Sudetští Němci a Bavoři versus Češi

13. 06. 2007 | 15:10
Přečteno 8148 krát
Koncem května se letos konal v Augsburku 58. Sudetendeutschen Tag, tedy Den sudetských Němců. Od minulých čtrnácti podobných setkáních se lišil hlavně tím, že na něm promluvil naposled ministerský předseda Edmund Stoiber z CSU. Jako vždy zaútočil na českou vládu, Benešovy dekrety, odsoudil vyhnání a hovořil o utrpení Němců po válce.

Před několika tisíci českými Němci, kteří se sešli na tamním výstavišti, se neopomněl pochválit a velice pečlivě vypočítal, co všechno pro vyhnané Němce z Česka udělal. Zároveň systematicky útočil na českou politiku a vyčítal ji hlavně nejednotnost a zdůraznil, že mu nevadí, že nepatří v České republice k nejoblíbenějším německým politikům, protože je to jen kvůli tomu, že je důsledný a soustavně hájí zájmy svých krajanů. Bavoři totiž přijali po válce sudetské Němce, jako další bavorský kmen. O to se zasloužil Franz Josef Strauss, kterého pan Stoiber považuje celý život za svůj vzor.

V závěru řeči, která měla dlouhotrvající aplaus, řekl: „Se mnou můžete počítat i po odchodu z funkce. Moje žena je sudetská Němka a já nepotřebuji mít zrovna politický úřad, abych měl politický vliv.“

V Bavorsku se ve stejné době vede tvrdý boj o nástupnictví po Edmundu Stoiberovi, který musel 18. ledna ohlásit odchod z vrcholné funkce, protože se choval nedemokraticky: Nechal špehovat poslankyni za svou stranu v zemském parlamentu paní Pauliovou, ta si to nenechala líbit a celou věc zveřejnila.

O nástupnické místo v čele strany se ucházejí hlavně dvě osobnosti: Ervin Huber, za kterým stojí stranický aparát a Horst Seehofer, který má za sebou členskou základnu, napsal německý zpravodajský časopis Der Spiegel. Později se k nim přidal jako třetí kandidát bavorský ministr pro vědu a výzkum Thomas Goppel. Zatím – pokud lze v tisku posuzovat jejich projevy - nikdo z nich sudetoněmeckou kartu nevytahuje.

Erwinu Huberovi je šedesát let a je bavorským ministrem hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologií. Pochází z Dolního Bavorska, z obce Reisbach a má za sebou velmi úspěšnou kariéru. Matka byla vdova a dělnice, která dostávala jen denní mzdu. Nejprve vystudoval jen reálku a maturitu si už musel dělat ve večerní škole. Diplom získal rovněž večerním studiem, když už pracoval na ministerstvu. Upozornil na sebe ale už jako finanční inspektor, když byl oceněn plaketou nejlepšího inspektora ze svého ročníku.

Sedmapadesátiletý Horst Seehofer, který je spolkovým ministrem hospodářství, sedí v Berlíně, pochází rovněž z poměrně nuzných poměrů, z Ingolstadtu: jeho otec byl šofér nákladního auta. Plat měl po válce tak malý, že často na víkend k jídlu neměli už nic jiného než suchý chléb.

Nyní stojí oba před zlomovým bodem své kariéry: jeden z nich se možná stane šéfem nejmocnější zemské strany v celém Německu. Oba se ale za celou svou kariéru naučili jen tak snadno nevzdávat a za svým cílem umějí důsledně jít. Edmund Stoiber jejich pozice svým způsobem chápe, s oběma pány dlouho spolupracoval, ale zároveň varuje, že dlouhý zápas o jeho následnictví může pozici strany značně ublížit.

Média se ptají na to, co se vlastně ve stranické centrále stalo? Kdo se dohodl s kým za čími zády? A kdo prozradil, že se domluvili pánové Beckstein a Huber v Mnichově? Stoiber se snaží situaci řešit co nejdiplomatičtěji a několikrát opakoval, že se dívá jen dopředu a nechce se otáčet. Ministra Hubera ale podezírá z toho, že způsobil jeho pád, proto nejspíš dává přednost protikandidátovi.

Otázka je, co je v takové situaci rozumné. Novináři se třeba ptají, kdyby pan Seehofer ze své kandidatury ustoupil, co by za takový krok požadoval? Má smysl vnitřní stranickou atmosféru vytupňovat až na 95 stupňů celsia, zeptali se pana Seehofera v německé veřejnoprávní televizi ZDF. Seehofer odpověděl lakonicky: Já jen kandiduji.

Po různých sezeních panu Seehoferovi, který je de facto sám proti stranickým funkcionářům sedícím v Mnichově, zatímco on musí hlavně úřadovat v Berlíně, politický instikt správně zavelel, že nyní je čas převzít iniciativu do svých rukou a začal se soustředěně od letošního jara zajímat právě o to, kde je protivníkovo nejslabší místo a objíždí své voliče.
Erwin Huber je naopak známý svou nákloností k počítačům spíš než ke koženým kalhotám starých Bavoráků. Pánové Huber a Seehofer se ještě v jedné věci liší zcela zásadně: Seehofer je dravý bojovník, který se nikdy nebál postavit i proti členům své vlastní strany, když se domníval, že má pravdu. Proto je všem jasné, že i tentokrát je schopen se pustit s celou vervou a podporován členskou základnou do boje s partajním aparátem.

Kariéra pana Hubera je ocejchovaná opačnými vlastnostmi: vždycky jen ukázněně plnil to, kam byl stranou poslán, nikdy neoponoval.

To je také důvod, proč se prý podle časopisu Der Spiegel nechal slyšet i Edmund Stoiber, že CDU potřebuje lidi těžké váhy jako je pan Seehofer. Zároveň je také jasné, že čím víc bude mít pan Seehofer času, tím víc dokáže zorganizovat mezi voličstvem lidi proti panu Huberovi. Seehoferovi protivníci se ho snažili vyřadit z boje tím, že pustili do bulváru zprávu, že očekává nemanželské dítě. 78 procent dotázaných, podle průzkumu z veřejněném v německých médiích, se však za něj postavilo a tvrdí, že by to nemělo poškodit jeho kariéru.

Edmund Stoiber ale nejspíš znervózněl, a proto do hry vpustil na poslední chvíli dalšího hráče a sice již zmíněného šedesátiletého ministra Thomase Goppela. Novináři o něm hovoří jako o stínovém kandidátovi, který by se vážně do klání o první místo nejsilnější strany Německa pustil nejspíš teprve tehdy, kdyby pan Seehofer vypadl ze hry. Pro svou funkci má dobré předpoklady, pochází z Eresingu Ammersee, už jeho otec byl politikem a sám vykonával řadu špičkových funkcí: nejprve byl ministrem pro evropské záležitosti, pak ministrem pro životní prostředí a pět let generálním sekretářem strany. Sám říká: „Od roku 1974 jsem plnil úkoly, které ode mne požadovala strana. Nyní poprvé se hlásím o úkol, který si sám přeji.“

Jedno si ale snad můžeme dovolit říci již dnes: Zdá se, že tak silně jako Franz Josef Strauss a Edmund Stoiber už asi nikdo z možných příštích šéfů CSU se sudetoněmeckou kartou nebude hrát, už proto, že se svým sudetoněmeckým původem svých předků se ztotožňuje čím dál tím méně lidí, ale na druhou stranu před volbami, až politikům půjde o voliče, zaručeně ji použijí.

A těch voleb čeká tuto stranu, která je v Bavorsku u moci nepřetržitě od roku 1945, celá řada: Na podzim si na sjezdu zvolí nového předsedu, v příštím roce pak budou komunální a zemské volby a v roce 2009 spolkové volby.

P.S. Pro úplnost připojuji článek, který jsem před časem napsal pro Mladou frontu Dnes.

Odsun: Černobilý obraz je pohodlnýP

Premiér Paroubek před svou cestou do Rakouska připustil, že sudetoněmečtí antifašisté by se mohli dočkat po šedesáti letech humanitárního gesta. I kdyby k němu nikdy nedošlo, je dobře, že se toto téma opět otevřelo, neboť veřejná diskuse bourá černobílý obraz minulosti, který je vždy zkreslující a pohodlný. Připomeňme si několik prokazatelných fakt.
Za prvé, o vysídlení se u nás někdy hovoří jako kdybychom něco takového vymysleli my, Češi a Moravané. Myšlenka je mnohem starší než transfér sudetských Němců a přišel s ní Švýcar Georges Montandon za první světové války. Považoval homogenní národní stát za jedinou záruku budoucího míru.

Za druhé, Edvard Beneš se sudetoněmeckým sociálním demokratem Wenzlem Jakschem (po válce poslanec Bundestagu a prezident Svazu vyhnanců) za války v emigraci několikrát jednal a bavili se o poválečném uspořádání. Jaksch vycházel na začátku války z teorie, že musí být vedena válka proti nacistům a ne proti Němcům. Podobně Beneš neuvažoval v té době o vysídlení všech Němců. Situace se změnila po 27. září 1941, kdy do Prahy přijel Reinhard Heydrich, který okamžitě vyhlásil civilní vyjímečný stav, zahájil činnost stanných soudů a organizoval veřejné popravy. Jedna z nich se konala dokonce na Hradčanech a i některým „čestným hostům“, německým funkcionářům, se z této krvavé podívané udělao špatně.
Za třetí, v protektorátu první s myšlenkou vysídlení přišel generál Friderici, po něm von Neurath a K. H. Frank. Prakticky ji začal připravovat právě Heydrich, který rozdělil obyvatelstvo Čech a Moravy do několika kategorií, první (tzv. dobře smýšlející a dobré rasy) chtěl germanizovat, další (tzv. lidé špatné rasy a špatného myšlení) vysídlit a zaručit, aby už neměli děti. A lidi třetí kategorie (tzv. špatně smýšlející a dobré rasy) přesídlit do říše a změnit jejich myšlení. Teprve tyto okolnosti vedly prezidenta Beneše k myšlence transféru všech Němců.

Za čtvrté, odsun pro sudetské Němce nebyl takovým překvapením, jak se dnes někdy píše: Wenzel Jaksch posílal hlavně v roce 1944 do Čech a na Moravu sociální demokraty, aby sudetské Němce před vysídlením varovali. Přicházeli k nám ze Švédska přes Dánsko nebo byli vysazeni jako parašutisté. Ti, kteří nebyli zatčeni, se ocitli v těžkém postavení: Byli považováni za provokatéry nebo jejich zprávám nikdo nevěřil.

Za páté, nucenému transféru se nevyhnuli ani bývalí vězňové koncentračních táborů a Židé, jenom proto, že jejich mateřským jazykem byla němčina.

Za šesté, podle oficiálních německých pramenů (Spolkový statistický úřad ve Wiesbadenu, 1958) bylo přímo či nepřímo vyhnáno z Československa 2,9 milionu sudetských Němců. Podle českých oficiálních pramenů 2 356 000 Němců. Celkem do začátku války u nás žilo 3,3 milionů Němců, přičemž 0,2 miliónu smělo po válce v ČSR zůstat. Sudetoněmečtí sociální demokraté, jako představitelé antifašistického hnutí, buď jako Wenzel Jaksch emigrovali, nebo skončili v koncentračních táborech či se stáhli do údstraní. Většina těch, co přežila, šla dobrovolně budovat nové antifašistické Německo a Rakousko. Velká část z nich se usadila v pozdější NDR.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

skeptický napsal(a):

Hezký,informativní článek.Hlavně oceňuji,že bez prosudetské pointy,tak časté v "českém" tisku poslední doby.
13. 06. 2007 | 23:12

raDEK napsal(a):

Já také děkuji, pane Hvížďalo. A k tomu doporučená literatura: Detlef Brandes a Bořivoj Čelovský.
17. 06. 2007 | 18:43

Jaromir Masa napsal(a):

Ano, obojí informativní, na materiálu a znalostech, užitečné poznat. Magnus amicus Plato, maxima amica veritas.
Děkuji
19. 06. 2007 | 12:58

p90xWorkoutDVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 08:54

p90x napsal(a):

29. 09. 2010 | 08:31

NFL Jerseys napsal(a):

When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became NBA Basketball Jerseys man, I put childish ways behind me. Now we see but a poor reflection as in a mirror; then we shall see face to face. Now I know in part; then I shall know fully, even as I am fully known.And now these three remain: faith, hope and NFL Football Jerseys love. But the greatest of these is love. http://www.jersey-usa.com/s... HYD
29. 09. 2010 | 09:59

skillonia napsal(a):

<a href=http://bestpaydayloanshere.com/#5805>payday loans for bad credit</a> - <a href=http://bestpaydayloanshere.com/#3368>cash advance payday loans</a> , http://bestpaydayloanshere.com/#2462 best payday loans
22. 05. 2012 | 17:22

ouxfiwhv napsal(a):

One can walk along at ones leisure behind thatcow-keep good company, <a href="http://paydayloansonline3920.info/">paydayloansonline3920.info</a> pzpkehbdy <a href=http://paydayloansonline3920.info/>paydayloansonline3920.info</a> payday loans online http://paydayloansonline3920.info/ current of warm air to the enormous.
25. 02. 2014 | 22:46

qqguyrxb napsal(a):

That the leashed beasts were his <a href="http://facebookadscew4jo.info">facebook pages</a> <a href=http://facebookadscew4jo.info>facebook marketing</a> facebook advertising http://facebookadvertisingscdkpm.info new york, perhaps.
25. 02. 2014 | 23:29

drttjvfd napsal(a):

Jones said:I thought I had fixed up a little surprise <a href="http://facebookbusinesspagesqgptjm.info">facebook fan page</a> <a href=http://facebookadvertisingoft1x.info/>facebook for business</a> facebook ads http://facebookpagesobspec.info of life and death.
25. 02. 2014 | 23:54

nnlggvxw napsal(a):

But the girl didnot care for the man as <a href="http://advertiseonfacebookbjrgv.info/">facebook ad</a> <a href=http://advertiseonfacebookbjrgv.info/>create facebook page</a> create facebook page http://facebookadvertisingscdkpm.info oranges, lemons, pineapples are natural or thriveon introduction.
26. 02. 2014 | 01:06

lcgslcra napsal(a):

Must have been a rather <a href="http://wakeupnow3.info/">wakeupnow</a> kbrhpsjgqw <a href=http://wakeupnow3.info>wakeupnow3.info</a> wakeupnow http://wakeupnow3.info/ francisco hunting eve durand.
26. 02. 2014 | 01:20

njbcrypu napsal(a):

You are a student, <a href="http://wakeupnow2.info">wakeupnow2.info</a> uwqgdowat <a href=http://wakeupnow2.info>wakeupnow</a> wake up now http://wakeupnow2.info naturalunder the influence of pleasant dreams and by-and-by a smile dawned andrested there.
26. 02. 2014 | 01:28

genkotlf napsal(a):

Part ThreeMARRIAGE AND MUSCULARS The Muscular does not marry <a href="http://facebookadvertisingor2khy.info">facebook ad manager</a> <a href=http://facebookadvertisingor2khy.info>facebook advertising</a> advertise on facebook http://facebookads1gtbl.info/ friendly-eyed utopians out into the calm.
26. 02. 2014 | 02:17

xixkflqi napsal(a):

Perhaps they were not urgent, for <a href="http://wakeupnow3.info">wake up now</a> avdrtwznlx <a href=http://wakeupnow3.info>wakeupnow3.info</a> wakeupnow http://wakeupnow3.info/ jerome marie lantelme.
26. 02. 2014 | 02:49

tljlrfip napsal(a):

A certain comrade <a href="http://wakeupnow2.info/">wakeupnow</a> jfycmshyd <a href=http://wakeupnow2.info/>wakeupnow</a> wakeupnow http://wakeupnow2.info/ kill you.
26. 02. 2014 | 03:28

uniseluo napsal(a):

Die reiche Natur bietet ihm Alles,was er bedarf, in Fuelle, und wenn oben in der Hoehe die Nahrung knapp wird,wenn die Wasser sich unter der <a href="http://wanxibj.com">sofortkredit online</a> mppodwjqx <a href=http://falken-nordhausen.de>sofortkredite</a> sofortkredit http://wanxibj.com Formen sindunbekannt.
27. 02. 2014 | 14:44

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy