Kritická doba bez kritické teorie aneb O vládě totálních diletantů

23. 07. 2012 | 11:03
Přečteno 20143 krát
Druhá část rozhovoru s právním filozofem Jiřím Přibáněm. První naleznete zde.

Minule jsme říkali, že naše společnost je ve stavu, kdy existují davy bez vůdců. To dokazuje i slovník politiků, kteří jsou schopní do veřejného prostoru pouštět neuvěřitelné hlouposti, jak zvláště v Čechách jsme denně svědky. Nemyslíte si, že tím politici dnešní marasmus ještě prohlubují?

Připomeňme si slavný Ortegův výrok: „Být levicový stejně jako pravicový je jeden z nesčetných způsobů, jež si člověk může vybrat, chce-li se stát imbecilem – oba tyto způsoby jsou ve skutečnosti formami mravního ochrnutí“. On rovněž tvrdil, že kritika je všeobecně v úpadku, protože smyslem politiky se stalo zatemňovat skutečnost. A jakmile se to politice podaří, všechny kočky jsou černé a už se dá těžko rozlišovat a vést o politických tématech rozumné diskuze a spory. Jestliže se jako u nás podaří jedné soukromé bezpečnostní agentuře vyvolat atmosféru, ve které se věří, že vše je zkorumpované, nelze se bavit o politice, ale jen o jejím konci. Zůstaneme-li u Ortegovy metafory zatemňování, základní otázka zní: Evropa se ocitla v pološeru a teď jde o to, jestli z toho bude úsvit, nebo jestli se začne ještě více smrákat.

Když to zjednoduším: náš úkol je vidět evropskou krizi jako šanci...


...jak se nově politicky zorganizovat. Je evidentní, že nelze oprašovat národní státy a obhajovat tragické pojetí státní suverenity ve smyslu etnické národní suverenity, ale naopak začít chápat i existující model suverenity ústavnědemokratického státu jako možnost, jak prosazovat ideály, které jsou vždy spojené s ekonomickou prosperitou, se vzájemnou solidaritou minimálně na evropské úrovni. V důsledku jde o to, obnovit důvěru v politiku a politiky na místní, národní i nadnárodní úrovni ...

...a ve státní instituce, vždyť si vezměme, že vládě a parlamentu v červnu 2012 důvěřuje v České republice podle STEM jen 16 procent obyvatelstva...

...já bych dodal i v nadstátní evropské instituce. Vždyť tady se vytvořila falešná představa, že v Bruselu jsou akorát líní a zkorumpovaní úředníci jako na magistrátě v Praze. To je samozřejmě nesmysl.

Když jsme spolu hovořili minule, řekl jste, jestli nějaká naděje existuje, tak pouze ve velkých stranách. Myslíte si to i dneska, v létě roku 2012, po aférách se sociálnědemokratickým Rathem a letadly CASA, za kterými stáli zřejmě lidé jako jsou paní Parkanová a pan Barták, tedy osoby z pravé části politického spektra?

To jsem říkal proto, že jsem věřil, že se tam spíš najdou lidé, kteří nebudou mít zájem převádět veřejný zájem na soukromý zájem. Že naopak budou hájit ideu politična a ideu státu. Je pravda, že leckdo může tento můj názor považovat za příliš optimistický, protože v Česku se vždy všechno předem popisuje tak, aby to vypadalo beznadějně. Ale ten názor je logický, protože český volič mohl po volbách 2010 definitivně pochopit, že slušnost je předpoklad pro politiku, ale nevystačíme s ní na politický program, a že za maskou morálně žádaného boje proti korupci se ve skutečnosti může skrývat nebezpečný populismus a mnohem nebezpečnější korupční praktiky. Řešením tak není v morálním pobouření zakládat další a další strany, ale naopak vytvořit tlak na zavedené levicové a pravicové strany a jejich aparáty, které koneckonců budou muset nějakým způsobem na takový veřejný tlak reagovat, aby si udržely voličskou podporu a tím i politickou moc. Jen tak lze do budoucna zabránit i pokusům o zneužití policie a kriminalizaci nepohodlných osob, jako například vojenského letce Daňhela, který poukázal na nevýhodnost nákupu letadel CASA. Protože v demokracii nelze dělat politiku bez politických stran, prosazení politična v těchto stranách je jediný rozumný model, který je třeba prosazovat. Pokud se tu nevytvoří silné veřejné mínění, nemáme šanci.

A jak by se mělo vytvořit? V Česku přece není žádná dlouhodobá tradice, která předpokládá fungující prestižní analytická a veřejnoprávní média a existenci skutečné opozice. Od opoziční smlouvy tu ani ta druhá noha demokracie nefunguje, a to již bezmála patnáct let...

Vzpomeňme si na athénskou demokracii: tu udržela při životě rétorika. Ta byla tou životodárnou silou. Náš problém je, že vládu jsme předali manažerům a když se manažeři snaží filozofovat a napodobují agoru, tak je to parodie, protože jejich jazyk je uvadlý a upadlý. To, co předvádějí, je jen diktát prázdných manažerských floskulí. A tenhle pseudojazyk se pomalu začíná prosazovat nejen v politice, ale i na univerzitách: všechna výzkumná centra mají mít svůj byznysplán. Velice mě potěšili kolegové z jednoho výzkumného centra v Sydney, když po nich chtěli byznysplán, tak na rektorát napsali, že oni mají zprostředkovávat ideje a ne se starat o peníze. A dodali, že jistě existují lidé, kteří jsou schopní z veškeré lidské činnosti udělat byznys, ale že to není smyslem jejich centra, a proto poděkovali a centrum rozpustili. Tito vědci řekli jasně: Pokud s námi budete hovořit takovým jazykem, my končíme. A to je podstatné sdělení: My bychom se měli bouřit proti diktátu politických a ekonomických manažerů. Je třeba, abychom s nimi přestali mluvit jejich jazykem, v němž je možné vše převést na audit a úspory. Úkolem skutečných elit je vymést z veřejného prostoru diktaturu jazyka ekonomů.

V podstatě, pokud se nemýlím, voláte po tom, aby se do veřejného prostoru vrátila kultura, která přestavuje vždy druhou půlku naší existence...

A zároveň je třeba si uvědomit, že kultura není otázkou předpolitickou. Kultura je přeci souhrn konvencí, které pěstujeme mezi sebou navzájem a pomocí kterých se mezi sebou dorozumíváme. Kultura je mnohem konvenčnější záležitost, než si mysleli romantici. Kultura není mystika, ale domluva. O tom nejvíc svědčí Spojené státy, které byly budovány tak, že každá osada byla organizována na demokratických principech až po stát, jak to připomínal po svém návratu z USA Alexis de Tocqueville. A zároveň tu každá svoboda vždy znamenala možnost seberealizace a tím i možnost toho, aby se talent a výjimečné schopnosti uplatnily i v rámci obce. A tím se dostáváme k tomuu, čím jsme začali: naše společnost přestává být demokratická a svobodná, protože v ní vládne diktát průměrnosti. Současná společnost nutí lidi mnohem víc k tomu, aby se přizpůsobovali, než aby vynikali. Někteří si dokonce demokracii představují jako průměrnost a všechny problémy politiky by nejraději převedli do statistických čísel. Jsme v pasti, v níž si všichni o sobě myslí, že jsou originální, ale ve skutečnosti se všichni snaží podobat všem, přesně podle bonmotu „Proč musíš být nekonformní jako všichni ostatní?!“. To je hlavní paradox moderní demokratické kultury, která současně dokáže otevírat prostor pro osobní seberealizaci i srážet do propasti průměrnosti.

Myslíte si vážně, že současná naše unavená a znechucená společnost je schopná vyvinout dostatečný tlak na politiky, aby se něco změnilo? Zatím to vypadá opačně: politici po vydání pana Ratha a paní Parkanové se semkli a každé změny se bojí. Jmenovali ministrem spravedlnosti dr.Blažka, nechtějí na vrchní státní zastupitelství dr.Bradáčovou, nejraději by se zbavili nejvyššího státní zástupce dr.Zemana i policejního prezidenta Lessyho a letce Daňhela vyhodili z armády kvůli tomu, že ukázal na manipulaci v případě nákupu letadel CASA, za pomocí šéfa vojenské rozvědky Ondreje Páleníka...

Když ministr spravedlnosti s právnickým titulem veřejně řekne, že na post vrchního státního zástupce nechá vypsat veřejný konkurz, přestože mu zákon jednoznačně dává pravomoc jmenovat vrchní státní zástupce „na návrh nejvyššího státního zástupce“, už nemůžeme hovořit ani o kontrarevoluci průměrnosti, ale spíš o vládě totálních diletantů, kteří „nevědí, co činí“. O to víc je třeba potom se ptát, z jakého titulu je předseda vlády navrhnul a prezident jmenoval do jejich úřadu. Jejich odbornost to určitě být nemůže, a tak lze jen spekulovat o tom, jaký vliv a mocenské pozadí a nekalé úmysly se za personálním složením současné vlády skrývají. Podíváte-li se na osobní a stranické profily některých ministrů, vidíte, že vláda může sebevíc deklarovat boj proti korupci, ale sama je semeništěm těch nejhorších korupčních praktik, v nichž nejde o miliony, jako v kauze Rath, ale o podstatně vyšší částky. A snaha zdiskreditovat soudce, státní zástupce, policisty nebo svědky je přesně ta strategie, jejímž cílem je vyvolat dojem, že zkorumpované je vše, a proto boj proti korupci je vždy už předem nějakou mocenskou zvůlí na objednávku nějakých skupin. Všimněte si, jak už delší dobu někteří politici podezřelí z korupčních praktik tvrdí, že konkrétní kauzy jsou už předem manipulované a jedná se o policejní zvůli. To je velmi promyšlená strategie, jejímž cílem je vytvořit obecný pocit, že každý postup justičních orgánů je jen součástí guerillové války mezi jednotlivými politickými a podnikatelskými klany.

A není tohle všechno, o čem hovoříme, včetně pokusů nového ministra spravedlnosti vypisovat protizákonně konkurzy projevem právě toho diletanství diktatury průměrných, u kterého jsme začali?

Jestliž novinář Dušan Hamšík kdysi výstižně vystihl podstatu charismatu a příčiny popularity Adolfa Hitlera, když ho označil jako „génia průměrnosti“, dnešní politiky bychom spíš mohli označit za „průměrné diletanty“, z nichž mnozí dokonce ani neví, jaké mají pravomoci, a často postrádají elementární profesní etiku a politickou odpovědnost. Nemyslím, že bychom se dnes měli bát nějakých „géniů“, ale škody, které nejen u nás páchají diletanti na politicky odpovědných místech jsou obrovské i proto, že jejich průměrnosti zpravidla využívají vlivné skupiny k oslabování legitimní ústavní moci a posilování svých soukromých zájmů a zisků. Proto je nejhorší korupcí rozklad ústavnědemokratického státu, jaký hrozí ze strany zcela konkrétních politických a podnikatelských klanů, které ovlivňují činnost a celkové fungování české vlády.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

PB napsal(a):

Výše uvedené jen dokresluje, jak nesmyslné jsou pojmy PRAVICE a LEVICE. Obojí je o lidech, kteří jedí, pijí, vyměšují o občas se rozmnožují. PRAVICE a LEVICE jsou jen umná slovíčka k odsouvání politických problémů, k předraženému vyplácení dalších a dalších peněz ze státního rozpočtu a k "dělání se zajímavým".
Zákony platí a musí platit pro všechny (osvědčené kecy pravičáckých o tom, že "stát se vměšuje" mohou vést leda k anarchii) a člověk má tolik svobody, kolik mu ji soukolí tohoto režimu dovolí.
Vesele konstatuje KH, že "máme vládu totálních diletantů",
ale nikdy ani zmínka o tom, že by se s tím už mělo začít "něco dělat". Chodit k volbám na celých dvacet let nic nevyřešilo, pouze tento režim posílilo. Nemáte tam, Herr Hvizdala, etwas Anderes?
23. 07. 2012 | 11:23

muromec napsal(a):

Je evidentní, že nelze oprašovat národní státy a obhajovat tragické pojetí státní suverenity ve smyslu etnické národní suverenity... ??? A je celkem jasné, kdo, proč a nač napsal tenhle blok. Zapomeňte na svůj národ, na to, že jsme vám ho už napůl rozvrátili, a uvěřte, že lepší bude až tehdy, až vám ho rozvrátíme všecek a vy budete našimi kmány, stejně jste hloupější než my. Ať žije systém ProMoPro!
23. 07. 2012 | 11:46

nestranný napsal(a):

Já bych neřekl,že máme vládu totálních diletantů.Já bych spíše řekl,že máme vládu
velice erudovaných specialistů na ,,malou domů".Ale není to jen tato vláda,která už všemu nasazuje korunu,ale doposud to byly všechny vlády od sametu.Ani jedna vláda neudělala nic pro lidi,naopak všichni,kteří se na vládách podíleli,tak z holých zadků
se stali multimilionáři a někteří(např.Dlouhý,Kalvoda atd.)miliardáři.Za jaké služby státu se jim dostalo takových příjmů?Z normálních poslaneckých a ministerských platů
by nikdy nemohli našetřit svoje majetky ani kdyby za celé ty roky neutratili ani korunu.Co z toho logicky vyplývá?Celá politická garnitura bez ohledu na stranickou
příslušnost jsou jen obyčejní zloději.Lidé už by měli reagovat.Ale ne jako v r.89.
Zareagovat by bylo potřeba velice razantně a k politikům přidat i ty tzv.kmotry.
Pak by se něco zlepšilo a obyčejný člověk by nemusel přemýšlet,jestli má zaplatit nájem a služby,nebo se najíst.
23. 07. 2012 | 11:48

Maximus napsal(a):

Jestli chceme něco u nás opravdu změnit k lepšímu, učme se v zemích, kde stát spravovali a dosud spravují odborníci a kulturní lidé, kteří samozřejmě dodržují nastavená "pravidla hry celého systému politické a hospodářské oblasti tamních států". Pan autor působil řadu let v německy mluvících zemích. Měl by jako velmi zkušený člověk a jako novinář třeba zde začít komparativně všechny zásadní problémy porovnávat vždy s "německým normálem" a na ty rozdíly, jdoucí většinou v náš neprospěch by měl veřejně poukazovat na ně! Uvedu nakrásný příklad, který už přestává být i směšný:
Dnešní zpráva tisku ČR
Centrální registr vozidel, který od jeho spuštění provázejí problémy, v pondělí znovu zcela zkolaboval. Na vině má být problém s databází hledaných aut. Reakce ministerstva dopravy by se dala shrnout do konstatování "systém běží, pouze nefunguje". Vinu za současný stav si přehazuje ministerstvo s Policejním prezidiem......

Tak tohle by se nemohlo v německy mluvících zemích či třeba Skandinávii stát, jednak tam nikdo nedostal milionovou provizi, což je velmi pravděpodobné (stejně jako u polofunkčního systému na Úřadech práce ČR) popř. na tom u nich nemůže být účasten, jednak oni mají vždy tyto oblasti perfektně organizačně zvládnuté a ti co o tom rozhodují, jsou velmi, velmi zodpovědní. V každém případě by tací úředníci, kdyby se něco podobného tam stalo, okamžitě ĺetěli ze svých funkcí vč. příslušného ministra a orgány činné v trestním řízení by o ně měli zájem! A tady pan Petr Nečas se chová jako nýmand a nic neřeší, naprosto neschopný a prolhaný klučina ministr Dobeš by měl okamžitě dostat padáka!!!

Pane autore, chyba ovšem není na třetím levelu kde se nachází jistý Dobeš z nějakého kariéristického spolku LIDEM nebo co to je, ale zásadní problém a to primární je na postu presidenta republiky, který pomohl téhle partě neschopných či spíše všehoschopných lidí do vládních funkcí, druhý level, který je rovněž špatně obsazen neschopným člověkem je post premiéra, šéfa exekutivy, který nemá potřebné manažerské schopnosti a hlavně jeho vize a vize strany, ze které pochází je špatná!

Tady už opravdu přestává legrace a když si člověk uvědomí, že v roce 1990 jsme si oddychli (alespoň většina občanů), že komunisti u nás skončili a nyní díky těmto diletantům a odklaněčům z předních pseudo pravicových stran znovu získávají příznivce, tak přece už nemůžeme být zticha a nechat si to líbit. Jestli existuje nějaká elita národa, tak sakra kde je? Proč všichni mlčí a nechají si nakládat na hřbety a nechají se okrádat? Haló, jste tam někdo vy srabi a podělánci?

P.S.
Systém běží, ale nefunguje jak má! Hmm, tak já třeba zkusím přestat platit daně, nakonec proč taky. Zrovna dnes resp. zítra se odvádí DPH, že?
23. 07. 2012 | 12:01

Maximus napsal(a):

Omluva za překlepy a hrubku...
23. 07. 2012 | 12:02

minatomirai napsal(a):

nestranný

Myslím, že to, co si myslíte vy, si myslí většina národa. Profesor Přibáň vysvětluje, že to nebude výměnou stávajících politických stran za nové, ale tlakem voličů všech možných formací, institucí i jednotlivě.
Volič skutečně má osud své země ve svých rukou. Stačí voliče politicky aktivizovat, více tedy Přibáňů, Dvořákových, Wagnerových a dalších. Namísto opravování chalupy o víkendu věnovat jeden víkend v měsíci setkáním s dalšími voliči, vytvářet občanská sdružení, setkávat se svými zastupiteli, vynutit si to, zorganizovat to a vydržet.

Tlak musí přijít zezdola.
23. 07. 2012 | 12:05

nežvaňte napsal(a):

Já už jsem tomuto genocidně zločinnému státu občanský průkaz dávno vrátil.
A co vy, žvanilové zde i jinde, neschopni jediného sebemenšího skutečně občanského ČINU???
23. 07. 2012 | 12:11

minatomirai napsal(a):

S tím registrem, maxime, se to vyřeší, pokud každý, kdo tam marně čekal, podá stížnost a bude požadovat finanční náhradu za ztracený čas.

Už se tak děje. A dále tlak na ministra a žádat vysvětlení kontaktováním svých zástupců v parlamentu. Pokud na ministerstvu dopravy rupne mailový server, bude to další dobrý krok. A něco takového může udělat každý.

A ne všechno je vina Klause, za toto je odpovědný minist resortu a mělo by se požadovat odstoupení. Stejně tak pro ministra spravedlnosti, který se projevil jako naprosto nekompetentní, i toto je akce jednotlivců, pokud zavalí ministerského předsedu stížnostmi.
23. 07. 2012 | 12:11

Maximus napsal(a):

nežvaňte

Kdepak, musí se žvanit a tím sjednotit šiky a vyměnit si informační DNA! Právě informovanost veřejnosti je jedna z věcí, která jim hodně vadí a právě proto, se zmocnili velké části médií a píšou tam duševní zvratky a polopravdy či zprávy typu, že třeba Bartošová se někde nalila. Kdyby soudruh Lenin a spol. měli k dispozici pouze současné ruské obyvatelstvo, dnes už na jisté úrovni informovanosti a vzdělanosti, tak by Aurora nikdy nevystřelila!
Mějte se!
23. 07. 2012 | 12:25

PB napsal(a):

Přátelé, tento režim už lepší nebude - pokud tedy někdy dobrý byl.
Čeká nás další rozevírání nůžek, zvyšování daní, poplatků, bohatnutí superbohatých, nezaměstnanost a chudoba už chudých.
Pokud z našeho státu neuděláme silný sociální gigant střední Evropy, lépe nebude.
Pokud již dnes v ČR umírá více lidí než se rodí
a denně narůstá počet důchodců, domyslel někdo, co to bude
znamenat za pár let?
Pokud nevsadíme na porodnost, silný sociální systém, vzdělanost národa a péči o občany v nemoci (samozřejmě že bezplatnou - MÁME NA TO!!-stačí odstavit pár žab na prameni od přemrštěných příjmů), skončí to brzy totálním průšvihem!

Pane minatomirai, JE to vina Klause.
On názorně v devadesátých let národu předvedl, jak NEODPOVÍDAT - coby politická špička (ministr financí, premiér) - za majetek státu. On (Klaus) může být po právu považován za Duchovního Otce přihrávek "malé domů".
Dnes - coby prezident republiky - naopak "leze tam, kam nemá", ačkoli mu to jeho post nedovoluje. Vzpomeňte "málemodvolání" nejlepšího ministra školství, které Klaus "zarazil".
Nejlepší ministr stejně později skončil.
A po něm? Nejlepší maturity všech dob, které bude budoucnost dávat (za pomoci nových pokusných maturantů) dohromady.

Věřím, že zločiny tohoto "režimu" budou brzy trestné a nepromlčitelné jako zločiny komunismu. Mělo by tomu tak být - když jsme jeden národ a stejní lidé.
Klasik by řekl - Pouze herci umějí hrát chvíli různé postavy. Lidé zůstávají stejní.
23. 07. 2012 | 13:07

hovorka11 napsal(a):

PB:
Pojem pravice a levice je umělý konstrukt, který má vyloučit logiku "zdravé selské úvahy", která se musí předem vylučit těmito dvěma asociálními pojmy.
Podstata je jedna- buď krademe a pak se snažíme společnost rozdělit na "pravici" a "levici", nebo chceme zisk společnosti a pak uznáváme "selský rozum" který je nad pravico-levicovým podvodem. Ti, kteří pracují budou moci mít i zajištěné stáří bez mostu nad hlavou a nebudou pošlapáni nikdy nepracujícími a rozvratnými flákači a tomu se brání pravice a levice korupčním rozvratem.
23. 07. 2012 | 13:15

perikles, ne démosthenes napsal(a):

žvaněním sjednotit šiky

Minimálně patnáct let trvá už voličům pravice propojení dvou jednoduchých myšlenek. Nemohou mít životní úroveň jako v Rakousku a přitom volit lidi, kteří stále opakují, že musíme mzdovými náklady konkurovat rozvojovým zemím.
Za dobu, co to posloucháme nás mnoho rozvojových zemí předběhlo v indexu lidského rozvoje. Ty, které se neřídí moudrostí MMF.

Po stejnou dobu si voliči levice myslí, že vydělají na tom, když Sobotka nebo Mládek víc zdaní OSVČ. Tedy, dokud sami mají zaměstnání podle ZP.
Když z nich zaměstnavatel udělá nechtěné OSVČ, pochopí náhle jak jsou blbí, ale v kotrmelcích, v kterých se octnou už nemají čas něco s tím dělat nebo o tom přemýšlet.

Ani levice ani pravice nesáhne po krku posvátným kravám. Finančníkům, advokátům, kteří si odečítají paušální náklady, praktickým lékařům, kteří dělají totéž.
Politici sami by měli danit jako OSVČ s povinným vykazováním nákladů, žádné paušály.
Jelikož si sami určují platy (příště pánové, je bude schvalovat búlé ve vašem volebním obvodě), začaly by ovšem růst exponenciálně.

Není jiná cesta než tenhle systém rozprášit.
23. 07. 2012 | 13:28

Leteňák napsal(a):

Pan Baťa mimo jiné prohlásil,velice zestručněno, že...krize je především krizí morálky. Beze zbytku s tím souhlasím a proto si myslím, že za politickou krizi v ČR může hlavně pan Klaus. On tady nastavil počáteční podmínky pro zcela nemravnou privatizaci a z ní financování politických stran. Bohdan Dvořák, který byl výkonným předsedou ODS podle tisku prohlásil, že ....do sekretariátu ODS se nosily igelitky plné peněz... a vydržel tam asi jen dva měsíce a byl zmizen.Tak se hned na počátku vytvořily vazby politik-kmotr, stav, který trvá dodnes. On tady nastavil to nemorální prostředí a sám svými postoji a prohlášeními ho vydatně podporoval, např...neumím rozeznat špinavé peníze...přeloženo do praxe...když nakradeš chytře, nikdo tě nechytne. Další tragédií je, že se jim podařilo vytvořit obecný dojem, že z krize nám pomohou ekonomové.Ekonomové, kteří žádné hmotné hodnoty nevytvářejí, jen zhodnocují nebo znehodnocují to, co vytvořili jiní, znehodnocení zakrývají vymýšlením nových produktů, derivátů,čímž zmizí vztah věřitel-dlužník a obchoduje se z bezcenými papíry, politici jim k tomu vytvářejí vhodné zákony...a krize je na světě. Místo spolku NERV a ostatních ekonomů bychom potřebovali jednoho národohospodáře typu pan Rašín, který ale nebyl ekonom.
23. 07. 2012 | 13:28

Maximus napsal(a):

perikles, ne démosthenes

Souhlas, ale někdo to musí udělat a k tomuto účelu získat lidí v nějaké straně nebo něco podobného založit. Ovšem po projektu VV, už to mají malé strany hodně těžké a jsou vyřízené na dlouhou dobu ....
Spíše se zdá schůdnější, změnit některou velkou levicovou stranu zevnitř, protože třeba změnit ODS, TOP09 zevnitř je stejně těžké, jako kdyby v historii chtěla nějaká parta lidí změnit nacistickou NSDAP zevnitř! (-:
To spíš někdo odnaučí Kuberu kouřit a Kalouska udělá slušňákem!
23. 07. 2012 | 13:45

PB napsal(a):

hovorko11, již kdysi stařičký politolog-klasik vyřkl, že stačí se na PRAVICI dívat z její odvrácené strany a vidíme LEVICI.
A naopak.
I já jsem zastánkyně toho, že kdo celý život řádně pracoval, má na tom být SAMOZŘEJMĚ lépe než ten, kdo kmotroval, rozkrádal a flákal se.
Nevím, proč by měl mít zasloužený důchod takový Klaus, když se za jeho vlády záhadně ztratilo několik stovek miliard Kč, celá jeho politika byla (a je) postavena jen na aroganci, zesměšňování a ukřičení všech - protože ON byl "nejlepší".
Mohl by hned zkraje února následujícího roku začít soud, který by mohl odkrýt všechny kauzy od r.1989.
Pokud VK ani o jedné nevěděl, nikoho neznal, nikde nebyl ...apod., neměl nikdy dělat vrcholného politika ČR.
23. 07. 2012 | 13:50

resl napsal(a):

zdá se tedy, že nejhloupější lobista je chytřejší než český politik. aspoň se neumaže a ještě si přijde na větší prachy.
23. 07. 2012 | 13:53

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Když čtu výkřiky typu, že není rozdíl mezi pravicí a levicí, že jsou všichni stejní a pod, tak za autory takových výkřiků vidím především ty, kteří zásadně volí jen tu správnou stranu a jejich logika je asi následující: já a mně podobní víme přesně, kterou stranu máme volit, a těm z levého tábora se to pokusme alespoň trochu znepřehlednit a možná dají hlas tomu, komu by jej jinak nikdy nedali, nebo alespoň nebudou volit a podpoří nás nepřímo.

Samozřejmě rozdíl mezi pravicí a levicí je, stejně je rozdíl mezi stranami nebo jednotlivými politiky. Vše stejné může být jen buďto pro hlupáka nebo demagoga.

PS: kdyby přišli k volbám všichni občané, kteří mohou volit, jistě bychom neměli vládu, kterou dnes máme a kterou naprostá většina z nás odmítá. Součásti demagogie pravice je nejen oblbování voličů pro svůj program, ale i odrazení velké části společnosti od toho, aby prostřednictvím politiky hájila své zájmy.
23. 07. 2012 | 14:04

neo napsal(a):

ten, kdo se s blbem hádat nebude:
právě tento váš pohled je řekněme velmi úsměvný, ale lidi jsou naštvaní na všechny politiky. A hází je do jednoho pytle právě proto, že jsou všichni stejní, což už dokázali za ta léta.

Nakonec jde o to zvolit menší zlo.
23. 07. 2012 | 14:16

PB napsal(a):

Příteli, a když není koho volit?
Pamatujte si, že "Kdyby volby někdy něco změnily, politici by je dávno zakázali".
"Když nejdete k volbám, dáváte své propadnuté hlasy komunistům"
"Pokud jdete k volbám, volíte vždy komunisty - jen v jiné straně".
My jsme tu vymysleli zákon o tom, že komunismus byl zločinný - ale stranu toho jména máme v parlamentu.
Co chcete po takovém Kocourkově?
Když jsme v r.1989 změnili režim, komunisté dál tahali (a tahají) za nitky.
Pokud by se na podzim zhroutil tento režim, kmotři budou na vrcholu dál i v možné Česko-čínské symbioze a konfederaci.
Chyba mohl být Havel, chyba jmůže být Klaus.
Vy byste si dovolil po r.1989 takové skutky jako "ti dva"?
23. 07. 2012 | 14:23

šašek z Jihlavy napsal(a):

Leteňák
Dík za připomenutí Bohdana Dvořáka, kde je mu asi konec? I takoví lidé, stejně jako Hanka Marvanová, naletěli Klausovi a jeho squadře. Teď je to dvojnásob hořké a náprava v nedohlednu.
BTW, jak je to s promlčitelností privatizačních zločinů? Dala by se na to napasovat vlastizrada?
23. 07. 2012 | 14:23

resl napsal(a):

nedělil bych napravo, nalevo, stačí vědět komu důvěřuje občan. Zda východu, nebo západu. náš malý, český alibista ovšem řekne ani tak ani tak. a pak brečí.
23. 07. 2012 | 14:24

resl napsal(a):

š. z J.
Marvanová mu myslím nikdy nenaletěla. Vím o jejím přestupu do US, ale hradnímu zloději nikdy nevěřila. Aspoň jsem to slyšel na vl. uši. Třeba bude kandidovat s T.F. na Hrad, aby tam nebyla převaha komoušů a zlodějů všeho druhu. Docela bych jí to přál.
23. 07. 2012 | 14:29

Eleshar napsal(a):

Už jsem psal minule!
Přibáni, přestaň kvákat do novin, stejně to nikdo nečte, a koukej kandidovat na presidenta!

Kdyby kandidoval Přibáň, nevím, koho jiného bych mohl volit. Možná Dvořákovou, kdyby to taky zkusila.
23. 07. 2012 | 14:36

vico napsal(a):

Druhý a poslední díl rozhovoru skončil. Opět se ukázalo, že K.Hvížďala je opravdu excelentní doprovodný klavírista a ne náhodou přední sólisté o jeho služby mají zájem včetně prof Přibáně.

Přibáňovi navíc musela smyčec vést ruka sama královna všech můz.

Ano náš systém došel až na samý okraj Nuselského mostu, zatímco řadoví šmoci píší o tramvajové výluce na Odstrčilově náměstí.

Jsou tu však i takoví, například prof. Přibáň,kteří dokáží stav věci dobře popsat.
23. 07. 2012 | 14:43

PB napsal(a):

Chcete důkaz o převlékání kabátů?
Chcete důkaz "ryze český"?
"Jak udělat z KSČ ODS - a přejít zleva doprava
(a zůstal stále stejným člověkem?)

Nu, tedy čtěte:
(zdroj seznam.cz)

Zkrachovalá Dolce Vita je převlečená Sunny Days, která padla už dříve
Zkrachovalá cestovní kancelář (CK) Dolce Vita je převlečenou CK Sunny Days, která padla dříve. Stojí za ní titíž lidé. Přitom v cestovním ruchu nesmí podle zákona podnikat ten, kdo během pěti let měl za sebou krach CK. Přesto od živnostenského úřadu a ministerstva pro místní rozvoj koncesi dostali. V ČR si zjevně lze cestovky zakládat a pokládat podle libosti.

Pokud jste se někdy převlékal z rudého dresu do modrého a stál vpravo, vlevo či uprostřed - byl jste někdo jiný a měl jste jiné vlastnosti?
23. 07. 2012 | 14:44

Josef K. napsal(a):

Otázkou je, proč se zde vyjadřují ti, kdož nečetli nikoho z citovaných autorů a nemají ani zdání o filosofii a sociologii. Proč se potichu neodpraví do knihkupectví či knihoven a nezačnou číst ty práce, které o světě vypovídají podstatně více než jejich cuicání z prstů. Proč si nepřečtou cosi o svém obraze u Waltera Benjamina či Ortegy y Gasseta a dalších, kteří se zabývají kulturou davů jako produktu industriální společnosti, resp. společností postmoderní?
Zjistil jsem, z reakcí několika nicků, že zde ani mnozí netuší, co je to postmoderní doba. A přitom ji žijí...
V interview je jasně definována nastupující absence vzdělanosti a sebevědomí příslušníků davu. V Česku jde o zvlášť závažný problém, počínaje od normalizační inverze, kdy lůza nahradila křehkou intelektuální elitu.
Pokory vůči vědění se zde patrně nedočkáme, cucání z prstu je národním sportem?
23. 07. 2012 | 14:57

jepice napsal(a):

PB:
Buďme rádi, že Karel Hvížďala vykouzlil zrovna tenhle rozhovor s Jiřím Přibáněm.
Jestli máte něco proti KH, tak to zkuste přečíst znova, jakože to opravdu neříká on, ale jeho host.
Já "etwas anderes" nepožaduju.

Eleshare, souzním s vámi.
To chce čin.
23. 07. 2012 | 15:28

KIM napsal(a):

Hnacím motorem všech elit, a je jedno jsou-li nalevo či napravo, je chamtivost v kombinaci s ryze českým problémem a to je relativní chudoba politiků. Už v okamžiku první ustavující schůze parlamentu byli "noví" politici vydíratelní skrze své sliby, závazky a jiné dluhy.
Málokomu se chce nést svou kůži na trh a bojovat s větrnými mlýny. Spousta lidí si raději řekne: "zaplaťpánbůh za to, že mám to co mám, mohl bych být nezaměstnaný a kdybych někoho nastral, už bych nemusel práci sehnat..." A to se oponentům zatím vyhýbá řešení, které postihlo kmotra Mrázka... ale co kdyby... mě náhodou přejelo auto? náhodou jsem vypadl z okna? náhodou by sousedé dosvědčili, že jedu v kvalitním heroinu? náhodou jsem se ze zoufalství a počínající duševní nemoci oběsil?
A koho by pak zajímalo jak to bylo s Kalouskovými padáky a jeho švagrem? Nebo čí rukou se to vlastně na ministersvu obrany Barták podepsal? A koho že je ta ztráta paměti, kterou teďka Parkánová trpí? atp. atp.
Všechno ostatní jsou jenom kecy...
23. 07. 2012 | 15:33

PB napsal(a):

jepice, díky za poučení!
Jsem zřejmě hodna svěřit se do vaší péče.
"etwas Anderes" nemusíte požadovat - zřejmě nevíte, co to je.
Karel Hvížďala kouzlí?
Pokud kouzelník "možná přijde", měl by umět i "odejít.
23. 07. 2012 | 15:35

Kašpárková napsal(a):

Ztráta morálky mse těžko hledá zpět.....někdo má problém klesnout poprvé, pak se zajede. Diletanti jsou všude mezi odborníky, mezi řemeslníky. Asi to chce všěechno přečorat.......Bumerang potrefí hazeče. Stalo se už? Taknějak jsme si hráli na slepou bábu, někdy na pštrosy a pak hle,l ono je to tady jako ve strašidelném zámku na pouti. Říkalo se pozor na komunisty, ale ono je strašidlo za každým rohem jiné a ještě seč převlékají, tak se v tom poíjmenování vyznejte.Rudoch s modřinou tvrdí žen je modrý, ale jen čestný muž seděl raději jen v koutě a neúčastnil se té hry na zhloupnutí.
23. 07. 2012 | 16:09

Kašpárková napsal(a):

Třetí řádka překlep " asi to chce všechno přeorat ...." ale pýr je pýr....
23. 07. 2012 | 16:21

cANDÁTKA napsal(a):

Pana KarlA Hvížďalu znám z dob tzv totality / ale ONA JE TOTALITY POŘÁD/ , jako redaktora Mladého světa, jestli se nemýlím.....
23. 07. 2012 | 16:25

Béda napsal(a):

Kontrolní otázka pro Zoru Hesovou,

nevíte náhodou, co chce tzv. civilizovaný Západ dosáhnout všestrannou podporou a systematickým rozvracením sekulárních režimů a jejich tzv. demokratickým nahražováním náboženským totalitním šariátem, uvrháváním celých zemí potažmo regionů do stavu permanentního násilí, středovéku, občanské války, etnických a náboženských čistek?

Oč jde velikým humanitárním mírotvůrcům? Jaký je jejich skrytý záměr? Chtějí snad nastolit jednolitý muslimský kalifát pod vedením Saudské Arábie, anebo si zde snad chystají velký ventil v případě, že se to na západě úplně podělá?
23. 07. 2012 | 18:21

marxík napsal(a):

Dolary, bédo, jsou v tom dolary. A odvedení pozornosti mimo své území, kde právě započínají dějinné změny.
23. 07. 2012 | 18:43

Petr Havelka napsal(a):

Pane Hvížďalo,

o průměrnosti svědčí i současné komerční TV. Všechny cílí na vytouženého "průměrového" diváka v daném "prime" čase.

Komerční TV nám nabízejí obrázek této společnosti, bezpochyby "průměr" klesá. Hodně diváků se odklonilo k novějším mediím.

A co průměr, podle TV, zajímá? Nehody, celebritky, nadstavované seriály, reality show, pořady o vaření.

Tím samozřejmě netvrdím, že všechno je špatně. Jde jen o toho pověstného "běžného" občana.
23. 07. 2012 | 18:53

sedlak napsal(a):

dřív se tu politici, když na ně vyplul průser, zaklínali "je to na politickou objednávku", dnes to pokročilo na formulaci !Policejní objednávku" (jak Ráth, tak Kalousek rukou svornou obviňují policii), už to není politická, ale policejní objednávka, o čem to svědčí? Svědčí o tom, že už i sami politici chápou, že tu není něco v pořádku nebo se semkli, protože se skutečně bojí PČR? Nemůžu si pomoct, dokud to tu nepročistí OČTŘ, nebudou v politice jiní lidé, než ti současní. Padni komu padni, páni poslanci tvořili zákony, nechť tedy okusí jejich dopad a hájí se před soudy jako obyčejní smrtelníci. Mě už ty výkřiky o policejních objednávkách lezou dost krkem, kdo nekrade nemusí se bát PČR.
23. 07. 2012 | 20:10

sedlak napsal(a):

Petr Havelka, 18:53 bohužel i veřejno právní jde s Nováckým Dvořákem dost ke dnu. Zařazení "modní přehlídky" do hlavního vysílacího času je opravdu gigantický počin hodný velikána.
23. 07. 2012 | 20:13

mb napsal(a):

Úkolem skutečných elit je vymést z veřejného prostoru diktaturu jazyka ekonomů.

... to od časů klause ovšem prohrávám na body na hlavu ...

a i kdybychom snad vyhrávali tak asi budeme označeni za (neo)marxisty ...
23. 07. 2012 | 20:15

sedlak napsal(a):

k paní dokorce Marvanové, myslím, že jí celkem ubíjely i nechutné výpady k jejímu soukromí (Cibulka), ve vleku Klause podle mne určitě nebyla, po té co spoluzakládala "uhelné sklady" a převážila v US klika kolem katarského zloděje exministra Němce, to myslím znechuceně zabalila. Snad si vzpomenete, že jako jedna z prvních kritizovala Kalouska za jeho účinkování na MO, ješte v roli náměstka (kauza padáků), věřím, že musela čelit řadě neskutečně arogantních tupců ...řekl bych, že advokacie je pro ni nyní procházka růžovým sadem a že se do politiky asi vracet chtít bohužel nebude

http://zpravy.idnes.cz/kontroverzni-lidovec-kalousek-odchazi-d9k-/domaci.aspx?c=A010412_102044_domaci_jpl
23. 07. 2012 | 20:31

VaseK napsal(a):

Přibáň: "Vždyť tady se vytvořila falešná představa, že v Bruselu jsou akorát líní a zkorumpovaní úředníci jako na magistrátě v Praze. To je samozřejmě nesmysl."
Bože, to je ale naivita ....
23. 07. 2012 | 21:28

claudius napsal(a):

Je zajímavé,že pokud jde o tzv.třídní zájem,bohatec ví,že má srdce vpravo a logicky volí také vpravo svobodu nabývání majetku.Srandovní je,že přihlouplé stařenky v Praze s důchodem 7000,-a nájmem 7500,-volí rády taky vpravo.Když ony tak nesnášeli Paroubka!Jiří Hanák z rudého Pravy by řekl-jsou to blbaně!A prof.Keller by ten jev vysvětlil.
23. 07. 2012 | 21:30

sedlak napsal(a):

V průběhu dneška odmítl myšlenku výběrového řízení i samotný ministr Blažek, údajně kvůli nesouhlasu nejvyššího státního zástupce. "Jak jsem stihl poznat pana doktora Zemana, tak bude v této věci trvat na svém. To znamená, že tento návrh bych teď označil asi jako nedohodnutelný s doktorem Zemanem, takže asi mrtvý," řekl Blažek.
Zeman již minulý týden uvedl, že vypsání konkursu odporuje zákonu o státním zastupitelství. Na základě této normy jmenuje vrchní státní zástupce ministr spravedlnosti na návrh nejvyššího státního zástupce. Výběrové řízení by tak prý bylo právně napadnutelné a neúspěšní účastníci by se mohli bránit žalobami. Šéf žalobců už navíc podle svých slov navrhl do funkce Bradáčovou.
Blažek se ale hájí tím, že výběrová řízení jsou běžnou praxí. "Ani zákon o soudech a soudcích v platném znění, ani zákon o státním zastupitelství nezná pojem výběrové řízení. Přesto několik let, za několika mých předchůdců, se výběrová řízení konají, ale v tom zákoně nikdy nebyla," řekl Blažek. Připustil ale, že se ještě nikdy nekonalo výběrové řízení na vrchního státního zástupce.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/187083-rychetsky-jmenovani-vrchniho-statniho-zastupce-ministrem-ma-jen-symbolickou-rovinu/

ve srovnání s úvodní řečí, po jmenování presidentem na post min. spravd. svoji rétoriku zdá se doktor Blažek zmírnil, zajímalo by mne, jestli mu to už i došlo
23. 07. 2012 | 21:45

Buvol napsal(a):

Dnešní politici jsou spíše géniové drzosti, viz topolánek, kalousek aspol. ....
23. 07. 2012 | 22:05

turcan napsal(a):

Vrátim sa k názvu článku, či diletanti nám "vládnu" -tak v CZ ako v SR?! Ak by sme museli verejne proklamovať, že nám vládnu dilatanti, tak aké pomenovanie nám voličom, ktorí sme diletantov volili?! Kde niet, ani čert neberie -hovorí príslovie a vládnu nám naši, ktorí boli predtým jedni z nás.A či sa postupne "zdokonalili" až do diletantizmu, alebo počas celého funkčného obdobia sa z tejto pozície nevzdialili -taká je reálna "politika" už 22 rokov?! Ide o to, či DILETANTI vládnu DILETANTOM, alebo je to "perpetum mobile"od Beneša -Štefánika až po Nečasa a Fica, keď naši chlapci robia iba to čo vedia a čomu sa ZA MLADI NAUČILI, ale to sa nás týka viacerých...V týchto dňoch si niekto zaspomínal na BAŤU,....keby tak jeho duch zapracoval na oboch stranách MORAVY - ale to je už v roku 2012 na sajfikšn aplikovania jeho princípov menežovania tak v hospodárení, ako v samospráve....ako aj v zahraničnom investičnom podnikaní po BAŤOVSKY -kríza-nekríza!!!Kdo uměl UMĚL, kto neuměl čumel a niektorí ČUMIA v Prahe i Bratislave už desaťročia!!!Hlavne NATO, čo je po nich a za nimi v odrbávaní vlastných....BAŤOVCI sa musia a nielen v Zlíne "v hroboch krútiť"!!!!!
23. 07. 2012 | 22:09

sedlak napsal(a):

turcan: blahopřání do SR k vydání Gorily, chtělo by se mi říci, že na tom jste v SR lépe, ale obávám se, že nikoliv

škodná z TOPky? možná toto je recept na změnu, "záškodnictví" v politické straně?... Martin UHlíř, dnes již bývalý radní za TOP, http://martinuhlir.blog.idnes.cz/c/280546/Je-treba-zneverohodnit-svedka-kauzy-CASA.html
23. 07. 2012 | 22:38

stan napsal(a):

Pro začátek by stačilo zavést ve volebním systému pravidlo 1 x a dost. A rovněž tak se jmenováním úředníků
a to na dobu určitou třeba také na 4 roky. Každý občan má přece právo na to být poslancem a nebo úředníkem.Prostě služba státu na 4 roky a dost,živ se jak chceš. Jinak se všichni drží koryta i kdyby měli podporovat belzebuba,podplácí stranické sekretariáty,lobistické skupiny a pod.
24. 07. 2012 | 08:01

ann napsal(a):

Vláda dilentntů? Nikoliv - je to vláda loutková. Odborně neschopní (a současně všehoschopní) se nechají ve vidině prestižní funkce a prebend z ní plynoucích vodit zákulisními kmotry, plnit jejich příkazy, prosazovat jejich zájmy. A nejen zájmy lokálních kmotrů, ale o těch nádnárodních - globálních. Vždyť kdo dosadil do ODS a na ministerstvo obrany Vondru, Komu a co prosazuje Schwarzenberg - tato mediální zombie?!
Politika louetek - bílých koní, to není ale jen vláda, parlament,... Parkanové, Vondrové, atd... Systém neschopných bílých koní prorůstá do nižších pater. Chceš v době krize slušně placené místo? - Vstup do strany (ODS, ČSSD, TOP09, atd, atd...) a buď připraven v pozici náměstků, vedoucích sekcí, odborů,... státních institucí nebo státem ovládaných firem připraven podepisovat netransparentní zakázky, faktury vystavené za nikdy neposkytnuté služby, plnění nefunkčních dodávek.... Odbornost nepotřebujeme - jen kádrové předpoklady a loajalitu a vstřícnost všemožným zákulisním praktikám. To je současnost a tudy cesta z krize nevede. Naopak.
24. 07. 2012 | 08:12

Radovan II. napsal(a):

Pane Hvížďalo, co s tím uděláme ?
Celá vláda škodí národu, ekonomice, morálce, prostě všemu a měla by být podána na vládu, žaloba.VLáda která není schopna vést stát, a vede ho k úpadku by měla jít před soud. Tak jak když občan škodí stát. A s vládou by měli být souzeni všichni poslanci a senátoři, že ji takové vládnutí umožňují. Který advokát ex offo se toho ujme, ten bude hrdina větší než ti, co dělali revoluci v roce 1989 a takový binec nám tu po 22 letech udělali. Je už na čase, pokud nebude většina u nás bydlet pod mostem, házet si mašli, protože nemůže uživit rodinu. Lidé stále si necháte sr.... na hlavu ???????
Ten bordel tu začal s vyčůraným amatérem z Valašska Topolánkem z Toskánské vily, přes automechanika Čunka, tuneláře Řebíčka a další, kteří začali intenzivně naši ekonomiku vysávat a teď jsou vysmátí se svým ohromným majetkem. Tam by měla začít kontrola majetků dle daňového příznání a hned bude pár miliard do státního rozpočtu. Pane Hvížďala musíme myslet na naše děti a vnutky, nemůžeme jim přenechat spálenou zemi, oni často ani nechápou co se tady dějí za krádeže, podvody a tunely, protože se nemají čas o politiku zajímat. Jsou nuceni být workoholiky aby uživili rodinu. Nasranost národa je 10x větší než před revolucí, to měl každý aspoň bydlení,skoro každý nové auto, i když české a žil sice skromně, ale jako člověk a nikdo z lidí nedělal plebs jako tato vláda, boháči a VIP. Za 22 let stoupl počet sebevražd nejméně 100 x a to většinou ze sociálních důvodů. Pane Hvížďala, pohár trpělivosti dávno přetekl a čím déle tu bude tato neschopná vláda a s ni vyčůraní poslanci a senátoři tak tím více ještě se vytuneluje vše co tu ještě zůstalo. VIP a ODS už plrý mají kufr nachystané a s nimi by měli chystat i věichni voliči ODS a TOP a dalších stran,které tento bordel podporují !!!!!
24. 07. 2012 | 09:55

anonym napsal(a):

Zničte dokument číslo 1439 - Jak si politici zajišťují beztrestnost, současného místopředsedu ODS a blízkého politického spojence premiéra Petra Nečase. Dokument č. 1439, který má Respekt k dispozici, zároveň žalobkyni upozorňuje, že vzepřít se tomuto „doporučení“ není možné. Je to pro vás senzační? Zatímco reproduktor na brance Grygárkova domu po pár vteřinách umlká, o chvíli později se dávají do pohybu špičky státního justičního aparátu. Za dvě hodiny pípá na novinářském mobilu vzkaz od další vysoce postavené členky státního zastupitelství, městské státní žalobkyně Jany Hercegové. Právě tahle žena dokument č. 1439 podepsala. „Jedná se o nelegální únik informací, již jsem zahájila interní šetření. Je to pro vás dostatečně senzační? Senzace nastane v okamžiku, kdy bude odhaleno, kdo a z jakého stupně soustavy a z jakého důvodu je na vás napojen a předává vám písemnosti,“ píše v ní žalobkyně Hercegová. Emoce Jany Hercegové jsou namístě. Právě v nich se totiž může skrývat klíč k jedné dlouholeté české hádance, jež dosud čeká na své rozluštění. A sice, proč tu za posledních deset let nikdy nebyl vyřešen ani jeden případ spojený s korupcí mocných, ačkoli to už několikrát vypadalo, že před policisty a žalobci leží důkazy doslova na zlatém podnose. Mlha se však začíná rozplývat. Ukazuje se totiž čím dál dokazatelněji a jasněji, že těžce nemocné je samo státní zastupitelství, jehož někteří příslušníci místo aby úplatkářské zločiny odhalovali, pomáhají pachatelům uniknout odhalení a spravedlnosti. ........... http://respekt.ihned.cz/c1-51901950-znicte-dokument-cislo-1439
24. 07. 2012 | 10:22

sněhurka a sedm pionýrů napsal(a):

Dopustili jsme vybudování negativního protipólu zdravě fungujícího demokratického státu, vybudovali jsme mafiánský kapitalizmus. Lidé dobře vědí, že politika je často jen krycím názvem pro kradení ze společného.Čeští političtí vůdci se zpronevěřili Masarykovým humanitním ideálům, či je přímo karikovali a odstranili, protože jim vyhovuje pořádek, v němž je snadné krást, podvádět, chovat se zpupně a nadřazeně. Většina českých politiků jsou samolibí nadutci a disidenti svědomí. Masarykovo heslo „nebát se a nekrást“ si přizpůsobili svým potřebám – „nebát se krást“, jeho hodnoty buď nevyznávají nebo jsou přímo jejich odpůrci, budují stát na neomezeném vulgárním liberalizmu, který umožňuje snadné vytváření černých děr, jimiž unikají obrovské prostředky. Jestliže použil prestižní týdeník The Ecomist ve svém vydání z počátku listopadu 2011 formulaci „Česko je zahnívající zemí, kde si politické strany rozdělily stát“ nebo „...uchvácení státu, kdy vládnoucí elita rabuje veřejné zdroje“, je to přinejmenším tristní, zvrhlé a z širšího morálního pohledu silně zahanbující. Český vládní systém je charakterizován propojením podnikatelské sféry s politikou. Tím je možné vysávat z občanů enormní prostředky mizející v kapsách nenasytných a nemorálních syčáků. Důsledky této politiky je podporován barbarizmus, podvod, vulgárnost, korupce, která je pijavicí, nesmírnou zátěží pro ekonomiku každého státu a bezohledný pragmatický egoizmus. Tak se jim podařilo vystavět státní systém založený na všepronikající kleptokracii a všeobecném morálním relativizmu. Tím byl potenciál listopadové revoluce z roku 1989 z rozhodující části promarněn. Vytvořila se atmosféra střetu všech se všemi a podvádění všech všemi. Mnoho z nás po tomto převratu rychle odkoukalo hrubé, dravé mravy překonané džungle, protože příklad nám byl dán především politiky, kteří by měli dohlížet na úroveň morálky, zákonnými prostředky navrhovat její usměrňování, nikoliv předvádět, jak se věci dělat nemají. Kromě toho jsme dostali na srozuměnou, že „teď máme svobodu, v níž je konečně dovoleno vše“, což si každý vyložil příliš jednoznačně, přímočaře a striktně ve svůj relativní prospěch. Avšak svoboda – jak je ve vyspělých demokraciích obecně známo – je především odpovědnost.
I tady je zřejmé, že chybí morální základ, který neosobní světský řád není schopen dostatečně objasnit, přijmout, ani prosadit a už vůbec ne obecně zavést. Na demoralizaci české společnosti se podílí historicky zakotvený proces ateizace v jeho zvulgarizované podobě a narůstající permisivita doby, což jsou základní jevy - příčiny, které vedou k převrácení či ztrátě hodnot, kdy se uvedené jevy vzájemně podmiňují, posilují a vedou k anomii – stavu rozkladu sociálního řádu, morálních, společenských a kulturních norem. Je to stav nedostatečné sociální integrace jednotlivce spojený s pocitem osamělosti, vykořenění, bezmoci, dezorientace, vztahů založených na podvodu, zlodějství a zištnosti, se sociálními konflikty a dalšími kontraproduktivními projevy. Nemůžeme proto očekávat, že pro dnešek či do budoucna tento stav prohlubující se vulgarizace, úpadku morálky a ateizace, nedostatku dobrých lidských hodnot a nárůst permisivity přinese něco dobrého. A pokud ano, pak jen sílící odhodlání tento stav radikálně změnit. Z tohoto pohledu nás však stav, v němž se Česko nachází, nemůže překvapit.
24. 07. 2012 | 15:26

Sladký napsal(a):

Tvrdit, že neexistuje pravice levice je totéž, jako tvrdit, že neexistuje vpravo-vlevo,nahoře-dole, dopředu-dozadu. Ten, kdo se nechce hádat to napsal přesně a výstižně. Proto po něm neo okamžitě vyjel jak čertík z krabičky. SAMOZŘEJMĚ že existují pravicové a levicové názory na uspořádání společnosti a poměrů v ní, SAMOZŘEJMĚ že se jisté kruhy snaží lidem namluvit, že VŠICHNI JSOU STEJNÍ. Jestli jsou všichni stejní a všichni politici stejní, VOLTE ČSSD,PRAVIČÁCI! i ty, neo, vždyt je to přece úplně jedno.
24. 07. 2012 | 15:33

Zoro napsal(a):

Nestranny
Mate pravdu.
Ovsem cely kapitalisticky svet se za poslednich 30 let radikalne zmenil , mezinarodni kapital zrejme chce ovladat i vesmir a nejen planetu zem.Tento druh mocnych multimiliardaru ztaratil prehled a zije pouze v uzkem kruhu stejnych individui.cesti super zlodeji jsou mu blizci.
A tak mame to co mame, super naivniho antivolice a hrstku supergauneru kteri nam vladnou.
24. 07. 2012 | 16:06

roln napsal(a):

Pane Sladký přečtěte si komentář k výrazům "pravice" a "levice" na wikipedii, tam je to myslím popsáno celkem slušně. Jsou to jen vágní pojmy, které nelze nijak přesně vymezit. Navíc nechápu proč by nemělo dávat smysl, že někdo na jedné straně souhlasí se zvýšením daní a jistou "centralizací" ale zároveň podpoří třeba zavedení školného a zředění státního aparátu. Je to hlavně o dlouhodobých vizích a ne o tom, kdo sedí na které straně sněmovny.......
24. 07. 2012 | 16:15

Maximus napsal(a):

sněhurka a sedm pionýrů

Skvěle a realisticky napsáno!
25. 07. 2012 | 07:01

Judy napsal(a):

Děkuji za velmi inspirativní a myšlenkově bohatý rozhovor s panem profesorem Přibáněm. S pozvdechem konstatuji "to by byl prezident"... Velmi si přeji, aby naše příští hlava státu měla obdobný filozofický rozměr uvažování a kultivovanost projevu.
25. 07. 2012 | 11:11

Jana napsal(a):

Všechno bude v pořádku jen až většina občanů bude více inteligentních a budou více rozumět politice, politikům a jejich manipulacím. Bohužel, už nyní slyším otřesné názory co se týče výběru nového presidenta republiky. Samozřejmě to platí i o volbách do parlamentu. Volit mají právo všichni dospělí, ale když je někdo omezený tak jak to řešit? Ten bude volit i svého nepřítele.
Lidská blbost v současném systému jen kvete. Počínaje přihlouplou reklamou na zbytečnosti, bezuzdnou chamtivostí a bezcitností velké množiny občanů, ale to platí i pro ostatní svět. Kde jsou umělci a moudří lidé v této době, tisk zajímá jen názor tzv. přihlouplých celebrit. Pomohly by velmi seriozní sdělovací prostředky ale ty jsou většinou v rukou manipulátorů.
25. 07. 2012 | 17:03

Radovan II. napsal(a):

Vládnou nám přímo upíří a stále více vysávají naši zem. Zvýšili si platy aby naše republika se ještě více přiblížila Řecku. A to nevíme pravdu, jako to vlastně vypadá, protože nám politici už lžou 22 let. V roce 1989 slibovali, že se budeme mít lépe a opak je pravdou, kdybychom neměli byty z totality tak bychom byli pod mostem. Kdbychom neměli něco našetřeno z této doby tak žebráme. Byty a nová auto si může pořídit jen smetánka a VIP, kteří žijí z našich daní. A nejhorší je že na tom mají podíl oslavovaní diisidenti, kteří takové lidi do vedení státu dosadaili,ale sami jsou spokojeni, neslyšel jsem ani jednoho disidenta něco kritizovat, je to farizejství. Jen pan Uhl a lidé kolem něho jsou solidní disidenti, kteří stále tento bordel a politiky kritizují. Proč byla vlastně revoluce, aby se republika rozdělila na velmi bohaté a velmi chudé. Aůe to jsme mechtěli a ani si to nezasloužíme milí disidenti. Nechtěli jsme vytunelovanou Českou zem !!! Ta naše Česká už není ani tak krásná kvůli zbohatlíkům, tunelářům a podvodníkům Proč se tak chovají !!!!!A vy stále mlčíte. Proč ??????????
26. 07. 2012 | 10:45

Zdeněk Baribal napsal(a):

Obyčejný člověk nemá možnost ani čas přemýšlet v intencích filozofie a prognostiky o politice současnosti a rozebírat její strukturu a dopady na stát a společnost. Zkrátka je už tak znechucený hnusem, který tam nahoře vládne, bezprávím, porušováním ústavy a zákonů samotnými politiky a předestaviteli státu, obhajováním neobhajitelného, že už na všechno rezignuje. Dnes mi přišel člověk z nějaké české energetické společnosti hlásat moudra, že já mám německou společnost, a že česká energetika to a to...Poslal jsem ho do pr...s tím, že já už na Česko a čechy se..
26. 07. 2012 | 23:49

Zdeněk Baribal napsal(a):

Co dělá například ve vládě strana LIDEM a její frontmenka?...Proč se diskutuje?...Nebyla řádně zvolena ve volbách, a to je protiústavní...
26. 07. 2012 | 23:51

jíra napsal(a):

Díky za zajímavý blog. Co dodat? Kalendářně uplynulo od převratu skoro 23 let, tehdy se zrodila nová šance pro svobodnější rozvoj naší země. Odpovídá ale vyzrání naší občanské demokratické společnosti tomuto kalendářnímu věku? Lze o tom pochybovat, vždyť její vývoj byl různými cestami vážně narušen.

Pro porovnání kalendářního věku s dosaženým stupněm rozvoje lidské osobnosti bychom mohli použít teorii psychologa Erika Eriksona (viz třeba anglická či česká wiki). Lidská společnost je také jakýsi vyspělý organismus, můžeme zkusit použít podobný model. Všimnu si zejména CTNOSTÍ, jichž jest dosáhnout při ideálním vývoji, kdy jsou oba věky stejné (pro zjištění, jak na tom společnost je, použiji citace přímo z článku):

0-1 rok - první ctnost - důvěra: "...vládě a parlamentu v červnu 2012 důvěřuje v České republice podle STEM jen 16 procent obyvatelstva... V důsledku jde o to, obnovit důvěru v politiku a politiky na místní, národní i nadnárodní úrovni." Ti, kdo nedůvěřují, mají k tomu dost dobrých důvodů.
1-3 rok - druhá ctnost - samozřejmost toalety: "...politiků, kteří jsou schopní do veřejného prostoru pouštět neuvěřitelné hlouposti, jak zvláště v Čechách jsme denně svědky". Co dodat? Leda že tyto nevítané následky padají shora dolů až na občany, bohužel nejvíc na ty bezbrannější.
3-6 let - třetí ctnost - svědomí: "...za maskou morálně žádaného boje proti korupci se ve skutečnosti může skrývat nebezpečný populismus a mnohem nebezpečnější korupční praktiky... Všimněte si, jak už delší dobu někteří politici podezřelí z korupčních praktik tvrdí, že konkrétní kauzy jsou už předem manipulované a jedná se o policejní zvůli". Svědomí je patrně považováno těmito aktéry chybně za cosi dost irelevantního. V parlamentu jsou příslušné zákony na podporu klidnějšího svědomí neustále bojkotovány.
6-12 let - čtvrtá ctnost - kompetence: "...dnešní politiky bychom spíš mohli označit za „průměrné diletanty“, z nichž mnozí dokonce ani neví, jaké mají pravomoci, a často postrádají elementární profesní etiku a politickou odpovědnost. Nemyslím, že bychom se dnes měli bát nějakých „géniů“, ale škody, které nejen u nás páchají diletanti na politicky odpovědných místech jsou obrovské i proto, že jejich průměrnosti zpravidla využívají vlivné skupiny k oslabování legitimní ústavní moci a posilování svých soukromých zájmů a zisků."
12-19 let - pátá ctnost - věrnost: "je nejhorší korupcí rozklad ústavnědemokratického státu, jaký hrozí ze strany zcela konkrétních politických a podnikatelských klanů, které ovlivňují činnost a celkové fungování české vlády" Vědí politici vůbec, jaký obsah mají pojmy "demokratický", "občanský", "společnost", "politická kultura"? Nepáchají zradu na společnosti místo věrnosti?
19-25 let - šestá ctnost - láska: "Protože v demokracii nelze dělat politiku bez politických stran, prosazení politična v těchto stranách je jediný rozumný model, který je třeba prosazovat. Pokud se tu nevytvoří silné veřejné mínění, nemáme šanci." Voliči určitě rozpoznají, až se politici budou skutečně budou bít srdcem za pravdu. Sami k tomu nedospějí, zvykli si voliče klamat vágními sliby a ti jim to stále dost nepochopitelně odpouštějí.

Dál už to radši zjišťovat nebudu (ctnosti "schopnost pečovat o někoho nebo něco" a "moudrost"). Již v základních ctnostech - důvěra, samozřejmost toalety, svědomí, kompetence, věrnost a láska - naše společnost dost selhává.

Hezké tropické dny a noci.
28. 07. 2012 | 03:32

ali napsal(a):

omlouvám se všem, kterým jsem nějakým způsobem ublížila, zvláště gaie i za to, že mi přeje smrt zadušením babánů ve chřtánu, Macovi, pro kterého jsem jak červená pro býka, moloměšťákovi, který si mě vychunává chutí sobě vlastní a zvláštní omluva patří kočce šklíbě..je mi to líto, mrzí mě to a doufám, že to pochopí..zároveň upozorňuji kočku šklíbu, že nikomu nepřeji postižené dítě, nikdy jsem nic takového nepsala a ani nenapíšu..moje reakce na hnusný příspěvek byla ubohá, přesto ironická..takže kočko šklíbo, dál bij, dál to používej, navzdory mé už nejméně sté omluvy to nadále ignoruj a používej pro všechny, jako vzor..učiníš tím dobro především mně..přesto se ti omlouvám za léta hádek a přeji ti vše nejlepší..myslím to poctivě, bez ironie, nadsázek a jiných jinotajů, neboť už mě to nebaví a unavuje..taktéž to platí i těm vyjmenovaným a doufám, že to uznají, jako všem, které jsem nevyjmenovala, přesto se cítí mnou uraženi..děkuji a nějaký čas si dám pauzu, protože už léta tu jde jen o to, být hnusnější než ten druhý a já už opravdu nehodlám se zúčastňovat těchto her..přeji všem, nalevo i napravo, soudné uvažování bez hádek a urážek a nenávisti, schválností, lží o druhých bez znalosti kohokoliv, plivání jen proto, že ten druhý má jiný názor a vůbec přeji všem vše dobré..díky, mějte se..ali =o)
29. 07. 2012 | 10:50

Anba napsal(a):

ali: taky jste mne párkrát naštvala, odpouštím Vám.Postupně zbude jen ghándí a neo. Ale mezi ty Vás neřadím, to bych Vám ublížila.
30. 07. 2012 | 01:48

JardaV napsal(a):

Musíme si nepřetržitě uvědomovat,že naše země se vrátila o jednu historickou epochu
zpět,vyzkoušeli jsme "skoro" budoucnost a teď jsme se vrátili na stromy mezi
opice kapitalismu.Z období,kdy v zemi panovala určitá kázeň,pořádek,zloději byli zloději,zrádci národa byli opravdu zrádci,atd.a podle toho se s nimi jednalo,jsme se vrátili do chaosu demokracie,kde zloděj je vážená osobnost,po zrádci národa se pojmenovává letiště,atd.Jak můžeme očekávat,že do tohoto uspořádání společnosti
může na vedoucí pozice vstoupit čestný,charakterní a zároveň vzdělaný člověk,když
všechny atributy této společnosti jsou v podstatě osobní urážkou???
Co dělá současná vláda?Lže lidem o důchodech,o tom,že na jednoho pracujícího budou 3 důchodci a podobné blbosti.Že není důležitý poměr počtu,ale objem,který jedinec vyprodukuje,jim uniká.Dnes několik lidí dokáže v automatizovaných továrnách vyprodukovat třeba 600 tisíc karoserií nebo motorů za rok.Dříve by to
dělalo 20 i 30 tisíc lidí v potu tváře.Jenže podstata je v něčem jiném.V tom že stát je soustavně okrádám vývozem extrémních zisků takřka bez zdanění!!!A bez reinvestice!!TOTO je podstata prázdné státní kasy,ne pár dědečků a babiček navíc!!!
A do této politické špíny plné záměrných lží žádná skutečná osobnost pochopitelně nevstoupí,takže stát řídí to,co tam je.
31. 07. 2012 | 08:15

00mar11 napsal(a):

Já teda nevím. Ale včera bylo v rádiu, že nějaká společnost dostane, možná z eurodotací, 11 milionů na stavdu a projekt Keltského srubu, někde ve Slatiňanech. No tak to je ještě všechno v poho.
31. 07. 2012 | 15:08

Zacheus napsal(a):

"... je evidentní, že nelze oprašovat národní státy a obhajovat tragické pojetí státní suverenity ve smyslu etnické národní suverenity..."

- pán je nejenom právní filosof ( co to je za profesi?), ale též svobodný zednář:-?)
31. 07. 2012 | 15:08

pv napsal(a):

V dnešní době se stalo módním označovat politiky za diletanty. Já sám neumím tuto věc posudit, ale mám jistotu, že skutečnými diletanty jsou ti, kdo politiky paušálně pomlouvají. Pokud si totiž myslí, že politice rozumí lépe než ti, kdo jsou nyní u vesla, proč se nenechají zvolit na jejich místa??? Některé komentáře pod blogem navozují dojem, že současní politici tvoří jakousi kastu, která mezi sebe nikoho nepustí. To je samozřejmě blbost. Politici jsou voleni a zvolen může být každý - neexistuje žádné omezení, jaké bylo např. za bolševika. Jestliže tedy někdo není spokojen s politiky, které máme, ať se na prvém mítě obrací na jejich voliče. Přál bych všem pomlouvačům, aby si sami vyzkoušeli, jaké to je být politikem. Mohli by počítat s jistotou, že v okamžiku, kdy se stanou politiky, budou některými automaticky zařazeni mezi darebáky a neumětely.

Dělat politika, jít se svou kůží na trh, vyžaduje odříci se pohodlí a také mít odvahu. I když sám politikem nejsem, alespoň si vážím těch, kdo se starají o veřejné záležitosti místo mě. Je pravda, že jsou mezi nimi i takoví, kteří se chtějí hlavně obohatit. Nejsou však takoví všichni. Z toho plyne poučení: má-li v našem státě dojít ke zlepšení, musíme se my, voliči více zajímat o fakta v politice, abychom dokázali rozeznávat, kteří polici jsou dobří a kteří ne.
02. 08. 2012 | 17:20

DL napsal(a):

Vždy tu vládli a vládnout budou veksláci. Stačí se podívat na jednání zastupitelstva. To si nejste jisti, zda jste nezavítali na sraz taxikářů, tolik gaunerských ksichtů pohromadě se jen tak nevidí.
06. 08. 2012 | 01:14

Jarle H. napsal(a):

Pane Hvížďalo, o kterou BA se jedná? A jak to dokázala v ostatních zemích? - Korupce je sice jev, který je v Česku velmi rozšířen, ale přece jen se dá snadno pozorovat i prakticky všude jnde, přičemž některé země dosahují víc než srovnatelnou úroveň.
09. 08. 2012 | 14:38

Miláno z Děčína napsal(a):

Ach jo,pane Hvížďala!
...evropská krize,naše šance...,- " Český korupční zloděj " do
Evropy,praktikovat co umíme,v čele spolitiky a soukromími pod-
nikateli.
A kultura jako 2 půlka?Velice trefně jste to napsal!České půlky
jsou z masa a krve,takže,vztahovat ruce k teoretickému bytí člověka u nás?Nelze!Když ano,je to formalismus,kterému je ukradena schopnost vejít do reálného života u nás,aspoň na 24 hodin!!!
11. 09. 2012 | 16:58

Miláno z Děčína napsal(a):

K pv!
Co to stále omíláte a schovávíte se za ...!Neříkám to také,neboď
mě to unavuje.Kdyby jste to vynechal,1 odstavec docela ujde.
Ale k 2 odstavci!Zase melete nesmysly.Říkáte jedno,ihned si odpovídáte druhým.Všichni aktéři i se jmény jsou vždy citováni
a tím i známy.Stejně se nic neděje.Ač jsou nepoctiví,korupčníci,lumpové,zlodějové,neschopní zástupci občana a občanů,tak se z 75% najednou vždy někde v regionu
i stejně na státní úrovni naleznou a jede se dál!Neboď mezi tím
se předtřásá další jméno a další a další!Takto to je od 18.11.1989!!!A neni???
11. 09. 2012 | 17:43

Miláno z Děčína napsal(a):

Ach jo,pane Hvížďala!
...evropská krize,naše šance...,- " Český korupční zloděj " do
Evropy,praktikovat co umíme,v čele spolitiky a soukromími pod-
nikateli.
A kultura jako 2 půlka?Velice trefně jste to napsal!České půlky
jsou z masa a krve,takže,vztahovat ruce k teoretickému bytí člověka u nás?Nelze!Když ano,je to formalismus,kterému je ukradena schopnost vejít do reálného života u nás,aspoň na 24 hodin!!!
11. 09. 2012 | 18:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy