Bude reforma státních zastupitelství zablokovaná? Stane se justice jen nástrojem mocných?

18. 02. 2012 | 18:55
Přečteno 7051 krát
Rozhovor s nejvyšším státním zástupcem JUDr. Pavlem Zemanem

V pondělí 6. února se odehrála na Městském státním zastupitelství v Praze dramatická scéna. Jeho šéfka Jana Hercegová neunesla napjatou situaci a rozkřičela se na kontrolní tým z vrchního státního zastupitelství: „Takže kdo vám to uložil? JUDr. Pješčak? Byl to JUDr. Pješčak? Takže on, jo?“

Tak zaznamenal v písemné zprávě o průběhu akce státní zástupce Jaroslav Dolejší. Jeho kolega Peter Pješčak sepsal krátký úřední záznam. Podle něj mu Hercegová „sdělila, že jistě pochopím, že mně osobně nepředá žádné spisy, a to s ohledem na únik informací, jehož jsem se dopustil v případu Drobil“.

Právě tento záznam, problémy s průtahy vyšetřování privatizace MUS a nákupů obrněných transportérů Pandur a rozhodnutí Městského soudu v Praze o zrušení odvolání JUDr. Rampuly z místa vrchního státního zástupce v Praze byly důvodem k tomu, abychom nejvyššímu státnímu zástupci položili několik otázek.

Může státní zástupkyně odmítnout vydání spisů na aktuálně probíhající kauzy?

Z obsahu zákona o státním zastupitelství a interních předpisů státního zastupitelství výslovně nevyplývá, že by podřízené státní zastupitelství mohlo odmítnout vydat na žádost bezprostředně nadřízeného státního zastupitelství spisy ke kontrole. Kontrola může proběhnout i ve věci, jež nebyla u státního zastupitelství skončena, to znamená v tzv. živé kauze. Naopak státní zástupce nadřízeného státního zastupitelství je povinen si v rámci zákonem předepsané formy kontroly opatřit veškeré reálně dostupné podklady, které jsou potřebné k jejímu úplnému a plnohodnotnému provedení a zjištění skutečného stavu v prověřované věci. Na druhou stranu je logické, že nelze vydat spisy, ve kterých je nutné provádět úkony, např. podání opravného prostředku, rozhodnutí o vazbě či rozhodnutí o opravném prostředku. Nemohu se k dané problematice blíže vyjádřit, protože neznám rozsah ani průběh provedeného dohledu na městském státním zastupitelství, který je plně v pravomoci vrchního státního zastupitelství jakožto bezprostředně nadřízeného státního zastupitelství

Předmětem prověrky byly prý i ukončené věci z obvodních státních zastupitelství, což je prý podle některých odborníků nezákonné. Ukončené věci z obvodů může jen vrchní státní zastupitelství v rámci tzv. kontroly skončené věci, tvrdí paní Vesecká. Ale vždyť pan Mečl vede vrchní státní zastupitelství, tak nevím, co mu vytýká?

V případě, že se jednalo o již skončené věci vedené u obvodních státních zastupitelství, ve kterých pražské městské státní zastupitelství vykonávalo dohled (právě na takový stav lze usuzovat z toho, že Vrchní státní zastupitelství v Praze si v těchto věcech vyžadovalo spisy Městského státního zastupitelství v Praze) je Vrchní státní zastupitelství v Praze oprávněno podle § 2 odst. 1 jednacího řádu státního zastupitelství vykonat dohled nad postupem bezprostředně nižšího Městského státního zastupitelství v Praze, který je svou povahou rovněž dohledem (tedy tzv. dohled nad dohledem). V rámci tohoto dohledu je vrchní státní zastupitelství oprávněno zaměřit svou pozornost pouze na hodnocení úrovně a účinnosti dohledu (nikoli třeba na odůvodněnost a správnost meritorního rozhodnutí), který v těchto věcech vykonalo Městské státní zastupitelství v Praze. Nejvyšší státní zastupitelství nemá doposud žádné informace o rozsahu nařízené dohledové prověrky ani o samotném průběhu výkonu dohledu. V tomto smyslu nelze zaměňovat tzv. dohled nad dohledem a kontrolu skončené věci, která je výlučným oprávněním nejvyššího státního zástupce.

Dále se kontrolorům vytýká rychlost a odvoz spisů z budovy.


Nemohu se vyjádřit k této konkrétní situaci, poněvadž nemám o průběhu kontroly detailní informace. Navíc nelze vyloučit, že nejvyšší státní zastupitelství bude otázku dohledu na městském státním zastupitelství v Praze přezkoumávat, a proto nemohu dopředu formulovat svůj názor na věc.

Proč jste odmítl zbavit mlčenlivosti státní zástupkyni Janu Herzegovou a šest dalších státních zástupců z městského státního zastupitelství v Praze? Vaše odpověď o tom, "že se nebudete nikde promenovat" zní poněkud arogantně, nemyslíte?


V této souvislosti je nutné poznamenat, že nejvyšší státní zástupce může rovněž řešit případnou stížnost na chování vrchních státních zástupců. Dosud jsem však žádný podnět ze strany Městského státního zastupitelství v Praze neobdržel.

Kromě povinnosti informovat veřejnost o své činnosti, ať už podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, anebo pokud se týká informací z vedeného řízení (pokud jde o trestní řízení, je tato úprava obsažena zejména v ustanovení § 8a až 8d trestního řádu), umožňuje zákon o státním zastupitelství pouze jeden způsob, jak informovat o činnosti státního zastupitelství mimo soustavu státního zastupitelství. Tento způsob informování je upraven v ustanovení § 13 odst. 1, 2 zákona o státním zastupitelství. Podle něj může ministr spravedlnosti požádat státní zastupitelství o informaci o stavu řízení v každé věci, v níž je státní zastupitelství činné, pokud je taková informace potřebná k plnění úkolů Ministerstva spravedlnosti ČR, nebo pokud takovou informaci potřebuje jako člen vlády. Jinou možnost informovat moc výkonnou nebo zákonodárnou o své činnosti, vyjma každoročně zveřejňované zprávy o činnosti státního zastupitelství, zákon nedává (pominu-li zvláštní případ event. součinnosti s parlamentní vyšetřovací komisí, o nějž tu však nejde). Toto zákonné omezení mimo jiné garantuje nezávislost státního zastupitelství. To je také důvod pro nezbavení mlčenlivosti státních zástupců.

Co můžete říci o tom, že pražský městský soud vyhověl žalobě pražského vrchního státního zástupce Vlastimila Rampuly a zrušil rozhodnutí ministra Pospíšila o jeho odvolání, když neznáte odůvodnění? Jaké komplikace tato nová situace pro vás, jako nejvyššího státního zástupce, může způsobit?

Rozhodnutí soudu pochopitelně respektuji. Okamžikem doručení rozhodnutí stranám sporu obsadí JUDr. Rampula opět funkci vrchního státního zástupce a věc se vrací zpět do správního řízení k ministrovi spravedlnosti. Nemohu rozhodnutí soudu komentovat bez znalosti důvodů, které jej vedly k tomuto rozhodnutí. Obecně přistupuji zásadně ke všem problémům řešeným v rámci státního zastupitelství věcně a to se samozřejmě týká i odvolání JUDr. Rampuly. Proces reformy státního zastupitelství, o kterou usilujeme, s sebou samozřejmě nese i řešení personálních otázek, což je vždy záležitost nelehká, ale nenazval bych ji komplikovanou.

Vy tedy opravdu tuto situaci, která ohrožuje z pohledu zvenčí nejen reformu státních zastupitelství, ale i samotného ministra, který ji podporuje, nevidíte jako komplikaci?

Komplikací se tato situace může stát, pokud by vedla k zablokování reformy státního zastupitelství a k otřesení důvěry veřejnosti ve státní zastupitelství.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Sladký napsal(a):

STANE se nástrojem mocných!? Člověče nešťastná, vždyť už je! Ostatně, až na výjimky jím vždy byla.
18. 02. 2012 | 19:20

Kanalnik napsal(a):

bordelistan
18. 02. 2012 | 19:20

Sladký napsal(a):

Kanálník- Stoka.
18. 02. 2012 | 19:21

resl napsal(a):

Hvížďala
za bolševika tu byl primitiv min. vnitra s.Pješčak, nevíte zda je ten výše jmenovaný jeho příbuzný ? Dle slovenského jména "Peter" jsem pojal podezření.
18. 02. 2012 | 19:29

Desiderius napsal(a):

Zkušenost s Městským soudem v Praze je otřesná. Propojenost s pražskými mafiemi atd.Jiný rozsudek k kauze Rampula nebylo možno očekávat.Hlavně to nevzdávat,jde o budoucnost této země. Rampula musí zmizet.
18. 02. 2012 | 19:38

ZM napsal(a):

Pane Hvížďalo,připadá mi to tak, jako by jste v ČR nikdy nežil. Justice v ČR byla nástrojem mocných jak za socialismu tak i v uplynulých víc jak 20 letech.Když např. M.Benešová, bývalá nejvyšší státní zástupkyně, mluvila o justiční mafii, tak byla za ten výrok zažalovaná. Už si to přesně nepamatuju, ale mám dojem, že se dle rozsudku musela omluvit.
18. 02. 2012 | 19:45

PatientO.T. napsal(a):

2 resl:
ten bolševický primitiv, kterého si taky dobře pamatuji, byl generálním prokurátorem ČSSR. jen pro upřesnění :-)
18. 02. 2012 | 19:59

Hloupý Honza napsal(a):

Když soud zrušil odvolání Rampuly tak hned novináři psali, že se pod Pospíšilem kýve křeslo. Může někdo hloupému Honzovi vysvětlit, co udělal Pospíšil tak hrozného, špatného a nezákonného, že se hned pod ním dle nějakých pitomců musí houpat židle ?, a co dělá takový Dobeš, Vondra, či Kalousek dobrého, že se pod nimi nezachvěje ani stéblo trávy ? Je fakt, že co se týče odkloňování, nebo zapomínání miliard v Bruselu a Švýcarsku, tak to jim Pospíšil nešahá ani po paty. Že by snad někteří novináři připravovali pro své mafiánské chlebodárce půdu pro to, aby se mohli zbavit jediného ministra z vlády pyšnící se každodenně bojem s korupcí, který ten boj zřejmě ve své naivitě opravdu asi myslel vážně ?
18. 02. 2012 | 20:08

pepa napsal(a):

vy nevíte kdo klečí na justici???? "Přeci ta Plzeň" Pospíšil je prototyp pokryteckého ministra a loutka Jurečka!

10 rok v PSP z něj udělo lstivýho manipulátora. Kdy poletí z ministerstva??? KOLIK PODVODŮ A NA OKO REFOREM PROSADÍ?
18. 02. 2012 | 20:09

bella ciao napsal(a):

Justice přece je nástrojem mocných. Čím by tak asi byla jiným?

Občan by se teď měl spíš soustředit na to, kde mu hrozí další obdoba exekutorské mafie.

To je ze strany nového Občanského zákoníku.
I poradce prezidenta Jakl (zjevně důvtipný a rozumný muž) se nechal slyšet, že při těch 3200 paragrafech se bude bát bez doprovodu advokáta i vyjít z domu.

Možná to trochu podcenil. Já bych se bál i sedět doma na židli a dýchat.
18. 02. 2012 | 20:09

gejza napsal(a):

post bolševik na hradě -bejvalí svazáci jako poradci -korupce amnestována a národovectví v rozkvětu . Bachař ministr školství -nejlepší-
švancerberk se paří s církví a papežem z hitlerjungend
komunisti volej v prezidentských volbách klause .Rampula kryje MUS a je navrácen a investigativní novinář John se už zajímá jen o karolinu peake.
Jo a česká Gorila -Krakatice je v sejfu prezidenta.A noviny nás informujou co ze sebe prdí guru českého divadla když mu dojdou prachy od kmotrů -Ten fantastik-prý už tu nemůže žít.Takovej zasloužilej občan to blyl
18. 02. 2012 | 20:20

resl napsal(a):

PatientO.T.
díky, popletl jsem to.
18. 02. 2012 | 20:23

odjinud napsal(a):

http://miladasigmundova.blogspot.com/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=2

už sem moc nechodím, aktuálně mívá už bohužel častěji články o počasí než o skutečném svrabu v téhle zemi ;-(
18. 02. 2012 | 20:54

Analytik napsal(a):

Hloupý Honzo 20:08

Ministr Pospíšil se dopustil těžkého zločinu, protože odstranil pana návladního Rampulu. Ten byl a pořád je hlavním pilířem justiční hradby, která chrání pachatele korupce před zákonem.
Z hlediska současné vlády a jejích sponzorů se tak dopustil vlastizrady. Proto se s ním teď houpe křeslo, protože Rampula není žádné ořezávátko a takové podrazy si nenechá líbit.
18. 02. 2012 | 20:58

Student napsal(a):

Kdysi se na právech vykládala poučka:
"Zákon je paragrafované vyjádření zájmů vládnoucí skupiny"
Změnilo se snad něco ?
18. 02. 2012 | 21:31

Maximus napsal(a):

Na hradě křivák a tunelář, který si z občanů a práva dělá srandu, rozvrácená justice, zkorumpované státní zastupitelství, paralyzovaná policie ..... země zaslíbená pro zloděje, podvodníky a netáhla!
Chce se mi zvracet!
P.S.
V TV byl krátký pořad se st.zástupcem, který nesouhlasil s Klausovou amnestií ředitelce Benešové, která okradla svoji VŠ o 8,5 mil.Kč, tomuto pánovi oponoval neskutečně hloupým a trapným způsobem Payne z ODS. Takové primitivní argumety by nevymyslel ani 15-ti letý chlapec, opravdu trapné jako všechno co od zlodějské ODS jest.
18. 02. 2012 | 21:54

Analytik napsal(a):

Maximus 21:54

Hradní roztleskávač jen dělal svou práci.
Okecat takový lapsus by nedokázal ani Shakespeare!
18. 02. 2012 | 22:00

jan napsal(a):

4% škůdce ČR zamítl Usnesení č.1199 ze dne 25.10.2006 STRategie boje proti korupci a Ičko na MV Protikorupční tým rozpustil!!!!! Dnes není kromě EU OLAF si kde stěžovat a využít všechny dostupné rpostředky na boj se zločinem se musíme co nejdříve sjednotit a důkladně postupovat.

Např. všechny Dopravní podniky v ČR jsou kmotry rozkrádány!!!Plzeń=Jurečko + Pl.Teplárna
Praha=Rittig + Dvořák=Jurečkův kamarád
Ústí=Oulick + Řebíček
BRno=Onderka + Blažek
Nečas se stýká na výkonné radě s prokazetelnými zločinci a z jejich jednání je BISkou varován!!!!!!!! Premiér předsedá jednání se zločinci = poslat návrh na zakázání pol. strany založené na podvodné struktuře a nedemokratickém jednání.
18. 02. 2012 | 22:02

Maximus napsal(a):

Analytik
Viděl jste ten pořad s Paynem? Payne si tam vymýšlel neskutečné duševní eskapády, že st.zástupce zůstal paf a zřejmě si uvědomil, že nemá cenu se s tím trapákem dohadovat. Čtyři roky práce policie, soudů a V.K.
to vše shodí ze stolu. Přitom verdikt soudu byl jen podmínka!
18. 02. 2012 | 22:05

ujo napsal(a):

A co tu causu vzít z hlediska vyššího principu mravního, z hlediska Řebíčků, Grossů, Nováků, Drobilů, atd., atd...

Vždyť to, co ta paní udělala je prkoť.

Prý uplácela, aby dostala pro školu nižší nájemné.
No, byla příliš snaživá - a co ti které uplácela, jak dopadli?

Odpustila školné nějakým studentům - politikům nebo něčemu podobnému a tak poškodila majitele školy.
Jednak i za 1. rep. se odpouštělo školné nemajetným studentům, jednak ti studenti nezaplacené školné možná majitelům vynahradili/dí jinak.
18. 02. 2012 | 22:24

Analytik napsal(a):

Maximus
Viděl jsem a žasl. Jak tam šikovně namontoval stovky podpůrných dopisů od Krásova svazu tělesně postižených. Jenže jeho snaha vyšuměla hned druhý den, když média vyrukovala s informací o Krásově angažovanosti na inkriminované universitě.
Co naděláte, člověk se snaží, ale to je na ..vno, takováhle práce!
...jak praví klasik.
18. 02. 2012 | 22:35

Petr napsal(a):

Pan Peter Pješčak je slušný člověk a ničeho nezákoného se nedopustil.
Rampula s Grygárkem by měli sedět až zčernají, jsou to největší prasata, krytá politiky za peníze daňových poplatníků.
18. 02. 2012 | 22:44

Mildam napsal(a):

To Ujo - doufám, že jste Váš příspěvek mínil jako ironii.
18. 02. 2012 | 22:46

babočka napsal(a):

Jaký humus na internetu, takový humus v politice.
18. 02. 2012 | 22:47

Petr z Tábora napsal(a):

S tímto případem nejsem blíže seznámen.Obecně bychom měli odlišit práci policie+státního zástupce+odsouzení soudem od institutu milosti.
Milost se obecně nedá brát jako kritika práce celého řetězce vedoucího k odsouzení pachatele. Milost je pozůstatek z doby monarchie a posuzuje nepatrnou část odsouzených z jiných hledisek. Klasickým případem je milost matce, jejíž děti by jinak skončily v ústavní péči- aniž by někdo zpochybňoval správnost jejího odsouzení třeba za zpronevěru.
Prezident není povinen svá rozhodnutí zdůvodňovat.Řada milostí obou našich prezidentů už byla kritizována. Pokud to někdo bere jako vyhození práce justice oknem, ať se snaží o zrušení institutu milosti. Já jsem pro zachování.
18. 02. 2012 | 22:48

Mildam napsal(a):

To Maximus - ten rozhovor jsem viděl. Po posledním
abstraktně moralitním příspěvku pana Paynea, který opět vůbec
nezodpovídal položenou otázku, moderátor i státní zástupce
chvíli nevěřícně zírali a moderátor pak sezení ukončil.
18. 02. 2012 | 22:51

Marcus napsal(a):

Státní zametačství v Praze se brání - Rampula, Hercegová a Grygárek jsou opravdu esa naší justice. Zeman s Mečlem se snaží o očistu, ale je vidět, že boj s chapadly chobotnice je těžký.
18. 02. 2012 | 23:01

Buwol napsal(a):

Nejspíš ano .. justiční mafie se o to postará, jako se postarala o rampulu ..
18. 02. 2012 | 23:21

Maximus napsal(a):

Koukám pane Libore, že jste na stráži. Ordnung muss sein!
Asi jsem skalního pána z ODS rozčílil....
19. 02. 2012 | 00:25

Analus stupidus napsal(a):

Maximus:-)
19. 02. 2012 | 00:42

J. napsal(a):

Karel prostě musí psát, psát a ještě jednou psát!
Škoda papíru o české justici!
Buď je stále "tak nevyzrálý", že věří ve spravedlnost (ve zkorumpovné republice)
anebo
dělá to, co vždy dělal (před odchodem u nás doma, či v exilu jako Drozd), "poslouchá nálady ve společnosti".
19. 02. 2012 | 00:53

NVS napsal(a):

Česká justice opět nezklamala. Panu Zemanovi a všem ostatním, kteří ten chlév chtějí vyčistit, držím palce.
19. 02. 2012 | 08:17

Vlado napsal(a):

Dvaadvacet let od sametu a dvaadvacet slyšíme, že jsme právní stát. Jak vyplývá z blogu a nicků mají ti polistopadoví politici
v té justici záruku, že privatizační maléry a prokorupční prostředí bude zachováno i nadále. Rozdíl je v tom, že v době minulé žádné privatizace neprobíhaly a tak korupce se týkala naturálií. Co to bylo? Láhev výborného alkoholu panu doktorovi!
Dnes společnost je postupně obohacována o miliardáře. Někteří snad k obrovskému bohatství přišli i poctivě. Za pomoci justiční mafie bude jistě jejich počet narůstat. Mnohdy jejím působením budou se množit i lidé pod mostem. Konečně systém, který produkuje bohaté lidi a né denní šeď a průměr.
19. 02. 2012 | 09:42

Kelt napsal(a):

Tak zde máme k vidění druhé kolo zápasu ve stylu catch as catch can.Soudcuje nezávislý Městský soud v Praze.
V modrém rohu ODS sponzorovaná pohrobky kmotra Mrázka a zpoza ringu sekundanti K.Peak s Hloupým Honzou-v červeném rohu NSZ Zeman a s ručníkem na krku sekundant Pospíšil.
Před TKO v prvním kole zachránil borce modrého rohu gong Městského soudu.
Zatím se neví,kdo bude soudcovat druhé kolo a zda vůbec bude zahájeno.Nevylučuje se značná pravděpodobnost,že Zemanův sekundant pro náhlou indispozici hodí ručník do ringu.
19. 02. 2012 | 09:45

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Kelt
To je přesná alegorie, bohužel pravděpodobná. Nevím, co si mám o těch dvou čističích Augiášova chléva myslet. Zeman i Pospíšil mi připadají moc opatrní až bázliví. Chtělo by to nějakého rafana typu Miloše Formana. Alespoň by mohl natočit nějakou sžíravou satiru. Když mu nebyl lhostejný případ pornomagnáta z USA, mohl by se zakousnout do naší justiční mafie.
19. 02. 2012 | 10:05

pamětník napsal(a):

Miloš Forman není a nikdy nebyl rafan, s bolševikem to uměl "koulet".
A Pavel Zeman není bázlivý, jen nemá ambice na angažmá v politice .Na rozdíl od Dienstbiera.
19. 02. 2012 | 12:44

Jrka napsal(a):

Co vlastně má současná garnitura proti Rampulovi? Že nezasáhl (asi myslí všichni dodatečně) proti největší rozkádačce v naší porevoluční historii, jíž byla veůlá privatizace?
Přece není možné, aby parlament tuhle rozkrádačku schválil, tak jak to udělal, a potom někdo ex post to chtěl hodit na nějaké státní zastupitelsví, že nezasáhlo proti rozkradení škodovky nebo Mostecké uhelné. - A ke všemu hloupí Švýcaři se "mezinárodně" diví, že nějaká zlodějna jako privatizace u nás mohla proběhnout a bylo to vše v rámcí platných zákonů.
Tohle je ta největší křivárna, kterou provádí Pospíšil. Buď ať řekne, že privatizace byla realizovány na základě velmi pofiderních zákonů a že s tím chce něco zpetně ještě dělat, anebo ať raději mlčí. Podle tohoto podle mě také rozhodl soud, když neuznal důvody Rampulova odvolání. - Ale samozřejmě, musí se to nějak jinak naformulovat a dělat, jako že jde o nedodržení nějakého nesmyslného termínu, že někdo formálně neposlal alespoň někam složenku za rozkradený státní majetek.
19. 02. 2012 | 18:16

VKrob napsal(a):

Určitě bude vhodné si připomenout koho zastupuje státní zástupce a to jsou občané nebo lidé. Má dbát na zákonosti dějů které jako nezákonné posuzuje soud a soudu jsou taky děje předkládané. Je otázka nakolik realizují "své" scénáře a do jaké míry jsou režiséři.
20. 02. 2012 | 01:04

roman napsal(a):

Jak nemůže způsob vyjadřování pana Zemana a ostatních právníků někoho rozčilovat? Jak si může někdo myslet, že tak komplikovaná mluva není úmysl něco zakrývat? Jak si může být někdo jistý, že u nás se dá právo vysvětlit jednoduše, jasně a hlavně spravedlivě ať už se jedná o cokoliv? Je to populismus volat zde po zjednodušování?
20. 02. 2012 | 11:11

Vladimir napsal(a):

ad Jirka:
Myslím, že se mýlíte ! Co vyčítá NSZ (Zeman) Rampulovi je to, že postupoval LIKNAVĚ v prošetřování některých případů ( snad odhalená korupce), že neragoval na žádost Švýcarských justičních orgánů o spulupráci při šetření MUS, že ignoroval nabídku na spoluúčast při soudním projednávání, přestože Švýcaři nabízeli ČR několk miliard korun jako předpokládaný únik podvodníků ...
Vyjádření Rampuly (podobně jako Kalouska) k případu MUS, že se žádný podvod nestal, žádná škoda pro stát nevznikla !
20. 02. 2012 | 21:45

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy