Sarajevský atentát, nebo sarajevský syndrom?

25. 11. 2010 | 13:45
Přečteno 10905 krát
Startovat blog textem namířeným do minulosti možná není úplně šťastné, nicméně při pohledu do kalendáře jsem neodolal. Za pár dní bude 28. listopad, na který připadá třinácté výročí takzvaného sarajevského atentátu. Nemám zvláštní zálibu v nešťastných či šťastných číslech ale to, co je s tímto dnem spojené, stojí za zamyšlení. Pád Klausovy vlády a rozštěpení ODS tehdy vedly k velkým diskusím se zcela protikladnými interpretacemi příčin.

Dopad narušených vztahů uvnitř pravice se pak výrazně podepsal na dalším vývoji české politiky. Je proto opodstatněné zkusit hlouběji rozebrat a analyzovat klíčový moment – co se vlastně v „den Sarajeva“ v pátek 28. listopadu 1997 skutečně odehrálo.

Krátká rekapitulace předchozího vývoje

Žádná zásadní politická událost obvykle nespadne z nebe. Platí to i pro události v závěru roku 1997. Při hledání kořenů je nutné se vrátit minimálně o rok a půl dříve do období sněmovních voleb na přelomu května a června 1996. Ty přinesly úspěch sociální demokracie, která pod vedením Miloše Zemana zečtyřnásobila svůj zisk oproti roku 1992 a změnila se v dominantního aktéra v levé části politického spektra. Efektivní volební kampaň ČSSD kontrastovala s impotencí do té doby klíčové vládní strany – ODS. Občanští demokraté kampaň nezvládli, což nejviditelněji demonstrovala jejich neschopnost eliminovat podivnou sponzorskou kauzu, která „vyplavala“ na povrch šest týdnů před volbami poté, co strany předložily do parlamentu výroční finanční zprávy za předchozí rok. ODS nedokázala vysvětlit zvědavým médiím, proč stranu sedmi a půl miliony korun sponzorují Lájos Bács z Budapešti a Radjiv Sinha z Mauriciu, a už vůbec nebyla schopna adekvátně reagovat na novinářská zjištění, že jediný v úvahu připadající budapešťský Bács dávno zemřel a druhý údajný sponzor o České republice nikdy neslyšel.

Nepochopení destruktivity celé věci nejlépe demonstrovala výkonná rada ODS, která přes návrh Jana Rumla odmítla gesto, jímž by se strana těchto peněz vzdala. Další už povolební chybou bylo rozhodnutí občanských demokratů na konci července 1996, že přestávají po původu peněz pátrat. Rezignace tehdejšího výkonného místopředsedy ODS Libora Nováka na funkci kvůli odpovědnosti za zpackanou kampaň a chod strany tak žádný „očišťující“ účinek nepřinesla. Explozivní potenciál podivného sponzoringu se posunul do budoucna.

Za pozornost v této době dále stojí vývoj koaličního partnera ODS – lidovců. Ti před volbami 1996 zvolna, ale viditelně začali opouštět dosavadní jednoznačnou orientaci na spolupráci s občanskou pravicí ve prospěch strategie „flexibilního výběru“ mezi ODS a ČSSD. Odráželo to pověstné motto jejich předsedy Josefa Luxe o lidovcích coby rozhodujícím „jazýčku na vahách“ mezi levicí a pravicí.

Po volbách 1996 tak sice pokračovalo dosavadní vládní uspořádání v podobě koalice ODS, lidovců a Občanské demokratické aliance (ODA) v čele s Václavem Klausem, avšak fungování této koalice jednak ztěžoval její (těsně) menšinový status, jednak přibývající vnitřní spory, které zesiloval stále nepříznivější společensko-ekonomický kontext. Z klíčových kritických momentů povolebních měsíců stojí za zmínku hlavně ostrý střet ve vládě ohledně kontroly a vedení Bezpečnostní informační služby na podzim 1996, krátce nato proběhlé senátní volby, při nichž se fakticky mezi prvním a druhým kolem menší vládní strany (zejména lidovci) rozhodli mobilizovat proti rýsujícímu se velkému úspěchu ODS, a v neposlední řadě hospodářská recese, jež se naplno projevovala od jara 1997. Poslední zmíněné, provázené i prudkým měnovým výkyvem, donutilo vládu k přijetí dvou „úsporných balíčků“, které zahrnovaly radikální škrty ve státních výdajích, a dokonce i k rozsáhlé „sebekritice“ ohledně existujících „dluhů transformace“. Pokus o revitalizaci Klausova kabinetu v podobě jeho rekonstrukce na přelomu května a června 1997 pak skončil blamáží: původně avizované rozsáhlé personální změny se nakonec omezily na příchod jen dvou nových ministrů.

Dobové skeptické naladění veřejnosti dobře ukazují čísla Institutu pro výzkum veřejného mínění ze začátku června 1997. Vládě nedůvěřovaly tři čtvrtiny lidí, což bylo historické maximum od začátku 90. let. Klausův kabinet sice v té době přežil hlasování o důvěře ve sněmovně, ovšem jen těsně díky hlasu patřícímu nezařazenému poslanci Jozefu Wagnerovi (původně ČSSD). Právě na Wagnerově „dobré vůli“ koalice obvykle „visela“ i při jiných hlasováních ve sněmovně, což k její stabilitě rozhodně nepřispívalo. Lidovecký distanc k vládě i osobě premiéra se v problematické ekonomické a politické situaci dále zvětšoval. Josef Lux ještě před červnovým hlasováním o důvěře vládě poprvé veřejně nadnesl otázku odchodu Klause z premiérské funkce, což podle něho mohlo pomoci „upustit páru z přetápěného kotle“. Jak dále lidovecký šéf dodával, v případě, že „nebude tato vláda schopna předvést změnu politiky, tak to bude muset být jiná vláda“.

Vládní krizi provázelo stupňující se pnutí uvnitř ODS. Nejviditelněji to demonstroval útok Josefa Zieleniece, místopředsedy strany a vlády a ministra zahraničí, který 3. června 1997 obvinil Klause ze špatného řízení kabinetu. Důvodem měla být nepříznivá zpráva Mezinárodního měnového fondu o stavu české ekonomiky z března 1997 a následné zvláštní varování ekonomů tohoto fondu. Premiér měl údajně obojí zatajit před ostatními členy vlády. Konflikt mezi dvěmi vrcholnými politiky občanských demokratů sice po několika dnech ukončil veřejně prezentovaný oboustranný „smír“ s tím, že šlo o nedorozumění. To ovšem nemohlo zakrýt vzrůstající napětí a nedůvěru mezi elitou ODS.

Kauza „černého“ zahraničního účtu občanských demokratů

Rozkližování vládní koalice a ODS pokračovalo i v průběhu léta a podzimu 1997. Důležitým bodem se stal 23. říjen 1997. Josef Zieleniec v tento den nečekaně oznámil rezignaci na své funkce ministra zahraničí, místopředsedy vlády i ODS. Premiérovi tento krok Zieleniec sdělil až večer před veřejným oznámením svého rozhodnutí. Jako důvod před novináři uvedl omezení možnosti spolupodílet se na zásadních stranických záležitostech, konkrétně na výběru nového ministra vnitra a „velmi závažných rozhodnutích týkajících se hospodaření strany“. U prvního bylo zasvěceným zjevné, oč jde. Jan Ruml konzultoval s prezidentem Václavem Havlem svého budoucího nástupce na vnitru a část vedení ODS včetně Zieleniece se o tom dověděla až ze zpráv televize Nova. Nejasnosti ale vyvolával druhý Zielencem uváděný bod – hospodaření strany – a okamžitě vedl ke spekulacím žurnalistů. Rezignující politik ale tyto spekulace odmítl jakkoliv komentovat. Teprve o měsíc později, když se ODS začala štěpit, začal být tento bod jasnější. Na zasedání grémia strany na konci září 1997 měl pronést hlavní manažer strany Tomáš Ratiborský větu: „Však máme ještě peníze v zahraničí.“ Stalo se to, či mělo se tak stát, při diskusi o financování strany. Ratiborský to údajně doplnil o sumu sto sedmdesát milionů korun. Někteří přítomní – místopředsedové Josef Zieleniec, Ivan Pilip, Jan Stráský a předseda poslaneckého klubu Jiří Honajzer – to podle svého pozdějšího tvrzení pochopili jako informaci o existenci zahraničního konta strany. Tři dny před Zielencovou rezignací 20. října se grémium ODS k věci vrátilo. Přítomní odhlasovali usnesení, v němž se distancovali od jakéhokoliv „černého“ účtu strany v zahraničí.

Existence zahraničního bankovního konta se nikdy neprokázala, i přes pozdější policejní vyšetřování. Členové grémia „po Sarajevu“ velmi rozdílně interpretovali, co vlastně o stranických financích Ratiborský na konci září řekl; on sám existenci konta popíral. Podle některých z nich – Miroslava Macka, Václava Klause a předsedy senátního klubu ODS Milana Kondra – mělo jít pouze o komentář k možnostem získávat ze zahraničí sponzorské dary. V daný moment však paměť členů grémia mohla být ovlivněna tím, zda se daný politik přidal na konci listopadu 1997 na stranu předsedy strany, nebo ne.

Rezignace Zieleniece, s níž ani premiér, ani prezident nesouhlasili, ale museli ji akceptovat, znamenala velký otřes. Premiér si dobře uvědomoval, že ztráta ministra zahraničí může být poslední ranou křehké jednotě kabinetu, a proto spěšně hledal náhradu. Ještě týž den, kdy Zieleniec oznámil svou rezignaci, se mu ji podařilo najít v osobě Jaroslava Šedivého, velvyslance v Belgii a u NATO. 25. října společné jednání vedení a poslaneckého klubu lidovců nicméně požádalo s ohledem na Zielenicovu rezignaci předložení nového vládního programu a dokonce nové hlasování o důvěře kabinetu, k němuž mělo dojít po volbě prezidenta v lednu 1998. Vládní „partner“ ODS to oficiálně zdůvodňoval tím, že „situace republiky, vlády i koalice na konci roku 1997 je zásadně odlišná od situace poloviny roku 1996“. Na odmítavý postoj Klausovy strany (a ODA) vůči těmto požadavkům reagoval Lux slovy o „odtržení ODS od reality“. Lidovci se tak ocitli na pokraji odchodu z vládní koalice, i když konečné rozhodnutí fakticky odložili na leden 1998. Lux v průběhu listopadu jednal s Klausem a šéfem ODA Michaelem Žantovským „o věcech příštích“, aniž to ovšem k něčemu vedlo.

Zieleniecova rezignace vyvolala silný otřes i uvnitř ODS. Několik regionálních sdružení chtělo změnit plánovaný jarní, původně nevolební kongres občanských demokratů na kongres volební. Výkonná rada ODS zasedající na začátku druhého listopadového týdne sice rozhodla, že na kongresu dojde jen k „dovolení“ nových lidí na místopředsednické posty (uvolněné Zielencem a Stráským, který ohlásil odchod z vysoké politiky), několik dní po zasedání výkonné rady však oznámili zbývající dva místopředsedové Pilip a Macek, že dají své funkce k dispozici, i když se o ně na rozdíl od Zieleniece a Stráského hodlali znovu ucházet. Nabízela se otázka, zda či přesněji kdy stejný krok učiní i šéf strany. Klaus se v té době ocitl v dlouhodoběji neudržitelné roli politika řešícího neustálé konflikty uvnitř rozpadající se koalice a vlastní strany a přežívající v podstatě „ze dne na den“.

Zmrtvýchvstání Lájose Bácse

Vládní tábor připomínal na konci roku 1997 stoh slámy, u něhož stačilo škrtnout sirkou, aby začal hořet. Onou příslovečnou jiskrou se stalo oživení kauzy podivných sponzorů ODS Bácse a Sinhy. Výkonná rada občanských demokratů začátkem listopadu avizovala, že nenajde-li se do příštího zasedání rady „skutečný“ sponzor, odevzdá inkriminovaných sedm a půl milionu korun na humanitární účely. V průběhu listopadu se ve vícero médiích objevovaly spekulace, kdo se za oním sponzoringem může skrývat. Novinářským zdrojem byl evidentně někdo z okolí vedení ODS. Jeden z potenciálních „sponzorských kandidátů“, bývalý tenista a nyní podnikatel Milan Šrejbr, darování peněz v pondělí 24. listopadu Mladé frontě Dnes potvrdil. Pro ODS bylo velmi nepříjemné, že Šrejbrova firma Moravia Steel získala v polovině 90. let státní podíl ve Třineckých železárnách, neboť dar mohl být chápán jako „provize“ za tento podíl. Rozjíždějící se mediální lavinu umocnil o dva dny později Petr Kolář, toho času velvyslanec ve Švédsku, který dříve působil jako poradce exministra Josefa Zieleniece. Kolář zcela v rozporu se svým diplomatickým působením předal novinářům informaci, že o Šrejbrovi coby sponzorovi věděli nejenom Libor Novák, ale od voleb 1996 i Josef Zieleniec, jenž měl s touto informací okamžitě seznámit Klause. Klaus Kolářovo tvrzení okamžitě popřel. Zieleniec naopak po určitém váhání potvrdil, že on i Klaus sponzora znali.

Ve čtvrtek 27. listopadu 1997 se odehrála tisková konference ODS, v jejímž úvodu vzal Libor Novák všechnu vinu za utajování Šrejbra jako sponzora na sebe. Poté z tiskovky odešel. Novinářům to ovšem nestačilo a ptali se na podrobnosti. Na položené otázky ale nedostali jasnější odpovědi, i když Šrejbr byl přítomen. Tisková konference tak celkově umocnila dojem, že Libor Novák je pouze obětní beránek předhozený vedením ODS.

Zlomovým pro osud Klausovy vlády, české pravice a vlastně i jedné éry české politiky se stal další den, pátek 28. listopadu 1997. Stojí za to tento den shrnout nejprve chronologicky, jak jej líčila dobová média. Ráno se vedle informací o včerejší tiskové konferenci ODS objevil v Mladé frontě Dnes článek o „černém“ účtu občanských demokratů v zahraničí, čímž začalo veřejné „propírání“ této věci. Dopoledne Klaus oznámil, že celé politické grémium – to jest včetně jeho samého – dá funkce na kongresu ODS k dispozici. Kongres měl být svolán v „technicky“ nejbližším možném termínu. V poledne přes evidentní vážnost situace Klaus odletěl do Bosny na setkání Středoevropské iniciativy. Krátce před odletem se dověděl, že lidovci svolávají na večer mimořádnou celostátní konferenci strany, která má jednat o odchodu z vlády. Lux o svolání konference oficiálně informoval novináře po druhé hodině odpoledne s tím, že jeho strana považuje vysvětlení sponzoringu ODS za nevěrohodné.

Hrozba odchodu lidovců z vlády a pádu kabinetu vedla Jana Rumla po intenzivní telefonické komunikaci s prezidentem Havlem k rozhodnutí vystoupit s prohlášením vyzývajícím Klause k odchodu z čela strany. Ruml spolu s Ivanem Pilipem prohlášení přečetl v pátek večer na tiskové konferenci novinářům. Důvodem požadované rezignace mělo být to, že Klaus „nedokázal vyvrátit mimořádně závažná obvinění vznesená proti ODS“. O výzvě, aby odstoupil z čela ODS, se Klaus dověděl telefonicky v Sarajevu od Rumla těsně před prezentací prohlášení novinářům. Šéf lidovců po skončení celostátní konference své strany oznámil krátce před půlnocí odchod z koalice a toto rozhodnutí odůvodnil další nepřijatelností Klause coby premiéra. Lidovci ovšem souběžně avizovali zájem na pokračování stávající koalice s novým premiérem a Lux v této souvislosti dokonce před novináři zmínil jméno Ivana Pilipa. Asi v sedm večer se Klaus dovolal ze sarajevského letiště Miroslavu Mackovi domů do Zábřehu na Moravě (mobilní telefony byly teprve v plenkách). Macek následně začal obvolávat politiky ODS a zjišťovat jejich postoje. Vydal také prohlášení, které Rumlův a Pilipův počin označilo za „vnitrostranický puč“. Oba politici podle něj obešli stanovy strany. Macek na další den svolal výkonnou radu ODS.

Podíváme-li se na průběh dne, vytvořilo se zvláštní aranžmá. Do jednoho okamžiku se zkoncentrovalo několik různých záležitostí tak či onak spojených s Klausem. Nejdůležitější z nich byly: jeho nepřítomnost v republice, svolání mimořádné konference lidovců, která rozhodla o odchodu z vlády na základě údajné premiérovy nedůvěryhodnosti, a Rumlova a Pilipova výzva k odchodu z čela ODS. Klaus se tak mohl po návratu ze Sarajeva pro většinu straníků a část veřejnosti věrohodně prezentovat v rámci Mackovy interpretace událostí. Tedy jako oběť připraveného puče či spiknutí. Klausovu znalost Šrejbrova sponzorství potvrzující Zieleniec nebo s Rumlem komunikující Havel do tohoto obrazu dobře zapadali. Neopominutelnou roli sehrála i medializovaná informace o existenci údajného konta ODS v zahraničí, které se později ukázalo „historicky nejasné“, jak to výstižně pojmenoval Jan Stráský. Obraz promyšleného útoku na šéfa ODS ještě posílila novinářská kachna odvysílaná jako jedna z hlavních zpráv televize Nova v den Klausova návratu ze Sarajeva v sobotu 29. listopadu o jeho údajné vile ve Švýcarsku. Stejný efekt vyvolala některá neuvážená vyjádření, z nichž největší pozornost vzbudila hlava katolické církve v zemi kardinál Miloslav Vlk, podle něhož Klaus představoval brzdu „potřebné dynamiky dalšího vývoje“. Kardinál tím evidentně (a neprozíravě) „vracel“ premiérovi některé jeho starší dehonestující výroky na adresu katolické církve.

Slabiny spiklenecké teorie

S odstupem času je nicméně zjevné, že se o žádné spiknutí nejednalo. Impulsivní Jan Ruml coby hlavní „mluvčí“ antiklausovské výzvy se z politiky viditelně před 28. listopadem stahoval. V ODS neměl žádnou významnější funkci ani o ni neusiloval. Už několik týdnů také nebyl ministrem vnitra. Není důvod mu nevěřit, že výzvu Klausovi zamýšlel jako morální apel, k němuž ho přiměly tlaky z různých stran, zejména od Havla a Luxe, který hovořil o odchodu lidovců z koalice, a snad ani nečekal, že ji vůdce strany vyslyší. Politickou váhu prohlášení dodala přítomnost Ivana Pilipa coby místopředsedy občanských demokratů a ministra financí. Je velmi pravděpodobné, že pokud by s výzvou ke Klausově odchodu z čela ODS vystoupil pouze Ruml, nevzbudila by nikdy takový mediální zájem – a nezpůsobila v největší pravicové straně takové následky.

Ani Pilipův postup neukazuje na prokalkulovanost jednání. V situaci, jaká se vytvořila v ODS po rezignaci Zieleniece, se jednalo o evidentně nejvážnějšího možného protikandidáta Klause v souboji o předsednický post. Pilip byl poměrně populární, mladý a hlavně teprve krátce ve vysokých funkcích ve straně i ve vládě. Díky tomu nebyl příliš zatížen odpovědností za stav stranických financí a české ekonomiky. Pro Pilipa ovšem bylo mnohem výhodnější počkat na volební kongres ODS. Dalo se předpokládat, že autorita vůdce strany do jeho konání ještě o něco zeslábne. Nevykalkulované jednání pod tlakem mimořádné situace potvrzují i pozdější Pilipova vyjádření. K vystoupení s Rumlem jej „víc než pud ambicí, (vedl) pud sebezáchovy o úplné přežití, protože ta vlna (skandálů) se skutečně valila, a v té nové situaci (to) mohlo skončit jakýmkoliv způsobem“.

O spontánnosti akce obou politiků vypovídá i to, že o obsahu jejich prohlášení se těsně před tiskovkou dověděli jen čtyři další členové vedení ODS – ministr vnitra Jindřich Vodička, ministr práce Stanislav Volák, místopředseda poslaneckého klubu Jan Černý a rezignující místopředseda strany Jan Stráský. Poslední z nich, všeobecně známý svým dlouholetým blízkým vztahem k šéfovi strany, ovšem současně o celé věci komunikoval s Klausem v Sarajevu. Stejně tak si Ruml s Pilipem nijak nepřipravili půdu v poslaneckém a senátorském klubu strany ani v regionech. Lze proto věřit interpretaci obou politiků, že výzvu zamýšleli hlavně jako apel na lidovce ve smyslu „uvnitř ODS se něco děje“. Jednalo se o akci v zájmu záchrany koalice. Lidovci ovšem tento apel nevyslyšeli a z vlády odešli.

Hodnotu, kterou Ruml a Pilip přikládali zachování koalice, lze ale považovat za nadsazenou. Kabinet už delší dobu prožíval agónii a čekal na ránu z milosti. Lux neměl na jeho pokračování zájem. K odchodu lidovců z vlády by tak jako tak došlo, jednalo se jen o otázku času. Lze dodat, že Rumlova a Pilipova výzva přišla lidové straně velmi vhod, protože rozmlžila odpovědnost za pád kabinetu. Také vývoj v ODA urychloval konec vlády. Na jaře 1997 se v jejím rámci vytvořila Pravá frakce oponující vedení strany a dávají zřetelně najevo svou nechuť ke koalici. Její dva hlavní protagonisté, poslanci Ivan Mašek a Čestmír Hofhanzl, opakovaně vyhrožovali, že nepodpoří koalici při různých hlasováních ve sněmovně. Například až po velkém úsilí se je podařilo přesvědčit, aby hlasovali na konci října 1997 (v prvním čtení) pro státní rozpočet na příští rok.

Pro vnitřní rozvrat ODA bylo charakteristické chování jejího předsedy Žantovského, který v polovině září 1997 oznámil rezignaci na svou funkci. Situaci ve straně nedokázal zvládnout a přestřelky v koalici ho viditelně znechucovaly. Odchod tohoto „letního krále“ ODA – v jejím čele byl teprve od března 1997 – přijala většina politiků této strany bez ohledu na to, zda patřili či nepatřili k Maškově frakci, spíše s ulehčením. Celostátní konference ODA konaná o víkendu 29. a 30. listopadu, tedy shodou okolností těsně po vystoupení Rumla a Pilipa, zvolila na uprázdněné místo předsedy Jiřího Skalického, jenž vzhledem ke své konsenzuálnosti snad mohl fungovat jako zklidňující činitel uvnitř strany. Ani Pravá frakce jeho zvolení neodmítala. Avšak ODA ve své sebedestrukci, jejíž počátky sahaly už do první poloviny 90. let, došla příliš daleko. Celostátní konferenci aliance poznamenaly vyostřené slovní „přestřelky“ mezi odpůrci a stoupenci Pravé frakce. Hned v úvodu konference vystoupil Žantovský s projevem, v němž bilancoval své působení v čele ODA a jenž byl zároveň mimořádně tvrdým útokem na Pravou frakci. Ihned po konferenci někteří členové Pravé frakce včetně poslanců Maška a Hofhanzla ukončili členství v ODA, čímž začala atomizace poslaneckého klubu i strany jako takové.

Záminka stranických financí

Zůstane historickým paradoxem, že záminkou pro vystoupení lidovců z vládní koalice se nakonec stal skandál se stranickými financemi ODS, neboť lidovci v předchozích letech sami zažili finanční nepříjemnosti. Pomineme-li starší aféry, teprve tři týdny před „Sarajevem“ dořešili prostřednictvím darování státu problém podivného sponzorského milionu, který získali do stranické pokladny v roce 1995 přes jednu švýcarskou banku.

Podobně ODA poškozovalo nejenom dědictví podivných vztahů se zkrachovalou Kreditní a průmyslová bankou Antonína Moravce z let 1992 a 1993, ale i čerstvé skandály. Na jaře 1997 po zveřejnění výročních finančních zpráv za předchozí rok se ukázalo, že aliance získala od zahraničních sponzorů více jak dvacet milionů korun. Novináři rychle zjistili, že někteří „sponzoři“ jsou jen nastrčení prostředníci nějakého neznámého dárce. Aliance problém nedokázala uspokojivě vysvětlit, byť to silně poškozovalo její image. Teprve v první polovině února 1998 odhalil šéf strany Skalický skutečnou identitu dárců. Potíže ODA se sponzory ovšem lidovci v době svého odchodu z vlády vůbec neřešili a stejně tak je nevzrušovalo financování možného budoucího koaličního partnera – ČSSD. Neprůhledné toky stranických peněz glosoval na začátku října předseda sociálnědemokratického poslaneckého klubu Stanislav Gross příznačným povzdechem před novináři: „Je v tom binec.“

Sarajevský syndrom

To, co se odehrálo 28. listopadu, bylo už po několika dnech publicisty překřtěno v duchu vzpomínky na rakouského arcivévodu Ferdinanda na „sarajevský atentát“ a tento termín se rychle vžil. Zpopularizovali ho hlavně někteří přehnaně horliví Klausovi přívrženci, kteří události tohoto dne interpretovali jako zákeřný útok na šéfa ODS. Tato interpretace nápadně připomíná německou Dolchstoßlegende neboli mýtus „dýky do zad“, jímž se vysvětlovala německá porážka v první světové válce. V německém případě měli onu dýku do zad vrazit politici armádě, jež byla v poli údajně neporažena, a to uzavřením příměří se západními mocnostmi. Interpretace událostí okolo „Sarajeva“ u samotného Klause se od výkladu jeho přívrženců příliš nelišila. S několikaměsíčním časovým odstupem, během něhož se odehrály další události, které dále silně poznamenaly vztahy uvnitř české politické elity, hovořil o tom, že se jednalo „o politický střet s představami pana prezidenta, (...) s jedním křídlem ODS, (...) reprezentanty koaličních stran o pozici ve vládě, byl to střet s levicí o charakter této země. Byl to střet s expansionismem katolické církve, jak to více a více předvádí pan kardinál.“

Pokud se oprostíme od subjektivně zabarvených interpretací, události 28. listopadu 1997 byly především důsledkem několika dlouhodobých faktorů. Na prvním místě stálo už řadu měsíců probíhající lidovecké směřování mimo koalici. Dále podstatnou roli hrál rostoucí neklid uvnitř ODS vyvolaný klesající voličskou podporou a neprůhledným financováním. Značný vliv měla i nepříznivá ekonomická, společenská a politická situace. U posledně zmíněného faktoru se jednalo hlavně o voličsky sílící sociálnědemokratickou opozici a nejistou sněmovnu, kde osud vlády a prosazení jejich záměrů závisely na jednom nezařazeném poslanci – Jozefu Wagnerovi. Ruml s Pilipem do této konstelace vstoupili nešťastně a politicky amatérsky. Do nazrávajícího střetu o předsednictví občanských demokratů vnesli mimořádně škodlivý emocionální náboj „politické zrady otce zakladatele“. Právě vypjaté emoce svedly nazrávající vnitrostranický střet do nebezpečných kolejí a nastartovaly štěpení klíčové pravicové strany. Místo „sarajevského atentátu“ je tak výstižnější hovořit o zrodu sarajevského syndromu. Tento syndrom zatěžoval po řadu let nejenom pravici, která se na něm rozdělila, ale obecně vztahy mezi různými aktéry české politiky.

Vyšlo v čísle 10/2010 Revue Politika, kde jsou dostupné i odkazy k citacím - http://www.revuepolitika.cz/clanky/1360/sarajevsky-atentat-nebo-sarajevsky-syndrom Text přebírá v upravené podobě jednu z kapitol mé knihy „Éra nevinnosti. Česká politika 1989–1997“, která vychází v nakladatelství Barrister & Principal.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

rejpal napsal(a):

Díky. Velmi zajímavá rekapitulace. Hodně událostí už zůstávalo v paměti s posunutým datem nebo časovým sledem.
25. 11. 2010 | 14:11

Naštvaný napsal(a):

Blahopřeju k vyčerpávající zprávě o tom debaklu demokracie u nás. Je neuvěřitelné jak kospirativně jednaly osobnosti, které i dnes iniciují různá pozdvižení proti demokracii. A to jenom proto, že se věci neodehrávají podle nich.
25. 11. 2010 | 14:13

Colt napsal(a):

česká politika měla smůlu - protože mravní hlasatel-teoretik a nepraktický Havel postupně uvolňoval pole v tehdejším OF pragmatickému mravnímu oportunistovi Klausovi.

Distance od morálního etosu Listopadové revoluce a přijetím téměř výhradně materialisticky pojatého nového náboženství trhu nese katastrofální následky dodnes.
25. 11. 2010 | 14:39

ld napsal(a):

Autor,

zdařilé oživení paměti.

Jen by mě zajímalo ta chaloupka ve Švajcu. Klaus na tu zprávu reagoval jako býk na muletu, aby o pár měsíců později vyzvedával vládním autem Železného z kriminálu, objímaje jej co bratra. A že za tu kachnu s vilou došlo k mimosoudnímu vyrovnání. Zde dlí ten zakopaný pes; po nenávisti nastala láska mezi velkotuneláři, do dnešného dne se nikdo nic přesně nedozvěděl o tom vyrovnání. Toto je přesně to ložisko a kořen rakoviny v této společnosti, kamaráčoft těchto dvou.
25. 11. 2010 | 14:48

Jirka H napsal(a):

Vítám vás pane Kopečku na Aktuálně a panu Stejskalo gratuluji k vynikajícímu "úlovku".
25. 11. 2010 | 15:14

Ládik!!! napsal(a):

Podivné financování stran přetrvalo dodnes (zapomněl jste se při procházce Augiášovým chlévem zmínit o Kolkovi ve vztahu k ODA). Na Vámi popsaných základech stojí dnešní konstrukce politické reprezentace. Žádný nátěr to nespraví. Jsou obnaženy základy (nejsou založeny v nezámrzné hloubce), konstrukci nelze popsat Cremonovým obrazcem (je staticky neurčitá). Musí se to nechat zřítit a postavit pořádně. Je otázkou, zdali to spadne samo, nebo do toho někdo žduchne.
25. 11. 2010 | 15:15

Second Hand napsal(a):

Vůbec není pravdou, že ODS měla vilu ve Švýcarsku. Dále není pravda, že vila byla ve Svatém Mořici.

A už vůbec není pravda, že opilý Langer bědovával, jak ji má prodat a peníze vyčistit.
25. 11. 2010 | 15:17

hoven napsal(a):

šrejbr ale udělal chybu, který se potom už všichni další vyvarovali. nenamazal taky socanum a ti ho pak vytáhli přímo z operačního sálu do vazby. od te doby si to nikdo nedovolil. krejčíř, ani šefové ČEZU.
25. 11. 2010 | 15:28

Kelt napsal(a):

Díky za připomenutí toho,co se stalo základem dnešního politického a společenského marasmu.
Hlava toho všeho /s krátkou anamnézou při jednání soudu o podivných sponzorech ODS/sedí na Hradě,uděluje knížecí rady, tahá za nitky a bojuje proti všemu,co by mohlo přivést Česko na cestu demokracie západního evropského standardu.
25. 11. 2010 | 16:29

Luba napsal(a):

Hezký příklad,
kterak dobré úmysly pánů Rumla a Pilipa upadající slávu extravagantního zlotřilce obnoviti ráčily, a na Hradní trůn ho přivedly.
25. 11. 2010 | 16:34

Martin Vrba napsal(a):

Velmi dobrý text, díky. Možná mi něco uteklo, ale osobně jsem u žádného jiného publicisty nečetl tak srozumitelně vysvětlené motivy zdánlivě "nepochopitelné" telefonické výzvy k odtoupení, učiněné v době, kdy Klaus byl na Balkáně. Ano, Pilip a hlavně Ruml chtěli za každou cenu udržet koalici, lhostejno, že už naprosto vyčerpanou. Havním motivem "sarajevského telefonátu" bylo zabránit Zemanovu příchodu do Strakovky, byť i bočním vchodem.

Kopečkovu analýzu by si měl přečíst každý, kdo hořekuje nad pozdější Rumlovou umanutostí, s níž odmítal po volbách 1998 jít se Zemanem do koalice - a to i ve chvíli, kdy zoufalý Zeman nabízel premierský post Josefu Luxovi. Tehdy mohl Ruml předvést, že je politik, a o nějaké "oposmlouvě" bychom nikdy neslyšeli. Jenže: kdyby byl Ruml ochoten přistoupit na Zemanovu účast ve vládě, nikdy by do Sarajeva netelefonoval.
25. 11. 2010 | 16:39

RA napsal(a):

role Havla je hódně pomenšená. On byl hlavní osobou, která vše koordinovala, nebo se alespoň snažila. V podstatě u Lidovců začal Lux v této době praktikovat politiku /jazýčku na vahách= bezpáteřní/ a tím dovedl dnešní Lidovce tam,kde jsou. Ruml sehrál jen svoji roli Havlem zmanipulovaného pitomce .
25. 11. 2010 | 16:46

Alf napsal(a):

ODS: Ty peníze nám dal pan Lájos Bácz a Radžív M. Sinh.
Citace (dle M.Viewegha):
Klaus: Rozlišuji politiky na sportovce a nesportovce.
Klaus: Kniha má tržní cenu, podle které se lidé orientují. Jestliže tuto trivialitu někdo nechce přijmout, musí počítat s tím, že s ním budu zásadně polemizovat. Tak bych charakterizoval spor o kulturu.
Klaus: Když jsem dojel Greyhoundem do Denveru, měl jsem pocit, že jsem "on the road".
KLaus: Dnešní hodnocení kuponové privatizäce je úsměvné a absurdní.
Klaus: Pana Mečiara považuji za skutečného politika.
Klaus: Podnikatelé po roce 1990 byli mimořádně odvážní lidé.
ODS: Naše manažerské špičky - Kožený, Soudek, Stehlík, Krejčíř.
Klaus: Nikdy jsem neměl džínovou bundu. To mně bylo nesmírně cizí a falešné.
Klaus: Neznám nic falešnějšího než jsou Slavnosti sněženek.
Klaus: Literární noviny jsem četl už jako dítě.
Před volbami: Mobilizujeme proti levicovému nebezpečí! S námi nebo doleva! Tvrzení, že budeme tolerovat menšinovou vládu sociální demokracie, je nesmyslné a neopodstatněné. (Pár dní potom byla podepsána smlouva o povolební spolupráci vládnoucí ČSSD s ODS.)
ODS (obrovský bilboard s velikánským Klausem na místě Stalinova pomníku): Myslíme jinak!
Klaus: Stalin se tu tvářil, jako by mu to naše krásné město patřilo.
Klaus: Den, kdy si nepřečtu nějaký vzdělávací text, nepodtrhuji si v něm, nedělám si výpisky, považuji za špatný.
Klaus: Kubiceho zpráva se musí důkladně co nejrychleji prošetřit. Nesmí být zametena pod koberec.
Topolánek: Kubiceho zpráva se musí důkladně co nejrychleji prošetřit. Nesmí být zametena pod koberec.
Langer: Kubiceho zpráva se musí důkladně co nejrychleji prošetřit. Nesmí být zametena pod koberec.
MF DNES nyní:
Kubiceho útvar byl pověřen "jinými úkoly" (např. pátrání po kradených autech). Má být rozpuštěn, aby snad neodhalil nekalé praktiky nynější vlády.
Klaus: Lide krást mohou, ale nesmí se nechat chytit!
Klaus: Na prvnim místě nesmí byt morálka ani právo ale peníze!
Klaus: Bylo by třeba, zapotřebí zhasnout a co kdo bude mit bylo by jeho po rozsviceni!
Tlustý: Nebyl jsem komunista, byl jsem jen ve straně.
Klaus: Neznám účinnou metodu jak rozlišit čisté a špinavé peníze
Klaus: Není potřeba přijímat zákony. Drobné akcionáře ovládne neviditelná ruka trhu
Klaus: Jsem prezident, který s žádnou politickou stranou nemá nic společného
Klaus: Hranice garantují svobodu člověka
Klaus: O Dětském Fondu OSN (UNICEF): Je to absurdní organizace. Tomuto spolku nevěřím jedno jediné slovo.
Klaus: S komunisty jsem já nikdy nevedl žádné politické jednání
Klaus: Nikdy nejmenuju vládu závislou na přeběhlících
Volební heslo Václava Klause v jeho poslední prezidentské kampani: NÁROD VOLÍ KLAUSE.
25. 11. 2010 | 19:03

mb napsal(a):

Autor ( Lubomír Kopeček) milosrdně vynechal patafyzické peripetie ... dalšího ze sponzorů ODS ... tzv. ´Pepy z Hongkongu´ ... který sponzoroval a předával sponzorský dar v igelitce ....

dovoluji si skromně přiložit píseň na počest této významné události a neposkvrněného mravního štítu naše slunéčka Václava Klause ....

Až sníš všechnu moudrost světa
potom budeš happy

jestli tomu nerozumíš
tak se zeptej Pepy ...

se skloněnou šíjí právě Hongkong míjí, má hlavu plnou peří
kdo Pepovi neuvěří ...

Až přírodu vydrancujem
potom budem happy

boží oko nefunguje
a tak jsou všichni slepí

ať se čerti žení, stejně žádné¨
globální oteplení není

má hlavu plnou peří kdo Klausi - Mickeymousi neuvěří...

Až se jednou zastydíme
pak můžem bejt happy
snad i něco napravíme
když už jsme plnoletí

peklo chystá splátku, všem kdo před přírodou trh bez přívlastků mají ... ( hlavy plný peří, všichni kdo mi neuvěří ...)

njn
25. 11. 2010 | 21:13

Honza napsal(a):

Pěkný rozbor. Jen bych připomněl, že obvinění o "švýcarském kontu" nikdo z relevantních osob nejprve ani neodmítal, a nikdo z informovaných nepochybuje o tom, že existovalo. Časopis Respekt později přinášel zábavné reportáže, jak se jeho existence "vyšetřuje" (pořád se nějak ne a ne podařit zaslat do Švýcarska příslušnou žádost o spolupráci). Jeho "nevyšetření" bylo podle informovaných důležitou součástí (a také motivací) "opoziční smlouvy".

Poučení pro mne: není třeba jen bojovat, je třeba taky vyhrát. Škoda, že to Ruml s Pilipem tenkrát tak zvorali.
25. 11. 2010 | 21:38

slavwin napsal(a):

Český bolševik je bývalý funkcionář, nový politik a úředník, který vycucává státní rozpočet aby svou zlodějnu zakryl skresluje to nabubřelostí sociálního systému. Co by bolševické bílé límečky dělaly nebýt Klause, když kromě podvodu a zastrašování nic neuměly. Z některých se stali podnikatelé, z jiných politici a jsou věrni své zlodějské přirozenosti. Už do toho zapojují rozmnožující se příbuzenstvo, počet ouřadů roste - 7.12. 2010 půjdou protestovat.
26. 11. 2010 | 08:36

Bafan Afanec napsal(a):

Díky za tuto rekapitulaci. Po přečtení si každý udělá obrázek, co byl (a je) Klaus zač. Jeden z největších lhářů 90.let. Oposmlouva byla z jeho strany logická, bylo potřeba zajistit, aby se tato a další obvinění nikdy nevyšetřily. Podařilo se a máme to tu tak dodnes...
26. 11. 2010 | 09:15

tomas napsal(a):

jenom takova kuriozni vzpominka. pri jednom z nedavnych sarajevskych vyroci vysel na idnes text miroslava macka, ktery vzominal, jak mu klaus volal ze sarajeva plneho tanku ..macek uvadel, parafrazovano, klaus je clovek, ktery se boji fyzickho nasili namireneho proti jeho osobe ..ovsemze takovy text pochybujici o klausove kurazi nevydrzel na idnes dlouho a za cca za pul hodiny prave tato pasaz z neho vypadla
26. 11. 2010 | 09:37

honza napsal(a):

Vzpomínám na Sarajevo,jak do ulic vyšli příznivci Václava Klause,politici, umělci,známe osobnosti a dnes opět,možná mnozí z nich,demonstruji a podepisuji petici,proti koalici v Praze.
26. 11. 2010 | 13:19

xxx napsal(a):

Nasledek Sarajeva byla I WK.
Nasledek "Dolchstosslegende" se jmenoval
Ada a II.WK. Jeste ze CR neni ani RU ani DR!
Jaky nasledek sarajevskeho syndromu
predpovidate?
26. 11. 2010 | 23:35

zzz napsal(a):

Vynechal jste obchodni bilanci r. 1996
- 160 mld Kc, reakci VD i VK- zadny problem
a balicky CNB - kveten 1997- uroky z uveru
stouply az na 26 procent!
26. 11. 2010 | 23:46

mb napsal(a):

honza ... ti kteří v 97 podpořili klause DNES ROZHODNĚ NEDEMONSTRUJÍ A NEPODEPISUJÍ PETICE PROTI KOALICI V PRAZE ( báťuška klaus velkou koalici schválil ... odpovídá totiž maximamalizaci zisku a vo to go no ni ? )
27. 11. 2010 | 22:11

Jeden ze sponzorů manželů Klausových napsal(a):

A to v době sarajevského atentátu nebylo známo, že si manželé Klausovi pořídili 2 byty a 3 garáže v Libni (stavba kolaudována 12.11.1996)- od Pražského stavebního bytového družstva za cca 50% pořizovacích nákladů (zbylých 50% uhradili nic netušící členové družstva). Celkový "prodělek" bytového družstva ze stavby "Kubišova" dosáhl částky 29.853.460,65 Kč - tedy cca 1 milion na jeden byt (v objektech je celkem 30 bytů).

Žaloba o určení vlastnictví je proti manželům Klausovým vedena u Obvodního soudu pro Prahu 8, sp.zn. 11 C 261/2008. Soudní řízení bylo v roce 2009 nezákonně přerušeno - údajně kvůli konkurzu na majetek Pražského stavebního bytového družstva s absurdním odůvodněním, že spor je veden o majetek patřící do konkurzní podstaty. Soudce OS pro Prahu 8 JUDr. Svoboda ale i přes uvedené zdůvodnění nemá v úmyslu rozhodnout ve prospěch družstva...
28. 11. 2010 | 15:53

hutor napsal(a):

Pojem Sarajevsky atentat nevymysleli publiciste. Je uplne jasne, ze ho vymysleli Klausovi lide typu Hajka nebo Jakla. Tohle umi dokonale. Nechapu, jak nekdo s mozkem v hlave muze tohle rikat. Podobne pojem Tancici dum nevymysleli novinari ale marketingovi a PR specialiste, vcetne toho blabolu, ze ho vymysleli novinari. Opravdu me znechucuje a unavuje se probirat takovyma hovadinama. Podobne take nikdo nemuze myslet vazne, ze o tom Klaus nevedel. Pokud skutecne nevedel, tak jen proto, ze nechtel vedet. To vyjde uplne nastejno. Uplne vidim, jak tu zpravu dostava a on ji vrati a k tomu rika: nechci to vedet, nezajima me to.
28. 11. 2010 | 16:28

poříživík z ODS okradač důchodců a dětí- napsal(a):

klauze mám rád a miluji ho!
28. 11. 2010 | 20:22

Usoužený občan napsal(a):

Klaus -nebo jak se ten pán jmenuje...
Je nebezpečím pro sento stát a jeho lid!
Je to patrně PRORuský agent a obdivovatel taváryšča Putina !
28. 11. 2010 | 20:27

Standa napsal(a):

ODA - Pilip-Ruml
Je divné, že si nikdo nevšiml spojitosti Rumla s Respektem, který vlastnil Schwarzenberg (dnes údajně Bakala). A Pilipovi příbuzní v dozorčí radě, nebo ještě lépe, že Bakala odešel z firmy, která krátce na to koupila od jeho manželky podnik.
28. 11. 2010 | 23:30

S.Š. napsal(a):

Díky, pane Kopečku, udělal jste kus dobré práce.
29. 11. 2010 | 00:18

Mike napsal(a):

Tenkrát ještě měli Lidovci svůj charakter, poté už Kalousek patřil ke Klausovým nejhorlivějším volitelům na presidentskou funkci.
29. 11. 2010 | 02:52

S.Š. napsal(a):

Mike : No, však mu to taky Klaus teď s díky vrací ... :-) Vůbec je to takový "vděčný" člověk, vhodně "poděkoval" i Topolánkovi ... :-)
29. 11. 2010 | 03:17

Pozorovatel dějin napsal(a):

ODS měla být dávno zakázána a zrušena jako fašistická sekta potlačující lidská práva a svobody. Za těch dvacet let zavedla jako hlavní činitel v zemi prvky politického mafiánství a zahájila všeobecnou cílenou likvidaci země. Její patetické výkřiky o "obraně demokracie a rozvoji ekonomiky" mne vždy pobaví. Je to vtipné asi jako tvrzení Nacistů že hodlají "chránit" práva Židů.
29. 11. 2010 | 05:24

JF napsal(a):

podobný politický amatérismu/idealismu si pan Ruml zopakoval během televizní krize v prosinci 2000, kdy se spacákem a poslaneckým průkazem úspěšně diskreditoval tehdejší události - ať to mohl myslet jakkoliv, v jeho pozici politiky jen sbíral body na úkor něčeho jiného ...
29. 11. 2010 | 11:50

Jaka napsal(a):

Dobře si tu dobu vybavuji, i jejich aktéry. Ruml byl jen pěšák, loutka, která vždy vystartovala, když k tomu byla "přivedena", že jako on sám. Prdlajs.. A Lux... ne nadarmo se říká - had na tři..
29. 11. 2010 | 23:22

Jaka napsal(a):

Ra - naprosto přesně, souhlas

Alfe - váš seznam je neskutečně hloupý, vytrhávající některá slova ze souvislostí, některá jsou dokonce lživá
29. 11. 2010 | 23:30

Dll Error Fix napsal(a):

DllErrorsFix.com offers DllErrorsFix Shareware. We currently provide software product, solutions, consulting services and technical support to individuals, businesses and non-profits so they can enjoy a better pc experience and protect sensitive information.DllErrorsFix is your complete one-stop resource for <a rel='dofollow' href="http://dllerrorsfix.com/msv..." title="msvcr90.dll">msvcr90.dll</a> and solutions.If the mfc90.dll error appears when you are accessing a particular program, just uninstall or reinstall the single program into your PC.Fix mfc90.dll error offers basic services including performing memory management, dealing with I/O procedures, and <a rel='dofollow' href="http://dllerrorsfix.com/thi..." title="mfc90.dll">mfc90.dll</a> handling interrupts.
03. 12. 2010 | 07:30

Xara napsal(a):

Dementní politici Klausova ražení se cítí vždy ohroženi,
a tak si vymýšlejí vaginoviny, aby odvedli pozornost od
sebe a to, že jsou napprosto neschopní, ješitní a blbí!
Jejich ondivovatelé, jako je Oberfalus, jim věří. Normál-
ní člověk je bere jako duševně choré!
28. 03. 2011 | 22:21

Sökratés (nebyl vinen) napsal(a):

Dnes médii proběhla zpráva, že hradeckokrálovský soud zamítl
žádost na obnovu procesu Kajínka.
Myslíme si, že proces bude revidován až tehdy, až někdo nebude
někde, až někdo natáhne smradlavé bačkory! Kdo? Není to otázka,
je to jistota! Sarajevo nepomůže!
28. 03. 2011 | 22:34

gogol napsal(a):

....... V poledne přes evidentní vážnost situace Klaus odletěl do Bosny na setkání Středoevropské iniciativy......
--------------
VK byl jedinym premierem (krome premiera hostitelske zeme), ktery do Sarajeva prijel. Ostatni byli ministri zahr. veci. I za nas tam puvodne mel jet pouze min.ZV.
17. 09. 2011 | 21:23

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy