Antisemité v Plzni

28. 12. 2007 | 17:15
Přečteno 3719 krát
Dne 17. prosince uveřejnila Česká tisková kancelář zprávu, která v předvánočním ruchu skoro zanikla, Vyplývalo z ní, že pravicoví extremisté po akcích v Praze v den výročí Křišťálové noci si vybrali za další cíl provokace Plzeň, kde ohlásili pochod za svobodu slova na 19. ledna, což je datum, které těsně koresponduje s odjezdem prvního transportu Židů z Plzně do Terezína.

V tomto městě byl sběrný tábor, z kterého pak vyjížděly další vlaky do pracovních a likvidačních táborů, které se nacházely většinou na území dnešního Polska.

Pravicoví extrémisté ústy Václava Bureše, který pochod ohlásil 12. listopadu 2007, otevřeně přiznávají, že jde o reakci na zásah policie v Praze, která podobnou akci znemožnila o dva dny dříve, než o ní požádali v Plzni. Národní odpor, tedy hnutí – jak sami uvádějí – které spojuje stejná národně sociální ideologie - na svých webových stránkách dokonce účastníky vyzývá, aby se na shromáždění dostavili ozbrojeni. Ve výzvě doslova stojí, aby si „kamarádi a kamarádky, kteří vlastní zbrojní průkaz, zažádali o povolení mít zbraň na shromáždění s sebou.“

V rozhovoru na jejich webu můžeme mimo jiné číst: „Spíše než vzhled je důležitá rasová příslušnost. Aktivista hnutí Národního Odporu má patřit k árijskému, tedy indoevropskému typu. Je to kvůli … jednotě, ať už ideové či kulturní, bez které by nebylo pro naše hnutí možné dosažení vytyčených cílů. Odmítáme multikulturalismus. Každou kulturu (popř. rasu) hodnotíme jako vlastní, odlišnou a samostatnou jednotku světového celku… Vycházíme z předpokladu, že ideál, který se projevil skrze politiku a filosofii národního socialismu, je správným ideálem.” Dodejme, že národní socialismus byl ideologií fašistické strany NSDAP. A podobně jako tato strana i Národní odpor na svých stránkách vyzývá k fyzické konfrontaci.

Z uvedeného textu, který je vystaven na webu vedle svolání k demonstraci, jednoznačně vyplývá, že jde o hnutí antisemitské, tedy rasistické, které se veřejně hlásí k fašistické ideologii. Je-li ale Listina základních práv a svobod součástí našeho právního systému (a je-li normou nejvyšší právní síly, jak říkají právníci), pak ji lze využít a právo svobody omezit, aby, cituji „byla ochráněna práva a svobody druhých a veřejný pořádek, zdraví, mravnost atd.“

Připočteme-li k tomu zvolené datum, které odpovídá šestašedesátému výročí první deportace Židů právě z Plzně, odkud bylo transportováno dle Tomáše Pěkného do koncentráku 2617 lidí, z nichž přežilo jen 202, je úmysl jednatřicetiletého svolavatele Václava Bureše, který se pokoušel založit stranu Národní sociální blok, víc než zřejmý. Pro přesnost uveďme, že v říjnu 1941, čili před začátkem transportů, v Plzni žilo 3 106 Židů, čili některým se podařilo ještě emigrovat, nebo se ztratit v ilegalitě či spáchali sebevraždy.

A i samotné aktivity pana Václava Bureše hovoři samy za sebe. Loni, jak uvádí web O2 Active, pan Bureš svolal dvě protestní akce proti uvěznění Vlastimla Pechance, odsouzeného za spáchnání rasově motivované vraždy. Aktivně objíždí zahraniční neonacistické akce, jako například vzpomínkové pochody za Rudolfa Hesse ve Wunsiedelu. A naposled pronesl projev na demonstraci Národního odporu na obhajobu popírače holocaustu Zündela. Své aktivity sám označuje za podporu toho, že patriotismus žije v Evropě.
Všechny tyto okolnosti, jejichž vypovídací hodnota se zdá být normálnímu občanovi zřejmá, ale magistrátním úředníkům v Plzni nestačí. A jak připomněl ředitel židovského muzea v Praze Leo Pavlát, nestačil jim ani precedentní rozsudek Nejvyššího správního soudu k pražské demonstraci (který by měl být respektován i jinými soudy) a dokonce ani to, že proti demonstraci se vyslovila tamní policie. Jediné, co se podařilo poslední pracovní den před Štědrým dnem Židovské obci, bylo, že na radnici dostali příslib, že v koordinaci s Policií České republiky, městskou policií a orgány státní správy v kraji i ve městě – udělají vše proto, aby v souvislosti s ohlášeným pochodem extremistů nedošlo k jakýmkoliv neonacistickým a antisemitským provokacím a projevům.

Je to ale trochu málo: Pokud k takovým akcím budeme tolerantní, můžeme se brzy dočkat třeba toho, že další podobný pochod bude svolán v říjnu do Ostravy, odkud v roce 1939 odjely první dva transporty do Niska. Šlo o první transporty Židů v Evropě vůbec.

Na místě je tedy otázka, jestli si tímto výkladem zákona místo dočasným zjednodušením práce jen v brzké budoucnosti práci nepřiděláváme. S naší a vůbec evropskou zkušeností jde přeci o nezodpovědnost či přinejmenším lajdáctví a neochotu pochopit a respektovat, že Listina základních práv a svobod je pro nás závazná.

Místní Židé se zatím brání alespoň tím, že ve spolupráci s Federací židovských obcí v České republice svolali na sobotu 19. ledna ve 14 hodin před Velkou synagogou v Plzni pietní náboženské shromáždění.

Vysíláno v ČRo6

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

LEVAK napsal(a):

V červenci 1943 přijal americký prezident Roosevelt ve své pracovně mladého muže, který přijel z Polska. Jmenoval se Jan Karski a podal očité svědectví o vyhlazování Židů. Žádal o pomoc Židům a o odvetné bombardování německých cílů, pokud Němci s jejich vražděním nepřestanou. Stejně jako předtím v Londýně ani ve Washingtonu Karskému neuvěřili a mysleli si, že při líčení svých zážitků přehání.
. Proč až do konce druhé světové války v Evropě nebyl ani jeden nacistický koncentrační tábor spojeneckými letadly bombardován? Proč nebyly zničeny aspoň koleje, po nichž přijížděly k bránám táborů statisíce obětí?
28. 12. 2007 | 17:39

LEVAK napsal(a):

Churchill tajil důkazy o holocaustu

V říjnu 1942 se Karski se svým svědectvím vydal přes jižní Francii a Pyreneje do Španělska a z Gibraltaru se pak dostal až do Londýna. Čtyřicetistránkovou zprávu na mikrofilmech ukrýval v klíči. Se svou žádostí o pomoc Židům však u britské vlády přes veškeré naléhání neuspěl a ministr zahraničí Anthony Eden ho ani pořádně nevyslechl. Řekl mu, že o celé věci ví a že jsou přijata určitá opatření.
Karski se nevzdal a podařilo se mu se svým unikátním poselstvím dostat se až k americkému prezidentovi Franklinu Rooseveltovi. Zde však byl v létě 1943 přijat ještě skeptičtěji.
Když posléze při audienci líčil polský emisar Rooseveltovi tragédii Židů v okupované vlasti, přerušil ho prezident Spojených států – jak Karski uvedl v pamětech – téměř neuvěřitelnou otázkou: „V jaké situaci jsou ve vaší zemi koně?“
28. 12. 2007 | 17:42

ujo napsal(a):

německé zákony namířené proti Židům byly odporné a jejich likvidace (Židů) byla nelidská. To je jedna stránka věci. Druhá je minulá i nynější praxe Židů v Palestině.
28. 12. 2007 | 17:47

LEVAK napsal(a):

Od podzimu 1941 Británie nepochybovala o tom, že Hitler přistoupil k systematickému vyvražďování evropských Židů, ale Londýn tyto informace nepředal Spojeným státům až do roku 1982, kdy se o tomto britském povědomí Američané dověděli při vyšetřování podezřelých z válečných zločinů.
Proč si nechali Britové informaci o masakrech Židů na východní frontě pro sebe? Důvodů bylo více. Jedním z nich – jak uvádí americký historik Richard Breitman – byla zřejmě nedůvěra mezi Londýnem a Washingtonem v židovské otázce (britská pravice podezírala Roosevelta, že je na Židy „příliš mírný“ a židovská „lobby“ ve Washingtonu měla na americkou politiku mimořádný vliv).
28. 12. 2007 | 17:49

LEVAK napsal(a):

Vážený pane píšete o antisemitech u nás případně v Německu.Dosud jsem však od Vás neslyšel nic o antisemitismu v Polsku.Pokud bych srovnal úrovně tak ten náš je procházkou růžovým sadem proti tomu jaká je úroveň antisemitismu v Polsku.
Já jsem hleděl jako Alenka v říši divů když jsem se dozvěděl, že 10. července 1941 provedli Poláci, sousedé obětí upálení 1600 Židů ve vesnici Jedwabne.Marja Panno Svatokopecká to už byli nejméně 2 roky obsazení Němci a Osvětim už běžel! Tuto skutečnost a fakta potvrdil polský Institut národní paměti.Dodnes jsem se však nedopátrál jak se k tomuto postavily oficiální polské instituce a polská církev!
Chcete vyčíttat Němcům holocaust a Poláky nechat stranou?Podle mě nezáleží přece na množství,ale na faktu!
28. 12. 2007 | 18:04

JAR napsal(a):

Kdo pana Václava Bureše živí, resp. odkud nebo OD KOHO dostává takový velký přísun financí???
28. 12. 2007 | 18:09

dej2 napsal(a):

@Levak.Takže řešení by bylo zmasakrovat kobercovými nálety Osvětim aj.KT?Ne pane,tam se nedalo moc vyřešit.SPRÁVNÉ řešení byly Drážďany,Hamburg a pod.Nepíše se mi to lehce,mám obě tato města rád,ale tenkrát to bylo řešení.Aby ti"nevinní"civilisté,kteří měli zdviženou pravici při každé příležitosti,pocítili,jak chutná odplata.Nevíte za co?Třeba za Coventry nebo Londýn.Tam bylo Říši vysvětleno ,jak se platí za Osvětim a další árijské vynálezy....
28. 12. 2007 | 19:11

dej2 napsal(a):

UJO.Klasické pomíchání hrušek s jablky.Vy jste fakticky ujo.
28. 12. 2007 | 19:14

LEVAK napsal(a):

Ad dej2:Churchil věděl dopředu o akci luftwafe na Coventry,ale byl vydán zákaz informovat obyvatelstvo případně dělat nějaká opatření.Důvodem byl strach,že Němci přijdou na to,že jim Britové čtou jejich tajnou šifru a tak zahynulo 12 tisíc lidí!
28. 12. 2007 | 20:08

LEVAK napsal(a):

V říjnu 1999 přinesl britský list The Independent informaci, že badatelka Barbara Rogersová objevila v archívech amerického ministerstva zahraničí 20stránkový dokument, podle něhož se v Bílém domě už 8. prosince 1942 – při setkání Roosevelta se zástupci židovské obce – hovořilo o existenci nacistického koncentračního tábora v Osvětimi. V dalším období dostávali západní Spojenci dílčí informace o holocaustu z množství různých zdrojů, ale nejpřesnější popis osvětimského pekla přinesli dva mladí slovenští Židé Alfred Wetzler aWalter Rosenberg (Rudolf Vrba), kterým se podařilo 7. dubna 1944 z Osvětimi uprchnout. Jejich Zpráva se stala jedním z nejzávažnějších dokumentů druhé světové války.
Židovští vůdci, vyburcovaní jejich otřesnými informacemi, zaslali v květnu a červnu naléhavé žádosti volající po náletech, které by zabránily vyhlazení maďarských Židů. To byl ostatně hlavní cíl útěku obou vězňů: chtěli podat nejen zprávu o tom, co se tam děje, ale především varovat, že chystaná deportace maďarských Židů na sever, do Polska, sleduje jediný cíl – jejich likvidaci v Osvětimi nebo jiném z koncentračních táborů.
28. 12. 2007 | 20:08

LEVAK napsal(a):

Rabín Weissmandel byl jedním z prvních, kdo Zprávu Vrby a Wetzlera obdržel, a 22. května 1944 se ze Slovenska obrátil na kontaktní osoby ve Švýcarsku a podrobně popsal cíle, na které by se mělo zaútočit: „Bombardovat haly smrti v Osvětimi... Dále by měly být bombardovány všechny železniční trasy z východního Maďarska do Polska, stejně jako hlavní trasy z Maďarska do Německa... Naléhavě vás žádáme, abyste neztráceli ani minutu.“
Obdobná doporučení učinil v polovině června i Světový židovský kongres a o několik dní později naléhali vedoucí židovští činitelé v Británii na vládu, aby zahájila patřičné kroky. Pod dojmem těchto argumentů napsal Churchill 7. července ministru zahraničí: „Vyproste z vojenského letectva všechno, co můžete, a bude-li třeba, odvolejte se na mě.“
Nic se však nestalo.
28. 12. 2007 | 20:09

tana napsal(a):

Někde jsem se dočetla, že poslední pogrom v Evropě byl v Polsku po vyhnání němců, rudá armáda byla vzdálena cca 10 km a nezasáhla.
USA odmítali přijímat židovské uprchlíky před 2. sv.
Baron Petsek zase odmítl podporovat český exil ve VB, když jej Jan Masaryk o podporu žádal. Odškodnění za nemovitosti od ČSSR přijal, dokonce i za vilu, ve které je rezidence velvyslance.
Synagoga v Plzni je moc hezká, doufám že nebude poškozena.
28. 12. 2007 | 21:16

RUMCAJS napsal(a):

LEVAK: Lidé se rádi tváří že se nic nedějě, aby se náhodou nemuseli malinko smočit.
Viz naši antiradarovci!

Důvody k rasismu chápu (nesouhlasím), ale důvody k antisemitismu mi nejsou jasné. Snad jen,že hodně židů vyniká inteligencí a bohatstvím.

A to mě fakt štve !!!
29. 12. 2007 | 09:35

RUMCAJS napsal(a):

A nyní malinko vážně.
Viděl jsem dokument o vraždění židů po vyhlášení samostatnosti Slovenska.Ani se tomu nedá říci vraždění. Slovenští fanatici zabírali krámky židů v touze po jejich majetku a jejich majitelé i s rodinama utloukli kameny, holemi a podupali.Nic otřesnějšího jsem v životě neviděl.

Doufám, že alespoň na onom světě dojdou židé klidu, coby vyvolený národ, protože když né za nic,tak za to utrpení ,si to určitě zaslouží.
29. 12. 2007 | 09:50

Petr186 napsal(a):

O pogromech v Polsku se u nás totiž nesmí moc mluvit, jsou to přece bratři, spojenci a katolíci. Při tom pogromu v Jedwabnem sekali malým dětem hlavy a hráli si s nimi fotbal, mnohé ještě před upálením pohřbívali za živa a matky s dětmi topili v řece. Několika dětem se podařilo utéci do sousední dědiny, kde je jedna Polka schovala a ukrývala do konce války. Po válce je ovšem hledala Armija Krajowa, jen proto, aby je mohla zlikvidovat jako nepohodlné svědky. Na českém netu se toho moc nedočtete, jen např. tady:http://www.holocaust.cz/cz2/resources/newsletterTI/22/jedwabne

v angličtině zde: http://info-poland.buffalo....
29. 12. 2007 | 13:01

Petr186 napsal(a):

Pogromy se děly i po válce, v Polsku, na Slovensku i v SSSR.
29. 12. 2007 | 13:04

vlk napsal(a):

Přečetl jsem si pozorně článek p. Hvížďaly i veškeré komentáře k nim. Některé velmi fundované, resp. mimořádně. Leč ani jeden k věci. Tedy pochodu těch nácků. Těm je šuma fuk, co bylo. Zato dobře vědí, co by chtěli.
29. 12. 2007 | 21:58

Věžák napsal(a):

Jen čtyři poznámky k textu i k diskuzi :

1)Stupidní doktrinářská a studenoválečnická propaganda dnešní elity spojená s tlakem pravicových bolševníků vrátit společnost do asociálních podmínek kapitalismu volné soutěže a kálení vládnoucích na hlavy střední třídy vytváří podmínky pro to, aby nám ulice při nejbližší hospodářské krizi pořádně zhnědly. K získání politického vlivu potřebují relativně málo : masy prodchnuté zklamáním z nefunkční demokracie, obavy z chaosu a zbídačování, strach z komunismu, a vhodného nepřítele. A sionismus se už přes čtvrt století snaží seč může, aby jejich konkurz na nepřítele opět vyhrál.

2) Je-li antisemitismus rasismem (což vůbec nezpochybňuji a též ho odsuzuji), není též pravdou, že sionismus je rasismem též ? Stále se divím, že jsem se léta v mainstreamových médiích nesetkal s odsouzením sionismu, jehož projevy jsou minimálně od nástupu neoconů v USA pro světový mír daleko aktuálnějším a hrozivějším nebezpečím.

3) Kdo má skutečně potřebu vniknout do problematiky faktických kořenů antisemitismu ve světě, do toho, kdo již dlouho vládne našemu světu - doporučuji si přečíst knihu vydanou v roce 1971 v nakladatelství CONCORD PRESS,Rossmoor, California: autor Gary Allen - "NONE DARE CALL IT CONSPIRACY". Vyšla nákladem přes 5 milionů výtisků, v USA se tvrdí, že do týdne ji vykoupily a zničily židovské organizace a bankovní domy, a od té doby je to trezorová záležitost. Ani se nedivím, mám ji.

4) Položil si někdo z diskutujících, včetně autora, otázku, jak je možné, že se v národě, který měl být nacisty vyhuben, jehož ztráty na lidských životech za okupace byly vyšší než počet padlých vojáků armády USA na všech frontách 2. SV, vyskytuje dlouhodobě taková míra tolerance k tomu neofašistickému póvlu? Vypadá to skoro na bankrot výchovy k vlastenectví a národnímu sebeuvědomění v českých rodinách a úspěch diverzní činnosti zahraničních vlastníků "českých" médií po roce 1989. Sáhněte si do vlastního svědomí, pane Hvížďalo, pokud ho vůbec máte.
30. 12. 2007 | 19:09

Zacheus napsal(a):

To Levak. Doplním citací z knihy Zákulisí velké války:

" Od počátku července ( 1944) se však žádosti ilegálních organizací z obsazených území začaly soustředovat na jednu otázku -na bombardování plynových komor v osvětimském táboře smrti. Tyto žádosti vycházely ze zcela logické úvahy: kdyby se podařilo při náletech zničit plynové komory, nebudou mít nacisté dosti prostředků a také dosti času, aby postavili nové. I když se třeba nepodaří znemožnit realizaci likvidačních plánů SS, dojde v každém případě k jejich zpomalení. A to může znamenat zachráněné životy statisíců lidí. Navíc pouhých 25 km od Osvětimy bylo velké průmyslové středisko Katovice a nálety na ně mohly být spojeny s útokem na plynové komory.
Koncem července dostal podobnou žádost v dopise, který byl doručen do Bílého domu i prezident Roosevelt(...). V přípise uváděl Výbor pro záchranu evropských židů, že železniční tratě jsou používány nejenom pro dopravy věznů, ale také pro přísun zbraní a vojenského materiálu wehrmachtu. Zdůrazňuje se také, že letecký nálet na Osvětim může pobořit ploty z ostnatého drátu a způsobit chaos, při kterém mohou uniknout tisíce vězňů. Mohou zmizet v ilegálním hnutí a tak se zachránit(...)
Dopis, který byl doručen 24. července 1944 do Bílého domu,je dnes založen v archivu ministerstva zahraničí. Nezachovaly se však žádné údaje, které by ukazovaly, co se s ním stalo (!).
30. 12. 2007 | 19:24

Zacheus napsal(a):

A ještě pro zajímavost doplnění shora uvedeného z citované publikace:
"´Operační oddělení Pentagonu totiž stále zastávalo názoru, že ake je neuskutečnitelná proto,že Osvětim leží mimo dosah středních bombardérů a stíhacích bombardérů umístěných na základnách v Británii, Francii a Itálii... Bylo to skutečně tak,jak tvrdil pentagon? Byla jeho tvrzení skutečně pravdivá? Nebo byly motivem stále se opakujících negativních odpovědí na žádosti o bombardování jiné,skryté důvody?... Tvrzení, že by nálet byl neuskutečnitelný, stojí na hliněných nohách. Americké i britské letectvo již od jara 1944 kontrolovalo vzdušný prostor nad Německem. Také 15. letecká armáda umístěná na základnách v severní Itálii, jak ukazují válečné deníky, měla možnost nálet na Osvětim úspěšně provést. Vždyť bombardovala cíle v největší blízkosti koncentračního tábora, a to v době, kdy tam naplno běžely plynové komory a kouřila krematoria.
30. 12. 2007 | 19:32

Zacheus napsal(a):

A do třetice si dovolím citovat z uvedené knihy"

"Dne 2O. srpna 1944 ráno- byla to neděle - shodilo 127 "létajích pevností" 1136 pum na tovární komplex Osvětim, který nebyl od tábora vzdálenený více než 8 kilometrů (...)- a právě tyto letouny byly ideální pro nálet na plynové komory a krematoria, která v době náletu běžela naplno. Další útok na cíle v bezprostřední blízkosti Osvětimi abyl uskutečněn 13. září. Tentokrát zaútočilo 96 liberatorů. Byly to těžké bombardéry - na průmyslová zařízení. Tři letouny byly sestřeleny, ale z hlediska počtu letadel, která se náletu zúčastnila, to byly zanedbatelné ztráty. Ale ani tehdy - viditelnost byla opět velice dobrá - se nepokusily bombardéry svrhnout pumy na osvětimskou "továrnu na smrt".

Bombardování železničních tratí někdy skutečně v průběhu války nepřineslo efekt. Ale 15. letecká armády vzdor tomu v průběhu celého roku intenzivně bombardovala železnice. Proč to odmítla v případě železničních tratí, které vedly do vyhlazovacího koncentračního tábora? V době po 8. červenci, kdy do Osvětimi směřovalo nejvíce transportů smrti? To není jediný otazník,jediná otázka. Jsou také další.

Proč například nebyl dán úkol některému z bombardovacích svazů, které operovaly ve vzdušném prostoru údolí Odry zaútočit na plynové komory a krematoria? Od července do října 2004 se v prostoru pohybovalo přes 2700 bombardérů, z nichž každý měl na palubě tuny tříštívých bomb.
Útoky letadel, které měly možnost zničit plynové komory, mohly znamenat, že by se "továrny smrti" zastavily již v červnu 1944 a neběžely až do listopadu. To možná mohlo znamenat záchranu pro statisíce lidí".
Po 20. srpnu 1944, kdy došlo k náletu bombardovacích letadel USAF na průmyslové podniky poblíž tábora, ještě v Osvětimi zahynuly statisíce lidí. Te se nemuselo stát. (...).
-
30. 12. 2007 | 19:51

Zacheus napsal(a):

To Vlk. Samozřejmě,že organizátoři pochodu, o němž píše pan Hvíždala, vědí co chtějí . Domnívám se osobně , že každou provokační akci, která má za cíl destabilizovat naší společnost ( ať už jsou motivy pro její konání, třeba i skryté, jakékoli) je třeba přinejmenším alespoň morálně odsoudit.
30. 12. 2007 | 20:04

Al Jouda napsal(a):

Jen je nechte, ať se projdou, ale jakmile dají najevo něco protizákonného, tak je musí policie pozatýkat ! Vždyť se může o kousek dál konat vzpomínková pietní slavnost na odsun Židů z Plzně a uvidíme, kde bude více diváků.
31. 12. 2007 | 12:18

karafuto napsal(a):

Má to všechno vadu. Proboha, kdo je to "semita" ?? - podle mne jak to chápu je to člověk, který má za mateřský jazyk jazyk semitský, Čili Arab a Izraelec - o dalších nevím. Dále: Kdo je to vlastně Žid?? Zase to chápu tak, že je to to vyznavač židovského náboženství. No a poznám ho tak, že má na hlavě buď jarmuli (můj dědek té čepičce říkal "šábesdekl"), nebo chodí v tom legračním černém oblečení s tvrďákem na hlavě, nebo navštěvuje pravidelně synagogu, aby se tam modlil. Těhle lidí je ale tak málo u nás, že nějaký antisemitismus je s prominutím krávovina. Něco jiného je, že někteří pitomci označují za semity, nebo židy i katolíky, protestanty, ateisty a podobné skupiny lidí. Což je podle mne nesmysl. Chci-li být antisemita, musím si nejdřív ujasnit co to semita je.
01. 01. 2008 | 12:01

im napsal(a):

Karafutovi

Zmatek vzniká asi z toho, že se nerozlišuje prvotní význam tohoto slova (semité= ti, jejichž mateřština je součástí jazykové skupiny afroasijských jazyků, z těch živých hebrejština, arabština a amharština=etiopský národní jazyk) od přeneseného významu (národy používající tyto jazyky). Arabové, Izraelci a Etiopové jsou semité. Tudíž by antisemitou byl ten, kdo nemá rád národy používající tyto jazyky.

http://cs.wikipedia.org/wik...
01. 01. 2008 | 15:20

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy