Archiv článků: září 2010

06. 09.

Odpověď Dr. Romana Jocha

Klára Samková Přečteno 6824 krát Přidat komentář

Ve svém nedávném článku "Cena ženy" jsem se pustila do polemiky s poradcem p. premiéra Nečase MUDr. Romanem Jochem. Následně mezi námi prostřednictvím revue Fragmenty (kteréžto tímto děkuji) proběhla další výměna názorů, ve které p. Joch svoje názory, které jsem kritizovala, vysvětlil. Považuji za správné, aby se čtenáři mohli s jeho názorem v plné míře seznámit. Proto si dovoluji jej zde pověsit tak, jak byl zveřejněn ve Fragmentech.

Pani doktorka Samková má plnou pravdu, když říká, že "...celý problém tkví v jednom: na problematiku lidských práv se celá pravicová scéna... vylhostejnila... Proto každý, kdo se lidskými právy zabývá a leží mu na srdci, je automaticky hnán do levicových řad, i když se mu tam naprosto nechce a je i pro ně nepřijatelný. " Mýlí se však, když si myslí, že "MUDr. Joch situaci "řeší" tak, že daný problém prostě zruší "k dennímu pořádku"." Ne, to není můj názor. Můj názor je ten, že agenda lidských práv je velce důležitá a lidská práva, správně chápaná, jsou posvátná. Ale skutečná lidská práva (chcete-li klasicky liberálně - konservativní koncept lidských práv) jsou svobody osob, nikoli kolektivní skupinová privilegia. Práva má každý člověk jakožto člověk, nikoli kvůli své příslušnosti k nějaké skupině. Jsou to přirozená lidská práva - právo na život, svobodu a legitimně získaný majetek. Tato práva má stát všem granatovat stejně a rovně.

A už úplným nedorozuměním je názor, že prý chci někomu brát volební právo či je omezovat. Nikoli a přesně naopak: můj názor je ten, že volební právo má být všeobecné a rovné, jak je zakotveno v naši Ústavě, kterou považuji za výbornou. Onen citát vytržený z kontextu je z eseje o politické filosofii, který HYPOTETICKY zvažoval, za jakých okolností může demokracie zaniknout - tehdy, když většina nerespektuje svá ústavní omezení, Rovněž říkal, že demokracie by zanikla, pokud by ji občané nebránili proti cizím totalitním nepřátelům, nebo pokud by se nanarodila nová generace - nebudou-li lidé, občané, nebude ani demokracie. Onen esej byl psán formou dialogu, který měl vysokoškolské studnety přimět k přemýslení, a žádná z tezí v něm obsažených nevyjadřuje nutně mé názory - ty teze mají studenty vést k přemýšlení.

Takže abych to zopakoval: z hlediska lidských práv máme v ČR dva vynikající zákony: Ústavu ČR a Listinu práva a svobod. A jde o to, aby se občané těchto ústavních práv a svobod mohli dobře a snadno domoci. Zdraví, Roman Joch
-----------------------

Já sama nechci zde vyjádřené názory MUDr. Romana Jocha nijak hodnotit, ale mám jednu hodně vzdálenou reminiscenci: když se přijímala Listina základních práv a svobod, byla jsem poslankyní Federálního shromáždění. V rámci jejího projednávání, kterému jsem pochopitelně byla přítomna, byla svedena taková bitva, že i dnes stojí zato si přečíst zápis z tehdejšího jednání FS. V té písemné podobě to tak nevynikne, ale pamětníci mi dosvědčí, že to ve Federálu při této příležitosti vypadalo místy jak na tureckém trhu. Emoce se přímo zhmotňovaly ve vzduchu a největší strašnosti jsem se dopustila, když jsem navrhla pozměňovací návrh. V čl. 3 Listiny je uvedeno, že se základní práva a svobody zaručují bez ohledu na rozdíl... pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku (to ať si pan ministr dopravy přečte dvakrát, s ohledem na jeho návrh s pokutami), rodu nebo jiného postavení. No a já jsem navrhla, aby tam bylo též "bez ohledu na sexuální orientaci". V tu chvíli se zdálo, že federace bude rozpuštěna "suchou cestou" rok a půl před tím, než skutečně rozpuštěna byla, protože to vypadalo na hromadný srdeční kolaps slovenských poslanců....

Takže hledět na Listinu lidských práv a svobod jako "na svatej obrázek" tedy nevím, jestli je úplně oprávněné: i ona je výsledkem politického kompromisu a nejen já, ale jistě i spousta dalších právníků by si jistě dovedla představit, že by její znění bylo modifikované ještě jinak...

Tož tak....

05. 09.

Co s českými soudy??

Klára Samková Přečteno 7837 krát Přidat komentář

Diskuse pod mým posledním blogem o emeritních sudcích přinesla řadu názorů na to, co s českou justicí. Názory jsou roztříštěné, některé ne příliš zřetelné. Další návrhy jsem obdržela i mailem. Jeden z nich byl, že by se české soudy měly ztrušit en bloc. No dobrá, ale co s těmi spory?? Zde navrhuji několik řešení a doufám, že p.t. čtenáři a diskutující přijdou s řadou dalších podnětných myšlenek. :-)

Možnosti, které by bylo možno realizovat po zrušení soudů - tedy, čím je nahradit??

1) PRIVATIZACE:
To má dvě nevýhody:
a) nejvyšší nabídka by nutně přišla od Mafie, ať už ruské
nebo mezinárodně koaliční, případně taky domovské, justiční. Ta by si alespoň ušetřila za lobbying a dříve či později by se požrala sama navzájem, neb český rybník je malý a kaprů mnoho...
b) nabídka by byla určitě přijata, což by nijak nezměnilo status quo. No, alespoň by se to nepropadalo ještě do nižších pater, neboť jak kdysi řekl Jaroslav Šabata na stranické schůzi v listopadu 68, když si všichni mysleli, že již jsou na dně "soudruzi, mysleme na to, že dno má i své prohlubně".

2. "SUBCONTRACTINg" - pověřit soudy nějaké jiné civilizované cizí země, aby rozhodovaly naše spory, nejlépe dle jejich práva.
Výhoda: soudci s čistou minulostí.
Nevýhoda: určité potíže s překládáním dokumentů,
Výsledek: horší by to být nemohlo.
Problém: co až se tamní soud změní na šariu?

3. LOTERIE.
Výhoda: statisticky zlepšené výhledy na spravedlnost.
Výhoda: strašně by se zlepšili IT odborníci, protože by se snažili zlepšit způsob loterie, takže vedlejším efektem by byl vznik noveho Silicon Valley přímo na ministerstvu spravedlnosti.
Výhoda: soudci by mohli jít do důchodu okamžitě a všichni, takže by se strašlivě ušetřilo


No - tak jak to vidíte vy??


03. 09.

Emeritní soudce

Klára Samková Přečteno 9130 krát Přidat komentář

V současné době padnul ze strany ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila návrh, aby hranice výkonu soudce byla 65 let, nikoliv 70, jak je tomu nyní. Soudcovská unie, pokud jsem mohla postřehnout, k tomu nezaujala kladné stanovisko, neboť říká, že je škoda nevyužít zkušenosti soudců a nutit je přestat soudit už v 65ti letech.

Situaci mi poněkud osvětlil materiál, který považuji za vhodný zde zveřejnit. Jeho originál vyšel v časopisu Soudce, č. 6-7/2010, což je časopis vydávaný právě Soudcovskou unií, str. 3.

Tento materiál přepisuji beze změny a ponechávám na každém čtenáři vytvoření jeho vlastního úsudku:

Pro větší názornost finančního dopadu institutu „emeritního soudce“ byl zpracován modelový případ:
Příjem ženy – soudkyně ve věku 60 let na pozici soudce krajského sodu činí 98.786,- Kč hrubého měsíčně, tedy 74.721,- Kč čistého, zároveň pobírá starobní důchod ve výši 14.900,- Kč měsíčně. Pokud bude v činné službě do 70ti let, zároveň bude pobírat starobní důchod a dožije se průměrného věku ženy v ČR (80 let), bude jí celkem vyplacena částka 12.542.520,- Kč; jestliže b y byl odstraněn souběh platu a starobního důchodu a od věku 70 let by taková žena pobírala jako „emeritní soudce“ 60% čistého platu (tj. 44.833,- Kč), bylo by jí ve věku 80tzi let takto vyplaceno celkem 10.759.920,- Kč.

Příjem muže – soudce ve vku 63 let (jako současného věku pro přiznání starobního důchodu) na pozici soudce krajského soudu činí 98.786,- Kč hrubého měsíčně, tj. 74.721,- Kč čistého, zároveň pobírá starobní důchod ve výši 14.900,- Kč měsíčně. Pokud bude v činné službě do 70ti let, zároveň bude pobírat starobní důchod a fožije se průměrného věku muže v ČR (tj. 73 let), bude mu celkem vyplacena částka 8.064.564,- Kč; jestliže by byl odstraněn souběh platu a starobního důchodu a od věku 70ti let by pobíral jako „emeritní soudce“ 60% čistého platu (tj. 44.833,- Kč měsíčně), bylo by mu do věku 73 let takto vyplaceno celkem 5.379.960,- Kč, úspora ve prospěch institutu (emeritního soudce) činí 2.684.604,- Kč.
Pozn.: bylo pracováno se stále stejnou výši starobního důchodu.

Komentář autorky blogu: NO COMMENT

01. 09.

Cena ženy

Klára Samková Přečteno 9645 krát Přidat komentář

„Právo volit bude mít ještě jednu podmínku: U mužů je to dobrovolná vojenská služba a u žen ochota mít děti... omezení všeobecného volebního práva musí být pro ženy, které mají méně než dvě děti. Žena, která žádné děti nemá, ve společnosti nemá takový vklad, jako žena, která děti má. Proto jen ženy, které mají dvě děti nebo více, se kvalifikují k právu volit a být voleny. Žena, která děti nemá, má plnou možnost žít ve svobodě a všechna její práva jsou respektována, ale ona nemá právo vládnout společnosti, v níž budou žít děti druhých, ne její.“

Více »

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy