Od prvňačky k primánce

26. 12. 2010 | 08:57
Přečteno 9822 krát
tak je tu zas – zápisů do školy čas. Pokud by někdo tvrdil, že toto je propagační článek o škole pro nadané děti „Cesta k úspěchu“ v Praze, tak má pravdu: je. A vím, proč jej píšu. Možná i kvůli VAŠEMU dítěti.


Se zprávami o tom, jak vypadají výsledky českého školství, se v posledním roce roztrhl pytel. Zásadní článek je třeba v č. 40 časopisu Respekt, kde psali o finském školství. Následovaly ne zcela žádané neboť velmi neoslavné články o tom, jak dopadá Česká republika nejen v různých srovnávacích PISA testech, ale i v nezávislých hodnoceních profesionálních agentur. Výsledek? Obecné porozumění učivu klesá. Děti nerozumí tomu, co čtou a z textu neumí získat informace – vlastně jsou negramotné. A ve své podstatě NENÁVIDÍ školu. Učí se v ní naprosto nesmyslné a nepotřebné věci, na věci potřebné ke každodennímu životu nezbývá čas. Naprosto propastný je rozdíl mezi Prahou a venkovskými či maloměstskými školami. Indikujícím faktorem pro dosažení určitého stupně vzdělání není talent/píle/nadání dítěte, ale vzdělání jeho vlastních rodičů. Česky řečeno: kam své dítě vlastními silami dokopete, tam jej budete mít...

U vědomí všech těchto informací vesměs chmurného obsahu, okořeněných statistikami o stálém nárůstu šikany ve školách, stojíte – pravděpodobně silně opocen – se svým nastávajícím prvňáčkem a uvažujete, jak proplout mezi Scyllou povinné školní docházky (račte si všimnout, že dle českého práva musí dítě stále do školy „docházet“ nikoliv se vzdělávat) a Charybdou své touhy vychovat z dítěte šťastné, kreativní, zvídavé stvoření s kritickým myšlením, schopným se samostatně o sebe v životě postarat, dítě, které by neztratilo touhu po vědomostech a považovalo ji za normální součást života....

Vaším prvním nápadem je, že se odstěhujete do Finska: Tam se kvality vzdělávání nedosahuje předpisy ani kontrolami, nucením ani testováním, ale kulturním chováním učitelů, rodičů, školských úředníků a vlastně celého národa. Spojující filosofií ve finských školách je idea dát každému žákovi příležitost pocítit respekt a úspěch. Žáci s největšími problémy jsou podporováni nejvíce, těm, kterým Pán Bůh přisypal tak, že jejich IQ se sune někam k úplně pravému konci Gaussovy křivky, jsou otevřeny dveře, aniž by jim bylo dovoleno se nad ty ostatní, méně nadané, vyvyšovat. Při pohledu na v Evropě zcela exotické výrazy, tvořící údajně jazyk, kterým se dá dorozumět, totiž finštinu, vás ovšem rodinná rada udolá, nepomůže ani poukazování na výhody úžasné finské sauny a krásy země tisíce jezer. „Je tam tma a zima“ praví 99,9% českých matek a je vymalováno.

Druhou alternativou je poohlédnout se po škole zdejší. Před šesti lety jsme učinili totéž a s nadějí v srdci jsme se obrátili na jednu z tzv. „prestižních“ pražských škol. Ukázalo se, že to nebyla šťastná volba, protože ať byla škola jakkoliv prestižní a s velmi dobrým výukovým plánem, scházelo tam jedno – totiž ten týmový duch vzájemné solidarity, jehož základní pohled je: jestliže má dítě ve škole problém, tak to prostě JE problém a ten problém naprosto nemusí spočívat (a v 99% nespočívá) v tom, že je dítě tak zvaně „problémové“. Protože být „problémovým dítětem“ je vlastně úplně normální, je potřeba odhalit zdroj problémů a věc řešit tak dlouho, až se vyřeší.

Situace, do které jsme se po dvou letech výuky na „normální“ škole s naší dcerou dostali, byla naprosto neřešitelná: sedmileté dítě nám kvalifikovaně vyhrožovalo sebevraždou, její nemocnost se zvýšila asi tak o 300%, odmítala přijmout jakékoliv informace a vůči učebním pomůckám se chovala agresivně. Marně jsem si stále dokola četla její psychologický posudek, dle kterého se její IQ pohybovalo někde okolo 135. Podle oficiální pedagogicko-psychologické poradny to ovšem bylo něco okolo 112: no jasně, když dáte sedmiletému dítěti, nenávidícímu školu, testy dvě hodiny v kuse, tak jediné, co změříte naprosto spolehlivě, je míra jeho únavy a nenávisti. K interpretaci vám zbude pouze odhad vzájemného poměru naštvání a únavy: zda to bylo více to či ono....

Za této situace, kdy to vypadalo akutně na domácí vzdělávání, se naštěstí otevřela poprvé výuka Soukromé základní školy pro nadané děti „Cesta k úspěchu“. (http://www.cestakuspechu.cz/).

Bylo to komplikované, protože škola začínala a procházela všemi neduhy nové školy: stěhování do nových prostor, nestabilní učitelský sbor.... ale jedno přetrvávalo: totiž ten model, uplatňovaný ve finském školství: Každý má právo na úspěch. Každý je podporován. Na každém záleží...... A kdo si myslí, že nadané děti nepotřebují podporu, že nemají svoje výukové problémy, hluboce se mýlí. Vždyť téměř nikdo není talentovaný všestranně, každý má své hvězdné okamžiky a také oblasti, kde se jen tak tak klepe na průměr.

Vloni dcera vyšla z páté třídy, a protože tahle škola má jenom první stupeň, stala se primánku na jednom pražském tak říkajíc „neznačkovém“ gymnáziu, které se ale stará nejen o kvalitu výuky, ale hlavně o vztahy ve škole, ve třídě, prostě o DĚTI.

Být primánkou je náročné. Výsledky zdaleka nejsou grandiózní. Po večerech lomím rukama nad hrozící čírou (!!!) z tak banálního předmětu, jako je zeměpis, protože dítě nenávidí šířky a délky. Z angličtiny nosí taky nikoliv jedničky, protože se v tomhle předmětu nudí.

ALE

Uprostřed nebetyčného borgasu v jejím pokoji (matko.... chchchch...neřeš to) a za deklamací vcelku nesnesitelných pubertálních průpovídek sedí dítě obklopené všemi druhy mediálních nosičů a občas dementní obstarožní matce utrousí nějaké moudro. Třeba: „Ten Medek je ale debil... podívej, jak tady toho Pottera přeložil“ – a strčí mi pod nos anglický originál s „debilním“ Medkovým překladem. Moje angličtina, deformovaná právnickým slovníkem, na to nestačí. O zeměpisu sice nic neví, ale zato mne při jedné z návštěv Luxoru, kde normálně tráví desítky hodin mezi knižními regály, pumpla o bratru tři stovky a koupila si knížku „Evoluce – pozoruhodný příběh dějin vědecké teorie“ od E.J. Larsona, což teda fakt není dětská lieratura, a přečetla ji... Sice proloženě s Ghostgirl, což je pubertální....strašnost, ale vem to čert. Nejúžasnějším dárkem k narozeninám pro ni byl zápis na korespondenční americkou střední školu (http://www.americanschoolofcorr.com/) a zatím se ptá obden, jestli už přišly knížky....

Takže zpět k těm prvňáčkovským zápisům.

Nelze spolehnout na to, že naše slavné české školství v dohledné době z těch..... exkrementů... vybředne. Jediná pomocná ruka, na kterou je možno se spolehnout, je jako obvykle na konci vaší vlastní paže.
Až budete hledat školu pro „docházku“ svého dítěte do školy, zkuste Cestu k úspěchu. My jsme díky ní přežili/y první stupeň a zdá se, že dítě tam získalo ty vlastnosti, které my, dementní obstarožní Alzheimrem a Parkinsonem postižení rodiče považujeme za důležité:

Dítě je ve škole šťastné a chodí do ní rádo. Je kreativní, zvídavé a s (povětšinou nyní až přespříliš) kritickým myšlením. Nemám strach, že by se o sebe neuměla samostatně životě postarat. Touha po vědomostech je u ní normální součást života tak, že mi pouze oznamuje, že si dohodla hodinu franiny navíc a do klavíru bude chodit dvakrát týdně. (Na tebe, obstarožní matko, zbude jen ta banalita to cvaknout.)

Jsem přesvědčena, že „Cesta k úspěchu“ měla na tento rozvoj mého dítěte zásadní vliv.
Díky za ni.....

Do Nového roku vám přeju, abyste i pro svého prvňáčka našli tu nejlepší školu. Možná to bude i Cesta k úspěchu.

Termíny přijímacího řízení jsou:
pondělí až čtvrtek 10. - 13. 1. 2011 a pondělí až čtvrtek 17. - 20. 1. 2011

viz: www.cestakuspechu.cz
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

franťýk napsal(a):

typicky "pražský" pohled.
26. 12. 2010 | 09:48

olga napsal(a):

Ano. Typický pražský pohled. Ne každý má v blízkosti bydliště podobnou školu. Chyba by se měla hledadat někde jinde. Já za špatné považuji tu povinnost. Máme povinnou školní docházku, z čehož vyvozujeme, že do školy se prostě musí chodit. Zda se tam někdo snaží něčemu naučit, to nás nezajímá. Povinnost je pouze docházka.
26. 12. 2010 | 10:04

juvel napsal(a):

Poukazujete na rozhodující vliv kulturního chování učitelů, rodičů, úředníků a vlastně celého národa ve Finsku. Zdůrazňujete nevyvyšování se nad ty, kterým bylo do vínku méně dáno na schopnostech, nadání anebo kteří nemají tak příznivé startovní podmínky v rodině. Líbí se Vám idea, že každý žák by měl mít příležitost pocítit respekt a úspěch. Vyzdvihujete ve škole týmový duch vzájemné solidarity.

Viděl jsem Vás v jedné televisní diskusi (Jílková) týkající se deregulace nájemného. Zde jste jako advokátka pronajimatelů bytů jednala v úplném rozporu s těmi krásnými ideami a myšlenkami, které v tomto blogu vynášíte. Hrubě, neomaleně a drze jste se pustila do paní, která zde zastupovala nájemníky ohrožené deregulací. Vaše podbízivé jednání vůči majitelům domů a zástupci státu bylo nechutné. Dovolila jste si jen na ty nejslabší, Vaše kritika skutečných příčin problémů, t.j. činnost politických stran, jejich představitelů a úředníků byla minimální. Otevřeně jste podporovala řešení na úkor těch nejslabších. Že se tak mohou tisíce dětí dostat na hranici nebo pod hranici chudoby, že tak jejich startovní pozice bude ještě horší je Vám asi jedno. Jen když umíte hezky psát o ideálech a při tom v zájmu svého příjmu postupujete naprosto opačně.

Přečtě si zde na aktualitách rozhovor s majorem armády spásy Michaelem Stannettem. Možná pochopíte, že bydlení není jenom zboží a zisk pronajimatelů.
26. 12. 2010 | 10:55

klarasamkova napsal(a):

Pane Juvele, pletete dohromady hrušky s jabkama a hlavně: víte, kdo je ve vztahu nájemník - majitel ten slabší?? Dám Vám návodnou otázku: ten, ůči němuž je porušováno právo. Ustvní soud vynesl již cca 75 nálezů, že regulace nájemného v tomto státě je PROTIÚSTAVNÍ. A Vy mi tady něco povídáte o ubohých nájemnících hrožených deregulací. Já mluvím o nájemnících, keří již 20 let profitují z protiprávního a protiústavního stavu v této zemi. Takže shrnuto podtrženo: dejte si odchod...
26. 12. 2010 | 11:09

klarasamkova napsal(a):

Franťýku a Olgo. Ano, žiji v Praze, moje osobní zkušenost je pražská a jako takovou ji předkládám čtenářům.
Činím tak jako SOUKROMÁ OSOBA.

kdybych bla ministryní školství, bezpochyby bych nepředkládala osobní individuální pražskou zkušenost, ale hledala bych celkové řešení této situace. K tomu však nemám sebemenší kompetence, tedy, ergo kladívko, jsem na om stejně jako kdokoliv jiný v této zemi: jedinou pomocnou ruku mohu hladat na konci své vlastní paže. A třeba ji nabídnout pražákům... učiňte totéž ve svém vlastním okolí a bude i u vás lépe. Klára
26. 12. 2010 | 11:12

klarasamkova napsal(a):

Franťýku a Olgo. Ano, žiji v Praze, moje osobní zkušenost je pražská a jako takovou ji předkládám čtenářům.
Činím tak jako SOUKROMÁ OSOBA.

kdybych bla ministryní školství, bezpochyby bych nepředkládala osobní individuální pražskou zkušenost, ale hledala bych celkové řešení této situace. K tomu však nemám sebemenší kompetence, tedy, ergo kladívko, jsem na om stejně jako kdokoliv jiný v této zemi: jedinou pomocnou ruku mohu hladat na konci své vlastní paže. A třeba ji nabídnout pražákům... učiňte totéž ve svém vlastním okolí a bude i u vás lépe. Klára
26. 12. 2010 | 11:12

juvel napsal(a):

Paní Samková, já píšu o ideálech a postupech, které Vy vynášíte ve svém blogu. Nikoliv o výnosech ústavního soudu. A docela chápu, že se Vám to vůbec nelíbí. Mě se Vaše jednání také nelíbí. Ale ten článek na aktualitách pod názvem "Neškrtejte tomu, kdo nic nemá..." byste si měla opravdu přečíst.
26. 12. 2010 | 11:30

Miranda-Escobedo napsal(a):

paní Kláro,
víte, ono je složité udržet si úroveň jednání, chování i myšlení vždy a všude a za všech okolností. Juvel vám popsal přesně to, jak vy jako osoba "mediálně" známá působíte na publikum. A vy si tady "stěžujete", že z vašeho dítěte vyrůstá gender teta. Naprosto stejná jako vy. Uf, je mi z vás zle, paní Kláro - styďte se, na Štěpána bez Štěpána ale s vámi - to je snad ještě horší svinstvo.

Vy klidně napíšete do diskuse - "DEJTE SI ODCHOD", no že vám ta paže neupadne.
26. 12. 2010 | 11:42

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, paní autorko, Vaše věta,...Takže shrnuto podtrženo: dejte si odchod....ta mi vůbec nezní dobře. Nezní mi dobře proto, že já sama jsem ji na svou adresu slyšela, dá se napsat mnohokrát. Ti, co mi ji řekli, a bylo to z očí do očí, ne takhle "do éteru", byli všeobecně považováni,...nemám zrovna adekvátní kulantní výraz,...NÓÓ, něco si doplňte sama. Měla byste se dát k armádě, ale ne k té Armádě Spásy, tam je místo pro jiné povahy. Tužka.
26. 12. 2010 | 12:00

Béda napsal(a):

kvs,

znám jednu skvělou devítiletku v Praze, která staví na stejných základech jako vámi jmenovaná pětiletá Cesta k úspěchu. Nebudu ji zde ovšem jmenovat, dělat jí reklamu. Koneckonců nechci poškodit soustředěním přílišného zájmu její "komorní" (rodinný) charakter.
26. 12. 2010 | 12:21

klarasamkova napsal(a):

Dobře pane Juvele, dobře paní Mirando, řekli jste si o to:

Že regulovaní nájemníci 20 let okrádali majitele domů, protože těm to přikázal stát, to vám oběma a vám obdobným náramně vyhovovalo. Kolik jste si tímhle přišetřili? Statisíce? Bezpochyby...
Zajímalo by mne, jak byste se chovali Vy, kdyby Vám stát přikázal, že musíte třeba jeden pokoj ve svém bytu poskytovat zdarma bezdomovcům - když už jsme u nich.
Pro vás je to nejjednodušší nasadit majitelům domů psí hlavu.

Paní Tužko a ostatní: Klidně budu psát na svém blogu
DEJTE SI ODCHOD, protože to je zcela v souladu s pravidly diskusí na těchto blozích. Diskuse mají totiž být K TÉMATU.

Ani Juvel ani Miranda k mnou nastolenému tématu - tedy k úrovni českého školství a jak jím proplout - nediskutují, tématu zneužívají k něčemu zcela jinému a nešetří osobními urážkami na adresu moji i mého dítěte, na které si zde vůbec nestěžuji, tím méně, že by z ní měla vyrůstat nějaká "gender teta" - co tím chtěl, mimochodem, básník říci??

Kromě toho bohužel pan Juvel zanedbal jeden pohled: že právo a spravedlnost by se měly překrývat. Proto JEJ samozřejmě nějaké potrhlé nálezy nějakého potrhlého Ústavního soudu nezajímají - budou jej zajímat až tehdy, až dojde na něj....až jeho práva budou pošlapána tak, jako jsou nyní pošlapána práva majitelů domů. Samozřejmě... a samozřejmě už bude pozdě....

Vyplývá to z teorie ráva jako veřejného statku. Porušení práva vůči jednomu KTERÉMUKOLIV členu společnosti přináší zásadní zhoršení dosupnosti práva a spravedlivosti KTERÉMUKOLIV členu společnosti, respektive VŠEM.
26. 12. 2010 | 12:24

Občan napsal(a):

Paní Samková, jen krátce.

AŽ BUDE v každé běžné třídě JEN 15 dětí a BUDE je učit učitel či učitelka, který NEBUDE MUSET neustále přemýšlet, zda bude mít na zaplacení bežných životních nákladů, a AŽ BUDE ten učitel či učitelka mít takové pravomoci, že budou SMĚT zasahovat proti nekázni účinně, PAK NEBUDEME potřebovat luxusní školy pro pár dětí z populace.

Přeji Vám hrdost na chytrou dceru, ale vězte, že to není nic výjimečného. Naše dcery úspěšně zvládly docela náročné studium, ačkoli prošly peklem (podle Vás) obyčejné základní školy. Jedna vystudovala dvě vysoké najednou a druhá sice jen jednu, ale zato zaměřenou na sociálně vyloučené a zdravotně postižené děti. Proto si nemyslím, že je nám třeba zvláštních škol pro nadané děti a naopak si myslím, že stačí dát běžné škole dostatek prostoru a financí.
26. 12. 2010 | 12:38

Občan napsal(a):

klarasamkova napsal(a):
"Pane Juvele, pletete dohromady hrušky s jabkama a hlavně: víte, kdo je ve vztahu nájemník - majitel ten slabší?? Dám Vám návodnou otázku: ten, ůči němuž je porušováno právo. Ustvní soud vynesl již cca 75 nálezů, že regulace nájemného v tomto státě je PROTIÚSTAVNÍ. A Vy mi tady něco povídáte o ubohých nájemnících hrožených deregulací. Já mluvím o nájemnících, keří již 20 let profitují z protiprávního a protiústavního stavu v této zemi. Takže shrnuto podtrženo: dejte si odchod...
26.12.2010 11:09:20"

Lžete, paní Samková. U advokáta mne to však nikterak nepřekvapuje.
Ústavní soud mnohokrát řekl, že ZPŮSOB, jakým je regulace prováděna, je neústavní. NIKOLI regulace sama. Protože taj e v Evropě zcela běžná a čím vyspělejší evropský stát, tím propracovanější a účinnější systém regulace nájemného.
V pořadu paní Jílkové jsme Vás rovněž viděl a bylo mi z Vás na blití. O to víc, že se mi vybavilo Vaše poměrně nedávné zastupování parazitické famílie Červeňákových z Ústí nad Labem, která porušila všechny myslitelné principy nájemního vztahu.

Jo, a mimochodem - regulace nájemného byla zrušena ke 30. 6. 1993. Od toho nde jsou všechny nově uzavírané nájemní smlouvy běžným smluvním vztahem dvou či více stran.

Takže shrnuto podtrženo - dejte si odchod...
26. 12. 2010 | 12:45

D47 napsal(a):

Tak jsem se právě dozvěděl závažnou věc.
Cituji: "Že regulovaní nájemníci 20 let okrádali majitele domů, protože těm to přikázal stát, to vám oběma a vám obdobným náramně vyhovovalo. Kolik jste si tímhle přišetřili? Statisíce? Bezpochyby...
Zajímalo by mne, jak byste se chovali Vy, kdyby Vám stát přikázal, že musíte třeba jeden pokoj ve svém bytu poskytovat zdarma bezdomovcům - když už jsme u nich.
Pro vás je to nejjednodušší nasadit majitelům domů psí hlavu."

Nevycházím z údivu. Protože předpokládám, že stále ještě jsme právní stát, očekával bych v tom případě řadu trestních stíhání, soudních žalob a v konečné fázi také nespočet odsouzených "regulovaných" nájemníků. Vždyť podle toho, co jsem citoval, se tito lidé nepochybně dopustili trestného činu krádeže.

Nebude to spíše tím, že se tito "regulovaní" nájemníci vůbec ničím neprovinili? Žádný zákon jim totiž až dosud nepřikazoval platit pronajímateli takzvané tržní nájemné.

"nějaké potrhlé nálezy nějakého potrhlého Ústavního soudu"

Tak tady už nemám slov. Moc dobře si toiž vzpomínám na doby, kdy se paní KVS vehementně ucházela o účast v kolegiu jí dnes tolik opovrhovaného Ústavního soudu.

No nic. Pokud si tohle všechno dovolí veřejně napsat právník, ztrácím veškerou naději na jakoukoliv změnu.

Pokud budu napomenut za to, že nepíši k tématu: Tohle u mne prostě přebilo všechny ty řeči o úrovni našeho školství. Jak může vypadat naše školství, když máme takovéto právníky?
26. 12. 2010 | 12:54

juvel napsal(a):

pí. Samková

"Regulovaní nájemníci 2O let okrádali nájemníky domů", v rozčílení píšete nesmysly pí.Samková. Oni tu disproporci způsobili? Oni za to mohou že tato disproporce mezi příjmy a neregulovaným nájemným trvá? Oni mohou za to, že se to 20 let neřeší? Ale je snažší a více se vyplatí tepat ty chudší a slabší.

Mýlíte se, to, na co jsem Vás upozornil se týká tématu, který jste nastolila. Vyzdvihovala jste vliv kulturní úrovně chování finské společnosti, vyzdvihovala jste týmového ducha vzájemné solidarity (bohatých i chudých, nadaných i méně nadaných) ve škole. Dovolil jsem si připomenout, že v otázce deregulace nájmů tyto principy pošlapáváte a prosazujete řešení na úkor chudých a slabých. To je vše. (Přečtěte si ve vlastním profesionálním zájmu rozhovor s oním majorem Armády spásy.)
26. 12. 2010 | 12:58

D47 napsal(a):

Buďme, prosím, v tomto svátečním čase shovívaví.

Co my ostatně můžeme vědět. Třeba si tady paní Klára Samková neVeselá tím napadáním diskutujících řeší nějaké osobní problémy. On jí možná taky nevyšel ten odchod "za hranice všedních dnů" někam do Brusele a to DŽENO už taky jaksi není tím, čím pro ni bývalo ještě nedávno.

Jinak podle mne každá normální ženská se o svátcích věnuje především rodině. Je to přece odjakživa strážkyně krbu a taky (proč si to nepřiznat) skutečná hlava rodiny.
To jen intelektuálky mají o tomto čase nutkavé puzení k vykecávání se na netu.
26. 12. 2010 | 13:19

Tenco napsal(a):

ad juvel
Mě se taky někdy zdá, že jistí/é/ právníci/čky/ mají v oblibě pobíhat tak, aby nebylo zjevné, na které straně pomyslné barikády slušnosti vlastně jsou.

No - hlavně že kape.

Nemusí vždycky pršet.

Stačí když kape.

Veselé a šťastné prožití svátků všem konzistentním právníkům/čkám/, kteří využívají pružnosti práva i k něčemu jinému, než je sex a zasmání.
A ať se jim výchova ratolestí povede dle jejich gusta.
:---()
26. 12. 2010 | 13:39

t... napsal(a):

Jejda jejda tady je zase lidí, kteří neporozuměli (z nejrůznějších důvodů) textu, v důsledku toho přehazují debatu na jiná témata, která si též (z nejrůznějších důvodů) nesprávně vysvětlují, a navrch jsou sprostí(to by nemuseli).

Pokud se někomu styl odpovědí autorky nelíbí, tak by měl popřemýšlet zda se (čirou náhodou) nejedná o odezvu ve stylu poučky "Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá."

Na delší reakci nemám čas, jdu házet sníh.

Tenco,

nejhorší jsou ti právníci, kteří pobíhají po parlamentu, kde se zákony tvoří, přestože jejich právní vzdělání je (mírně řečeno) pochybné.
http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=5961
http://www.youtube.com/watch?v=3L6CPC2_s98

klarasamkova:

Děkuji za článek.
26. 12. 2010 | 13:54

D47 napsal(a):

t...:

Obávám se, že jediný, kdo nepochopil, o co autorce blogu ve skutečnosti jde, jste tady vy.

Přečtěte si, prosím, ten její článek ještě jednou a pro jistotu pomalu. Problematika našeho školství je tam totiž přebita tím, na co jsem už upozornil ve svém prvním vstupu.

Činnost paní KVS nejen jako zdejší blogerky, ale zvláště pak v její profesi advokátky, totiž sleduji už hodně dlouho. Pohříchu musím konstatovat, že paní KVS je jediný zde působící bloger, který otevřeně napadá diskutující. Její neustálé obviňování diskutujících z rasismu je už pověstné.

Mnohem horší je ale její veřejné vystupování v její profesi advokátky. Po vystoupení paní KVS ve zde již zmíněném pořadu "Máte slovo" u paní Jílkové mne napadlo jediné možné zhodnocení jejího projevu: Trhovkyně!

Tímto se omlouvám všem slušným trhovkyním.
26. 12. 2010 | 14:24

Miranda-Escobedo napsal(a):

paní Kláro,
vy nám zde stále připomínáte zjevem, chováním, slovníkem a přístupem pavlačovou drbnu a domovnici. Radši si tu legraci nechte na všední den a neotravujte ve Svátek Boží, vy ho.... Amen.
26. 12. 2010 | 14:30

KAteřina napsal(a):

Nejhorší jsou matky, které jsou přesvědčené, že jejich dítě je, když ne geniální, tak výjimečně nadané, což jim potvrdily i tři kamarádky psycholožky. (Právě teď aspiruje jeden vysokoškolsky vzdělaný psycholog na úplně nejhoršího a nejzmatečnějšího popřevratového ministra školství.) S nadějí můžeme očekávat, že zájem paní Samkové o školství pomine během několika příštích let, kdy její dcera bude dospívat. Naděje, že by tato povrchní a bezcitní osoba povila druhé dítě je mizivá.
26. 12. 2010 | 14:57

klarasamkova napsal(a):

Výborně: takže opět:
v diskusi ani jeden příspěvek k nastolenému tímatu.
Osobní urážky jedna za druhou, když už to nejde jinak, tak tedy tak, že ve "svátečním čase" kecám na netu a nevěnuji se rodině.

Překrucování či spíše vkládání mi výroků do úst, které jsem nenapsala já, ale naopak zdejší diskutující. Viz evidentní pohrdání Ústavním soudem, kterého jsem se nedopustila JÁ,vážený pane D47, ale jistý anonymní juvel. Jeho další úvahy o trestní zodpovědnosti a trestním zákonům svědčí pouze o jeho neznalosti právních pincipů.. ach jo.

Kateřino, dovolovat si osoovat se na mne, jestli poviju nebo nepoviju druhé dítě, to už je skutečně vrchol sprosťárny. Doporučuji Vám, abyste se přidala k MUDr. Romanu Jochovi, poradci pana premiéra pro lidská práva, který "v nadsázce" tvrdil, že volební pávo mají mít pouze ty ženy, které mají děti... jste se svými názory na dobré cestě: nezapomeňte je jít hlásat před centra asistované reprodukce a hlavně je nezapomeňte zdůazňovat našim mužům, z nichž jedna třetina je neplodných...
26. 12. 2010 | 15:07

klarasamkova napsal(a):

Mirando Escobano - jsou tací, co mne považují za drbnu a domovnici, ale zato všichni ví, kdo jsem - na rzdíl od Vás, která se umíte jen zbaběle schovávat za svým nickem.
26. 12. 2010 | 15:08

klarasamkova napsal(a):

D 47: Konkrétně, kdy jsem někoho napadla z rasismu?? Článek - odkaz.... těch článků je přes 80, takže máte o dělat...
26. 12. 2010 | 15:09

Curioushen napsal(a):

klarasamková: Váš článek o školství sedí, díky za něj. Adekvátní reakce na něj se asi nedočkáte, neb většina diskutujících si do zdejších diskusí chodí ublinknout, na tématu ani moc nezáleží. Hezké svátky.
26. 12. 2010 | 15:33

Občan napsal(a):

Tak co ti Červeňákovi, paní advokátko MAJITELŮ BYTOVÝCH DOMŮ???

Nebo snad VAŠI klienti nevybydleli, neužívali BEZ PRÁVNÍHO DŮVODU a NEOPRÁVNĚNĚ znovu nevymohli NÁJEMNÍ byty, jejichž MAJITELEM je město Ústí nad Labem??? Notabene byty s REGULOVANÝM nájemným?????

Jak tuto zvláštní názorovou nekonsistenci vysvětlíte?
26. 12. 2010 | 15:33

D47 napsal(a):

V reakci na tento můj tehdejší příspěvek.
Tady to máte:

JUDr. Klára Veselá - Samková
Paní doktorko, v našem městě žije početná skupina Vietnamců, o něco méně je zde Číňanů. Nevím o tom, že by s nimi byly nějaké problémy. Všechny jejich děti chodí do školy, když nestíhají učení, tak jim rodiče platí doučování. Z těch dětí jednou budou vzdělaní lidé, inženýři, lékaři, kteří budou přínosem pro tuto společnost. Naproti tomu jsou tu příživníci, kteří se chovají přesně naopak. A na které všichni doplácíme. Ty první uznávám, ty druhé nesnáším. Jsem rasista?

A nezlobte se, na nějaké vyhledávání nemám ani čas, ale ani náladu. Pokud si nepamatujete, co jste napsala vy sama, tak v tom případě je mi to opravdu líto.

Ještě hůř jste reagovala na moji poznámku, že mám velké pochybnosti o tom, že si váš pan manžel ten svůj blog napsal sám. Jeho psaný projev se totiž od toho verbálního lišil diametrálně.

Jinak to vystoupení vašeho pana manžela v kecacím pořadu paní Jílkové mám natočené na videu a pouštím si to pokaždé, když si chci zlepšit náladu. Nejen poslechem, ale také pohledem. Zejména na ten jeho postoj s rukou v kapse, zřejmě odkoukaný od tehdejšího premiéra Topolánka.
To ale není nic proti tomu, co jsem slyšel od svých přátel, žijících v Kanadě. Oni ten projev, který tam pronesl účastník vládní delegace pan Veselý, slyšeli na vlastní uši. Jak to komentovali, to zde nebudu uvádět, neboť je to žalovatelné.

Pro příště si, milá paní KVS, raději předem promyslete, co později napíšete a zveřejníte. Ono totiž napsané je také zdokladovatelné.
26. 12. 2010 | 15:39

t... napsal(a):

D47:

Doporučujete mi, abych četl pomalu, ale sám to neděláte. Pokud byste četl pomalu, tak byste si povšiml, že "V" už ve jméně autorky chybí.

"sleduji už hodně dlouho", ale to nevylučuje, že špatně. Byly doby kdy lidé desítky let sledovali planetu, na které žijí, a v důsledku svého sledování byli na přesvědčeni, že chodí po jakési velké placce obklopené vodou. Pokud si někdo troufl tvrdit, že chodí po kouli, tak ho za to ještě upálili.

To mi povězte jak je možné, že taková "trhovkyně" je tak úspěšná u soudů, že tím dokáže uživit nejen sebe, ale ve své advokátní firmě zaměstnává ještě 5 advokátek, 2 právní asistentky a 2 administrativní pracovnice?
http://www.lawyers.cz/czech/nasi-pravnici.html
http://www.lawyers.cz/czech/pravni-asistenti.html
http://www.lawyers.cz/czech/administrativni-pracovnici.html
26. 12. 2010 | 15:41

KAteřina napsal(a):

Psala jsem o naději, ne o právu. Naději pro vás,že byste přestala být tak sebestředná a samolibá, pro vaši starší dceru, i pro to případné další dítě, které by nemuselo mít strach, že by nemělo kde bydlet, nebo že by mu hrozilo, že bude bez elektřiny a bez vody, že by do školy chodilo špinavé a smradlavé, což je pro dítě mnohem větší problém než když se nudí.
26. 12. 2010 | 15:43

Viktor Janiš napsal(a):

Juvelovi:
Mýlíte se hned několikanásobně, pane. Regulovaní nejsou "chudí a slabí". Račte si přečíst studie Martina Luxe ze Sociologického ústavu, dozvíte se mimo jiné i to, že regulovčíci se rekrutují ze všech vrstev společnosti: bohatí i chudí, střední vrstva, Tůma i Křeček. Není jediného důvodu, proč by měla náhodně vybraná skupina starších občanů měla být zvýhodněna proti zbytku společnosti.
Za druhé: snad nikde jinde na světě neexistuje regulace nájmů, která je ekonomická a zároveň i právní. Tedy jako majitel nejenže nemáte právo určit si cenu služby, kterou poskytujete, ale zároveň nemáte ani možnost přestat takové služby poskytovat, tedy nájemníka se zbavit a dát byt třeba svému synovi. Stát tady zásadně omezuje možnost nakládání s vlastním majetkem, a neposkytuje ani kompenzaci, tedy provádí sociální politiku na cizí účet - což je jasně protiústavní.
Jenže vy - nechte mě hádat - bydlíte v regulovaném a náramně vám to vyhovuje, viďte?
26. 12. 2010 | 15:45

juvel napsal(a):

pí Samková:
Vy když popustíte svému temperamentu uzdu bijete kolem sebe hlava nehlava jako sapér Vodička. Můžete mi, prosím, citovat, kde jsem pohrdal Ústavním soudem,(o "nějakých potrhlých nálezech nějakého potrhlého Ústavního soudu" se zmiňujete jen Vy ve svém vstupu ve 12:24:12) nebo kde jsem psal o trestní odpovědnosti a trestních zákonech? Já jsem ve svých vstupech zůstal jen v rovině Vámi proklamovaných ideálů v protikladu k Vašim skutkům, nic více.
26. 12. 2010 | 15:54

Občan napsal(a):

To "t...":
A kdypak se paní Klára toho "Véčka" zbavila? Ještě v r. 2009 jej vehementně prosazovala za ředitele "Agentury pro sociální začleňování" a velice se rozšilovala, když nebyl vybrán( http://www.romea.cz/index.php?id=detail&detail=2007_5640 )
26. 12. 2010 | 15:57

Viktor Janiš napsal(a):

A ještě jednou panu Juvelovi, ad "potrhlé nálezy: Víte, co je to ironie? Ne, ta vodička na okna to není.
26. 12. 2010 | 15:58

Viktor Janiš napsal(a):

Jinak abych přispěl taky něco k tématu: finský přístup ke školství je prima, peníze věnované základnímu školství se jistě vrátí, ale samospasitelné rozhodně není: jak si povšiml přítel Modest Kamojedov, po sociodemografické adjustaci se Finsko i Švédsko za období 2000-2009 ve čtení zhoršilo více než ČR - byť z mnohem lepší výchozí pozice. Viz PISA 2009, volume V, obr. V.2.9
26. 12. 2010 | 16:01

vasja napsal(a):

Já viděl paní Samkovou u Jílkové a naopak se mi líbilo velmi moc, jak tu parazitickou bábu z lidu sejmula. A pěkně výživně:))
26. 12. 2010 | 16:01

t... napsal(a):

Občane,

neumíte na internetu používat vyhledávač?
26. 12. 2010 | 16:05

Občan napsal(a):

Milé "téčko", já na čtení bulváru opravdu nemám čas a nehodlám ani do budoucna jej něčím podobným začít ztrácet. Proto se slušně ptám zjevně informovaného :o)

A právem očekávám slušnou odpověď.
26. 12. 2010 | 16:08

ZAM napsal(a):

Klára Samková:
Podle svého laického nejuristického rozumu se domnívám, že podstata Vašeho článku je komerční propagace. Potřebu specifického přístupu při vzdělávání nadaných dětí - věřte-nevěřte - na vlastní kůži jsem si uvědomil již před půl stoletím. Tehdy ovšem žádné takové školy neexistovaly a obeznalí rodiče svým nadaným dětem sami se snažili umožnit nadstandardní přístup k informacím.
Stránky v odkazu jsem se snažil projít podrobně, mnohé jsou neúplné (výroční zprávy), jiné jsou v přípravě, možná i proto jsem nenašel údaj, který hledám. Platí se v této škole školné? Pokud ano, v jaké výši?
Děkuji předem za odpověď.
26. 12. 2010 | 16:08

D47 napsal(a):

t...:

Nemyslím si, že by paní KVS potřebovala advokáta.
A nezlobte se - v dnešní době, kdy si obyčejný člověk chodí k soudu ne pro spravedlnost, ale pro rozsudek, je poukazování na úspěšnost toho kterého advokáta irelevantní.

Vytýkáte mi, že jsem to já, kdo nečetl pozorně. Přečtěte si tedy, prosím, ještě jednou můj první příspěvek v této diskusi. Nereagoval jsem sice přímo na článek paní KVS, ale za každým slovem si stojím. Píši v něm, že to, co cituji, úplně přebilo veškeré její další povídání.

Abych se přece jen nezpronevěřil danému tématu: V době, kdy je učitel pouhý slouha, vystavený nejen šikaně nadřízených, ale i žáků, kdy je vystaven do role prosebbíka o almužnu v podobě platu, kdy je školství jako takové degradováno na finance za "kus," tedy kdy je veškerá snaha zřizovatele té které školy degradována na pouhou snahu o zabezpečení finančních toků, je jakákoliv naděje na byť jen malou změnu pouhá utopie.
Zaznamenal jsem povzdech jednoho mého známého učitele, že na střední školu, na které on učí, letos přijímali celkem běžně žáky se čtyřkami na vysvědčení. Navíc bez pohovorů, jen aby naplnili stav a tím pádem i pokladnu. Ti studenti přitom už předem vědí, že tu školu bez problémů absolvují a také úspěšně zakončí složením maturitní zkoušky.
Neumím si to vysvětlit jinak, než že tento stávající systém cíleně vychovává blbce s maturitou. Za což ale v tomto konkrétním případě nemůže nikdo z nás, včetně paní KVS.

Jo a ještě k té zkratce jména paní blogerky: Víte, mám ji tak nějak zafixovanou v paměti. Budu ji tedy v té paměti muset změnit na KS.
26. 12. 2010 | 16:12

Občan napsal(a):

Pane Janiši, jste-li to skutečně Vy, pak nejste právník. Kde tedy berete tu jistotu, že máte ve svých výrocích ohledně nájemného pravdu?

Podsouvání něčeho někomu NENÍ ironie (Juvel vs. Samková-Veselá)...
26. 12. 2010 | 16:20

D47 napsal(a):

Občan:

Dík za odkaz.

Sice jsem něco takového tušil, ale nechtělo se mi se tím zatěžovat, natož pak to vyhledávat.
Ony by mi ty názorové veletoče paní blogerky zase až tolik nevadily, kdyby při nich ovšem takzvaně nelítaly třísky.
A když to pak vyústí v přímé napadání diskutujících, to už jdou všechny ohledy stranou.

Takhle také, prosím, berte všechny moje příspěvky na toto téma.
26. 12. 2010 | 16:22

liberál napsal(a):

Než vámi propagovanou finskou školu raději bych děti posílal do škol ve Velké Británii nebo USA. Ty mají podle žebříčků nejvyšší úroveň a prestiž, protože nejsou narozdíl od škol skandinávských tak nespravedlivě rovnostářské.
Takže naše školství bych mířil spíš anglo-americkým směrem než skandinávským)
26. 12. 2010 | 16:37

juvel napsal(a):

Viktor Janiš:
Souhlasím s Vámi, že v regulovaném nájmu bydlí lidé ze všech sociálních vrstev. Ale při sociálně necitlivé deregulaci na to doplatí jen chudší vrstvy a jejich děti. Příčina není v nich, ale v těch, kteří tuto společnost spravují a nebyli za 2O let schopni provést taková opatření, aby byla věc uspokojivě vyřešena. Je smutné, že ve 21.století není ve střední Evropě možné, aby poctivá práce umožnila těm, kteří pracují, mít prostředky na živobytí a bydlení. Poškozeni se cítí i majitelé domů, které pí. Samková hájí, ale její neomalené útoky nesměřují k příčinám tohoto stavu a k těm, kteří ho způsobili, ale napadá zejména chudé v tom smyslu, že oni 20 let okrádali majitele domů. Pochopitelně, je to pro ni bezpečnější a více to vynáší.
Skoro se za to stydím, ale bydlím ve venkovském městě v rodinném domku. Ale vím, že je dost lidí, kteří žijí z ruky do úst a bude to pro ně zlé.
26. 12. 2010 | 16:37

liberál napsal(a):

Ještě přikládám důkaz že university v USA jsou skutečně dobré a to co se o americké školství říká ení zas tak pravda
--------------------------------------------------------------------------------

Tabulka nejlepších univerzit světa v žebříčku ARWU 2007
1. Harvardova univerzita, USA
2. Stanfordova univerzita, USA
3. Kalifornská univerzita – Berkeley, USA
4. Univerzita v Cambridgi, Velká Británie
5. Massachusettský technologický institut, USA
6. Californský technologický institut, USA
7. Columbijská univerzita, USA
8. Princetonská univerzita, USA
9. Chicagská univerzita, USA
10. Oxfordská univerzita, Velká Británie
11. Yaleova univerzita, USA
12. Cornellova univerzita, USA
13. Kalifornská univerzita v Los Angeles, USA
14. Kalifornská univerzita v San Diegu, USA
15. Pennsylvanská univerzita, USA
16. Washingtonská universita v Seattle, USA
17. Wisconsinská univerzita v Madisonu, USA
18. Kalifornská univerzita v San Francisku, USA
19. Univerzita Johnse Hopkinse, USA
20. Tokijská univerzita, Japonsko
...

23. Torontská univerzita, Kanada
27. Švýcarský federální technologický institut, Švýcarsko
39. Univerzita v Paříži 06, Francie
42. Univerzita v Utrechtu, Holandsko
46. Kodaňská univerzita, Dánsko
53.–55. Karolínský institut ve Stockholmu, Švédsko
53.–55. Mnichovská univerzita, Německo
57. Australská národní univerzita (Canberra), Austrálie
64. Hebrejská univerzita v Jeruzalémě, Izrael
69. Univerzita v Oslu, Norsko
73. Helsinská univerzita, Finsko
76. Moskevská státní univerzita. Rusko
102.–150. Národní singapurská univerzita, Singapur, Univerzita v Gentu, Milánská univerzita, Univerzita v Sao Paulu, Národní tchajwanská univerzita, Národní univerzita
v Soulu, Tsinghuaská univerzita v Pekingu, Barcelonská univerzita, Univerzita v Buenos Aires, Národní autonomní mexická univerzita, Vídeňská univerzita
...

203–304. Karlova univerzita, Česko

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/studium.asp?c=A071010_130535_vysokeskoly_bar
26. 12. 2010 | 16:40

t... napsal(a):

D47:

"v dnešní době, kdy si obyčejný člověk chodí k soudu ne pro spravedlnost, ale pro rozsudek, je poukazování na úspěšnost toho kterého advokáta irelevantní."

Myslíte?

Čím je, podle Vás, v dnešní době daná úspěšnost toho kterého advokáta?

Kdo je to ten obyčejný člověk?

"obyčejný člověk chodí k soudu ne pro spravedlnost, ale pro rozsudek"

Neházejte všechny případy a všechny soudce do jednoho pytle.

Je dobré, že diskutujete k tématu článku(předposlední odstavec 26.12.2010 16:12:05).
Občane,

také nečtu bulvár, to chce hledat lépe.

Hodláte založit Výbor pro veřejné blaho? Vaše příspěvky to napovídají.
26. 12. 2010 | 16:44

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, čtu si a vidím, že "agentůra KVS" tady rozjela pěkný karneval. Kdo se chce zůčastnit ??, tak jedině v masce "v duchu karnevalu", každý dostane taneční pořádek, a zpívat písničky, které bude agentůra hrát, a tanečky přesně podle ředitelky agentůry, nástup, pohyb, a kdo se na tom karnevalu nebude chovat jak já nařizuji: dejte si odchod. No "někdo se nám pěkně vodmaskoval hned na začátku karnevalu". Víte, jaká je jediná pomoc??. BOJKOT, bojkot příštího blogu a všech dalších, tudy vede cesta. S bojkotem mám moc dobré zkušenosti na všech frontách. Zkuste, uvidíte, nenechat se vyprovokovat. Pár ....k proradných se najde, co "přilezou", pak se ale vidí, "kdo je kdo". Tužka.
26. 12. 2010 | 16:46

D47 napsal(a):

juvel:

Víte, v čem je největší paradox? Podle mne v tom, že se dnes, po jedenadvaceti letech budování kapitalismu českou cestou, mladí přímo perou o bydlení v těch tehdy tolik opovrhovaných "krrálikárnách." Největší sháňka je po družstevních bytech v panelových domech. Není dne, kdy bych nevyhazoval ze schránky nabídky na odkup bytu za výhodných podmínek. V tomto případě ovšem pouze dekretu na byt, ve kterém bydlíme, protože je to byt družstevní.

Aby snad nedošlo k omylu: My platíme tržní nájem odjakživa. Nejzajímavější na tom je ale to, že to nájemné je víc než přiměřené. Přitom bydlíme v domě, na kterém byly už před pěti roky provedeny veškeré stavební úpravy včetně kompletního zatepení fasády. Před měsícem nám tady namontovali nové eurovýtahy, přičemž většina nákladů byla uhrazena z Fondu oprav. Zvýšení čistého nájemného od Nového roku přitom v našem případě činí celých 133,- Kč!
Horší je to samozřejmě v případě plateb za služby. Což ovšem málokdo rozlišuje a tak dochází ke zbytečným nedorozuměním.

Za zmínku také stojí fakt, že MMR nesplnilo základní podmínku pro výpočet tržního nájemného a to vytvoření takzvané cenové mapy. Podle mluvčí ministerstva to ale nijak nevadí, protože uzavření nájemní smlouvy to nijak neovlivní. Nájemní smlouva je podle ní písemná dohoda dvou rovnocenných subjektů.
Větší blábol jsem už dlouho neslyšel.

Taky by mne zajímalo, co se vlastně postavilo za peníze z dotací EU, které byly primárně určené na výstavbu malometrážních (takzvaných startovacích) bytů. Slyšel jsem že se za tyto peníze stavěly hotely a golfová hřiště. To je ale jistě pomluva. Nebo že by závist "socek?"
26. 12. 2010 | 17:06

juvel napsal(a):

Tužka:
Pane, k bojkotu bych to zase nehnal. Každý jsme nějaký, ke cti pí. Samkové bych dal např. to, že je jedna z mála blogerů, kteří odpovídají a diskutují se čtenáři. Nikdo není úplně černý nebo bílý. Přiznávám, že její blogy čtu se zájmem i pro ten její temperament a ženské vnímání věcí. Navíc považuji existenci těchto blogů a možnost zůčastňovat se diskusí za jeden z mála přínosů současné demokracie.
26. 12. 2010 | 17:11

D47 napsal(a):

t...:

Oslovil jste mne, sluší se tedy odpovědět.

Mám v rodině právníka. Jsem tedy něco jako poučený laik.

Úspěšnost (celková, nebudu to pitvat na advokáty, státní zástupce a soudce) jakéhokoliv jednání u soudu je dána především tím, kolik je ten který klient ochoten takzvaně "pustit."

O rozsudcích našich soudů si může udělat úsudek každý sám. Vy jste zřejmě neslyšel nic o tom, jak člověk, soudem(!!!) uznaný jako viník v případě přijetí úplatku ve výši 43 miliony korun, dostal za tento prokázaný(!!!) trestný čin dva roky odnětí svobody s podmíněným odkladem na pět let a k tomu pokutu ve výši pět mio. Když pominu samu absurditu takovéhoto rozsudku, musím se alespoň pozastavit nad čistým "vývarem" ve výši 35 mio.
Soudce Novák toto svoje rozhodnutí odůvodnil tím, že mu vynesení vyššího trestu nedovoluje zákon!

No nic. Myslete si dál, že žijete v právním státě. Já osobně si to nemyslím ani náhodou.
26. 12. 2010 | 17:30

Tenco napsal(a):

Myslím si, že tenhle blog exaktně i empiricky ukončil liberál.
Ten tomu nasadil totiž korunu Sochy svobody.
Kam se hrabou na Princeton Helsinky nebo Tampere. Neřkuli Oulu.
A těch věcí, co se tam děcka naučí !
Samé praktické záležitosti.
Vezměte třeba Maddofa - tomu stačil rok právnických studií v Brooklynu a dotáh to zatím mnohem dál než Benda s Řápkovou dohromady.
Zatím, říkám. Nešklebte se tak blbě !

A navíc ta finština.
Na burze se s ní moc nedomluvíš, v politice zrovna tak.
Jedině, že by pak mladá Samková vysekávala z bryndy lososy nebo tresky až se přijde na to, že Klaus lže a nad posluchárnámi v Tampere se budou prohánět
čluny s víkendovými rybáři.

Ale na burzu nebo ČEZkou politiku bych to neviděl.
Tam se prohánějí zcela jiní lososi a tresky.
Z Plzně.
Ti se jen tak chytit nedají.
26. 12. 2010 | 17:30

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Juvel, děkuji, pane, sport mne naučil tuto taktiku, máte mou poklonu, jste mírný, uvážlivý, Vaše vstupy byly skutečně na úrovni. To, že paní Klára píše i pod blog, to se mi taky líbí. Trochu jsem záměrně byla provokativní a méně zdvořilá než je mým zvykem, jsem dnes poněkud ostřejší, a to jsem se nepotkala se žádným "ořezávátkem", ta Tužka a úsměv, prosím.
26. 12. 2010 | 17:34

juvel napsal(a):

D47
Máte s problematikou bydlení větší praktické zkušenosti než já. Také ze své praktické zkušenosti s údržbou a výdaji na bydlení v rodinném domku se mi zdá, že požadavky majitelů domů jsou přemrštěné.

Představa, že na trhu jsou partneři vždy rovnocennými subjekty je iluzorní.

Jak je to s výstavbou malometrážních bytů a s dotacemi na ně, to by mohl být jeden z bodů pro protikorupční program naší "protikorupční" koalice, zejména pro VV.

Pí. Samková by měla ale pravdu, že zde diskutujeme mimo rámec námětu.
26. 12. 2010 | 17:43

ZAM napsal(a):

D47:
"trestný čin dva roky odnětí svobody s podmíněným odkladem na pět let a k tomu pokutu ve výši pět mio. Když pominu samu absurditu takovéhoto rozsudku, musím se alespoň pozastavit nad čistým "vývarem" ve výši 35 mio." Fakticky nesprávně, pokuta nezbavuje odsouzeného vrátit ukradenou částku, takže těch 5 mio je navíc. Těžko by je mohl splatit ve vězení, musí je vydělat (snad). Zkonzultujte s právníkem v rodině. ☺
26. 12. 2010 | 17:45

t... napsal(a):

D47:

Už jsem Vám napsal(26.12.2010 16:44:39)

"Neházejte všechny případy a všechny soudce do jednoho pytle."

To stejné platí i pro advokáty a státní zástupce.

Jinak mi podsouváte názory, které nemám, nepsal jsem to.
26. 12. 2010 | 17:56

klarasamkova napsal(a):

Milý Občane, tak já se to pokusím asi tak pomilionté vysvětlit, tu kauzu Červeňákovi:

Tvá teze 1:
Užívali byt bez právního důvodu.
Skutečnost 1: užívali byty na základě platné nájemní smlouvy.

Tvá teze 2:
moji klienti byty vybydleli
Skutečnost 2:
mým klientům byly byty přiděleny tzv."na úpravu vlastním nákladem" ve velmi převelmi špatném technickém stavu.

Tvá teze 3:
NEOPRÁVNĚNĚ znovu vymohli NÁJEMNÍ byty
Skutečnost 3:
Byty dostali zpět na základě práva a frapantních právních pochybení majitele.

Tvá teze 4:
jejichž MAJITELEM je město Ústí nad Labem
Skutečnost 4:
Byty byly města Ústí nad Labem, přes moje snažné prosby, naléhavá doporučení a snahu pomoci městu Ústí v této věci i ke spokojenosti města, byly tyto byty již tuším v roce 1998(??) prodány osobám, označovaným místní romskou komunitou jako cikánští lichváři.

Tvoje teze 5:
Byty mých klientů byly s regulovaným nájemným.
Skutečnost:
Ano - případ se odehrál v roce 1993, kdy jiné byty než s regulovaným nájemným prakticky ani neexistovaly. Po prodeji domu do soukromých rukou platí za 2+1 IV. kategorie, s WC na chodbě a sprchovým koutem v kuchyni, bez služeb holý nájem okolo osmi tisíc... Protože ti nejchudší, platí totiž nejvíc: jinak je nikdo nenechá bydlet a všichni je vyženou na ulici - všichni ti páni podnikatelé se "sociálním nájemným".

Kauza Červeňákovi byla významným varováním o problémech s byty na území České republiky. Kdyby se tenkrát masivně a poprávu jich zastalo na příklad Sdružení na ochranu nájemníků, zdaleka bychom dnes nebyli v situaci, v jaké jsme dnes: v situaci vzájemné nenávisti a obecného bezpráví. Ale kdo by se zastával špinavých cigošů, že ano??
Prosím, pokuste se ochopit, že právo a spravedlnost jsou BEZZÁSLUHOVÉ. Člověk si je nemusí zasloužit, člověk má na právo a spravedlnost NÁROK už z titulu svého lidství...

Můj postoj je v této věci zcela konzistentní: jde mi o dodržování práva.
26. 12. 2010 | 18:03

klarasamkova napsal(a):

Dobrá rada pro D47:

Račižte se prosím up-gradovat. Mým manželem NENÍ pan Ivan Veselý. Což je uvedeno i v mém profilu. Je pravda, že jím dlouhou dobu byl.
Co se kanady týká, doufám, že Vám Vaši přátelé také poreferovali, co tam prováděla paní tehdejší ministryně Stehlíková. Já to zde uvádět nebudu, bylo by to na žalobu na ochranu osobnosti a pochybuji, že by mi to někdo přijel z té Kanady dosvědčit.... ale na to by se nezmohl ani folklorní kroužek z Chánova.
26. 12. 2010 | 18:06

ťulík napsal(a):

paní Samková, nejraději bych Vám dal pusu na čelo. Co říkáte právu v ČR?Jeden soudce prohlásil:"K soudu nechodíme pro spravedl-nost,ale pro rozsudek!"Jedna soudkyně z Prahy se ptala Fremra(předseda mladých konzervativců-klausovců),co říká tomu,že Sokol za 5 minut nepřítomnosti u soudu si účtoval 35.000,-- Kč.Odpověď budoucího právníka(ze ZPzně,asi turbostudent,člen dozorčí rady v Plzeňské plynárenské), pro-hlásil,že je to věc jen těch dvou.Dva se domluví, že jeden druhého zabije a vše je OK. Právo podle pražáků a úspěšných právníků. Nebojte se, jednou se všichni budeme zodpovídat ze svých činů a to v pekle. Proč je to v ČR tak šílené, protože 99% lidí jsou morálně a mravně rozvráceni, samozřejmě vedou lidé z velkých měst.
26. 12. 2010 | 18:07

juvel napsal(a):

Tužka:
Četl jsem zde na blozích od Vás již řadu vstupů a ke své hanbě jsem si nevšiml, že jste ženského rodu. Omlouvám se. Přechválila jste mě.
26. 12. 2010 | 18:07

klarasamkova napsal(a):

Juvele, velmi se Vám omlouvám: měla jsem na mysli příspěvek D47 z 26.12.2010 12:54:06 , který se navážel do mne, že jsem do Ústavního soudu kandidovala a nyní jej "pomlouvám". A že jsem nepodala trestní oznámení..

Je mi velmi líto, promiňte. Příště budu usilovat být pečlivější, diskusi si vytisknout reagovat postupně - ale je to strašná dřina, tak to občas ošvindluju a užiju znmého ctrl.+ C - ctrl + v; nyní jak vidět, blbě. Tímto snímá své blesky z Vaší hlavy a přesměrovávám je na D47. odpusťte.
26. 12. 2010 | 18:14

ZAM napsal(a):

Paní Samková,
budete tak laskava a odpovíte mi na otázky z 26.12.2010 16:08:49? Ommlouvám se za urgenci, mám však v Praze velmi nadaného vnuka dorůstajícího do školního věku. Znovu děkuji předem.
26. 12. 2010 | 18:14

klarasamkova napsal(a):

Ještě Juvele (doufám, že to jste Vy), k tomu srovnání Vietnamců a Romů. Nelze to srovnávat a nikdy to srovánávat nebude možné... je to na douho, ale k pochopení doporučuji přečíst něco málo z Yaloma a jeho existenciální analýzy :-)
26. 12. 2010 | 18:15

ZAM napsal(a):

Dovolím si poznámku: není třeba diskuzi tisknout, stačí si ji duplovaně otevřít v nové záložce.
26. 12. 2010 | 18:17

Duroy napsal(a):

Nu, něco ke školství: Ono paní Samková jste na příkladu své dcery vystihla, aniž jste si uvědomila, hlavní problém našich žáků. Prostě se neučí a učit se nebudou co je nebaví, respektive, učí se jen, to co je baví.
K tomu bydlení: Měla jste štěstí, že jste tak lehce získala byt, který jste za tržních podmínek dobře prodala. Já taktéž.
Pokud ovšem sleduju kauzu byty OKD, tak nevím proč (ale vím), ale je mi těch "parazitů" líto. Vždyť stačilo tak málo, tak málo, např. pracovat ve Vítkovicích, či Nové Huti. :-)
26. 12. 2010 | 18:18

klarasamkova napsal(a):

Téčko a občane: prosím, přečtěte si ten odkaz na serveru Romea, totiž můj dopis, skutečně pořádně: já jsem neplédovala za to, aby byl zvolen ředitelem Agentury můj tehdejší manžel, ale protestovala jsem proti tomu, že se Strana a Vláda opět zachovala klasicky pomnichovsku - o nás bez nás...tedy o Romech bez romů. A řešit romský problém bez nejtěsnějšího sepjetí s Romy, to je prostě blbost, která je doložitelná velmi snadno: zeptejte se na současné výsledky slavné Agentury a je celkem jasno...
26. 12. 2010 | 18:24

D47 napsal(a):

Vezmu to postupně.

juvel:

Měl jsem možnost vyzkoušet obé. V roce 1971 byla pro nás nejdostupnějším řešením vlastního bydlení výstavba rodinného domku svépomocí. Podotýkám, že za velice výhodných podmínek. Nadřeli jsme se sice jako koně, ale bydleli jsme ve svém.
Dnes v tomto rodinném domě bydlí naši mladí. My už pak deset let bydlíme v družstevním bytě.

ZAM:

Už jsem konzultoval.
Mnou zmíněný rozsudek zatím nenabyl právní moci, protože se pan Novák prostřednictvím svého advokáta proti rozsudku odvolal. Nezbývá tedy nic jiného, než si počkat na verdikt soudu vyšší instance.
Promiňte, ale nikde jsem se nedočetl o tom, že by součástí soudního rozhodnutí bylo také propadnutí mnou zmíněných 43 mio.
Nikde jsem taky nenapsal, že házím všechny advokáty a soudce do jednoho pytle.
Ten smajlík na konci vašeho příspěvku je v tomto případě jaksi nadbytečný.

t..:

Platí totéž, co jsem napsal jako odpověď nicku ZAM.
Navíc si nejsem vědom toho, že bych vám cokoliv podsouval. Natož pak názory. Když dovolíte, já si i nadále ponechám vlastní názor a vaše názory ponechám zase vám.
26. 12. 2010 | 18:24

t... napsal(a):

klarasamkova:

Domnívám se, že jsem nepsal nic takového co by mě přiřazovalo k nicku "Občan", odhaduji, že jde asi o přehlédnutí.
26. 12. 2010 | 18:31

klarasamkova napsal(a):

Juvele, K Vašemu příspěvku, kde uvádíte:)BUDUKONTROVAT V TEXTU)

při sociálně necitlivé deregulaci na to doplatí jen chudší vrstvy a jejich děti.
O TOM NENÍ POCHYB - A MYSLÍTE SI, ŽE TO MAJITELE DOMŮ SADISTICKY TĚŠÍ?? TE´D MÁM NA MYSLI PŘEDEVŠÍM ČLENY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MAJITELŮ DOMŮ, COŽ JSOU Z CCA 85% RESTITUENTI, POVĚTŠINOU SAMI NA PRAHU 80TKY - ANEBO NAOPAK 40, PROTOŽE RODIČE ČI PRARODIČE PRÁVĚ ZEMŘELI.
ALE SOCIÁLNÍ POLITIKA JE PROSTĚ POVINNOSTÍ STÁTU, NIKOLIV SOUKROMÝCH OSOB! Z TĚCH 75TI NÁLEZŮ ÚSTAVNÍHO SOUDU TO ÚSTAVNÍ SOUD OCITOVAL ASI 15X... BOHUŽEL, NAŠIM ZÁKONODÁRNÝM BOBÁNKŮM O NEDOŠLO, RESPEKTIVE, PROČ BY SI PŘIDĚLÁVALI VRÁSKY, ŽE?

Příčina není v nich, ale v těch, kteří tuto společnost spravují a nebyli za 2O let schopni provést taková opatření, aby byla věc uspokojivě vyřešena.
NAPROSTÝ SOUHLAS: A PO TĚCH DVACETI LETECH JSEM PŘESVĚDČENA, ŽE ZA TÍM NEREGULOVÁNÍMBYLO NĚCO VÍCE, NEŽ PROSTÁ NEVŮLE: BYL TO NORMÁLNÍ IDEOLOGICKÝ ZÁPAS NOVÝCH PRIVTIZÉRSKÝCH ZLATOKOPŮ SE STARÝMI TRADIČNÍMI VRSTVAMI SPOLEČNOSTI. tĚM BYLO NUTNO ZABRÁNIT PŘIJÍT K EKONOMICKÉ NEZÁVISLOSTI, PROTOŽE JINAK, NEDAJ BOŽE, BY SE MOHLI ZAČÍT STARAT I O POLITIKU A VYLÍT TY BARONY DANGLARY OD JEJICH ZLATÝCH KORÝTEK...
Je smutné, že ve 21.století není ve střední Evropě možné, aby poctivá práce umožnila těm, kteří pracují, mít prostředky na živobytí a bydlení.
JSEM PŘESVĚDČENA, ŽE JE O MOŽNÉ. DNEŠNÍ NÁJMY JSOU NESMYSLNĚ VYSOKÉ PRÁVĚ KVŮLI UMĚLE DRŽENÉ REGULACI.. A TA JE DRŽENA, PROTOŽE UMĚLE NENÍ PŘIPRAVENA SOCIÁLNÍ SÍŤ.

Poškozeni se cítí i majitelé domů, které pí. Samková hájí,
HÁJÍM JE NE PROTO, ŽE SE "CÍTÍ BÝT POŠKOZENI", ALE PROTO, ŽE JSOU.

ale její neomalené útoky nesměřují k příčinám tohoto stavu
NEVÍTE, KOLIKRÁT JSEM S KÝM MLUVILA, A P R O S I L A. KUPODIVU ZCELA NEJUPŘIMNĚJŠÍ A NEJREALISTIČTĚJŠÍ BYL JIŘÍ PAROUBEK V DOBĚ, KDY BYL PREMIÉREM. ŘEKL MI ZCELA OTEVŘENĚ: PANÍ DOKTORKO, TOHLE SI SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE NA FÁNGLI DÁT NEMŮŽE". MYSLÍM, ŽE MOHLA. MYSLÍM, ŽE TO BYLA ONA, KDO SE MĚLA O SVOJI ČLENSKOU ZÁKLADNU, O SVOJE VOLIČE, POSTARAT ZEJMÉNA.
VYKAŠLALA SE NA NĚ.

a k těm, kteří ho způsobili,
REGISTRUJETE, PROSÍM, ŽE JSEM SOUKROMÁ OSOBA S NULOVÝM POLITICKÝM VLIVEM, ŽE ANO???

ale napadá zejména chudé v tom smyslu, že oni 20 let okrádali majitele domů.
BYLI I TAKOVÍ, KTEŘÍ PŘIŠLI A DOMLUVILI SE. A JESTLI SI MYSLÍTE, ŽE TO MAJITELÉ NEOCENILI, OCENILI.. ALE TO JSOU PŘÍPADY, KTERÉ NESEDÍ DO ANTAGONISTICKÝCH PROHLÁŠENÍ, KTERÁ SE TADY STÁLE DEKLARUJÍ A UMĚLE PŘIŽIVUJÍ.

Pochopitelně, je to pro ni bezpečnější a více to vynáší.
ACH JO.. UŽ ZASE.... PROSÍM -DRŽME SE FAKTŮ, ANO?
26. 12. 2010 | 18:36

t... napsal(a):

D47:

"v dnešní době, kdy si obyčejný člověk chodí k soudu ne pro spravedlnost, ale pro rozsudek, je poukazování na úspěšnost toho kterého advokáta irelevantní."

Paušální tvrzení, z něho vyplývající házení všech aktérů do jednoho pytle.
26. 12. 2010 | 18:39

ZAM napsal(a):

D47:
Propadnutí neoprávněně nabyté věci pokud vím bývá vždy součástí rozsudku a často postihuje nevinné lidi, např. kupce kradených automobilů, kteří je v dobré víře koupili od obchodníka. Každopádně pokuta je samostatný druh trestu a není součástí náhrady škody. Doufám, že paní advokátka i přes nelásku, kterou ke mně chová, tuto věc upřesní.
"Nikde jsem taky nenapsal, že házím všechny advokáty a soudce do jednoho pytle." Nic takového jsem netvrdil.
26. 12. 2010 | 18:41

klarasamkova napsal(a):

Tužko: s tím bojkotem. Máme zřejmě stejná hnutí mysli. Nikdo ze dejších diskutérů nebere v potaz, že já vlastně žádné psát nemusím. Že je píši proto, že mi jde o sdělení nějaké informace, kterou považuji za důležitou a eventuálně prospěšnou i pro ostatní. Nejsem proti věcné kritice, naopak - protože jen ta může přinést zpětnou vazbu a tudíž zlepšení - rozuměj, moje zlepšení...
Ale nejsem povinována zde si stále stírat z obličeje plivance, kterými jsem častována.
Nejsem povinna si nechat zde vše líbit jen proto, že jsem já vystoupila neanonymně na podstavec tak, že do mne mohou všichni ze své anonymity řezat. A že chci, aby se diskutovalo k věci a bez osobních invektiv?? Jak to, že to vůbec musím chtít?? Jak to, že to je vůbec téma? Jak to, že to není samozřejmé??
Po dnešním dnu jsem panu Stejskalovi napsala, aby odebral moje jméno ze stavu blogujících. Už v tom nechci pokračovat. Takže do bojkotu jít nemusíte: už nebude bojkotovat koho. Toto je můj poslední blog na aktuálně.
26. 12. 2010 | 18:42

klarasamkova napsal(a):

ZAM - velmi se omlouvám. Měsíční školné je, pokud je mi známo, cca 3.100,- Kč měsíčně. Stránky jsou skutečně ve výstavbě, ale e-maily na nich uvedené fungují a jistě se dočkáte pomptní odpovědi. Ať Vám vnuk oste pro radost...
26. 12. 2010 | 18:44

klarasamkova napsal(a):

ZAM - velmi se omlouvám. Měsíční školné je, pokud je mi známo, cca 3.100,- Kč měsíčně. Stránky jsou skutečně ve výstavbě, ale e-maily na nich uvedené fungují a jistě se dočkáte pomptní odpovědi. Ať Vám vnuk roste pro radost...
26. 12. 2010 | 18:45

mb napsal(a):

úroveň školství ... vzpomínám dřevní doby ... asi 90. léta ... kdy se hovořilo o tom že školství je podfinancované ...

Klaus prohlásil: když se to učitelum nelíbí, ať jdou dělat něco jiného ....

No ...

spousta dobrých, lepších, schopných / schopnějších učitelů skutečně odešla dělat něco jiného neb ze svého platu nedokázali uživit své rodiny ...

Asi tak ...

do školství ve finsku jdou špičky ... / finové ovšem pro ně připraví podmínky .... /

podíl českého hdp vynakládaného na školství .... podíl českého hdp vynakládaného na školství ...

dlouho české školství produkovalo průměr s výrazně podprůměrným podílem vydávaným na školství ze států oecd ... ( asi nejméně spolu se slovenskem a bulharskem ... )

jde nám o to zlepšit školství ??

nalejme do něj peníze a vyžadujme kvalitu ...

pomáhejme metodicky učitelům, školme je a vyžadujme kvalitu ...

vyžadujme přátelské prostředí ve třídách a sborovnách ...

S Klausem to nepůjde ... pokud se vám milí učitelé nelíbí jaký máte plat, běžte dělat něco jiného ...

takto ovšem (s tímto přístupem) tu kvalitu nedoženeme

nedostává se finů ...

Korupce ??? / drobil , Klaus, nečas a spol..... / to jo ...

Kvalitní školství ???

To ne ..... our choice ....
26. 12. 2010 | 18:45

mb napsal(a):

v te druhe vete melo zaznít podíl finského hdp vynakládaného na školství ....
26. 12. 2010 | 18:46

D47 napsal(a):

KS:

Citace:

Dobrá rada pro D47:

Račižte se prosím up-gradovat. Mým manželem NENÍ pan Ivan Veselý. Což je uvedeno i v mém profilu. Je pravda, že jím dlouhou dobu byl.

Už jsem up-gradoval.
Nějak mi to ale neštymuje s tím, co jste tady předváděla ještě nedávno, když si kdokoliv dovolil cokoliv připodotknout k projevu vašeho tehdejšího manžela.
Nu což, změna je život.

To, co předváděl pan Veselý jakožto člen vládní delegace v Kanadě, mám samozřejmě pouze zprostředkovaně. Poté, co jsem jej viděl a slyšel v ČT v pořadu "Máte slovo", si ty reakce zúčastněných dovedu představit docela živě.

Ten příspěvek, na základě kterého jste mne tady před časem nařkla z rasismu, jsem sem pastnul já.
To, že srovnávám nesrovnatelné, neberu.

Už jsem to taky jednou psal: "Můžu přivést koně k napajedlu, nemohu ho ale donutit, aby pil."

A ještě přidám jeden citát: "Chceš-li nasytit člověka na jeden den, dej mu rybu. Chceš-li ho nasytit na celý život, nauč ho chytat ryby."
Co ale s těmi, kteří se učit chytat ryby prostě nechtějí a místo toho jen dál vyžadují přísun dalších ryb?

Abych se ale přece jen věnoval tématu článku: Základem všeho je vzdělanost. Na příkladu těch mnou vzpomínaných Vietnamců a Číňanů jsem chtěl pouze ukázat, že to jde. Musí se ale chtít.
Tady vidím největší problém v tom, že zákony v této zemi neplatí pro všechny stejně. Dokud tady bude tato zjevná disproporce, tak se tohoto problému nezbavíme.
Tohle ale není v žádném případě problém takzvané majority!
26. 12. 2010 | 18:47

klarasamkova napsal(a):

D47
Úspěšnost (celková, nebudu to pitvat na advokáty, státní zástupce a soudce) jakéhokoliv jednání u soudu je dána především tím, kolik je ten který klient ochoten takzvaně "pustit."
...PRÁVĚ TEĎ JSEM OMDLELA...

Ne, já si vůbec nedělám po dvaceti letech iluze o stvu práva na českých vodách. Ale TAKHLE to prostě není. Není, NENÍ.
26. 12. 2010 | 18:51

D47 napsal(a):

klarasamkova:

Jen malá poznámečka:

Používání kapitálek v psaném textu neukazuje na zrovna velkou sebedůvěru autora.
Navíc se to dá jen obtížně číst.

Možná je to ale jen tím, že jsem jako penzista zkrátka staromilec a už si nemíním zvykat na nový styl.
Každopádně mne ale zarazilo to, že Ministerstvo školství v nových učebních osnovách vážně uvažuje o zrušení psaní obyčejnou latinkou a místo toho hodlá uvést do praxe psaní tiskacími písmeny. Pro mladé to prý bude zjednodušení, oni jsou stejně zvyklí tak psát tisknutím kláves na svém mobilu při vytváření SMS zpráv.

Já už jsem se rozhodl, že to nějak přežiji.
26. 12. 2010 | 18:59

PatientO.T. napsal(a):

2 mb:

Na tuhle radu nejlepšího českého lyžaře, ekonoma, tenisty, státníka, basketbalisty, filosofa, klimatologa, spisovatele, cestovatele, etc., etc., si dobře vzpomínám. Rovněž si vzpomínám na geniální radu geniálního (soudem uznaného) grázla Dyby: "Pokud mají lékaři dojem, že jsou málo placeni, musí si sehnat druhé zaměstnání..."
Divím se, že Dybův nápad ještě nikdo neoprášil.
26. 12. 2010 | 19:05

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Juvel, děkuji, není třeba se omlouvat, ono se to špatně rozlišuje, mívám ten samý problém. Tužka.
26. 12. 2010 | 19:05

Tenco napsal(a):

e najít dohodu s majiteli nemovitostí co se týče úklidu chodníků, a na ten úklid se vykašle, tak tedy stejná svoloč nebyla schopná najít řešení v oblasti deregulací nájemného.
O cenových mapách se mluví od poloviny 90. let. Například.
Kdyby se deregulovalo od r. 1995 tempem 5 procentních bodů nad inflací, tak mohl být klid.
Například.

Ale je to brek nad rozlitým mlíkem.

Asi ale těžko někdo může po majitelích domů chtít, aby "deregulovali" mírnějším tempem než Bakala.
To by jaksi šlo mimo logiku i ekonomiku.

Takže přichystejte si portmonky.

Jedééééme z kopce..
Nebo - budeme tlačit do kopce ?

Ještě jedna kalouskovina nás ale čeká. Asi jako dárek pod příští tannenbaum.
Několikanásobné zvýšení nemovitosti.
Troufám si říct, že Mr. Bakala , coby sponzor TOP 09 jistě ví, jakých parametrů bude.
A tak zvyšuje tak, jak zvyšuje.

To, co dělá svoloč u moci - a jak to krásně autorka přirovnala k tomu Danglárovi /A. Dumas promine za přepis/ jsou permanentní reformy.
Ve svém důsledku znamenají nejistotu.
Pro spotřebitele, ale i investory a podnikatele.
/Možná jsou rájem pro advokáty. :((/

Permanentní reformy musí dělat svoloč proto, protože je každá předchozí reforma nepovedená a dále proto, že i následující reformu provádí svoloč.

Je to v podstatě velmi jednoduché perpetum mobile a generátor stále nových úřadů a nových penězovodů.
Je řiveno daňovými poplatníky a tak jako by zdánlivě nic nestálo.

Stojí.

Prachy i životní energii.

Tak, ulevil jsem si a můžu si pustit písničku, ne ?

I pro paní Samkovou a její dceru studující finštinu :

http://www.youtube.com/watch?v=0X1SOZrGjgI&feature=related

:)))
26. 12. 2010 | 19:07

t... napsal(a):

klarasamkova:

Kláro,

to je škoda. Přečetlo asi 900 čtenářů, kvůli několika čtenářům, kteří nerozuměli a navíc se neumí chovat slušně? Vždy se najde někdo takový, všude. Ostatní Vás mají rádi, jen se někdy bojí se Vás zastat, aby také nebyli nakopnuti. Vzpomeňte na hvězdáře, kteří si kdysi odvážili tvrdit, že je Země kulatá.

Dříve jsem tu psal pod jménem, sprostota některých diskutujících mě od toho odradila, nejen to, další by nebylo vhodné, abych popisoval veřejně.

Chápu Vás, zvláště o Vánocích se něco takového špatně snáší.

Můj příspěvek(26.12.2010 18:31:36) jste zaregistrovala?
26. 12. 2010 | 19:08

Tenco napsal(a):

Klára Samková
Urážlivé jsou ošklivé staré baby a impotentní pupkatí chlapi.
Tak koukejte svoje slova o tom posledním blogu vzít zpět.

Nebo uvidíte.
26. 12. 2010 | 19:10

D47 napsal(a):

klarasamkova:

Doufám, že jste se už probrala z mrákot.

Takhle to totiž je. A ve skutečnosti je to ještě mnohem horší. Co myslíte, proč asi tak dobří advokáti radí svým klientům, aby v žádném případě nepřikládali ke spisům originální dokumenty a raději vydali něco peněz navíc za notářsky ověřené kopie?
Takhle totiž přišel jeden můj známý doslova o všechno. Ty originál dokumenty se během času (a putování spisu od jedné soudní instance ke druhé) jednoduše ztratily a už se nikdy nenašly.

Víte, nemíním se s vámi tady dohadovat. Tohle je totiž vaše parketa a já, jak už jsem zde ostatně uvedl, jsem jen poučený laik.

Jistě pochopíte, když se v žádném případě nenechám dotlačit ke konkrétnímu vyjádření ke konkrétnímu případu. Jsem totiž v takzvané důkazní nouzi a tak by to taky mohlo mít pro mne nedozírné následky. Zůstanu tedy i nadále pouze u vyjadřování vlastních názorů.
To snad zatím není trestné. Nebo že by už ano?
26. 12. 2010 | 19:12

Tenco napsal(a):

Jééé: Mám tam chyb jak...
"několikanásobné zvýšení daně z nemovitosti"

/opravovat úvod se mi nechce, tak si to domyslete, beztak nemáte dneska co na práci.../

:))
26. 12. 2010 | 19:12

Miranda-Escobedo napsal(a):

paní Kláro,
jsou věci, které nezměníte, ani když si třikrát dupnete, převrátíte židli a budete ječet na monitor. Proč vlastně otravujete Vánoce všem s tak hloupým blogem, když nevíte, kam to povede a čeho tím docílíte. Vy jste prostě jen vystrčila paži do proudu v řece Rio Negro mezi piranhy. Je známo, že inteligentní lidé jsou o piranhách obeznámeni předem. Z vaší paže vám ani z pohody Vánoc nám tak nic nezůstalo. Skutečně sem již nepište, bude to tak pro všechny lepší. Vaší sebestředné arogantnosti již bylo dost.
26. 12. 2010 | 19:20

Daňový poplatník napsal(a):

To Klarára Samková:
tak nějak mi ten Váš blog připomíná proslovy a činy bývalé ministryně školství Petry Buzkové, která v obecné poloze bojovala za integraci méně talentovaných dětí s těmi bystřejšími, cikánskými s bílými, a když došlo na její vlastní dítě, tak jej upíchla do elitních soukromých škol.
Jakže je to o tom kázání vody, a pití vína?
26. 12. 2010 | 19:22

t... napsal(a):

Miranda-Escobedo:

Mluvte laskavě jen za sebe, pro všechny to lepší nebude, např. pro mě ne.

Jinak sebestřednou arogantnost tu předvádíte Vy. Nikdo Vás nenutil tento blog číst, takže si ty urážky nechte.
26. 12. 2010 | 19:29

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro paní Kláru, děkuji, máte naprostou pravdu a naprosté právo udělat, co zamýšlíte. Dobrovolně jste se rozhodla psát, dobrovolně přestanete. Jakmile se někdo rozhodne, sám si vylézt na podstavec, prostě musí počítat s tím, že na něj bude víc vidět a že si občas někdo všimne, jak je to s tím "spodním prádlem", prostě, jak stojíte na podstavci, tak je na "spoďáry" víc vidět. Tahle Vaše věta,... dejte si odchod, by se mi sem moc hodila v jiné verzi...Některá slova a věty se stávají "dvojsečnou zbraní" a i některý "právnický jazyk " nepostřehne hned jejich dvojí ostří, no chybami se je dobré učit a poučit. Bylo mi ctí, že jsem se mohla s Vámi na tomto "hřišti" potkat, nebo utkat,?? utkat ne,... bylo to moc krátké na utkání. Do nového roku přeji Vám i Vaší dceři vše dobré. Tužka.
26. 12. 2010 | 19:32

D47 napsal(a):

Tenco:

Když ono toho je ale mnohem víc. A souvisí to právě s obecnou vzdělaností národa a tím pádem i s uvědoměním si svých práv.

Musím se smát, to když si čtu příspěvky mladých svazáků o tom, že štědré sociální dávky tady zavedl "socan" Zdeněk Škromach. Slýchám to i ve svém okolí. Marně se těm nešťastníkům snažím vysvětlit, že tyto štědré sociální dávky zde zavedl už na začátku devadesátých let minulého století jistý pan Jindřich Vodička (ODS), takto ministr práce a sociálních věcí v Klausově vládě. Že se tak stalo s požehnáním nejlepšího ekonoma všech dob, je nabíledni.
Proč se ale tak stalo: Nikolivěk proto, aby propuštění dělníci nespadli do takzvané sociální sítě, nýbrž proto, aby ředitelé dosud státních podniků nikterak netratili. Tito ředitelé odcházeli před privatizací těchto státních podniků vybaveni "zlatými padáky" v řádu milionů a ihned se šli zaregistrovat na Úřady práce, kde začali prakticky okamžitě pobírat podporu v "nezaměstnanosti" v řádech desetitisíců.

Takovýchto případů neuvědomování si věcí v souvislostech bych zde samozřejmě mohl uvést mnohem víc. Omezím se ale jen na opakování toho, co jsem uvedl už nahoře. Totiž na to, že všechno souvisí se vším. V tomto konkrétním případě nejvíc se zoufalou nevědomostí, kterou pozoruji u většiny spoluobčanů.

Tady taky vidím hlavní vinu a konečný důsledek toho "odezdikezdismu" v našem školství za posledních jedenadvacet let.
26. 12. 2010 | 19:39

Tenco napsal(a):

D 47
Asi máte pravdu.
Mě dneska už ale nenapadá nic originálního, co bych napsal.

Mějte se.
26. 12. 2010 | 19:53

D47 napsal(a):

Tenco:

Zdravím též a přeji dobrou noc. Hlavně vám ale přeji, abyste si i nadále zachoval dobrou mysl a pevné nervy.

I když, kdo ví. Po přečtení tohoto článku se vám asi moc dobře spát nebude.

http://ekonom.ihned.cz/c1-48984500-v-chemapolu-nechal-dluh-17-miliard-nyni-chce-vaclav-junek-zakazky-v-lesich-cr
26. 12. 2010 | 20:06

mia napsal(a):

Dobrý večer, díky za blog,sice nejsem pražská,ale stejně je dobré vědět,kdo je s jakou školou spokojen - každá matka,tedy i já, pokud je rozumná, řeší pro své děti nejvyšší možnou míru vzdělání.
Nevím jak ostatní diskutující,ale já dám většinou na osobní zkušenost,nikolivěk na reklamu atp. Pokud mi člověk,kterého si vážím a má na danou věc podobný názor, řekne, že tam a tam je spokojen,beru to jako bernou minci.
U nás je situace se školou tristní a vzhledem k tomu, že moje dítě je "nestandardní", velmi se obávám nástupu do školy.
Škoda, že chcete skončit zde na blozích,vaše příspěvky patřily vždy k nejčtenějším, měly jiskru a vždy jistou dávku kontroverze,čímž byly velmi zajímavé a nutily nás o věcech přemýšlet.Prosím,rozmyslete se, my na mateřské máme malou možnost vyžití ;-), těch žen sem moc nepřispívá a chlapi sotva budou psát o tom,kde jsou jejich děti spokojené.
26. 12. 2010 | 20:09

LEVAK napsal(a):

Vážená paní doktor co kdyby jsme si vzali vzor z chovatelů psů a začali šlechtit?Nebo třeba podle Hitlera,který chtěl aby jen část českého národ uměla číst a psát ten větší zbytek by byl na práci.
PS:za mých časů chodili s námi do školy ještě tzv. "propadlíci" a nijak nám to nevadilo a ani neuškodilo!
26. 12. 2010 | 20:22

Tenco napsal(a):

D 47
Tenhle je neškodný. Vždyť je to jen takový podnikatelský
dinosaurus. S tím si dozajista John poradí.

A že kšeftuje s Lesy ČR ?
Ale - to je už přeci ošetřeno tím, že Drobil už v nich nesedí, není už ani ministrem a tak vůbec.

Já si myslím, že děláte z velblouda komá....ehmm...tedy , že ten Junek asi vydělává na těch 17 miliard dluhů.
Já to jeho věřitelům přeju.
Ať je jim vydělá.

Jedinou obavu mám - tak jak znám ty lidí kolem něj a ho samotného.
Abych nemusel na houby jezdit pouze do pěstírny.
Tedy - aby bylo kam jezdit.

Chemie, lesy, dluhy, Junek, Kalousek, Drobil, ODS, TOP 09 ...to není dobrý gulášek pro houbaře.
Ten , být Johnem a houbařit, bych moc dlouho ležet raději nenechával.

:---()
26. 12. 2010 | 20:22

Miranda-Escobedo napsal(a):

t...
jedno písmeno není nic, jedno písmeno je nikdo. Tak se písmeno schovej ke Kláře, možná jí zase nějaké chybí...

Vaše starost není náš problém, Klára může kydat hnůj s vámi. Bylo by to poprvé, co by dělala smysluplnou práci. Bohužel, je smolné, že i vy to jen imitujete.
26. 12. 2010 | 20:40

D47 napsal(a):

Tenco:

Jsem rád, že to berete sportovně.

Přece si ještě pamatujete ten slavný výrok nejlepšího ekonoma (a taky klimatologa a bůhvíco ještě) v tom smyslu, že faul prostě není faul v případě, že ten faul nevidí rozhodčí.

Nebojte, já už to nějak přežiji. Přinejhorším to vyřeším tím, že jednoduše umřu. Jen to pomyšlení, že svoje potomky zanechám tady, tedy v zemi, kde jim nebude patřit vůbec nic a kde budou nejen prosit cizáky o práci za směšnou almužnu, ale kde budou platit jako mourovatí prakticky za všechno, mi ten klid kazí. Navíc to nutné pro obyčejné přežití budou platit nadnárodním společnostem a místním šíbrům.

Nikdy bych si totiž nepomyslel, že tenhle stát (reprezentovaný v převážné míře převlečenými komunisty) rozprodá prakticky za šušňu z nosu strategické podniky a hlavně zdroje nerostných surovin včetně zdrojů a distribučních sítí pitné vody. Přitom se tohle všechno dělo za frenetického potlesku vybraných jedinců a odevzdaného přihlížení té "mlčící většiny." Běda, když jste se odvážil veřejně prohlásit, že král je ve skutečnosti nahý. To jste okamžitě dostal nálepku "zastánce starých pořádků." To ale v lepším případě, v tom horším případě jste také mohl skončit i u soudu.

Nebojte, až moc dobře vím, o čem mluvím.

Nejprve jsem pojal úmysl zveřejnit zde svoji kontaktní mailovou adresu, leč po zralé úvaze tak neučiním. Státní kobyla totiž začíná až nepříjemně kopat. A já už přece jen chci mít na stará kolena klid.
26. 12. 2010 | 20:42

vasja napsal(a):

Pani doktor, přece Vás tyhle socky nemůžou rozhodit....
26. 12. 2010 | 21:12

mb napsal(a):

to patient o. t. .... njn ...

hle / hele ... kdyz tu klare vesele samkove .... pisou lidi ... icoviny ...

tak na to reaguje ...

a když nekdo napise neco ke skolstvi (a potopí u toho Klause - aspon obrazně :-)) tak to prejde blahosklonnym mlčenim :-))

jinak ... se nedostava seveřanů / finů no ...

zdravím ....
26. 12. 2010 | 21:18

Deny napsal(a):

A znáte toto rčení:
Proč si platit drahé advokáty, když si můžete zaplatit levného soudce :-)

Přeji hodně sil. Lepší to už nebude, pokud nevezmeme např. vidle do rukou a tu svoloč z Hradu a parlamentu nevykydáme.
26. 12. 2010 | 21:39

gaia napsal(a):

Pražáci si myslí, že praha je pupek světa.
Ale není, bydlí tam jen 10% obyvatel tohoto státu a co platí v Praze je jinam nepřenositelné.

Takže jsme se dozvěděli, že dcerka má problémy s přizpůsobivostí a chodí do soukromé školy, za kterou autorka platí asi 30% toho, co si vydělávají lidé mimo Prahu.

Takže nepřenositelné do zbytku republiky a pro 90% plebsu.
26. 12. 2010 | 21:39

Deny napsal(a):

Pozn. Výše mnou napsané bylo určeno zejména pro nick D 47
26. 12. 2010 | 21:40

gaia napsal(a):

Praha opravuji
26. 12. 2010 | 21:40

Skogen napsal(a):

Například toto jsou stránky výborné státní základní školy z městysu: http://www.zs-myto.cz/ ,školy, která se obejde bez školného a bez tučného sponzoringu, která však má velmi dobré vybavení a pořádá pro děti řadu akcí. Rozhodně o ní nelze říct, že by nedokázala konkurovat příjmově přemlsaným soukromým školám. Má dobrého ředitele a odpovědného zřizovatele - to je alfou a omegou úspěchu.
26. 12. 2010 | 21:45

D47 napsal(a):

vasja:

Ani nevíte, jak moc vám závidím.

Jednoduchý člověk má zkrátka jednoduchý život. Stačí mu ukázat, kdo že za to všechno může a máme vystaráno.

Vám kdysi řekli, že za všechno zlé můžou "socky." Víte vy vůbec, kdo nebo co ta vaše "socka" vlastně je? Jestli mi budete tvrdit, že jsou to "levouni," tedy podle příručky Mladých konzervativců lidé s IQ nižším než 80, pracující kvůli nízké kvalifikaci za minimální mzdu, budete se šeredně mýlit.

Ta vaše "socka" může totiž být klidně člověk s příjmem nad padesát tisíc měsíčně. Pokud si takovýto jedinec vezme například hypotéku na dům v domnění, že takovýto příjem bude mít stále a tak tu hypotéku (uzavřenou na dlouhé roky dopředu) bez problémů splatí, k tomu si zvykne na život na vysoké noze a pak jednoduše ztratí práci, případně mu z různých důvodů krachne podnikání, je z něj "socka" cobydup.

Abyste to líp pochopil, vyložím vám to polopaticky. Představte si, že ztratíte lukrativní (výnosné) zaměstnání, nebo že vám krachne podnikání. Vy jste přitom zcela nerozvážně (v lepších časech) uzavřel hypotéční smlouvu a navíc jste si nabral spoustu půjček na všechno možné, protože jste se chtěl vyrovnat těm "úspěšným." Vznikl vám tím závazek pravidelného hrazení mandatorních (nutných) výdajů. V případě, že tyto mandatorní (nutné) měsíční výdaje přesáhnou výši vašeho měsíčního příjmu a pokud máte minimální finanční rezervy, případně nemáte rezervy žádné, je z vás "socka" natošup.

Nevím, jestli jste zaznamenal informaci, že za poklesem cen nemovitostí je také to, že se banky ve stále větší míře uchylují k dražbám novostaveb, jejichž majitelé nejsou skutečnými majiteli, ale jsou pouhými hypotékáři. Protože za tu hypotéku (uzavřenou nezřídka na třicet let dopředu) ručí bance právě tou novostavbou.
Přitom takovýto jedinec přijde nejen o dům, ale také o všechny peníze, které až dosud zaplatil ve formě splátek dané hypotéky.

Nevím, jak dalece jste to pochopil. Pro jistotu si to, co jsem teď napsal, přečtěte raději dvakrát.

Všem diskutujícím a čtenářům, hlavně pak autorce tohoto blogu paní Kláře Samkové, se tímto moc omlouvám za to, že právě tenhle můj příspěvek není k tématu článku. Mne ale iritují všechny ty jednověté výkřiky těch rádoby pravičáků a zde přítomného nicku vasja obzvláště.

Přeji všem dobrou a spokojenou sváteční noc.
26. 12. 2010 | 21:48

vasja napsal(a):

D47 napsal(a):
vasja:

Ani nevíte, jak moc vám závidím.

Jednoduchý člověk má zkrátka jednoduchý život......
-------------------------------------------

No to víte že jo. Mi stačí mít čuch na ty, kerejm teče závist i ušima.
26. 12. 2010 | 21:59

D47 napsal(a):

Deny:

Zřejmě také máte povědomí o tom, jak to tady ve skutečnosti chodí.

Promiňte, ale se mnou už v případě jakékoliv rebélie počítat nemůžete. Já už mám svoje odbojováno. Navíc v době, kdy i za pitomý leták hrozilo reálně pár let natvrdo. O to víc mne teď štvou všichni ti dnešní hrdinové.
Já jim to ale nevyčítám. Když ono je to tak snadné rebelovat v době, kdy už se to smí a nic jim za to nehrozí.

Hlavně jim ale vůbec nezávidím. Zejména pak těm mladým, kteří si stále ještě myslí, že zaměstnavateli při přijímacím pohovoru hodí na stůl maturitní vysvědčení a bude s nimi okamžitě uzavřená pracovní smlouva. Kdesi jsem četl, že v jakémsi průzkumu, provedeném mezi středoškoláky, se většina těch mladých vyjádřila v tom smyslu, že očekávají hned v prvním zaměstnání plat dvacet tisíc čistá ruka.

Ta rána po vstupu do reality a následném pádu na čumák je bude hodně bolet.
26. 12. 2010 | 22:00

Občan napsal(a):

Paní Samková, my jsme také kdysi "dostali" byt "k úpravě na vlastní náklady". Čekali jsme dítě a volili mezi umístěním dítka do peřiňáku, neb do 13timetrového pokojíčku se nám dětská postýlka nevešla, a mezi několikaletou dřinou na zvelebení starého zanedbaného bytu. Volili jsme rekonstrukci na vlastní náklady.
Pak jsme zvelebený byt vyměnili za větší a ten opět upravili. A pak ještě jednou. Mezitím přišel "plyšák" a privatizace, na kterou jsme neměli prostředky. Takže jsme byt opustili (byl obecní) a na hypotéku koupili stařičký domeček.
A rekonstruujeme dodnes. Po kouscích, z toho, co zbude. Tolik tedy k možnostem bydlení pro méně majetné a Vaší obhajobě parazitické famílie.
Kauzu "Červeňákovi" znám docela dobře a vím, že nemáte pravdu. Byla to VAŠE kauza a spletla jste se - to se holt stává. Zjevně jste se také "poučila" a tu šikovnou rodinku poté, co vyschly státní finance, přestala zastupovat. Nu, také "vizitka"...

V tom dalším opět neříkáte pravdu. NIKDO nemusí bydlet ve 2+1 IV. kategorie za 8000.- Kč holého nájmu. Zejména ne dnes! Stačí si projít weby realitních kanceláří (ostatně s tím i Vy máte přece dobrou zkušenost, že? LARA´s ADVISORS s.r.o. se přejmenovala na advokátní kancelář až letos v listopadu. Náhoda to asi nebude...), levnějších bytů už lze najít dost a dost i v Praze, jen nesmí jít o nepřizpůsobivé nájemníky.
A zase neříkáte pravdu - pokud měli Červeňákovi v těch "zpět nabytých bytech" původní nájemní smlouvu, NEMOHLO jim být vyměřeno nájemné 8000.- Kč. Ledaže by přistoupili na zrušení nájemní smlouvy a uzavření nové nebo na zásadní změnu stávající smlouvy. Takže motáte páté přes deváté a obecné teze s konkrétním případem. Hezká snaha, ale z té ústecké lumpárny se nevykecáte.
-----------------------------

K problematice školství jsem se vyjádřil jasně a srozumitelně. Pokud bude VEŘEJNÉ školství bráno u držky tak, jako dosud, a dokud budou PRIVÁTNÍ školy DOTOVÁNY NA ÚKOR veřejného školství, bude se situace stále zhoršovat. Vy máte své dítko rovněž v PRIVÁTNÍ škole, která, stejně jako většina ostatních soukromých škol (existují nepatrné výjimky, které státní dotace nedostávají) PARAZITUJE na VEŘEJNÝCH financích. A to NEJEN paušální státní platbou na žáka ve stejné výši jako veřejné školy, ale dalšími dotacemi z veřejných rozpočtů. Aby se Vaše "zázračné" dítko mohlo luxusně vzdělávat, ubírá se veřejným školám. Jak se TOHLE shoduje s Vašimi principy???
26. 12. 2010 | 22:04

D47 napsal(a):

vasja:

Lituji, ale nezklamal jste mne. Člověk, který nepochopí ironii, si moji pozornost, čas a námahu při vysvětlování v tomto případě nevysvětlitelného zkrátka nezaslouží.

Od teď už vím, že bude nejlepší, když budu ty jednověté výrony vaší inteligence jednoduše přeskakovat.
26. 12. 2010 | 22:05

t... napsal(a):

Miranda-Escobedo:

Vy tomu ňák rozumíte.

Máte šlechtický titul, že o sobě píšete v množném čísle?

Miranda-Escobedo je jako co? Určitě ne jméno. Nepotřebuji se schovávat ke Kláře. Nevím co jí chybí, ale určitě jí nechybíte Vy.
26. 12. 2010 | 22:12

Deny napsal(a):

Před nějakou dobou jsem četl jiný blok autorky, také o školství, a pokud si matně vzpomínám, autorka byla rozčarována nad šikanou, která se děje jejímu dítěti.
Teď už ale onen článek nelze na aktuálně.cz najít.
Mě by jen zajímalo, zda se ta šikana netýkala její dcery na této vychvalované škole na Praze 6 nebo to byla šikana jejího druhého dítěte na jiné škole.
26. 12. 2010 | 22:13

t... napsal(a):

Občane,

co bude s tou odpovědí na otázku z 26.12.2010 16:44:39 ?

"Hodláte založit Výbor pro veřejné blaho?"
26. 12. 2010 | 22:18

Občan napsal(a):

A nakonec takovou drobnou příhodičku. Na Smíchově byla skvělá VEŘEJNÁ základní škola "U Santošky 17".
Škola se nadstandardně věnovala místním žákům a úspěšně převychovávala problémové žáky z celé Prahy 5. Rovněž se ředitelce dařilo udržovat ve třídách nižší počty dětí, takže se jim učitelský sbor mohl skutečně věnovat. Spolupráce s rodiči byla fantastická - protože PREVENTIVNÍ; jakmile hrozil či vznikl jakýkoli problém, okamžitě se řešil na místě a zároveň telefonátem rodičům (to uvádím jen příkladmo).

V červnu 2000 ji nechal gauner Jančík zrušit tvrdíc, že je ve špatném technickém stavu a ohrožena stavbou tunelu Mrázovka. V srpnu TÉHOŽ roku tam byla otevřena SOUKROMÁ Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. I ona je "pochopitelně" pevně přisáta k bradavce státních dotací, jak lze snadno zjistit na CEDR. Na VEŘEJNÝCH vysokých školách je proto "nutno" šetřit.
26. 12. 2010 | 22:25

D47 napsal(a):

t..:

Promiňte, na tohle vám odpovím místo nicku Miranda-Escobedo já. Navíc po svém.

Víte, vždycky mne iritovali jedinci, kteří se v diskusi nevěnovali tématu. Místo aby oponovali názoru, ať už vyřčenému, nebo napsanému, uchýlili se k napadání nositele tohoto názoru.

Takovýto způsob "diskuse" mi neseděl nikdy. Při přímém kontaktu je to jednoduché. Takovíto jedinci jsou dříve nebo později odsouzeni k tomu, že budou sedět někde v koutku a trpně poslouchat. Jednoduše proto, že se s nimi nikdo nemíní bavit.
Tady je to jiné. Já se teprve rozkoukávám a tak se zatím jen rozhoduji, s kým si mohu bez problémů vyměňovat názory a na koho nemám v žádném reagovat. Už jsem docela v obraze.
26. 12. 2010 | 22:34

Občan napsal(a):

t... napsal(a):
"Miranda-Escobedo:
...Miranda-Escobedo je jako co? Určitě ne jméno. Nepotřebuji se schovávat ke Kláře. Nevím co jí chybí, ale určitě jí nechybíte Vy.
26.12.2010 22:12:04"

Miranda-Escobedo je v USA zkratka pro povinnost informovat zadrženého o jeho právech, o právu být vyslýchán za přítomnosti advokáta a o důsledcích jeho případné výpovědi. Escobedo vs. Illinois 1964 a Miranda vs. Arizona 1966.
---------------------------
Výbor pro obecné blaho zakládat nehodlám, neb nejsem Robespierre a nechystám buržoasní revoluci :o)))
26. 12. 2010 | 22:36

Miranda-Escobedo napsal(a):

t...

helemese na písmeno, neví že vypadlo z nějakého celku...

Právní pojmy jsou známy ve svobodném světe i portorikáncům.
Že to nevíte vy nevadí, jste jen písmeno, Klára jako advokát by to vědět mohla.
26. 12. 2010 | 22:38

t... napsal(a):

D47:

Napsal jste poměrně dobrou sebekritiku.
26. 12. 2010 | 22:44

t... napsal(a):

Miranda-Escobedo:

Vy nevíte co je to chovat se slušně.

Občane,

podle toho jak píšete to tak vypadalo.
26. 12. 2010 | 22:51

Občan napsal(a):

Paní Samková, když už jsme u toho bydlení, liberalizace nájemních vztahů a cen bydlení a jste taková otevřená, jistě nám ráda sdělíte, za kolik Kč jste zprivatizovala OBECNÍ byt ve Pštrossově ul. č. 25.
Jako předsedkyně dnes již neexistujícího bytového družstva to jistě víte.
Děkuji
26. 12. 2010 | 22:57

Občan napsal(a):

Pardon, vypadlo mi ...bývalá...
26. 12. 2010 | 22:59

juvel napsal(a):

pí. Samková
Děkuji za Vaši reakci a vysvětlení, které jsem četl až teď. Moje reakce na Váš blog byla vyvolaná Vaším obviněním nájemníků z toho, že oni již 2O let profitují z regulace nájemného a okrádají pronajimatele, jak jste před nějakou dobou v televizní debatě uvedla. Vaše přitakání skvělým myšlenkám, ideím a postupům o kterých jste psala v tomto blogu mě proto připadalo v rozporu s Vaší argumentací v otázce deregulace nájemného a asi unáhleně jsem Vám to napsal. Jinak patřím mezi čtenáře Vašich blogů a velmi oceňuji zejména to, že si dáváte tu práci a věnujete čas tomu, abyste čtenářům odpovídala a diskutovala s nimi. Je mi líto, že zde končíte s psaním blogů. Jsem také toho názoru, že jste se unáhlila ve svém názoru na čtenářku a diskutérku "Tužka", která v jednom vstupu připustila, že byla záměrně trochu provokativní a méně zdvořilá, než je jejím zvykem, zkrátka uznala, že přestřelila. Zřejmě ji její temperament (zrovna tak jako Vás) občas přiměje k expresívnějšímu vyjadřování. Jinak přeji zdraví, štěstí a úspěch v příštím roce.
27. 12. 2010 | 10:58

Tenco napsal(a):

D 47
Co se týče privatizace vodáren, ale i elektrárenských a plynárenských sítí - mluvíte mi z duše.
Nejhorší je - že se pomalu ale jistě začíná privatizovat i vzduch.
Na Ostravsku je bez debat Smog Makerem Mittal.
Jenže celá ta moderní věrchuška je z něj posraná.
Že prý to nejde změřit - odlišit , co jde z Mittalu a co odjinud, že by byla v Ostravě velká nezaměstnanost kdyby se pan Mittal naštval...

A tak se za peníze daňových poplatníků pořizují impotentní, bigotní studie, pořádají se promo akce, píšou se nesmyslné ultimata vládě a korunu tomu nasadili teď, kdy opět za peníze daňových poplatníků dotují ve dnech, kdy je VZDUCH VELMI DOBŘE VIDĚT, městskou hromadnou dopravu.
Celý ten spolek vede už řadu let Kajnar a ostravský dobytek ho vnímá jako moderního - kulturního politika, bývalého chartistu/tuším , že tam vstoupil r. 1988, o jeho motivech však spekulovat nechci/.

Takže co se týče nějakého LIDU, jsem velmi skeptický.

Uříznout pár hlav a místo nich vyzvat a zvolit skutečné elity.

Lid v téhle zemi totiž stojí za hovno.

Omlouvám se autorce, ale částečně to o vzdělání je.
I když já si myslím, že je to spíše o kostele a rákosce.
Což se však vzájemně nemusí vylučovat.
Ba naopak.
27. 12. 2010 | 11:42

Hurá napsal(a):

Paní autorko, doporučil bych Vám mnohou literaturu, ale Vy jí stejně neuvěříte. Ani svým očím a uším nevěříte, takže to je zbytečné.
27. 12. 2010 | 21:09

Procházková napsal(a):

O tom, jak je špatné, když dítě chodí do školy nešťastné a v noci se probouzí s děsy, něco vím.

Stejně tak o návštěvách psychologických poraden a jejich ujišťování, že IQ dítěte je nad průměrem, přesto, že je u něj diagnostikována dyslexie, dysgrafie a dyskalkulie v jednom.

Cestu k úspěchu bych proto viděla v tom, kdyby si tyto děti školy nepřehazovaly jako horký brambor a v každé škole byl každému dítěti poskytnut takový přístup, který by mu umožnil úspěch pocítit.

Nemyslím si tedy, že jen majetní rodiče mají mít možnost dopřát dítěti "cestu první třídou".

Produktem škol s názvy jako Cesta k úspěchu jsou podle mého názoru rozmazlení a nevychovaní elitáři se sklonem k povýšenému chování k ostatním, kterým se podobného odchovu ve zkumavce nedostalo. Dost možná na ostatní drze plazí jazyky.8(
28. 12. 2010 | 01:39

LEVAK napsal(a):

Madam když už jsme u toho třídění neříká Vám něco "teorie elit"?Vy vlstně tady tké vycházíte z faktu,že lidé jsou si psychologicky nerovni.Podle mého názoru potom jen stačí akceptovat,že jsou si třeba biologicky nerovni případně rasově a máme tu fašismus jako vyšitý.Co tak ještě pro ty méněcenné uzákonit euthanazii,něco jako ve staré Spartě nebo alá Áda Hitler?Ostatně mohla by jste navrhnout jako právnička příslušné zákony a aby jste se nemusela namáhat doporučuji Vám novelizovat norimberské zákony dr. Hanse Globka!
PS:Madam nehrejte si s ohněm!
28. 12. 2010 | 10:12

g100 napsal(a):

Ona totiž Klára Veselá Samková si může dovolit obcházet o zákony o vzdělání tím,že ze svého problémového dítěte udělala díky svým penězům dítě,které se tak mohlo vyhýbat normální škole , vždyť si sama účtuje za hodinu 4 800,- Kč ,pročpak se nepřihlásí její primánka na normální střední školu ? že by věděla,že stejně jako na normální základce,by neobstála ani při přijímačkách na normální střední školu !!
11. 05. 2011 | 19:46

Jirka napsal(a):

Pani Samkova, diky za informaci. Taky hodlam obchazet zakony o vzdelani, jak to vyjadril g100, a hledam skolu pro sve problemove dite, ktere se na normalni zakladce nudi, protoze se tam nic nedela.

(BTW nechci vas srovnavat s Masarykem, ale pokud je vam z tech komentaru neprijemne, tak si vzpomente, ze jeho postoj k Rukopisum a Hilsneriade taky nebyl zrovna popularni).
12. 11. 2011 | 00:13

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy