Cesta tam a zase zpátky

19. 05. 2010 | 13:20
Přečteno 10837 krát
Byla jsem vyzvána, abych se přidala k projektu aktuálně "Dvacet svobodných aneb Moderní dějiny jako předvolební téma". Učinila jsem, jak jsem uměla nejlépe...

Bylo to před dvaceti lety. Jaxi se to zašubelilo a já jsem se v podstatě zcela náhodně ocitla ve Federálním shromáždění jako poslankyně. Bylo mi 27 let a měla jsem spoustu různých představ. Kolegové poslanci, zejména ti starší, kteří měli jisté představy o poslanecké „důstojnosti“, trpěli mými tylovými mašlemi ve vlasech a snažili se „usměrnit“ moje představy o právu, povětšinou je prohlašujíce za…..usměrnění hodné.


null
null

(na fotce koncem září 1989... po čem jsme tehdy skutečně toužili??)

Zhodnotit uplynulých dvacet let znamená skutečně se vrátit zpět o dvacet let a zejména se rozpomenout na ty původní pocity. Pokusím se o to.

Kandidovala jsem za Romskou občanskou iniciativu v rámci Občanského fóra a do Federálního shromáždění jsem se dostala v rámci druhého skrutinia, tedy dodatečného přerozdělování „zbytkových“ hlasů. Procpali jsme se tam tehdy takhle dva: do Sněmovny lidu Petr Uhl a do Sněmovny národů já. Z téhle procedury nám oběma už, jak se mi zdá, ledasco zůstalo :-) .

Pamatuji se na skládání poslaneckého slibu: podala jsem ruku Alexandrovi Dubčekovi, předsedovi Federálního shromáždění, a zalapala po dechu jako kapr na suchu. Zda jsem oddanost vlasti skutečně slíbila či jen se pokusila protlačit vzduch hrdlem si nejsem zcela jista….

Postrkem prostým jsem byla přiřazena do Ústavněprávního výboru, který mohl být následně dobře přejmenován na galeje: pro celé Federální shromáždění byli totiž tehdy k disposici 3 (slovy T Ř I) legislativci, kteří měli šmudlat nějaké ty legislativní změny. Pro období komunistických pendrekových zákonů to bylo úplně dostačující množství, za tehdejší legislativně-právní situace to znamenalo, že legislativním oddělením se stal fakticky Ústavní výbor. Tím jsem na dva roky vyfasovala bratru čtrnáctihodinovou pracovní dobu…

Pamatuji se na první zasedání Federálního shromáždění po volbách: na poslanecké lavice nám rozdali již minulým Federálem projednané legislativní návrhy a mělo se hlasovat. Povstal Pavel Dostál, ač byl červen jako vždy s šálou, a jal se protestovat: „Tak nejdřív snad projednáme Ústavu, ne??“ Byl zpacifikován ještě tvrději než kdy následně já a probudilé předsednictvo FS jej poučilo, že na to teď není čas, že se musí projednat zákon o pronájmu nebytových prostor či co a další důležité zákony, takže Ústava musí počkat…. Následně vznikla komise pro přípravu Ústavy a důležitou roli v ní hrál JUDr. Zdeněk Kessler. Její činnost ovšem velmi upadla odchodem tohoto jednoho z mála mých podporovatelů a ochránců, (který mne vytrvale oslovoval "Klaríno" :-)) do čela Ústavního soudu, respektive se „transformovala“ do dohadovací komise pomlčkové války a o zákonu o kompetencích federace a republik….

Když se dnes dívám zpět, je zřejmé, že Pavel Dostál, dej mu Pán Bůh lehké spočinutí, měl nekonečnou pravdu: samozřejmě jsme neměli podlehnout tlaku dějin, samozřejmě jsme se měli hluboce filosoficky zamyslet a přijmout novou Ústavu, od které by se bývalo odvíjelo vše – tedy vše kromě toho právně-přílepkového chaosu, který zapleveluje bez přestání to, čemu se dnes eufemisticky říká český právní řád.

To, do čeho jsme se dostali tím, že jsme se nepostavili „tlaku dějin“ je vlek. Od června 1990 jsme pod záminkou „nejlepších úmyslů“ a „nezbytné nutnosti“ jen a jenom vlečeni. Je přitom v podstatě jedno, že velmi často jsme to my, kdo vlečeme sami sebe a že jsme to my, kdo sami sebe přitom držíme za krk….

Přes řadu tak zvaně programových prohlášení vlastně nikdy nebyl stanoven žádný program. Všichni okolo vstoupili do NATO, tak jsme vstoupili do NATO. Byly tu jakési pokusy o něco jako středoevropskou ….snad konfederaci?? …. Visegrádská čtyřka se tomu říkalo…. a zahynulo to na úbytě. Hnedle co to dalo nejdříve po „revoluci“ jsme vpálili do Rady Evropy s výsledkem, že si dnes všichni pletou Radu Evropy s Evropským společenstvím, Parlamentní shromáždění s Parlamentem, Evropský soud pro lidská práva s Evropským soudním dvorem v Lucemburku a občas taky někdo někoho pošle do Haagu. Pokud mi vytknete, že to vidím primitivně, tak to jenom odkývu: jsem primitiv, stýkám se s primitivy a pro prostý lid s okem neozbrojeným česká zahraniční politika znamená, že si už nemají co chodit stěžovat na nádraží, ale mají chodit si stěžovat na nádraží do Bruselu. Což je objektivně škoda, protože po provedené přestavbě štrasburského nádraží, spočívající v obmotání původní historické budovy skleněným tlustým střevem, by bylo daleko příjemnější si chodit stěžovat na štrasburské nádraží, kde je alespoň teplo a útulno.

Když se dívám na těch dvacet let zpět, snažím se vzpomenout si na to, co jsme to vlastně tenkrát chtěli. Chtěli jsme to, co máme dnes?? NE!! Zcela rozhodně a určitě NE. Co jsme to vlastně chtěli??
- chtěli jsme moci říkat, co si myslíme, a to doma stejně jako na ulici či kdekoliv jinde
- chtěli jsme moci vytáhnout paty zpoza ostnatých drátů a nebýt tu chycení jak v klecích
- chtěli jsme kratší čekací dobu na telefonní linku než 15 let
- chtěli jsme, abychom se nemuseli plazit před státní mocí a jejími úředníky
- chtěli jsme, aby tady nebyli žádní cizí vojáci, a to pokud možno už nikdy a ani jeden.
- chtěli jsme, aby nebyly fronty na knížky, co vycházely vždycky ve čtvrtek a sháněly se pod pultem
- kluci chtěli nechodit na přehrávky a shánět se po různých „patronacích“ různých „domů kultury“, chtěli si hrát, po čem jim srdce prahlo.
- holky chtěly si alespoň moci alespoň koupit tu Burdu a podle ní si ušít něco, v čem by se dalo chodit.
- všichni chtěli si moci vydělat peníze, když budou normálně pracovat
- všichni chtěli si moci za svoje vydělané peníze koupit to, po čem toužili. Většinou to byla velmi jednoduchá a skromná přání….
- A všichni – alespoň kam moje oko dohlédlo, měli touhu, by se komouši odvalili na smetiště dějin a přestali prudit…. Požadavek nepruzení byl dle mého vnímání ten úplně nejzákladnější, po kterém národ prahnul…

Skutečně se nepamatuji, že by někdo toužil po miliardových či milionových majetcích, po vládně-státních propletencích, po privatizaci majetku, po zlatém životě nejen zlaté mládeže, po luxusu na straně jedné a bezdomovecké bídě na straně druhé.

Procházím ten mnou shora navržený seznam toho, co jsme chtěli a tane mi na mysli, co jsme místo toho dostali. Jak se to mohlo stát?? Kde se soudruhům z NDR vloudila chybka?? Myslím, že odpověď byla již několikrát naznačena a probleskuje v nejrůznějších textech stále častěji.

Dostali jsme ekonomickou svobodu, dostali jsme tržní hospodářství a mysleli jsme si, že dostáváme demokracii…. That´s all, folks! – A ono to tak není. Bylo nám řečeno – a je velkou, skutečně převelikou otázkou zda ti, kdo nám to říkali, věřili tomuhle bludu sami taky anebo věděli, že to je blud a jen nám to tloukli do našich dutých hlav – že tržní ekonomika = demokracie. A ono to tak není. VŮBEC to tak není. Po dvaceti letech jsme na tom v podstatě stejně jako v Číně. Ano, ano, já vím: nemáme jednu vládní stranu s jednou stranickou knížkou; ovšem od dob opoziční smlouvy, která v podstatě nikdy nebyla vypovězena, máme vládu Národní fronty. Jestli stranický sekretariát je jeden nebo dva a k nim se občas ještě přišmrncne třetí či čtvrtý, to je úplně nepodstatné. To jsou technikálie. Vládne stranický sou-sekretariát a tak, jak se dříve rozlišovalo, jestli „je voláno“ z pravého či z levého břehu (Vltavy), tedy, zda se volalo z Vlády nebo z ÚV KSČ, volá se dnes buď z Liďáku nebo z Jánského vršku. Protože občas bylo přínosné (když už se člověk nepopracoval k tomu správnému břehu) zavolat alespoň z Federálu nebo z Hradu, stojí za to se dorvat k telefonu alespoň v paláci Charita nebo alespoň do Sněmovní.

Dvacet let jsme šli či spíše se potáceli a popostrkovali se tam, kde jsme dnes. Mnozí se ptají, kam jít dál. Kam jít?? Zase ZPĚT. Zpět ke svým původním touhám, ke svým původním přáním, ke svým původním snům.

Co mě osobně se týká, až pojedu okolo, zastavím se na hrobu Pavla Dostála. Ano, posléze se stal členem sociální demokracie, což není můj šálek kávy a v mnohém jsme se neshodli. Nicméně začít se musí Ústavou. Dávám zde legislativní návrh na nové znění článku 1 Ústavy, který nechť zní takto:

„(1) Česká republika je svrchovaný a demokratický právní stát, založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana, stát, ve kterém spravedlnost je nedílnou a úhelnou součástí práva.“
(2) Právo, které postrádá atributy obecné spravedlivosti, není právem.“


a ten zbytek, věřte tomu nebo ne, ten se už setřese……

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pavel13 napsal(a):

Paní Samková, děkuji, děkuji, děkuji.
A ten návrh je GENIÁLNÍ, tedy i geniálně jednoduchý, jako všechny zásadní deklarace v dějinách lidstva.
P.S. Co vy a volby?
19. 05. 2010 | 13:44

ALT napsal(a):

To autorka,

po čem toužili všichni nevím, ale podle fotky to vypadá, že oči na fotce toužili po fotografovi:-)
19. 05. 2010 | 13:57

miro napsal(a):

Je to hezky řečeno, ale jak se k tomu propracovat. Mělo by to být na základě demokratických voleb. Ty volby jsou demokratické, až na ten limit 5%. Ale kde vzít ty kandidáty , kyž na těch kandidátkách jsou povětšině ti od kterých to očekávat nemůžeme, ti toho již nejsou schopni, zahleděni do sebe, předhazující neuskutečnitelné. Ti noví, pokud jsou skutečně noví se tlačí přes prachy a fráze, které také nejsou schopni uskutečnit a dobře to vědí.
Že se musí ústava změnit je jasné a úvodní řekl bych preambule je tady, ale kdo se na ní v parlamentu shodne ?
19. 05. 2010 | 14:03

jarpor napsal(a):

Paní KVS,

řekl bych... ne dobrý nebo špatný.. řekl bych ... no asi - lidský.

Kam jsme došli... Hmm... Tak trochu podle toho, co kdo očekával, jak moc byl či nebyl naivní...

Zcela upřímně - při všech Vašich pocitech - chtěla byste zpět před 89 ?

Víte, přes všechno, v čem máte dost pravdy - neušli jsme málo. Na to by se nemělo zapomínat pro to, že naše očekávání byla jiná, někdy hodně "dětská", když nechci znova použít naivní...

Tož tak asi...

Hezký den
P.S. Zkuste to s tou novou ústavou... pro začátek zkuste třeba vyjmenovat to, co máte na mysli ve Vašem bodu (2) Vašeho návrhu... jaký dnes platný zákon je v rozporu s tím bodem...

Jinak to zní dost planě...
19. 05. 2010 | 14:06

veverka napsal(a):

Skutečnost je taková,že společnost je v ještě větších sračkách,než před rokem 89.
19. 05. 2010 | 14:24

Pavel13 napsal(a):

jarpor:
Já mám dojem, že jsme udělali možná 2 kroky vpřed, mohlo jich být třeba i 5, ale ještě zbytečně 1 vzad. Ad P.S. se domnívám, že právo není jen psaný zákon. Když soud rozhoduje o platnosti nějaké nemravné smlouvy dle toho, jestli tam je drobně napsaná nemravná podmínka a zákonodárci lepí do zákona, že příště už musí být nemravná podmínka stejně velikým písmem, je něco špatně.
19. 05. 2010 | 14:24

Karamela napsal(a):

Vy jste já? Jak můžete vědět, co se mi poslední dobou stále více honí hlavou, hrome? Protože myšlenky, se kterými je Váš text víceméně totožný, mě začínájí budit ze spaní. Kam jsme to po 20 letech dopracovali, propánajána, co s tím a jak dál?!? Akorát, že tentokrát jsem skeptik, "prachy, prašuje, many" se totiž porazit nedají :((
19. 05. 2010 | 14:25

Pavel13 napsal(a):

miro:
Já mám o té regulérnosti voleb silné pochybnosti. Slovy KVS mi to připomíná kandidátku Národní fronty, když o většině budoucích poslanců rozhodly sekretariáty 2 stran již před volbami.
19. 05. 2010 | 14:30

petr napsal(a):

Nejde jen o změnu ústavy, neustále platí zákony z dob hluboké totality. A pokud jde o ty tužby, že nechtěl nikdo zbohatnout, tak Vás snad vývoj po r1989 přesvědčil, že ta skupina,která zbohatnout chtěla, byla dost velká a silná na to, aby to zvládla. Prostě řečeno, bylo to připravené
19. 05. 2010 | 14:30

Honza napsal(a):

Moc pěkný blog, a ten první článek ústavy je skoro na slzu v oku, škoda že to bude tak těžké se k tomuhle dobrat.
19. 05. 2010 | 14:34

Targus napsal(a):

To KVS:

"Skutečně se nepamatuji, že by někdo toužil po miliardových či milionových majetcích, po vládně-státních propletencích, po privatizaci majetku, po zlatém životě nejen zlaté mládeže, po luxusu na straně jedné a bezdomovecké bídě na straně druhé."

Připadáte mi stejně naivní jako zdejší pan Stejskal, který tu před více než půl rokem tvrdil, že Konrad Henlein vlastně skoro nikdy nechtěl Heims in Reich, protože to říkal...
Jsou prostě věci, o kterých se nemluví předem,
jsou věci, o kterých se nemluví nahlas, a
jsou věci, o kterých se nemluví vůbec.
V záležitosti mluvení a nemluvení jsem blbec mimořádných rozměrů, ale kdyby na mne vyběhl někdo se zákonem o nebytových prostorech, asi bych zavětřil i já a naprosto jistě vím, že bych sebou smýkat nenechal za žádné koryto světa.
Chudoba cti netratí, říkávala moje babička, tedy ta, co uměla česky. Ta druhá to říkala taky, ale tomu byste v originále neporozuměla....
19. 05. 2010 | 14:36

mb napsal(a):

dobře KVS ...
19. 05. 2010 | 14:38

jarpor napsal(a):

Pavel13

Možná máte pravdu...

Vždy, když se něco udělá, lze zkonstatovat - mohlo se to udělat líp...

Já bych při dnešních zkušenostech udělal spoustu věcí jinak a asi lépe. Vy ne ?

Hezký den
19. 05. 2010 | 14:39

Tencokida Hnuj napsal(a):

Myslím si, že by bylo jednodušší přeložit ústavu švýcarskou. Místo krajů kantony a je to.

Když jsem to kdysi dávno prosazoval v místní OF, řekli mi, že jsem blázen. Že musíme ctít právní kontinuitu.

Tak se zdá, že dnes pomalu ale jistě dokontinuováváme. Kontinuitou takto kontaminováni.
19. 05. 2010 | 14:40

mb napsal(a):

akorat tu nejsou recepty na lumpy ... ale takove recepty vlastně asi ani neexistujou ,že ...
19. 05. 2010 | 14:41

stejskal napsal(a):

Zapomněl jste dodat "zhruba do roku 1935, pak už ano" (což dost diametrálně mění smysl mých slov), pane Tarqusi.

Ale na tom nezáleží, už jsem si zvykl.

Hezký den.

Libor Stejskal
19. 05. 2010 | 14:44

Romana Holišová napsal(a):

Hodně to u nás hapruje s tou úctou k právům a svobodě občana, jako např. v této kauze - http://znojemsky.denik.cz/z...
Toho člověka neznám, nevím, na kolik je pravda v jeho otevřeném dopise, ale určitě by s ním nemělo být zacházeno tak, jak bylo. To vše pak vede selským rozum k úvaze, že to, co napsal v otevřeném dopise, je pravda.
19. 05. 2010 | 14:46

Pavel13 napsal(a):

jarpor:
Jo. Ale, když se v taxíku proberete z dřímoty a jedete kudy jste nechtěli, začnete zjišťovat, zda se vezete alespoň správným směrem, ...
19. 05. 2010 | 14:49

Tencokida Hnuj napsal(a):

Romana Holišová
Městská policie coby Sturmabteilung metastáz na radnici.
Napadla mě paralela s praetoriány , ale SA sedí víc.

Slušní lidi - spojte se !

Protože metastázy zleva zprava, věřící i ateisté to již dávno udělaly.
19. 05. 2010 | 14:53

vodník Kebule napsal(a):

Vážená paní Kláro,
je stará pravda, že cesty do pekel jsou dlážděny dobrými úmysly a že ten, kdo se nedokáže poučit ze svých chyb, je odsouzen je udělat a nést příslušné důsledky znovu a znovu. K Vašemu návrhu - myslím, že máme ještě jeden velmi bolavý handicap: nevnímáme s právy spojené povinnosti a odpovědnosti. Nechceme přijmout trochu nepopulární (v původně poněkud jiném významu vyjádřený rčením "svoboda je poznaná nutnost") fakt. K čemu je svoboda a jistoty líným, hloupým a špinavým povalečům, kteří už nejsou schopni ani myšlenky na to, co by mohli pro pozvednutí kvality života svého i druhých udělat? A že jich je ... Zahálka je hřích. Velký hřích. A to nejen ve smyslu vyhýbání se fyzické práci. Našim kapitánům dnes vyčítám především nedostatek síly a odvahy udávat směr, cíl a vizi budoucího. Vždyť co jiného by vlastně kapitán měl dělat? A k čemu je a kam vlastně posádku dovede ten, který to nedělá? Rozloučím se s Vámi dnes poslední průpovídkou: "Vede-li tě skuhrající havran, je dost pravděpodobné, že dojdeš jen k mršině". Našim kapitánům ta mršina zřejmě k "plnohodnotnému" životu stačí. Mně tedy ale ne!
19. 05. 2010 | 14:58

Romana Holišová napsal(a):

Tencokida - já bych to neházela na Městskou polici, ale na ty, co je řídí, což je Město Znojmo. Prý to snad nakonec odnesl ten strážník, který na příkaz zasahoval. Doufám, že to tady nedopadne, tak jak v r. 1938 - http://www.youtube.com/watc... , i když mnohdy propadám velké skepsi, jak peníze dávají pocit neomezené moci...
19. 05. 2010 | 15:00

jarpor napsal(a):

Pavel13

Souhlas...
Problémem je, že v taxíku jste dva - Vy a taxíkář,
zatímco v našem případě je tak 300 taxíkářů ( Evropské zatím nepočítám ) a cca 7 milionů (či kolik je dospělých s volebním právem) pasažérů...

Hezký den
19. 05. 2010 | 15:00

tečka napsal(a):

No já byl tehdy kluk a u nás doma jsme chtěli plus mínus to co autorka a ještě aby nám vrátili pole. A po dvaceti letech se bojím, aby tu nevznikla fašistická diktatura ať už se bude jmenovat jakkoliv - třeba odeesácký národovecký ráj imbecilů.
Jarpore které zákony? Namátkou:
1) Odeesácká zparchantělost s 5% vstupem do parlamentu
2) odeesácký zákon o malých akcionářích
3) zákony o nedemokratické imunitě papalášů, které ODS pokaždé tak vehementně brání
4) odeesácký náhubkový zákon
5) odeesácký zákon o vyvlastňování půdy sedláků pro účely státu
6) odeesácký zákon umožňující prominutí trestů v případech velké hospodářské kriminality
a když k tomu připočtu chybějící zákony o referendu, státní službě a o odvolatelnosti politiků z čehož nejvíce profituje opět ODS , ano musím dát KVS za pravdu začít se musí ústavou. I kdyby se Jarporové, Langerové a Bendové stavěli na hlavu.
Tož tak.
19. 05. 2010 | 15:06

Michal napsal(a):

Vážená paní Samková, píše Vám to hezky, ale...

- nechce mi věřit, že i po dvaceti letech máte o člověku představu tak naivní. Petr to již v podstatě řekl, dodám, že když Vy si na něco nevzpomínáte, tak to neznamená, že to tedy nebylo. Z dalšího vývoje jste se mohla poučit.. Jakkoliv si vážím statečnosti Václava Havla během totáče, tak heslem Nejsme jako oni! mne zbavil veškerých iluzí o možných změnách.Pámbú za ně zaplať aspoň za ty, co se podařily!

K návrhu ústavy: Lituji, ale lidské společenství - a ústava je jeden z nástrojů, jak je spravováno - musí být založeno na vyváženosti práv a POVINNOSTÍ, jejichž zajištění a vymáhání provádí stát. Jinak by byla ústava jen jednou z brožurek v knihovničce filosofa, básníka a idealisty.

Jinak ale souhlas, veřejná diskuze o ústavě, volebním právu apod. je žádoucí.

Ostrakismus, který praktikuje ČT předvolebními pořady OVM, zakládá skutečnou možnost zpochybnění regulérnosti současných voleb.
19. 05. 2010 | 15:09

Tencokida Hnuj napsal(a):

Romana Holišová
Já to neházím na MP. I když si o nich myslím svoje./komická dvojka bez kormidelníka jim říkám /
Asi jste mě nepochopila.
Já mluvím o rakovině. Na úřadech, radnicích a ministerstvech. O soudech ani nemluvě.
19. 05. 2010 | 15:12

Tencokida Hnuj napsal(a):

Paní Holišová
A ještě dodatek :
To není jen o jednom člověku a jeho právech.
A proč SA ?

Protože TOTO JE DEMONTÁŽ POLITICKÉHO SYSTÉMU ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACIE.
Za bílého dne . Za naše daně.

Hnus.
19. 05. 2010 | 15:16

Targus napsal(a):

To stejskal:

Nikoli, pane Stejskal. Výroky Henleina o směřování sudetských Němců do náruče Říše jsou doložitelné minimálně již od r. 1931. Studujte pilněji.
Myslím si ale, že to na Vašem poněkud naivním nazírání na činy tohoto pána nic nemění. Právě na článku paní KVS můžete skvěle vidět, že:
"Jsou prostě věci, o kterých se nemluví předem,
jsou věci, o kterých se nemluví nahlas, a
jsou věci, o kterých se nemluví vůbec."
Klidně si myslete, že jsem mamlas, ale tyto 3 postuláty mají obecnou a trvalou platnost, s tím nic nenaděláte.
19. 05. 2010 | 15:20

LEVAK napsal(a):

"Potíž je v tom,(přikývla knihovnice,)že každý kritizuje disciplinu a vyžaduje svobodu,dokud se něco mrzutého nestane,pak se všichni najednou rozčilují,kam se poděla disciplina!"
Dorothy L.Sayersová –Oxfordský anonym
19. 05. 2010 | 15:50

Čochtan napsal(a):

- chtěli jsme moci říkat, co si myslíme, a to doma stejně jako na ulici či kdekoliv jinde

Týden.cz: "Soud odsoudil tři členy Dělnické strany sociální spravedlnosti včetně lídra Vandase k podmíněným trestům za projevy loni na 1. máje v Brně."

Tak to dopadá, když někdo říká, co si myslí.
19. 05. 2010 | 15:52

LEVAK napsal(a):

„Kapitalismus je závislý na tom,že lidé v naději, a to často klamné naději,na zbohatnutí velice usilovně pracují, a přispívají tak ke zbohatnutí jiných lidí.“
„Nový obraz budoucnosti“ napsal největší filosof podnikatelství Charles Hardy,brožura byla vydána v Management Press s laskavou podporou britského Knot How Fundu.
19. 05. 2010 | 15:52

almost glossed™ napsal(a):

Targus: Různých "vysvětlení" a "pochopení" pro nacistické výroky a symboliku různého druhu najdete na těchto blozích od cenzora více.

Má pro ně takovou lidskou slabost.

Naposledy takto "aktuálně" přesvědčoval veřejnost, že symboly, které se prodávají na nášivkách a naci-oděvech, které se prodávají na naci-webech a naci- pro nácky ani kohokoliv jiného žádnou symboliku nepředstavují - spoukazem na tramvaj č. 18 a podobné demagogie.
19. 05. 2010 | 15:53

LEVAK napsal(a):

"Neoliberalismus ničí všechna opatření,jimiž stát korigovál selhání klasického liberalismu.Je to pomsta majetných za to,že museli dočasně akceptovat fordistický kompromis!" Alain Bihr
19. 05. 2010 | 15:53

LEVAK napsal(a):

„Neviditelná ruka trhu“ na větších či menších daňových prázdninách prostě selhala coby zdroj rohu hojnosti. Volnost trhovců,rovnost daní a bratrství kmotrů příjmové stránce státních pokladen nikde nepomohly,ba krizi přivolaly!
„Také jsem tehdy na Václaváku zvonil klíči od svého bytu, ale ty klíče mi nyní majitel sebral….“
19. 05. 2010 | 15:55

Čochtan napsal(a):

- chtěli jsme moci vytáhnout paty zpoza ostnatých drátů a nebýt tu chycení jak v klecích
- chtěli jsme kratší čekací dobu na telefonní linku než 15 let
- chtěli jsme, abychom se nemuseli plazit před státní mocí a jejími úředníky
- chtěli jsme, aby tady nebyli žádní cizí vojáci, a to pokud možno už nikdy a ani jeden.
- chtěli jsme, aby nebyly fronty na knížky, co vycházely vždycky ve čtvrtek a sháněly se pod pultem
- kluci chtěli nechodit na přehrávky a shánět se po různých „patronacích“ různých „domů kultury“, chtěli si hrát, po čem jim srdce prahlo.
- holky chtěly si alespoň moci alespoň koupit tu Burdu a podle ní si ušít něco, v čem by se dalo chodit.
- všichni chtěli si moci vydělat peníze, když budou normálně pracovat
- všichni chtěli si moci za svoje vydělané peníze koupit to, po čem toužili.

Tak tohle všechno vyšlo, ne ?
19. 05. 2010 | 15:57

Čochtan napsal(a):

Leváku,
když vám majitel sebral klíče, tak to asi nebyl "váš" byt, ale jeho byt, ne ?
A když vám ho "sebral", tak jsou dvě možnosti. Buď ho potřeboval sám pro sebe, nebo nebyl s vámi jako nájemníkem spokojen. Proč ? Neplatil jste nájem ? Nebo jste zpíval, tančil, veselil se každou noc až do rána ?
19. 05. 2010 | 16:01

JF napsal(a):

Za problém uplynulých dvaceti let považuji záměrnou a zištnou ztrátu paměti a slití třeba i obyčejných lidských hodnot do kotlíku s penězi.

Bez soudce (člověk na různých stupních rozhodování) a zákona (nějaký systém hodnot) není spravedlnost. Bez spravedlnosti není ani odměna (pro někoho trest).

Samozřejmě jsem optimista a očekávám elitu, která se pro mne daného ujme.

Elitu budu volit (pokud nějaká bude) a případně i jinak podporovat (sponzorství, členství, jiná angažovanost)

Je to hodně o nás jací jsme. Zabývat se námi samotnými může být nepříjemné, ale třeba trochu očistné. (pěkné jsou archivní pořady ČT před 50 a 20 lety)
19. 05. 2010 | 16:27

Čochtan napsal(a):

Co se těch 5% ve volbách týče, to rozhodně nemá s demokracií nic společného. Kdyby třeba 5 partají dostalo po 4,99 %, pak to znamená, že čtvrtina voličů by nebyla demokraticky zastoupena.

Kdybych měl navrhnout reformu, pak bych omezil počet křesel v parlamentu na 99.
V prvním kole rozdělování by každá strana dostala tolik křesel, kolik by měla procent před desetinou čárkou.
Zbytek křesel by se rozdělil podle čísla za desetinou čárkou.

To by bylo:
1) lacinější, parlament by stál jen polovinu,
2) demokratičtější. Pod stůl by spadly jen partaje výrazně pod 1%.
19. 05. 2010 | 16:36

Targus napsal(a):

To Čochtan:

Vy přispíváte z Marsu?
Vy nevíte, jak se odebírají klíče nežádoucím v žádaných lokalitách?
Vy nevíte, jak se rozebere střecha, odpojí plyn, voda a elektřina, sundají schody a jiné pražské lahůdky kryté všemi složkami moci úřední?
19. 05. 2010 | 16:44

Čochtan napsal(a):

Targusi,
pronajmutý byt od soukromníka není vaše vlastnictví. V našem domě, v třípokojovém bytě, bydlel chlap za pár stovek, a kluk mé sestry se tlačil s manželkou za deset tisíc v garsonce.
Kde je tady právo ? To není právo, to je "ochrana nájemníků". Svinstvo.
19. 05. 2010 | 16:56

jarpor napsal(a):

Tužka

Vaše vstupy do debat byly vždy pro mne zajímavé a nabádaly k přemýšlení...

Takže k Vašemu výčtu těch norem kdy "Právo, které postrádá atributy obecné spravedlivosti, není právem" :

"1) Odeesácká zparchantělost s 5% vstupem do parlamentu"

Opravdu máte za to, že každá strana s několika stovkami volebních hlasů patří do parlamentu a že by zrušení tohoto limitu přispělo k větší demokratičnosti naší společnosti ?
Nemyslím si.

"2) odeesácký zákon o malých akcionářích"

Opravdu si myslíte, že akcionář s jednou akcií má mít právo "rozprášit" rozhodnutí valné hromady akciovky a jen pro "svůj plezír" dovést společnost k bankrotu jen proto, že akciovka nemůže při napadení rozhodnutí třeba pokračovat ve své podnikatelké činnosti ? Že může svým rozhodnutím ohrozit zaměstnance ?
Nemyslím si. Jiná věc je, jak bylo s malými akcionáři naloženo při "odkupu" akcií. To ale není věcí zákona ale jednotlivých akciovek a jejich statutárních orgánů.

"3) zákony o nedemokratické imunitě papalášů, které ODS pokaždé tak vehementně brání"

Pokud je mi známo, brání zrušení nepřiměřené imunity všichni.
Tady bych však Vám dal za pravdu, že ODS v tom taky vězí.

"4) odeesácký náhubkový zákon"

Máte pocit, že ten náhubkový zákon skutečně omezil právo na informovanost, a že skutečně jsou novináři ve svých zpravodajstvích omezeni ?
Nepozoruji to.

"5) odeesácký zákon o vyvlastňování půdy sedláků pro účely státu"

Jsem vlastníkem pozemků a nic takového na mě nebylo uplatněno. Tím neříkám, že vyvlastnění neexistuje... Uvítal bych konkrétnější informace...

"6) odeesácký zákon umožňující prominutí trestů v případech velké hospodářské kriminality"

Opět - co máte na mysli ? Zloděj je vždy zlodějem. Komu bylo za zlodějnu promátnut trest "vlivem ODS" ?

K dalšímu si dovolím se nevyjádřit, abychom "nerozmělňovali" to, co patrně považujete za hlavní...

Nečiním si nárok, že mám patent na rozum a nechtěl bych být konfrontační...

Snažil jsem se zkrátit mou reakci na Váš výčet odeesáckých zákonů, tak promiňte, působí-li to "kategoricky". Není to tak míněno ...

Závěrem jen skromně podotknu, že tato strana nikdy neměla v parlamentu většinu, tedy jsou to zákony přijaté parlamentní koalicí... a nazývat je odeesácké mě připadá jako chybný pohled...

Vězte, že ani já "netlačím" ODS káru. Jen mám jistý pohled na život, jistou životní filosofii, a ta skutečně je odlišná od pohledu "z leva".

Hezké odpoledne
19. 05. 2010 | 17:20

pgjed napsal(a):

To KVS:

Dobrý den,

Měla jste štěstí, být u toho. Mě si nikdo nevybral, takže jsem kandidoval někde na 22 místě do SL. A pak v těch dalších a dalších volbách to vždy klaplo kousek přede mnou.

Je to tochu dlouhé a nepřehledné. Ale ten konec se mě velmi líbí. Pod to se podepisuji. Zvláště, kdyby ve výkladu k Ústavě bylo, že obecná spravedlnost je založena a vychází z obecných morálních atributů daných židovsko- křesťanskou evropskou tradicí.

Pana doktora Kesslera pamatuji, když chodili s panem Dr. Motejlem na Slávku na oběd. My jsme tenkrát s Ambrozkem ouřadovali na Běhounské a tak jsme tam občas chodili taky. Ale to už je historie.

Pěkný podvečer
19. 05. 2010 | 17:25

zahara napsal(a):

čochtane důležité je i to, jak k majetku dotyčný přišel...je mnoho a mnoho lidí,kteří mají špaté zkušenosti...a vy zabývající se romskou otázkou byste se mohl zamyslet nad vznikem ghett ;-)))
19. 05. 2010 | 17:26

Romana Holišová napsal(a):

Tencokida - máte psát srozumitelně. Já su z vesnice:-) Ono je to vše spíš řízeno podnikateli. Město peníze nevydělá, že... Teď jen záleží, jak dlouho to lidé budou tolerovat. Jenže to je pořád nějaké zastrašování, ozve se jedinec a dopadne jako pitomec. I když spoustu lidí tiše souhlasí s tím, že něco takového špatně, tak mlčí. Strach o práci, rodinu - je to přirozené. A abych pravdu přiznala, tak mě to nesmírně sere.
19. 05. 2010 | 18:12

stejskal napsal(a):

Nikoliv, pane Tarqusi.

Naopak jsou doloženy jeho teze o zachování republiky, ovšem s posílení postavení jejích neměcky mluvících občanů (ať už si o těchto požadavcích myslíme, co chceme). Odkazy jsem Vám zde již kdysi dával.

Ale ani to nebyla podstata toho, o čem jsem tehdy psal (a co jste si zcela mylně vyložil a na svém výkladu tvrdošíjně trval).

Psal jsem, že vzhledem k Henleinovým prohlášením pro česky i německy psaný dobový tisk (ať už upřímně míněné či nikoliv) nemusel nutně hlas běžného občana německé národnosti pro Henleina ve volbách v roce 1935 být motivován snahou rozbít čs. republiku (čili jsem pouze oponoval tvrzení, které se zde i jinde opakovaně objevuje, že drtivá většina českých Němců hlasovala v roce 1935 pro odtržení Sudet. Nehlasovala).

Ve volbách do obecních zastupitelstev v roce 1938 už bylo o tehdejších Henleinových úmyslech dost jasno (nicméně obecní volby mají trochu jiné zákonitosti, místní vazby, méně stranických programů atd.).

Nic více, nic méně. Nemíním nikoho omlouvat, Henlein, jeho NSDAP a její příznivci jednoznačně aktivně přispěli k rozpadu tehdy pravděpodobně nejdemokratičtější země ve střední Evropě. Jen je to celé trochu mnohavrstevnější, barvitější a tím i zajímavější, než líčí běžné učebnice dějepisu pro pátou třídu základní školy.

Děkuji za Vaše zmínky o mých vstupech a postojích, vždy si je se zájmem přečtu. Teď se jdu zase stáhnout do bažin, tyhle předvolební diskuse mi vyloženě nevyhovují.

Libor Stejskal
19. 05. 2010 | 18:15

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Jarpor,někde se vloudila chyba,NIC JSEM DOPOSUD NEPSALA,L A U T R NIC. Tužka.
19. 05. 2010 | 18:35

Ivan napsal(a):

Hlubokou poklonu, skláním se před Vámi a článkem, vlastně popsáním skoutečnosti. Bohužel, tam kam došli jsme, je velký chaos a mnohým nadále vyhovuje, ale již jsou v balíku. Jak z toho, to bude obtížné, když zvyklí jsme hájit své výdobytky.
Kdo zlozvyku se naučí, bez bolesti se to neodnaučí. Kdo ujme se zde léčení, když mamon je tak svůdný?
19. 05. 2010 | 18:43

Tencokida Hnuj napsal(a):

stejskal
Já si myslím, že spousta "českých Němců" prostě viděla jen Hitlerovy "úspěchy ".

Že zatočil s nezaměstnaností , s korupcí, se zločinem ... Tehdy nebyla taková informovanost , jako je dnes. A prostí lidé chtěli práci, bezpečí, pořádek. Vím o čem mluvím . Mí předkové k takovým lidem patřili. Ale jak začli jejich sousedy vyhánět, tak z toho opojení vystřízlivěli. Bohužel pozdě.

A mezi námi, o koho se měli ti informováni opřít ? Po anšlusu Rakouska, po Mnichovu ?

O SSSR ? Čeští Němci ?

Pak je nahnali do války. Jako dobytek. Nepůjdeš - vězení nebo kulka. Tak šli.
A vítězili. Do času. Pak se vrátili hleděli do země, uhýbali pohledy a styděli se.

Víte, ani ta dnešní zákopová válka u nás mezi "pravicí" a "levicí" nevěští nic dobrého. Dělají znovu z lidí osly.
Tvoří všelijaké poradní sbory, komise odborníků a přitom si ohřívají jen svou stranickou polívčičku. A zatím bují korupce, je vysoká nezaměstnanost, společnost se polarizuje a spravedlnost je - no taková rozmarná.

Ideální stav pro to, aby se objevil znovu malý muž s knírkem a začal jednat.

Co s tím ?
19. 05. 2010 | 18:45

im napsal(a):

Jarpore,

trošku jste si spletl tečku s tužkou, oboje začíná na T, to se stane...

Ale Tužka je pisatelka, rod ženský, možná by to chtělo jemnou omluvu.....

Omlouvám se, jarpore, že Vás nabádám k omluvě, ale když tak čtu po večerech diskuse na Aktualně.cz, jímá mě často hrůza z hádavých, neomalených až zlých výpadů poznamenaných předvolební hysterií a trochu se mi stýská po vtipných a pohodových předvolebních diskusích, kdy jsme se ještě všichni dokázali hádat slušně.....
19. 05. 2010 | 18:51

Targus napsal(a):

To Čochtan:

Pokud to vidíte tak, že v rámci ochrany svých domnělých práv můžete kohokoli vyhodit na ulici, kdy se Vám zlíbí, máte naprostou pravdu a nemá dále cenu o tom diskutovat.
19. 05. 2010 | 19:02

Tužka. napsal(a):

Tužka napíše pro Im, díky, mám s tím problém, už mám na to i sešitek, pletou se, pletou, mohla bych vypsat jména, blogy, data, časy, kdy mi připsali to, co jsem sama nenapsaala. Čím to asi bude,?,to opravdu nevím.Tady tečka a Tužka,chtěla jsem, aby záměna byla vypátrána, no pan Jarpor je alespoň zdvořilý, ale utržila jsem i nadávky. Najednou mě někdo osloví, že by manipulace pro zábavu??,zvykám si zvykám,ale nezvyknu si.Tužka,já se podepisuji.
19. 05. 2010 | 19:11

JF napsal(a):

Co se týká jistého dnešního revanšismu (bolševického i fašistického - jsou si podobné, někteří účinkuji i v obojím) shledávám to v nedostatnku vlastních hodnot ve společnosti.

Zatím jsou to průvodní jevy, ale kořen shledávám v tom nedostatku vlastních hodnot.
19. 05. 2010 | 19:11

Targus napsal(a):

To stejskal:

Než zalezete úplně, hodím sem tapetu z prvorepublikového tisku, který jste mi svého času doporučoval číst.

"Deutsche Leipauer Zeitung 29.8.1922: Když Němec prodá nemovitost Čechovi, je to hanebná zrada zuboženého národa, která přivolá hanbu a potupu na takové zrádce."

Jinak s Vámi mohu souhlasit, že lopaty to mohly Konymu chvíli baštit. Stačí se podívat na voličské stádo v ČR dnes. Zprávy z Ádovy říše však bylo možno sehnat, aby si udělali obrázek, jak to bude vypadat, až se octnou v Reichu.
19. 05. 2010 | 19:14

Robert napsal(a):

Ad: KVS

Moc hezky jste zavzpomínala paní doktorko. Vámi citovaná věta váženého pana P. Dostála: „Tak nejdřív snad projednáme Ústavu, ne?´´ je vskutku symbolická.

Shodou okolností se dnes o „chybách soudruhů z NDR“, které ve svém článku zmiňujete, vyjádřil v podobném duchu i pan prof. T. Halík viz: http://www.rozhlas.cz/radio... (zhruba tak od desáté minuty tohoto rozhovoru)

Vámi navrhovaná novelizace prvého článku naší Ústavy by zajisté nejednoho z českých právníků zahřála u srdce, obávám se však, že by to asi nemělo žádné praktické dopady.

Explicitní vyjádření zásady spravedlnosti práva v naší Ústavě by nám spravedlnost v právu samo o sobě určitě nepřineslo. Smysl pro právo a spravedlnost se musí podle mého názoru nejdříve rozvinout v našich hlavách včetně těch pomazaných. Uznávám však, že by ten novelizovaný článek vypadal pěkně.

PS: Zajímalo by mne, zda by Vás nelákaly jedny, bohužel nedávno uvolněné, galeje v Brně?

Přeji hezký večer.
19. 05. 2010 | 19:18

vakovlk napsal(a):

čochtane.že ty pocházíš ze severní Moravy?
19. 05. 2010 | 19:18

Al Jouda napsal(a):

Tentokrát velmi hezký vzpomínkový článek, paní doktorko. Jen bych prosil doplnit pár jmen,kteří okřikli Pavla Dostála, když jste toho byla svědkem. Chtěl bych si ověřit, že stejní lidé nekandidují v těchto volbách.
19. 05. 2010 | 19:21

Sojuz napsal(a):

Pepa KVS
Z vaší analýzy stavu demokratických poměrů soudím,že by jsta si velmi rozuměla s panem P.Cibulkou
poptejte se na něho
19. 05. 2010 | 19:25

JF napsal(a):

Obyvatelé se na základě ústavy považovali za příslušníky „československého národa“ a oficiálním jazykem byla čeština a slovenština. Vytvořit pojem československý národ a spojit tak Čechy a Slováky v Čechoslováky bylo nutné zejména pro potřeby zahraniční politiky, jelikož stát měl daleko více obyvatel hlásících se k národnosti německé než bylo Slováků.
19. 05. 2010 | 19:30

michal napsal(a):

Podle mě zásadní chyba byla, že se nezaplatilo 20 němčinářů a nepřeložily se komplet zákony z Rakouska nebo Německa (tč. Západního) a ty měly začít platit namísto těch českoslovských. A z nich se mělo začít a měnit je k obrazu českému či československému.
19. 05. 2010 | 19:38

Tencokida Hnuj napsal(a):

Klára Veselá Samková
Pěkný blog. I ten název - s jemným erotickým nádechem. :))

Mějte se.
19. 05. 2010 | 19:43

Šumavan napsal(a):

Musím se přidat - tak povedený blog jsem dlouho nečetl. Mluví ze srdce ( a určitě zdaleka nejen mého).
19. 05. 2010 | 19:56

Targus napsal(a):

Když už jsme zde načali Henleina:

V rámci odvrácení oficiálního zákazu strany DNSAP byl K.H. osloven předsedou Krebsem, aby se stal předákem nástupnické organizace Volksfront (nová strana, nový ksicht). Ten nejdříve přijal, pak odvolal s poukazem na malé pravomoci. Stalo se tak v červenci 1933 na setkání při sportovních soutěžích Turnverbandu ve Stutgartu.
V té době už K.H. pracoval na založení sjednocujícího hnutí SHF a měl obavy z kompromitace s touto stranou otevřeně usilující o rozbití ČSR.
Ze zápisu schůze DNSAP 2.11.1933 vyplývá, že při této příležitosti se K.H. setkal s Hitlerem, který jej uznal za nového sudetoněmeckého vůdce, zatímco vysoce postavené nacisty Knirsche a Petrmichla nepřijal. K.H. se rovněž setkal s panem Tschammer von Osten.
1.10.1933 K.H. založil Sudetendeutsche Heimat Front, který měl sjednotit všechny Němce v ČSR "na základě křesťanského a (velko)německého světového názoru".
Do SHF hromadně přestupují straníci vzápětí zrušené DNSAP, DNP a Kameradschaftsbundu.

4.3.1941 v projevu ve Vídni pan K.Henlein otevřeně přiznává, že jeho politickým úkolem v té době bylo zničit Československo, baštu aliance proti německé říši.

Za zmínku zajisté stojí, že šéfem agitačně propagačního oddělení SHF se stal jistý neblaze proslulý K.H.Frank.
V r.1934 vznikají ozbrojené oddíly ordnerů k ochraně schůzí a předáků SHF.
Výsledek - v r. 1935 měl SHF cca 200.000 členů, v parlamentních volbách dostal 1.250.000 hlasů (cca 67% německého obyvatelstva) za neustálého balancování na hranici zákazu činnosti z důvodu násilí proti Čechům, urážek ČSR, vyvěšování Velkoněmeckých vlajek a finanční podpory proudící z Německa. Chystaný zákaz činnosti byl odvolán na přímou intervenci T.G.Masaryka.
Takový byl chudák K.H. a jeho soukmenovci, kteří možná z části naletěli, ale měli ještě další tři roky na to, aby prohlédli.
19. 05. 2010 | 19:59

jarpor napsal(a):

Tužka

To jsem to ale vyved... :-((

Přijměte mou omluvu, že jsem Vás zaměnil s Tečkou. Neměl jsem své brýle - vím, to je můj problém...
Tak ještě jednou - promiňte.

im

Vězte, že i bez Vašeho upozornění bych se po zjištění chyby omluvil ... ale díky za upozornění.
No, bude po volbách, ale, že by byli lidé slušnější... nevím... doufejme.

Hezký večer
19. 05. 2010 | 20:00

stejskal napsal(a):

Ano, pane Targusi, v podstatě se to dá říci i takto (mám na mysli Váš druhý odstavec, jen jsem to napsal poněkud jinými slovy).

Ad první odstavec: ano, podobné nacionalistické výkřiky zaznívaly ze všech možných stran. Od nacionalistů českých, slovenských, německých, maďarských i polských. Pramenily z tehdejšího narodnostně přepjatého způsobu "uvažování" (či spíše podléhání emocím). Osobně si myslím, že by bylo fajn, kdyby mu nyní a v budoucnu podléhalo co nejméně lidí, mohli bychom se vyhnout celé řadě velmi nepříjemných konsekvencí (viz celé minulé století).

Ano, pane Tenco, i tento faktor hrál postupem doby čím dál větší roli (i když jiná nálada převládala mezi českými Němci v roce 1935 a jiná třeba v roce 1938).

Rád bych se tímto odpoutal, nechci navíc odvádět tuto debatu od její podstaty (jen jsem udělal chybu, neudržel se a reagoval na páně Tarqusovo jemné popíchnutí stran své naivity. U mně už ne tolik juvenilní, jako spíše čím dál více senilní).

Libor Stejskal
19. 05. 2010 | 20:07

stejskal napsal(a):

P.S. Má replika panu Tarqusovi patřila k příspěvku z 19.05.2010 19:14:46 l.s.
19. 05. 2010 | 20:08

Čochtan napsal(a):

Targusi,
jaká "domnělá práva" ?
19. 05. 2010 | 20:11

Čochtan napsal(a):

Vakovlku:
Ne. Z Prahy. Po mnoho generací.
19. 05. 2010 | 20:15

Targus napsal(a):

To stejskal:

Nebudete věřit, ale i já si nepřeji nic jiného. Ještě jako dítě jsem zažíval tvrdé klukovské rvačky na krev a zlomeniny s rovesníky jiné národnosti coby pozůstatky nacionalistických vášní a rovněž pamatuji dobu, kdy pro jisté lidi byla skutečnost,že jejich potomek se provdá či ožení s partnerem jiné národnosti či vyznání, osobní tragedií na úrovni sebevraždy zaživa.
Velice mi však vadí, když kdokoli počne poukazovat na slova a skutky jedné strany konfliktu, přičemž cudně zamlčuje slova a skutky jiných.
Když měřit, tak všem stejným metrem. Když mluvit, tak užívat všechny hlásky abecedy. Když psát, tak o všech špínách.
19. 05. 2010 | 20:20

Targus napsal(a):

To Čochtan:

Vy si myslíte, že je správné a právně v pořádku vykopnout na ulici kohokoli jen proto, že mu nemůžete fláknout nájem zvící celého jeho platu či důchodu?
Já majitel realit jsem a přesto takový názor nesdílím.
Tím samozřejmě nechci říci, že stav těsně po restitucích byl v pořádku, to ani náhodou. Dnes pobírám nájemné korespondující s nájmy v družstevních bytech, což stačí k tvoření fondu oprav a menšímu přilepšení ve svízelné finanční situaci. Necítím ale potřebu nikoho sedřít z kůže ani ho vykopnout jen proto, že se objeví na obzoru někdo jiný, kdo by mi byl ochotný dát o trojku více.
19. 05. 2010 | 20:31

vakovlk napsal(a):

Šochtan
myslel jsem že jsem tě viděl v televizi ze skypu při Bobošíkový,nějak se to hodně shodovalo i v té otázce :-),
týkající se jedné minority ,no nic dík za odpověď
19. 05. 2010 | 20:40

Čochtan napsal(a):

Targusi,
já si myslím, že v mém vlastním domě mám právo ubytovat svoje příbuzné a ti, co tam bydleli dosud, si musí najít jiné bydlení.

Za dvoupokojový byt dostávám od rodiny s děckem méně, než si účtuje magistrát Prahy 10 za starší "regulovaný" státní byt.
19. 05. 2010 | 20:41

Čochtan napsal(a):

Vakovlku,
neviděl´s mě.
19. 05. 2010 | 20:42

vakovlk napsal(a):

tak jsem viděl jinýho Čochtana :-)
19. 05. 2010 | 20:48

vakovlk napsal(a):

Čoctane buď rád že to nejsou Romové
19. 05. 2010 | 20:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

jarpor:
"Tužka
To jsem to ale vyved... :-(("
Možná Vás uklidní, že já jsem vyved totéž v ostřejší formě a přes kajícnou omluvu mi Tužka už neodpustila. ;(
19. 05. 2010 | 20:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

KVS:
"Skutečně se nepamatuji, že by někdo toužil po miliardových či milionových majetcích, po vládně-státních propletencích, po privatizaci majetku, po zlatém životě nejen zlaté mládeže, po luxusu na straně jedné a bezdomovecké bídě na straně druhé." Asi proto, že lidé postihnutí takovými tužbami je obvykle tají a ve skrytu o to vehementněji na jejich splnění pracují. Reálsocialismus nepadl pro nějaké ušlechtilé cíle, ale kvůli neúnosně upadající ekonomice bránící profitu. Je jenom logické, že ležící prapor profitu zvedli (všeho)schopní jedinci a jenom nadšenci postihnutí všeobecnou naivitou to nepochopili a někteří nechápou dodnes.
19. 05. 2010 | 21:06

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,pro Jarpor,jak už jsem napsala,jste v mé sbírce virtuálních omylů,ale na čestném místě, zdvořilých omylů,vůbec nic se neděje,už se jen bavím,je vás povícero.Někteří si toho nevšimli,nebo dělají,že nevšimli.No,až zareagují v budoucnu,pak je upozorním,mám paměť slona díky tomu,že nejsem líná si to napsat,halt tužka.Pro Vás, pane Jarpor,Tužka s úsměvem a už se těším,co mi napíšete příště.
19. 05. 2010 | 21:11

jarpor napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Holt - za chyby se platí... :-)

Tužka

Teď raději jen pozdrav a dík za s úsměvem prominutí omylu...
Budu si brát vždy své brýle... :-))
Hezký večer
P.S. To já s tou mou pamětí... no jak to slušně napsat... snad
příkladem : setkám se, podáme si ruce a představíme se. Pokud nedostanu vizitku - s velkou pravděpodobností jej poznám na fotce po roce, vím o čem šla řeč, kde, atd. ... ale jméno nevím za dvě hodiny...
19. 05. 2010 | 21:20

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Zbyněk Matyáš,víte,pane,teď jste kladně zabodoval,že jste se opětovně ke své záměně přiznal,už jste se tenkrát omluvil,jednou stačilo,už je to pohřbeno,už na tom roste tráva. Vím,že se v názorech rozcházíme,klidně mi to napište,když Vás tak čtu,umíte být zdvořilý,a já budu zdvožile psát svůj odlišný názor.Tužka s úsměvem.
19. 05. 2010 | 21:21

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text vykazující znaky spamu (pod šesti různými blogy opakovaný odkaz na stále stejnou stránku).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
19. 05. 2010 | 22:11

LEVAK napsal(a):

Ad Čochtan: nevěděl jsem vážený pane,že jste tak naivní!
19. 05. 2010 | 22:43

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tužka:
Moje upřímné pokání tedy zabralo. Děkuji za rozhřešení.
19. 05. 2010 | 23:30

Jan Vaculík napsal(a):

Samotný závěr blogu nedovedu posoudit.
Bohužel, vůbec není jisté, zda by se u nás spravedlnosti dařilo líp, kdyby byla do Ústavy zakotvena sebelíp.
Inventura toho, "co jsme chtěli", je milá. Ano, je to tak. Drobné věci, a důležité. Důvod radovat se dodnes.
20. 05. 2010 | 00:36

adsonmelk@centrum.cz napsal(a):

Jaxi? Hmm...
20. 05. 2010 | 07:05

ilra@seznam.cz napsal(a):

Pěkně napsané, má to myšlenku, je tam i trochu nostalgie, ale stejně jako u Václava Havla - naivní. Právo u nás je bohužel LEVÉ. O právu bohužel stále rozhodují kontakty na pravém místě a pochopitelně peníze. Kdo je má, má na své straně i právo. Jak můžeme chtít po našich ústavních činitelech ať změní ústavu, když beztrestně nectí tu, kterou máme a spravedlnost je pro ně výsměch. Vždycky jsem si myslel, že je to závist, kterou vyniká náš národ, postupem let však přicházím na to, že více jak závist je základní vlastnosti našich obyvatel NAIVITA. Měli jsme možnost po revoluci mnoho změnit, včetně ústavy. Promrhali jsme ten okamžik. A dnes? Co chcete dělat dnes v atmosféře, kdy stát řídí lidé, kteří vlastním státem pohrdají. Lidičky, možná by to chtělo otevřít oči, nebo sundat růžové brýle. U nás už přece dávno právo je. Je v rukách zbohatlíků, kteří spí ve sněmovně, nebo tam vedou žabomyší války. Vy si myslíte, že oni by byli schopni dohodnout se na nové ústavě? Byli, věřte mi že byli. Ale pouze na takové, která by vyhovovala jim, nikoliv národu. Takže buďme rádi za tu ústavu, kterou máme. Sice si z ní naši politici dělají cochcárnu, ale nám obyčejným lidem alespoň zbude pocit, že se můžeme o něco opřít. že to zábradlí se zpuchřelé a je na něm nápis POZOR NEBEZPEČÍ PÁDU....
20. 05. 2010 | 08:06

neon napsal(a):

Ta autorka: Tak to jste teda dopracovali, díky Vám a podobným jsme banánová republika s rozkradeným majetkem a totálně zadluženým státem. Běžte někam s těmito řečičkami, to se omlouváte těn slušným a okradeným nebo co????????
20. 05. 2010 | 08:09

klarasamkova napsal(a):

Vážení disk,utující, děkuji, že mi tentokrát (téměř) nenadáváte.

Několikrát jsem byla nařčena pouze z naivity, což je svým způsobem legitimní. Popisovala jsem totiž (nejen) svůj stav před dvaceti lety a přiznejme si, že v něm opravdu bylo hodně naivity! Nyní se však dle mého názoru vyjevuje, že to byla právě ta naivita, která byla tak cenná. Jen jí, pravděpodobně, nebylo dost a měla být podstatně fundamentalističtější. Komunisty rozkrqadené majetky se měly "naivně" vrátit původním majitelům - na příklad... Víme všichni dobře, kdo napnul všechny síly, aby se pokud možno nevracely vůbec! Kdyby se spousta věcí udělala "naivně" tak by se vyřešily systémově a nebyli bychom tam, kde jsme dnes...

Je mi samozřejmě známo, že i před rokem 1989 existovala skupina lidí, v jejichž zájmu byl pád tehdejšího režimu, a to z ekonomických důvodů.... socialistický režim už nemohl poskytnout dostatečný prostor k rozvoji jejich "podnikání", takže prostě musel padnout... Právě tito lidé pak způsobili, že jsme v naší zemi tam, kde jsme. Mohli jsme se jim postavit právě svojí NAIVITOU a fundamentalisticky trvat na návratu k právu, spravedlnosti. Místo toho právě ti, kteří se honosili sloganem "nejsme jako oni", učinili přesně to, co odcházející vládnoucí třída: totiž kompromisy. Je mi líto, ale jak stárnu, nabývám nezlomného přesvědčení, že v některých skutečně zásadních věcech prostě není možné kompromisy dělat, že je nutno prohlásit "JSEM FUNDAMENTALISTA" a na některých fundamentech prostě trvat... Asi naivně, avšak neochvějně.
V tomto smyslu jsem "nařčením", že jsem naivní, poctěna.
Jinak všechny diskutující ubezpečuji, že po dvaceti letech výkonu advokacie v této zemi jsem naivitě a idealismu natolik vzdálena, že mi z toho je až smutno... Tož se mějte, KLára
20. 05. 2010 | 08:34

Jiří Sládeček napsal(a):

Cikánka nám zde bude kázat! Raději se starej o to, aby tvá komunita přestala vraždit, loupit a krást a začala se chovat jako lidé, aspoň někdy. :(((((((((((((((((((((
20. 05. 2010 | 08:44

ilra@seznam.cz napsal(a):

Děkuji za Vaši...možná odpověď...Já osobně nemohu nadávat děvčeti, které vstoupilo do politiky s ideálními představami, které živila ikona Havel. Stejně jako on jste se ale nechali odstavit hamižným, bezohlednými a slizkými hydrami, které dodnes ždímají náš stát. Pokud dumáte nad vinou a nevinou a to je z Vašeho příspěvku cítit na sto honů, pak tedy ANO, jste vina. My jste Vás volili a zvolili a to s úplně stejnou naivitou a nadějí. Ale Vy jste zklamala a zklamali všichni, kteří nyní píší podobné příspěvky. Nenašla jste v sobě dosti morálních sil, abyste již v té době dala dostatečně národu vědět, kdo jej chce ovládnout a úplně stejně jste se držela u koryta. Nevěřím, že po roce, dvou, jste zůstala stejně naivní. Vy jste zodpovědná za současný stav naší společnosti, neboť nad Vámi zvítězila slizká a bezohledná garda vycucávačů společnosti. Nicméně pracujete v advokacii a můžete být celkem v pohodě. Co na tom, že na spoustě jednání je Vám na zvracení z toho, jak moloch korupce a bezpráví krásně funguje. Pokud máte pocit viny, pak nepište a neplačte, pláčete nad špatným hrobem. Já osobně, i když to vyzní špatně Vám fandím a hrozně bych si přál, abyste našla v sobě ještě sílu a i tu naivitu, že s tím vším jde ještě něco dělat. Věřím, že to někdo ještě dokáže. Jinak bych už neměl proč žít v této zemi.
20. 05. 2010 | 08:55

s a m e t o v á napsal(a):

Právo na spravedlnost skutečně v Ústavě chybělo, ač ho vnímáme jako samozřejmost. Prorazíme ho referendem? Proč jste vypustila jednotnost?
20. 05. 2010 | 09:06

evie napsal(a):

Ráno jsem se nemohla zbavit jedné myšlenky: "Svět se zbláznil a my s ním", ale jak je vidět, pořád jsou kolem lidé, kteří stojí oběma nohama na zemi a věří ve spravedlnost, slušnost a morálku.

Děkuji za povzbuzení:) Krásný den...
20. 05. 2010 | 10:25

Tencokida Hnuj napsal(a):

klaravesela
Dlouhodobě vítězí naivkové. Krátkodobě jsou však dnes a denně klováni skřehotavými zchromlými vránami, které ve své sebejistotě ztratily schopnost létat.
Bojí se , aby se to nenaučili naivkové.

Někdy je ale uklovou či uzkřehotají.

Mějte se.
20. 05. 2010 | 10:31

JF napsal(a):

KVS:

osobně si teda na naivitu ordinuji idealismus

ps: no, prostě v tom lítám ;-) ... a mám takovou svou radost ;-)))

zdravím
20. 05. 2010 | 11:44

Tencokida Hnuj napsal(a):

Pokladník charitativní organizace zavolal nejbohatšímu advokátovi ve městě:
"Zjistili jsme, že ačkoli vyděláváte ročně nejméně 10 milionů, nedal jste žádný příspěvek na dobročinné účely.
Nemyslíte, že byste měl udělat něco ve prospěch spoluobčanů?"
Advokát se na chvilku zarazil a odpověděl:
"A když jste si zjišťovali mé příjmy, zjistili jste přitom také že moje matka umírá na vleklou nemoc a lékařské účty
několikrát převyšují její roční příjem?"
Pokladník v rozpacích zamumlal:
"No... to jsme nevěděli."
"A víte, že můj bratr, invalidní vojenský vysloužilec, je slepý a je odkázán na kolečkové křeslo?"
Pokladník opět vykoktal omluvu, ale právník mu skočil do řeči:
"A víte, že manžel mé sestry zahynul při dopravní nehodě a zanechal ji se třemi dětmi bez halíře?"
Zdeptaný pokladník mohl jen říci:
"Neměl jsem ani tušení..."
Právník ho znovu přeruší:
"A to si opravdu myslíte, že když jsem těmhle třem nedal ani vindru, tak že vám nějaké peníze dám?"
20. 05. 2010 | 13:10

LEVAK napsal(a):

Vážená madam to nebyla naivita,ale promyšlený postup stanovený tak aby obě privatizace dopadly pro vybrané lidi velmi dobře.Ta domluva byla realizovaná napříč politickým spektrem,prostě to provedli hoši,kteří spolu mluvili.Pamatuji se jako kdyby to bylo včera jak byly dražby ovlivňovány,jaké gorily se tam pohybovaly a jaké nátlaky byly realizovány.Byl to asi takový postup,který jsem zažil v roce 1995 o půlnoci v brněnské šalině.Bylo nás v tom voze pět a půl.Stál jsem na zadní plošině,když na jedné zastávce přistoupili dva Rómové.Jeden ke mně přistoupil ze předu a vytáhl zpoza opasku asi 25-ti centrimetrový nůž a přitiskl mi ho na břicho.Druhý ze zadu mi vytáhl peněženku a sundál mi hodinky z levé ruky,kterou jsem se držel madla.Ten vpředu na mě doslova syčel "Neševel nebo ho máš v bauchu!"Na příští zastávce vystoupili.
PS:jako příklad bych si dovolil upozornit na privatizační zisky bývalého generálního ředitele Průmyslových staveb Gottwaldov a jeho syna!
20. 05. 2010 | 17:27

Čochtan napsal(a):

Leváku,
v roce 1995 jsi už moh mít legálně zbraň, vystoupit za těmi cikány a zabít je. Vzít si svoje věci a skromně odejít do tmy.

Pánbůh by ti to přičetl k dobru. Vymazal by ti z knihy hříchů to rozbité okno, a že jsi chodil mamince na hrozinky. To by stálo za to, ne ?
20. 05. 2010 | 17:54

Tencokida Hnuj napsal(a):

LEVAK
Ten útok byl v souvislosti s privatizací ?
Hnus. Nedivím se Vašim postojům.
Takovou osobní zkušenost nemám.
Mi bylo pouze vyhrožováno smrtí a ničen majetek.

Mějte se.
20. 05. 2010 | 19:00

Jiří napsal(a):

Pro paní Samkovou,

vážím si Vašich myšlenek, zájmy kapitálu se řídí bohužel svými pravidly. Dostojevský řekl, že krása spasí svět. Máte genetický základ toto správně chápat. Realita současných privatizátorů je bohužel daleko od duchovního poselství Dostojevského.
21. 05. 2010 | 08:40

Josef Orel napsal(a):

Konečně po dlouhé době opravdu dobrý blog, s tou ústavou se opravdu mělo začít a pokračovat přes co nejméně průstřelnou legislativu, která by zamezila dranocvání státu při privatizaci a především by odstavila od koryta českou bolševickou soudní mafii, která dělá ostudu právu jako nikde na světě/ viz zkorumpovaná soudkyně Sladkowská z KS v Hradci Králové/. Poněkud nesouhlasím s paní Samkovou v tom, že těsně po revoluci neměli lidé myšlenky na mamon, měli a velký, jinak by přeci měli eminentní zájem na tom, aby se česká legislativa poskládala z toho nejlepšího, co ve vyspělém světě existuje, ano, tehdy se to mělo udělat, ale právě z toho hlediska, že přebarvení bolševici čichali ve vzduchu kořist, tak prostě nebyl zájem. Jinak doporučuji paní Samková blog http://joseforel.blogspot.com
kde na toto všechno upozorňuji.
21. 05. 2010 | 13:30

Casandra32WEISS napsal(a):

Different people in every country take the <a href="http://lowest-rate-loans.co...">lowest-rate-loans.com</a> from different banks, just because that's comfortable and fast.
23. 06. 2010 | 14:50

gghii napsal(a):

Dnes bojovnice za práva cikánů,když byla spolu s Tatárem,L.Bodym a dalšími cikány v parlamentu bojovala akorát za své osobní zájmy a kapsovala se jako ostatní poslanci !
06. 07. 2010 | 14:14

poool napsal(a):

Co jsme to vlastně chtěli??
- chtěli jsme moci říkat, co si myslíme, a to doma stejně jako na ulici či kdekoliv jinde
- chtěli jsme moci vytáhnout paty zpoza ostnatých drátů a nebýt tu chycení jak v klecích
- chtěli jsme kratší čekací dobu na telefonní linku než 15 let
- chtěli jsme, abychom se nemuseli plazit před státní mocí a jejími úředníky
- chtěli jsme, aby tady nebyli žádní cizí vojáci, a to pokud možno už nikdy a ani jeden.
- chtěli jsme, aby nebyly fronty na knížky, co vycházely vždycky ve čtvrtek a sháněly se pod pultem
- kluci chtěli nechodit na přehrávky a shánět se po různých „patronacích“ různých „domů kultury“, chtěli si hrát, po čem jim srdce prahlo.
- holky chtěly si alespoň moci alespoň koupit tu Burdu a podle ní si ušít něco, v čem by se dalo chodit.
- všichni chtěli si moci vydělat peníze, když budou normálně pracovat
- všichni chtěli si moci za svoje vydělané peníze koupit to, po čem toužili. Většinou to byla velmi jednoduchá a skromná přání….
- A všichni – alespoň kam moje oko dohlédlo, měli touhu, by se komouši odvalili na smetiště dějin a přestali prudit….
Ženská, Samková, co tu skuhráte, vždyť si to všecno můžete odškrtat splněno, splněno, splněno...
23. 08. 2010 | 17:19

p90x Workout DVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 08:16

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 07:14

football napsal(a):

I like watching <a href=http://www.finsfootball.com>football</a> on <a href=http://www.finsfootball.com/bbc-football>bbc football</a> chanel. How about you people?
29. 01. 2011 | 13:11

mkemknmk napsal(a):

Shortly before tenoclock he came out into an open place opposite the village, and saw theferryboat lying <a href="http://garciniacambogiael5hl.info">garcinia cambogia</a> <a href=http://garciniacambogiaextract1ryyk.info>garcinia cambogia</a> garcinia cambogia pills http://garciniacambogiaextract1ryyk.info be to admit openly that an act of.
25. 02. 2014 | 10:09

lhqiusej napsal(a):

The pearl she dropped <a href="http://paydayloansonline9949.info/">payday loans online</a> wcnzuotrg <a href=http://paydayloansonline9949.info>payday loans online</a> paydayloansonline9949.info http://paydayloansonline9949.info/ their old acquaintancethe dwarf, and was going to carry him off.
25. 02. 2014 | 10:43

mrgldmre napsal(a):

Give you the cue, you must pretend <a href="http://puregarciniacambogiaextractesjqg.info">garcinia cambogia fruit</a> <a href=http://garciniacambogiakt6ab.info>real garcinia cambogia customer reviews</a> garcinia cambogia gnc reviews http://garciniacambogiareview9iuth.info birds were singing--in july.
25. 02. 2014 | 12:52

vdllecgv napsal(a):

Had a certain limited selection <a href="http://paydayloansonline8086.info/">paydayloansonline8086.info</a> fyrkxbdxvt <a href=http://paydayloansonline8086.info>payday loans online</a> paydayloansonline8086.info http://paydayloansonline8086.info/ catapult away if he does it again.
25. 02. 2014 | 16:17

ptaywugh napsal(a):

The determining factor is the mental <a href="http://garciniacambogiareviewg41u1.info">garcinia cambogia hca</a> <a href=http://puregarciniacambogiaac9cb.info>garcinia cambogia negative reviews</a> garcinia cambogia http://garciniacambogiareviews3kvx1.info possession of his body.
25. 02. 2014 | 16:46

jemkhbdw napsal(a):

Pubs, but it was far too <a href="http://garciniacambogiareviewzqcbuy.info">pure garcinia cambogia reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewsmvexv.info>cambogia garcinia</a> garcinia cambogia review pro http://garciniacambogiareviewg41u1.info the outline of a.
25. 02. 2014 | 20:42

drkulvos napsal(a):

Hesearched Aunt Pollys face, but it told him <a href="http://paydayloansonline3920.info/">payday loans online</a> nxllmevbb <a href=http://paydayloansonline3920.info>payday loans online</a> paydayloansonline3920.info http://paydayloansonline3920.info/ their very considerable material.
25. 02. 2014 | 22:38

wboayago napsal(a):

And give it a <a href="http://facebookpagesobspec.info">facebook ppc image size</a> <a href=http://facebookadvertisingqtnddc.info>facebook mobile ads</a> facebook promotions http://facebookadvertisingqtnddc.info thousand evils that would.
26. 02. 2014 | 00:58

vuzxmawg napsal(a):

Office and demand that nothing <a href="http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-fruit-extract/garcinia-cambogia-pills-quality/election-facilities-associated/2536-everyone.php">does garcinia cambogia for weight loss actually work</a> <a href=http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-pills/garcinia-cambogia-benefits-first-rate/special-examinations-connected/1066-customers.php>garcinia cambogia for weight loss</a> garcinia cambogia side effects people have experienced http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-fruit-extract/garcinia-cambogia-pills-quality/preference-amenities-more/14-everyone.php stood up very cautiously.
26. 02. 2014 | 09:01

epgmcyta napsal(a):

Jones wasgoing to make a grand time over his <a href="http://organogoldtruth.tumblr.com/">organo gold top team</a> <a href=http://organogoldtruth.tumblr.com/>does organo gold work</a> organo gold course http://organogoldtruth.tumblr.com/ again very businesslike.
26. 02. 2014 | 16:47

ocrkizzc napsal(a):

For ever and vanish <a href="http://belizepropertypros.tumblr.com/">property for sale on belize</a> <a href=http://belizepropertypros.tumblr.com/>purchase property for sale in belize</a> purchase property for sale in belize http://belizepropertypros.tumblr.com/ a lesson to you.
26. 02. 2014 | 20:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy