Hildegarda, Jana a Jan

16. 08. 2007 | 13:15
Přečteno 5600 krát
Asi se očekává, že bych měla psát o paní Urbanové, panu Čunkovi, o Romech nebo o lidských právech, o majitelích domů nebo o nějaké další kauze, vršící se mi na psacím stole. Svůj první příspěvek do nového blogu chci ale věnovat Hildegardě z Bingenu.

Byla to představená benediktinského ženského kláštera v Německu ve 12. století. Mystička, provázená od dětství prorockými vizemi. Ve svém rozsáhlém literárním díle popsala, jak na ni sestupovalo Živoucí Světlo a osvěcovalo ji i k tak neobvyklým a pro ženu tehdejší doby nepatřičným úkonům, jako byl výklad Bible.

Hildegarda přesvědčila o pravdivosti svých vizí jak papeže, tak i svoje soudobé kritiky a kritičky. V době, kterou jsme zvyklí nazývat nejtemnějším středověkem, se zabývala vztahem vědy a víry, hlásala, že pokud stvořil Bůh člověka k obrazu svému, pak tak učinil prostřednictvím dvou vzájemně se doplňujících entit – muže a ženy. V jejím podání byla úloha Evy, té podlé svůdnice a příčiny vyhrání z ráje, vyrovnána úlohou Adama jako toho, kdo se až příliš ochotně nechal svést. Její jeptišky předstupovaly před oltář s rozpuštěnými vlasy a se zlatými korunami na hlavách, neboť Krása byla zosobněním a odrazem Boha, který ji přece stvořil... k obrazu svému. Dnes je Hildegarda se svou obsáhlou korespondencí, hudebními skladbami, rozsáhlým literárním a léčitelským odkazem předmětem studia i obdivu, který hraničí s mediálním boomem.

A to je to, co mne na ní fascinuje. Svými názory se podílela na vzniku kritického myšlení v církvi, z něhož povstali reformátoři vrcholného středověku včetně Mistra Jana Husa. Ten ale byl nějakých dvě stě let po ní za názory, které byly oproti těm jejím jenom slabým čajíčkem, upálen. Stejně naložili Francouzi s Johankou z Arku za to, že slyšela svoje hlasy, které ji vedly – mimo jiné – k záchraně Francie před anglickou zkázou. Janu a Jana upálili. Hildegardu ctili, zbožňovali a její odkaz na rozdíl od těch předchozích – přetrvává dodnes. (Pokud se cítíte uraženi, že odkaz Mistra Jana Husa v mojí interpretaci nepřetrvává dodnes a Hildegardin ano, zjistěte si pouhým otevřením googlu, kolik knih se vydává o Hildegardě, včetně jejího díla, a přiznejte si otevřeně, kdy jste si naposled otevřeli sbírku kázání Mistra Jana Husa...)

Na jedné straně hořící hranice, na druhé straně Boží čest a sláva. Jak to, že Husovi a Panně Orleánské se nepodařilo svoje součastníky přesvědčit o oprávněnosti svých myšlenek a jak to, že se to Hildegardě podařilo? Co bylo tím základním měřítkem, kterým se právě tehdy oddělila pravda a Boží osvícení od lži a heretického rouhání? A toto rozmezí, tento jeden převáživší důkaz, toto jediné fraktálovité mávnutí motýlími křídly, jehož důsledkem byl buď svatý život nebo mučednická smrt, je stálé nebo se posouvá v čase?? Hranice jednou založená a jednou vyhořelá takovou zůstane již navždy – v tom spočívá její absolutnost. Jaké jsou však ostatní prvky, které takové založení hranice doprovází? Jsou relativní? Procházejí a mění onu hranici mezi dnes již vychladlým popelem a uznaným osvícením?? Na tyto otázky nedává odpovědi ani trestní zákoník, ani zákon o státním zastupitelství, ba ani zákon o Ústavním soudu.

Lepší asi bude spolehnout se na Hildegardino celoživotní dílo „Scivias“. Mimo jiné se v něm praví:

Božím slovem je člověk obdařen rozumem. Rozumu ale Bůh dal dvě křídla: pravé znamená poznání dobrého, levé poznání zlého.

Užití obou těchto křídel je zapotřebí i v těch případech, o kterých jsem proklamativně uvedla, že o nich psát nebudu...

KAVS

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den paní Samková

překvapila jste mě. Mile.
Maminka článek kontrolovala?
16. 08. 2007 | 14:09

KAVS napsal(a):

Nekontrolovala, je s naší dcerou na vsetínsku na rekreaci.....KAVS
16. 08. 2007 | 14:27

Václav Ž. napsal(a):

Díky za pěkný a barevný příspěvek s hlubokými myšlenkami.
Je faktem, že mystici jsou "trpěni" jen potud, pokud se nepletou a nechtějí měnit věci světské.Již vůbec nejde, aby zasahovali a nedej Bože kritizovali světskou moc. Již samotná podstata mysticismu spočívá v tom, že koncentrace, meditace, zklidnění, se nemohou dít s myslí plnou problémů světa. Např.velký mystický slovník Květoslava Minaříka má heslo "politika" a v něm, jen stručně, :" neslučuje se s duchovní cestou, která je zaměřena do nitra, zatímco politika směřuje vždy vně ! Poznání dobra i zla, poznání sebe sama, o tom to celé je a Vaše hrdinka, domnívám se, se nepostavila proti světské moci. Role člověka podle mystiků v tomto světě má jednoduché směřování, poznání. Čeho, to je na dlouhé povídání.
V reálném světě to mávání pravým a levým křídlem, ten let, by měl být vyvážený a vést k harmonii. To by byla jednota. Bohužel, to levé křídlo někdy dominuje. S mysticismes je spojena i karma, i Zákon odplaty, sklizně zasetého, meloucích božích mlýnů atd.. A v případě, o kterém jste nechtěla psát, i v tom ryze světském působení se ukáže Pravda.
Držím Vám palce.
16. 08. 2007 | 14:46

Pepa Řepa napsal(a):

Nedá mi to, ještě jednou se vracím a chci doplnit, proč jste mě mile překvapila.

Jste tu dvě nové blogařky.Zatímco jedna nám popisuje stav svých vnitřností, druhá naznačuje stav své hlavy. A já raději to druhé.Zvláště, když je téma originální, neotřelé.
Díky.
16. 08. 2007 | 14:49

klaaarka napsal(a):

Dobrý den, paní doktorko, jak jsem uviděla Váš příspěvek mezi novými blogy, zaradovala jsem se (a nutno říci, že jsem nebyla zklamána). Zaradovala jsem se proto, že nedávno jsem se setkala s velmi osvěžujícím stylem webových stránek Vaší kanceláře, který mne ve srovnání se značně nabubřelou a suchopárnou prezentací většiny konkurence totálně nadchnul :-)
Přeji krásný den.
16. 08. 2007 | 14:59

klára Veselá Samková napsal(a):

Pro pana Václava Ž.:
Děkuji za podporu. Minaříka, Weinfurtra, Rudorlfa Steinera, manžele Tomášovy, Břetislava Kafku, Dalailamu etc. má u nás doma v referátu manžel. Já jsem na tu materialistickou stránku věci - to je holt ta dělba údělu..... KAVS
16. 08. 2007 | 15:23

dr. Bohumil Samek napsal(a):

Hodnověrný svědek pro KAVS: Kontrolovala před odjezdem.
16. 08. 2007 | 17:13

alena-velika napsal(a):

Moc hezke a poucne..
16. 08. 2007 | 21:14

Petr napsal(a):

Pozor, těch 200 let je hodně. Svět byl jiný. Jinak vnímal reptaly. I reptání bylo jiné. V těchto souvislostech by bylo možno jmenovat i jiné osoby a popisovat jejich osud a úlohu. S textem nesouhlasím.
16. 08. 2007 | 21:33

Zuzana napsal(a):

Pekny blog, zajimave tema. Dekuji!
16. 08. 2007 | 23:34

dr. Bohumil Samek napsal(a):

Pepovi Řepovi,oprava: je to jak píše KAVS, opravdu nekontrolovala (bylo to nedorozumění).
17. 08. 2007 | 07:59

Déžo napsal(a):

Dnes už píše blog kdekdo ...
17. 08. 2007 | 14:40

Pozorovatel napsal(a):

... ovšem také Déžo.
17. 08. 2007 | 15:36

JimiW napsal(a):

Souhlasím s Vámi,že to byla jistě velká žena,která dokázala své myšlenky shrnou do knih,které i dnes najdou čtenáře.Avšak mě trochu dojímá,že takto podceňujete osobnost Mistra Jana Husa a Jany z Arku.Jejich velkolepost netkvěla pouze v halucinogennních vizích,ale v jejich činnech.Pro tehdejší dobu byli průkopníci.Hus měl reforační vizi,pro kterou byl ochoten zemřít.Tuto vizi převzali i jeho nástupci,kteří započali husitství v Čechách.
Jana z Arku zase svou dokonalou schopností taktiky a přesvědčovacími metodami vyburcovala Francouze, aby vyhnali Angličany.
Nedovolil bych si tyto osobnosti, o kterých se učí i na základních školách,podceňovat
17. 08. 2007 | 16:24

Jana J napsal(a):

Žít Hildegarda o 200 až 3OO let později, byli by ji pravděpodobně upálili také. Po Kladivu na čarodějnice už bylo všechno jinak.
17. 08. 2007 | 23:22

-m- napsal(a):

Přijde mi dost hrozné, že paní Klára musí vysvětlovat, že není ani židovka, ani Romka, jako by na něčem takovém vůbec záleželo. Ale v Čechách je zřejmě zvykem kádrovat. Naučili jsme se to z vlastní iniciativy za Druhé republiky a komunisté v tom zdárně pokračovali. Ten zvyk je dost odporný, měli bychom se ho konečně jednou provždy zbavit.
18. 08. 2007 | 09:29

betsy napsal(a):

Vtipné,milé, překvapující. Ale domnívám se, že Vám byl blog nabídnut právě kvůli kauzám, které zastupujete. Domnívám se, že zastupování p. Urbanové jste nevzala za ten správný konec ... neměla podávat svěděctví. Já myslím, že naopak měla a že tato společnost má problém se způsobem (ne) vyšetřování korupce. Že i tato kauza dokazuje, že pokud má někdo dost odvahy (nebo naivity) nahlásit korupci, tak skončí pošpiněný a ten, kdo korumpuje nebo je korumpovaný vychází jako vítěz. Ale chce tato společnost být řízena takovými vítězi ??? Co na to říká světice Hildegarda ? Naní Hus pro paní Urbanovou přece jen lepším patronem ???
18. 08. 2007 | 11:59

Janus napsal(a):

na vizionářskou mnišku Hildegardu von Bingen se lze dívat
a) jako na historickou postavu, která si dovolila mluvit o Božím soudu nad císařem i papežem (v 12. století bylo bednediktýnské varování varování před úpadkem ještě tolerované).
b) jako na mystický symbol askeze "pauperes Christi", kteří chudobu i např. proženský mariánský kult přenášeli z pohanských dob do svých časů.
Sorry, ale jako atheista mystiku chápu jako rituál niterné indoktrinace, leč připouštím že v rovině podvědomého ztotožnění s určitými hodnotami to může mít i pozitivní význam.
Stejně tak nejspíš schizoidní psychika Jean d´Arc se mohla stát symbolem protianglického odporu.
Takže se s paní doktorkou shodnu s potřebou Světla i když přitom zůstanu oným atheistou.
19. 08. 2007 | 00:14

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní betsy,

mýlíte se. Blog jsem paní doktorce nabídl proto, že ji považuji za zajímavou osobnost se zajímavými názory, které navíc umí pregnantně a čtivě formulovat. Ne proto, že právě nyní zastupuje paní Urbanovu popř. se zabývá dalšímu mediálně vděčnými kauzami.

Mějte se hezky.

Libor Stejskal, editor blogů
19. 08. 2007 | 12:03

M.P. napsal(a):

Paní Dr. Samková,
Vaše zajímavá úvaha o mnišce Hildegardě mě zaujala, byla to určitě mimořádná žena. Ovšem srovnávání s Mistrem Janem Husem nebo s Johankou z Arcu podle mého názoru trochu kulhá - asi jako každé srovnávání nebo paušalizování. Přeji Vám hodně úspěchů a těším se na další Vaše příspěvky...
20. 08. 2007 | 09:52

ztratila napsal(a):

Tohle je krásný úvod.
20. 08. 2007 | 20:27

saša napsal(a):

Já vás viděla jen jednou v televizi a přišla jste mi, teď promiňte, trochu agresivní. Tenhle článek je ale super, ráda se budu k vašemu blogu vracet.
25. 08. 2007 | 18:15

KLÁRA VESELÁ SAMKOVÁ napsal(a):

Díky za víceméně všeobecnou podporu a uvážlivé opoziční názory.
Pro p. Sašu: obávám se, že jsem trochu agresivní: tváří vtvář lidské blbosti a obecné nespravedlnosti se občas přestávám ovládat. Ale pracuju na sobě. Kdyby tak začali i ti ostatní!!
KVS
29. 08. 2007 | 19:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy