Prezidentská volba - jsme po 72 letech jiní?

30. 12. 2007 | 20:12
Přečteno 4485 krát
Před pár dny 18. prosince 1935 tomu bylo 72 let, kdy proběhla v Československu první volba prezidenta Edvarda Beneše po abdikaci Tomáše Garrique Masaryka. Ač z dnešního pohledu se začasté zdá, že Beneš byl jasným následovníkem Masaryka, ve skutečnosti tomu tak nebylo.

Historik Antonín Klimek napsal: „Beneš, na jehož vítězství by si ještě před týdnem nikdo nevsadil, byl zvolen hned v prvém kole a takovým počtem hlasů, jaký Masaryk nikdy nedostal.“ Připomeňme, že Edvard Beneš tehdy dostal 340 hlasů ze 440 platných. Při předcházející volbě dostal Masaryk 327 hlasů a protikandidát Gottwald 38, prázdných lístků zůstalo 53. Benešův protikandidát, nestraník profesor B. Němec, i když odvolal kandidaturu, dostal 24 hlasů.

Protože prezidentská volba dne 8. února 2008 se blíží, připomeňme si tehdejší zápas o hlavu státu a pokusme si sami odpovědět na otázku, v čem jsme jiní či jaké chyby opakujeme.

Český pravicový a nacionalistický tisk tehdy protibenešovskou kampaň postavil na třech bodech: Zaprvé, že není pravda, že Masaryk nikdy nepřipouštěl jiného kandidáta než Beneše, zadruhé, že není pravda, že Hodža doporučoval osobně Benešovi, aby kandidoval a zatřetí, že není pravda, že Beneš je národním „československým“ kandidátem, protože pro něj jsou z českých a slovenských stran jen socialistické strany a lidovci, zatímco za Němcem stojí agrárníci (tehdy u nás nejsilnější strana), živnostníci, Národní sjednocení, luďáci a Gajdovci. Tato opozice měla 158 volitelů.

Nakonec to ale dopadlo tak, že Hodža se postavil za Beneše (Beneš slíbil Hlinkovi, že se zasadí v rámci svých možností o decentralizaci státu) a ztroskotaly i pokusy získat do protibenešovské koalice henleinovce. Za Beneše se postavil i Vatikán.

Problém byl s agrárníky. S Benešem jednali z vedení této strany Beran a Černý a jak uvádí Klimek, Beneš si o tomto jednání zapsal: „Beran řekl, že byli vždycky pro nějaký rozumný kompromis. Ten je nutný, protože zástupci některých stran chodí jak za nimi, tak za Benešem a snaží se na útraty státu vymoci za podporu při prezidentské volbě maximální výhody." Po těchto poradách se Němec, který ale původně kandidoval za živnostníky, vzdal prezidentské kandidatury. Z dostupných materiálů ale vyplývá, že rozhodující slovo měli stejně agrárníci, protože jeho odstoupení vyjednali oni. Za živnostníky při jednání nikdo přítomen nebyl. Podle zprávy ČTK se Němec vzdal kandidatury 18. prosince, tedy až v den volby. Stažení zdůvodnil tím, že se za něj nepostavila většina českých politických stran a že nechce oslabovat národní a státní jednotu.

Agrárníci pak řekli: jednali jsme státotvorně, neboť nový prezident musel mít za sebou většinu Československou. Volba hlavy státu je naše věc a ne Němců, luďáků a KSČ, kteří sice mají právo volit, ale ne rozhodovat. Ke sjednocení, jak z rétoriky vyplývá, jistě přispěla situace v Německu, kde už byl Adolf Hitler dva roky kancléřem.
Díky tomu se stal Beneš společným kandidátem vládní koalice.

I tehdy panovaly ale velké obavy z toho, jestli dohody poslanci dodrží a luďáci později tvrdili, že vlivem Beneše byla porušena ústava, která hovoří o tajné volbě prezidenta. Jednotlivé strany prý dostaly hlasovací lístky orazítkované na jiném místě, takže se dalo zjistit, který klub jak volil. Tato domněnka, pokud mi je známo, se nikdy nepotvrdila.

Podíváme-li se ale na počty hlasů jednotlivých stran, zdá se být jasné, kdo Beneše nevolil: 24 hlasů pro profesora Němce odevzdala strana Národní sjednocení, která tehdy měla 26 mandátů a prázdné lístky, kterých bylo 76, odevzdali zřejmě hlavně henleinovci, kteří měli 67 mandátů a asi Národní obec fašistická či němečtí agrárníci. Item: Většinu z 46 hlasů KSČ musel evidentně Edvard Beneš dostat.

Mstivý Beneš ale na postoje svých protivníků nikdy nezapomněl: ani jedna ze stran, které se v prosinci 1935 stavěly proti jeho volbě – byť ji nakonec i podpořila – nebyla po druhé světové válce v Československu povolena, podotýká historik Klimek.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Zacheus napsal(a):

Obávám se, že osobní mstivost projevil Edward Beneš i v jiných případech během své politické činnosti. Jinak děkuji za zajímavý článek a přeji vše nejlepší do roku 2008, Vám i případným čtenářům tohoto příspěvku.
30. 12. 2007 | 20:36

vlk napsal(a):

Kromě kupčení s hlasy, marně hledám paralelu s nadcházejícími presidentskými volbami.
Věřím, že nejsme tři roky pořed válkou.....
Nic jiného mne nenapadá.
30. 12. 2007 | 20:44

Al Jouda napsal(a):

Pokud se Dr.Edvard Beneš někomu mstil, tak mu to pak za všechny Josef Stalin vrátil !
30. 12. 2007 | 20:46

Jiří Plocek napsal(a):

Pane Hvížďalo, nějak mi ušlo, co jste tím článkem vlastně chtěl říct. Ale i kdyby neměl být ničím víc, než jen historickým exkursem, tak jste si mohl odpustit tu podpásovou formulaci posledního odstavce. Ty strany rozhodně nebyly zakázány jen proto, že Beneš byl "mstivý". Trochu silná slova. I publicistické zkratky by měly být férové.
30. 12. 2007 | 20:50

Václav napsal(a):

Také mám pocit, že se pan Hvížďala mstí Čechům za svoji emigraci. Jeho články vždy jakoby postrádali loajalitu k českému národu. Proč si vybírá takové téma asi souvisí s předrevolučním traumatem. I já mu přeji klasické řeči k novému roku.
30. 12. 2007 | 20:53

ujo napsal(a):

Pane Hvžďalo, zkuste pokračování na téma: "volby Václava Havla presidentem", tam by se také leccos zajímavého našlo!
30. 12. 2007 | 21:19

george napsal(a):

Velmi souhlasím s UJO. Hlavně na téma volba Havla při zavírání poslance Sládka a jeho jediný chybějící hlas ke zvolení. Sládek nebyl pravomocně odsouzen, tak proč s bednou nepřijeli za ním?
30. 12. 2007 | 21:28

bobr napsal(a):

Pane Hvížďala, Vy určitě nemůžete být pamětníkem volby prez. Beneše, stejně tak doby jeho prezidentování před okupací ČSR. Nevím proto, co Vás opravňuje nazývat Dr.Edv. Beneše mstivým člověkem. Rovněž nevím, z jakých pramenů čerpal historik Klimek, ale v každém případě stavíte Vy i Klimek prez. Beneše do negativního světla. Spolu s předcházejícím příspěvkem p. Plocka ani já dost dobře nevím co jste tímto blogem vlastně chtěl říci. Nebo to má být jakýsi úvod do předvolební atmosféry prezident. volby u nás?
30. 12. 2007 | 21:28

J. Švorčík napsal(a):

Také mi uniká smysl článku pana Hvížďaly. K nastávající volbě prezidenta nemá co říci. Situace je naprosto jiná. Hodnocení historie je značně ošidné a subjektivní. V článku pana Hvížďaly postrádám fakta a čtu úvahy -co, proč atd. Každý historik ctí základní poučku, že v historii není žádné kdyby.
Abych se nedal do planých úvah jako pan Hvížďala, napíši dvě fakta, které autor neuvedl, protože se mu nehodily. Mne se také nelíbí, nicméně fakta mají být vyřčeny - tedy bez komentáře:
1. Nejméně demokratickou volbou prezidenta v historii Československa byla volba Václava Havla v roce 1989 (za komunistů se volilo též aklamací, ale poslanci byli alespoň formálně zvoleni, kdežto v r. 1989 byli někteří poslanci pouze kooptováni)

2.Volby v roce 1935 vyhrála Sudetoněmecká strana s 15,2%. V zahraničí bylo vnímáno to, že nebyla účastna vlády.
30. 12. 2007 | 21:36

Šamtajch napsal(a):

Pane Hvížďalo, Vy už jste po těch letech jiný zcela určitě...
Býval jste duchaplnější - hůl však nad Vámi ještě nelámu, uvidím, co se vyklube dál.
30. 12. 2007 | 23:18

Sofi napsal(a):

Jedno je jisté a není třeba o tom polemizovat. E. Beneš byl jednou z nejvíc negativních postav z naší historie a "vděčíme" mu za mnohé, co jsme si museli prožít. Nevím, co v jeho ctižádostivém životě sehrálo tu negativní roli, jestli to, že byl z Kožlan nebo to, že měřil zhruba 150 cm. Bohužel má v této zemi pořád dost ctitelů, kteří už se asi nezmění, protože na to nemají.
30. 12. 2007 | 23:50

IvanT napsal(a):

Pane Hvizdalo,

Rad ctu vase clanky a tento je take zajimavy. Zda se mi ale neuplny - jmenuje se 'Prezidentská volba - jsme po 72 letech jiní?' ale clanek se zabyva jen tou volbou a nepokousi se o odpoved na polozenou otazku. Domnivam se, ze jste chtel, aby si ctenari odpovedeli sami, ale byl bych rad, kdybyste se pokusil odpovedet take sam.

Vsem (kdo si to zaslouzi:-)vsechno nejlepsi!
30. 12. 2007 | 23:56

Lojza napsal(a):

V příspěvcích se objevuje otázka proč p.Hvížďala článek napsal. On to říká : „Protože se prezidentská volba blíží,připomeňme si tehdejší zápas o hlavu státu a pokusme si sami odpovědět na otázku,v čem jsme jiní či jaké chyby opakujeme.“
Z článku jsem spíš vnímal snahu autora poukázat na to,co se opakuje a co se může ukázat jako chyba.
1.)...“byla porušena ústava, která hovoří o tajné volbě prezidenta. Jednotlivé strany prý dostaly hlasovací lístky orazítkované na jiném místě, takže se dalo zjistit, který klub jak volil...“ Dnešek: Z jistého zdroje už byla vypuštěna zpráva,že se nechá zjistit jak kdo volil. Může to být jen zastrašení neposlušných poslanců ale i porušení ústavy.
2.)...“ zástupci některých stran chodí jak za nimi, tak za Benešem a snaží se na útraty státu vymoci za podporu při prezidentské volbě maximální výhody.“ Dnes: KDU chce dosáhnout maximum pro církev,může lavírovat podobně. Je to přitažené za vlasy,když mě napadlo,že ta podobnost je i v oznámení nepodpory protikandidáta až v den voleb,aby tak zůstal jen jediný kandidát?
3.)„Většinu z 46 hlasů KSČ musel evidentně Edvard Beneš dostat.“ Toto ponechám bez komentáře,ale
4.)komunisti by se mohli zamyslet: „Volba hlavy státu je naše věc a ne Němců, luďáků a KSČ, kteří sice mají právo volit, ale ne rozhodovat. Takový výsledek je při podpoře V.Klause jistý.

Už ve čtyři ráno jsem nemohl spát tak jsem to pomalu přečetl a vyšlo mi to takto.Je možné,že to je nevyspáním.Tak dobré ráno
31. 12. 2007 | 05:08

Daniel Kühnl napsal(a):

Skutečně, tedy pane Hvížďalo, už jste napsal duchaplnější věci. Věta o tom, že po 2. sv. válce Beneš cokoli rozhodoval, je směšná jen svou podstatou. Agentem KGB snad přece opravdu nebyl...
31. 12. 2007 | 08:40

PAUL napsal(a):

ACH JO!
31. 12. 2007 | 09:05

Lada Stará napsal(a):

Nerozumím merïtu věci...P. Hvížďala poslední dobou asi ztrácí soudnost!!Pokud by podobný článek napsal na současnost,byl by určitě velice zajímavým...Strany, o kterých píše,že je p. president B. zakázal,nebyly JÍM zakázány,oni totiž zradily ,v době okupace fašisty ,většinu národa,proto ve volbách 45ho neměly ani šanci uspět!!Dějiny jsou posloupné,nejprve nás zradily západní mocnosti,potom teprve byla válka,a po ní vyhráli komunisti..to b¨jsou FAKTA!!!Nebýt zrady Západu,NIKDY by zde nebyli u moci komunisti!!Takže si vážení pravicoví pilitici zameťte před svým prahem a nesvádějte to na p.Beneše!!Ten uhrál ve své době co uhrát mohl!!!Masaryk by to neudělal jinak!!!
31. 12. 2007 | 10:27

Ištván napsal(a):

O čem prosím píšete ? Nevím zda pro peníze nebo opravdu z nadšení nad americkým kandidátem. Mimochodem, jsme jediná země na světě, a to i v historii, kde vláda USA při instalaci loutkového režimu dosadila svého člověka - dnes američan Švejnar - ale v historii první loutku američana. Loutkáři (CIA) si nemůžou přát víc. Švejnar přísahal, že bude hájit zájmy USA po celý život. Jinak ho přejede auto, ostatně jako vždy kde se CIA nasere.
31. 12. 2007 | 11:03

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik urážlivých příspěvků, které byly v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
31. 12. 2007 | 11:52

sidney napsal(a):

to Sofi
souhlas...Ale bylo by na case strhnout gloriolu a kult okolo Masaryka i Benese... Ti dva se svym rozhledem meli pouze jedinou brzdu a to byl Stefanik. To byl clovek s rozhledem a vzdelanim, mezinarodne uznavany. Ten nechtel za kazdou cenu rozbit monarchii, neb vedel, ze by vzniklo mocenske vakuum. To ti dva nechapali a pak jsme to odskakali. Navic Stefanik mel svou uznavanou pozici i v dobe, kdy Masaryk jeste jako poslanec v risskem parlamentu zpival zachovej nam Hospodine... Ti dva panove tady provedli burzoazni rebelii v zajmu cizich mocnosti a vlastni kapsy, nedodrzeli dohody atd. atd. O charakteru Benese ani nemluve...
Vim, ze nastvu spoustu lidi, ale kritikum dodavam: prectete si neco jineho nez Rozhovory s TGM apod.
31. 12. 2007 | 12:21

J. Švorčík napsal(a):

ad: Sidney
Konečně něco k diskuzi, k výlevu pana Hvížďaly se toho opravdu nedá moc říct. Tím nechci říct, že s Vámi ve všem souhlasím. Vy s mým příspěvkem (30.12. 21.36) budete mít také problém.
Štefánik je opravdu nedoceněn. Jen mne trochu rozveselilo tvrzení nějakého slovenského nacionalisty, že ho nechali zavraždit Češi. Jó, letadla tehdy padala a dokonce se objevil názor, že to byla sebevražda. Pilotovat měl sice nějaký Ital, ale Štefánik také uměl ovládat letadlo. To už nikdo nerozluští. Jistě to mohl být významný politik, zdá se mi pokrokovější než Beneš, Masaryka bych však nezatracoval. Všechno byli ale muži 19. století. V situaci, kdy bylo ve státě 3.3 milionu Němců, 600 tisíc Maďarů nebylo v lidských silách stát udržet. Slováci by asi Štefánika nepřijali za svého, byl by pro ně málo nacionalistický. Historie se nedá vracet a není tam žádné "kdyby"
31. 12. 2007 | 14:38

Pišta napsal(a):

Nestačím kroutit hlavou nad "informovaností" většiny diskutujících. Které strany budou po válce obnoveny a které zakázany rozhodl Beneš s Gottwaldem při jednáních v Moskvě v prosinci 1943.(E.Beneš -Paměti str.4O5-414).To,že první poválečná vláda bude "socialistická", bylo dohodnuto tamtéž. To že se vůbec dostanou komunisti do vlády, bylo dohodnuto tamtéž.(Vládu uznanou velmocemi jsme měli v Londýně) Ta jednání a smlouva se Stalinem, která už byla přímou cestou k "Vítěznému únoru", byla daní kterou zaplatil Beneš za Stalinův předběžný souhlas s odsunem Němců. Stalinovi trvalo půl roku(!) od Benešovy žádosti, než vyslovil svůj předběžný souhlas. A téměř vzápětí na to posílá Beneš(!) svůj návrh smlouvy se Stalinem do Moskvy.(E.Beneš-Paměti str.355-366) Na závěr si dovolím citovat několik slov. "Doručeno 6:června 1943 Došlé čís.2O3/43 Souhlas sovětské vlády s transferem. Jen pro Beneše. V sobotu telefonoval mi Bogomolov na venkov, že právě dostal kabel, že sovětská vláda souhlasí s myšlenkou transferu Němců.Bogomolov výslovně žádal, abych vám to ihned telegrafoval. Ripka (E:Beneš- Paměti str. 362)
31. 12. 2007 | 15:40

VK-Can. napsal(a):

Vazeny pane Hvizdala.
Dovolim si zkusit odpovedet na nektere Vase otazky.

1.) V cem jsme jini po 72 letech ?
V mnoha vecech.
a.) Cesko a Slovensko uz jsou samostatne staty, takze tato otazka pri volbe presidenta nefiguruje.
b.) Mysleni soucasnych Cechu je znacne rozdilne od mysleni Cechu z predvalecne doby. 40 let vlady komunismu zmenilo mnoho principu a idealu v mysleni mnoha Cechu.
c.) Soucasna politicka scena je velmi, velmi rozdilna od politicke sceny predvalecne doby!
Tehda byla skutecna politicka pluralita se vsim positivnim i negativnim co s tim souvisi.
Jak nazvat dnesni politickou situaci ? To se neodvazuji nazvat, ale podle meho to rozhodne neni politicka pluralita. Myslim, ze to stale zustava ten obycejny UBOK (Uporny Boj O Koryto) se vsemi svymi negativy a zadnymi positivy!

2.)Jake chyby opakujeme ?
Stejné . Volba presidenta parlamentem je docela obycejne kupčeni a handl, kdy obyvatelum je sdeleno, koho jim jejich "zvoleni" zastupci vyhandlovali, pardon "zvolili"! Je to system, ktery dal narodu Benese, Gottwalda, Zapotockeho, Novotneho, Husaka.....
System, ktery mne da 1 dobre a 4(?) spatne bych radeji co nejrychleji vymenil. To je ovsem jen muj osobni nazor.

Kdyz jsem u toho pres. Benese. Ctu zde nekdy nejen pokroucene "fakty", ale casto uplne obycejne lzi, jinak to vyplod komunistickeho "prizpusobovani" historie.
Dr. Benes za sve kratke vlady zazil obrovskou zradu ve forme Mnichovske dohody, ktera ho postavila pred fakt, ze spolehat na tehdejsi zapadni spojence se v te dobe nevyplaci! Proto musel vyjednavat i se Stalinem, at uz se mu to libilo, ci ne, protoze uz v te dobe bylo jasne, ze Stalin bude hrat dulezitou roli ve vyvoji Evropy! A ze male Ceskoslovensko si nemuze dovolit byt nepratelske s velkym sousedem. Rozhodne ne po zkusenostech s Mnichovskou dohodou! Spolehat na pomoc Anglie a Francie v KRITICKEM okamziku byla nebezpecna iluse! USA v roce 1945 teprve vstupovali na svetovou politickou scenu jako velmoc.
Pres. Benes jiste nebyl bezchybny, protoze takovy clovek neexistuje, ale rozhodne za dane situace byl schopny statnik. Nebyt zrady tehdejsiho gen. Svobody tak unor 1948 dopadl jinak!
Jinak preji uspesny rok 2008.
31. 12. 2007 | 16:33

Pišta napsal(a):

Že "Beneš zažil zradu" je jistě pravda.Ale pak by stálo za to vysvětlit co dělal se svou vládou v Londýně a proč původně emigroval do USAa ne do SSSR. Opět přání otcem myšlenky.Smlouvu jsme měli jenom s Francií.Jestli byl schopný státník ať posoudí jiní, ale jestli jeho "obchod" se Stalinem a Gottwaldem, byl dobrý nápad, nebo neskutečná naivita , může každý pamětník sociálizmu posoudit sám.Pokud jde o "velkého souseda", tak před válkou naším sousedem nebyl a nebýt toho, že Stalin zabral kus Polska, Rumunska a naší Podkarpatskou Rus nebyl by naším sousedem dodnes. To ale Beneš v roce 1943 nemohl vědět.
31. 12. 2007 | 17:00

Vašnosta napsal(a):

Beneš je nenjnešťastnějším politikem české historie. Na cokoli sáhl, to se mu zvrhlo pod rukama. Už jeho zvolením byl dokázány chyby ústavy, ve které chyběla funkce viceprezidenta. aŤ prezidenta volí parlament nebo všichni. Kdyby byl vedle Masaryka viceprezident, mohl by senilní tatíček odstoupit a neovlivňovat volbu.
31. 12. 2007 | 17:35

Jan napsal(a):

Já to vidím tak. Beneš byl člověk superinteligentní, se zásluhami, ale lidsky malý. Ukázalo se to v krizových situacích, že nemá formát. Myslím, že jsme se měli bránit. Masaryk by velel na koně. Tam jsme si ohnuli záda a už nám to zůstalo. Beneš na tom má svůj podíl. Opakované selhávání elit je pro tuto zemi charakteristické, a zde je ta paralela s dneškem. Malý, směšný, ale český proti s nadhledem proevropský kandidát. Kdo myslíte, že vyhraje? Já bych vsadil na zaprděnost. Ale stále doufám.
31. 12. 2007 | 19:18

ujo napsal(a):

Beneš, Beneš.. je zajímavé kolika lidem ještě dnes vadí. Zasloužil by velkou , objektivní monografii, která by chtě nechtě musela zhodnotit posledních 90 let republiky - nadlidský úkol, zejména v současné situaci. Prakticky -opravdu nebyl fysicky velký (přeci ale jen větší než 150 cm, jak některá fanynka psala)ale duševní a pracovní výkony byly nadprůměrné.
Když pomineme vznik 1. rep. na kterém má obrovský podíl (a co by bylo bez 1. republiky, nějaká habsburská federace, kterou by Hitler stejně spolkl)tak situace v kterých musel prakticky sám rozhodovat bych nikomu nepřál. A nerozhodoval tak, jak by bylo výhodné pro něj, ale pro republiku. Nakonec: suďme dle výsledků. Poznámka: postavil se za nás Západ v r. 38, 48, 68?
31. 12. 2007 | 21:40

Pišta napsal(a):

Podíl E.Beneše na vzniku ČSR nikdo nezpochybňuje. Jenže Masaryk v Americe neměl vedle sebe jenom Beneše. Ti ostatní s výjimkou Štefánika byli postupně odsunuti na vedlejší kolej.Štefánik ne ,jeho odsunutí vyřešila letecká havárie. Padesátimilionová habsburská federace by byla asi dost velkým soustem i pro Hitlera. Pokud jde o "zradu západu" v letech 48 a 68 ,jak jste si tu pomoc představoval? V roce 48 měli Amíci překročit hranice a bombardovat továrny obsazené Lidovými milicionáři? Nebo zautočit na sto tisíc fanatiků na Staromáku jásajících vstříc Gottwaldovi, který se "právě vrátil z Hradu"? Pomoc v roce 68 by znamenala dost velké riziko vzniku světové války. To nemluvím o "argumentech" našich bolševiků, kteří tvrdili, že nás chtějí Amíci a Sudeťáci znovu obsadit.Nejprve si musíme chtít pomoc sami a pak můžeme očekávat, že nám někdo pomůže.
31. 12. 2007 | 22:28

Sofi napsal(a):

To ujo: Vyprošuji si být nazývána fanynkou, koho tak asi? Celý život neuznávám tak zvané "autority" (o celebritách, hvězdách, VIP nemluvě). Nikdo na tomto světě pro mne nikdy autoritou nebyl a mohu tento postoj vřele doporučit.
01. 01. 2008 | 02:40

Pišta napsal(a):

Dovolím si ještě jeden citát z Benešových Pamětí. Str.391. "V Londýně nám byla několikrát položena otázka, zdali nemáme obavy, že jsme zašli příliš daleko a že jsme svou samostatnost vložili příliš do rukou Sovětského svazu. Odpovídal jsem, že šlo o zajištění proti budoucímu opakování nějakého nového Mnichova a že pevně doufáme, že v Sovětský svaz věřit můžeme". Moje vydání Pamětí vyšlo v říjnu 1947.Půl roku na to bylo už vymalováno a komunisti u vlády a začal teror.A Beneš už nebyl prezidentem. Na co asi myslel, když abdikoval podruhé? A kdo ho tentokrát zradil?
01. 01. 2008 | 12:21

ujo napsal(a):

pro Pištu:
Nikdy jste neslyšel o Jaltě? A právě s tou Jaltou za zády (a tím - jak píšete, že Američané nemohli/nechtěli nic dělat) měl Beneš (navíc nemocný) rozhodovat, v situaci s dobře organisovanými komunisty (navíc podporovanými nemalou částí národa), vyzbrojenými milicemi, neutralisovanou armádou, neschopnou a zkorumpovanou oposicí. Jediné, co snad mohl udělat bylo odstoupit hned, výsledek by ale byl v nejlepším případě stejný
01. 01. 2008 | 15:05

Pišta napsal(a):

Nějak zapomínáte na to že do Moskvy jednat se Stalinem a dělat nějaké dohody s Gottwaldem prostě nemusel jet. Nikdo ho k tomu nenutil.Pokud jde o Jaltu, tak o nějakém rozdělení sfér vlivu se on sám dozvěděl až za slovenského povstání. (Paměti)On za svůj hlavní úkol považoval zbavit se Němců a tomu byl ochoten obětovat všechno.(Opět to lze doložit jeho vlastními slovy). Jeho názor, že čeští komunisté nejsou nebezpeční protože vyrůstali v demokratickém prostředí (Opět jeho vlastní slova) Prospěšnost znárodňování a pětiletek.Že diktatura proletariátu není vůbec nebezpečná ,protože je jen dočasná(!) Znova opakuji .To jsou jeho vlastní slova.Sežeňte si někde jeho knihu Demokracie dnes a zítra. Napsal jí během války a nebyl ještě nemocný.
01. 01. 2008 | 17:58

VK-Can. napsal(a):

Pro Pista.
Vim, ze jste zadny svuj prispevek neadresoval mne, ale presto si dovolim reagovat.
Prosim nezlobte se na mne pro ponekud tvrda slova, ale verte, ze jsou dobre minena.
Hodne ctete, ale to, co ctete nejste schopen pochopit. Nejste schopen pochopit, ze psané je nutné posuzovat v souvislosti na dobu, okolnosti, znalosti a zkusenosti, ktere v te dobe existovaly!
"Moudre" kritisovani tehdejsich rozhodnuti, ktera musel pres. Benes delat dnesnima ocima je prinejmensim naivni a definitivne to zni hloupe.
Zamyslete se nad svymi minulymi rozhodnutimi, ktera jste MUSEL v zivote udelat a jiste jich najdete dost, ktera jste mohl udelat mnohem lepsi.
V pondeli vi kazdy "gaučový" sportovec, jak se mel ten zapas v nedeli hrat!!
Na mne je, abych se omluvil, ze jsem nerad svym prispevkem rozvinul debatu, ktera s nametem tohoto blogu nema nic spolecneho.
Preji Vam uspěšný rok 2008.
01. 01. 2008 | 20:15

ujo napsal(a):

pro pištu:
Knihu Demokracie dnes......jsem četl. Další knihy , např Paměti , Mnichov vlastním. Nevyjadřujete se k té otázce co tedy měl B. dělat v Únoru (kdy se dozvěděl o výsledku Jalty není vůbec důležité, i když si myslím ,že o principu věděl dříve a dle toho také jednal).
A jeho válečná strategie při jednání se Sověty? Podívejte se, jak dopadli Poláci, kteří zvolili jiný postup. Proti Stalinovi nakonec uspěl jen Tito ale ten měl za sebou národ s jinými dějinami a jinou mentalitou než Beneš. A jak nakonec vypadá Jugoška dnes.
a když se podíváme na Mnichov, zdá se mně ,že jeho rozhodnutí bylo to nejlepší ze všech špatných (napadá mne, dnes jsou rozvinuty teotie her (a přísl. štáby je jistě využívají) co tam zadat výchozí podmínky mnich. krise a hledat opt. řešení? Ale M.Ivanov už zemřel
01. 01. 2008 | 23:01

Věžák napsal(a):

Pane autore, Vy a Váš souputník Altsheimer nikdy nezklamete. vaše dílkosi nezaslouží komentář. To zajímavější je diskuze Uja, Pišty a částečně Vk-Cana.

V tom kontextu je zajímavé, jak mají Češi,minimálně od doby Obrození, tendenci pohlížet na svoji historii účelově, z pohledu aktuálních reálií, podle toho, kdo zrovna vládne a komu má aktuální interpretace dějin sloužit. A tím vůbec nemusí být český národ.

I v historiografii platí, že když po našich významných osobnostech, či událostech našich dějin plivá zahraničí (v případě Beneše Němci a Sudeťáci), či placení zrádci tohoto národa v cizích službách, ASI JSME NĚCO UDĚLALI DOBŘE !! Nebylo zřejmě v našich dějinách politicky i globálně složitější období. Ať se to dnešním historikům líbí či nelbí, Beneš proplul těmito bouřlivými vodami s mistrovstvím nesmírně inteligentního diplomata, a na rozdíl od jiných, kterým se rozložila republika i jejich zaviněním pod rukama, uměl i důstojně prohrát. On věděl, že, v dané konstelaci, musel prohrát, ten šašek však v (německé)apatyce nenakoupil, jemu to naordinovali.

Napadá mě, kam nás, ale hlavně naše potomky, vede, to nekonečné oficiální lhaní o vlastní minulosti, i o té, kterou jsem sami každý nějak jinak prožili. Jak ještě dlouho budeme lhát vlastním dětem o "hrůzách" 40 let vlády jedné strany? Jak dlouho ještě budeme vyrábět černobílé, či spíše jen černé filmy? O něčem svědčí, že ani po 18 letech po jeho dobrovolném odchodu nemá dnešní establishment dost sebedůvěry aby té éřě přiznal i positiva a přiznal vlastní propagandistické lži.
02. 01. 2008 | 14:52

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den pane Vlku
také mám problém rozklíčovat poselství článku.

Napadá mě jedině toto:
Je zde /možná u většiny/ neoblíbený kandidát.Vypadá to, na dlouhou volbu. Bude zvolen drtivě, neboť proradní agrárníci a komunisté mu dají své hlasy, vyhraje v prvním kole.
Zato se pomstí tím, že zatípne zelináře.
Ale možná to chápu blbě.
05. 01. 2008 | 13:24

Pepa Řepa napsal(a):

To Ištván
Pavel Vodňanský měl takovou hezkou píseň.

Ištván byl vyštván

Jasně, za Švejnarem je CIA, všechno řídí velký Loutkář, máte napíchnutý telefon,před domem sedí v autě dva, co se živí BigMacem. Jdou i po vás, protože jste Ištván a budete uštván, neboť jenom vy víte o ropném ložisku u Mácháče.

Zkuste míň hulit.
05. 01. 2008 | 13:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy