Putinovo Rusko

08. 11. 2007 | 11:29
Přečteno 5588 krát
Dne 1. září 1911 navštívil Kyjevskou operu první liberální předseda ruské vlády Stolypin, přítomen byl i car. O přestávce přistoupil k premiérovi mladý muž a dvěma výstřely z pistole ho smrtelně zranil.

Stolypin zemřel za čtyři dny, atentátník byl popraven za dvanáct dnů. Šance na změnu Ruska zmizely. Dnes, za Vladimira Putina, se zdá, že skončil i druhý pokus posunout Rusko kupředu.

Změny, které přišly po pádu komunismu v 90. letech, symbolizoval v Rusku Anatolij Čubajs, pro jiné to byl Jegor Gajdar. A i tady byly na začátku konce změn vraždy: připomeňme zastřelení Vlada Listěva, ředitele televize ORT, dne 20. února 1995, liberální poslankyně Galiny Starovojtové, novináře Dimitrije Cholodova a otrávení významného bankéře Ivana Kivelidiho. Vrazi tentokrát nebyli vypátráni. Jaké společné hlubší motivy mají všechny tyto vraždy?

Na Stolypina střílel sedmadvacetiletý absolvent právnické fakulty (a bývalý vynikající student prestižního gymnázia), syn kyjevského advokáta, karbaník, fl amendr, revolucionář a dobrovolný agent carské ochranky Dmitrij Grigorjevič Bogrov s krycím jménem Alenskij, v Kyjevě přezdívaný Miťka-buržuj. Původně revolucionářsky naladěný mladý bonviván se stal v roce 1907 udavačem a přispěl k zatčení 102 lidí, jak tomu tenkrát v Rusku bylo často: mladí a vzdělaní lidé chtěli změnit zatuchlé Rusko, ale nevěděli, co dál.

Proč útočník střílel a jestli ho k tomu někdo vyzval, se nikdy nevyjasnilo. Zato moc dobře víme, koho zavraždil: Pjotr Arkaďjevič Stolypin se narodil 2. dubna 1862 v Drážďanech a jeho matkou byla kněžna Natalja Michajlovna Gorčakovová. Hrabě Stolypin byl příslušníkem staré prusko-litevské šlechty, syn generála a sám měl velmi dobré vzdělání: byl graduovaný agronom a zkušený administrátor, skutečně moderní člověk. Uměl čtyři jazyky. Ministerským předsedou se stal Stolypin ve čtyřiačtyřiceti letech, v době, kdy Rusko sužovala první revoluce, za rok 1906 bylo zaregistrováno 4700 atentátů, z nichž bylo 1300 úspěšných, každý den umírali tři či čtyři carští činovníci. V témže roce byl poprvé spáchán 12. srpna atentát i na premiéra Stolypina. Půl jeho vily vyletělo do povětří, sedmadvacet lidí zahynulo, dceři bomba rozdrtila nohy, on sám vyvázl s lehkým zraněním.

Přes všechny problémy se ale Stolypinovi podařilo zemi v krátké době stabilizovat (zavedl polní soudy, cenzuru), zamezil i pogromům jak na Židy, tak na „bílé Židy“, jak se říkalo inteligenci, a začal Rusko reformovat: prodával půdu rolníkům, zrušil právní omezení půdního vlastnictví, podporoval schopné a pracovité sedláky a snažil se z nich vytvořit protiváhu revoluci. Za pět let jeho vlády se průmyslová výroba zdvojnásobila a Rusko si postavilo 50 000 škol a jen pět tisíc kostelů. Vypracoval plán reforem týkajících se občanských práv, menšin, policie a řízení země.

Objasnit atentát na úspěšného premiéra se nepodařilo, ale bylo a je zřejmé, že proti němu tenkrát byli prakticky všichni: car se ho obával, protože se domníval, že se ho bude snažit připravit o trůn, protestovala šlechta, která se cítila být krácena na svých dědičných právech, samozřejmě církev a generalita, protože trval na nevýbojné zahraniční politice, a ve švýcarském exilu měl z jeho úspěšných reforem obavy Vladimír Iljič Lenin, protože věděl, že jemu pomůže k revoluci jen bída a hlad. A zřejmě i mužici se obávali reforem, protože bořil středověké uspořádání vesnice, jež v Rusku přežilo do začátku 20. století prakticky bez jakýchkoliv změn.

Sám Stolypin tvrdil, že ke skutečné proměně Ruska by potřeboval dvacet let. Měl k dispozici – bohužel – jen pět, ale i tak dosáhl pozoruhodných výsledků. V roce 1911 vyvezlo Rusko rekordních třináct a půl miliónu tun obilí: poprvé za svou existenci se dostalo na úroveň civilizace, která dle sociologů začíná teprve tehdy, když se každé zaseté zrnko osiva znásobí minimálně pětkrát. Ročně přibývalo dva a půl miliónu obyvatel, zavedl osídlování Sibiře, hospodářství rostlo o šest procent ročně. Začaly vznikat první velké továrny. S tím vším byl po 5. září 1911, kdy zemřel, zase pozvolna konec. Po Stolypinově smrti skončila i tzv. třetí duma, tedy pokus o začátek demokratizace Ruska. Sám Stolypin svou smrt bral zřejmě jako osud, protože do Kyjeva jel i přesto, že byl na možnost atentátu předem upozorněn.

Symbolem změn v Rusku za prezidenta Borise Jelcina se stal ministr pro privatizaci a v roce 1997 dokonce vicepremiér Anatolij Čubajs (v roce 1995 mu bylo čtyřicet let): nepřítel komunistů číslo jedna a radikální zastánce volného trhu. Zdá se, že vždy věřil, že když se nastartuje ekonomická svoboda, automaticky se prosadí i vláda zákona. Hlavním oponentem těchto jeho názorů nebyl nikdo jiný než George Soros, peněžní magnát, který dokázal 16. září 1992 přinutit svými investicemi Brity k devalvaci libry, a tím vydělal za jediný den miliardu dolarů.

První spor těchto pánů vyvrcholil v lednu 1995 na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, kdy Čubajs (který tam jel místo Jelcina) oznámil světu, že privatizace v Rusku zplodila novou třídu vlastníků, lidí, kteří budou tvořit páteř nového, svobodného Ruska. Soros tehdy prohlásil, že noví ruští kapitalisté jsou „loupeživí baroni.“ Doslova řekl. „Doufal jsem, že budu svědkem spořádaného přechodu k otevřené společnosti, tržně orientovanému demokratickému systému založenému na vládě zákona … Tento pokus v zásadě zkrachoval. Ale vznikl u vás nový systém: loupeživý kapitalismus. Je to krutý, ale velmi vitální, samoorganizující se systém (jednotlivé velké ekonomické skupiny měly vlastní „armády“ či byly napojeny na tajné služby, v současné době i Gazprom dostal oficiální povolení zřídit si skutečnou elitní armádu, pozn. autora). Může se prosadit, protože v zemi nyní působí ekonomické zájmové skupiny, které vědí, jak se bránit. Tento systém ovšem navozuje všeobecný pocit obrovské sociální nespravedlnosti a úpadek civilizačních hodnot, pocit frustrace a dezorientace, což by mohlo vést k prudké politické reakci a xenofobním, nacionalistickým náladám.“

V témže roce po bližších pozorováních došel George Soros koncem léta k horší prognóze. Uvědomoval si, že Jelcin se nacházel, zvlášť po odvolání Gajdarovy vlády, mezi mlýnskými kameny: Na jedné straně čelil tlaku Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, tedy institucí, které z větší části dotovaly jeho rozpočet, a na druhé straně tlaku starých generálů, úředníků, tajných služeb a šéfů průmyslových a energetických velkopodniků, jež se bály privatizace. Navíc v Čečensku zuřila válka a prezident nad ní ztrácel kontrolu.

Alex Goldfarb, který pracoval po Sorose, napsal: „Čubajs sice slavil v Davosu triumf, ale doma se měl pořád co ohánět. Při kupónové privatizaci sice odstátnil přes polovinu hospodářství (podle časopisu Der Spiegel 39/2007 60 procent), ale zatím se to týkalo jen drtivé většiny malých a středních podniků. Těch největších společností, z odvětví ropného, plynárenského, těžebního, telekomunikačního a vojenského průmyslu, se ještě ani nedotkl.“

Ředitelé těchto mocných korporací byli staří komunisté zvyklí krást a za změněné situace tak činili ještě s větší drzostí. Odčerpávali peníze pomocí obchodních firem a zisky převáděli do zahraničí. Těmto ředitelům se v Rusku říkalo „ředitelský sbor“ a tvořili mocnou lobby, jejímž zastáncem v Kremlu byl Oleg Soskovec, bývalý funkcionář sovětského vojenského průmyslu. V roce 1995 byl prvním místopředsedou vlády a zároveň hlavním oponentem reforem kolegy Čubajse. Soskovcovi lidé byli připraveni, pokud by vyhráli komunisté, zase přejít k plánovanému hospodářství. Čubajs naopak silně usiloval o to, aby veškerá ruská ekonomika byla zprivatizována. V polovině roku 1995 přišel proto s novou strategií a prohlásil: Stát by měl svá největší průmyslová odvětví zprivatizovat všechna najednou, v rámci jedné velké operace. Razil heslo: Místo aby nepoctiví ředitelé shrabovali velké zisky pro sebe, ať raději noví vlastníci platí daně.

Podle Alexe Goldfarba si již Čubajs nemohl dovolit vydat zdarma privatizační kupóny, protože na to neměl hotovost. Příjmy ze státního rozpočtu činily 37 miliard dolarů a výdaje 52 miliard dolarů. Výsledkem byl třicetiprocentní deficit.

Za této situace se Čubajs obrátil zcela logicky na bankéře a sám to komentoval slovy: Neměl jsem na vybranou, musel jsem volit mezi návratem komunistů k moci nebo loupeživým kapitalismem. Zvolil jsem loupeživý kapitalismus.“

Anatolij Čubajs si po pečlivé úvaze vybral asi deset bankéřů a nabídl jim něco z klenotů Ruska. Vláda získala od bank půjčky zajištěné akciemi podniků, jež se pak dražily v aukcích. Jednalo se nakonec o dvanáct podniků: šest ropných společností, tři továrny a tři lodní společnosti. Prodej vynesl vládě 1,1 miliardy dolarů. Z loupeživých baronů se stali jedni z nejbohatších lidí na světě. Boris Berezovskij do jedné podobné akce lákal Geor ge Sorose, který si to nakonec rozmyslel: Rusku už nevěřil. Investici místo Sorose převzal neznámý devětadvacetiletý obchodník s ropou Roman Abramovič. Díky této transakci zbohatli všichni ti, jimž se později začalo říkat oligarchové.

Po několika měsících se stala ale zvláštní událost: V prosinci roku 1995 ruská vláda bez vysvětlení zrušila tři aukce v leteckém průmyslu, mezi nimiž byl podnik KB Suchoj, který vyráběl pod stejným názvem letadla. Transakci prý zarazil ministr obrany Pavel Gračov, jeden z dalších nepřátel Anatolije Čubajse.

Příští rok v červnu měly být nové prezidentské volby a Boris Jelcin se začal bát, že Čubajs ohrožuje jeho další kariéru. To mu také začala našeptávat protičubajsovská frakce, v jejímž čele v téhle chvíli stál Alexandr Ivanovič Koržakov, ředitel Jelcinovy ochranky (FSO), muž, který ale de facto řídil všechny tajné služby.

Boris Jelcin zahájil svou kampaň 17. ledna 1996 a zároveň toho dne oznámil, že odvolal z vlády Anatolije Čubajse a několik dalších liberálních členů kabinetu. Jelcin pak sice ještě v červnu vyhrál volby, ale stal se zřejmě jen nástrojem tajných služeb, jimž věřil víc než komunistům. Privatizace byla postupně přes různé peripetie, kdy se Čubajs na chvilku vracel do funkcí, zastavena a za Jelcinova nástupce vybrali důstojníka tajných služeb Vladimira Putina (který se na čas stal šéfem FSB, tedy bývalého KGB, a později i premiérem). Po vítězných volbách v roce 2000 Vladimir Putin obsadil řadu míst v Kremlu lidmi z rezidentury FSB v Petrohradě a další důstojníky najmenoval do funkcí v guberniích.

Rozhodující místa ve státě tedy obsadila do značné míry jediná mocenská struktura, jež prakticky nepoškozená přežila všechny změny po roce 1989, a převládla mentalita, v níž jsou lidé – když to zjednodušíme – děleni na tři kategorie: přátelé, nepřátelé a zrádci, kteří byli a jsou často nemilosrdně zavíráni či vražděni. Za Putinova prezidentování se pozvolna hlavně velké strategické vojenské a energetické firmy vracely pod přímý vliv vlády. Současné ekonomické prosperitě ale vděčí prezident Putin kromě zdražující se ceny ropy hlavně zprivatizovanému průmyslu.
Oligarchové, z nichž asi nejznámější jsou Michail Chodorkovskij či Boris Berezovskij, začali mít potíže: jeden je dnes ve vězení a druhý žije v exilu v Londýně. Jediný Abramovič smí volně cestovat (většinu času žije v Londýně), zmocnil se Sibněftě a televize ORT, ale to jen proto, že se stal šedou eminencí Kremlu, nikdy neměl vlastní politické ambice. Kde vzal na první investici sto miliónů dolarů, nikdo neví.

Co mají tyto dvě události společného? Spekulativní a samozřejmě zjednodušená odpověď, kterou si lze dovolit jen v eseji, zní: Po roce 1911 stejně jako po roce 1996 se začal opět měnit v Rusku vztah mezi vlastnictvím a politickou mocí. Stolypin i Čubajs se pokusili po vzoru Západu oddělit v oblasti práva a institucí moc tak, aby došlo k rozdělení na moc vykonávanou z titulu vlády a moc vykonávanou z titulu vlastníka, a v tom jim bylo zabráněno. Rusko je typická patrimoniální říše, kde politická moc je chápána jako nadstavba vlastnických práv: vláda vládne a zároveň jí skoro všechno patří.

Americký profesor Richard Pipes to vysvětluje tím, že v Rusku stát nevyrostl ze společnosti ani nebyl nástrojem shora, spíše vyrůstal na boku společnosti a postupně ji pohlcoval, stejně jako na přelomu století pohltily stát tajné služby. Místo původní politické moci představovalo v Rusku soukromé panství knížete nebo cara, na němž mohl vykonávat plnou moc: Byl pánem a vládcem a jednoznačným a nezpochybnitelným vlastníkem všech lidí i věcí. Tento model výkonu moci se opět vrátil, a proto je možné každého, kdo by chtěl jít vlastní cestou a odklonil se od státní ideologie, považovat za zrádce, zavřít do vězení či zavraždit dokonce i v zahraničí, jako například Alexandra Litviněnka, bývalého pracovníka KGB.

Připomeňme: V tomhle je Rusko bližší islámskému světu než Západu, kde k oddělení těchto různých mocí docházelo již od starého Říma. V islámském světě drží panovník či jiný vládce ve svých rukou rovněž často moc výkonnou, hospodářskou, vojenskou i duchovní a přestup z islámu je nemožný. Kdo se o to pokusí, má být podle koránu zabit. Za jistých okolností by se proto tyto dva světy, založené jako monolity, dokázaly asi snáze k sobě přiblížit než Rusko a západní civilizace – na to bychom neměli zapomenout.

P. S.

Dne 17. března 2005 byl spáchán jeden z dalších neúspěšných atentátů na Anatolije Čubajse, který se mezitím stal šéfem ruské monopolní energetické společnosti RAO JES. A 24. listopadu 2006 (den po smrti Alexandra Litviněnka v Londýně) otrávili v Dublinu Jegora Gajdara, druhého otce privatizace a bývalého předsedu vlády, dnes ředitele poradenské firmy. Otravu neznámým jedem přežil jen díky tomu, že se zhroutil na univerzitní chodbě. Kdyby jed začal účinkovat o patnáct minut později na hotelovém pokoji, s největší pravděpodobností by zemřel.

Napsáno pro Reflex a autorův blog na Aktuálně.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Zuzana napsal(a):

Napinave a zajimave cteni :-) Ted by mne jeste zajimalo, zda se splni slova Zirinovskeho: "Vsak my vas zase dostaneme bratrickove.." ?
08. 11. 2007 | 12:15

vlk napsal(a):

Pane Hvížďalo, už jsem od vás četl daleko povedenější věci! Nevím jak vy, ale když srovnám rozvrácené Rusko za Jelcina s evidentně stabilizovaným Ruskem za Putina, vezmu v úvahu naprostou beznaděj většiny obyvatel Ruska ze zásadního zchudnutí za Jelcina sestoupajícími přijmy současných obyvatel Ruska, rozpad struktur jednotlivých vrstev společnosti za Jelcina a dnešní posilování stabilizující střední vrstvy v Rusku za putina, skutečnost, že klíče od jaderného kufříku za Jelcina držel lehce dementní těžký opilec, zatímco dnes je drží sice velkocensky laděný, ale sřízlivý a vypočitatelný Putin, tak s eprostě současného Ruska bojím daleko méně než tohoza Putina a Čubajse. Mimo jiné i proto,že Rusko,obr vevropských poměrech je trpaslík ve srovnání s Čínou. A Rusko to ví. A problémem tohoto století nebude druhořadá mocnost Rusko, ale nastupující globálnímocnost Čína. Resentimenty ze studené války nechme stranou,neboť jinak bychomyli stejně pošetilí jako tradiční generálové, kteří vždy zbrojí na právěminulou válku. Čelme novým výzvám.Myslím, že právě zde , více než jind eplatí klasikovo - čo bolo,to bolo!
08. 11. 2007 | 12:42

trafopajka napsal(a):

naprosty souhlas s vlkem
08. 11. 2007 | 13:01

Al Jouda napsal(a):

Ta podobnost Putinova a arabského fundamentalistického režimu je vskutku zarážející ! Kterým směrem se Číňané dají na pochod, až přijde jejich čas ? No přece na Sibiř! A kdo pomůže Rusku ? No přece přátelský Ahmadíneřád ! A čím pomůže ? No přece raketami s jadernými náložemi vyrobenými ruskou technologií !Byl bych rád, kdyby to byla jen fantazie.
08. 11. 2007 | 13:26

Fred napsal(a):

Zcela souhlasím, pane Hvížďalo, děkuji za článek.
Ruský politický systém včetně jeho zahraničněpolitických a imperiálních ambicí považuji skutečně za velmi odpudivý.
Obávám se nicméně, že valná část naší veřejnosti žije v zajetí jakýchsi panslovanských, někdy až rusofilských idejí, které jí brání posuzovat ruskou politiku s kritickým odstupem.
08. 11. 2007 | 13:38

Vilém napsal(a):

Odvozovat ruský historický vývoj od jedné politické vraždy a současně tvrdit, že v Rusku existují staleté zakořeněné deformace se nezdá úplně bezrozporné.
Ostatně dnešním světovým problémem číslo jedna jsou Spojené státy se svou posedlostí dějinným posláním. USA mají také své tradice, a stojí za pozornost, že na rozdíl od Ruska tam kvetlo vraždění Indiánů a otroctví spolu s liberálními řečmi o svobodě a bez té údajně patologické role státu, stačila soukromá iniciativa. Naivní důvěřivost vůči USA by nás mohla přijít mnohem dráž než vůči Rusku - Indiáni dopadli daleko hůř než středoasijské národnosti.
08. 11. 2007 | 14:04

Zach napsal(a):

To Vlk:tak to se milý pane toho Putina bojte třikrát tolik,co věčně picnutýho Jelcina!V každých zprávách vystupují několikrát,oddaní a Putinem dosazení gubernátoři,samozřejmě bůh Putin.V každých zprávách se demonstruje síla,nové zbraně,případně ne moc zaobalené vyhrůžky těm neposlušným.A střední třída? Ta je ještě hodně úzká,zvláštˇ,když do Moskvy je daleko.Putin je mnohem nebezpečnější,než se tváří.
08. 11. 2007 | 14:22

West napsal(a):

Souhlasím s vlkem: on je liberalismus hezká věc ale pokud ho vede opilec, oligarchové si rozdělí 90%státu na svá hájemství, stát nevyplácí důchody a finanční krize se řeší tiskem bankovek tak to zase tak pěkné není.Jinak na dálném východě už je dnes více čňanů než rusů!

Al Jouda: no tak to je opravdu fantazie a dokonce dost přitažená za vlasy! Za deset let bude mít Írán 3mezikontinetální rakety!To je fakt vytrhne!

Fred: Kde jsi proboha vzal ty svoje teorie o panslovanství a rusofilství v české společnosti? Já pozoruji něco diametrálně jiného!
08. 11. 2007 | 14:22

Karel Mueller napsal(a):

Velmi se obávám, že pan Hvížďala žije mimo prostor a čas. Před Putinem stál úkol zdvihnout Rusko z nepředstavitelného srabu, což znamenalo obnovit chod státu, obnovit zákonnost a zkrotit oligarchy, to znamenalo zabránit bezuzdnému rabování země aniž by z toho národ cokoliv měl. Jinými slovy: Můžete se koupat ve zlatě, mít miliardová konta, ale budete platit daně a podřídíte se strategickému plánování rozvoje země.
Putin udělal zázrak, je neuvěřitelné, že se mu to povedlo i v rámce demokratického zřízení. Že za ním většina národa tak fanaticky stojí? Rusové konečně začínají normálně žít. Nedávno tam byl známý s podnikatelským záměrem a byť mimo Moskvu zjistil, že pracovní síla dělníků a techniků je stejně drahá jako u nás. Dříve něco nepředstavitelného. Pokud jde o Litviněnka - zákony zvláštních služeb jsou asi všude stejné.
Ale obráceně: Pokud se to Putinovi a jeho nástupcům nepovede, tak to znamená čínskou Sibiř a zelenou vlajku nad Kremlem. A pak teprve naplno poznáme, jaký je rozdíl mezi Rusy a těmi ostatními. A jaký je rozdíl mezi bin Ládiny a Putinem, až někomu jako Ládin bude říkat pane celý ruský vodíkový arsenál.
Pro nás v Evropě by to byl okamžitý konec. To si tedy pište.
08. 11. 2007 | 14:23

West napsal(a):

Zach: Já nevím já se spíše bojím ožralů kteří nemají pod konrolou ani svouje svěrače natož zem jako je rusko než lidí jako je putin kteří mají rusko pod kontrolou! Ad gubernátoři V USA se po každých volbách mění komplet celá administrativa za prezidentovy věrné a oddané. A vyhrožování Íránu 3.světovou a patriotic act vám příjdou ok?
08. 11. 2007 | 14:30

Zach napsal(a):

West:v Americe jsem nikdy nebyl,ani po tom netoužím.Na rozdíl od Rusů moc Američanů neznám a poznat ani nechci.Boj o moc bude asi nevybíravý atˇ je to tam nebo tam.Já mám jen za to,že Putin jde za svými cíly a zájmy stejně bezohledně,jen je mnohem mazanější než Bush.
08. 11. 2007 | 14:58

VK-Can. napsal(a):

Vazeny pane Hvizdala.
Abych neopakoval, co uz je zde napsano, tak bych se pripojil k tomu co pise pan Karel Mueller.Jen bych si k tomu dovolil dodat, ze v Rusku za doby Jelcina byla velmi aktivni Israelska lobby. Predevsim investice v olejarskem prumyslu mely temer vyhradne puvod a nebo napojeni na Israel. USA o tom vedely a udajne pres. Clinton s tim prilis nadsen nebyl, ale mel jine starosti, tak se do toho nevmesoval.
Rusko stejne jako Cina musi projit evolucnim vyvojem, nez budou moci prijmout demokracii zap. stylu, pokud tento druh demokracie bude jeste existovat!!
Zda se, ze jak Rusko tak Cina nasly spravne recepty na svuj vyvoj.
Je tento vyvoj dobry i pro nas ? To myslim, bude hodne zalezet na nas samotnych.
Opatrnost v jednanich s temito kolosy je na miste. Podezirani ? Myslim, ze se s nim daleko nedojde ! Cela nase civilisace musi prijmout realitu noveho rozlozeni sveta. Snazit se tuto realitu zmenit by bylo trapne fiasko. Prizpusobit se teto realite bude chytry tah!
08. 11. 2007 | 16:39

petr napsal(a):

PANE HVÍŽĎALO ten loupeživý kapitalismu funguje docela dobře i u nás. stačí se jen pohybovat a dívat se jaké paláce vyrůstají po republice a kdo jsou jejich majitelé - většinu tvoří lidé kteří žijí ze zakázek měst nebo státu - a za pomoci křoví firem vyhrávají nadsazená výběrová řízení. No a ve fabrikách které jsou "majetkem" novodobé české buržoazie, ale ve skutečnosti pouze stroji na rychlé peníze, se dnes platy nehnou a provádí se jak já tomu říkám personální tuneláž fabrik (propouštění všeho co se jen malinko ukazuje nadbytečné). No a pak manažéři -většinou je to kindermanagement (protože ti jsou bez skrupulí)-promiňte tu zkomoleninu - chodí a diví se že se vytrácí "fortel" - dnes se tomu říká moderněji ale to je jedno. Těch skutečných majitelů firem je pomálu. toť vše. takže se starejme raději o svůj dvorek a ne o to co se děje v Rusku. Nebýt Putina tak už to tam U S A dávno rozkradly!!
08. 11. 2007 | 16:51

Karel napsal(a):

To Karel Mueller:
Velice rozumný názor !!
08. 11. 2007 | 18:37

michal napsal(a):

Až všichni ti nečestní rusové zemřou, přijdou rovnou do pekla.
08. 11. 2007 | 19:45

erpy napsal(a):

Pane Hvížďalo , jste pábitel propagandy antikomunistické . Ale věřit se vám nedá , i kdy by jste vykládal o červené karkulce .
08. 11. 2007 | 20:00

Libor napsal(a):

Pro p. Karla Muellera
Už jednou jsme k tématu Ruska diskutovali. Bohužel, nyní nemám čas se rozepsat. Přesto, tleskám.
08. 11. 2007 | 20:23

dej2 napsal(a):

@West.Máte svatou pravdu,Putin má Rusko pod kontrolou.Ano i Hitler měl Německo pod kontrolou.Nedávno v našich médiích byla nenápadná zprávička.Na rozhodujících postech v dnešním Rusku je 70% bývalých agentů KGB jako jejich papínek Putin(plk.KGB).Víte Vy vůbec,co byla NKVD,později KGB?To dnešní nebezpečí z Ruské říše zla je x krát větší než za těch páprdů jako Brežněv a spol.Smekám před panem Gorbačovem,který jediný pochopil,že ten humus se dá rozložit jedině zevnitř.Pro upřesnění,vážím si velice toho,co obětovalo Rusko na oltář 2.sv.války.To bylo bohužel to poslední,co udělali užitečného pro náš národ.Taky si to v dalších letech vybrali i s úroky.
08. 11. 2007 | 20:24

dej2 napsal(a):

@Karel Mueller.Prosím můžete vysvětlit tu záhadnou kombinaci slov Rusko a demokracie?To myslíte tu zavražděnou novinářku nebo co?
08. 11. 2007 | 20:30

Karel Mueller napsal(a):

Zdravím pány VK Can., Karla a Libora. Myslím, že není nutné nic dodávat.
dej2:
Zkuste si typnout, kolik je mezi čekou elitou - v hopodářské a politické sféře i ozbrojených silách - agentů zahraničních rozvědek nebo (v horším případě) i napojených na cizí mafie.
Jejich řídící důstojníci sledují zájem státu, kterému slouží. Putin sleduje zájem ruského národa.
Tento rozdíl neshledávám triviálním.
08. 11. 2007 | 20:46

Karel Mueller napsal(a):

dej2:
Co je pro Vás demokracie?
08. 11. 2007 | 20:48

dej2 napsal(a):

@Demokracie je,že Vy i já zde můžeme napsat svůj příspěvek.Ta novinářka už žádný nenapíše.Ale to vy nechcete slyšet,s tím nic neuděláme.
08. 11. 2007 | 21:20

Karel Mueller napsal(a):

Zdá se, že Vy nechcete slyšet, že ji zabil někdo, pro koho byla nepohodlná a tím někdo nemusel být Putin (a podle mého názoru jím Putin nebyl). Stejně jako se našly před časem v Orlické přehradě mrtvoly, které také někomu byly za života nepohodlné...
S tím opravdu my dva nic nenaděláme.
A já si nemyslím, že by jste na ruských serverech našel jen příspěvky velebící Putina...
08. 11. 2007 | 22:04

Clair for pan K. Mueller napsal(a):

Dobry den pane Mueller,
bohuzel jsem v casove tisni a nemohu se podilet.Pouze bych Vam rada dala na vedomi, ze jsem Vam zanechala jeste dodatek na minulem clanku.

Zdravi Clair
08. 11. 2007 | 22:09

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý den paní Clair,
děkuji, kouknu se na to.
Zdraví KM.
08. 11. 2007 | 22:18

West napsal(a):

dej2:Ale pro celý svět je lepší když má někdo rusko pod kontrolou. Do jeho nástupu ho od roku 1991 nikdo pod kontrolou neměl a vzpomeňte jak to vypadalo: důstojníci rozprodávali zbraně a nukleární materiál po tunách, starým lidem nebyla vyplácena penze a státním zaměstnancům mzda, místo vlády panovali oligarchové a mafie! Ano, Putin byl členem KGB a George Bush starší byl šefem CIA a mezi těmi zas tak propastný rozdíl není! Jinak ve Washingtonu každý rok odchází do penze 5000 agentů 40%nalezá další práci na ministerstvech a zbatek odchází do privátní sektoru takže "firma" má všechno permanentně pod kontrolou-ale v USA je to v pořádku, že?
08. 11. 2007 | 23:22

Karel Mueller napsal(a):

Dodatek pro dej2.
Zdá se, že berete jako fakt, že Putin dal Politkovskou zabít. Na toto téma jsme měli diskuzi v blogu F. Kostlána.
Skutečně jste přesvědčen, že byla Putinovi nebezpečná? Já si myslím pravý opak. Čím více psala o mafiích a hrůzostrašných poměrech v Rusku, tím více lidé chtěli vládu silné ruky a začít normálně žít. Poměry za Jelcina popisuje West docela přesně. Vždyť před nástupem Putina lidé volali po návratu cara! A Putin je dokázal přesvědčit, že on je tím pravým, kdo má udělat pořádek a přesvědčil je reálnými výsledky a nikoliv žvaněním.
Pane Bože! V článku je srdceryvný příklad o šikaně v armádě. Myslíte, že Putin měl sadistické potěžení z toho, jak tam trápí nováčky? Nikoliv, potřebuje bojeschopnou armádu. Pro Putina byly desítky takových článků ideální šancí, jak postavit maršály do pozoru a ukázat jim, kde je jejich místo. Vždyť takové články jsou na vyvolání hysterie - každá rodina tam má syna.
A takto bychom mohli pokračovat - objektivně byla její činnost pro Putina mimořádně přínosná. Proti Putinovi stavěla "demokratickou" alternativu. To jest konkrétně vládu koho? Oligarchů a mafií? Toho si Rusové užili dostatečně za Jelcina a zdá se, že tato varianta nepřesvědčila.
08. 11. 2007 | 23:46

dej2 napsal(a):

@Karel Mueller a West.Děkuji za Vaše vyjádření k mým příspěvkům.Takto má vypadat objektivní diskuse.Každý má svaté právo na svůj názor.Ještě jenou díky a nashledanou v budoucích příspěvcích.
09. 11. 2007 | 10:42

Louda napsal(a):

Ale musí se uznat. Kdyby nepřišlo
k vládě silné ruky lehko jsme se mohli dožít návratu komunistu k moci v Rusku. Teď je tam poměrný klid a je jen čirá fantazmago-
rie názor, že Rusko by usilova-
lo o obnovení svého předešlého územního vplyvu. Rusko se pouči-
lo-celosvětový boj o politickou nadvládu a popora rúznych režimú (i ve střední evropě)jej ekomomicky vyčerpal.Teď je spíš zahleděné do sebe a do svý bezpečnosti co je celkem normální.
09. 11. 2007 | 12:31

Karel Mueller napsal(a):

dej2.
S tím závěrem jste mě překvapil, pokud to myslíte upřímně, tak z mé strany platí též. Nikdo nemáme patent na rozum, ani kompletní informace, nicméně pro své exaktní vzdělání se řídím pouze prokazatelnými a nezpochybnitelnými výsledky a tím, "co leží na stole".
A tak jen tolik: Rusové se poučili, soldatesku už nikam nepošlou. Rok 68 je stál strategickou iniciativu a Afghanistán je stál ... všechno. Prioritou je ekonomická reforma, obranyschopnost a především udžet Sibiř, to znamená otočit natalitu. Jestli to nevíte, tak každá Ruska s 2 dětmi dostane čtvrt milionu Kč (samozřejmě v jejich měně).
Zkrátka: Bohatství Sibiře je takové, že za pár desetiletí za nimi všichni polezou v předklonu a jazykem připraveným k "hlubinnému lízání" ...
Před časem jsem v MF Dnes četl přímo epochální výrok, že je přímo nemravné uvažovat o tom, že by nějaká diktatura mohla mít i některé kladné stránky. S takovýmto přístupem můžeme tak leda jít "cvrkat kuličky" a historii si zopakovat.
Vždy je nutné vážit ... a zvážit.
09. 11. 2007 | 15:33

West napsal(a):

Louda: Je to tak! Proč by mělo chtít Rusko Ukrajinu a Bělorusko(se kterým má unii ale moc se k nim v poslední době nehlásí)zaneřáděné Černobylem a Ukrajinu zachvacenou v politických sporech? Proč chtít Gruzii- vždyť třeba Severní Osetie a Karabach přímo prahnou po přičlenění k Rusku? Co by z toho měli? Vždyť tam vraždí doslova i kámen cihlu! Proč chtít středoasijské republiky sic bohaté na ropu ale jinak nestabilní a chudé? A logická otázka zní proč tedy nedají svobodu Čečensku? Pokud by skutečně dali Čečensku nezávislost nevyhnutelně by to vedlo k vytvoření islámského agresivního režimu snažícího se rozšířit islám ve svém okolí viz.tažení Čečenců do mírumilovného Osetie a Dagestánu!
09. 11. 2007 | 16:02

West napsal(a):

pardon Jižní Osetiew by chtěla být součástí Ruska.
09. 11. 2007 | 16:06

Pepa Řepa napsal(a):

To West
Má to jeden háček.

Proč chtít......?

Protože tato území budou chtít "ti druzí".Hranice sféry vlivu se posune.
09. 11. 2007 | 16:55

West napsal(a):

Jenže jsou země které prostě nechce mít za "kamrarady" nebo ve sféře vlivu nikdo! Gruzie je tak nestabilní a šílená země že ji nechce ani NATO.
09. 11. 2007 | 18:29

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den Weste
přiznávám, že v otázce Ruska mám mírnou schýzu.Na jedné straně je to generační zkušenost s národem, který způsobil to, že jsem strávil dvě třetiny života v sajrajtu.
Na druhé straně si uvědomuju, že Rusko není pro nás primárním nebezpečím. To je jinde.Více na jih. A pak v naší tuposti, přiznat si stupeň nebezpečí .
Dobrý premiér by byl Berousek.
Ten to se sibiřským medvědem uměl.
10. 11. 2007 | 09:20

Čochtan napsal(a):

Problém Ruska, jeho vládců a ovládaných, je v tom, že Rusko nemá s demokracií žádné zkušenosti. Těch pár měsíců Prozatimní vlády se nedá počítat.

Duševní vývoj ruského národa byl silně ovlivněn nejdřív tatarským područím, carským despotismem, neschopností posledního cara, krutostí bolševiků.

Jeho duchovní elita trávila většinu života mimo Rusko, (Francie, Německo, Italie..).

Rusko zatím potřebuje "vládu silné ruky". Ještě pár generací.
10. 11. 2007 | 11:15

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa, Čochtan:
To jste uzavřeli velmi hezky. Tuším, že jsme všichni tři z rangu "vědeckotechnické inteligence" a ta na to budování lepšího příští doplatila nejvíc.
Ovšem není lehké myslet neosobně a také si uvědomit, že mnohé naše standarty pro Rusy ještě dlouho nebudou samozřejmostí.
Ale třeba tím lidstvo muselo projít, aby mohlo být líp. Vzpomínáte na moji poznámku o americkém otrokáři a jeho smích, když hodnotil situaci pracujících dětí v Evropě a svých otroků?
Bez té bolševické epizody by lidstvo tam možná bylo dodnes. Nebo ještě někde v mnohem horší situaci.
A tak na Rusy můžete pohlížet jako na někoho, kdo to nejvíc zaplatil ... a také jako někoho, kdo přinesl nejvyšší oběti, abychom zde dnes vůbec byli ...
10. 11. 2007 | 14:11

Ladislav napsal(a):

Cochtan: vetsina duchovni elity Ruska svuj zivot nestravila mimo Rusko, to je jen opticky klam.

Vlada silne ruky je neco podobneho: po ozralovi Jelcinovi takhle musi pusobil kazdy bytsi je tam chaosu porad pozehnane.
10. 11. 2007 | 14:23

hugo napsal(a):

To Karel Mueller
Pytlicek by okomentoval Hvizdalu slovy: " Kolego, vzdyt vy chcijete uplne mimo misu", a mel by pravdu. Je pravda, ze i me prekvapilo jak rychle Rusko v poslednich letech vyslaplo. Ale s takovym potencialem to zas az takovy div neni. Ne nahodou se rika, ze tedka neni zasadni technologie, ale suroviny a trh, protoze technologii spolu lidmi sezenete pomerne snadno, mate li na ne penize.
A jak jste zminil cenu ruskeho zamestnance- me docela prekvapilo, ze TVEL casto plati lip nez CEZ, i kdyz by clovek samozrejme cekal opak...
A s temi standardy, mozna byste byl hodne prekvapen jak rychle se to lame. Treba takova drobnost jako bylo zabaleni morozenovo. Pred 5lety kdyz jsem studoval na sibiri, to balili tak, ze nahoru jen priplacli maly papirek. (normalni baleni v plastikovem sacku jste potkal jen v civilizaci Moskvy nebo Piteru) Loni jsem uz tohle "papirove baleni" nikde nevidel vse bylo po evropsku .......
10. 11. 2007 | 16:25

Čochtan napsal(a):

Karel Mueller: "A tak na Rusy můžete pohlížet jako na někoho, kdo to nejvíc zaplatil "
to máte recht, Rusové byli vždy nárazníkem který chránil Evropu před nájezdy z východu. Mongolové, Tataři,...

Americké otrokáře bych neviděl tak černě, když si přeberete, kolik takový otrok stál, asi jako dnes auto, (?) tak se o něj pečovalo. Určitě se měli otroci lépe než svobodní černoši ve fabrikách na severu. Ona svoboda zemřít hladem není zrovna ta pravá svoboda.
10. 11. 2007 | 18:29

Karel Mueller napsal(a):

hugo:
Zkouška z algebry byla mojí první zouškou ... za dva měsíce to už bude 34 let. Tenkrát Jirka tak rozverně prostořeký nebyl :-), přímo zosobnění korektnosti a matematické strohosti.
Pokud máte s těmi standarty pravdu, tak jste mě potěšil ... opravdu. Hodně.
Čochtan:
Napsal jsem toto: Onen otrokář se v Evropě rozkoukal a pak umíral smíchy: Vždyť moji otroci mají malý ráj proti Vašim dětem, které dřou více než 12 hodin denně a umírají po několika letech.
A měl pravdu. Jeho otroci byli majetek, tedy něco jako tažné zvířectvo a stejně řádně o ně bylo postaráno.
10. 11. 2007 | 19:18

Kmotr napsal(a):

Pan Hvížďala opět ve službách CIA. Rusko je dnes je dnes v dobré kondici zásluhou Putina, kterému se Ruskou zemi podařilo postavit na nohy po vládě alkoholika Jelcina. Ano zakové figurky jako byl Jelcin vyhovovaly USA, neboť by se pomalu, ale jistě zmocnili celého Ruska včetně jeho přírodního bohatství. Putin pracuje pro ruský národ, nikoliv pro zločince Bushe.
10. 11. 2007 | 19:59

Jura napsal(a):

Na článku pana Hvížďaly si lze dobře ověřit platnost přísloví:"Koho chleba jíš, toho píseň zpívej!" A čí ten chleba a potažmo i píseň jsou se lze dočíst hned vedle fotografie autora. A ještě dodám: kéž by se u nás našel politik Putinova ražení, který by pracoval pro národ a stát, nejen pro vlastní kapsu!
20. 01. 2008 | 15:04

Refugio Drews napsal(a):

Again another http://www.jdkeda.com happy reader. Very helpful. But I do agree with http://www.huaan-med.com/wr... dude - not sure if ill spend too much time on http://www.huaan-med.com/wa... this?? Great solution ,That sounds very interesting .
http://www.hzhwknit.com
http://www.cnboostercables.... topic. http://www.cnboostercables.... Thanks for your article, http://www.phccwy.com its been very helpful. http://www.huaan-med.com/ba... Thanks for sharing your information. http://www.huaan-med.com/in...
Nice post! http://www.sunstorm86.com Although we are familiar with http://www.cnyonghao.com our culure, but we maybe don't really understand http://www.huaan-med.com/in... it. It need to study deeply.It's a very meaningful http://www.huaan-med.com/fo... activity. Looking forward to joining you.meter from http://www.huaan-med.com/di... 。Thanks a lot for http://www.racketchina.com enjoying this beauty article with http://www.lk-outdoorfurnit... me. I am apreciating http://www.eammarsolar.com very much! Looking forward to http://www.huaan-med.com/di... another great article. Good luck to the author! http://www.huaan-med.com/ea... all the best! Those http://www.jihepackage.com who want to get the scholarship must http://www.jihepackage.com/... work hard and try their best. http://www.jihepackage.com/... It's exciting to hear this good http://www.huaan-med.com/di... .Thanks for this http://www.suntasksolar.com great post. I have become a http://www.trading-mx.com huge fan of this website and http://www.shopdisplaycn.com I really cant wait to read you next posts! Your post are http://www.jihepackage.com/... inspirational.Looks like a very interesting http://www.jihepackage.com/... solution technology. Thanks for sharing .
http://www.worldmaya.cn
http://www.chinachristmasba...
http://www.xdbike.com
http://www.zjqiangsheng.com
18. 08. 2010 | 05:13

Cleveland Yelverton napsal(a):

Good article, http://www.haoxinglass.com Each and every point is http://www.china-ouya.com good enough.This is a good,common sense article. http://www.china-bamboofloo... Very helpful to one who is just finding the resouces about http://www.china-bamboofloo... this part.It will certainly help educate http://www.china-bamboofloo... me.Thanks for sharing with us your wisdom.Great!This article is http://www.hc-cca.com creative,there are a lot of new idea,http://www.mingjiangnan.com it gives me inspiration. http://www.xyweavebag.com I think I will also inspired by you http://www.zh-bamboo.com and think about more new ideas。I am totally agree with http://www.china-yongding.com your oppinion.this blog post is http://www.ysteas.cn very encouraging to people who want to know these topics.Excellent article that http://www.ds-jiecheng.com will provide the incentive and http://www.huxi-cable.com/p... basis for my works. http://www.ejaisolar.com I wonder if I can mention the article as http://www.chinajmdq.com a bibliographic reference in my work. Very interesting and http://www.chinalasiji.com useful information! It's pity that such occasions are still exist in the world, but we should act all http://www.huxi-cable.com/s... together for to prevent them. Thanks.Very interesting and http://www.hzzxdq.net useful information! http://www.zjbangge.com/rec... It's pity that such occasions are http://www.zjbangge.com/lea... still exist in the world,http://www.zhuoerya.cn but we should act all together for to prevent them. Thanks.You really know http://www.hn-hardware.com what your talking about here. Thanks for the great step by http://www.zjbangge.com/sec... step how to blog. Great stuff from you, http://www.sunsurf.com.cn man. Ive read your stuff before http://www.jdxpwj.cn/booste... and youre just too awesome. http://www.zjxhdz.com I love what youve got here, http://www.tygluegun.com love what youre saying and http://www.wanjia-ylm.cn the way you say it. You make it entertaining http://www.hangxiang.cn and you still manage to keep it smart. I cant http://www.meiyuanfurniture... wait to read more from you. This is http://www.jdxpwj.cn/tow-rope really a great blog.This is one of http://www.deliver.com.cn the best posts that I’ve http://www.hzzhuoyuan.com ever seen; you may include http://www.hzhtdq.cn some more ideas in the same theme. http://www.china-chunyu.cn I’m still waiting for some interesting thoughts http://www.cnboostercable.com from your side in your next post.I like this kind of very useful http://www.huaan-med.com/fo... articles congratulations I wish you continued success, I hope http://www.huaan-med.com/me... I can do this kind of article。
18. 08. 2010 | 05:13

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy