Česko a volby prezidentů

17. 12. 2007 | 14:25
Přečteno 4917 krát
Židé tvrdí, že zákon musí být tvrdý jak žula. Jinými slovy, že ho nelze překrucovat. Angličané zase říkají, že důležitější než psané zákony jsou ty nepsané. Jinými slovy, že tradice je to, z čeho vyplývá úcta k zákonu. Postoj našich zákonodárců a politických stran ke způsobu volby prezidenta, tedy snaha za každou cenu obejít tajnou volbu, a přesto hovořit o tajné volbě, a způsob, jak byl volen Masaryk i Havel, poukazuje na absenci obou ukotvení.

Připomeňme si: Oficiálně byl T. G. Masaryk do prezidentského úřadu stvrzen ve čtvrtek 14. listopadu 1918. Tehdy se v Praze sešla v prostorách českého zemského sněmu ve Sněmovní ulici, kde dnes zasedá poslanecká sněmovna, schůze rozšířeného Národního výboru, který se na ní změnil v nevolené, pouze z „Čechoslováků“ složené takzvané Revoluční národní shromáždění. Klíč k jeho obsazení přibližně odpovídal mandátům z posledních voleb v roce 1911. Slováci vyslali své reprezentanty stranicky nerozdělené. Protože české strany sváděly boj za každičký mandát, byla přitom mezi slovenské poslance, kterých bylo jen čtyřicet z plánovaných 256, zařazena i Masarykova dcera Alice a čtyři další Češi, označovaní za staré bojovníky za slovenskou věc.

Ceremoniál byl vymyšlen tak, aby v momentě vyhlášení republiky a zvolení prezidenta začaly v Praze vyzvánět všechny zvony, proto schůze začala v 11:40. Na tento moment byla upnuta pozornost všech zúčastněných, takže si přítomní ani nevšimli – a nikoho to zřejmě nezajímalo – že schůze nevyčkala příjezdu slovenských poslanců, jejichž vlak se zpozdil. Volba de iure byla neplatná.

Podobně nestandardní situace nastala na konci roku 1989, kdy bylo potřeba nejprve zvolit do čela federálního shromáždění Alexandra Dubčeka a za prezidenta Václava Havla. S drastickým receptem přišel autor komunistické ústavy z roku 1960 a dodnes poslanec za sociální demokracii Zdeněk Jičínský, který použil starou komunistickou metodu zroku 1969, kdy byli z parlamentu odstraněni reformní komunisté kooptací. Do parlamentu byli za nejzkompromitovanější komunistické představitele kooptováni, to znamená přibráni nikoliv v řádných volbách, ale jen rozhodnutím ostatních zákonodárců, noví lidé z Občanského fóra. Pan Jičínský to prý komentoval podle Petra Pitharta slovy: „A teď jim vrátíme, co nám udělali tenkrát po srpnu!“ Měl na mysli srpen 1968. O měsíc později v roce 1990 sama vláda musela konstatovat, že kooptování nebylo nejčistším řešením, řečeno diplomaticky, a že diskreditovalo Československo v zahraničí. Opět de iure šlo o neplatnou volbu.

Díky ní ale byl 28. prosince (datum mělo už svou číslovkou zřejmě připomínat 28. říjen, kdy byl domácími politiky provolán samostatný stát v roce 1918 a zároveň 28. listopadu KSČ oznámila, že se vzdá mocenského monopolu, což ale jistě nebyl úmysl) zvolen za předsedu federálního shromáždění Alexander Dubček a o den později za prvního prezidenta Československé socialistické republiky Václav Havel. Sám mi o tom v knize Prosím stručně řekl: “…bylo to velmi zvláštní. Když jsem například sledoval rozpravu před volbou v televizi a viděl, jak mé zvolení doporučují poslanci jménem všech možných státem dosud řízených organizací od Svazu žen až po Československou lidovou armádu, měl jsem vskutku pocit absurdity….To působilo opravdu jako z Krále Ubu.“

Za další selhání je možné považovat i oznámení, že Josef Bartončík, tehdy předseda KDU-ČSL a místopředseda Federálního shromáždění, byl placeným spolupracovníkem StB, v termínu těsně před volbami v roce 1990, kdy to zákon zakazoval. Zakládali jsme nový stát a hned na jeho počátku jsme dvakrát porušili zákon stejně, jako to dělali komunisté. Morální nároky jsme kladli nad zákon, tedy nad domluvená pravidla, což byl špatný signál pro občany hned na samém počátku.

Totéž se děje bohužel i dnes, po osmnácti letech druhé samostatnosti, a to bez viditelného protestu občanů, když poslanci a senátoři za ODS se podpisem zavazují, že budou volit Václava Klause a sociální demokraté spolu se zelenými uvažují o něčem podobném, a to navzdory tomu, že poslanecký slib je zavazuje k tomu, že poslanci budou volit „podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“. De iure i tento podpis je už porušením slibu, což je de facto také zákon. Přitom statut tajné volby byl ve staré Evropě vymyšlen právě proto, aby byla podtržena svoboda takového rozhodnutí, která je zcela nezávislá na mínění stranických sekretariátů, protože i vítěz, který z takové volby vzejde, má být nadstranický. Při tajné volbě se má volič řídit jen svým vědomím a svědomím, tedy tím, co ho přesahuje, co ho spojuje s pravdou, která je nejvyšší, nedosažitelná a ční vysoko nad ním: věřící by řekli, která je božská, a sociolog by dodal, která není horizontálně komunikovatelná. Tajná volba je symbolem pouze vertikální komunikace, která se všem sekretariátům vyhýbá a jenž je spojena s nejvyšším trůnem, před nímž je každý vypravěč vyslyšen.

Nestranný pozorovatel by možná dokonce řekl, že právě toto permanentní nedodržování vlastních zákonů (a naše věčná snaha začínat od nuly) je to, co nejvíc poškozuje naše národní zájmy v zahraničí a dodnes nás vylučuje ze staré Evropy.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Aby mohli poslanci hlasovat tajně, museli by to být jiní lidé, ne křiváci. A rovný člověk už z principu do politiky nepůjde.
17. 12. 2007 | 14:35

tana napsal(a):

Ještě bych připomněla jednu kuriozitu. V 1945 . roce byl pan Beneš soukromá osoba, takže jeho dekrety nikdy nemohly nabýt právní moc.
17. 12. 2007 | 15:40

VK-Can. napsal(a):

Pro tana.
Dovolim si upozornit, ze to, co pisete se nezaklada na pravde.
President Dr. E. Benes BYL oficialnim a svetem uznanym presidentem Ceskolsovenska.
Enc. Wikipedia:
The government in exile, with Beneš as president of republic, was set up in June 1940 in United Kingdom exile in Aston Abbotts, and on July 18, 1940 recognised by British government. Belatedly, the Soviet Union (in the summer of 1941) and the United States (in winter) recognized the exiled government. In 1942 Allied repudiation of the Munich Agreement established the political and legal continuity of the First Republic and de jure recognition of Beneš's de facto presidency. The success of the Operation Anthropoid which resulted in British backed resistance
17. 12. 2007 | 16:26

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Hvížďala dík za přípomenutí doby,která směrovala naši budoucnost jinam,než kam jsme chtěli.Docela dobře si vzpomínám jak jsme požadovali po svých členech v místní OF lustrační osvědčení(ve formě podpisu pod text,že nikdy nepodporoval komunistická svinstva) a v Praze na nejvyšších místech OF se roztahovala banda obrodářů.To je také dle mne největší hřích pana Václava Havla.Nejsme nikdo bez chyby.Organisoval,a moderoval jsem v 91.veřejný míting za OF a klidně jsem nechal od mikrofonu blábolit budoucího ministra vnitra,který nechal spálit Ochozský archiv.Byli jsme prostě rádi,že nás nenechali komunistické bestie honit armádou a milicí jak v r.1969 a nebyli jsme prostě jako ONI.Chyba,kterou perfektně popisujete v posledním odstavci.Ať mám výhrady k současnému presidentovi jakékoliv,dvě věci jsou nade všechny jeho i lidské chyby(které mě nepřísluší ani vyslovit). Odstranil pitomost zvanou OF a s velkou osobní odpovědností ukončil nebezpečné tahanice se slovenskými nacionalisty.Myslím, že následné popřevratové Chicago se dalo díky KONTINUITĚ pana Jičínského celkem očekávat a páně Klausova strana byla u koryt.Kdyby jsme neudělali výše popsané chyby,sebrali komunistům nakradené majetky,odstavili je od přístupovým cestám k moci a ekonomice,vzali od svých demokratických sousedů právní kodexy i s odborným výkladem a prováděcími instruktory, a.d.,nemuseli jsme být dnes 20let po převratu tam kde jsme.Ivan
17. 12. 2007 | 16:52

Ivan napsal(a):

Pozdě bycha honit. Největší problém je, že to nebyly chyby malé pane Hochmanne. Jde o to, že tyto chyby, nás nevytáhly z morálního marasmu, ale bohužel, šoupli do daleko hlubšího. Byla to šance, kterou jsme promarnili, bohužel spěchem, závratí z úspěchu a to nejhorší, jak bývá zvykem spíš vyřizováním osobních účtů. Dala se tímto šance úniku "těm nejlepším" , nejen si uhlídat v duchu svých hesel výdobytky, ale v převráceném gardu získat daleko víc. Vystihli velice dobře za halasu tržního hospodářství, jak nadále si moc utužit. Bohužel to zklamání lidí není malé, zejména těch co pamatují a znají. Jedni to zkoušej taky, druzí nemají žaludek, tak se jen diví. Zde je ta stejná startovní čára pro každého. Pane Hvížďala máte pravdu, je to historie, ale pro hajdaláky umývadlo.
17. 12. 2007 | 17:21

Devátý napsal(a):

Jsem rád, že administrativa USA udělá v Česku pořádek, odstraní z vedení státu staré nomenklaturní kádry KSČ a spolupraovníky, agenty STB. Věřím, že s pomocí svého agenta CIA v nejvišší funkci státu se ji to podaří.
17. 12. 2007 | 17:42

Ivan napsal(a):

Pane devátý, dlouhá to cesta před námi, přece ani vy nevíte kde kdo je.
17. 12. 2007 | 17:51

Devátý napsal(a):

Oprava: nejvyšší.
17. 12. 2007 | 17:55

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Devátý srandičky,blbovinky ,šaškárny to bylo vždycky naše.Zlatý český ručičky a povaha.Děkuji nechci.Ivan
17. 12. 2007 | 18:25

haga napsal(a):

Skvělý rozbor, pane Hochmane, popsal jste tu situaci velmi přesně. A ještě k tomu ty rétorické hrátky, a dělat přesný opak toho, co říkáme. Slova přestala mít svůj obsah, lež je normou. Je to tristní.
17. 12. 2007 | 18:56

vajan napsal(a):

Pánové, máte sice ve všem pravdu, ale bude to jen doby, až bude průměrného občana zajímat víc než dnešní cena chleba (piva) a prsa "celebrit" i skutečná politika. Bohužel manipulovat takovým občanem je zřejmě jednoduché, levné a opojné. Výsledky popisujete přesně.
17. 12. 2007 | 20:40

pozorovatel napsal(a):

Ani člověk, ani národ nepřekročí svůj stín.
17. 12. 2007 | 21:09

vlk napsal(a):

PAne Hvížďalo, revoluce jsou od toho revolucemi, že se neohlížejí na právě platné zákony, ale masově je porušují a nastolují exekutivu protivůli těchto zákonů.
Pokud bychom se drželi vaší logiky, jevznik ČSR nezákonný a tedy republika vlastěn neexistuje. protože ji provolala skupina samozvaných politiků.
Takže váš dnešní blog beru jako filipiku.
17. 12. 2007 | 21:46

IvanT napsal(a):

Historie je dulezita hlavne proto, aby clovek vedel odkud prisel a kudy namirit za svym cilem. Historicke chyby pomohou vyvarovat se tychz chyb v budoucnosti; nepredurcuji budoucnost jednotlivce ani naroda.

Trochu optimismu damy a panove!
17. 12. 2007 | 21:47

JAR napsal(a):

Jak já to dneska vidím, bude to chtít novou revoluci (převrat) a nebo generální stávku - nic jiného asi nezbývá!?!
17. 12. 2007 | 22:53

Tarquinius napsal(a):

Pro tana: říká vám něco nález ústavního soudu "Dreithaler"?
17. 12. 2007 | 23:23

Fko napsal(a):

pro JAR: to by se museli zavrit vsechny obchodni retezce a vypnout tv nova aby se dneska zvedl cely narod :)
17. 12. 2007 | 23:42

Jiří Voskovec napsal(a):

Svět patří nám
18. 12. 2007 | 04:06

Jiří Voskovec napsal(a):

a ještě víc nám

Proti všem podvodníkům, kariéristům a darebákům brojí ve svém čtvrtém a posledním filmu Voskovec s Werichem. Film je, až na nepatrné změny, adaptací jejich divadelní hry Rub a líc a natočil ji v roce 1937 Martin Frič.

Voskovec a Werich tu hrají dva konkurenční kameloty, kteří ve svém soupeření pokračují i jako malíři propagačních nápisů, na které ovšem málem doplatili a tak se raději spojili. Jejich prostřednictvím můžete sledovat boj ctižádostivého podvodníka Dexlera proti dělníkům vedeným Dexlerovým bývalým spolupracovníkem Formanem, půvabnou rozhlasovou hlasatelkou Markétkou a poctivým ředitelem továrny Hartem. Hrdinové v podání Voskovce a Wericha jsou jakýmsi hybným mechanismem střetnutí dobra a zla.

V roce 1936 se politické nebe zatahovalo stále temnějšími mraky. Hrozba nacismu byla neodvratná. Tehdy Jiří Voskovec a Jan Werich uvedli na jevišti Osvobozeného divadla premiéru hry Rub a líc. Hudebním leitmotivem hry byl optimistický pochod Jaroslava Ježka Svět patří nám, který dal i název pozdějšímu filmu Martina Friče. Aktuální námět totiž přímo volal po zfilmování. Filmová specifika si vyžádala zhuštění děje, zasáhla však i cenzura Filmového poradního sboru. Ta si vyžádala změnit jména postav, připomínajících jména nacistických pohlavárů. Nařídila i změnu příliš průhledného úboru fašistů. V kinech se Fričův film objevil pouhého půl roku po divadelní premiéře. V roce 1939 nechali nacisté spálit všechny negativy a kopie filmů V+W, jejich duch a písničky však i přesto posilovaly český národ v nejtragičtějším období jeho historie.

V roce 1947 byl film znovu uveden do kin v okleštěné podobě. I když dochovaná kopie nepodává úplný obraz o původních záměrech tvůrců, na mistrovských výstupech V+W to nic nezměnilo a dodnes těší diváky pamětnických filmů.
18. 12. 2007 | 04:14

Jiří Voskovec napsal(a):

Karle, nevím, cos měl s tím Havlem, ale s náma by ses nasmál víc! A třeba i těch myšlének by bylo víc. To víš v New Yorku to kvete. Zkus to teď, do jara oživnu a dám ti avízo!
18. 12. 2007 | 04:44

JAR napsal(a):

Pro Jiří Voskovec

z které knihy to je opsáno? Nemohu si vzpomenout!
18. 12. 2007 | 07:27

sonny napsal(a):

Netrpělivost nic neřeší. Sinusoida historie ještě nedospěla k bodu vzestupu, ještě chvíli bude klesat. Když se národ čtyřicet let tvrdě manipuloval, nelze to za jednu generaci změnit. Teď dospívají mladí lidé, jejichž děti se budou učit ve svobodných školách, budou je učit nezatížení kantoři a budou měnit chod společnosti. Nešlo to rychle dolů (viz 1968 - kolik tam bylo lidí, kteří věděli že to jde do háje) nepůjde to ani rychle nahoru. Klid a nohy v teple.
18. 12. 2007 | 07:31

ll napsal(a):

Zavazují? Tak to vidí jen pan "nestranný" autor. Podporují. A to privatizátor nechce pochopit.
18. 12. 2007 | 08:29

Jirka P. napsal(a):

Jestli jednu z výše uvedených reakcí napsal (tak jak se podepsal) skutečně novinář Ivan Hochmann,kterého jsem měl vždy za velmi seriozního a nezávislého novináře,tak ho musím vylovit z mé pomyslné škatulky.V případě,že se za něho jen někdo vydává,hluboce se IH omlouvám.
18. 12. 2007 | 08:55

Hlas_z_Vysočiny napsal(a):

sonny: Právě přístup, jaký prezentujete Vy, tedy čekání "až se to otočí", nás oddaluje od okamžiku, kdy to skutečně bude lepší. Jistě, časem to dospěje k nějakému "ideálu", ale myslící lidé, kteří mohou o svých osudech rozhodovat by se k tomuto cíli měli upnout a blížit z vlastní vůle co nejrychleji. To se bohužel neděje, protože se smiřujeme s tím, že rozkrádat, lhát, urážet se a podobně je normlní a samot o "přejde".

Myslím si, že jasné a otevřené vyhlášení občanské nespokojenosti by bylo na místě a mohlo by vést k razantnější změně. Jak již bylo zmíněno, jsme vlivem historického vývoje kývači a čekači na lepší zítřky, ale čekat dalších 40 let se mi nechce a čím déle to divadlo v naší politice běží, tím míň s ním mám trpělivosti. Vláda hulvátů, hamounů a lumpů přece nemůže být lidmi v našem státě tolerována do nekonečna.

Protože to ještě není "tak zlé" aby lidé vyšli do ulic, musíme vyčkat do dalších voleb. A je na nás, abychom nevolily strany, které tak či tak zklamaly. Proto nebudu volit ani KSČM ani ODS ani ČSSD a už vůbec ne KDU-ČSL nebo Zelené.
18. 12. 2007 | 09:03

Paul , který kašle na Švejnara napsal(a):

A tak dále,kde je naše mládí ale to už dávno je pryč a rakve čekají. Ale to neznamená , že musíme být smutní, ba naopak už víme , že vše půde svoji cestou dále, bez našeho snažení. Nu což kdo se dělá důležitý tak mu to asi vadí..Veselé Vánoce !
18. 12. 2007 | 09:17

Al Jouda napsal(a):

Ano, tak se v Čechách dělá politika.
18. 12. 2007 | 09:56

Mariana Holigová napsal(a):

Jsem rád, že pan Hvížďala publikuje své analytické články. Jeho příspěvky v ČR 6 přímo miluji. Jak je však vidět z rozpravy pod článkem, problémem je, jak věci změnit. Řekla bych, že potřebujeme kvalitní politiky sdružené do dvou nebo tří slušnějších politických stran. Pokud nám však vyhovují politici projevující se vulgárními gesty, neschopni dodržet slib a věrnost v manželství, nezodpovědni vůči svým rodinám, zapleteni do různých klientelistických zájmových skupin, kteří nedovedou odolat cinkotu peněz a nemají smysl pro čest a svou vlastní hrdost, pak se změny nedočkáme. Po čestných politicích musí také být poptávka. Česká většinová společnost však po nich netouží.
Ještě k Alici Masarykové, pane Hvížďalo, byla vším možným jen ne Češka. Otec napůl Slovák, napůl Němec, matka Američanka. Nedovolila bych si jednoznačně určovat její etnikum, ale spíš byla tou Slovenkou než Češkou.
18. 12. 2007 | 11:29

sonny napsal(a):

to Hlas z Vysočiny:
Miluju odvážná vyhlašování, leč bez návodu, jak je provést nemají žádnou cenu. Jak dokážete tu českou bandu zaprděných pivařů a obtloustlých paniček přimět k tomu, aby vyhlašovali občanskou neposlušnost?
Kdysi napsal Hašek, že vláda která zdraží pivo padne. My jsme stihli za 17 let zdražit pivo o 300 % a žádná vláda nepadla. U nás padají vlády jen když se hoši pohádají komu ty prašule ve Švýcarsku patří, kdo má nárok na podíl.
Jediná změna je možná legální cestou - volbami. Můj syn, taky nepokojný mladý muž nadává na vládu a parlament nepřetržitě. Má dvě děti a dost starostí jak je uživit. Říkám mu: Volil jsi? Nevolil. Tak nekecej. Nejvíc držkujou ti kteří nejdou k volbám a nevyužijí své moci věci změnit. Každý hlas má cenu. Jinak žádnou změnu nečekejme.
A není to ještě 40 let, už jen tak 25.........
18. 12. 2007 | 15:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy