Mnichov 1938: Zrada sebe sama

29. 09. 2008 | 12:25
Přečteno 4383 krát
Evergreenem každého září jsou meditace na téma mnichovské zrady - zvlášť když jde o kulaté výročí jako v letošním roce, kdy od 29. září 1938 uplyne sedmdesát let. Tento rituál, jak připomněl kdysi již historik Jan Tesař, kdy se teatrálně ptáme, jestli jsme měli bojovat, nebo ne, se stal bezmála jedním z identifikačních znaků češství.

Sudetští Němci Fritz Peter Habel a Helmut Kistler ve své knize Němci a Češi nás vidí jako dynamický národ, který dosáhl vítězství vždy za minimálních obětí, a to za obou světových válek. Historik Tesař to parafrázuje tak, že držením měst na sibiřské magistrále jsme dobyli města Cheb, Komárno a Těšín a za druhé světové války jsme po britském vzoru nehledě na porážky v bitvách vyhráli válku. Pozoruhodné je, že máme dodnes trauma z tohoto našeho svrchovaného strategického mistrovství. Je to asi tím, že se na své dějiny díváme jinak, tradičně zasmušile, a v tom je náš problém: místo abychom vystupovali jako věční vítězové, tváříme se jako věčně porážení, a z toho vyplývá naše nevyrovnané chování: buď se nemístně vytahujeme (Evropě to osladíme), nebo se klepeme strachy a vyrábíme poťouchlosti (vymýšlíme, jak poslat k ledu Lisabonskou smlouvu, aniž za to poneseme odpovědnost), což má za následek, že kapitulace jako nástroj politiky se nám vrací v různých podobách i v době míru, a to je asi i důvod, proč si stále lžeme. Je to totiž nejpohodlnější, a hlavně nám to vytváří levnou kulisu, za níž pak nevidíme nebezpečné otázky.

Ve většině našich učebnic týkajících se mnichovské krize se dočítáme, jak britský a francouzský vyslanec ve dvě v noci na 21. září 1938 předložili hlavě státu, tedy dr. Benešovi, ultimátum svých vlád požadující vydání Sudet Německu, jak Hodžova vláda následujícího rána ultimátum přijala, kapitulovala, což vzbudilo obrovský odpor lidu, který vyvrcholil generální stávkou dne 22. září. Vláda byla nucena k demisi a pak z vůle lidu byl jmenován novým premiérem jednooký generál Syrový jako symbol vojenského odporu a jeho vláda vzápětí, tedy 23. září, vyhlásila mobilizaci.

Jenže, jak objevil Jan Tesař, již z protokolu o zasedání Hodžovy vlády v šest hodin ráno 21. září, na němž se jednalo o ultimátu, jasně vyplývá, že vláda sama napřed svou demisi připravila. Navrhl ji sám Hodža již v zahajovacím projevu jako součást plánu, jak se vyrovnat se situací. Jiní historici dokonce tvrdí, že naši politici Francii a Anglii o ultimátum předem požádali, aby neztratili před lidem tvář! Pokud vím, žádný dokument o tom neexistuje, nejsem ale historik.

Navíc z podnětu samotného prezidenta bylo již na této schůzi rozhodnuto o nezbytné kontinuitě vlád jakožto fundamentálním principu. Prakticky to pak znamenalo, že všichni političtí ministři údajně lidem svržené vlády se dále účastnili zasedání nové úřednické vlády jako „politické pozadí“, jak se tehdy říkalo. Jinými slovy: Syrový se nestal předsedou vlády z vůle lidu, ale „stal se miláčkem lidu domnělé nekapitulantské vlády z vůle trenovaných šíbrů československé politiky“.

Milan Hauner, historik, který asi nejlépe nastudoval Edvarda Beneše, o něm tvrdí, že byl sice pilný a schopný, ale zároveň velký manipulátor a měl velmi omezené chápání demokracie, protože nikdy nepracoval v parlamentu jako opoziční politik, a proto od něj nebylo možné ani žádat (a očekávat), aby sehrál roli patrona antinacistické fronty, kterou by musel válečným odporem sehrát.

Proher měl Beneš na kontě víc: například neuspěl v Locarnu v roce 1925, když pakt tam uzavřený (garantoval jen západní hranice s Německem), který byl před lidmi prakticky utajen, jak na to upozornil třeba nedávno Petr Pithart, byl zřejmou předzvěstí Mnichova.

Jen z tohoto drobného připomenutí je zřejmé, že náš hlavní problém není mnichovská zrada, ale to, že od počátku samostatné republiky zrazujeme sami sebe, bojíme se skutečných nebezpečných otázek, nehledáme na ně odpovědi a raději si lžeme.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Na Moravě lžeme o hodně méně, než se lže v Praze. A u nás doma vůbec nelžeme.
29. 09. 2008 | 12:54

Karel napsal(a):

A proto si lžeme dál například o radaru.
29. 09. 2008 | 12:57

Prostý občan napsal(a):

S posledním odstavečkem tak moc nesouhlasím. Nemyslím, že by tento národ nehledal odpovědi a byl snad zbabělý. Spíše nějak máme smůlu na dobré státníky. Pan Beneš byl možná dobrý "příručí" k Masarykovi, ale byl špatný "vůdce", možná podivín bez přátel, bez horoucího a mužného srdce. Nepochopím, proč národ v r. 1939 opustil, děti neměl, jako morální vykřičník by byl pro tento národ stravitelnější třebas i v "domácím vězení". O jeho politických veletočích a absenci předvídatelnosti ani nemluvě.Zajímalo by mě, proč přijal v r.1948 demisi vlády, přece musel vědět, kam to povede. Zřejmě se rozhodoval pod vlivem jak své nemoci, možná i jakési paranoi....
29. 09. 2008 | 12:57

Míval napsal(a):

Nejsem si jist, zda opravdu šlo o minimum obětí. Alespoň ve 2.sv.válce jsme těch obětí měli o něco více než USA a myslím, že zhruba stejně, jako Británie. V absolutních číslech. Takže v procentech k počtu obyvatel byly československé ztráty veliké.
29. 09. 2008 | 13:38

Řeřicha napsal(a):

Pane Hvížďalo, nyní Vás poprvé moc nechápu - Nejdříve kritizujete poraženectví, možná i šťourání a zbabělost, avšak vzápětí se do této role téměř vžijete a s chutí nekro-analyzujete nebohého, dávno již zesnulého, ex-presidenta Beneše...
Nakonec snad mohl Beneš i za úspěšnou volební kampaň Adolfa Hitlera a jeho zvolení kancléřem počátkem 30. let minulého století. No já se picnu.

Chce to klid a nadhled + nejen kritický odstup, ale i nutnou trošku střízlivého respektu k (byť kontroverzních... v TĚŽKÝCH DOBÁCH) postavám národních dějin.
Tzn. - Beneš sice nebyl srovnatelný s T.G.Masarykem, ale stejně tak jej nelze považovat za človíčka, srovnatelného s Neville Chamberlainem či Édouardem Daladierem.

Děkuji za pochopení,

Řeřicha
29. 09. 2008 | 13:39

Petrman napsal(a):

Váš blog absolutně nechápu.......takže zrada národa a poraženectví je něco jako ústup do předem připravených pozic před finálním útokem.
Takže Poláci jsou vlastně pěkní pitomci, měli to udělat jako my, vzdát se a čekat na osvobození, že?
29. 09. 2008 | 13:51

grőssling napsal(a):

Zase jeden takový, co potřebuje pomlouvat národ a ač nikým nezvolen a nepověřen mluvit za něj a radit mu aby zpytoval svědomí.

Jak ví Hvížďala, že:
- máme dodnes trauma z našeho strategického mistrovství,
- kdo se dívá na naše dějiny zasmušile a kdo se tváří jako věčně poražený,
- kdo se klepe strachy před Lisabonskou smlouvou,
- vrcholem je bez jakýchkoliv důkazů tvrdit, že jsme si o mnichovské ultimátum řekli,
a že zrazujeme sami sebe.

Nezbytné je kopnutí do prezidenta Edvarda Beneše, politika, který na rozdíl od všech sousedních jeho kolegů, kteří všichni politicky zkrachovali a dodnes jsou tak posuzováni, on jediný válku přežil jako prezident a je dodnes s úctou vzpomínán většinou národa, až na ty co nikdy nic nedokázali a umí pouze kritizovat.

Intelektuálové jako Karel Hvížďala se věčně za národ ze kterého pocházejí omlouvají, stydí, zpytují svědomí prostě mají komplex. Jestli ho mají, ať jdou k psychiatrovi a neunavují většinu, která komplex nemá.
29. 09. 2008 | 13:51

Marko napsal(a):

to Stejskal:
Někam se nám ztratil poslední blog p.Zahradila.
29. 09. 2008 | 14:03

dříve ruda napsal(a):

!Pokud vím, žádný dokument o tom neexistuje, nejsem ale historik.!

Tomuhle říkám sajrajt.
29. 09. 2008 | 14:45

Řeřicha napsal(a):

Petrman - Tak jest, Polsko po smrti generála Pilsudského bylo vskutku geniálně vedené.

Na vedoucích místech v Polsku z§stali "hrdinové", kteří místo uzavření a praktické aplikace spojenectví s jediným demokratickým sousedem, se přidali k supům, aby si ten svůj kousíček taky uškubli... a do necelého roku se nechali zválcovat největším přísedícím této morbidní hostiny. Přísedícím, který se po jejich nížinách zběsile projížděl mj. i vozidly značky ŠKODA.

A proto, poračujme v demagogickém "skládání poklon" Polákům... sakra, ti to ale v tom osmatřicátém libově vymátli!
29. 09. 2008 | 15:18

Petrman napsal(a):

Řeřicha - s poláky máte samozřejmě pravdu, ale mě šlo o vyjádření rozdílu mezi zradou a předem prohraným bojem.
Beneš nedal vlastnímu národu šanci na obranu, třebaže pravděpodobně šanci bez úspěchu na odvrácení porážky. Poláci se k tomu postavili čelem přestože jejich technika ve srovnání s naší nestála za nic.
29. 09. 2008 | 15:27

Petrman napsal(a):

Bemeš byl starý sebestředný čachrář. To se dokonale naučil od "tatíčka". Neměl být nikdy zvolen prezidentem. V době odstoupení Masaryka z prezidentské funkce se snad ještě dalo něco zachránit z jejich katastrofální zahraniční politiky. Alespoň pokud jde o Polsko, Rakousko a Maďarsko. Vše by se bylo řešilo lépe bez polských a maďarských bodáků v zádech. Je s podivem, že se mezi osobnostmi RČS nenašel nikdo, kdo by bouchnul do stolu a řekl, Beneši dost a z hrušky dolů. To že mu visí ve sněmovně bronzová deska, "...zasloužil se o stát", je výsměch demokracii.
29. 09. 2008 | 16:04

pgjed napsal(a):

Tu poznámku o čachráři jsem psal já, nikoliv petrman. Pane Stejskale, někdo si tu s námi hraje.
29. 09. 2008 | 16:12

Řeřicha napsal(a):

"Bemeš byl starý sebestředný čachrář..." pravil pqjed, gínius a otec národa.
29. 09. 2008 | 16:15

jos napsal(a):

Pan historik Hauner označil v roce 2004 v Lidových novinách v článku o atentátu na Heydricha Gabčíka a Kubiše za teroristy. Jeho mínění od té doby považuji za bláboly. Něco lepšího místo Haunerových drbů nemáte pane Hvížďale?
29. 09. 2008 | 17:01

Petrman napsal(a):

Zdravim pane Grossling.
Velmi ocenuji Vasi vytrvalost ve snaze zabranit ubohemu "kopani" do pres. Benese.
Jen je zajimave, ze vsichni, kteri vsevedoucne tuto dobu a rozhodnuti udelana presidentem Benesem v te dobe kritizuji, ani naznakem nemohou prijit s jinou osobou, ktera v te dobe mohla pres. Benese nahradit.

To nemluvim o tom, aby ta osoba byla schopna dokazat v exilu aspon CAST toho, co dokazal pres. Benes.

Jak ubohe vyzvihovat chyby a prehlizet to prospesne.

Zvlast ve svetle toho, ze nebyl nikdo, kdo by mohl chybna rozhodnuti vzhledem k situaci, ktera existovala, udelat lepsi a rozhodne nebyl nikdo, kdo mohl vice dokazat v exilu.
Jsem take prekvapen, ze se nenajde historik, ktery dokaze vsechny skutecne a pravdive fakty te doby dat dohromady.

Mate muj obdiv. Osobne uz nemam tolik sil stale dokola obhajovat proti prekroucenym faktum a upravene historii.
29. 09. 2008 | 17:07

pgjed napsal(a):

Pane Řeřicho, rozčilujete se zbytečně. Pro ilustraci jen drobné poukazy na některé zásadní chyby pánů M + B, které vedly k Mnichovu.

- Skutečným garantem vzniku RČS po 1. válce byly USA. Bohužel nedošlo k následnému zakotvení hospodářské a vojenské spolupráce. Pro američany jsme se stali neznámou zemí kdesi na východě. Velvyslanec USA v Lomdýně J. Kenedy byl jedním z popichovačů Chamberlaina.

- Zcestná idea čekoslovakismu a soustavné porušování daných slibů vedla k tomu, že za 20 let existence Masarykovy republiky se staly všechny národnostní menšiny odpůrci její existence, včetně slováků.

- Političtí představitelé demokratických německých stran byli postupně stále více utvrzováni v nutnosti odtržení.

- V době války Polska se SSSR se Masaryk otočil k Pilsudskému zády a na písemnou žádost o vojenskou pomoc ani neodpověděl.

- Po uzavření smlouvy s Polskem r. 1925 nebyl dodržen slib řešit dohodou otázku sporných území (Těšínsko, Orava, Kysuce, Spiš). To mimo jiné vedlo k tomu, že poláci v r. 1935 uzavřeli s Německem dohodu o neútočení.

- V době rakouské politické krize před anšlusem místo podpory lidovecké vlády, která čelila nástupu fašistů, Beneš prohlásil, že jsou mu milejší fašisti, než Habsburci. Jistě mu pak byl stejně milý i rakouský, dobře vyzbrojený a početný wehrmacht na našich hranicích.

- Po válce s Maďary jsme nebyli schopni podpořit demokratické síly v Maďarsku a nastolit normální vztahy. A tak po 20. letech cenění zubů přes hranice na nás maďaři cenili zuby i v r. 38.

- Málo se ví o tom, že nacistické podhoubí přežívalo v klidu celých 20 let u nás. Nic se neudělalo proti postupnému šíření moru mezi němci. A za 20 let to dozrálo.

Všechny tyto věci byly ve vyhrazené kompetenci pánů M + B. Všude lze hledat kolektivní politickou odpovědnost. Zde je ale osobní odpovědnost nade vší pochybnost.

Vláda a Beneš navíc neměli co přijímat. Byl to protiústavní, právně neplatný krok. Rozhodnout o přijetí Mnichovského diktátu mohl jedině parlament. I Benešova argumentace pro přijetí byla zcestná. Stejně přišla okupace a válka. Naše ztráty na vojsku, důstojnictvu i obyvatelstvu byly stejné, ba větší, jako by byly za války. A ještě během války stačil Beneš pokračovat ve své svévoli. Rusům odstoupil Podkarpatskou Rus a republiku hodil do chřtánu bolševikům. Takového jsme měli presidenta budovatele!
29. 09. 2008 | 17:08

VK-Can napsal(a):

Oprava.
Pane Grossling, horejsi vstup jsem psal ja VK-Can, nikoliv nejaky pan Petrman. Nevim, jak se tam to jmeno dostalo!!
29. 09. 2008 | 17:09

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane VK-Can,

nějak se nám porouchal systém, ve kterém blogy běží (v okénku pro vyplnění jména zůstane jméno toho, kdo psal před Vámi, jepotřeba na to dávat velký pozor).

Na nápravě se pracuje, ale nedokáži odhadnout, kdy to bude zase v pořádku.

Libor Stejskal
29. 09. 2008 | 17:15

Kritik napsal(a):

Zajímavý závěr odvozený z historických faktů. Neposuzuji ho, to je práce historiků. Dovoluji si však upozornit, že E. Beneš, ve srovnání s dnešními servilními politiky a představiteli státu představuje nedosažitelný charakter, vlastenectví, rozvahu a hrdinství.
29. 09. 2008 | 17:29

Pocestny napsal(a):

PGJED, blahopřeji k pohledu bez brýlí vděčnosti.

Dnešek byl v mém dětství stejným obrazem zrady jako porážka našich hokejistů 11:1 od Rusů.

Dnes je to den pietní, je to den, kdy zemřela ČSR. Po dvacetileté skrčenině rozporu mezi deklarovaným v počátku a v posledku doručeným zesnula tiše na zeleném stole, na kterém také vznikla.

Dokázala to, co "vlastizrádce" Pithart v Podivenu klasifikuje jako kulturní nezralost národa ke státnosti.
Tato se díky době, kdy samostatné uvažování "bylo zapovězeno" přenesla až do doby naší.

Dnes slavíme ten požehnaný důvod k výmluvám, dnes se skláníme pod sochou sv. Alibisty, protože dále žijeme v dogmatu jediného řešení, neomylnosti a stále dál trváme na zhoubných následcích toho, co za a po válce následovalo.

Pokud mám přijmout tezi, že E. Beneš se zasloužil o stát, říkám ne.
Pokud ale jde o tezi, že E. Beneš se zasloužil o socialismus, pak nemohu než souhlasit.

Zbývá zjistit, za co mu to ten parlament doopravdy dal? Za právo disponovat rekvizicí z let 45 - 48 a majetek "odumřelý" na bedra státu ztrátami válečnými a holokaustem? Za právo vymazat vše, co bylo dříve a začít nový letopočet, založený na jiné lži než ten, který odstartovala lež Versailleská a Pittsburghská.

Nakonec si připomínáme i ten nasmrádlý pach, kdy v Mnichově finálně praskla bublina Benešova vlivu na politiku těch, kteří o nás rozhodli bez nás.
Tak rozhodli i v Postupimi, ale tam rozhodli tlačeni realitou, která v Mnichově nenastala.

Prostým srovnáním toho, jak Beneš konal v létě 45 naprosto vyvrátíme pověry o jeho mysli předválečné.
29. 09. 2008 | 18:02

grőssling napsal(a):

VK-CAN
Zdravím Vás pane VK do Can, naše rodina v uniformě od let Zborova, považovala Beneše za vrchního velitele, někdo v tom musí pokračovat. Pozice nepříteli nepustíme.
29. 09. 2008 | 19:28

grőssling napsal(a):

Je třeba se od nepřátel a soupeřů učit. Z jejich předností i chyb. Když si dnes připomínáme rok 1938 a následná válečná léta, nedá mi to než konstatovat, že naši tehdejší řadoví nepřátelé
pokud dodržovali příslušné konvence ( mimo příslušníky SS ) byli nepochybně dobrými vojáky. Ctili rozkaz nadřízeného důsledně a to i v zajetí, kdy nekolaborovali.
Stejně tak ale naši vojáci, kteří navíc bojovali často v situacích, kdy vůbec nebylo jasné, že jejich oběť bude co platná. O to, myslím, bylo jejich rozhodnutí obdivuhodnější.
V mírové době jsou tyto vlastnosti obou národů vystopovatelné například v chování řadových dělníků a zaměstananců. Jak Češi, tak Němci až na výjimky nestávkují. Na rozdíl od Románů, kteří si z této činnosti dělají ještě happening.
O to je hanebnější role části českých intelektuálů ( pochvalně se o nich a části církve zmínil nedávno bavorský ministerský předseda ), kteří kálejí do vlastního hnízda. Pan Hvížďala k nim patří, nevěřím, že se to naučil za svého pobytu v Německu. Němci vždy drželi a drží basu.
29. 09. 2008 | 19:59

Zacheus napsal(a):

V knize "Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu "popisuje Pavel Tigrid tuto epizodku, týkající se E.Beneše v době před přijetím Mnichovské dohody:

"Abych tuhle smutnou historii trochu nadlehčil, nabízím ještě jednu drobnou komedii z těch pohnutých dob. Je taky z Drtiny.

V den druhé, zářijové mobilizace, přišla na Hradě na přetřes bezpečnost hlavy státu. Vojáci navrhovali odvézt pana prezidenta okamžitě na venkov, i když na Hradě byl připraven dobře vybavený úkryt. Takovýto útěk hlavy státu z hlavního města by ovšem působil špatně, kdyby to proniklo na veřejnost. Drtina očekával, že prezident, až se o plánu dozví, rozhodně odmítne z Prahy odjet.

Mýlil se - pan prezident souhlasil "když je to přání vojáků". A tak celá kolona aut projela zatemněnou Prahou až do Zátiší, do vily vybavené protileteckým krytem. Jenže za chvíli se celá kolona vracela touže noční Prahou na Hrad: kdosi dospěl k závěru - nikoli pan prezident, ten jenom souhlasil - že to celé byla intrika Benešových politických odpůrců ,že by se mohlo zneužít toho, že pan prezident v kritické chvíli z Prahy utekl - krátce, mohla by z toho být - jak poznamenává Drtina- "pěkná ostuda", ale hned vzápetí dodává,že nic neproniklo na veřejnost.
29. 09. 2008 | 20:26

nepolitik napsal(a):

Doporučuji podívat se na mapy na http://krejci.bigbloger.lid... a vzít v úvahu, že jediné pecnosti, které neměly přímo v zázemí sudeťáckou kolonu byly na Dobrošově nad Náchodem. Že Slovácu chtěli autonomii a té se jim 14. března 1939 dostalo. Že Maďaři a Poláci si také podle Mnichovské dohody něco ukradli. Proto bych byl paně Hvížďalo rád, kdybyste jasně řekl, jak jsme se měli tehdy bránit. Ono se to nyní pěkně kecá. Já jsem v té době už byl docela velký kluk a tak si pamtuji řádění sudeťáků a našem okolí
29. 09. 2008 | 21:15

VK-Can napsal(a):

Zdravim pane Grossling.
Pro uplnost pretiskuji svuj puvodni vstup pro Vas.

Velmi ocenuji Vasi vytrvalost ve snaze zabranit ubohemu "kopani" do pres. Benese.
Jen je zajimave, ze vsichni, kteri vsevedoucne tuto dobu a rozhodnuti udelana presidentem Benesem v te dobe kritizuji, ani naznakem nemohou prijit s jinou osobou, ktera v te dobe mohla pres. Benese nahradit.

To nemluvim o tom, aby ta osoba byla schopna dokazat v exilu aspon CAST toho, co dokazal pres. Benes.

Jak ubohe vyzvihovat chyby a prehlizet to prospesne.

Zvlast ve svetle toho, ze nebyl nikdo, kdo by mohl chybna rozhodnuti vzhledem k situaci, ktera existovala, udelat lepsi a rozhodne nebyl nikdo, kdo mohl vice dokazat v exilu.
Jsem take prekvapen, ze se nenajde historik, ktery dokaze vsechny skutecne a pravdive fakty te doby dat dohromady.

Mate muj obdiv. Osobne uz nemam tolik sil stale dokola obhajovat proti prekroucenym faktum a upravene historii.
29. 09. 2008 | 22:25

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane Kritik.
Dovolim si reagovat na Vas vstup.
Jsem rad, ze sdilime shodny pohled na osobu, ciny i rozhodnuti, dobre i spatne, pres. Benese.

Co mne vsak nejvice upoutalo, jak pisete "...ve srovnání s dnešními servilními politiky a představiteli státu představuje nedosažitelný charakter, vlastenectví, rozvahu a hrdinství."

Souhlasim, ze je nutne se poucit z chyb minulosti. Pokud zde mohu cist, tak jsou zde hory poukazu na chyby minulosti a jejich razna odsouzeni.
Nejak se vsak nikde nemohu docist nejake zavery a pouceni k aplikaci pro dnesni situaci.

Mozna, ze v soucasne dobe je politicka scena plna schopnych a bezchybnych politiku, takze uz staci jen upozornovat na chyby minulosti a eventualne, ne prilis adresne zahrozit prstem na soucasneho politika.

Neco jako CO pro tu zmenu udelat, nebo jak to napravit, toho se zde stale nemohu dopatrat.
Mozna jsme to prehledl.

Ono take zatim jeste neni tak spatne, jako bylo koncem 30tych a 40tych let, takze ta politicka scena plna tech "skoro politiku" zatim staci.

Beda, kdyby zaclo jit do tuheho a bylo treba delat velmi vazna rozhodnuti.
Takova rozhodnuti, ktera by mohla znamenat vymazani Ceske republiky z mapy sveta.
Zna nekdo politika, ktery by v soucasne dobe tohle dokazal SPRAVNE rozhodnout?

V soucasne dobe se jedna "JEN" o radar a politicka scena Ceske republiky pripomina "U nas v Kocourkove"!
Mozna se mylim. Rad bych!

Rozhodne by kritici pres. Benese meli prispechat s resenim teto "zapeklite" situace s radarem!
On totiz ten radar muze mit dost dalekosahle nasledky. Dobre i spatne !

Za 50 let budou urcite vedet, jak se to melo dnes rozhodnout. Jenze ono je potreba SPRAVNE rozhodnout TED!!

Vim, ze pan Pocestny a mnoho dalsich maji pravo byt rozhorceni nad pres. Benesem. Stejne jako ja a mnoho dalsich ma pravo ho videt jako statnika, ktery v obtizne situaci hledal pro nasi malou zemicku to nejmensi zlo. On totiz jine alternativy NEMEL! Mohl vybirat jen mensi zlo!! Dobre reseni NEBYLO!!

Ze predal CSR komunistum ?
Takovy zaver muze vyvodit jen totalni ignorance znamych faktu.
CSR predali komunistum OBCANE a VOLICI statu, kteri komunisty zvolily DEMOKRATICKY v roce 1946 jako vedouci stranu!!!

V Unoru roku 1948 to predani komunistum dokoncili neschopni politici PRAVICE, kteri si neumeli spocitat, ze 12 ministru, kteri podali demisi z 26 neni vice nez polovina a tim president musel demisi podepsat!
Podle ustavy totiz nove volby muze president vyhlasit jen kdyz resignuje VICE nez polovina vlady!!

Jo a jen tak mimochodem, Praha byla v unoru 1948 plna ozbrojenych Lidovych milic!!
Mohu Vam i svym potomkum jedine prat, aby se takova situace nemusela resit!

Jinak za 60 let, pokud tato zeme jeste bude existovat, tak bude hodne lidi velmi kritickych k VAM, dnesni generaci, jake to politiky jste zvolili a POSLOUCHALI!
29. 09. 2008 | 23:22

VK-Can napsal(a):

Zdravim pane Stejskal.
Diky za vzkaz. Verim, ze se to napravi. Jinak na to davam pozor, kdo je podepsan.
29. 09. 2008 | 23:29

Řeřicha napsal(a):

pqjed – Panenko marcipánová, k této snůšce s odpuštěním nesmyslů vskutku netřeba se vyjadřovat. Přesto...

- "...hospodářské a vojenské spolupráce" s USA. Proboha živého : 20,30. léta minulého století a vy byste viděl jako nejefektivnější a nejlogičtější možnou přímou vojenskou spolupráci s USA. Technicky vzato absurdní už z teoretického hlediska, nehledě na tehdejší politiku amerického izolacionismu. No já se asi picnu.

- "Zcestná ideje čechoslovakismu", co se týče "odporu Slováků", byla asi taková, že ani Tiso nevěděl která bije, když se měl stát hlavou suvereního státu. "Zcestně" byli Slováci zachráněni před vyhynutím a "zcestně" alfabetizováni, aby se díky působení "zcestného čechoslovakismu" na Slovensku rozmnožila inteligence.
Nad „zcestnou“ ideou, potažmo investicemi do vzdělání, hospodářství aj. dodnes vzpomínají na Podkarpatské Rusi, kde odkrývají pomníky TGM. Bez "zcestného čechoslovakismu" by byla jakákoli zahraniční politika nemožná, neboť Němců bylo více, než Slováků.

- „Političtí představitelé demokratických německých stran byli postupně stále více utvrzováni v nutnosti odtržení.“ Třeba taková DSAP v roce 1938, ta po tom „odtržení“ vyloženě prahla.
- A zase chudáci Poláci za nic nemohou, všechno přece spískali Beneš s Masarykem.
Co se týče tzv. „nespolehlivosti“ Francouzů, jistě víte, kdo byl Louis Barthou a o co mu šlo. Jaký systém aliancí budoval, kdo mu na něj kývl a kdo ne (polský ministr zahraničí Józef Beck preferoval spolupráci s Německem, a to již v lednu 1934). Jistě byli Beneš s Masarykem odpovědní i za atentát na nebohého Louise Barthoua, neboli francouzského ministra zahraničí, odprásknutého v Marseille.

Jak však říkáte, „Všechny tyto věci byly ve vyhrazené kompetenci pánů M + B“. Mohli prostě za všechno. A vy po 70-90 letech víte všechno nejlépe, víte co by bylo radno udělati a s kým aliance spřádati… když nemáte ani pořádně nastudovány historické reálie a jde vám ve skutečnosti jen o demagogické zvracení na odkazy TGM i Edvarda Beneše.

Ve skutečnosti jste daleko horší a nebezpečnější existencí, než všichni tupci z Národního odporu dohromady. Má úcta.
29. 09. 2008 | 23:34

Pocestny napsal(a):

Pane VK, dovolím si vás drobně opravit.
Vaše kapitálkami zvýrazněná pravice byly ostatní levicové strany Košické pětky, pravice, to byl v roce 46 buď kriminál nebo bílý lístek. To už jsme probrali.

Body pro Beneše positivní sbírejte před 6.4.45, pak už to vše řídil jiný mistr.

Pane Řeřicha, idea "čechoslovakismu" byla vě dvousečná. Ano, zformovala čs. většinu v republice, ale možná tím zavedla řád, který znemožňoval urovnání s ostatními.

S Polskem jsme začali jako ČSR velmi bídně, to, co jsme v roce 1920 svrchovaně podělali, jsme nijak neřešili a nechali to vyhnít, možná právě zde tenkrát stačilo to gesto typu "mohli bychom, ale jste ve válce, počkáme, budeme jednat". V roce 35 s republikou plnou revoltujících sudeťáků a Benešem voleným rozlézajícími se bolševiky už to asi nešlo.

Je tu pár otázek znepokojivého charakteru:
1. Proč nikdo neřešil dál po Locarnu fakt, že naše hranice nejstarší náhle visela v luftu dobré vůle zvenčí?
2. Proč se naše politika po první světové nepokusila ani na minutu reflektovat fakt, že Rakušané vypudili Habsburga stejně jako my a ztratili raison détre své existence v podivné republice s podivnou lidovládou?
3. Kde byla velkorysá nabídka spolupráce těm, kteří se měli cítit povinováni Malou Dohodou nám pomáhat, ale ČSR je svou celní politikou odřezávala od možnosti si na to vydělat?
4. Proč nikdo nereflektoval fakt, že poválečná Maďarská vláda nebyla v posici, kdy by si mohla dovolit ignorovat rozumný politický kompromis, který by umožnil uvolnění té paranoie, která v Maďarsku po Trianonu zavládla? Navíc, byla nechtěným spojencem hned v počátku, když čs. jednotky rozháněly Bélu Kuna a jeho bolševiky
http://www.cojeco.cz/index....
5. Proč jsme se dožili "zrady", když Velká Británie dávala najevo již v době Locarna, jak málo se jí Francouzská politika obklíčení Německa nelíbí a otevřený diplomatický chlad, který dovolil Mnichov, počal již v roce 1926? Proč jsme se dočkali "zrady" od země, která již v roce 1925 zalezla za Maginotovu linii a tím dala jasně najevo svou strategii, které se držela nereagováním na obsazení Porýní, Sárska, nijak ji nepřimělo popohnat zbrojení kvůli Rakousku, zaujala svůj postoj k válce ve Španělsku, Habeši a byla rozdělena na Blumovce a Lavalovce do té míry, že sotva držela pohromady?

Slovensko? To je také jedna velká otázka, Beneš neudělal nic proto, aby Pittsburgh mohl být naplněn, ale udělal monhé roto, aby naplněn být nemohl.

ČSR "vyrostla" na východní frontě, měla tedy privilegium přímého svědectví věcí v Rusku se v letech 1915 - 1922 dějících. Nebyla výmluva nevědomosti o skutcích a veřejných myšlenkách pana Stalina. Ano, mohl mu na ně naběhnout kdekdo, Rosevelt, Truman (I like that bastard), ale nikdy ne Beneš po celoživotní cestě po boku TGM.
Tak, co to vlastně Beneš v té Moskvě podepsal???
30. 09. 2008 | 00:34

Pocestny napsal(a):

Mimochodem, ten Béla Kun byl dost ostuda,ze které nás tahala Francie a spol. O to více překvapila demonstrace síly na hranici státu, který zrovna čelil moru z východu
30. 09. 2008 | 00:39

Pocestny napsal(a):

A po roce 35, kdy všichni "češi" volili Beneše, proti vůli všech dalších národů ČSR, podotýkám, už těžko mohly ostatní partaje tahat na vějičku věrnosti republice, když protistrana dávala jasně najevo, že národ sobě dá demokracii, jiným diktaturu. Přitom čs. policie nikdy nezakročila proti tomu nejhoršímu zběsilému nacionalismu, který v Sudetech tak dlouho rašil, až se stal předmětem kontinentální krise.

Od okupace v roce 1919 do okupace 1938 se toho mezi sudeťáky nezměnilo, čí je to vina? Jenom sudeťáků? Nebo taky trochu nás?
30. 09. 2008 | 00:48

Pocestny napsal(a):

Pane Pocestny.
Rad se opravim pokud jsem chybil.
Nemam pocit chyby ci omylu.

Pravicove strany v roce 1946 nebyly pravicove?!
Pane Pocestny, nezlobte se, ale v tomto pripade jste totalne mimo nejen mimo misu, ale dokonce "curate" na opacnou stranu.
Bile listky byly az ve volbach roku 1948, tedy kdyz uz meli komuniste plnou moc v rukou!
Prosim nemluvte o nich, nic o nich skutecne nevite.

Nevite, proc by komuniste po unoru 1948, kdy skutecne prevzali plnou moc tyto sve "prislusniky levicove petky" zavirali a odsuzovali k dlouhym kriminalum ?!
Mnoho z nich muselo s velkym risikem uteci do exilu a mnoha se to nepovedlo!
Nebo, ze by se z prislusniku Nar. Soc. a Lidovcu (predvalecna PRAVICE!!!) pres valku v Anglii stali prislusnici levice?!
Tomu snad opravdu neverite!

Pane Pocestny nechme jeden druheho predlozit sve fakty a ostatni je posoudit.
Ja vim a rozhodne Vam nezazlivam, ze se citite pres. Benesem poskozen.
Velmi mne to mrzi, ale nemohu na tom nic zmenit.
Stejne jako nemohu a nechci menit to, co jsem prozil, nikoliv jen cetl.

Navic, stale mne chybi aplikace a pouceni z minulych chyb na dnesni situaci.

Je umistneni radaru v Cesku spravne nebo ne?
Muze byt ochranou pro Ceskou republiku, ale muze byt take jeji zkazou!

Proc zkazou?
Dovolte mne priklady z 2 svet. valky. Moje zkusenost, co jsem videl, nikoliv neco cteneho.
Ke konci valky byly prelety letadel spojeneckych sil na dennim poradku.
Vetsinou to bylo v noci.
Nemecka protiletecka obrana se sestavala s protileteckych del tezkych kulometu a SVETLOMETU. Svetlomet tehda byl totez, co je dnes radar. Smejdili s nimi po obloze a hledali letadlo. Jakmile ho "chytly" do svych paprsku dela zacaly palit.
Hadejte co bylo vzdy prvni na rade ke zniceni? Svetlomety!!!
Stihacky, ktere letaly ve tme nizko pri zemi je proste rozstrilely. Vetsinou i z posadkou. Byl to jejich jediny ukol!

Co myslite, pokud dojde k nejakemu konfliktu, co se bude prvni nicit ?
Ja Vam napovim. Vite, co Americane prvni likvidovali ve valce ze Sadamem ? RADARY!!
Bez radaru mu byly rakety platne jako zimnik neboztikovi!
Mam obavy, ze by kterykoliv potencialni nepritel pouzil stejne strategie!

Tak co myslite , je ten radar prospesny, nebo ne ?
Ja bych rekl, ze oboji se muze zvrhnout do pekneho svinstva pro Ceskou republiku. Takze volite jedno z nutnych zel. Ktere je to mensi???
Tento problem je pomerne smesny s problemy, ktere staly proti pres. Benesovi!

Ujistuji Vas, ze za 60 let budou vedet spravne rozhodnuti na tento problem a mnoho jinych!
30. 09. 2008 | 01:48

Pepa Řepa napsal(a):

Pane VK
dovoluji si upozornit na mimořádnou sezónní slevu neoflagelantských Benešových důtek, Edvard.

O důtky je - jak mezi blogery, tak mezi některými místními diskutéry- mimořádný zájem.

http://blog.aktualne.centru...

Pro labužníky připravuje naše firma i Escort Service s příslušnou dominou. V globalizovaném světě není poskytnutí sebemrskačských služeb na západní polokouli problémem.
30. 09. 2008 | 08:00

Pepa Řepa napsal(a):

Pane VK
dovolujeme si upozornit na skutečnost,že náš katalog domin poskytuje bohatý výběr příslušných dam i pro frankofonní Quebec.

http://www.youtube.com/watc...
30. 09. 2008 | 08:06

pgjed napsal(a):

Pane Řeřicho,
Než se půjdete picnout, zkuste si nastudovat některé věci. Třeba zjistíte, že jedním z hlavních důvodů postojů USA k Hitlerovi a nastupujícímu nacizmu byly finanční zájmy USA v Německu. Ty šly tak daleko, že je úplně nezastavila ani válka. Teprve v 90. letech se prokázalo, že financování německé válečné výroby americkými bankami přes Švýcarsko trvalo celou válku. Jistě také narazíte na fakt, že příprava armády a hospodářství v RČS narážela na nedostatek prostředků. USA byly rovněž jedinou mocností, kterou byla Anglie a Francie ochotny respektovat. Ptroto byl i postup před Michovem konzultován. Nemyslím, že je příliš odvážná spekulace, co jsem napsal.

Dále. Vám možná připadá idea československého národa jako pozitivní. To budete jako jediný. Dnes je to historiky hodnoceno, jako největší chyba 1. republiky. Stejně jako prostředky M+B používané. Např. internace A. Hinky .... To vzpomínání je takové, že třeba rusín se nemohl dostat ani k policii, když se príjde na detail.

S orientací Becka na Německo máte pravdu. Jen je třeba si připomenout Benešou snahu uzavřít s Polskem v r. 1934 novou smlouvu. Byl opakovaně odmítnut s poukazem na nespolehlivost vlastní osoby a neplnění slibů. Viz Benešovy paměti např. Po užavření paktu o neútočení začalo na našem území Polsko podporovat teroristické jednotky na Těšínsku, ne nepodobné ordnerům... Polsko není třeba si idealizovat. Je však třeba reálně vidět i podíl naší zahraniční politiky na stavu, do kterého se republika postupně dostávala.

Až rozdýcháte svou nekritickou hysterii, tak si proberte, kolik bylo za 1. republiky vlád a který jediný post byl celých 20 let permanentně obsazen a kým? Zahraniční politika se nehodnotí podle úmyslů, ale podle výsledků. A výsledek v r. 1938? Republika nebyla v izolaci. Republika byla obklopena otevřeně nepřátelskými zeměmi, hrozícími válkou po celém obvodu hranic, s výjimkou krátké hranice s Rumunskem. Vnitřní stav? Podpovrchový rozvrat v podobě rezistence poláků a maďarů, otevřený separatismus němců. oprávněné rozhořčení slováků z nesplněného příslibu autonomie. Nejde o žádné "demagogickézvracení na odkazy TGM i Edvarda Beneše". Jde o to přestat si lhát o tatíčkovské idylce a začít reálně hodnotit skutečnosti té doby. Oba čelní představitelé byli tvrdě kritizováni nepřetržitě již od poloviny dvacátých let. Argumenty kritiků však nikdy nepřijali, natož aby se z nich poučili. Vojta Beneš prohlásil na adresu svého bratra něco ve smyslu neobyčejného talentu E.B. popudit kohokoliv proti sobě. Rovněž doporučuji Pecháčkovu knihu Masaryk, Beneš hrad. Ta by vás mohla přeléčit z nekritického obdivu.

Abych vás navedl správným směrem, jedno heslo od TGM: Rozčilení není program.
30. 09. 2008 | 08:12

vajan napsal(a):

Klíčem k historii první poloviny 20.století republiky je Beneš. Bohužel. Zatím není úplná a pravdivá analýza jeho úlohy po ukončení I.sv.války (reparace), vztah k Němcům,Slovákům,Maďarům a Polákům (tedy všem našim sousedům), vztah k osobnostem politiky (Stalin, Dalaier,Hitler etc.). A to nikoli v roce 1938, ale za celou jeho karieru. Copak je náhoda, že např. Daladier prohlásil, že víc než Hitlera nenávidí Beneše? Tedy Mnichov byl důsledek, nikoli příčina.
30. 09. 2008 | 08:38

vajan napsal(a):

Největší chybou bylo že nám dali po Mnichově na výběr. Kdyby na nás Hitler vlítnul, nebylo by co těď řešit.Když máte na výběř:
živej srab nebo mrtvej hrdina
Vláda v 1938 vybrala alternativu živej srab, nevím za jakých okolností a to už nikdo asi nezistí. Co bylo na miskách při rozhodování. Jak se rozhodli, tak se rozhodli.Můžem teď polemizovat jestli správně nebo ne.No je jedno přísloví: Po válce každý generál.
30. 09. 2008 | 09:21

Pocestny napsal(a):

Vk - domníval jsem se, že jednou vyvrácené omyly už nebudeme znovu diskutovat
http://www.sds.cz/view.php?...

Zde se poslanec Soc. Dem. zcela upřímně vyznává z opravdových důvodů pro jejich zavedení, je při čtení toho stenozáznamu nutné mít napaměti, že třičtvrtě milionu občanů ČESKÉHO původu bylo tímto nuceno volit Národní Frontu.

Pane VK, toto jsou fakta, hrozně by mne mrzelo, kdybych si o vás musel myslet, že máte důvod je lobotomisticky ignorovat.
30. 09. 2008 | 09:34

Pocestny napsal(a):

Pepane, klidně se mrskejte, my si zdovoleím budeme dál povídat.

Opakuji radu od jiných - zvracejte tiše a stranou, dík.
30. 09. 2008 | 09:35

Pocestny napsal(a):

A ještě ten zmíněný odkaz
http://www.psp.cz/eknih/194...
30. 09. 2008 | 09:36

Pocestny napsal(a):

Pane VK, radarovou diskusi tu nebudeme rozpoutávat, ta patří pod jiné headlines.
Jen poznamenám, že obecně je u jakékoliv americké instalace, která brání obranyneschopnou Hokynářskou Unii, je zvykem bolševiků uspořádat kolem toho velký kravál. Takový byl, když v 80. rozmisťovaly USA rakety v UK, takový byl tehdy kolem posílení jednotek v SRN, dnes tyto země div neprosí USA o návrat, protože třeba odchod US Army z Německa znamenal zánik 35 tisíc pracovních míst jen v Bavorech, míst pro Němce, civilisty. Jinak jsem neslyšel nikdy žádné hekání přilehlých domorodců ani u Greenham Commons ani v Ga-Pa, kde byly americké vtrulníky. Tenkrát jim nevadili, dnes jim chybí.

Evropa by tak ráda chtěla být svéprávná politicky, ale to nejprve musí být svéprávnou de facto, tedy i vojensky. A to rozhodně není a ještě dlouho nebude.
30. 09. 2008 | 09:44

skeptický napsal(a):

Vznik multinárodního státu v sobě nese sémě vlastní destrukce.

Jeden by se měl zamyslet nad pohnutkami vnucovaného multikulturalismu.Kdo to řídí ,kdo mu slouží a proč.

Minulost nezměníme,přítomnost jak vidno taky ne,budoucnost nemáme.

Tak o čem je řeč.Živí to tak akorát historiky a novináře poplatné soudobé ideologii.

Skeptický
30. 09. 2008 | 10:57

Luba napsal(a):

Pane Hvížďalo,
dobrá, přestaneme si tedy lhát.

Zmínil jste se o tom, že účastníci "Mnichova" se dožadovali vydání jakýchsi Sudet Německu.

Nebylo co vydávat ani o čem jednat, protože Sudetenland prostě nikdy neexistoval.

Území, prohlášené henleinovci za Sudety, bylo vždy součástí Českého státu a žádná hranice zde neexistovala.
A z tohoto důvodu nikdy neexistovali ani sudetští Němci.
Byli to Němci čeští (Detschbömen), moravští (Deutschmährer) nebo slezští (Deutschlezier), nikoli sudetští.

Sudeťáci jsou totožní s henleinovci, kteří se systematicky snažili o zničení demokratického Československa.

Z tohoto důvodu není třeba jednat ani s panem Posseltem, představitelem tzv. Sudetoněmeckého krajanského sdružení, ani s jinými lidmi, kteří operují s tímto výmyslem pana Henleina a jiných nacistů.

Tací, kteří pojem Sudety a sudetští Němci užívají by si měli uvědomit, jakýto mem tím jaksi automaticky a často nevědomky oživují, a kdo ho "vynalezl".

Sudetenland vznikl účelově, aby byly podpořeny územní nároky českých Němců a dostaly punc "odvěké legitimity".
30. 09. 2008 | 11:35

Řeřicha napsal(a):

pqjed - Kde prosím pěkně píši o nekritickém obdivu k TGM a Benešovi? Neplést prosím ODKAZ s obdivem.

Co se týče "rozčilení", moje reakce jsou pouze protiváhou na Vaše typické, 300 let habsburky, nacisty a komunisty vygenerované čecháčkovské flagellantství, které ještě hrdě rvete do břicha vašich pseudo-historických "analýz". Z toho plyne, že na tzv. hodnocení s "historickým odstupem" jste vskutku ten „nejpovolanější“.

Historická analýza totiž, milý pane, neznamená, že si u PC, v teple vaší pracovny v roce 2008, vesele hodnotíte osoby, které sice za svého života a působení mj. i CHYBOVALY (bohužel), ale které zároveň neměly tu možnost dožít se roku 2008, zkrátka a dobře ti "hříšníci", na rozdíl od Vaší Eminence, postrádají náskok cca. 70 let...
Druhá důležitá věc - historický KONTEXT. Je s podivem, kolik "historiků" a pseudo-historiků v českých zemích vůbec nechápe, o co jaksi jde.
Např. v roce 1920 nemáte k dispozici nic jiného, než rok 1920. I kdybyste dokázal provést dvacetiminutovou stojku s trojitým saltem a vrutem bez rozběhu, nehnete s tím. Krom aktuálního data máte k dispozici pouze data MINULÁ. Z nich jaksi čerpáte vaše zkušenosti a úsudky. I v případě, že byste disponoval nadpřirozenými schopnostmi, jako vědma, či prorok, nebo mesiáš, máte OMEZENÉ POLE PŮSOBNOSTI v kontextu doby. Pracovat můžete jen s lidmi, kteří jsou poznamenáni dobou. Jelikož v roce 1920 se lidé nemohli simultánně klonovat, což nebude možné cca (hrubým odhadem) dříve než za 150 let od roku 2008, řekněme, můžete spolupracovat jen s tím, co máte K DISPOZICI...
Rozdíl je totiž v tom, že Historici (s velkým H) v zemích, nepoznamenaných 40 lety vymývání mozku a nezávislého úsudku, zkrátka nemají potřebu HODNOTIT historické osoby, nýbrž ANALYZUJÍ co se stalo, a PROČ se tak stalo. Analyzují SCHOPNOSTI a činy historických postav V KONTEXTU DOBY, nikoliv měřítkem optiky počátku třetího tisíiletí. Kdybyste si tudíž ODPUSTIL hodnocení TGM i Beneše a účelově nezpracovával (respektive "osekával" a upravoval) historická fakta podle vašich potřeb, nepletl si historickou (byť podstatně amatérskou, nicméně...) analýzu s fotbalovou disciplinárkou, měly by vaše repliky logickou posloupnost a vysokou úroveň. Nemluvě o absurdnostech některých „faktů“ (respektive vámi nabízených „ řešení“).

Takto bohužel zůstává velmi nepříjemný pocit z přečtení chytrolínské úvahy jakéhosi Švejkova pra-pra-levobočka. To je kontext české reality 1989-2008, do které já osobně nezapadám (nejspíše zahraniční a teprve post-1989 styk s těmito končinami...). Tzn., že i když chápu veškerou ubohost, malost a demagogii podobných postojů, krom svého názoru nemohu ČINIT - a to i kdybych k tomu měl mandát. Minimálně bych musel zvážit podporu stovek tisíc novodobých "Švejků" za zády. Opravdu to není tak jednoduchoučké, jako partička šachů a kibic, jestli jsem měl táhnout střelcem, koněm, nebo věží. Šachy jsou pouze hrou, milý příteli.
Jinak patos je mi rovněž cizí, na to jsem příliš český – tzn. typicky polské vyzdvihování jedinců, kteří toho „pokazili“ daleko více (ve srovnání s přínosem zemi, národu i zemím a národům ostatním), ale přesto zůstává jejich odkaz v amatérské obci (veřejnosti) nedotknutelný a prost jakýchkoli kritických analýz.
Ano, TGM i Beneš nebyli prosti chyb. Ten druhý o poznání zásadnějších. Na místě je však analýza, nikoliv však nadávky, chytračení a „co by kdyby“. Přičemž ještě nabízíte „alternativy“, které si v šílenosti nezadají ani s výčtem spojenců Rakousko-Uherska v hospodě U Kalicha. Podobné geniální úvahy tedy můžete zkusit v místě, tomu určeném, pokud možno před pořádným půllitrem plnotučné dvanáctky – budete mezi masochistickými posluchači (pra pra pra Švejkovy vnoučky) možná bezkonkurenčním hrdinou.
30. 09. 2008 | 12:09

Pocestny napsal(a):

skeptický - v kontextu Evropy máte asi pravdu, na jiném než národnostním principu to, zdá se, nefunguje.

Lubo, máte jistě pravdu v tom smyslu, že definice "Sudetenlandu" je produktem nacionálního socialismu německé provenience, stejně jako původ pojmu.

Nicméně, faktem zůstává, že tento nacistický termín byl opřen o realitu téměř 3 milionů Němců, kteří se od roku 1919 považovali za "sudeťáky" a od 13. století zcela doložitelně kolonizovali a osídlili lidupusté boehmisch pohraničí horského typu.

Na počátku byla přirozená úvaha místního kmenového vůdce posílit populus o obyvatele těch částí země, kam se autochtonní obyvatelstvo nehrne, protože obývá několika ticílety ponechanou paměťovou stopu kulturní krajiny v obklíčení středoevropským smíšeným pralesem. Na konci byla světová válka. Těch 600 let soužití s nimi nám rozhodně víc dalo, než vzalo, to že skončili jako zběsilá oposice v cizím státě, je zrovna tak naše, jako jejich vina.

Upřímně, Lubo od nástupu Beneše jsou po necelé století vztahy s Německem zatíženy sudeťáky. Nakonec nás zavlekli do války, byli její příčinou a to jim nikdo nezapomene.

V Protektorátě žilo dalších 800 tisíc Němců, ti se také "stali sudeťáky", protože o jejich odsunu už nemluvil ani Beneš (nahlas). Nahlásil 1,6 milionu, ale vyhnal 2,5 milionu.

Ono je tu zase příliš mnoho nepravd, smyšlenek a zavádějících proklamací, abychom mohli být jednoznační.

Pane Řeřicha, z vás příliš mluví víra, abych mohl tyhle výčitky brát vážně. Vám se kácí modla, tak naříkáte.
Vy jste tu zastáncem "jediné pravdy jeidného řešení", já si dovolím pochybovat, protože již povaha každé "historické křižovatky" nám dává na výběr z několika směrů.
Ano, vše je zde vyřčeno s tím, že vidíme v roce 1920 realitu dne a konfrontujeme jí s výroky politika jí adresovanými. Vidíme věcný rozpor mezi tvrzeným a současně se dějícím, vidíme premisy, kterým situace nijak nepřisvědčovala, vidíme mnohdy politiku zbožného přání a jeho frackovitého vymáhání na okolí, vidíme příliš mnoho otazníků, abychom mohli deklamovat s vykřičníky.

Zupácké řvaní na názorovou oposici je výrazem příslušnosti k tlupě. Ta totiž tímto principem počtu a hlasitosti bojuje neintonovanými skřeky proti artikulovanému názoru.

Váš příspěvek je prost všech kvalit po kterých v něm voláte, protože jako adorant pana Beneše jste vy tím, kdo toto téma větrat odmítá na principu odmítání hereze ve víře pravé.
30. 09. 2008 | 12:46

Pocestny napsal(a):

Jo a pane Řeřicho, pathos, ten vám jde náramně, gratuluji.
30. 09. 2008 | 12:50

Řeřicha napsal(a):

Pocestny - Považujete-li obraty jako např. "sebestředný čachrář" apod. za "artikulovaný názor", padá tím veškerá linie, či logika obsahu. Alespoň tedy v mých „přízemních“ názorech.

Promiňte mi tedy moje "skřeky". Ano, máte pravdu - nad těmito "artikulovanými názory" pana pqjeda se mi opravdu udělali mžitky před očima natolik, že jsem začal vřeštět. Moje "výkřiky", kde jmenuji konrétní osoby, data, názvy, apod., včetně kontextu, lze vyhledat výše a srdceryvně slzet nad mou neomaleností.

Holt jsem jenom člověk. Jako byli Masaryk a Beneš. Jako jsou rovněž dnes žijící odborníci - historikové a profesionálové v Německu, Francii, či Velké Británii.

Vy a pan pqjed jste však bohové - na vaše "artikulované názory", objektivnost a jiskřivou kritičnost opravdu nemáme.

Akorát mi nesedí vaše výtky o "jediné pravdě", či "jedniném řešení"... o tom se nikde nezmiňuji. Pouze se zmiňuji o kontextu - mj. i VERSAILLSKÉM kontextu - ve kterém museli Masaryk a Beneš manévrovat. Takže byli de facto odpovědní i za vyjednání versaillských absurdit, hovada jedna.

Moc Vás tedy prosím - slova o "jediné pravdě", či "jediném řešení", mi nepodsouvejte. Jsem jenom člověk, nikoliv bůh, tak jako vy, abych nalezl v těch nejtěžších a nejsložitějších podmínkách, obklopen kolegy, kteří chybují ještě VÍCE, nežli já (a to už je co říct - jsem totiž pěkné kvítko... Tzn. platí logicky – chybuji trochu, kolega hodně – jsem větší tupoun a svině, alespoň podle mých potomků), nějaké JEDINÉ ŘEŠENÍ, či JEDINOU pravdu.
Nesuďte mě tedy podle sebe. Nemám na vás a na vaše bezchybné myšlení. A nemluvte o víře - jsem ateista, díky bohu. Pravdu má jen Bůh. A co se týče jediného řešení, jedna nádherná bytost s tzv. KONEČNÝM ŘEŠENÍM již přišla. Masaryk či Beneš to pochopitelně nebyli. ;)
30. 09. 2008 | 13:19

Řeřicha napsal(a):

P.S. - Jelikož (předpokládám) nechodíte s panem pqjedem po povrchu matičky země již od roku 1850 (bohužel, kéž by tomu tak bylo), rád bych se od vás dozvěděl, kteří bohové tu v ČSR byli před vámi, aby zachránili mír a blahobyt v Evropě, na rozdíl od těch zlotřilých TGM, Benešů a jiných „čachrářů“.

Možné je, že se jen drze ptám - bohové, pokud v Evropě tehdy byli, se pravděpodobně vyskytovali výhradně v Německu, Polsku, či Maďarsku. V ČSR, tom absurdním státním útvaru, nejspíše nikoliv, anebo museli "být šílení" - proto ten smutný výsledek.

Pokud jsem se zase zmýlil (jak je mým hříšným zvykem), opravte mě prosím, pane Profesore. ;)

Předem děkuji,

S úctou, respektem a pokáním,
Řeřicha
30. 09. 2008 | 13:31

Kral napsal(a):

vy jste nepochopili o co herr poczestnymu jde? Jako prava ruka berndta posselta ma jen jeden cíl. Otravit vsem debatu a pak tady hlasit sudetska moudra. Jen zmenil taktiku ale nakonec vzdycky vyplave na povrch pohrdani Cechy.Je to otevrena nadrazena zumpa.
30. 09. 2008 | 14:19

Pocestny napsal(a):

Pane Řeřicha, já zdovolením tvrdím, že tlupa dělá skřeky, o vás tam bylo zupácké řvaní.... stačí, když nebudete z protisotijících názorově dělat stvůry a běsy s buhvíjakými úmysly a pod buhvíjakým žoldem.

Ti dva vyjednali mnohé absurdity, v tomto ohledu bych dokonce povedl učedníka nad mistra, kterého v konci omlouvaly nejen zásluhy a kult jinými pěstovaný, ale i zdraví a prostý věk, to samé ponechám Benešovi pro leta 1947 - 48, ale tím je má velkorysost u konce.
Také mne spíše než to, co se známým výsledkem Beneš vykonal za současné nesxchopnosti TGM mu v lecčem zabránit, zajímá vše to, co mohl udělat jinde a neudělal.

Vaše deklamace o nějakém náhradním hrdinovi jsou prázdné. Tito dva udělali vše proto, aby se stali následníky trůnu, domnívám se, že zatímco TGM si svůj "nárok" obhájí, Beneš rozhodně ne. Nicméně, svými skutky vyloučili skutky jiných, proto nemůžeme posuzovat alternativy, které nevznikly.
Beneše nelze z dějin vypárat jako Clementise, nemusíme se tedy bát jeho demytizace, protože jeho pohled na vztahy s Němci sdílet nechceme, nebudeme a proto je čert sper.
Jediné, co zbývá, je omluvit se Němcům za to, že jsme podlehli zvířeti a z role nevinné oběti jsme se pasovali na "všehoschopné" jako oni. Němci už 60 let ukazují, že mohu být jiní, my zůstáváme stejní... zpozdile, trapně, stařecky.

Co zbude z té palčivé nenávisti k německému, až vymřou její nositelé? Nic. Protože ti, co za dvacet let u toho budou, budou mít jiné starosti, než rozesírat vztahy nenávistí hlupáků z kopanic.
Pak si jen s lítostí řekneme, že jsme nemohli říci pravdu, dokud naši rodiče, ve lži zrození v té lži i nezemřou, protože si to tak přáli.

O Neronovi napsali soudobí apologetové spoustu chvalozpěvů, jen co všichni vymřeli, stal se symbolem grázlovství a je jím už dva tisíce let.
30. 09. 2008 | 14:19

Pepa Řepa napsal(a):

Pocestny napsal(a):
Pepane, klidně se mrskejte, my si zdovoleím budeme dál povídat.

Opakuji radu od jiných - zvracejte tiše a stranou, dík.
------------
Pane pocestný, můžete mi udělat jednu laskavost?
Pokud se na vás neobracím, nejmenujte mne.Já s Vámi nechci nic mít společného.

Říkejte si tady co chcete a jak chcete, je to vaše právo. Po tom, co jste mne začal titulovat "Českou sviní",já o debatu s Vámi ale zájem skutečně nemám. A nepamatuji se, že bych s Vámi chodil do školy, abyste mne tak familierně oslovoval.

Obracel jsem se na pana VK. Myslím, že to je dospělý člověk, který se dokáže vyjádřit sám, pokud bude potřebu cítit.Pochybuji, že jste mluvčím pana VK.
Jste li mluvčím někoho jiného, je to Vaše věc.Do toho mě nic není.
30. 09. 2008 | 14:40

Řeřicha napsal(a):

Kral - Že mě to propánakrále dříve nenapadlo! Ty absurdity byly natolik neuvěřitelné, že zastřely v mých očí, odkud vítr vane! Díky vám, pane. ;)

Pocestny - "Jediné, co zbývá, je omluvit se Němcům za to, že jsme podlehli zvířeti a z role nevinné oběti jsme se pasovali na "všehoschopné" jako oni."
No konečně jste se vybarvil. S panem Králem a jeho klíčovou poznákou to dohormady zapadá, jak klíč do zámku. ;)

Herr Pocestny; máte pravdu, je to strašné, "die tschechischie schweinerei" je zkrátka nepoučitelná sebranka. V tom jsem s vámi zajedno. ;D
To správné pochopení projevili jen pánové, jako Emanuel Moravec a spol. Chvála jim!

Fakt, že se stále hodně lidí na západ od českých hranic nechápe, co se vlastně 8.května slaví a pletou si německý odkaz s nacismem, přičemž vytahují vzkazky typu "NĚMECKO tu válku prohrálo, proč slavit???", je vykonstruovaný a podružný. A Pan Posselt se jistě za Mnichov omluvil nejméně 100x, čímž jistě překonal omluvy a stud britů i francouzů na věky věkův amen, zatímco pan Havel.... No možná jednou za ten odsun, rošťák jeden. A pan Klaus - raději bez komentáře.
Odpovědi na moji klíčovou otázku se mi tedy nedostalo. I když vlastně - dostalo. TGM s Benešem jsou zaklínadla sudetských mučedníků a hrdinů z ČR, kteří konečně nastoupili cestu pokání. Druhou světovou válku de facto vyvolali oni. Ještěže jste mi otevřel oči, už jsem v to nedoufal.

S úctou,

Řeřicha

...
30. 09. 2008 | 14:43

Řeřicha napsal(a):

Abych doplnil - "oni", ve smyslu tandem TGM + Edvard Beneš
30. 09. 2008 | 14:46

Pocestny napsal(a):

Ne Karle, slušný Němec, vzdělaný Němec připouští své sudeťáky, my jen musíme připustit existenci svých bolševiků. Ti byli o Beneše ke konci války opřeni patami, nikdo bolševikovi nepomohl více než Beneš.
V roce 1945 udělal Edvard Beneš mocenský deal se Sověty a lokálními bolševiky, připustil mocenskou "oblohu" pár dalších korporovaných zástěrek demokracie a dorazil Československo Košickým vládním programem. To byl konec počátku bolševismu u nás - ne počátek konce demokracie. Ve volbách 46 se jen zpětně legalizovalo to, co počalo 6.4.1945 v Košicích. Od Košic po volby presidentské v roce 46 bylo učiněno vše, aby po roce příprav přišly poslední dva kroky k převzetí moci - Marschallův plán a únor.

Obrazem bídy budiž pak konec "demokratů" z té čtyřčlenné stafáže, která posvětila vše, co se od dubna 45 do února 48 v "dobré víře a následování svého vůdce. Byla odejita, ale jejich patron a leader dál vysedával na stolci velkého šéfa jako prázdný artefakt vlastní ideje.
30. 09. 2008 | 14:54

Pocestny napsal(a):

Pane Řeřicha, vy se roztomile čertíte. Posselt je tema vaše, kromě Mnichova a Prahy ho nikde nikdo nezná.
Váš oslí můstek - kdo není zastáncem bolševických metod zacházení s lidmi, je tedy zastáncem nacistických metod zacházení s lidmi je stejně zábavný, jako teze o dvou mužích, kteří něko před něčím zachránili.

Masaryk by vám suše vysvětlil, že stát tu není od vaší záchrany, ale naopak vy, abyste svůj stát bránili,

no a pan Beneš nejprve "zachránil mír", poté sám sebe, jenom zapomněl letní klobouk a 13,5 milionů lidí, které vedl.

Takových mesiášů jen více, národ bude otužen....
30. 09. 2008 | 15:02

Pocestny napsal(a):

Pane Řeřicha, proč jen mám pocit, že víte víc o německém 8.5. než o vlastní historii?
Já vím, ta debata je nefér, nejsem osobně angažován, nemusím se dopouštět "dobového" postoje k vlastní minulosti. Tam někde je hranice mezi historií a propagandou.
30. 09. 2008 | 15:06

Honza napsal(a):

Ad: Řeřicha & Pocestný:

Pánové, nemá smysl se hádat...radši si přečtěte článek, so si o Češích myslí jiní...
http://blog.aktualne.centru...

(Romann - Komentář + obsažený weblink)
30. 09. 2008 | 15:40

Řeřicha napsal(a):

Pane Pocestný, chyba lávky - už se opravdu, ale opravdu nečertím. ;)
Naopak, nyní jste mi zvedl náladu.
Pochopitelně je téma vysídlení velice smutným tématem. Ale vytrhovat jej z kontextu a Beneše spojovat výhradně s otázkou Sudet, činit jej odpovědným prakticky za vše možné i nemožné, a s trochou dobré vůle např. i z vypuknutí druhé světové, krachu na burze, či bolševiky vyvolaného hladomoru na Ukrajině, je věru ukázkou vašeho nadhledu, pane "oslí můstku".

Tezi o jakési "záchraně" nechápu, stejně jako vzkazky o "mesiáši".
Opakuji a snažně Vás prosím, podsouvejte si vaše vnímání a postoje jenom vám podobným... můžete si s nimi třeba hýčkat památku jednoho "mesiáše" s knírkem. Vlastně ne - je tu teze, že měl možná českou babičku, nebo tak něco. Ruce pryč od něj!
Co se týče propagandy, strýček Goebbels by z Vás měl radost. Takhle si vytřít zadnici s kýmkoli by nedokázal ani v jeho nejlepších letech. To chce pořádnou dávku odvahy a demagogie.

Enschuldige mir, pitte; ale debatu s Vámi končím, protože mám vskutku užitečnější věci na práci, než zbytečnosti, stejně jako je absurdní přesvědčovat larvičku kůrovce o tom, že jeho tatínek a maminka jsou pro člověka škodlivý a obtížný hmyz.

S úctou,

Řeřicha

...
30. 09. 2008 | 16:16

pgjed napsal(a):

Pane Řeřicho, nejste příbuzný s s. Kojzarem? Obdivuhodný výlev, nicméně nevěcný a nekonkrétní. Napsal jsem, že M+B byli od poloviny dvacátých let velmi tvrdě kritizováni. Ty kritiky byly věcné a systémové. Ti kritici neměli rovněž nic jiného k dispopzici než daný okamžik a historii. Přesto docházeli k diametrálně rozdílným závěrům. M+B se však těmito alternativami ani nezabývali. Jejich obvyklou metodou bylo s pomocí oddaných novinářů poplivat a zadupat. Těmi oddanými byli třeba i Čapek, nebo Peroutka. Peroutkovi se to rozleželo až dlouho po válce. Odpor vůči E.B. byl ve 30 letech takový, že jeho volba presidentem proběhla teprve po vlně Masarykových intervencí. Mezi kritiky byl třeba i J.A. Baťa, jehož zdrcující rozhlasový projev z prosince 38 si pamětníci pamatují dodnes. Beneš se nepoučil. Jeho zlovolná msta právě na J.A.B. je vám snad dostatečně známá.

Tudíž chceme-li hodnotit dobové reálie bez deformací časového posunu, máme měřítko. Ostatně sám E.B. mnohé přiznává. A mnohé odhaluje i korespondence M s B.

S mými názory nemusíte souhlasit, ale diskutujme s věcnou argumentací a ne hysterickými výlevy bez obsahu.

Přeji pěkný večer.
30. 09. 2008 | 18:47

VK-Can napsal(a):

Teprve dnes jsem zjistil opet "sotka".
Horejsi vstup nepsal pan Pocestny, ale ja - VK-Can panu Pocestnemu.
30. 09. 2008 | 19:08

Řeřicha napsal(a):

pqjed - pokud někdo "plival", šlo především o plivání na Beneše, a bolševikům to šlo nejlépe. I v "umělecké" tvorbě - viz. velkofilmy typu "Sokolovo", nebo "Dny zrady".

Co mi na to řeknete? Otakar Vávra byl génius a měl tentokrát výjimečně pravdu? Někteří parchanti jsou i naši parchanti? Trocha schyzofrenie neuškodí?

Vaše "věcnost" lze snadno vyčíst - píšete jen o "kritikách" a "kriticích". "Věcnost" jejich obsahu nějak nevytahujete na světlo. A berete si do úst i Čapka? Vskutku úsměvné... :D

Zatímco na moje "nevěcné" a "nekonkrétní" výlevy jste ještě neodpověděl - krom vaší "interpretace" analýzy dobového kontextu. Nic překvapivého.

Přeji dobrou noc, pane profesore.

S úctou,

Řeřicha
30. 09. 2008 | 19:44

VK-Can napsal(a):

Zdravim Pepo Repo.
Co se týče těch lepých děv na Vami doporucenem linku, tak bych rekl, ze jazykem, kterym mluvi je jaksi vedlejsi. Pro vetsinu mužů.

Musim take dodat, ze pusobeni zemske pritazlivosti na moji telesnou schranku a jeji prislusenstvi ziskalo pred nejakou dobou prevahu a udelalo z nekterych mych aktivit uz jen vzpominkovou zalezitost.
I kdyz tomu vzpominani se venuji rad a s urcitym stupněm nostalgie.

Jinak nevim proc, ale nejak jsem nepropadl vášni sebemrskačské. Asi budu trochu cimprlich!
30. 09. 2008 | 20:03

VK-Can napsal(a):

Pane Pocestny.
Mohu Vas ujistit, ze fakty jsou pro mne velmi dulezite.
Nevim, jake omyly byly vyvraceny, ale myslim, ze to ztraci podstatu.

Co se tyce bilych listku, tak ve volbach roku 1946 byli temer totalne ignorovany a nemely vubec zadny vliv na vysledky voleb!
Az ve volbach roku 1948 se staly dulezitym faktorem. To je, co jsem mel na mysli.

Ohledne toho radaru, bohuzel mame kazdy z nas neco jineho na mysli.
Myslim, ze uz je to stejne jedno.
Opet bychom se dostali do zacarovaneho kruhu, coz povazuji za ztratu casu.
Debatu jsem zacal Vasim oslovenim a tak si ji dovolim timto skoncit.
30. 09. 2008 | 20:42

Miloš napsal(a):

Pěkně se to v roce 2008 panu Hvížďalovi poučuje a mudrluje - zřejmě ale nemá ani ponětí o tíze skutečné situace, které byl tenkrát Beneš vystaven. Dalo by se dlouze argumentovat, ale uvedu jen body, které podle mého v diskuzích často chybí:

- uvědomte si pane Hvížďalo, že dohoda z Mnichova nás z pohledu mezinárodního práva stavěla do pozice viníka konfliktu, pokud by k němu naše obrana Sudet vedla

- uvědomte si, že "odhodlanost české armády" je nutné vidět i optikou tří a půl miliónové německé "menšiny", která v armádě samozřejmě měla své zastoupení - kromě vnějšího konfliktu by tedy došlo i ke konfliktu vnitřnímu

- situace neměla jiné řešení, ať jsme chtěli, nebo ne. Kdo chce, může to Benešovi vyčítat, ale vypovídá to o neznalosti souvislostí. Pro mě by Beneš hrdina - každý jiný by se po takovém traumatu sesypal, on však svou exilovou diplomacií dosáhl ještě během války anulování Mnichova a začlenění Československa do vítězného tábora
30. 09. 2008 | 22:26

Honza napsal(a):

Ad: Řeřicha:

Při "googlovani" na téma Beneš jsem narazil na jeden dokument maďarského autora (v anglickém překladu), který strávil 17 let studováním dokumentů a faktů spojených se jménem E. Beneše, včetně jeho děl. Článek má zajímavý název:

BENEŠ. Statesman or charlatan? The plans and the reality. 1908-1948

http://www.hungarianhistory...

(Word-dokument, 407 stran!)
30. 09. 2008 | 23:57

pgjed napsal(a):

Pane Řeřicho, Držte se prosím tématu a doby. Neřešíme zde postoj komunistů k Benešovi. Tan se ostatně účelově měnil dle potřeb. Ostatně mě jejich stanoviska nikdy nekonvenovala. Vždy jsem stál na druhé straně barikády. Neřešíme zde ani "umělecká?! ztvárnění" pana Vávry. Řešíme vývoj zahraniční politiky RČS, případně vztahy M+B k vnitřní konzervativní demokratické opozici spolu s jejich národnostní politikou a kapitulaci v r. 1938, jako výsledek toho všeho (předvídatelný?, zákonitý?).

Na jedinou konkrétnost vašich replik, to je kontext doby jsem vám již odpověděl. Teď dokonce podruhé. K blábolům o Švejcích, půllitrech a Národním odporu se nehodlám vyjadřovat.

Máte-li zájem o věcnou diskusi, držte se prosím věcné argumentace. Jinak to budeme muset pro beznaděj na vaší straně ukončit. :-)
01. 10. 2008 | 07:51

Honza napsal(a):

Ad: pgjed

Ve výše uvedeném dokumentu jsou uvedeny písemné požadavky a obsah ústního, zhruba 3,5 hodinového Benešova projevu, jak při Versaillske mírové konferenci obhajoval československé požadavky na území a vedení budoucích hranic. (Zhruba od str. 137).
Podle nich by se dalo souhlasit s někým, kdo se výše v diskusi domníval, že Mnichov nebyla žádná příčina, ale spíš jenom důsledek (následek) této "mírové konference".
01. 10. 2008 | 08:40

pgjed napsal(a):

Honzo:
Mírová konference ve Versailes samozřejmě byla velkým divadlem a současně jen malé zaškobrtnutí na cestě k realizaci velkoněmeckých tezí. Benešovi je třeba s pochvalou přiznat, že svou roli sehrál výborně. Rubem budiž to, že po vystřízlivění byli na něj všichni účastníci naštvaní. To se mělo diplomatickou cestou a dvoustrannými ústupky postupně uhladit. K tomu ale nedošlo. Naopak, špičky se hrotily až do podoby válečných kopí.

Vážným faktorem pak byly jednak válečné reminiscence v Anglii a Francii, trauma ze ztrát v konfliktu, s jehož vznikem vlastně neměli nic společného a následný celospolečenský pacifismus. I toto bylo třeba překonávat. Společnost národů však fakticky vzala za své dříve, než pořádně začala. Bylo tedy třeba dvoustranném diplomacie.

Také historická nechuť francouzů k jakékoliv spolupráci s kýmkoliv v Evropě hrála roli.

Nemyslím, že Mnichovu bylo možné zabránit. Je však značně pravděpodobné, že řadu věcí bylo možné řešit dříve a jinak a tím vytvořit jinou celkovou konstalaci. Rovněž nepřijetí kapitulace by mimo jiné znamenalo vytvoření naprosto jednoznačných dělících čar ve vnitropolitické i zahraničněpolitické sféře, což mohlo znamenat zásadně jinou poválečnou situaci pro ČSR.

Víte termín šarlatán již sám o sobě svědčí, že onen maďarský historik ještě nemá dostatečný odstup. Každý dělal co uměl a výklad konkrétních událostí pak může být účelově různý. Je jednoznačné, že Benešovi se podařilo, díky plně funkční zemské samosprávy prokázat historičnost zemí české koruny, kterou nepopřeli ani Habsburkové. Problém byl spíše s jižní hranicí Slovenska, kterou bylo třeba uměle vytvořit a s postojem poláků, kteří, když dostali Halič a Krakovsko, chtěli i věci, které jim nikdy nepatřily. Nebylo to fér, ale byla to hra. A dnes te těžké přiznat se k historickým levárnám.

Patří k nim i velkomaďarská idea, která doutná dodnes. Maďaři ve Versailes nedopadli dle svých představ a tak si hledají obětního beránka a viníka v Benešovi.
01. 10. 2008 | 09:24

Honza napsal(a):

Ad: pgjed:

Samozřejmě, že se nedá každé dílo a dokument brát za "Modlu" (pokud tedy nejste příslušníkem nějaké sekty :) ). Taky jsou občas práce autorů ovlivněny jejich původem, národností, politickou příslušností atd. (vědecké práce by se toho měly vyvarovat, ale někdy to úplně neplatí - především v takových oborech jako historie, náboženství a pod.)
Ale má to smysl v tom, že se nějaká událost, záležitost, dá srovnat z jiných pohledů, nejen toho oficiálního, který nám je předkládám vlastním státem.
Francie a Anglie byly "šedou eminencí" nejen před a při Mnichově, ale i ve Versailles, dokonce se prosadily i proti Americe (Wilson). Kde jsou důvody, příčiny jejich zájmu a aktivit? Nevím. Ale v tom dokumentu je i zmínka o zednářských lóžích. Jaká souvislost by se dala hledat z tohoto směru?
01. 10. 2008 | 09:55

Řeřicha napsal(a):

pqjed - ohledně vašeho zestručnění mé reakce z 29.09.2008 23:34:26 - vybral jste si jenom půllitry, Švejky a národní odpor, avšak něco málo tam zbývá - jedná se o to nejdůležitější, aneb o historická fakta.

Vaše poslední replika se kupodivu diametrálně liší od toho, co jste napsal 29.09.2008 17:08:11.

Na druhou sranu nechápu, proč kritizujete Maďara za používání termínu "šarlatán" a sám vytahujete termíny, jako "čahrář" apod.

Beneš je již dávno historickou postavou, nikoliv soudobou. Nesuďme jej proto, máme-li úroveň - soudit jej mohou jen ti Švejkové nad půllitrem prazdroje. ;)
Chyby bohužel udělal, nejvíce mě mrzí malá (ne)spolupráce s německými demokraty v PS a odstoupení Podkarpatské Rusi (dá se brát jako zrada Rusínů, jelikož si to chudáci pěkně vyžrali - "kulaci" a spol.). Činit z něj však osobu, srovnatelnou s Chamberlainem, či Daladierem, ba i něco horšího, je už hodně přes míru. S objektivitou a historickým odstupem to již nemůže míti nic společného.

S úctou,

Řeřicha
01. 10. 2008 | 10:03

Pocestny napsal(a):

Pane Řeřicha, právě naopak, je nesmyslné vytrhávat Beneše z kontextu doby, protože byl politikem rozhodně s Chamberlainem, Daladierem, Hitlerem, Mussollinim, Beckem, srovnatelným, protože s nimi hrál ty šachy. Je proto nepochopitelné, že se tu snažíte říci, že on byl jakýmsi bílým koněm v tom spoku.

Byl jen první, kdo prohrál svou partii.

Až přestaneme vidět modlu, konečně se dozvíme, kdo Eduard Beneš doopravdy byl.
01. 10. 2008 | 12:28

Pocestny napsal(a):

Honzo, pochopte jednoduchost faktu, že od Locarna se naše a potažmo tím i francouzské zájmy ve střední Evropě rozcházely s politickou vůlí UK. Tedy, situace, kdy by vůči nám měli být Britové od Locarna nějak povinováni je naprostá smyšlenka. Je první záhadou, jak se teze o "vůli Británie nám pomoci" u Mnichova vůbec ocitla. Každý zasvěcený ji v soudobé ralitě musel považovat za naprosto chimerickou, až kultovní.

Francie si sice přála vytvořit svou východní spojeneckou velmoc, když Rusko zmizelo v pekle bolševismu. Zároveň ovšem v roce 1925 befinovala svou stance Maginotovou linií, která jasně ilustrovala hranice francouzského vojenského angažmá.

Veřejné mínění v obou zemích bylo dlouhodobě pacifisticky naladěno, odezva hrůzných ztrát a reflexe zběsilosti První Průmyslové války inhibovalo jakékoliv "národní obranné nadšení". Obě země byly hluboce podvyzbrojeny, hotovost na minimálních mírových stavech a nic z toho, co jsem popisoval výše, s nimi nehlo.

Jak mohl někdo očekávat, že se to změní? Očekávat, že Francouzi náhle podniknou to, čemu se dvacet let pečlivě vyhýbají?

Trochu to připomíná víru v Mesiáše a jeho brzký příchod, ale nevidím tam mnoho inteligentní politiky.
Až příliš to však připomíná krach obvyklé místní metody vydírání demokratických pravidel pragmatickými kšefty. Když někoho nutíte vám něco slibovat, většinou to nedodrží.....
01. 10. 2008 | 12:39

Řeřicha napsal(a):

Pocestny - S vámi pane již nekomunikuji.

Naposled učiním "vysvětlující" výjimku.

Tedy za prvé : Nezměnil jste Váš styl a zase mi předhazujete jakousi "modlu", či "bílého koně".

Beneš pochopitelně nebyl "bílým koněm", ale v otázce kompetencí, schopností, prozíravosti, či některých morálních kvalitách opravdu není srovnatelný, co do "kvality", s takovým Chamberlainem, Dlaladierem, natož Beckem. Což Vás asi opravdu trápí nejvíce a snažíte se ho ze všech sil post-mortem protlačit do této party.

Opakuji naposled, že i kdyby (když už chcete znovu sklouzávat do "by") čněl tisíc mil nad těmito politiky s tragickým historickým odkazem, zásadněji by sled událostí neovlivnil, pouze poupravil, či pozdržel (s nezbytnou dávkou zázračného prozření politických i ekonomických čelních představitelů v okolních státech). Já vím, určitě Vás mj. trápí i to, že z něj nelze ani v naprosto diletantských a demagogických tvrzeních činit jakéhosi "Miloševiče" tehdejší ČSR, protože k tomu nezavdal ani tu nejmenší příčnu (co se týče předválečného stavu). Takto jej lze osočovat pouze z POST-tragických záležitostí, jako byl odsun. Ne však PRE. S tím již nic nenadělají lidé Vám podobní ani s tou nejlepší demagogií pod sluncem.

S úctou,

Řeřicha
01. 10. 2008 | 12:44

Řeřicha napsal(a):

Ještě si dovolím vyjádřit se k Vaší replice adresované Honzovi.

číslo 1. – „Francie“ (kdo tam za 20 let - všichni?) out, „Británie“ (kdo tam za 20 let - všichni?) out, naprostá nemožnost praktické spolupráce a spojenectví, nic by s nimi nehlo.

číslo 2. - Beneš nehnul s Maďary, Němci, Rakušany, Poláky, Američany, atd., atd., je zodpovědný za jejich postoje a politiku, místo záchrany Evropy a ČSR (v tomto případě nevím čeho vlastně byste chtěl, ČSR s panem pqjedem milujete asi jako muňku na přirození...).
Nemluvil s nimi, nenašel žádné správné řešení, poštval si je, chudáky a za všechno je zodpovědný zkrátka on, včetně versaillského uspořádání, okupace Porýní a invaze Mandžuska.
Promiňte mi to, ale pokud by jedna jediná osoba z gruntu věci obhajovala č.1 i č.2, bylo by na místě pochybovat o její duševní rovnováze. Slovo schyzofrenie sice ještě není na místě, ale přeci jen...
01. 10. 2008 | 12:54

pgjed napsal(a):

No vida pane Řeřicho, že to jde. Za historickými fakty si stojím. Máte-li pochybnosti, tak vůči kterým konkrétně?

Má poslední replika se zcela jistě nikterak nepopírá s replikou z 29. 9.17:08. Jak jste prosím na něco takového přišel? Vždyť já se tam o okolnostech Versaileské konference vůbec nezmiňuji. Budiž to tedy alespoň známkou toho, že nesoudím, jen hodnotím a to naprosto bez nároku na absolutnost svých závěrů.

Maďara kritizuji za to, že jeho termín je účelovým osočením, které nemůže nijak doložit historickými fakty. Ostatně brilantní, historicky věrohodný Benešův výkon ve Versailes při zdůvodňování oprávněnosti obnovy českého a slovenského státu vešel do dějin. A mladému Benešovi vynesl zasloužený obdiv a punc vzdělance.

K termínu "čachrář", a ještě někdy používám označení Masarykův pohůnek na špinavou práci, jsem se přiklonil po přečtení knihy K. Pecháčka: Masaryk, Beneš, Hrad. Její přečtení jsem vám ostatně doporučoval. Je to výběr důvěrné korespondence mezi M. a B. jen nepatrně doplněný základními historickými poznámkami. Do té doby jsem měl vůči oběma významným politikům jen dílčí výhrady. Po několikrát opakovaném přečtení zmíněné knihy a následném doplnění četby další literatury jsem dospěl k názoru, že označení čachrář je ještě eufémizmus. To co ti dva vyváděli za kulisami manipulativní masarykovské demokracie a kam až byli ochotni zajít, to je mimo jakýkoliv komentář.

S Daladierem a Chamberlainem jsem Beneše sice nesrovnával, ale musím ocenit, že je to dobrý nápad. Stála by za hřích srovnávací studie, kdo nadělal více a vážnějších škod.

Jinak to, co vadí na Benešovi vám, mu vytýkám i já jako hrubou chybu.

No vida. Naše diskuse nabrala lepší směr. Pěkný den přeji.
01. 10. 2008 | 16:19

Honza napsal(a):

Ad: pgjed

Vidíte, trochu si sám sobě odporujete... Maďara kritizujete za to, že používal slova Šarlatán a že nepoužíval historická fakta. Ale je to jeho názor, je jiný, než Váš, ale má právo, jej vyjádřit, tak jako Vy.
Za prvé, kdybych chtěl někoho označit Šarlatánem, tak bych určitě nestudoval jeho život, jeho díla a spousty dokumentů týkající se jeho 17 let, Vy snad ano ?
Za druhé, ten autor uvádí spousty pramenů, ze kterých čerpal, jistě by nebyl problém, když by člověk chtěl, si údaje ověřit.
Vy říkáte, že jeho rétorický výkon a dosažený úspěch mu vynesl zasloužený obdiv a punkt vzdělance - bylo tomu tak opravdu všude?
Jinde mají jiný názor, nemají snad na to nárok? Jak rozhodnete, že je Váš nebo jejich názor správný - zvláště u něčeho, co leží tolik let zpět a pamětníky z té doby se nedá najít moc lehce ?

Ještě bych se zeptal, odkud berete jistotu, že Slováci chtěli mít společný stát s Čechy ? Když měli tu šanci (nejen jednou), tak se osamostatnili, proč ?

Neberte to jako nějakou kritiku, nýbrž jako úplně normální argumenty k diskusi, snad to tak chápete.
Díky a hezký den.
01. 10. 2008 | 16:49

pgjed napsal(a):

Ad Honza:

- Beneš byl zednář. Nevím přesně členem které ze dvou českých lóží byl, ale byl zednář se vším všudy. I Masaryk měl velmi obdobné sklony. Viz jeho tajný spolek "Mafia".

- Jiný pohled samozřejmě má velký smysl. Dokonce si myslím, že na určité historické faktograficky jednoznačné události se pohledy budou vždy různit. Je to dáno např. historickým zájmem toho kterého konkrétního národa. Abychom se drželi maďarů, zřejmě nikdy nestráví, že přišli o Horní zem, po více než tisíci letech. A slováci, kterých spousta padla za oběť pomaďaršťování, na které dodnes poukazují, si jen těžko přiznají, že se pod maďary dostali vlastní neuváženou odstředivostí vůči Moravě. Sjednocení pohledů by tedy znamenalo popření národních zájmů. Různé pohledy tedy, pokud nepřinášejí nová zásadní fakta jsou tedy cenné především jako sonda do postojů a východisek autora.

- Nemyslím, že by dnes alespoň náš stát předkládal nějaký oficiální výklad historie. Naopak myslím, že liberalizace výkladu historie, ale i třeba literatury, je téměř absolutní. Dostal jsem se před lety, když starší dcera chodila na gympl, do jakýchsi polemik s její profesorkou, zřejmě zažranou komunistkou. Naši polemiku uťala rázně: "já učím a na mě záleží, co a jak učím". Až to není dobře, že není alespoň hrubý oficiální nástin našich dějin. Bylo by třeba vyplenit plevel po Nejedlém a Jiráskovi, přitakat spíše Pekařovi, než Masarykovi...
01. 10. 2008 | 16:59

pgjed napsal(a):

Ad Honza k druhé replice:

- K tomu co jsem napsal v souvislosti s Versailes a Benešem. Po skončení války se fakticky rozpadlo R.U. a částečně Rusko a Turecko. a bylo třeba řešit hranice nástupnických zemí. Zatímco o řadě zemí bylo všeobecně známé povědomí o historické hranici, v případě Čech Moravy, Slezska natož Slovenska, žádné povědomí nebylo. Všechno to bylo R.U. Na sever Slovenska byl Halič, rovněž území R.U. Bylo třeba nalézt historické dokumenty a o jejich smyslu přesvědčit účastníky konference. Samozřejmě, že se to nelíbilo těm, kteří si na tato území rovněž dělali zálusk. A některým to zůstalo dodnes. Ten šarlatán je v názvu, který sám citujete. Chápu-li dobře smysl toho slova, je to člověk užívající okultních praktik, čili nevěrohodný ve svém konání. Takový Beneš ve Versailes určitě nebyl, byť jsem to studoval jen příležitostně.

- O záměrech slováků svědčí Pitsburská dohoda a Martinská deklarace. Pitsburská dohoda pak svěčí i o oprávněnosti požadavků slováků na autonomii. Což Masaryk velmi neseriózně a velmi tvrdě popíral. S Benešem zabránili Hlinkovi v účasti na konferenci v Paříži, kde chtěl pohlídat právě tu autonomii pro slováky. Nejprve mu zabavili policejně pas. Když se pokusil vycestovat na falešný, zavřeli ho, bez soudu, snad na více než rok. Přesto Hlinka nikdy neusiloval o odtržení Slovenska. Ale vedlo to například k roztržce se Šrámkem, kterému H. vyčítal, že se ho dostatečně důrazně nezastal. Jenže Šrámek sám byl v Těžkém postavení. Katolíci a lidovci také byli Masarykem vyhlášeni za úhlavní nepřátele mladé republiky.
01. 10. 2008 | 17:35

Honza napsal(a):

Ad: pgjed:

Beneš i Masaryk byli zednáři, stálo to letos v březnu v Lidových novinách v článku ke sjednocení dvou největších českých lóží.
Do jaké míry to souvisí s tou Anglií a Francií, o tom se moc nepíše a asi se nedozvíme. Ostatně nebyli jediní prezidenti, kteří by byli členy nějaké lóže, to možná je zajímavé...

Do jaké míry Benešovi opravdu záleželo na Slovensku jako části budoucího státu a do jaké míry to bylo přání někoho jiného, to ví snad jen on. Jenom bylo trochu zvláštní, jak zdůvodňoval budoucí hranice Československa v té oblasti - jako silný ekonomický stát mělo mít Československo přístup k moři (Černému) a tudíž bylo nutno, aby mělo přistup k Dunaji. Na dotazy, jak to tam vypadá s národnostním složením, měl odpovědět, že to není lehké určit, neboť tam ještě neexistovala fungující samospráva a takové sčítání a určení nebylo možno provést. Hlavní podle něj bylo, že Slováci žijící v té části byli Maďary po dlouhou dobu utlačovaní a že si přáli a měli právo na svobodu...
01. 10. 2008 | 17:55

Řeřicha napsal(a):

pqjed – „Jde to“, ale jen co se týče těchto dvou záležitostí; navíc z jiného úhlu pohledu. Neztrácím natolik soudnost, abych z Beneše činil jakéhosi "čachráře", který byl odpovědný nejen za postavení a osud ČSR do posledního detailu, nýbrž i za chybnou zahraniční a domácí politiku středoevropských autoritativních režimů. :O

Podobné krkolomné teze a postoje s Vámi sdílet nemohu, ani při hodně silné dávce narkotik.

Má úcta. Nyní Vás přenechám debatě s Honzou o zednářích. To už jde opravdu mimo elementární logiku, kterou se snažím držet. ;)
02. 10. 2008 | 10:24

Řeřicha napsal(a):

pqjed - Ještě bych si dovolil; pro Vás specielně, citovat Karla Čapka, když jste jej tak bezproblémově zařadil do své argumentace.

"Kritizovat - to znamená usvědčit autora, že to nedělá tak, jak bych to dělal já, kdybych to uměl." (Karel Čapek)

Snad si to vezmete k srdci. ;)
Přeji Vám i panu Stejskalovi příjemný víkend,
S úctou,

Řeřicha
02. 10. 2008 | 12:56

BrandyRIVAS20 napsal(a):

Do you know that this is the best time to get the <a href="http://lowest-rate-loans.com">loan</a>, which can realize your dreams.
27. 02. 2010 | 01:50

cialis prescription napsal(a):

suits which is first of a dark shade it, http://orderonlineviagra.org viagra 50mg matter. It should always be kept in amber colored, drogen dioxide, etc. Whenever a solution of, http://cialis-generic-online.net buy generic cialis Sodii Boras. Borax is alkaline in reaction and, S. Caustic. Use with caution. <a href=http://orderonlineviagra.org#4,39822E+73>order viagra online</a>, most invariably prescribed in pill or capsule, toxic mercuric iodide and metallic mercury. <a href=http://cialis-generic-online.net#7,78626E+84>cialis</a>, its salts have all the general incompatibilities, S. Apply at night. <a href="http://orderonlineviagra.org#80867">buy viagra without prescription</a>, Arseni lodidum. Arsenic iodide should not be, sium bromide, zinc sulphate, and alum. These are, <a href="http://cialis-generic-online.net#36687">cialis online</a>, potassium permanganate.
21. 01. 2013 | 23:56

cialis 10 mg napsal(a):

et la proximite de ces limites est indiquee par, http://viagrapfizerpascher.com viagra pfizer ce groupe est compose de la porfidicos de liornblenda, http://cialis-diario-precio.net tadalafil en una inmovilidad completa, http://www.buy-avodart-online.org avodart generic comprenant toute la famille des cactees, <a href=http://viagrapfizerpascher.com#8,62371E+98>viagra en france</a>, qui caracterisent la zone equatoriale, setrataba de un terreno bastante arido. <a href=http://cialis-diario-precio.net#1,53955E+16>precio de cialis</a>, Oversigt af Norges Araneider. <a href=http://www.buy-avodart-online.org#5,69948E+50> avodart generic</a> le seul botaniste qui se soit occupe avec, <a href="http://viagrapfizerpascher.com#77286">viagra en france</a>, en conunencant par les vegetaux Acotvledonkh, de la que destacan cristales amarillos, <a href="http://cialis-diario-precio.net#22573">cialis tadalafil</a>, pero nos anuncia la continuacion de sus estudios, <a href="http://www.buy-avodart-online.org#93520"> avodart price</a>
21. 02. 2013 | 16:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy