Expedice do ZOO

06. 12. 2010 | 09:34
Přečteno 9875 krát
(o fotovoltaice, lidských právech a podobných jen zdánlivě zcela nesouvisejících věcech)

Pro pochopení českého charakteru a událostí v české kotlině není třeba žádného speciálního vzdělání. Musíte dobře znát Švejka a brilantně ovládat Rychlé Šípy. Forbíny Voskovce a Wericha jsou už na ústupu, schopnost kompletní citace díla Našeho Velikána Járy da Cimrmana je nezbytná. Pro pochopení situace kolem fotovoltaických elektráren není zapotřebí hlubokého ekonomické vzdělání, zcela postačí znalost známé povídky Šimka a Grossmana „Expedice do ZOO“.

V případě fotovoltaických elektráren jde z laického úhlu pohledu zhruba o toto:
Česká republika má podle směrnic EU za povinnost dodat do sítě určité množství energie z tak zvaných alternativních zdrojů. Alternace větrníky se příliš neujala, protože na každém brdku, kde se měly začít větráky stavět, se náhle vyskytnul do té doby na daném stanovišti zcela neznámý tetřev hlušec či jiné exotické zvíře, a to v přímé závislosti na existenci rekreačních chalup té které úřednice z nejbližšího magistrátu. Tudy cesta nevedla, i bylo nutno hledat něco, co by ČR od penále Komise EU uchránilo. Na řadu přišly solární panely, zařízení to relativně jednoduchá, náročná pouze na plochu, kde je postavit. A na tom, jestli svítí nebo nesvítí. Stát řekl hurá a připravil zákon o tom, že bude vykupovat elektřinu z těchto zařízení za obzvláště výhodných podmínek, velmi příznivých cen a tyto bude garantovat dalších 20 let. Protože některým nejmenovaným státním úředníkům se to zdálo málo, přihodili pár kaček za vykupovanou kilowatthodinu, aniž by udělali rozbor ekonomického dopadu na cenu pro spotřebitele potažmo státní rozpočet.

I povstali chytří čeští inženýři, uchopili kalkulační přístroje a zjistili, že za takto nastavených podmínek jim s potěšením půjčí na fotovoltaickou elektrárnu každá banka, která není úplně padlá na hlavu: splácení úvěru bylo garantováno v podstatě státní zárukou. Jediným problémem se stalo sehnat dostatečné množství dostatečně vhodně skloněných polí, na kterých by bylo možno panely postavit, následkem čehož se řada realitních kanceláří z toho shánění zcela pomátla na rozumu. Na základě vystanuvšího realitního boomu se rovněž napakovala řada osob, které měly třeba jen to štěstí, že vlastnily příjezdovou cestu k žádaným polím. Malý Český Člověk rovněž vymyslel další brilantní kšeft, totiž kšeft s blokací vykupování elektrického příkonu, (v podstatě smlouvu o smlouvě budoucí, že ČEZ musí odebrat určité množství energie), což byla další podmínka nutná pro získání úvěru. Lidé, vlastnící pozemek po zbořeném kozím chlívku na dvoře, si blokovali dodání příkonu o velikosti půlky Temelína. V jednu chvíli to podle zarezevovaných příkonů vypadalo, že území České republiky se záhadným topologickým efekem rozrostlo o kompletní rozlohu Sahary, jejíž povrch již JE kompletně pokryt fotovoltaickými elektrárnami. Vypadalo to, že i Saúdská Arábie s Kuvajtem dohromady nám budou moci naše energetické zdroje jen a jenom závidět.

Za této situace bylo ovšem jen otázku času, kdy se na horizontu objeví další pořádný průšvih. A ten čas nastal takhle s podzimkem 2010, kdy si Energetický regulační úřad a potažmo Strana a Vláda spočítaly, že kvůli drahým výkupním cenám elektřiny z fotovoltaiky stoupne cena elektřiny po velko i maloodběratele takovým způsobem, že to zavání další defenestrací, tentokrát ze Strakovky a Malostranských paláců obývaných našimi lepými zákonodárci přímo do Vltavy.

I jala se Strana a Vláda mudrovat, jak z té šlamastyky ven, neb Vltava je studená a vládnutí takové pěkné. Rozhodli se tedy, že milým fotovoltaikům, kterým před tím tak pěkně štědře nasypali (aby zase oddálili ten průšvih s těmi alternativními zdroji) pěkně vezmou u úst a prostě nedodrží ten zákon, ve kterém vypočetli, jakým způsobem a za kolik budou od nich elektřinu z těch slunečních elektráren vykupovat. Nóóóó, bóóóóžinku, no tak dostanou o nějakých 26% míň a nazve se to „dan z tržby“. Což tedy, mimochodem, je daň, kterou soustava našich daní naprosto nezná – totální nóvum, legislativní antiobjev roku a horký kandidát na Antinobelovku za ekonomii. Prostě bez ohledu na vaše náklady, milí topiči elektrárenští, vám sebereme 26% z toho, co vám kdo (tedy my) zaplatíme. Vy máte sice po žížalkách, ale my z toho zaplácnem u díru v cenách elektřiny a narvem to ČEZu aby moc neječel a nezdražil ty ceny konečným spotřebitelům.

Jenže, jak již psáno v Bibli „po ovoci jejich poznáte je“, aneb, průšvih průšvihem neodstraníš, alébrž eskaluješ. Čímž se dostáváme ke shora avizované české klasice: jak známo, třídní učitel jedenáctiletky z Pyšel, doktor Zelí, neváhal u okénka ZOO brilantním postupem přesvědčit prodavače vstupenek o poskytnutí slevy, když tuto uplatil známou zelenou stokorunou s Hradčanami, tedy částkou několikanásobně součet poskytnutých slev převyšující.
Stejně jako Dr. Zelí si počíná i náš drazemilovaný stát. Jestliže žák Pelnář přiložením ucha na pěšinku rozpoznal, že v 17:05 se objeví hroch, nemusíme my, občané České republiky ani tisknout ucho na chodník vedoucí k sídlu České fotovoltaické průmyslové asociace (tak zvaný CZEPHO), abychom slyšeli mohutný dusot desítek advokátských bot, deroucích se k zastupování fotovoltaických elektrárníků. Protože každý advokát, který sepíše jen trochu slušnou ústavní stížnost, případně pár dalších žalobiček, nemusí dělat nic jiného než dát si nohy na stůl a čekat, až mu přičiněním totální právní ignorace české vlády přifrčí mastné palmáre ze státní kasy. Stejně tak jeho klienti mohou pouze s naprostou jistotou očekávat úhradu kompenzací za vzniklé újmy. Heslo „Nechci slevu zadarmo“ tak bude zase jednou naplněno.

Ačkoliv se to na první pohled nezdá, tyto jednoznačné právní závěry vycházejí ze skutečnosti, že Česká republika je vázána k dodržování Úmluvy o lidských právech a základních svobodách. Dodatkový protokol č. 1, článek 1, totiž garantuje – a to i právnickým osobám – právo vlastnictví majetku. Ochranu však nepožívá pouze vlastnictví, které je fyzicky drženo, ale i takové vlastnictví, jehož nabytí je důvodně očekáváno. Neexistuje důvodnější očekávání než to, které vychází z řádně přijatého zákona. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva je v tomto ohledu naprosto jednoznačná, desítky let zcela konzistentní a tímto způsobem je judikováno i několik rozhodnutí přímo proti České republice, zejména v souvislosti s restitucemi.

Jestliže Česká republika skutečně sáhne ke krokům, které avizuje, pak musí počítat i s tím, že jej ESLP velmi tvrdě postihne i pro nedodržení dalšího zcela zásadního právního principu, totiž předvídatelnosti práva a zákazu retroaktivity. Předvídatelnost práva spadá pod ochranu spravedlivého procesu a spravedlivého posouzení věci dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy.

Na závěr dlužno ještě připomenout, že judikatura Evropského soudu stanovila, že pokud vznikne porušením lidských práv škoda, má být v zásadě zhojena dle starořímské zásady „restitucio in integrum“. Tedy poškozenému se má zaplatit tolik, aby výsledek byl, jako kdyby ke škodě nedošlo. To znamená, že stát vposledku zaplatí vše, co nyní ušetří a veškeré náklady a výdaje k tomu.... Čímž se opět dostáváme k tomu úsloví „nechci slevu zadarmo“.
Jaké z toho všeho plyne ponaučení? Protože po všech těch Nomurách, CET 21, Diag Human a dalších je možno důvodně předpokládat, že vláda a to jakékoliv politické orientace) je naprosto nepoučitelná, nezbývá, než si z toho vzít poučení sám pro sebe: já osobně si jdu nastálo domluvit podnájem ve Štrasburku, neboť jak se mi to tak jeví, v následujících letech tam budu pobývat podstatně častěji než v matičce své stověžaté. Do Prahy se však promptně dostavím v okamžiku, kdyby náhodou mělo přece jen k té defenestraci dojít. Třeba i má dělně přiložená ruka pomůže víc než právní argumenty, které jsou ke škodě nás všech vládou opět jednou oslyšeny. Avládě ať pomůže třeba kočičí pracka vypůjčená od Štětináče.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Potok napsal(a):

Čtivě napsáno. Díky.
06. 12. 2010 | 09:55

Petr z Tábora napsal(a):

Nevím zda je to právně tak jasné jak tvrdíte - chápu to jako Váš právní názor. Koho zastupujete?. Pak by ovšem blbost příslušných vládních úředníků byla skutečně tak říkajíc nebetyčná.
Ve Španělsku tento záměr stáhli, ale tam nechtěli dodanit, ale zpětně snížit cenu.Mluvit o posledních do nebe volajících úpravách v Maďarsku je asi zbytečné. Nicméně nedávno se i Ústavní soud dopustil retroaktivity když šlo o povolování jistých prohlídek jen prokurátorem.
06. 12. 2010 | 09:57

Sladký napsal(a):

Petr-To není ani tak blbost, jako keden z důsledků nehorázného bordelu,který zde vládne. Dokud budou politici a úředníci rozhodovat o obrovských částkách BEZ JAKÉKOLI OSOBNÍ ODPOVĚDNOSTI nic se k lepšímu nezmění. A totéž platí pro bankéře a manažery.
06. 12. 2010 | 10:02

S u c h e c napsal(a):

A vidíte.

KVS podporuje zrovna ty, kteří s tím mohli a měli něco udělat, ale neudělali.

Topolánek, Kalousek, Švarcenberk .....

Byli u toho, jsou účastni. Neudělali v tom od 2006 ani "ň". Byli jak Šípkové Růženky.
Teď to hází na Fiřta, a myslí si, že mají hlavního viníka.
06. 12. 2010 | 10:07

S u c h e c napsal(a):

Pardon, že neudělali.
Udělali.

Mají postaveno, či jsou přímo účastni v investicích.
06. 12. 2010 | 10:09

Lex napsal(a):

Nebudu oponovat autorce, protože se jistě lze nadít scénáře, který popsala.
Jenže věci se mají poněkud složitěji. On totiž ten zákon z roku 2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie při stanovení cen za vykoupenou elektřinu a při stanovení výše zelených bonusů a při jejich dvacetetileté garanci (s možným snížením z roku na rok maximálně o pět procent) vycházel z kalkulací nákladů tehdy platných. Zákonodárci nepředpokládali, že v roce 2008 a 2009 dojde ke skokovému snížení těch nákladů na pořízení fotovoltaické technologie zhruba na jednu třetinu, čímž se z tohoto podnikání stane český Klondike. A to už není, řekl bych "košér" očekávání budoucího vlastnictví. Stavitel takové elektrárny NEMOHL očekávat, že stát zůstane stát jako kráva, čumět s otevřenou hubou a nechat se takto dojit ze zcvrklého vemene. Nevěřím, že ESLP je na hlavu padlý.
Naproti tomu jsem zcela přístupný myšlence, že na hlavu je padlá tato vláda a její famiglia 118, která je způsobilá debilním zákonem tu katastrofu na náš erár přivodit. Nebudu ten Kalouskův nebo čí zákon studovat, abych posoudil, zda ty předem vyhrané žaloby spustí. O čem jsem ale přesvědčen, je skutečnost, že kdyby byl postaven na ekonomických kalkulacích, které by zohlednily pokles cen technologie od roku 2008/2009 a stavitelům elektráren poté by garantoval umořování nákladů a zisk jaký předpokládal zákon z roku 2005, asi by se žalobci mohli jít klouzat.
Ale jak říkám, nevím, jak se zákon s problémem vypořádal, nebudu to studovat, v tomto ohledu důvěřuji autorce.
06. 12. 2010 | 10:26

vfischer napsal(a):

ALE TOTO JE JEN JEDEN - i když do očí nejvíc bijící příklad takzvaného hospodaření gangstersko - mafiánských klik ve státě Gangster - Absurdistán. Tisíce dalších jiných zkorumpovaných zakázek, prací a služeb, obrovské loupeže veřejných rozpočtů zůstávají a zůstanou neodhalené, nenapravitelně zapomenuté. Výsledkem takového hospodaření zlodějů se z veřejných rozpočtů stávají černé díry, pohlcující 40 - 50 procent veškerých financí do soukromných kapes. Výsledkem je tragedie zdravotnictví a sociálních služeb všeho druhu, školné ve školách a jiné platby vydírané z nejchudších vrstev obyvatelstva a důchodců. Paní blogerka se odstěhuje do Štrasburku a bude mít príma veget a s ní tisíce jí podobných mistrů světa. Defenestrace nebude a nám ostatním pomáhej pánbůh !
06. 12. 2010 | 10:35

Sladký napsal(a):

Lexi, jste jedním ze dvou právníků, kterými nejen nepohrdám, ale dokonce je obdivuji.
A jinak dodám, že euroatlantická civilizace je umírající strom s uhnilými kořeny.Zachránit ji mohou jen velmi razantní,radikální,drastické kroky.
06. 12. 2010 | 10:36

Pavel13 napsal(a):

Proč se vlastně ta vláda pachtí s nějakými škrty? Stačí přijmout zákon, že stát bude vykupovat kýbl fekálií za kilo zlata a všichni budeme za vodou. No ne?
06. 12. 2010 | 10:46

t... napsal(a):

Než "přifrčí mastné palmáre ze státní kasy", bude to nějaký čásek trvat, po který budou vládcové říkat "To nebude dramatické". Až to dramatické bude, tzn. státní dluh ČR stoupne do ještě astronomičtější výše, takže se bude muset šetřit ještě tvrději než dnes, no na kom jiném než na miliónech občanech s nejnižšími příjmy, tak se současní vládcové přesunou někam jinam, např. ve stylu Standy Grosse, .... a lid český, jak je v těchto případech obvyklé, bude nadávat na proradné advokáty, kteří si na ČR, tzn. na nás všech, namastili kapsy, .... tak jako si pořádně zanadávali na jistou advokátku JUDr. Kláru Samkovou za to, že si u soudu troufla právně zastupovat, a dokonce i tu neslýchanou drzost u soudu zvítězit, tu svoloč cikánskou, rodinu Červeňáků.
06. 12. 2010 | 10:48

almost glossed™ napsal(a):

1. Jde o stejnou autorku, která podporuje TOP09?

2. Jde o stejnou autorku, která podporuje politiku plateb u lékaře, přestože je to v rozporu s výslovným sdělením v ústavě ČR?

3. Jde o stejnou autorku, která podporuje nároky restitučních spekulantů v boji s ČR?

4. Jde o stejnou autorku, která podporuje politiku placení daně z daně (= tzv. superhrubá mzda apod.)?

Jde o tutéž autorku?
06. 12. 2010 | 10:51

Michal Kára napsal(a):

Část nesmyslů v popisu problému už opravil Lex, já jen dodám, že, alespoň dle mých znalostí, Českému státu nikdy žádná pokuta za nedodržení kvóty elektřiny z tzv. "obovitelných zdrojů" nehrozila.

A ta vaše arguemntace se mi nezdá. To bych mohl argumentovat prakticky při jakémkoli zvýšení daně, že jsem "důvodně očekával", že budu mít nějaký příjem, díky zvýšené dani ho mám vyšší a tedy stát mi musí dan vrátit.
06. 12. 2010 | 10:51

Michal Kára napsal(a):

Sakra překlepy:
obovitelných => obnovitelných
mám vyšší => mám nižší
06. 12. 2010 | 10:53

almost glossed™ napsal(a):

P.S: Co dodatečná daň u stavebního spoření? Nevadí?

Čert vem principy. Jen něco vadí...
06. 12. 2010 | 10:54

Sladký napsal(a):

K.S. I vy jedna opičko! Opice jsem měl v ZOO od malička nejraději.
06. 12. 2010 | 10:57

Vosavbotě napsal(a):

Dobrý den paní Samková,

jen k těm větrníkům: Nestaví se, protože:

1) U nás obecně málo fouká

2) Víc fouká na hřebenech hor, ale tam se zase stavět nesmí, protože většina našich hor jsou zvláště chráněná území.

3) Protože tam, kde fouká a nijak zvlášť se nechrání je místní obyvatelstvo:
a) Přesvědčeno, že by jejich dobytek dostal z větrníků psotník
b) Přesvědčeno, že budou dýchat raději smog než se dívat na ten ohyzdný větrník. A ano, o tomto jsou přesvědčeni i majitelé místních rekreačních haciend.

A jen se chci zeptat, není možné retroaktivně zavřít ty lumpy, kteří legislativně zajistili solárníkům královský kšeft místo rozumné obživy?
06. 12. 2010 | 10:57

Silvie napsal(a):

Za nehoráznou nestoudnost pokládám zejména to, jak se titíž politici, kteří tenhle průs... s fotovoltaikou zavinili, dnes tváří pohoršeně (já nic, já muzikant). Přičemž určitě bystřejší část pol.spektra věděla dobře, oč kráčí neboť sama do fotovoltaiky výhodně a nemravně investovala.
Nyní má za špatnou práci politiků platit daňový poplatník?! To si snad někdo dělá legraci. "Obyčejný" občan je zodpovědný za kvalitu své práce, politik a soudce ovšem nikoliv. Velmi zvláštní!
Na druhou stranu, soudit se ve Štrasburku nemusí nutně znamenat, dosážení reálné fin.satisfakce v ČR. Jsou známy případy občanů, které český stát závažně fin. i morálně poškodil, soud ve Štrasburku vydal rozsudek v jejich prospěch a oni se stále (několik let) marně domáhají práva.
V každém případě však jako občan odmítám!!! přispívat vlastníkům fotovolt. el. k zvýšení jejich životní úrovně. Jejich energii nikdo nepotřebuje, zabírají ornou půdu a przní životní prostředí.
Ať cáluje ten, kdo ten chaos zavinil, občané to rozhodně nebyli.
06. 12. 2010 | 11:00

Sladký napsal(a):

almost glossed -přesně tak.Dokonaly popis reality.Co vadí u cizích,zlých hochů a děvčat, navadí u těch dobrých,našich.Co zaslouží nejvyšší trest u chudého,slabého a bezmocného u bohatého,silného a mocného projde bez mžiknutí oka.
Quod licet Iovi, non licet bovi. B(oháč)=B(ůh). Vždyť je to skoro stejné slovo,ne?
06. 12. 2010 | 11:02

Saliven napsal(a):

Stát měl fotovoltaiku zdanit jako celek (příjmovou daní) jako to udělali v Německu s jadernou energetikou a nikdo by ani necek...místo toho vláda přešla z nic nedělání (Topolánek / Fisher) do právních zvrhlostí.
06. 12. 2010 | 11:38

Deny napsal(a):

Obávám se, že paní autorka má pravdu. Zavedená daň 26% je účelovka jak vyšitá.
Jiná situace by nastala, kdyby tato daň z tržby byla uvalena na všechny podnikatele bez rozlišení, pak by stát měl šanci uspět v připadných sporech ve Štasburku.
06. 12. 2010 | 11:59

katka napsal(a):

Váš článek by měl být víc konkretní. Postrádám sdělení, že po ostudném a drahém pádu vlády to měli řešit lidé vlády pana Fischera.
06. 12. 2010 | 12:02

PatientO.T. napsal(a):

2 Saliven:

Nazdar pane! Kde jste byl tak dlouho?
06. 12. 2010 | 12:08

Saliven napsal(a):

PatientO.T.:

Zdravím. :-) Nemám moc čas sem lézt, přivábilo mě sem upozornění paní doktorky na facebooku. :-) Tady to moc nestíhám hlídat, jen občas něco utrousím. Máte se? :)
06. 12. 2010 | 12:13

t... napsal(a):

oprava: "miliónech občanů"
06. 12. 2010 | 12:18

Jan Kudrna napsal(a):

Autorce a dalším:

Ať paní doktorka zastupuje kohokoliv, tak je zřejmé, že uhodila hřebíček na hlavičku a není co zkoumat.

Já bych doplnil jen jednu věc. Řada těch fotovoltaických parků je z ekonomického hlediska rentabilní jen díky této přislíbené veřejné podpoře. (To je velký problém alternativní energetiky, dost možná ale ČÁSTEČNĚ, JEN ČÁSTEČNĚ způsobený tím, že na fosilní paliva - třeba uhlí k výrobě elektřiny - v podstatě žádná daň ani odvod není, což cenu deformuje.)

Bez zákonem přislíbené veřejné podpory by řada těch parků vůbec nevznikla, protože by banka neposkytla úvěr.

Dobře, můžete říct, že to jsou stejně všechno šmelináři. Ale řada parků zbankrotuje, a to k tíži bank. Tedy stát chce přenést část svých nákladů - k nimž se dobrovolně zavázal - na provozovatele a část natvrdo na banky.

Nevím, zda to je korektní, protože tak nebo tak to nakonec zaplatí opět rozpočet, tedy my, ovšem navýšené o vícenáklady - např. cena arbitráží (zmařená investice), soudní řízení atd.

Osobně mám dojem, že naše politická reprezentace nejdřív svorně problém vytvářela (kouzlo není jen ve vysokých cenách nastavených v roce 2005, tehdy měly možná své opodstatnění, ale také v tom, že se výkupní cena z roku na rok může snížit max. o 5 % - původně bylo více, jako to mají třeba Němci), a teď to vláda nějak flikuje, možná i s nadějí, že arbitráže doběhnou až po roce 2014 a platit to bude už někdo "jiný".

Jak z toho ven? Letos to nechat a rychle přijmout zákon, který pro nové elektrárny umožní od 1. ledna 2012 (tedy do budoucna) snižovat výkupní ceny ne o 5 %, ale třeba až o 20 % ročně. (Nebo 15 % nebo 10 %, to je na dohodě a výpočtech.)

A letos a 2011 platit. Nebo zdanit přidělené emisní povolenky, přiměřeně, pak to ovšem zaplatí hlavně ČEZ a cena proudu se zvedne, možná ne ale o moc. Zase záleží na výpočtu.

Nebo udělat, co se navrhuje a nestačit se divit. Copak soudy, ale ty arbitráže.

Je totiž, mj. normální, danit jen elektrárny uvedené do provozu v roce 2009 a 2010? A po dobu tří let? Není to trochu účelové?

Pořád si hrajeme s tím, že by třeba České dráhy měly platit v případě zpoždění svého vlaku. Proč? Protože vám/nám dali příslib, že budeme na místě včas a já s tím počítám. A když u takových drobností má platit dané slovo, tak proč ne u závazku státu, na základě kterého postavíte elektrárnu za miliardu?

Jan Kudrna
jan-kudrna (at) seznam.cz
06. 12. 2010 | 12:19

Deny napsal(a):

@ Lex napsal

...Zákonodárci nepředpokládali, že v roce 2008 a 2009 dojde ke skokovému snížení těch nákladů na pořízení fotovoltaické technologie zhruba na jednu třetinu, čímž se z tohoto podnikání stane český Klondike. A to už není, řekl bych "košér" očekávání budoucího vlastnictví. Stavitel takové elektrárny NEMOHL očekávat, že stát zůstane stát jako kráva, čumět s otevřenou hubou a nechat se takto dojit ze zcvrklého vemene....

Já tvrdím. V okamžiku,kdy "stát" zjistil, že klesají náklady na výstavbu soláru, měl okamžitě iniciovat vydání zákona, že nově postavené elektrárny budou mít nižší výkupní ceny. Aby byl stále zachován poměr návratnosti vložených investic.

Protože se tak nestalo, jsou dvě možnosti.
1. Ti, kteří o tom rozhodují, neměli sami ještě postavenou (připojenou) elektrárnu, proto neměli zájem na snížení výkupních cen.
2. Poslanci jsou normální tupci bez odpovědnosti (hmotné)

PS. Stálo by za to zjistit, kteří poslanci mají svou solární elektrárnu. Jedním z nich je např. lidovec Kasal. Kdo ví o dalších?
06. 12. 2010 | 12:27

PatientO.T. napsal(a):

2 Saliven:

Dík za optání, nestěžuji si. Doufám, že vy jste také O.K.
;-)
06. 12. 2010 | 12:27

Taky Michal napsal(a):

Michal Kára vhodně připomíná. Já jsem svůj byznys závislý na elů energiitaké rozjel s "důvodným očekáváním", že podpora alternativních zdrojů nezpůsobí zdražení el. energie. Na koho mám podat žalobu? Na parlament, který ten zhovadilý zákon odhlasoval?
06. 12. 2010 | 12:32

tata napsal(a):

dobry den

JEN JESTLI,ten zakon není tak schvalně nastaven,nevěřím že sou hlupaci a pan Kalousek už vubec ne dal bych mu jakykoliv přivlastek negativní ale hlupak to on rozhodně není,no vdit snadno vydělane v arbitraži zato stojí ne?
06. 12. 2010 | 12:36

Jan Kudrna napsal(a):

Souhlasím s Denym. Připomínám navíc, že celé kouzlo zpackaného zákona spočívalo v tom, že ačkoliv návrh byl mít možnost snížit z roku na rok podporu SNAD až o 20 %, tak nakonec se tam dalo jen 5 %.

Bez rizika sporů má smysl vše řešit jen do budoucna.

A připomínám, že na rozdíl od nás ostatních je stát v privilegovaném postavení, kdy si sám pro sebe určuje pravidla. A čím silnější postavení, tím je nutnější větší zdrženlivost.
06. 12. 2010 | 12:38

Saliven napsal(a):

Deny:

Je to veřejným tajemstvím, že řada poslanců má podíly v solárních elektrárnách. Určitě tam bude třeba pan Špika nebo expremiér Topolánek.
PatientO.T.:

Jj, jako obvykle OK. :-) Nevyskytujete se na facebooku třeba náhodou? :-)
06. 12. 2010 | 12:38

klarasamkova napsal(a):

Zdravím všechny diskutující a pár mých glos:
1)Peře z Tábora: ve věci prohlídek povolených pouze prokurátorem se NEJEDNALO o retroaktivitu, ty věci byly protiústavní už v době, kdy se provozovaly. jen to jaxi nikomu nefadilo...

Almost grlossed: jste pěkně hnusnej, protože mi podstrkáváte věci, ke kterým jsem se nikdy nevyjadřovala a tady to prezentujete tak, jako by nemělo být pochyb, že vyjadřovala. Takže k Vašim bodům:
1) Ano, podporuji TOP a pořád si myslím, že to je ta nejméně špatná alternativa.
2) k platbám u lékařu jsem se NIKDY nijak nevyjadřovala a mimochodem, souhlasím s disentským stanoviskem prof. Holländera v této věci.
3) čemu říkáte restituční spekulanti?? Konkrétně!!
4) otázkám daňovým se vyhýbám jak čert kříži, méně oblíbené už mám jen právo sociálního zabezpečení - takže opět: k superhrubé mzdě jsem se nikdy nevyjadřovala, natož abych ji obhajovala.
5) ohledně PS - dodatečná daň u stvebního spoření vadí.
Takže lskavě, almost glossed, hoďte si spátečku...

AD t... "dovolila si zastupovat "svoloč cikánskou Červeňáků a ještě vyhrát". - No, a tím to všechno začalo... Nejdříve odžubali pologramotný cikány, to nikomu nevadilo a já jsem byla za debila a zrádce národa, že jsem je zastupovala. Teď odžubávají zbytek národa a najednou, ejhle ejhle, vadí to... Není to smutný??

Vosavbotě: ku zavření těch, kteří tento superkšeft solárníkm dovolili, by rád přispěl i tento článeček...
06. 12. 2010 | 12:55

Deny napsal(a):

@ Saliven

:-)
...Vazby na solární byznys zatím vyšly najevo u jediného poslance - Jana Špiky z ODS. Bývalý šéf podvýboru pro energetiku je spolumajitelem firmy Lumen Energy, obchodníka s elektřinou, a předsedou dozorčí rady Lumen energetický development, která buduje sluneční elektrárny.

A právě Špika letos hlasoval pro návrh, který se snažil ZMÍRNIT nový zákon a nechal více vydělávat na sluneční energii velkopodnikatele.....

viz http://domaci.ihned.cz/c1-4...
06. 12. 2010 | 12:57

Tenco napsal(a):

Nemoc se jmenuje imaginární politická odpovědnost a je hlavním důvodem toho, že místo solidně vedeného, slušně vybaveného a s personálem na úrovni obsluhovaného avšak přeplněného vězení pro veřejné činitele, zde máme ty různé arbitráže, výzvy k defenestraci, urážky a hanění na blozích aktualně.cz, téměř nucený exodus advokátek a advokátů do Štrasburku, soudy přetížené nikdy nekončícími a nikam nevedoucími žalobami...

Není nad takový malý, hezký, útulný objekt s plotem z ostnatého drátu .
K tomu každodenní pobyt na čerstvém vzduchu /tak 8 hodin denně/ zpestřený například sbíráním kamenů na polích s nižší bonitou půdy za účelem zabránění jejího vynětí z půdního fondu.

Vězení by se tak nažralo a koza by se mohla dál pást celá. Sice pod dohledem karabáče a hezky za svoje, ale i tak.
:--()
06. 12. 2010 | 13:09

Tenco napsal(a):

klarasamkova
Dobrý den.
Jak vlastně tehdy hlasovali exbratři a exsestry z KDU-ČSL, nyní Vaši oblíbenci z TOP ? /via PVE v roce 2006/
Víte to ?
06. 12. 2010 | 13:11

zemedelec napsal(a):

Pani Samková
Já bych se vrátil na začátek tohoto problému.Je to můj názor.Když se o tom jednalo,měl to být,pěkný džob pro CEZ.Právě jak pišete,chytlo se toho,hodne schopných,chytrých ba ivychytralých a najednou je to obrovský problém,s kterým si nevědí rady.Co to přinese a bude stát nevíme,protože je v tom namočeno moc silných hráčů z bank.
06. 12. 2010 | 13:12

Kateřina Amiourová napsal(a):

Ve skutečnosti nejde jen o dopady nedostatečné právní vzdělanosti našich politiků, ale celkového jejich ignorantství, neschopnosti a nestoudnosti.
Jinak jsem ale toho názoru, že nadrazování práva vlastnického a majetnického všem ostatním právům - například státní suverenitě a snaze postarat se o své občany a ekonomiku musí padnout - zejména v těch parametrech - "očekávaný budoucí vlastnictví" za jistých okolností. Pokud by totiž státy nevypověděly své aritmeticky nikdy nesplatitelné státní dluhy (nesplatitelné, protože k jejich splacení by potřebopvaly peníze, jež bnebyly ani vyemitovány - a vlastně jde jen o to, že občané svými životy osudy a politickými právy ručí za zisk, který si banky naplánovaly u tvorby peněz z nuly s marží hodně přes 100%) , dopadla by současná civilizace moc špatně.
Výdělek je oprávněný jen pokud nezpůsobí újmu - a tu lze spočítat na finanční anémii způsobenou vyššími výdaji každé rodiny krát 25 opbratů v oblasti ostatní výroby a směny. Jak vidíte, jde o egeometrickou řadu, která velmi snadno převýší každý požadavek na odškodnění.
A to nemluvíme o nevyčíslitelných ztrátách na kvalitě života občanů ČR kdy u řady z nich došlo vystavením svislice povinných výdajů nad jejich platy defacto k likvidaci jejich práva disponovat penězi a hmotnými statky světa - kteréžto právo se mimochodem přiznává už i opicím! Jak jinak tiotiž vysvětlit, že jsou lmezi námi lidé, kteří chodí vyzáblí a nemocníb na odbněry plazmy, aby si přilepšili o 400 měsíčně?
Ráda se ujnmu stahování tohoto neoprávněné ho výdělku fotopodnikatelů do kapsy všeobecně prospěšníé občanské organizace, nepůjde-li to provést pro stát!
06. 12. 2010 | 13:13

Janeb napsal(a):

KVS píše

"Zákonodárci nepředpokládali, že v roce 2008 a 2009 dojde ke skokovému snížení těch nákladů na pořízení fotovoltaické technologie".

Nejmírnější eufemismus pro takovou nepravdu je snad jen demagogie. Samozřejmě jde ze strany zákonodárců o úmysl a KVS to musí vědět. I absolvent ZvlŠ chápe rozdíl mezi konstantou a proměnnou.
06. 12. 2010 | 13:16

Kateřina Amiourová napsal(a):

¨Jo ale podotýkám, tomu státu by se vyplatilo před procesem dostat své statistiky bídy obyvatelstva z dat parfumikovaných zpátky na reálné a realistické!
06. 12. 2010 | 13:35

Tenco napsal(a):

Janeb
To, co nepředpokládali zákonodárci, mohl se dozvědět každý, kdo si klikl třeba na tohle :
/related companies + další informace uvnitř/
http://www.google.com/finan...
a trochu se o ekonomiku branže zajímal i z hlediska vývoje, trendů etc.

Takže samozřejmě máte pravdu.
/Ale nepsal to Lex ?/
06. 12. 2010 | 13:38

Čochtan napsal(a):

Objevila se v novinách zprávička, že lidi začínají FV-panely ničit.
Není to až tak dobré řešení i když pořád lepší než nic.

Lepším řešením by bylo, celou tu "smlouvu" o nuceném výkupu elektřiny za přemrštěné ceny prohlásit za neplatnou a její pachatele jako zemské škůdce postavit před soud. Že je na to zákon ? No a ? Škodlivý zákon není zákonem.

Nic proti FV. Jako technik to vítám, pokud budou na střechách domů a jejich proud se bude na místě spotřebovávat. Mohou být v mnoha případech užitečné. Pokud nebudou připojeny k síti. Mohou nabíjet baterie elektroaut, pohánět klimatizaci, ledničku, pračku, .... samozřejmě vám při tom zaberou sklep potřebné baterie. To ale v rodinném domku není tak velký problém.
06. 12. 2010 | 13:39

modrý edvard napsal(a):

stejně jako Katka: Fischerova vláda měla konat a nekonala.
pamatuji si diskusi, tady na aktuálně, o nesmyslnosti fotovoltaiky. Tuším LONI NA PODZIM (bohužel ji nedokážu dohledat)
06. 12. 2010 | 13:40

PatientO.T. napsal(a):

2 Saliven:

Na FB nechodím...
Tak zase někdy tady nashle.
:-)
06. 12. 2010 | 13:40

občan napsal(a):

Když ne nic, tak co dělal při schvalování, poslanecký výbor pro zemědělství, aby zabránil takové hromadné devastaci půdy?
V Německu je půda drahá a tak proto na zem. půdě nejsou elektrárny. Namočni jsou všichni, tehdejší poslanci, víc ne 60 procent jich sedí v parlamentu dnes. Ať zaplatí co pokazili.
06. 12. 2010 | 13:46

Lex napsal(a):

klarasamkova
"ve věci prohlídek povolených pouze prokurátorem se NEJEDNALO o retroaktivitu, ty věci byly protiústavní už v době, kdy se provozovaly. jen to jaxi nikomu nefadilo...".

Milá Klárko,
v tomto ohledu s Tebou nemohu souhlasit a nesouhlasím.
Jedna věc je "akademický" (v tomto případě ne "akademický" v pravém významu, ale sakramentsky "reálný") názor Ústavního soudu vyjádřený nálezem, něco jiného je standardní rozhodovací činnost ESLP (jak ses o ni v této záležitosti vyjadřovala jinde), a něco úplně jiného je reálně možný postup orgánů činných v trestním řízení v určitém čase a právním prostředí.
Do 7.7.2010 mělo ustanovení § 83a odst. 1 v prvních dvou větách toto znění: „Nařídit prohlídku jiných prostor nebo pozemků je oprávněn předseda senátu, v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán. Policejní orgán k tomu potřebuje předchozí souhlas státního zástupce.“
Tímto zněním se řídily orgány činné v trestním řízení – a nemohly se jím neřídit, neboť ustanovení čl. 8 odst. 2 věta první Listiny základních práv a svobod (dále jen LPS) zní – „Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon.“. Opakuji – ZPŮSOBEM, KTERÝ STANOVÍ ZÁKON!
Ústavní soud s účinností vydání svého nálezu ve sbírce zákonů 8.7.2010 z tohoto ustanovení vypustil slova „v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán“.
Jakkoliv mohu nesouhlasit s tím, že továrny, pěstírny marihuany a výrobny pervitinu v bývalých prostorách JZD, kanceláře s používaným nelegálním software apod. jsou „obydlím“ ve smyslu čl. 12 odst. 1 LPS („Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.), aby se na ně vztahovala pravidla podle odst. 2 věty první téhož článku („Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce.), musím toto rozhodnutí Ústavního soudu respektovat – samozřejmě nejen já, ale všechny osoby, fyzické i právnické, a zejména orgány činné v trestním řízení. Dobře, OK. Kdyby – jak to bývá v obdobných případech jiných zákonů – se právní praxe novým zněním řídila až od jeho účinnosti.
Jenže, prosím, mohla bys mi odpovědět na otázku, zda by byl soudce v přípravném řízení podle znění trestního řádu účinného do 7.7.2010 oprávněn nařídit prohlídku jiných prostor a pozemků podle § 83a odst. 1 trestního řádu? Odpovím Ti sám – NEBYL. Protože by postupoval v rozporu s citovaným ustanovením čl. 8 odst. 2 LPS – atrahoval by si více oprávnění, než mu zákon přiznával. A na otázku, kam by poslal policejní orgán s takovou žádostí si odpověz sama, stránky páně Stejskala název toho místa nesnesou.
Jinými slovy – prohlídka jiných prostor a pozemků v přípravném řízení byla podle nálezu Ústavního soudu jako institut, jako důkazní prostředek v trestním řízení neproveditelná, protože nenaříditelná.
Skutečně trváš na tom, že nejde o retroaktivitu?

Měj se fajn!
Tvůj Lex
06. 12. 2010 | 13:46

Bedřich Branau napsal(a):

Vážení, jedno podstatné všem uniká. Do politiky se nevstupuje z důvodu přesvědčení, ale z vidiny materiálního zajištění sebe a své rodiny pokud to nepůjde jinak, tak alespoň po to jedno volební období. A dostat se k moci znamená uspokojení i všech stojících za Vámi, těmi kteří Vás dotlačili na kandidátkách na volitelné místo. Odměny ve formě účasti v různých výborech, komisích, podkomisích a to na všech úrovních státu, kraje, okresu. Být u moci znamená prospěch celé Vaší stranické armádě. A tak už při schvalování zákonů se bedlivě střeží, aby duchaplný návrh nepředložila konkurence neb by mohla bodovat u voličů v příštích volbách. Pozměňujícími návrhy se dá lehce sprznit navrhovaný zákon či novela a tím svoji nenahraditelnost jen upevníme. A tak bezpečně a v klidu sněmovna funguje po celé své období a pakliže má podporu skoro všech médií, jde o bezstarostné bytí. No a před volbami se vytáhnou připravené kauzy a voličské stádo s pocitem že dělá vše pro dobro tohoto národa tam hodí ty samé nebo když je to nevyhnutelné, tak naservírovanou tzv. změnu. Jiné to vážení nikdy nebude, smiřte se s tím. No a plaťte. Za svoji blbost.
06. 12. 2010 | 13:52

Lex napsal(a):

Deny
"Já tvrdím. V okamžiku,kdy "stát" zjistil, že klesají náklady na výstavbu soláru, měl okamžitě iniciovat vydání zákona, že nově postavené elektrárny budou mít nižší výkupní ceny. Aby byl stále zachován poměr návratnosti vložených investic."

Naprostý souhlas. Kdo byl v té době u vládního vesla a kdo měl všechny potřebné údaje o nárůstu počtu FV elektráren a růstu instalovaného výkonu (jsou běžně k mání na otevřených zdrojích), je známo. Také je známo, že předseda té vlády se dříve angažoval v energetice a dokonce touží v této oblasti proniknout do některé ze světových struktur.
Osobně sdílím i názor, že období nicnedělání v této věci (kromě svádění na vládní garnituru, za které byl zákon - ve zcela jiných podmínkách - přijat), mohlo být motivováno angažovaností v investování do FV elektráren s úmyslem vytěžit z tohoto českého Klondike nejeden nuget.
06. 12. 2010 | 13:55

Silvie napsal(a):

modrý edvard,

a to prostý lid Fischera a comp. tak bezmezně miloval...
Nyní má ten alibistický génius super flek v EU a je za vodou. Přestože to rozhodně není žádný ekonomický lumen - ale o to asi nejde, že?
06. 12. 2010 | 13:59

anti politik napsal(a):

K čemu nám je neustálý popis reality od blogerů? Stokrát napsáno, stokrát řečeno a co to mění? Nejde sakra jen o sluněční boom, ale o amatérské vedení státu už od dob Havla!! Vždyť neustále dojíždíme buď na těžkou blbost nebo ještě hůř, promyšlenou blbost politiků! Ať tak či onak pořád to je o jednom-o debilních rozhodnutích amatérů, kteří si hrají na vedení státu! Buď to opravdu neumí a pryč s nimi nebo to dělají na objednávku a pryč s nimi! Co myslíte? Nebo že bysme počkali až zase něco pose... a my to mohli opět zacálovat aby nebyla nuda? Celý problém spočívá v tom, že sám velkej morálka politiku neotevřel jak sliboval, ale začal ji s kámoši s disentu dělat za zavřenými dveřmi (zřejmě rada od komunistů a kterými v politice začal) a výsledky takto zavřených dveří kdy veřejnost ani nesmí vědět kam její peníze jdou vidíme dnes už na každém kroku!! Jediná možnost jak se do budoucna vyhnout dalším kiskům je donutit politiku zprůhlednit a dát veřejnosti možnost kontroly, jinak si budou na politiku jen hrát a hrabat do zblbnutí!!
06. 12. 2010 | 14:18

miro napsal(a):

Plně souhlasím s paní dr. Samkovou.
To Lex. Kde jste vzal to že v roce 2008-2009 došlo až ke snížení ceny článků na 1/3. Kdo může garantovat, že FV články budou ještě za 10,15 či dokonce za 20 let funkční. Zatím to nebylo nikde vyzkoušeno, aby tím mohl někdo argumentovat ve sporu.To , že bude podnikatel daněn dvakrát, 26% snížená platba za dodání a dalších 20 % daněný zisk je také vpořádku?
06. 12. 2010 | 14:18

Colt napsal(a):

paní KS

nemohu pochopit, proč jste se stala terčem tak nevybíravých útoků. Jen proto, že jste uveřejnila svůj názor na věc.
Já v tom opět vidím celkově neutěšený duševní stav této společnosti.
Na druhou stranu jste některými svými blogy k budování tohoto stavu (spíš nevědomky) přispěla.
Takže se mě ten Váš odchod "za lepším" zdá poněkud nefér.

P.S. mě se od roku 1992 také změnily podnikatelské daně (většinou k horšímu) - mám je vymáhat zpět??
06. 12. 2010 | 14:20

Colt napsal(a):

Lexi

a když jsem Vám kdysi psal, že za tím čouďákem co strčili Čunkovi do ři+ě bude nějaká daleko větší kulišárna.

Nevěřili jste.Celý národ za ním běhal jak smyslů zbavený, zatímco šibalové se pěkně v tichosti napakovali.

Jen lituji, že to nemohu udělat jako KS.
06. 12. 2010 | 14:30

Tenco napsal(a):

http://www.solarplaza.com/a...

http://solarpanelprices.org/

http://www.ecobusinesslinks...

Takových přehledů a relevantních článků si mohl každý poslanec v Dolní Seznamce nasurfovat hafo.
Podle mě tam ale mají na práci úplně něco jiného.
Třbas posílat emaily svým strýčkům, neteřím, vnoučatům etc., "je to na dobré cestě stop přikup pole stop" :((

http://en.wikipedia.org/wik...

http://www.trustyguides.com...
-----------------------------------------
....In 2005, the price of solar panels averaged about $3-$4 USD per watt of installed power. As manufacturers increase production and research continues into less expensive ways to make solar panels, the cost is expected to drop....
------------------------------------------

Místo advokátek ve Štrasburku by to chtělo Assangeho v Praze.
A ten objekt s ostnatým drátem někde poblíž.
Mohla by tam jezdit děcka na výchovné exkurze, zdarma - s MHD .
Aby se dozvěděla co a jak až dospějou a vůbec. :((
06. 12. 2010 | 14:34

PavelV napsal(a):

Už to vypadalo na pěkný blog než přišlo tohle:

Prostě bez ohledu na vaše náklady, milí topiči elektrárenští, vám sebereme 26% z toho, co vám kdo (tedy my) zaplatíme. Vy máte sice po žížalkách, ale my z toho zaplácnem u díru v cenách elektřiny a narvem to ČEZu aby moc neječel a nezdražil ty ceny konečným spotřebitelům.
Paní autorko, opravdu jste si jistá, že rozumíte alespoň vlastní faktuře za el. energii ?
06. 12. 2010 | 14:38

camponotus napsal(a):

Nakupte si petrolejky a svíčky, jděte do lesa na chrastí a ponořte se do středověku, tam s fotovoltaikou nebudete mít problény. Zřiďte švestkové aleje, aby bylo dost slivovice v zimě na zahřátí.
06. 12. 2010 | 14:38

Lex napsal(a):

miro
Internet je kouzelné medium. Tam najdete všecho.
Víte, jak to říkal ten předseda správní rady pivovaru v Postřižinách - "Musíte se více snažit, pane správce!"
06. 12. 2010 | 14:39

camponotus napsal(a):

Nakupte si petrolejky a svíčky, jděte do lesa na chrastí a ponořte se do středověku, tam s fotovoltaikou nebudete mít problény. Zřiďte švestkové aleje, aby bylo dost slivovice v zimě na zahřátí.
06. 12. 2010 | 14:39

Vico napsal(a):

Bohužel je to tak, jak naznačuje Lex v 13:55:50.

Převládá všeobecný názor, ale já bych řekl, že spíše všeobecná pověra, že složení Parlamentu tvoří stádo "volů". Ve Strakovce jsou blbci, co si nevidí ani na špičku svého nosu a všichni dohromady prasí jeden zákon za druhým.

Věru optimistická diagnóza.

Já jsem naopak přesvědčen, že průměrný inteligenční kvocient všech těch "nahoře" vysoko překračuje průměrnou úroveň všech těch dole. Nejen, že si vidí na špičku nosu, ale vidí daleko za horizont. Umí "vzpomínat na minulost" a díky informacím si umí tvořit k obrazu svému i budoucnost.
Tak to je.

Smiřme se s tím, že tu bublinu mi Vašci, kterým není radno, aby šli s pány na led, zaplatíme.

Nemuseli jsme, kdyby slovy Lexe "stát nezůstal stát jako kráva a nečuměl s otevřenou hubou a nenechal se takto dojit ze zcvrklého vemene."

Stát sice s otevřenou hubou zůstal stát, ale nikoliv naši "volové" dobře zaháklí v tom prímovém byznysu. Ve skutečnosti to jsou šelmy pod volskou kůží jen schované.

Zákon, alespoň pokud budu věřit autorce, byl postaven opět tak, aby se plebs zdánlivě nažral, ale tučná koza přichystaná pro hostinu vyvolených zůstala zachována.Nášlapná mina, která skončí nakonec "velkým vejbuchem" je do těla zákona zakomponována velmi dobře.

Kromě zlatokopů potřebují vydělat i prodavači dek a žrádla. Na tučné fotovoltaické koze si pochutnají i právníci na obou stranách. Bez ohledu na výsledcích arbitráží zbohatnou všichni i se sankčními úroky.

Pučmidrát se může marně uklidňovat, že elektřina příští rok zdraží jen maličko. Zásek do státního rozpočtu bude v konečném důsledku veliký.

A za čtyři roky začne Kalousek a Čistej zase rozesílat po ČEZku fiktivní složenky.

Někdo tu hostinu bude muset zaplatit.

Hádejte, kdo to bude.

Na vejvar musí být, i kdyby trakaře padaly.
06. 12. 2010 | 14:40

Luba napsal(a):

No,
nejprv jsem se cítil poněkud dezorientován ...

Která-že povídka Šimka a Grossmanna se jen jmenovala "Expedice do ZOO?"

Přece - oba pánové vždy vycházeli z českých soudobých realií. Dokonce ani naše škola nikdy nepořádala Expedice do záhadné země Zúúú.
A to je prosím škola zvláštní, speciální.

Pak to bylo jasné.
Paní doktorka má na mysli povídku
"Exkurze do Zoo".

http://www.youtube.com/watc...
06. 12. 2010 | 14:47

vodnik Kebule napsal(a):

Klárko, Klárko ... rozumím zcela jasně vašemu myšlenkovému pochodu, souhlasím s ním a bohužel jsem si i jist, že je správný jak v popisu toho, co se stalo, tak v odhadu toho, co teprve evidentně musí a bude následovat. Jen bych rád pochopil, jak jste došla k tomu závěru co s tím? Utéct odsud, zneužít situace a v podstatě se také podílet na dalším odlivu prostředků z už tak vycucané zemičky? Pozor aby se z vás nestal Ahaswer (znáte tu řeckou báji? Má hloubku a je přesně o tom)! Ti již nakapsovaní to platit přece nebudou, zaplatí zase jen ti, kteří nemají o platných pravidlech (vlastní vinou? Jistě ...) ani páru a vliv na jejich podobu a platnost už vůbec ne. Ale řešit to útěkem a dobrovolným exilem? Toho bohdá nebude. Prát se budu, dokud budu mít sílu, se všemi, kdo mně jedním dechem tvrdí, že neznalost zákona neomlouvá a současně vydají(což vy samozřejmě velmi dobře víte) klidně skoro 400 nových právních předpisů a novel za rok. Nikdo je všechny nezná, nikdo je všechny ani nepřečetl, přitom se týkají úplně všech a celý systém se tváří, jako by nás z nich denně zkoušeli a jejich dokonalá znalost byla stejně důležitá jako voda a vzduch. Orwel jak vyšitý, drahá paní. V tomhle se opravdu nedá fungovat bez ztráty kytičky a vůbec se nedivím, že spousta lidí dávno rezignovala a jedná podle svého okamžitého nápadu bez ohledu na to, co si o tom někdo jiný (nedej bože nějaký parlament) myslí. Ostatně - četl jsem těch někdy ve vztahu k existující realitě skutečně šílených blábolů opravdu dost a jsem přesvědčen, že často si to ani myslet nemůže. Respektive, že původní text, který teoreticky mohl na začátku mít hlavu, patu a poctivý základ, byl téměř bez výjimky zprzněn, ořezán, zohýbán a "doplněn" tak, že se z něj mnohdy stala karikatura nebo dokonce pravý opak toho, co původně sledoval. Paranoia? Ovšem. Hnus velebnosti. Ztrácím víru, ztrácím naději, ztrácím chuť žít v takovém světě a cloumá mnou vztek, že musím. Ale budu. Kolik takových nás asi je? Bojím se, že hodně. A obávám se také, že mnozí vzhledem ke své horší sociální, zdravotní a finanční situaci, vznětlivější povaze ale třeba i jen "díky" nižší sociální inteligenci potřebují jen velmi slabý podnět k tomu, aby se zde začalo dít něco velmi, ale opravdu velmi nepěkného. Nebo si skutečně také (jako mnozí naši pyšní současníci) myslíte, že jsme tak jiní, než ti, kteří v minulosti páchali věci, nad kterými nám dnes zůstává rozum stát a říkáme si, že "to už se přece nikdy nesmí a nemůže opakovat"? Podle mého názoru jsme ještě daleko horší. Chybí nám autorita - zejména ta nejvyšší a také úcta k druhým. Vzor. Nedosažitelný, ale jasný cíl, maják, ideál. Jak už jsem řekl - prostě naděje. A ta je podle mého nejdůležitější ze všeho. To je pravý motiv k životu a hlavní důvod, proč se k sobě navzájem nechovat způsobem "hlavně abych to já přežil". Rezignace? To určitě ne. To je to poslední, co bych od vás čekal. Jsme z jedné krve, ty i já - jak si říkal Mauglí s vlky v džungli. To je myslím docela přesné a když o tom člověk přemýšlí, má to i pěkné filosofické polohy, že?
Jen na okraj - sám vůbec nemám rád vyhrocené situace a mezní stavy a jsem přesvědčen, že se skutečně nic nejí tak horké, jak se to uvaří. On už Karel Kryl kdysi varoval, že "Přílišná oddanost ideálům nás může dovést k tomu, že v rámci boje proti alkoholistmu zastřelíme dítě s pytlíkem rumových pralinek". Tak asi tak.
06. 12. 2010 | 15:01

jura napsal(a):

paní Samková, asi Vám uniklo, že nepravá retroaktivita byla posvěcena i samotným ombudsmanem Motejlem. Tudíž po zkoušce s rentami si Kalousek dovoluje jak s fotovoltaikou, tak se stavebním spořením. Otázka je, co na nepravou retroaktivitu řekne evropské právo
06. 12. 2010 | 15:26

Petr S. Koževnikov napsal(a):

vodnik Kebule: Díky za nádherný příspěvek, osvícený vodníku, (tím nemyslím radiaci, nýbrž moudrost). Píšete mi z duše, prostě, suše a jednoduše.
Díky Vám, paní (Judr.)Kláro Samková, mile jste mě překvapila a potěšila, byť hlásáte Jobovy zvěsti. Je milé dozvědět se od řezníka, že buřtíky jsou jaksi "eklhaft".
Kéž je vás více,kéž je vás slyšet a kéž jste také vyslyšeni v časech všeobecného úpadku civilizace.
S uctivým poděkováním Petr S. Koževnikov
06. 12. 2010 | 15:36

Tomáš napsal(a):

Musím říct, že vše, co je zde napsáno, samozřejmě hrozí. Průšvih je, že podle mě při schvalování zákona o obnovitelných zdrojích nešlo ani tak o hloupost politiků, jako spíš o vyčůranost někoho, kdo si pro sebe připravil skvělý kšeft, největší tunel na finance českých občanů v historii - počítaje v to i měnovou reformu). Nejsmutnější na celé věci je, že o ekologii vůbec nejde - solární a větrné zdroje absolutně nemají vliv na provoz klasických elektráren - neumožní snížit výrobu ani o 1 kWh.
Za této situace stála vláda před dvěmi možnostmi:
1. nechat věci tak, jak jsou a díky brutálnímu nárůstu cen energie a totální ztrátě konkurenceschopnosti českých podniků dopustit bankrot České republiky již v roce 2011, nejpozději v roce 2012.

nebo
2. Zasáhnout tak, jak zasáhla a doufat, že právní průtahy pomůžou České republice vydržet až do doby celosvětového pádu měn (očekávání se různí, někdo uvádí rok 2012, někdo až 2015) a pak už bude výkupní cena zcela OK, protože když bude stát 1kWh 150 Kč, tak už nás nějakých 12 Kč za soláry nezabije.

Kterou volbu byste zvolili????
06. 12. 2010 | 15:44

mb napsal(a):

no to udělal nějaká slečna / paní z čssd ... roku 2005 ... navrhla ( prosadila ? ) že výkupní ceny nesmí klesat o více než 5% za rok ( pokud se nepletu ) ...

no a václav klaus ji za odměnu odměnil funkcí soudce / soudkyně ....

asi za věrné služby ...

václav klaus je nějakým způsobem zaháčkovaný na ČEZu ...

ale jakým, to přesně nevím ...

vím jen že Livie dlouho seděla v dozorčí radě ČEZu ...

a syn dostává pravidelné peníze na školu ...

jak přesně je na ČEZu zaháčkovaný/zainteresovaný Klaus ....

to prosím nevím ...

no nic ....
06. 12. 2010 | 15:45

Petr z Tábora napsal(a):

to Klára Samková 12:55
a to Lex 13:47
Ohledně povolování prohlídek prokurátorem a případná retroaktivita rozhodnutí ÚS:
Vidím, že má víra, že by právní systém měl být srozumitelný i nám laikům, abychom se mohli držet prastarého "neznalost zákona neomlouvá" - je mou pozdní mladickou nerozvážností. Děkuji za vaše komentáře k problému a přeji příjemný zbytek dne.
Paní Samková, nenechte se znechutit některými útoky.
06. 12. 2010 | 15:48

Míval napsal(a):

KVS 12:55:45: nenapomohlo by od právničky spíše než napsat článeček podat trestní oznámení? Existuje-li tedy opravdu nějaká možnost, jak tyto existence dostat do světa kvasky a mříží.
06. 12. 2010 | 16:54

Jedla napsal(a):

06. 12. 2010 | 16:55

JF napsal(a):

mb: Václav Klaus ml. je ekonomem ČEZu a Václav Klaus zprivatizoval stát. Tak je v rodině Klausů chápana svoboda.
06. 12. 2010 | 16:59

zemedelec napsal(a):

Pro Vodnik
Velice dobré.
Pro Tomáš
Ano,to je taky problém,že nárustem energie ze solárek,mohla by být odstavena uhelná elektrárna,vždyt naše činost je vlastne nejvíc vedne.Dalo by se tomu přispůsobyt hodne zdrojů spotřeby.Já v tech solárkách vidím budoucnost,když vyschnou současné zdroje.Očekávám že se to ješte vylepší a zlevní.
p.Samková
Ješte jste nám zapomnela napsat,koho budete zastupovat v tom štrasburku, at máme jasno.
06. 12. 2010 | 16:59

Tenco napsal(a):

zemedelec
"Ješte jste nám zapomnela napsat,koho budete zastupovat v tom štrasburku, at máme jasno."

To se ještě uvidí. Jak se to vyvrbí. :((

Ono sex a peníze jsou vždycky dobré na zasmání.

Princip neprincip, konzervatismus nekonzervatismus, odpovědnost neodpovědnost, prosperita neprosperita, loajalita neloajalita.

Z něčeho jeden(a) živ být musí.
06. 12. 2010 | 17:04

ZAM napsal(a):

Dobří advokáti dokazují platnost přísloví "Polopravda je horší než lež." Jako první uvedl Lex, že zákon o výkupu původně byl nastaven na podstatně nepříznivější parametry investice do FV, které vzápětí se změnily, o čemž v článku není zmínky.
Jako v jiných případech i ve fotovoltaickém boomu na počátku tedy bylo vládní (záměrné?) břídilství. Nicméně velkopaneloví spekulanti konají neeticky na úkor všech občanů i v těch případech, kdy nepřekračují zákon.
Jsem zvědav, jestli některý advokát napíše sem text ve prospěch občanů poškozených činností fotovoltaických zlatokopů.
http://www.ct24.cz/domaci/1...
Z článku je zřejmé, že paní Klára Samková to určitě nebude.
06. 12. 2010 | 17:10

Jedla napsal(a):

Omlouvám se, přehlédl jsem stejný link (Luba, 14:47:57). No tak si to poslechněte podruhé :-)
06. 12. 2010 | 17:12

ZAM napsal(a):

JF:
"Václav Klaus ml. je ekonomem ČEZu" Opravdu?
06. 12. 2010 | 17:14

JF napsal(a):

ZAM: máte jiné informace?
06. 12. 2010 | 17:33

JF napsal(a):

ZAM: sorry, mírná oprava - Jan Klaus ml. - ekonom ČEZ.

Václav ml. - PORG - 200 mil. korun čezkých z nadačního fondu Martina Romana /šef ČEZ/.
06. 12. 2010 | 17:38

ZAM napsal(a):

JF:
Dík za mírnou opravu. ☺
06. 12. 2010 | 17:52

ZAM napsal(a):

zemedelec:
"Já v tech solárkách vidím budoucnost,když vyschnou současné zdroje" Tma v noci nevadí, stejně chodíte spát se slepicemi, že.
06. 12. 2010 | 17:56

JF napsal(a):

ZAM: rádo se stalo, jeden aby s v té familii vyznal ;-) - ale i tak, máte jiné informace?
06. 12. 2010 | 17:57

ZAM napsal(a):

JF:
Jistě, např. tuto:
http://ekonom.ihned.cz/1-10...
06. 12. 2010 | 18:09

JF napsal(a):

ZAM: myslíte tu částku?
06. 12. 2010 | 18:15

ZAM napsal(a):

JF:
To ne.
06. 12. 2010 | 18:24

jarpor napsal(a):

No, ač "neprávník" několik slov :

Do Štrasburku bych se hned tak nechystal... ono, než ty naše soudy rozhodnou... mohlo by se to prodražit...

Tak nějak mi něco říká, že bylo-li by tomu tak podle KVS, pak by si na změnu nějaké daně z roku na rok mohli stěžovat všichni... včetně takových změn jako někomu dát daňové prázdniny... a vzít daňové prázdniny...

že je to hezky vymyšlený - plaťte všichni na alternativní zdroje ( viz již drahnou dobu faktury za dodávku el. energie ) a někteří ty penízky budou mít v kapse... taková státem ( Evropskou unií ?) organizovaným letadélkem... vo tom žádná...

Že v tom jedou mnozí "ti nahóře", bez rozdílu stranického trika... vo tom taky žádná...

A závěr ?
Tož ať žije Evropská Unie s jejími zásahy /ideologickými/ do normálních tržních vztahů... ať žije podpora tu toho a tu onoho... protože, přeci po staru, normálně... to dál přeci nejde... a von to někdo zaplatí...
No a ať žije vychcanost česká, advokáty (-tky) nevyjímaje... včetně závisti těch, kteří nebyli u zdroje a zaváhali...

Hezký večer
06. 12. 2010 | 18:31

JF napsal(a):

ZAM: v tom případě jsem rád, že jsme se dohodli ;-)

ps: při této konstelaci chápu, že Václav ml. může plně nést tíhu českého školství. Už se těším na absolventy prestižního PORGu ve státních institucích.
Tomu říkám investice do budoucnosti! To není letadlo, to je raketoplán!!!
06. 12. 2010 | 18:33

Lex napsal(a):

Pro ty, kdo chtějí z toho českého marasmu s FV vinit EU doporučuji se sznámit s textem příslušné "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou" http://www.eru.cz/user_data...
V této směrnici není nic, co by to obviňování podpíralo.
A pro ty, co nemají exaktní data jak vznikala "zlatá horečka" v české FV Klondike, doporučuji zde http://www.eru.cz/
06. 12. 2010 | 19:21

jarpor napsal(a):

Lex

Ve Vaší reakci jsem se tak trochu našel... tak si dovolím reakci.

Tedy, říkáte, že v oné směrnici není nic...
Hmm... a ta podpora, která se tam skloňuje mnohokrát... to je při české vynalézavosti co ? Bezvýznamné NIC ?
No, klidně si to myslete.

Dle mého, stačí ťuknout... a ostatní naši, ale nejen naši vychcánci již další dokonají sami...

A jen dodatek, to, co vy nazváte českým marasmem, já si dovolím nazvat podnikatelskou aktivitou za účelem zisku.
Tak jak to říká obchodní zákoník, k čemu jsou zde právnické osoby...
Naprosto legální, normální, v rámci přijatých zákonů.
Spoustu pracovních míst a daňových odvodů ve prospěch státu...

Nenormální je pouze jedno - pokřivené tržní vztahy ve prospěch jedněch na úkor druhých. Státem založené letadlo.
Při Vašem rozhořčení, kdo měl a kdy reagovat na vývoj, jste "zapomněl" na začátek :
Kdo a kdy to letadlo nastartoval.
Neméně zásadní pokud analyzujeme, "kde udělali soudruzi z NDR chybu".

Hezký večer
06. 12. 2010 | 19:48

gghii napsal(a):

Ano jde v podstatě o státem legalizované letadlo ,kde poslanci sami ,politikové všech stran jsou sami zainteresovaní finančně na těch fotovoltaických elektrárnách hlavně na polích a střechách fabrik příklad za všechny : bývalá fabrika Korek Klášterec n.o a její majitel hlavoun ODS v Mostě a elektrárna na střechách po celé fabrice .
06. 12. 2010 | 20:14

Milan napsal(a):

No, já si myslím, že řešením je ekologické osvětlení a to jest na každé pouliřní lampě spořádaně visící jeden ekolog...
06. 12. 2010 | 20:16

Tenco napsal(a):

Každý rozumný stát v rámci daňové politiky používá regulační nástroje - tu pobídkové, tu restriktivní.
V případě PVE stačil konstrukt daňových úlev, popř. zastropovat dotační nárok instalobaným výkonem.
To, že se z toho stal pro banky a některé podnikatele byznys bez rizika, za to nemůže stát jako takový.
Politické koalice, které zrovna vládnou nejsou státem.
A už vůbec jím nejsou jedinci uvnitř těchto stran, kteří se tváří jako že prosazují volební programy těchto stran v rámci instituce státu přitom provozují právní grafomanii podobnou té s fotovoltaikou.
Znovu - kdo chtěl, tak si informace o předpokládaném vývoji cen solar power panelů mohl vyhledat.

Je správné, že stát používá daňovou restrikci kuřiva, alkoholu, hazardu...
Na druhé straně je správné, když stát umí použít daňovou soustavu i opačně.

Jarpore, Vy máte nějaké vědomosti o tom, jakou strukturou / z hlediska kapitálu vlastního a půjčeného - od bank/ je financována většina projektů s PVE ?
A zda jde o domácí výrobu, či dovoz těchto panelů ?
Když tady motáte cosi o pracovních místech a daňových odvodech ve prospěch státu ?
Vy máte nějaké podrobnější údaje o bilanci suma dotací/suma daňového inkasa ?

Sem s nima.

Jsem jedno velké oko ?

P.S. Osobně se domnívám, že se opět pohybujete v říši snů, jak bývá zvykem.
06. 12. 2010 | 20:21

Tenco napsal(a):

re :
Příspěvek je pro ekonomického Všeználka - jarpora
06. 12. 2010 | 20:22

jarpor napsal(a):

Mistře Tenco,
redaktůrku ...

panely je 100 % dovoz,

konstrukce, instalace, uvedené do provozu - 100 % domácí záležitost

a kapitál ?
Globální. Tak nějak - normálně...

Kdo se tu motá, kdo sní... nechť posoudí jiní.

Myslíte, že někoho Vaše domněnky skutečně zajímají ? Hmm... to si dost fandíte, redaktůrku.

Hezký večer
06. 12. 2010 | 20:27

jarpor napsal(a):

Jo, Tenco,

než Vy jste se vyspal, já měl panely na střše domku.. v 2007.
Za Paroubka... aby bylo jasné, kdo s tím přišel... :-))

Tak hezkej...
06. 12. 2010 | 20:32

naprostý kokot napsal(a):

jarpor
jak se zvedla zamestnanost pane jarpor diky tem desetimiliardam proinvestovanym v solarnim byznysu prosim o odpoved
06. 12. 2010 | 20:42

Tenco napsal(a):

jarpor
Opět mimo mísu. Respektive brečíte na nesprávném hrobě.
PVE jsem si chtěl pořídit, ale nezdály se mě právě ty nastavené parametry.
Něco jako kdysi 20 % úroky kampeliček.
Ale jsem tomu rád, že jste alespoň Vy šel do toho s motivací zvýšit zaměstnanost a platit daně.
V podstatě byste měl být teď rád, když Vám to Klaousek chce umožnit, ne ?
Nebo se mýlím ?
A spíše uvažujete tak, že když se to letadlo - ty pokřivené tržní vztahy, prospěch jiných na úkor druhých, promění v penízky, které jdou do VAŠÍ kapsy, tak je najednou vš jinak ?

Hmm. To je ale mrzké a nízké.
Zejména od takového obhájce tržního purismu, jako je ekonomický Všeználek jarpor.
06. 12. 2010 | 20:52

jarpor napsal(a):

Tenco

Konečně jste trefil hřebíček na hlavičku...

Jo, jsou to pokřivené vztahy, jo, jdou...

Mrzké a nízké podle Vás... zcela legální dle státu a asi správné, ne, když to nastartoval...

Nemůžete-li pochopit, že ač malou FV provozuji, jsem silně kritický k "nastavení" podmínek... třeba na Váš úkor... Váš problém... redaktůrku... :-)

Hezký večer
P.S. Sorry, na kokoty neraguji...
06. 12. 2010 | 21:05

Tenco napsal(a):

jarpor
Takže odpovědi se člověk nedočká, jak vidno.
Jen pitomých povrchních glos zanedbaného předškoláka.
Redaktůrka si pak - znovu opakuji, schovte pro oslovování vašeho představeného v bigotním radničním plátku, kterému za 30,- Kč na hodinu přepisujete poznámky z cest do PC.

Shrnuto a podtrženo :

Já, jarpor, ekonomický věštec a tržní purista prohlašuji, že z hlediska byznysu je celý ten problém s FV v ČEZku absolutně v pořádku, protože se zvýšila zaměstnanost /čísla neznám, ale vy všichni znáte mě, takže se spolehněte , že to je pravda/ a státu se z toho odvedou nemalé daně/ výsledné saldo také neznám, ale bude velké a já věřím - a tak jsem toho i zárukou, že i kladné/.

Jako svobodnotržní purista a liberál pak prohlašuji, že celý ten nápad silně pokřivuje trh, je koncipován jako letadlo a plně odpovídá mou osobou dlouhá leta zastávanému názoru, že každá dotace způsobuje nespravedlivou újmu jedněm a je nezaslouženým prospěchem druhých, ale poněvadžto jsem v tomto případě tím druhým já, nelze to zase bráti až tak doslovně, což jistě ráčíte pochopit.

Závěrem děkuji panu Kalouskovi, že mi tedy umožní platit tu daň, neboť tak mám alespoň pro svá tvrzení jeden pravdivý důvod a zjevný důkaz, že se nikdy ve svých odhadech a soudech nemýlím.

Loučím se s Vámi a věřím, že si při příští příležitosti zase krásně něco okomentujeme tak, aby to odpovídalo mým zásadám a prognózám.

ha, ha, ha. :))

Čau, jarpore. Jste fakt komik.
06. 12. 2010 | 21:20

jarpor napsal(a):

Mistře Tenco,

komik je zde někdo jiný...

Nic jsem neprohlásil ve smyslu, že je vše v pořádku,
zaměstnanosti jste se chytl ... ač jsem ji jen dal do protikladu k lexově českému marasmu..., o saldu jsem nenapsal ani čárku, nezajímá mne...
trh je nastavením pokřiven, a je to letadýlko, kdy méně majetní ve fakturách za elekřinu podporují více majetné...
a změna podmínek, zdanění, dle mého, nějaké soudní spory, jak je naznačovala autorka nepřinese.

Jako esejista, kolem mne a FV, redaktůrku, tedy nic moc....
Jako faktografie mých psaných postojů - úplně špatně, tedy za 5, nedostatečná.

Doporučuji zklidnit hormon... protože /teď to přijde/ :

K mým zásadám - platím na daních dost, abych využil zdejších právních podmínek pro prospěch svůj i svého okolí... kterému jednak práci sám dávám ... ve firmě, a jednak jako soukromý "investor" platím jiným firmám...

Když něco nepochopíte, nezbývá, než přemýšlet. Nebo zapomenout.
Pro Vás to může vyjít nastejno. :-))

Hezký večer
06. 12. 2010 | 21:34

almost glossed™ napsal(a):

"Almost grlossed: jste pěkně hnusnej,"

To je slibný začátek argumentace.

"protože mi podstrkáváte věci, ke kterým jsem se nikdy nevyjadřovala"

Jak to?

"a tady to prezentujete tak, jako by nemělo být pochyb, že vyjadřovala."

Tak se na to podívejme.

"1) Ano, podporuji TOP a pořád si myslím, že to je ta nejméně špatná alternativa."

To je Vaše právo.

2) k platbám u lékařu jsem se NIKDY nijak nevyjadřovala a mimochodem, souhlasím s disentským stanoviskem prof. Holländera v této věci.

Takže vy podporujete TOP09 a zároveň nesouhlasíte s jedním z klíčových bodů jejich programu? Ví to ti, kterým jste vyvěšovala reklamu?

3) čemu říkáte restituční spekulanti?? Konkrétně!!

To by bylo na delší diskusi. Už jsem k tomu napsal docela dost.Viz blogy na toto téma zde.

4) otázkám daňovým se vyhýbám jak čert kříži, méně oblíbené už mám jen právo sociálního zabezpečení - takže opět: k superhrubé mzdě jsem se nikdy nevyjadřovala, natož abych ji obhajovala.

Opět, jakou logiku má podporovat stranu, s jejímiž klíčovými body programu člověk nesouhlasí? Dosud jsem myslel, že propagace TOP09 je propagací programu TOP09, ale možná jsem v tom nemoderní. Možná máte nějaké důvody, proč podporujete stranu, jejímž jste ve skutečnosti odpůrcem a pak se vše vysvětluje...

"5) ohledně PS - dodatečná daň u stvebního spoření vadí."

Neuvěřitelné.

"Takže lskavě, almost glossed, hoďte si spátečku..."

Asi budu muset, protože něco takového se hned tak nevidí. Začíná mi být jasná ta podpora TOP09. Kromě novinářů ji volili její odpůrci. Díky za objasnění.
06. 12. 2010 | 21:38

mb napsal(a):

Jak se jmenuje ta ženská ( poslankyně čssd ) co připravila zakon o fotovoltaice ...

a co jí za to Klaus v roce 2010 jmenoval soudkyní .... ???

s pozdravem ...
06. 12. 2010 | 22:34

Pípa napsal(a):

Tak jsem toho pod tímto článkem přečetl hodně, a i hodně chytrého, ale jako vždy se nikdo ani nepokusil pojmenovat viníky. Stále jako kdysi, když jsem chodil s tátou k holiči na Rohanskou, jenom kecy, hecy mezi Sparťany a Slávisty. Neslyšel neviděl, ale kecá. Naštěstí jen opatrně a okolo, aby se nikdo neurazil. A hlavně stranit, to se musí. Dělat internetovou, nickovou politiku. Tak kdo za to může? Paroubek? Topolánek? Fischer? Nebo že by? To snad ani nemyslíte vážně. Opravdu? Normální pavlač.
07. 12. 2010 | 00:49

Tomas napsal(a):

to zemědělec:
Problém právě je, že díky solárkám žádnou tepelnou elektrárnu neodstavíte a to minimálně do té doby, dokud nebudeme schopni efektivně akumulovat elektrickou energii (což je doba možná ještě vzdálenější, než termín komerčního využití termojaderné fůze). Tepelnou ani jadernou elektrárnu nemůžete efektivně regulovat podle toho, jaký je odběr, nebo jestli svítí slunce. Proč si myslíte, že je tzv. "noční" proud téměř o polovinu levnější, než ten "denní"? Proč myslíte, že když foukne vítr, tak Dánové dokonce platí tomu, kdo od nich odebere elektřinu? To je totiž na "alternativních" zdrojích to nejhorší, nejsou to vůbec alternativní či ekologické zdroje, přesnější název by byl tunelářské zdroje. Podobně, jako třeba slavná řepková paliva (která i podle studií zadaných EU ničí přírodu až 4x více, než klasická nafta).
07. 12. 2010 | 00:52

Tomas napsal(a):

Když tady vidím diskuse o skvělé TOP 09. Může mi někdo napsat jméno alespoň jednoho zkorumpovanějšího politika, než je skutečný předseda TOP 09 Miroslav Kalousek? (nepište mi prosím, že předsedou TOPky je Schwarzenberg, to je stejný nesmysl, jako kdybyste tvrdili, že předsedou VV je Radek John). Člověk, který se už několikrát pokoušel protlačit ekologickou superzakázku, která je i podle nejstřízlivějších odhadů předražená o min. 70 miliard? Člověk, jehož seznam korupčních skandálů je delší, než seznam všech korupčních skandálů ostatních českých politiků dohromady? Člověk, který za svými penězi jde přes mrtvoly (viz padáky VTP)? Člověk, který je zapleten prakticky do každé korupční kauzy na MPO? etc. etc.
07. 12. 2010 | 00:59

V očekávání napsal(a):

Hezky napsaný článek, paní doktorka to prostě umí, 1*. .... Bylo by jistě zajímavé, kdyby napsala:
1) Jak je to s retroaktivitou v případě zákonů, týkajících se stavebního spoření.
2) O tom, jak to vůbec není dobré a pěkné stavět fotov oltaické elektrárny na těch nejlepších polích.

Předem děkuji a těším se.
07. 12. 2010 | 06:43

Hodnotící napsal(a):

Tomas nade mnou: Píši rovněž 1*.
07. 12. 2010 | 06:45

Pavel13 napsal(a):

Já myslím, že stát nastavil výkupní ceny příliš nízko. Klidně mohl nabídnout mnohonásobek. Pak by závazky státu rostly velmi rychle, bankrot by přišel záhy a mohli bychom začít od nuly. Takto budeme balancovat nad propastí a necháme se vysávat mnoho let. Což tak namísto dodatečného snižování následků závazky státu rapidně zvýšit? Třeba povinný výkup slimáků. Pak bankrot. Zbavíme se nejen těchto závazků, ale i státního dluhu. Pak i s pomocí fondů EU nový start.

Jinak si myslím, že tento blog je na hranici etiky. Nenabízí touto formou autorka své služby budoucím žalovatelům státu?
07. 12. 2010 | 07:47

zemedelec napsal(a):

Pro ZAM
CHodím spát trochu později než slepice,ale to neni v tom.Skutečne by mne vyhovalo solárko,jenom to dokázat napytlovat,abych mohl svítit i vnoci,nemusím tu činost snad rozepisovat.Jenomže to pořízení a všechno okolo,zatím je nad síly mnoha zemědělců,mají jiné co dřív pořídit,aby to jakž tak prospívalo.
Pro Tomáš
Jiste nejde všechno vyřešit solárkama,nebo větrníky.Musí tady byt stály zdroj,at už armáda, policie,státní správa,podniky s velkým odběrem i vnoci.Jenom dodávám,že by hodne spotřeby,šlo vyřešit solárkama,proto očekávám,že vývoj v tomhle oboru půjde dál i když mimo naši republiku,což je škoda.
07. 12. 2010 | 09:17

zemedelec napsal(a):

Pro ZAM
CHodím spát trochu později než slepice,ale to neni v tom.Skutečne by mne vyhovalo solárko,jenom to dokázat napytlovat,abych mohl svítit i vnoci,nemusím tu činost snad rozepisovat.Jenomže to pořízení a všechno okolo,zatím je nad síly mnoha zemědělců,mají jiné co dřív pořídit,aby to jakž tak prospívalo.
Pro Tomáš
Jiste nejde všechno vyřešit solárkama,nebo větrníky.Musí tady byt stály zdroj,at už armáda, policie,státní správa,podniky s velkým odběrem i vnoci.Jenom dodávám,že by hodne spotřeby,šlo vyřešit solárkama,proto očekávám,že vývoj v tomhle oboru půjde dál i když mimo naši republiku,což je škoda.
07. 12. 2010 | 09:19

almost glossed™ napsal(a):

pavel13: Nabízí. Stejně jako např. p. Sokol v každém 2. blogu. Lepší zakázkový server s větší čteností by nenašli.
07. 12. 2010 | 09:38

V.I.L. napsal(a):

Celá EU je socialistický paskvil s pokřivenými hodnotami. Mysleli jste si, že se v EU budete mít přes lépe? Je to jen Čtvrtá říše bez zničující 3. světové války. Veškeré problémy, které tu máme pocházejí z rovnostářských ideologií od husitů přes nacionální socialisty a komunisty a další bolševické "světonázory", které nás utvrzují v neuskutečnitelných utopiích. Jsme tu jen za blbce a polušné plátce daní. Nic na trhu nestojí tolik, kolik by ve skutečnosti stát mělo.
07. 12. 2010 | 10:35

Aleš Vyhnal napsal(a):

Ale je to celkem hezká ženská, ta Samková. Spíš bych to viděl ale na nějaké turecké předky... :)
07. 12. 2010 | 14:45

ZAM napsal(a):

zemedelec:
Rakušané solární elektřinu pytlují přečerpávacími turbínami v horských jezerech. Přesto většinu vyrábějí spalováním plynu. Hoilt slunci neporučili resp. slunce neposlechlo.
07. 12. 2010 | 16:30

ZAM napsal(a):

Aleš Vyhnal:
"Sama o sobě uvádí, že za její lehce exotický zjev může praprapředek - šafář italského původu, který se v době napoleonských válek usídlil na Vysočině ve Stránecké Zhoři"
http://cs.wikipedia.org/wik...
07. 12. 2010 | 16:33

Technik napsal(a):

Před dvaceti lety existovala skupina lidí, která v tzv. posílení práva viděla záruku lepšího příští. Dnes už každý ví, že důsledné uplatňování zákonů vede k naprostým nesmyslům. Co s tím ?
07. 12. 2010 | 16:51

klarasamkova napsal(a):

Techniku, to bude tím, že jste technik:-)

Tvrdit ledaskdo tvrdí, ale nekoná... Protože to,m co nám tady strana a vláda provádí, to není žádné důsledné uplatňování práva, to je jeho důsledná ignorace již při přijímání zákonů..
07. 12. 2010 | 17:54

klarasamkova napsal(a):

almost glossed: takže tím,že někdo podporuje nějakou politickou sranu, má povinnost přestat myslet a ztrácí právo jiného názoru. Hele, na tohle se nezmohli ani komouši.... Prostě podporuji TOP09 a na NĚKTERÉ věci mám jiný názor, respektive někeré věci neumím posoudit. Představte si, že i to se stává, a dokonce i právníkům....
Váš přístup je naprosto fundamentalistický, a to v tom nepřijatelném slova smyslu.
07. 12. 2010 | 17:56

hugo napsal(a):

Hezky napsáno, jenom bych si dovolil nesouhlasit s tím, že by si naši zastupiči neudělali ekonomický rozbor. Mnozí z nich jsou jistě vlastníci,či spoluvlastníci těchto děl. V případě, že by to skutečně neučinili, cítím za tím vysokou odbornost práce Standy Křečkovic a následnou touhu regulovat a regulovat.
07. 12. 2010 | 20:37

Aleš Vyhnal napsal(a):

A Vy jste ji viděl?
07. 12. 2010 | 20:37

almost glossed™ napsal(a):

autorka: Když jde o samotnou PODSTATU programu, pak je přinejmenším podivné, když s ní nesouhlasíte.

Je to jako byste propagovala trest smrti, ale za podmínek, že při jeho vykonávání nikdo nezemře.

Prostě některé skvrny nelze odstranit bez narušení podstaty látky...

A jestliže si dobře vzpomínám, stranu nejen "podporujete" ale i aktivně propagujete.

O to nápadnější je popsaný rozpor. Samozřejmě můžete mít jiné důvody než programové. Možností je spousta, pak je ovšem férovější je sdělit.
07. 12. 2010 | 21:56

Nemo napsal(a):

Pane Stejskale, přehlédl jste nicka "Karel" 07. 12. 2010 20:37:11
07. 12. 2010 | 22:57

ZAM napsal(a):

almost glossed™:
"O to nápadnější je popsaný rozpor." Nejen ten popsaný. ☺
07. 12. 2010 | 23:18

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek, který neměl nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů

P.S. Nepřehlédl, pane Nemo. Nebyl jsem od včerejšího pozdního odpoledne na netu.
08. 12. 2010 | 10:59

oldold napsal(a):

Paní Kláro - zkuste přečíst informacniinstitut.cz - také jakýsi právní rozbor - od Kohouta. Potom na parlamentnilisty.cz text Fišera k novele zákona o OZE z dubna 2010.
V kostce - energetický zákon vydal Fišer v konečném platném znění někdy na podzim 2009, z něj plyne, že ERU stanovuje výkupní ceny PHV el., nemá ale právo určovat příspěvek na OZE pro koncové spotřebitele !!! (=vícenáklady platí distributor ze zisku). Zákon o OZE stanovuje, že výrobce PHV el. dodá před udělením licence ERU veškeré ekonomické ukazatele, které musí prokázat, že návratnost je 15let, aby měl právo na výkup za státem určená pravidla.
Fišerova vláda navrhla a PSP v dubnu 2010 schválila, že pravidla platí pro návratnost nad 11let, jinak může být snížení ceny vyšší jak 5% - 2006-2010 uběhly 4roky.
Tedy ERU by měl mít podklady ke všem PHV elektrárnám, které chtějí, aby jejich elektřina byla vykupována za státem určenou cenu. Každé elektrárně by měl určovat cenu dle její návratnosti. Pokud je v 2010 návratnost nižší než 11 let, nemusí se držet pravidla snížení výkupní ceny jen o 5%. DISTRIBUTOŘI NEMAJÍ ZÁKONNOU OPORU V ÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA OZE OD KONCOVÉHO SPOTŘEBITELE.
A co je důležité na novele zákona o OZE - co ji má nyní v rukou Senát. Je to §6a - umožňuje rozpočítávat distributorovi vícenáklady spojené s výkupem OZE do ceny pro koncového spotřebitele - uzákoňuje se příspěvek na OZE. Tedy nové opičky v ZOO vřískají, aby měly stejně žrádla jako ty tři staré.
Že si stát bere 26% z ceny, která proběhne přes distributora k výrobci (který má nárok na podporu jen při dodržení všech pravidel stanovených ERU - ten má za úkol i kontrolu platnosti podmínek licence) je zřejmě jen "růžový psík v pravém dolním rohu" pro media a zaměstnání advokátů.
08. 12. 2010 | 13:03

pim napsal(a):

nepotřebujete zahradníka a řidiče do toho
Štrasburku (za byt,stravu a 20eur na den)
08. 12. 2010 | 13:47

klarasamkova napsal(a):

old old - více než zajímavý postřeh... díky.. vidět podraz v podrazu mi ještě občas nejde úplně dobře. Musím se zlepšit...Klára
08. 12. 2010 | 20:55

Pes napsal(a):

Paní Kláro,

v celé diskuzi mi není jasná jedna zásadní věc, která vyplývá z konkrétního znění inkriminovaného velezákona a ruku Vám virtuálně políbím, když mi ji objasníte.

Totiž ten zákon 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů energie byl od počátku legislativní zmetek, neboť byl vnitřně rozporný. V kritickém §6 byl odstavec 1b určující 15-tiletou návratnost investice v rozporu s odstavcem 4, který povoloval snižovat výkupní ceny maximálně o 5% ročně. Takže ERÚ svým rozhodnutím buď musel porušit odst 1b nebo 4. Bohužel si vybral cestu menšího odporu: je jednodušší obrat občana než investora s Bursíkem za zadnicí.

Neexistuje v právním státe procedura, jak postupovat v situaci způsobené špatným vnitřně rozporným zákonem? Nebyl by někdo schopen podat žalobu na Bursíka, který tento zmetek (podle mého názoru vědomě) vyrobil a aktivně pracoval na tom, aby se ho nepodařilo odstranit do doby, než se jeho kamarádi napakují?

Také mi není zcela jasné, proč by žíznivý investor arbitráž měl vyhrát: jak mohl ožekávat šestiletou návratnost investice, když odstavec 1b v §6 jasně mluvil o 15-tileté návratnosti??
08. 12. 2010 | 22:47

ZAM napsal(a):

Pes:
Odhaduji, že objasnění se sotva dočkáte, na to jste příliš konkrétní. ☺
09. 12. 2010 | 00:50

klarasamkova napsal(a):

AD "V očekávání":
1) Jak je to s retroaktivitou v případě zákonů, týkajících se stavebního spoření.

ODPOVĚĎ: DLE MÉHO NÁZORU STEJNĚ JAKO S FOTOVOLTAIKOU - TEDY NEPŘÍPUSTNÉ...

2) O tom, jak to vůbec není dobré a pěkné stavět fotov oltaické elektrárny na těch nejlepších polích.
TO JE VĚC, KEROU NAPROSTO NECHÁPU: PŘECE MÁME ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND, ZE KTERÉHO MUSELA BÝT TA POLE VYŇATA. ŽE HYZDÍ KRAJINU JE ZCELA JEDNOZNAČNÉ. A CO ODBORY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ??? VŽDYŤ TO MUSELY POVOLIT, PROTOŽE ŠLO O ZMĚNU RÁZU KRAJINY!! TAXE MNE ZMOCŇUJÍ TAKOVÉ OŠKLIEVÉ MŠLÉÉÉNKY... A SMĚŘUJÍ KE KORUPCI....
FOTOVOLTAIKA SE MĚLA JEDNOZNMAČNĚ STAVĚT NA S T Ř E C H Á C H!!!!
09. 12. 2010 | 12:38

klarasamkova napsal(a):

ZAM - PROČ JSTE HNUSNEJ A PÍŠETE, ŽE SE ODPOVĚDI PES NEDOČKÁ? Vždyť víte, že se na svoje blogy vracím a obvykle reaguji!!

AD PES: To je moc zajímavá idea... zákonodárci prostě nenesou zodpovědnost za špatně přijaté zákony, zvláštní, že??

Podle mého názoru to není vnitřní rozpor, protože v zákoně není napsáno "natvrdo" že se může snižovat JEN o 5% ročně, ale MAXIMÁLNĚ tedy, snižovat procenta ( dle dst. 4) je nutno pouze tak, aby nedošlo k proloužení 15ti leté návratnosti dle 1b) jedná se tedy o početní úkon - ale pavděpodobně by jej zvládnul i právník :-)))
09. 12. 2010 | 12:45

klarasamkova napsal(a):

ZAM - PROČ JSTE HNUSNEJ A PÍŠETE, ŽE SE ODPOVĚDI PES NEDOČKÁ? Vždyť víte, že se na svoje blogy vracím a obvykle reaguji!!

AD PES: To je moc zajímavá idea... zákonodárci prostě nenesou zodpovědnost za špatně přijaté zákony, zvláštní, že??

Podle mého názoru to není vnitřní rozpor, protože v zákoně není napsáno "natvrdo" že se může snižovat JEN o 5% ročně, ale MAXIMÁLNĚ tedy, snižovat procenta ( dle dst. 4) je nutno pouze tak, aby nedošlo k proloužení 15ti leté návratnosti dle 1b) jedná se tedy o početní úkon - ale pavděpodobně by jej zvládnul i právník :-)))
09. 12. 2010 | 12:45

klarasamkova napsal(a):

ZAM - PROČ JSTE HNUSNEJ A PÍŠETE, ŽE SE ODPOVĚDI PES NEDOČKÁ? Vždyť víte, že se na svoje blogy vracím a obvykle reaguji!!

AD PES: To je moc zajímavá idea... zákonodárci prostě nenesou zodpovědnost za špatně přijaté zákony, zvláštní, že??

Podle mého názoru to není vnitřní rozpor, protože v zákoně není napsáno "natvrdo" že se může snižovat JEN o 5% ročně, ale MAXIMÁLNĚ tedy, snižovat procenta ( dle dst. 4) je nutno pouze tak, aby nedošlo k proloužení 15ti leté návratnosti dle 1b) jedná se tedy o početní úkon - ale pavděpodobně by jej zvládnul i právník :-)))
09. 12. 2010 | 12:45

Da.Rock napsal(a):

Já tedy nejsem právník, ale co může zabránit státu, aby COKOLIV zdanil JAKKOLIV vysokou sazbou? Na zisk z podnikání nemá nikdo automaticky nárok a žádná Listina takový zisk negarantuje. Pokud se stát zítra rozhodne zdanit třeba pivovary sazbou 90%, tak to pro ty pivovary bude znamenat likvidaci, ale nemůžou s tím nic udělat, protože právo státu uvalovat daně je svaté. Nevidím tedy důvod, proč by to v případě FV mělo být jiné.
Ale chápu, že autorka, jakožto právnička brousící si zuby na další palmáre z těchto sporů MUSÍ utvrzovat fotovoltaické upíry ve víře v jednoznačné vítězství případných sporů. Když je od nich bude zrazovat, tak nic nevydělá, že jo?
09. 12. 2010 | 13:36

ZAM napsal(a):

klarasamkova:
Hm, špatný odhad je teda HNUS. Inu proti gustu...
A teď k věci: V důsledku dramatických změn parametrů investice se snížila její návratnost cca na polovinu předpokládaných 15 roků, nicméně limitující snížení výkupní ceny max. 5 % dotované všemi daňovými poplatníky učinilo z fotovoltaiky lukratívní byznys na úkor nás všech. Pokud i právníci zvládnou jednoduché početní úkony, jistě by zvládli vypočítat výši sazby daně ze zisku z fotovoltaických panelů, aby návratnost investice se nezkrátila příliš. Investoři samozřejmě nic nenamítají proti retroaktívnímu snížení doby návratnosti investice, měli by tedy držet hubu v případě uplatnění regulace nestandardní investiční retroaktivity formou daně v přiměřené výši ze strany státu. Oni si však samozřejmě našli své advokáty, s nimiž se rozdělí o zachráněné zisky navíc. Něčemu takovému sloužit předpokládá zvláštní druh etické pružnosti.
09. 12. 2010 | 16:53

spolužačka napsal(a):

Fajn,
a co takhle rozebrat do důsledků původní rozporuplný a na rozdíl od avizovaných budoucích dějů již existující fakt, to jest
zjevně spekulativní rezervace příkonů , a brojit za doložení rezervace, kromě oprávnění od vlastníka též účelovým určením dle územního plánu , a v tomto smyslu doplnit zákony, neb výpočty na základě SPEKULATIVNi rezervace příkonů, by opravdu mohou budit dojem, že je elektřina zdražená kvůli fotovoltaice.
Nevím proč, nějak mi to připomíná aféru s rekonstrukcí teplárny na elektrárnu v Ústí.
Hezký den
09. 12. 2010 | 18:58

spolužačka napsal(a):

Fajn,
a co takhle rozebrat do důsledků původní rozporuplný a na rozdíl od avizovaných budoucích dějů již existující fakt, to jest
zjevně spekulativní rezervace příkonů , a brojit za doložení rezervace, kromě oprávnění od vlastníka též účelovým určením dle územního plánu , a v tomto smyslu doplnit zákony, neb výpočty na základě SPEKULATIVNi rezervace příkonů, by opravdu mohly budit dojem, že je elektřina zdražená kvůli fotovoltaice.
Nevím proč, nějak mi to připomíná aféru s rekonstrukcí teplárny na elektrárnu v Ústí.
Hezký den
09. 12. 2010 | 19:00

ZAM napsal(a):

spolužačka:
"mohly budit dojem, že je elektřina zdražená kvůli fotovoltaice" A není?
09. 12. 2010 | 20:20

considered johring napsal(a):

Elektřina i před PHV zdražovala ročně o 5-8%. Byl o ní totiž zájem. Teď máme krisi - a cena elektřiny na burze klesla, akcie klesly, už to proste nejde jako dřív... Tak se spustí humbuk - peněz na reklamu je i přes krisi dost.
Navíc někdo vytáhne na světlo, že největší distributor (ČEZ) účtuje příspěvek na OZE nezákonně - tedy musí nepenalizovatelné závazky ČR k EU hradit ze svého zisku. Dodnes tak činil z peněz vybraných na koncovém spotřebiteli. Další svinstvo slavného státního podniku.
Jak se prosím zrychlila návratnost někomu, kdo v roce 2006 postavil při tehdejších cenách PHV panelů elektrárnu na poli a měl licenci udělenu na základě rozvahy o 15ti leté návratnosti (15*5=75 - tedy čtvrtinová cena v 15 roce provozu ???)
09. 12. 2010 | 21:40

veselý napsal(a):

Paní KSVšeználková

Ta známá povídka Š+G se jmenuje Exkurze do ZOO !!
09. 12. 2010 | 22:22

Pes napsal(a):

Ad Klára Samková:

Díky za odpověď, ale zdá se mi, že v tom znění zákona nacházíte něco, co tam není. Dovolím si ony inkriminované partie zákona 180/2005 citovat v celé jejich nahotě:

§6, odst 1) Úřad stanoví vždy na kalendářní rok dopředu výkupní ceny za elektřinu z obnovitelných zdrojů ... tak, aby ... b) pro zařízení uvedená do provozu 1. po dni nabytí účinnosti tohoto zákona bylo při podpoře výkupními cenami dosaženo patnáctileté doby návratnosti investic za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů, kterými jsou zejména náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji a doba využití zařízení a které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, ...

§6, odst. 4) Výkupní ceny stanovené Úřadem pro následující kalendářní rok nesmí být nižší než 95% hodnoty výkupních cen platných v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje...

Čili Vaše interpretace, že se nesmí snižovat víc než o pět procent kvůli tomu, aby se NEPRODLOUŽILA doba návratnosti nad 15 let, ze zákona podle mého názoru nijak nevyplývá. V zákoně není nijak definován vztah mezi odstavci 1b a 4, nikde není uvedeno, že by odst. 4 měl být odst. 1b nějak nadřazen. Čili zákon na jedné straně stanovil, že výkupní ceny elektřiny mají být stanoveny tak, aby se dosáhlo PRÁVĚ 15-tileté návratnosti (ani VÍCE, ani MÉNĚ) a na druhé straně toto bylo znemožněno odstavcem 4. Pokud mne nepřesvědčíte o opaku, zdá se mi, že zákon je vnitřně logicky rozporný a investor tak nemůže čekat, že tento legislativní zmetek využije k svému nekonečnému obohacování na základě pouze té části, která se mu hodí (Bursíkův odst. 4).

Možná namítnete, že §6 odst. 1b2 praví, že pro soláry má být zachována výše výnosů po dobu 15 let a že tento výnos je tedy legitimním očekáváním a není ho možno snížit zdaněním. To je sice pravda, ale první nezákonnost už vznikla tím, že byla špatně stanovena výkupní cena, která je v rozporu s odstavcem 1b1. Každý gramotný investor si před cestou do banky mohl v zákoně přečíst, že ceny mají být stanoveny na 15-tiletou návratnost, jak tedy mohl legitimně očekávat návratnost poloviční?
09. 12. 2010 | 22:35

smějící se bestie napsal(a):

Víte proč nejsem ideově z/TOP/ořený a víte, proč se stal v našm městě předsedou TOPu potenciální cirhozník ?
09. 12. 2010 | 23:39

Dalimír napsal(a):

Dobrý den všem ! Píši o tom stále ! Lidovcům ,židům a cigánům nelze nikdy věřit , oni se na vás budou usmívat jak andělíčci ale v duši mají temno ! Pan Fišer to dokazuje pokud se jedná o ten problém se slun. elektrárnami ! Jsem rád že zde píšou lidé se sociálním cítěním .nejvíce si vážím pana Lexe ,Vlka a jim podobných kteří skutečně touto formou příspěvků otvírají národu oči ! Takoví by měli vést tenhle stát ! Ne falešní kalouskovci !!! Dalimír.
10. 12. 2010 | 10:01

ZAM napsal(a):

Panebóže!
10. 12. 2010 | 16:53

santawizard napsal(a):

Já jsem zase zastánce jaderných elektráren z vodíkové pumy.Jedna taková malá velikosti bunkru stojí 50 milionu a může uspokojit až 30000obyvatel.Rovněž věřím na jaderné elektrárny na výrobu zlata.velikosti kufříku.Nejvíc mne však fascinuje myšlenka,že by se nějakým zázrakem dalo z menšího množství elektřiny vyrábět větší množství elektřiny podobně jako s menšího množství peněz by se dalo vydělávat větší množství peněz.Prý australané už vynalezly něco podobného ale i když to vyrobí až 5x více elektřiny než se do toho dá,tak pořád je to veliké jako celá garáž a stojí to víc než by se to mohlo za krátko vrátit.Všechny tyto vynálezy jsou však žárlivě střeženy dosavadními výrobci,protože by je to vyřadilo z konkurence.Fůze a štěpení politického kapitálu bude v Evropě pokračovat.
12. 12. 2010 | 13:45

bitzer napsal(a):

Dědeček byl Ital a Jára je její velikán
12. 12. 2010 | 15:35

jawa napsal(a):

Nejdřív vyvěšovat bilboardy pornoherců, teď příteli Kalouskovi upírat (jeho základní lidské ubuovské) právo vymýšlet nové daně... Jestli si to neprotiřečí?
12. 12. 2010 | 19:53

moncler jackets napsal(a):

Cheap and Discount Moncler, Moncler jackets, Moncler vest or Moncler coat on sale in our shop http://www.monclerwomens.com,we offer 70% off,free and fast shipping,no tax.2010 new style Moncler,Moncler jackets and Moncler vest can be found here.
Welcome to the Moncler Jacket Sale at http://www.monclerwomens.com - Moncler Jacket Sale,Cheap moncler coats for Women and Men are Provided In http://www.monclerwomens.com .
Welcome to http://www.monclerwomens.com , Official online Wholesaler and Retailer of moncler coats the leading brand-moncler coats. We are Official Online Retailers of Moncler Jacket, we are glad that you spend your time to browse our selection of authentic moncler coats commodity, and also you can read our news, reviews and blogs. These boots are a must have among celebrities such as Kate Moss. We hope that you can write your reviews about our products on our site and find our collection of moncler coats news and information articles. Welcome to enter http://www.monclerwomens.com to purchase moncler coats merchandise what you need. http://www.monclerwomens.com
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-womens-coats-c-1.html">Moncler coats on sale</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">Moncler sizing</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-womens-jacket-c-2.html">Moncler womens jacket</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">2010 new moncler vest</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-vest-c-6.html">children white vest</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">down overcoat men</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">Moncler chocolate</a><br>
</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-womens-jacket-c-2.html">Moncler down jacket</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-vest-c-6.html">Moncler woman vest</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-vest-c-6.html">children white vest</a><br>
</strong></p>

<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">moncler</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-mens-jacket-c-3.html">moncler jacket</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-womens-jacket-c-2.html?zenid=07fiek4addsnpe2a106g0r2to3">montcler jackets</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-womens-coats-c-1.html?zenid=07fiek4addsnpe2a106g0r2to3">moncler coats</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-womens-coats-c-1.html?zenid=07fiek4addsnpe2a106g0r2to3">moncler coats sale</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">giubbotti moncler</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">moncler uomo</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-vest-c-6.html">moncler sales</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">moncler sale</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">punti vendita moncler</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">moncler daunenjacke</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">moncler roma </a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">moncler winterjas</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">moncler winterjassen</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-mens-coats-c-4.html">moncler coat</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-mens-jacket-c-3.html">moncler down jackets</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-vest-c-6.html">moncler vest sale </a></strong></p>
13. 12. 2010 | 09:53

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy