EU, Česko a národovecký romantismus

05. 10. 2009 | 10:56
Přečteno 11950 krát
Napsáno společně s Jacquesem Rupnikem

V pátek 2. října 2009 Irové dvoutřetinovou většinou (67,1:32,9) za účasti 58 procent oprávněných voličů (což je na Irsko hodně) schválili Lisabonskou smlouvu. Polský prezident Lech Kaczyński ještě před volbami v Irsku prohlásil, že smlouvu podepíše nejpozději v úterý 6. října 2009. Zbývá už tedy jen poslední podpis českého prezidenta Václava Klause, protože Poslanecká sněmovna schválila Lisabonskou smlouvu 18. února 2009 125 hlasy, proti bylo 72 poslanců, a Senát 6. května 2009 (pro bylo 54 poslanců a proti 20). Podpis je ale ještě podmíněn nálezem Ústavního soudu, který o smlouvě rozhodne v rozmezí několika týdnů.

Chce-li se český prezident zviditelnit, tak nesporně uspěl: v pondělí 5. října byl na titulních stranách snad všech evropských a amerických novin. V Paříži před časem podle listu Le Figaro prohlásil, že udělá vše pro to, aby Lisabonská smlouva neplatila, a 19. února pronesl v Bruselu v Evropském parlamentu ostrý projev proti další integraci Evropy. Dodneška se mohl Václav Klaus schovávat za lídra britských konzervativců a Cameron za českého prezidenta. Hra na čas však právě skončila.

Za této situace už nejde jen o to, zda český prezident Lisabonskou smlouvu podepíše, nebo ne. Evropská unie sedmadvaceti nebo šesti států je jiný projekt a potřebuje mít funkční strukturu. Pokud náš prezident smlouvu nepodepíše, bude zřejmě velice rychle existovat dvourychlostní nebo asymetrická Evropa, jak se o tom hovoří mezi zakladatelskými zeměmi EU, čehož jsme se nejvíc obávali. Nyní se tak může stát kvůli nám.

Státy Unie se dohodly v řadě nových oblastí na rozhodování podle tzv. dvojí většiny: 2/3 obyvatel a 55 procent členských států. Toto pravidlo by mělo vrátit EU schopnost rychleji rozhodovat. Má to jednu velkou přednost pro ty, co se v Praze obávají o ztrátu suverenity: nový rozhodovací systém umožní většině států prohloubit spolupráci v daném oboru, aniž by to vnucovali všem. A hlavně přijetím Lisabonské smlouvy končí dlouhá fáze reforem institucí EU a konečně skýtá možnost dát přednost evropské politice a především její schopnosti vystupovat jako aktér na mezinárodní scéně. Mít silnou osobnost jako předsedu Evropské rady a evropského ministra zahraničí sice neodstraní zázrakem všechny překážky, ale může výrazně pomoci jasně formulovat a prezentovat evropský postoj k mezinárodním otázkám od Středního východu až po vztah k Rusku.

Připomeňme, že myšlenka sjednocené Evropy vznikla hned po válce, poprvé o ní hovořil Winston Churchill v roce 1945 v Ženevě, ale hlavní podnět přišel od Francouzů a Němců, kteří v době, kdy to nebylo populární, hledali cestu k usmíření a ukončení „evropské občanské války“ první poloviny XX. století. Německý Bundestag artikuloval snahu o sjednocení Evropy hned na svém prvním zářijovém zasedání v roce 1949 jako druhý politický úkol po sjednocení Německa. Ta myšlenka vznikla s vědomím, že společný trh, společná měna a společné právo mohou fungovat jako prostředky k uskutečnění myšlenky institucionalizované vzájemnosti či, vznešeněji řečeno, kantovské vize věčného míru. Nejprve v roce 1950 se snažili Bonn s Paříží a Jean Monnet s Konradem Adenauerem umístit pod jednu střechu uhlí a ocel a Adenauer na tuto myšlenku reagoval slovy: „Chápu stejně jako vy, že jde o věc vyššího morálního řádu.“ Prodloužením této první fáze společné Evropy bylo podepsání tzv. Římské smlouvy z roku 1957, která umožnila budování společného trhu a EHS. Druhou fázi je možné datovat do konce osmdesátých let, kdy vznikl nejen jednotný trh, ale po Maastrichtu i perspektiva jednotné měny. Po rozšíření v letech 2004 a 2007 jsme ve třetí fázi, která se podpisem Lisabonské smlouvy dovršuje.

Původními tahouny Evropské unie byli Němci a Francouzi, v sedmdesátých letech došlo k rozšíření o Velkou Británii, Irsko a Dánsko, v osmdesátých letech se EU rozšířila na jih a v devadesátých letech do Skandinávie. Už tehdy bylo odborníkům zřejmé, že nejtěžší je podělit se o společný odkaz, protože chyběla léta společného úsilí a sdílená politická motivace. Kvůli tomu máme dnes Evropu s různými pohledy na její budoucnost, což je přirozeně zároveň velké bohatství Evropské unie: E pluribus unum, hledat jednotu v různosti. Každá země vstupovala do Evropské unie s myšlenkou, že toto společenství pro ni představuje řešení nějakého problému nebo kompenzaci za nějakou ztrátu.

Němci potřebovali rehabilitaci po nacismu. Francouzi se díky EU mohli opět stát hráči na mezinárodním poli v době, kdy se tato země stala v globálním světě jen větším národním státem. Pro Italy představovala kompenzaci za slabý a málo výkonný stát. Pro Brity byla EU hlavně další obchodní příležitostí. Na to ale přišli až po deseti letech. Pro Španělsko, Portugalsko a Řecko šlo zase o demokratické zakotvení po dlouhé izolaci a diktaturách. A podobně i pro Polsko znamenal vstup do EU návrat na evropskou scénu: dvě století byli mimo hru. Pro Slováky představuje možná kompenzaci po rozvodu s Čechy.
Otázka je: Co představuje Evropská unie pro Čechy?

Pro většinu obyvatelstva, jak vyplývá z lednového průzkumu z letošního roku, v němž se vyjádřilo pro přijetí Lisabonské smlouvy 64 procent obyvatelstva, a z postoje Poslanecké sněmovny a Senátu se zdá, že i nám jde o pevné zakotvení v demokratické společnosti, ale také o rámec pro vyrovnanější vztahy s německým sousedem.

Postoje sedmnácti senátorů kolem pánů Oberfalzera a Kubery, kteří si na Lisabonskou smlouvu již podruhé stěžují u Ústavního soudu, však připomínají staré české spory racionalistů či univerzalistických liberálů s romantickými národovci a pravičáky, o kterých léta přednášel na Klausově oblíbené škole London School of Economics Ernest Gellner. Národovci (předválečná Národní demokracie) se vždy dívali jen zadními okny na vlastní dvorek či náves, kde platila jiná pravidla a kde se nemuselo soutěžit s lépe kvalifikovanými jedinci a výkonnějšími firmami. Mladším lidem v Evropě jsme nepochopitelní, protože na rozdíl od Irů nemáme žádné konkrétní argumenty či požadavky a používáme vágní, emocionální slovník, ale staří, kteří studovali na prestižních univerzitách, Gellnerovy studie o středoevropském nacionalismu dobře znají a vědí, s čím mají u našeho prezidenta co do činění.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Paterik napsal(a):

Kolem LS je prostě spousta zbytečné hysterie. Opět se máme rozpouštět jako kostka cukru ve zlé nepřátelské Evropě, která čeká jen na to, aby nás mohla schlamstnout. Něco se zkrátka zhorší, něco zlepší, ale chodit na Hrad radit Klausovi, jak má podepisovat, to jsou jen ubohé pokusy o mediální sebeprezentaci.
05. 10. 2009 | 11:18

Jiří napsal(a):

Čtěte! http://euportal.cz/Articles...

Pánové, pochopte už doprkýnka, že tady nejde o žádné zviditelňování, ale o naprosto bezprecedentní pošlapávání naší státnosti. Vy opravdu chcete nad tím přivírat oči, abychom nepřišli o "svého" komisaře nebo kvůli podobným kravinám? Tady jde o velice nebezpečný precedent a hrozbu, že se do budoucna ohýbání a překrucování Ústavy podle momentální potřeby stane pravidlem. Kdy vás to konečně trkne?
05. 10. 2009 | 11:25

Taoiseach napsal(a):

autoři

Myslím, že nejde ani tak o romantismus, ani o zviditelňování. Nacionalistický populismus je čistě účelový: je třeba najít nepřítele - EU, která nám chce všemožně ubližovat a proti které nás může ochránit jen Veliký VK. Protože jinak by bylo jasné, že je tento NEJVYŠŠÍ ÚSTAVNÍ NEČINITEL dobrý tak nanejvýš pro ozdobu.
05. 10. 2009 | 11:31

ali napsal(a):

no, ti jenž křičí podepsat LS a odsuzují Klause, si neuvědomují, že prezident chce hájit naší suverenitu. A že je smlouva u ÚS je jedině dobře. Jen bezmezný hlupák by podepsal něco, s čím nesouhlasí. A pokud s tím prezident nesouhlasí, má právo, či dokonce povinnost vůči nám, nepodepsat. Kdo slyšel prvně o LS? Vsadím se, že tehdy, kdy se v TV a médiích začalo mluvit o jejím nepodepsání a tak to vyplavalo napovrch. Teprve tehdy jsme se my, jakožto lidi, začali zajímat, co to LS vlastně je a teprve tehdy nám byla LS lehce nastíněna. Přesto trvalo chvíli, než se LS zveřejnila a my se mohli seznámit s obsahem, zatímco byl už preziden napadán, proč to nepodepíše..
Pokud LS bude mít zákony proti suverenitě státu(ů), neměla by být bezhlavě podepsána, natož ratifikována..
05. 10. 2009 | 11:36

Nuba napsal(a):

Svým způsobem prezidenta Klause chápu, je silně konzervativní, jeho modlou byla svého času britská "železná lady", teče jim tam dodnes z jednoho kohoutku vařící a z druhého ledová. Není však zástupcem lidu v prezidentském systému, hlavní slovo má parlament a ten se již vyslovil. Obstrukce a kličkování jichž jsme svědky, nás před ostatními ponižuje. Schovávání se za bukem, čekání, až co řeknou jiní, není projevem suverenity, ale slabosti.

Takovýmto chováním jsme svoji pozici v EU značně oslabili.
05. 10. 2009 | 11:46

Ládik napsal(a):

Myslím, že EU je jedno, co VK udělá nebo ne.
05. 10. 2009 | 11:56

Paterik napsal(a):

ali:

suverenitu lze hájit mnoha způsoby. Velkou část suverenity jsme ztratili třeba už tím, že jsme vstoupili do OSN, NATO, EU atd. Bohužel v globálním světě se suverenita může snadno přesunout třeba do Pekingu, a o tom už hlasovat nebude moci nikdo.

Prezident je svého druhu úředník a úředník musí často podepsat i něco, s čím nesouhlasí. Jako významný funcionář nemůže konat čistě podle toho, co se jemu zrovna náhodou zamlouvá nebo nezamlouvá. A pokud to nedokáže překousnout, vždycky může badikovat...
05. 10. 2009 | 12:02

Pocestny napsal(a):

Nojo, no...
Otázečku pro všechny horkokrevné a hysterizující -
Opravdu myslíte, že v současném stavu nefungování tohoto státu, který je i se svými občany rukojmím bandy darebáků ze stranických sekretariátů, je opravdu pro vás osobně ten podpis natolik kulervoucí změnou?

Jako občan partajní džamahírie, jako nestraník, tedy untermensch, se domnívám, že pro klasického Pepu Řepu se opravdu nic, ale vůbec nic nezmění.

Jo, zmehne všem těm pupkatým megalomanům a Bonacapartům, kteří z české posranecké škamny chtějí točit zeměkoulí.

To, že celý proces přijímání LS je prosáklý socanským lhaním a trapasy s hlasováním do úplného zblbnutí na tom nic nemění.

Evropa se spojuje po kupecku, po socansku, nemá to styl a úroveň jako vše, na co socan sáhne, ale takový je vývoj.
Co tu kdo sakra čeká? Čeká tu opravdu někdo, že v dnešní Evropě se 400 mil. lidí bude dívat na to, jak úchyl, representující dalších několik nevýznamných milionů jiných úchylů bude vydírat půl Evropy?

Husiti? Ne, pitomci a zoufalci!
EU jako říše? Také ne, socanská Balada z hadrů!

Pokud to celé bude šéfovat ten Bushův rozkuřovač Blair, bude to jedině správně.
05. 10. 2009 | 12:04

Pocestny napsal(a):

Jinak se fakt bavím....
Pehe vyhrožovalo, že bude výbuch, ale nikde nic nebouchlo, Tomský píše hysterické otevřené dopisy, Zahradil si tu stěžuje na "demokratický deficit" jménem partaje, která si plete demokracii s parteikraturou....

Je až směšné, jak tu mnozí lehají do střel, které nikdo nevystřelil
05. 10. 2009 | 12:11

Daria napsal(a):

O jaké suverenitě to sakra, pánové diskutéři, blábolíte? Do jaké míry může být naše zemička velikosti předměstí průměrného čínského města krucinál suverénní? Ekonomika stojí za psí štěk, o politice radši ani nemluvit. Co vlastně tak suverénně umíte?
Naparovat se a hubou mlátit prázdnou slámu můžete koneckonců i v Bruselu.
05. 10. 2009 | 12:27

Vico napsal(a):

No, Pocestný zas něco napsal, s čím až tak moc nesouhlasím, ale přesto se královsky bavím.Jinak k tomu lehání do střel, které nikdo nevystřelil:

Tady v Česku sice neradi bojujeme na ostro, ale rádi si hrajeme na vojáčky.Slavkovské bojiště, kam to nemám daleko, budiž důkazem.

Tedy střely by tu i byly - ty paintballové. Rudých stříkanců plno, ale žádnej mrtvej, nebo zraněnej. Leda tak podvrknutý kotník.
05. 10. 2009 | 12:29

stejskal napsal(a):

Též si myslím, že to "léhání do neexistujícíh střel" je pro místní společenský diskurs trefné přirovnání, pane Vico. A nejen v případě LS ;-)

Libor Stejskal
05. 10. 2009 | 12:33

void napsal(a):

Bohuzel v tehle frasce si fakta kazdej krouti jak se mu to hodi a ty bice smrdej na sto honu.

Rozhodne jsme vyhrali cenu chytre horakyne, ted jenom zjistit co je ta vyhra.

recaptcha se mnou souhlasi - State bandits
05. 10. 2009 | 12:40

stoppa napsal(a):

Autorům

V dojemnému líčení, co si Němci hend v počátku ve svém BUndesdtagu předsevzali (jak závazné!) a historickému exkurzu třeba podotknout, že myšlenka sjednocené Evropy nevznikl teprve v r. 1945, že ve 20. století ji už předtím měl jistý Adolf Hitler (a dost daleko v tom postoupil), řžedním nějaký Korsičan... atp. Jenže - nikdy to nevyšlo.
Proto je jakékoliv přesvědčování europolitruků liché. K tvrzení, že vlastně stejně žádnou suverenitu nemáme, lze opáčit: proč tedy evropské Impérium tento Protektorát prostě rovnou nějakým administrativním krokem nazabere, proč trvá na tyátru ratifikace?
05. 10. 2009 | 12:49

Zay napsal(a):

Nejsem nijak nadšen složitou a nesrozumitelnou LS. Zrovna tak ale nejsem nijak nadšen nacionalistickými výroky a sebestředným chováním pana Klause a jeho kamarily. EU je špatně, česká reprezentace ještě hůře.
05. 10. 2009 | 12:52

Glosator napsal(a):

Češi neztratili zdravý rozum a dokáží vidět, KAM, do které Brusele se Evropa dostane, pokud nezakročí proti rostoucímu přílivu imigrantů z třetího světa. Na plnou hudu se to ovšem neodváží říci ani president Klaus, ač je tu vzorový příklad, Jihoafrická republika, kde se už bílí bojí vycházet na ulici nebo jen zastavit večer na křižovatce na červenou. Podobně to už dnes vypadá v některých částech Paříže či Malmo.
05. 10. 2009 | 12:54

Marta napsal(a):

Sjednocenou Evropu chtěl už Jiří z Poděbrad, a také Komenský.

Vždy s cílem zajistit mírové soužití.

je to tedy opravdu špatně ???
05. 10. 2009 | 13:02

Jiří napsal(a):

Daria: Máte pravdu, madam. V tom případě ale ať to řeknou otevřeně na plnou hubu, že se vzdáváme suverenity, a nelžou občanům do tváře. To je to, co se mi na tom nelíbí. Stejně tak parlament můžeme rovnou zrušit, stejně jako naši Ústavu, která se tím stane jen cárem papíru. K čemu nám potom bude parlament, když bude přejímat víc jak 90% cizí legislativy? Úplně by stačilo překladatelské oddělení, které nám bude tlumočit evropské direktivy do češtiny.

Já netvrdím, že LS je apriori špatná. Ale špatný je způsob jejího protlačování a lži a mlžení, které ho provázejí. Takhle se to prostě dělat nemá!
05. 10. 2009 | 13:07

stoppa napsal(a):

Je to opravdu vždy dobře, ale kupodivu to vždy špatně skončí
05. 10. 2009 | 13:07

Pavel napsal(a):

Jsme hodně hloupý národ a zasloužíme si ten strašný sešup dolů, když tolik lidí věří po všem, co tu zavedl, že Klaus slouží zájmům našeho státu.
05. 10. 2009 | 13:15

Pepan napsal(a):

Takže ta Evropská unie je doposud málo evropská? A po přijetí LS bude evropštější? To je šaškárna jak s reklamou na prací prášek a prádlem ještě bělejším...
No jo, salámová metoda je v plném proudu a absurdity, nad kterými bychom si keště před 20 lety ukroutili hlavu, dneska už prostě bereme tak nějak normálně. Voda je teploučká a spokojená žába se pomalu vaří.
05. 10. 2009 | 13:22

void napsal(a):

to Jiri:

myslim, ze jste trochu podlehl medialni masazi, v tomto pripade odpurcu integrace. Staty se mohou integrovat(mohou spolupracovat) na ruznych stupnich. Pokud ten problem zjednodusim na dren jde o nasledujici stupne integrace/spoluprace:
- prosta mezistatni smlouva, mozno i mezi vice staty (typicky ruzne zony volneho obchodu, NATO atd...)
- konfederace (Bosna a Hercegovina)
- mezinarodni federace (Německo)
- vnitrostatni federace (USA)

EU je zvlastni utvar vymykajici se temto definicim. Co vim tak je vetsinou hodnocena jako konfederace s jistymi znaky proste mezistatni smluvni spoluprace na jedne strane, ale i se znaky federativniho usporadani na druhe strane. Abych se vratil k parlamentu - ten je obvykly na narodni urovni i ve statech s vetsim stupnem integrace - USA - federalni a narodni uroven, drive SSSR nebo CSSR.
05. 10. 2009 | 13:30

Pocestny napsal(a):

Suverenita!
MUHAHA!
Jasně, suverénní země, která dá na svou obranu dokupy Vojenskou Policii a polní špitál (škoda, že se zakázal feldsbordel, u téhle zbraně by byla mezi našinci rvačka).
Jasně, suverénní země, kde dvě třetiny výroby, tři čtvrtiny vejvaru a celej bankovní sktor patří cizincům....
Jasně, suverénní národ tupounů s ráčnou na cizí setup lince...
Jasně suverénní stát, který se sám před sebou skrývá uvnitř NATO a EU....

Vzhledem k neschopnosti místního populu vést aspoň tento pahýl státu tak, aby se za to jeden nemusel venku stydět, je zřejmé, že jediiné, co můžeme ohrozit, je fungování celku - v tomto "hrdinném historickém okamžiku našich dějin"!

Suveréni se vzpouzejí tomu "novému porýnskému pořádku", bez kterého by stále žvýkali lesní kořínky a zubří kůže, ale sami dávají příklad leda toho, jak to vypadá, když se podlehne hunmanistické ilusi a někdo se pokusí zavést samosprávu do řízení kliniky pro těžce duševně postižené...

EU dává vyniknout těm nejlepším z nás v cizích službách, ale evidentně poskytuje dost prostoru i zoufalcům ve službě národu.
Hele, miláčkové, strčte si toho dědka do Trabantu a hajdy zpátky na Prosek!

A poslední MUHAHA -
Tak, jako si tu spousta triviálů myslela, že je radar spasí před Paroubkem, tak si kdejakej socánek nechává snít o tom, jak ho ta EU spasí před modrejma a Klausem.

Jojo, Češi, komedianti, mistři v nepochopení smyslu a používání věcí a pravidel zásadně k tomu, k čemu je nikdo nevymyslel.
05. 10. 2009 | 13:38

ali napsal(a):

Paterik

p.s. Jiří nechal odkaz, prosím přečtěte si to poctivě, stojí to za to..

http://euportal.cz/Articles...

Vám se to líbí? Sohlasíte s tím? Tady nejde "jen" o Čechy a Moravu. Ale i o další malé státy. Pokud bude LS v mnoha bodech a zákonech nepřípustná, tak je mi fuk, jestli miluju Klause nebo ne. Vykřikováním o jeho narcizmu a samolibosti je pouhý cynizmus těch, kteří neví, nebo vědět nechtějí, nebo jejich nenávist vůči Klausovi je taková, že na just udělají opak nebo budou mluvit opak, navzdory tomu, jestli je to pro nás dobré či špatné. Pokud vím, Klaus nesouhlasí a body a zákony v LS, proto nechce podepsat. Až budou body a zákony v LS odpovídající, tzn. že nebudou ohrožovat suverenitu státu, podepíše.
05. 10. 2009 | 13:39

Kateřina napsal(a):

Nemohl by mi, prosím, někdo vysvětlit, KDO JE TO EVROPAN????
05. 10. 2009 | 13:45

Pocestny napsal(a):

Inu zapějme vespolek:
"Proč ta Čechie neléží světu na břuchu,
proč je až u řiti,
v tom strašnym puchu...???"

Jedno je jisté, jakmile Vena dotančí a podepíše, už se nestane, že by nám někdy někdo půjčil opratě, ani na minutu.
Konečně se čížkové dočkajéí, budou opět proletáři, se kterými se v ničem nepočítá, tedy návrat do socialistické nírvány z mládí.
Kdepak RČS o sobě tvrdila, že leží "v lůně Evropy", Česko však bude mít EU o kousek vedle.
Pozásluze, neboť ani to největší vypětí našich velikánů nevzbuzuje jakoukoliv naději, že nejsme banda idiotů.

Hele, nechte Evropu koňovi, áááá Sparrrta! /Sláááávieee!!
Sme nejlepší a vem ty zadky zkopem!
Ať žije derby, teplý pívo, studený párky a palčivá nenávist!
05. 10. 2009 | 13:46

Black napsal(a):

Prezident Klaus je podle mého v dost podobné pozici v jaké byl Beneš v roce 1938. Otázkou je, jestli bude taktéž slabá osobnost jako byl on, nebo jestli tento obrovský tlak vydrží a zabrání tak katastrofě, do které se naše země řítí.
05. 10. 2009 | 13:46

Petr napsal(a):

Smlouvu ano, ale spravedlivou. Kde kdo má vyjímky. Irové, Britové, Poláci. Jen Češi nic. Po likvidaci cukrovarnictví, čeká nás díky Bruselu zdražení piva, likvidace zabijaček, smršť směrnic.
05. 10. 2009 | 13:52

Tribun napsal(a):

Nikdo z těch, kdo straší Lisabonen (a dělají z Klause posledního rytíře svobody) nedokázal zatím jasně říct, o jaké svobody nás Lisabon připraví (ke všem těm, o které nás připravily ostatní již platné smlouvy). Jenže takové jasné vyjádření mi chybí. Nebezpečí démonizovaného Lisabonu je tím fatálnější, čím je vágnější. Mám se bát, ale nikdo mi nedokáže říct čeho. Možná schválně: nejhorší strach je strach z neznámého.

Pozice odpůrců Lisabonu (místy patetických až hysterických) mi připadá jako postoj akvarijní rybky, která si mocí mermo chce uchránit svobodu svého akvárka, protože se bojí toho, že když bude vypuštěna do rybníka, tak jí ostatní ryby vypijí všechnu vodu.

Ve svém komentáři jsem napsal:
Jediní nepodepsat a být tak cele odpovědni za zmaření procesu, na kterém participuje celá Evropa, by znamenalo dostat se do izolace a získat si reputaci nespolehlivého a nedůvěryhodného potížisty, který chutě využívá všech výhod, které členství v EU nabízí, ale žádá-li se něco od něj (a není to nic, co by nebylo žádáno na všech ostatní a nebylo jimi poskytnuto), dělá rázem drahoty. Jistě, že nejde o to být oblíben za každou cenu, ovšem cena, kterou bychom za svoji „zásadovost" (pokud bychom „Lisabon" zablokovali), je přeci jenom poněkud vysoká: izolace a odsun na periférii Evropy. Což je to poslední, co nyní potřebujeme, tím méně v těžkých dobách, které máme velmi pravděpodobně před sebou. Být sám a na okraji znamená být snadnou kořistí, ať již pro USA, nebo pro Rusko. Jsme v situaci, kdy vlastně již není možno zůstat mimo. I kdybychom z EU vystoupili – nebo byli vyloučeni, když odmítáme přistoupit na společná pravidla – před jejím vlivem se neschováme. EU je příliš mocná a příliš blízko na to, abychom ji mohli ignorovat. Lisabonem se vzdáme tak maximálně toho, co bychom za současné konstelace sil stejně nebyli schopni uhájit.

Celý text (když dovolíte) na http://tribun.bloguje.cz/81...
05. 10. 2009 | 13:53

Paterik napsal(a):

ali:

přečetl jsem to a mám k tomu toto

1) dovedeno do důsledků není ČR právním státem, neboť naše lgislativa je extrémně nepřehledná a 90% zákonů by se mělo zrušit. Nemyslím, že by LS vybočovala ze standardu nesrozumitelnosti jiných evropských norem

2)nechápu co je na tvrzení "řádná správa věcí veřejných v celosvětovém měřítku" politického. To by tam nemohlo být ani "budeme usilovat o mír", protože to je přece taky politický cíl.

3)tady zřejmě došlo k opravách chyb v překladu. Nevím, co by na tom mělo vadit. Pokud tam snad někdo změnil cosi zásadního, nechť senátoři poukáží na konkrétní věci

5) základem jednotlivých států EU je zastupitelská demokracie. Základem EU je pak volený parlament a další instituce. Takže já nevídím rozpor. To by nemohlo existovat ani samostatné vedení NATO.

6) tohle je spíš paranoia

7) tady jde patrně spíš o to, aby se různé frakce států v rámci EU nesnažily poskytovat si navzájem různé výhody na úkor ostatních

8)NATO a EU se spíš prolíná. Společná obrana znamená, že my jako stát budeme při obraně spolupracovat s jinými státy, takže žádný přenos pravomocí se tu nekoná

9) kdo bude chtít vystoupit, vystoupí. Držet ho nebudou

11)záruky byly jen potvrzením toho, co LS Irům zaručuje, aby uklidnila jejich veřejnost

podle mě je celá žaloba jen slovíčkaření a stojí na vodě. Klaus ji nepodepíše, ani když ÚS nic závadného neshledá
05. 10. 2009 | 13:58

Jiří napsal(a):

void: To máte pravdu samozřejmě. Faktem ale je, že Česká republika se nemůže stát součástí žádné federace, dokud zde platí Ústava v současné podobě. Federace totiž v sobě nese suverenitu, její členové ji nemají, to je státovědní definice. Česká ústava suverenitu zaručuje.

Já osobně mám za to, že Unie v současné podobě vykazuje hlavně znaky konfederace, jak říkáte. Ovšem Lisabonská smlouva je značný krok k federalizaci. Nejde o to, že by LS sama o sobě nás připravovala o celou suverenitu. Důležitější je, že otevírá možnost tohoto dosáhnout v budoucnu skrze Eu jednoduše tzv. kvalifikovanou většinou. To už je federativní způsob vlády´. A taky se to vylučuje s naší suverenitou, pokud nám kdokoli cokoli může vnutit zvenčí.

Jak jsem už napsal. Klidně ať změní Ústavu a řeknou, že se stáváme federativním státem a suverenitu přenášíme na EU. Pokud se to stane čistě, transparentně a pomocí referenda, nemám námitky.
05. 10. 2009 | 13:58

Pocestny napsal(a):

Kateřino, Evropan je každý, kdo se vymotá z dupaček svýho původu a pokouší se nebýt třeskutým okrením buranem z minulého století.
Evropan je to, čím většina místního populu nikdy být nemůže, neboť jejich rozměr myšlení jest životem scvrknut mezi Beskydy a Cheb, vše ostatní je "zahraničí".

Evropan je ten, kdo něco umí, tak to prodá kdekoliv v EU, kde se to hodí, protože žít se dá dobře všude a mimo tuhle parteipakárnu i občas daleko lépe.

Evropan je ten, kdo ví, že slovo národ je dnes jen žrádlo pro psy.

Zvláště tenhle, jak pozoruju.
Zeptám se podobně - Kdo je dnes Čech?
Občan republiky pro modré, oranžové a rudé. Je však zajímavé, že socani počítají do národa jen sebe, stejně jako ti modří či rudí.
Já nevím, jestli jsem Čech, protože mne tu pravidelně někdo z národa vylučuje, stejně tak vylučovali jiní mé předky.

Mám pocit, že čížkové se jsou schopni domluvit jen na tom, kdo a co ten národ NENÍ!

Ale už dvacet let čekáme, až někdo řekne, co teda ten národ vlastně je a kdože do něj patří...

Ono se to vlastně ví - patří do něj jen ten, kdo vždy jde s většinou, jakkoliv tupou a zvlčelou...
05. 10. 2009 | 13:58

schlimbach napsal(a):

Tribun
napsal jsem mnoho příspěvků s konkrétními postřehy - stačí si je pod blogy vyhledat, tudím osobně mám jasno, proč LS ne. Kapitulantský závěr vašeho příspěvku je tedy pozoruhodný. Pokud by ve všech zemích k LS proběhlo referendum, bylo by jasno, zda tuto smlouvu obyvatelé chtějí. Pokud neproběhlo, je to jen na dohodě úzkého kruhu politiků, kteří se schovávají za plnou moc lidu, kterou dostali ve volbách. Do EU jsme vstupovali na základě referenda. Nyní se LS mění podmínky smluv, ke kterým jsme referendem přistoupili. Jejich změna bez referenda je zrada národa obvzvláště za podmínek, za kterých se počítá kvalifikovaná většina, blokační možnosti a vystoupení z unie.
05. 10. 2009 | 13:59

Tribun napsal(a):

Souhlasím s tím, co napsal výše Taoiseach. Základem dobré manažerské práce je nejprve vytvořit problém, a pak jej slavně vyřešit. Základem dobré politické práce je nejprve vytvořit (stačí vyfabulovat) nepřítele a nebezpečí, před kterým potom své spoluobčany slavně ubráním. Nejlépe se bojuje s tím nepřítelem, kterého mám plně pod kontrolou, protože jsem jej sám stvořil.
05. 10. 2009 | 13:59

Tribun napsal(a):

Petře,
jestli nemá ČR žádné výjimky, tak to je proto, že si ČR nevyjednala. Z toho můžete jen těžko obviňovat Brusel či eurokraty.
05. 10. 2009 | 14:01

Peet napsal(a):

Proč se EU tak vehementně snaží , aby VK podepsal LS co nejdříve.
Snad nemají strach že za půl roku by británie (Cameron)vyhlásili refrendum o LS a jak se již dnes odhaduje ,tak by neprošla.Jistě to není jediný stát kde by LS v referendu propadla a zajímalo by mně , kolik ve skutečnosti procent obyvatel EU tuto LS chce
05. 10. 2009 | 14:06

Tribun napsal(a):

Také jsem přemýšlel, jak bych definoval Evropana, a dospěl jsem k podobnému závěru, jako Pocestný. Jen bych k tomu ještě dodal, že Evropan je takový Čech, které nepřestává být Čechem a ani v Evropě a nesnaží se být nikým jiným.

Podle mne je to otázka identity a úrovně, na níž se touto identitou zabýváme: Když je řeč o vesmíru, jsem člověk, Pozemšťan. Ve světě jsem Evropan. V Evropě jsem Čech. V Česku jsem Pražan.
05. 10. 2009 | 14:07

Petr Bajer napsal(a):

Všimněte se, že Hvížďalové a Pehové opakují dokola velmi obecně formulované proklamace a teorie (viz. historické kontexty a podobné blabla) a konkrétní zjevné, stokrát zmíněné zápory LS nijak nekomentují. Stejně jako nejsou ochotni na rovinu říct, že evropský integrační proces, v pojetí LS, směřuje plíživě k evropskému superstátu, který nikdo nechce a nepotřebuje. Ať uvedou několik konkrétních příkladů jak EU těží z možnosti společné politiky a k čemuže potřebují její představitelé ten silnější mandát ! Většinou jen postraší Ruskem, Čínou nebo nějakým jiným užitečným bubákem. Drtivá většina výhod EU plyne z odstraňování bariér pro pohyb osob, kapitálu, harmonizace právních řádů (zejména v oblasti podnikání), přeshraniční vymahatelnosti práva atd. Ale to do velké míry funguje už nyní a LS tomu do budoucna nijak zásadně nepomůže. Tohle je jen hra o moc evropských politiků a tedy i velkých států, které v EU hrajou a vždycky budou hrát prim. Proto tak tlačí na pilu a předhánějí se v urážení Klause. Z Maďarska, Slovinska, Rumunska, Polska, Velké Británie atd. už tak ostré hlasy slyšet nejsou.
05. 10. 2009 | 14:09

Pocestny napsal(a):

Tribune, jak jsi jindy bezobsažně dutej, dneska biješ hřebík na hlavu každou hláškou.

Mí souputníci z pravé strany mne tu baví neskutečnou kreativitou, kterou ovšem měli provozovat v letech, kdy tu socané s Teličkou prosírali jedinou možnost něco vyjednat na své neschopnosti dodržet byť ty bazální sliby.
Dvacet let jsme blaženě žrali z eurofondů a krkali cosi o eurototalitě, tak teď holt místo cukrovarů ( nevím, co je na nich tak strategickýho) nafasujeme reservaci ručníkářů a šanci s nimi splynout stejně, jako jsme splývali s bratrem z východu - jeho jsme naučili dělat do mísy a vytírat si zadek, ale sami jsme samou servilitou nějak pozapomněli...že.
Naši politickou stance v dnešní EU lze popsat lapidárně jedním slovem - eurozáděra.
05. 10. 2009 | 14:10

Pája napsal(a):

pane Pocestný, ač příznivec federalizace EU musím reagot: V EU nemůžete žít kdekoliv (popř. podle chuti se přesunovat) a dle mého soudu to nepůjde i přes formální spojení evropských národu ještě dlouhou dobu. Problém je v jazycích. Málokdo je schopen se rychle naučit cizí jazyk. Sám obstojně mluvím anglicky, tochu rusky a německy. Když ale přijedu do Francie je mi to houby platné, Francouzi nikdy cizím jazykem mluvit nebudou.
S tímto souvisí odpověď Vaše otázky: národ je definován především jazykem a do jisté míry vědomím společného osudu a sounáležitosti. Proto není pro mě národ jako pro Vás žrádlem pro psy. Po každém návratu z cizojazyčných států, se cítím velmi dobře. Mateřský jazyk je základem psychiky. A nemalujme si to přespříliš, "čížkům" vytýkáte predpotopní nacionalismus a zabedněnost. Ať ale jedete kamkoliv v EU, každého zajímá především jeho národ a každý je hrdý na svůj a každý se vymezuje proti ostatním, někde více, jinde méně...
05. 10. 2009 | 14:10

David Endal z Chebu napsal(a):

Klaus , ODS a spol jsou dle mýho selskýho rozumu, zřejmě úplný ignoranti a banda sobeckých nezodpovědných egoistů žijících duhovním životem někde na sklonku 19. století a to jsou, prosím, vzdělaní lidé s vš tituly v kapse. To hlava prostě nebere !
05. 10. 2009 | 14:12

Pocestny napsal(a):

Pája, kromě češtiny se od Rakouse či Bavora nelišíme ničím jiným, než dederon - tedy bezbožností, materialismem a postbolševickým hyenismem.

Mateřskej jazyk je fajn, jinak bychom se s našimi matkami nedomluvili vůbec.
Pokud ovšem vlastníte kromě malého národa i nějaký mozek, tak pochopíte, že národní hrdost je v mnohém matkou hlouposti, že národní folklór patří do divadla a hospody a to "hezké české" má v trochu jiné verzi toho samého v podstatě okolo každý.

Determinace jazykem je posledním pilířem státu, ke kterému přivazuje své nevolníky, aby mu nezdrhli za lepším.

Na společnost lze být hrdý jen tehdy, když svou funkcí potvrzuje nadání a ambici těch, kdo jí ztělesňují, pohled na českou současnost je vskutku teskný!
05. 10. 2009 | 14:20

void napsal(a):

to Jiri:

ten vtip je ukryt v tom, ze EU se vymyka vsem dosavadnim beznym definicim (federace, konfederace). Tudiz tezko muzeme rici, ze EU bude po LS federaci. Nevim jestli to byl puvodni zamer nebo to tak vyslo v prubehu casu a postupne integrace. Kazdopadne to ted EU pomaha pri dalsi integraci, predstavte si ten hukot kdyby LS koncipovala federaci, ve smyslu bezne pouzivanem.

Jinak problem s nasi ustavou a pripadnymi rozpory s LS jiz US jednou resil - odpovedi na vase otazky si muzete precist od povolanejsich zde: http://www.concourt.cz/scri...

Jinak myslim, ze v otazce referenda se shodneme (paradoxne to byl myslim Klaus and his boys kdo ma na jeho neexistenci v nasem pravnim radu lvi podil).
05. 10. 2009 | 14:22

Tribun napsal(a):

Nezlobte se na mne, schlimbachu, neberte to nijak osobně, ale vaše komentáře zpětně dohledávat nebudu. Ani nevím, jak bych to řešil technicky. Tím ale netvrdím, že vaše námitky nejsou relevantní. Například s většinou toho, co jste napsal ohledně referenda, nemám problém souhlasit. Ano, mělo být referendum, ano, bylo by to čistší řešení, ano, mělo být ve všech státech EU. Jenže nebylo. A není to žádná výjimka, naprostá většina všeho se rozhodne v úzkém kruhu politiků, souhlas občanů se pak už nějak vyrobí.

Nicméně, LS je tak ostře sledovaná a komentovaná, že kdyby byla skutečně "od ďábla", jak někteří postulují, tak by se snad Evropané sebrali a něco s tím dělali. Pokud tak nečiní, lze dovodit, že jim až tak nevadí.

Existuje například celkem vydařená analýza (byť jistě ne kompletní) takzvaných "pasarel": (http://www.euportal.cz/Arti...) Jenže když si ji přečtu, tak tam nevidím nic, co by běžně nefungovalo v rámci ČR, a dokonce to nebylo vydáváno za znak fungující demokracie. Prostě mi nikdo zatím nedokázal vysvětlit, proč bych se měl LS bát a proč bych se měl mít před Bruselem více na pozoru, než před českými šmelináři a tuneláři? Nakonec je to tak, že celá řada z toho, co je pro odpůrce LS důvod k odmítnutí, je pro mne zcela indiferentní, či je to přímo důvod pro souhlas.

A s dovolením bych se ohradil proti tomu, že můj závěr je "kapitulantský". Podle mne je realistický. Sny o národní suverenitě nic nezmění na realitě toho, že ČR je již - zejména majetkově - tak vyvázána z rukou českého živlu a provázána ze okolním světem, že to již nelze vrátit zpět (a osobně nevidím důvod, proč to vracet, protože národní státy jsou dávno mrtvá veličina, dnešní svět patří korporacím). Čekají nás "zajímavé časy" a jedním z nejlepších způsobů, jak je přežít, je spolupráce. Jestli si chcete spolu s Klausem hrát na "naše furianty", prosím, ale pokud do toho mohu mluvit, tak budu protestovat.

Opravdu nevidím jediný rozumný důvod, proč dělat z ČR skanzen umárajícího národního státu.
05. 10. 2009 | 14:23

Kulich napsal(a):

Sjednocená Evropa je jediné řešení, o tom žádná. Ale musí to být Evropa demokratická. A útoky, které přicházejí na českého prezidenta z Francie, Německa a dalších států EU, to má k demokracii daleko. Proč Vy pánové novináři se nezastanete hlavy státu, ústavního činitele do kterého si spousta "proevropských" politiků s takovou radostí kopne, aby ukázala svoji loajalitu společné myšlence. Jaké právo má prezident Francie, státu který nás dvakrát v minulém století prodal za svůj klid nejdřív Německu a pak Rusku, k takovým útokům? Chápu, že názor českého prezidenta je pro mnohé nepřijatelný a nemohou s ním souhlasit. Na druhé straně je to ústavní činitel členského státu EU a proto pohrdání a urážky, kterými je díky Lisabonu zahrnován jsou i urážkou naší. EU je prý založena na demokracii, kam se teď ta demokracie poděla? Zůstalo jen právo silnějšího. RVHP je tu zpět,jen matička rus je nahražena francouzsko-německým blokem.....Samozřejmě přijmeme Lisabon,okolí nás k tomu donutí, ale nikdo nemůže chtít, aby to bylo s radostným výrazem na tváři....Klaus nakonec podepíše, stejně jako podepsal Beneš.
05. 10. 2009 | 14:26

Pája napsal(a):

Pocestný,
Při pohledu na Rakouské či Bavorské ženy mám přece jen pocit, že se národně bohudík jaksi lišíme:-)) (na druhou stranu jsem Rakušáky a Němce vždy obdivoval, že jsou přesto schopni se rozmnožovat:-)
Nicméně teď vážněji: bylo by fajn kdyby jste o téhle své pravdě přesvědčil i ostatní evropské národy. Třeba, že jejich mateřský jazyk je bezcenný drek a národ je žrádlo pro psy:-). Začněte třeba u Němců a Francouzů, kčemu všechny ty Göthe instituty, Francouzské instituty, kulturně-vlivové organizace apod...
05. 10. 2009 | 14:28

Pocestny napsal(a):

V čem se lišíme určitě a co mne dostane pokaždé stejně jako včera, je ten uvítací pohled.
Byl jsem naq otočku v Munchen, tam jsem jel přes Rozvadov, to se dá, ale zpět přes Deggendorf a Žel. Rudu.
Tak nevim, ale jako patriot rozhodně nemám pocit, že bych se vracel "domu", když vjedu z civilizace s fungujícím servisem za pár tojro do jungle kopřiv, ze který vykukujou vietnamci - slušně oblečení a horečně podnikající a banda umolousaných degenerátů domácího původu, kteří se buď bezcílně potulují od nálevny k nálevně nebo nasírají nezvyklé svou hrou na práci.
Kyselej ksicht a líná tlustá řiť, to je domorodec na první pohled.

Chcete bejt hrdý na svou zemi? Tak jí už konečně zcivilizujte!
05. 10. 2009 | 14:30

RA napsal(a):

jestliže prezident nechce podepsat, ať nepodepisuje. Od toho mu byla svěřena tato ústavní pravomoc. Ať se nenechá vydírat uřvanými eurobyrokraty, kteří se tlačí k evropskému korytu.
05. 10. 2009 | 14:32

Pocestny napsal(a):

éMají Dánové či Holanďané, Portugalci či Švýcaři, potažmo Rakousové nějakej takovej inštitut?
Jedinej, o kom vím, je muž hodný svého jména - Ján Slota a jeho Matice Slovenská, či případně Avaři v černém mundůru přes Dunaj...
Taky vidím ten "velkej srbskej národ" i to, kam s tim došel.

Krista pána - Goethe Institut, British Council a Insitut francaise jsou jen rudimenty kolonizace.
Kdo je dnes Němec a jak umí německy, kdo je frantík a mluví oc, kdo je brit a je domácího původu???

Ale klidně dál spěte na vavřínech Palackého s blanickými rytíři, vy poeto.
05. 10. 2009 | 14:36

Tribun napsal(a):

Eurokraté se tlačí ke korytům a to pana prezidenta obzvláště hněte, protože by ho od něj mohli odstrčit. Mezi slepými je jednooký králem a Klaus raději oslepí celý národ, aby mu mohl se svým jedním okem kralovat, než aby byle "jen" jedním z mnoha vidoucích na obě oči. Protože co znamená Klaus mimo ČR? Nic. Velké namyšlené nic.
05. 10. 2009 | 14:36

Pepan napsal(a):

Pocestny,
jak bychom měli svou zemi zcivilizovat? Jako v devadesátých letech Němci, tj. nakoupit Vietnamcům jízdenky a poslat je na Slovensko?
05. 10. 2009 | 14:37

hrabě Kocharowski napsal(a):

EU je naše spása a záchrana. Tzv. " ochránci suverenity" / Klaus atd./ rozprodali a ožebračili republiku a občany, zavedli 19 století, teď mají strach před civilizovanou evropou. Bojí se o nakradené majetky. Já o nakradený majetek strach nemám, chci žít v evropě 21 století, svobodné, otevřené a civilizované. Ne v zasmrádlém, zlodějském, mafiánském czesku, metelesku blesku.
05. 10. 2009 | 14:39

Carlos V. napsal(a):

Agrumenty pro prijeti LS jsou stejne jako pro vstup do kolchozu.

Pomalu se zacinaji podobat i presvedcovaci metody.
05. 10. 2009 | 14:40

Pája napsal(a):

ok. takže vy vlastně nejste napruzený obecně na pojem národ, ale pouze na Čechy. No vzhledem k tomu, že zde bydlíte a mluvíte obstojně česky, navrhuji Vám trošku pozměnit Vaši závěrečnou výzvu: "Chceme bejt hrdý na svou zemi? Tak jí už konečně zcivilizujme!"
Nebo se snad zříkáte svého dílu zodpovědnosti? Jo příhraničí od Německa a Rakouska není hezké (nic takového u nás na severní moravě u hranic s Polskem nemáme, takže mě to taky vždy dost vyděsí - přechod z krásné upravené krajiny mezi větnamce a štětky-a propos makající pro pořádkumilovné skopčáky), ale snad i něco hezkého tu je, s negativismem to není třeba přehánět...
05. 10. 2009 | 14:40

carry napsal(a):

Relativně o poznání více pracný ,t.j. více odborný-faktický článek o EU než jiné.Ale chybí rozbor,zda ve 2.kategorii vícerychlostní Evropy máme co ještě od toho očekávat? Zda to není sebeklam a de facto je nastoupena cesta vystoupení z EU.Měla by se utvořit představa,za jakého přístupu si můžeme členstvím EU pomoci. Protože běžný zdejší diskutér často upozorňoval,že tím,že do Bruselu vyšleme aparátčíky z ODS a ČSSD -v nejlepším nasajeme o něco více pověstné byrokratické vaty a slámy odtamtud.
Lenin uměl plynně 4 světové jazyky mimo ruský a tehdejší Evropa a on si rozumět nechtěli.
Klaus umí 1+1/2 a má pózy proti EU.
Špidla,Topolánek,Paroubek neuměli žádný jazyk krom češtiny-ti to mají zachránit právě tím,že před nimi mohou říci opravdu cokoliv?
05. 10. 2009 | 14:42

Rejpal napsal(a):

Asi nejlepší, co může Václav Klaus udělat v případě, že Ústavní soud Lisabonskou smlouvu posvětí, je abdikace.
Napadá mne totiž v tomto případě srovnání s podpisy Edvarda Beneše pod zákony Gottwaldovy vlády, s nimiž beneš též bytostně nesouhlasil, přičemž jeho podpis pod nimi byl jakýmsi "razítkem slušnosti" totalitního režimu.
Doufám, že Václav Klaus, jako velmi vzdělaný a racionální politik, nebude chtít spasit tuto zemi i proti vůli zastupitelstva, jako to zřejmě hodlal udělat Edvard Beneš.
V případě, že by Václav Klaus místo podpisu Lisabonské smlouvy abdikoval, mohly by nastat dva zásadní stavy:
1. politici by se napříč politickým spektrem rychle shodli na novém prezidentovi a jeho volba proběhla ještě do Britského pohřbu LS, čím by veřejnosti bylo jasně ukázáno, o co našim politikům jde v první řadě (v kladném i záporném smyslu slova), nebo
2. by naše politická reprezentace nebyla schopna do Britského pohřbu prezidenta zvolit a pak by byla šance, že Lisabonskou smlouvu pohřbí Britové se všemi poctami, které k tomu náleží.
Ač v případě č. 2 by byl jako viník celosvětově označen Václav Klaus a byl by za to ideopolicií soustavně a zaslouženě plísněn jako veřejný nepřítel č. 1, je nepochybné, že by došlo k dalším "opravným deformacím" ve propěch LS (jako například opakování záporných referend dokud nebudou kladná či přepis některých částí LS), což by mohlo i v řadách současných eurooptimistů vyvolat pochyby a diskuse o demokratických principech v EU. Proč se dokument, který by jednou zavržen, vrací s drobnými úpravami zpět? Proč neporošel v žádném lidovém hlasování na první pokus? proč se o jeho opakovaném předložení již v zemích, v nichž neprošel lidovým hlasováním, znovu nehlasuje stejnou lidovou formou? Proč se v Irsku po jasném NE domuto dokumentu konalo referendum "opravné", zatímco ke schvalovacím rozhodnutím s kladným výseldkem nebyly opravné prostředky použity?
Pokud JE Lisabonská smlouva v principu dobrá věc (a já netvrdím ani tak ani onak) - proč tedy není přijímána po cestách pravých?
A jenom začít přemýšlet nad tím PROČ to všechno - to by nebylo zrovna málo...
05. 10. 2009 | 14:43

Carlos V. napsal(a):

Rejpal - paklize Klaus podepise, spise nez na uroven Benese se dostane na level Hachy.

Kapitulant.

Ovsem, zdejsi adepti na ceny Emanuela Moravce to budou videt asi jinak :-)
05. 10. 2009 | 14:45

cempírek napsal(a):

jestliže někdo tápe v otázce kdo je evropan? doporučuji mu, aby někdy vycestoval mimo evropu... arabský světe nebo asie... i latinská amerika vám už napříště nedá zapochybovat o své identitě evropana v dnešním globalizovaném světě.... a pochopí i to, že třeba balkán jsou furt naši.
05. 10. 2009 | 14:46

Pája napsal(a):

Pocestný: o tom, že každý nárůdek téhle evropy má takové inštituty vůbec nepochybujte. Že se lidé v EU nadále velmi silně národnostně vnímají víte sám moc dobře. Znovu: zkuste to těm Poláků, Maďarům, Frantíkům, Němcům, Španělům, Řekům atd. vysvětlit, že ten jejich národ je jen bezcenný žrádlo pro psy...Dovolím si tvrdit, že tuto misi by jste nepřežil...
05. 10. 2009 | 14:47

Pocestny napsal(a):

Pepane, ne, naopak, naučit se od nich skromnosti a pracovat. Oni ti vietnamci nejsou to, na to narážím.

Pája, nejsem napruzený, jen tímhle slovem v konkrétním českém příkladě opovrhuji.
40 let ho tu proletáři tak hezky mrvili, že dodnes váhám při setkání s krajanem, protože dobře vím, co to také může být za lidskou stvůru bolševickou.

Jak praví klasik Vysockyj:
Ja prapil děngi v bárje,
igráju na gitárje
i mnógo děévušek ja paljubíl...
Kakája nátura, takája kultura,
kakája kultura, takoj naród savjetskij...

Obecně se malé národy děí na ty šikovné (holanďani, portugalci, švýcaři) a na tupouny, to jsou slované a středozemci (rakous a maďar, potažmo rumun). Je zajímavé, že největší retardaci vývoje termínu národ nalézáme tam, kde chybí nejen velikost, ale i moře.
05. 10. 2009 | 14:51

ali napsal(a):

Paterik
nooo, body jste vysvětlil zcela rozumně, přesto je to zas slovíčkaření ;o). Nechci rozepisovat jednotlivé body, myslím, že jsou už rozepsány dost a každý si najde to, co mu vyhovuje nebo ne.

Pouze k bodu 9.
Nemyslím, že by bylo zcela jednoduché vystoupit. A vystoupit myslím by bylo horší, než-li tam vůbec vstoupit.

Ani s názorem, že celá žaloba je jen slovíčkaření a stojí na vodě nesouhlasím.
Myslím, že Klaus to nakonec podepíše. Je jen otázkou, zdali to bude dobře, či ne..

Když čtu dostupné materiály o LS, musím říct, že se mi prostě nelíbí :o(. Proto je dobře, že se LS přetřásá, že se o ní mluví a že je spousta názorů. A jak říkám, Klaus se mi líbit vůbec nemusí, přesto jsem přesvědčena, že dělá dobře, pokud poukazuje na nedostatky a pokud váhá s podpisem..
05. 10. 2009 | 14:53

Pocestny napsal(a):

Carlos, je smutné, když se inteligent odkopává blbými řečmi o Moravcovi.
Velkohubou nenávistí nepřehlušíte to prázdno, které z vás čiší.
Malý český kazisvět, který žije dle hesla - "hlavně nerozjíždět nic velkýho"...

Vy jste opravdu banda degenerovaných chudáků - než bejt soukmenovcem s tou narcistní bukvicí z trabantu, budu radši dobrovolně Eskymákem!

Mistr Jan Hus, kterej se samolibostí samovznítil na vlastní skládce komunálního odpadu.
05. 10. 2009 | 14:58

pako napsal(a):

Myslím, že LS je ve formulacích některých paragrafů i pro právníky trošku složitá a proto i trošku nebezpečná. Ale i přes všechny žabomyší výtky obou táborů, od kvót cukru až po směšné podezírání Klause z ruské konspirace, zůstává podle mě opět hlavním rozporem věčný boj liberálně racionální pravice s modernistickou levicí, jak na poli ekonomiky, tak politiky - čili hlavně o míru permanentní solidarity s chudšími státy na úkor bohatých, o přerozdělování produktu skutečně "produktivních" lidí /postaru "pracujících"/ té nedozírné armádě evropských úředníků a povalečů, o nepřímou úměru kompetencí komisařů a jejich mandátu a tím i odpovědnosti konkrétním voličům. Tyto rozpory žádná smlouva nevyřeší, i kdyby měla tisíc stránek, naopak se mi zdá, že je nepředvídatelně prohlubuje!!!
K tomu zatím došlo vždycky v každé tisícileté říši a v tomto zůstává pro mě Klaus mnohonásobně větším vizionářem, než Sarkozy, Merkelová a dvanáct měsíčků či hvězdiček dohromady !!!
05. 10. 2009 | 14:59

Jiří napsal(a):

void: Ano, opět s vámi souhlasím. Jen dodávám, že jde o opravdu povedený "vtip". Přesně jak jsem už napsal v souvislosti se schvalovacím procesem, i v tomto případě jde jen o mlžení a zastírání pravého stavu věcí. Proč? No právě proto, aby administrativně obešli případné komplikace. Protože dnes vlastně nikdo neví, jestli v budoucnu půjde o federaci, konfederaci nebo nějaký kočkopes, na který se nevztahujou žádné platné státovědní definice a tudíž žádné platné zvyklosti. To je právě ta chyba a netransparentnost téhle celé institucionální reformy.

Starý nález ÚS jsem samozřejmě četl. Sice s ním nesouhlasím, ovšem to je vedlejší. Pokud si přečtete článek v odkazu, který jsem uvedl výše, jistě uznáte, že nová žaloba skupiny senátorů vznáší dosud nezodpověězené otázky, které je třeba vyřešit. Podle mého názoru, pokud se tedy ÚS opět vyjádří ve prospěch LS, měl by jasně stanovit, do jaké míry nám na základě naší současné platné Ústavy smí nová EU přikazovat a co by už bylo za hranicí ústavnosti. Pro podrobnější vysvětlení opět odkazují na výše uvedený článek.
05. 10. 2009 | 15:00

Tribun napsal(a):

Když jsem o tom přemýšlel, tak jsem tak dospěl k tomu, že nejlepší, co může Klaus udělat, je abdikovat: ratifikace bude dokončena, ale bez něj, nepodepíše, s čím nesouhlasí a zachová si tvář, a ještě se stane mučedníkem.
05. 10. 2009 | 15:03

Carlos V. napsal(a):

Pocestny : Potiz s velkymi myslenkami je ta, ze myslitele velkych myslenek obycejne ignoruji nazor jedince a obetuji cloveka ve prospech sveho nadherneho systemu.

Myslenka evropske spoluprace je pekna, ale jeji aplikace neni nic jineho, nez klasicky centralismus.

A nechte si ty reci o mori - sam jste z kraje, ktery je znam katastrofalnim nedostatkem jodu. Jeste ze solite.
05. 10. 2009 | 15:04

Pepa napsal(a):

neresim argumenty pro a proti LS. Ale zajima mne duvod, proc vsechny clenske staty EU LS podepsali nebo v brzek dobe podepisi krome Ceska? Jsme tak jini?
A druha otazka: jaka je predstava budouciho fungovani naseho statu v EU, pokud by se LS nepodepsala? Vystoupit z EU? Na koho se pak orientovat?
05. 10. 2009 | 15:05

Pája napsal(a):

Pane Pocestný musím říct, že debata s Vámi je pro mě dost překvapující. Začínáte s tím jak pojem národ je přežit a nacionalistický nesmysl a končíte rasistický dělením národů na schopné a tupouny (neberte adjektivum "rasistický" ve zlém, pouze ho používám ve smyslu vaší kategorizace na základě národnosti..). Ale nesouhlasím s Vámi, ač také vnímám mnoho nešvarů, při pohledu na výsledky práce českých a moravských vědců a umělců, sportovců i všech profesí mě Vaše malomyslnost a opovržení vlastním národem připadá afektovaná a přehnaná.
05. 10. 2009 | 15:06

Jiří napsal(a):

Pepa: Dovolím si vám sem zkopírovat svůj komentár z pod vedlejšího článku pana Kohouta, protože v něm je má odpověď na vaši druhou otázku:

Co dál? To je snad jasné. LS půjde ze stolu a může se začít od začátku a lépe. Pokud bude EU ještě pár let fungovat současným způsobem, zaručuji vám, že nezkolabuje. Je potřeba udělat úplně nový, demokratičtější a srozumitelnější dokument, který už nebude založe na staré Evropské ústavě. Diskuze je otevřená. Jestli by takový dokument směřoval k federalizaci či ne, o to mi teď nejde.

Každopádně by to nemělo být jako s LS, že si ji nejdřív politici sepíšou za zavřenými dveřmi, potom se jí pokusí potichoučku polehoučku schválit a když to nevyjde, tak teprv začnou křičet o jejích výhodách a "vysvětlovat" ji veřejnosti. Takhle tedy ne. Tady se musí udělat otevřená diskuze a vytvořit hlavně srozumitelný dokument, který se nebude za nic schovávat a jasně řekne, kam bude EU směřovat. Toto LS rozhodně nesplňuje, ta jenom mlží a záměrnou zmatečností klame občany. V této situaci není jiná možnost, než ji odmítnout a začít na zelené louce. Že ji Evropa potřebuje? Ale kdepak, nepotřebuje. A i kdyby ano, tak je to chyba politiků, že ji udělali, tak jak ji udělali a že ji prosazovali, tak jak ji prosazovali. Nic jiného si nezaslouží.
05. 10. 2009 | 15:16

Tribun napsal(a):

Carlosi V.,
myslitel velké myšlenky snad není jedinec? Je. Vždy jsou to nějací jedinci, kteří obětují jiné jedince. Nebo využijí, vysají a odhodí. Když to řeknu v nadsázce, tak kdyby pánbůh chtěl, aby lidé žili jako soběstačná izolovaná individua, učinil by je hermafrodity. Z toho, že člověk není hermafrodit vyplává, že evoluce "usoudila", že lépe přežijeme jako tvor společenský.
05. 10. 2009 | 15:17

stoppa napsal(a):

Já vidím u Pocestného jeden základní zádrhel. Oni mu jaksi zapoměnli dát za to, jak bojoval na té Národní třídě, nějakou trafiku. Nějaký vyznamný post. Navzdory úžasnému nadání a schopnostem - prostě nedali. To vede k zahořklosti, jak si můžeme všimnout. Kromě toho, mezitím, Pocestný, apoštol to mládí, za těch dvacet nevyužitých let - zestárnul, už je mu hrubě přes třicet a platí tedy na něj slogan "vrať se do hrobu..." To by otrávilo kdekoho. Pocestný tudíž stojí v kopřivách při pohraniční silnici, sám mezi Vietnamci, a volá: zač, soudruzi, zač?!
05. 10. 2009 | 15:26

Emissary napsal(a):

Dobrý den všem.

Ono je to trochu jinak, pane Hvížďalo.

Žádný rozumný člověk nemůže mít námitky proti evropské integraci. Může mít ovšem námitky na způsob a metody integrace, tak jak je vyjádřil např. senátor J. Kubera v sobotním speciálu ČT24 k irskému referendu. Dal jsem si práci a některé jeho myšlenky cituji. Věřím, že správně.

„Já se velmi cítím být Evropanem, ale necítím se socialistickým Evropanem.“

„V socializmu jsem žil dost dlouho a už v něm žít nechci.“

„Patřím ke skupině lidí, kteří si myslí, že tato smlouva není dobrá pro Českou republiku ani pro Evropu.“

… já Evropě přeji, aby neskončila jako všechny velké říše tohoto světa v minulosti…“

„Ratifikace bylo dosaženo podvodem, protože již po prvním referendu v Irsku měla být ratifikace ukončená…“

"… samozřejmě by nám vyhovovalo, kdyby v Británii vyhráli konzervativci a kdyby konečně v celé Evropě socialisté odešli, abychom nemuseli prožívat krize, které prožíváme…“

Jedná se tedy o střet světonázorů, pohledů na řešení ekonomických a společenských problémů, nikoliv o spory, které nastiňujete v posledním odstavci vašeho blogu.
Alespoň nejste tak trapný, jako váš kolega Pehe.

Já bych šel ještě mnohem dál, než pan senátor Kubera. Když integrace, potom pořádná, nikoliv podle socialistů.

Svobodný trh mezi členskými zeměmi, volný pohyb kapitálu, zboží a lidských zdrojů. Co nejmenší zásahy byrokratů do ekonomik. Jeden prezident, jeden parlament, jedna měna, jedna cedulová a emisní banka, povinna výuka anglického jazyka. Úřední jazyk angličtina a národní jazyk jednotlivých zemích, ale jen v jednotlivých členských zemích.. Dvoukomorový parlament, každá členská země by mohla mít zpočátku 5 poslanců a 5 senátorů. Výkonnou moc v jednotlivých členských zemích vykonává guvernér nebo-li prezident. Podobný princip, na jakém funguje nejstarší demokracie světa v USA.

Žádné zásahy do svrchovanosti zemí. Na začátku může být jednotná pouze měnová a zahraniční politika a obrana, ostatní ponechat na přirozený vývoj.

Ne nařízení typu, že čtvrtka másla musí vážit 200 g. Co je to za nesmysl? Čtvrtina kilogramu je odjakživa 250 g.
Ne diktovat, kdo má co vyrábět, o tom rozhoduje trh a konkurenční prostředí.
Ne nařizovat, jak řešit imigrační politiku a cikánskou otázku. Cikán i imigrant musí především pracovat. A aby to uměl, musí ho to někdo naučit, v žádném případě to nedokáže nějaký evrokomisař.
Ne evrokomisaři a armáda byrokratů, ale štíhlá a výkonná státní správa
Ne evrohujeři, ale sebevědomí občané EU.

Lisabonskou smlouvu jsem nečetl, ale četl jsem na ní analýzy a posudky právníků. A podle nich je v té smlouvě až příliš socializmu.

Strach produkuje paniky a iracionální rozhodnutí. A referendum v Irsku je jeho produktem.

Pak samozřejmě stačí ústava, třeba podobná, jakou mají v USA, ne na několik set stran a ne taková, jakou máme u nás, která se dá různě vykládat. Ustavní soudy ve všech zemích zrušit, jejich roli může převzít Nejvyšší soud, ale jen jeden….. atd. … atd….
05. 10. 2009 | 15:26

void napsal(a):

to Jiri:

myslim, ze US tohle urcite zvladne :-)
05. 10. 2009 | 15:35

Paterik napsal(a):

Ali:

právničina je vždycky slovíčkaření, takže jsem si taky s chutí zaslovíčkařil.

ad 9 - ano, následky vystoupení by byly nesmírné. Ale senátoři napadají samotný proces vystoupení - a tady si myslím, že se mýlí. EU by neměla důvod někomu bránit ve vystoupení a držet ho uvnitř násilím.

Poukázat na nedostatky LS je zcela legitimní a já v tom nikomu nebráním. Sám jich vidím víc než dost. Ale EU je prostě hřiště. Když chcete něco uhrát, musíte umět hrát. Nemá smysl se vymlouvat na to, že ostatní hráči hrají líp a pořád vám berou míč. Klaus je taky hráčem a proto by měl hrát, ne se snažit vymodlit si na rozhodčím penaltu.
05. 10. 2009 | 15:39

void napsal(a):

to Paterik:

myslim, ze vas treti odstavec presne vystihl podstatu problemu, uz se valime na travniku moc dlouho
05. 10. 2009 | 15:44

Jiří napsal(a):

void: No saamozřejmě že to zvládne. O tom nemám nejmenší pochybnosti. Jenom si říkám, jakej má smysl si tady pořád hrát na právní stát, když už i činnost ÚS se smrskla jenom na hledání cest, jak tu Ústavu co nejlíp "ochcat", podle momentálních potřeb politbyra.
05. 10. 2009 | 15:46

SuP napsal(a):

Nemohu se zbavit dojmu, že díky Pocestnému se zde ještě nikdo nenavezl (idiotsky, jak jinak) do pana Hvížďaly, jak je pod jeho články téměř pravidlem.
A debata tu je taky velmi zajímavá.
Pocestný - k Vašemu prvnímu zdejšímu vstupu - ..."pupkatým megalomanům a Bonacapartům, kteří z české posranecké škamny chtějí točit zeměkoulí..." jen malý šťouravý přípodotek.
Oni NECHTĚJÍ tou zeměkoulí točit. Jen chtějí, aby si všichni mysleli, že s ní točí.
Což samozřejmě jen dokresluje, co je to za d(píp!)....
05. 10. 2009 | 15:47

void napsal(a):

to Jiri:

takhle cerne to nevidim, lidem na US celkem verim.
05. 10. 2009 | 15:52

void napsal(a):

To co je na cele te diskuzi smutne, je ze se vede az ted. O tomhle vsem se melo mluvit v letech 2003-2007, tj. v dobe priprav ustavy EU a LS. Ted je to trochu s krizkem po funuse.
05. 10. 2009 | 15:57

Jiří napsal(a):

void:

Právě to je důvod, proč odmítnout LS. Když to teď projde, příště už se s občanama nebudou bavit tuplem o ničem. Vždycky se jen dozvíme, co bylo přijato a čím se teď budeme řídit.
05. 10. 2009 | 16:06

Admirál napsal(a):

Souhlas s Pocestným: Čas, naléhavé potřeby učinit něco pro uchování, či rozšíření naší suverenity se nachází v minulosti.

Ekonomicky musíme držet hubu a krok již dlouhou dobu. Kdo si toho nevšiml, je velmi krátkozraký.

Na tomto faktu LS nic podstatného nezmění.

Pokud si SNR a Francie uchovají dosavadní míru demokratičnosti, neohrozí ani zbytek zdání suverenity.
05. 10. 2009 | 16:08

fafnir napsal(a):

Z 27 států EU jich je většina stejně velká nebo menší,než jsme my.Nikdo z nich nemá potíže se svou identitou.Vysvětlení je v tom,že oni nemají potíže se svým sebevědomím.A také nemají doma tu silnou Ruskou pátou kolonu.Je jasné ,že rodrobená Evropa je pro Ruské zájmy to nejlepší řešení.Pro nás naopak to nejhorší.
05. 10. 2009 | 16:19

Carlos V. napsal(a):

fanfir :
nejde o narodni identitu.

Rozhodovat by mel v prve rade jedinec.

Cast SVYCH prav jedinec deleguje na skupiny - a to tehdy, je-li to nezbytne nutne.

Kazdy rozhodovaci proces by mel byt co nejblize jedinci tak, aby sila jedincova hlasu na spolecnem rozhodovani byla co nejvetsi.

A nikdo me nepresvedcil, ne najednou potrebujeme odsunout rozhodovani dale od nas, kde hlas kazdeho ztrati na vaze.

Vivat Solaris ;-)
05. 10. 2009 | 16:25

Pocestny napsal(a):

Pája, zase tu mícháte dvě věci, které nemají pohříchu nic společného - národ a výkony jednotlivců.

Můj "rasismus" se týká právě toho vašeho nakládání se slovem národ.

Vy jste tu právě "znárodnil" občanské a individuální výkony jednotlivců!
Co má, sakra, co společného ta floskule český národ a např. Wichterle??
Kde byl ten váš národ, když pan Otto vymyslel v garáži po práci silikagel a národ to za valuty i s licencí střelil zlejm zápaďanům, aby dědek nebyl nakonec bohatej?
Kde je jakej zasr. národ, když železný hodil svěťák?

Tohle je ten největší hnus a špína česká - jak někdo něcpo vymyslí nebo v tom jinak vynikne, přitáhne tahle fangličkářská svoloč a už se křičí, jací jsme my češi pašáci.

Nedejbože, aby jedinec nechtěl přestat být sám sebou a stát se národním majetkem, viz Dvořák, to se hned strhne ta druhá, o odrodilcích, amerikánech a cizácích....

Já tu naopak vidím historii, která je o tom, kterak se český ojedinělý talent poyýkal s tou hojnou a zhovadilou národní průměrností.

Jděte se s tímhle druhem národa leda tak ožrat na fotbal, k jinému zdejší chasa není.

Upozorňuju, že nemluvím o lidech, občanech, jednotlivcích, zde bezesporu existuje spousta talentů, ale jakmile vidím tu fangli a "nic než nádor", zvedá se mi kufr.
Zum kotzen!

Ano, nejsem rasista, protože zmíněné polonárody jsou důkazem, že v některých koutech kontinentu je jakýkoliv patriotismus obětí bolševické manipulace stylem "kdo nemočí s námi, močí proti nám".

Zatímco Angličané, Španělé, Němci nejen vlastní kulturu vytváří a dokonce úspěšně exportují - třetina zemské populace mluví kromě svého i těmito jazyky a dobrovolně), my jsme s tím svým podělaným fangličkářstvím zadělali na druhou světovou, rozmastili ideu RČS na benešistické srágory a s tím malým šmejdem skončilo veškeré pokoušení se o to, být více, než jsme my čížkové schopni.

Tak nohama na zem, dopíjet medovinu, a zase si přestaneme lhát do kapsy, ju?
05. 10. 2009 | 16:26

Pocestny napsal(a):

Carlos, dík, líp tu duševní bídu českýho modrobolševika dokumentovat ani nejde.
Nepečuj o jod v mym těle, pokus se radši o nějakou myšlenku ve vlastní hlavě.
Světločivnému idiotu výše, který zase tvoří můj kádrovej posudek nevzkáži nic, trus za slovo nestojí, i když je ještě schován v nohavicích! -)
Alles Mueller oder WAS!
05. 10. 2009 | 16:33

Nuba napsal(a):

Moc těm, kteří říkají - EU ano ale LS ne nevěřím. Myslím si, že jsou to titíž lidé, kteří před vstupem do EU strašili, jak to bude hrozné, co všechno se na nás přivalí. To se samozřejmě nestalo, tak je potřeba přijít zkusit to znova.

Všude žijí lidé o dvou kůrkách a musejí si na ně vydělat. Je mi s podivem, když si vzpomenu, jak národ jásal při pádu totality, byl nadšený a chtěl balit pinkl a hup na západ. A teď nevím, odkud se najednou bere ta fobie. Co se tak obrovsky změnilo, kde se vzala ta nedůvěra ? Opravdu bych tomu chtěla přijít na kloub. Hranice zmizely, přibývá smíšených manželství, mluví se více jazyky (prevence proti stařecké demenci) a snad se během let trošku zcivilizujeme, krást, lhát, podvádět a podělávat se naučíme stejně jako je průměr ve staré 15.

A co mě také dost zaráží je to, že se tímto negativním vymezením blíží prezident Klaus a jemu podobní politice KSČM. To je opravdu hodno zamyšlení. Komunisti, dříve internacionalisti v proletářské pospolitosti, teď národovci. U nich je mi ten postoj celkem jasný - obava proti imperialismu je strach obrovský, zřejmě ničím nepřekonatelný, na to je třeba vybavit se pamperskami. Co je však tou podstatou obav u lidí pravověrných ? Skutečně jen ten konzervatismus a strach před neprobádaným, raději smrádek a teplíčko, ale moje ?

Tak to bych brala raději trošku průvanu, ono by nám to skutečně neuškodilo.
05. 10. 2009 | 16:33

Pepa napsal(a):

to fafnir: souhlas
ja si stejne myslim, ze LS je jen mezistav. Ekonomika se globalizuje a politika je vysledkem ekonomickeho stavu statnich utvaru. Cim vetsi utvar, tim bohatsi a ma vetsi vliv na svuj hospodarsky rust. A je uplen jedno jestli funguje na bazi demokracie nebo diktatury bolseviku (viz. Cina). Firmam je jedno kdo to vyrobi, ale za kolik. Byt maly a znamena byt vetsinou chudy. Pokud je bohaty, bohatstvi ma chatrne zaklady. Nebo jsou pak vyjimky, ktere sve bohatsvi a hosp. rust maji vztazeny k mistnimu specifiku (hazard, turisticky ruch, danovy raj,...). Cesko musi a potrebuje byt soucasti demokratickeho a ekonomicky silneho kolektivu statu. V okoli nic nez EU neni a drtiva vetsina odsouhlasila fungovani EU dle pravidel LS. LS neni idealni dokument, ale je lepsi, nez soucasny stav, ktery dela z EU pomaleho byrokratickeho molocha. A cas jsou penize a penize jsou politicka stabilita a politicka stabilita je klid, pohoda... jsou to obecny zvasty, ale historii proverene :-)
05. 10. 2009 | 16:41

Pocestny napsal(a):

SuPe, ale chtějí, ale nedosáhnou....
Jak lvové bijem o mříže vlastní malosti...
05. 10. 2009 | 16:42

Carlos V. napsal(a):

Pocestny, nedelejte ramena, kterak jste veeliky, moudry a nezavisly.

Kdyz jde o vlastni dvorek, bijete se hrde, vsak taky nejste zadny "Stabilizator".

Vase uvahy jsou krasne rozletle, ale doma si kopeme na vlastnim pisecku. Proc si to nperiznat.
05. 10. 2009 | 17:02

Pája napsal(a):

No pane Pocestný jste tedy řádně rozezlen na svůj národ, Vaše kritika je ale poněkud afektovaná. To co ale vyčítáte Čechům (nám Moravanům taky?:-) je ale typické pro všechny národy. Každý národ je hrdý ty nejlepší ze svého středu. To není kradení jejich úspěchů, to je něco snad přirozeného.. A každý talentovaný jedinec někde vyrůstá, nějaké prostředí mu předá své kulturní statky, vzdělání, z toho tedy plyne jisté právo na ztotožnění se národů se svými vynikajícími členy... A každý národ dokonce někdy kamenuje své proroky, jak tak nenávistně vyčítáte pouze Čechům (a Moravákům?:-). Být tak rozezlen na svůj vlastní národ, na svůj původ je opravdu pozoruhodné. Sám sebe máte rád??
05. 10. 2009 | 17:05

Udivený napsal(a):

"Chce-li se český prezident zviditelnit, tak nesporně uspěl"
Prezident Václav Klaus se nemusí nějak programově zviditelňovat, i když se neveze na nějaké modní vlně, jak to bylo u jeho předchůdce. Znám je dostatečně díky své názorové a politické konsensualnosti, která jeho kolegům a leckterému jeho předchůdci tolik a tolik chyběla a chybí.
05. 10. 2009 | 17:15

SuP napsal(a):

Pocestny -
Tak dobře. Chěli by, aby s ní někdo točil tak, jak by chtěli..... přece si nemyslíte, že jsou to aktivní utopisti?
05. 10. 2009 | 17:42

Hans napsal(a):

Hloupé kydy o naší státnosti může vypouštět jen idiot. Největší nepřítel státnosti je pomatený staroch z Hradu. Jeden magor, který neplní své povinnosti, se směje z vůle a přání občanů ČR. Ve své stařecké demenci se děditnsky kochá představou, že celá EU se teď dívá na jednoho idiota a čeká, jak se rozhodne. Nač máme parlament a senát, když jeden pošuk mává s celou republikou? To je ta státnost lumpů z ODS?
05. 10. 2009 | 18:34

Ikena napsal(a):

Zajimava diskuse,
malokdy souhlasim s Pocestnym, vetsinou vubec ne, ale dnes ma moji plnou podporu.

Dokonce souhlasim i Fafnirem.

To fakt nahoda stari komanci, kterym doma za skrini vykukuje generalisimus Stalin a nasi konzervativni narodovci v jednom pytli. Hezky si notuji, jako na domovni schuzi za totace.
Priznejte si bojite se zmen, tak jako komanci, kdyz v Kremlu zasedl nejaky Gorbacov. Snad to nejak prezijem, vono to prejde a budeme zase v tech nasich peliskach. Snad nejak tu LS obelstime, Klaus nepodepise a oni nas nechaj bejt....
05. 10. 2009 | 18:51

fafnir napsal(a):

Tak se zde často vyskytuje názor,že LS není dokonalý dokument.Není,a je příliš dlouhý.Ale to není žádný dokument.Ani relativní vzor, ústava USA,proto má tolik dodatků.Ale Evropa má dvě možnosti,buď se opravdu sjednotit nebo padnout.Máme i historické příklady.Co znamenalo těch asi 30 německých států v Evropské ekonomice.A jaký skok udělalo po svém sjednocení.A pak velký satan pro mnohé zde diskutujícící ,USA.Co by znamenal jeden každý z 50 států.Nic moc.Ale dohromady,prvořadá velmoc.Nevím proč si zde tolik lidí myslí,že jsme vyjímečný a geniální národ.Nejsme.Někdo by už vám to měl vysvětlit.Jsme zcela normální s dobrými i špatnými vlastnostmi,jako spousta jiných.Ani horší,ani lepší.Tak odhoďte nafoukanost,a začněte spolupracovat,nebo zmizíme na periferii,nebo dokonce za ní.
05. 10. 2009 | 20:13

Jozef napsal(a):

Pocestny

Ten nick vobec nesedi.Pocestni nebyvavaju namysleni,ukricani,vulgarni..........
05. 10. 2009 | 20:48

pařez napsal(a):

Při čtení nadpisu mne najednou napadly dvě otázky:
Byli jsme národovečtí v letech 1939-1945?
Byl Eduard Beneš vlastizrádcem když abdikoval a utekl od odpovědnosti?
05. 10. 2009 | 20:49

joe napsal(a):

Ty xichte, ty a ten tvuj povedeny syn, jste pekny smejdi, tak uz jdi konecne do EU prdel... ty demente.

A myslet si o me muzes, co chces, demokraticke, ze !!!! Tak si na to moc nezvykej, v EU to bude s LS to bude JINE !!!
05. 10. 2009 | 20:56

Josef K. napsal(a):

Zdá se mi, že celá diskuse o LS a EU je poznamenána malou obecnou znalostí evropských dějin a velkými mýty o těchto dějinách, především českých. Na té diskusi je podivné i to, že se zde mluví o národních českých zájmech, které však nikdo nebyl schopen definovat, stejně jako není v tuzemsku definováno, co je to národ (proto snad převládá ten nesmylný genetický přístup jakéhosi čistokrevného slovanství???). Jaké jsou národní hodnoty??? Pro někoho intelektuální Československo jež zmizelo v roce 69, pro někoho první republika, pro někoho normalizační ruský režim....Jistě ale není chápáno slovo národ jako občanství, chybí mu právě pevné společné hodnoty, na coč doplatila i RČS v roce 1938. Odtud je nejasný pojem "suverenita"- čeho? České země byly vždy, logicky z důvodů mocichtivosti či chamtivosti elit jako v jiných zemích, součástí evropské kultury, na okraji ale součástí. Soužití s českými Němci a dalšími národnostmi přineslo této zemi dobové bohatství a jistou míru prosperity a tvoří celé dějiny této země. Na rozdíl od okupací z Východu, které přinášejí chaos, nezohlednost a bezvýchodnost. Stačí porovnat západní Evropu s Rusy po válce přivlastněnými územími, i ČSSR před a po roce 1969. Spor s Němci byl vždy především spor ekonomický, ale i důvody jejich kolonizačního úsilí, na pozvání panovníků, byly ekonomické, naopka ve prospěch tuzemského obyvatelstva. Národ je konstrukt, mnoho Čechů jsou Němci, Italové a bůhvíkdo, komu se hodilo vyvézt se na nacionalistické vlně k vlastnímu prospěchu, tak to bylo po celé Evropě v dobách konstituování národů, cca dvěstě let tomu nazad. EU je především výsledek zkušenosti, že vraždění, bída a smrad není cestou. Snad je lépe važovat tak, že LS a nová EU umožní obyvatelům této země definovat kým vlastně jsou. Pak by možná, při odpovědné definici sebe sama, našla důstojnost, našla a byla schopna vychovávat své odpovědné elity a stala se respektovaným partnerem. Je však možné, že se to někomu nehodí.
05. 10. 2009 | 21:09

Transmutátor napsal(a):

Pan Rupnik a Hvížďala bohužel užívají až příliš zjednodušující floskule. Užívají pojem "Integrace Evropy" ačkoliv se jedná o tisícileté přání všech Němců od dob Jindřicha I.(Ptáčníka)a stovky let pokusů o ovládnutí našich zemí. Navíc to nebyl jen Monet a Adenauer (vynechali celý konspirační trojlístek Spinelli,Monet a Salter) a nebylo to v roce 1949, ale v r.1947. Celkový zahraničně politický záměr S.R.N. byl uveřejněn v rozhlasovém projevu kancléře Erhardta k národu krátce po podpisu smlouvy v Evianu (O uhlí a Oceli.) Řekl: "Deutschland je na kolenou, nám nezbývá nic jiného než pracovat tak tvrdě a tak dlouho, jak to jen bude možné. A až se NĚMECKO stane opět váženou a respektovanou velmocí Evropy, tak my si jí (tu Evropu) prostě koupíme." Již tehdy bylo známo, že je naprosto nepřijatelné, aby tanky "Bundesmachtu" brázdily široké evropské pláně. A dnešní mladí? Těm je to díky i našim generacím vcelku šmafu, poněvadž jsou vykořeněni konzumerizmem jako jedinou modlou a hnací silou internacionální globalizace. VLAST od slova vlastniti prostě neznají, navíc tu VLAST co těm mladým mohla patřit, generace jejich tatíků rozprodala. Zbyly jim pouze ty otvory v těle, při čemž budou užívat nejspíš jen ty dva vyměšovací.
05. 10. 2009 | 21:16

Vico napsal(a):

Tak tady to šturmuje k rychlé koncovce.

Hradní pán to bude mít těžké. Čtyřicet procent ho bere jako narcise, který se do sebe zamiloval natolik, že sežral vlastní zrcadlo, dalším čtyřiceti procentům je to šumafuk, a dvacet procent adorujících obdivovatelů, kteří na vyoperovaný kyčelní kloub už mají připravený refektář,uhrančivě hledí na svou modlu. Když přece jen podepíše, stane se rázem Háchou nebo alespoň Benešem z února roku 1948.

Kdo s čím zachází, s tím také schází.

Pro nás odpůrce to bude jen směšný narcis. Pro současné adoranty zrádce Hácha.

Tragikomedie.
05. 10. 2009 | 21:20

Pepa napsal(a):

Vico, brilantni a vtipne! Hlaska dne :)
05. 10. 2009 | 21:49

Jozef napsal(a):

EU "pro Slovaky mozna predstavuje kompenzaci po rozvodu s Cechy"

Obaja autori,Rupnik aj Hvizdala su dlhorocnymi stalicami aj na bratislavskom medialnom nebi,preto viem,ze nieco o Slovensku /najma Rupnik/ vedia.Ale citovana veta je viac hlupa,ako vagna.

Konstatujme,za mnohe ine skutocnosti,ktore autori ani omylom nespomenu,ze Francuzsko dalo suhlas k zjednoteniu Nemecka len pod podmienkou,ze Nemecko sa vzda marky!!

Pani Rupnik a Hvizdala su predstavitelmi ery a propagandistami politiky,ktoru podla dvoch prezidentov mozno nazvat busherou,bushpolitikou.Veci sa maju spravidla inac,casto uplne opacne,ako to podavaju tito propagandisti.
05. 10. 2009 | 21:51

Sofi napsal(a):

Tady už se fakt nedá žít. To jsou všichni ti ostatní, kteří smlouvu schválili a podepsali, úplní blbci, kteří si nechají dělat na hlavu?! Samozřejmě, že ne. To jenom čecháčkové mají neustále ty stejné problémy, které jsou ovšem jejich stupidními problémy, vyplývajícími ze zdejší příšerné mentality. A nejvíc zakomplexovaný čecháček je Klaus - a proto ty obstrukce.
05. 10. 2009 | 23:36

Pocestny napsal(a):

Vico, vy lišáku, jsem nevěděl, že podezříváte klausofily z kanibalismu.
Refektář....relikviář....tak jak je to doopravdy?
06. 10. 2009 | 01:25

David napsal(a):

SAKALI VYJI A KARAVANA TAHNE DAL!
Je to vubec mozne, ze my chceme
poucovat celou Evropu?
V HOVORECH s TGM se mimo jine pise, ze Cech rad kritizuje! JAK DLOUHO si budeme lecit tu MALOST?CO JSME PRO tu EU vubec udelali?
To vyhrozovani s tim OSLAZENIM?
ŠAKALI VYJÍ A KARAVANA TÁHNE DÁL!
Ano, souhlasim s tím nazorem. A čast mladych tu nehodla žit v tom
zapšklem placku. A vubec se jim nedivim.V HOVORECH s TGM je take uvedeno, že ČECH rad kritizuje!
Zbavime se nekdy te MALOSTI a ZVYDITELŇOVANI pres NEGATIVNI POSTOJE? Páni, to je na prášky...
HANBA Vám!
06. 10. 2009 | 02:17

Vico napsal(a):

Pocestný : relikviář.Když jsem to psal, měl jsem asi hlad.Freude, vždy na tebe dojde.
06. 10. 2009 | 07:46

pgjed napsal(a):

PANE HVÍŽĎALO!!

Dovolím si změnit téma. Jistě Vám neuniklo, že Nejvyšší soud rozhodl na podnět ministryně spravedlnosti v kauze Jiřího Čunka. Toto rozhodnutí nejenom definitivně potvrzuje rozhodnutí státního zástupce Salichova, ŽE SE JIŘÍ ČUNEK NEDOPUSTIL KORUPCE, ZE KTERÉ BYL OBVINĚN, ALE ZÁROVEŇ KONSTATUJE, ŽE ZE STRANY POLICIE, OKRESNÍHO I KRAJSKÉHO STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ BYL PORUŠOVÁN ZÁKON A JIŘÍ ČUNEK POŠKOZOVÁN NA SVÝCH PRÁVECH!

I vy jste patřil k těm, kteří si o Jiřího Čunka brousili svůj chabý ostrovtip. Označil jste jej za člověka s nulovým morálním kreditem. Samozřejmě,člověk může podlehnout davové psychóze, byť to nesvědčí příliš o jeho osobnostním základu. Své selhání ale může každý takový napravit. Ostouzel-li koho veřejně, může se veřejně omluvit. PANE HVÍŽĎALO i mnozí jiní, kteří tady na Jiřího Čunka kydali hnůj, NAJDETE V SOBĚ ODVAHU SE STEJNĚ DŮRAZNĚ OMLUVIT?!

Přeji pěkný den

Petr Gabriel st.
Jedovnice
06. 10. 2009 | 07:53

Z. Amos Stamp-Jereabek napsal(a):

Dobry den, tesi mne, ze i pres svuj vek mladicky, se ve vasem clanku ocitam na pomyslne opacne strane casoveho spektra ;-) Ano, o tzv. ceskem kocourkovstvi, ktere, podle meho, je jina kvalita ceskemu svejkovstvi, pisete velmi presne. Otazka, co s tim? Me udivuje, ze i lide, vekove jeste mladsi, vlastne, funguji v daleko starsim paradigmatu. S uctou zasj
06. 10. 2009 | 08:15

Holubář napsal(a):

Pocestný:
Kdo je Evropan?
Pokud použijeme vaše kriteria, pak je v Evropě rozhodbně víc Ne-Evropanů než Evropanů, což mi přijde paradoxní.

Pokud jste někdy navštívil venkov i rozvinutých evropských zemí (Francie, Španělsko, Itálie, ale i Řecko atd.), pak jste stejně jako já viděl fixaci tamních obyvatel dokonce spíše na svůj region nežli celou zemi.

Že by tam lidé nějak moc viděli za vlastní obzor se tvrdit nedá. A že by chtěli či vůbec byli schopni to co umějí (a něco určitě, to jim snad přiznáme) prodat kdekoliv v Evropě? To bych se dost divil. Už vidím vinaře z Bordeaux, kavárníka na Krétě, sedláka ve Španělsku, majitele stavební firmy....

Možná se vy cítíte býti Evropanem, nic proti tomu. Já bych se spíše přikláněl k tomu zůstat Čechem a obyvatelem Evropy. Pojďte se vsadit, že i Němci zůstanou Němci, Italové Italy, Britové Brity, Španělé Španěly, Řekové Řeky a Poláci Poláky.

Prodávat to co umí kdekoliv v Evropě může hrstka manažerů a nějaké specializované profese.

Prodávat to co umí bude muset prodávat kdekoliv v Evropě masa nevzdělaných v různých montovnách - nic jibného jim asi nezbyde.

Ale masa střední třídy? Bane, ta zůstane v Nymburku, Deggendorfu, Chanii....

Ovšem pozor! Nad nimi se bude vypínat zvláštní druh - bruselští Evropané. Sice budou rozhodovat, ale bude jich jako do mariáše.

Máte něco věcného proti tomu co jsem napsal, než mi začnete nadávat, že jsem jěště nevyrostl z dupaček?

Musel bych vám odpovědět něco o eurohujerství.

:-)
06. 10. 2009 | 08:25

jarin napsal(a):

Myslím,že pan prezident přehání.Už podpisem přístupových smluv k EU jsme se zavázali sdílet s Unií dobré i zlé, a je to správné.Odpovídá to tradicím evropského prostoru i našim českým tradicím, neboť jsme vždy byli součástí nikoli východního, ale latinského, potažmo etruského prostoru Evropy. Bohemia je od starokeltského kmene Bojů, který přišel k nám od Severu, nikoli od Východu. Slované, podobně jako Germáni přišli k nám z Východu, podívejte se na jejich fysiognomii a je to evidentní; hnědé oči typické pro asijská plemena apod. My Čechové patříme tedy k EU, volání krve nikdo nemůže zastavit.Čtěte Palackého, Dobrovského a Jungmanna, případně rané Masarykovy spisy a uvidíte. Pan Klaus konzervativní jistě je,jenže ve východním neokomunistickém stylu jehož protagonoistou je i ruský premier Putin, jeho věrný přítel. Jenže přátelství s Rusy, které právě oni pošlapali okupací naší země r. 1968, a další vývoj naší země, vše jasně svědčí o nutnosti bránit se jakýmkoli rusko-arabským vlivům. A v tom jsem spolu s řadou nešťastných českých plebejců z násilného donucení mnohem historicky konzervativnější než pan Klaus a jeho přátelé, a proto volím jednoznačně Lisabon a EU jako silné a pevné vojensko politické soustátí. Ovšem bez přetvařujících se politiků typu Topolánek a spol.
06. 10. 2009 | 09:32

Holubář napsal(a):

jarin:
"volání krve..." - tak takový argument k Lisabonské smlouvě jsem ještě neslyšel :-) .
Velký odborník na "volání krve" byl Himmler, tak nevím jak je to s tou jednotnou Evropou od Atlantiku po Ural.

Vzhledem k tomu, kdo všechno prošel českou kotlinou (Moravou taky, to dá rozum) tak ale nevím úplně přesně kam mě ta krev volá.
Podle DNA (společnost GENOMAC) mám kromě Čech nějaké vzdálené příbuzné dílem v Bělorusku, dílem ve Skotsku a pár jedinců také v Jižní Americe. Jinak je to roztroušené, jeden dokonce v Číně.

"Volání krve" - já už se z těch eurohujerů snad poseru....-
:-)
06. 10. 2009 | 09:46

František Novák napsal(a):

Tak já nevím, v čem je pro nás dobrá smlouva, která umenšuje váhu našich hlasů v evropských institucích; umožňuje, abychom nemuselí mít našeho komisaře a konečně zvětšuje rozsah kompetencí Bruselu a omezuje naše právo veta? Obávám se, že pro zemi jako je ČR negativa zásadně převažují pozitiva!!! Velké země jako je Francie a Německo takovou smluvu chtějí. Menší země jako Polsko, Irsko, Dánsko nebo ČR už tak nadšené nejsou. Pročpak asi??? Pan Rupnik a pan Hvížďala jsou spokojeni s kvalitou a rozsahem právních norem z Bruselu?? Já ne. Myslí si, že podle Lisabonsko smlouvy budeme moci tvorbu těchto předpisu více ovlivnit?? Ja ne. Naopak. Půjde to hůře. PROTO JE LISABONSKÁ SMLOUVA PRO ČR NEVÝHODNÁ. A jestliže někdo argumentuje jakýmsi evropským zájmem, tak je třeba konstatovat, že žádný takový neexistuje. Existuje jen 25 národních zájmů.

František Novák
06. 10. 2009 | 09:50

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Gabrieli,

Vy jste z Jedovnice? Nádherný oltář ;-)

Libor Stejskal
06. 10. 2009 | 10:08

Pocestny napsal(a):

Holubáři,
nikdo vám nebere nic z toho, co jste nasal. Bylo by podivné, kdyby to bylo jinak, zejména na venkově.
Nicméně, to vše je trochu málo. Čiší z toho to pohodlí, ve kterém malé národy hlučně bojují o svá práva menšiny, ale když jde o celek, rádi se schovávají za svou bezvýznamnost.
Ano, máme na výběr - zatím...
Buď dál setrvat ve Smetanovi a řešit své prodané nevěsty po lokálních tancovačkách, nebo se jako jistý Toník z hospody u jezu pod Nelahozeveským vydáte najít svůj nový svět a napíšete o něm symfonii, kterou pozná po dvou taktech každý maturant na zeměkouli. Všichni vědí, že je to o Americe, ale všichni vědí, že to napsal Čech.

Všichni z vás se tu křižují Dvořákem, Lendlem, Nedvědem, Karlem IV. Platí ovšem, že kdyby žili tak, jak navrhujete, nikdy byste o nich takto mluvit nemohl.

Evropa je šance pro ty, kteří nejdříve musí přerůst český průměr, později i rozměr, a až spáchají něco, čeho si povšimne Evropa či svět, našinec si ho "znárodní" jako maskota.

Víte, já bych si hrozně přál, aby lidé vašeho druhu četli ten vzkaz jinak:
"Každý z nás může být Dvořákem, Lendlem, Nedvědem svého oboru", proto je naprosto nemístné svazovat talent jakousi novou národní železnou oponou, aby někteří stárnoucí a senilnějící narcískové měli svůj dětinský pocit kontroly.
Klausovo češství je jen další forma duševního vazalství.
Evropa poskytuje prostor, který mně osobně dává možnost před tímhle vazalstvím "uprchnout" - ne nikam neutíkám, jen neponechávám svou obživu napospas místním klaunům. Kašlu na Klause, kašlu na Pupíka, kašlu na to, co tu těch 281 šmejdů upeče, mám skoro 300 milionů zákazníků v Evropě, tak proč se otravovat s perversí lokálního trhu. Chci, aby tuhle možnost měla nejen má generace, ale i ty všechny po ní, jednou nás bude dost, abychom to tu trochu pozměnili.

Hele, mějte si to své české dětské hřiště, ale nám dospělým nechte tu Evropu, k tomu, jak a zda vůbec bude fungovat můžeme velmi málo přispět v pozitivní míře, ale škodit, to můžeme ve velkém, že....my vám tu kindergarten za odměnu přestěhujeme na zahradu senior centra.

Já se kochám, jak se zku... generace našeho predisidenta Věnceslava Bolšogo odkopává - levouni pásovým oparem z "amerických okupantů", edodušší nácíčkové zase provozují svůj "bruselský pásový opruz".

To je přehlídka dětinského strachu, pubertálního exhibicionismu, iracionálního mystična, pěkně ozdobená senilní skepsí.....

To je takový symbolický konec generačního zápisu do dějin ročníků 1945 - 1965.
Máme to ve dvou verzích - mentalita obrodáře, mentalita benešovinistického nacionálního iracionalismu.
Je škoda, že jediný hlas rozumu mezi těmito dvěma demagogiemi, ten hlas "pravdolásky" pošel mezi výše řečenými nejen na vlastní slabost, ale hlavně na to, že populus je rozdělen mezi tyto Spa - Sla a náš společenský prostor tak vypadá jako místní fotbalové hřiště.
06. 10. 2009 | 10:12

čáryfuk napsal(a):

Myšlenka na sjednocení Evropy se určitě neobjevila poprvé až po druhé světové válce. Byla tu od nepaměti a od nepaměti je motivována především mocenskými ambicemi.

Jasnou vizi o sjednocené evropě měli i nacisté a jak to dopadlo.

Centralizace moci není a nebude dobrá. Není výhoda mít ve všech zemích stejné zákony, jako není výhoda mít ve všech městech stejné vyhlášky. V každé zemi i regionu se žije trochu jinak. Aby to mohlo být odraženo i v zákonodárství, musí se moc naopak decentralizovat a ne centralizovat.
06. 10. 2009 | 10:33

Pocestny napsal(a):

Jen dodávám, že povýšit se takhle může každý.
Jen nešvejkovat, zakázat si to HomoFaber MY, lid, národ a podobné kraviny, protože ani stát ani národ nebude lepší než ti, kdo ho tvoří. Neschovávat se za tu průměrnou tlupu "normálních lidí", protože dokud nebudete v něčem nenoromálně dobrej, budete dosmrti šlapat vodu.
My ten europrostor nemůžeme ani zakázat, ani okupovat, možná je čas se pokusit do něj vyrůst. Když to svedl skopčák, nejpozději o sto let dále to přijmeme za vlastní i my - jako vše, co tvoří ten váš národ, tedy kulturu, víru, civilizaci.
Těch dvanáct let nacismu je jeden odstavec v knize, která je tisíc let tlustá. Němci jí plní skutky, my tím, jak na jejich skutky reagujeme....
Hmmm, tvůrčí...
Chcete národ?
Tak ho definujte tak jako jedince - pomocí individuálních a neopakovatelných znaků, které jsou vlastní jen jemu.

...já vím, jazyk...A DÁL????

A s tím venkovem.... já nevím, ale mí známí z toho "druhého pohraničí", tedy skoro všichni, podél bavorsko - rakouské hranice, počínaje Domažlicemi a konče Břeclaví mají poněkud jiné postřehy. Ano, tam kde vládl bolševik, péesáci a pomocná stráž VB jako v Rudě, Tachově, Chebu, tam jsou dnes bordely, trpajzlíci a saigontržiště, někde už vietnamci s levným dreckem obsadili i hlavní náměstí, že..
V Krumlově, Jidřicháči, Prachaticích, Slavonicích, Telči, na Pálavě, v Podyjí, tam už nikoho nepřekvapí, že cizinec je tu k obživě a našinec pro opruz a svár.
Generace majitelů turistických zařízení, kteří těch dvacet let stavěli tato místa na nohy nyní vlnově prodává a mizí. Když se zeptám proč, řeknou mi, závist a nevraživost je zase jako za bolševika, máme toho dost.

Tak si kupují pensipony tam, kde je teplo celý rok a nevelí tam okres a kraj českého druhu.

Mám takový pocit, že celej ten váš národ je platnej jako mrtvýmu koni do řiti hledět.
06. 10. 2009 | 10:36

Holubář napsal(a):

Pocestný:
Proboha, vy jste velikej.... !
Vy máte 300 miliónů zákazníků? Já jenom šest, tak se na mě nezlobte. Holt nevyrábím plastové čudlíky pro automobilový průmysl :-) .

Nemám pocit, že v ČR potřebuji bojovat o práva menšiny, vy ano? Když mám jít do větší party, logicky se zeptám:
- chce se mi?
- vyplatí se mi to?
- vydrží ta parta pohromadě?
- kdo v té partě bude velet?

Není radno ohánět se příliš nahlas myšlenkami, o nichž ještě nevíme, zda veliké skutečně jsou či zda se nám jen takovými dočaqsně jeví.

Že bych ve svém textu křižoval Dvořákem či Lendlem jsem si nevšiml.

Ohledně "vazalství", které zmiňujete, vraťte se zpátky na zem. Vazalem budete stejně, ať chcete nebo ne. Jenom nechcete patrona na Hradě, ale v Bruselu. Jak je libo. Tomu na Hradě můžete ještě jakž takž nahlédnout do karet a vyjádřit nějak svou nespokojenost. V Bruselu se hraje za zavřenými dveřmi, tam si kibice nepustěj, to buďte v klidu. Jak řeknou, tak to bude.

Rizika spojená pro nás s Lisabonem se mi jeví jako příliš vysoká. Zájmy nednárodních koncernů (finančních, zbrojních, energetických, environmentálních, farmaceutických....) už nebudeme mít vůbec jak brzdit.

Já pamatuju, jak jsme nadšeně měli být členem velké komunistické rodiny rovnoprávných států. Pamatuji teorii, jak vzniká mnohonárodnostní sovětský lid. Pamatuji heslo: "S rudou Čínou je nás miliarda" (to spíše z vyprávění a literatury). A hrála se k tomu internacionála.

Teď je to Óda na radost a máme být členy velké rodiny evropských národů (už ani ne států). Hosana!

Životní zkušenosti vedou k určité skepsi. Že jsou u nás politici klauni a parlament by patřil rozehnat? No jistě. Myslíte, že v Bruselu je to jiné? Závidím vám vaši neskonalou důvěru.

Proč si myslíte, že kdo není nadšen Lisabonem, nutně musí sedět v Podkrkonoší za pecí? Není vám trochu hanba podsouvat mi ve své odpovědi myšlenky, jichž jsem dalek?

Mám pocit hraničící z jistotou, že jste ještě nevyrostl ze svazáckého věku. Vaše texty mají poněkud neurvalý ráz. Máte nějaký problém? S odbytem? Ubyl vám milion zákazníků?
06. 10. 2009 | 10:40

Holubář napsal(a):

Pocestný:
Jen ještě jednu drobnou jedovatost, tu si nemohu odpustit.
Ano, v pohraničí na české straně jsou bordely, trpajzlíci a saigontržiště. Ale že ausgerechnet zrovna u hranic s Německem a Rakouskem? U polských jsem nic takového nezaregistroval.

Nebude ono to tím, že do těch bordelů a pro trpaslíky a pro nelegální kopie značkového zboží si jezdí ti morální a úspěšní Němci a Rakušané?

Pozor na přílišnmou důvěru. Pozor na licoměrnost našich partnerů! Těch poradců z "Evropy", co nás přijeli vytěžit začátkem 90.let, kdy jsme na všechno ze západu čuměli jako telata....

Lidská paměť je nedokonalá, ale přece jen je s ní třeba někdy kalkulovat.
06. 10. 2009 | 10:54

Agent napsal(a):

Holubáři, tohle není otázka morálky, ale kupní síly. Kdyby byly děvky deset krát levnější na polských hranicích, tak se polské pohraničí vylidní (resp. vymuží). Na západních hranicích jsou pro Němce dost levné, resp. o dost levnější než v Bavorech, tak se to třeba spojí s nedělním nákupem. Zástupy autobusů s německými nebo rakouskými důchodci v našem vnitrozemí je toho také důkazem, že levný český víkend s plným žaludkem se vyplatí. Nicméně můžete přesvědčovat prodejné děvy z východu evropy (ty naše jezdí vydělávat do Švýcar), aby zvedly ceny nebo přesvědčovat jejich klientelu, že třeba indický nebo thajský "outsourcing" se náramně vyplatí včetně letenky.
06. 10. 2009 | 11:33

Pája napsal(a):

Agente:
Na tom je zajímavé, že všechny štětky i dnes když jsou volné hranice jsou na naší straně. Ono je to totiž tak, že u nás je policajti nevyženou, zato na Rakouské či Německé straně hranice by asi moc dlouho v těch spořádaných vesničkách nepostávali (nehledě na to že by byly blíž většině zákazníků), tamní poliziest by s němi okamžitě zatočili. Jo o peníze a tržní vztahy jde až v první řadě, kdo byl ale kdy v Polsku a viděl narvané kostely kde lidi klečí i ve vchodech pochopí, že Polský katolík asi moc nebude velkoodběratelem těchto služeb. I kultura něco znamená a konkrétně v Polsku a nebo i v islámských zemích znamená, že rodina, stát a muži svým sestrám, dcerám a matkám nedovolí se prodávat (vyjímky potvrzují pravidlo), to už je radši oddělaj...
06. 10. 2009 | 11:51

Holubář napsal(a):

Agent:
Jasně, že je to také otázkou kupní síly.

Jen jsem chtěl toho statečného Pocestnéhom trochu popíchnout.

Mě sice ty děvy u hranic nijak zvlášť netěší, stejně jako trpaslíci, ale v podstatě je mi to celkem fuk. Vadí mi úplně jiné věci - počínaje vlastními omezenými schopnostmi a leností až po... seznam by byl dlouhý.
06. 10. 2009 | 12:07

pgjed napsal(a):

Pane Stejskale, nejenom oltář. To víte, otec Vavříček byl fajnšmekr na umění a tak se u nás ve farnosti vyskytovali autoři jako Kolek, Medek atd.

Ale děkuji, potěší to.
06. 10. 2009 | 12:26

FRANTA napsal(a):

Ale stejně připomíná jen toho hlupáka co zapálil onen slavný chrám jenom aby se zviditelnil.
06. 10. 2009 | 12:29

O. S. napsal(a):

V článku není ani jeden argument pro LS. Otázka: existuje vůbec?

A formulace de facto "všichni podepasli, Klaus si přihřívá svoji polívčičku" jsou stejně primitivní jako jiná formulace mezi řádky článku "všichni podepsali, my bychom měli taky". BTW citace Pavla Kohouta: "argument založený na mínění nebo konání jiných. „Skoro všechny holky ve škole kouří, tak proč bych nemohla já?“ Očividně dětinská úvaha, byť zjevně populární mezi českými středoškolačkami. Na intelektuální úrovni je srovnatelná s argumentem „skoro všechny evropské vlády už ratifikovaly Lisabonskou smlouvu, jenom na nás se ještě čeká.“ Anebo „skoro všechny evropské země mají vysoký veřejný dluh, proč bychom nemohli my?“ Tato úvaha už je stejně hloupá jako argument s kouřením. Rozdíl je jen v tom, že kouření lze snáze odvyknout než hospodaření na dluh. "konec citace.
Pan Klaus, ikdyž ho moc nemusím, o LS píše fakticky na :http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=coxnGcwrGXlY .
Zkuste kriticky myslet a udělat si vlastní názor.
06. 10. 2009 | 13:12

pierre napsal(a):

pozorne procitam zajimavou diskusi nekolika ucastniku pod timto blogem ....
.
pocestny :
.
pardon, ze intervenuji do vasi diskuse...
nesdilim vzdy vase nazory, nicmene jiz nekolikrat jsem si vsiml, ze se vzdy snazite jit k podstate veci a o to jde... potom je celkem nepodstatne (pro mne alespon) s jakou mirou lapidarnosti tak cinite a jaky mate nazor...
vas vstup v 10:12:35 je perfektni ... naprosty souhlas...
.
jinak diky vsem za kvalitni diskusi...
.
hezky den vsem..
06. 10. 2009 | 13:46

Pocestny napsal(a):

Holubář
zdá se, že máte osobní problém, od začátku cítím vaši potřebu za každou cenu oponovat, teď už se pokoušíte i zesměšňovat, taková česká klasika...

Já nemám problém s tím, co píšete vy, ani kupodivu s tím, co píšu sám. Pokud vy máte nějaký problém,je mi to upřímně líto, ale tímhle způsobem vám s ním nepomohu.

Nicméně, k vašemu dojmologickému rozboru hraničícímu s jistotou (tyhle kecy mne vždy dobře pobaví) poznamenám jen tolik, že víte prd, kdo a odkud jsem, tudíš vaše libušení beru jako klasický případ kolchozního tupounství, se kterým se tu mnozí z vás ujišťují, že vlastně jde jenom o to, kolik z toho světa vezmeme za své a kolik odšvejkujeme s těmi pivními skeptickými hesly na rtu.

Ale já se pokouším vás stále z tupounství nepodezřívat, tak se ani nemusíte obtěžovat fantasírováním o tom, o co budovatelsky usiluju.

Mohl bych se rozhodnout, že vás provedu pracovištěm, za týden frčím...

To by mohla být docela legra, jak vás tak čtu...
06. 10. 2009 | 13:47

scientist napsal(a):

"narcistní bukvice z trabantu"
je to sice strašně nevkusný, ale zvedlo mi to ranní náladu :) N.B.T. hehe
06. 10. 2009 | 17:14

pgjed napsal(a):

Několik poznámek k vlastnímu textu pánů Hvížďaly a Rupnika.

1.) Hledat motivaci Klausova postoje a vysazenosti vůči EU a nořit se kvůli tomu do historie je zbytečné. Příčiny jsou osobnostní a nechť zpytují svědomí ti, kteří jej volili. S řadou z nich jsem před volbou diskutoval a upozorňoval je na očekávatelné Klausovo chování. Marně. Proto máme, co si zasloužíme. Já osobně jsem druhé volební období bez prezidenta.

2.) Dvourychlostní, nebo asymetrická EU je nesmysl. Nicejská smlouva to neumožňuje a Lisabonská rovněž ne. Nehledě na to, že by EU ztratila smysl jako taková.

3.) Doměnka autorů, že struktury dle LS budou o mnoho funkčnější, než struktury dosavadní je rovněž zcestná. V LS kromě zavedení většinového hlasování není nic, co by funkčnost zvýšilo. Píší-li autoři že "...nový rozhodovací systém umožní většině států prohloubit spolupráci v daném oboru, aniž by to vnucovali všem." Je to možné i dnes s tím, že dojednané má bilaterární charakter a fungování EU, jako takové se to netýká.

4.) Ani historická retrospektiva autorů ke vzniku EU není pravdivá. Myšlenka moderní EU vznikala již před válkou. Je to křesťanskodemokratický koncept, který se rodil jako alternativa vůči nastupujícímu fašismu a nacismu na jedné a bolševizmu na druhé straně kontinentu. A také jako jistá obrana proti hospodářským cyklům. Nejvýznačnější osobností s níž je to spjato je právník, národohospodář a politik Robert Schuman. Smyslem bylo vytvořit nejprve jednotný koordinovaný hospodářský prostor. Cílem federalizovaná demokratická Evropa na křesťansko-židovském kulturním základě. Bohužel se to díky neřízeným a nekontrolovaným liberálně/socialistickým byrokratům poněkud zvrhlo. Místo věcí potřebných, jednoduchých a jasných, se řeší křivost okurek a banánů. Místo sociálně-tržní koncepce se všude rozlezl trvale neudržitelný sociální stát...

Někdo tu položil otázku, zda vůbec existuje argument pro LS. Přes výhrady, které jsem tu stručně zmínil, jsem přesvědčen, že existuje. Je jím samotná existence EU, která se mimo jiné projevuje i neschopností připravit lepší smlouvu, než je LS. Kdyby EU nebylo, byl by evropský prostor dávno rozcupován Čínou, Ruskem, Amerikou a Mohamedány. Takto je alespoň šance kultivovat to zevnitř. Znovu definovat cíle a deklarovat hodnotový systém, na kterém to má stát. Hlavně to udělat více konzervativní a méně liberální a socialistické.
Je samozřejmě i možné, že ratifikace LS neproběhne. Pak nezbude, než začít znovu a lépe. Času moc není. Až bude na každém druhém rohu stát minaret a na každém prvním pagoda, to už bude po chlebě.
06. 10. 2009 | 17:42

pgjed napsal(a):

To Pocestný 06.10.2009 10:12:35 :

Klausovo češství vnímám spíše jako čecháčkovství a přitakávání malosti a primitivizmu.

Při plném vědomí toho, že němci a frantíci ve své "dějinné velikosti" rádi žonglují s pokušením majorizovat zbytek a LS jim to může ulehčit, nemám obavu, že bychom si neuhájili své i po ratifikaci LS.
06. 10. 2009 | 17:52

Filip napsal(a):

V tomhle má výjímečně pravdu.
06. 10. 2009 | 18:00

argun napsal(a):

Pocestnej možná by jste neměl tolik hulit... zelená je fajn, ale odsuď pocuď.
Rozjezd i vrcholovou fázi máte impozantní, čte se to fajn, jen kdyby to nebyly takové blbosti. Další flagelant? Tak jo, jen přitlačte, ale na ty vlastní!

Ten Váš svět je neuvěřitlně placatej. Co nám vlastně chcete sdělit, když odfiltruju ty někdy vtipné a někdy zajímavé kecy? Co takhle to shrnout do pěti holých vět?

Jako že máme sbalit pingl a jít do světa, protože tady v té partajkratuře to stojí vše za ho...? Altertnativně jít se utopit? Díky za doporučení, za kopcem jsem byl a snad zase někdy budu. Zatím žiju rád. Co dál?

Jako že ty bordely na Tachovsku a Chebsku? No a co má bejt? V Amsterdamu snad nejsou? Někdo v pohraničí podnikání balí a odlétá do teplých krajin, jiný tam místo něj přichází. Tak to je od nepaměti chlapče milý. Vím o desítkách podnikatelů z Holandska, keří skupují v pohraničí polozbořená JZD a stovky hektarů orné půdy,,, Proč asi, mudrlante?

Jako že slovo národ není nic víc než žrádlo psy?
Jako provokace dobrý, jinak tak blbý, že to nestojí ani za komentář. Přesto jeden drobný utrousím. Celá dnešní EU není ničím jiným než ringem catch as catch can, kde se válčí o NÁRODNÍ ZÁJMY. Myslíte chlapče milý, že Sarko I. Největší, je volen Portugalci? Ba ne. Ale možná je to z Afgha příliš daleko, aby se tam dalo něco pochopit. Polehčující okolnost. Ondyno jistá Petruška Šustrová napsala do LN Posledí slovo s titulem Národ. Najděte si, jsem línej hledat.

"Evropa je šance pro ty, kteří nejdříve musí přerůst český průměr, později i rozměr, a až spáchají něco, čeho si povšimne Evropa či svět, našinec si ho "znárodní" jako maskota."
Cítíte se být znárodněným maskotem, velikáne?

Jako že tady v té kotlině žije stádo tupounú, které má jedinou šanci se přivinout k prsu matky v Bruseli, neboť není schpono samostatné existence?
MUHAHA!
Velikáne, možná jste z Afgha tak naučenej, že Vám musí pořád někdo velet. Ale věřte, statisíce nevelikánů, hloupejch venkovánků, kteří Vám nesahají po kotníky, od Portugalska po Litvu, dávají přednost svobodě. A k tomu netřeba se křížovat Dvořákem či Lendlem.

Nežvaňte nesmysly o tom, jak nás vnímá cizina. Pár známých za kopci mám také, ostaně jako každý. Topmanažerka z Finska, která má odslouženo v celém světě, si zoufá - hlavně nevěřte ničemu z toho, co přichází z Bruseli. Svět je barevnej příteli a lidé různí, možná jste si toho nestačil všimnout při svém letu do oblak.

Ale stejně Vás mám rád. Autory pomíjím, o tom nemá smysl se bavit. Nezajímavé, choroba z profese. Pomíjím, že píšou blbosti, neboť idea evropského sjednocování v moderních dějinách se začala odvíjet někde tuto:
http://en.wikipedia.org/wik...
06. 10. 2009 | 19:15

argun napsal(a):

Holubář
Souhlas skoro ve všem. Máte teda trpělivost...
06. 10. 2009 | 19:36

Holubář napsal(a):

argun:
Ale vždyť je to jen taková rozcvička. Ale občas má Pocestný dobrá epiteta: "kolchozní tupounství" - to si umím jasně představit. Je to tzv epiteton ornans = básnické, ozdobné.

Myslím si, že ani Pocestný to nebere tak úplně vážně, to jen hraje hrubiána. Jinak je to jistě vzorný otec rodiny.
:-)
06. 10. 2009 | 22:07

Pocestny napsal(a):

Kvalitní pokus o inteligentní sarkasmus, chvílema jsem se i bavil, ten obrázek je celkem pěknej, škoda, že je to o jinym člověku, pobavil bych se více! -)

Bohužel, je to poněkud přetržité, proloženo výpadky mentálního napětí / proudu..-)

Ten závěr je na oponu lidovýho divadýlka - ale místo těch statisíců, zakomplexovanejch krajánků bych tam dal miliony, to je mezi Portugalskem a Pbaltím jednak pravděpodobnější řád, za druhé to vždy znělo guuut! -)

Když se bavíme o tom Pobaltí, tak i my deprivovaný afpaka, toho času ještě v domovině víme, jak se tam ti krajánci cítí a jak se jim tam vede.
http://www.telegraph.co.uk/... .....
Ale zaplakal jste nad nimi (sebou) náramně, srdce usedalo.

Dále, my vylízaní lovci lebek musíme znovu opakovat, že čas na přežvykování tématu tu byl, nevšiml jsem si, že by někdo tak hystericky hýkal, to jak se hýkání zesiluje, je pak přímo úměrné úbytku porozumění kdekoliv jinde v soustátí.
Nakonec dojde k extatickému klimaxu, už se těším, jak v Povltaví poskočí suicide rate následkem LS..

Já neřekl, že se tupouni tulí k Bruseli, nýbrž k Vašíkovi ..-)
O tulení se k Bruseli lze hovořit jen u těch, kteří jsou Bruselí živi, u nich je to nejen přirozené, ale i symptomatické.
U Vašíka a národovců mne napadá jen jediná otázka -
http://www.literarky.cz/fot...
jestlipak víte jaká?

K eurohujerství mám vskutku daleko, kdyby unie tu moc tenhle prostor měnit měla, už by ho změnila, o akceschopnosti toho socanského pařeniště mám zásadní pochybnosti, ale faktem zůstává, že v této chvíli nejde už dávno o žádný národní zájem, který by se týkal toho happy farmer, ale jen a pouze o deal nad tím rostoucím štrozokem. LS je socanský paskvil, to, co ze socana vyleze, když na usmolenym ubruse v putyce vydumá a pak přes své senilní oleandry vpašuje mezi slušné lidi jako pokus o konstituci, ale kolo děje se otočilo tak daleko, že je potřeba pomalu zahazovat edoduché fangličkářství a vykopat z archívu tu mentalitu, která z nás na jejím sklonku udělala zbrojnici, fabriku federální monarchie, na tu třetinu c.k. úřednictva, kterou Češi obsadili v Předlitavsku bez jakékoliv péče zamindrákovaně obstruující representace.
Dnes máme tu monarchii o to lepší, že jsme konečně ve stejné posici, v jaké byli Maďaři už v roce 1867, když odečteme ten sedmdesátiletý fixl se Slováky.

Ono totiž kromě práva menšin, a když vás čtu, nemohu než poděkovat za exemplární příklad inteligenta stiženého křečí a obrnou dětských obav z věcí, které odmítáme řešit, je tu i právo silnějšího a to platí pokaždé, když zahapruje rozum.

Rozum tu hapruje pěkně, touhle posou totiž nemůžeme nic získat, ale právě touhle posou v této situaci nutně mnoho ztratíme, ne Klaus, ten vybičovat své politické akcie na životní maximum a dosáhl toho, že bude jako Havel v každé příručce pro idioty o centrální Evropě.
Jeden jako "eurohujer",
ten druhý by měl mít na vizitce mezi jménem a českým titulem ješte ten nový, kontinentální:
EUROKAZIŠUK
06. 10. 2009 | 23:09

scientist napsal(a):

eurokazišuk je taky dokonalé :)

ještě zkuste příležitostně něco vymyslet na ty jeho dva kašpárky dr.Džakla a Mr.Hyka

on to sice editor asi rád nevidí, ale nám občanům co nepatří k oněm nepochopitelným 70% podporujících našeho Milovaného (alias NBT) už toho moc nezbývá, než ho alespoň občas vtipně a neškodně urazit.
On už na argumenty dávno nereaguje a to je pak těžké dodržovat pravidla normální debaty.
07. 10. 2009 | 01:19

barvy napsal(a):

to pgjed:
Není to co píšete spíše dojem z vítězství CDU-CSU ve volbách,celkem očekávaného? +pojem evropští lidovci v parlamentu EU?
Pokud bych bral do úvah sociologická fakta,tak Schumanova koncepce se mohla obrátit vniveč už sama v sobě,bez přičinění kohokoliv dalšího.
Protože zejména po důkladnosti s jakou nacisté provedli v Evropě vyhlazovací akci "JUDE" by taková koncepce už z poloviny neměla číselný základ.Dále ani z křesťanské poloviny,protože obyvatelstvo Evropy je převážně ateistické.Už od konce středověku. Navíc Evropa se svými ghety pro židy po celý středověk nikdy žádné křesťansko-židovské tradice neměla,naopak.Španělsko,Francie zejména.Katolicismus byl často podbarven antisemitsky.I nedávno tak vždy vyspělé Švýcarsko prožilo virtuální hysterii kvůli svým bankám.To by byla koncepce spíše pro USA a Rusko (tam ještě navíc mají desítky let existující autonomní židovský státeček -pár milionů lidí),který patrně vešel do Společenství nezávislých států.
07. 10. 2009 | 07:44

Pocestny napsal(a):

pgjed
Venu tu rozebírat nebudu, to máme roček za sebou, zatím plní vše, co jsem předpověděl.

VK je chlapík, který se vždy tváří, že slouží instituci, kterou ztělesňuje, ale faktem oostává, že ať to byla ODS, ČSFR, ČR, ať byl předsedou či šéfem čehokoliv, sloužilo to jemu.

VK použil tento stát, aby se proti všem osobnostním předpokladům stal "velikánem" v očích lidí, postižených jistým postbolševickým syndromem absence svého vlastního rozumu a páteře.

Nevzpomínám si na jediného "talenta" ze stáje Klaus, který by buď nezapadl pro mentální nedostatečnost, nezmizel poté, co něco ukradl / zašmelil či se v rámci pudu sebezáchovy s šedivákem nepohádal.

Je to stejná pohroma po Havlovi, jako byl Eda po TGM.

Tahle země už podruhé v krátké době slouží svému presidentu jako jeho eseročko.

Bohužel, tak se nám v Praze zase začíná rýovat jistý obrázek, jak tak Lukoil prorůstá (ruku v ruce s PPF) Prahou, je čím dál tím jasnější, že tu máme spolek dvou pánů, které svět zve ke stolu jen, když je opravdu nějakej průser, a to v něm většinou ještě figurují v hlavní roli.
07. 10. 2009 | 10:19

Taoiseach napsal(a):

pgjed:

"Cílem federalizovaná demokratická Evropa na křesťansko-židovském kulturním základě. Bohužel se to díky neřízeným a nekontrolovaným liberálně/socialistickým byrokratům poněkud zvrhlo."

Nabízím jiný výklad: proti federalizaci se nejdřív postavil Charles de Gaulle a posléze ji Lucemburský kompromis odložil na neurčito. Definitivní konec znamenalo první rozšíření - Velká Británie a Dánsko si pěstují "splendid isolation" a zejména pro Brity je Evropa neznámý pojem - pro ně je jen My a Kontinent. I když oba státy přijaly Jednotný evropský akt, dodnes mají (a požadují) jen samé výjimky.
07. 10. 2009 | 10:26

Ben napsal(a):

Eurokazišuk :-), to opravdu dovede vymyslet jen Pocestný.
I když se špatně vyspím a mám blbou náladu, když si pročtu tvé příspěvky, hned se na ten svět i ten vezdejší dívám líp.
Dík, Pocestný!
07. 10. 2009 | 10:37

Milan Bukovecký napsal(a):

Pocestný

já bych k tomu řekl: Zdá se, že LS je paskvil, tak jako chtěné EU. Přesto je sjednocená Evropa mnohým milejší a smysluplnější (někdy i mě, když zapomenu, že jsem jen slovanský otrok), než Zapadákov Čechy-Morava-Slezsko, tedy i Vám. Taková Paris, Rhona, Cote d´Azur, Dolomiti, Criti, Roma, že? Na beton, smůla. Nikdy se nezbavíte stigma, že jste odsud a dokud to nepochopíte, jakož i magii Čech, nejste nic. A Vy, ve své exhibici, propůjčujete megamozek rozmazleného fracka tomu, že prasíte tatíčka a jemu podobné, klidně si zašvenkujete na naše dějiny, a mimochodem zapomenete, že nás osud dostal ze všeho toho srabu. No potěš, ale možná je to jen Váš Ojdýpák v polemice excelentního průměru. Stejně Vám fandím, ale i Holubářovi a Argunovi. Pište, Pocestný, jste bezva ujetý, vypadáte na básníka. Nestyd´te se, čoveče. Měl byste psát o slunci, Slunce, slun-ce, vodě, Voda, vo-da, louce, Louka, lou-ka, hoře, Hora, ho-ra, děti Vaší generace na Vás už zírají. Vidí metaforu. Vaše opojné vzrušení nad agitkou sloganu tomu nasvědčují. Potlesk už slyším.

Argun

Dost dobrý, Argune, hodně syté. Jaký je to pocit mu to nandat? Nepomohla mu ani ekvilibristika slov. Je v tom zkušenost, kterou si musí ještě zasloužit. Jakoby chtěl vymáchat tlamičku v jeho louži. Má to mít, když nemá rád lidi nad 45.

Holubář

Šachy. Chlapec je velký soupeř. Ty jeho rozštípané ideály. Mezníky další ztracené generace. Historie se neúprosně opakuje. Je jen kratší a kratší.

Hezký den

Milan Bukovecký
07. 10. 2009 | 10:57

Vladimír napsal(a):

Pane Hvížďalo - je to mnohem jednodušší:
Spor o Lisabonskou smlouvu je sporem o míru politické integrace v EU. Ta je myslitelná různá. Je zcela legitimním minimálním a demokratickým požadavkem, aby svůj názor SVOBODNĚ vyjádřily k této věci všechny zúčastněné státy. Pokud jsme však svědky pletich, manipulycí, znovupodsouvání jednou zamítnutých dokumentů, opakování procedur, jejichž výsledek se "nehodí" jednomu názorovému proudu, vyplývá z toho logicky uvažujícímu jedinci, že spor o míru integrace přerostl ve spor o míru demokracie v EU. Můžete útočit "ad hominem" - klást nejrůznější komické paralely, nálepkovat nositele opačných názorů - dle libosti. Realitu tím ale nepředěláte - nanejvýš prozradíte cosi sám na sebe. Evropa se bojí vlastního obrazu a tak proklíná zrcadlo. Toť vše. Osobně se domnívám, že by VK měl Lisabonskou smlouvu odmítnout. Z výšeuvedených důvodů, ale také proto, že integrovaná Evropská moc nutně v budoucnu povede k výraznému oslabení transatlantické vazby, oddělení Británie od Evropy, která se v duchu svých totalitních tradic promění v Orwellovskou Eurásii - kde nepůjde už o práva státečků a nárůdků, ale o práva jedinců - nic menšího, než novodobý otrokářský řád na půdorysu středověké Sv.Říše Římské - v kombinaci s moderními technologiemi a plnou "mind control".
07. 10. 2009 | 11:06

scientist napsal(a):

Pocestný:
Lukoil a PPF jsou kámoši?
A PPF jsou kámoši s Václavem Velikým?

no, že Vašík jde na ruku Rusům, to jsem poprvé slyšel od jednoho ex-špiona v devadesátých letech a myslel jsme si, že je pán už trošku paranoidní a přepracovaný.

posledních roky jsme změnil názor, ale nahlas to neříkám - zkusil jsme to jednou a všichni si ťukali na čelo. Ať je to jak chce, stařík hraje divné hry, to každopádně.
07. 10. 2009 | 12:24

Dalimil napsal(a):

Pánové hezky se to čte a máte všichni pravdu ! Ale EU si určitě nevymysleli lidé kteří tvoří hodnoty jak materialní tak ity duševní ! Ti nemají čas zabývat se podobnými experimenty ! Já tvrdím že spolky podobného druhu nemají pro řadového občana žádný smysl! Jen čert spolky miluje protože jen jemu jsou ku prospěchu tečka ! Dalimil.
07. 10. 2009 | 17:56

Mladý napsal(a):

Klause mladí již "nežerou",je pro ně již vypelichaná,stará slepice,která falešně kvoká a která již nemůže snést zdravé ,zázračné,kouzelné,zlaté vajíčko,a něco mladé naučit,přiučit !!!
08. 10. 2009 | 09:18

Qwert napsal(a):

První o sjednocené Evropě mluvili nacisté: http://www.dfens-cz.com/vie... nacistické kořeny EU. Ale to se asi nehodí říkat, že?
17. 10. 2009 | 15:32

Véna napsal(a):

Suverenita nadevše, LS likvidátor
národních zájmů ČR. V.
28. 10. 2009 | 20:45

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy