Drsná krása Nákladového nádraží Žižkov

08. 01. 2011 | 16:07
Přečteno 8934 krát
Ministerstvo kultury je hrdina! Čekali jsme dlouho, ale dočkali jsme se. Dnem 3. prosince 2010 je datováno jeho Rozhodnutí, kterým prohlašuje Nákladové nádraží Žižkov za kulturní památku.

Nezasvěcení mohou právem namítat, o jakou tu má jít hrdinskost, když ministerstvo kultury (dále MK) je tu právě od toho. No, to já vím taky, že Ústav rostlinovýroby památky neprohlašuje! Jenomže přiznání statutu památky Nákladovému nádraží Žižkov (dále NNŽ) má mnoho souvislostí, pro které jsme se my, jeho ctitelé, obávali, že ho MK z pohodlnosti odstřelí (sice jen papírově, ale to by mělo za důsledek odstřel fyzický).


České dráhy vypravily dne 21. září 2010 na NNŽ několik vlaků pro milovníky železnice.

Fandovská charakteristika NNŽ:

Mezi funkcionalistickými křídly budovy ve tvaru U (z čelní administrativní budovy vybíhají dvě křídla skladů s rampami pro vykládku z vlaků uvnitř a nakládku do aut vně "účka") jsou zachovány prvky systému mechanické manipulace se zbožím (lávky, můstky, vnější výtahy).


První osobní vlak na nákladovém nádraží nebo poslední vlak vůbec?

Co je hodno obdivu: elegantní jednoduchost a účelová dokonalost architektury, originální důvtip systému, fascinující rozlehlost vnitřního překladiště, drsná krása industriálně utvářeného prostoru.


Jsem snad divná nebo dokonce zvrhlá, když mi tento pohled přináší estetický zážitek?

Další podrobnosti o historii a architektuře včetně plánku a dalších fotografií
zde.

V čem vidím hrdinskost Rozhodnutí MK:

1. NNŽ je památkou moderní architektury ve stylu, který není prvoplánově líbivý, navíc jako industriální komplex přišlo o původní využití a tím zdánlivě i o racionální smysl své existence. U větší části laické veřejnosti se vzhledem k těmto dvěma okolnostem prohlášení nádraží za kulturní památku bohužel nedočká masového pochopení, natož podpory.

2. Prohlášení za kulturní památku znamená pro NNŽ něco jako milost pár minut před popravou. Záměr Českých drah prodat areál jako pozemek a na jeho místě v kooperaci své developerské společnosti Žižkov Station Development s developerskou skupinou Sekyra Group vystavět novou čtvrť je všeobecně znám. V podobných situacích se často MK bránilo budovu za památku prohlásit (např. obchodní dům Prior v Liberci) z obavy, aby nebylo nařčeno z účelového bránění demolici. Nyní se tedy MK pochlapilo. Gratuluji.

3. Prohlášení podstatně komplikuje projekt vlivnému developerovi. Luděk Sekyra a současné vedení MČ Praha 3 se snaží prostřednictvím médií veřejnosti vnutit představu, že architektonická hodnota NNŽ je sporná a tvrdošíjné lpění na jeho zachování připraví Prahu 3 o vybudování moderního centra s obchodním bulvárem. Tyto gründerské sny o novém Žižkově mohou získat příznivou odezvu i v nejvyšších patrech pražské komunální politiky, a to napříč stranami. Přelévání možného sporu z roviny odborné do roviny politické a zpět lze předpokládat takřka s jistotou.

4. Najít způsob nového důstojného využití areálu NNŽ nebude jednoduché, konverze bude finančně náročná a bude třeba velmi zvažovat její účel, aby nutnou přestavbou nedošlo k výraznému znehodnocení památky. Nicméně urbanistické studie nové zástavby této části Žižkova se zachováním budov NNŽ již byly ve formě studií vícekrát zpracovány. Jen se Praha 3 musí vzdát přímého prodloužení Olšanské ulice.

5. Argumentace uvedená v Rozhodnutí MK je sebejistá a brilantní. Přitom se musela vyrovnat s několika oponentními posudky předloženými jednak společností Žižkov Station Development, a. s. (PhDr. Jan Vojta), jednak Českými drahami, a. s. (prof. Ing. arch Šlapeta) a jednak Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy, které všechny tři v překvapivé shodě sice areál NNŽ vysoce oceňují, ale také si svorně notují v doporučení jej za památku neprohlásit. Důvody pro tento závěr jsou však velmi vágní až průhledné, například areál NNŽ by „vytvářel překážku velkorysému konceptu nové zástavby, které se problematická památková hodnota bez původní funkce nemohla vyrovnat“ (Šlapeta). MK se však naštěstí nedalo zviklat a konstatuje, že „Areál nemá svou koncepcí na území České republiky srovnání, jde o jedinečný příklad, pozoruhodný nejen architekturou, ale také technickým řešením, navíc dochovaný téměř intaktně. … Výraznou hodnotou souboru je jeho urbanistická vazba na bezprostřední uliční síť… V rámci území Prahy 3 – Žižkova uchovává výraznou stopu industriálního rozvoje Žižkova v období 1 republiky.“ … atd.

Ale nic není ještě definitivní…

Rozhodnutí MK totiž dosud není pravomocné, a tak se mnou velebené hrdinství ještě může proměnit v potupnou prohru, pokud ministr kultury Jiří Besser vyslyší námitky vlastníka, tedy Českých drah a Rozhodnutí své administrativy v následujících dnech nepotvrdí.

Jak to tedy dopadne, co myslíte vy, milí nelítostní diskutéři? Máte pro tuto památku pochopení? Má se raději bourat a stavět, nebo nebourat a chránit?

(Fotografovala autorka textu 21.9.2010.)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Al Jouda napsal(a):

Rpzhodně nebourat, jen přizpůsobit novým podmínkám. Připomeňme si jen, jaká atrakce by nyní bylo nádraží Praha - Těšnov (alias Denisovo), kdyby je památeční idioti nezbourali!!
08. 01. 2011 | 16:32

Ivan napsal(a):

Važme si předků. Nejlépe tím, že zachováme to co jejich génous zbudoval.
08. 01. 2011 | 17:10

Radkin Honzák napsal(a):

Díky. Stačí pohlédnout na Musée D´Orsay v Paříži a je vidět, čím mohlo být Denisovo nádraží odstřelené "ve veřejném zájmu". Cožpak kultura není veřejným zájmem?!?!
08. 01. 2011 | 17:24

Ivo Horák napsal(a):

Jako obyvatel Žižkova budu velmi rád, když nádraží z co největší části přežije. Skuteční ochránci památek nejsou ti, kteří jsou za svou práci solidně placeni (nesrovnatelně ovšem s prostředky, které jsou na druhé straně), ale lidé v dobrovolných sdruženích, jako je třeba Klub Za starou Prahu. Pokud by ministr účinnou intervencí zachránil Nákladové nádraží, patří mu i můj dík. Památková ochrana a sama Praha opravdu naléhavě potřebují nějaký úspěch. Celková situace je však velmi špatná, a mám proto obavy, aby třeba tato výjimka jen nepodtrhla pravidlo. Hrozí, že podruhé nebude dost vvůle a důslednosti pro případ, který budou hrozit poškodit Prahu přímo v jejím srdci. Leda, že by ministra zastoupili občané! To bych byl nejradši.
08. 01. 2011 | 19:54

Líný černý pes napsal(a):

Vlastní budova nákladového nádraží je ve velmi slušném szavebním stavu a ani jeho architektonická hodnota není malá. Myslím, že jak z hlediska urbanismu tak i historického by měla být zachována. Lze ji v budoucnu využívat k jiným účelům než pro jaké byla původně vybudována. Osobně by se mi líbilo, kdyby v části byly např. vystaveny průmyslové designy 1920-1960, část expozice technického musea či něco obdobného. Ale to je výsledek mého obdivu k průmyslové architektuře v Čechách. Byla vysoce funkční a velmi dobře architektonicky zvládnutá. Jen o někdy v 50 letech šla do kelu.

Vzhledem k tomu, že na Žižkově v nedávnu vznikl již jeden nový velkoprojekt a, pokud je mi známo, extra úspěch neslavil, byl by nesmysl toto zopakovat.
08. 01. 2011 | 20:10

Alibernet napsal(a):

Problém Klubu za starou Prahu je ten, že kdyby jeho členové byli aktivní v době, kdy se NNŽ stavělo, tak by proti němu rezolutně protestovali.
08. 01. 2011 | 20:47

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, paní autorko, držím vám palce, malé v proto, že držím palce Vám i nádraží. Mám pro nádraží, jako pojem, slabost. Už jsem to psala víckrát, mé dětství a mládí je spojeno s kolejemi a nádražími, tak se mi líbí i toto nádraží. Já bych dovnitř toho nádraží dala místo balíků a nákladů mobilní buňky pro bezdomovce, zorganizovala bych tam "ostrahu," aby to nevyhořelo a jednoduché sociální služby, bezdomovci by museli každý den pár hodin odpravovat na jeho údržbě. Třeba by leštili koleje, aby to vypadalo, že tam jezdí vlaky,....no, já to dostat pod palec, tak to bude "výstavní nádraží". Tužka a mám radost a přeji úspěch.
08. 01. 2011 | 20:58

JenTak napsal(a):

Když si člověk projde ulici na druhé strany za "Briketou", možná narazí na starý název ulice "U stadionu". Dnes na tom plácku, kde měl být stadion, stojí obytné domy.

Na tom místě, kde měl být stadion, jsou dnes domy. Tak dopadá plánování výstavby v praxi. Kdyby se mi to neeklovalo, řekl bych "zlatej komunista".
08. 01. 2011 | 22:56

modrý edvard napsal(a):

Vážím si rozhodnutí MK, nepochybně proti finančním tlakům. Ale rád bych slyšel, jak bude zabezpečena - fiančně - jeho ochrana, aby nepustlo a nechátralo.
08. 01. 2011 | 23:07

im napsal(a):

Když se řekne nádraží, padne na mě nostalgie, okamžitě se mi z dětství vybaví vůně dřevěných pražců za slunného dne a vratič rostoucí kolem železničního náspu. Řadu let jsem dojížděla vlakem do různých škol.

Určitě jsem pro zachování žižkovského nákladového nádraží jako architektonické památky. Z bývalého paláce veletrhů ze stejné doby je dnes Národní galerie, proč by nemohlo být aspoň z části nádraží železniční muzeum? Třeba i s galerií, maně vytane na mysli blog paní Máchalové o pařížském muzeu 30.let… Nebo s prodejnou mašinek a podobných věcí. S cestovní kanceláří specializovanou na vlakovou turistiku……
08. 01. 2011 | 23:16

Lucie napsal(a):

nebourat, prestavet
08. 01. 2011 | 23:18

JenTak napsal(a):

Jen tak z nostalgie... Kdo z vás ví, že v těch skladech existoval jeden jediný záchod na patře, a to ještě často nefunkční?
08. 01. 2011 | 23:49

Aleš napsal(a):

Nebourat.
09. 01. 2011 | 09:24

argun napsal(a):

Autorka
Ještě pořád si myslíte, že prohlášení za památku se nedočká masového pochopení, natož podpory? Rekace na Váš bog o tom příliš nesvědčí. Možná by Klub, chce - li mít smysl, měl být opravdu poněkud odvážnější....
09. 01. 2011 | 11:21

Tom napsal(a):

Byl bych proti tomu, aby v na budovy NNŽ, pokud budou kulturními památkami, byl zákon o ochraně památek přísně aplikován. Zastánci zbourání NNŽ poukazují na to, že památkáři budou blokovat přestavbu budov a budou trvat např. na zřízení muzea o manipulaci zboží v 30. letech minulého století. Existuje řada studií které ukazují, že areál NNŽ bude možné bez větších zásahů transformovat na multifunkční komplex, který by mohl poskytnout vhodné prostory jak pro nekomerční využití (výstavní síně, ateliéry, kulturní kluby apod.), tak i pro komerční byty, kanceláře, restaurace či volnočasová zařízení. Může zde tak vzniknout nové centrum moderní kultury, které bude díky své specifické architektuře atraktivní pro místní i zahraniční návštěvníky. Zásahy státu, města a městské části byl měly směřovat ke konverzi budovy překladiště na multifunkční objekt. Zásadním problémem budou samozřejmě finanční prostředky na konverzi. Nákladové nádraží je důkladně založená stavba a určitě během následujících 10 let bude možno sehnat finance z Evropských fodů, ze státu a města.
09. 01. 2011 | 13:47

Mňouk napsal(a):

Sympatická podpora účastníků diskuse ukazuje, že nádraží může mít šanci.Po 25 letech zájmu o industriální památky moc u nás nevěřím
v konverzi. To co je zatím vydáváno za konverze, jsou spíše výpůjčky zlomků staveb, na druhé straně u menších objektů se jedná spíše o rekonstruování až restaurování. NNŽ má smůlu, že je velké /zato se dobře fotografuje protože mu nemusíte říkat, aby se usmívalo/. Jeho rekonstrukce, konverze nebo restaurování bude nákladné a rovněž nalezení účelu nebude jednoduché. Nezávislých center umění je už začíná být dostatek a takhle velké nezávislé umění by se asi nenalezlo, a hlavně asi by to nikdo nezafinancoval.Snad jen kdyby se ve všech kmotrech hnulo svědomí.Velké státní sbírky a knihovny si budují samostatné depozitáře jinde, železniční muzeum snad zachrání depa na Masarykově nádraží.Přesto ale se zapsáním souhlasím a doufám, že
nebude odvoláno. Pak by mělo být i zkráceno období, kdy bude zapsaná památka chátrat, to však znamená rozhodnutí o vlastníkovi.
09. 01. 2011 | 14:38

Jan Sommer napsal(a):

Funkčně by se tu asi to železniční muzeum provozovalo lépe než na Masaryčce. Ale to by zase ty staré baráky tam ztrácely šanci. Ale třeba depozitáře kulturních institucí. NTM muselo stavět depozitáž na venkově, knihovny zápolí tradičně s nedostatkem prostor. Ale kulturní instituce zeštíhlují, takže možná také budou spíše nějaké budovy uvolňovat.
09. 01. 2011 | 16:12

zdenekb napsal(a):

Na závěrečnou otázku "Má se raději bourat a stavět, nebo nebourat a chránit?" obecně (stavbu NNŽ detailně neznám)...:

Nebourat bezhlavě, ale ani nechránit za každou cenu, všechno, a jen kvůli "stáří". Dopředu pečlivě zvažovat možná nová využití starého. Tu a tam ubourávat a promyšleně doplňovat.

(Cimrmanovsky: Lepší kousky sníme, horší bych pochoval...)
10. 01. 2011 | 10:51

Velbloud napsal(a):

Jen se obávám, že pokud bude NNŽ kulturní památkou, tak dopadne jako jiné památky. Čeští památkáři nejsou zrovna ti, kdo by povolovali s budovou pracovat. A pokud bude muset být striktně zachována tak jak je, tak se obávám, že se pro ni bude využití hledat velmi obtížně a totéž platí o financích. Jinými slovy, pokud bude NNŽ kulturní památkou, zůstane ve stejném stavu a bude chátrat dál. Navíc vyhlásit za kulturní památku i vrátnice a plot mi přijde jako úplný nesmysl.
10. 01. 2011 | 11:47

lumír napsal(a):

Zbourat a využít jinak. Pro mě hnusná nelidská zástavba. Vyčurané developery sice poslat někam, ale na druhou stranu nebránit zástavbě, pokud budou návrhy rozumné a neurčované jen snahou vytřískat z možnosti majlant stůj co stůj.
11. 01. 2011 | 09:10

Mirek napsal(a):

Puvodni zamer developra byl taktez zachovat stavajici budovy. Pouze na podnet Prahy 3 ( vybudovat kapacitni silnici skrz Zizkov) byl upraven. Nevim jestli je v zajmu obyvatel Zizkova mit svoji vlastni magistralu, muj urcite ne. Mimochodem v dozorci rade Zizkov Station Development sedi pan radni Brezina, zvlastni stret zajmu...

Myslim ze za zminku stoji koncepcni zpracovani uzemi v teto diplomove praci:

Aletrnativni sttudii koncepce vyuziti uzemi je mozne najit zde:
http://www.earch.cz/clanek/6077-revitalizace-nakladoveho-nadrazi-zizkov-diplomky-2010.aspx
20. 01. 2011 | 13:17

katerinabeckova napsal(a):

Děkuji Mirkovi za ten odkaz, hned jsem ho šoupla na FB a doporučuji všem, kdo o to mají zájem, aby se na něj koukli. Myslím si totiž, že ten prostor vydá své nečekané hodnoty, když se v něm bude bydlet (startovní byty, studentské koleje...). Jen ne žádné depozitáře a muzea (s výjimkou železničního muzea nebo dokonce nějakého dopravního muzea jako pobočky NTM - to by byla také pěkná alternativa).
23. 01. 2011 | 08:42

Jiří Merger napsal(a):

V neděli jsme si udělali procházku a vnikli do prostoru nákladového nádraží. Nikdo tam, pusto, prázdno. Dojem z prostoru vnitřního překladiště ohromující, silný zážitek. Čistá jednoduchá architektura skladových objektů, rytmizovaná věžemi nákladních výtahů, přepravních lávek a pravidelných střešních nástaveb působí opravdu silně. Jsem přesvědčený o tom, že konverze na nové využití je nejen možná, ale velmi žádoucí. A tak se připojuji ke všem, kteří prohlášení MK o kulturní památce vítají.
25. 01. 2011 | 22:15

Wlk napsal(a):

Zbourat
29. 01. 2011 | 18:56

katerinabeckova napsal(a):

Zachránit
30. 01. 2011 | 08:31

Helena D-sing napsal(a):

Osobně na konverzi u nás také nevěřím, ale nádraží by si ji určitě zasloužilo...
Pro mě jako obyvatele Žižkova je Nákladové nádraží dokladem zdejší historie a životního způsobu místního obyvatelstva, kterých tu bohužel (stejně jako v celé Praze) moc nezbývá. Místo má velmi silného genia loci. Rozhodnutí MK si zaslouží respekt, ale vhledem k tlaku developerů, kteří tak úspěšně bagrují veškerou poetiku pražských industriálních zákoutí, se obávám, že není definitivní a jde o pouhou dočasnou remízu. Dovedu si představit naše veřejné činitele v oblasti kultury jako fandy Berounských medvědů či Bílých tygrů, ale ne industriálních památek.
Bude se prosím Klub za starou Prahu angažovat v dalším dění - např. formou organizování odborné veřejné debaty?
31. 01. 2011 | 17:46

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, to poničení budovy nádraží,.... občas se stávají dobře připravené nešťastné náhody se špatným koncem,...nejsem "dnešní, nežiju na měsíci". Tužka
07. 02. 2011 | 23:01

Suffia napsal(a):

No já, nevím, mám rozporuplné pocity. Na modelech, jak by mělo vypadat městečko místo nádraží je všechno fajn, zalité sluncem, šťastní lidí... ale skutečnost je přitom vždy úplně jiná, Jenom za zmínku stojí ten Hnusnej Central park, co vystavěli naproti nádraží. OBLUDNOST! A zrovna tak by to mohlo dopadnout s novým projektem místo nádraží. Navěky a nenapravitelně zmizí něco, co už nikdo nikdy nevrátí! Zvýší se i tak už přelidněnost této lokality a rozhodně zde nebudou stát sociální byty, takže kdo na to bude mít? Cizinci? vždyť i Central park je takřka neprodejný! Takže radnice - zapněte mozky a nemějte místo nich jenom kalkulačky a peněženky. Protože kdo chce hodně, nemusí mít najednou nic!
11. 02. 2011 | 13:48

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy