Pan Duka si naběhl na vidle

09. 08. 2012 | 15:07
Přečteno 10559 krát
„Předvolební propaganda sociální demokracie si nezadá s neblahými antisemitskými a antiklerikálními plakáty třetí říše.“ Nepamatuji si ony zmiňované plakáty, ale oproti panu Dominiku Dukovi si pamatuji, co on zřejmě úplně zapomněl. To je dlouhá řada jmen sociálních demokratů, kteří v celé Evropě a také na našem území zaplatili za svůj odpor proti třetí říši životem.

Jak všichni dobře víme, role katolické církve byla v té době daleko složitější. Mnoho se napsalo o podivně poddajném Vatikánu, církvi, která nechtěla vidět očividné zločiny, nechtěla proti nim vystupovat. Mohli bychom dokonce hovořit o klerofašistických režimech. Doporučuji přečíst si román Dominika Tatarky Farská republika, kde se popisuje indoktrinace společnosti, zvláště středoškolské mládeže katolickou ideologií skrze veřejné prostředky (bohoslužby přes školní rozhlas, hromadné zpovědi apod.).

Kolik takových případů mi pan Duka najde v sociální demokracii (viz Jan Kuklík: Sociální demokraté ve druhé republice)? Až bude příště strašit třetí říší, ať dobře zváží, na koho se obrací.

A nyní pár slov k plakátu, který pana Duku tak rozzlobil. Jsou na něm dvě ruce. Jedna civilní, zřejmě nějakého politika, který drží v ruce měšec, a předává ho ruce, která je evidentně rukou nějakého církevního hodnostáře. A to je doprovozeno textem: 134 miliard Kč chtějí ODS a TOP 09 darovat církvím.

Plakát má ukázat jedinou podstatnou věc. Že v této zemi skupina politiků bez dohody s veřejností předává obrovský balík finančních prostředků a nemovitostí de facto do rukou některých těžko identifikovatelných osob a soukromých společností a děje se to naprosto pokoutním způsobem, netransparentně, bez ochoty hledat v parlamentu širokou dohodu s politickými stranami.

Můžeme jen tušit, co se tady má asi odehrát, když v médiích čteme, že hlavní ekonom pražského arcibiskupství pan Štícha je zároveň předsedou dozorčí rady firem Duplicatus či Real 24.

Půvabné mi připadá tvrzení, že se tady církve dobraly dohody, kterou bychom měli ctít. Stačí ocitovat z článku otištěného arcibiskupem Janem Graubnerem v Lidových novinách: „Církve a náboženské společnosti se domluvily na takovém rozdělení, že nekatolíci včetně židů dostanou z celé sumy 20%, zatímco by jim náležela asi 2%. Ze strany katolické církve jde o velmi mimořádné gesto velkorysosti.“

No neberte to – takovou šlechetnou nabídku! Jen se ptám, co má takovéto handlování společného s údajným vrácením části konfiskovaného majetku. U jakéhosi stolu si vybraná společnost přehazuje miliardy. A je těžké dobrat se vůbec metody, podle které se to děje. To znázorňuje náš plakát.

Nepřál bych si, aby se u nás odehrávaly kauzy, jako byla nedávná na sousedním Slovensku. Katolická církev není, pravda, demokratická ani příliš transparentní struktura. Vatikán začátkem července odvolal arcibiskupa Bezáka a po čase se dovídáme, že to bylo zřejmě proto, že tento muž chtěl udělat pořádek v podivných operacích a vazbách svého předchůdce arcibiskupa Sokola. Novum slovenských událostí, že pro tamní veřejnost včetně věřících přestává být Vatikán autoritou a na veřejných shromážděních se staví za odvolaného Bezáka.

Chtěl bych upozornit pana Duku, že se možná fatálně mýlí v posledním odstavci prohlášení, jež tak brutálně napadá sociální demokracii. V tomto odstavci vytváří dojem, že odmítnutí církevních restitucí je jen záležitostí současné gottwaldovské a bolševické špičky sociální demokracie. Tisíce obyčejných poctivých členů ČSSD by podle něj zřejmě celý byznys s tzv. církevními restitucemi rády podpořily.

Ujišťuji pana Duku, že názor našich členů (a dalších občanů) máme dobře zmapovaný, a jen by mne zajímalo, zda si takto pan Duka zmapoval názory věřících a farářů své církve. Potkávám totiž podezřele mnoho křesťanů a dokonce i farářů, kteří se od současného tažení církví za majetkem jasně distancují. Mohl bych ocitovat rovnou stanovisko biskupky Církve československé husitské Jany Šilerové, která nedávno v týdeníku Respekt napsala: „Restituce k resuscitaci církví nepřispějí. Naopak je rozhádají, protože to prachy umějí dokonale. A kolik se jich vytuneluje? Proto je kořenem všeho zla jejich milování. A v tom církve kopírují svět. Duchovní obnova přece nikdy nešla přes peníze!“
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

ateista napsal(a):

Církvím není zapotřebí nic vracet. Vždyť to všechno nakradly. A k čemu je jim majetek, když Písmo svaté káže žít střídmě? Vodu kážou, víno pijí. No a k tomu nicnedělání i kvalitní žrádlo. Potřebují naopak všichni zhubnout a taky fyzicky pracovat.
09. 08. 2012 | 15:15

tučňák napsal(a):

A neměl byste fotku? Pověsil bych si ji nad psací stůl.
09. 08. 2012 | 15:21

mb napsal(a):

tak už je po něm ... ?
09. 08. 2012 | 15:21

Raubíř napsal(a):

V Německu se však v roce 1933 hlásilo 68 milionů obyvatel ke křesťanské víře (62,7% obyvatel se hlásilo k protestantatismu a 32,4% ke katolické církvi). Protestanti i katolíci zpočátku vesměs uvítali nástup nacismu k moci, jelikož od nacismu očekávali obnovu starých tradičních hodnot z dob císařství, které za Výmarské republiky upadaly. Vysoce postaveným duchovním imponovaly sociální a politické cíle nacistů, jak o tom svědčí i pastýřský list bavorských biskupů z 12. 11. 1933, v němž je zmínka o záchraně Německa před bolševismem.
Citace z konkordátu:
Jeho svatost papež Pius XI. a německý říšský prezident, vedeni společným přáním upevnitstávající přátelské vztahy mezi Svatým stolcem a Německou říší, jsouce připraveni trvalestanovit vztah mezi katolickou církví a státem pro celou oblast Německé říše uspokojivýmzpůsobem pro obě strany, se rozhodli uzavřít slavnostní smlouvu, která má doplnit konkordáty uzavřené s jednotlivými německými zeměmi a zajistit též pro ostatní země v principechjednotné nakládání s příslušnými otázkami.

Dominik Duka těžce přestřelil.
09. 08. 2012 | 15:24

Mistr Jan Hus,(cca. 1370 – 6.7. 1415). napsal(a):

Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí.
09. 08. 2012 | 15:24

tučňák napsal(a):

Bohužel se vatikánským biřicům povedlo všechny kopie momentky monsignora připravujícího se k rozběhu na vidle z internetu odstranit. Zde alespoň zmínka: http://www.denikinsider.cz/dobry-den-tak-vypada-tucnak-fialovy/
Můžete si radnici Prahy 4 o jeden výtisk napsat, vydává to za vaše peníze.
09. 08. 2012 | 15:28

Raubíř napsal(a):

Irsko rychle opouští náboženství
Celosvětově došlo rychleji k poklesu náboženské víry jen ve Vietnamu

Postavení katolické církve v Irsku se za poslední desetiletí výrazně zhoršilo, především v důsledku zdrcujících skandálů sexuálního zneužívání dětí. V Irsku se rozšířilo přesvědčení, že katolická církev reagovala na tato odhalení pomalu a že ji šlo spíš o vlastní obhajobu než o pomoc obětem.

Z mezinárodního průzkumu vyplynulo, že počet Irů, kteří se považují za věřící, poklesl z 69 procent r. 2011 na méně než polovinu tohoto počtu. Z 57 zemí, které se účastnily tohoto průzkumu, bylo Irsko počtem přesvědčených ateistů na sedmém místě.
Dublinský arcibiskup Dr. Diarmuid Martin, který předtím varoval, že je irská katolická církev v krizi, reagoval: "Katolická církev nemůže prostě předpokládat, že víra bude automaticky přecházet z jedné generace na druhou.

Z průzkumu vyplynulo intenzivní nepřátelství Irů vůči oficiálním církevním strukturám. Čtvrtina dotazovaných se vyjádřila, že by byli rádi, aby katolická církev v Irsku už vůbec neexistovala.

Po mnoha desetiletích, kdy bylo Irsko typickou zbožnou, katolickou zemí, se situace radikálně změnila. Loni se to projevilo i bezprecedentním útokem irského premiéra Endy Kennyho na katolickou církev. Ten konstatoval, že "znásilňování a mučení dětí bylo bagatelizováno anebo zatajováno, aby se zdůrazňovalo výlučné postavení této instituce, její moc i povět." Kenna odsoudil "elitářství, izolovanost, nefunkčnost a narcismus ve Vatikánu."

Z předchozích průzkumů veřejného mínění vyplývá, že většina irských katolíků se ostře neshoduje s Vatikánem ve věcech, jako je kněžský celibát a povolení ženám, aby vstupovaly do stavu kněžství. Téměř 90 procent irských katolíků je přesvědčeno, že kněží by měli mít právo se ženit a více než 70 procent si jich myslí, že by měli být ženatí muži vysvěcováni na kněze.

Reakce Říma na kritiku od irských kněží je autoritářská. Jednomu knězi s liberálními názory bylo nařízeno, aby se odebral do kláštera a "modlil se a kontemploval", jinému bylo zakázáno, aby o těchto věcech psa
09. 08. 2012 | 15:30

Raubíř napsal(a):

Kde udělali soudruzi z Vatikánu chybu? Církevní přestavitelé si svým postojem a rétorikou sami odhání další věřící. Lidé už nevěří oficiálním církevním strukturám (vždyť také v historii napáchaly spoustu zla), ale uchylují se k osobní víře.
09. 08. 2012 | 15:32

Konrad napsal(a):

Katolicismus je v CR paraziticky prvek jako rakovina, infiltrovany z venku, ktery cechum v minulosti prinesl jen utrpeni. Je mi lito nasich lidi, hlasicim se k teto cirkvi.
09. 08. 2012 | 15:35

tučňák napsal(a):

Paní Šilerová se ve svém tvrzení "A v tom církve kopírují svět" mýlí. Svět ve své chamtivosti kopíruje církve.
Už Ježíše Krista dal zavraždit velekněz, který byl současně hlavou penězoměnců.
09. 08. 2012 | 15:35

Da.Rock napsal(a):

Duka by se měl spíše jmenova Dukát, protože o dukáty tomu pánovi jde ze všeho nejvíc. Kdyby ho viděl Kristus, nejspíš by parafrázoval své úsloví na: "Spíše projde velbloud uchem jehly, než-li by Duka prošel branou králoství nebeského."
A vůbec kdyby viděl Kristus co všecko katolická církev v jeho jménu spáchala, nejspíš by dobrovolně odešel do Indie a stal se hinduistou.
09. 08. 2012 | 15:35

Ládik!!! napsal(a):

Andělíčku můj strážníčku
opatruj mi mou dušičku
nebudeš-li ji strážiti
nakopu ti do ř...
09. 08. 2012 | 15:38

VFISCHER napsal(a):

JAK ZPÍVÁ FARIZEJ ! ! !

Vracení sporného majetku a vracení šejdířsky vykalkulovaných miliard církvím je další nový evidentní zločin, další tunel a hřebík do rakve bývalého státu Československo, později Česko - o tom zcela zjevně není sporu ! ! !
Mnohem horší je, že na tuto citlivou notu a strunu hraje a zpívá jeden z původců třiadvacetiletého rozkladu tohoto státu, vrtichvost, parazit a řiťolezec všech myslitelných vrchností a mocných, kazatel vody ale piják vína, známý Cvach české politiky ! !
On a jemu podobní Gross, Zgarba, Fencl, Palas, Paroubek, stejně jako Sobotka a Hašek se na rozkradení a devsatci státu podíleli rukou společnou a nerozdílnou, stejně jako nynější banda zločinců u koryt a nehnuli ani prstem ! Žrali a mlaskali úplně stejně, jako teď jiní žerou a mlaskají ! !

On a jemu podobní křičí kolem navrácení církevního majetku jen k tomu, aby se mohli zase dostat k moci a korytům a budou využívat všech způsobů, jak si udržet svou lehkoživnou parazitickou parlamentní existenci pokud možno napořád ! !

Tak zpívá farizej s vlky žijící s vlky vyjící - eskamotér žvástů - lepič záplat na průsery, které sám, spolu se svou bandou neumětelů, způsobil ! ! !
09. 08. 2012 | 15:41

Smutný napsal(a):

"Ale běda vám bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo. Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět." (Evangelium Lukáše, 6/24.)
"A nyní, vy boháči, plačte naříkejte nad pohromami které na vás přicházejí." (List Jakubův 5/1.)
Proč chce Církev bohatou býti?
09. 08. 2012 | 15:50

jos napsal(a):

VFISCHER,
ulevilo se vám? Možná by vám na to zabraly nějaké prášky. Ale vsadím se, že místní cenzor o vaší nenávistnou deklamaci ani nezavadí.
09. 08. 2012 | 15:59

trápí vás úniky moci? napsal(a):

Ládík!!!
Tisíceré díky. Co večer si to budu recitovat.
Někdy se ty zdejší blivaniny přecejen vyplatí číst.
09. 08. 2012 | 16:00

dozor a služba napsal(a):

Josef K už není s to ani dopsat svůj nick.
09. 08. 2012 | 16:02

kacíř napsal(a):

Pane Zaorálku, souhlas a Ámen.
09. 08. 2012 | 16:09

františek napsal(a):

Česká strana sociálnědemokratická se rozhodla, že letošní krajské a senátní volby vyhraje na tématu církevních restitucí. A zahájila billboardem, který SKUTEČNĚ připomíná nacistickou a komunistickou agitaci a je NAPROSTO LŽIVÝ. Zobrazuje ruku, která předává měšec se 134 miliardami do ruky oblečené v něčem, co má být kněžské roucho. Církve a náboženské společnosti se proti tomuto stylu agitace právem ohradily: v prohlášení, které podepsali za Českou biskupskou konferenci Dominik Duka, za Ekumenickou radu církvi Joel Ruml a za Federaci židovských obcí Jiří Daníček se kromě jiného praví: „Předvolební propaganda sociální demokracie tak útočí slovníkem obou někdejších totalit a pamětníci mohou potvrdit, že si nezadá s neblahými antisemitskými a antiklerikálními plakáty ´třetí říše´, na rudo přetřenými gottwaldovskými ideology“ (http://tisk.cirkev.cz/z-domova/prohlaseni-predsedu-cbk-erc-a-fzo-k-narovnani-vztahu/).

Na dnešní (9. 8. 2012) tiskové konferenci ČSSD se místopředseda strany Lubomír Zaorálek
pustil do polemiky právě s touto větou církevního prohlášení. A je třeba říci, že NAPROSTO LŽIVĚ. Už když hájil předmětný plakát, který falšuje skutečnost tím, že uvádí celkovou maximální sumu restitucí, ale neuvádí, že majetek odebraný církvím byl o mnoho větší a hlavně zamlčuje, že v důsledku restitucí stát ušetří nemalé sumy za platy duchovních.

Jakožto LHÁŘ A MANIPULÁTOR Zaorálek škrtl pod prohlášením podpisy představitelů nekatolických křesťanů a židů a polemizoval jenom s kardinálem Dukou a katolickou církví, kterou obvinil z kolaborace s nacismem. Kdyby byl poctivý, musel by uvést, že větu, která mu tak vadí, podepsal stejně jako Duka – i předseda Federace židovských obcí; i představiteli židů připadá sociálnědemokratická agitace podobná té, které se dopouštěl nacismus.

A protože nemohl najít žádné příklady katolické kolaborace s nacismem v Česku, zahovořil Zaorálek o Slovensku – a jako studijní literaturu doporučil Farskou republiku Dominika Tatarky, což je všecko jiné než objektivní historická studie (já jemu bych zase doporučil novější a nekomunistické knihy Ivana Kamence); a co by se čtenář měl u Tatarky dočíst o restitucích v České republice, to pan demagog už vůbec neřekl. Zato měl dost kachní žaludek na to, aby se dovolával sociálnědemokratických obětí nacismu (patří jim naše úcta) – a neřekl nic o tom, že obětí nacismu z řad katolíků bylo nesrovnatelně víc. I jenom z řad kněží jich bylo víc – několik desítek českých kněží položilo v nacistických koncentrácích a mučírnách svůj život studijní literatura: Josef Beneš: Kde je Ábel, tvůj bratr). Pozdější biskup Trochta byl odsouzen k trestu smrti, střelen a hozen do hromadného hrobu a jenom zázrakem střelu přežil, ve vězení byl pozdější arcibiskup Beran a další a další. Mluvit o „podivné kolaborantské roli“ katolické církve je prostě LEŽ. V Dachau byl celý blok plný vězněných katolických kněží.

Lubomír Zaorálek nám svým dnešním vystoupením dokázal, že je skutečně dědic nacismu a komunismu a právem si zaslouží čestný titul LHÁŘ ROKU.
09. 08. 2012 | 16:16

JardaV napsal(a):

Pane Zaorálku,Vaše vystoupení ve sněmovně je jedno z mála,která se dají sledovat
bez pocitu studu nad representací státu.
Už jsem to napsal v jiném blogu,ale zkusím to znova.
Proč byl upálen Jan Hus???Zná vůbec někdo jeho učení?Pokusil jsem se o následující dedukci.Před Husem byly bohoslužby ukončovány přijetím "těla Páně",
nějakou projímavou sušenkou.Husité ale zavedli přijímání "krve Páně"(pod obojí) a jako jeho symbol kalich.Určitě nepili krev farářů jako Kalousek naši.Takže to mohlo znamenat jedinou věc - uctívali Ježíšovu pokrevní linii (podobně jako DaVinciho kód).A tím
dali jasně Vatikánu - Římu - najevo,že u nás skončil,že jeho vedení církve
je v podstatě nelegitimní.Proto Husa tak úporně prosili,aby svoje učení odvolal.
Určitě se muselo tohoto tématu nějak dotýkat.Proto taky Vatikán poštval Evropu
do myslím pěti křižáckých výprav,ale skutečná pravda,pravda Boží,se zjevila v podobě vítězství Husitů.Možná by stálo za to zjistit,co opravdu bylo podstatou učení Mistra Jana.Čerpal z učení Johna Viklefa,jak nám tvrdili ve škole.Je taky
možné,že ten mu nasadil brouka s cílem rozvrátit tehdy nejmocnější říši- Království České - v zájmu posílení moci Anglie.Nevím,nebyl jsem u toho.Ale pokud
bude alespoň něco pravdy na mojí hypotéze - a kalich je nesporný - pak by to byl
základ pro otázku k panu kardinálovi - Národ Vatikán už 600 let neuznává,co vlastně chcete??Prachy na korupci??Nebo přes Vatikán se chtějí Habsburkové dostat
k tomu,co dříve uchvátili??Možná by to věděl spící kandidát na presidenta.
Jinak si myslím,že ČSSD dělá chybu,že vykřikuje odpor ke KSČM.Zdá se, že komouši
budou mít rozhodně větší podporu než jak ukazují průzkumy oblbovacích agentur.
Po hlubokém zklamání VV,když zradili voliče ihned po tom,co se dostali do sněmovny,
(kauza 500 miliónů),a po zkušenostech s koalicí,lidi nepůjdou do žádných novot,
a než bídu,raději zvolí čerta.
Mějte se.
09. 08. 2012 | 16:20

Kamil napsal(a):

Restituce otevřou nové nebývalé možnosti tunelování a korupce na úkor státu a veřejnosti. Pozemky se budou prodávat a pronajímat, stavby rozprodávat a rekonstruovat z nejrůznějších zdrojů, církevní podniky se budou zakládat, zadlužovat a tunelovat, peníze se budou vyvádět. Bude práce pro poradce, lobbisty, majetkové správce atd.
Cenné zkušenosti mohou poskytnout americké evangelické církve, které se už dávno transformovaly ve výhodné soukromé kšefty. Nedosáhly však ještě na podnikatelskou dimenzi a tisíciletou zkušenost Vatikánu.
Provozování církví se stalo výnosným mezinárodním podnikáním bez kontroly států, proto ten zákon rychle potřebujeme. Zájem a názor většiny občanů musí jít stranou, jako obvykle jde o zájmy vyšší...
09. 08. 2012 | 16:20

gallina nera napsal(a):

lžifrantišek
Rozhodně věřím víc chartistovi a disidentovi (který z obojího nic neměl) Dominiku Tatarkovi než nějakému historikovi modelu kam vítr tam plášť. Který v době komunistického režimu psal z marxistických pozic.
Vedle toho, že dostal cenu komunistického špióna E.E.Kische nekvalitu jeho díla také ostře kritizoval historický časopis Matice slovenské.
Jste usedl, milý bratře, na poěkud pokálenou židli.
09. 08. 2012 | 16:29

Honza napsal(a):

Františku, to, že byli také kněží v koncentračních táborech nic nemění na oficiální politice Vatikánu za druhé světové války. A ten byl silně profašistický v celé Evropě ( s fašistickými a klerofašistickými režimy ).
A také není pravda, že bylo ukradeno mnohem více, než se vrací, to jsi vypočítal z čeho ?
09. 08. 2012 | 16:31

arnazach napsal(a):

Osobně pokládám socdem plakát za nevkusný, reakci cirkevních hlav za hysterickou a františkovo slovo víry (výše) za donebevolající.
09. 08. 2012 | 16:36

Bunny napsal(a):

Chudák františek s malým "f". Už už natahoval ruku a zrovna jej při tom vyfotili na plakát. Chápu, že mu to přineslo na jazyk hořkou slinu. Ale to nic, franci, z toho se vyzpovídáš a zase budeš moci klidně spát. To ti, kteří budou doplácet na další zbytečné zadlužení státu, takto klidné spaní mít nebudou.
09. 08. 2012 | 16:37

Grőssling napsal(a):

Nacistickou agitaci Vám připomíná ten plakát ?

A co dělal papež, když na Slovensku vládl pater Tiso a kamarádil se s Hitlerem ?

A co dělal papež, když Němci z Říma deportovali Židy ?

A co dělal papež, když se za války dozvěděl, že v koncentrácích Hitler likviduje miliony Židů ?

Hanba, ti tak mohou mluvit o nacistické propagandě, nic proti ní nedělali, ještě ji podporovali.
09. 08. 2012 | 16:39

Gustáv Kočí napsal(a):

Může mít komunista na zahradě bazén? Může, ale musí ho umět zamaskovat nebo zakopat stejně rychle jako tank T-34 (pozn.:T-34 - modernizovaná verze husitského bojového vozu).
09. 08. 2012 | 16:52

vidle vždy připraveny napsal(a):

Gustáv Kočí
Kdo jiný než vy by to měl vědět.
09. 08. 2012 | 16:56

melčákova pohanka napsal(a):

Škoda,že o tomto směrování státu nemluvil Václav Malý na Letné v r.1989 !
09. 08. 2012 | 16:58

schlimbach napsal(a):

Duka je lhář a zastupuje firmu s velice pochybnou minulostí, plnou krve a násilí a loupeží. Doufám, že lidé, kterým jde skutečně o víru, již brzy jasně ukáží těmto nositelům zla dveře a ukáží jim kudy vede cesta ven je z naší země.

Páni poslanci, kteří zvedáte pracky pro legalizaci loupeže stpletí, kterou nazýváte jako církevní redstituce, vězte, že nejste beztrestní a vše vám bude po zásluze včas spočítáno a bude vám také vystaven účet. Zlosyni a vlastizrádci -(
09. 08. 2012 | 16:59

jos napsal(a):

Duka a spol. nám předvedli novou verzi klipu Přemluv bábu. A vyrazili s ní do politiky. A předvedli, jak z vysoka kálí na občany této země a jejich názor. A týká se to všech tří účastníků této nenávistné kampaně i jimi zastupovaných cíkví. Víra patří do soukromí. Na ulici, a už vůbec v politice, nemá co pohledávat. To pochopil už Josef II. A konal. A Duka a další by to chtěli po více než 200 letech zvrátit.
09. 08. 2012 | 16:59

Kiki napsal(a):

Kolik těch peněz, co by se mělo dát církvím, zase nějakým mechanismem zpětně nateče do "těch správných" politických stran?
09. 08. 2012 | 17:04

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

"Pan Duka si naběhl na vidle" opravdu dost hnusná představa vytékajícího tuku .....
09. 08. 2012 | 17:21

martin_ka napsal(a):

církev? naprosto nedůvěryhodné organizace... po těch všech pedofilních a jinch aférách!
já jsem jim nic neukrad a nemímím nic vracet....ať to chtějí po těch kteří jim to ukradli...a ať je žalujou třeba až ve štrasburgu
09. 08. 2012 | 17:23

Clouseau napsal(a):

františek: Napsal jste to dobře, ten plakát je primitivní a nechutný. Což ale neznamená, že církevní restituce (rozsah, skutečnost, že církev podle mne patrně kvůli restitucím poněkud nechutně nadbíhá současné vládě atp.) jsou věc jednoznačná a bezproblémová. Jak ale vidno, nikdo z místních církvobijců (řídící se heslem - čím méně o historii atp. vím, tím mám na věc jednoznačnější názor) s Vámi není schopen věcně polemizovat.
09. 08. 2012 | 17:31

martin_ka napsal(a):

clouseau:
no jestli je to jenom o tom kdo ví víc nebo míň o historii tak to nás potěš pánbůh!
09. 08. 2012 | 17:38

jos napsal(a):

Clouseau,
primitivní a nechutný je ten bezprecedentní útok Duky a spol. ve stylu "každá podpásovka vůči levici dobrá". Pan Duka si patrně myslí, že když se mediím tak krásně podařilo touto metodou zmanipulovat voliče na př. v roce 2006, že mu ta metoda dobře poslouží i teď. Jenže časy se změnily a veřejnost se už nedá tak snadno obelhat. A v tom se Duka a ti dva jeho spolčenci spletl. Krom toho v tom prohlášení jsou lži. Na rozdíl od toho plakátu. Ten je zjevně pro Duku a spol. primtivní a nechutný, protože je na něm pravda.
09. 08. 2012 | 17:50

ˇˇˇ napsal(a):

Vidím to zcela jasně.
Bude přibývat útoků na církev, nakonec dojde i na kontakty fyzické.
Bude přibývat narušitelů obyčejných mší, přibude i útoků mediálních.
Papež k nám přestane jezdit, protože na něj mohou lidé i plivat.
Jak je někde majetek, zloba je nablízku.
To je zřejmě to, co pravice chce.
09. 08. 2012 | 17:50

Clouseau napsal(a):

jos: Já cirkevní restituce považuji za dosti diskutabilní a vítal bych věcnou polemiku. Ten plakát mi ale svou estetickou a intelektuální úrovní připomíná díla z 50. let (otylý burzián se zahnutým nosem a paklíkem dolarů v kapse), které nemají daleko k dílům z Německa let 30. Myslím, že tohle nemá soc.dem. zapotřebí.
09. 08. 2012 | 18:00

volič napsal(a):

Inkriminovaný plakát pouze jasně ukazuje drsnou realitu. Tzv. zástupci boha na zemi/kterého/, se pokouší s pomocí konkrétní politické reprezentace dostat k obrovským majetkům. Co je na tom primitivního a nechutného ?
Není třeba se bát boha, ale lidí mluvících jeho jménem. Víra musí být v srdci, není třeba žádných institucí/církví/. Po vlně buržoazně demokratických revolucí ztratila katolická církev roli hlavního společenského ideologa, kterou hrála za feudalismu. Dekadenci katolicismu dokresluje, že do čela své totalitní organizace zvolila člověka, který začínal v Hitlerjugend a Wehrmachtu v nacistickém Německu.
09. 08. 2012 | 18:04

Milena napsal(a):

soudruh Zaorálek by se neměl vyjadřovat už vůbec k ničemu,snad jedině k situaci v S.Koreji,která je jeho vzorem
09. 08. 2012 | 18:06

Alarien napsal(a):

Arnazach pokládá plakát za nevkusný, Clouseau za primitivní a nechutný, františek dokonce za lživý. Odborníci přes reklamu se shodli, že svou přímočarostí bude velmi účinný a považují ho za skvělý. Účinný nesporně bude, což vysvětluje hysterickou reakci církevních špiček. Nebudu se přít, zda je skutečně nevkusný, primitivní či nechutný. To je otázka názoru a osobního vkusu. Mne osobně nijak neuráží. Lze však říci, že je lživý? Obávám se, že nikoli. Na plakátu je znázorněn akt předání, měšec s cifrou a vše doprovází vysvětlující text. Z něho je zřejmé, že kritika míří v první řadě na ruku, která dává, jež reprezentuje vládní strany ODS a TOP 09. Není snad pravdou, že hlavními strůjci "vyrovnání" jsou ministři a poslanci zmíněných stran? Na měšci je uvedena cifra. Neodpovídá snad pravdě? Doprovodný text mluví o daru. Tento termín může být jistě předmětem sporu, jak však chcete označit převod takového rozsahu, když o restituce se z právního hlediska jednat nemůže. Až do přijetí zákona č. 308/1991 Sb. neměla římskokatolická církev a jednotlivé její instituce právo plné a volné dispozice s majetkem. Majetek, který držela před rokem 1948 měl veřejnoprávní povahu, od roku 1992 však vše, co církev získala a získá, je jejím ryze soukromým vlastnictvím. Podotýkám, že s výjimkou několika málo let platnosti konkordátu z 18. srpna 1855 je to vůbec po prvé v našich dějinách. Do té doby nebylo její vlastnictví statků nikdy plnoprávné. Od doby děleného vlastnictví středověku, kterýžto pojem dnešní právo nezná, přes názor o státním majetku doby císaře Josefa II. až po éru veřejnoprávních statků s omezenou dispozicí po přijetí zákona č. 50 ř.z. ze 7. května 1874, jenž chápal církev jako privilegovanou veřejnou korporaci a který byl převzat mezi zákony první republiky. Co zůstává? Ruka duchovního, která měšec přijímá a která reprezentuje církve. Není snad pravdou, že jsou církve příjemci oné částky napsané na měšci? Pokud se cítí dotčeni či dokonce jako spoluviníci, pak asi samy cítí, že není vše v pořádku!
09. 08. 2012 | 18:10

Mirek napsal(a):

Pan Zaorálek bohužel žene na vidle náš stát. Budeme zase svědky úporného a předem ztraceného zápasu našeho státu o církevní restituce? A přitom zase nejde o nic jiného než o politické body. Jen bezbřehý populizmus chlapců z ČSSD neobstojí před zákony. Čím déle se bude otálet, tím více se nároky církve prodraží. To ví i pan Zaorálek. Politický boj ale žije svým životem a tak hloupý český voliči plať ....... Diag Human by mohl být návodem jak zpackat co se dá. A to vše jako "služba státu" za pomoci "excelentních" českých právníků.
09. 08. 2012 | 18:25

Jokles napsal(a):

Tak to vypadá následovně. Pokud tento hanebný "restituční"akt tento režim mocensky prosadí, nastane v krátké době proces obrácený. Cirkvím se to opět odebere a navíc budou nuceni, a to bez přispění státu, žít nadále pouze z milodarů svých oveček. Všechny zahraniční kněze, které sem pozvala katolická církev (2500 poláků) na posílení svého vlivu, budeme nuceni, pokud si je věřící stádo nebude schopno zaplatit, odešleme nekompromisně zpět. Tak to bude vypadat v tom lepším případě...
09. 08. 2012 | 18:25

Admirál napsal(a):

v podstatě se mi líbí názor pana Koenigsmarka uveřejněný zde na Aktuáně.

“ Jsem pro církevní restituci, ale nikoliv pro tuhle. Vracet se před Josefa II. mi připadá řekněme nemravné. Jak znám naši politickou scénu, už je moc dobře domluveno, kdo bude který majeteček jak využívat, které lesy spravovat a komu za to něco přisype. Viděli jsme, co provedly zbožné voršilky během velice krátké doby s budovou u Národního divadla. Hlasuji pro vrácení, ale nechť církve nárokují a soud, klidně zřiďme jeden nový dočasný, ať o položkách rozhodne. Tohle mi smrdí...”

Otázku cirkevních restitucí považuji za veskrze politickou, nikdo církevní restituce ve volebním progamu neměl, tudíž nevidím jediný důvod, proč by se o církevní restituce neměl vést politický boj a církev, hlavně ta římskokatolická musí počítat s tím, že pokud přijmula a hájí restituce v tomto nemravném a nesoudném provedení, bude bita jako žito.

A pokud by moje děti či vnuci měli někdy chuť chodit do kostela, tak jim povím, co si o tom myslím.
09. 08. 2012 | 18:26

Jokles napsal(a):

Tak to vypadá následovně. Pokud tento hanebný "restituční"akt tento režim mocensky prosadí, nastane v krátké době proces obrácený. Cirkvím se to opět odebere a navíc budou nuceni, a to bez přispění státu, žít nadále pouze z milodarů svých oveček. Všechny zahraniční kněze, které sem pozvala katolická církev (2500 poláků) na posílení svého vlivu, budeme nuceni, pokud si je věřící stádo nebude schopno zaplatit, odešleme nekompromisně zpět. Tak to bude vypadat v tom lepším případě...
P.S: Už mě ten systém nečitelných hesel nebaví ! Strčte si ten portál celý někam...!
09. 08. 2012 | 18:28

muromec napsal(a):

Grössling - Zapoměl jste položit otázku (když už se navážíte do Slovenského státu, a do našeho prvního slovenského prezidenta blahé paměti mons. J. Tisa) "Kde byl papež když se české obyvatelstvo ve statisicích scházelo na českých náměstích a usilovně hajlovalo?" Oni museli, že ano, jinak by jim to Němci byli spočítali. A teď si představte, že stejně, ne-li horším způsobem, by to byli Němci spočítali i nám Slovákům, kdybychom nespolupracovali a stavěli se na zadní. Přestaňte se vy Češi konečně navážet do Slováků, když jste v té době sami neprojevili ani o kousek odvahy či charakteru víc než my Slováci.
09. 08. 2012 | 18:29

Admirál napsal(a):

Mirek - "A přitom zase nejde o nic jiného než o politické body."

Ano, správně pokud někdo dělá lumpárny, zákonitě ztrácí politické body a protivníci toho využívají. Kdyby to tak nebylo, nejednalo by se o opozici ale stádo oslů, které s enevyplatí volit.

A že postižení kvičí? To je součást hry.
09. 08. 2012 | 18:32

Kanalnik napsal(a):

Mno... ne ze byste nemel v mnoha ohledech pravdu, pane Zaoralku, ale ten plakat je neskutecne populisticky a demagogicky, a timto u me CSSD dost klesla.

Ten plakat totiz sugeruje divakovi pohled na cirkve jako celek, a nerozlisuje, ze cirkve jednolitym celkem vubec nejsou. Je to zkratka hazeni vsech (mamonu-chtivych i tech naprosto normalnich) dohrodmady.

Neuveritelna malost s cilem zalibit se davu. Takhle se chytra politika nedela. Provokaci rozhodne ne.
09. 08. 2012 | 18:34

zemedelec napsal(a):

Vážení.
Dukovi a spol,vůbec nevadí,to rozkrádání státu našimi správci země,na ně nevznesli žádnou kritiku,ale kdo je proti restitucím,tak je zatracován.Smutné,že si tuto základní myšlenku náboženství o rovnosti před Bohem,poctivosti,slušnosti až po naplňování desatera,nevyžadují od naší světské vrchnosti.Musím ale dodat,že cirkev má poslední šanci získat majetek za této vlády a parlamentu.
09. 08. 2012 | 18:37

Tirpi napsal(a):

Ano, politici(židovští, a že jich je)tlačí zákon jenom proto, že katolická církev (chytře, poučeně) nabízí kus ze svého koláče židovským obcím.
09. 08. 2012 | 18:45

Lukáš napsal(a):

LUBOMÍR ZAORÁLEK je DEMAGOG
09. 08. 2012 | 18:51

Admirál napsal(a):

muromec - asi máte rech.
09. 08. 2012 | 18:55

hovorka11 napsal(a):

Podle Duky pak plní čeští vojáci v Afgánistánu zásadní úlohu.

"Není to jen záležitost Spojených států. Já se domnívám, že světový terorismus má do jisté míry své opěrné body v těchto zemích, v Afghánistánu a Pákistánu. Je to opravdu obrana domácností, rodin a bezbranných lidí téměř na celém světě," řekl ČTK arcibiskup.
Vedle toho zdůraznil potřebu udržení dialogu s islámem, nikoli však s těmi, kdo k prosazování svých cílů používají násilí.
Současný konflikt v Afghánistánu pak nemá podle Duky rysy náboženské války.
"My tady nejsme proto, abychom z těchto muslimů zde udělali křesťany. My válčíme z jiných důvodů," uvedl.
V islámu jsou podle něj i přijatelné interpretace s vysokou kulturní, historickou i náboženskou hodnotou.
"Musíme ale konstatovat, že v posledních desetiletích se v islámu nejsilněji ozývají jevy, které jsou až příliš fanatické, a tak není možné jen vést dialog. Je zapotřebí se i bránit," dodal.
-----------------------------
Vysvětlení:
USA zajistilo bombardováním v Kosovu etnickou čistku 300 000 srbů s vypalováním kostelů. Dnes je Kosovo "důležitý spojenec" a funguje jako tranzitní drogové překladiště a zkorumpovaná islamistická země.
To samé zajistilo USA v Líbyi a nyní šlo do Sýrie- prchají arméni, křesťani, alávité a utočí fanatičtí sunitští islamisté řízeni z USA, placeni a importováni nejhorší despocií a semeništěm islamistů a naším spojencem Saudskou arábií.
Další humanitární bombardování se chystá na Írán s největším zastoupením židů ve všech islámských zemí (mají v Íránu náboženskou svobodu a stejná práva jako ostatní (v Saudské arábii nesmí žena řídit auto a náboženství jiné než sunitský islám je trestáno vězením, případně stětím - samozřejmě se souhlasem Ameriky).
Jsme jen obětí nepravd, demagogie, veřejných lží a manipulací- to je demokracie ?
Duka je zodpovědný za činnost našich kaplanů na bojišti v Afganistánu, církev je zodpovědna za tichý souhlas s okupačními válkami na islámských území, které jsou zdůvodňovány bráněním "křesťanských" hodnot, kterými se církev neřídí a tají úchylnost, nepovolené podnikání atd., atd. Je možné aby se Racinger s Dukou dostali do nebe ? Já myslím, že pokud je nebe a peklo, tak skončí tam dole...
09. 08. 2012 | 18:55

Reveil napsal(a):

K Dukově agresivní reakci mám následující poznámku: není třeba se uchylovat ke křečovitým přirovnáním a např. napsat, že katolická církev "je jako" ten či onen. Stačí poukáízat na nedávnou minulost kat. církve, která za II. SV terorizovala v Chorvatsku, nuceně křtila a vraždila jinověrce (katoličtí kněží byli velitelé vyhlazovacích táborů sítě Jasenovac), dokonce organizovali soutěže v podřezávaání jinověrců (konala se v srpnu 1941). konfiskovala ortodoxní církvi objekty (a nikdy je nevrátila). Biskup Alois Hudal ve Vatikánu řídil síť, která pomáhala v útěku nacistickým válečným zločincům, a díky této síti utekli i velice významní (např. Eichamann). Jeden z uteklých později vypověděl, jaký luxus poskytovala církev těmto nacistůlm - v té době putovaly Evropou desetitisíce zbídačelých repatriantů z koncentráků, bez bot... ale těm Vatikán nepomohl.

Takže - této organizaci s tak strašlivou nedávnou minulostí je krajně nebezpečné dávat velké finance- a tudíž moc...

Sledoval jsem nenávistné projevy představitelů církevních sdružení a taky jsem sledoval, jakou podporu mají v médiích (na ČT24 několik hodin dávali prostor pouze sympatizantům kléru) - a obcházel mě docela strach. l
09. 08. 2012 | 18:57

Josef K. napsal(a):

Obroda církví může být dnes jen skrze jejich věřící. Víra dnes není spojena s existencí státního útvaru. Dávní sponzoři již nejsou. Nemyslím si, že Duka je pověřen christianizací Čech, jak tomu bývalo kdysi na přelomu prvního tisíciletí. Jeho jednání je krajně nevhodné, zjevně mocenské, bez citu pro detaily, jsem přesvědčen , že kardinál Vlk byl osobností mnohem zralejší.
Zdá se, že katolická církev se s Dukou extremizuje,nejen v Česku, ale obecně v postsovětských zemích, kde je i křesťany přijímána v jakési totalizující podobě věčného boje s neznabohem. Je možné, že je to tím, že přitahuje mnoho lidí s mentalitou víry v moc. Mezi pravoslavným Kirilem a Dukou zásadní rozdíl najít nelze. Oba se nějak spojují s vládnoucími garniturami, oba mají daleko k průhlednosti a čistotě, jejich jednání působí nevěrohodně. Spojení Duka a Kalousek v souvislosti se scela východní a plebejskou sociální politikou současného kabinetu
opravňuje k odmítnutí. Na tom nezmění nic plakáty kohokoliv a jejich nějaké označování za něco.
Zaorálek má navíc pravdu, katolická církev, na rozdíl od protestantských, inklinuje k totalitním režimům . Je to logické, prtoestanstké sírkve jsou založeny na komunitách, což vadilo nejen Stalinovi s Hitlerem, ale i Klausům s Kalousky.
Duka promarnil šanci mlčet.
09. 08. 2012 | 19:06

Minář napsal(a):

Programová prázdnota a naprostá politická tupost dnešního vedení tzv. sociální demokracie dostaly tedy (jistě za nemalé peníze, vždyť sociální demokracie je vždy pro omezení výdajů na předvolební kampaň!) i grafickou podobu. Jak se tyto politicky úderné plakáty shodují s nacistickými z vlastní zkušenosti nevím, bolševickým ovšem , které si již dobře pamatuji - na rozdíl od soudtuha Zaorálka - jako by z oka vypadly, skoro by se chtělo říci, že je tvořil stejný "umělec". Ale to asi ne, jen zadání bylo stejné.Jako před šedesáti léty. Jen, soudruhu Zaorálku, nač ta stydlivost, proč jen ruku v nějakém ornátu. Voliči vaší strany, jinak velmi přemýšliví lidé, by nemuseli pochopit. Proč tedy ne Gottwaldovské zobrazení vyžraného kněze. Jak rovnou loví rukou v kapse vychudlého pracujícího (zuboženého vládou ODS). To by byl úderný plakát!
A propos: jistě budu volit vaši stranu, jsem totiž důchodce. I když mám dosud všechny zuby a nepoměrně víc vlasů než váš soudruh předseda Sobotka, tak mne jeho věru opravdu sociálně demokratický poměr ke starším spoluobčanům přesvědčil, že jako kdysi Standa Gross, to s tou péčí o důchodce myslíte upřímně.
09. 08. 2012 | 19:07

Ateista napsal(a):

Docela pikantní když "severokorejec" Zaorálek a místopředseda partaje, která vesele kolaborovala s komunisty a podílela se na zvěrstvech 50. let poukazuje na aktivity katolické církve za II. světové války.
Zameťte si před vlastním totalitním prahem soudruzi socani!!!
09. 08. 2012 | 19:08

Filip napsal(a):

Pane Zaorálku,

Však jste jako CSSD měli 8 let u vlády, aby jste vyrovnání s církvemi prosadili dle Vašich představ. Odvahu jste však nenašli. Teď jen hrajete kampaň útočící na ty nejnižší pudy a ty nejhorší resentimenty v náší společnosti.

Pokud Vám jde o věcné řešení problému blokovaného majetku církví, proč na své bilbordy nenapíšete Váš návrh řešení? Asi proto, že jste jen vykutálení zbabělci, ze kterých žádné relevatní řešení reálného problému nelze čekat. Opravdu nemáte ambici formulovat vlastní vize a přesvědčovat o nich společnost? Stačí Vám jen negativní kampan? Pane Zaorálku, měl by jste se stydět - ne za své názory, ale za to, že místo svých řešení nabízíte jen strašení. Namísto neustálého emotivního opakovaní slova "jako", by jste si mohl sednout, vymyslet vlastní návrh řešení problému tzv. vyrovnání s církvemi a zablokovaného majetku, a přesvědčit českou veřejnost a církve že ten Váš návrh je tím pravým ořechovým. Máte na to, pane Zaorálku?
09. 08. 2012 | 19:10

Koleda napsal(a):

Plakát socdem je skutečně primitivní a mířící na nejnižší pudy jejího volebního elektorátu. Na druhou stranu ale je pravdou, že církev je saturována daleko velkoryseji než jiní restituenti. Osobně, byť jsem bytostně ´pravicový člověk, nemohu s takto pojatými církevními restitucemi souhlasit. Ano, vydejme církvím jejich majetek (pokud jejich byl), ať na něm hospodaří a generují zisky, ze kterých budou financovat svůj provoz. Ale peníze? To určitě ne! Ostatně, kolik je v tomto státě skutečných věřících? Pokud dost, tak ať si svou církev platí. Proč bych na ně měl přispívat já?
09. 08. 2012 | 19:20

nežvaňte napsal(a):

Jo, a povšimněte si náckovství volebního sloganu strany lidové...
09. 08. 2012 | 19:21

Sláva Novák napsal(a):

Duka by potřeboval na vidle napíchout. Je zrádce v poslání Vatikánu. Jinak církev si dovoluje jen to co jim umožní slabá vláda a Kalousek udělají vše pro ně. Ono jim z toho taky něco kápne.
09. 08. 2012 | 19:23

sláva Novák napsal(a):

+nežvaťe - nejen strana lidová, ale i sTOP09 a hlavně chemik Kalousek
09. 08. 2012 | 19:27

Grőssling napsal(a):

muromec také napsal,

Přestaňte se vy Češi konečně navážet do Slováků, když jste v té době sami neprojevili ani o kousek odvahy či charakteru víc než my Slováci.

Iljo, tak hluboko jsme neklesli jako Tiso, který vyznamenával vojáky SS za potlačení SNP, za postřílení a naházení Slováků do vápenek, v čase, kdy už první jednotky ČSR armády byly na Dukle na československém území pár set kilometrů od toho místa.
Tiso, katolický kněz s požhnáním katolického papeže.

Fuj Dukova hnusná slova.
09. 08. 2012 | 19:34

Besser za mříže napsal(a):

a preláti do dolů
09. 08. 2012 | 19:36

Grőssling napsal(a):

Koleda napsal(a):

Plakát socdem je skutečně primitivní a mířící na nejnižší pudy jejího volebního elektorátu.

Koledo co může být primitivnější, než sápání se po majetku, jak to předvádí Dukou vedená církev. Totalitní to firma.
09. 08. 2012 | 19:37

Maximus napsal(a):

Když se spojí dohromady takoví lidé jako Kalousek, Klaus, Duka apod..... tak je jasné, že to smrdí podrazáctvím a tunelem na peníze daňových poplatníků!
Pane Zaorálku díky za jasná slova! Tenhle tunel byl připravován už několik let a ví se, že tam došlo k tajným jednáním a dohodám určitých mocenských skupin. I když jejich jejich zájmy se lišily a výsledná tajná dohoda byla průsečíkem, průnikem jejich touhy po moci a penězích. Občané jsou ti co budou oškubáni! A bude hůř!
09. 08. 2012 | 19:38

Rosťa napsal(a):

Dobře živený kardinál svými nenávistnými výpady tak nějak udělal ŘK církvi medvědí službu. Nemůže být tak naivní, aby si myslel, že v silně ateistické ČR mu bude obyvatelstvo zvlášť nakloněno. Násilná rekatolizace po Bílé Hoře se vymýtit z myšlení nedá a reakce prelátů tomu nepomáhají.
Pokud jim bolševici něco po r. 48 sebrali, tak ať to stát vrátí. Samozřejmě poctivě zdokladované. Tak, jak museli dokladovat všichni ostatní. A potom každý za své. Jinak je to další špinavý tunel.
09. 08. 2012 | 19:52

vwverka čiperka napsal(a):

Jo, pane Zaorálku, všechno je úplně jinak. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě domelou, ať už jste ateista nebo ne.
09. 08. 2012 | 20:00

Gudka napsal(a):

Proč mě tak moc nepřekvapuje co tady čtu o nedávných zločinech katolické církve během WWII?
Plakát, o kterém tu kdosi říkal, že by měl ukazovat nejen ruku, ale celého tlustého kněze (asi Duku?) je opravdu úděsný. Předevšíém svou drsnou výstižnou pravdivostí. Protože církev je opravdu krajně bezohledná a její "argumenty" že měli dostat peníze "už dávno" jsou cynické.

Je docela typické, že Kalouskův svazák Polčák dnes v TV lhal, že prý se ušetří 1,5 milionu ročně, protože se už nebudou platit farářům platy. Přitom ten zákon hovoří o tom, že platy se budou církvím hradit ještě 17 roků!
Nenávistná a agresivní kampaň klerikálů a jejich kleptosponzorů je něco, co mě smiřuje s ČSSD, které jsem ochoten dost odpustit za její postoj k církevnímu tunelu.
09. 08. 2012 | 20:09

palác v bredovské napsal(a):

Rosťa
Co říkáte je zcela nelogické. Pokud mu něco sebrali bolševici, ať mu to vrátí KSČM.
09. 08. 2012 | 20:11

Rosťa napsal(a):

Ještě dodatek. Na ČT 24 se moderátoři předháněli v lezení do rekta rozzuřeným klerikálům a i řeč Bělobrádka mě přesvědčila, že se od Kalouska nijak neliší.
09. 08. 2012 | 20:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva hrubě urážlivé resp. nadávky obsahující příspěvky, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
09. 08. 2012 | 20:21

čert napsal(a):

inventura vidlí v pekle
neshledala Duku
tudíž všichni vztekle
propadají muku
09. 08. 2012 | 20:23

motyka v kalvě napsal(a):

Revell
Možná Kalousek s Drábkem, Nečasem a Hegerem počítají, že budou nějaké ty vatikánské ratlines potřebovat. Aby se odtud dostali se zdravou kůží.

Jinak čtu na stánku, že policie obsadila Czechinvest. Měli bychom Dukovi přecejenom možná zaplatit. Ale jen jednu děkovnou mši za Johnovo ministrování. Nebo spíš Vítku Bártovi přispět na kampaň aby vyhnal lotry z Plzně?
09. 08. 2012 | 20:26

Buvol napsal(a):

Katolická církev je sebranka úchyláků! A těm se mají dávat peníze daňových poplatníků?! Tady se někdo zbláznil a nebo je ultrazloděj !!
09. 08. 2012 | 20:27

Rosťa napsal(a):

palác v bredovské napsal(a):
Rosťa
Co říkáte je zcela nelogické. Pokud mu něco sebrali bolševici, ať mu to vrátí KSČM.

Pane paláci, bolševik to do Ruska ( na Kubu, KLDR či jinam ) neodnesl. Zůstalo to v republice a restituce řeší stát, takže mimo mísu to úplně není. Že se odkloní majetek zkonfiskovaný císařem Josefem II. do Vatikánu je nabíledni.
09. 08. 2012 | 20:28

Jana Pechová napsal(a):

Kdo si naběhl na vidle, není kardinál Duka, pane Zaorálku.
Sociální demokracie si koleduje o žalobu.
Ten billboard je skutečně zlý a nebezpečný - a navíc v rámci volební kampaně bezpředmětný. Ovšem, účel světí prostředky...
Čekají nás volby do zastupitelstev krajů a do horní komory.
Kraje, pokud vím, otázku církevních restitucí neřeší. Senát o věci bude hlasovat dřív, než dojde k doplňovacím volbám, takže ani v tomto případě to není téma pro kampaň.
Rozhýbat diskusi o církevních restitucích není třeba - ta je rozhýbaná až až.
Jediným smyslem této odpornosti, při níž se mi stejně jako Dominiku Dukovi a mnohým dalším vybavily předválečné karikatury židovských obchodníků, je odpoutat pozornost od soc. dem. krajského průšvihu jménem David Rath.
09. 08. 2012 | 20:36

Reveil napsal(a):

Kolega arcibiskupa Duky, primas chorvatský. arcibiskup Aloisie Stepinac, vydal 3. srpna 1941 následující provolání:

"Bůh, který řídí osudy národů a nahlíží do myslí králů, nám dal Ante Pavelice a pohnul Vůdce spřáteleného a spojeneckéhpo národa, Adolfa Hitlera, aby použil svých vítězných vojsk k potření našich nepřátel. Sláva Bohu, naše vděčnost Adolfu Hitlerovi a věrnost našemu poglavnikovi Ante Paveličovi!"

Z vylíčeného jasně plyne, že pan Duka by raději NEMĚL evokovat vzpomínky na nacistickou dobu, vzhledem ke kompromitující historii své vlastní církve.
09. 08. 2012 | 20:46

Janovec napsal(a):

Církvím je potřeba vrátit co nejvíce majetku, aby měly dost peněz na pomoc v době politických krizí. Církev s pořádným majetkem je nejlepší pojistka proti návratu komunistů k moci. Komunisti a církev se bytostně nesnáší a církev vždy udělá vše, aby se komunisti nedostali nad církev. Ale chudá církev, navíc hmotně závislá na státním rozpočtu, nemůže být v boji proti rudýmu nebezpečí dostatečně efektivní. Tak jim vydejme co nejvíce, ať máme klid. S Vatikánem na věčné časy a nikdy jinak.
09. 08. 2012 | 20:46

Petr B. napsal(a):

Před časem jsem viděl na ČT2 pořad německé televize, ve kterém němečtí katolící a protestanti litovali, že podporovali ve 30. letech Adolfa Hitlera. Prý netušili k čemu to povede. "Gott mit uns" na opascích německých vojáků, kteří na území bývalého SSSR prováděli hrůznou, sadistickou genocidu (viz film "Jdi a dívej se"), Tiso, Pavelič (viz Malaparteho knihy či kniha A. Manhattana "Vatikanský holocaust"), Franco....Papež Pius XII. a stezky Ratlines. To jsou opravdu naši katolíci na tom tak špatně, že si zvolí do svého čela kreaturu typu Duky, který se veřejně vyzná ze svého obdivu k fašistickému diktátoru Francovi (jehož odporná zvěrstva připomíná např. svazek povídek "Zeď" od Sartra či film "Faunův labyrint"¨)? Co si necháme ještě líbit?
09. 08. 2012 | 20:47

vivald napsal(a):

Mám ten dojem že čssd spolu se Zaorálkem už neví kudy kam ! ČSSD neuspěla s jejich guru Paroubkem s tématem euro a evropská unie ,neuspěla s korupcí,to jim zhatil korunní princ Rath ,tak vsadili na zkaženou morálku a na závist která je v Českých zemích tak populární !Je mě opravdu líto toho jak hluboko klesla sociální demokracie v touze po moci!
09. 08. 2012 | 20:49

čert napsal(a):

Jana Pechová
šikovná holka
rozumné slovo
09. 08. 2012 | 20:55

Gudka napsal(a):

Jana Pechová

Na předmětném bilboardu jsem neviděl údaj, že by šlo o krajské volby.
Proč by nemohla nějaká politická strana bez souvislosti s nějakými volbami informovat o svém vidu problému, který považuje za naléhavý?
Vzhledem k minulosti katolické církve se cítím ohrožený tím, že by už zase chtěla předepisovat, co kdo smí či nesmí říkat a popřípadě, kdy to smí říkat??
09. 08. 2012 | 20:55

čert napsal(a):

vivald
tak to s limi bývá
když jim touha kývá
09. 08. 2012 | 20:59

Petr Havelka napsal(a):

Pane Zaorálku,

nezlobte se na mne, ale kampaň vaší stany přece cílí na "nižší" pudy! Vy se nechcete bavit věcně, vaše strana z toho hledí vytřískat politický kapitál. Stejně se dělo při "třicetikačkovém" hulákání při minulém "volebním" klání.

Vaše strana si z restitucí udělala maskota pro volby. Nárok církví na odškodnění je neoddiskutovatelný, prostě je. Kdybyste nastolili debatu o formě restitucí, kdybyste projevili starost o jejich transparentnost, ale od počátku bylo jasné, že ČSSD si z toho udělá volební táhlo!

Děláte z veřejnosti blbce, ztrácíte soudnější voliče nalevo. Paralela s komunisty je ze strany církve pověstná "prdel na hrnec" a plně si ji zasloužíte.

Vaše strana se chová pokrytecky a cílí, právě, na "nižší" pudy. Je to pokrytecké a jistojistě se vám to časem vymstí.

Vaše strana má ještě hodně daleko do standardních "západních" levicových stran. Pokud kalkulujete na záladě analýz "nálad nebo postojů" vašich voličů, má daleko k standardnímu chování i naše společnost.
09. 08. 2012 | 21:22

Jarda HK napsal(a):

Ukrást církevní majetek bylo tak snadné. Stačil jeden komunistický dekret a bylo vše "podle zákona". S navracením majetku jsou pochopitelně problémy. Pokud by záleželo jenom na pohrobcích KSČ, jako je "náš" neomalený křikloun v barvách ČSSD(pan Zaorálek), tak to by bylo takřka na věčné časy. Ale i tento křikloun by si měl uvědomit, že trpělivost jednou končí a právo se nedá odkládat. Není těch let po roce 89 už příliš mnoho? Stát přece nemůže restituční nároky církve řešit podle toho jak zuří krize, jak je republika dobře resp. špatně hospodaří, jak je rozkradená ... Nebudou soudní tahanice pro náš stát nakonec zase jen blamáží v režii panů z ČSSD včetně pana Zaorálka a spol. ?

Že se připojuje k protestujícím socánkům i pan Paroubek (věřící církve husitské) a bojuje jako LEV se není co divit. Politické body získané vyvoláváním nenávisti mezi nejvíce manipulovanější skupinou našich spoluobčanů jsou ty nejsnadnější. Ahoj.
09. 08. 2012 | 21:25

jos napsal(a):

Majetek římskokatolicické církve v českých zemích měl vždy veřejnoprávní povahu. Proto jej komunisti ani nemuseli vyvlastňovat. Celý problém restitucí je v podstatě podfuk spojený se slabomyslným, středověce nesmyslným chápáním vlastnictví celé té naší "pravice", Klausem počínaje.
09. 08. 2012 | 21:25

Jana Pechová napsal(a):

Gudka
Předmětný plakát je především lživý.
Restituce nejsou darem, ale nápravou křivd.
Toť jedna věc.
A k vašemu pocitu ohrožení: subjekt, který lidu ještě zcela nedávno předepisoval, co se smí a nesmí říkat, nebyla církev. A zřejmé jen náhodou proslul obdobným způsobem sdělování svých světonázorů.
09. 08. 2012 | 21:27

jos napsal(a):

Jane Pechová,
když vás ta pravda na plakátu tak pobuřuje, mám pro vás návrh. Co kdybyste se vy, a s vámi obdobně smýšlející, na těch 139 miliard pro Duku a jeho kumpány dobrovolně složili. My ostetní totiž Duku a katolickou církev zajména vlastně vůbec nepotřebujeme. My jsme pro Duku jen nějaká lůza, jak se nedávno vyyjádřil. Tak si to nechte něco stát Pechová.
09. 08. 2012 | 21:30

Tom napsal(a):

Všechny ty oběti nacistického a bolševického teroru z řad soc.dem. se obracejí v hrobě,když vidí kdo vede,jak žvaní a kolik bývalých bolševiků ovládlo soc.dem.!Určitě by jim byl blíže D.Duka než rudý demagog Zaorálek!
09. 08. 2012 | 21:35

Admirál napsal(a):

Jana Pechová - nic lepšiho než žalobu si soc. dem. před volbami nemůže přát. Jen dotoho!

Dáma je stratég.
09. 08. 2012 | 21:37

lumok napsal(a):

Před prohlášením, že plakát je především lživý by asi nebylo na závadu si přečíst článek Jaroslava Kernala "Hospodin miluje spravedlnost a právo (Ž 33,5)".
09. 08. 2012 | 21:41

M-iri napsal(a):

Hmmm koukám co Čech to religionista...jsem naprostý ateista a neznaboh,ale co ukradeno bylo navráceno má býti.Kolik a komu, na to bylo 20 let a velké strany to měly půl na půl,ani jedna neudělala nic....A kdo za to může? Nevím,vím jen jedno,pokud něco tvrdí Cvach tak je to zcela jistě opačně.A obrázky z novin jak natahuje vrah z "WoolStreetu" svoji ruku po měšci podávaným utlačovaným černouškem jsem za svůj věk viděl dost(ve 30 letech Žid tahající medvídky malému arijskému děvčátku)...Podobnost je ovšem zcela náhodná....Cvachovi nevěřím a církvi také ne.
09. 08. 2012 | 21:43

Frante napsal(a):

Bůh, náš otec, pro chování
deset nám dal přikázání,
ale církev, naše máť,
zkrátila je v jedno: "Plať!"
(Karel Havlíček Borovský 1853)

K tématu restitucí dávám odkaz na článek: K církevním restitucím - poučení ze Slovenska
http://www.osel.cz/index.php?clanek=6354
09. 08. 2012 | 21:46

M-iri napsal(a):

Jos .... prosím máte nějakou nemovitost? Rád bych se u Vás zastavil a svým slabomyslným chápáním vlastnictví bych Vám ji vzal...
09. 08. 2012 | 21:48

Jana Pechová napsal(a):

Admirál
Nejsem typ, který by nechal bez povšimnutí křivárnu - potažmo křivárnu velmi nebezpečnou - s odůvodněním, že je před volbami. A pokud taková věc zvyšuje sympatie voličů, pak ať se nediví, jak to u nás vypadá.
09. 08. 2012 | 21:55

Gudka napsal(a):

Milá paní Pechová,

na rozdíl od vás si myslím, že předmětný plakát není lživý, leč drsně pravdivý - a proto taky vzbudil tu nenávistnou reakci
Ale o to tu nešlo - nýbrž o vaše tvrzení, že plakát nemá být předmětem krajských voleb... jaksi přecházíte korekci, že skutečně nikde nestojí, že by se oněch voleb týkal.

Jestliže píši o pocitu ohrožení obnovenou ćenzurou katolické církve, pak to neznamená, že by se jiné subjekty (v našem k¨případě komunisti) cenzurou rovněž neprovinily. Provinily, ovšemže, i když v provnání s církví po krátkou dobu- A hlavně UŽ NE, zatímco církev si už zase osobuje právo diktovat, kdy, kdo, a jak smí či nesmí o čem hovořit.
09. 08. 2012 | 22:04

čtvrtý odboj napsal(a):

No prostě jsou jedineční a nezapomenou vysvětit kdejakou zbran jakémukoliv zabijáku a armádě, která zabíjí civilní obyvatelstvo. No snad si pamatujete jak Duka světil a světil i v Afganistánu a jak mu to panečku šlo. Tak občané ČR mu to také posvětí a všem podobným. To budou také koukat. Vše najdete na videozáznamech, které se nahrávaly od 28.1. až dodnes a teď již začínají i přímé internetové přenosy ze všech akcí občanů bojujících za sví ústavní práva a svobody. Stačí pohledat na YOUTUBE, protože naše média trapně mlčí a tím porušují svoji ústavní povinnost z Listiny základních práv a svobod občanů, kde druhý oddíl politická práva, čl. 17, odst. 1 jim informovanost lidu přímo ukládá. Jinak se toho také dost dozvíte na Hnutí za přímou demokracii a také na Reforma společnosti, o.s. a Několik vět 2012, také není k zahození. JH.
09. 08. 2012 | 22:09

Jana Pechová napsal(a):

Gudka
Přímo na stránkách ČSSD najdete:
"01.08.2012 Sociální demokracie připravila před senátními a krajskými volbami kampaň, ve které poukazuje na zásadní problémy způsobené vládou P. Nečase. Základní sdělení upozorňuje na potíže seniorů, způsobených nedostatečnou valorizací penzí, dopad zvýšení DPH na rodiny s dětmi a 134 miliardový vládní dárek v podobě církevních restitucí. Kampaň budete moci vidět na billboardech, tištěných médiích a internetu."
Tak týká se voleb, nebo ne?
Z dalšího zdroje (některý deník, nemohu ho dohledat) socdemáci přímo přiznali, že by byli sami proti sobě, kdyby tato témata a tuto atmosféru pro volby nevyužili, i když je to tak trochu na hraně.
Ostatně, v minulých krajských volbách utáhla ČSSD voliče na poplatky ve zdravotnictví, rovněž téma celostátní politiky. Kraje během prvního roku po volbách pak utratily ve svých nemocnicích zbytečně stovky miliónů a nakonec se na proplácení poplatků lidem vykašlaly.
09. 08. 2012 | 22:24

jos napsal(a):

M-iri,
pokud je vám dost roků, už jste byl obsloužen Klausem, který kolektivní majetek všech obyvatel této země, vzniklý za 40 let komunistické vlády z přímusových úspor všeho obyvatelstva (mimochodem bylo ho asi čtyřnásobně více než majetku zestátněného po roce 1948) vyvlastnil bez náhrady, zbavil všechny obyvatele práva na tento majetek, a náhradou obyvatelům nabídl cinknutou lotynku na menší část toho majetku, zvanou kuponová privatizace. Klaus provedl největší vyvlastnění v českých dějinách. Proti tomu je veřejnoprávní církevní majetek jen drobné.A kupodivu zůstal, na rozdíl od kolektivního majetku všech obyvatel této země, mimo. A nejlepší bude, když všichni obyvatelé této země prohlásí: Co bylo Klausem ukradeno, musí být vráceno."
A co se týká mých osobních nemovitostí? Jestli bude přijat Pospíšilův nový ODS pravicový občanský zákoník, máte šanci. Ten ke krádežím vyzývá. Ovšem vlastníte li cokoliv, můžete být rovněž úspěšně okraden. Naše pravice nespí a ke krádežím je vždy připravena.
09. 08. 2012 | 22:25

Reveil napsal(a):

J. Pechová

Líbí se mi slogan, že se má vrátit, co se ukradlo.
Snad to platí nejen o krádeži, ale i o loupeži?
Víte, zajímal by mě právě Váš názor na tuto jednu věc:

Katolická církev za války v Chorvatsku nikoliv ukradla, nýbrž uloupila (krvavým násilím) stovky objektů, které patřily ortodoxní církvi, v době války v Chorvatsku pronásledované.
Neměla by je katolická církev alespoň dnes, když už ne dávno předtím, vrátit? (Jde o tutéž církev, kterou u nás reprezentuje pan Duka).
Jaký na to máte názor?
09. 08. 2012 | 22:28

Jana Pechová napsal(a):

Reveil
Církev je obdobně jako například skautské hnutí subjektem s mezinárodní působností. Majetkové otázky jsou však čistě záležitostí národních organizací. (Proto je například nesmysl, když někdo vykládá, jak peníze z kapes českých daňových poplatníků potečou do Vatikánu.)
Neznám situaci v Chorvatsku. Pokud tamní církev způsobila komukoli nějakou majetkovou újmu, je věc nápravy záležitostí chorvatského práva a představitelů tamních církví. Pan Duka s tím nijak nesouvisí.
09. 08. 2012 | 22:43

Gudka napsal(a):

Milá paní Pechová,

snad mi odpustíte, že rozhodně nečtu ideologické vývary soc dem (ani jiné strany, abych byl spravedlivý). Hovořil jsem o tom, že na dotyčném bilboardu není o volbách zmínka. Ale možná, že vaše dovozování z jiných zdrojů je správné. To vám neberu.
Nicméně, přesto že soc. dem. v zásadě nemusím, tímto si mě docela usmířila. A tak se znovu ptám: proč by se politická strana, nota bene parlamentní, nemohla vyjádřit veřejně k problematice, kterou považuje za naléhavou? A to v době, kdy tu naléhavost pociťuje, a nikoliv "až někdy" - ?
Je mi líto, že pro pokus páně Duky okřikovat nějakou polit. stranu za volbu problematiky, nenacházím odlišné hodnocení, než jaké použil p. Zaorálek, který není můj Mr. Sympathy - totiž, že je Duka nevkusný. Nemohu si tentokrát pomoci, ale mohu to také vyjádřit pouze tímto pojmem. Církev by, jak vždy sama tvrdila, neměla vstupovat do politiky. Já ještě dodávám, že by se měla věnovat mytologickým aktivitám, rituálům a podobným činnostem, a na to by se měla omezit. A to už ze zásady, nejen z důvodu, že vzhledem ke své minulosti (i přítomnosti) nemá moc co mluvit.
09. 08. 2012 | 22:43

Reveil napsal(a):

J. Pechová

To je vykrucování. Uhýbání. Právě proto, že jde o organizaci s mezinárodní působností, s tím má kterýkoliv představitel církve co spollečného.
Ale abychom netancovali na jednom slovíčku. )
Neptám se teď na chorvatské právo (uý jen proto, že katolická církev uznává především církevní právo, jak snad víte).
Hovořím o morálním hledisku: měla by z morálního hlediska katolická církev vrátit, co krvavě uloupila?
Ano - nebo ne?
09. 08. 2012 | 22:48

jos napsal(a):

Paní Pechová,
vždycky mě fascinují pravičáci jako vy, kteří se s takovou rozkoší a vehemencí hrabou v cizích kapsách. Ať už jde o církevní restituce nebo zdravotní regulační poplatky co nic neregulují. To je typická vlastnost českého pravičáka.A kromě toho lžete. Na tom plakátu není nic než relevantní fakta.
09. 08. 2012 | 22:54

Alfa napsal(a):

Tady nejde jen o odsuzování této církevní loupeže století.
Jde o to, aby strany, které si říkají opoziční, garantovaly, že po převzetí vládní moci předmětný restituční zákon (s nímž nesouhlasí přes 80% občanů)zruší. A ne, že to nejde. Musí to jít, to je vůle drtivé většiny občanů!
09. 08. 2012 | 23:26

Adam napsal(a):

Jo, jo, církevním prasatům jde jen o koryta a o poníženeckou službu mafii z Vatikánu. Je to hnus. Adam
09. 08. 2012 | 23:26

Jana Pechová napsal(a):

Gudka
Církev se - i vzhledem k cíli tzv. restituční tečky - chce zcela odpoutat od státu. Chce se věnovat svému hlavnímu úkolu: vedle pastorační činnosti jsou to především nejrůznější charitativní projekty (církev je zřizovatelem četných škol, provozuje různé typy domovů pro sociálně potřebné či nemocné a postižené, též azylová zařízení ap. Je toho mraky.).
Církevní restituce, tedy navracení majetku církvi, řádům a kongregacím, zatím byly uskutečněny jen z malé části, a to v podobě nemovitostí, které byly zpravidla ve velmi špatném technickém stavu. Státní příspěvky jdou na mzdy duchovních a na provoz zmiňovaných zařízení: nejnutnější opravy zchátralých objektů řeší kapsy a ruce dárců. Stát přitom na majetku církví pod blokačním paragrafem po celou dobu vydělává, a ne málo.
To, co stát v roce 1948 náboženským společnostem sebral, tedy zejména pole, lesy a rybníky, je potenciál, který církve potřebují pro to, aby mohly dál vyvíjet svoji činnost bez financování státem. My po nich pořád chceme, aby byli milosrdní a sloužili potřebným, ale ono to bez ničeho fakt nejde.
A ještě něco: vy si opravdu myslíte, že ti zlodějští politikové napříč spektrem celých víc než 20 let nehledali možnost, jak církvi nic nevrátit a napakovat se na tom sami? Na nic nepřišli a teď už je to ve fázi, kdy i Ústavní soud opakovaně varoval před dalším protahováním restitucí. To, co nyní předvádí ČSSD je jen populismus, ovšem hrubost jeho zrna už je přes míru.
09. 08. 2012 | 23:28

Gerd napsal(a):

Pius XII., papež, který Hitlerovi nechával světit děla pro boj proti komunismu, občanským jménem Pacelli, byl:

a) převezen Adolfem Hitlerem co se týká tzv. Říšského konkordátu - zde je dost pádný důkaz proti "neomylnostiů papežů,
nebo
b) byl aktivním spojencem Adolfa Hitlera, což je ještě horší, pak by byla katolická církev kolaborantem nacistů a společně s nimi měla být souzena.

A Dominik Duka je takový Pius XII. v českém měřítku, člověk, který dělá katolické církvi jednoznačně medvědí službu.
09. 08. 2012 | 23:28

Gerd napsal(a):

Jano Pechová,
zapomínáte na jeden fakt, že před současným třetím definitivně posledním uspořádáním nároků a vztahů církví vůči ČR zde již byla dvě také definitivně poslední uspořádání vztahů církví a českého státu. Kde berete jistotu, že nepřijde vyrovnání čtvrté, pokud se tak církvím nebude hodit?
A proč se chtějí věnovat celému rozsahu charitativních projektů? Je zde i spousta jiných organizací, které se věnují také charitě. To si budou konkurovat?
Pokud církve opravdu mají oprávněné nároky na vrácení majetku, nechť se s nimi obrátí na soudy, které jim pak majetek přiřknou nebo nepřiřknou, a nebude nutné narovnávat vztah církve a státu. Mám jen velkou obavu, že ve výčtu majetku, který se má církvím vracet je i majetek, který církve nevlastnily, ale měly jej jen ve správě.
Současný výčtový návrh na vrácení majetku církvím zakládá možnost jeho revize kdykoliv v budoucnosti, protože se neopírá o nezávislé posouzení nároků církve, ale o politický akt. Jakmile přestane být politická vůle, budoucí vlády budou v pokušení smlouvu prohlásit za neplatnou, a díky současné podobě k tomu budou mít i dost argumentů.
09. 08. 2012 | 23:36

Jana Pechová napsal(a):

Reveil
Těžko se mohu vyjadřovat k něčemu, co opravdu neznám.
Vy jste přišel s nějakým výsekem chorvatské historie, a já o ní nemám šajna.
Jistě: souhlasím, že co bylo ukradeno, mělo by být vráceno.
Vzhledem k vousaté historii lidstva však nelze napravovat křivdy tak, že spácháme nové - a proto se k onomu vámi zmiňovanému případu nejsem schopna vyjádřit konkrétně. Nevím kdo a komu co ukradl, kdy - vy tvrdíte, že to byla církev a že to udělala krvavým násilím: to byli kněží vyslaní Vatikánem a kradli kostely a fary? Já si to prostě neumím představit.
Předchozí papež Jan Pavel II. do značné míry otevřel dveře Vatikánu a věnoval se i historickým otázkám. Měli-li Chorvati nějaké potřeby, určitě by je neodbyl - a věřím tomu, že by to neudělal ani současný papež.
Těm tématům je třeba se věnovat, každopádně. Ale proboha, snažme se být věcní a nerozpoutávejme další nenávist.
09. 08. 2012 | 23:41

Midori napsal(a):

Večer jsem sledoval televizi, kde Klepetko griloval pana Zaorálka v oné příšerné záležitosti. Řekl bych, že media hrají ostudnou úlohu lokajů těch, kteří jsou právě u lizu.Politici se neohlížejí na mínění lidí, kteří jsou z 80% proti šílenosti restitucí ve stávající podobě.
Ti, kteří zvedli pro to ruku, budou v budoucnu hnáni k zodpovědnosti. Zatím jim jejich fauly procházely, tentokrát už NE.
09. 08. 2012 | 23:48

Jana Pechová napsal(a):

Gerd
Současný návrh zákona počítá i s onou definitivní tečkou. Vlastnictví nárokovaného majetku budou muset žadatelé doložit - to je součástí oné legislativy.
Čemu a v jakém rozsahu se církve chtějí věnovat bych s dovolením nechala na nich. Ostatním do toho taky nikdo nemluví.
Nárok na restituce církve mají - už výše jsem zmiňovala postoj ÚS.
09. 08. 2012 | 23:51

Karel napsal(a):

Jana Pechová

Militantní se jeví v této situaci církev. To, co řekl její představitel, ani se mi nechce napsat to jméno, je děsivé. Jestli je ten pán dosazen na své místo proto, aby církev znenáviděli úplně všichni, až na ty církevní Pasovské, pak je na svém místě správně.
Je divné, že církvi je jedno, že po takto provedených restitucích nebude v kostelích ani noha, natož živá duše.
Pan Zaorálek se vyjádřil velmi korektně a lidi budou jistě stát za jeho názorem.
09. 08. 2012 | 23:57

Reveil napsal(a):

Toť zajímavé, mnohem známější chorvatské události "nevíte" a v podstatě nejasné a nedovysvětlené, neznámé detaily z majetkových speltenic v Čechách víte a vyznáte se?
Jakto, že nevíte.neznáte jednu z nejhorších kapitol dějin katolicismu? 1941 katoličtí kněží, velitelé ustašovských oddílů pod trestem zastřelení nutili tisíce ortodoxních ke katolickému křtu, kdo nechtěl . na místě zastřelen. Veřejně. Oběsili v ortodoxníxh chránech tamní kněze, pak chrámy zkonfiskovali. Z některých udělali katolické kostely, z jiných tržnice, ještě z jiných veřejné záchody,Páter Filipovič, velitel vyhlazovacícho tábora Jeäsenova, rzvíjl cikánským dětem hlava 9 kg dřevěnou palicí. Petar Brzica, seminarista, vyhrál soutěž v podřezávání jinověrců...
09. 08. 2012 | 23:58

Jana Pechová napsal(a):

Reveil
Ono to asi bude tím, že jsem Čech a nejsem expert na historii. A na tu katolickou už vůbec ne. Ohledně Chorvatska bych tak snad jen zmínila, že při pověstné horkokrevnosti obyvatel Balkánu byla příslušnost k té či oné církvi nejspíš okolnost, která se momentálně hodila pro záštitu zvěrstev, která by byli schopni páchat i pod jinou hlavičkou. Tím se rozhodně nestavím za postoje katolické církve v době druhé světové války (i leckdy před ní).
Co se týká církevních restitucí u nás, jsem zvyklá si dřív, než si udělám nějaký názor, o věci něco zjistit. A spory o církevní majetek přece jen už nějaký ten pátek trvají.
10. 08. 2012 | 00:24

Karel napsal(a):

"Čemu a v jakém rozsahu se církve chtějí věnovat bych s dovolením nechala na nich. Ostatním do toho taky nikdo nemluví",
řekl pštros a vyhloubil hlavou ještě hlubší důlek do písku a Jana Pechová to po něm opakovala.

Pokud se chtějí církve věnovat praní peněz a financování válek, což je známo o Vatikánské bance, tak to by mělo všechny lidi bez rozdílu zajímat, kam poplynou zisky z "restituovaných" majetků.
10. 08. 2012 | 00:32

Marek Kobera napsal(a):

Vážený pane místopředsedo Zaorálku,
poslyšte následující čísla:
církve a náboženské společnosti (CNS) v posledním roce dostaly asi na platy od státu asi tak 7 - 8x tolik co ČSSD (pravda, kdybychom porovnávali nějaké minulé roky, tak bychom díky volebním úspěchům ČSSD dospěli možná jen k pětinásobku, ale nešť).

To je hodně peněz, viďte! A ti bezohlední předsedové, místopředsedové a další z různých komisí, výborů a podvýborů, vesměs volení zástupci lidu, jako jste Vy, navrhují jim ještě přilepšit restitucemi. No, nezbláznil by se z toho jeden, řekněte!? Takže možná dostanou 20x tolik co ČSSD.

OK a teď se podívejme na počet členů. Nevěřme Wikipedii (24 000), možná máte (podle Aktuálně) nějakých 26 000 a kdoví, co s vámi bude za 30 - 40 let.

Tak CNS podle posledního Sčítání lidu mají nějaký padesátinásobek, podle počtu křtů možná stonásobek i více.

Takže, když zůstaneme při zemi, tak 50x/20x = 2,5; tedy Vaše strana, která je tak užitečná vesměs pro naši demokracii (plané žvanění lží a nesmyslů v PSP a Senátu), ekonomiku (tisk bilboardů) a všeobecné povznesení bojového ducha obyvatel, bude dostávat od státu za své vysoké historické zásluhy od Kaštanu až dodnes možná JEN MIZERNÝ DVAAPůLNÁSOBEK PŘÍSPĚVKU NA ČLENA NEŽ církve, které jsou zde naprosto cizorodé, neboť národ český vyznává Radegasta! Není to k zbláznění?

Pane místopředsedo, zvu Vás na focení!

Zn.: Měšec mám vlastní, nosit ho nemusíte.

P.P.S.: Ale možná, že sice dychtí církevníci po majetku, ale nedostanou těch 134 miliard, neb je, jak pravíte, cena půdy velmi nadhodnocená, takže není započítána nadhodnoceně jen ve finanční náhradě, ale též v materiální. Aby se ještě nedivili, že to dotáhnou v porovnání s Vaší organizací třeba jen na čtvrtinu nebo pětinu...
Práci čest!
10. 08. 2012 | 00:58

Marek Kobera napsal(a):

To Karel:

"Pan Zaorálek se vyjádřil velmi korektně a lidi budou jistě stát za jeho názorem. "

Také si myslím, že budou. Ale ne všichni. Ti s rozumem už za ním a jeho organizací stát nebudou nikdy. Děkuji za pochopení!
10. 08. 2012 | 01:01

sedlak napsal(a):

mainstreem se veze na vlně restitucí, což takhle si k tomu ještě přidat další kauzičku a to

http://www.ceskapozice.cz/byznys/podnikani-trhy/pad-%E2%80%9Erebickova%E2%80%9C-viamontu-dramatizuje-aferu-key-investments?page=0,1

je to tak težké?
10. 08. 2012 | 01:08

Platan napsal(a):

Myslím, že by to chtělo jednu věc...
Přijít do katedrály zazpívat panu arcibiskupovi Husitský chorál.
A v hojném počtu...!
To by z něj snad mohlo vyhnat Mamona *)...

*)
V démonologii je Mamon označován za démona hrabivosti, bohatství a nespravedlnosti. Z různých zdrojů vyplívá, že by jméno Mamon mohlo být rovněž jiným jménem pro Beelzebuba. Chamtivost či nenasytnost, která je zastoupena tímto démonem, se pak vyznačuje touhou získávání co největšího majetku a realizováním této touhy.
V případě Mamonu se však nejedná pouze materiální stránku jako takovou, jeho význam je mnohem hlubší, neboť sem bývá zařazeno například i neloajální chování, podvod, krádež či úmyslná zrada, obzvláště pro osobní zisk.

http://magiiiee.blog.cz/1108/mamon-padly-andel
10. 08. 2012 | 02:52

Platan napsal(a):

Marek Kobera napsal(a):
To Karel:
"Pan Zaorálek se vyjádřil velmi korektně a lidi budou jistě stát za jeho názorem. "
Také si myslím, že budou. Ale ne všichni. Ti s rozumem už za ním a jeho organizací stát nebudou nikdy. Děkuji za pochopení!

Škoda, že u mnohých "těch s rozumem" se kromě výše zmíněné sporné indicie proklamovaný rozum už nijak jinak neprojevuje...
Děkuji za (případné) pochopení! :-)
10. 08. 2012 | 03:05

historie. napsal(a):

to marek kobera 00:58
Práci čest.
10. 08. 2012 | 03:36

hlas napsal(a):

Církev má cca počet věřících jako lidovců, či ještě lépe těch, kteří by si za církevní daň chtěli koupit království nebeské. Protože církevní školství nebude masové (nemají lidi), indoktrinace nebude účinná. Zatím se církve drží v Africe a Latinské Americe, prostě mezi chudými a nevzdělanými. Jejich dogma z antiky a středověku je absurdní, ne-li nsměšné. Indoktrinovaný z mládí pod vysokým sociálním tlakem to nepřizná, možná to ani nevidí či dokonce nebere vážně. Nakonec, hlavně že platí. Atmosféra absolutní zatuchlosti je cítit např. z katolických novin, ale i z interních tiskovin či výstavek v kostelích. Ani Chardin s dogmatem nepohnul. Jsou stejní, ne-li horší než muslimové. Duka ve vrtulníku žoldáků- křižáků. Pochopitelně, že by si nejraději rozdělili mírně modifikované varianty katolíci, protestanti, pravoslavní a muslimové a případně měli univerzální feldkuráty prodávající odpustky všem. Pochopitelně budou tvrdit že civilizace a vzdělanost i v Číně vznikla jedině jejich ideologickou zásluhou. Pochopitelně nedokáží nikoho pasterizovat, to dělá komunita a rodina. Nedokáží podpalovat, protože nehořeli na hranicích. Jsou vlažní, bez chuti a budou vyplivnuti. Nezajímá je pravda a sociálno, ale moc a peníze. Taky jsem kdeysi chodil "odvážně" do náboženství. Sociální přinucení. Po ovoci je poznali. Amen.
10. 08. 2012 | 04:00

Falcon napsal(a):

Soudruhu Zaorálku, ač nevěřící, musím po shlédnutí vašeho dnešního vystoupení souhlasit s kardinálem Dukou. Vy by jste si dnes mohl podat ruku přímo s Josephem Goebbelsem. Se svým lhaním, polopravdami a naprostou demagogií jste se mu dnes naprosto vyrovnal.
Za prve jste se jednostranně navážel jen do katolické církve a jaksi jste opomenul to, že vaši nevkusnou a zlodějskou partaj za tu nechutnou kampaň odsoudily i nekatolické křesťanské církve i představitel židovské náboženské obce.
Tudíž jste velmi účelově lhal.
Podle vašich lží bojovala snad s nacismem snad jen sociálně demokratická strana a katolická církev kolaborovala s nacisty. Což je další, ale pro vás naprosto typická lež.
Nacisté v koncentrácích zabili i spoustu kněží a spousta se jich zapojila i do odboje proti nacistům. Vám snad ušlo, že kupříkladu pozdější kardinál Beran byl za svoji kritiku nacismu a oblíbenost mezi věřícími zatčen gestapem a následně uvězněn v koncentračním táboře Dachau? Spolu s ním tam bylo dalších 2 720 duchovních z nacisty okupovaných zemí a samotného Německa.
Byli to představitelé katolických i protestantských církvé jako kupříkladu rakouský kardinál Innitzer, rodák z Vejprt, kteří se otevřeně stavěli proti euthanasii páchané nacisty na nevyléčitelně nemocných, a kteří otevřeně kritizovali nacistický režim za jeho antisemitskou politiku a stavěli se proti pronásledování Židů.
Koneckonců, byl to uvedený kardinál Innitzer, který se v roce 1934 po pokusu o převrat v Rakousku, snažil u kancléře Dollfuse získat milost pro tamní předáky sociálně demokratické strany, kteří byli odsouzeni k trestu smrti.
Za II světové války zákulisní a tichá politika papeže Pia XII zachránila životy stovek tisíc Židů, což ocenil i stát Izrael a poděkování papeži je i v památníku Jad Vašem. Papež dále odsoudil rasové protižidovské zákony v nacistickém Německu i na Slovensku a kritizoval i politiku Tisovy vlády a deportace Židů ze Slovenska.
Kupříkladu papežský nuncius v Maďarsku Angello Rota s požehnáním papeže vydal tisícům Židů falešná křestní osvědčení, ochranné listy i falešné diplomatické pasy a tím jim zachránil život.
Papež dokonce ve svém letním sídle v Castel Gandolfu a v římských klášterech ukrýval tisíce Židů.
Hitler dokonce přikázal generálu SS Wolfovi, aby papeže unesl do Německa.
Tak, kde je soudruhu Zaorálku ta vámi vylhaná spolupráce s nacisty? Papež byl za II světové války v situaci, kdy byl na území obklopeném nacisty a jejich spojenci a nemohl se veřejně a jednoznačně vyjadřovat, aby neohrozil katolíky a věřící na území okupovaném nacisty. O to více se snažil potřebným pomáhat tajně.
Vy socani jste tu vládli 8 let a vy sám jste v politice už více než 20 let. Co jste za celou dobu svojí vlády udělali pro vyrovnání s církvemi? Co jste udělal vy sám osobně? Neudělali jste nic, jen tu lžete a rozeštváváte pomocí vylhaných argumentů lidi mezi sebou a plánovitě jako dnes štvete lidi proti katolické církvi.
Vy by jste osobně zasloužil za to svoje počínání pár facek, protože jste křivý jako turecká šavle a s vaším bývalým předsedou a zrádcem demokracie v Československu a komunistickým agentem Fierlingerem by jste si mohl padnout kolem krku. Asi ne nadarmo si rovněž chodíte pro rozumy na ruskou ambasádu. Z vás a celé ČSSD pod současným vedením se mi chce zvracet. Miloš Zeman byl občas opilec a hulvát, ale proti vám a té smečce co dnes ČSSD vládne to byl prvotřídní charakter a myšlenkovým potenciálem a vzděláním vás převyšuje o několik tříd. Vy, Sobotka a spol jste jen ubozí a prolhaní šašci.
10. 08. 2012 | 04:56

Falcon napsal(a):

Pane Hlasi, jsou snad podle vašeho názoru akademik astrofyzik Jiří Grygar či jiní prvotřídní vědci, kteří věří v Boha chudí a nevzdělaní lidé?
Obávám se, že jediný a to chudý duchem jste tu vy.
Kam přivedla lidstvo ztráta víry v Boha a ideály křesťanství? Ke komunismu, nacismu a snaze vyhladit lidi na základě jejich národnosti či jejich původu a k desítkám a desítkám milionů mrtvých.
A dnes tu ztrátu víry vidíme všude kolem. Morální devastace, mamon a snaha urvat co se dá bez ohledu na následky a vidíme i postupnou islamizaci Evropy, za jejíž svobodu naši křesťanští předkové bojovali a umírali.
Evropa a západní civilizace ztrácí duchovní a morální hodnoty. On nikdo nic lepšího než je Desatero a jeho hodnoty nevymyslel.
To, že ho někteří lidé nedodržují, je jen otázka jejich svobodné vůle. Za to Bůh nemůže. On dává lidem svobodnou vůli zda budou činit dobro a nebo zlo. S tím se každý musí vypořádat sám. Tomu se říká svědomí a osobní odpovědnost.
10. 08. 2012 | 05:14

Admirál napsal(a):

Falcon - Kam přivedla lidstvo ztráta víry v Boha a ideály křesťanství?"

"Spíše se ptejte, kam přivedla lidstvo víra v Boha a ideály křesťanství?" a pokud se pokusíte si na tuto otázku poctivě odpovědět, narazíte na kupy mrtvol.

Také je dobré rozlišovat mezi vírou v Boha a vírou v instituci.

Víra v Boha je intimní povznášející záležitost. Víra v Boha skrze instituci je zhovadilost. Instituce přivlastňující si Boha jsou veskrze mocenského chatrakteru a římskokatolická církev je toho příkladem a dokládá to svím postojem k tzv. církevním restitucím.
10. 08. 2012 | 06:39

zahnědlá čssd napsal(a):

Čssd se plakát povedl.

Za něj by se žádný fašouni ani komanči stydět rozhodně nemohli.

Náš vůdče Zaorálku kdy čssd provede konečné řešení s těmi věřícími parazity?
10. 08. 2012 | 07:25

Rosťa napsal(a):

Zavilí obdivovatelé flanďáků stále omílají dokola, že co komouši ukradli, musí také vrátit. Že by císař Josef II. byl komunista? Podle nich asi jo, když jim zkonfiskoval pofiderně nabytý majetek.
Tak nějak mi nedochází, proč víru v Boha mi musí zprostředkovávat nějaká instituce s rukama od krve, která si říká ŘK církev? To hlava nebere. U těch jednodušších zde diskutujících bych to pochopil a ti vymývači mozků takové jednoduché ovečky potřebují.
10. 08. 2012 | 07:35

Reveil napsal(a):

Janě Pechové

Vítám, že v otázce círklví jste prohlásila že "nevité, kdo a co komu ukradl". - Anebo se to týká jen případů, kdy tu církev stojí jako krvavý bandita, a tak to vědět nechcete?
Vy pochybujete, že Vatikán vyslal kněze, aby kradli kostely? Nepochybujte.
Pochopitelně. Nejen kradli, ale přímo loupili. Nejen že věšeli přímo v kostelech ortodoxní kněze. Dokonce některí z nich ukřižovali na vratech kostela. Dokoncee 80 letého ortodoxního biskupa svlékli do naha, na chodidla mu přibili podkovy a takto upraveného ho hnali ulicemi, dokud nepadnul. Pokud byste chtěla tuto věc bagatelizovat, že jako "jde o horkou krev na Balkáně", apod., pak vězte, že jde o katolíky, kteří se takto chovají typicky. Jakmile dostanou alespon kousek moci, uchylují se k takovým praktikám. Zcela nedávno, v 90. letech, se katoličtí duchovní připojili k páchání genocidy ve Rwandě. Například byli pak odsouzeni k smrti kněží, kteří vraždili uprchlíky, kteří se uchýlili do azylů kostela. Jeden z nich uprchlíky shromážděné v kostele masakroval buldozerem (církev se modernizuje). Skupina benediktinských jeptišek, které nakonec utekly do Evropy, byla odsouzena v Belgii na doživotí za upalování lidí - více než 500...
Ano, souhlasím s vámi: není dobré rozpoutávat nenávist. Proto odsuzuji postup Dukova gangu, který si dokonce koupil za jidášská procenta podporu židovské náboženské obce. A je nevkusný -! s takovým máslem, které má církev od II. WW na hlavě se pouští do nějakých přirovnání z tohoto období?
10. 08. 2012 | 08:01

NVS napsal(a):

Pan Duka si popletl dobu a má zřejmě pocit, že žijeme v ranném středověku, kdy církev se neustále snažila vyvyšovat nad světskou moc. Měl by se spíše starat o své ovečky, aby skutečně žily podle desatera a v souladu s křesťanským učením. Nebo snad si myslí, že jeden z nejviditelnějších "věřích" p. Kalousek tak činí?
10. 08. 2012 | 08:03

Reveil napsal(a):

Reveil

Píšete, že "Nacisté v koncentrácích zabili i spoustu kněží".
Takl, pokud jde o čísla, o Buchenwaldu se uvádí, že za existenci tábora zemřelo 600 kněží.
To je hrozné, ale nicméně není to ani polovina těch, které za jedinou noc zabil v soutěži v podřezávání jinověrců páter Brzica v srpnu 1941 v koncentráku Jasenovac (velitel tábora páter Filipovic). Brzica byl poctěn udělením audience u primase Stepinace.Takže komplicitu katolické církve s nacismem máme více než dobře doložen
ou. Na to nepotřebujeme Zaorálka, na kterém je vidět, že si nahonem shání nějaké argumenty, ve věci se nevyzná a proto není schopen ani uvést ty, které nejvíc bijí do očí.
Pokud jde o Židy, tak ty chorvatský klerofašistický režim nezabíjel vlastnoručně, nýbrž je předával do německých koncentráků (praxe, se kterou se za války setkáváme i v jiných regionech).
10. 08. 2012 | 08:19

Petr napsal(a):

Pane Zaorálek,
pozor pozor, mohl by jste skončit na hranici. I Mistr Jan tak dopadl a za mnohem mírnější kritiku všemocné katolické círve. Nebo Vás alespoň vyženou jako Jana Amose Komenského, aby mohli zkonfiskovat Váš majetek.
10. 08. 2012 | 08:21

Xavier napsal(a):

Sociální demokracie si naběhla na vidle u lidí, kteří nepatří mezi její skalní příznivce, ale jsou jejími potenciálními voliči. Jiné lidi, jak je vidět výše, si tím získala. Celkové saldo bude pro ni nejspíš pozitivní. Člověka, který touží po tom, aby politika byla soupeřením myšlenek, koncepcí a je reprezentujících lidí je však tento brutálně hokynářský přístup vedení socdem zklamáním. V očích lidí, jako jsme já, se může ČSSSD rehabilitovat jen veřejnou omluvou. Jaký je rozdíl mezi plakáty "Mobilisace!" a touto kampaní? Stejný, jaký je rozdíl mezi ODS a ČSSD - malý.
10. 08. 2012 | 09:05

pepa napsal(a):

Včera na ČT2 řekl prof. Halík, že církev peníze nepotřebuje, že ji vyhovuje současný stav financovaní ( ne výše? ). Majetek chce hlavně proto,aby se, zejednodušeně řečeno, uvedly majetkové vztahy do pořádku, aby to prospělo obcím a pod. Škoda, že neuvedl nejjednodušší možnost naplnění jeho myšlenky a to DATOVAT svůj majetek obcím a státu.
10. 08. 2012 | 09:11

Maximus napsal(a):

Xavierovi

Nevím jak jste k tomu svému tvrzení přišel, ale sociální demokracie je nejsilnější politická strana
v Česku a to, že nechce nechat v přímém přenosu rozkrást to co je a bylo státu a tedy nás občanů jí dává velký kredit k tomu, aby na to poukazovala. Už jen po prostém pohledu na výčet třeba lesů, které mají být předány církvi Vás musí napadnout podivnost. Pokud vím a jde to dohledat, tak v roce 1947 církev takové ohromné lesní pozemky nevlastnila ani náhodou! Jen hlupák nebo lump či zištný člověk může toto celé podporovat! A to říkám jako příznivec pravice, ovšem je třeba konstatovat, že v Česku nikdy žádná skutečná pravice nebyla. Však se podívejte na její struktury a složení a také se podívejte na to, kdo se tady po roce 1990 dostal k ohromným majetkům!
Pěkný den!
10. 08. 2012 | 09:16

Gerd napsal(a):

Jano Pechová,
protože předešlá dvě vyrovnání státu a církví měla v sobě také onu definitivní tečku, kde berete jistotu, že třetí definitivní vyrovnání státu a církví je opravdu poslední? protože to řekl katolický prelát Dominik Duka? Obávám se, že jde o otázku jak z teologie, kdy někdo buď věří nebo nevěří. a po předešlých dvou definitivních vyrovnáních církvím nevěřím.
Jen málkdo se psálí dvakrát o stejná kamna, český stát již potřetí? Možná jde o záměr, jak z veřejných rozpočtů vytunelovat další peníze, když už nejde zopakovat Klausovu privatizaci.
A do toho, nic jsem neukradl, tak proč mám pořád všechno platit ze svých daní? Proč neplatí viníci nebo v případě nemovitostí současní majitelé objektů, kteří je využívali dlouhou dobu?
Neměl jsem donedávna problém s tím vrátit církvím, co jim bylo protiprávně odňato. Ale po vystoupení Dominika Duky se začínám přiklánět k táboru odpůrců církevních restitucí.
Pokud náhodou český parlament přijme onu dohodu v současné podobě, jen přidá argumenty komunistům pro budoucí znárodnění majetku současných tunelářů a církevních prelátů. Dominik Duka svými projevy jen připravuje další krvavou revoluci a pronásledování kněží.
Církev v současné době ztratila smysl, proti hrozbě islámu už též nevystupuje, naopak se řídí též politikou "usmiřování" a neustálými omluvami za křižácké tažení v Palestině (dnes Izrael). Že se muslimové neomlouvají za tažení ve Španělsku? že se jedná o přežitek poznají křesťané až v době, kdy bude muset konvertovat na islám i papež.
10. 08. 2012 | 09:29

Jana Pechová napsal(a):

Gerd, Reveil
Pánové, pokud je vaším jediným hnacím motorem negativní postoj k církvi jako takové, těžko snášet jakékoli argumenty.
Když na mě vyrukuje někdo s tvrzením o zlovolné pakáži, prznící malé děti, zpravidla odpovídám, že jsem za svůj život poznala velkou spoustu duchovních a členů různých řádů, měla jsem možnost nahlédnout do jejich všedního života - a chovám k nim obrovský obdiv. Ano, stalo se mi, že mi byl někdo nesympatický či že jsem s ním v něčem názorově nesouhlasila, ale nikdy mě ani nikomu, koho znám, nikdo z těch lidí neublížil.
Vy se, pane s nickem Reveil, oháníte genocidou v Chorvatsku: já vám říkám, že o té události nic nevím a není třeba mě podezírat, že nechci vědět. Jen si vzhledem k naturelu tamních obyvatel dovolím usuzovat, že šlo víc než o cokoli jiného o jednu z mnoha tamních občanských válek, která se v tomto případě zaštítila církví. A znovu opakuji - rozhodně to neomlouvá postoje a snahy Vatikánu v první polovině minulého století.
Pane Gerde, na rozdíl od vás nemám povědomí o definitivních tečkách z minulosti. Nevím, o čem mluvíte.
Oblíbená mantra o platbách z našich daní je nesmysl. Církev dostane po prokázání vlastnictví zpět majetek, který vrátit lze, a protože značnou část majetku vrátit nelze, byla jeho hodnota vyčíslena. To, že tu stát více než 20 let po platnosti restitučního zákona těží z církevního majetku (a jde o značné sumy), vám nevadí?
10. 08. 2012 | 09:59

El Comandante napsal(a):

Myslím že se umím obejít bez projektu staletí jako je "CÍRKEV" . Nezajímá mne a tudíž nechci nic platit. Mne takové akciovky, bez akcií, s nejasnou strukturou, kde administrátor je povýšen do statutu majitele, bez evidentní, nedokazatelné plné moci nezajímají. Kdo umí ten umí !!!!
10. 08. 2012 | 10:21

Alarien napsal(a):

Dvě vládní koaliční strany (ODS a TOP 09) hodlají darovat církvím 134 miliard.
Tímto sdělením jsem se právě podle Kanalnika (09. 08. 2012 | 18:34) dopustil provokace a prokázal "neuvěřitelnou malost s cílem zalíbit se davu". Ba nejen to, projevil jsem se jako "neskutečný populista a demagog", protože "sugeruji" čtenáři "pohled na církve jako celek a nerozlišuji, že církve jednolitým celkem vůbec nejsou". Zkrátka "házím všechny (mamonu chtivé i ty naprosto normální) dohromady"! Podle Koledy (09. 08. 2012 | 19:20) je výše uvedená věta "skutečně primitivní a mířící na nejnižší pudy". Jana Pechová (09. 08. 2012 | 20:36) ji považuje za "skutečně zlou a nebezpečnou", ba přímo "odpornost", jež v ní vyvolává reminiscence na předválečné antisemitské výpady a domnívá se, že si "koleduji o žalobu"! Vivald (09. 08. 2012 | 20:49) naopak tvrdí, že jsem "vsadil na zkaženou morálku a závist", a lituje mě, jak hluboko jsem klesl. Podle Petra Havelky (09. 08. 2012 | 21:22) "dělám z veřejnosti blbce" a pokrytecky, jak jinak, cílím na "nižší" pudy. Napsanou větou jsem prý prokázal, že se "nechci bavit věcně"! A konečně Xavier (10. 08. 2012 | 09:05) je zklamán z mého "brutálně hokynářského přístupu".
Kolik vášní dokáže vzbudit jedna jediná věta, jedna jediná informace. Nic jiného totiž inkriminovaný plakát ČSSD neobsahuje. Vše ostatní si do něj vkládáte sami...
10. 08. 2012 | 10:34

xpow napsal(a):

Podstata problému proč je současná marketingová kampaň ČSSD nevkusná je to, že komunistický režim se dopustil na křesťanských církvích zločinu, který nebyl tak jako u jiných skupin, na kterých se komunistický režim dopouštěl podobného zločinu, nijak napraven. Jestli je někdo věřící nebo nemá církve rád, to si může nechat pro sebe, to není důležité. To že jsou někteří lidé psychopati a spojují tento problém se zločiny fašistických režimů je problém jejich choré mysli.
10. 08. 2012 | 10:39

Karel napsal(a):

Podporovat církev, jejíž nejvyšší představitel se profiluje jako politický aktivista a proletuje nad cizím územím v českém bojovém vrtulníku s kulometem, mi přijde minimálně nepochopitelné. Proto se nedivím, že se stát snaží od církví oddělit. Ale činit tak za podmínek, kdy budou toto oddělování ještě mnoho let splácet další generace, kterým bude nějaká církev se středověkými mravy doslova ukradená, zavání tím nejdrzejším způsobem loupeže, posvěceným vládou, která má sama pověst lapků. Přikrmovat vatikánské banky, známé svými špinavými obchody se zbraněmi a praním peněz je v 21. století neomluvitelné. Odvolávat se na dobročinnost církví, církevní špitály s jeptiškami, které se dokáží starat o staré a nemocné, je hloupé. Tyto činnosti musí pro daňové poplatníky zajistit stát, který by samozřejmě měl rovněž dbát o to, aby nebyl občan ovlivňován žádnými bludy o zázracích, zjeveních toho či onoho, neposkvrněných početích a nanebevzetích.

Kdyby Ježíš ještě žil a viděl pana Duku, to by nepřežil.
10. 08. 2012 | 10:39

Reveil napsal(a):

Jana Pechová

Okolonost, že o událostech v Chorvatsku "nevíte", ovšem neznamená, že se nekonaly. Kromě toho o tom musíte vědět nejpozději od včerejší diskuse, jistě jste si to ověřovala na internetu - a rozhodla jste se to ignorovat, popřípadě z toho chtít udělat jakousi "folklórní balkánskou záležitost" (která se nejspíš "nepočítá")... To rozhodně nebyla. Chorvatsko za války byla klerofašistická diktatura a zvěrstva, která se tam děla, byla kryta zákony, za tím účelem vydanými (podobně, jako byly tzv. Norimberské zákony založeny na rasové diskriminaci a vůdčí ideologií byl antisemitismus, tak byly chorvatské zločinné zákony postaveny na ideologii katolické). Nikdo nesměl vykonávat žádné povolání ve státní sprfávě, pokud nebyl katolík. Nekatolíci byli vyhánění, vražděni. Základní dokumenty katolického státu uváděly, že cílem režimu je dosáhnout do 10 let úplného "očištění" od nekatolických živlů. Vaše nadšení nad osobnostmi katolických duchovních rozhdoně nesdílím a povím vám o jednom katolickém faráři, jménem Srecko Peric, který v neděli dne 10.8. 1941 vyzval v kostele od oltáře věřící: "Jděte a zabijte každého Srba, kterého uvidíte. Až s tím budete hotovi, vraťte se sem do kostela a já vám odpustím vaše hříchy!" Tím vyvolal tzv. livenský masakr - na jeho výzvu zabilo katolické obyvatelstvo přes 5600 ortodoxních Srbů...
Vůbec nejde o nějaký "balkánský" foklór, ale o katolický sklon - to dělají, kdykoliv se dostanou alespoň zčásti k moci. Před necelými 20 lety to dělali ve Rwandě, kde se účastnili páchání genocidy. Několik kněží pak po skončení konfliktu bylo odsouzeno k smrti, protože zabíjeli uprchlíky, kteří se uchýlili do kostelů jakožto do azylu. Jeden z těchto kněží dokonce masakroval v kostele uprchlíky buldozerem. Církev se vůbec modernizuje. Skupina benediktinských mnišek, která upalovala uprchlíky v Rwandě, a byla za to v Begii, kam uprchla, odsouzena k doživotí, k tomu nepoužívala klestí a dřevo, jak je tradičním církevním zvykem, ale benzin...
10. 08. 2012 | 10:41

Gustáv Kočí napsal(a):

Jana Pechová:
S bolševickými psychopaty nemůžete jednat jako s rytíři.
10. 08. 2012 | 11:03

Xavier napsal(a):

Maximus:

Zákon definuje, že se vrací pouze ty věci, které byly ve vlastnictví církevních subjektů.
Pokud mají pravdu kritici zákona (např. Lenka Procházková) a církve majetek nevlastnily, podle navrhovaného zákona nic naturálně nedostanou. Není se proto čeho bát.
10. 08. 2012 | 11:15

Alarien napsal(a):

Jana Pechová (09. 08. 2012 | 21:30) napsala:
"Předmětný plakát je především lživý. Restituce nejsou darem, ale nápravou křivd."
Náprava křivd může mít různou podobu. Podobu výčtového zákona, restituce, ale i daru. Jak jsem napsal již výše (09. 08. 2012 | 18:10), v případě církve římskokatolické není restituce (=obnovení původního stavu) z právního hlediska možná. Majetek, který byl po únoru 1948 zestátněn, byl veřejnoprávní povahy. Nakládání s ním podléhalo kontrole státu a dispozice byla omezena. Přijetím zákona č. 308/1991 Sb. se situace radikálně změnila a vše, co římskokatolická církev od roku 1992 má či získá do vlastnictví je jejím soukromým majetkem s plným (nikým a ničím neomezeným) právem dispozice. V případě vládního návrhu nejde o výčtový zákon, jde o fyzické navrácení všeho, co je vydat možné a finanční náhradu za vše, co vydáno být nemůže. Jelikož stát není povinen podobný krok učinit (usnesení Ústavního soudu se týká jen povinnosti celou věc vyřešit, nikoli konkrétní podoby řešení či rozsahu majetku a náhrad), jde jednoznačně o dar. Navíc dar vskutku velkorysý, neboť rozsah pozemkového majetku, který má být vydán, značně přesahuje velikost majetku, který církev držela před pozemkovou reformou. Pokud jde o ostatní církve, obnovení původního stavu bezděčně zpochybnil v tisku samotný arcibiskup Graubner, když zmínil dohodu o 20% podílu ostatních církví na vydaném majetku, který značně převyšuje jejich skutečný nárok ve výši 2%. Paradoxní je, že jejich dohoda se týká majetku, který nikdo není schopen specifikovat a jehož soupis se má utvářet na základě nároků, které církve teprve vznesou.
10. 08. 2012 | 11:16

Jana Pechová napsal(a):

Reveil
Pane, vaše umanutost mě začíná obtěžovat. Nikde jsem nenarazila na to, že by Vatikán jakkoli posvětil zvěrstva páchaná katolíky kdekoli na světě či že by k nim své členy vyzýval. Pokud zmiňuji sporné postoje Vatikánu, pak ryze v souvislosti s diplomacií, která se může jevit jako sporná, ale neznám její zdůvodnění.
To, že se v Chorvatsku či ve Rwandě zástupci církve iniciativně zapojovali do násilí či ho dokonce organizovali, má na otázku českých církevních restitucí vliv zhruba stejný, jako soukromí zootechnika na dojivost krav.
Žádná organizace, natož světová, nedokáže zabezpečit, aby se její představitelé chovali tak, jak mají. Důležité je, zda je čímkoli ke kriminálním činům sama vyzývá a jak se k tomuto problému staví.
Podívejte se například na nedávný výrok senátora Drymla: obvinil šéfa ČSSD Sobotku z toho, že výzvou k plnění stranické pokladny přímo ovlivnil jednání Davida Ratha.
Anebo dám příklad na všemi milovaných hasičích: nevadí vám, že tato profese extrémně láká psychicky vyšinuté jedince, kteří sami zakládají požáry? Ačkoli takových případů nebylo málo, napadlo by vás hodnotit ty obrovské zástupy obětavých záchranářů podle magrů v jejich řadách?
Církev byla a je především nositelem kultury a vzdělanosti. Pro mě tedy určitě.
10. 08. 2012 | 12:15

Jana Pechová napsal(a):

Alarien
Nezapomínejte, že jde o historicky první do finále dotažený pokus o odluku církve od státu.
Těžko můžete vyžadovat kontrolu nakládání s majetkem někoho, kdo po vás nic nechce a nic od vás nemá.
10. 08. 2012 | 12:20

Alarien napsal(a):

Jana Pechová:
Přiznám se, že nevím, na co reagujete a věta o kontrole "nakládání s najetkem někoho, kdo po vás nic nechce a nic od vás nemá" je mi už úplnou záhadou. Pokud vím, jsou to církve a zvláště pak církev římskokatolická, jež požadují od státu vydání majetku, nad nímž stát po staletí udržoval kontrolu. A právě z vůle státu katolická církev po Bílé Hoře své majetky znovu získala a držela. Supremace nad církevním majetkem se nevzdala a nehodlala vzdát ani první republika (viz výsledek jednání o Modu vivendi z roku 1928). Chcete-li mluvit o majetku, musíte nejdříve definovat povahu jeho vlastnictví.
10. 08. 2012 | 12:46

dedek napsal(a):

františku s malým. Pokud vím, tak církvi téměř nic nepatřilo díky císaři Josefu. Takže komunisté ji neměli co sebrat a tudíž není co vracet. Po roce 48 se jen omezilo právo užívání. Není Vám podivné, že všichni restituenti museli doložit oprávněnost nároků a církev ne? Není vám divné, že není ani soupis majetků, které se mají vracet? A co je nejpodivnější, že budou osvobozeni od daně a to i druzí majitelé!!! Není ani toto Vám podezřelé? Není to náhodou tak, že ti zloději na obou stranách a to jak v církvi tak mimo ni si zajišťují zbohatnutí rozprodejem, protože jsou příliš líní se o majetky starat ale zajišťují si i neplacení daní, protože vše je předem připraveno a dohodnuto? A hádejte kdo budou kupci? Komunisté nebo levice? Co myslíte?
10. 08. 2012 | 12:59

Dale Cooper napsal(a):

Já jsem spíše agnostik, ale to co se v poslední době děje - ta arogance moci... Oni ze mě ještě nakonec toho ateistu udělají...
10. 08. 2012 | 13:46

Sprosťák napsal(a):

Jako ohaři nespouštějící stopu se vydali představitelé křesťanské ideologie,hlásající království nebeské všem chudým a majetku se zbavujícím, po stopě mamonu, ktreý přehlušil veškeré nánosy dobrotivosti jejich kázání pro uši ovlivnitelných.Zajímavé je, že ohnivé projevy nesměrovaly k těm, kdož nechávají léčení nemocných dítek a umírání vetchých staříků a stařenek na pospas lidovému soucitu v podobě dobrovolných darů a to ještě jen vybraným jedincům, jak se zlíbí sedmé velmoci.Je hanba, že lidé jsou natolik nepoučitelní, že pravou tvář institucí církevních po tolika tisíciletích neprokoukli.Po celou dobu z jejich činů jednoznačně vyčníval především parazitismus na každém, kdo se nechal zblbnout jejich útočnou doktrinou a zlodějskou filosofií.Dokonce i ten ideologický základ vykradli z historických náboženství a tradic pradávné minulosti.I kdyby se všichni jejich v různých hávech odění představitelé a zástupci plahočili denně v potu tváře po dobu dvou tisíciletí,nikdy nevrátí to,co za stejnou dobu ukradli lidským duším, které tak radostně obírali o jejich lidskou důstojnost a movitý a nemovitý majetek k uspokojování svých nízkých pudů.Jen málokterý z nich se živil jinak než lhaním a ruce k fyzické práci přiložené u nich málokdo a málokdy uvidí.Nic jim nedávat a hnát je jako přemnožené kobylky ze země.
10. 08. 2012 | 14:09

Jana Pechová napsal(a):

Alarien
V modu vivendi z roku 1928 byla výslovně zmíněna nucená správa nad církevním majetkem, která ale potom měla přejít do správy biskupů (což jste tak nějak pominul).
Další vývoj diskuse, která se odehrávala v demokratickém prostředí První republiky, docházelo čím dál tím víc k otupování hrotů.
Autoritářský způsob jednání poúnorové reprezentace byl zásadně jiný.
A na to, že majetek církvi patřil, existuje hned několik seriózních právních rozborů, vyhotovených kolektivy právníků. Seriózní rozbor na toto téma s opačným výsledkem jsem zatím nenašla.

Nevím, čemu nerozumíte. Psala jsem, že jde o historicky první do konce dotažený pokus o odluku církve od státu. Ta svůj majetek k provozování svých aktivit nezbytně potřebuje. V době, kdy nad ním stát 'držel kontrolu', byl s církví těsně spjat.
10. 08. 2012 | 14:14

Alarien napsal(a):

Jana Pechová:
Nechci Vám brát iluze, ale "v oblasti správy církevního majetku stála proti sobě zcela protichůdná stanoviska: požadavek recepce pozemkové reformy a supremace státu nad církevním majetkem ze strany státu (vycházející z ideje nadřazenosti státu nad církví v majetkové oblasti jako dědictví rakouského i uherského církevně právního systému) a požadavek explicitního uznání autonomie církevního majetku a jeho vynětí z pozemkové reformy ze strany Apoštolského stolce – zde nebylo dosaženo dohody, a proto se v textu Modu vivendi hovoří pouze o církevních majetcích pod nucenou správou" (lic. Damián Němec OP, dr: Modus vivendi z roku 1928 z pohledu kanonického práva, Komentář k obsahu Modu vivendi). Podotýkám navíc, že celý bod II. týkající se nucené správy se vztahuje ke správě statků na Slovensku a nemá nic společného se základním stanoviskem československé vlády k majetku katolické církve, na němž se po celou dobu trvání republiky, ani po válce nic nezměnilo. Pokud jde o majetek, nikdo se nepře, zda šlo či nešlo o majetek církevní, ale o povahu jeho vlastnictví. A zde je situace katolické církve odlišná od situace ostatních církví, zejména z důvodu jejího postavení státní církve z dob Rakouska-Uherska. "Katolická církev byla formálně vlastníkem veškerého svého majetku, ať už bezprostředně, nebo prostřednictvím náboženského fondu, ale v nakládání s ním byla omezena požadavkem státního souhlasu." (JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., Církevní majetek a problém jeho restitucí). Podrobně o tom tzv. Právní expertiza UK v Praze, kde je o řeč o zvláštním charakteru církevního jmění.
10. 08. 2012 | 15:14

JardaV napsal(a):

Pro Alarien

A už to začíná.Máte dostat 2%,ale my vám šoupneme 20%,abychom v té špíně nebyli sami.Jasná korupce,a to ještě nic nedostali.Není to vlastně trestné???
10. 08. 2012 | 15:22

katolik napsal(a):

Pane Zaoralku,
to ze cast katolicke cirkve kolaborovala s nacisty je pravda, stejne jako je pravda, ze cast socialnich demokratu kolaborovala s bolsevikem. Ostatne vase osobni pusobeni v narodnefrontove Ceskoslovenske strane socialisticke za komunisticke totality kazdy slusny clovek pravem oznaci za kolaboraci.
10. 08. 2012 | 15:44

Paja napsal(a):

Janě Pechové:
když je pro Vás role katolické církve konkrétně válečného Chorvatska neznámá doporučuji dovzdělání, to se asi budete divit:
http://en.wikipedia.org/wiki/Jasenovac_concentration_camp
na provozu tohoto koncentráku se přímo podílel chorvatský katolický klérus. Počet odhadovaných obětí 700tis. - 1milion, především Srbové. Oblíbené praktiky: podřezávání, stahování z z kůže zaživa, pobíjení palicemi, upalování zaživa, občas projevili křesťanské milosrdenství - plyn a střelba.
10. 08. 2012 | 16:10

Paja napsal(a):

A ještě dodatek paní Pechová: odvoláváte se na neodpovědnost církve za masakry způsobené jejich členy nebo celými organizačními jednotkami. EHm - politika agrese vůči pravoslavným (a dalším jinověrcům) je kontinuální prvkem Vatikánu, projevila se i v poslední válce v Jugoslávii, když Vatikán nekriticky podporoval Chorvaty. Po druhé světové válce vedla úniková cesta nacistů z Evropy do jižní Ameriky přes Řím, propracovaná organizace kněží a řádových mnichů a sester obstarávala dokumenty a finance pro zmizení zločinců jako byl Eichmann i oni chorvatští hrdlořezové z Jasenovacu. Historie upálování a umučení statisíců "čarodějnic" je také známá, majetek získaný při těchto akcích a při konfiskacích za celý středověk a války s protestanty by se náhodou neměl vracet?
10. 08. 2012 | 16:33

Jana Pechová napsal(a):

Alarien
Majetek církvi patřil, z podstatné části ho historicky získala od bohatých donátorů. Státní omezení postupně vznikala v důsledku mocenských tlačenic - stát se obával, že mu vliv církve přeroste přes hlavu.
Mají-li dnes tyto obavy opodstatnění, posuďte sám. Pokud mají, pak zapomeňte na odluku,církev bude muset zůstat pod křídly státu, ale začne hospodařit na svém majetku, přičemž stát bude dohlížet nad tím, aby někde neprovozovala hernu či hambinec.
Nemají-li dtto, pak nezpochybněné vlastnictví musí dojít nápravy.
10. 08. 2012 | 16:44

Jana Pechová napsal(a):

Paja
Jasenovac spolu s dalšími zvěrstvy v Chorvatsku nebyly v režii katolické církve. Nezávislý chorvatský stát podporovali vedle tamního katolického duchovenstva i tamní muslimové (kterých bylo asi 50%) a Strana chorvatských rolníků. Šlo tedy v pravém smyslu o bratrovražednou válku, jichž se v tomto regionu odehrálo bezpočet.
Pokusila jsem se o tom zjistit vše dosažitelné.
Příčina byla v permanentním, po staletí trvajícím vyhroceném nacionalismu. Fašismus jim zněl líbezně a to, co dokázali Chorvati vůči svým sousedům, leckdy šokovalo i oddané Hitlerovy stoupence. "Čistého národa" se podařilo dosáhnout v roce 1997 (!) Franjo Tudjmanovi - komunistovi a historikovi. Ten osobně bagatelizoval počet obětí Jasenovace, prohlásil jej za památník 'chorvatských obětí druhé světové války' a za jeho vlády vtrhla dokonce na místo armáda a zpustošila ho. Tamní Memorial Park v roce 1993 po zásahu Evropského koncilu vzala pod ochranu OSN.
Jó holt. Když se porve osm chlapů u piva a servírka bude pobožná, pak to odnese Vatikán.
Ale nechci to zlehčovat, ti katolíci u toho bezesporu byli.
Teď už jen ale chybí statistika, kolik katolíků se za války zachovalo hrdinsky a kolik jich za to bylo umučeno. Co myslíte: bylo jich víc než těch, kteří se svojí víře zpronevěřili?
10. 08. 2012 | 17:27

Alarien napsal(a):

Jana Pechová:
Opět Vás musím, žel, vyvést z omylu. Jakmile začnete odvozovat "nezpochybněné vlastnictví" církve od bohatých donátorů, jste rázem na tenkém ledě. Lépe řečeno ve sféře zakladatelských a později patronátních práv, jinými slovy ve sféře děleného vlastnictví, typického pro celý středověk a přežívajícího vlastně až do doby poměrně nedávné. Nejen v podobě josefínské státně-církevní koncepce či omezené dispozice s majetkem po přijetí zákona č. 50 ř.z. ze 7. května 1874, ale paradoxně i v podobě naprosté podřízenosti v letech 1948-1989. Každý zakladatel (později patron, resp. patronátní pán) kostela či kláštera v zásadě participoval na jeho příjmech. Kláštery panovnického založení byly součástí královské komory, panovník je danil dle potřeby, ba dokonce dával do zástavy jejich statky. Analogicky se chovali i zakladatelé či patronátní páni z řad šlechty. Nejen kláštery, ale i každý farář byl nucen se o svůj příjem dělit. A nejen u nás. V pozdně středověkém Německu údajně patroni požadovali až dvě třetiny desátku. Emancipace církve probíhala velmi zvolna a v zásadě k ní zcela nedošlo dodnes. Ne, v donátorech oporu pro vlastnictví církve rozhodně nehledejte.
10. 08. 2012 | 17:42

Jana Pechová napsal(a):

Alarien
Jaroslav Šebek, Historický ústav AV ČR
"To, jak církev nabývala majetek, se stalo předmětem různých ideologických interpretací, hlavně v 19. a 20. století. Ale tam jde už o překroucenou část pohledu. Z velké části totiž církev dostávala majetek od bohatých donátorů, od lidí z prostředí aristokracie či bohatého měšťanstva. A spojené s tím byly nejen věci majetkové, ale i věci duchovní. Majetek byl třeba vázán na odsloužení určitého počtu mší za zemřelého dárce. Největší část svého majetku tedy získávala katolická církev, o které budeme mluvit asi nejvíc, právě takto."
10. 08. 2012 | 17:53

Acidburn napsal(a):

Na vidle si v tomto případě naběhla ČSSD, jsem velmi zvědav, co budou její členové dělat, pokud se ukáže, že trestní oznámení na ČSSD pro podezření ze spáchání trestného činu podle § 356 zákonač. 40/2009 Sb., podněcování k nenávisti vůči skupině osob anebo podněcování k omezování práv a svobod skupiny osob spáchané ČSSD její bolševickou kampaní, které bylo dnes podáno na státní zastupitelství, bylo důvodné...on vás ten smích přejde, Zao Ce Tungu!
10. 08. 2012 | 17:58

katolik napsal(a):

Kdyby pan Zaoralek opravdu nevedel jak takova nazi propaganda vypadala, tak tady je na ukazku
http://www.universe-galaxies-stars.com/Das_Schwarze_Korps_Eugenio_Pacelli_Judenfreund_Feind_des_Nationalsozialismus.jpg
http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/posters/blow.jpg

Dalsi necht si dohleda sam a pak se muze treba omluvit za nejapnost jak svou tak stranickou.
10. 08. 2012 | 18:06

Marek Kobera napsal(a):

To Platan:
"Škoda, že u mnohých "těch s rozumem" se kromě výše zmíněné sporné indicie proklamovaný rozum už nijak jinak neprojevuje...
"

Ale jděte! To víte, že projevuje.
10. 08. 2012 | 18:18

Marek Kobera napsal(a):

To Platan:
"Škoda, že u mnohých "těch s rozumem" se kromě výše zmíněné sporné indicie proklamovaný rozum už nijak jinak neprojevuje...
"

Ale jděte! To víte, že projevuje.
10. 08. 2012 | 18:31

Alarien napsal(a):

Jana Pechová:
Teď jste mne vskutku pobavila. Nejen potřebou zaštítit se autoritou, ale i jejím výběrem. Šebek je odborník na novodobý klerikalismus a televizní odborník přes všechno, co se týká církve. Není však medievista a jak dokládají jeho slova, jež citujete, o postavení církve v českém státě 10.-18. století má zjevně mlhavé představy. A vzhledem k tomu, že je v první řadě katolík (byť s historickým vzděláním), může být autoritou maximálně pro Vás a jiné laiky podobného zaměření. K otázce církevního majetku, zakladatelských a patronátních práv, postavení kléru a vztahu duchovní a světské moci vůbec existuje bohatá literatura jak v češtině, tak zejména v jiných jazycích. Máte-li chuť se s problematikou blíže seznámit, mohu Vám pár titulů poskytnout. To, co citujete, je s odpuštěním velmi povrchní blábol.
10. 08. 2012 | 19:45

Gerd napsal(a):

Jano Pechová,
když nevíte, že už nějaká definitivní vypořádání státu a církví byla po 1989 uskutečněna, rád Vám vypomohu.
V roce 1991 byl Federálním shromážděním schválen výčtový zákon, kterým se restituovaly majetky církvím a náboženským společnostem. Připomenu slova tehdejšího kardinála Františka Tomáška k přijetí tohoto zákona: "To je poslední nárok, který církev vznáší." Církev obdržela asi 170 komplexů budov, ale nárok církve rozhodně nebyl poslední.
K dalšímu kolu dochází v roce 1998 za úřednické vlády J. Tošovského jako nařízení vlády, aniž by byly schváleny Poslaneckou sněmovnou. Ale k vydání majetku církvím došlo, řada budov z tohoto vydání majetku dnes značně chátrá, na část církev obdržela církev od státu dotaci na opravu.
Takže to máme 1991, 1998 a nyní, je to tedy třetí definitivně poslední vyrovnání státu a církví. Tedy jestli Jano Pechová nemáte selektivní paměť a nepohodlné argumenty neodmítnete.
Co se týká užívání majetku církve jinými subjekty, není to v pořádku a církev by za takto užívaný majetek měla obdržet náhradu od uživatelů.
Za průtahy si však církev může sama, podle několika usnesení Ústavního soudu se může domáhat majetku jednotlivými žalobami, a takový postup považuji za legitimní a transparentní.
A že zablokuje jednání soudů? Tak nechť ministr spravedlnosti navýší počet soudců ze současných cca. 3000 na více, když už prý ten nával práce nemohou stihnout.
10. 08. 2012 | 23:12

Yosif K napsal(a):

Neumim z hlavy posoudit kolik let by se melo cirkvim co vyplacet jako nahradu za prakticky 62 let absolutne omezene dispozice s majetkem a povsechne buzerace.

Opravdu zajimave svinstvo vsak je ze Sobotka i cela CSSD s nyni uvadenou sumou 134 miliard rozpoctenou na 17 let souhlasila kdyz byli sami u koryt - bezpochyby proto ze by nemohli byt u koryt bez aktivni spoluprace s KDU CSL.

Pristi volby tezko dopadnou tak ze by komanci a socani meli vetsinu jak v parlamentu tak v senatu. Ergo kladivko - az budou socani u moci, tak jedine tak ze se k nyni napadane sume sami prihlasi. Boure ve sklenice vody - vyplaty cirkvim po dobu 17 let cini asi 60 haleru na obyvatele na den - socani podelejte se. Socany vsak voli lide kteri evidentne neradi deli a nasobi, neuvedomuji si hloubku toho ci onoho ekonomickeho problemu a ke sve skode se daji oblouznit populistickou a STVAVOU PROPAGANDOU.

Je jiste rozdil, kdyz se ma cirkvim vyplacet cca 60 haleru na obyvatele a den (jak se stejne dneska deje) nebo kdyz v predhusistskem obdobi cirkev ovladala 40% HDP a 44% vsech ekonomickych aktovc v ceskem kralovstvi (za doby Vaclava IV.
11. 08. 2012 | 00:23

Yosif K napsal(a):

Takze pricinou husitskych bouri bylo to ze cirkev kontrolovala cca 45% ekonomie statu a pozemku v zemi, coz skutecne melo dost rozvratny ekonomicky dopad.
Jaka je situace dnes? Na cirkve je napsano cca 1-2% rozlohy statu - cast z toho (nezastavenou cizimi stavbami) chteji knezici zpet a maji dostavat cca 60 haleru na obyvatele na den (dnes dokonce dostavaji o neco vice - pokud vim maji statni platy pod urovni zivotniho minima....).

O co jde? O predvolebni tema pro polovzdelance a pro primitivy.....

V cele s CSSD vzhuru na nabozenske tmare a velkoburzoazii! Hura!
11. 08. 2012 | 00:33

Yosif K napsal(a):

Co jsou skutecne problemy? Cirkevni restituce?
Cela Evropa je katastrofalne predluzena, skolstvi funguje silne suboptimalnim zpusobem, schazeji lide s technickym vZdelanium a prebyvaji NEZAMESTATELNE A nekvalifikovane sily a CSSD dela kravaly z plateb cirkvim ktere dosahuji (a maji dosahovat) cca 60 haleru na obyvatele na den a vydani nemovitosti cca 1% ROZLOHY STATU.
Navic CSSD navrhuje platit cirkve z jakehosi fondu - takze uspora nula cela nula - jde jenom o to aby se ku korytum ve fondech prodrali dalsi rady rudych a oranzovych straniku. Vi9z zajimavy osud fondu mladeze ovladaneho "progresivnimi soiudruhy se socioalnim citenim pro potreby mladeze".
11. 08. 2012 | 00:42

Desiderius napsal(a):

Graubner a Duka pohřbili poslední sympatie Čechů ke katolické církvi.
11. 08. 2012 | 09:28

Paja napsal(a):

Yosif K: blablabla, všechny kolem škrtíme, zvyšujeme daně, snižujeme stavy policie a armády až na úroveň rozvratu státu, rušíme divadla a krátíme všeobecně kulturu, krademe miliardy na kdejakých zakázkách, při vyšetřování zlodějin nepokrytě vyhrožujeme policii a aby toho nebylo málo tak fráterům odevzdáme za zcela netransparentních podmínek nějakou tu stamiliardu, a k tomu navrch prolomíme Benešovi dekrety i prvorepublikové reformy. Děte se bodnout.
11. 08. 2012 | 11:14

olDa napsal(a):

Pane Zaoralku, musim rict, ze se mi z Vaseho clanku po precteni asi 4 odstavcu udelalo spatne od zaludku. Jste tak hloupej nebo tak zlej, kdyz se pokousite naznacovat, ze vlastne katolicka cirkev spolupracovala s nacisty? Nevite, ze kdyz se obeti v koncentracnich taborech roztridi podle jejich zamestnani byl katolicky knez na 2. miste? Nevite v jak slozite rozhodovaci situaci byl treba papez, pote co videl konsekvence otevreneho protestu holandskych biskupu proti antisemitskym nacistickym zakonum (jeste nemilosrdnejsi persekuce holandskych Zidu). Nejsou Vam trapne Vase utoky na Duku s vyse zminenymi argumenty ani tehdy, kdyz spolecne s nim proti Vasi ubohe kampani CSSD protestuje i zidovska obec? Ti taky spolupracovali s Hitlerem?
Jestlize nejaky politik vedome vyuziva mylne/cernobile predsudky lidi ke zvyseni svojich preferenci je to SPATNY CLOVEK.
Kdybyste alespon priznal, ze kampan byla trochu ulitla, ucinil byste Vasi strana volitelnejsi i pro lidi, kteri jsou alergicti na populismus.
11. 08. 2012 | 11:41

reppop napsal(a):

Já především ve vztahu k tzv. "církevním restitucím" upřímně nechápu slogan "Co bylo ukradeno, musí být vráceno". Cožpak církevním institucím něco ukradli současní daňoví poplatníci? Domnívám se, že nikoliv, a tudíž nevidím důvod proč by jim měli něco "vracet". Protože ty tzv. "restituce" přece zaplatí především současní daňoví poplatníci. Pokud někoho okrade zloděj a ten v době kdy je usvědčen již nežije, jsou jeho děti povinni okradenému "vrátit" to co ukradli (a využili) jejich rodiče? Je možno takto dědit vinnu? Navíc kolektivní vinnu? Tady se vyloženě operuje s principem kolektivní vinny: celá současná společnost jako dědička společnosti z 50. let je povinna "vrátit" to, co zlomek této společnosti v 50. letech kdysi ukradl? Má toto přesvědčení nějakou oporu v elementárních principech současného právního chápáni společnosti? Nevzniká tím nová křivda jinému subjektu, tj. současným daňovým poplatníkům? Připadá mi to totiž jako "logika" z jiného světa, ze světa kde nevládne zdravý rozum, ale pouze zaslepená ideologie (v principu velmi podobná té, která u nás převládala právě v 50. letech).
11. 08. 2012 | 11:59

santawizard napsal(a):

1)čajové ceremonie,kávové rituály,opiový farář,tabákový mági marijuána guru a hospodský kaplan.....to všechno je od Boha a tudíž je to majetek církve!!!.Bible není proti marijuáně ,ale je proti homosexualitě.V bibli není napsáno nepokouříš marijuánu ,ale je tam napsáno nezabiješ!!!!
2)Ruská trojka Pussy riot přijela do kostela zazpívat písničku proti Putinovi,že je to Satan.Potom má přijet sv.Jiří aby přemohl draka a oženil se s princeznou.Až potom se hlava státu a hlava církve stane carem a carovnou.
3)Je až děsivé jak se dneska ti muslimové mezi sebou zabíjejí.Židé se mezi sebou nezabíjejí.Budou se mezi sebou v blízké budoucnosti zabíjet i křesťané?češi proti čechům,poláci proti polákům,rakušané proti rakušákům atd.atd.jako občané muslimských států ?Kdo pořádá takové byčí zápasy ?I když v bibli není napsáno ani nic o vojenských kaplanech ani nic o hospodských kaplanech ,křesťanské církve nikdy v životě nesměli seminovat ani svoje vlastní hospodské kaplany ,ale vždycky museli seminovat jenom a jenom vojenské kaplany.Proč asi??Myslíte si ,že Bůh je lidožrout a jeho velekněz je pedofil?????
11. 08. 2012 | 12:35

Alarien napsal(a):

olDa:
Doporučuji nahlédnout na http://druha-svetova-valka.blog.cz/0607/obeti-koncentracnich-a-vyhlazovacich-taboru. V tabulce jsou uvedeny odhady obětí 20 vybraných koncentračních a vyhlazovacích táborů. Celkové číslo je 4.450.000, většinou židů a sovětských válečných zajatců. Pokud stále trváte na svém tvrzení, že v rámci čtyř milionů a 750.000 obětí byl 2.nejčastější profesí katolický kněz, nezbývá než Vás politovat.
11. 08. 2012 | 15:12

Alarien napsal(a):

olDa:
Pokud jde o Vaše výhrady k plakátu ČSSD, odkazuji Vás na svůj příspěvek výše (10. 08. 2012 | 10:34).
11. 08. 2012 | 15:16

český maloměšťák napsal(a):

Pojem " český národ" se ve svém ústavním obsahu hroutí. Proč - to je na dlouhé povídání - ale celý proces nabírá docela slušné obrátky...a to nejen v podobě institucionálního kolapsu.

Krkavci se slétli k hodování...nejlepší partie mršiny jsou již sice fuč - ale nějaké to sousto se stále ještě najde. Sem s ním - co na tom, že je krize a půl milionů lidí by potřebovalo spíše aby stát podpořil vznik pracovních míst...než aby zadlužil je a další generace jakosi moderní podobou desátku.
Sem s ním - pozemky a reality půjdou sice po spapání toho sousta ještě více dolů...ale to nevadí - kvantita to vynahradí.

Plakát ?
Plakát je jedna věc - skutečnost /velmi smutná skutečnost - co do kálení na národ jako národ ústavní/ pak věc druhá.
A tak musím dát za pravdu ČSSD. Oni brání český národ - v obsahu pojetí národa jako národa ústavního.
Co má být cílem církevních restitucí - tak jak jsou pojaty....a co cílem plakátu ?
Duka se musel zbláznit - ČSSD rozhodně nechce pořádat žádný hon na klerus, vůbec jí nejde o vyselektování obce věřících ze společnosti, už vůbec nemá v úmyslu příslušníky obce věřících nějak paušálně označovat etc etc - prostě Duka ukázal takto o procesech odehrávajících se v jeho mozkové závitnici víc, než chtěl a než zamýšlel. Posral to.
Freuda by ten jeho úlet dozajista potěšil též - ale to by chtělo nějaký detailnější přezkum, to je jen spekulace.

Demokracie není povolební matematika. A moc/v demokracii/ není jen o matematice.
Demokracie je hledání souhlasu. A moc dle ústavy patří nikoliv LIDEM, ale lidu.
Jedině lid rozhodne jakým způsobem a v jakém rozsahu se mají odškodnit NĚKTERÉ majetkové křivdy.
V referendu - anebo v nových volbách.
V takových volbách, kdy ODS a TOP 09 /LIDEM opomíjím - to je jen šizuňkpartaj - nikdo nevolil program LIDEM ...jejich poslanci pouze vykrádají demokracii, je smutné že to dělají za peníze daňových poplatníků - ale i to dokládá onen rozklad českého národa jako národa ústavního/, tedy kdy ODS a TOP 09 ve svém volebním programu ZCELA JASNĚ vymezí rozsah odškodnění. (což bude jejich pohřeb - pokud se budou držet toho vymezení jako dnes ...)

V ČR není demokracie.
Nemůže být.
Pokud je ministr současně i poslancem - tak je to nejen absurdní/sám sobě např. vyjadřuje důvěru a tak sám sebe drží u výkonné moci/...ale hlavně to odporuje způsobu distribuce moci - v demokratické společnosti.

A tak v ČR demokracie de facto neexistuje.
Zato je zde spousta krkavců.

Hezký den.
11. 08. 2012 | 16:05

paja napsal(a):

wewewe.hzpd.cz/vyzva-poslancum­-a-senatorum
12. 08. 2012 | 02:05

Analytik napsal(a):

Tak už se na pana kardinála nehněvejme!
V okamžiku, kdy otevřel svá ústa, byl asi Duch Svatý někde na dovolené.
Vlastní nápady a myšlenky duchovních funkcionářů nemají s církví nic společného. Oni dokáží jen reprodukovat Hlas Boží.
Tentokrát to kouzlo prostě nějak nevyšlo ;-)
14. 08. 2012 | 16:15

Ládik!!! napsal(a):

Stejně ta ruka vlevo je Rathova...
15. 08. 2012 | 16:53

Marek Kobera napsal(a):

No tak vida, hodil jsem sem v 0:58 pár čísel a nikdo ze skorodebilů není schopen reagovat. To taky už něco znamená.
18. 08. 2012 | 00:04

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy