O zduřelém morálním kýči

25. 05. 2009 | 16:46
Přečteno 7958 krát
Ad: Václav Bělohradský
Můj dobrý a starý přítel Václav Bělohradský koncem minulého týdne zveřejnil dva podstatné texty: První se jmenuje Přiváto z blogosféry (Právo, 21. května 2009), což je úvod k druhému vydání jeho knihy Společnost nevolnosti, a druhý se jmenuje Nečitelná země (Právo, 23. května 2009), který je věnován české mediální sféře.

V druhém textu vychází filozof Václav Bělohradský z konstatování, že politika, v níž jde o dosažení většinového konsenzu pro jedno z možných řešení nějakého sporu, byla jako už tolikrát v minulosti nahrazena morálním kýčem, který z ní dělá boj „dobra proti zlu.“ Když to hodně zjednoduším, autor pak dochází k závěru, že český politický diskurs ovládající mediosféru (což je Bělohradského slovo, kterým označuje to, co se v sociologii nazývá medialitou) je důsledkem tří velkých národních komplexů: komplexu opožděného antikomunismu, zrazeného národa a hledání velkého protektora.

První text pak objevuje emancipující energii, která se začíná vymykat převažující tónině mediosféry v blogosféře, která je mnohem otevřenější, antihierarchická, antiautoritativní, s kritickým paktem důvěry, který v ní vládne.

Vše nové se zrodilo na periférii, říkali staří a moudří, jenže tenkrát, v minulosti, i střed byl velmi křehký a média, která šířila v našem prostoru morální kýč či naopak proti němu bojovala, měla – v porovnání s dneškem – nepatrný vliv: náklady novin a časopisů, které Bělohradský cituje (Lidové noviny a Přítomnost), se pohybovaly v tisících či desetitisících, rádio bylo dlouho licencováno (povolení k poslechu se kupovalo na poštách) a televize, videa a PR agentury (ty již i u nás pomalu zaměstnávají víc redaktorů než média) se svými spoty a billboardy, která dnes ovlivňují miliony lidí a jsou hlavními nosiči všech kýčů, neexistovala.

Morální kýč, s kterým pracovali populisté či krajní levice a pravice, oslovující ty, kteří obdivují jednoduchá řešení, měl jen malou převahu ve veřejném prostoru nad zájemci o skutečnou politiku, pro které byla určena jiná média a do jisté míry je mohla ještě vyvažovat, i když také často s velkými potížemi. Řadu z těch prestižních médií (Čas, Přítomnost a deník Tribuna) na samém počátku financoval či spolufinancoval sám prezident T. G. Masaryk. Ti, co mluvili věcně a nezneužívali slov: nevysávali z nich původní obsah, byli i tehdy v menšině a jen se situace zhoršila, luza se na ně vrhla: Karel Čapek byl uštván v předvečer okupace k smrti.

Problém tedy není jen v existenci samotného morálního kýče, ale v možnostech, který mu s tak neuvěřitelnou snadností poskytujeme k šíření v naší neúplné a poškozené mediální krajině, kde počítače i připojení k internetu je doposud vinou politiků zatím velmi drahé: nepovolili konkurenci. Tato skutečnost totiž vypovídá nejvíce o hloubce našeho vlastního poškození v minulém století padesáti nesvobodnými lety a dvěmi totalitami: Politici, místo aby se snažili vytvořit podmínky pro revitalizaci mediální krajiny, k jejímu doplnění, tedy vytvoření snadného přístupu k informacím přes internet, podpoře prestižních médií (v sousedním Německu to navrhuje emeritní ústavní soudce Dieter Grimm, který ve snížení úrovně médií vidí ohrožení principů demokracie) a posílení nezávislosti veřejnoprávních médií (v SRN snahy ovlivnit tato média bude nejspíš řešit Ústavní soud), tak její poškození násilně využívají (veřejnoprávní média ovládá Poslanecká sněmovna) k rychlejšímu a mohutnějšímu masovému šíření „svého“ pokleslého morálního kýče.

A krize, v jejímž středu se nejspíš právě nacházíme, tento problém – jak jsme mohli zaregistrovat minulý týden i u nás – ještě eskaluje: Hospodářské noviny, jako poslední seriózní či prestižní noviny svou novou grafikou, kterou představily v pondělí 18. května 2009, učinily výrazný krok směrem k popnovinám a bulváru a televize Nova, která skoro patnáct let pořadem Na vlastní oči Josefa Klímy nahrazovala neexistenci investigativní žurnalistiky na veřejnoprávní televizi (nepočítáme-li mnohem novější pořad Reportéři ČT Marka Wollnera), tento pořad zrušila a s Josefem Klímou se rozloučila. Od druhé půlky května 2009 je česká mediální krajina zase o velký kus horší: Prostor pro morální kýč ještě více zduřel. Politici si mnou ruce, mladí lidé po nich hází vajíčka, podnikatelé vydělávají a staří lidé pláčí.

Obávám se, že blogosféra Václava Bělohradského ani prezentace jeho názorů, ač má v analýze komplexů i mediosféry pravdu, nemá proti současné převaze mediálního mogulu šanci. Současná intelektuální periférie kvůli konkurenci jako jedinému kritériu výkonu, je obzvláště v postkomunistických zemích, kde byla silně narušena sociální struktura obyvatelstva, nejslabší v moderních dějinách: vítězí množství, které vyžaduje morální kýč.

Důsledek: Osmdesátiletý profesor Vladimír Klokočka (profesor Vladimír Čermák o něm hovořil jako o aristokratu materiálního práva), spoluautor Ústavy z roku 1992, by znovu odešel do emigrace, kdyby jeho rodina nebyla tak fixována na Moravu. Václav Bělohradský se nikdy úplně nevrátil a na žádné naší univerzitě řádně nepřednáší. S Jiřím Přibáněm, filozofem práva, se Karlova univerzita rozešla a přednáší již jen v Cardiffu. Předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová bojující za nezávislost justice je pod letitým důrazným tlakem prezidenta Václava Klause a ministrů spravedlnosti. Milan Kundera, žijící v Paříži, už do Prahy nejezdí ani v přestrojení. Ve starých knihách stálo: Když spravedliví muži a ženy opouští město (nebo se tam nevracejí), je to tam poznat.

P.S. Václav Bělohradský mi nedávno napsal: Jak už jsme si stokrát řekli, autentický český horor je boj českého dobra proti světovému kýči. To je velké poučení z Milana Kundery: jak z jeho života, tak z jeho díla!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ondrej Capek napsal(a):

Problém Václava Bělohradskéhé je v tom, že ten jeho text je dost příšerný a trochu budí dojem, že intelektuál VB se začal lísat k ČSSD, čímž se z profesora stal obyčejný vychytralí nádeník pera a obročník (hezky to napsal Bohumil Doležal):

A nejvíc zarážející je, že se nyní vytváří jakési přemostění: fronta „napříč politickým spektrem“ , od Bohumila Pečinky, kterého Bělohradský pochvalně cituje (Pečinka předtím zase pochvalně citoval jeho), Václava Klause a jeho tiskové lobby, přes Václava Bělohradského, u něhož se těžko zbavuji dojmu, že už zase citlivě chytá politický vítr, až po komentátory Práva a pomyslné ideologické oddělení ČSSD. Je to pravice, nebo levice? Je to v tuto chvíli všechno dohromady. A tahle svatá aliance mi připadá pořádně nebezpečná pro poměrně křehké a nedokonalé základy demokratického a liberálního uspořádání naší společnosti, jak vzniklo ve chvíli výjimečného národního srozumění v prvních letech po převratu.
25. 05. 2009 | 17:02

Ondrej Capek napsal(a):

sorry: ...vychytralý..., a za další chyby.
25. 05. 2009 | 17:03

parnas napsal(a):

Nic proti dívat se na Bělohradského kriticky. Přijde mi však komické obviňovat ho z lísání se k ČSSD a dokumentovat to citací patolízala a hlásné trouby ODS (či spíše Hradu) Bohumila Doležala.
25. 05. 2009 | 17:50

Admirál napsal(a):

To, co píše Bělohradský v sobotním Právu (Nečitelná země), je velmi podobné tomu, jak vnímám dnešní mediální realitu.

Doporučuji všem k přečtení.

Odrej Capek - Vám nepřipadá jednostranné a nekorektní informování velké části médií o tom co se děje u nás a ve světě nebezpečné? Pokud ne, tak to Vaše "demokracie a liberální uspořádání společnosti bude pěknej chlív.
25. 05. 2009 | 18:07

Béda napsal(a):

Ondrej Capek,

mohl byste objasnit, z jakého důvodu by se filosof pan Bělohradský žijící trvale v cizině měl lísat zrovna k ČSSD?
25. 05. 2009 | 18:25

Daniel Ladman napsal(a):

Vážený pane Hvížďalo, velice rád čtu vaše úvahy a vyhledávám je.Tak je to i s tímto článkem. Pouze tu část věty "Karel Čapek byl uštván v předvečer okupace k smrti." považuji za velmi hrubé zjednodušení a morální kýč. Těším se na Vaše další články a přeji vše dobré.
25. 05. 2009 | 18:25

Karel napsal(a):

To Ondrej Capek :

Četl jsem článek
Nečitelná země (Právo, 23. května 2009)
a nejsem si jistý, jestli jste ho četl Vy.

Na rozdíl od Vaši reakce velmi kultivovaný článek a popis současné českého mediálního průmyslu.
25. 05. 2009 | 19:10

Lex napsal(a):

autor
Tentokrát OK. Jen ta Iva Brožová trochu vyčuhuje z řady. U ní je to o něčem jiném, a Vy jste ji použil jen proto, abyste mohl kopnout do prezidenta Klause. Nemáte už z něho vyrážku? Úsměvné, v letech 1993 - 1997, kdy vykonával skutečnou moc, jste jej opěvovali, léčili pomocí něho společnost filmem, ohlupovali jeho pomocí veřejnost, po "sarajevském atentátu" jste mu drželi štangli a pomohli jste mu a ODS zpět z propadliště dějin na politické výsluní.
Nyní, kdy je "kladečem věnců", (ne)povyšovatelem generálů, soukromým klimatologem, a především, celých šestnáct(osmnáct) let stále sám sebou, stejný, mu nemůžete přijít na jméno. Vy jste se změnili, ne on.
Já si to mohu dovolit napsat, já jsem byl jeho odpůrce tehdy a jsem i dnes. Ale vy, kdybyste ho neměli, na koho byste kydali všechnu dnešní mizérii?
Hezký večer! Lex
25. 05. 2009 | 19:46

Béda napsal(a):

Autor,

"... politika, v níž jde o dosažení většinového konsenzu pro jedno z možných řešení nějakého sporu, byla jako už tolikrát v minulosti nahrazena morálním kýčem, který z ní dělá boj „dobra proti zlu.“..."
- verbálně boj "dobra proti zlu", z pohledu voliče spíše ve skutečnosti boj dvou zel o to, které z nich je menší.

"První text pak objevuje emancipující energii, která se začíná vymykat převažující tónině mediosféry v blogosféře, která je mnohem otevřenější, antihierarchická, antiautoritativní, s kritickým paktem důvěry, který v ní vládne." Právě z toho důvodu si myslím, že současně s poklesem zájmu o tištěná média a se zvyšováním sledovanosti konkurenčních satelitních TV, dojde k pokusu politiků a s nimi propojených finančních a mediálních špiček o ovládnutí blogosféry, její svázání přísnými pravidly, přístupovými hesly, možná určitou formou cenzury, povinného adresného vyplnění přihlašovacích údajů a k "ekonomizaci" přístupu k článkům a archivům.

"Řadu z těch prestižních médií (Čas, Přítomnost a deník Tribuna) na samém počátku financoval či spolufinancoval sám prezident T. G. Masaryk. Ti, co mluvili věcně a nezneužívali slov: nevysávali z nich původní obsah, byli i tehdy v menšině a jen se situace zhoršila, luza se na ně vrhla..." Myslím, že idealizace (glorifikace)kteréhokoliv politika, resp. kteréhokoliv média, časopisu ... není na místě. Vždy se najde celá skupina lidí, pro kterou jsou politikova osobnost, jeho politika, zaměření média, či jeho obsah proti mysli, anebo minimálně obsah prohlášení, resp. článků sporný. To vidíme v praxi dnes a denně. Obávám se, že pro politické elity vždy byli a dodnes jsou kritici jejich myšlenek, případně jejich voliči ve skutečnosti pouhou lůzou, která je pro ně významná pouze před volbama.

Obávám se, že dosažení toho, aby se internet a blogosféra staly obecně dostupnými a umožnily populaci masově se seznámit s nezávislými informacemi a ne s víceméně uniformní předžvýkanou propagandou vlastníků médií je takřka nedosažitelná utopie. (viz výše)

Hospodářské noviny - IHned poté co změnily diskusní formát se pro mně staly téměř "nekonzumovatelné".

Náhubkový zákon má holt své dopady v investigativní žurnalistice a zpravodajství viz popisovaný Klímův případ).

Spravedlivých a moudrých mužů a žen vždy v historii bylo jako šafránu. V tomto ohledu jsem však optimistou. Někteří z nich jistě zbyli i v české kotlině. Spravedlivost a moudrost bylo vždy možno posouditi až s určitým časovým odstupem.
25. 05. 2009 | 20:04

ujo napsal(a):

V 1. republice nebyly jen LN a Přítomnost ale i Venkov, České slovo , Právo Lidu, A-Zet, Polední list atd.
Troufl bych si odhadnout,že náklad nebyl rozhodně nižší než nyní, pravděpodobně však nebyl tisk tak závislý na reklamě jako nyní, byla tu však závislost na vydavatelích - pol. stranách. Bylo alespoň jasné za koho kdo kope.
Autorovo tvrzení, že politici nepovolili konkurenci v oblasti prodeje připojení na internat a prodeje počítačů je naprostý nesmysl svědčící o jeho ?!?! .. doufejme, že jen hodně lehkém peru
25. 05. 2009 | 20:20

Stan napsal(a):

Je příznačné, že ve verbálně levicovém Právu publikuje filozof Bělohradský centristický text, který se podle mého názoru snaží objektivně popsat naši současnou situaci, a první reakcí na článek, který na tento text upozorní a doplní o historický exkurz, je nenávistný útok zprava.

A přitom, kdo chce pochopit současnost, měl by si přečíst právě Bělohradského Nečitelnou zemi

http://www.ceskamedia.cz/ar...

a také článek Justice vrací úder od KVS

http://blog.aktualne.centru...
25. 05. 2009 | 20:56

Hloupý Honza napsal(a):

Není to chyba právě těch opravdových intelektuálních elit národa, že žijeme ve světě v jakém žijeme ? Proč tyto zůstaly v útulnu svých knihoven a laboratoří a dovolily, aby se do popředí prodraly neschopná a všehoschopná individua ? Proč se tyto nedokázaly snést z výšin svého virtuálního světa bádání a filosofování a srozumitelným plebejským jazykem konkurovat propagandistickým a populistickým blábolům současných vůdců lidské smečky ?

Žijeme ve světe ovládaném hlupáky, žijeme v nemocném světě hlouposti, který je imunní vůči dobru a moudru. Neopakuje se opět ta stejná chyba z minulosti (historie), že "lékaři" nedokážou najít s "pacientem" společnou řeč a tudíž ho i vyléčit, na rozdíl od těch "felčarů a léčitelů", kterým většina rozumí a kterými se následně nechá vést ?

Neměla by ta menšina schopných přizpůsobit své uvažování, své konání a svou komunikaci tomu uvažování, tomu konání a té komunikaci té většiny méně schopných (a všehoschopných), než bude pozdě ?

Nejsou nakonec i změny Hospodářských novin toho první vlaštovkou ?

Hezký večer
25. 05. 2009 | 21:13

Petr napsal(a):

Pan Belohradsky at se nezlobi ale Rude Pravo uz nikdy cist nebudu
25. 05. 2009 | 21:58

Jack napsal(a):

To: Hloupý Honza
Proč obviňujete jen intelektuály, proč jste něco neudělal Vy sám a s Vámi celý národ.
To: Petr
Můžete my prosím vysvětlit co je na Právu rudého??
25. 05. 2009 | 22:13

Kritik napsal(a):

Morální devastace vědomí jde ještě dál, než je přízemní podlézání médií momentálním choutkám davu.

Když se například hovoří o Janu Husovi a jeho vlivu na pražskou univerzitu, zdůrazňuje se především, že díky jeho působení na krále Václava IV se prosazením české většiny stala tato univerzita provinční. Neboť nečeští intelektuálové přešli poté na univerzity v jiných zemích. Nikdo však neuvede to nejdůležitější, totiž, že důvodem změny v pražské univerzitě bylo to, že cizí intelektuálové s původně většinovými právy odmítali přistoupit na zahrnutí reformních Viklefových spisů do studia. Tedy reformních názorů, které kladou na první místo zkoumání Písma, tedy spojení našeho rozumu s transcedentním ideálem. (Pozn.: Právě takovému postoji děkuje dnes lidstvo za svůj materiální pokrok.)

Šíření takových názorů o pádu pražské univerzity je tedy totéž, jako říci, že raději jsme měli být světoví, i když ti "světoví" šířili bludy a tmářství. Tmáři měli světově většinu a po několik staletí
zvítězili (vzpomeňme nejen konec našeho Husa, ale např. Galilea Galilei, či zlopověstné řádění katolické inkvizice). O té tmářské většině to platí až doposud, byť ta "tma" změnila svou podobu.

Bohužel, v tomto lživém demagogickém prostoru si své místečko zajistili i dnes mnozí čeští intelektuálové. Hlavně, že jsou světoví a líbí se většinovým davovým názorům. A téměř nikdo z nich se nechce nechat "upálit". A pokud by se někdo takový vyskytl, cesta do mediálního prostoru se mu znepříjemní a nakonec zakáže.

A nám zůstane na Hradě jen okleštěný Husův výrok, kterému zřejmě již nikdo nerozumí, a který původně zněl "Pravda Páně vítězí".
25. 05. 2009 | 22:22

stejskal napsal(a):

Hezká úvaha, pane Honzo.

Díky za ní. Je myslím klíčem k pochopení toho, proč je tato společnost tam, kde je (i když je pak nutné připustit, že zprofanovaný výraz "angažovanost" bude třeba - chtě nechtě - rehabilitovat).

Beru svůj díl zodpovědnosti a selhání na sebe (ať už jako potenciáoní příslušník Vámi zmiňované menšiny, tak případný zástupce skupiny druhé). Kdo se přidá? A co můžeme udělat pro to, aby se to změnilo? Uvažejme o tom.

Libor Stejskal
25. 05. 2009 | 22:29

Dennis napsal(a):

Pane Hvizdala, diky za skvely blog. Hrozne lituji, ze nikde nemuzu najit blog o tom, jak krize zasahne media, zvlaste pak noviny. Presne v jeho duchu jsme svedky vyvoje Hospodarskych novin, Novy atd. Reknete nam, co vite o tom, jak 45 novinaru v Hamburku podepsalo Chartu svobody tisku, a o tom, jak cesti novinari chybeli.
25. 05. 2009 | 22:36

Vico napsal(a):

Ondřej Čapek : Přečtěte si toho Bělohradského pořádně. To, že momentálně je bílou vránou a nejde ve stopách novinářského mainstreamu neznamená, že se lísá k ČSSD. K noci dlouhých nožů ve zcela explicitním pojetí pana Topolánka se tisk zachoval se strejcovskou shovívavostí. Opačná strana i bez těchto citátů je navlékána do hnědých a černých košil zcela bezostyšně.

Teď se chystá velká mediální kampaň, jejímž mottem bude /jak jinak/ opět boj dobra se zlem. Zas ten známý obrázek rozeklaného zmijího jazyka... To je ten morální kýč a ubohost, kterou Bělohradský popsal velmi trefně. Zastydlý antikomunismus, ublíženectví, mesiášství, kterým tu opruzujeme za tichého, ale výmluvného pokašlávání těch, kteří chtějí tvořit něco nového.V obsolentních šatech minulého století tu otravujeme a kalíme vodu, aniž máme sílu cokoliv změnit. Na mezinárodní scéně nám tak akorát vymění pleny, aby ta naše inkontinence minulého století, které jme tak krutě nezvládli, neobtěžovala ostatní, kteří musí sdílet naši přítomnost.

Žijeme tu v tom našem rybníku, zahleděni do sebe a bojujeme dávno vybojované bitvy. Zvony zrady nám bijí nad hlavou, Lisabonské smlouva jako symbol další zrady té velké Evropy, která nám sebrala tu těžce získanou suverenitu, které jsme se však předtím prakticky bez boje sami vzdali a kterou za nás vybojovali jiní a navíc ne s tím správným kádrovým profilem.

Bělohradský to napsal moc dobře.
25. 05. 2009 | 22:46

Olda OPJF napsal(a):

Z nových hospodářských novin jsem spíše zklamán, nicméně souhlasím s Honzou.
Většina ve společnosti sice normu neformuluje ale co nepřijme za své není. Je tedy potřeba mluvit srozumitelně a přiměřeně většině občanů. Jsem přesvědčen že vše se musí obhájit v diskusi na tržišti tak, jak to dělal Sókratés. Že to dělal dobře potvrzuje jeho konec.
Něco podobného mne napadlo na křtu knihy Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla. Odborníci ekonomové mu vyčítají povrchnost, přílišnou podbízivost a kdesi cosi ale podle mne dělá správně. Jedině tak je možné věci ovlivnit. Starat se o obecné a mluvit na "tržišti" srozumitelnou řečí, To je odpovědnost autorit.

Olda
25. 05. 2009 | 23:28

šafářovic andulka napsal(a):

Honzo, pane Stejskale,
mám stejný dojem. Vždycky, když čtu Hvížďalu, říkám si k...a, to jsou ale hraběcí rady. A proč? Protože Hvížďala (ale někdy i Bělohradský) pro třísku ve svém oku nevidí ty trámy kolem sebe. Kdy se začnou zajímat o jeden konkrétní příběh obyčejných lidí, kteří bojují ve svých malých světech za spravedlnost, nepochopeni, nepřijati, mimo jakákoli pravidla hry? Znám takových příběhů několik, možná desítky, odehrávají se mimo pozornost těchto velkých mužů pera, v nepříznmi počasí a jiných živlů (především lokální vrchnosti). Až se spojí velcí mužové a začnou bránit někoho bezvýznamného, jenom z principielních důvodů, až mu pomůžou vyhrát a stát se "velkým", pak přijde ta očistná energie, vláha, kterou potřebuje naše vyprahlá zem. Dokud budou vznešeně plkat na monologickém blogu jako pan H. o tom, co pěkného napsal pan B., zůstane u plků, onanie, říkejeme tomu jakkoli.
25. 05. 2009 | 23:31

Rumcajs napsal(a):

Myslím, že velicí duchové naši doby nezalezli do knihoven, ale ve skutečnosti byli "zalezeni".

Lid nečte Fráňu Šrámka, lid čte bulvár. Kdyby se oni duchové třeba rozkrájeli, nemají šanci oslovit dav. Oslovit dav mají šanci jenom ti, kteří nahradí řešení moralním kýčem, jak spávně píš Bělohradský.
Nechci vám brát pánové iluze, ale "Nové se rodí na periférii" a proto svět patří Paroubkům Ráthům a ať nežeru, třeba i Topolánkům.

Bohužel !
26. 05. 2009 | 00:03

Mara napsal(a):

safarovic andulka

Nezbyva nez Vam zatleskat.

Kritik, Hloupy Honza, Stejskal

Panove, je na case...vlast vola....
Ale vazne, napada mne totez, nejen o Cechach, globalne.

Pane Stejskal, najde se zde tolik skvelych a informovanych, vzdelanych a moudrych diskuteru - slovy profesora Horejsiho; "nemelo by se s tim neco delat?" skoda takoveho potencialu. Kdyby se z toho neco zacalo klubat, dejte vedet, ja Vam vsem budu varit kafe, mam praxi z dob revoluce...
26. 05. 2009 | 00:46

Mara napsal(a):

stejskal

melo byt diskuteru i bloggeru :)
26. 05. 2009 | 00:47

Ondrej Capek napsal(a):

No jám toho Bělohradského pořádně četl, dokonce jsem i o něm něco napsal:

http://www.blisty.cz/art/15...

... a prostě mi vadí, ta nesnesitelná lehkost žvanění o holocaustu, horákové a životě vůbec:

"Utrpení Milady Horákové či matky, jejíž děti uhořely při bombardování Drážďan, jsou stejné jako zoufalství židovské matky, která nahá a s dítětem na ruce stojí na okraji jámy, do níž jejich umučená těla za chvíli padnou. Utrpení je stejné, ale jeho smysl je jiný. Bratr té židovské matky po válce třeba volil komunisty, protože Rudá armáda její smrt pomstila."

idiotská historka, která z utrpení dělá soap operu. Já prostě tak nějak postrádám porozumění pro kategorická tvrzení typu "Česká paměť Mnichova a komunismu, tak jak je kanonizována v současném českém diskurzu, je ale falešná, je to kompenzační kýč."

Takže bělohradský nám na zákázku vyrobí bezva paměť, vysvětlí význam holocaustu, popláče si s Horákovou a konečně se dozvíme co je má za smysl, ty nahé matky před plynovými komorami.

Hip, hip, hurááá!

Sakra není řada studií psána z pozice, že utrpení žádný smysl nemá? Že měřit nejde, že není "stejné"?

Abychom si rozuměli -- Obchod na korze je vynikající provokativní film, Bělohradský.... no prostě uspořadavač
26. 05. 2009 | 01:36

Anba napsal(a):

Pokud by intelektuálové začali, tak jak je jejich posláním, nebojácně psát o dobru a zlu naší doby, mohli by se rozloučit s granty, slušně honorovanou prací ve státních vědeckých, uměleckých institucích a školách. Vždyť stačí jen se postavit nerozumu hospodářskému a organizačnímu (viz prof. Klener, ) nebojácně odhalovat pravdu o mocných (zmíněný Josef Klíma) a je vymalováno. Profesor Bělohradský přednáší v Itálii, proč mu nenabídne angažma FF UK? proč nemá možnost ovlivňovat kritickým myšlením naše VŠ studenty? proč si nemůže naše politická "elita" dovolit luxus mít kritika svých činů a postojů? Proč nevytvoří intelektuálové na VŠ a historici (kde vlastně jsou?) skupinu "moudrých", kteří bez stranění pravici či levici by rozebírali vliv dějinných i současných událostí na naše osudy, na osudy naší země, varovali, předvídali, dávali morální apel? proč veřejnoprávní TV nezve moudré lidi k nějakému "nedělnímu zamyšlení" nad morální bídou, korupcí, rasismem, sobectvím, skutečnými příčinami krize.. To jsou aktuální otázky.U nás je módní antikomunismus, ale prosím Vás, za 10 let, až i poslední kdysi aktivní komunista bude mít 90, tak tady už dávno mohou vlát hakenkrajci.A co úloha umělců? Když se dívám na vystoupení některých filmových režisérů, nestačím se divit, jak plivají na svá vlastní díla a že jich natočili v totalitě nepřeberně. Jak mám věřit, že dnes (pokud vůbec něco točí) nejsou taky pod tlakem , tlakem zcela prostě materiálním?
Nemám ráda sebemrskačství, kecy o čecháčkovství, naší "národní" povaze.Myslím, že se moc nelišíme od jiných národů a jiných lidí v Evropě, vždyť ty dějinné zvraty téměř každých 20 let musely nechat stopy i na Polácích, Maďarech, Slovácích i na nás.
Co nám chybí,jsou moudré hlavy,nebo alespoň jedna moudrá hlava, nadstranická, která se nebude zaobírat klimatem a nechá to paní Honsové a bude se zaobírat námi. Protože jinak mi nezbývá, jak nahoře někdo napsal, než plakat nad tou duševní bídou.
26. 05. 2009 | 01:39

Stan napsal(a):

Ondřeji Čapku,

důkladně číst a důkladně pochopit jsou dvě různé věci. A z Vašeho prvního příspěvku cítím přesně ten nasládlý zápach totality, kdy vítězství té Vaší správné strany musí nastat bez ohledu na pravidla a bez ohledu na ztráty a utrpení těch druhých. Kdy někdo s jiným názorem je nepřítel, který má zásadně zištnou motivaci, je z podstaty zlý a musí být dehumanizován a zašlapán do země.

A tak se z Bělohradského, o němž jsem nikdy neslyšel, že by měl u nás jakékoliv politické ambice, udělá člověk, který se lísá k socanům a vytváří novou frontu Paroubka, Pečinky, komentátorů Práva a Klause (!!!) proti Svaté alianci - koho? Topolánka, Langera, Bursíka, Kalouska a Havla (???).

Vy nevidíte tu absurditu a naprostou nekompabilitu takto konstruovaných spikleneckých teorií? Vy nevidíte, jak se to na naší scéně přelévá, jak se hraje divadlo, ze včerejších spojenců jsou dnešní nepřátelé a naopak?

Vy nevíte, že Paroubek je v Právu "persona non grata"? Vy si myslíte, že Klaus a Paroubek jenom na vteřinu přemýšleli o nějakém spojenectví? Ti pánové si jdou tvrdě za svým, a po parlamentních volbách se začne hrát úplně jiná hra s novými kartami.
26. 05. 2009 | 02:27

Bohemia napsal(a):

VÝZVA 68

Otevřený dopis senátorům Senátu Parlamentu České republiky

Vice:
http://czech-bohemia.blogsp...
26. 05. 2009 | 02:52

Jozef napsal(a):

Staty funguju na principoch,na ktorych boli zalozene.
S prichodom V.Havla do cela statu dochadza k mocenskej sebarealizacii intelektualneho gheta,zo vsetkymi jeho kvalitami i spodnymi nicivymi prudmi,ktorych nasledkom bola aj erupcia skryvaneho antikomunizmu,demonizacia a debilizacia protivnika a glorifikovanie protektora.
Protektor je ocelovo utilitarny,rezim mozeme nazvat babkova intelektualna ghetokracia.
Rezim je to vo svojej podstate antiintelektualny a antidemokraticky.
Ako to bolo na pociatku.
/Antidemokratizmus,machiavelizus,zakodovany rozpad statu/

Podla jedneho z prieskumov OF na Slovensku,12.12.1989 prezidentske preferencie boli nasledujuce:najviac takmer 40 percent hlasov V.Komarek,hned za nim na Slovensku popularny A.Dubcek.V Havel - 6 percent.
OF a VPN odmietaju slobodne volby,prezidenta republiky,neoblubeneho V.Havla zvoli na socializmus prisahajuci parlament.Volby budu aklamaciou,pred televiznymi kamerami.
Volby budu vykonane parlamentom zasypanym odsudzujucimi rezoluciami,vratane rezolucii stredoskolskej mladeze.
Doslo k flagrantnemu posliapaniu principov federalizmu zo strany prazskych aj bratislavskych majitelov davovej moci.
Sucasnost.

Sledujeme priznaky zacinajucej agonie protektora,naplna sa cas aj ceskeho aj slovenskeho antiintelektualneho a antidemokratickeho protektoratu.
Je tu sanca vytvorit societu viac zo seba,pre seba a pre svet.Ak sa vzbudi dobra vola.
26. 05. 2009 | 04:14

Jozef napsal(a):

Pan Stejskal

odseky a riadky textu sa mi nie prvykrat usporiadali dost nahodne.Je to nahoda?
26. 05. 2009 | 04:35

abc napsal(a):

Káže vodu, pije víno. nebo alespoň mlčí o tom, jak "privatizoval" MF.
26. 05. 2009 | 07:18

Olda OPJF napsal(a):

Pane Josef přibližte mi prosím váš názor na to jakým způsobem by se dala realizovat ta šance na societu víc ze sebe, pro sebe a pro svět.
26. 05. 2009 | 07:19

ok napsal(a):

komplex opožděného antikomunismu, zrazeného národa a hledání velkého protektora? Ne, pane Hvížďalo.
Co je zpožděného na antikomunismu v zemi, kde se Miloš Zeman "přátelí" s velitelem komunistické tankové divize, přesvědčeným brutálním komunistou, v zemi kde president republiky dává přednost postkomunistickému Rusku před demokratickou Evropou?
Ano, cítíme se zrazeni českými buranskými "elitami" ve chvíli, kdy polostátní ČEZ okrádá ty nejchudší za pomoci triků na "burze" a zisk se přelévá do státní pokladny.
To se to poučuje z věže ze slonoviny, když nemusíte žít z platu státního úředníka, který je nižší než plat řidiče tramvaje. Životní úroveň Čechů výrazně klesá (především díky ČEzu), peníze se ztrácejí neznámo kam, tak se nedivte, že hledáme řešení.
26. 05. 2009 | 07:47

ok napsal(a):

Velký souhlas s šafářovic Andulkou: slyšel někdy pan Bělohradský nebo pan Hvížďala to pěkné americké heslo "just do it"? Udělejte něco konkrétního, pánové Hvížďalo, Bělohradský. Vyřešte konkrétní reálný problém, zapracujte na něm, a pak nám dejte vědět. Proč nepíšete třeba o tom, že 20 let po revoluci stále nejsou obnovené cesty k soukromým pozemkům? Že když vyznačíte cestu v terénu, "neznámý traktorista" ji prostě opět rozoře? Tomu říkáte právní stát? Nestačí vám tento drobný příklad pro pochopení, proč je mezu řadovými občany stále přítomný "zpožděný antikomunismus"?
26. 05. 2009 | 07:57

Daemon napsal(a):

Ke kvalitě mediálního prostoru

http://pouzar.blog.idnes.cz...
26. 05. 2009 | 09:07

Tomáš napsal(a):

Jenže celý život je pak kýč.

Na jednu stranu je hezké, jak ti moudří mužové hlásají nutnost nevidět černobíle, na druhou stranu to často bývá k pláči. Když mě přepadne bandita, jdou řeči kolem diskursu a prizmatů vidění světa jaksi stranou. Svět je černobílý. Buď ránu dám nebo schytám. Není tam čas na moudrá vyjasňování světonázorů. Moudří mužové nabízející neotřelá a nejednoduchá vidění světa jsou určitě potřební, protože občas obeví pravdu, kterou jiní přehlédli. Nicméně jsou zcela nepoužitelní při řízení čehokoli, parlament složený z takových moudrých mužů by byl horší pohromou než ten současný. Pláč moudrých mužů nad kýčovitostí světa je sám o sobě kýčem. Raněnou sebeláskou a zhrzenými ambicemi. Moudrý muž nebyl vyvolen k vedení národa a místo něj tam stanuli jiní, dle moudrého muže mnohem méně vhodní, než je on sám.
Až budu vhazovat volební lístky do urny, svět také bude kýčem: Hodím tam jednu ze tří, maximálně čtyř volitelných stran. A nevykládejte mi, že i ten komunismus, pardo reálsocialismus, má svá pozitiva a nesmíme to vidět černobíle.
26. 05. 2009 | 09:08

buldatra napsal(a):

Konstatuji, že rád se podepíši pod to , co napsala šafářovic andulka a ok.

Dodám snad jen, že prostý občan není nadšen tím, co se kolem něho děje a to v rámci našeho státu. Prosadit něco nového, co zlepšilo by jeho postavení, zdá se jako nemožné.

Ti, kteří mohou něco změnit, protože k tomu byli občanem delegováni, mění k lepšímu především svoje vlastní, již tak dobré bydlo. To je jejich "just do it"? Na ostatní již jim nezbývají síly, čas, chuť a zájem.
A to jen v rámci jednoho malého státu.

Jak tomu bude v rámci celku, zvaného Evropa, kdy ti, co mají nejsilnější vliv na osud občana budou kdesi v dáli?
26. 05. 2009 | 09:29

Ondrej Capek napsal(a):

Milej Stane,

a která je ta moje strana? Mohl byste prosím nějak rozvést ono vaše "cítím přesně ten nasládlý zápach totality, kdy vítězství té Vaší správné strany musí nastat bez ohledu na pravidla a bez ohledu na ztráty a utrpení těch druhých."

1. kde píši o tom, že by se mělo rezignovat na pravidla
2. kde si nevšímám utrpení druhých
3. jak víte o člověku, o kterém jste nikdy neslyšel, že nemá zištnou motivaci?
4. a naopak jak víte o mě, že jsou pro mě lidé s jinými názory nepřátelé?

To, že opravdu ale opravdu nemám rád Ratha, Paroubka a Béma (do jisté míry) plyne spíš z jejich způsobů chování, nikoliv z politické orientace, či názorech.

A hlavně neřikejte, že ti druzí taky. A mluvte o lidech ne o partajích. A toho Doležala si přečtěte celého
http://reflex.cz/Clanek3614... I když nesouhlasím zcela s jeho názory na sudetské němce, je třeba říct, že čím dál víc mi jeho postoj přijde akceptovatelnější, než Bělohradského (ale uznávám, ten je zase jaksi víc chytrolínský)
26. 05. 2009 | 09:32

Míval napsal(a):

Filozofové sami o sobě moc šancí něco změnit nemají. Bělohradského "just do it" je právě v psaní článků, jako je onen sobotní. Je pouze otázka, zda jeho slova rezonují s atmosférou ve společnosti natolik, že ji rozhýbou k činům.
V souvislosti s úlohou intelektuála ve společnosti si vzpomínám na jednoho intelektuála až na půdu - jmenoval se Miroslav Horníček - a na autoritu, kterou v polovině 60.let díky svým inteligentním promluvám měl. Vnímali ho všichni - bez rozdílu vzdělání. Byl určitým fenoménem a možná i standardem. A snad i díky tomu byla tehdejší doba a tvůrci poněkud náročnější na kvalitu předkládané kulturní stravy. A přitom pan Horníček kromě "plků" jiného moc neprováděl.
26. 05. 2009 | 10:10

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Jozefe,

odstavce a řádkování negeneruje náš systém. Zřejmě jste text napsal v nějakém dokumentu (wordu?) a pak jej sem zkopíroval, přičemž text obsahoval skryté znaky a tagy. Jinak si to nedokážu vysvětlit.

Libor Stejskal
26. 05. 2009 | 10:19

Alibernet napsal(a):

Popište, Hvížďalo, prosím morální kýč extrémní pravice. Je-li mi známo, nikdy nikde nevládla. Můžete tedy popsat morální kýč alespoň jediné pravicové diktatury (Chile). Pinochettovským krédem byl boj s komunismem, a to není morální kýč. Spíš se spolu s Bělohradským snažíte alespoň část průserů z levicového spektra přepinknout na pravou stranu (nacismus, fašismus) a blamovat lidstvo.
26. 05. 2009 | 10:57

Pepa Řepa napsal(a):

Z jiného soudku.

Když jsem jednou v Respektu četl popuzující úvahu Václava Bělohradského o tom, jak hamburgerový prostor u McDonalda osvobozuje mladého člověka od opresivní tíhy tradice a kulturních zvyků, byl bych rád panu Bělohradskému připomněl, že ho také osvobozuje od minulosti, od kultury a od jazyka jako takového.

Jak můžeš vůbec něčemu porozumět, když už neznáš řeč mrtvých, říká krásně P.B.Shelley

...a myslí tím samozřejmě schopnost stavět na odkazu předků a sdílet hloubku prožívání.

Napsal Antonín Líman v nádherné knize Kouzlo šerosvitu, která se mimo jiné zabývá odkazem minulosti, úctě k předkům a naslouchání jejich hlasům z říše kořenů.

Pravda, jde o společnost japonskou, nicméně vidím Václava Bělohradského, osvobozeného od opresivní tíhy tradice, kterak stojí u mekáče a pojídá dablmek a nesnesitelně lehce žvaní o holocaustu, Horákové a životě vůbec.
To mu jde. Mohl by se stát ideologem EU.
26. 05. 2009 | 11:30

buldatra napsal(a):

to Pepa Řepa:

bude-li slovutný pan Bělohradský příliš požívati dablmeků, zduří.
A bude vypadat dosti kýčovitě.

Povede-li zduřelý myslitel u konzumace své výše uvedené potraviny lehce žvanivé řeči o holokaustu, Horákové a životě vůbec, zduří i jeho spolustolovníci.
26. 05. 2009 | 11:49

Karel napsal(a):

Bohumil Doležel se spíše lísá k sudestským Němcům alias Posseltovi a těžko může být tak oblíbencem Hradu.
26. 05. 2009 | 16:59

Václav napsal(a):

To Alibernet
Stačí si vzít mapu Střední a Jižní Ameriky a postupně opisovat názvy zemí a tam všude vládla v různých dobách extrémní pravice. Vyjimkou byla dlouhá léta právě Chile a Uruguay.
Já bych tak kapitalismus nezbožňoval. Bolševismus zabíjel rychle a kapitalismus zabíjí pomalu, také tu je několik staletí. Ale na počty mrtvých jsou si spolehlivě kvit.
26. 05. 2009 | 17:12

milo napsal(a):

Česká polis se demokratizuje populistickým způsobem a její mediální reflexe se bulvarizuje.
Není to zákonitý proces (neodvratný)a není snad ani výjimečný.To, co Zakaria nazývá illiberal democracy, lze nalézt i jinde. Zde je to snad jen prohlubováno tím, že neexistují bohaté a kultivované elity, které by budovaly útočiště /univerzity, nadace, atd./ k nimž by se společnost mohla vždy přiklonit. Výsledkem je jistý primitivismus - leviciový i pravicový,Prof. B. má v mnohém pravdu a myslím, že je filosofem, kterého nelze svázat nálepkami. V tom ať se babrají jiní. Díky za něj.
26. 05. 2009 | 17:23

Holubář napsal(a):

Hloupý Honza,
Olda OPJF
a další:
Před pár dny zde psal ma téma "nové" Hospodářské noviny p. Golgo a já jsem ho trochu "vypeskoval" (spolu se slovutným vlkem), že si počkám až ty nové HN vyjdou.
Bohužel musím konstatovat, že p. Golgo ( s nímž mám většinou mnoho důvodů nesouhlasit) měl bohužel pravdu - takový dramatický grafický úkrok směrem k bulváru (či přizpůsobení se mase) jsem od HN nečekal.
Bohužel mám pocit (bez hlubší analýzy, zatím), že stejným směrem se ubírá i obsah HN.
Pokud jsem vás správně pochopil, obhajujete tady tak trochu tezi "za masovost" (srozumitelnost, čtivost), s potlačením druhé poloviny - "za rekordy".
Bojím se této tendence k zprůměrování, podbízení.
I poezii lze zjednodušit na "já ti ho tam našroubuju já ti ho tam dám" místo "ó poezie komínů můj chtíč je nekonečný ach věřte věřte mi to slečny" - ale je to skutečně:
1. nezbytné?
2. správné?
26. 05. 2009 | 20:26

Zacheus napsal(a):

Poznámka autora,podle níž byl Karel Čapek uštván k smrti, patří zřejmě k politicky korektním nesmyslům, kteřé je ovšem zřejmě třeba stále přiživovat.

Karel Čapek zemřel na zánět ledvin, k němuž se přidal zápal plic. Jistě že mu kritické ohlasy na jeho činnost v za I. republiky, velmi často za hranicí vkusu, nepřidaly, ale na "štvanici" chlap neumírá.

Určitě to nebyla horší štvanice, než kterou pořádal T.G. Masaryk na generála R. Gajdu s cílem dostat jej do vězení, na níž se podílel i Karel Čapek. Učitě to nebyla horší štvanice, než útoky na katolíky pod heslem "Pryč od Říma", ke kterým po založení republiky v roce 1918 docházelo s blahosklonným souhlasem "tatíčka" Masaryka a proti nimž humanista Karel Čapek nijak neprotestoval.

Nejde mně vůbec o to posmrtně vyčítat něco Karlu Čapkovi, který je jistě velikánem české literatury, ale jesliže se dočítám o "štvanici" na něho, pak nezbývá, než připomenout i jiná historická fakta, i když se dnes zřejmě nehodí.
26. 05. 2009 | 21:59

Targus napsal(a):

To OK,

zajímala by mne vaše definice výrazu poskomunismus, postkomunistický. Zejména si nejsem jist, co si mám představit ve spojení se slovem Rusko.
Není kapitalističtějšího státu v Evropě, než právě Rusko. Pokud se vám nezdají metody vládnoucí vstvy košer, ujišťuji vás, že se neliší od metod vládnoucí oligarchie v tzv. demokraciích západního typu, snad jedině s rozdílem větší sofistikovanosti. S ohledem na vývoj kolem evropské ústavy a Lisabonské šaškárny bych určitě užíval krásné slovo, které zavedl Karel Kryl - DEMOKRATURA.
26. 05. 2009 | 22:24

Milan Bukovecký napsal(a):

Dívám se z okna. Květy akátů padají na zaparkovaná auta. Přemýšlím o svém v garáži. Zjištˇuji, že nechci přijít o jeho vibrace, o erekce z něho. Pouštím si televizi MTV, otupené slečny v podprsenkách. Přepínám na zvěrstva mírových misí. Kupuji noviny. Ztotožňuji se s nadávkami na komunisty. Souhlasím s palbou na naše dřevní kapitalisty. V bulváru sleduji poklesky celebrit. Závidím Tatíčkovi prezidentskou brunetu. Sebemrskačsky sleduji, jak padáme ke dnu. Mumlám si pro sebe, bude válka, bojím se o své peníze, nevím čí jsem.

Blbá doba a najednou přijde Bělohradský s knihou Společnost nevolnosti. Je to cizelovaný a přesný text. Pojmenoval v ní něco, čemu jsme nerozuměli, na chvíli pomohl uspat autocenzuru, ukázal na pokřivenou tvář našeho blahobytu. Knihu štˇastně vlastním, koupil jsem ji i několika přátelům.

Nad tím vším má Bělohradský nadhled. Ale jeho unavený úlet v Nečitelné zemi ukazuje, že se ve voliéře Čech přestal chvilkově orientovat, jakož i v duchu mýdlové opery se potácí jeho eskamotáž z pekla světa. Vzhledem k tomu, že jsem svým, povětšinou levicovým kamarádům kopíroval jeho články, bavili jsme se o nich a profilovali své postoje, nemohu nevidět jeho přízeň nebezpečnému shlédnutí se, jisté skupiny politiků, v české potomky Al Capona. Nepíše se mi to dobře. Jeho úvaha připomíná narychlo spíchnutou námezdní agitku, jakoby cestou v rychlíku, z evropského Chabarovska do evropské Nachodky.

Přiváto z blogosféry mi nevadí. Špatně deklamovatelný název naznačuje, že Bělohradský gordický uzel technosvěta už nerozsekne. Jeho vlak jede někam jinam, na přestup není čas, ale rozumí tomu, čemu i já mohu rozumět.

Navzdory mému, jistě momentálnímu rozčarování, je Václav Bělohradský, nejen pro mě, i nadále schopen louskat ořechy našich dnů a jeho kritické pero bude každého provokovat.

Václave Bělohradský, vratˇte se!
27. 05. 2009 | 09:20

ok napsal(a):

Targusi, protikladem ke komunismu je pro mě demokracie, nikoliv kapitalismus. Já stojím o demokracii.
Kapitalismus může být demokratický (západní Evropa v mnoha variantách), komunistický (Čína), postkomunistický (Rusko).
Německý nacismus byl kapitalismus "dotažený k dokonalosti" - to je myslím zásadní věc, na kterou bychom neměli zapomínat - to nebezpečí "excesů kapitalismu" a "dokonalého kapitalismu" je tu stále.
27. 05. 2009 | 10:16

jogín napsal(a):

Pan Bělohradský jitě krásně popisuje zdejší medializmus a postmoderně přibarvená klišé (sakra, je to slabé slovo), mohl jít ovšem o krok dál a ptát se po příčinách. Bez vlivu jistě nejsou zájmy vydavatelů, jak finanční, tak politické. Jenže noviny jsou stejně mrtvola. Zbyde z nich jen publicistika, která se vyškrtá komunálními příběhy a la občanské judo a pár nezmarů se bude hádat v blogosféře.
27. 05. 2009 | 14:31

NVS napsal(a):

Pro Ondrej Capek: Zdá se , že text pana Bělohradského je nejen nad vaše síly, ale i mnohých dalších zde píšících. Jinak si některé ty rádoby chytré bláboly neumím vysvětlit.
27. 05. 2009 | 15:20

Jan napsal(a):

Děkuji autorovi. Tohoto Bělohradského ještě nemám, napravím.
Jsouce občas zde na blogu trpím nejvíce Klausobludem pravolevosti. Neustále se tu všichni staví k čemukoli podle toho, zda jim autor přijde jejich levý, nebo pravý. A pan Hvížďala tu opakovaně píše:občané probuďte se demokracie je ohrožena!
Neohrožuje ji Topolánek, ale Dalík. Neohrožuje ji Paroubek, ale Wall Street. Neohrožují ji vajíčkáři, ale starostka Chomutova....
27. 05. 2009 | 23:08

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy