Odpověď Dr. Romana Jocha

06. 09. 2010 | 17:29
Přečteno 6802 krát
Ve svém nedávném článku "Cena ženy" jsem se pustila do polemiky s poradcem p. premiéra Nečase MUDr. Romanem Jochem. Následně mezi námi prostřednictvím revue Fragmenty (kteréžto tímto děkuji) proběhla další výměna názorů, ve které p. Joch svoje názory, které jsem kritizovala, vysvětlil. Považuji za správné, aby se čtenáři mohli s jeho názorem v plné míře seznámit. Proto si dovoluji jej zde pověsit tak, jak byl zveřejněn ve Fragmentech.

Pani doktorka Samková má plnou pravdu, když říká, že "...celý problém tkví v jednom: na problematiku lidských práv se celá pravicová scéna... vylhostejnila... Proto každý, kdo se lidskými právy zabývá a leží mu na srdci, je automaticky hnán do levicových řad, i když se mu tam naprosto nechce a je i pro ně nepřijatelný. " Mýlí se však, když si myslí, že "MUDr. Joch situaci "řeší" tak, že daný problém prostě zruší "k dennímu pořádku"." Ne, to není můj názor. Můj názor je ten, že agenda lidských práv je velce důležitá a lidská práva, správně chápaná, jsou posvátná. Ale skutečná lidská práva (chcete-li klasicky liberálně - konservativní koncept lidských práv) jsou svobody osob, nikoli kolektivní skupinová privilegia. Práva má každý člověk jakožto člověk, nikoli kvůli své příslušnosti k nějaké skupině. Jsou to přirozená lidská práva - právo na život, svobodu a legitimně získaný majetek. Tato práva má stát všem granatovat stejně a rovně.

A už úplným nedorozuměním je názor, že prý chci někomu brát volební právo či je omezovat. Nikoli a přesně naopak: můj názor je ten, že volební právo má být všeobecné a rovné, jak je zakotveno v naši Ústavě, kterou považuji za výbornou. Onen citát vytržený z kontextu je z eseje o politické filosofii, který HYPOTETICKY zvažoval, za jakých okolností může demokracie zaniknout - tehdy, když většina nerespektuje svá ústavní omezení, Rovněž říkal, že demokracie by zanikla, pokud by ji občané nebránili proti cizím totalitním nepřátelům, nebo pokud by se nanarodila nová generace - nebudou-li lidé, občané, nebude ani demokracie. Onen esej byl psán formou dialogu, který měl vysokoškolské studnety přimět k přemýslení, a žádná z tezí v něm obsažených nevyjadřuje nutně mé názory - ty teze mají studenty vést k přemýšlení.

Takže abych to zopakoval: z hlediska lidských práv máme v ČR dva vynikající zákony: Ústavu ČR a Listinu práva a svobod. A jde o to, aby se občané těchto ústavních práv a svobod mohli dobře a snadno domoci. Zdraví, Roman Joch
-----------------------

Já sama nechci zde vyjádřené názory MUDr. Romana Jocha nijak hodnotit, ale mám jednu hodně vzdálenou reminiscenci: když se přijímala Listina základních práv a svobod, byla jsem poslankyní Federálního shromáždění. V rámci jejího projednávání, kterému jsem pochopitelně byla přítomna, byla svedena taková bitva, že i dnes stojí zato si přečíst zápis z tehdejšího jednání FS. V té písemné podobě to tak nevynikne, ale pamětníci mi dosvědčí, že to ve Federálu při této příležitosti vypadalo místy jak na tureckém trhu. Emoce se přímo zhmotňovaly ve vzduchu a největší strašnosti jsem se dopustila, když jsem navrhla pozměňovací návrh. V čl. 3 Listiny je uvedeno, že se základní práva a svobody zaručují bez ohledu na rozdíl... pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku (to ať si pan ministr dopravy přečte dvakrát, s ohledem na jeho návrh s pokutami), rodu nebo jiného postavení. No a já jsem navrhla, aby tam bylo též "bez ohledu na sexuální orientaci". V tu chvíli se zdálo, že federace bude rozpuštěna "suchou cestou" rok a půl před tím, než skutečně rozpuštěna byla, protože to vypadalo na hromadný srdeční kolaps slovenských poslanců....

Takže hledět na Listinu lidských práv a svobod jako "na svatej obrázek" tedy nevím, jestli je úplně oprávněné: i ona je výsledkem politického kompromisu a nejen já, ale jistě i spousta dalších právníků by si jistě dovedla představit, že by její znění bylo modifikované ještě jinak...

Tož tak....Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

zdenekb napsal(a):

Pan Joch píše:
"Práva má každý člověk jakožto člověk, nikoli kvůli své příslušnosti k nějaké skupině."

Problém je v tom, že ta práva jsou mu povětšinou upírána na základě jeho příslušnosti k nějaké skupině, ne proto, jaký by byl on osobně člověk.

Myslím, že koncept lidských práv by měl zohlednit i toto, a netvářit se, že rovnost před zákonem vše spasí...
06. 09. 2010 | 17:46

Sonny napsal(a):

Je zábavné sledovat, jak dva říkají totéž, jen volí jiné výrazové prostředky. Romové mají stejná práva jako ostatní, ale umí je nějak lépe využívat. Nebo je to jinak? V jednom spisku, který koluje po síti a mapuje pravidelný víkendový turismus romských autobusů do Dánska jeden Rom klidně říká: Když cikán nemusí dělat a má nějakou jinou možnost přijít k penězům, tak nikdy dělat nebude. Tak si to paní Kláro i s panem Jochem přeberte. Sonny
06. 09. 2010 | 17:52

Ládik!!! napsal(a):

Když už existuje Listina lidských práv, sepište Listinu lidských povinností. Platnou pro každého jednotlivce.
06. 09. 2010 | 18:05

Béda napsal(a):

1) KVS - v Listině práv a svobod stojí něco o rovnosti v pokutách?

2) zdenekb: žádná rovnost před zákonem neexistuje (vemte si jenom institut soudní kauce)
06. 09. 2010 | 18:11

MaB napsal(a):

Jediné přirozené právo je právo silnějšího. Všechna ostatní práva, od práva na život, přes právo na majetek, až po práva sociální, jsou sociální konstrukty a konvence.

Náboženství ideologové jako Joch samozřejmě mohou prohlašovat za "přirozená" jakákoliv práva, která jim předepisuje jejich víra. Na druhou stranu, myslící ateista takové názory může mít leda v důsledku nemyšlení.....
06. 09. 2010 | 18:13

skeptický napsal(a):

V emérice to mají shrnuto do jedné věty, a nepotřebují na to živit smečku vyčůránků.

Máte právo nevypovídat,cokoliv řeknete bude použito proti vám.
06. 09. 2010 | 18:26

Kamil napsal(a):

Rozhodně nejsem proti právu na "legitimně získaný majetek", je však třeba ho správně definovat. Nemůže to být žádné právo přirozené, jak si ten Joch myslí, nýbrž pouze společenská konvence, t.j něco, na čem se lidé za určitých podmínek dohodli. A čemu říká "legitimně"? Ani to nemůže být něco přirozeného, protože to definují zákony, a to ne vždy stejně.
06. 09. 2010 | 18:28

Pepa Řepa napsal(a):

Joch, nejoch

Pojem "lidská práva" dokázala jedna skupina profesionálních aktivistů, t.zv. ochránců práv zdiskreditovat tak, že je, za dvě desetiletí, tento -zajisté původně ušlechtilý termín- směšnou karikaturou.

Nějak se vytratila nejen práva většinové společnosti, ale i práva hendikepovaných.

Aktivisté to dokázali hlavně verbálním a zároveń pokryteckým preferováním, ba přímo diktátem práv jedněch preferovaných na úkor práv jiných skupin.
Bohužel.

Politická korektnost má ohlídat, aby ten, kdo cekne byl vyřízen. Držet hubu a krok.

Poslední tatrman to jenom dorazil.Drží se jako klíště, pouští borelie dál.

Z ochránců lidských práv se ve skutečnosti stali ochránci pozitivní diskriminace a politické korektnosti.
Opět bohužel.

Jestli by byla uvedena v Listině věta-na základě sexuální orientace- je naprosto marginální.
Pijavic, které mají z "lidských práv" privátní biznys by neubylo.
06. 09. 2010 | 18:38

krokus napsal(a):

Paní Samková,

ta poznámka k ministrovi dopravy je podle mého názoru nepatřičná. Vždyť stačí uzákonit pokutu tak jako "rovnou" daň - stejné procento z příjmu pro všechny, ne? A všichni jsou si pak rovni i podle Listiny základních práv a svobod.
Jinak Vám děkuji, že jste se do té "polemiky - nepolemiky" (připadá mi, že pan Joch nejde do boje s otevřeným hledím jako vy) vůbec pustila.
06. 09. 2010 | 18:49

skeptický napsal(a):

KS
Jemnostpaní

Máte právo nevypovídat,cokoliv řeknete bude použito proti Vám.

Nezkušenost mládí a hormony na Vás seslaly nutkání udělat takovou blbost,jako se zmiňovat o sexu.
Možná jste tím ale přispěla k rozpadu republiky,čímž jste si na sebe vydělala.

Sice to chápu,taky jsem zamrzlá puberta,ale mohla jste být kariérní poslankyní,sedět dodnes na dvaceti radách,a mít prstíky ve čtyřiceti dortících.Nějaký ministerský post by se taky našel.
Dnes jste mohla být nejoblíbenější českou političkou.

Zvolila jste cestu trnitou.

Ten Joch se zdá inteligentním člověkem,rozhodně o hlavu nad jeho kritiky tady,tj.o dvě hlavy nade mnou.

Každý by měl znát svoje místo.
06. 09. 2010 | 18:49

Pepa Řepa napsal(a):

A jak by doložka "bez ohledu na sexuální orientaci" změnila smysl Vašeho původního článku Cena ženy, - na který Joch odpovídá-to mně hlava nebere.

Měl jsem pocit, že vám jde o -hypotetickou možnost- upírání (snad volebního) práva bezdětnýmh ženám a ejhle-ono šlo o sexuální orientaci?
06. 09. 2010 | 18:59

Sonny napsal(a):

Jak to, že se cikánům, kteří celý život nepracovali a byli na dávkách, vypočítává důchod z průměrného platu, tedy cca 23500,. Kč, kdežto pracujícím za minimální mzdu přibližně z 15000.- Kč? Kdo to vysvětlí? Sonny
06. 09. 2010 | 19:00

skeptický napsal(a):

PP

To by dále vytvářelo nutnost dělit sexuální nomálie podle orientace,aktivní posuzováni podle mužských,pasivní podle ženských.
Navrhovatelka již tehdy správně viděla dvacet let dopředu.

Vedle soudců nám tu roste další bezprizorná skupina - exekutorů.
Ti by snad také měli mít doživotní penzi a imunitu.

Teď už souhlas soudu nebudou potřebovat.Ale občané budou mít možnost se hájit.Hádejte kde.
06. 09. 2010 | 19:08

Majka napsal(a):

Sonny, "cikánům" ani nikomu jinému, kde celý život nepracoval, se důchod NEVYPOČÍTÁVÁ z průměrného platu. Nevěřte každé krávovině (pan Stejskal promine), která koluje po internetu.
Výpočet výšky důchodu toho, kdo nikdy nepracoval, je možné si spočítat tady:
http://www.finance.cz/ducho...
06. 09. 2010 | 19:34

Pierrot napsal(a):

Majka

Tuhle blbost už jsem taky zaznamenal a je pro mě jasným důkazem, jak ochotně český čtenář vstřebává "informace", které konvenují jeho "názoru na cikánskou otázku". Až je z toho člověku úzko...
06. 09. 2010 | 19:51

ld napsal(a):

Pepa Řepa,

že vy jste ten "biznys" chytil od Sokola?

Ale jinak jste to napsal hezky. On i ten Gándhí se občas obul.
06. 09. 2010 | 20:01

Gekon napsal(a):

Pani doktorko jak je mozne ze "vytrhavate z kontextu"?Cim to je?Stava se Vam to casto?
06. 09. 2010 | 20:05

Pepa Řepa napsal(a):

To id
jo, člověk má psát anglicky a nesnažit se o české novotvary.
Ano privátní pissnys je správně.
06. 09. 2010 | 20:15

gaia napsal(a):

Majka+Pierrot

tuhle "blbost" ohledně důchodů vypustila Bobošíková na jedné z debat před volbami viděla jsem to na vlastní oči nevím co ji k tomu vedlo ale pro mne je to jedna z jejích dalších nedůvěryhodností tu debatu opakovali je to asi 2 dny na čt24
06. 09. 2010 | 20:26

mb napsal(a):

no vidíte paní Samková ...

Jocha na vás ...

moc se mi líbí tato Jochova pasáž .... :

PRÁVO NA LEGITIMNĚ ZÍSKANÝ MAJETEK ....

projedu li si zpět devadesátá léta ...

legitimně legitimně ...

jak stát vynutí nelegitmně nabytí majetek zpět ...

když stát je ve slabší pozici k mafiánům, vekslákům a bratrům z plzenska ???

když se tu nejen nelegitimně nabývají majetky ..... ale i tituly ??? ŘÁPKOVÁ ...

Jochu Jochu .... teorie pěkné / pěkná ....

vynutitelnost kulhá na obě nohy .... a realita je smutná až ponurá ...

(protože stát je v pozici toho slabšího a méně odolnějšího vůči zlu .... které dominuje)

viz. rusko ... a celý postkomunistický marasmus ....

klausuv utek pred pravniky je prave tim oslabenim legitimity ...

spolecnost dotuje privatizaci zisků pro jednotlivce a socializaci ztrát ....

njn .... uvidime jak se to dal bude vyvijet ....

co takhle drakonické tresty, je li majetek nabyt nelegitimně ...

s pozdravem
06. 09. 2010 | 20:59

snowfox napsal(a):

Joch má recht.
Dezinterpretace a následné polemiky, kterých se dopouští jeho "odpůrci" včetně KVS jsou, jak vidno, začasté směšné.
06. 09. 2010 | 21:05

Tenco napsal(a):

mb
Joch mluví o právu "terazky".
Ne o legitimitě moci (majetku) konstituované "tehdy".

Rozumíte ?!?!

TERAZKY som majorom ja.

Znáte to, ne ?

:))
06. 09. 2010 | 21:17

mb napsal(a):

tenco znam to ... ale sere mě to ... ale sere se maže ... takze me to vlastne srat nesmi ...
06. 09. 2010 | 21:45

jezevec napsal(a):

Tak nevím , co si mám myslet o paní Kláře? Tak ,, podle sexualní orientace,, ? Pedofilie je přeci taky sex. orientace, sice deviantní, ale sex. orientace to je. Mám pocit , že toto téma je pro mne nezajímavé a nechávám ji levicovým fajnšmejkrům !Ale jinak nás chraň Pánbu !
06. 09. 2010 | 21:46

Lex napsal(a):

Klára, Béda
No, Klárko, já jsem jen obyčejný venkovský polovzdělanec, žádný PhD., DrSc. či CSc., tím spíše žádný Harvard apod.
Ale v vztahu k tomuhle "V čl. 3 Listiny je uvedeno, že se základní práva a svobody zaručují bez ohledu na rozdíl... pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku (to ať si pan ministr dopravy přečte dvakrát, s ohledem na jeho návrh s pokutami), rodu nebo jiného postavení." si dovolím replikovat.
"On zase čl. 4 umožňuje, že v souladu s podmínkami LPS mohou být meze základních práv a svobod (pouze) zákonem omezeny.
A obsahem sankce (obecně) je individuální represe, individuální prevence a generální prevence. A ta individuální a generální prevence se děje cestou ODSTRAŠENÍ. Jinými slovy, delikventův postih jej má odstrašit od opakování takového jednání a má také odstrašovat ostatní členy společnosti tím, že se na příkladu delikventa ukazuje, že za deliktem následuje trest.
A teď se ptám - jaký "odstrašující" význam má pokuta 2.000,- Kč za překročení povolené rychlosti pro řidiče, otce čtyřčlenné rodiny s hrubým platem 20 tísíc měsíčně, a jaký tatáž výše pokuty pro zbohatlíckého synka, pro něhož 20 tisíc zaplacených za páteční mejdan s přáteli v baru je pod jeho rozslišovací schopnost, a 2 "litry" je tuzér?"
Ale přirozeně - mohu se mýlit, jsem jen venkovan. Proto bych si nedovolil svůj názor nikomu vnucovat.
(stran odstrašujícího význammu sankce třeba i zde http://eur-lex.europa.eu/Le... byť je to z jiného soudku - trestání zemí EU u Soudního dvora ES: "Pro výši sankce je rozhodující účel, který je jejím uložením sledován a který spočívá v účinném používání práva Společenství. Podle názoru Komise musí být při stanovení sankce uplatněna tato tři zásadní kritéria:
– závažnost porušení práva,
– doba trvání tohoto porušování,
– odstrašující účinek sankce postačující k zamezení recidivy."
06. 09. 2010 | 21:47

stále rebel napsal(a):

Nuž, soudruzi, nakouknul jsem, dožvýkal k větě:
„Můj názor je ten, že agenda lidských práv je velce důležitá a lidská práva, správně chápaná, jsou posvátná.“

A dál již číst netřeba. U konkurence jsem k tomu hochovi něco našel.

„Honzejk chválí Jocha za jeho vzdělanost a inspirativnost. Svědčí to o Honzejkově vlastní nevzdělanosti, že když se před ním někdo otře o Filozofa (jak nazývá Aristotela sv. Tomáš), padne z toho na zadek a přijde mu to exotické. Ano, v českých luzích a hájích je Joch, navzdory své nevzdělanosti, již stále dokola předvádí, velmi vzdělaný. Většina českých intelektuálů, o novinářích nemluvě, totiž Aristotela ani moderní světovou filozofii nečetla a nemá žádný přehled. Pár filozofů, kteří zase znají Aristotela, nerozumí moderní vědě.“
http://www.blisty.cz/2010/9...

Když jsem si všimnul překlepu je „velce“, nedalo mi to a projel článek.
Těch chyb tam je. I autorka se připojila „MUDr, Romana Jacha“.
06. 09. 2010 | 21:54

mb napsal(a):

ruské stavby načerno v karlovarském kraji ...

stavby kmotrů ( oulický ?) v chráněném území v kraji ústeckém ....

kde je stát ?? kde vynucuje ???

( von už se s nima nějak dohodne .... stát jsme já ... stát jsme my ....)

/// předpokládá to neúplatné profíky s mravní integritou ke státu loyální ....

kde jsou _??? kdepak jsou ???

aby vynutili pravo ... a účinně potrestali zlo .....

njn .... pravdu bude mit zřejmě MaB ......
06. 09. 2010 | 21:59

klarasamkova napsal(a):

Milý stálerebele, díky za upozornění na překlep, odstraním jej. Jak jsem již zde několikrát psala, jsem mírná disgrafička a chyby po sobě přes veškerou snahu občas nevidím.

JInak kdo si tady stěžoval, že teda nechápe, jakou má souvislost můj článek "Cena ženy" s homosexualitou - tož ten to pochopil správně: žádnou. Chtěla jsem jen tuto "storku hodit do placu",m aby bylo zřejmé, že i to, co se jeví a je posléze prezentováno jako "posvátné" může být velmi profánní...

Lexi, můj drahý, stále ti dlužím odpověď na mail, leč musím na tě nabrat intelektuální síly. Víš, já si pořád myslím, že má platit absolutní rovnost před zákonem, a to i bez ohledu na majetkové poměry.... na druhé straně se mi ale velmi líbí ta polská myšlenka zabavování auta za dopravní přestupky, na příklad jízdu v opilosti.... Kdysi velmi dávno jsem obhajovala ex offo jeden případ pašeráctví a tam se s tím vůbec nematlali - auto bylo předmětem, kterým došlo k naplnění trestného činu - zabavuje se, odchod bez pocty... myslím, že řízení v opilosti by mělo být též trestným činem, rozhodně alespoň s takovou kvalifikací, aby bylo možno je zabavit. Je tady ovšem jeden zádrhelík. Už nyní máme velmi "přeznačkováno". Ukaž mi, kdo na D1 jede v levém pruho pomaleji než 160!! Takový jedinec je nekompromisně smeten, problikán, protrouben a ohrožován. Zažila jsem nesčetněkrát. A když ti v pravém pruhu jede kolona kamionů, můžeš akorát doufat, že ti narostou křídla jako autu Fantomase. Takže taky když se mají dodržovat předpisy, měly by takříkajíc "vycházet ze života."
06. 09. 2010 | 22:09

Emissary napsal(a):

No sláva,

naše milovaná, KVS, bojovnice za lidská práva prozřela. :)

A stále rebel také, dokázal přijít na to, co bilo do očí od začátku, chytrý to kluk. :)
06. 09. 2010 | 22:16

Lex napsal(a):

Klárko,
není spěch. Já vím, že s tím ježděním (a vůbec) je to tak, jak říkáš. Problém právníků je ale, podle mě, v tom, jestli mají rezignovat na reálnou úpravu (či její zreálňování) proto, že ani tu současnou nikdo nedodržuje, ba co víc, sami úřadové ji svou pitomostí přivádějí do stavu absurdity - a co by pak udělali s tou zreálněnou, že?!
Přesto si myslím, že by se věci měly napravovat ve prospěch těch poctivých, ne ustupovat před těmi nepoctivými, a ještě to přes ně zdůvodňovat.
Ale já vím, jsem naiva, venkovský prosťáček.
06. 09. 2010 | 22:23

stále rebel napsal(a):

Jo, jo, Emissary.
Některé překlepy pobaví.
Vedle „velce“ tam jsou „granatovat“ „nanarodila“ „studnety“ „přemýslení“.

Asi myslel na něco jiného, než o čem psal.
06. 09. 2010 | 22:24

hoven napsal(a):

"buzeranti sou prasata"...citát permanentně ožraleho sloty - bývalého koaličního partnera bezkrkého socana fica. (paroubkův kamarád a svědek na svatbě)
06. 09. 2010 | 22:25

Charlie napsal(a):

nejdřív Jocha módně spolu s DAVEM počurám a oběsím a pak se jej zeptám, jak to či ono myslel, a co vlastně řekl.

styl národnostní menšiny
06. 09. 2010 | 22:58

AC napsal(a):

Schizofrenní, duševně nemocný Joch je pouhá epizoda našeho národního dramatu, o tom nemusíte pochybovat, to snad někteří cítíte, ne?
Události v čase lze bez nadsázky měřit dvojím metrem, subjektivním či objektivním, přičemž se jedno od druhého vzdaluje o celý řád. Polopaticky řečeno, kvantita, tedy množství nějak smýšlejících lidí naprosto nijak nesouvisí s kvalitou jejich myšlení. To v praxi mj. znamená, že i kdyby lidskoprávní teorie pomateného Jocha zastávalo 99,9% populace, nebudou mít pravdu.
A mohou položit vcelku oprávněnou otázku-a jak to poznáme, že nemáme-přese všechnu přesilu-pravdu? Co byste asi takovým ovcím odpověděli?
Když už nevěříte ani sobě, poučte se alespoň z historie!
07. 09. 2010 | 03:30

Béda napsal(a):

Lex,

přesně to jsem měl na mysli.

KVS,

na jedné straně se domáháte rovnosti (asi ve smyslu rovnocenných trestů za stejný přestupek/trestný čin) a na druhém relativizujete právní úpravu, dopravní omezení...

Žádná rovnost před zákonem neexistuje. (kdyby existovala nevzniknul by nikdy institut soudní kauce, který zavádí pouze formální rovnost ale v praxi boháč zaplatí kauci, opustí vazbu a již pracuje s týmem odborníků na tom jak obejít zákon, domluvit svědkům, případně zmizí atd..)
07. 09. 2010 | 06:38

juli napsal(a):

Pan Joch píše blbosti a žvaní kolem, aby se nemusel vyjádřit jasně. Jeho řeči o lidských právech a demokracii si mohl nechat od cesty a hypotetické citáty taky. Jestli se chce psát, a't tvoří něco, co je srozumitelné,aby pak trapně nevyvracel to, co napsal.
07. 09. 2010 | 07:46

mb napsal(a):

Samková ... jak stát vynutí ???

když stát je chudší, hloupější a slabší než mafián, který je silnější, chytřejší a bohatší ???

více kožených
07. 09. 2010 | 08:13

Tencokida Hnuj napsal(a):

Dobré ráno, ČEZko !

Je zde někdo z Plzeňska ?

Tak bacha , po Plzni chodí duchové, kteří udělují právnické tituly. Každý o nich slyšel, každý je viděl, ale když je chce chytit, tak mu proklouznou mezi prsty jako úhoři.

http://www.novinky.cz/domac...

Zlé jazyky tvrdí, že prý i ministr Pospíšil je sám převlečený úhoř.
Ale nezdá se mi to.
Onehdá jsem ho viděl v televizi a kroutí se úplně jinak než onen slizour.
A nežere žížaly ani zdechliny.
07. 09. 2010 | 09:16

Cech napsal(a):

Je vidět ,že lékařská fakulta má (měla)lepší učitele psychologie než právnická.Demagogie s jakou vystupuje pan doktor svědčí o dvou věcech:
a)Prosazuje názor za který je velmi dobře placen a je příslušníkem skupiny která se snaží převzít moc za každou cenu,
b)Pracuje s několika tahy napřed tak aby eliminoval dopad navrhovaného pro své chlebodárce.
Naprosto Vám takovéhoto protivníka nezávidím paní Samková.
07. 09. 2010 | 09:21

00 napsal(a):

Bédo no tak si prostě na kauci puč, když nemáš.
07. 09. 2010 | 09:26

Čochtan napsal(a):

Paní Samková,
právě jsem si všiml, že už nejste Veselá. Gratuluji ! Manželství, kde je žena nesrovnatelně inteligentnější než muž, nemohou dopadnout dobře.
Tak co, ještě škola září ? Což takhle shrnout zkušenosti z té soukromé školy ? Co dcerka, jak se těšila do školy ?
07. 09. 2010 | 09:35

Čochtan napsal(a):

P,S,
Rád bych, abyste byla veselá Klára Samková. To by Vám slušelo nejvíc.
07. 09. 2010 | 09:37

Daňový poplatník napsal(a):

Dokud budou fungovat za státní peníze Kocábovití, musí následně za státní peníze fungovat i Jochovití, aby alespoň zčásti napravili spoušť po předchozích.
07. 09. 2010 | 09:37

Lex napsal(a):

Tenco
Tohle je jeden z výsledků právního absurdistánu v republice ČEZsko. Vysokoškolský diplom je jednoznačně "veřejnou listinou" - pojem viz nový trestní zákoník.
Veřejná listina má zavazující účinky pro všechny, z hlediska právní teorie jsou orgány veřejné moci povinny presumovat její správnost (že v ní tvrzená skutečnost je pravdivá), na rozdíl od "soukromé" listiny, kde důkazní břemeno pravdivosti leží na tom, kdo ji předkládá.
Logicy by se mělo dovodit, že "veřejnou listinu" je oprávněn vydat je "veřejný činitel", dnes "úřední osoba", kterému by v souvislosti s pravomocí osvědčovat ony "apriori pravdivé skutečnosti" svědčila i zvýšená (trestní) odpovědnost za delikventní jednání spojené s vydáním veřejné listiny.
Leč - fígu borovů. Nový trestní zákoník významně zúžil pojen "úřední osoba", která se (až na různé "stráže") může rekrutovat jen z orgánů veřejné moci, zatímco "veřejné listiny" může vydávat skoro každý, kdo má díru .. ......! Vysoké školy augerechnet taky. Bez náležité odpovědnosti.
Takže tak. Ta policie je v tom asi nevinně.
Ještě dodávám - v minulosti se uvádělo, že "Právo je vůle vládnoucí třídy povýšená na zákon" (autorství kteréhožto výroku bylo připisováno Marxovi a jeho Komunistickému manifestu. Je pravda, že tam Marx podobný výrok použil, není ale jeho původní).
Dnes již můžeme naproto nahlas říci. Ta poučka platila v rámci "komunistické ideologie" a v demokratické společnosti jasně neplatí. Co platí jinde, nevím, ale u nás platí že "Právo je vůle vrchnosti povýšená na zákon". (Pro otloukače o hlavu dodávám, že tou "vrchností" může být přechodně i "lůza", pokud se ji podaří parlamentní cestou získat moc.)
07. 09. 2010 | 10:01

hanah napsal(a):

KVS

Jsem docela ráda, že jste zveřejnila odpověď MUDr. Jocha.
Nějak jsem nemohla uvěřit tomu, že by vyřčené myslel vážně.
Trochu mi ve Vašem vyjádření chybí omluva za vytržení z kontextu a tudíž úplné překroucení smyslu.

Připomněla jse boj o podobu Listiny zps a Váš pozměňovací návrh. Nechápu, proč by ji měla znehodnocovat skutečnost, že nebyl přijat.
Například o právu na adopci dětí homosexuálními páry se mezi odborníky dosud vedou spory a byť já mám názor liberální a problém v tom nevidím, diskuze a spory chápu. Pokud by měly v Listině rovná práva, patrně by nebylo co řešit.

Pokud jde o ministra Bártu a jeho nesmyslnou iniciativu s pokutama, souhlasím s Vámi.
07. 09. 2010 | 10:40

ld napsal(a):

Lex,

vidíte to? I KVS je pro zabavování aut. Určitě by nebyl problém i při přestupkového jednání, které by bylo stanoveno (jízda v opilosti, překročení rychlosti o třeba 50 km, nehrazení pokut za závažnější přestupky). Odnětí řidičáku na místě by měla být samozřejmostí.

Ale výše sankce dle movitosti? Ba ne. To je další z oslích nápadů této koalice.
07. 09. 2010 | 10:51

Lex napsal(a):

hanah
Fajn. Souhlasit s něčím názorem je snadné.
Co kdybyste se teď pokusila oponovat můj názor uvedený 06.09.2010 21:47:22, který tu není proto, že bych "souhlasil s názorem ministra Bárty" (nemyslím si, že ministr Bárta o oněch teoretických východiscích, které uvádím já, osobně něco ví), ale proto, že takto prostě právní teorie sankcionování v našem právním systému stojí (jsou nepochybně jiné právní systémy, kde jsou privilegovány jiné teorie).
07. 09. 2010 | 10:53

Béda napsal(a):

Id, Lex,

Lex poukázal na to, že stejná sankce př. ve výši 2000 Kč za stejný přestupek v podstatě při zachování formální rovnosti před zákonem zvýhodňuje jednu skupinu (lidí pro které je 2000 v podstatě nic) na úkor jiné skupiny, pro které je to zatraceně hodně. To samé jsem měl na mysli já, když jsem uvedl námitku soudní kauce.

Český právní řád tedy zakládá pouze formální rovnost před zákonem, praktickou ovšem nikoli. (Jenom takový příklad. Pro koho je 2000 Kč hodně a pro koho málo poznáte zcela jednoduše. Když někdo jezdí ve 20 let staré škodovce, které hodnota je stěží 2000 Kč a druhý ve vozidle za 2,5 milionu Kč, má na sobě obleček za 50.000, chová se na silnici brutálně až arogantně - jako predátor v džungli (často i vůči dohližitelům na plnění předpisů) je zřejmé pro koho je 2000 Kč hodně a pro koho málo.
07. 09. 2010 | 11:05

Lex napsal(a):

Id
Vemte to, prosím, tak, že "zabavování aut" (neprávní pojem, něco podobného lze pouze jako sankci nebo jako ochranné opatření) je naprosto mimo reálnou diskusi. Proč - to je na dlouhé povídání spojené opravdu s teorií práva a teorií trestání. Nebojte, paní Klára Samková to velmi dobře ví - ona jistě mluví o zajišťování aut jako kauce do zaplacení pokuty - ale nechci mluvit za ni.
Pro začátek - zkuste se blíže seznámit s právní úpravou u nás, tj. zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemích komunikacích, ustanoveními o zabránění v jízdě a zadržení řidičského průkazu (§ 118a, 118b), a dále s vybíráním kaucí (§ 125a), a dále s ustanovením §§ 11 - 18 zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. (obojí v platných zněních).
Ubezpečuji Vás, že "zabavit" někomu auto, v právní mluvě uložit sankci propadnutí věci v řízení o přestupku u nás není (a nepochybně ani v dohledné době nebude) reálně možné, resp. objevily se první případy, ale pouze při víceronásobném opakování řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, a to šlo zpravidla o stará auta bez významnější majetkové hodnoty, sotva by někdo uspěl s propadnutím nové octávie nebo BMW. Odporuje to zásadě přiměřenosti. A můžu Vám říci, že i v trestním řízení, tj. v řízení o podstatně závažnějších deliktech, než jsou přestupky, se ukládá trest propadnutí věci (motorového vozidla, které bylo ke spáchání trestného činu užito) ve velmi sporadických případech. Judikatury je dostatek.
07. 09. 2010 | 11:26

hawk napsal(a):

Paní Samková,

už se nějak oprostěte z té své socialistické zákonnosti. Majetek je posvátný, v kapitalistické společnosti. Ta musí mít taková pravidla. Jinak váš článek je zase o ničem, jen, abyste byla vidět.

A homosexualita je vrozená úchylka, normálně dělá děti v celé přírodě muž se ženou nebo, chcete-li, samec se samičkou.

O cikánských (bohužel) spoluobčanech radši nemluvit, to začnu zase urážet zvířátka.
07. 09. 2010 | 11:41

Béda napsal(a):

hawk,

myslíte, že ve Finsku, kde se zabavují auta a ve Švýcarsku kde se napařují pokuty podle majetkových poměrů i v řádu mnoha milionů není majetek posvátný?
07. 09. 2010 | 11:54

ld napsal(a):

Lex,

a to je právě to, o čem píšu já. Samozřejmě můžu uvádět věci viz terminus technikus. Ale autorka článku užívá zlidovělý jazy pro věc samu, toho jsem se podržel i já. Ale chcete li, můžeme slovíčkařit.

Na Baťově blogu jsem vám psal, že zásada přiměřenosti je zralá k přehodnocení.

Vy jste se upnul k tezi, že sankce může být odvislá od majetku. Asi má argumentace k věci nebyla hodna vašeho zřetele, ale napsal jsem vám, proč je to hloupost. Vámi zmiňovaná kauce se nevztahuje k sankci, blokové pokutě. Je o něčem jiném; kauce je vhodná při projednávání cizinců. Zase nemaťte, tolik prosťáčků zde není.

Snažíme si napsat, kudy by bylo lze vést cestu kupředu. Jde o nutnost novelizací několika zákonů, nástin viz shora.

A nakonec. Poslanec Huml, toliko podřízený Bárty...četl jste někde o potlesku za jeho iniciativu populismu, za který vy plédujete? A troufám si tvrdit, že slovo páně Humla má těžkou váhu.
07. 09. 2010 | 11:55

hawk napsal(a):

Béda

ne, není, je zde nadřazena státní moc nad soukromé vlastnictví.

A ještě k tomu, v naší republice je to postaveno na závisti blbečků, kteří do smrti budou jezdit s 40 let starým žigulem.
07. 09. 2010 | 11:59

ld napsal(a):

Béda,

ten co jezdí v letité škodovce, tak ten zaplatí pokutu ani nemrknete. Navíc jej hlídka může dostihnout málem na mopedu.

Ten druhý je ale z kategorie jiných; relativita blokového řízení je naprosto zřejmá. Ti však blokové pokuty neplatí, zhusta ujíždějí svými silnými vozy hlídkám policie před nosem.

Řešení? Už jsem o nich psal i jinde. Na přání zopakuju.
07. 09. 2010 | 12:02

Béda napsal(a):

Id,

možná jsem nedůvtipný ale předpokládám, že alespoň částečně jste svůj příspěvek psal mně.

Já kauci nepoužil v souvislosti s postihem za přestupek. Užil jsem ji k demonstraci faktické právní nerovnosti, která zde existuje, zatímco formálně se hlásá rovnost před zákonem. A podobné je to i s finančním postihem. Pro toho, jehož veškerý majetek je v řádu statisíců a pro toho, koho u koho jenom oblek stojí 100.000 a auto ve kterém se dopouští přestupku je v řádu milionů je zajisté sankce př. 2000 Kč zatraceně odlišná. Jaký je výchovný a preventivní postih takovéto sankce pro kaýdého z obou přestupců zákona?
07. 09. 2010 | 12:03

Béda napsal(a):

Id,

promiňte. Váš adresný příspěvek mne zastihnul až po odeslání odpovědi na váš příspěvek Lexovi, který jsem částečně (kauce) pokládal za příspěvek adresovaný mně.
07. 09. 2010 | 12:05

hawk napsal(a):

Béda a pro všechny

jediný standard kapitalismu existuje v USA, jenže tam funguje i právo jako takové. Tady bychom měli koukat a ne na socialistickou Evropu, ve které chceme být evropštější než ostatní.

Počkejte příští rok, až se provalí, že opěvované banky Evropy opravdu nemají cash. Pak bude teprve mazec :-) V USA taky nemají, ale netají to, takže to průběžně napravují. Je sice otázkou, jestli správně nebo ne, nicméně kdo zatají, končí, to už se ukázalo. A tady? Ne a znovu ne, tady se vymýšlejí pitomosti, které akorát tzv. "podrbou pytlík" závisti.
07. 09. 2010 | 12:07

hanah napsal(a):

Lex

Váš příspěvek jsem před napsáním svého nečetla. (téměř vždy reaguji nejprve na blog abych nebyla ovlivněna a teprve pak čtu diskuzi).
Citovaná ustanovení jsou nepochybná. To, že trest má plnit svůj účel také.
Jenže.
Za stejné provinění výrazně odlišné tresty stanovené podle pochybných majetkových kritérií, nejsou podle mě možné.
Dále se domnívám, že to v našich podmínkách nelze "ošetřit" tak, aby to nebylo kontraproduktivní.
Jednak musí každý předem vědět, co za svůj čin může očekávat. Měl by mít jistotu a ne čekat, jak jeho situaci někdo (kdo?) posoudí... Ohromný prostor pro korupci. Majetkové poměry se můžou ze dne na den změnit tak či onak.
Majetní spoluobčané si vědí velmi dobře rady, jak to zaonačit, aby daňová přiznání (nebo oficiální příjmy) byla co nejnižší. Nemovitosti i auta mohou být napsána (a často z mnoha důvodů jsou) na někoho jiného.
Kolik lidí se zaměstná zjišťováním aktuálních majetkových poměrů, neoprávněných převodů apod. ?
Ti nejhorší zpovykaní piráti silnic se budou policajtům vysmívat ve "vypůjčeném autě" s nulovým daňovým přiznáním, nebo si svého PČR prostě koupí. Bohužel.
Nebo jiná situace.
Důchodce s minimálním důchodem, který vlastní chalupu v dnešní hodnotě cca 2 mil. (za totáče koupil za 15.000,-),kterému vnuk koupí drahé auto, překročí rychlost. Papírově se jedná o velmi movitého člověka. Ve skutečnosti jde o důchodce, jehož jedinou radostí je chalupa a auto má patrně to poslední ve svém životě. Jinak žije z ruky do úst :-). Jakou dostane pokutu ? Kdo to "individuálně" posoudí, či jak to bude nastavené v zákoně ?

Viděla bych spíš řešení (mj. i díky předvídavosti trestu) v odstupňování výše pokut podle počtu provinění. Psala jsem to pod Viletou, takže to zkopíruji:

Celá věc by se dala řešit velmi snadno. První překročení rychlosti 1.000,-, druhé - 5.000,-, třetí 50.000,- a při čtvrtém buď odebrat řidičák nebo 500.000,- do státní kasy.
Chudej řidič si dá maximálně po druhém přestupku majzla. Bohatej po třetím určitě taky.

Lidsky chápu co k tomu Bártu vede, ale není to u nás použitelné. Navíc by to zaměstnalo mnohem víc lidí, zatímco prostá evidence přestupků v počítačích není problém.
07. 09. 2010 | 12:50

ld napsal(a):

Béda,

nic se neděje, kdykoli k službám.
07. 09. 2010 | 12:51

mb napsal(a):

Kauza plzenských práv bude odložena = zametena pod koberec = všechno je tak, jak má být = nikdo nešvindloval = řápková nezná ani své spolužáky ani své profesory = všechno je tak, jak má být = lež a nenávist opět zvítězila nad pravdou a láskou = všechno je tak, jak má být ...
07. 09. 2010 | 14:14

Pepa Řepa napsal(a):

Bédo
přispěchám se svou troškou do mlýna.

Zabavení auta? Proč ne?
Inu poučili bychom se u našich machometánských bratranců.
Jsou státy, kde -když způsobíte smrtelnou dobravní nehodu- je auto strčeno do kalabuše, jakéhosi vězení pro auta.
Podotýkám, že můžete být klidně na hlavní a poškozený Vám tam vjet z vedlejší. To šariát neřeší.
Zabil jsi? Zabil.
A tam milé BMW čeká a čeká, až kádí rozhodne.

Celé to vychází z jednoho hadíthu, kdy měl být dočasně ustájen džamal, při střetu dvou beduinů.
A jaký je rozdíl mezi velbloudem a BWW?
Jaký je rozdíl mezi bedu inem a Bédou?
No přece žádný, Bédo, žádný.

Ještě by to mohli Lexíci rozpracovat o zabavení manželky sedící na vedlejším sedadle.
Myslím, že by to mnozí uvítali.
07. 09. 2010 | 15:08

Béda napsal(a):

PŘ,

to byla jistě zajímavá vsuvka od vašich beduinských přátel spoza hranice EU. Já jsem ovšem mluvil o Finsku a Švýcarsku.

Inu, nic, dál spěchejte do mlýna ke svým machometánským přátelům. Z vaší reakce na mé příspěvky bych soudil, že bydlí a tento zákon (jako součást šarií) prosadili ve Švýcarsku a ve Finsku.
07. 09. 2010 | 15:18

hanah napsal(a):

Béda

Problém bude malinko v tom, že nejsme ani ve Švýcarsku ani ve Finsku.
07. 09. 2010 | 15:44

Lex napsal(a):

"Mým národům" - ba, čo to trepem - mým kritikům!
Na svůj názor máme každý nárok. Je-li předmětem našich názorů speciální disciplína - medicína, jaderná energetika, vysoká matematika, ale i kterákoliv jiná, odvíjejí se ty naše názory (a mají i takovou validitu) od toho, jak hluboko jsme do problematiky pronikli. Tak to mohou být názory zcela laické, názory poučeného laika, názory běžného odborníka, názory experta a názory vědce-teoretika. Přesně totéž se týká názorů na právo. Jenže si pleteme názory na právo jako soustavu platných zákonů a na právo jako vědní disciplinu (která zahrnuje i teorii práva a její aplikaci do legislativní tvorby). Názory na právo jako soustavu platných zákonů se dělí na "de lege lata" - to je na stávající stav, a "de lege ferenda" - to je na stav, jaký by podle nich měl existovat. Potud bono, na to mohou být všechny názory rovnocenné. Ne tak na právní vědu s jejím faktickým uplatňováním.
Tady už si s mnohými fakt nepopovídáme.
Mějte se hezky!


Vy znáte moji manželku?
07. 09. 2010 | 15:47

Lex napsal(a):

hanah
Problém nebude jenom v tom, že nejsme ani ve Švýcarsku ani ve Finsku, ale také v tom, že jsme zvyklí (přečtěte si svůj vstup ke mě) apriori zdůvodňovat, proč to nejde. Namísto dělat vše proto, aby to šlo.
Ale to všechno jsem už psal. Po minulém vstupu už nemám, co bych dodal.
I Vy se mějte hezky.
07. 09. 2010 | 15:50

hanah napsal(a):

Lex

Já si ale nemyslím, že by toto řešení bylo správné.

A proto nehodlám dělat vše pro to, aby to šlo.
07. 09. 2010 | 16:35

Kritik napsal(a):

Autorka v článku píše:
No a já jsem navrhla, aby tam bylo též "bez ohledu na sexuální orientaci".

Ještě že pedofilové se svou sexuální orientací nedostali svá práva do Listiny základních práv a svobod.
07. 09. 2010 | 17:08

Pepa Řepa napsal(a):

To Lex
neznám, ale můžete vyloučit možnost, že by vás posadila na sedadlo spolujezdce, šlápla na plyn a jela 180 km/hod přes město?
07. 09. 2010 | 17:28

Al Jouda napsal(a):

Uzákoní-li se výše pokuty za dopravní (a co ostatní přestupky?)v závislosti na velikosti majetku nebo příjmu, tak za chvíli nebude nikdo chtít být bohatý! Ať žije národ ze samých nuzáků. Kde nic není, ani smrt nebere!
07. 09. 2010 | 18:21

hanah napsal(a):

Někam se vytratilo původní téma blogu....a proč paní KS vytrhla z kontextu Jochovy věty. Byl to záměr paní KS ?
Nebo omyl ?
08. 09. 2010 | 10:38

klarasamkova napsal(a):

Hanah: přečtěte si VŠECHNY výroky Dr. Jocha, pěkně odekaz po odkazu ve wikipedii a zjisttíte, že ta "parafráze" je pouze souhrnem jeho jinak zcela vážně myšlených a prezentovaných názorů. To, že to teď prezentuje jinak, prostě ukazuje, že není chlap a za svými názory si nestojí.
Najednou jsou všichni pitomí a "on to tak vlastně nemyslel". Hannah, přečtěte si to pořádně a potom budeme diskutovat, ano??
ááááá - HAWK se nám probudil!! Tak vítejte - kdypak se ještě připojí Cart?? Nepomáhá Čochtanovi na vinici??
10. 09. 2010 | 07:26

hanah napsal(a):

KS

OK, najdu si čas.
díky za reakci.
10. 09. 2010 | 13:01

hanah napsal(a):

KS

Z jeho výroků mám zatím pocit, že jde z velké části o provokace a z velké části o výroky vybrané médii, většinou vytržené z kontextu tak, aby jej vykreslila určitým způsobem.

např. rozhovor

http://joch.blog.idnes.cz/c...

se mi docela líbí :-)
21. 09. 2010 | 15:10

*** napsal(a):

KVS

no dobrá, tak máte italské předky, napište něco kloudného konečně. Tady diskuse přestaly mít úroveň diskusí, ale jde tam o jen o stranický boj a chudák Lisabonská Smlouva tomu jen trapně přihlíží.
30. 09. 2010 | 22:52

virginia car insurance napsal(a):

Hey There. I discovered your blog using msn. This is a very well written article. I will make sure to bookmark it and come back to learn more of your useful information. Thank you for the post. I’ll certainly comeback. <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">virginia auto insurance</a>
10. 08. 2011 | 08:23

RlyDiZjqEy napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#2170>soma buy</a> soma skeletal muscle motor neurons - soma drug slang
08. 02. 2013 | 18:39

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy