Archiv článků: říjen 2009

13. 10.

Srážka s mandátem a navrch Wolf

Klára Samková Přečteno 6784 krát Přidat komentář

Tak už v tom zase lítám. Další mediální kauza, ve které se zviditelňuji – a to jsme ještě nezačali…. Totiž, zviditelňuji: to řekla paní poslankyně Šedivá, šéfka Mandátního a imunitního výboru PSP, že se zviditelňuji. Tak jsem jí k tomu řekla svoje. A protože tady na tomto blogu se taky do mne kde kdo každou chvíli naváží, že se „zviditelňuji“, řekla jsem si, že bychom si to už jednou (snad pro vždy) mohli vyjasnit, jak to s tím zviditelňováním je. Takže zde přidávám svůj dopis paní poslankyni Šedivé, který, jak doufám, si vezmou k srdci i ti z mých čtenářů, kteří se zde ukrývají za svými anonymními nicky.


Vážená paní poslankyně,

Poté, co jsme spolu dne 7. 10. 2009 opakovaně telefonovaly ohledně materiálů PČR týkajících se mého mandanta poslance Petra Wolfa, jste poskytla deníku Právo rozhovor, který byl uveřejněn dne 8. 10. 2009. Doslova jste uvedla, že se hodlám na „případu Wolf“ pouze zviditelňovat. Žádám Vás, abyste si včas vyhodnotila při vědomí svého právnického vzdělání veškeré možné právní dopady situace, budete-li mít i nadále iniciativu orientovat náš dosavadní korektní profesní vztah do roviny osobní a dotýkat se mého profesionálního renomé a mé osobní cti.

Dovolím si poznamenat, že pokud veřejně tvrdíte v médiích, že se na „kauze Wolf“ mám zapotřebí zviditelnit, tak jste jednak zaspala dobu zhruba o 20 let a zadruhé ponechte zcela na mé vůli, co je profesionální činnost v advokátské praxi a co z ní vyplyne jako zviditelnění. Mé významné zviditelňování začalo bezprostředně po listopadu 1989 činností poslankyně Federálního shromáždění a členky ústavněprávního výboru, tedy v době, kdy Vy jste byla členkou KSČ a svou právní praxi jste aplikovala v JZD Moravan Petřvald.

Mé další zviditelňování se odehrávalo pouze v poctivé profesionální právní praxi, například v těch deseti případech, kdy jsem vyhrála nad Českou republikou u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. A v dalších významných kauzách podobného rozměru, které jsem úspěšně ukončila a nebo v nich pokračuji. Máte-li zájem se blíže seznámit s mým zviditelňováním, použijte google.com. Dle publikace Tomáše Němečka z roku 2008 pod názvem „Kdo je nejvlivnější právník“ jsem na třetí příčce v médiích nejcitovanějších právníků České republiky. „Kauza Wolf“ je pro mne jenom jednou z mnoha na mé advokátské cestě. A míru mého zviditelňování zcela ponechte na médiích samotných.

Nehodlám Vás jako právničku poučovat, že jako advokátka hájím zájmy svého klienta prostřednictvím práva, zákonů a zejména Ústavy. Zajisté víte, že veškerá oprávnění advokáta se přímo odvíjejí od práv klienta, který právě tato svoje práva a oprávnění na svého advokáta přenese proto, aby je jeho advokát řádně technicko-organizačně uplatnil. Což je přesně to, co činím.

Nabádám Vás pouze, abyste se jako profesionálka-právnička chovala úměrně svému profesnímu stavu, byť jste v politické funkci, v níž za pár měsíců být nemusíte. Ujišťuji Vás, že mediální napadení mé osoby v souvislosti s případem mého klienta pana poslance Petra Wolfa vnímám velmi flagrantně politicky a neslučitelně s právem, tudíž z Vaší strany bylo první a poslední. Definitivně. V dalším případě budeme mít spolu problém ve smyslu ust. § 11 – 15 Občanského zákoníku a svoje tvrzení, že se uměle mediálně zviditelňuji, budete muset hájit před soudem. Vzhledem k rozdílnosti našich pozic – mé jako prosté advokátky s jistým renomé, a Vaší, jako právničky v politické funkci předsedkyně mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – si můžeme vysvětlit, jakou úlohu vlastně hraje v této republice právní systém. Sama okusíte zvláštnost mediálního zviditelnění a jeho specifický mandát.

Protože jste mne obvinila veřejně prostřednictvím médií, odpovídám stejně. Tento dopis zároveň dávám médiím plně k dispozici.

Protože se ve svém prohlášení též zaštiťujete svou funkcí předsedkyně Mandátového a imunitního výboru PSP, dávám tento dopis na vědomí též členům Vašeho výboru a předsedovi Poslanecké sněmovny.


JUDr. Klára A. Veselá Samková, Ph.D.

-----------------------------------------
P.S. Tento dopis jsem sice médiím poskytla, ale navíc se pro mne neznámým způsobem dostal k jistému právnímu(z)věrozvěstovi našich sítí, jistému panu Šináglovi. A od toho jsem dostala ceres soft, že já, bídná Klára Slámová, jsem už dostatečně trapná svým vystoupením v právním bulváru na TV Barrandov, tak ať zalezu do díry. Takže ještě jednou mnemotechnická pomůcka:

JUDr. Klára Slámová = advokátka, blondýnka s Kájínkem a náckama
JUDr. Klára Samková = advokátka, druhým příjmením Veselá, bruneta s cikánem Veselým

Děkuji za pochopení a prosím kopejte jen do té pravé, ano??

03. 10.

Škola skutečně pro děti

Klára Samková Přečteno 4754 krát Přidat komentář

Je pozoruhodné, že téměř všichni prvňáčci se těší do školy.
Je pozoruhodné, že po pár měsících školní docházky velká část dětí školu nenávidí.
Připadá vám to normální?? Mně nikoliv....


Že je v českém školství "cosi" špatně, o tom se psalo na zdejších blozích mnohokrát. Že jsou i jisté jiné varianty, než ty, které nabízí české tak zvaně "státní" školství, se píše již méně. Tyo "varianty" jsou totiž konkurence "normálních" škol a konkurence pochopitelně není vítána.

Takže zde jedno "obchodní" sdělení.

Škola pro nadané děti "Cesta k úspěchu" je soukromá základní škola, která sídlí v budově ZŠ v Praze - Petřinách. V jejích třídách je do šestnácti dětí. Dbá se na vyrovnaný počet chlapců a děvčat. Škola je pro děti NADANÉ - nikoliv BOHATÉ. Ačkoliv se jen tak tak (a kdo ví jestli) vypotácela z červených čísel (to víte, každý nemá stovky milionů od ČEZu a pana Romana), pro nadané sociálně slabé děti poskytuje v omezené míře stipendia.

Sponzory hledá pochopitelně stále :-)

Nicméně hlavně nabízí:

Nabízí prostředí, do kterého vaše dítě, navštěvující 1. - 5. třídu ,bude nejenom chodit rádo, ale ze kterého bude po skončení vyučování o d m í t a t odejít.... četní rodiče dosvědčí srdceryvné scénky, končící odtrháváním dětí od lavic a odchodem pod příslibem, že zítra bude s m ě t přijít zase.

Nabízí výuku, která děti baví, motivuje a dává jím podstatně víc, než je dáno školními osnovami: pravé sebevědomí, umění sebeprezentace, radostnou spolupráci s kolektivem, naučení se spoléhat na vlastní síly, radost z učení a radost ze života.

Nabízí kolektiv učitelek, které vás vždy rády uvidí, uslyší, které netrvají na tom, že přípisy škole musí být doručovány 3 dny předem téměř s ověřeným podpisem, ale telefon, SMS a e-mail považují za normální komunikační kanály, kterými se komunikuje i h n e d.

Nabízí psychologické služby, které, pravda, nejsou zadarmo, ale jejichž výsledkem je "návod na použití dítěte". V momentě, kdy pochopíte, koho máte vlastně doma a jak s ním efektivně zacházet (neb, kupodivu, láska nezmůže všechno), se váš svět zjednoduší asi o 400% - dosvědčuji z vlastní zkušenosti......

Nabízí taky kolektiv rodičů, kteří si s vámi budou povídat o svých vlastních dětech a potažmo i o těch vašich: O tom, jak si uhnali žaludeční vředy při snaze zvládnout školní problémy svých "divných" dětí na "normálních" školách. O tom, jak jejich "divné" děti prošly různými formami šikany, zejména psychické, a jak s tím jako rodiče nemohli vůbec nic dělat...a jak je tento problém již pryč... O tom, jaká to je šíííílená práce, když dítě je přivlečeno ze školy, ze které odejít nechce a v pozdních odpoledních/večerních/nočních/víkendových hodinách se začne dožadovat dalšího vzdělávání, doučování, informací, komunikace a vůbec, a to bez ohledu na to, že vy sami máté po šichtě..... O tom, jak je život krásný, když před nimi neleží noční můra povinné školní docházky 1. - 5. a nevstávají nelehají s myšlenkou "Bože - jak to přežijeme?"

Takže jestli chcete, přijďte se k "nám" podívat na


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14. 10. 2009 OD 10,00hod.

Šantrochova 2, Praha 6 - Petřiny


viz také
http://www.chytredeti.cz/download/pozvanka_dod_141009.pdf

a obecné info na: www.chytredeti.cz


Čímž přiznávám, že jsem osobně zaujatá, angažovaná, nikoliv nezávislá etc. etc. etc. Jestli máte doma školáka, tak jste, ostatně, na tom stejně....
Srdečně zdravím,

Klára :-)

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy