolněných ruských archivů, kdy je zřejmé, kdo vyvolal a zmanipulovat procesy v padesátých letech u nás. Blog je zase dalším sebemrskačstvím, tupou manipulací. Nastudujte si historii vážený pane - kdo vymyslel říjnovou revoluci v Rusku, kdo vyslal Lenina, kdo to všechno zaplatil a proč.
Kdy už se konečně náš národ začne dívat dopředu a také něco pro svoji budoucnost něco dělat? Asi až tupí sebemerskači a řiťolezové vymřou, nebo než konečně národu dojde trpělivost a zvalchují jim hřbety sukovicemi a vyženou je z veřejného života.
02. 08. 2010 | 20:06

irinek napsal(a):

to Myloš:
Dovolím si otázku: A z čeho žije ten pán (ta paní),který(á)paní Pšeničkovou zaměstnává?
02. 08. 2010 | 20:16

irinek napsal(a):

Pane Hvížďalo,pan Paumer může mít radost - slyším,že na pohřeb mu přijde Nečas i Němcová.Jen jsem přeslechl,jestli taky nepřijde K.H.Borovský
02. 08. 2010 | 20:19

Čochtan napsal(a):

Vražda na tyranu není zločinem !

Ten tyran nebyl jeden člověk, ale celá organizace, celá KSČ, celý státní komunistický aparát.

Bohužel nemohli zabít celou KSČ, ale díky i za těch zabitých pár členů tohoto "tyrana".

Vražda na tyranu není zločinem, ..... i když zabije jen maličký kousek tyrana.
02. 08. 2010 | 20:20

blue jay napsal(a):

schlimbachu?
Kdo tedy vymyslel říjnovou revoluci v Rusku, kdo vyslal Lenina, kdo vyvolal a zmanipulovat procesy v padesátých letech u nás? A kdo to všechno zaplatil a proč? Muzete me to vysvetlit? A nebud sebemerskač, rad se od takoveho odbornika jako jsi ty poucim.
PS. Ja jsem prozil mladi v imperialisticke Kanade.
02. 08. 2010 | 20:21

Karel Mueller napsal(a):

Pane Hvížďala,

máme zde tři roviny: Právní, politickou a morální.

Z právního hlediska není co řešit: Jednalo se o vraždu. ČSR byl mezinárodně uznaný stát s tehdy platnými zákony.

Z politického hlediska také není co řešit, ať se ám to poslouchá sebehůř. Většina národa tehdy komunisty podporovala, značná část fanaticky, zbytek mlčel a přizpůsobil se. Skončili jsme ve ýchodním bloku a do revoluce proti režimu by prakticky nikdo nešel, studená válka vrcholila a změna režimu byla možná jen po jejím rozhoření v horkou. Pak by ale stál proti vlastnímu národu v jadené válce s hrozbou zániku živoza na Zemi. Chápu, že se Vám to poslouchá velmi špatně.

- Z morálního hlediska se necítím povolán, abych bratry Mašíny soudil. Jejich táta byl skutečným národním hrdinou, který padl v odboji (tom skutečném). Když někdo bojuje a riskuje život za vlast a pak z něho udělají zločince a zabaví mu majetek (osud velmi mnoha odbojářů), tak chápu, že je schopný nabít pistoli a střílet.

Proto jsem napsal, že se necítím povolám k posouzení toho případu.

Na závěr zdůrazňuji, že jde jen o můj názoru k tomuto případu. Je to samozřejmě součást daleko obecnějšího tématu, můžeme to nazvat oprávněnost revoluce a oprávněnost použitých metod.
02. 08. 2010 | 20:23

blue jay napsal(a):

irinku,
Kdo prisel na pohreb Horakove? Muzes vyjmenovat jedineho socialniho demokrata?
02. 08. 2010 | 20:25

On napsal(a):

Zlomeni žalem, tiše postupuje zástup bývalých svazáckých a komunistických funkcionářů, aby se poklonil hrdinovi antikomunistického odboje. Někteří, zvláště ti starší nejsou sto zadržet pláč při vzpomínce, s jakou chutí by před několika desetiletími našeho hrdinu pověsili.
Ani ten nejlepší kocourkovský autor by nevytvořil tak nestydatou komedii. Někteří její herci zřejmě ztrácejí soudnost.
02. 08. 2010 | 20:25

antizel napsal(a):

pěkně napsáno, bohužel ti kteří nebyli vychováni s rovnou páteří a k úctě k vlastní svobodě to stejně nevezmou,
viz nářky socialistů o dnešní nesvobodě jak nesmí to a to a společnost je drží pod krkem,ve skutečnosti se jedná pouze o strach se o sebe postarat sám.
P.S. Americký sen alá Obama prezidentem u NÁS NEJDE , protože....... a už snáší stovky důvodů proč to nejde.
02. 08. 2010 | 20:26

schlimbach napsal(a):

blue jaj

tak studujte, hledejte si prameny, jsou to veřejně přístupné informace. Vím, je to těžké, jednodušší je podržet si v hlavě to, co vás naučili ve škole a do konce života není potřeba nic měnit, že? Ještě jednodušší je naučit se pár správných frází a ty dokola omílat... když vám to stačí, tak si žijte blaze, odborníku. Že jste prožil mládí v kanadě - budiž vám to přáno, já je prožil v Československu, na rozdíl od těch, kteří dobrovolně zdrhli a dnes jsou chytří jako rádio jsem zde s dalšími miliony lidí žil v té realitě. Rozhodně, ale opravdu rozhodně nepotřebuji žádného troubu, aby mi vykládal, že jsem byl zbabělec nebo méněcený trouba a já nevím co ještě, když on statečně "bojoval" za humny.
02. 08. 2010 | 20:28

mb napsal(a):

to mueller ... komunisté záměrně a úmyslně hanobili odkaz otce bratří mašínů ...

jeden kamínek do mozaiky ...
02. 08. 2010 | 20:29

mb napsal(a):

On má kus pravdy ... aplikoval bych to zejména na Sobotku staršího, možná na Němcovou ?
02. 08. 2010 | 20:31

antizel napsal(a):

TO:Karel Mueller

z právního hlediska nevinni - každý člověk má nazadatelné právo se postavit zločinému jednání(dle Vaší logiky byli partizáni a odbojáři proti Hitlerovi vlastně vrazi ?)
z politického ? - co to je? navíc VĚTŠINA lidí komunismus nechtěla( ve 46r. získali 40% a ve 48 odhady byly kolem 30%)
02. 08. 2010 | 20:32

blue jay napsal(a):

Komrade Schlimbach,

Ja vim že je jednodušší se naučit pár správných frází a ty dokola omílat.. Vy jste ten um zvladl bezvadne. Nemyslim si mimochodem ze jste trouba. Akorat jste o nekolik desitek let pozadu.
02. 08. 2010 | 20:42

schlimbach napsal(a):

blue jaj

zatím jsem byl vážený pane vždy minimálně o 5 let napřed, ale pochybuji, že byste to dovedl ocenit a pochopit... Mě těžko můžete obvinit z toho, že bych měl v hlavě pár naučených frází - na rozdíl od vás.
02. 08. 2010 | 20:44

blue jay napsal(a):

antizel,
Skoda ze Socialni Demokrati zradili Ceske obcany a podporili komunistu Gottwalda.
02. 08. 2010 | 20:48

Jack napsal(a):

Dle pana Hvížďaly tedy spočívá morální obroda v uctívání lidí, kteří zapalují stohy, následně pak střílí do hasičů, kteří je hasí, dále pak vraždí pokladníky pro své obohacení, podřezávají svázané policisty a střílejí do představitelů strany s jejíž vládou nesouhlasí. Výborně myslím, že je pro morální obrodu načase uctívat půlku nájemníků mírovské pevnosti.
02. 08. 2010 | 20:49

blue jay napsal(a):

schlimbach,
asi jste videl film "Back to the Future". Z niceho Vas pane neobvinuji, jen bych rad vedel, " Kdo vymyslel říjnovou revoluci v Rusku, kdo vyslal Lenina, kdo vyvolal a zmanipulovat procesy v padesátých letech u nás?"
To jsou Vase otazky milej schlimbachu. Mate na ne i odpovedi?
02. 08. 2010 | 21:00

Béda napsal(a):

Několik slov p. Hvížďalovi:

1) co jste dělal vy osobně, jaký odboj jste vedl před r. 1989?
2) proč Paumerovci - Mašínovci nebojovali se státní mocí, neprovedli nic proti hlavě hydry (obrazně), ale bojovali s ochranou peněz a na své cestě na západ likvidovali řadové občany?
Byl to skutečně odboj? Proti čemu?
3) vztahují se vaše slova o odboji (výnosích odbojové činnosti) i na situaci v Afghánistánu, Iráku?
4) budou platit vaše slova i v případě, že vláda ultrapravice v ČR začne postupně zavádět hnědý teror? Určité indikátory bych viděl ve filosofických zamyšleních páně Tomského, některých jemnějších krocích Langera a Bendy mladšího...

Poslední věc: Zajímavé zamyšlení operující jedinou neměnnou "pravdou" autora, který sám sebe pasoval na jejího nositele. Každý kdo pokládá "záludné" otázky je prý lokaj.
02. 08. 2010 | 21:02

Konrad napsal(a):

Pokud vezmeme v potaz vsechny okolnosti, musime nutne dojit k zaveru, ze skupina Masinu byli obycejni zlocinci. S tim se proste neda nic delat. Ze nase ultrakonzervativni pravice potrebuje nutne nejake bojovniky proti komunismu, je vec jina.. Masinove podrezali venkovskeho policajta aby ziskali zbrane, kterymi zastrelili ucetniho, ktery s komunisty nikdy nic spolecneho nemel. Za ukradene penize nakoupili motorky a zbytecnosti, coz muze za odbojovou cinnost povazovat jen silenec. Ve svetle techto skutecnosti, tech par zapalenych stohu nestoji za rec.
02. 08. 2010 | 21:02

JenTak napsal(a):

Cituji z článku "vrací nás do civilizace, v níž svoboda má vyšší hodnotu než život"
Raději bych žil v nesvobodě, než aby za moji svobodu zaplatili životem nevinní civilisté. Pro mě je navíc nepřijatelné, abych zavraždil nevinné svojí vlastní rukou.
02. 08. 2010 | 21:03

mb napsal(a):

to JenTak ... takže se vlastně smiřujete s protektorátem Bohmen und Mahren ... a odsuzujete atentát na Heydricha ....

to je ta mizerie života a umění ... raději žít v nesvobodě, v níž dochází k bezpráví ......
02. 08. 2010 | 21:08

schlimbach napsal(a):

blue jaj

já na ty otázky odpovědi znám a nejsem rozhodně sám. Odpvoěděl jsem vám, hledejte informace - jsou veřejně přístupné a z ruského achívu jich bylo uvolněno dost již před pár léty. Když si je sám vyhledáte, pokud vás to bude zajímat, budete moci se sám přesvědčit, zda jsou ty prameny pro vás přijatelné, nebo ne. Když vám odpovím já, dočkáme se pouze dalšího posměchu a dehonestování a zasvěcených nicneříkajících frází. Jde o vás a je to tedy na vás. Jo, ten film jsem neviděl, snad jsem něco nepropásl.
02. 08. 2010 | 21:08

Karel Mueller napsal(a):

antizel:

Nemůžete srovnávat nesrovnatelné. V době 2.WW jsme měli londýnskou exilovou vládu uznanou spojenci, ta vyhlásila válečný stav Německu. Nadto nás Hitler v roce 1939 přepadl a Háchu docela obyčejně unesl do Německa. Pak bychom mohli prohlásit, že i v roce 1968 nás SSSR přišlo ochránit za souhlasu vlády (potvrzeno po únosu do Moskvy)

- Přímo či nepřímo komunisty většina národa podporovala, na tom nelze nic změnit. Ani to, že se komunisté dostali k moci způsobem, jakým se dostali.
02. 08. 2010 | 21:14

Béda napsal(a):

mb,

Heydrich byl tvůrcem konceptu konečného řešení slovanské otázky - hlavou protektorátu Böhmen und Mähren. Lidé, které zabíjela Mašínova skupina byli na hony vzdáleni ÚV KSČ a dokonce i politickému řízení byť jenom na úrovni obcí. Byli to řadoví občané, které přepadli tuctoví zločinci.
02. 08. 2010 | 21:14

schlimbach napsal(a):

mb

myslím, že se svojí filozofickou úvahou dostáváte na velice tenký led. Myslíte si snad, že pro všechny beze zbytku u nás je dnešní doba svobodnou, že bezpráví neexistuje? Jak se budete dívat na člověka, který vezme spravedlnost do vlastních rukou, když se jí po léta nedovolá a půjde bojovat proti dnešní "hydře" a jen tak mimochodem si usmyslí, že vy této "hydře" pomáháte a tak vás v zájmu boje za svou svobodu eliminuje nebo někoho z vašich blízkých? Jak se díváte na boj proti terorismu? Kdo je to terorista? Schvalujete akce USA a naší armády v Afghánistánu, v iráku? nebojují snad teroristi za svoji věc za svoji pravdu? Nepříjemné otázky, že?
02. 08. 2010 | 21:15

irinek napsal(a):

modrá sojko,
já vůbec nejsem socdem,ale vaše otázka je přesto totálně hloupá a zcela nepatřičná.Dál s vámi nehodlám diskutovat.
02. 08. 2010 | 21:16

sustak napsal(a):

Kdo v době míru kdy Československo bylo uznávaným členem OSN vraždí je odporný vrah.
02. 08. 2010 | 21:17

mb napsal(a):

schlimba ... bezpráví existuje ... ale žijeme ( minimálně nominálně) ve svobodné demokratické společnosti ...

(mimochodem na této nominalitě vystavěla odpor charta 77 klobouk dolů ...)

bojujme s bezprávím v naší bezprostřední blízkosti ( to je havlův odkaz, to je odkaz ´revolučních´ studentů chauna a spol ...)

nepředpokládám že někdo spáchá atentát Václava Klause ...

jaký by byl/měl důvod ?

že Václav Klaus nemluví pravdu ?
02. 08. 2010 | 21:21

mb napsal(a):

béda více zde ... ale přístupné až od 23 55.....http://www.lidovky.cz/proc-...
02. 08. 2010 | 21:22

Majka napsal(a):

Pan Hvížďala: "Svobodný člověk totiž ví, že riziko je součástí každé zodpovědné existence a svoboda je hodnota, za kterou se platí životem."

I cizím životem?
02. 08. 2010 | 21:22

Kozí dech napsal(a):

To Hvížďala:

Škoda, že nelze vyčíst vaše myšlenky, znát vaše činy v době, kdy se toto všechno událo. Jak byste asi postupoval vy, jak byste asi hodnotil jiné možnosti, zda byste ssouhlasil s vraždami a také se jich zúčastnil. Nevím, zda jste byl v tu dobu už na světě, ale o to hůř. Něco neprožitého nelze odsuzovat jen proto, že se to dnes "nosí" a budu "in" za každou cenu. Ten dnešní článek - ne že nic moc, ale hodně špatný.
02. 08. 2010 | 21:24

ld napsal(a):

Čochtan,

dle vás je tyran i pošťák, tedy jedna z obětí? Asi jo, když se opozdí, aby vám doručil invalidní důchod na vaši schizofrenii.

Určitě za to mohl celý systém, proto jej podřezali; přepadli ze zálohy, několik lidí na jednoho.
02. 08. 2010 | 21:24

Béda napsal(a):

mb,

taková "pecka" a zveřejní ji až tehdy, kdy většina smrtelníků oddechuje. Že by to bylo nevhodné pro mládež?
02. 08. 2010 | 21:26

mb napsal(a):

ne zveřejní to proto aby si někdo kupoval noviny ... a ne pouze zdarma stahoval ...

není to pecka jak píšete ... je to smysluplný názor ...

uvidíte jak se vám ( to ) bude líbit .....
02. 08. 2010 | 21:27

schlimbach napsal(a):

mb
já psal něco o atentátu na Klause???? neplete te si to trošku?
02. 08. 2010 | 21:30

Pepa Řepa napsal(a):

To embéčko
jste snad tady novej?
Protofašista, xenofob je přece v itineráři jako roztomilý výraz pro zpátečníka-pokud je tím označen ten, kdo podle iteneráře nejede, ale magor je ukázka hulvátství,zvláčtě pokud je tak označen milec či milka.

To by vozidlo, jako zelené embéčko po třech letech mělo vědět.

"Spíš uvažuji o tom, co mi v téhle zemi vadí v současné době asi nejvíce. A docházím k závěru, že jsou to vyci, o nichž jsm se zmiňoval výše i.e. hulvátství, neomalenost, nesmiřitelnost, arogance, nedostatek respektu vůči druhému."
Konec citace.Blablabla.

Mně zase - v téhle zemi-vadí lokajství, předposranost,zbabělost, pokrytectví, licoměrnost, snaha o manipulaci druhého a ohnutý hřbet.

Přemýšlím, co by vadilo víc Milanu Paumerovi, který-pokud vím-nikoho nepodříznul.

Jen si nejsem jist, zda je autor ten bez kazu, který by mohl hodnotit. Cosi štěbetají drozdi na střeše.
02. 08. 2010 | 21:30

Konrad napsal(a):

Je to to same jako kdyz za minuleho rezimu, komuniste uctivali novinare Julia Fucika, popraveneho nacisty. Dnes po nem nestekne ani pes. Dnesni deti vubec nevi o koho jde. Za to vsak vedi, kdo je Masinova skupina, jelikoz M. Paumer jezdil pilne po skolach, a presvedcoval je, aby ho povazovali za hrdinu. Pritom se nestydel pouzivat lzi, kdyz tvrdil ze zavrazdeny pokladnik byl clen lidovych milici, coz nikdy nebyl.. Je nutne to brat tak, ze kazdy rezim potrebuje sve hrdiny, a Masinove jsou hrdinove toho soucasneho, ultrapravicoveho..
02. 08. 2010 | 21:32

mb napsal(a):

ne schlimba nepsal ... psal jste o braní spravedlnosti do svých rukou ... tak mě napadlo a dál už to znáte ... že to nepředpokládám ....
02. 08. 2010 | 21:35

Čochtan napsal(a):

Jak to bylo s tím nevinným pokladníkem ?

Dne 2. srpna 1952 mezi Čáslaví a Hedvikovem byl zastřelen svou zbraní pokladník, člen Lidových milicí, Josef Rošický. Stalo se to připadení vozu s výplatami. Podle tvrzení Milana Paumera se Josef Rošický zastřelil, když při potyčce stiskl spoušť ve chvíli, kdy mu Josef Mašín zkroutil ruku tak, že mu hlaveň mířila břicho. Josef Mašín v tu chvíli nebyl ozbrojen a Josef Rošický na předchozí dotaz nejprve zatajil, že má u sebe zbraň. Lidové milice byly „ozbrojenou pěstí dělnické třídy“, byly to dělnické bojové jednotky, to samé co o pár let dříve německé SA.

Nick Konrad lže.
02. 08. 2010 | 21:39

Béda napsal(a):

Soukromá otázka pro p. Hvížďalu:

Co byste dělal vy, kdyby vás spolu s pokladníkem přepravujícím výplaty z fabriky přepadla skupina Mašínů? Bránil byste pokladníka s penězma anebo byste pomohl Mašínům pokladníka oloupit?
02. 08. 2010 | 21:41

Naštvaný napsal(a):

"Každý z nás má vinu, pokud zůstal nečinný. Pasivita je morálně vinna každým selháním,"cituje autor německého filosofa. Otázka je, co je to nečinnost. Rozhodně se zastávám Mašínů a Paumera! ale jsem přesvědčen, že jsou i jiné činnosti, které bojují proti totalitě - duchovní např. Nejhorší a ostudné je, před totalitou utéct, když mi nejde o život. Nikoho neodsuzuju, těm, kteří utekli ale doporučuju, aby zavřeli klapačku a mudrovali nanejvýš u pátýho piva.
02. 08. 2010 | 21:44

Michal Macek napsal(a):

Beda:

to je jasne,rozkaz znel jasne - nesmej projit.2 davky.... :))
02. 08. 2010 | 21:46

Čochtan napsal(a):

Já bych pokladníka nebránil. Proč taky ? Proč bránit člena Lidových milicí, člena KSČ ?
02. 08. 2010 | 21:46

ringo napsal(a):

Je mi zle z toho, co se zde vyplodí v tupých a lokajských hlavách rádoby "českých vlastenců".Kdyby se dneska tak chovali nespokojení a stresovaní lidé/ a jejich hodně/ jako ti "hrdinové", tak by dneska už ty bláboly neměl kdo psát.Tak se vzpamatujte vy budovatelé modrých světlých zítřků s neviditelnou rukou trhu a láskou a pravdou jak vítězí!Ale nad čím, jste snad slepí a hluší.Jsem nespokojený, ale kvůli tomu nebudu vraždit, vždyť my nejsme oni.Nebo už jste zapomněli?
02. 08. 2010 | 21:51

Ensor napsal(a):

Můj děda vždycky říkal : Hodnému komunistovi urvat nohu ,a toho špatného s ní umlátit!
02. 08. 2010 | 21:51

schlimbach napsal(a):

Čochtan

jste tupec
02. 08. 2010 | 21:52

Majka napsal(a):

Až na to, že ten pokladník nebyl ani člen Lidových milicí, ani KSČ.
02. 08. 2010 | 21:54

Pepa Řepa napsal(a):

Co s tím uděláme,Konráde?
Mám číst vnukovi o Julkovi před spaním? O Leninovi, Josifu Vissarionoviči, o tom jak se kalila ocel?
Schovat před ním Solženicyna, Muchu, Pecku?
Co byste doporučil?
02. 08. 2010 | 21:54

Michal Macek napsal(a):

majka:

vite byt na jejich miste tak Cochtan ukradne Mi-24ku a zautoci s ni na Prazskej hrad,sejme prezidenta husaka salvou nerizenych raket,tim svrhne rezim a pak elegantne odleti do zapadniho berlina :)))
02. 08. 2010 | 21:56

Michal Macek napsal(a):

majka:

no neco ten pokladnik prece jenom byl : v nespravnou dobu na nespravenm miste :)
02. 08. 2010 | 21:57

mb napsal(a):

michal macek ... az na toho husaka dobrý ...
02. 08. 2010 | 21:58

Čochtan napsal(a):

Majko byl !

Jeho rodná strana v něj vkládala takovou důvěru, že mu kromě výplat svěřila i zbraň. To by se bezpartajnímu v padesátých letech nestalo.
02. 08. 2010 | 21:58

Konrad napsal(a):

Lzete vy, Cochtane. Ucetni Rosicky nikdy clenem lidovych milici nebyl. Cetl jsem rozhovor s pribuznymi zavrazdeneho, v casopisu Tyden, zhruba pred tremi roky. Tito se citili velmi dotceni, ze Paumer na prednaskach, vydava jejich zavrazdeneho pribuzneho ,za clena lidovych milici. Rosicky byl klasicky byrokrat ze stare skoly,v te same fabrice pracoval temer cely zivot, uz za puvodnich majitelu. Byl to clovek apoliticky, zcela oddany sve praci, k novemu rezimu nemel zadny vztah. A to ze se zastrelil sam, je jen Masinovska verze. Mozna ze se ten policajt podrezal take sam, ne Cochtane?
02. 08. 2010 | 21:58

Béda napsal(a):

Čochtan,

komplexně o skupině bří mašínů:
http://cs.wikipedia.org/wik...

Vybírám:
"... Posloupnost událostí před útěkem
13. září 1951 v Chlumci nad Cidlinou zabit příslušník SNB Oldřich Kašík při přepadení stanice SNB za účelem získání zbraní.
28. září 1951 v Čelákovicích Ctiradem Mašínem podřezán po podání chloroformu svázaný příslušník SNB strážmistr Jaroslav Honzátko při přepadení stanice SNB za účelem získání zbraní.[2] Tento čin Mašínů je nejčastěji odsuzován, neboť i v případě vyhlášeného válečného stavu by se v souladu s Úmluvou o zacházení s válečnými zajatci z roku 1929 jednalo popravou bezbranného zajatce o válečný zločin. Na druhé straně při partyzánské válce se se zajatci často podle těchto pravidel nejedná. Podobné případy se ostatně vyskytly jen pár let předtím v rámci československého protinacistického odboje[3][zdroj?] a byly následně vyviněny Zákonem č. 115/1946 Sb.
2. srpna 1952 mezi Čáslaví a Hedvikovem byl zastřelen svou zbraní pokladník (člen Lidových milicí) Kovolisu Josef Rošický při přepadení vozu vezoucího výplaty pro zaměstnance do Hedvikova. Dle tvrzení Milana Paumera se však zastřelil, když při potyčce stiskl spoušť ve chvíli, kdy mu Josef Mašín zkroutil ruku, tak že hlaveň mířila na pokladníkovo břicho.
Ozbrojený pokladník bránil peníze před Mašíny, kteří byli převlečeni do uniforem Lidových milicí. Pokladník nejprve zatajil, že má u sebe zbraň a poté se snažil zadržet neozbrojeného Josefa Mašína. Ten ho však v následné potyčce zastřelil.[4] Vedou se spory, zda zmíněný pokladník byl členem milicí. V knize Odkaz[5] je citována řeč vysokého představitele Lidových milicí a bezpečnostního referenta Karla Skokana, který také jel ve vozu a který tehdy prý tvrdil, že Rošický je člen závodní milice. Zaznívá také názor, že v tomto případě došlo k záměně jmen, milicionář se měl jmenovat Rosický a Mašínové měli zastřelit bezpartajního nečlena milicí Rošického.[6] Podle některých svědectví si za uloupené peníze (cca 900 000 korun) pořídili motorky, kožené boty, módní oblečení a jeden z členů skupiny si měl nechat zavést vodovod v domě a koupit rozkládací gauč.[7][8] V obhajobě zaznívá, že motorky byly určené pouze k rychlému přemisťování v rámci odbojových akcí a vybavení do bytu Václava Švédy zakoupili pouze proto, že ho komunisté o všechen majetek připravili a on neměl ani na čem spát, jinak žádné z uloupených peněz nepoužili pro vlastní (osobní) potřeby.[9]

7. září 1953 na Olomoucku po zapálení 11 stohů byl těžce zraněn člen požární hlídky a zároveň příslušník Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti Lecián, který se pokusil Mašíny zadržet (přišel o oko).
[editovat] Útěk z Československa
Teprve v roce 1953 se jejich pětičlenná skupinka rozhodla opustit Československo.
02. 08. 2010 | 21:59

Béda napsal(a):

Na území NDR byla však odhalena a pronásledována vojskem a příslušníky bezpečnostních sil. Celkem bylo proti pěti odbojářům mobilizováno 20 000 příslušníků Volkspolizei a armády. V říjnu 1953 v tehdejší NDR byli ve stanici Uckro zastřeleni komisaři H. Grumini a M. Lehman, další policista byl těžce zraněn. Potom byli zastřeleni policisté H. Hoffmann a H. Sunckel.

Dva členové skupinky Václav Švéda a Zbyněk Janata byli v sovětské zóně Německa dopadeni a vydáni do Československa, kde pak byli popraveni. Bratři Mašínové a poslední člen skupiny Milan Paumer úspěšně dorazili do západního Berlína. Milan Paumer s vážným průstřelem břicha. Později, v USA, se všichni tři přeživší členové skupiny přihlásili do americké armády se záměrem pokračovat v boji proti komunismu.

[editovat] Hodnocení aktivit Mašínů v porevoluční době
Jelikož při přípravě útěku a při něm zabili celkem šest ozbrojených osob (dva příslušníky bezpečnosti, ozbrojeného pokladníka, který vezl výplaty, a nakonec tři příslušníky východoněmeckých ozbrojených složek), je česká veřejnost rozdělena na dva tábory, z nichž jeden považuje skupinu bratrů Mašínů za vrahy, zatímco druhý za národní hrdiny, kteří vedli legitimní ozbrojený odboj proti totalitnímu komunistickému režimu.

Podle politologa Bohumila Doležala (1999[10], 2003[11]) měl soud po revoluci prohlásit, že činy nebyly trestné (nikoliv jen že byly promlčené), protože se skupina postavila proti zločinnému režimu. Na druhou stranu, prostředky, které Mašínové použili, byly nepřiměřené a neodpovědné - vhodné spíše pro občanskou válku než pro tehdejší situaci. Neměli by proto být dáváni za vzor.

Novinář Tomáš Zahradníček u příležitosti úmrtí Milana Paumera (29.7.2010) odsoudil činnost celé skupiny. Podle něj špatně posuzovali situaci, protivníky i prostředky. Nedokázali nic víc než zabít několik náhodných lidí, které považovali za nepřátele. Byl to extrémní projev rozpadu společnosti na malé skupiny („ostrůvky svobody“) se silnými vazbami uvnitř a nedůvěrou navenek, který zacal už za nacistické okupace. Hrdinstvím v 50. letech bylo nestřílet, ale snažit se v rámci možností o něco užitečného (za příklad dává bratry Medkovy a Havlovy); Mašínové místo toho jen způsobili mnoho utrpení nevinným bez jakéhokoli výsledku. Zahradníčkův postoj nepřímo podpořil i prezident Václav Klaus.[12].."
02. 08. 2010 | 22:00

Čochtan napsal(a):

schlimbach
označení "tupec" z úst blba,.... to není tak špatné. Připomíná to gramatické pravidlo o dvojí negaci. (latina)
02. 08. 2010 | 22:01

Čochtan napsal(a):

Tohle je hodně naivní (pitomá) věta: "Hrdinstvím v 50. letech bylo nestřílet, ale snažit se v rámci možností o něco užitečného..."
Co je to zač ten "Novinář Tomáš Zahradníček" ?
02. 08. 2010 | 22:08

Ovi napsal(a):

02. 08. 2010 | 22:10

Čochtan napsal(a):

Bédo,
Co se dalo v padesátých letech dělat užitečného kromě pěstování ředkviček na chatě ?
02. 08. 2010 | 22:11

Konrad napsal(a):

P. Repa-jste mimo, ja jsem prece nic takoveho nepsal. Psal jsem jen o tom, ze jak se meni politicka zrizeni, meni se i oficialni hrdinove.Svym vnukum ctete co chcete, me je to uplne jedno.
02. 08. 2010 | 22:12

ringo napsal(a):

Čochtane, ty jsi ale skutečně vygumovanec.Dneska se výplaty nevozí s ozbrojenou stráží a dokonce i v opancéřovaném vozidle?Dej se dohromady a zalehni!
02. 08. 2010 | 22:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtane,
Palmer a Vy jste jako Cikán - Rom vymlouvající se, že prý zavražděný mu naběhnul na nůž. Prý pokladník se zastřelil sám!! Normální slušný člověk by takovou výmluvu považoval za trapnou.
02. 08. 2010 | 22:23

Čochtan napsal(a):

Ringo,
výplaty ? Dnes ? Já už 40 let dostávám výplatu na konto. Gumo-ringo, jsi opravdu tak dementní, že chceš srovnávat dnešek s komunistickým terorem padesátých let ?
02. 08. 2010 | 22:25

Béda napsal(a):

Zbyněk Matyáš,

je docela možné, že i ten svázaný, chloroformem oblouzený policajt se nakonec podříznul sám.
02. 08. 2010 | 22:30

Čochtan napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Není to výmluva, je to dobře možné, v kursu sebeobrany nás to instruktor učil jak zkroutit ruku se zbraní, aby se útočník sám střelil. Cvičili jsme to bez slepých nábojů, s prázdným zásobníkem, protože i slepý náboj pěkně popálí.
02. 08. 2010 | 22:32

Čochtan napsal(a):

Bédo, ten "svázaný, chloroformem oblouzený policajt " člen SNB, byl důležitý svědek, který viděl obličeje Mašínů, který je mohl popsat. Ten musel zemřít. Škoda ho nebyla.
02. 08. 2010 | 22:34

xx napsal(a):

K tomu bych měl jenom jednu poznámku. Nerozumím volání po sbližování názorů. Naslouchat argumentům odpůrců ano, to je v pořádku a to bychom se měli stále učit. Ale proč by měla naslouchání argumentům apriori vytvářet platformu pro sbližování názorů, to mi jasné není.

Cožpak je cílem každé debaty dospět ke shodě nebo k nějakému kompromisnímu postoji ? Co je to za blbost ? To bychom si za chvíli mohli kupovat v obchodě názory v prášku, instantní a zaručeně sblížené a bezpečné.

Zmizeli by rozbroje, hádky a nevraživost, zmizela by blbá nálada ve společnosti.

To myslící člověk nemůže přijmout.
02. 08. 2010 | 22:34

Béda napsal(a):

Otázka:

Jaký smysl mělo podpálení 11 stohů sena? Ukrýval se v něm Gottwald?
02. 08. 2010 | 22:35

Béda napsal(a):

oprava: v nich

Čochtane. Tím chcete říct, že hrdinové odboje měli zlikvidovat každého, kdo viděl jejich tváře?
02. 08. 2010 | 22:37

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
"Škoda ho nebyla." A Vás by byla škoda? Proč?
02. 08. 2010 | 22:37

Čochtan napsal(a):

Vtipnej Béda !
ouplnej Dikobraz !
02. 08. 2010 | 22:39

Čochtan napsal(a):

Zbyněk Matyáš
protože já nikdy nebyl ani komouš, ani člen SNB, ani v Lidových milicích.
02. 08. 2010 | 22:40

blue jay napsal(a):

Bedo,

Mozna se v nem ukryvala Horakova. Jaky mela smysl jeji poprava? Ja se vsadim ze si porad myslis ze si to zaslouzila.
02. 08. 2010 | 22:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pan Hvížďala pomáhá při vytváření nových hrdinů, kterých je zoufale málo. I vrazi poslouží.
02. 08. 2010 | 22:42

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
Co kdybyste se pokusil bedovi odpovědět. Šlo by to?
02. 08. 2010 | 22:43

Čochtan napsal(a):

Bédo,ty jsi opravdu hlupák.
02. 08. 2010 | 22:44

mb napsal(a):

Zbyněk Matyáš ... někdo jako vy, držel hubu a krok ... a někdo se prostě bránil ( povstal se zbraní v ruce ) ... oni měli v rodině hrdinnou tradici a hrdinný vzor ....

nebyli jako vy ...

přečtěte si toho Drdu ...

nadávat Mašínům do vrahů ( když první vraždili komunisté ) není správné ...
02. 08. 2010 | 22:44

xx napsal(a):

Béda: podpálení stohů mělo ochromit hospodářství, takže strategický význam.
02. 08. 2010 | 22:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
Názory však máte podobné, jenom v opačném fašizoidním gardu. Ostatně Rošický zřejmě v LM nebyl, prokázáno to není, a vyvraždit všechny komouše u nás se nepodařilo ani nacistům.
02. 08. 2010 | 22:46

blue jay napsal(a):

Zbyndo Matyasi,
Hvizdala je spisovatel a inteligentni clovek, na rozdil od tebe. Co vytvaris ty?
02. 08. 2010 | 22:46

Béda napsal(a):

blue jay,

vtipně odvádíte řeč. K vaší škodě řeč je o Mašínech a O JEJICH "ODBOJI." Já jsem se tázal, jaký smysl mělo podpálení 11 stohů. Co tím chtěli naši "hrdinové" dosáhnout?

PS: Pokud vím, JuDr, Horáková nebyla členkou Mašínovy skupiny.
02. 08. 2010 | 22:46

Rumcajs napsal(a):

Naprostý souhlas pane Hvížďalo. Chybu vidím pouze v tom, že těch komoušů odpráskli málo.

Ale možná bude zas příležitost to napravit. Už zase vraždí v Řecku.
02. 08. 2010 | 22:46

Čochtan napsal(a):

Zbyněk Matyáš
pokusím se. Pochybuji ale, že Béda pochopí, že ten esenbák je viděl při přepadu, při činu, za který by dostali šibenici. Béda určitě nepochopí, že je to něco jiného, než když je někdo potkal na Václaváku. Ne, to Béda nepochopí, na to je příliš alternativně inteligentní.
02. 08. 2010 | 22:47

Béda napsal(a):

xx,

že vy si děláte srandu?
02. 08. 2010 | 22:48

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
Další hrdinný hulvát.
Mašínům nenadávám, oni vrahové jsou, to se jim odpárat nedá.
Nikdo nepopírá, že komunisté vraždili, dokonce i vlastní členy, takže Mašínové je mohli následovat a napodobit, že. Měli perfektní morální alibi.
02. 08. 2010 | 22:49

xx napsal(a):

Zbyněk Matyáš: vy jste pacifista ?
02. 08. 2010 | 22:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

blue jay:
Dostala se Vaše matka nakonec do toho Harvardu?
02. 08. 2010 | 22:51

Konrad napsal(a):

B. Jay, je zajimave, ze prave ultrapravicaci jako vy, maji plna usta Milady Horakove, levicove politicky, clenky strany narodne socialisticke. Pokud by zila, takovy jako vy by ji pravdepodobne nadavali do levicacke luzy, a socialisticke pakaze.
02. 08. 2010 | 22:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

xx:
Nemyslím, spíš realista.
02. 08. 2010 | 22:52

Béda napsal(a):

Čochtan,

škoda, že nejsou k mání dobové tiskoviny. Velice by mě zajímalo, jestl policajti nevěděli od samého začátku, kdo stál za vraždama. Taky by mě zajímalo, jestli "hrdinové" povraždili všechny, kdo viděli vraždu pokladníka.
02. 08. 2010 | 22:53

mb napsal(a):

Matyáši .. hulvát jste vy ... když nazíváte mašíny vrahy ... nazvete gabčíka a kubiše vrahy ??

to co tu zavedli komunisté ... BYLO BEZPRÁVÍ s rysy genocidy ...

Mašínové měli na povstání právo ....

jde o to mlčit ... stáhnout ocas, usta a krok a nebo bojovat ....

to je na každém individuálním svědomí ...

ale povyšovat se nad Mašíny a nazývat je vrahy ZŘEJMĚ NENÍ SPRÁVNÉ ...

oni komunisty nenásledovali a nenapodobali ... oni proti nim bojovali ( se zbraní v ruce )
02. 08. 2010 | 22:53

Čochtan napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Byl-li Rosický v LM nebo ne, je fuk. Na každý pád měl důvěru partaje, jinak by mu nesvěřili výplaty a zbraň. Byl článkem komunistického systému, a proto ho není škoda.
02. 08. 2010 | 22:54

xx napsal(a):

Béda: nedělám, mluvím vážně.
02. 08. 2010 | 22:55

Čochtan napsal(a):

Za protektorátu taky umírali čeští četníci při pronásledování partizánů a parašutistů. Sloužili systému, tak měli smůlu.
02. 08. 2010 | 22:57

Béda napsal(a):

Čochtan,

dle vaší logiky je ozbrojená ochranka (výplat, bankovních...) peněz součást systému. Proto je každý, kdo se těch peněz chce zmocnit, aby si za ně něco koupil, bojovník za svobodu. Zrovna tak žhář.

A policajty, kteří se tomuto zabíjejícímu bojovníkovi postaví, je potřeba jako součást systému zabít. Když to někdo uvidí, je potřeba jej taky zabít.

mb,

zdá se, že nečtete příspěvky. Gabčík a Kubiš zavraždili Heydricha - protektora a autora programu genocidy. Vy asi rozdíl mezi vrcholným představitelem NSDAP a bezpartijním pokladníkem nevidíte.
02. 08. 2010 | 23:00

mb napsal(a):

beda ... oni neměli prostředky na zavraždění komunistickýho pohlavára ... plánovali to, ale vzdali to ...

ex ante, ex post ... přečtěte si drdu ... s pozdravem soudruhu ...
02. 08. 2010 | 23:02

Béda napsal(a):

Čochtan,

když se rozeberu v podstatě činnosti skupiny Mašínů, nevidím v ní nic politického - pouze prostou krominální činnost - loupeže, vraždy, žhářství. Jestli v tom vidíte nějaký politický aspekt, buďte od té dobroty a svěřte se.
02. 08. 2010 | 23:04

Líný černý pes napsal(a):

Jsou cesty, co mají stažené šraňky, jsou lidé z kterých se stávají tanky, jedině tak mohou zdolat tu dálku, vyhlásit režimu soukromou válku .... jablka nepadnou daleko od stromu ..... jsou cesty klikaté, jsou cesty přímé ... bylo jich 5 a proti všem ... táta nad vámi bděl v té válce ...

To jsou výňatky z písničky; autor jejího textu asi jako jeden z mála pochopil, že oni udělali to co museli. Prostě museli bojovat, vzdát se režimu bez boje a žít v něm pro ně byla zrada. Zrada vlasti a památky těch, co podali ve válce.
I když to dnes asi jde pochopit ztěžka.
02. 08. 2010 | 23:09

Čochtan napsal(a):

Bédo,
ještě jednou, snad to pochopíš.
Byl-li Rosický v LM nebo ne, je fuk. Na každý pád měl důvěru partaje, jinak by mu nesvěřili výplaty a zbraň. Byl článkem komunistického systému, a proto ho není škoda.

Komunistický stát z padesátých let není srovnatelný s dnešními civilizovanými státy.

Likvidace Heydricha nebyla vražda.

Bédo, ty jsi tak strašný hlupák.... to nemá smysl na tebe reagovat, ty nejsi schopen myslet. Akorát meleš jedno a to samé jako Rudé právo neblahé paměti. Nedělal jsi tam "redaktora" ?
02. 08. 2010 | 23:09

xx napsal(a):

Zbyněk Matyáš: proboha, snad ne socialistický realista ?

Vaše postoje mi tedy jaksi nejsou jasné, když nejste pacifista.

Na celou věc je nutné dívat se v kontextu tehdejších událostí. Bavíme se o padesátých letech, o nástupu teroru, o politických popravách a táborech nucených prací. Jaký rozdíl byl v okupaci Němci a v okupaci SSSR pomocí komunistického puče ?

Další věc je, nakolik je vůbec realistické bavit se zde o nějakých detailech konkrétních činů, jako zda byl podřezaný policista svázaný a pod. Vždyť jediné důkazy které máme jsou buďto prohlášení podle vás údajných vrahů a na druhé straně důkazy předkládané režimem ovládnými bezpečnostními složkami nepochybně ovlivněné tehdejší propagandou a brutálním shonem po vnitřním nepříteli, který tehdy zuřil na plné obrátky pod vedením zkušených sovětských poradců.

Takže o čem se to pane vlastně bavíme ? Jak můžeme racionálně argumentovat, když nemáme nestranné, nezkreslené informace.
02. 08. 2010 | 23:09

Béda napsal(a):

A ještě něco:

jestli považujete za hrdiny Mašíny, pak byste měl pouvažovat jestli nejsou v tomto smyslu hrdiny i Talibánci. Viz: Výbušniny u policejních stanic, snaha o vyvolání chaosu, navíc i vysloveně politické akce útoky na vojenské konvoje, zelenou zónu, hospodářské sabotáže,... sebevraždy...
02. 08. 2010 | 23:11

Čochtan napsal(a):

Líný černý pes

Amen.
02. 08. 2010 | 23:11

Čochtan napsal(a):

Líný černý pes
Co je to za písničku ? Od koho ? Kde se dá stáhnout ?
02. 08. 2010 | 23:12

mb napsal(a):

Líný černý pse, nebojíte se, že vás tu ocejchují jako fašistku ?
02. 08. 2010 | 23:15

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
Srovnáváním války a protektorátu s 50. léty jste prokázal, že jste demagog a fanatik. Škoda jakékoliv diskuze s Vámi, končím.
02. 08. 2010 | 23:15

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
"Byl článkem komunistického systému, a proto ho není škoda. "
Podle Vašeho fašizoidního psaní soudím, že ani Vás by nebyla velká škoda.
02. 08. 2010 | 23:17

blue jay napsal(a):

Otazka Bedo,
Kdyby jsi byl v situaci..bud ja a nebo on..co by jsi udelal?. Vzdal by jsi se a sel dobrovelne do hodneho komunistickeho zalare? A nebo by jsi se snazil zachranit svuj zivot? Bud uprimnej Bedo.
02. 08. 2010 | 23:18

lenox napsal(a):

Pečlivě jsem sledoval příslušné reportáže s Mašíny. Myslím, že by bylo velice zajímavé posoudit zmíněné "hrdiny" z psychiatrického hlediska. Jinak nejvíce lidí zabila za totáče jistá Hepnarová. Je to snad také odbojářka ? Stále si kladu otázku, proč u nás vždy musí zvítězit ideologie nad zdravým rozumem ?
02. 08. 2010 | 23:18

PatientO.T. napsal(a):

Diskuse se nezúčastním, nemá to smysl.
Jen bych rád připomněl, že Mašínové byli v roce 1946 vyznamenáni prezidentem Edvardem Benešem čs. medailí Za chrabrost za „osobní statečnost v době války“. (Ctirad *1930, Josef *1932).
02. 08. 2010 | 23:19

Čochtan napsal(a):

Vás chci pozdravit bráchové Mašínové

HONZA VYČÍTAL & GREENHONRS
Jsou cesty, které jsou horší, než tušíme
pozor na poleno, hej, Mirku Dušíne
jsou cesty, co mají stažené šraňky
jsou lidé, z kterých se stávají tanky
jedině tak mohou zdolat tu dálku
vyhlásit režimu soukromou válku


R: Vím, jsou dny prťavci a jsou i velcí dnové
čímž vás chci pozdravit, bráchové Mašínové


Jablka nepadnou daleko od stromu
některé únory přinesou pohromu,
a když jsou kladiva společně se srpem
lehce se z února stává i srpen
jsou cesty klikaté, jsou cesty přímé
někdy směr tušíme, jindy ho víme
storry jak z westernu znovu si omílám
za brázdy slaných vln vám pozdrav posílám


R: Vím, jsou dny prťavci ...


Vždy jen pár výstřelů a pak se slehla zem
bylo vás jenom pět a skoro proti všem
jen stopa smazaná zbyla vám za zády
šlo po vás StB a půl Rudý armády
táta nad vámi bděl v té svaté válce
a snad sám Stvořitel držel vám palce.

http://www.fragmenty.cz/iz0...
02. 08. 2010 | 23:19

mb napsal(a):

zbyněk matyáš končit nebo začínat si můžete jak chcete, kde chcete a jak chcete ... já trvám na tom, že tato vaše věta není nic, než HNUSNÝ ZAPŠKLÝ PLIVANEC cituji:´
Pan Hvížďala pomáhá při vytváření nových hrdinů, kterých je zoufale málo. I vrazi poslouží.´


02.08.2010 22:42:15

konec citátu
02. 08. 2010 | 23:19

Béda napsal(a):

Čochtan,

nechte si ty své miloučké nadávky pro sebe a přečtěte so laskavě co jsem o několik příspěvků výše napsal o popravě Heydricha jako politického symbolu - vrcholného představitele NSDAP, protektora, tvůrce konceptu konečného
řešení slovanské otázky. A nepřesvědčujte mě o tom, co v případě Heydricha sám tvrdím.

Súpíše mi objasněte, co má vražda spoutaného policisty, bezpartijního pokladníka transportujícího mzdy kolegů společného s vraždou heydricha. Váš natvrdlý kolega to evidentně vysvětlit nedokázal.

Jestli tady někdo mele dokola nesmysly jste to vy, Čochtane. Je to jenom o úhlu pohledu. Obzvlášť tvrzení, že vůbec nezáleží na tom, jestli ten pokladník byl milicionář anebo komunista.
02. 08. 2010 | 23:20

blue jay napsal(a):

Matyasi?
Jsi clenem KSCM? A nestyd se hochu.
02. 08. 2010 | 23:20

mb napsal(a):

srovnání protektorátu a padesátých let je relevantní ...

srovnávání fašismu (nacismu) a komunismu je relevantní ...

njn ...zm ...
02. 08. 2010 | 23:21

Zbyněk Matyáš napsal(a):

xx:
téma je o Mašínech, ne o mně, tak se toho, prosím, laskavě držte.
V 1948 se nekonal žádný komunistický puč, nýbrž převzetí moci legální cestou. A pokud není realistické se bavit o podřezávání lidí přepadnutých v mírových dobách, potom není realistické se bavit s Vámi vůbec.
02. 08. 2010 | 23:22

JenTak napsal(a):

To mb.
Používáte celou škálu demagogických argumentů. Pokoušíte se srovnávat válečný stav s jinými právními hodnotami s dobou míru.

Souhlasíte s tím, že Adamica, který unesl letadlo ČSA, a přitom zavraždil jednoho z pilotů je vrah? Nebo by měl posmrtně dostat metál?! Když Mašinova skupina, tak proč ne on?
Jenže Adamicovu skupinu v BRD odsoudili ke 3. až 7. letům vězení. Ani svobodná německá země neuznala právo na útěk do svobody za cenu života civilisty.

Co palestinští a další únosci letadel bojující za faktickou či hypotetickou svobodu svého lidu - mají také právo vraždit nevinné civilisty?! Zde srovnávejte, a nepleťte do útěku Mašínů II. sv. válku, to je nesouvisející argument.
02. 08. 2010 | 23:23

Zbyněk Matyáš napsal(a):

PatientO.T.:
"Mašínové byli v roce 1946 vyznamenáni prezidentem Edvardem Benešem čs. medailí Za chrabrost za „osobní statečnost v době války“." Takže po válce mohli vraždit.
02. 08. 2010 | 23:24

Zbyněk Matyáš napsal(a):

blue jay:
Jako to bylo s maminkou? Už jste z toho komplexu vyrostl?
02. 08. 2010 | 23:25

blue jay napsal(a):

Bedo?

Súpíše mi objasněte,proc tak zoufale chranite komunisticky rezim. Vite kolik zivotu znicili lide premyslejici jako vy? Kolik? Mate vubec potuchu soudruhu Bedo?
02. 08. 2010 | 23:26

Béda napsal(a):

blue jay,

kladete nesmyslnou otázku. Já nejsem Mašín - nezapaluji stohy, nezabíjím pokladníky ani nepodřezávám svázané lidi v bezvědomí. Člověka bych byl schopen zabít v sebeobraně, t.j. kdyby mě někdo napadnul. Já sám lidi nenapadám, neloupím.
02. 08. 2010 | 23:27

mb napsal(a):

to jen tak ... v čem je demagogické ,.... srovnávat nacistické bezpráví ... s bezprávím komunistickým ( absence demokratických voleb ) ... únorový polopuč, justiční vraždy ... stát jako vazal sssr dříve německa ...

v čem je to demagogické ???

Mašínové tu nesvobodu žili ...

a rozhodli se ....
02. 08. 2010 | 23:27

mb napsal(a):

ZM ... převzetí moci legální cestou ... asi proto byly vyzbrojené LM, kdyby něco zaskřípalo žejo .... upa legální ....
02. 08. 2010 | 23:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
Na čem trváte je mi zcela lhostejné. Fakta jsou fakta.
02. 08. 2010 | 23:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
Samozřejmě nepopírám, že šlo o mocenský boj, jehož součástí byly i LM. Demise ministrů a jejich nahrazení však bylo legální.
02. 08. 2010 | 23:30

PatientO.T. napsal(a):

2 Zbyněk Matyáš:

Napsal jsem, že diskutovat nebudu a napsal jsem proč.

Ze staré známosti ;-) vám odpovím: Chtěl jsem připomenout, že Mašínové nebyli žádní zbabělci, jak je jim často podsouváno.
02. 08. 2010 | 23:32

Béda napsal(a):

blue jay,

soudruhu jayi, nezamlouvejte soustavně téma. Řeč je o mašínech a o zjevených pravdách páně Hvížďalových, které nesnesou otázky a již vůbec ne pochybnosti.

Nechte si své kádrováctví na jinou diskusi.

Řešíme otázku "hrdinství" Mašínů. Tak se toho laskavě držte!
02. 08. 2010 | 23:32

blue jay napsal(a):

Matyasi,

Verim ze Vase matka byla slusna zena a ze Vas mela rada. Co se z Vas stalo rozhodne neni jeji vina.
02. 08. 2010 | 23:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
Žili jsem tu nesvobodu všichni, přesto jsme nepodřezávali esenbáky a nestříleli pokladníky. Jenom fanatičtí omezenci si ani dnes náznakem nepřipustí, kam bychom se dostali, kdybychom vraždili jako Mašínové.
02. 08. 2010 | 23:33

mb napsal(a):

fakta jsou fakta ... komunisté byli vraždící mocichtivé zrůdy a vazalové sssr ...

vražda na tyranu není zločinem ...

zpětně můžeme machrovat na mašíny ...

jak to všechno (pardon stejskale) posrali ...

ale nedokážete li matyáši ... ocenit spojitost mašínů s jejich otcem mašínem (a dostátí odkazu) ( viz. líný černý pes) ...

a spojitost protinacistického a protikomunistického odboje

( obojí byl boj za svobodu )

pak nejste nic, než ubohá nula ...

njn
02. 08. 2010 | 23:33

Targus napsal(a):

To Béda a schlimbach:

Vykašlete se na Čochtana, je to starý zapšklý výlupek vší žlučovitosti z okolí 20 km. Pistoli viděl akorát tu řeznickou na prasata zpod necek, kde si hrál na partyzána a teď tu machruje.

Myslím, že vražda zůstává vraždou, ať spáchána na komkoli, zejména pak bezbranném.
Mašínové by si zasloužili uznání, kdyby útočili MOŽNÁ proti příslušníkům policie, vojska a ZCELA JISTĚ proti vysokým funkcionářům KSČ.
Takto to budou navždy pouze ozbrojení bandité, chcete-li teroristé. Nic více a nic méně a Hvížďala a Čochtan i se Škodovkou - pardon embéčkem - můžou žvástat, co chtějí.
02. 08. 2010 | 23:34

mb napsal(a):

kdyby národ povstal ... či nepřipustil komunistický polopuč .... či se nepoddal normalizaci ... mohli jsme být dále než dnes ....

(tam bychom se dostali, kdybychom byli stateční jako mašínové, ano ...)
02. 08. 2010 | 23:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

blue jay:
Řeč je o Vaší matce, ne o mojí, tak se pochlubte, jak dopadla s tím Harvardem. Možná lépe jak s Vámi. ☺
02. 08. 2010 | 23:34

JenTak napsal(a):

To mb.
Jak je to s tou Adamicovou skupinou a s vraždou kapitána letadla Mičici? Jak se díváte na únosy letadel a třeba také na let Pan AM 103 vyhozený do vzduchu nad Lockerbie?

Byli únosti a teroristé v právu?
Odpovězte na tyto jednoduché otázky.
02. 08. 2010 | 23:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
Píšete nesmysly, dopadli bychom jako Maďaři. Vám ani dodnes nedošlo, že svět už byl rozdělen.
02. 08. 2010 | 23:36

xx napsal(a):

Bédo: To je otázka názoru. Vždy jde o boj proti něčemu. Ani Talibánci nezabíjejí obecně pro potěšení ze zabíjení, ale bojují za ztracenou moc v zemi.

Otázka tedy zní, jaké hodnoty zastáváme, jaké ideje jsou pro nás ty které chceme následovat. Pokud je to islámská totalita Talibanu, pak pro nás Talibanci musí být logisky hrdinové.

Jenomže například Já nebo Čochtan nejsme zastánci totality, takže pro nás jsou hrdinové ti co bojují proti totalitě, ať už té Talibanské nebo té Komunistické.

Pokud Vám naopak připadají bojovníci proti totalitě komunistické jako sprostí vrazi, zřejmě pro vás bude hrdinou takový Sosnar, Vaš nebo major Bohata či Pavel Minařík.
02. 08. 2010 | 23:36

blue jay napsal(a):

Bedo,
Reknu ti to po lopate. Lide jako ty maji plnou hubu odvahy. Ale kdyby slo do tuheho tak se poserou. Masinove se na rozdil od Bedu neposrali. Na Bedu kdyby dnes nekdo bafnul, tak si musel objednat nove znackove spodary.
02. 08. 2010 | 23:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
Když chybí argumenty, zaútočí se na oponenta. Málo víte, neznáte skoro nic a fanaticky obhajujete neobhajitelné. Slabota.
02. 08. 2010 | 23:38

mb napsal(a):

ZM ... všechno omluvit a na všechno se vymluvit ... typická česká vlastnost ... chvála bohu že existují minority ( ostrůvky pozitivních deviací ) na které můžeme být hrdi ...

ale vy napíšete ... hvížďala vytváří hrdiny ... i vrazi jsou mu dobří ...

doufám že se stydíte matyáši, ale asi nestydíte ...
02. 08. 2010 | 23:39

mb napsal(a):

to jentak ... nedokážu vám odpovědět ... jen se mi nelíbí když někdo machruje na Mašíny a říká co jak měli učinit ... a sám je zalezlý zbabělec, který ani nemukne .... nedokážu vám odpovědět ...
02. 08. 2010 | 23:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
02.08.2010 23:38:50
Dobrou noc!
02. 08. 2010 | 23:42

sasa napsal(a):

Cochtane, podle vasi logiky jste i vy mel duveru partaje, neb vam sverila zbran pri kurzu sebeobrany. Jen tak mimochodem, vite, ze Masinove take absolvovali taovy kurz. Nebylo to u stejneho skolitele? :-)
02. 08. 2010 | 23:43

mb napsal(a):

i vám matyáši ... ale říkal jste že se se mnou nebavíte už před půl hodinou ...
02. 08. 2010 | 23:43

Targus napsal(a):

To xx:

Vražda u Tálibů je docela velký problém, pokud se jedná o vraždu soukmenovce či vlastního příbuzného. Jinak ani náhodou.
Jinak např. Paštové (největší kmen v Afghu) dávají svým dětem na hraní hlavy zabitých nepřátel. Ty starší se na nich učí vydloubávat oči, což je celkem oblíbená kratochvíle, zejména pokud se to dělá zaživa.

Zdroj - bývalý příslušník Sovětské armády, tzv. veterán afghánské války, přežil tam 5 let jak průzkumník.

Takže prostě kecáte...
02. 08. 2010 | 23:44

mb napsal(a):

a neútočím na vás nýbrž na vaše zvrácené myšlení, které útočí na hvížďalu, že dělá z hrdinů vrahy njn ....
02. 08. 2010 | 23:44

kacer napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Ano, jistě, legální převzetí moci a očista státního aparátu, ne? Činnost Akčních výborů Národní fronty nebyla vůbec legální...
02. 08. 2010 | 23:45

xx napsal(a):

Zbyněk Matyáš: Aha, tak legální cestou. No nakonec ani komunistické procesy a popravy nebyly ilegalní. Komunisti si na to nejprve připravili legislativu, takže vlastně to bylo všechno v pořádku, že ? Nakonec tisíce pracujících přece žádali pro Horákovou smrt, tak jakýpak teror, že ?
02. 08. 2010 | 23:45

Béda napsal(a):

xx,

Talibánci bojují za to samé, za co bojovali proti SSSR. Bojují proti okupantům a za svou "svatou" věc. Bojují na rozdíl od Mašínů politický boj. Mašínové byli obyčejní kriminálníci - ani zdání po nějakém politickém boji jenom loupeže, vraždy a žhářství. Státní zřízení neochromili vůbec v ničem - politicky, ekonomicky ani vojensky. Naopak v té době (převážně)(a z velké části i v dnešní době) to nebyli žádní následováníhodní hrdinové ale prostí zločinci - lupiči, vrahové, žháři.
02. 08. 2010 | 23:45

xx napsal(a):

Targusi: ja snad psal něco, co jste vy svým příspěvkem vyvrátil ? V čem kecám ?

Spíš jste vůbec nepochopil co jsem napsal a v jakém kontextu jsem o Talibancích psal, pouze vám to slovo rezonovalo s nedávno nabytými znalostmi, tak jste je sem prsknul, že :-))
02. 08. 2010 | 23:48

mb napsal(a):

bédo už se vám blíží stav satori, osvícení, vydržte ještě pět minut ...
02. 08. 2010 | 23:48

Targus napsal(a):

To xx:

Proč Mašínové neodpráskli Vaše nebo Polednovou? To by byla jedině správná odpověď v případě, že by byli opravdu odbojáři.
Svému fotrovi nesahali ani po kotníky, s tím nic nenaděláte.
02. 08. 2010 | 23:49

kacer napsal(a):

Targus

Kteří odboráři odpráskli nějakého vysoko postaveného Němce?
02. 08. 2010 | 23:51

xx napsal(a):

Béda: politický boj nespočívá pouze v zabíjení politiků. Politický boj je ve smyslu politických názorů a idejí za které se bojuje. Talibanci bojují za své ideje a moc. Hrdiny jsou pro ty kteří s nimi jejich politické ideje sdílejí.

Stejně tak Mašínové jsou hrdiny pro ty, kteří s nimi sdílejí jejich politické ideje. Vy je zjevně nesdílíte. No prosím, je to vaše věc.
02. 08. 2010 | 23:52

Targus napsal(a):

To xx:

"Ani Talibánci nezabíjejí obecně pro potěšení ze zabíjení,..."

Já tvrdím, že to není pravda.
Evropani jsou pro ně na úrovni zvláštních mluvících a střílejících ovcí. Navíc se většina z nich včetně žen vyžívá v mučení jakéhokoli druhu.Nic více, nic méně.
02. 08. 2010 | 23:52

Béda napsal(a):

kacer,

Nejste redaktor Dikobrazu? Odkdy odboRář = odboJář?
02. 08. 2010 | 23:53

Targus napsal(a):

To kacer:

Odboráři asi žádní, o tom nás v pionýru a ve vlastivědě nic neučili. Vy se ale něco do příště naučte o tom, co dělal za války se svou skupinou Mašínovo fotr.
Pak můžete tady něco žvanit
02. 08. 2010 | 23:55

mb napsal(a):

02. 08. 2010 | 23:55

mb napsal(a):

kdyžtak s tim pak zkuste myšlenkově / argumentačně polemizovat bedo nejen ... at vyjasníte / oddůvodníte pozici ...
02. 08. 2010 | 23:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

xx:
Tvrdil jsem a tvrdím, že únorový převrat v 1948 byl legální, o legitimitě jsem se nezmínil ani slovem. A už vůbec ne o tom, zda to bylo v pořádku, samozřejmě, že nebylo. Je třeba přesně myslet a stylizovat.
02. 08. 2010 | 23:57

xx napsal(a):

Targus: No jo, vidíte. Kdyby za války někdo odpráskl Goebelse a Hitlera, to by byly odbojáři. A oni se umazali jenom z nějakým protektorem v pidi zemičce a odskákaly to desítky nevinných dětí. Hanba sprostým vrahům.
02. 08. 2010 | 23:58

kacer napsal(a):

targus:

On je rozdíl, když je období okupace a když provádí puč a čistku "vlastní lidé" z národa.
02. 08. 2010 | 23:58

Béda napsal(a):

xx,

Talibánci mají politický program (podobně jako za války proti SSSR) s cílem vyhnat okupační vojska ze své země a instalovat svoji vládu, která byla vojensky svržena.

Útočí na politické (mocenské - symboly státní moci, státní úřady...), vojenské, ekonomické a jiné cíle.

O politickém programu Mašínovy skupiny jsem se nikde nic nedočetl. Ani o jejich boji proti politickým (jestliže nepočítáme místní četnickou stanici), vojenským, ekonomickým cílům.
03. 08. 2010 | 00:00

blue jay napsal(a):

Bada zvatla,

Ale kdyby na nej bafnul talibanec tak by si beda posral sve znackove spodky.
Natoz nejakej Masin, z toho by mel Beda prujem. Ale ted je Beda hrdina. Hrdine zvatla kdyz mu nic nehrozi. Typickej hrdinej Beda.
03. 08. 2010 | 00:00

Zbyněk Matyáš napsal(a):

xx:
"tisíce pracujících přece žádali pro Horákovou smrt"
Na tento žvást jsem už reagoval na předcházejícím podobně nesmysloným blogem pana Hvížďaly:
http://blog.aktualne.centru...
03. 08. 2010 | 00:00

kacer napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Když zítra půjdete do banky a přiložíte zbraň k hlavě nějaké úřednici a požádáte ji, aby vám dala peníze (dala, její vůle přece), tak to taky není legální.

Demise a jmenování nové vlády pod hrozbou krvavé revoluce (ozbrojené LM) přece nemůže být legální
03. 08. 2010 | 00:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Targus:
02.08.2010 23:49:06
Přesně tak.
03. 08. 2010 | 00:03

xx napsal(a):

Zbyněk Matyáš: no máte recht. Jenom to ještě aplikujte také na čtení příspěvku na něž reagujete ;)

V každém případě je vidět jak vám s argumenty dochází dech, když se snažíte takto neobratně slovíčkařit.

Například jste se zcela vyhnul (a nejen vy) mé námitce o smyslu diskuse s argumenty stvořenými agenty státní bezpečnosti a komunistickou propagandou.
03. 08. 2010 | 00:03

Targus napsal(a):

To mb:

"...(boj hrstky lidí proti obrovitému státnímu aparátu)..."

Tak pojmenovává ve vašem odkazu řádění Mašínovců autor Adam Drda.

Finta je v tom, že oni proti žádnému státnímu aparátu nebojovali, nepočítám-li podříznutého uspaného policajta. Milé embéčko, běžte se i s Mistrem pera Drdou pěkně vycpat.
Pokud chtěli bojovat, měli zdrhnout hned a nechat se nalít do cizinecké legie. Konec, tečka.
03. 08. 2010 | 00:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

kacer:
Měl jsem na mysli pouze formu, nikoliv obsah. Pojem ´legálně´ znamená podle práva. A tak to také proběhlo.
Demise nekomunistických ministrů byl politicky velmi naivní krok.
03. 08. 2010 | 00:05

Targus napsal(a):

To kacer:

Jaký je rozdíl zaútočit na služebnu gestapa odprásknout třeba krajského tajemníka, nebo již zmíněného Vaše?
Jediný, útok na služebnu za bílého dne byl téměř sebevraždou, kdežto toho Vaše by sejmuli celkem pohodleně.
Nevymlouvejte se na to, kdo a co tady dělal. Vraždu vysokého politického exponenta by snad bylo možno omluvit či dokonce oslavovat. Vraždění tuctových lidí a podpalování stohů ani náhodou.
03. 08. 2010 | 00:09

mb napsal(a):

Targus ... jste jeden z těch, co vykládá, co měli dělat, jak to měli dělat, jak to měli dělat správně ...

já jsem jeden z těch, kdo ocení, že vůbec něco dělali ...

takže se lišíme, co se dá dělat .... to už je ´demokracie´ ...

(demokracie vybojovaná chalupáři z domků po sudetských němcích ...)
03. 08. 2010 | 00:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Targus:
Adam Drda píše hlouposti.
03. 08. 2010 | 00:09

blue jay napsal(a):

Matyasi!
Ono opravdu desitky tisicu Cechu volalo po smrti Horakove! Pokud to nevis tak je to tva chyba. Boli te to tolik ze si to ve svem komunistickem mozku nemuzes pripustit? Je to pravda!A co me desi ze lide jako ty opet muzou volat po nejakem procesu pokud se dostanou k moci. Kdo bude dalsi Slansky ci Horakova? Verim ze se Matyasi uz NIKDY k moci nedostanou.
03. 08. 2010 | 00:10

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Targus:
Zabití Vaše nebo Urválka bych hodnotil velice kladně, Vaš až do konce svého života se nám všem vysmíval. Na toho si však Mašíni netroufli.
03. 08. 2010 | 00:12

xx napsal(a):

Béda: no tak já vám tedy doplním vzdělání. Politickým programem Mašínů byl ozbrojený boj s násilně ustaveným totalitním režimem, a vstup do armády Spojených států, se kterou se plánovali účastnit sovobozovacích bojů o Československo. Boj za svobodu a demokracii proti totalitní zvůli a okupaci.

Oni ten svůj politický program samozřejmě naplnili, získali zbraně, prováděli diverzní akce a následně pak podnikli útěk do zahraničí za účelem nástupu do US armády, což také udělali. Že se nakonec válka nekonala a totalitní režim zvítězil na dlouhých 40 let nelze dávat Mašínům za vinu, nebo je odsuzovat za to že to co dělali bylo zbytečné, protože to k porážce totality stejně nevedlo.
03. 08. 2010 | 00:12

mb napsal(a):

zase ta matyášovská drzost / provokace .... na toho si však mašíni netroufli ... njn ... jdu spát, mějte se ... dobrou noc lidem dobré vůle, smrt komunismu ( :-)
03. 08. 2010 | 00:13

Targus napsal(a):

To mb:

To jste napsal hezky. Mně odvezli do Reichu po válce polovinu rodiny.
Na té druhé půlce, která tady mohla zůstat a zůstala,vidím, že není všechno černobílé a téměř každý je svého štěstí strůjcem.
03. 08. 2010 | 00:14

Béda napsal(a):

mb,

"...Měl se člověk po únoru 1948 pustit do boje s bolševickou diktaturou? Měl bránit sebe a své bližní, když jim komunisté kradli majetek, vyháněli je z domovů, zavírali je do lágrů a mučili je v estébáckých vyšetřovnách? Neumím dát jinou odpověď než „ano“, ..."

Takže podle autora článku v Lidlovkách Mašínové, když podřízli chloroformem omámeného policajta, pokladníka, který převážel mzdy, podpalovali stohy slámy, tak "bojovali s bolševickou diktaturou a chránili své bližní." Policista je tedy symbolem diktatury (to stojí za zapamatování) a loupeže a žhářství se zabíjením těch, kteří hlídají majetek, resp. bezbranných je symbolem hrdinství a odboje proti totalitě.

Otázkou zůstává, proč nezaútočila "odbojová" skupina na nějaký národní výbor, proč skutečně nebránili své majetky a své rodiny? Proč zabíjeli lidi, kteří s tím ani vzdáleně nic neměli?
03. 08. 2010 | 00:15

Zbyněk Matyáš napsal(a):

blue jay:
Naštěstí na tu dobu mám dobré vzpomínky. Ty petice byly organizované komunistickými funkcionáři a lidé je podepisovali ze strachu. Navíc nebyly masové, protože lidi většinou nesouhlasili s popravou, v našem okolí jsme neznali jediného souhlasícího.
Lžete jako často.
03. 08. 2010 | 00:15

kacer napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Jak formu?
Uvedl jsem špatný příklad, když já vám budu jakkoli vyhrožovat a vy podepíšete darovací smlouvu, tak je neplatná.
Beneš tenkrát musel čelit těžkému dilematu, když komunisti začali dělat "bordel". Již jak jsem uvedl činnost defakto nelegálních Akčních výborů. Hrozba krvavé revoluce musela být v té době nasnadě. Z mého pohledu je to jako bych já vám přiložil ústí zbraně na spánek.
03. 08. 2010 | 00:17

Targus napsal(a):

To xx:

Je převeliká škoda, že je zrušena funkce politruka na všech úrovních. Vy jste na jednu takovou jako stvořený.

To Zbyněk Matyáš:

Bohužel se Mašínové příliš nepotatili. Bojovat možná chtěli, na opravdový boj byli ale značně bázliví.
03. 08. 2010 | 00:18

JenTak napsal(a):

To mb.
To jste mi to nandal... podle vás jsem "zalezlý zbabělec".
Nedokážete mi odpovědět na jednoduché morální dilema u jiných vrahů tak, jako si umíte odpovědět na Mašíny. Když tedy neznáte odpověď, nazvete mě zbabělcem.

Víte, že jste mě neurazil? Invektivy, které nahrazují argumenty nejsou urážka oponenta, to byste mohl vědět.

Na druhou stranu pochybuji, že byste si můj život za bolševika chtěl prožít. A to velmi pochybuji, věřte mi.
03. 08. 2010 | 00:19

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
To je až neskutečné, jak Vy jste hloupý. "matyášovská drzost / provokace" je pouhé střízlivé uvažování, kterého Vy nejste schopen.
Svatá prostoto!
03. 08. 2010 | 00:19

Zbyněk Matyáš napsal(a):

kacer:
Uvádíte špatné příklady stále.
03. 08. 2010 | 00:21

Béda napsal(a):

Na západ uteklo, legálně odešlo mraky lidí. USA odevzdaly ČR v Jaltě do Stalinovy sféry vlivu.

Pokud chtěli do USA měli odejít jako jiní a nemuseli zabíjet řadové občany, loupit a zapalovat jejich majetky.

Pokud chtěli válčit s režimem, měli válčit s režimem. To co provedli, nemělo žádný politický smysl ani dosah. Akorát zbytečně zabili několik lidí, aby ukradli peníze z výplat a zmizeli za hranice.
03. 08. 2010 | 00:22

Targus napsal(a):

To kacer:

Vy jste ale strašná kecka. Použitím násilí by komunisti totálně zprasili vše, co do tédoby vybudovali. Oni otřebovali legální vládu, nikoli krvavou řež. To by jim taky někdo mohl zakroutit krkem. Uvědomte si, že tzv. milice byli tatíci od soustruhů s lepačkami přes rameno, žádní vojáci či dokonce trénovaná komanda jaké měl k dispozici Hitler.
Motáte strašné kraviny.
03. 08. 2010 | 00:22

xx napsal(a):

Zbyněk Matyáš: voláte po přesnosti myšlení a stylizace. Pak mi dovolte abych upřesnil některá fakta. Mašínové zahájili svou vámi odsuzovanou činnost v září 1951. Prokurátor Karel Vaš byl ovšem tou dobou již měsíc ve vězení.
03. 08. 2010 | 00:23

Targus napsal(a):

A co Urválek, anebo hlasatelka Polednová, takto největší zločinec po Stalinovi?
03. 08. 2010 | 00:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

xx:
Omlouvám se, to jsem si neuvědomil. To je však detail, byly by i jiné cíle.
03. 08. 2010 | 00:28

Vico napsal(a):

Ať si jde na pohřeb Paumera, kdo chce. Jednoznačně jde o politické gesto. Nečas, proti kterému osobně , kromě změkčilé servilnosti,vlastně nic nemám, bude v "Mašínovské" tryzně působit obzvláště ujetě. Ten, který se ve funkci "chtěl udělat, nebo oddělat" a pak mu museli rychle vyměnit pemprsku, teď bude velebit lidi, kteří skutečně někoho "oddělali".

To teda bude tyátr...
03. 08. 2010 | 00:28

Béda napsal(a):

ještě dovětek: prostřílet se za hranice a vstoupit do US
armády s tím, že tato napadne Stalinův blok mi připadá jako známka naivity, ne li naprostého šílenství.

Jestliže mělo jít o politický boj, co mělo být jeho cílem? Vyvolat žhářstvím, zabíjením policistů a pokladníků
povstání, odstranit hlavu hydry?
03. 08. 2010 | 00:30

Čochtan napsal(a):

Komunistické Československo bylo stejně tak legální, jako byl legální Protektorát.
Desetitisíce Čechů hajlovali na Václaváku, o deset let později desetitisíce Čechů na stejném místě vyřvávalo slávu KSČ.

Jejich potomci dnes označují Mašíny za vrahy. Potomci degenerovaných lokajů. Potomci strachy pos..ných zbabělců. Zdědili jste povahu vašich rodičů. Fuj.
03. 08. 2010 | 00:31

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Targus:
Přiznám se, že případ Polednová mě s..e ještě teď. Nejen její osobní drzost, ale množství lidí, kteří ji litují, ubohou starou osobu.
03. 08. 2010 | 00:32

kacer napsal(a):

Zybněk Matyáš:

Dobrá.

Tak tady máte: http://www.blisty.cz/2004/2...

Cit.:
Část nekomunistických poslanců získali již před únorem systematickou prací členů Komise pro evidenci demokratických sil v ostatních politických stranách. Jiným slíbili výhody a významné pozice v parlamentu nebo v jiných složkách státní správy. Výjimkou nebyl ani nevybíravý nátlak a vyhrožování. Svoji úlohu sehrály i kompromitující materiály, které připravovalo Reicinovo vojenské obranné zpravodajství a Státní bezpečnost.
...
Zatím co generálové a důstojníci – členové KSČ a jejich příznivci bez skrupulí a mnohdy v rozporu s platným právním řádem a vojenskými předpisy tvrdě pracovali na obsazení klíčových pozic v armádě „spoléhali“ ostatní na to, že prezident Beneš jako vrchní velitel branné moci podobnému vývoji zabrání."
03. 08. 2010 | 00:32

xx napsal(a):

Zbyněk Matyáš: Pane Matyáši, my přece víme že to organizovali komunisti a že podepisovali lide pod nátlakem a že informace měli jen z oficiálních zdrojů. Já to uváděl jako ironii jestli znáte ten pojem. Jako kontrast k těm vašim poznámkám stran legálnosti komunistického puče. Mimochodem, jste alergický na expresivní projevy diskutujících, tak by jste se měl téhož vyvarovat, jinak působíte přinejmenším směšně. Stejně tak výčitky nad osobními útoky, jichž se z nedostatku argumentů sám v zápětí dopouštíte.

Béda: To je právě ta oficiální propaganda, že ukradli peníze aby zmizeli za hranice a přitom zabili nevinné lidi. V Majoru Zemanovi to takto bylo vykresleno. Otázkou je, nakolik se informace oficiální propagandy režimu, proti němuž Mašínové bojovali shodují s realitou. Vy zde používáte argumenty tehdejší propagandy, argumenty Mašínů odmítáte a jiné informace mít prostě nemůžete protože neexistují. Veškeré důkazy měla v rukou tehdejší státní bezpečnost pod vedením zkušených sovětských poradců.
Jste si toho vědom ? Nebo to odmítnete a postavíte se tak úplně mimo realitu, kamsi do role boha majícího pravdu bez ohledu na fakta.
03. 08. 2010 | 00:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan = mb.
Stejná hloupost, stejný fanatizmus, navíc s přidaným protofašizmem.
Na dobové fotografii je vidět mezi hajlujícími herci i K. Högera. Málokdo ví, že byl aktívním členem protinacistického odboje.
A hlupáci křičí.
I reCAPTCHA to píše: demagogs war
03. 08. 2010 | 00:37

Čochtan napsal(a):

Jestliže mělo jít o politický boj, co mělo být jeho cílem?
Vyvolat strach v řadových členech partaje, v těch malých kolečkách velkého stroje, v lidech, kteří neměli ochranku, a kteří pomáhali hnusnému systému.

Když chybí vrozená slušnost, pak nezbývá než aby strach donutil člověka nepáchat zlo. Aby předseda MNV se alespoň ze strachu choval slušně.
03. 08. 2010 | 00:37

kacer napsal(a):

Targus:

A kdo asi byli Hitlerovi SA?
Možná bývalí vojáci, ale stejně dlouho nezaměstnaní, vožralci, nedisciplinovaná horda.
Samozřejmě, že chtěli legální vládu, ale hlavně šlo o to převzít moc, ne? Snad si nemyslíte, že by komunisté dopustili, aby ve volbách zvítězili demokratické strany, bez komunistů udělali vládu a přidali se k Západu?!

Krvavá řež byla poslední možnost, ale podle mě toho byli schopni. Poslední možnost, která byla ale málo pravděpodobná, protože český národ lze "obalamutit", jako ve 38, či 39. Navíc si uvědomte, že na to nebyli sami, měli za sebou Moskvu. Tu Moskvu, která pracovala celou válku na tom, aby to v Československu pak přebrala.
03. 08. 2010 | 00:38

Béda napsal(a):

Čochtan,

když stále odbočujete. Co dělali vaši rodiče za Protektorátu? Taky byli tam co jste dnes vy, hajlovali, anebo byli v odboji? Pomáhali snad Židům a Romům?

Protektorát byl vnucen zvenčí (velmoci v Mnichově a pak zábor cizí mocí). Únor, pokud vím byl interní záležitostí občanů a politiků v sovětské sféře vlivu. Tolik k hlavním odlišnostem. Pokud o něm nějaké velmoci rozhodly, pak to bylo perspektivně na jednáních Stalina s Rooseveltem a Churchillem.
03. 08. 2010 | 00:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

xx:
"osobními útoky, jichž se z nedostatku argumentů sám v zápětí dopouštíte" Kde?
03. 08. 2010 | 00:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

kacer:
Co se tady snažíte dokázat? Tak se dělá politika i dnes, možná mírnějšími prostředky.
03. 08. 2010 | 00:41

xx napsal(a):

Béda: Mě zase připadá jako známka najivity a naprostého šílenství, že lidé v roce 1946 volili komunisty do parlamentu, že houfně vstupovali do komunistické strany a zpočátku nadšeně kolektivizovali a znárodňovali. Ovšem stačí si uvědomit za jakých okolností se to dělo a hned mi to tak přestane připadat.

Targusi: k vašemu exposé snad jen tolik, po bitvě bývá kdejaký frajtr generálem.
03. 08. 2010 | 00:43

Béda napsal(a):

Čochtan,

cílem politického boje je obvykle politická změna. Změna politického systému, reforma politického systému, změna vlády...

Myslíte, že krádeže zbraní, vražda spoutaného omámeného policisty, loupežná vražda, žhářství mohly něčeho takového docílit?

Jestliže bylo pravdou to co píšete - co bylo důsledkem "odboje" několika Mašínů? Stali se populární? Vyděsili místní papaláše, anebo se sami stali objektem honu na kriminálníky?
03. 08. 2010 | 00:46

mb napsal(a):

ztratil se mi příspěvek ale to neva ... beda fajn ze jste si precetl clanek a aspon na neco odpovedel ano , pro jentak ... nenazýval jsem vás zbabělcem ( nemůžu za to, že jste to vztálhl na sebe), targus myslel jsem, že jste lepší, zbyněk matyáš ... už jste se dostal na orwellovské myšlení ...4 nohy dobré 2 špatné ... čochtan = mb ...

já vás nechci urážet i když se mi to dere na jazyk ....
03. 08. 2010 | 00:46

Konrad napsal(a):

Bedo, Vase mysleni je myslenim slusneho cloveka, navic dobre informovaneho. Ovsem, s fanatiky nic nesvedete. Militantni pravicaci potrebuji sve hrdiny, pokud vsak nejsou, udelaji jich i ze zlocincu. Premier Necas se zrejme nechce shodit pred svymi kolegy, vlivnymi cleny ultrakonzervativniho kridla ODS,pro ktere jsou Masinove modla. Proto nechte Masiny fanatikum, kteri povysili vrazdy na hrdinstvi.Pro me je dulezite, ze slusny clovek neco takoveho nikdy neprijme.Ja osobne, v den Paumerova pohrbu budu myslet na obeti Masinovskych vrahu, a na jejich pribuzne, nebot heroizace sprostych zlocincu je pro ne vysmechem.
03. 08. 2010 | 00:47

kacer napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Oponuji Vašemu tvrzení, že převzetí bylo legální.
Dneska je korupce taky nelegální, vydírání jakbysmet. Pokud o takových případech víte a máte důkazy, běžte podat trestní oznámení.

Co vy chcete dokázat? Chcete říct, že když se to dneska dělá, tak to bylo tenkráte nelegální?
OK, dneska se taky vraždí, takže vraždy v 50. letech byly legální :-P
03. 08. 2010 | 00:47

xx napsal(a):

Zbyněk Matyáš: v komentáři na diskutujícího mb 3.08.2010 00:19:56 píšete " To je až neskutečné, jak Vy jste hloupý. "matyášovská drzost / provokace" je pouhé střízlivé uvažování, kterého Vy nejste schopen.
Svatá prostoto! "

Válal jste po přesnosti myšlení u druhých a sám si tu práci rozhodně nedáváte. To je trochu pokrytecké, nemyslíte ?
03. 08. 2010 | 00:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

xx:
Inu po válce, po osvobození většinou Sověty nastala pochopitelná eufórie a vděčnost.
"po bitvě bývá kdejaký frajtr generálem." Ano, tak píše Karel Hvížďala.
03. 08. 2010 | 00:49

Béda napsal(a):

xx,

jenom jestli to vstupování do komunistické strany a volení komunistů tak trochu v důsledku toho, co se dělo v ČSR před válkou a za války? A podobné víry, jakou je dnes víra lidí v neposkvrněnost Kalouskovy TOP a Johnovy VV. Prostě měli své zkušenosti a uvěřili jim.
03. 08. 2010 | 00:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

xx:
Určitě není, reagoval jsem věcně, v následnosti na nadávky nicku ´mb´ střízlivě a s fakty. Nick ´mb´ se v argumentaci projevil jako velice hloupý diskutér.
03. 08. 2010 | 00:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

kacer:
Netvrdil jsem, že justiční a další vraždy v 50. létech byly legální. Dále Váš myšlenkový kotrmelec komentovat nebudu.
03. 08. 2010 | 00:54

mb napsal(a):

zbyněk matyáš vy nejste ten soudce, který rozhoduje kdo je nebo není chytrý / hloupý diskutér ...

vaše jste pokazil, legalitu převzetí státu komunistickou stranou jste pokazil, autorovi nadáváte že dělá z vrahů hrdiny, vy do mě kamenem, já do vás chlebem ... a pak že nebudu spasen ...

matyáši matyáši ...
03. 08. 2010 | 00:57

kacer napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Justiční vraždy? Kde se o nich zmiňuji?
Já poukazuji na převzetí moci komunistama v únoru roku 1948, nejen vládní. Legální převzetí moci přece nemůže být provedeno pomocí vyhrožování, vydírání a korumpování, když ještě přihlédneme k tomu, že jim to lid nemůže vrátit v dalších demokratických volbách, které defakto nebyly.
Nekomentujte, nemám Vám to zazlé.
03. 08. 2010 | 00:58

xx napsal(a):

Bédo: pochopte, že politickým bojem není jen ta činnost, která vede k pádu režimu proti kterému bojujete.
03. 08. 2010 | 00:58

Honza H. napsal(a):

Myslím, že je třeba odlišit dvě věci - regulérnost odboje a regulérnost jednotlivých činů. Mám za to, že odboj byl regulérní. Komunistický režim byl zločinný režim. Všechny jednotlivé činy ale nutně nebyly regulérní. Mám za to, že zabití pokladníka regulérní být mohlo (šlo o sebeobranu - pokladník vytáhl pistoli), zatímco zabití policisty v Čelákovicích regulérní nebylo. Shrnul bych: "Byli to hrdinové, ale tohle se jim nepovedlo. Tohle se jim nepovedlo, ale byli to hrdinové."
03. 08. 2010 | 00:59

xx napsal(a):

Zbyněk Matyáš: věcně, nikoli však k tématu diskuse ale k osobě mb, což jste mě vyčetl. To je pokrytecké.
03. 08. 2010 | 01:01

Zbyněk Matyáš napsal(a):

kacer:
"Legální převzetí moci přece nemůže být provedeno pomocí vyhrožování, vydírání a korumpování" Jak to, že ne? Vždyť se tak často děje ve všech demokraciích. Není to tak dávno, kdy v USA prezidenti byli stříleni.
03. 08. 2010 | 01:04

Zbyněk Matyáš napsal(a):

xx:
V případ ´mb´ jsem to považoval za nutné, ve Vašem ne. Ještě nestačí? A proč se ho zastáváte?
03. 08. 2010 | 01:05

xx napsal(a):

Honza H.: tvrdit, že vše udělali dokonale a bez chybičky je samozřejmě hloupost. Vyčítat jim, že to neudělali dokonale a bez chyb ještě větší.

Ovšem zde je řadou lidí zpochybňována podstata a na to je třeba hlasitě upozornit.

Za války byly tyto "nepovedené" excesy partyzánů vyviněny speciálním zákonem č. 115/1946 .
03. 08. 2010 | 01:06

Zbyněk Matyáš napsal(a):

kacer:
"OK, dneska se taky vraždí, takže vraždy v 50. letech byly legální :-P
03.08.2010 00:47:28"
Vy jste neměl na mysli justiční vraždu M. Horákové či dalších?
03. 08. 2010 | 01:07

Konrad napsal(a):

Honzo H, vrazda pokladnika byla spachana v ramci loupeze, proto regulerni byt nemohla.Jak bylo nalozeno s penezi z teto "regulerni" loupeze, asi vite. Ja se ptam. Proc nebylo techto penez pouzito na podporu pronasledovanych komunistickym rezimem, ci na vyrobu tiskovin, nebo na organizaci uteku ze zeme, ale pouze na nakup nesmyslu?
03. 08. 2010 | 01:08

xx napsal(a):

Zbyněk Matyáš: Já se nikoho nezastávám apen Matyáš. Vy jste mne okřikl abych nebyl osobní a držel se tématu. Tak jsem vás upozornil na to, že se sám dopouštíte stejných chyb pro které jste mne káral.

Stejně tak jsem vám připomněl, že když chcete někoho školit z přesnosti myšlení, měl by jste pečlivěji vážit svou vlastní argumentaci, aby jste se nedopouštěl nepřesností.

To je celé.
03. 08. 2010 | 01:09

Honza H. napsal(a):

xx: Ano, to mám na mysli. Myslím, že mnozí lidé snáze uznají, že to byli hrdinové, když zároveň bude řečeno "ano, toto byl exces".
03. 08. 2010 | 01:11

xx napsal(a):

Konrad: že by si založili nadaci nebo výbor Josefa Mašína na podporu nespravedlivě stíhaných ? Nebo za to měli nakupit pilníky a pašovat je do přísně střežených věznic ?

Prosím vás, uvědomte si že Mašínové působili mezi roky 1948-1953 a ne v osmdesátých letech !!!
03. 08. 2010 | 01:12

Zbyněk Matyáš napsal(a):

xx:
No a já Vám dokázal, že i reakce na osobní útoky byla věcná.
A jedinou faktickou chybu jsem uznal a omluvil se. Co více třeba?
03. 08. 2010 | 01:15

kacer napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Uveďte příklady, kterých, kdy a kým, prosím.
S tím střílením prezidenta to nechápu. Jakože víceprezident, kterého si prezident vybral, nechal zastřelit prezidenta, aby se dostal na jeho místo?
03. 08. 2010 | 01:17

kacer napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Popravdě jsem mě prve na mysl přišla zde diskutovaná "vražda Mašínů", ale můžeme to stáhnout na všechny v té době...
Ale nechte to být, to byl takový trapný výlev.
03. 08. 2010 | 01:19

Béda napsal(a):

xx a spol.,

z vašich reakcí bych mohl dovodit, že ve vašich očích je nevinen ten, který z důvodu nespokojenosti s politickou situací (třeba nějaký naivní pošuk, skupina naivních pošuků) kvůli tomu, že vlivem Klausovy privatizace přišla jejich rodina díky podvodníkům o úspory v kampeličce, ve fondu a pod. začne loupit v bankách, zakládat požáry, mordovat policisty "jako představitele státní moci".
03. 08. 2010 | 01:22

Konrad napsal(a):

xx, nebudte smesny, v odbojovych skupinach za protektoratu bylo uplne bezne ze se penize ziskane ruznymi zpusoby, pouzivali na podporu rodin zatcenych, kteri zustali bez zivitele, ci na vyrobu letaku, ci na jine potrebne ucely.Take na zachranu Zidu. Penize vozili do protektoratu i parasutiste, poslouzili treba na uplaceni pracovnika abwehru Paula Thumela, ktery za ne prodaval cenne informace. Neni mi znamo, ze by Adolf Opalka koupil za ne motorku...Proberte se clovece.
03. 08. 2010 | 01:23

xx napsal(a):

Zbyněk Matyáš: jenomže já jsem věcnost nerozporoval.

Jinak celý váš postoj k tématu je jedna velká faktická chyba. Opíráte váš názor o informace komunistické propagandy a ještě to vydáváte za racionální a vyvozujete jednoznačný závěr.
03. 08. 2010 | 01:25

Honza H. napsal(a):

Konrad: Do hodnocení legálnosti té konkrétní akce jsem se pouštět nechtěl (nemám na to čas). Šlo mi o jen to zabití toho pokladníka - oni ho přece zabíjet nechtěli, došlo k tomu v potyčce poté, co na ně vytáhnul pistoli.
03. 08. 2010 | 01:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

xx:
"Opíráte váš názor o informace komunistické propagandy" Nikoliv, o rodinné zkušenosti. Můj otec pracoval v protinacistickém nekomunistickém odboji, mj. také distribuoval ty peníze zmíněné výše např. vdovám po letcích padlých v Británii...atd., takže vím toho dost na zaujetí racionálního postoje. A ten je samozřejmě odlišný od Vašeho.
03. 08. 2010 | 01:30

Dingo napsal(a):

konečně to má vrah Paumer za sebou, Mašíni jsou na řadě, snad budou umírat a trpět déle než ti, které popravili
03. 08. 2010 | 01:36

Béda napsal(a):

Honza H.,

jasně byli to dobráci od kosti. Asi proto vykradli policejní stanici, ukradli pistole (zabili přitom policistu) a při loupeži peněz si s pokladníkem chtěli jenom přátelsky poklábosit. Zabít jej samozřejmě neměli v úmyslu, podobně jako policistu, který "viděl jejich obličeje".

V podstatě měli jenom smůlu, že narazili na pedanta ze staré školy, který majetek továrníka, zrovna jako majetek svých kolegů hájí s nasazením vlastního života.

Byla to jeho chyba. Kdyby jim vyhověl, peníze vydal, pklábosili by a přátelsky se rozešli.
03. 08. 2010 | 01:39

Dingo napsal(a):

Proč se Mašíni bojí přijet do čech? Mají špinavé svědomí? Bojí se lynče? Zatčení? Mašíni a lidé, kteří je oslavují jsou odpadem naší společnosti
03. 08. 2010 | 01:42

Fred napsal(a):

Honza H: ale pokladník by pistol nevytáhl, pokud by ho nechtěli okrást, že! Nezapominejte na to, že Mašíni také loupili, nejenom vraždili, na to se často zapomíná!!!
03. 08. 2010 | 01:44

prirodovedec napsal(a):

Diskuse k Masinum zde probihala mnohokrat a daleko detailneji a nehodlam se ji ucastnit.

Pouze jsem si vsiml, ze se stava tradici, ze by autorovi ctenari (pripadne jinych autoru) meli za neco pocitovat vinu, stydet se a vyrovnavat se s tim nejlepe i za sve predky i predky jinych.

Jednou jde o Masiny, jindy o odsun, potom o Benese, o rozpad R-U, o zruseni slechtickych titulu, o bezny zivot prezidentovych chaluparu, ... atd., atd.

Je nutne poznamenat, ze injektovani pocitu viny je cenna taktika casto pouzivana ovladajicimi vuci ovladanym.

Problem je, ze ti hnusni obyvatele CR cela staleti tuto injektaz jaksi nezvladaji a sve pocity viny nevnimaji podle prani injektujicich a jeste se jim vysmivaji.

Myslim si, ze je cas to dolozit prikladem a vysmat se injektujicimu autorovi a podivat se, zda i jemu nelze neco injektovat. Pravdou je, ze nektere dale uvedene prameny se jevi dosti sporne, polozme si ale otazku, jak by se v jejich svetle asi bratri Masinove a Paumer podivali na autora. Zadal si? Nezadal?:

http://www.novysmer.cz/cont...

" Jak se dívat na skutečnost, že další z nich, publicista Karel Hvížďala, absolvoval za krutého komunistického režimu studijní pobyt na prestižní Vysoké škole Všesvazového leninského Komunistického svazu mládeže v Moskvě, ještě dříve než v osmdesátých letech emigroval? V žádném jeho životopisu jsem se o tom dodneška nic nedočetl. Je to opomenutí zcela náhodné? Snad v sobě netají i tento přemet něco obdivuhodného? Vždyť nikomu z tehdejšího druhého břehu se nedostávalo cti zasednout ve škamnách leninské školy v moskevských Vešňakách a stát se politologem!"

Pise to ovsem znaly komanc Hrabica casto nasazujici na senatora Stetinu. Dalsi odkaz uvadi:

http://www.ivtt.net/ukazky/...

"Karel Hvížďala (uvádí: vždy bezpartijní, byl ovšem v ČSM a studoval v Moskvě)."

Antimasinovsky pramen:

http://pohranicnik.bloguje....

"Dalším vzorkem může být novinář Karel Hvížďala. Ve svém krátkém životopise hned vedle článku zdůrazňuje Hvížďala svůj exil od roku 1978 a působení v novinách. Hodí se to. To, že studoval na elitní komunistické fakultě v Moskvě v roce 1966 politické vědy, nic neuvádí. V letech 1968 – 1970 mu předchozí studium leninismu v Moskvě vyneslo místo v komunistickém časopise pro mládež Mladý svět. Ani normalizace, kdy mnoho lidí prchalo ze země jeho kariéru nezastavila – odchází do Albatrosu, kde působí jako redaktor. Odvaha tehdy psát o „bezhlavé službě totalitnímu režimu" však v Moskvě vystudovanému novináři nějak chyběla. Ještě zajímavější je, že byl veden StB pod krycím jménem DROZD a jeho svazek byl (stejně jako tisíce jiných klíčových svazků fondu Z) zničen 8.12. 1989."

Zajimava je glosa:

http://www.danes.cz/odhalen...

"Nezbytné personální propojení mezi dvěma veřejnými provoláními zajišťoval Karel Hvížďala, jenž podepsal obě (o jeho významné pozici v organizaci svědčí skutečnost, že vedl Dálkový výslech s Václavem Havlem)."

Dalsi oblibena a casto kladena otazka, viz diskuse

http://blog.aktualne.centru...

http://blog.aktualne.centru...

moralizujicim autorem nediskutovana je:

http://www.cibulka.net/nnov...

vyskyt jeho jmena mezi signatari Anticharty. Nebo jmenovce?

Prakticky nikde se neobjevilo autorovo vyjadreni k uvedenemu kanalu. Jak se tedy autor ridil svym:

"Karl Jaspers došel k přesvědčení, že kdo se zúčastnil rasového (u nás bychom řekli třídního) šílenství, kdo měl iluze o výstavbě (u nás socializmu) založené na ideologickém podvodu, kdo se smiřoval se zločiny (u nás bylo neprávem odsouzeno asi 208 000 lidí, z toho 4 500 zemřelo ve věznicích, emigrovalo 179 000 lidí, na hranicích bylo zastřeleno 374 lidí a popraveno bylo 254 občanů), je nejen za minulé hrůzy odpovědný, ale musí se morálně obrodit."

Podarila se moralni obroda autorovi? Odchodem do zahranici? Muze vlastne mentorovat, aniz by se svym ctenarum vyzpovidal? Obstoji ve svych vlastnich meritcich? A navic tem prisnym masinovskym?

Bezesporu vzpominat umi viz jeho vzpominka na poslouchani Tigrida na Svobodne Evrope v deseti letech (viz i diskuse)...

http://hn.ihned.cz/c1-22292...

Vecny pohled, ktery upresnuje predchozi nabizi:

http://cs.wikipedia.org/wik...
03. 08. 2010 | 01:47

prirodovedec napsal(a):

Dalsi otazky k vyrovnani se mozna nabizi povestna privatizace mlade fronty. Zajimavy zdroj je bakalarska prace:

http://www.blisty.cz/art/23...

V detailech najdeme:

"Jiří Vančura situaci vidí takto: na jaře roku 1990 už bylo zřejmé, že majetek KSČ a tím i její podorganizace SSM bude „vrácen lidu ČSFR“. Toto ošetřovalo i zákonné opatření Předsednictva FS ČSFR z 18.5.1990, předcházející ústavní zákon 496/1990 Sb. z toho podle Vančury vyplývá, že riziko příchodu nějaké nové kontrolní skupiny nebylo a Neffovo tvrzení o „demokratickém nástupci SSM“ (tamtéž) považuje za „účelové“. Dále Vančura v Listech č. 6/2000 (Vančura, Zeman, 2000) upozorňuje, že od ledna 1990 už vydavatelem deníku MF nebyl SSM, ale Vydavatelství Mladá fronta. SSM tedy pozbyl už předem jakýchkoli nároků, ať na prostor v deníku samém nebo na zisk. ...
Co se týče legálnosti a respektování právních forem vzniklých po listopadu 1989, tak podle Vančury byla privatizace z právního hlediska pochybná nebo rovnou nezákonná: od 18. května 1990 existovalo zákonné opatření Předsednictva FS ČSFR, následně potvrzené Ústavním zákonem 496/1990, podle něhož veškerý majetek KSČ a její převodové organizace SSM bude „vrácen lidu ČSFR“ (Zeman 2000). od té doby se nesměl majetek přesouvat a Vančura se odvolává na Nepila a jeho názor o tom, že deník „BYL“ majetek. Vyčítá privatizátorům, že „v krátké době (MF) prodali zahraničnímu zájemci za desítky milionů“ (Zeman 2000). Navrch ještě bezděčně legalizovali všechny jejího vzoru následující privatizace periodik. Podle Vančury privatizátoři zastírají „velmi praktické pohnutky“ pohnutkami politickými, „málo hodnověrnými pro ty, kdo tehdejší léta intenzivně prožívali, nebo je hodlají dobře poznat“ (Zeman 2000).

Jedním z nejostřejších kritiků privatizace MF i privatizace jako celku je český odborník na kapitálové trhy žijící v Londýně, pan František Nepil. Nepil argumentuje tím, že majetko-právního hlediska byly věci jako seznam předplatitelů, pozice deníku na trhu, jeho renomé a „goodwill“ MF jako celek (tedy veškerý nehmotný majetek, který právě privatizátoři převzali od státu) státním majetkem, který odhaduje „na nejméně 2 miliardy korun v dnešních penězích. V Británii by takový převod státního majetku šel okamžitě před soud, majetek by byl státu navrácen a následovaly tvrdé tresty - odhaduji asi 15 až 20 let vězení“ (Nepil 2004). Nepil dále tvrdí, že v roce 1990 mělo Československo dostačující zákony „proti rozkrádání státního majetku“ (Nepil 2004).

Přesto privatizace – podle Nepila rozkrádání majetku státu – pokračovala a poslanci odhlasovali další (podle Nepila protiústavní) zákony, které povolují bezúplatný převod státního do soukromého vlastnictví. „Privatizace byla převodem dvoumiliardového státního majetku bez náhrady do rukou několika jednotlivců. v civilizovaných zemích by se to nazývalo krádež."

Otazkou pak je, kde v sobe bere autor silu moralizovat ...
03. 08. 2010 | 01:47

xx napsal(a):

Béda: Nikoli, pokud někdo přišel o majetek v kampeličce, nebylo to vinou politického zřízení, tedy vinou svobody a demokracie. Ti pošuci by pak nebojovali za svobodu a demokracii ale jen za své úspory a majetek. To ale nebyl případ Mašínů.

Konrad: no jo, tak proto že koupili motorku, a ne potravinové lístky pro rodinu Slanského nebo Horákové to byli zločinci.

Je třeba si také uvědomit, že nebyli součástí široce organizovaného odboje exilovou vládou z Londýna, takže vůbec získat informace o komkoli kdo byl zrovna ve vězení bylo obtížné. Samozřejmě že mediálně známí a propagandou notně zmiňovaní byli především politicky nepřijatelní kolaboranti nebo přímo komunisté, jako Slánský. Takové podporovat asi nešlo. A o ostatních tehdejší média mlčela, rodiny hlídali StBaci a sami raději nikomu nic neříkali.

Padesátá léta byla v lecčems brutálnější než protektorát. Nikdo nevěděl dne ani hodiny, kdy vás soused obviní. Nefungoval mezi lidmi tak dobře taková ta společná nenávist k nepříteli. Nepřítel nebyl tak jasný, tak vidět.

Pokud toto vezmeme v úvahu, pak Váš argument nelze přijmout.
03. 08. 2010 | 01:49

mp napsal(a):

Teprve čas ukáže, zda divadelní pohřeb pana M.P. nebude jen další událostí, ke které nemělo dojít. O tom, zda je činnost této skupiny odbojem, či pouze akcí skupiny psychopatů, jež sledovali pouze vlastní cíl, by se mělo opravdu více hovořit.
03. 08. 2010 | 01:52

xx napsal(a):

Zbyněk Matyáš: Ale já mluvím o Mašínech a jejich činnosti. To znáte také z rodiny ? Nějaký člen vaší rodiny byl vyšetřovatelem těch případů údajných vražd ? Asi ne, viďte. Tak odkud máte tedy informace o tom jak se to semlelo, když ne od Mašínů nebo od komunistické propagandy. Jiné informace o těch případech prostě neexistují.
03. 08. 2010 | 01:55

Konrad napsal(a):

xx, ne proto, ale analyza cele jejich cinnosti jednoznacne vykazuje jejich misto v archivech kriminalistiky, nikoliv mezi velkymi syny naseho naroda.
03. 08. 2010 | 02:05

tomas napsal(a):

to matyas, diky za vas komentar, ted alespon vim, ze jsem se pred dvaceti lety podilel na svrzeni legalniho rezimu. kolik si myslite, ze bych za to mel dostat?
03. 08. 2010 | 04:13

Béda napsal(a):

xx,

myslím, že nemáte pravdu. Třeba by byli přesvědčeni, že bez politického zřízení kde špinavé peníze neexistují a svoboda nezná mezí ani v okrádání, které v devadesátých letech zůstávalo v ČR většinou bez trestu, anebo byli tresty zcela výjimečné kvůli "neprůkaznosti zlého úmyslu, špatnému podnikatelskému záměru"... by jejich rodinu nikdo neokradl. Třeba by si naivně mysleli, že svou kriminální činností něco změní (zapálením stohu slámy, okradením vozidla bezpečnostní agentury, krádežemi zbraní na policejních stanicích... Je to o individuální zkušenosti a o životním názoru.
PS: otázka - co se dalo v r. 1952 pořídit za 850 tisíc Kč? Proč z uloupených peněz Mašíni, jestliže to byli odbojáři a šlo jim o politický boj, nic nevěnovali ani na podporu vyvlastněných, lidí s opozičním názorem...? Proč peníze použili na osobní účely?
03. 08. 2010 | 06:50

Pepa Řepa napsal(a):

To přírodovědec
Dobrý příspěvek, vidím že jste pochopil implantaci-Vy tomu říkáte injektaci- pocitu viny.
Ale to je přece nástroj PC, jeden ze základních nástrojů, používaných zleva a rychle osvojený druhou stranou.
Teď se stalo místní modou manipulátorů vnutit druhému pocit viny za své-údajné- hulvátství.

Nehodlám hodnotit ani Mašíny, ani Palmera, je to stokrát obehrané. Také mně připadá, že Hvížďala není tím pravým, kdo by mohl hoodit kamenem, ale je to ve sféře spekulací.Nevím, zda zpíval jako drozd.

Docela ale rozumím embéčku a jeho rozhořčení.Ten režim byl hnus a nevím, proč bych měl ten hnus realizovat.
Všimněte si, jak mnozí teskní po Julkovi Fučíkovi, zdejší režim označují jako ultrapravicový a přitom odmítají označení za pohrobky starých časů.
To sice mohu verbálně popírat, ale ze souvislostí to jasně vyplývá.
Milejší jsou mně ti, kteří prohlásí, ano byl jsem komouš jako řemen a moje srdce zůstalo rudé.

Navíc do toho vstupuje pravolevé přetahování lanem, když půjde na funus Nečas, zaorálkovití začnou kvičet z principu.

Odvaha lidem jako Palmer nechyběla, ale mými hrdiny nejsou.Těmi byli a jsou VH (až do smrti Olgy-pak už ne) a zvláště Ivan Medek a Pavel Tigrid.
Lidé s rovnou páteří a jasnými slovy.U Havla to vymizelo i Tigrida a Medka ne.
Julek Fučík je ten poslední, kdo by mne dojal.

Z mnoha příspěvků tady se mi zvedá kufr a nevím, proč bych měl držet pusu a z komunistického režimu dělat režim, s dnešní dobou srovnatelný.
Mějte se.
03. 08. 2010 | 07:01

tomas napsal(a):

to beda, muzete mi, proim, vysvetlit proc za valky Spojenci bombardovali Drazdany, proc Americane svrhli atomove bomby na Hirosimu a Nagasaki .. proc zabijeli lidi, kteri s tim vubec nic spolecneho nemeli? proc nebojovali jenom s wehrmachtem, gestapem ..? proc nesejmuli jenom Hitlera nebo japonskeho cisare?
03. 08. 2010 | 07:03

Béda napsal(a):

tomas,

to prosím pěkně nemůžu, ale mohu se o to pokusit. Tyto státy chtěly jiným státům (všimněte si prosím, že se jedná o státy, nikoli o skupinky osob), zastrašit jiné státy a dát jim na vědomí jejich bezmoc a svoji absolutní vojenskou převahu. Navíc, při válce velkých státních celků dochází k plošným vojenským akcím, omylům...

Skupinu bří Mašínů, bych rozhodně nesrovnával s činností kteréhokoliv státu - neměla žádné oficiální pověření kteréhokoliv státu ani politické organizace, sama nereprezentovala žádnou politickou organizaci a nestala se zázemím žádného politického odporu.

Dle mého šlo o izolovanou skupinu naivních, politicky frustrovaných jedinců, kteří použili zcela neadekvátní -kriminální metody k tomu, aby přišli k penězům. Pak už to byla jenom z nouze ctnost.
03. 08. 2010 | 07:20

Pepa Řepa napsal(a):

To Líný Černý Pes
nevím, jestli Vás někdo označil za protofašistku či je to jen nadsazené podobenství. Čtu jen to, co mne zajímá, roluju, unikají mně souvislosti.
Pokud k tomu došlo nebo dojde, zachovejte klid a dobrou mysl.

Někdy je úsměvné, když Tři hrbáči z Damašku obviní druhého, že má skoliozu páteře.
Je to stejný song, jako byl Kostlánův řád pathologické ssedliny.
Hodně štěstí.
03. 08. 2010 | 07:32

Pepa Řepa napsal(a):

Pardon-relatizovat.
Bédo
Dle mého šlo o izolovanou skupinu naivních, politicky frustrovaných jedinců..
-------------
Že jsem tak smělý Bédo, Vy jste za bolševika frustrován nebyl?
Vám ten režim konvenoval?

Hmm cesta jak přijít k penězům, říkáte? Hrstka proti 20000 lovcům a probít se s prostřeleným břichem do západního Berlína?

Odvážné tvrzení o cestě, jak přijít k penězům, řekl bych.

Jen bych řekl, že odvaha k Vašemu tvrzení je z jiného soudku než odvaha toho Palmera.
Když jsem ten příběh slyšel poprvé, řekl jsem si to není možné, to si někdo vymyslel.Dostat se tímto způsobem přes čáru nebylo možné.

Ale co, lidi jsou různé- někdo Palmera, jiný Falmera, že ano?
03. 08. 2010 | 07:45

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane Hvizdalo,

vy jste psal v 60-70. letech do Mladeho sveta (mozna jste byl i v KSC?). Odbojari typu Masinu vas klidne mohli vyhodnotit jako prisluhovace rezimu a pri nejake akci zabit. Bylo by to podle vas spravne a oceneni hodne hrdinstvi?

..
03. 08. 2010 | 07:57

Pepa Řepa napsal(a):

To přírodovědec
No, že by účast na pohřbu byla ten Turning Point, kdy dojde k obrodě -jak píše autor?
.....nevím, nevím.

Taky odvážné tvrzení. Koho chcete obrodit? Národ?
Ohavné -staromodní slovo, relikt 19. století, tlučou do hlavy manipulátoři.
Společnost? Kterou? hmm, vykládejkte to v Chánově nebo Sapě.

Já když dnes slyším výzvy k "Obrodě" zbystřím, cože se to zase šije za všivárnu.
Je tady někdo, kdo má takový morální profil, aby mohl k obrodě vyzvat?
Ptám se. Nic víc.
03. 08. 2010 | 08:01

Béda napsal(a):

PŘ,

každý - jakýkoliv režim je srovnatelný s jakýmkoliv jiným režimem. Záleží na tom, co porovnáváte - podle jakých kritérií: Příkladně -
můžete si zvolit tucty kritérií počínaje politickou a ekonomickou svobodou (resp. kvázisvobodou), dosaženou životní úroveň, kulturní úroveň, kriminalitu, sociální ochranu a ochranu slabých, počet nezaměstnaných, zadluženost vnější a vnitřní, úroveň právní ochrany, počet přímých a nepřímých obětí, školský a zdravotní systém, úroveň vědy, práva menšin, dosažený ekonomický význam státu ve srovnání s jinými státy, úroveň národního průmyslu a zemědělství, životní jistoty,
technologická vyspělost atd., atd..

Porovnávat a hledat přednosti a zápory můžete takřka u čehokoliv. V závěru záleží pouze na tom, co leží na misce kladů a záporů na jedné a co na druhé straně a na vašich preferencích.
03. 08. 2010 | 08:02

Béda napsal(a):

PŘ,

Mašíni si zvolili svou vlastní cestu. Mohli se pokusit o emigraci tak jako spousta jiných.

Jejich politický odboj (pokud se vůbec dá mluvit o odboji) postrádá prvky racionality a ve výsledku šlo o zcela kontraproduktivní akce - nikoho k ničemu nemibilizovali, naopak vražděním řadových občanů spíše popouzeli. Loupežnou vraždu civilisty chránícího majetek, žhářství, vraždu svázaného omámeného policisty já osobně za žádné hrdinství nepovažuji. Kdyby to udělal kdokoliv jiný - třeba komunista, sociální demokrat... ze stejných pohnutek považoval bych to za stejný odsouzeníhodný kriminální čin jako u Mašínů.
03. 08. 2010 | 08:09

Pepa Řepa napsal(a):

To přírodovědec
ještě k těm nástrojům PC.

Další oblíbenou fintou manipulátorů je pranýřování diskuse, která sklouzne k diskusi "ad hominem".
Sklouzli jsme k ní oba.
Logicky, řekl bych, článek musíte zasadit do kontextu s ostatními články a hlavně činy a postoji autora.

Manipulátor obvykle radí, diskutovat pouze k předmětu.
Kdy se obrodit. Kdy bude sraz. Flagelantské důtky s sebou.Hlavně vyargumentovat, co máte proti Obrodě. Nejlépe z Wikiny(že jo, Bédo?)
Je to -přirozeně-nadsázka, ale je to tak.
03. 08. 2010 | 08:13

Béda napsal(a):

PŘ,

již se z časových důvodů nemůžu věnovat podnětné diskusi s vámi. Ostatně myslím, že jsem k tématu řekl všechno, co jsem měl na srdci. Zatím se mějte!
03. 08. 2010 | 08:24

jepice napsal(a):

Karel Mueller píše: "Většina národa tehdy komunisty podporovala, značná část fanaticky, zbytek mlčel a přizpůsobil se."

Ta většinová podpora je mýtus, který se za totáče neustálým opakováním chtěl stát pravdou, a jak vidím, je stále ještě zadřený v podvědomí mnohých.

Historie skupiny bratří Mašínů není černobílá. Právo na ozbrojený odpor proti sprosté diktatuře, která popírá veškerá práva, zejména právo na spravedlivý soud, bezpochyby existuje. Ale každý člověk, který je v tomto smyslu hrdinou, protože se odvážil vystoupit za spravedlivou věc proti ohromné přesile, musí počítat s tím, že historií budou váženy i jeho jednotlivé činy. A že za ně může být i odsuzován.

V jedné vteřině jsi hrdina, v další se navíc můžeš stát vrahem. A pořád jsi to ty. Je těžké to přijmout. Pro všechny, zejména pro aktéry samotné.
03. 08. 2010 | 08:28

Rumcajs napsal(a):

jepice:

Přesné.
NSDAP měla taky většinu, taky své zákony a přesto by nikoho nenapadlo označit odbojáře za zločince.

Je neuvěřitelné, jak se i inteligentní člověk nechá zmasírovat.
03. 08. 2010 | 08:31

Tencokida Hnuj napsal(a):

Hvízďala tedy vytáhl ze sklepa svého mausra, pásy s náboji omotal trup, na hlavu si nasadil ušanku, zapálil si havana a hrrrr do boje s komunisty.
Pojednou však zjišťuje, že válka již skončila, lidé kolem něj si klepou na čelo a všichni pospíchají, aby si koupili lístek na zájezd do Vídně.

A tak sprostě zakleje, mausra přihlásí na Policii, místo ušanky si nasadí cylindr, típne havana a upaluje na Privatizační úřad, neb nechce, aby ho vývoj událostí opět předběhl.

Zcela legálně drženého mausra a ušanku pak vytahuje jen při zvláštních událostech, tedy vždy když uslyší slova jako "třetí odboj", "procesy v 50. letech", "Urválek", "Anticharta"..eh..tedy "Charta", "Mašíni" či "Mladá fronta" eh...tedy "Lidová fronta". To se pak nezná.

P.S. Pro mě je na celé té šlamastyce signifikantní zejména to, že na pohřeb odmítli přijet Mašíni a to z důvodu kontinuity dnešního režimu s tím totalitním.
Nad tím bychom se měli zamyslet, ne nad Che Hvížďalou a jeho mausrem z plastu.
03. 08. 2010 | 08:34

Zdeněk napsal(a):

Pane Hvížďalo
mám obavy, že tento problém bude vyřešen až budema mocí říct, že dnešní režim ve všem předčíl ten minulý. Jenže jsou dnes soudy spravedlivější, policie vstřícnější, státní úředníci vlídnější, zdravotníctví přijemnější a to již nemluví o zacházení se zaměstnanci a obecně při domáhání se spravedlnosti. Na všechny otázky musím odpovědět NE. Až na ně budu moci odpovědět ANO pak i Mašínové budou v jiném světle, protože lze říci, že chtěli lepší společnost.
03. 08. 2010 | 08:42

tata napsal(a):

panové

TOTO BYLO přemylano několikrat,divim se jen že nick Čochtan někoho nazyva lhařem,pane nastudujte si vše co se otom napsalo a uvidite že když někdo lže tak to není osoba kterou ste vy nyzval lhařem....POKLADNIK NEBYL ČLENEM MILICÍ,a dovětek bohužel se komuniste rodině zavražděneho odvděčíli vyhozením z bytu,toto vše bylo v televizi když šli po stopach toho pokladnika,a mluvili tam lide co tu rodinu znali tento pan byl popisovan spiše jako nesipatizant s režimem.

pane Rumcajs,,ano všechny lidi s jinym nazorem postřilet je to verbež,,je mi vas lito.

Nemam problem že jdou politici na pohřeb pana PAUMRTA,konečně bojoval za co věřil,a zrudnost 50 let si tento odpor zasloužila.

jediny problem mam ,dělat z teto skupiny hrdiny a přiklad do čitanek bohužel jeji rozpurne činy se normalnim člověkem hrdinskym činem nazvat nedají ,ani to k čemu byli ukradene penize použity,těžko se toto posuzuje v jine době,každopadně otec Mašinu se v plnem slova smyslu nazyva hrdina,JEHO SYNOVA I KDYŽ svoji vychovou a ve stinu sveho otce a zrudnosti 50 let vedli z mnoha pohledu opravněny boj jejich činy spadaji do kategorie,ktere sice tento boj zakonitě přinesl,tudiž to odnesli i se da řic neviní,tim padem s těchto duvodu stavět na podstavec hrdiny muže člověk zaslepeny,hrdina muže v boji zastřelit,zabit, nikoliv někoho podřiznout omameneho,svazaneho jen tento čin a i jejich nasledne i pozdějši vystupovaní,jako něco zcela samozřejme.
03. 08. 2010 | 08:45

tata napsal(a):

pani jepice

ano to přesně vystihuje jak jednoduše podano a vše vystihuje
03. 08. 2010 | 08:48

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Hvížďalo,

jaké důvody Vás skutečně vedly k psaní tohoto blogu.

Jste na "volné noze" a spisujete as nějaké dokumenty o úrovni české společnosti.Je pro Vás důležité okomentovat událost úmrtí Milana Paumera.Je pro Vás otištění blogu,který vyprovokuje zase tu samou myšlenkovou spodinu (povětšinou komunistického ražení) k výše uvedeným sviňárnám ?

Jako byste spadl z višně?!

Je naprosto zbytečné neustále opakovat jasně odmítnuté názory!
Tahle banda zhodnotila čin Bratří Mašínů podle svých zažraných bolševických manýr a je naprosto hloupé je přesvědčovat o mylnosti a nelogičnosti jejich postojů.

Ostatní "normální" informovaní jedinci (jak vidno z průmětu diskusních příspěvků)se zase budou předhánět v provokačních a rádoby intelektuálních rešerších,a dokazovat svoji humánní a kulturní vyspělost vychytralých jedinců.

Pokud by této větě někdo nerozuměl,nebo rozumět nechtěl, - povím polopatě a stručně.

Kdyby bylo MAŠÍNŮ A PAUMERŮ více,nemuseli bychom se stydět za vlastní minulost i nynější poskomunistickou současnost.

A doporučil bych vám všem abyste šli "diskutovat" svoje sviňárny někam jinam už z piety k našim národním hrdinům.

A pane Hvížďalo, Vám přeji ,aby na vás příště kostlivci ze skřímě vypadli přímo a cíleně na Váš tupý ksicht.

Ivan.
03. 08. 2010 | 08:58

Zbyněk Matyáš napsal(a):

prirodovedec:
"Je nutne poznamenat, ze injektovani pocitu viny je cenna taktika casto pouzivana ovladajicimi vuci ovladanym.
Problem je, ze ti hnusni obyvatele CR cela staleti tuto injektaz jaksi nezvladaji a sve pocity viny nevnimaji podle prani injektujicich a jeste se jim vysmivaji."
Vytesat!
03. 08. 2010 | 08:59

Zbyněk Matyáš napsal(a):

tomas:
Váš podíl na svržení režimu, který by do roka spadl sám, je jistě chvályhodný, jenomže nedostatečný. Předání moci muselo projít legálně a tak Václava Havla prezidentem republiky zvolil komunistický Parlament.
03. 08. 2010 | 09:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivan Hochmann:
Pokud bych se měl stydět za někoho jiného, tak zrovna za ty arogatní Mašíny. Jejich výrok po obdržení Topolánkovy medaile, že to byl "malý krok pro ně, ale velký skok pro Českou republiku" svědčí o obrovském sebepřeceňování a naprostým pohrdáním realitou. Ostatně jako u Tebe.
03. 08. 2010 | 09:07

prirodovedec napsal(a):

P.R.: "Dobrý příspěvek,"

Nevim, nemysim, ale injektaz mne pripadala uz ZASE az prilis ZREJMA. A asi jsem chtel nabidnout tento pohled i nepritomnemu, rozmrzelemu almost glossed, kteremu jsem ji jinde nepotvrdil u editora.

"vidím že jste pochopil implantaci-Vy tomu říkáte injektaci- pocitu viny."

Asi drive, pri listovani historickymi prameny i v obdobi slov "nase zeme nevzkveta" a "jedina mozna transformace" vyslovovanych ale jinymi nez puvodnim autorem. Dnes pouze mnou zretelneji formulovano.

"Ale to je přece nástroj PC, jeden ze základních nástrojů, používaných zleva a rychle osvojený druhou stranou."

Kdyz to vezmu zpetne, tento nastroj vnimam jako davny a rozhodne nelevicovy-nepravicovy. Je to nastroj predevsim mocensky. Nerad bych s Vami tak i cirkevne citlivemu upadl do diskusi zpupnost predstavitelu rimskeho imperii versus pokora, poslusnost a vedomi hrisnosti druhych. Je to take o tom brevnu :).

"Teď se stalo místní modou manipulátorů vnutit druhému pocit viny za své-údajné- hulvátství."

Mate na mysli poznamky jinych nez mne, jak jste podle nich zhrubl? Je otazkou, co je kdy PODLE MNE vysloveny MUJ nazor a co uz je manipulace.

Cekal bych spise, ze zminite vnucovani pocitu od dzendrtet, multikulti, nemluve o vztahu k islamu.

"Nehodlám hodnotit ani Mašíny, ani Palmera, je to stokrát obehrané."

Ano. Vidim tam vyssi princip versus Gandhi versus zavreni se na chalupach a zahradkach. Pripada mi to jako ambice plna snu zvratit vyvoj rozdeleneho sveta, naplnit odkaz odce, smest zle vladce, strhnout lid na svoji stranu versus mrtvy prvorepoublikovy pokladnik, jehoz potomky zminil snad jen jednou Reflex, podrezany policajt presne podle navodu z partyzanskych kursu, hasicovo oko, valenda a motorky, ideovy vudce - popraveny stryc komanc. Kdyby nebylo uctyhodneho uteku mezi stovkami ossies, snad by mi s tim odstupem pripadalo jako karikatura. Koneckoncu, ti zli mrtvi strilejici nemci jsou anonymni a Rambousek to popsal strhujicim zpusobem, dilem jako thriller, zcasti jako western.

Misto toho mne oslovuje ten pohled toho pozustaleho ditete po pokladnikovi, ktery komanc nebyl, nemel ustlano na ruzich, pouze byl ze stare skoly a chranil penize tech druhych, byl neobratny a prepadli ho podle neho lupici, nikoliv osvobozenecka armada. Je to takovy kruty skleb, cerny humor a radeji bych videl nez chystany oslavny film nebo majora Zemana spise neco berouciho prvky z Pulp Fiction i doktora Divnolasky o svatem usili a jeho skutecne realizaci.

Je zrejme, ze na heroismus a hluboke presvedceni tech, kteri vedi, ze jiz pristi generace maji zit v tom ci onom, doplaci ti zdanlive nevinni, kteri jsou ale hluboce vinni v ocich geroju svym nenadsenim pro jejich velke idealy a svoji neochotou se pro ne obetovat. Tak se stavaji obetovanymi pesaky velke veci. Pro ty velke hrdiny. Misto aby se citili pocteni tim, ze si je osud vybral, nekdo voli jejich pohled. Nemohu se vyvarovat pocitu zlomyslne radosti, kdyz pak osud zaslapne at velke NAPOLEONY, kteri si olemovali cestu do historie zivoty milionu nebo ty male napoleonky, kteyrm k tomu stacili Ti jednotlivci. Ani jedni ani druzi o svem naroku na pravdu do posledni chvile nepochybuji. Proc tedy mame pochybovat o svych pravdach my, ti druzi?

"Také mně připadá, že Hvížďala není tím pravým, kdo by mohl hoodit kamenem, ale je to ve sféře spekulací.Nevím, zda zpíval jako drozd."

Opakovane se mi to nechtelo sem davat, ale ten kontrast mezi JPP kole mneho a autorovou suverenni opakovanou injektazi mne oslovil.

"Docela ale rozumím embéčku a jeho rozhořčení.Ten režim byl hnus a nevím, proč bych měl ten hnus realizovat."

V cem realizovat? Ten rezim nejen "byl", ale mel sve koreny. Nevznikl podle mne jako hnuti silenych, ale jako reakce na neco. Dost mozna je to proti-injektaz. Ja jsem zvykly hledat i proc a bohuzel dnes vidim to protofasisticke mene tekel, ktere vede k te ci one totalite.

Jsem zhnusen ztracenymi sancemi v obecne rovine vedoucimi k tomu, ze se moznost srovnani mnohymi realne pripousti. Ten svobodny vydech 89 je asi u mnohych stale vice zastinovan existencni tisni a dejavu cekajici nase potomky se podle mne mozna zase blizi. Asi tedy az dalsi pokus ...
03. 08. 2010 | 09:09

Marcus Agrippa napsal(a):

Ivan Hochmann:
člověče laskavě se trochu zklidněte. Většina Čechů nemá se svou minulostí nějaký zvláštní problém. Osobně mi podobné výlevy začínají lézt dost na nervy. A těm co mají nepřekonatelný odpor k zemi ve které žijí bych možná doporučil odejít tam, kde jim to bude připadat OK - dnes vám opravdu nikdo ale nikdo nebude bránit. Co se týče národních hrdinů - Peřina, Fajtl, František, Kutelwascher, Masaryk, Čapek, Hus, Žižka, Komenský atd. Nazdar.
03. 08. 2010 | 09:09

StandaT napsal(a):

Tfuj tabl!

P.S. jak vás, lidi, mohlo napadnout diskutovat s lokajema na téma svoboda, hodnota svobody pro člověka, boj za svobodu?! Může slepý pochopit krásu panoráma z horského vrcholu nebo krásu motýlího křídla? A může lokaj pochopit svobodu?

Šílená "diskuse" a galerie ztraceného času.
03. 08. 2010 | 09:13

prirodovedec napsal(a):

P.R.: "Všimněte si, jak mnozí teskní po Julkovi Fučíkovi, zdejší režim označují jako ultrapravicový a přitom odmítají označení za pohrobky starých časů."

Mozna jsou to jen ti, kteri s ulevou snali tu svazanost, byli stastni, ze oni nejsou jako oni a opet s bezmeznou virou naslouchali slovum povestneho, zde opakovane (Bedou) citovaneho, sestrihu Havlovych projevu "pred lampou" o tom, co nebude. Mozna je neco boli na dusi, ty nerealizovane sance a kdyz si vzpomenou na sympatickou nejistotu tech menicich svet a srovnaji s dnesni suverenitou tech stejnych vsevedoucich, radi bodnou a citi uspokojeni z toho, ze to ty suvereny zaboli, ci dokonce vyleka a znejisti. Sam tuto techniku umite v multikulti, soa aj.

"To sice mohu verbálně popírat, ale ze souvislostí to jasně vyplývá."

Mozna jsou to lide, kteri v te dobe byli mladi a nejak jim pripada, ze doba, kdy jim mohli injektovat jini, byt i elegani zdejsich diskusi, pocity viny je davno pryc. Neco se zkratka propaslo, panenske autorite otcu sametaku po intenzivnim realnem zivote na E55 lze tezko verit.

Muzete s tim nesouhlasit, ale najdete jen velky pocet tech, kteri se Vasim idealum pro Vas tak samozrejmym, radi vysmeji a o to s vetsi chuti, kdyz uvidi, ze se Vas to dotyka.

K tomu prichazi generace mlada, fejsbuukovaa, maturitami z matematiky nedotcena :) ale jiste moralne nepopsana, suverenni, majici svoji pravdu a tim majici navrch. Vovinuly nas tezka mracna.

"Milejší jsou mně ti, kteří prohlásí, ano byl jsem komouš jako řemen a moje srdce zůstalo rudé."

Proc by to delali? Aby Vam byli milejsi? Vzdyt vedi, ze se maji chovat jako ta trava a takto hlavu nevystrkovat, protoze diky tomu prezili a preziji, a take navic si osvojili ty uzasne pocity individualisticke nezodpovednosti za druhe, ktere jim ospravedlnuji slapani po druhych, zejmena po moralizujicich individualistech. :)

"Navíc do toho vstupuje pravolevé přetahování lanem, když půjde na funus Nečas, zaorálkovití začnou kvičet z principu."

At si jde, kdo chce a kam chce. Je to podle mne jen politika - jit i kvicet. Hlavne byt viden ci neviden pro svuj fanklub. Hluboce prociteny uctyhodny velkoslovny medialni kalkul. Zastreny dalsimi velkymi slovy.

"Odvaha lidem jako Palmer nechyběla, ale mými hrdiny nejsou."

Zajiste. Jen premitam, zda starsi pokladnik, neobratne lovici pistoli, byl hlupak, ci take odvazny ... prohral. Mohl mit za sebou dve tri mrtvoly, statni rad za hrdinstvi a mrtvi by byli mucednici a on dnes vrah synu osvoboditelu. Dost mozna rozhodla nejaka kapsa, ci psek plaste, kde se hlaven zachytila. Nejak neresim to, ze mnozi je obdivuji, jini respektuji, dalsi nenavidi, casti jsou lhostejni, cast je musi znovu a znovu rozebrat. Me uznani nepotrebuji a ani o ne jiste nestoji. Pro mne je to historie a je mi lito tech obycejnych, kteri byli v nespravnem case na nespravnem miste. At jako pokladnici, at jako strileni v katynskem lese, ci hladovejici na ukrajine, ci v ceste velkeho pochodu, ci koncentracich kohokoliv, ci za kristalove noci, ci v Drazdanech za ohnive koule ...

"Těmi byli a jsou VH (až do smrti Olgy-pak už ne) a zvláště Ivan Medek a Pavel Tigrid."

Necitim potrebu se vyslovovat. Autority pro mne spise nalezam ve svem zivote a okoli, nez nekde casto odlistene modly v dali. N etreba mi resit ani jejich postoje ani treba jejich spory (viz Tigrid versus Peroutka).

"Lidé s rovnou páteří a jasnými slovy.U Havla to vymizelo i Tigrida a Medka ne."

Takove potkavam podle mne nastesti kolem sebe a tito jsou nejak vzdaleni. Chapu, ze nekteri je a jejich ciny jako symboly k zivotu zrejme potrebuji. Vazim si jich vice, kdyz vidim soulad mezi slovy a ciny. Vidim jej? Pred 89 i po 89? Neresim, nektere odpovedi by mi treba nebyly prijemne.
03. 08. 2010 | 09:15

stejskal napsal(a):

Kuttelwasher, pane Agrippo ;-)

Doplnil bych i jeho svým způsobem jmenovce Karla Kutlvašra (Kuttelwasher se též jmenoval Karel), čs. legionáře, který v květnu 1945 velel Pražskému povstání.

Hezký den všem, zejména slečně či paní jepici a panu tatovi.

Libor Stejskal
03. 08. 2010 | 09:16

Karel (taky) napsal(a):

Stavět zločince na piedestal a dělat z nich hrdiny - komu to může sloužit? Jedině dalším zločincům.

Vybrat si k tomuto účelu skupinu loupežných vrahů svědčí o velmi špatném vkusu - a zhovadilé mysli.

Pravicově vymaštěné.
03. 08. 2010 | 09:17

prirodovedec napsal(a):

P.R.: "Julek Fučík je ten poslední, kdo by mne dojal."

Opet vnimam, ze jsou lide, po ktere predstavoval v te heroizovane nezivotne podobe neco nutneho. Respektuji potrebu mnohych mit bohy, vudce, autority, vzory i v oblasti politicke.

"Z mnoha příspěvků tady se mi zvedá kufr a nevím, proč bych měl držet pusu a z komunistického režimu dělat režim, s dnešní dobou srovnatelný."

Kdo to po Vas chce? Ceka se od Vas prece opak. To ze nekteri srovnavat budou, bez ohledu na Vas nazor, je zrejme. Ja si mohu dovolit prepych nesrovnavat, svoboda vyjadreni, cestovani, moznost seberealizace mne jasne odpovida, co preferuji. Nekdy se ale ocitam v hovorech zejmena se starsimi, kdy radeji nereaguji. Jasna preference dneska mne ale nebrani klast "svate soucasnosti, ktera nesmi byt zpochybnovana" otazky klasika:

"A Marconi neslo by to bez dratu?"

Zejmena kdyz jsem casto videl, ci vidim, ze by to slo. Nicmene snazivi diletanti a menii zejmena zivotu tech druhych to nevidi nebo az prekvapene opozdene se slovy "vzdyt to nikdo tehdy nevidel" :). Tak se alespon kocham zjistenim, ze hlupstvi jakesu nebylo znakem rezimu, ale je mozne i dnes a ze prece neni spatne jit do divadla na absurdni kus, ale jeste lepsi je v nem zit, zejmena, kdyz mi o ten zivot nejde. Protoze byly a budou absurdni doby, kdy o zivot zase absurdne pujde. Psali jsem tentokrat soustredene i za nepritomne z nas a na dukaz ucty odkazy nezvykle pro pridovedce na youtube:

sok pro neznaleho:

http://www.youtube.com/watc...

prehled podle hollywoodu davajici tomu podstatnemu minutaz 1:15 az 1:20:

http://www.youtube.com/watc...

obmena:

http://www.youtube.com/watc...

a to podstatne finale:

http://www.youtube.com/watc...

La vita e bella :) vzdy. Nebo muze byt.

(kdo chce jine zlocince, otevre si Zivaga, at text, ci barvotiskovou balalajkovou romanci)

K poslednim Vasim prispevkum, mne adresovanym a mym. Teprve ted jsme mozna sklouzli k osobni rovine. I kdyz nevim, proc mi byly adresovany. Mozna Vam s nekym splyvam.
03. 08. 2010 | 09:17

Old napsal(a):

Čochtan,
dost dobře nevím proč označujete pokladníka, který vezl peníze na výplaty pro své spolupracovníky za tyrana.
Jak se projevilo tyranství malého úředníka, který se snažil uživit svoji prací?
Paumer někde lhal, že tento úředník byl členem lidových milicí, což jeho příbuzní označili za lež. Navíc mi uniká souvislost - příslušníky lidových milicí bylo možno vraždit pro peníze?
Lze ospravedlnit takto loupežnou vraždu?

V každém případě, Mašini + Paumer + ostatní byli sprostí vrazi a na tom žádný Hvížďala nic nezmění.
03. 08. 2010 | 09:21

Marcus Agrippa napsal(a):

stejskal:
v rozčílení mi to uteklo : ) Jeho Hurricane NIGHT REAPER byl můj nejoblíbenější plastikový model.
03. 08. 2010 | 09:23

stejskal napsal(a):

JX-E, mám ho jako "die cast", pane Agrippo ;-)

Libor Stejskal
03. 08. 2010 | 09:24

Rumcajs napsal(a):

Ivane souhlasím s Tebou.

A to, že většina Čechů (dle MA)s tím nemá žádný problém svědčí o oprávněnosti názoru Mašínů na dnešní naši vlast , že jsme jenom pokračováním toho, co tu kdysi bylo, včetně legalizace komunistických zločinů a jejich nástupců či stoupenců.

Žumpa, co se musí vyčistit.
03. 08. 2010 | 09:25

Rumcajs napsal(a):

tata:

To není o trestání názoru ale o trestání zločinců a právo na obranu před nima.
03. 08. 2010 | 09:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Rumcajs:
"
Žumpa, co se musí vyčistit" Jak? Chcete také vraždit?
03. 08. 2010 | 09:28

Ivan Hochmann napsal(a):

Marcusi Agripo,

jsem dokonale klidný.
Obyčejně nereaguji na podobné věty,ale Vaše souvětí mě zaujalo.

Komenští,Faitlové i Čapkové jsou pro každý národ pohlazením na duši.Však běda těm národům,kterým potřeba hrdinů povícero.

Říkáte,že většina čechů nemá se svojí minulostí žádný problém.
No vidíte,a přece jste udeřil hřebík na hlavičku.
V TOM JE TEN PROBLÉM.
Nebudu rozvádět,víte oč běží.
Sám jste se zařadil do davu ignorantů a sympatisantů s lidským podprůměrem.

Mám rád tuto krásnou zemi ve které jsem se narodil.
Mám ale nepřekonatelný odpor ku všemu ksindlu tuto zemi obývající.

Mám také rád tuto planetu,kde opravdu existují místa,která by mě vyhovovala k životu lépe než bývalé Československo,potažmo ČR.
Jenomže dráha mého osudu se naplnila bohužel jinou realitou.

Je mi pane Agripo líto,ale nyní, na úplně stará kolena už nemám odvahu realisovat svoje představy.

Což mi ovšem nebrání poslat do řitě zpovykanou a ksindlovitou "většinu",
o které s takovou láskou pějete.

Přeji Vám dobrý den Ivan.
03. 08. 2010 | 09:32

prirodovedec napsal(a):

Z.M.: Ne Rumcajs tim vola po sve mucednicke smrti :).

Vznikaji tak zde sympaticke otazky: Mel Allende nechat vcas zavrazdit Pinocheta a usetrit sve mrtve? Mel Franco lepe zvladnout vysadky svych Mauru a zajmout vladu a usetrit i republikanske zivoty? ... neni nad cisteni. Nahrazuje argmentace neschopnym argumentaci.
03. 08. 2010 | 09:33

Marcus Agrippa napsal(a):

Rumcajs:
máte to v hlavě dost pomotané. Už jsem tady několikrát psal, že vidím velký dluh naší společnosti vůči hrdinům z RAF. Dejte podnět k výstavbě čestného pomníků ( v Anglii jsou pořád ve větší úctě než v Česku ) - rád se přidám. Ostatně i před rokem 1989 byla spousta Čechů na které můžeme být hrdí a kteří neměli nic společného s režimem - Loprais, Stachura, Jirmus atd. Nazdar.
03. 08. 2010 | 09:33

prirodovedec napsal(a):

I.H.: Budte klidny, Vami poslany ksindl zase posle nekam ten Vas ksindl a tak se oba ksindly budou posilat tam, kam ti druzi podle nich patri k velke radosti editorove.

Spravny demokrat, aby nepochyboval musi byt vzdy presvedcen, ze ten ksindl jeho oponentu ma mit jedinou svobodu - mlcet a stydet se za sve skutecne i domnele viny. Pokud se tento pohled nauci i ti oponenti, vznikne co? ... diskuse na aktualne ... ve ktere nikdo nikomu (natoz Vam ci Rumcajsovi) neda dobrovolne pravo tem druhym kazat.

Zivot je krasny i ve sve absurdite.
03. 08. 2010 | 09:37

Zbyněk Matyáš napsal(a):

prirodovedec:
Čištění nahrazuje argumentace neschopným argumentaci. Další výrok hodný trvalého zaznamenání!
A zpovykovaní fanatici extrémů křičí.
03. 08. 2010 | 09:38

Ivan Hochmann napsal(a):

Editore,

nemlžte a nevekslujte výhybky.Ono se to vykrystalisuje samo.

Rumcajsi,

nic se čistit nebude,nebude-li snaha a potřeba.
Řekni všem těm,kteří si myslí,že za ně půjdeš tuhle zasranou žumpu vybírat,že jsou na omylu.
JIM TO TOTIŽ TAKTO VYHOVUJE!

A našinec si přece nebude hyzdit osobní profil a ucpávat nos odstraňováním hnusných realit,které vyhovují Oné deklarované většině?!

Máme jiné formy jak se od tohoto ksindlu distancovat.
Jsme si totiž vědomi své vlastní vyjímečnosti a můžeme si klidně dovolit pohrdání touto zasranou realitou.

Zdravím tě Loupežníčku! Ivan.
03. 08. 2010 | 09:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Arnoštová Lenka Teska B Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Bursík Martin C Cimburek Ludvík Č Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gazdík Petr · Gregor Kamil H Hamáček Jan · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Havlík Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hnízdil Jan · Hokeš Tomáš · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Horváth Drahomír Radek · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hovorka Jiří · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hůle Daniel · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Keményová Zuzana · Klan Petr · Klíma Vít · Klimeš David · Kněžourková Tereza · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Košák Pavel · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Křeček Stanislav · Kubita Jan · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipold Jan · Lomová Olga · Ludvík Miloslav M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Navrátil Vojtěch · Němec Václav · Novák Martin O Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Palik Michal · Paroubek Jiří · Payne Jan · Pecák Radek · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Peychl Ivan · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Poc Pavel · Pohled zblízka · Pokorný Zdeněk · Pražskej blog · Procházka Adam · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Shanaáh Šádí · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sokačová Linda · Sportbar · Staněk Pavel · Stanoev Martin · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syková Eva Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Tejc Jeroným · Tejkalová N. Alice · Tolasz Radim · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tošovský Michal · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vlk Miloslav · Vodrážka Mirek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Wollner Marek Z Zahradil Jan · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zděnek Michal · Zelený Milan · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy