Justice a jedinec aneb Politici jako lidský druh v ohrožení

24. 04. 2012 | 09:35
Přečteno 5253 krát
U nás často skloňovaný kapitalismus funguje nejlépe ve starých protestantských zemích jako je Velká Británie a Holandsko, kde platí velký stupeň transparentnosti, zákon o přístupu všech ke všem informacím byl například ve Švédsku zaveden v roce 1776, u nás až v roce 1999 a dodnes se nedodržuje, a kde existovala stolice nezávislého soudce dříve, než se tam zrodil kapitalismus. Důsledek je nabíledni: slovo, smlouva a zákon tam platí bez výjimek.

Ukazuje na to nedávný rozsudek britského soudce Alistaira McCreatha, který odsoudil soudního úředníka k šesti letům vězení odnětí svobody za úplatkářství a zneužití pravomoci. V rozsudku stálo: "I když vezmu v úvahu, že jste projevil nad svým chováním lítost, že je vám dvaadvacet let a je to vaše první porušení zákona, musím konstatovat, že jste svým jednáním ohrozil nejen citlivost uplatňování trestního práva, ale především důvěru veřejnosti v tento systém. Právní systém, v němž jsou úředníci ochotni brát úplatky, aby umožnili delikventům uniknout spravedlnosti, je z podstaty korupční a zaslouží si veřejné odsouzení. Je důležité, aby ti, kdo jsou v pokušení chovat se podobným způsobem jako vy, si byli vědomi, že jejich jednání pro ně bude mít závažné důsledky."

Rozsudky s podobnou dikcí známe v poslední době v České republice jen dva: první je z loňského roku a vynesl ho Vojtěch Cepl mladší nad tzv. justiční mafií, která mimo jiné ovlivňovala průběh vyšetřování kauzy Jiřího Čunka a v níž figurovaly postavy jako jsou Renata Vesecká, Pavel Němec a Pavel Kučera, který prý pronesl větu: Nezávislost justice musí jít stranou politickým zájmům! Bohužel vrchní soud rozsudek zrušil a teď je celá věc u Nejvyššího soudu.

Druhý rozsudek vynesl soudce Jan Šott minulý pátek 13. dubna 2012 nad Vítem Bártou a Jaroslavem Škárkou: Jak známo Vít Bárta dostal podmínku za uplácení a Jaroslav Škárka má jít do vězení za podvodné vylákání peněz. Je to poprvé, kdy u nás byl za tuto politicky léta tolerovanou praxi někdo odsouzen, i když v jiných stranách se to děje mnohem sofistikovaněji, třeba jmenováním politiků do různých dozorčích rad, kde je členství vysoce honorované.

Oba rozsudky vzbudily velký zájem veřejnosti a samozřejmě i mnoho pochybností, a to nejen mezi politiky, ale dokonce i mezi samými právníky. Mimo jiné se o rozsudku soudce Šotta tvrdí, že zejména závěr, že i půjčka může být úplatek, je neudržitelný. Tomu ale odporuje předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, který Hospodářským novinám řekl: "Přece formy úplatku mohou být různé. I když jim budeme dávat vznešená jména, na podstatě to nic nemění.... Soudce i poslanec jsou ústavní činitelé, kteří mají zakódovanou nezávislost: nesmí přijmout příkazy, pokyny, dárky... Vše, co je může ovlivnit, je nepřípustné." Konec citátu.

Zděšení mezi politiky je logičtější, neboť se najednou cítí jako lidský druh v ohrožení: korupční a klientelistický systém vzájemných výhod považují za samozřejmý a beztrestný, protože se v něm už víc než dvacet let pohybují. Myslí si, že tak to funguje všude a že to snad ani jinak nejde, jak někdy bezelstně přiznávají, když trousí, že kdyby se na politice nedalo vydělat, tak by do ní nikdo nešel.

Oba rozsudky jsou ale výjimečné v českém kontextu hlavně proto, že se vzpouzí zavedeným klientelistickým praktikám přímo v soudnictví, což je ještě nebezpečnější, jak jsme viděli na rozsudku Městského soudu, který vrátil 17. února 2012 dr. Vlastimila Rampulu do funkce s použitím zcela formálních a malicherných důvodů. A podobně zrušení rozsudku Cepla mladšího a i dřívější snaha mu kauzu odejmout, ukazuje, že je v justici ještě dost lidí, kteří podobně jako dr. Kučera podřizují rozhodování justice politickým zájmům.

Profesor právní filozofie Jiří Přibáň z Cardiffu mi k tomu řekl: " Existuje jistá citlivost na stupeň důležitosti právní argumentace, a pokud právní argumentace a formální odůvodnění dovolí dospět k výsledku, který víc než fungování justice zvýhodňuje její nefunkčnost, která je ze svého titulu vždy pro někoho výhodná, pak se člověk musí ptát, proč zrovna tento argument byl použit a ne jiný, relevantnější. O důvodech nesmíme spekulovat, ale můžeme si dovolit říci, že způsob argumentace Městského soudu v Praze v kauze dr. Rampuly slouží spíše soukromému než veřejnému zájmu." Jinými slovy podporuje současný stav, místo aby se snažil o nápravu a zavedení demokratických praktik.

Chvála soudce Šotta třeba z úst dr. Baxy je ale bohužel jen přiznáním bídy části české justice, protože ukazuje, že soudců typu Vojtěcha Cepla mladšího a Jana Šotta je v naší justici poskrovnu. Pokud nebude platit stará pravda, že jedinec musí ignorovat okolnosti a musí se pohybovat mimo kategorii času, protože jakmile začne své etické a právní postoje přizpůsobovat tomu, jak to chodí a jak je to pro něj osobně výhodné, je to katastrofa pro něj i pro společnost. Takový člověk už není jedincem, ale stává se masou. Soudce by měl zůstat za všech okolností jedincem, jak to předvádí v úvodu citovaný soudce McCreath či zmínění pánové Cepl mladší a Šott, který do rozsudku napsal klíčovou větu: Trestní právo se nezastaví před branami politiky.

Psáno pro ČRo 6

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Xaver napsal(a):

Pamatuji, že politici a novináři svorně tvrdili, že jim nepřísluší se vyjadřovat k rozhodnutí soudů. Panoval tady takový přístup jako by to byla svatokrádež.
Je dobře, že k rozhodnutí soudců Cepla a Šotta se rozvinula diskuse. Možná je to proto, že jejich argumenty to vydrží, zatímco argumenty celé řady soudců před nimi byly nicotné.
Ale těch 22 let, které politici a novináři promrhali, nám to už nevrátí.
24. 04. 2012 | 09:53

Kelt napsal(a):

Olomoucký řidič autobusu byl odsouzen "nezávislou justicí"reprezentovanou soudkyní Langrovou pro TRESTNÝ ČIN přimalování tykadel jejímu manželovi,proslulému"ÍČKU" na předvolebním plakátě.
Teď to "ZKOUMÁ"nezávislá komise ministerstva spravedlnosti pod vedením nezávislého ministra za ODS.
Pane Hvížďalo,soudce Cepl a Šotta jsou dvě bílé vrány-nic jiného.
Neumím si představit,že by v zemi,kde funguje NEZÁVISLÁ justice by se mohlo stát něco takového.
Fungování této DEMOKRATURY pod vedením ODS je odporné,odpudivé a nepřijatetelné.
PVN/prozíravý vůdce národa-dle prim.Svobody/pan Čistý lže národu v přímém přenosu,když oznamuje konání předčasných voleb,pokud mu Peaková nepřinece do včerejší půlnoci seznam klubu podporujícího tuto vládu.
Kdo LŽE,ten KRADE-jak trefné pro tuto vládu.
24. 04. 2012 | 10:26

Dispečer napsal(a):

"Trestní právo se nezastaví před branami politiky."
To nevím, ale před branami ODS již stojí dlouho.
24. 04. 2012 | 10:32

Klaban napsal(a):

Hvíždalo - Drozde - pořád dokola, Článek snad není špatný, idealistické fráze že politik a soudce by měl být čestný. Ale co novináři?? Ti nemusí být čestní???
Kdybys vytáhl své texty z dob, kdy se tu mafie teprve učila rozhazovat své sítě, a KDY už KAŽDÁ TETIČKA VĚDĚLA ŽE NĚCO NENÍ DOBŘE, ale novináři jásali nad středoevropským ekonomickým tygrem, to by byl konečně něco poučného. A kdybys provedl sebekritiku toho, že jsi tenktrát lhal a podváděl, možná proto aby dobře prošla i tvoje pochybná privatizace Mladé fronty, třeba by to lidi uznali. Takhle je to opravdu den po dni ubožejší a jenom vypadáš jako --- co chce zase někam odvést pozornost. Ubohé
24. 04. 2012 | 10:36

Maximus napsal(a):

Pokud někdo bude chtít začít dělat pořádek v této zemi ( a bude to myslet vážně), jako první bude muset se snažit změnit nastavení "pravidel hry" v oblasti soudnictví, státního zastupitelství a samozřejmě i policie. Současný stav je jemně řečeno velmi neuspokojivý. U soudců musí dojít zcela jasně k jmenování na omezené období, tak jako je tomu i v jiných oblastech společnosti. Po určitém období by mělo být přehodnocena dosavadní konkrétní činnost každého soudce a ten by se měl zpovídat
ze své práce za za minulé období. Rovněž by se měl před odbornou komisí prověřit stupeň jeho znalostí a ověřit by se měla jeho orientace v nové legislativě. Pokud nemám pravdu, opravte mě, ale opravdu je třeba s tím potřeba něco udělat. Statistické údaje o výrocích našich soudců existují a ukazují, že stav naší justice není v pořádku. Ještě se tady nabízí jiná cesta, prostě tady provést změnu nastavení celého systému soudnictví podle některého vyspělého státu EU, kde neslyšíte dnes a denně o tolika excesech a překvapivých rozsudcích, nad kterými veřejnost nechápavě kroutí hlavou. Ale k těm statistikám, třeba vezměme si trestání policistů, kteří se dostali o sporu se zákonem. Před několika lety si dala jedna redakce jedněch našich novin práci s tím, že porovnala jak jsou po obvinění potrestáni policisté a jak je tomu s občany. Výsledek je zarážející, z 10-ti obviněných policistů byli potrestáni v průměru jen dva policisté, jenže u občanů je poměr přesně opačný! To o něčem svědčí, je tu ochranná ruka nad policisty resp. přímo lobby (pár případů znám osobně), ale to je přesně naopak jak by to mělo být. Stát by měl policisty nadstandardně zaplatit (např. v Anglii platilo po dlouhá léty, že průměr platů policistů byl udržován o 20% nad tamní hladinou platů), ale je třeba nastavit, aby když něco policista provede, aby byl nekompromisně potrestán a naopak tvrději než obyčejný občan. To je totiž jen ten jediný správný postup jak docílit postupně v této represívní a velmi potřebné složce pro stát kvality! A to a samé platí a dvakrát podtrženo pro státní zastupitele a soudce. Nastavit jim rozumná funkční pravidla pro řádnou práci, včetně slušných platů a odměn, ale při selhání jedince by měla být okamžitě z toho vyvozena tvrdá patřičná reakce. Jenže ono tomu je u nás naopak a právo má zavázané oči a pláče. Jenže všechno má své limity a konce a není vždy dobré se je snažit najít či je vyhledat. Pak už může být pozdě a setrvávání na tomto stavu je a bude kontraproduktivní!
Pěkný den všem!
24. 04. 2012 | 10:46

Dan napsal(a):

to Kelt

A vy si skutečně mylsíte, že pan Smetana byl odsouzen za přimalování tykadel nějkému manželovi? Ten skutek totiž zněl jinak.

Jinými slovy lžete. A jak jste sám napsal kdo lže, tak ten co?
24. 04. 2012 | 10:47

Šašek z Jihlavy napsal(a):

Jestli se nemýlím, v některých anglosaských zemích si občané soudce volí z osobností, které mají vynikající pověst po stránce odborné i mravní. Navrhoval bych tuto praxi zavést i v naší zemi. Možná by to politiky umravnilo.
24. 04. 2012 | 10:49

kocour počtář napsal(a):

Vůbec si myslím, že bychom mohli vystačit s prvoinstančními soudy a reformovaným (v přímé volbě doživotně voleným) ÚS.
A institutem nezávislého vyšetřujícího soudce. Vrchní, nejvyšší a Poslední soud zrušit.
Možná ještě porotním soudem pro hrdelní zločiny v hostinci U kalicha, pokud ho Töpfer vydá. A pokud dojdeme k názoru, že některé zločiny jsou hrdelní.
Když nic, aspoň bychom významně ušetřili.
24. 04. 2012 | 10:50

Dan napsal(a):

to kocour

Je všeobecně známo, že právě porotní soudy anglosaského práva produkují více justičních omylů, než kontinentální systém.

Ono to spíš vypadá, že se nám tady sešli revolucionáři z oblasti práva.
24. 04. 2012 | 10:53

Kelt napsal(a):

To Dan,
ODS,jako jediná "potrefená husa"/pomalování se týkalo i plakátů ČSSD a KDÚ ČSL/vyčíslila "ŠKODU"na třiceti papírových plakátech na 15 tis.Kč,t.j.na 5OO Kč na jeden.
Soudkyně Langrová aniž by si nechala přezkoumat výši škody,která byla úmyslně nadsazena,tak to klasisikovala jako
"TRESTNÝ ČIN"-to přesně odpovídá dikci,jakou bývalý komunistický režim před rokem´89 rokem odsuzoval disidenty za vyjádření nesouhlasu s politikou vládní strany.

Otázka na konec:mluvil v pátek Nečas pravdu,nebo lhal v přímém přenosu,když oznámil světu,že prosadí předčasné volby,pokud mu Peak nepřinese svůj klub do včerejší půnoci?
Pochlapte se,jako zastánce pravdy a odpovězte jednoznačně-ANO,či NE.
Pochybuji o tom,že se odpovědi dočkám.Stačilo mně sledovat včera po 22.hod.Stanjuru.
24. 04. 2012 | 11:02

rejpal napsal(a):

Dan
Myslíte, že by ho ODS hnala k soudu, kdyby tam místo tykadel napsal "volte ODS" nebo "I Love Ivan Langer?".
24. 04. 2012 | 11:05

kocour počtář napsal(a):

Dan
V prvním semestru na právech se učí, že žádná spravedlnost neexistuje.
Uvažuji tudíž o věci z čistě ekonomického hlediska.
Vyhlašovat celostátní pátrání (někdy si dohledejte náklady) po panu Smetanovi kvůli škodě za 15 tisíc korun je stejně kontraproduktivní jako živit ho 100 dnů ve vězení.
Paní soudkyně by měla obojí uhradit ze svého.
24. 04. 2012 | 11:10

hawk napsal(a):

Blahoslavení, duchem padlí! Neexistuje spravedlnos, existuje poze právo.

Jinak dobrý článek ve stylu co by bylo, kdyby bylo.
24. 04. 2012 | 11:11

Pompeius Magnus napsal(a):

Nic ve zlém pane Hvížďalo, ale raději se vyjadřujte k věcem, který, rozumíte lépe, co já vím, svodkám a překladům z německého tisku, které zde následně prezentujete jako své dílo.
Stav v justici je v dnešní době propletencem klientelistických, politických a finančních zájmů. Jestliže například předseda Městského soudu v Praze dr. Sváček tolik usiluje o Ústavně -soudní sesli, je logické, že jeho soud politikům ODS snese i modré z nebe - vzpomeňme na legendární páteční aktivity soudu ve věci odborářské stávky. Předseda Ústavního soudu si pak svou komunistickou hubu otevírá na advokáta v ještě neskončeném trestním řízení a radí advokátní komoře jak ztrestat nepohodlného advokáta, neboť si myslí na prezidentůru a taková profilace se mu hodí.
Kategorií sui generis jsou konkursní soudci, při prvním pohledu na paní soudkyni naprosto jasně víte, která je na konkursním oddělení a které soudí běžnou agendu (mám na mysli množství a cenu zlata,kterým se ta která soudkyně odívá). Nepochybně najdete i masu slušných, pracovitých, svědomitých soudců v běžné občansko - právní, či trestní agendě. Pokud se týká korupce, stačí běžný pohled z okna na dvůr toho kterého soudu. U některých soudů ( zejména na Severu) vidíte vozy od 2.000.000,-Kč výš a to je třeba dát do souvislosti s výší platu soudců. Jinak je zde ovšem i nepopulární otázka, zda korupce justice a demokracie nekráčejí ruku v ruce. Pověst italských, ale i španělských a řeckých soudů hovoří sama za sebe....
24. 04. 2012 | 11:14

nestranný napsal(a):

To,co popisujete ve svém článku platí jinde.U nás se nic nezmění.Ani jeden z politiků
nejen že nemá zájem,ale vyloženě nechce měnit u nás zavedený system.Vždyť by byli
sami proti sobě.V jejich očích je vlastně prestižní záležitostí,kdo dovede lépe
korumpovat,krást,ovlivňovat rozsudky a kdo má více morálních nectností je váženější.
Je dnes velice smutné,že je spousta těch,kteří i odspodu toto schvalují a podporují.
Ti sympatizanti tohoto marasmu si neuvědomují,že vše na světě je dočasné.Lehce se totiž může stát,že se lidé rozhodnu toto změnit.Ale potom třeba se z hodných oveček můžou stát vlci.Kdo pak ty bezcharakterní před rozezlenými ochrání?Vždy v historii
se dlouho hřešilo na apatii těch slabších.Pak ale stačila jedna jediná jiskřička
a docházelo k radikálním změnám.Dnes to mílovými kroky spěje ke stejnému výsledku.
24. 04. 2012 | 11:17

pepa napsal(a):

Kdo zaplatí škodu za nečerpání 23mld. Kč dotací z OP EU??? Kalousek a spol. zase zadluží stát a jeho občany mizernou kontrolní prací poslanců ČR!!!

Spravedlnost musí jít stranou, když se krade a vládne!!!

EU nepošle 233 miliard Kč!!!!!!

Díra v rozpočtu naroste na cca 250miliard Kč a celkový dluh na cca 2 bilióny Kč!!!

Proč jim to svinstvo trpíme??? Do basy s poslanci i ministry!!!
24. 04. 2012 | 11:41

Sláma napsal(a):

Souhlasím s Maximem, napsal to velice výstižně.
Občané by neměli zapomínat a měli by se znovu a znovu ptát. Třeba proč se paní soudkyně Langerová nevyloučila ze soudu pro podjatost, která je očividná, když pan Smetana přimaloval tykadla jejímu manželovi, a proč nyní na ni není podána kárná žaloba?
Samozřejmě, stále bychom se měli ptát, proč v kauze Rampula rozhodl Městský soud tak, jak rozhodl?
Atd.
24. 04. 2012 | 11:53

Karel napsal(a):

TO Hawk :

"Neexistuje spravedlnos, existuje poze právo."

Modifikace a aplikace Vašeho tvrzení dostala českou justici a zákony do dnešní situace.

Skutečně už nejde o spravedlnost, už se hraje o co nejúčelněji nastavené zákony, které se míjí se spravedlnosti, zvyky, morálkou, kulturou, slušností, .....

Už se hraje o úlevy gaunerů, peníze do kapes Sokolů .... takové právo a takové zákony nepatří do lidské společnosti.

Ale vysvětlujte to morální a bezskrupulózní spodině.
24. 04. 2012 | 12:15

kristusek napsal(a):

Maximus

"Výsledek je zarážející, z 10-ti obviněných policistů byli potrestáni v průměru jen dva policisté, jenže u občanů je poměr přesně opačný!"

To jako že ze dvou obviněných občanů jich bylo deset potrestáno?:-O
24. 04. 2012 | 12:33

kristusek napsal(a):

Maximus

Ale vážně - to, co navrhujete pro soudce, tedy jmenování na dobu určitou či přezkušování, je obsaženo v novém návrhu zákona o soudech a soudcích.
24. 04. 2012 | 12:36

Saxána napsal(a):

Chytrý článek i diskuse. Pokusme se načrtnout cestu k p r o s a z e n í kvalitních návrhů v Parlamentu. Nějaký volební trik. Volit výhradně neparlamentní strany? Dát podnět ČT, aby nám je již představovala v pořadu Hyde Park ?
Nebo vytvořit pojistku zákonodárství v možnosti současně i přímé demokracie - zákonodárné iniciativy přímo občany, prosazené v referendu (peticí iniciovaném) ?
24. 04. 2012 | 12:41

Prostý občan napsal(a):

Upřímný dotaz.
1) Vít Bárta se ve svém postavení dopustil trestného činu a u soudu mu BYL prokázán! Není podmínka směšně nízký trest?
2) Vítu Bártovi se NEPODAŘILO trestní čin prokázat. Nepotrestal pak soudce Šott nevinného člověka,byť podmínečně?
24. 04. 2012 | 13:25

azazelo napsal(a):

kristusek
Už být občanem je tady za trest.
24. 04. 2012 | 13:45

Dagmar napsal(a):

Šašek z Jihlavy

Tak trochu znám přímou volbu soudců z USA. Některé státy ji provozují (vím bezpečně o Floridě a Kalifornii). Feredální soudní systém je založen jinak (prezident nominuje, senát potvrzuje). Ustavování státních soudců je však stát od státu rozdílné. Přímá volba je některými americkými právními teoretiky i paktiky kritizována jako cesta k politizaci justice. Vzhledem k tomu, že americký trestní proces je založen na porotách, role soudce v něm je přece jen limitovaná, nemusí být přímá volba soudců pro soudní systém tak destruktivní. Musím přiznat, že přímou volbu soudců si však v České republice raději ani nepředstavuji.
24. 04. 2012 | 13:59

rejpal napsal(a):

Prostý občan
Oslím můstkem mezi a) a b) jsou nejspíš dvě věci. V první řadě, zda kupování loajality bianco je trestné nebo není jako uplácení. Osobně to pokládám za mafiánskou praxi získávání dušiček, čin amorální i na politiku, ale narvání do škatulky úplatku mi moc nesedí. Druhou věcí je, zda zdůvodnění, že půjčka bez úroku, tj. nápadně výhodná, je úplatkem /nebo jen projevem altruismu/. Soud jako by v pochybnostech uvěřil, že skutečně šlo o půjčky (což není v souladu s prvními reakcemi Bárty na průval, kdy kategoricky popřel JAKÉKOLI předávání peněz) a zároveň si vytvořil zadní vrátka k potrestání, protože pro kupování loajality se asi dobrý paragraf najít nedá a bohužel se ani nenašlo dost věrohodných důkazů.
Četl jsem dost příspěvků na toto téma, ale prostě mi tam něco skřípe. Třeba proto, že nejsem právník a neumím šikovně pracovat s paragrafy.
Jsem zvědavý na odvolací soud.
24. 04. 2012 | 14:04

Kelt napsal(a):

To Dan,
na můj příspěvek jste reagoval po 19 minutách a obvinil jte mne za lži.
Když jsem podrobně objasnil své stanovisko a prokázal,že NEČAS VEŘEJNĚ lhal,tak Vás zřejmě postihla náhlá indispozice z faktu,že Nečas lže.
Nebylo by to poprvé,ani naposledy a tak se divím,že Vám to trvá více jak tři hodiny to přiznat.
Nic si z toho nedělejte,čas této vlády se rychle krátí a tak brzy se vyhnete podobným situacím.
24. 04. 2012 | 14:20

Kramiliš napsal(a):

ˇŠašku - jedna věc je jistá - největší zlo napáchalo to jak se všichni po cinkání klíči stali nezávislými- čti neodvolatelnými a nepotrestatelnými. Další z tupostí kterými nás obšťastnil Havel.
Všichni státní úředníci a politici jsou placeni z daní, jsou zaměstnanci daňových poplatníků. Svého zaměstnance musím mít právo kritizovat, trestat a případně i vyhodit. Kdo platí, ten poroučí a rozhoduje.
24. 04. 2012 | 14:26

Matematik napsal(a):

Vsichni jsou si rovni nekteri jsou si rovnejsi
Zfalsovane satelitni snimky jez jsou opodstrceny pri hlasovani do RB OSN , to neni nejake prejeti na cervenou. To je valecny zlocin.
Co by asi tak k tomuto tematu soudruch hvizdala napsal?
Mozna ze veci je treba brat dialekticky a v souvislostech. Nebo ze jde o hnusny antisemitismus ....
Holt kazdy mame svoji zodpovednost. Az tady budou zase Hvizdalop komuniste bude to predevsim zasluha lzi inzenyru davu z PR rybnika.
Tak G Grass je pry fasoun, kdyz napsal, ze se nesmi psat o izraelskych jadernych hlavicich....

To bylo v mediich antichartistu, kteri ho odsoudili.
Vaha lzi je vzdy casove omezena.
S poctivostoi nejdale dojdes , i ty ulhany Hvizdalo.
24. 04. 2012 | 15:48

Šašek z Jihlavy napsal(a):

Dagmar
Pokud předsedy krajských soudů vybírá ministr vládnoucí koalice, a tito předsedové mají rozhodující vliv na výběr předsedů senátu pro jednotlivé soudní případy, je snadné ovlivnit výsledek vhodným výběrem, a´t už je motivace jakákoliv. Já bych se té občanské volby nebál.
24. 04. 2012 | 15:51

Ahoj napsal(a):

Politika se odehrává v médiích, skrze média – a pro média.

http://jdem.cz/uhyq5

vesele mudrovani
24. 04. 2012 | 16:58

br.dr. napsal(a):

Vesecká - jmenovaná za vlády ČSSD
Němec - předseda koaliční strany ve vládě ČSSD
Kučera - soudce člen KSČ

Inu po volbách to bude ještě horší. Vyhladovělé partaje už větší krev a tučné masíčko.
24. 04. 2012 | 17:14

Pavel napsal(a):

Hlavní je uzákonit faktickou nezávislost soudců - tedy hlavně aby je nemohli politici odvolat. Dále majetková přiznání pro soudce,politiky i na mistní úrovni před a po každém roce ve funkci, s tím, že se bere ohled i na majetek celé rodiny a je povinnost doložit jeho původ,nebo následuje zabavení.
A je po problémech,že.
24. 04. 2012 | 17:36

Sarka napsal(a):

Pavle - ten průšvih je právě v tom, že máme Havlovskou blbost - tzv nezávislost. Stačí se podívat na vrchní státní zastupitelství, soudce, atd - nikoho nelze odvolat.
Všichni státní zaměstnanci a politici jsou zaměstnanci daňových poplatníků, tedy i moji a vaši.
Svého zaměstnance mám právo kontrolovat, a případně i trestat a vyhodit. Kdo platí, ten řídí a poroučí
24. 04. 2012 | 17:58

Dagmar napsal(a):

Šašek z Jihlavy

No, nevím, co je horší. Asi vždycky to, co máme nejblíž a co nás negativně ovliňuje i jen pomyšlením, že je to špatně a nic s tím nenaděláme :-(.
24. 04. 2012 | 19:11

Pozůstalý z Pchjongjangu napsal(a):

Nad jiné výstižně nick Klaban, v 10:36.

Nejenom přesné citování z propagandistických agitek páně Hvížďaly, především těch z počátku 90. let, ale rovněž rozpomenout se zde na své kontakty s německou BND, by bylo zajisté příhodnou inspirací pro další příspěvků na tomto blogu. Dočkáme se?
24. 04. 2012 | 20:04

arator napsal(a):

Politici nejsou lidský druh.
Politici jsou škodná.
V zemích okolo nás žádná krize není.
Krizi působí Kalousek a Nečas.

O morálce má cenu se bavit, až rozdělování společných prostředků nebudou řídit lidé, kteří o poctivou práci nikdy nezavadili nebo utekli do politiky kvůli bankrotu (zaviněnému vlastní neschopností).
Pro tyhle morálka nic neznamená a nechápou o čem mluvíme.
Jestli někdo věří, že se opět bude konat jen výměna stráží u tunelu, je slabé mysli.
24. 04. 2012 | 21:04

právník napsal(a):

Pane Hv.,

a pocta i těm co prostě nemají jasno v právu, a jen potřebují sebeprezentaci, a klidně do toho zaangažují druhé??
24. 04. 2012 | 23:21

Jirka2J napsal(a):

Přejme mu to, tomu trestnímu právu, z celého srdce, zvláště když správní řád a správní soudnictví, které především je namířeno na činnost úřadů a tedy proti jejich závislosti na politicích a pro podporu občanů a pro rozvoj společnosti je úplně mimo mísu, že se i laik nestačí divit, co právníci a politici v roce 2005 vymysleli.
25. 04. 2012 | 00:42

Dan napsal(a):

to Kelt

Samozřejmě, že lžete. Pan Smetana byl odosuzen za poškození cizí věci - nejvyšší soud již dávno judikoval ohledně sprejerství. To nemá s tykadly nic společného. V tom je vaše lež. To nemá s vládou nic společného - což je lež druhá.
25. 04. 2012 | 05:58

Maximus napsal(a):

Dane,
proč hned používáte vzrušeně výraz "lžete" když reagujete na Kelta? Nešel by vyjádřit Váš nesouhlas jemněji či diplomatičtěji? Osobně si myslím, že tam jistý "konflikt" či střet zájmů u soudkyně Langerové opravdu je. Je sice jaksi paralelní a jen v psychologické rovině a možná pro někoho nevýznamný, ale trochu to tam je. To je asi tak podobné, jako kdybych se měl nepokrytě na veřejnosti vyjadřovat třeba o Vaší manželce, že je hnusná a páchne a pak bych Vás o něco chtěl požádat! A Vy byste měl z titulu své pozice či funkce rozhodovat o této žádosti. Myslím si, že Langerová neměla tento případ vůbec rozhodovat a bylo by to naprosto v pořádku. Chybu ovšem udělal ten, kdo jí to zadal resp. přidělil. Ale, možná, že právě proto "Íčko" zde orodoval, on je to totiž takovej přízemní hajzlíček a podrazáček.
Pěkný den!
25. 04. 2012 | 06:49

babočka napsal(a):

Žijem v době, kdy každého předně zajmá výše honoráře. Ať je to doktor nebo právník. Soudce má plat několik desítek tisíc kč zatímco advokát dacana někdy i miliony. Soudce pokud má rodinu je plastik, kterému stačí jen pohrozit. A na stůdia práv se dostávají protekční děti, kterým morálka a čest nic neříká.
25. 04. 2012 | 07:57

Dan napsal(a):

to Maximus

Dobrá, tak neuvádí pravdivé informace. Máte pravdu, třeba je neinformován.

Jen 2 poznámky:

1. Přidělování věcí na soudech se řídí plánem práce, čili žádný konkrétní člověk nikde nesedí a nepřiděluje spisy - ty spisy se přidělují například podle obvodu, podle abecedy, podle pořadí, v jakém přišly na soud.

2. Právo podat námitku podjatosti je výsostné právo stran sporu. Vy, až se budete soudit, tak vám taky nevpadnu do jednačky a nebudu za vás namítat podjatost soudců. Z tohoto pohledu vám do toho, kdo věc soudí, je ukulele. Kdo do toho mluvil byl státní zástupce a obžalovaný.
25. 04. 2012 | 08:19

Dan napsal(a):

to babočka

Máte pravdu. Za komoušů jsme dřeli skoro zadara a byli jsme v těžké pohodě.
25. 04. 2012 | 08:27

Ivanka napsal(a):

Dane - jasně - a ještě se z toho zadara dalo bez problémů bydlet, mít dětí kolik jste chtěli, mít chatu a dovolenou v Bulhgarsku, lázně jste dostal zadara.
Dnes dostáváme báječné kapitalistickém platy, takže máme bezdomovce, gheta, kriminalitu, jenom za poslední 2 roky už přes 2 miliony exekucí, když si vezmete že ty exekuce jsou často i na vícečlenné rodiny, tak si opravdu hodně lidí krká přežráním a blahem jak se má dobře. A ti důchodci co jim zkracují důchody už také nevěděli co s penězi, tak se toho rádi zřeknou.
.
Teď vážně - baví vás úchylně provokovat zbídačelé, nebo jste na takové duševní úrovni opravdu.
25. 04. 2012 | 14:55

Donát napsal(a):

Ivanko - to je marné. Je tu příliž mnoho prosťáčků, co si neumí spočitat, že kdyby měl každý zaplatit svůj podíl na státním dluhu - cca 200 000 na osobu, tak by byli bezdomovci a v exekuci všichni až na pár kmotrů z horních 10 000.
Na dana se nezlobte, asi jeden z těch mladých co dostal maturitu za to že řekl jak je socialismus ošklivý, a dál se duševně nevyvinul
25. 04. 2012 | 15:02

Radek napsal(a):

Dane
ve všem co jsi napsal máš pravdu. Vím také co stojí namalování reklamy na svůj objekt, tu reklamu jsem nechal namalovat abych z toho měl nějakou pětku na zaplacení, např. nájmu z pozemku a pak přijde nějaký vyšahaný idiot a začne mně na to čmárat. Ať si čmárá nebo maluje politiky na svůj autobus, nebo fasádu svého baráku. On to je asi socka a barák těžko bude mít, proto chodí čmárat na cizí. Ivanka je prosťačka, hloupá, která ještě nic neví a babočka bude postižen oligofrenií.
26. 04. 2012 | 18:12

Buwol napsal(a):

Nejohroženější je pravděpodobně nečas :
http://ekonomika.idnes.cz/necas-po-ideove-konferenci-hajil-skrty-a-naznacil-prorustovou-ekonomiku-149-/ekonomika.aspx?c=A120428_140944_ekonomika_hro
28. 04. 2012 | 22:27

Buwol napsal(a):

Nejohroženější je pravděpodobně nečas :
http://ekonomika.idnes.cz/necas-po-ideove-konferenci-hajil-skrty-a-naznacil-prorustovou-ekonomiku-149-/ekonomika.aspx?c=A120428_140944_ekonomika_hro
28. 04. 2012 | 22:28

Radovan II. napsal(a):

Senátoři nám nepřímo řekli odmítnutím zrušení imunity, že jsou potencionální zloději a vrazi a že tohle bude jejich povolání, až jim skončí mandát.TOhle vyplývá z tohoto hlasování. Myslím, že je na čase zrušit senát, senátoři pracují jen pár hodin za měsíc, jsou neodpovědní, nevzdělání - prý to měla být elita národa !! Je krize a senát je vyhazování peněz za neoodpracovanou práci. Řekl bych, že senátoři jsou líní jako Romové, hloupí jako Romové a to některé urážím a hlavně 10 x dražší a to si naše republika v této době, kdy se už podobá Titanicu dovolit. BLokujte volby nových senátorů, a vyháčkujte ty nepoctivé a senátory bez vzdělání a chameleony,populisty, kterým nejde o lidi ale o jejich 6 ti letá koryty. Jsou to kanidáty sekretariátu, a ne občanů a je to smutné, velmi smutné..
I am sorry.
FUJ!! Kdo takové senátory volil, měl by zaplatit pokutu 50 tisíc. Jak to, že senátoři ČSSD hlásající něco úplně něco jiného byli proti ???? Jak to, že senátoři KDU pane Bělobrádku byli také proti zrušení,vaše plamenné projevy padly na neúrodnou půdu.Co na to Bůh pane Bělobrádku, myslím že většině vašich členů je Bůh šuma fuk, jen ty stařenky a stařečkové co vás stále volí, to nevědí, nemají PC a proto vás volí. Jste pane Bělobrádku stále stejní hadi, a možná i pro občany jedovatí.Klamete národ.
29. 04. 2012 | 13:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy