Od Karla Velikého k Lisabonské smlouvě

08. 05. 2009 | 10:18
Přečteno 5291 krát
Lisabonská smlouva byla ve středu, 6. května 2009, schválena po Poslanecké sněmovně i Senátem. Prezident republiky, jak před časem řekl, se svým podpisem posečká až na výsledek referenda v Irsku a na výsledek dalšího posouzení smlouvy Ústavním soudem, kam se chce obrátit skupina senátorů. V jeho dikci na zvláštní tiskové konferenci po schválení ale zazněla výhrůžka, že své názory nemění, to znamená, že je proti Lisabonské smlouvě. Ústavní právník z Karlovy univerzity Jan Kudrna ve zprávách ČT prohlásil, kdyby i po nálezu Ústavního soudu prezident smlouvu nepodepsal, došlo by k ústavní krizi.

Evropskou unii by to sice nepoškodilo, ta by si klidně na nového prezidenta a jeho podpis posečkala, ale naší republiku jistě.Tedy pokud bude vysloven se smlouvou souhlas i v Irsku, dojde k prohloubení integračního procesu Evropy a hlavně k hlubšímu sladění bezpečnostní, obranné a právní politiky. Vzhledem k tomu, že se o této smlouvě již napsaly stohy papíru, zamyslím se dnes spíše nad samotným pojmem Evropa a pokusím se připomenout co Evropa byla a je.

První zmínka o Evropě pochází z pátého století před naším letopočtem z doby krále Hérodota: název přejali staří Řekové od Semitů, z akkadštiny, kde ereb nebo irib znamenal večerní soumrak, západ slunce, a v této podobě bylo již toto slovo nalezeno v nápisu z druhého tisíciletí před naším letopočtem. Irib byl v akkadštině protikladem asu, východu, rozbřesku a z tohoto slova je zase odvozeno pojmenování Asie.

Slovem Evropa se původně označovala jen menší část evropského kontinentu (nepočítáme-li řecké kolonie), totiž část Balkánského poloostrova, to znamená severní Řecko, Albánie a Makedonie.

Za Římanů byla naše civilizace soustředěna kolem Středozemního moře a severní hranice tehdejší Evropy v zásadě sledovala tok Rýna a Dunaje. Na jihu žili Římané, na severu barbaři. Na jihu se hovořilo dvěma jazyky: na západě latinsky a na východě řecky. Křesťanství pěstovalo rétoriku, filozofii, umění a vytvářelo životní styl. Bylo kulturotvorné.

Začátkem pátého století překročili barbaři hranici Limes Romanus, začali obléhat západní část Římské říše: vznikala barbarská království, ale zároveň docházelo k christianizaci pohanských barbarů. Začínal proces latinizace nájezdníků v Itálii, Španělsku a Galii. Nový prostor byl obrácen opačně: spíše k Severnímu moři a ke Germanii, protože z jihu útočili Arabové. Bylo přeloženo Písmo svaté Jeronýmem, rodila se nová kultura.

V osmém století, které je považováno za velké století evropské historie, je jako organizační duch Evropy povolán Karel Veliký. Do tehdejší Evropy ale ještě nepatřila část Germánů, Skándinávie, Slované a baltské pobřeží, ale ani Anglie. Skotsko, Irsko a nearabská část Španělska.

Evropa vstupuje skutečně poprvé do dějin po sjednocení Galie, severu Itálie a části Germánie. Nové císařství jedná z vůle Prozřetelnosti, což nové říši (ale i Evropě ve zmenšené podobě) dodává posvátný charakter. Takto ustavená Evropa, která se stala jednotnou skutečností od XII. století, hlavně díky latinským univerzitám, s jistými změnami přetrvala staletí a na kontury říše Karla Velikého navázalo dost přesně i Evropské hospodářské společenství, předchůdce Evropské unie.

Evropa je tedy i historií myšlenky po jejím sjednocení či naopak rozdrobení, které po smrti Karla Velikého zapříčinili jeho vnuci Karel a Ludvík 14. února 842 tzv. Štrasburskou přísahou, která dala vzniknout Francii a Německu a starofrancouzštině a starogermánštině, v nichž byla přísaha napsaná.

Evropská unie je proto jen jedním z pokusů o sjednocení Evropy, aby obstála v globální konkurenci na začátku XXI. století, i když i tak se svou půl miliardou lidí je v porovnání s 1,3 miliardy Číňanů skoro třetinová. Skutečná síla dnešní Evropy se ale může odvíjet jen od síly myšlenek, které v ní budou kolovat a ty také budou určovat v nejbližších letech skutečné evropské hranice. Území, kde se ve veřejném prostoru nebude o těchto myšlenkách vést řádný diskurz, nebudou k Evropě patřit. Jen silné vědomí myšlenkových vazeb může sjednotit lidi bez ohledu na hranice států. Pokud tedy nebudou občané Evropy vidět za sjednocovacím procesem nějaký vyšší cíl a smysl (novou vůli Prozřetelnosti), ať již politický, kulturní nebo ten, který bývá někdy vyjádřen termínem „specifická kvalita života,“ nemůže se sjednocení nikdy podařit.

Zkrátka Evropa má legendu v tom původním latinském významu: legenda doslova znamená to, co se má číst, co stojí za čtení. O takovéto čtení Evropy bychom se měli hlavně my ve střední Evropě pokusit, abychom ji pochopili, to je úkol, který na nás teprve čeká.

Připojení střední Evropy ke staré Evropě tedy znamená stejné či podobné čtení legendy. Tento pokus už opakujeme potřetí: poprvé se uskutečnil za svatého Vojtěcha kolem roku 1000 (proto také někdy je Vojtěch považován za prvního českého Evropana). Ani druhý pokus o sjednocení Evropy ve XII. a XIII.století za osvícenství (za Pascala, Descarta a Galileiho) se nepovedl, protože u nás po Bílé hoře, emigrací většiny šlechty a měšťanstva, třicetileté válce a morových ranách, kdy v Čechách zbyl necelý milion obyvatelstva, jsme byli značně oslabeni. Naopak tento pokus skončil tzv. druhým nevolnictvím, majetky zůstaly v držení jen několika rodin, v sedmnáctém století (pojmenování pochází od Maďara Ivana T. Berendy), kdy byla střední Evropa přetažena od Západu k Východu a když to trochu zjednodušíme, můžeme dokonce říci, že s krátkou pauzou první republiky jsme až do roku 1989 patřili na Východ. První novodobý pokus o sjednocení Evropy je z dubna 1944, kdy Ústavu Spojených států evropských sepsal v USA Richard Coudenhove-Kalergi a nesla název Constitution United States of Europe, tuto myšlenku silně podporovaly Spojené státy, ale Stalin záhy Evropu rozdělil a zapadla v zapomnění. Ani pokus o Evropskou ústavu a Lisabonská smlouva tedy není nic nového.

Jenže, když se střední Evropa začala na konci XX. století emancipovat, jak napsal Geörgy Konrad, těžištěm její nové ideologie se stal požadavek na autonomii, a to je právě to, co bychom nejspíš potřebovali rychle překonat spolu se zvláštní středoevropskou, tajemnou, nostalgickou, ale vždy tragickou skepsí. To jsou zřejmě dvě z mnoha dalších našich vnitřních překážek pro setrvání v západní volbě.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Čochtan napsal(a):

Pane Hvížďalo,
jsem zmatenej jak jeptiška při defloraci. Vy tvrdíte, že "jsme až do roku 1989 patřili na Východ. " Nezdá se mi, že by Habsburské Rakousko patřilo "na Východ". Dobře, některé balkánské části a Halič moc evropské nebyly, ale Praha a Vídeň jsou západní města.
08. 05. 2009 | 10:51

Čochtan napsal(a):

Dějiny Evropy jsou i dějinami takřka nepřetržitého boje s útočícím, dobyvatelským islámem. To bychom neměli opomenout, protože ta rozhodující bitva je těsně před námi.
08. 05. 2009 | 10:55

Paterik napsal(a):

čochtan:

Nesmysl, Evropané bojovali především sami mezi sebou. S islámem jsme se ve velkém střetli v podstatě jen dvakrát. Což je v porovníní třeba s tím, co s Evropou provedl Napoleon, docela slabota.
08. 05. 2009 | 11:02

pierre napsal(a):

pane hvizdala,

velmi zajimava uvaha. mozna, ze by se dalo polemisovat, ciste akademicky, s poslednim odstavcem tykajici se "tajemne stredoevropske" skepse. skepse (mineno v dobrem slova smyslu), ale bez tajemnosti, nostalgie a mystiky, je spise charakteristikou celeho evropskeho (zapadoevropskeho, occidentalniho) mysleni - v oposici napr. k americkemu idealismu a "naivite" (take mineno v dobrem slova smyslu). ceske zeme lezi uz na periferii a traba polsko nebo slovensko uz lezi mimo (neni mineno jako kritika)...

v kadzem pripade.... jeste jednou .... zajimava uvaha... hezky weekend... dik.
08. 05. 2009 | 11:13

Čochtan napsal(a):

Pateriku,
přečti si dějiny Evropy. Víš co byla bitva u Poitiere ? Kolikrát byla obléhána Vídeň ? Kdy bylo od muslimů osvobozeno Bulharsko ? Kolik Srbů bylo albánskými muslimy zavražděno nebo vyhnáno z domovů ?
08. 05. 2009 | 11:17

Béda napsal(a):

Pane Hvížďalo,

tentokrát až na dvě menší výhrady k neúplnosti s váma víceméně bez výhrad souhlasím.

Těma výhradama k neúplnosti (jistě se to stalo jenom mimoděk a nepozorností) jsou:
1) připomenutí role křižáckých výprav křesťanském sjednocování Evropy a
2) projekt víceméně konterverzního Jiřího z Poděbrad, kde Wiki praví:
"Jiří už dlouho předvídal, že dojde ke střetu s papežem (o neúspěšných jednáních v Římě byl navíc průběžně informován) a rozhodl se zajistit si pro tento případ spojence mezi evropskými katolickými vládci. Jeho vynikající poradce, humanista Antonio Marini z Grenoblu inspiroval krále už během května t.r. k vytvoření projektu Všeobecné mírové organizace („Smlouva o nastolení míru v celém křesťanstvu“) křesťanských panovníků, v níž by se všichni snažili o upevnění trvalého míru na principu národní svrchovanosti států, zásady nevměšování se a řešení sporů před mezinárodním soudním tribunálem („obecným konsistoriem“); Evropa se měla sjednotit v boji proti Turkům, „nezarputilejším nepřátelům jména křesťanů“ a vyhnat je z bývalých křesťanských zemí. Ve spolku měly mít státy, uspořádané do větších celků (Galie, Germánie, Itálie, Hispánie…) po jednom hlasu, přičemž se počítalo s vůdčí rolí Francie. Naopak o papeži návrh takřka nehovořil a přiznával mu jen malé pravomoce. A v tom byl kámen úrazu…"
08. 05. 2009 | 11:22

Béda napsal(a):

A ještě malá oprava:
René Descartes nebyl XII.-XIII. století ale spíš století XVII..
08. 05. 2009 | 11:27

Hajný napsal(a):

Pane Hvížďalo,
opravte si prosím dějepisná data.V XII. a XIII.století rozhodně nebylo osvícenství a nežil Galileo.
Asi Vám uniklo,že České knížectví a později království patřilo do svazku Římské říše a tedy patřilo k západu.Nevšiml jsem si,že by se Karel IV pyšnil carským titulem.
08. 05. 2009 | 11:32

pierre napsal(a):

p. hvizdala :

PS:
predpokladam, ze se jedna o preklep, kdyz mluvite o 2. pokusu sjednoceni evropy v osvicenstvi. mel jste zrejme na mysli xvii. a xviii. stol. (a nikoliv xii. a xiii.)
v kazdem pripade vede vase uvaha k zamysleni.
08. 05. 2009 | 11:46

Paterik napsal(a):

Čochtan:

první konflikt - vpád arabů na Pyrenejský poloostrov. Druhý - Turecký postup balkánem na Vídeň. od 17. století nicméně Turci už neznamenali pro Evropu hrozbu. Evropané Turky dokonce chránili před Ruskem, využívali je jako vahadlo mocenské rovnováhy. Arabové pro změnu pomáhali Britům v průběhu WWI. Křesťané toho mezi sebou naválčili desetkrát tolik.
08. 05. 2009 | 11:48

Čochtan napsal(a):

Pateriku
Vpád Arabů do Evropy 711, zničení Říše Westgótů, bitva u Poitier severozápadně od Paříže 732, a teprve 2. Januar 1492 kapitulace posledních Maurů.
První obléhání Vídně, od 27. září do 14. říjen 1529.
Druhé obléhání Vídně od 15. července do 12. září 1683.
Osvobození Bulharů - Čtvrtá bitva o průsmyk Šipka proběhla mezi 5. a 9. lednem 1878. Ruská armáda zlomila osmanskou obranu u průsmyku, obránce obklíčila a donutila se vzdát.

To je takřka permanentví válka islámu proti Evropě.
08. 05. 2009 | 12:51

Naštvaný napsal(a):

Jeden jim umřel, druhého si uplácej, aby vejskal podle jejich. Takový účelový výklad událostí a pojmů v Evropě, musí nutně vést všechny, kteří jsou, na základě znalosti a chápání dějin proti stávající EU,k ještě většímu odporu vůči této naději pro evropskou budoucnost, protože neutuchá mocenský zápas, jenž by ji chtěl zneužít, - podporovaný tupostí papouškujících nevzdělanců -, pro ovládnutí těchto prostor, kontinentu Evropy!!!, kulturně i historicky!!! sestávajícího, ano z dědiců latinské kultury: Italie, Francie, Německa, ale i z vlastního evropského živlu, barbarů z východu, chcete-li, Slovanů, jihovýchodní kulturní a politický živel kontinentu nevyjímaje.
08. 05. 2009 | 12:52

vlk napsal(a):

ZAjímavá historická filipika.Dobře s eto čte. Ošem proč tolik nepřesností - viz komentáe předchůdců.

čochtane
musím tě doplnit.
Válka Řeků s Turky 19-22 v r. , obsazení severního Kypru Turky 1983...
Vytvoření muslimského Kosova....
08. 05. 2009 | 13:33

češka napsal(a):

Pane Hvížďalo,
Evropa je nemyslitelná bez nás, a my bez ní.
To, že po druhé světové se část Evropy začla považovat za Evropu celou, je její problém.
Hloupé následky ideí "Slovanské vzájemnosti", které u nás bohužel našly živnou půdu, je nutno potlačovat všemi demokratickými prostředky.
V NDR se po válce stavěly Stalinovy ulice, školy, čtvrti, nemocnice...., které pod jinými jmény slouží dodnes.
My jsme postavili největší, nejdražší a nejzbytečnější pomník.
Nyní chce Kocáb v Letech vykoupit moderní, funkční a prosperující vepřín, protože na sousedním pozemku byl sběrný cikánský tábor, a postavit tam "nového Stalina", místo toho, aby za tytéž peníze byla postavena kvalitní internátní škola pro nadané, sociálně znevýhodněné děti, která by nesla jméno např " Škola Cikánských obětí let 38-45".
08. 05. 2009 | 13:44

Čochtan napsal(a):

Máš recht Vlku.
Teď to muslimové zkouší jinak. Nasadili dvě silné zbraně. Blbost degenerovaných humanistů a dělohy muslimek.
08. 05. 2009 | 14:10

SuP napsal(a):

Čochtan -
.."Blbost degenerovaných humanistů" jsme jim tady předpěstovali VLASTNÍ pílí....
08. 05. 2009 | 14:20

Čochtan napsal(a):

Ao SuPe,
a vlastní pílí bychom ji měli zlikvidovat. Když to nepůjde jinak, ....
08. 05. 2009 | 14:36

vojtěch napsal(a):

Zdravíčko! Úvaha je to jistě zajímavá, ba sjednocená Evropa je možná i potřebná, ale mne na textu pana Hvížďaly zaujala jiná věc. Ta suverénní bezostyšnost (zdvořilec by řekl odvaha), s jakou se autor jedním vrzem a v několika odstavečcích vypořádal s více než dvěma tisíci let evropských dějin.
A vybral si z nich jen ta "fakta" (některá mylná, viz předchozí příspěvky v diskuzi), která se mu hodí do lisabonského krámku. Nekritizuji sjednocovací snahy Unie, ale děsí mne zarputilost, s jakou všelijací hurásjednocovači - posedlí svatostí své myšlenky - přičinlivě vyzmizíkují z naší paměti známky čehokoli, co jejich představám odporuje.
Historie se naštěstí nedá dost dobře spoutat ideologickými korzety, ať už té či oné politické barvy. Vždyť Karel Veliký by z řečí o "Evropě" jako společném domově různých, navzájem odlišných a suverénních států obývaných příslušnými národy (z nichž drtivá většina v té podobě, jak ji chápeme my, vznikla až v 19. století) nepochopil nic.
Výhružně by potřímal meč a zeptal se: "Dáš se pokřtít?" (Přeloženo: zařadíš se mezi civilizované lidi, tj. ty, kteří mi budou platit tribut.) Evropa byla vytvořena mečem, ne bruselskými směrnicemi.

P.S.: Kdo je ten "král Hérodotos", u něhož se prý v 5. století př. Kr. poprvé objevila zmínka o Evropě? Nepsal o něm ani jeho současník, historik Hérodotos... :)
08. 05. 2009 | 16:01

Béda napsal(a):

Pane Hvížďalo,
přečetl jsem si ten článek ještě jednou a zjišťuji v něm hrubé nesrovnalosti a nepřesnosti - zčásti již byli naznačeny.

Především část pojednácající o osvícenectví a osvícencích (Pascal, Descartes, ale i Galilei) je časově úplně mimo - namísto XII. - XIII. má být XVI. - XVII. století.

Přetažení ze Záapadu na Východ po Bílé hoře, když jsme spadli pod Rakousko je absolutním nesmyslem. Rakousko jako takové vždycky bylo součástí Západu. I když mělo své východní, jižní, jihozápadní "državy".

Formulovat stav, že jsme byli od Bílé hory až do r. 1989 součástí Východu je přinejmenším odvážné.
Vývoj po rozpadu R-U v období první republiky tomu vůbec nenapovídá. Dokonce ani vývoj v r. 1939 - 45. Na tomto základě by pod panstvím Hitlerova Německa musely být součástí Východu i státy BeNeLuxu, Francie...

Jak jsem již zmínil úplně jste ve svém elaborátu vypustil období křižáckých výprav a jejich význam v dějinách, evropskou politiku Jiřího z Poděbrad...

Bohužel své původní povrchní stanovisko musím úplně přehodnotit.

Vaše "dílko" je povrchní, nepřesné s mnoha chybama.

Nevím odkud jste to opisoval, ale rozhodně stálo za to před zveřejněním fakta i obsah článku pečlivě prozkoumat.
08. 05. 2009 | 16:17

Béda napsal(a):

Autor,

Ještě dovětek,

Stalin Evropu nerozdělil. Rozdělily si ji Stalin (CCCP) a Roosewelt (USA) fakticky již v Jaltě.

Pro vaše připomenutí - Wiki:
"Už od roku 1945 můžeme mluvit o stálém zvyšování napětí mezi USA a SSSR. Problémy se objevily už v průběhu války na Jaltské konferenci 4.–11. února 1945. Neshody se týkaly hlavně osudu poválečného Německa – západní mocnosti navrhovaly federaci a Sovětský svaz trval na jednotném státě – hranic Polska se SSSR, dále rozdělení poválečné Evropy na zájmové sféry USA a západních spojenců a SSSR.

Začátek
Za začátek studené války mnoho historiků považuje svržení atomové pumy na Japonská města Nagasaki a Hirošima a poté projev amerického prezidenta Harry S. Truman 12. března 1947, kterým zformuloval nový směr zahraniční politiky USA (takzvaná Trumanova doktrína). Truman v projevu vyhlásil, že USA se mají stát garantem svobody a demokracie všude ve světě a mají poskytovat pomoc zemím ohrožených diktátory, totalitou, ať už zvenčí nebo zevnitř. Pomoc má být finanční, hospodářská ale i vojenská.

V roce 1948 přišla Amerika s nabídkou ekonomické obnovy zničeného evropského hospodářství. Tento tzv. Marshallův plán byl schválen na Konferenci v Paříži (12. července–22. září 1947). Právě ten pomohl rozdělení Evropy na dva mocenské bloky. Státy, které – na nátlak, nebo příkaz Moskvy – plán hospodářské pomoci odmítly, zůstaly v mocenském bloku Sovětského svazu.
Studená válka postihla i Československo, které mělo společnou hranici s spolkovou republikou Německo a s neutrálním Rakouskem. Železná opona (pojem se dostal do obecného povědomí poté, co jej 5. března ve Fultonu použil Winston Churchill) oddělila například Bratislavu od Vídně, přičemž ještě před válkou byly spojeny tramvají."
08. 05. 2009 | 17:10

Paterik napsal(a):

Čochtane

to si myslíte, že so od bitvy u Poitiers a opuštěním Grenady nepřetržitě bojovalo? I během Stoleté války došlo jen k několika větším bitvám. Během té doby svedli křesťané mezi sebou tucty válek. Ano válčilo se i s mulimy, a co má jako být? Valčili všichni se všemi. Křesťané s křesťany, arabové s turky, turci s mongoly... historie lidstva je plná válek, nevím, z jaké logiky přikládáte těm mezi křesťany a muslimy nějak větší váhu?! řeknu vám proč - protože jste zcela jednoznačně zaujatý. Já prostě nevidím rozdíl mezi válkami, které vedl Karel Martel, César, Čingischán, Napoleon, Sulejmán nebo Alexandr Veliký. WWI a WWII byly zatím nejhorší konflikty v historii a muslimové v nich hráli jen malou roli. Vy se bojíte dnešních muslimů. Oni se možná bojí dnešních křesťanů, kteří se kdysi rozlézali po celé planetě a zabírali, na co přišli.
08. 05. 2009 | 17:13

Radek Mikula napsal(a):

Článek by mohl nést podtitul O NUTNOSTI POLIDŠTĚNÍ SLOVANSKÝCH DOMORODCŮ.

Když se u nich podařilo oslabit vědomí kulturní svébytnosti, je třeba se vypořádat i s tím, co jí vzdáleně připomíná, tedy se středoevropanstvím. Lidmi se staneme teprve naprostým a úplným přijetím západní identity. Tak bude naplněna vůle prozřetelnosti.

Heil Europa!
08. 05. 2009 | 17:53

SuP napsal(a):

Čochtan -
Kůůůůrva, to bude práce!
08. 05. 2009 | 18:07

ii napsal(a):

Jestliže Klaus nepodepíše ani poshodě úst. soudu s LS tak by měl sám odstoupit , protože bude sám proti všem.
08. 05. 2009 | 20:38

tomáš napsal(a):

Ona Evropská unie je hezká myšlenka a jsem pro všema deseti. Jeden svobodný liberální superstát, krása.
Lisabonská smlouva k ničemu takovému nemíří. Lisabonská smlouva nás vede k neprůhledné byrokratické mašinérii. A to se mi nelíbí.
Je škoda, že Lisabon se bere jako nutnost EU, protože nutností nebyl. Je omyelm na cestě k tvorbě EU a jedině lze doufat, že nebude osudovou křižovatku, která vznik oné svobodné EU navždy pohřbí a diskredituje.
08. 05. 2009 | 20:52

Kritik napsal(a):

Myšlenka Evropy byla zajisté přitažlivá, zejména pro autokratické supervládce. Dnes je přitažlivá jako protipól USA a zejména narůstající moci Ruska, Číny a Indie.

Ovšem stavět sjednocenou Evropu a přitom nechat rozkvétat národovectví (viz např. Slovensko, Kosovo), to nejde dohromady. Hlavně když "národní zájmy" jsou zástěrkou pro ambice mocichtivých "národních" vládců.
08. 05. 2009 | 21:13

Přidal napsal(a):

To ignoranta prosověta a proslamistu
Václava Klause naprosto nezajímá.
Nikdy se v ničem nevyznal, doma byl
vycvičen v obdivu ke komunismu a po
1989 využil příležitosti získat moc,
stejně jako ješitný Husák, které moc
stejně tak lákala: Kdž jí dosáhl,
zůstal sám až do koce!
U Klause je tomu trochu jinak: mladíci,
kteří nezažili bolševickou okupaci
nar. kolem roku 1968 mu "žerou" jeho
blbáboly. Zničením Topolánka, který ho
"vřele" doporučil na post na Hradě udělal
chybu a doplatí na to! Jeho pobyt na Hradě
bude už jen tristní! Všímejte si toho!
09. 05. 2009 | 00:34

Taoiseach napsal(a):

autor:

"Pokud tedy nebudou občané Evropy vidět za sjednocovacím procesem nějaký vyšší cíl a smysl (novou vůli Prozřetelnosti), ať již politický, kulturní nebo ten, který bývá někdy vyjádřen termínem „specifická kvalita života,“ nemůže se sjednocení nikdy podařit"
- Diskurs už mezitím pokročil a Evropa (EU) už definovala své základní hodnoty (není zcela jisté, zda záleží na jejich pořadí; dle mého ano):
- lidská práva
- demokracie
- rovnost
- svoboda
- právní stát
Teď už jde "jen" o jejich naplňování.

Pokud má vůbec Střední Evropa (ve smyslu německého strategického konceptu "Mitteleuropa", tedy post R-U země) a Středoevropané nějakou společnou charakteristiku, potom je to právě skepse (kombinovaná se smaslem pro absurditu, ironii a sebeironii). Výzva k jejímu "rychlému překonání" je namístě asi stejně, jako byste vyzýval Francouze, aby se vzdali racionalismu.

Velký skeptik MK ve svých esejích píše o iluzi o nezaměnitelnosti lidského individua jako o "nejkrásnější evropské iluzi" a dále definuje Evropana jako toho, komu se stýská po Evropě...
09. 05. 2009 | 00:39

Taoiseach napsal(a):

Čochtan:

Definovat Evropu negativně (bojem proti čemukoli) mi nepřipadá jako dobrý nápad.
09. 05. 2009 | 00:42

Taoiseach napsal(a):

tomáš:

Lisabonská smlouva JE nutností v tom smyslu, že 27 států se na ničem jiném nedokázalo dohodnout. Kdyby to musely zkoušet potřetí, stejně z toho nic zásadně odlišného vypadnout nemůže.
09. 05. 2009 | 01:03

Zahrada napsal(a):

Klaus je kůl v plotě a Vůl za plotem,jak by určitě řekla krásná babička Boženy Němcové.
09. 05. 2009 | 06:37

Holubář napsal(a):

Taoiseach:
Nějak mi to zavání postulátem, že svoboda je poznaná nutnost.....
09. 05. 2009 | 11:25

Čochtan napsal(a):

Taoiseach,
- lidská práva
- demokracie
- rovnost
- svoboda
- právní stát

Islám potírá všechny tyto body.
09. 05. 2009 | 13:53

Pepi napsal(a):

Pan president Václav Klaus ví stejně jako Andreas Claus, že EU je jen společenství ovládané z USA. A proto za slušné občany ČR je proti LS, která nám bere svéprávnost. viz. 9. díl přednášky:
http://www.paprsky1.de/hudb...
09. 05. 2009 | 17:10

Taoiseach napsal(a):

Holubář:

Kompromis 27 subjektů prostě nemůže být jednoduchý, přehledný, elegantní dokument a vždycky s ním budou všichni částečně nespokojeni. Pokud jste přesvědčen, že toto není nutnost, zkuste začít přesvědčovat ostatní.
09. 05. 2009 | 23:55

Taoiseach napsal(a):

Čochtan:

Jsem rád, že se v tom pozitivním shodujeme - :) . Jinak já proti islámu jako takovému bojovat nepůjdu. Rovnost znamená mimo jiné i rovnost lidí bez ohledu na vyznání.

Většina z té miliardy muslimů (nebo kolik jich je) jsou pokojní lidé, o kterých se právě proto v novinách nepíše.

Pokud jde o terorismus, není výsadou jedné víry (viz např. vražda předsedy izraelské vlády nebo útok proti federální budově v Oklahoma City). V každém případě je samozřejmě nutné stíhat teroristické útoky jako těžké zločiny. Prevence je potom na jedné straně zlepšení životních podmínek lidí tak, aby pro ně byl život přitažlivější než sebevražedný atentát, a na druhé straně odříznutí teroristických skupin od finančních zdrojů (možná bychom se divili, odkud mají peníze a zbraně).
10. 05. 2009 | 00:08

Čochtan napsal(a):

Jen hloupé ovce bečí o mírumilovnosti vlků.
10. 05. 2009 | 17:22

Krása napsal(a):

Klaus chystá svůj proti-Evropský taneček na jehlových podpatcích v Bruselu...
to je jeho celoživotní sen !!!
11. 05. 2009 | 06:13

Truman napsal(a):

Tedy Čochtane,
to jsou zase výlevy. Začal jste tak pěkně, smířlivě, ale teď už rudnete v obličeji a když napíšu cokoliv na obranu muslimů, pošlete moje děti do metra a necháte je odpálit nějakým teroristou. Tak jste mi to alespoň přál minule. Klid, příteli, tenhle Armageddon se vám někdo snaží vnutit a využít vašeho svatého zápalu pro věc a vašeho snadného vzplanutí. Muslimové jsou skutečně lidi jako my, a stejně jako my mají mezi sebou extremisty, co by nejradši vraždili a tím všechno vyřešili. Takové muslimské Čochtany.
Hezký den.
11. 05. 2009 | 15:50

Dalik napsal(a):

No tak teda Čochtan takovýhle nájezd bych si od nějakého Trůbana líbit nenechal !! To bude asi potomek nějakých mohamedánů nebo co ! Evropa je plná všeljakých barevných a to nevěstí nic dobrého ! Čochtane jste dobrý vaše názory se nám v DS. líbí a proto je budem podporovat ! Přeji hodně zdraví Dalimil .
11. 05. 2009 | 17:32

Michal Macek napsal(a):

cochtan:

v dobe kdy v bagdadu byly dlazdene ulice,kanalizace a milion lidi atd tak mysme tu meli drveny osady ,kde zilo par lidi v kozesinach, plny blata a sracek
11. 05. 2009 | 18:05

Dalik napsal(a):

Pane Macek no a co tím chtěl básník říci ? Muslimové byli s kulturou před námi evropany to nepopírám ale ted je situace jiná !! Jistě víte jaké tam mají zákony ! Přímo teroristické třeba vůdči ženám !! Co vy nato ??? Na nějaké sáhodlouhé traktáty namám VŠ. Škoda proto budu vždy diskutovat jak mi zobák narostl ! Doufám pane Macek že vám to nebude vadit !! Přeji stálé zdraví vám i všem diskutujícím v blogu ! Dalík .
11. 05. 2009 | 19:03

Michal Macek napsal(a):

dalik:

chtel sem tim rict ze ve stredoveku sme my byli ti barbari a oni ti civilizovani - takze kdyby tenkrat vyhrali muslimove mohli sme dnes byt dal - treba :)
11. 05. 2009 | 19:33

Dalik napsal(a):

Vážený to je jenom samé kdyby ! Můžem bejt rádi že tenkrát ti mohamedáni nevyhráli asi by nás s tohohle teritoria uplně vygumovali nebo nadělali s nás otroky tak jak to měl v plánu Hitler ! Potěš nás Aláh a doufejme že ta pohroma v budoucnu nepříjde !Dalimil.
11. 05. 2009 | 22:17

Ara napsal(a):

Michal Macek:

Evropa se dlouho potácela v temnotě po pádu západní části Římské říše.
Muslimský svět v té době čerpal především ze zaniklé antické civilizace, něco málo pak i přidal "ze svého".
Evropa se začala pomalu vzpamatovávat až ve století třináctém a čtrnáctém, islámský svět se přibližně v té době naopak duchovně postupně vyčerpal.
Dnes je hlavní problém a největší brzdou islámského světa jístá zkostnatělost tradičně pojímané víry, která od dob Mohameda neprošla žádnou zásadní reformou.
Kdyby tenkrát vyhráli v Evropě muslimové, byli bychom asi dnes někde jinde, těžko však říct jestli "dál". Z mé soukromé analýzy plyne, že spíše bychom pak byli víc pozadu a centrum civilizace a pokroku by se nacházelo povětšinou spíše v Číně (resp. ve východní Asii pod čínským kulturním vlivem)...
Dalík:

Kdyby se tenkrát podařilo muslimům Evropu dobýt, byli bychom dnes pravděpodobně z větší části muslimové, tak jako se to stalo jiným národům které po dostatečně dlouhou dobu muslimští nájezdníci ovládli.
Svět by ovšem potom vypadal docela jinak. Zda "líp či hůř" ponechám na tvé úvaze ;-)
13. 05. 2009 | 04:08

J.Hovorka napsal(a):

Je zde řada pěkných názorů. Nejsem odborník na historii nebo politologii. chodím do fabriky, kde lidi vyrábějí výrobky, které fungují, někdo si je kupuje, my máme zisk, lidi výplatu a stát daně. Čím víc a čím efektivněji toho vyrobíme, tím mají lidi víc peněz, my zisk a stát daně. U mašin je dost Čechů, 1 Ukrajinka 2 Cikáni. Teď jsme lidi, kteří makali nejmíň a se špatnou kvalitou vyhodili, protože máme méně práce. Vstup do EU nám pomohl. Získali jsme více zakázek ušetřili na celním řízení a dopravních nákladech. Kvůli tomu, že nemáme Euro jsme prodělali 60 milionů Kč (za které jsme si mohli koupit mašinu, vyplatit lidi, zaplatit z toho daně atd.). Teď tvoříme finanční rezervy, protože nido neví, jestli ten kurs koruny zase něco neudělá. Zase se ve firmě ochuzujeme. Vás ochuzujeme. Jsem pro bourání bariér a pro EU.U nás ve firmě to zafungovalo. L. smlouva má podle mě praktickou výhodu, že umožňuje vystoupit z EU, což podle současné smlouvy z Nice nejde. A další věci jsou podle mně spíše obráceně, než si p. Klaus myslí. Pokoušel jsem se LS vyhledat a něco něco číst. Klaus má svůj názor jako jiní z vás tady. Vychází z prostředí ve kterém se každý z Vás pohybuje a jaké má zkušenosti a co si třeba o LS přečetl.Filozofovat je hezké, praxe a správné informace jsou názorné.
13. 05. 2009 | 22:25

Daňový poplatník napsal(a):

Evropa se nesjednocuje proto, že by to chtěli politikové, nebo myslitelé, sjednocuje se proto, že je to v zájmu nadnárodních monopolů, politici toto zadání pouze provádí, a myslitelé k tomu dodávají munici.
A politici s tím budou vždycky souhlasit, protože kdo není zkorumpován, nebo zastrašen, nemůže být politikem déle než jedno volební období, výjimkou z tohoto schématu jsou diktátoři.
Abych se nedopustil trestného činu pomluvy, tak bez jakékoliv spojitosti s tímto komentářem si troufnu tvrdit, že i Václav Klaus podepíše Lisabonskou smlouvu.
A během pár let bude zpochybnění EU trestným činem eurozrady, přičemž článek o možnosti vystoupení státu z EU tam bude klíďo-píďo na věčné časy, které zatím nikdy věčné nebyly.
14. 05. 2009 | 09:21

J.Hovorka napsal(a):

S názorem, že většina politiku je zmanipulovaná různými způsoby souhlasím. Nezdá se mi, že by dnes existovaly přímo monopoly. Každá velká nadnárodní firma má konkurenci. Velké automobilky, Coca cola atd. Takže monopoly to nebudou. Spíš to jsou mezinárodní firmy se silným kapitálem. Zase na druhou stranu je otázkou zda vliv těchto kolosů na vývoj životní úrovně je negativní nebo pozitivní. Jaká by byla životní úroveň v Mladé Boleslavi, kdyby nevstoupila do Škody mezinárodní společnost a privatizovala by se jinak? Třeba jako Liaz? Variant dalšího vývoje je mnoho, opravdu si netroufám předvídat, co se stane, když... Já si myslím trochu podobně jako Vy: Politik, nebo spíše politická strana, která by chtěla vylepšit naší ekonomickou situaci by musela udělat mnoho nepopulárních opatření a s tím se u nás bohužel nedají získat hlasy ve volbách.
14. 05. 2009 | 22:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy