ODS nás vyvádí ven z EU

14. 05. 2007 | 00:59
Přečteno 20850 krát

Nový francouzský prezident Sarkozy mluví často o vícerychlostní Evropě. A není dnes v Evropské unii sám. Mluví o ní i někteří další, kteří požadují, aby bylo co nejrychleji nalezeno řešení problému Ústavní smlouvy. Silný je názor, že je třeba zachovat z Ústavní smlouvy o Evropě co nejvíc. Pokud chce někdo ovšem tento proces brzdit a blokovat, ať jde jednoduše stranou a nepřekáží těm, kteří chtějí jít kupředu.
Není tajemství, že ten, koho dnes mají v EU při takové úvaze nejčastěji na mysli, je právě Česká republika. Určitě se nemyslí Polsko, kterému Sarkozy nabízí místo v šestičlenném direktoriu nejsilnějších zemí a rozhodně ne Velká Británie. V téhle hře můžeme krásně zůstat úplně sami. Naše Poslanecká sněmovna právě projednala pozici České republiky k Euroústavě. Co mi na ní nejvíc vadí, je naprostá absence alespoň minimálního respektu k těm osmnácti zemím, které Ústavní smlouvu ratifikovaly. Naše vláda se např. vůbec nezabývá tím, jak je možné, že např. deset nových členských států Unie pokládá pro sebe tuto smlouvu za výhodnou.
Úžasné, s jakou lehkostí nám jeden z poslanců za ODS sdělil, že vícerychlostní Evropy se netřeba bát: "Vždyť ji tady už máme, v případě společné evropské měny a např. Schengenu."
ODS zřejmě úplně uniká, že klíčová rozhodnutí v těchto oblastech jsou dnes činěna bez nás v době, kdy my ještě čekáme za dveřmi.
Jediné, co ODS zajímá, je opční protokol v příští smlouvě - možnost vystoupit ze společných politik. Na čem pracuje ODS, to je oslabování spolupráce - vytvářet prostor pro kroky ven z EU.
ODS dosud vůbec nepochopila evropskou integraci. Nastoupili jsme sice do vlaku, ale chováme se jako někdo, komu je celý vlak ukradený, koho nezajímá, kam jede a kouká, jak co nejrychleji vypadnout ven. Podle toho se také chováme. Nedodržujeme smlouvy a nemáme zájem na dohodě. Pokud něco dopadne jinak, než jsme si přáli, vyhrožujeme soudy. Pěkným příkladem je naše chování v případě národní kvóty na produkci oxidu uhličitého. Něco podobného může vyvolávat jen údiv. Silácká gesta, když evidentně nejsme v právu - tím můžeme jen poškodit zájmy České republiky.
Pouštíme se do válek, ve kterých nemůžeme uspět, místo abychom se snažili využít obrovských možností, které nám dnes EU nabízí. Tahle vláda jedná proti zájmům naší země.
Kdosi řekl, že pro premiéra Topolánka je vládnutí zřejmě cosi jako jeden velký skvělý flám. Tohle dobrodružství ale půjde na účet velkého množství lidí. ČR sice může čerpat miliardy z fondů EU, otázka ale je, jestli toho bude schopna. Ministerstvo pro místní rozvoj je nefunkční. Rámcový program pro čerpání prostředků, který byl dodán do Bruselu v březnu, je nekvalitní. Sotva můžeme spoléhat, že ministr Čunek se svou práci naučí. Bruselu není jasné, kde má partnera, jak bude fungovat vládní řídící výbor, kdo bude jednat, jak jsou rozděleny kompetence.
Hrozí, že do konce roku neuvidíme ani euro. Projekty, které se nedohodnou letos, se do roku 2010 nestihnou. Někdo si opravdu hraje s obrovským poškozením České republiky. A to už není věcí nějaké jedné politické strany. To je věcí hejtmanů, měst i obcí. Jestli peníze z EU nepřitečou, dojde např. ke zvýšení vodného a stočného, a to pocítí všichni. Řešení téhle situace se týká opravdu všech.
Tahle vláda nezvládla vstup do EU mentálně. Vnímá EU jako protivníka, kterému je třeba ukázat, co jsme zač. Stále předvádí, jak umí zvedat prapor národních zájmů, jak je připravena si to rozdat a pro samý bojový pokřik jí uniká, že evropské instituce jsme také my sami a že je třeba se v nich naučit pohybovat a jednat.
EU je naše velká šance, ale můžeme také hodně prohrát. Nerad bych, aby ostudou skončilo naše předsednictví v roce 2009. Nechci, aby se Česká republika stala tím černým vzadu. Pokud nás ODS začne vyvádět ven z EU, poškodí to Českou republiku dlouhodobě a bude velmi obtížné se vracet.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

F. Adamec napsal(a):

MORAVIA in EUROPA

Politici opet porouci vetru a desti, svymi totalitnimi zakony si privlastnovali cizi zem, krajinu, geograficky region, prirodni zdroje, lidsky kapital, v policejnich a vojenskych statech. Podle viditelne ruky trhu a zakonu, ktere schvalil Masaryk, Benes, Hitler, Stalin, Gottwald, Havel, Klaus, Putin a Bush, se dostali k moci militantni devianti, okupovali a rozkradali nejednu peknou zem.

Po padu zelezne opony opet vladni politici z Prahy ignorovali Vseobecnou deklaraci lidských OSN z roku 1948, geograficky bohate multikulturni prostredi obyvatel Evropy. Svymi komunistickymi zakony nutili cloveka, aby se stal danovym otrokem, prislusnikem militantniho naroda a statu, ktery zabijel bezence na CZ-SK zelezne opone a rozkradal fondy EU ceskymi politikami a programy.

Kazdy homo sapiens neni stadovym typem, militantnim zivocichem s komunistickou vychovou a asertivitou, ktery sa ocitl na vrcholu spotrebni pyramidy, podle totalitni teorie evoluce.

Moravia je pekna zem, geograficky region v povodi reky Moravy, kde kazdy clovek muze tancovat, zpivat, vyjadrovat slovem a sdelovat vlastni radost nebo smutek svym vlastnim zpusobem, ktery charakterizuje prirodu a kulturu kde dlouhodobe zije. Geograficke regiony EU bez hranic, podle povodi rek v EU, nejsou zavisle na politicke situaci a zvuli militantnich politiku, umoznuji lidem dlouhodobe sledovat udrzitelny rozvoj kazdeho regionu, jeho environmentalni, ekonomicke a socialni vlivy na zivot na Zemi.

http://www.adamec.cz
14. 05. 2007 | 07:46

Mirka napsal(a):

Ukazuje se, že je žádoucí ujasnit si v rámci diskuse základní otázky o zdrojích legitimity. Například - co je to vlastně demokratická Ústava? Podle současného stupně poznání společenských věd jde o dokument, který určuje v hlavních rysech instituce a procedury, kterými se musí všichni lidé žijící a zdržující ve státě řídit, aby byla v maximální možné míře zajištěna skutečná možnost občanů podílet se na správě vlastních záležitostí za účelem dosažení co nejvyšší životní úrovně, zajištění pořádku a osobní bezpečnosti, uchování životního prostředí a zajištění míru.
Na to navazuje další podstatná otázka: Kdo je oprávněn a kvalifikován sepsat a odhlasovat skutečně demokratickou Ústavu? K tomu jsou podle politických vědců a filozofů oprávněni a kvalifikováni samotní občané! Politici si totiž jinak napíšou Ústavu, která bude vyhovovat jim a nikoliv občanům. Viz současný stav v ČR, kdy politiky prakticky nelze postihnout za to, jak katastrofálně nakládají s veřejnými financemi a národním majetkem. Dochází pak k plýtvání, korupci, tunelování atd.
Sociologické a ekonomické studie zcela jednoznačně dokazují, že tam, kde občané mají kontrolu nad veřejnými výdaji - jako např. ve Švýcarsku, ale i třeba v Brazílii (Porto Alegre) - jsou daně mnohem nižší, citlivěji strukturované, veřejná správa je efektivnější a všichni (kromě zkorumpovaných politiků a byrokratů) se mají lépe. Nejde o málo. Podle kvalifikovaných odhadů lze očekávat, že pokud si občané odhlasují zcela nově navrženou Ústavu kombinující prvky přímé a polopřímé demokracie, ušetří na daních každý z nich desítky tisíc korun ročně při stejných příjmech a stupeň jejich bezpečí se navíc radikálně zvýší. Více jsem objevila v Diskusi na http://www.radiohalo.cz
14. 05. 2007 | 08:27

Mirka napsal(a):

a možná by bylo dobré připomenout Němcům, že v důsledku německého nacistického teroru a války utrpělo bývalé Československo (jehož jedním z nástupnických států je Česká republika) obrovské lidské ztráty a škody. Nenahraditelné jsou ztráty lidských životů - údaje o počtu obětí se v různých pramenech liší. V Prohlášení německo-české a německo-slovenské komise historiků z 29. 4. 1995 je zmínka o zločinném usmrcení více než 300 000 čs. státních příslušníků, ale z kontextu není jasné, byly-li do tohoto údaje započteny i oběti válečných událostí.

Materiální škody je možno rozdělit do několika kategorií. Nejviditelnější byly destrukce způsobené fašistickou taktikou spálené země při ústupu, leteckým bombardováním a převážně na Slovensku, ve Slezsku a na jižní Moravě při přechodu fronty. Druhou skupinu tvořily zjevné i legalizované krádeže majetku - výzbroje čs. armády, výrobního zařízení, zásob, hospodářských zvířat, dopravních prostředků, drahých kovů, valut, uměleckých předmětů, archiválií a dalších cenností. Sem spadal i obrovský majetek odcizený při arizaci, dalších konfiskacích nebo při vynucených kapitálových a ostatních transakcích.

Rozsahem největší škody utrpělo Československo militarizací hospodářství a jeho mnohaletým vykořisťováním. Německo k tomu používalo i rafinované, nesnadno průhledné metody, např. v oblasti měnových kurzů, clearingu, při vývozu inflace z Německa, stanovením povinnosti protektorátu odvádět matrikulární příspěvek nebo vynuceným přesunem obrovského pracovního potenciálu na území Německé říše, který zmenšoval národní důchod vytvořený na území Československa.

V oficiální čs. zprávě, předložené norimberskému tribunálu s hlavními válečnými zločinci pod názvem Německé zločiny proti Československu, byly škody a ztráty spojené s německou exploatací a válkou vyčísleny úhrnnou sumou 347, 5 miliardy tehdejších korun, viz tabulka. Na Slovensku dosáhly válečné škody 114, 5 miliardy korun.

Druh škody Ocenění v tis. K
I. Hmotné škody a ztráty specifikované komisí Spojenců 151 261 046
II. Vojenské a jiné hmotné škody a ztráty 16 539 353
III. Ztráty a životech, zdraví a pracovní síle 25 429 300
IV. Náklady německé okupace (kromě II. a III.) 113 835 618
V. Všechny ostatní nároky vůči Německu 40 447 057
Úhrn I. - V. 347 512 374

Tento účet je třeba po skončení studené války a vstupu ČR do EU Spolkové republice předložit. Jsme dobří evropští sousedé a dobré účty dělají i dobré přátele. Jako první splátku lze uvažovat převod cca 30 procent akcií firmy Volkswagen v držení spolkové země Sasko do rukou českého státu.
14. 05. 2007 | 08:28

Mirka napsal(a):

No a jak vymáhat reparace? Úplně jednoduše - ministr zahraničí předloží na zelený stůl spojenci již dávno odsouhlasený účet a požádá o plnění i s úroky. Dohodne si splátkový kalendář a preferuje bonitní aktiva v držení SRN, třeba právě ty akcie VW jsou velmi zajímavé, zbytek cash. Pokud si dlužník cuká, šup s ním k mezinárodnímu soudu a zadržet vše co je na území ČR majetkem německých občanů a že toho je - začít pak třeba Transgasem. Nic složitého na tom není, chce to jen politckou vůli řešit věci ve prospěch českých občanů a jejich plně oprávněných zájmů. Kdo to nedělá je vlastizrádná německá loutka. Asi jako byl Havel.
14. 05. 2007 | 08:34

Mirka napsal(a):

A pro informaci pana Zaorálka: Vytvoření jednotného evropského trhu neodstranilo instinktivní protekcionistické reflexy,” posteskl si před časem jeden eurokomisař. „V 60., 70. a 80. letech bylo údajnou hrozbou Japonsko. Nyní, soudě podle volání Francie, Německa a dalších po minimální dani z firemních zisků, to jsou nové členské státy,” uvedl dále. Podle komisaře by prosazení minimální daně mohlo vést třeba i k zavedení stejné úrovně minimálních mezd, což by zřejmě většinu zaměstnanců v nových zemích vyřadilo z práce. Celý tento tlak vysílá novým zemím velmi špatný signál. „Chceme vás v EU, abyste garantovali politickou stabilitu, nechceme však, abyste rozvojem svých ekonomik sdíleli naši prosperitu,” tak zní podle komisaře Fritse Bolkesteina vzkaz staré Evropy novým zemím.
14. 05. 2007 | 08:39

Tupelo napsal(a):

tech nevratnych skod co muze tato vlada zpusobit je daleko vic (prodej casi akcii cezu, americky radar,'prodej' nemocnic,...), coz takhle se pokusit co nejdriv vyvolat predcasne volby. Tato vlada ma hrozne slaby mandat na to co provadi a zamysli, nezbyva nez doufat ze by pristi volby dopadly jednoznecneji. At pro jednu ci pro druhou stranu.
14. 05. 2007 | 08:51

wedim napsal(a):

Tupelo: Pro vas jsou to nevratne skody, pro me rozumne kroky. Pro me se zase dely nevratne skody predchozich 8 let, kdy vlada (z meho pohledu) bud problemy neresila vubec, a nebo primo skodila. Jinak je usmevne, jak se CSSD a jeji priznivci branili predcasnym volbam jako cert krizi (mohly byt vyvolany nedlouho po tech regulernich) a volaji po nich ted, kdyz CSSD posiluje. Neni divu, reformy jsou vzdy nepopularni.. (vy reknete, ze skodi, je to porad dokola).
14. 05. 2007 | 09:26

Tupelo napsal(a):

@wedim:budete se mozna divit, ale ja povazuji reformy (hlavne duchodovou) za potrebnou.To s cim prisla ods zadna reforma neni, myslim ze spousta lidi by taky byla ochotna trochu se uskromnit, kdyby ty 'reformy' byly smysluplne. Navic k opravdovym reformam je potreba silny mandat a tato vlada ho nema (a min. na duchodove ref. se stejne budpu muset 2 hlavni strany spojit, driv nebo pozdeji). Ma posledni veta v prispevky byla vyjadrenim toho, ze si nejsem az tak zcela jisty ze by cssd vyhrala.
14. 05. 2007 | 09:32

hp napsal(a):

mirko, alias jano, alias Karle, neotravujte tady s tim komunistickym haloradie.
Pro pana Zaoralka: co potrebujeme jeste min jsou nedovzdelani eurohujersti byvali fandove marxismu leninismu. Jste spina.
14. 05. 2007 | 09:48

Michal napsal(a):

Zaorálek je typický HUJER. Nejradši by na summitech unie jejím představitelům leštil boty a plazil se před nima, hlavně aby nás z ničeho nevynechali. FUJ Hujere!
14. 05. 2007 | 10:28

zlinm@n napsal(a):

Michale, dnes je doba Hujerů. Když se o něco nesnažíš, nikdo ti to nenaservíruje sám. Bez aktivity se nic neuděje a v tom je tvůj problém. Odsuzuješ něco, co často vede k úspěchu. Ano, jedině setkáními, jednánimi, kladením požadavků i akceptováním jiných lze něčeho dosáhnout. Nikoliv arogantními kecy Václava Klause..
14. 05. 2007 | 10:53

ferda napsal(a):

Pane Zaorálku,pokud by jste se mě zeptal,jestli EU tak musím odpovědět pravděpodobně ano. Ale i toto ano má své ale. Nehnat se do EU za každou cenu,dohodnout podmínky pro nás nejlepší a nejvýhodnější, neohlížet se na ostatní.Oni si také neberou servítky v případě,že nejde o jejich vlastní zájem.Pokud mě budete oponovat hláškou,že v tom případě nelze počítat s úspěchem musím opáčit - napsal jsem dohodnout!!A pokud se jedná o dohodu - vyhraje ten,který vydrží víc!!A to se zatím ČSSD moc nedařilo!!
14. 05. 2007 | 11:16

michal napsal(a):

zlinm@....To co předvádí Zaorálek není aktivní jednání, setkávání, kladení požadavků a akceptování jiných (jak říkáš). To je servilita srovnatelná s komunistickým režimem a sovětským svazem. Tleskání všem blbostem a osočování těch, kteří s něčím nesouhlasí. To už se nesmí ani nesouhlasit? Už jenom ten Zaorálků styl! ""Pokud chce někdo ovšem tento proces brzdit a blokovat, ať jde jednoduše stranou a nepřekáží těm, kteří chtějí jít kupředu."" To už tu přece bylo, šlo se jen dopředu, zpátky ni krok!! A zaostali jsme o desítky let... :))) Smím mít názor, že to s EU bude podobné? Smí se to ještě? Když čtu Zaorálky, tak myslím, že už se ani nesmí mít vlastní názor.
14. 05. 2007 | 11:24

peCan napsal(a):

Nechápu pane Zaorálku, proč se navážíte do Čunka, který za to, že nečerpáme rozhodně nemůže. Byl jmenován 9.1.07 a čerpat jsme měli začít 1.1.07. Běžte se zeptat kolegy Martínka, proč nepracovali na OP programech... Takto se teď chová celá ČSSD a jen křičí co je kde špatně, protože to ze svého působení moc dobře ví kde kdo má achilovu patu.

Proč si chcete v EU nechat roli otloukánka? Jsme jejich partneři stejně jako oni naši a tak bysme se k nim měli chovat a to samé očekávat od nich. Proč rakušani zase blokují naše hranice? Proč jste stáhli ocas a nechali to tak?
14. 05. 2007 | 11:27

Parbat napsal(a):

Zaoralku,čím víc píšete,diskutujete,tím více ukazujete národu svoji neschopnost logicky uvažovat.Vaše projevy jsou jako vystřižené z dob komunismu,na objem jako z Rudého Práva, na obsah jako sloh 12letého pionýra.Potřebujete se léčit,jste psychicky narušený jedinec.
14. 05. 2007 | 12:05

Jindra napsal(a):

ad hp: Máme svobodu šířit informace a mě se líbí ty na http://www.radiohalo.cz :-)
14. 05. 2007 | 13:23

Modrá šance napsal(a):

Pěkný den pane poslanče,

Reaguji na Vaše vystoupení v Nědělní partii. Co je pane Zaorálku na tom, že si ODS prostřednictvím Dalíka koupila M+P? Co je p.Zaorálku na tom, že M+P vygumovali několik desítek tisíc hlasů voličů ČSSD (myšleno v přepočtu na jednoho poslance)? Vy jste v uplynulých deseti letech ukázali - a v tomto lze souhlasit s Markem Dalíkem - že jste kriminální strana, a proto bylo koupení M+P humálním krokem, který měl zabránit další totalirizaci a devastaci naší země pod vládou ČSSD. M+P se zachovali v rámci daného kontextu státotvorně, za což jim děkuji. Vždyť ČSSD p.Zaorálku porušuje Listinu základních práv a svobod, pokud vezmeme v potaz, jakým nehorázným způsobem jste se postavili - a to bylo už v roce 2000! - k smluvním závazkům k panu Dr.Altnerovi. Jak je v demokracii vůbec možné, že Váš kolega Jičínský obhajuje neplnění smluv, a prohlašuje, že pevný stisk Zemanovy ruky je více než smluvené závazky? Kdyby si tohle dovolil veřejně proklamovat jakýkoliv obyčejný občan, dost možná by skončil v lochu. Vy jste kriminálnící - v tomto měl Marek Dalík pravdu, když to pronesl v dokumentu Cesta k moci. Vy navádíte veřejnost k zločinnému postupu,a to prosím i skrze profesera práva na UK? To Vám je fuk, že budou muset obyčejní občanů znovu zaplatit další miliardy kvůli vašemu podvodnému chování vůči Altnerovi? To vám proboha nestačilo, že jsme museli kvůli vám cálovat tomu magnátovi Lauderovi? PAN KUBICE MĚL PRAVDU, když ve zprávě tvrdil, že díky ČSSD prorůstá organizovaný zločin do vládních struktur (Doležel, Vybíral, Kraus). Nevím, proč bychom Kubicemu nevěřili, pakliže byli na něj ty nejlepší reference za strany nezaujatých lidí. Pane Zaorálku, Váš otec byl možná slušný doktor, ale Vy jste se zaprodal bezkrupulním gaunerům (mafiánským strukturám ČSSD). Vy jste přímým podřízeným pana Kočky, což je nejen podle M.Topolánka pražský mafián, jak řekl v někdejší předvolební Nedělní partii!!!!
14. 05. 2007 | 14:07

Tupelo napsal(a):

pane Zaoralku, mam pro Vas jeden namet, dnes jsem se dozvedel ze:

"Schwarzenberg: Česká republika vybuduje chystaný americký protiraketový systém i přes případný odpor některých členských států Severoatlantické aliance" ( http://www.ceskenoviny.cz/i... )

Nomohla by CSSD vydat nejakou zavaznou deklaraci, ze i po pripadnem vybudovani zakladny v CR se bude CSSD snazit vyvolat referendum a pokud se lide vyslovi proti, ze smlouva s USA bude vypovezena? Zkuste to zvazit a v kladnem pripade oficialne seznamte s touto strategii USA a nase partnery v NATO.
14. 05. 2007 | 14:13

Michals napsal(a):

k předchozí diskuzi:
pokud je pan Zaorálek "eurohujer" pak musíme vládu ODS a jejích satelitů nazvat "amerohujery". Omlouvám se, ale jestli si mám vybrat, tak pro mne je bližší ta Evropa.
K mafiánské ČSSD - ať Kubice, Langer, Pitr, Dalík, a já nevím jak se vlastně všichni v té partičce jmenují přijdou s konkrétním obviněním konkrétních lidí a přestanou s mediální masáží...
14. 05. 2007 | 14:16

michal napsal(a):

... a já zase tu ameriku! Víš, ale nesnažim se urážet a zesměšňovat každého, komu se Amerika nelíbí, jako to dělají eurohujerové s tím, komu se zase nelíbí EU.
14. 05. 2007 | 14:20

Modrý šance napsal(a):

Stojím si za tím, co jsem výše napsal!!!. Vy jste pane Zaorálku skuteně zločinci!! To není nadsázka, to je fakt!! To s mám dát tu práce a vyjmenovat vám ty vaše zločiny??
14. 05. 2007 | 14:41

Jag napsal(a):

Zaorálku,jediná obrana je nenechat se vydírat.Vydírání nikdy nevedlo ke svobodě,ale k otroctví.Co je to za EU,kde se něco smete ze stolu a zase se to po čase vytáhne to,co se smetlo?To je jakože to tehdy byl omyl?Jde jen o to,si udržet výhody a nás nechat na periferii.V Maastrichtu to bylo to samé-na objednávku socani okradli střadatele a dnes nemají prachy,na příkaz EURA se dokončí ožebračení našich občanů-inflace vysoká-platy budou klesat,na objednávku se udělaly kvoty,které se ale odstraní až nikdo nebude konkurovat,na objednávku dostaneme dotace z EU jen pár let,zatímco plátci už budeme "na věčné časy",atd.Je pravda,že naše zemědělství stálo za hovno a je to tam samý blbec komunista,ale nemusíme ho zlikvidovat tím,´že ho zbankrotujeme a předáme rodinným farmám na západě.Máme snad také svoje schopné lidi na založení našich farem.Dost bylo diktáru z EU.Za to u nás paltíme státem renty,které jsou tak vysoké,že státní rozpočet krvácí.Přitom jsou horníci,lampasáci dotované práce,které se nikdy nezaplatí,vzhledem k jejich nemocnosti,sociálním a zdravotním výhodám a problémům,sanace krajiny,různých výhod.Zlikvidovat tyto renty a stát má peněz dost i bez EU,která nám pochopitelně nic zadarmo nedává,jen to,co si tam z daní posíláme.Ba naopak,budeme platit na přemnožené Turky,jejich turecké hospodářství o kterém denně slyšíme v televizi jak "funguje".
14. 05. 2007 | 15:00

Bývalý člen ČSSD napsal(a):

Vážený pane Zaorálku, Evropskou ústavu je jinak vidět očima politika,který před sebou vidí jedno, nebo dvě volební období, a jinak očima občana, zvláště mimopražského, který se cítí zodpovědný i za život svých dětí a vnuků. EU je neohrabaný, neakceschopný a hlavně nedemokratický kolos, ve kterém zalobovaný (podplacený) euroúředník hodí nějakou hrůzu na stůl poslanci evropského parlamentu, který to bez čtení a přemýšlení schválí, a naši demokraticky zvolení poslanci mají jediné právo, a to zabudovat to do národních zákonů, což většinou z vlezdoprdelismu udělají ještě nad rámec nařízení EU, a úředníci, zejména v centrálních úřadech to ještě dopilují tak, aby to umořilo všechny neúředníky.Jistě není náhoda, že euroústava byla schválena pouze parlamenty, tam, kde byla schvalována v referendu, tak neprošla. Proč asi? A proč Vy sám žvaníte o referendu ve všech možných souvislostech, kromě referenda o euroústavě, víte určitě nejlíp sám. Sbohem demokracie. Ať žije samostatné demokratické Kosovo, na tom jsme se také přeci všichni demokraticky shodli, i na bombardování Sarajeva, nebo ne?
14. 05. 2007 | 15:00

Jag napsal(a):

Když teď čtu,jak jsme podepsali slib přijmout EURO,tak mi z toho jen vychází,že přijmout EURO akorát znamenalo,abysme svojí pružnější měnovou politikou nebrali bohatství těm "na západě" a tak jsme se museli upsat.Takže úpis být tak dlouho chudý,dokud oni nám něco nepovolí......to je vskutku hezká EU.
14. 05. 2007 | 15:12

Mleziva napsal(a):

Pane Zaorálku, na EU je potřeba mít nezaujatý postoj a né přijmout za svou každou blbinu, kterou v Bruselu vyplodí nějaký zapšklý eurobyrokrat. Samozřejmě, ono to Vám a Vašim kamarádíčkům z KSČSSD náramně vyhovuje, když se zaplevelí zákony řadou vyjímek, zneprůhlední se legislativa a vymahatelnost práva. Pak se sem tam nějaká miliarda "ztratí" a i kdyby se našla, nedá se nikdo podle té Vaší právní džungle postihnout. Podobně je na tom bohužel většina EU, protože je rovněž socialistická. Všem to ale už začíná lézt krkem, takže se začíná prosazovat pravice, začne se zjednodušovat a revidovat a Vám z toho bude fakt horko...
14. 05. 2007 | 16:00

petit napsal(a):

Nevím, nevím, jestli bychom se měli smiřovat s tím, že pan Zaorálek je evropský patolízal nejvyššího kalibru.Ale kam s ním?
14. 05. 2007 | 16:47

aal napsal(a):

Až neuvěřitelná negramotnost Mlezivů, JAGů, Petitů a dalších blbů, kteří jen umí řvát svoje nesmysly o Bruselu přirovnávajíc ho k Moskvě atd. ČR jako člen EU přece pro všechna pravidla hlasuje spolu s ostatními členy! Jedná-li se o Radu ministrů, tak všichni ministři např. zemědělství, hlasují pro určitá opatření jednomyslně jinak opatření"Bruselu" NEPLATÍ!!! Ví to výše jmenovaní volové???Viz. slavné hlasování o zvýšení daně z piva, pan Tlustý nehlasoval PRO a není žádné zdražení, ale členové EU si dobře pamatují naší zpupnost a neochotu ke kompromisu a tak místo centrály GALILEO v Praze bude jinde!!! Co víte o práci europoslanců ve Strasburku? NIC! Protože pravicové novináře jejich práce nezajímá neboť zde nejsou skandály, ale většinou věcná jednání a snaha o dohodu, což je pro Vás a ODS porážka! Seberte se a běžte s panem Narcisem opět na Blaník, ale nebude Vám to nic platné...Většina občanů této zblblé země má i přesto rozum!!!
14. 05. 2007 | 17:10

Lokutus napsal(a):

Jestli si dobře pamatuji, bylo to NE evropské ústavě vysloveno občany odmítnuvších zemí v referendu. Tak o čem se dál debatuje. NE je NE, i kdyby se Zaorálek s Prodim postavili na hlavu. Požadavek o ratifikaci napříč referendu je flusancem do obličeje všech občanů těchto zemí.
14. 05. 2007 | 17:37

řehoř napsal(a):

hujerové jsou potřební; a mimochodem pokud se někdo zaváže smlouvou, tak by ji měl dodržovat. ČR se cpala do EU a ted kdyžm tam je, tak by skákala z rozjetého vlaku. Pokud se Evropa nesjednotí, převálcuje nás jiná ekonomika i "kultura"
14. 05. 2007 | 17:41

Jana J napsal(a):

Máme na vybranou - buďto do Evropy nebo na Balkán. Já jsem pro Evropu. Ad kritici EU - ne všichni, ale většina - učte se jazyky a sledujte zpravodajství v Evropě i Americe. Zjistíte, že díky našim protievropským médiím a blboučkým nesvobodným novinářům nic nevíte, nemáte relevantní informace a jste snadno manipulovatelní. I Lenin říkal - učte se, učte se, učte se. Nemusíme mu odporovat úplně ve všem.
14. 05. 2007 | 18:13

Jag napsal(a):

aale,meleš cosi o tom,že nikdo nic neví,ale pokud bys měl vysvětlit,proč se něco napřed schválí-pak se to předkládá tak dlouho,až se všichni unaví a tak to schválí,to už vysvětlit nechceš.zrovna jako různé "Maastrichtské" výhody a blokace ve prospěch původních zemí v EU,oproti novým.Co plkáš v EU to skutečně neví,protože nemám čas hledat sliby,které za chvíli stejně neplatí a v realitě jsme ve vleku eurohujera Zaorálka.
14. 05. 2007 | 19:25

Jag napsal(a):

Jano,když jste ve věku,tak tady nenchávejte bludy pro mladé.jak víte,že bychom šli na Balkán?Takovou hloupost byste na svůj věk už plácat neměla.Strašení už tady bylo-fašisti,komunisti,císařpán,a my pořád kupodivu žijeme.Dnes se straší Čínou,jak nás sežere a přitom si za čínské sračky může Evropa s pomocí USA sama.
14. 05. 2007 | 19:28

Jag napsal(a):

Jano ještě mi prosím vysvětlete jediný přínos tureckého bordelu EU.Vynechte prosím těch pár poevropštělých měst.To je jako když budete tvrdit,že jsme na špici v Evropě,protože máme Prahu.No a také vynechte ta přemnožené Turky,když pracovní líné síly máme doma dost a dokonce dotované z daní.Takže jen je zapojit do práce,místo pobíraní dávek.Takže padá i důvod pracovní síly.
14. 05. 2007 | 19:31

Gorash napsal(a):

Je normální, že ČSSD má tendence ignorovat většinový názor lidí. Tam, kde se rozhodovalo v referendu, občané euroústavu odmítli, ale to nevadí - protože pravice tato referenda určitě nekale ovlivnila a bylo to srovnatelné leda tak s únorem '48, že pane Paroubku, že pane Zaorálku...
14. 05. 2007 | 19:43

milan napsal(a):

Pro aal: vážený pane, to o čem mluvíte, se týká pouze velmi malé části pravidel přijímaných unií. Většina opatření je ale ve formě směrnic evropské komise, a tam žádné právo veta státy nemají. A navíc je mi vás docela líto, že si vůbec neumíte uvědomit, kolik celá ta bruselská byrokratická mašinérie stojí.
14. 05. 2007 | 20:21

aka napsal(a):

No kéž by nás z EU někdo vyvedl. Proč? Třeba proto: http://cz.altermedia.info/z...
14. 05. 2007 | 23:04

Mistr Jan Hus napsal(a):

Tak to víme, že ODS EU, právo a pořádek smrdí. Protože by si nemohli dělat co chtějí.
14. 05. 2007 | 23:05

milan napsal(a):

EU a právo a pořádek? Tak to nejde dohromady. Vám nedochází, proč všechno zamlží obrovskou byrokracií, nepřehlednou spoustou nařízení, pravidel, regulací, směrnic? Právě proto, aby mohl být nepořádek a nikdo nic nedokázal rozplézt.
14. 05. 2007 | 23:36

Jana J napsal(a):

Ad Jag - no comment.
15. 05. 2007 | 09:16

Jag napsal(a):

Jestli EU dodalo právo a pořádek o tom silně pochybuji.Také si pamatuji,že SLIB,že Euroústava se nepřijme pokud ji některý stát neschválí,také nezavání právem a pořádkem.Spíš PODVODEM na voliče.
15. 05. 2007 | 10:05

Jag napsal(a):

Me fascinuje EU,jak se nám rozmáchá.Pokud najde ve světě občana,co torchu vypadá jako z EU-viz Turecko,Izrael,už je kandidát na vstup.Docela bych doporučil tučňákům a ledním medvědům,kdyby neměli dotace,tak vstoupit do EU i s ledovými kontinety.Tučňák ten už je nám podobný-chodí po dvou a ten lední medvěd může být jako dotovaný Palestinec.Nic s námi společného nemá,jen je nám ho líto.
15. 05. 2007 | 10:10

Ladislav napsal(a):

Pane poslanče, jsem váš posluchač a Vaše přednášky v televizi nebo články ve vecech vztahu EÚ verc ČR potažmo ODS jsou velmi poučné a souhasím s Vámi.
Pan topolánek ve své funkci je bohužel jeden veliký dobrodruh, velmi dobře ví že nemá silný mandát na cokoli co se EU týče a tak svojí aroganci uplatňuje na bojištích, která jsou pro jeho nafoukanost a hulváckost až příliž veliká.Když prohraje jekékoli jednání v čemkoli na půde EU, nezvítězil, protože to zavinila prředchozí vládá.Má radost, když oznámí při svých vystoupeních, že ODS resp.europoslanci za vládu, zvláště ten jeho osobní tajemník se někde v kuloárech za ČR zmínil o něčem, co vede ČR ven z EU a ubližuje ČR navenek.
Prosím bojujte dál, je zajímavé z venčí, mimo vládní kabinety sledovat, jak jim p.Topolánkovi a p.Klausovi lezete na nervy. Pokračujte, Vaše věcná, pragmatická argumentace směrem k vládě a vztahu vlády a prezidenta republiky k EU je na velmi slušné ČR a myšlení členů vlády přesahující europské úrovni.Přeji hodně štěstí.
15. 05. 2007 | 11:19

Michal napsal(a):

Ladislave, proč Topolánek "nemá mandát na cokoliv co se týče EU" ? Podle vás má snad Zaorálek větší? Z čeho tak usuzujete? Rozhodně nemůžete z výsledků voleb, ty vyhrála ODS s Topolánkem. Takže z čeho? Referendum o vstupu do EU také nic nevypovídá o názorech na ústavu. Mluvíte o nafoukanosti Topolánka, já naopak považuju za nafoukanost váš názor. Ale to je celá EU - např. ta ústava. Dopředu si schválí pravidla přijímání takovýchto dokumentů a když najednou dokument v některých státech neprojde díky vyjádření občanů v referendech, tak se hledají všechny kličky, jak obejít původní dohody o proceduře schvalování a prostě to proti těm lidem v odmítajících státech prosadit. Opravdu demokratické, jen tak dál.
15. 05. 2007 | 14:34

straka napsal(a):

Pane Zaorálku a co je ta vaše slavná EU dnes? Jaksi jsou opět rovnější mezi rovnými. A kupodivu jsou to staré země EU. Pokud nás ODS vyvede z EU tak je to jen dobře.
16. 05. 2007 | 09:39

EURO HUJER napsal(a):

Jsem z této diskuse upřímně zděšen. Věcné nesprávnosti, popírání demokratických principů, to všechno z většiny rádoby pravicových příspěvků jen čiší. Snad nejhorší je nick "Bývalý člen ČSSD". K nesmyslům v jeho příspěvku: Bombardování Sarajeva bylo věcí NATO, provedly ho vojenské síly USA. EU s tím neměla nic do činění. Referendum jako rozhodovací nástroj je vlajkovou lodí programu ČSSD, a to včetně referenda o Euroústavě a například i US vojenské základně na našem území. V parlamentu se přijetí zákona o referendu brání ODS a komunisti, tzn. krajní pravice a krajní levice.
Je zřetelně vidět, jak funguje proamerická mediální masáž. Jediný, komu skutečně vadí EU a její společná silná měna a ekonomická politika je USA, které už poměrně dlouho existují jen díky monopolu dolaru na nákup ropy. Jakmile se začne ropa prodávat za Eura, je s USA konec. O tom je především EU, o ochraně slabých národních ekonomik před dolarovým molochem, zvyklým tyto národní ekonomiky pravidelně dojit. Kdo někdy hrál MONOPOLY, ví jasně o čem je řeč. A teď se, falešní pravičáčci, můžete třeba vzteknout.
16. 05. 2007 | 12:58

Jag napsal(a):

Zatím nás hlavně dojí Maastrichtská smlouva,Palestinci,asociálové,imigranti,lempli a posléze i Turecko,Rumunsko a ostatní,kteří lezou do EU na které jako čistí plátci budeme už brzy taky přispívat.
16. 05. 2007 | 13:43

Václav napsal(a):

EU je politický konstrukt třetího stupně, který je nedemokratický a prožívá proto logicky krizi legitimity. Legitimní základní dokument - ústava musí být navržena a schválena referendem občany. To platí i pro ČR. Jinak si politici napíší ústavu, která bude vyhovovat jim - to jest další a další výsady, zvyšování platů a různé další požitky.
16. 05. 2007 | 16:45

Anna napsal(a):

Milý Jagu
váš příměr s tučňáky a ledními medvědy mne rozesmál. Dobrý, to je podle mého gusta.Dovolte, abych vás podrbala za uchem.

Pokud ale budu upřímná, tak bych radši kamarádila s tučńákem, než s autorem tohoto blogu.
17. 05. 2007 | 14:02

us napsal(a):

Milý pane Euro Hujere,

je nasnadě, že jste skutečně Hujer s velkým H, protože to co píšete nemůže z normálního člověka ani vypadnout....viz. bombardování Sarajeva vojenskou silou USA, US vojenská základna na našem území...proboha člověče Vy jste "výplod" koho?
To jste ještě nestačil vstřebat, že USA Evropu, jako takovou vůbec nepotřebujou...Evropa se svojí EU je těm Amíkům jenom pro smích a ten evropskej bordel jim ekonomicky vyhovuje. A je pořád lepší americkej radar na zahradě než Němec nebo Rusák za plotem.
17. 05. 2007 | 15:56

online napsal(a):

autor společně s předsedou jejich strany vyváděl Českou Republiku směrem na Balkán.
Je to divný človíček, tenhle autor blogu. Brrrr.....
18. 05. 2007 | 14:11

certis napsal(a):

Je jasné, že zloděj a tunelář, gauner a podnikavec nemá naprosto žádný zájem, aby na něho koukal někdo z Bruselu. On si přece poradí sám. A ODS, která využívá zhruba 30ti% hladovejch lidí po majetku a jsou schopni pro pětník udělat cokoli, nemůže potřebovat dohled a aby jí někdo ukazoval cestu. Tu cestu zná. Vzhůru do jihovíchodní Asie nebo Latinské Ameriky!
18. 05. 2007 | 14:56

Aha napsal(a):

PROBOHA, pane Zaorálku!

A vy se divíte?

S Alexandrem Vondrou, Tomášem Pojarem a Jiřím Šedivým???
18. 05. 2007 | 20:03

Aha napsal(a):

us napsal(a):

USA právě Evropu silně potřebují, ale Evropa se nechová tak, jak by si neokonzervativní mafie v USA přála!

Takováto Evropa - samostatná a suverénní - jim naopak velmi silně překáží a ohrožuje je!

Proto ty snahy demontovat struktury EU i NATO! :o(
18. 05. 2007 | 20:06

Aha napsal(a):

Navíc:

Evropu USA potřebují k tomu, aby jim Evropa a NATO kryly záda i za cenu vlastního zničení...

Mnozí evropští politici (patrně ti, kterým nebyla přislíbena evakuace v klíčovém okamžiku) si toto riziko uvědomují a snaží se podnikat kroky, jak se drtivému tlaku USA bránit.

USA sice disponují drtivou vojenskou silou, ale ekonomicky silně již zaostávají za EU. I to je pro USA důvodem, proč EU rozbít, třeba i silou.
18. 05. 2007 | 20:09

Aha napsal(a):

EURO HUJER napsal(a):

SARAJEVO NEBOMBARDOVALO NATO!!!

Toto je totiž velmi obecný a vžitý omyl!

NATO z titulu charakteru své existence (tedy smluv, jež jej charakterizují) nesmí (!!!) vyvíjet jakoukoliv útočnou aktivitu, pokud není přímo obranou některého státu NATO - to znamená, že NATO se nemůže ani propůjčit americké obranné doktríně preventivních válek PNAC (Project for New American Century)!

I to je důvod, proč NATO tak velmi překáží neokonzervativní vládě USA, ale i mnohým generálům Pentagonu.

Že ani v Pentagonu není tento postoj jednotný ilustruje například i dopis některých zástupců generality Pentagonu presidentu Bushovi, v němž jej upozorňují, že v případě útoku na Írán budou resignovat.

--------------------

Proto vláda USA zpravidla pro své agresivní a útočné kampaně využívá fenoménu "koaličních vojsk", pro něž sice získává ve většině případů účast armád NATO (např. v případě Sarajeva Bundeswehru, v případě Afgánistánu Velké Británie či Španělska, v případě Iráku pak široké koalice států celého Světa, v níž nechyběly vedle Velké Británie ani např. vojenské složky Japonska, Jižní Koreje, Číny či Filipín), ale striktně mimo bruselské velení NATO!

I pro všechny tyto komplikace je současné vládě USA NATO naobtíž... :o(
18. 05. 2007 | 20:19

Pepa napsal(a):

pane Zaorálku, mam za to, ze p. Sakrozy je naopak priznivcem tenkeho dokumentu definujiciho pouze zakladni teze, nikoliv obsahleho paskvilu, ve kterem se ani prase (a vy vite koho mam na mysli) nevyzna...
18. 05. 2007 | 20:26

Pepa napsal(a):

Jinak kdyby to nekdo nahodou jeste nevedel, jednim z duvodu utoku na rezim S.Milosevice byla predevsim nevule k privatizaci jugosl. statnich firem ;)
18. 05. 2007 | 20:30

Aha napsal(a):

Ladislav:

Klíčovými osobami tohoto potenciálního fiaska (a to i ve vztahu k NATO) jsou Alexandr Vondra a Tomáš Pojar!

Potažmo pak velcí přátelé Alexandra Vondry: Bruce Jackson (president Boeing - Lockheed Martin, spolutvůrce "Dopisů osmi", v nichž s Alexandrem Vondrou žádali oficiálně/neoficiální cestou Vládu USA a Kongres o neprodlené započetí bombardování Srbska a Iráku, ale také velký kritik EU a NATO), Ronald D. Asmus (president German Marshall Fund a také velký kritik neagresivní politiky NATO), či Julie Finlay (aktivní spolupracovnice Alexandra Vondry ve strukturách National Endowment for Democracy, Open Society Fund George Sorose, potažmo pak americké žhavé želízko v OBSE)...

Je vůbec pikantní, jak se může zaměstnanec lobbystické společnosti pracující pro zájmy amerických zbrojařských korporací, jako Exxon mobil, Halluburton čo Boeing - Lockheed Martin: Dutko Group, stát ministrem úřadu, jenž má dbát o dobré vztahy a kooperaci s EU, jež je jeho chlebodárcům přímo naobtíž! :o/

Měli bychom se nad tou skutečností zamyslet nejen jako občané, ale i jako voliči a případně političtí oponenti!
18. 05. 2007 | 20:30

Aha napsal(a):

Pepa:

Záminkou pak inscenované potlačování odbojových skupin UCK, v nichž (jak se prokázalo později v Makedonii a Gruzii) se angažovali na klíčových pozicích stále aktivní (!!!) teroristé al Kaidá, podporovaní washingtonským režimem!

nejen my, ale EU a NATO, jsme nyní obětmi velmi intenzivní kampaně psy-ops!
18. 05. 2007 | 20:33

Aha napsal(a):

IMHO:

Velmi doporučuji film Ryana Thurstona "Who Killed John O´Neil"

John O´Neil byl bývalým agentem FBI velmi úspěšně pronásledujícím Usámu Bin Ládina, který byl po svém paradoxním odvolání z FBI a následném angažmá v bezpečnostní agentuře Kroll Asociates kam nastoupil do prostor WTC7 právě 10. 9. 2001, aby v této budově nalezl o den později smrt...

---------------------------

Homepage Who killed John O'Neil? ( i se zdrojem DVD Mpeg-2, iTunes a dokonce i českými titulky):
http://www.deadartmedia.com...

DVD Mpeg-2:
Video: http://www.archive.org/down...
Audio: http://ia300134.us.archive....
Nebo ze zdroje GoogleVideo:
http://video.google.com/vid...

Czech subtitles (další zdroje):
http://sweb.cz/xmarinx/WKJO...
http://www.itsystem.cz/pate...
(titulky sedí i na obě videa - MP4 i DivX - zdrojované z GoogleVideo, na jejichž zdroje můžete užít VideoDownLoaderu:
http://javimoya.com/blog/yo... )
18. 05. 2007 | 20:43

Aha napsal(a):

Potažmo lze se mnou domluvit proti e-mailu schůzku a dodám video i na DVD.

Video je volně šiřitelné - což se dovíte i na jeho stránkách...
18. 05. 2007 | 20:46

skeptický napsal(a):

Bohužel vztahy nových členských států se svými silnými protějšky ve staré unii jsou plánovány jako feudální.Na nás zbyl ten kmán.Není proto divu,že jim ústava vyhovuje.Bohužel tato země má historii lidí,kteří zaprodávají tuhle zemi cizákům už po staletí.Co si neuhájíme dnes,už nikdy nedostaneme.Co je psáno,je dáno,na věčné časy.
Celá unie je stejně plánována jako jeden velký gulag pod vládou světových bank,teď se jedná jen o co nejlepší pozice,kdo v tomhle koncentráku bude dělat kápa.To euro je taky báječný vynález jak banky mohou dostat na kolena celý kontinent bez válek.Briti dobře vědí,proč se do něj nehrnou.
18. 05. 2007 | 22:14

Aha napsal(a):

skeptický:

Blbé je, že to nejen tak vypadá, ale ono se to hlavně právě děje.

Prostě tak.
18. 05. 2007 | 23:21

Aha napsal(a):

Začínají mi mizet přátelé, podobně, jako v USA...
18. 05. 2007 | 23:22

No... napsal(a):

KDYBY PÁMBU DAL A BYLA TO PRAVDA ! Jinak tady chybí akorít zpráva o pádu vrtulníku cestou z Ostravy, kdy jsou všichni v pořádku, kromě vyoraného blba...
19. 05. 2007 | 07:01

Jag napsal(a):

Kdyby EURO mělo tak spásný smysl,tak Němci a Rakušáci ho velebí,Angláni.Skandinávci a Švýcaři ho přijmou......ale ono to tak není.A navíc u nás jde skutečně jen o to,abysme EUREM udělali západním firmám lepší přístup na náš trh a pro obchod.Pro naše občany to v podstatě je jen o zdražení a tvrdit,že přece to tak nebude je úplně lehké doložit.Když uvolníte bariéry obchodu,společně se zbožím nám sem dovezou a importují západní firmy i ceny.Od roku 90 snad o tom nikdo nemůže pochybovat.Stačí se podívat na tehdejší podmínky života a dnes.Pan Zaorálek nás pak jistě poučí,že svoboda něco stojí,ale máme zde právo a pořádek.Akorát že on si bude užívat EURA,akorát ostatní jen drahoty a terorismu.
19. 05. 2007 | 08:01

Budouci vrah Zaoralka-dej si pozor 20.6. napsal(a):

" Pokud chce někdo ovšem tento proces brzdit a blokovat, ať jde jednoduše stranou a nepřekáží těm, kteří chtějí jít kupředu." - To je slovo! Kdo nejde s nami, jde proti nam. Zaoralku, ty bolsevicka PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICO!!!!
19. 05. 2007 | 12:13

Michal Majzner napsal(a):

Pokud má většina zemí nařizovat menšině, co bude dělat, není to dobré. Mnohem lepším řešením je přirozené přidružování k základní skupině jako to vidíme u schengenu a u eura. Jen když je země připravena a skutečně se chce připojit, je smysluplné přistoupit. V EU by mělo být závazné jen řídit se společnou politikou v oblasti vnitřního trhu, bezpečnosti etc.
Zkuste se na to nedívat ideologicky, ale selským rozumem.
Nucená spolupráce nikdy nevedla a určitě nevede ke spokojenosti. Přistoupili jsme do EU, ne do nuceného přijímání projektů, na které ani nejsme připraveni.
19. 05. 2007 | 14:01

huhu napsal(a):

jo Brusel to je všech vyžírků ráj...pozdravujte "přítele" Špidlu
19. 05. 2007 | 18:51

Pepik Vesely napsal(a):

Kdyby bylo Euro v cesku, tak jsi cesi nemuzou tolik nakradat,proto chteji drzet tu korunu
19. 05. 2007 | 22:16

Aha napsal(a):

Vzhledem k tomu, že Euro posílilo oproti Dolaru z nějakých 1,3 E/D na 1,3 D/E a Libra devalvovala od konce 90. let prakticky o třetinu své hodnoty, pak si nejsem jist, nakolik jsou Britové šťastní, že nezavedli Euro.

Navíc: Válka proti Iráku a Íránu je zjevně (a logicky) jen velmi špatně skrývanou válkou proti EU!

V roce 2000 Euro zahýbalo z Dolarem natolik brutálně, že hospodářský růst USA se propadl na slabých 0,5% HDP!

Ani rozehrání 2 válek, vybombardování Sarajeva, obkličování Ruska, destabilizace NATO a EU a dokonalá ekonomická a vojenská blokáda Íránu nedostaly hodnotu Dolaru na původní úroveň alespoň co do křížového kurzu a Eurem.

IMHO: Dokud USA neporazí Evropu - nepodaří se jim EU rozmontovat na situaci před vznikem Unie, bude jejich ekonomika opět (a nadále) prudce klesat.

Potíže s ČR už zahýbaly s burzami natolik, že poslední uzavřené čtvrtletí bylo pro růst US ekonomiky na úrovni 1,3% HDP...

USA potřebují Evropu ovládat - těžce - jinak si prdel nezachrání...

Iraq and the hidden euro-dollar wars
F. William Engdahl, Investigating Imperialism

http://uruknet.info/?s1=2&p...
http://bilderberg.org/2005....
20. 05. 2007 | 00:10

palo napsal(a):

ANO pokud se socialisticka EU nebude reformovat tak je lepsi aby zeme kde nechteji nesmyslnou byrokratickou regulujici prerozdelujici EU aby z EU vystoupili !!! !!! !!!

vite soudruhu Zaoralku
Když je soudruh Zaorálek "pro nebo" proti…
http://www.fragmenty.cz/zzZ...
20. 05. 2007 | 17:18

Zdenek napsal(a):

Dobry den, jsem rad, ze alespon nekdo v CR chape vyznam a potencial EU. Delsi dobu nejsem v CR a vybec nechapu, jak muzou lidi volit ODS, ktera jen poskozuje CR zevnitr i zvenci. Je to ostuda.
21. 05. 2007 | 04:24

Jag napsal(a):

Zdenku,když nejsi dlouhou dobu v ČR,tak tady nepiš rady,co tady máme dělat......takových co to pak tady posrali,už od revoluce bylo.....
21. 05. 2007 | 08:21

yony napsal(a):

pro:Palo
Tak proč ODS nezačne reformovat, ať je EU (DEJME TOMU) pravicová ??? Nikdo by v ní nechtěl být !!! Ale pokud jsme členy, měli bychom makat a ne utíkat, když zjistíme, že cesta do evropy je dřina, nikoliv "šokový balíček a je to..." Navíc - rozhodli lidé, takže proč polemika o tom, jestli je dobré, zda v Evropě jsme nebo ne. tam se má ODS dívat před sebe a makat, ne utíkat, protože to lidé rozhodli. To ale ods nic neříká . Ta má zjevně jiné priority.
21. 05. 2007 | 11:39

Aha napsal(a):

Jag:

Pokud je Zdeněk občanem ČR, pak má právo do běžícího procesu zasahovat stejně, jako kterýkoliv jiný občan!

Demokracie je právo pro každého občana ČR, nejen pro toho, kterého vyberete vy...
21. 05. 2007 | 11:58

Aha napsal(a):

Kdybychom se měli v otázce relevantního postoje a názoru spoléhat znovu na komunisty a fašisty, jako jste vy, Jagu, pak bychom se ocitli možná ještě před Mnichovem 1938...

Ačkoliv mám neodbytný pocit, že lidé vašeho typu, by nás tprávě tam rádi viděli. Ale to už bychom nebyli "protektorát", ale součást 3. říše - z vlastní "svobodné" vůle.
21. 05. 2007 | 12:01

Jag napsal(a):

Aha,takže každý kdo tu nežije o občanech nic neví,má rozhodovat,co se tady bude dít,pěstovat a koho volit......no tak to to daleko nedotáhnem.....
21. 05. 2007 | 12:24

Jag napsal(a):

Ahalone,tak to tys nám sem po sametové revoluci dovezl to zlodějské dobro.....a já si pořád říkal,kdo za tím stojí....napřed jsem myslel,že komunisti a jejich posty.
21. 05. 2007 | 12:32

zlinm@n napsal(a):

Jagu, ty jsi normální fašista říznutý bolšánem... kádrovat lidi na horší a lepší, to už by ti šlo... ještě zavést plynové komory na socany, že ano... takovou vládu pravice bohužel většina lidí nechce... ano, 70% lidí nevolilo ustrašenou ODS, která se bojí komančů, bojí se reforem, bojí se o předsedu ale i přesto jde tvrdě po korýtkách... zato někdo se silným pravicovým názorem a vizí (Evropský prostor) je pro ně nebezpečný... ukazuje se tak socialismus, který v ODS dříme jako v nevyhaslé sopce...
21. 05. 2007 | 17:35

Zacheus napsal(a):

Pane doktore Zaorálku,
nemyslíte si, že za stále rostoucí negativní postoje české společnosti vůči Evropské unii si Evropská unie může sama? Vždyť to,co předvádí ( omezující kvoty výoby, směrnice, které by rády upravovaly téměř každé lidské chování, pro Evropskou unii nevhodná názvy výrobků, často trapné a kontraproduktivní prosazování tzv. politické korektnosti)by si nedovolila ani RVHP. Pokud jde o ústavu, zářným příkladem integračních snah bylo ustanovení,že je třeba "evropských postojů", v podrobnosech odkazuji na jistě přehledný a krátký text tohoto dokumentu. Divíte se, že jej obyvatelé Francie a Holandska smetli ze stolu? A považujete za demokratické snahy jinou cestou zase tento mrtvý text dát do hry? A nemělo by právo vystoupit zEvropské unie, právo nezúčastnit se všech jejích projektů, být zcela samozřejmou součásti vztahů členských zemí této organizace? Růžových brýlí jsme, vážený pane doktore, již prožili dost - se známými výsledky...
21. 05. 2007 | 18:14

Jo...! napsal(a):

Kdyby pámbu dal. A kdyby dal prémii a spadl vrtulník letící z Ostravy s "vyvoraným"....
21. 05. 2007 | 20:05

Lew napsal(a):

Jéžiš, to je zase blábol! Když někdo nechce socialistickou Deutsches Europa, tak je z něj hned síla temnot...

Zaorálek je opravdový eurofanatik.
21. 05. 2007 | 23:51

Henry napsal(a):

Tak si myslím, že už vím, Zaorálku, proč ty a tvoje strana jste nám vyjednali tak pevnou pozici v EU. Zaorálku, Zaorálku, ty kluku pitomá!
22. 05. 2007 | 08:51

linx napsal(a):

EU je dobrá.Jen cajzli jsou naučení mačkat čepice,poklonkovat jak čínský kuli a potom v hospodě nadávat jací jsou nepochopení géniová.Přitom poserou na co sáhnou.Do EU nepatří,jen škodí.Tak se jich brzy EU zbaví,a zase budou jen závistivě koukat.Nic jiného jim není tak vlastní.
22. 05. 2007 | 09:05

Pel napsal(a):

good bay demokracie!
Pan Dr. Vyorálek je jenom růžově zbarvená 3,14ča!
Snad ten vrtulník doopravdy
někdy spadne, doufám že ne
nademnou. Za komoušů byl následující vtip: Andělíčci
v nebi si chtěli zamr... Nevěděli jak na to, a tak požádali pekelného Lucifera, ať jim pomůže. Pro L. to nebyl žádný problém, vzal pytel plný čur... a nesl jej do nebe. Na
nebeské bráně ho zastavil sv. Petr s otázkou, co má v tom
pytli. L. mu řekl pravdu. Sv.P.
chvíli přemýšlel a pak rozhodl o tom, že obsah tohoto pytle do nebe nesmí. Vzal proto ten pytel a hodil jej na zem. Tam, kam ten pytel spadl vznikla jedna (pro nás sousední země),
a malá část spadla na ostravsko
kde se poté narodil soudruh
Vyorálek. Konec pohádky a vtipu. Pokračování záleží na fantazii vás čtenářů mého příspěvku.
22. 05. 2007 | 15:02

Jag napsal(a):

Zkinme na vola reagovat nebudu,jen ti to napíšu.
22. 05. 2007 | 20:30

Vaco napsal(a):

No, jestli nás ODS dostane z EU před přijetím Eura, dostanou můj hlas dvoje volby po sobě. A to říkám jako přesvědčený levičák. :-)

Ne, proti EU nemám dohormady vůbec nic... vadí mi jen dvě věci. Za prvé Euro, a za druhé to, že propagátoři vstupu do EU to dělali jenom kvůli korýtkům v Bruselu.

A nejsmutnější na tom je, že takové svinstvo, jako je prodání vlastní země výměnou za místo v evropském parlamentu, bych čekal spíš od pravice.

Mně je samozřejmě jasné, že ODS nás chce z EU dostat jenom proto, aby mohla pohodlně rozkrást to, co se tu ještě rozkrást dá... ale tak nějak je mi pořád milejší, když je naše země rozkrádána z Malé strany, než když je rozkrádána z Bruselu. Už proto, že ta Malá strana se dá přinejhorším vzít ztečí, ktežto Brusel lze ztékati těžko.
22. 05. 2007 | 22:10

Karel napsal(a):

Zaorálku, ty magore...je těžké na ty tvoje bláboly - nejprve o radaru, teď o tomhle nějak reagovat. Chápu, že máš celoživotní mindrák ze své malé postavy a trpíš určitým komplexem. Taky chápu že už v Ostravě v TV jsi se velmi rád poslouchal a chceš být pořád viděn, ale zalez už někde konečně do díry a neotravuj lidi svými výplody chorého mozku...
23. 05. 2007 | 09:51

Karel napsal(a):

ty přiblblo nech si ty svoje slinty ale na druhou stranu ukazuješ dobře svou pravou socanskou tvář aspoň víme kdo jsi stejnej hulvat a prase jako paroprase
23. 05. 2007 | 11:15

ZAORÁLKU napsal(a):

Stále jsou tu hrdí lidé, kteří raději pojdou, než by ohnuli hřbet. To Ty, mazaný oportunisto,nedokážeš pochopit.Byli jsme Čechové junáci....bohužel teď zředěni takovou všelijakou náplavou.
23. 05. 2007 | 16:14

milanS napsal(a):

add All: " Viz. slavné hlasování o zvýšení daně z piva, pan Tlustý nehlasoval PRO a není žádné zdražení, ale členové EU si dobře pamatují naší zpupnost a neochotu ke kompromisu a tak místo centrály GALILEO v Praze bude jinde!!!"

Není třeba, projekt Gallieo, podobně jako AirBus krachuje. Jako celá EÚ.
24. 05. 2007 | 13:53

Realista napsal(a):

Pan Zaorálek patří mezi to málo politiků, kteří skutečně v rámci své činnosti něco řeší a zabývají se určitou oblastí, a má na věc svůj názor, se kterým mohu a nemusím souhlasit. Souhlasím s ním, protože jsem Evropan a ne otupělý magor zdemagogizovaný ódéesáckým zahradilovsko-vondrovským plácáním, které chce dovést naši republiku na Balkán.
24. 05. 2007 | 16:00

dědy napsal(a):

za to muzou komplexy lubo! jo,a taky neschopnost a nizky IQ. promin!
24. 05. 2007 | 20:42

teror ussa napsal(a):

ODSS-JE ANTIEVROPSKÁ KOLABORAČNÍ STRANA-ŠÍŘÍCÍ NENÁVIST VŮČI KOMOUŠŮM A LEVICI-VIZ JEJÍ NENÁVISTNÉ VOLEBNÍ SPOTY
už od genocidy Indiánů a teroristických útoků NA VELKOU BRITÁNII-KDY ZNÁRODNILI A UKRADLI MAJETEK VELKÉ BRITÁNIE,UŽ OD DOB UKRADENÍ PŮDY iNDIÁNŮM(mimochodem porušili tím základní piliř kapitalismu o nedotknutelnosti soukromého majetku),je bohužel tento stát státem militaristickým,okupačním a teroristickým,
JEDINÝ ROZDÍL MEZI HITLEREM(FAŠISMEM) A USSA JE ,ŽE HITLER PROHRÁL VÁLKU(a místo židů,masakrují Arabáče)
ZÁKLADNU TERORISTŮ V ČR ODMÍTÁM
24. 05. 2007 | 20:56

Jiří napsal(a):

Spolek grafomanů.
25. 05. 2007 | 15:03

IN napsal(a):

Pane Zaoralku,na vlastni usi jsme slyseli prezidenta Chiraka, jak pred referendem tvrdil, ze pokud 1 clensky stat ustavu neprijme , ta bude MRTVA!Byl si moc jisty,ze Francouzi reknou "oui",jak to dopadlo,vime vsichni.Prosim Vas,dejte pokoj s ustavou a bezte si pustit Chirakovy projevy! Cesko ma zrejme jine duvody, proc ji odmita, ale vysledek je stejny.
25. 05. 2007 | 17:42

IN napsal(a):

A coz p.Zaoralka vystehovat do Turecka ?! Tam si s nim poradi, Cechum ulevi!
25. 05. 2007 | 17:47

Johny napsal(a):

Kdybys ty rádoby inteligente Zaorálku alespoň něco mlhavého tušil o politice, kterou se koneckonců živíš, tak bys také věděl, ža i Margaret Thatcherová nechala zjistit, jak by na tom byla Velká Británie, kdyby z EU vystoupila. A nebylo žádným překvapením, že by na tom byla lépe. Ano, my nejsme (bohužel) v pozici V.B., nemáme většinu zahraničního obchodu s U.S.A., nejsme čistí plátci jako oni, nicméně to vše ještě neznamená, že to není legitimní myšlenka (kdyby to co meleš, byla vůbec pravda, což nakonec ani není!!!). Pouze levice vždy vydávala a vydává jiné myšlenky za kacířství, za výplody chorých mozků atd. Svědčí to pouze o tom, že její vlastní principy stojí na písku a tudíž s jejich pochybnou ideologií není možné seriózně argumentovat. Stačí se rozhlédnout kolem sebe, příroda a vesmír jsou pravicové, vše kolem nás funguje na principu, že to "lepší" přežije (i když to někdy na náš vkus trvá dost dlouho...), podle stejného principu jednoho dne zanikne i levice - jen aby to bylo co nejdříve, aby do té doby napáchala co nejméně škody...
28. 05. 2007 | 08:26

pavel napsal(a):

Vážený pane Zaorálku, my zůstaneme pro jistotu v EU ze strachu před typy jako jste vy a Paroubek. Pokud by chtěl někdo někam vystoupit tak jste to vy z polityky ČR. Věřte ulevilo by se všem!
28. 05. 2007 | 09:27

Terry napsal(a):

"Sotva můžeme spoléhat, že ministr Čunek se svou práci naučí."

Oni se to, pane Zaorálku, museli učit i ministři vlád ČSSD (a s jakým úspěchem, to je otázka), ovšem o jejich "schopnostech" se asi nepochybuje. Např. exministr financí Sobotka tak "kvalitně" vedl finance, že mu OPAKOVANĚ NA KONCÍCH ROKŮ NEZVÝVALO NA VÝPLATY DŮCHODŮ a řešil to "výhodnými" pjčkami od České pošty. Hlavně, že vždycky "zbylo" na platy poslanců, a to i tehdy, kdy si "omylem" platy zvýšili. :-))

Nebo jste tím chtěl naznačit, že když se to vaši exponenti (podle vás) zřejmě naučili, tak ani po volbách se neměli měnit a měli zůstat na svých postech?
28. 05. 2007 | 11:03

qwerty napsal(a):

pro cr by bylo lepsi nebyt v EU,ktera sem vyvazi pouze odpad,nekvalitni zakony a omezujici kvoty.nebyt techto bludu cr by si jiste vydelala vice nez nam milostive da nejaka EU. Doufam,ze za vstup do EU bude jednou nekdo viset.
29. 05. 2007 | 05:21

Rufus T. Firefly napsal(a):

Zaorálkovy texty by mohly být docela zábavné, kdyby tento pán nebyl místopředsedou sněmovny a nerepresentoval tedy ČR.

Dnes mě pobavilo toto: "Naše vláda se např. vůbec nezabývá tím, jak je možné, že např. deset nových členských států Unie pokládá pro sebe tuto smlouvu za výhodnou."

Vtip je v tom, že velké státy tuto smlouvu pokládají za výhodnou, protože pro ně výhodná je - ve smyslu zvýšení jejich rozhodovací síly v novém hlasovacím mechanismu v radě. Pro nás je tento nový mechanismus zřetelně a doložitelně nevýhodný a výrazně snižuje naši rozhodovací sílu.

Opravdu bych od naší vlády očekával zejména úvahy o tom, zda je návrh výhodný pro nás. Není.

Je to asi takhle: 20 lidí má deset koláčů a velcí navrhnou, že dělit se bude tak, že deset velkých dostane po dvou a malí nic. Malým se to nelíbí a argument zní - viz výše.
29. 05. 2007 | 07:11

Lokutus napsal(a):

29. 05. 2007 | 08:46

jan andy napsal(a):

Anonym dokáže vyhrožovat panu Zaorálkovi. No my ho nedáme a s váma si to rozdáme na ferovku. Tupec zůstane tupcem. Ty amíky si vyživuj a hlídej ze svých peněz, nebo když je máš tak rád, tak se za nima odstěhuj, no oni ti nedají ani vízum, takovi jsou to spojenci.
29. 05. 2007 | 14:42

Petr napsal(a):

Pan zaorálek je dobrej čičmunda, který měl možnost ve vládních funkcích a přes parlament řešit to, o čem píše. Nedělal tak a teď si to rozdává s ODS přes internet a přes papír. Je to nečestné a ubohé. Zaorálek si jenom stěžuje a co dělal on coby předseda parlamentu? Co dělala ta jeho oranje strana přebarvených komoušů s ožralou Paroubkem v čele? Nic, jenom hrabala a hrabala. Teď hrabou jiní a je, spíše jeho to štve. Charakteru ubohého a lidské inteligence zbaveného Zaorálka je mě líto.
29. 05. 2007 | 15:20

lerak napsal(a):

No žít v uskupení kde někdo pouze někomu nabízí lepší postavení (jakémsi direktoriátu) a jinému to tak odpírá není mou touhou. To si může přát pouze tlučhuba a marxistaZaorálek. Pozn: znám jeho fanatismus ještě z doby OF.
30. 05. 2007 | 06:41

Black napsal(a):

Pane Zaorálku, pokud nás ODS vyvede z EU, já se rozhodně zlobit nebudu. Celá slavná EU je nádherně nahraditelná systémem bilaterálních dohod a smluv, ale to vy jako socialisté a federalisté prostě nechápete. Jednou totiž přijde doba a ta doba není daleko, kdy se růst HDP ČR zarazí právě díky EU. Jenže v té době vy budete muset už bohužel podstoupit operaci, při které vás budou vyoperovávat ze zadní části těla bruselských úředníků.
30. 05. 2007 | 14:35

Ronald napsal(a):

Jsem rozhodně pro vystoupení z EU.Proto jsem volil ODS a jsem rád,že tato vláda hájí české národní zájmy.
30. 05. 2007 | 20:52

Dave napsal(a):

Sice nejsem pro vystoupeni z EU, ale vadi mi, jakym smerem se EU vydava a jak je stale dost socialisticka a byrokraticka jestli timhle stylem chce EU dohnat USA tak to asi driv prijde doba Ledova.
30. 05. 2007 | 21:40

Emi napsal(a):

Tak, jak naši nepotřební politici byli odsunuti do Bruselu, tak se děje i v jiných zemích. Těžko je pak po těchto trafikantech chtít něco rozumného. Naše země ve středu Evropy je zároveň transitem pro pohyb zboží, což nám může přinést i výhody. Mluvíme-li o našem vstupu do Evropy, pak šlo o 2 kroky. Obchodní zájmy a kšefty k nám dorazily dávno před naším politickým vstupem. Všechny ty obchodní řetězce s lacinějším zbožím, které téměř zlikvidovaly náš vnitřní trh, čekají jako trojský kůň na svoji šanci. Ta přijde se zavedením Eura. Naše závislost na EU a hlavně na BRD je zřejmá. Budeme-li socialisticky tomuto proudu tleskat, bude hůř. A pozor na Němce. Jestliže vám Němec daruje starý kabát, není to proto, že chce, aby jste se zahřál, ale proto, že se ho chce zbavit.
31. 05. 2007 | 00:33

JiriK napsal(a):

Milý pane Zaorálku,
Vaše stanoviska k EU nezmění nic na situaci, kterou před mnoha staletími popsal již Nostradamus. Evropa je fakticky již dnes rozdělena /názorově/ na tři díly.
Popíráním toho faktu sdělíte veřejnosti pouze to, že nevnímáte realitu.
Stejně tak, jako se severní pól rozpustí v moři v čase k tomu určeném, i Vaše ctěné jméno skončí v propadlišti dějin, které tak, jako tak - nevnímáte.
31. 05. 2007 | 09:47

mra napsal(a):

Kdyby byla ODS pro EU,byl by p.Zaorálek proti - dle hlasu svého pána Paroubka. Nejsem euroskeptik,ale pokusy udělat z europarlamentu půdu pro pokračování domácí žabomyší vojny...fuj !
31. 05. 2007 | 11:22

ostravák napsal(a):

Běžte už s tím debilem někam, kdo tady toho popletu pořád zatahuje do nějakých diskuzí ? Vždyť je to trapné.
01. 06. 2007 | 18:29

Kéž by jste měl pravdu! napsal(a):

Kdyby to byla pravda, ó bože, to by se nám ulevilo.....takhle budeme akorát druhořadými otroky prvořadých členských zemí s jejich cenami, ale našimi 20% platy....
01. 06. 2007 | 20:02

Milan napsal(a):

ZA ORÁLKU JDI DO HAJZLU A NEZAPOMEŇ SEBOU VZÍT PAROPRASE S DRÁTHEM. Díky
02. 06. 2007 | 11:40

Jaja napsal(a):

V tom případě, jen dobře!!! EU nebrat!!! Euro už vůbec ne!!! Dávám ODS za pravdu. Nepřináší to nic dobrého, alespoň ve většině případech.
03. 06. 2007 | 18:11

anti fa napsal(a):

nemci byli jsou a budou fasistickymi vrahy!!! mit atomovku bez rozmysleni...bum...
04. 06. 2007 | 13:18

ZMRD CO NESNASI EU napsal(a):

evropska unie nebo jak tomu zmrdi rikaji je jenom jeden velkej trapnej intrik ze strany trapnich materialistickych hovad kteri vubec nevi co je zivot...EU = novodoby komunismus - neboli robotismus!!!
04. 06. 2007 | 13:22

coyote napsal(a):

Nějakému AALovi: Machruješ tady a navížíš se do údajné negramotnosti JAGa, Mlezivy a už nevém jak se jmenoval ten poslední. Otloukáš jim o hlavu jak jsou údajně hloupí, že neví, že se vše v EU musí hlasovat jednomyslně... a tos ty trumbero doteďka neslyšel že právě tohle chtějí "velmoci" pomocí nové EURO-ústavy ZRUŠIT!?!?! Tos nepochopil ty kaštane, že právě tahle ústava by nás definitivně uvrhla do totální poroby s ohledem na váhu země při vetšinovém hlasování? Vytřeli by si s námi pak zadek! A to je co vytýkám těm EURO-HUjerům z ČSSD jako je právě bambus Zavorálek. A ty seš taky zralej na léčení...
04. 06. 2007 | 14:13

PetrM napsal(a):

Ac jsem spise pravicovy volic, tak s panem Zaoralkem plne souhlasim. ODS se v otazkach EU doupousti nejen politickeho diletantismu, ale navic nas poskozuje do budoucna. Je to infantilni politika patrici nekam do 19. stoleti a nase pozice v EU a cela je tim ohrozovana...
04. 06. 2007 | 18:16

nesnasim bolsevicke svine napsal(a):

zaoralku ty kokote, nedavno sem te videl v ostrave a hned sem mel po nalade, kdybych ti mohl slapnout do bolsevickeho usmevu a nejit do vezeni wow ..
06. 06. 2007 | 17:34

luckhap napsal(a):

Zaorálku, to co Vy předvádíte, to je sprostota. Nevěcné žvanění k zalíbení se svímu pánovi. A to je nízké, nesebevědomé plácání. Vy jste ztratil schopnost věcné kritiky. Jen hledáte vhodné zesměšňující narážky, tak jak Vás to učí Váš pan šéf. Skutečný politik, státník dokáže zničit protivníka argumenty. Vy předvádíte podrazáckou špinavou kritiku. To není fér. Je to ubohé!!!
06. 06. 2007 | 20:02

slayer napsal(a):

Zaoralku, vy mate nejakou obscesi EU? Jste schopen napsat o necem jinem? Kdyz uz jsme ale u toho, k cemu, krome moznosti somrovat penize nam ta EU vlastne je?
07. 06. 2007 | 00:52

MS napsal(a):

Je škoda, že některé komentáře a připomínky se "najednou " ztratily. To dělá někdo dodatečnou cenzuru?? Šlo o texty s reálnými podklady a názory, ne ty všeobecné bláboly, které píší asi zfetovaní jedinci, mající problémy s morálkou a češtinou.
07. 06. 2007 | 07:52

PetrK napsal(a):

Pan Zaorálek je hlásnou troubou Jiřího Paroubka a jeho kumpánů.
07. 06. 2007 | 12:15

Pe napsal(a):

to MS: naschvál, jestli můj
příspěvek zmizí! Je 7.6.07 - 12,19 hodin !!!!!!!
07. 06. 2007 | 12:19

Emil napsal(a):

Ad PetrK.
To je klasika zaslepených odpůrců J.P.

Kdopak je asi PetřeK hlásnou troubou
Václava Klause a jeho kumpánů ???
07. 06. 2007 | 22:05

K4my napsal(a):

Na druhou stranu, kdyz se kazdeho odpurce JP zeptam co je na nem tak spatneho? Co udelal spatne? Nikdo nepipne jedinej rozumnej argument, protoze ani nema co mu vytknout... jen hlasky typu me se nelibi! Projevuje se tak inteligence naroda, protoze to zvire co je tady ted nas sveze do pekla!!! PRYC S NIM!!! PRYC S ODS.
08. 06. 2007 | 06:52

K4my napsal(a):

se dalo cekat.... Klause to zacalo, a to sem ho jako presidenta celkem toleroval, ale pocatkem volebniho obdobi se zacal chovat jak piiiiip a chova se ted jeste hur, mele ve svetovem meritku hovadiny.... njn ono preci jen kdyz tu byla CSSD tak ho celkem krotila, njn ODS s ODSakem se sesli... jeden zmetek s druhym, tak to tak potom vypada!!! Ze vam neni hamba! ani jednomu nedavam zivotnost dele nez do pristich voleb to uz je ted proste jasne
08. 06. 2007 | 06:54

K4my napsal(a):

a doufejme ze odpurci a rozumna opozice bude delat vse proto aby ODS napachala jen minimalni skody!!!!
08. 06. 2007 | 06:55

Miles napsal(a):

ODS ma pravdu pane Zaoralku. Jestli EU chce prerozdelit uprchliky a poslat nam jejich cast, uprchliky,kteri se jim nehodi,kriminalni zivly z blizkeho vychodu a z Afriky,jestli EU chce prizvat do Evropy turky a ukrajince,pak je rozhodne lepsi z tohoto spolecenstvi vystoupit drive,nez se nechat uplne znicit.Dekujeme panu presidentovi a ODS za kriticky postoj k EU.
10. 06. 2007 | 04:28

Jirka napsal(a):

No a k čemu nám ta slavná EU je ?? Jsme pro ně akorát zdrojem levné pracovní síly, platy v EU doženeme za 30 let, kdy už stejně žádná EU nebude, zvedly se daně, udělali z nás akorát evropskou křižovatku, dýcháme tu rakovinu a pár bezenných nul dostalo práci v úřadech napojených na EU struktury..více smradu, větší daně, více úředníků - ničeho jiného jsme si nevšiml, prostě lidi, jako vy zaorálku, kteří by se v pravém kapitalismu nedokázali uživit, prostě tu socialistickou EU potřebují, nic neumíte, jen brát plat z našich daní, a poku tvrdíte, že ne, tak odkud jsou peníze na plat váš nebo soudruha paroubka?? Ať si EU nechá svoje araby, úředníky a jiné vám podobné existence, ještě tak aby si vzala komunisty a sobotky a sem ať přijdou USA a bude tu krásně, rusáci ani němci ani neceknou...
10. 06. 2007 | 15:03

Dan napsal(a):

je mi 24 a studuji vysokou skolu ekonomickou, a jak tak pozoruji nazory a chování politiků, kteří přecházejí po volbách do opozice chce se mi zvracet a udělám vše pro to abych žil a zemřel mezi mentálně zdravými a kultivovanmi lidmi někde daleko od čssd ksčm apod.

Např. přípěvek Jirky absolutně nechápu, jak si jako myslí že se bez pořádného několikaletého plánu skutečných reforem a soudržnosti 80% politické scény může neco změnit?

ani za 20 let tu nebude stejna životní úrověn jako je ted lidi např.ve francii nebo v norsku, protože sme češi...

Zaorálek je inteligentní člověk, ale umí jen intrikovat a napadat místo aby spolupracoval s ods a přišel s nějakým řešním které se netýká jen jeho koryta a jeho zájmů... (jako to tu dělají všichni)
10. 06. 2007 | 23:55

Uff napsal(a):

To víte Bém leze na Everest v Nepálu za své a soudruh Zaorálek do pr..le Na Ohradě za statní.
11. 06. 2007 | 10:56

Jag napsal(a):

Pane Zaorálku,víte jak se socan v Evropě snaží vytunelovat svoji republiku?Nejprve oblbuje stádo tím,že EURO přinese stabilitu a ceny jako za komunismu.Pak si dojedná nějaké datum,nesmí příliš konkrétně kvůli ostatním spekulantům-mohlo by se napakovat příliš velké kvantum zlodějů a pak si v bance domluví se svým bankéřem různé měnové opce,na kterých při směně vydělá miliardy,stádo ví hovno-myslí na blaho.Politik mezitím obere legálně celý národ-sebere jim na směně penzijní pojistky,životní pojistky,devalvuje pojistky domů a zvýší dluhy domácností.Pak to vysvětlí tím,že je to oběť svobodě a demokracii a jak to dopadne?Bankéř s politikem vydělají na měnových opcích miliardy-oficiálně nikdo nekrade,policie tedy nic nemusí šetřit-tunelování jako v 90letech to není-nikdo z kont nic neukradl.jen je měnově vytuneluje,ale to je přece normální spekulace.Že přitom okrade politik evropský celý náš národ,jeho poslední zbytky snahy občanů se obejít na stáří bez státu ho nezajímá,protože jen stádo závislé na státu má pro vás smysl.....ne pane Zaorálku?Oškubat a pak ovládat.Nakonec se zase po čase objeví EUROvé ceny,ale to už je přece spojené s něčím jiným,že?S EURem to nemá co dělat,neboť ty ceny se přece nezvednou hned druhý den.A stádo to odkejvá,nažere se sraček a pak odejde dělat na další republikový tunel.EU už není to co bývala.Stává se podivným konglomerátem neschopných polokomunistů jako vy,kteří jen čekají,až budou rozdělovat ty násobné miliardy na daních a bude se lépe a více krást.Dole ve státech decentralizujete,abyste nahoře v EU měli více peněz na centralizaci moci a peněz.Vyhrožujete nám Čínou,která se v případě demokracie určitě rozpadne jako Sovětský svaz.Tedy kvůli Číně a Indie je to samé,se Evropa určitě sjednocovat nemusí.Stačilo počkat.USA zatím tyto prvka rozpadu necítí,ale stačí,aby tam také dorazil fenomén ekonomických potíží většího rázu a uvidíte,jak se regiony a státy začnou hádat.Možná to pro svět bude lepší,moc se rozdělí na malé celky a přestanou hrozit světové války a ubyde nenávisti.Zase nebude nikdo migrovat,ale bude se makat.
12. 06. 2007 | 07:29

Rokoska napsal(a):

Člověče "Politiku" Zaorálku! Nevěděl jsem, že jste za vlády KSČ vystudoval tu jejich rudou vysokou školu politickou, nicméně po tomto zjištění mi zapadl poslední kamínek do mozaiky o vás a vašem charakteru. Dlouho jsem si při vašich veřejných vystoupeních lámal hlavu, odkud na první pohled výřečný levicový politik bere do úst takové neuvěřitelné pseudo-rudo-sociální nesmysly. Onen "Ústav" Marxismu Leninismu (školou bych se to ani neodvážil nazvat!) vám evidentně vnořil do mysli scestné myšlenky, které ještě dnes přímo determinují váš současný postoj k okolnímu světu. Vaše ego přerostlo vašeho ducha, což je přesně v korelaci s vaším realtivně vysokým postavením ve straně "také-politika" Paroubka. Vysoký post zde - zvenčí viděno - znamená příležitost pro typologicky stejně narušené jedince. Pevně doufám, že jednoho dne zavane svěží vítr do vašich myslí a alespoň na podzim svého života prohlédnete. Pokud se tak stane (pravděpodobnost je sice velmi nízká, ale přesto tu je), uvidíte možná svět takový, jaký je. A ten není ani moc doleva, ani moc doprava, je prostě rozumně vybalancovaný, a i když si myslíte, že jej svými "pravdami" dokážete usměrnit, mýlíte se. A to velmi...
12. 06. 2007 | 15:51

MT napsal(a):

Vážený pane Zaorálku, děsím se, že byste snad někdy mohl být ministrem zahraničních věcí. Nevím, ale proč. Buď je to proto, že nemáte ani elemntární představu o našich národních zájmech nebo proto, že jste placený tajnou službou jedné nejmenované země, se kterou sousedíme na západě. Obojí je, ale naprosto úděsná představa. Bohužel jedno z toho je pravda. Váš rektální alpinismus směrem k EU musí vidět snad každý soudný člověk. Stydím se za to, že jste byl zvolen v mém volebním obvodě.
12. 06. 2007 | 16:49

zdji napsal(a):

Česká republika se pod vládou ODS držené dvěma přeběhlíky s nejasnou motivací stala trojským koněm USA v likvidaci EU i NATO.Kdo to nechápe má smůlu ale tak to je a nic s tím neuděláme ...
14. 06. 2007 | 23:43

Jag napsal(a):

Likvidace NATO?To je ale blábol dne.
15. 06. 2007 | 09:08

Wahala napsal(a):

Pane Zaorálku. Prostě Vám nevěřím. Váš spisek je velmi účelový, tak mluvte za sebe. Vy tam chcete, jiní nechtějí. Že by Vám vadila demokracie? Socialistickou a německou Evropu nechci a ani nepotřebuji. Vy možná ano.Aspoň pro ty prebendy, že. Vy a Čssd zaprodáváte republiku, jak to činili soudruzi v minulém století. Říká Vám něco slova hrdost, národní zájem, historická zkušenost,vzájemná výhodnost,logika nutnosti a nenutnosti? Na socialismus se dá svést skoro vše , od hospodaření ,až po perzekuce. Ono je asi bližší plné bříško,plná šrajtoflička a teplé místečko kdesi v Paďousích, že. A já jsem rád, že se konečně nědo našel a hrdě se postavil nesmyslům. Spolupráce - dobrá.Ale poroučet, vyhrožovat, dávat ultimáta, vymýšlet hovadiny? Asi jako národ nejsme blbí. Stejně jako Britové, Poláci,Nizozemci. Nejsou to náhodou národy, které mají zkušenost s předky Merkelové ? A co se musí? Jen umřít, ostatní záleží na člověku.
Kéž by se našla strana , která si dá do programu vystoupení z EU. Bohužel, ani ta ODS to není.
16. 06. 2007 | 19:48

Ašek napsal(a):

Když čtu úvahy Zaoralka tak se začinam červenat studem že jsem přislušnikem stejného naroda.Tenhle pan patří do vězení za zradu,nebo za Ural.
17. 06. 2007 | 13:37

Milan napsal(a):

Zaorák má většinou pravdu, ale zajímavé jsou taky reakce natvrdlých členů modré sekty, kteří neumí věcně argumentovat, ale nadávky a vyhrožování jim jde.
Ano za takové burany a jedničky se můžeme stydět.
17. 06. 2007 | 21:02

vyorálek napsal(a):

Ty blbečku se zato tváříš, jako kdyby tvá jediná potrava bylo to, co najdeš v brusselských pr.elích.
18. 06. 2007 | 17:40

Ašek napsal(a):

Zaoralek je Putinuv kašparek.
20. 06. 2007 | 09:44

Jan H. napsal(a):

P. Zaoralku, kdo ignoruje narodni zajmy CR, ztratil moralni pravo ji reprezentovat. Obavam se, ze prave to se vam stalo. Ale to pro mne neni zadna novinka. O vasich postojich k zajmum CR jsem ztratil iluze uz pred 15 lety...
22. 06. 2007 | 22:45

Jan H. napsal(a):

Je priznacne, ze p. Zaoralek v zivotopise "pozapomnel" uvest svuj zajem o komunistickou ideologii projeveny tim,, ze vystudoval Marxismus-Leninsmus, jakoz i svoji praxi na vojne a ideove pusobeni v kulture a mediich.
22. 06. 2007 | 22:49

Vyorálek napsal(a):

Zaorálek to zase vyoral. Jeho slova vytisknout a rozdat v Bruselu. Hutná analýza vysoko postaveného politika bude mít svoji váhu. Děkujeme, mistře!
24. 06. 2007 | 16:36

Libor napsal(a):

Vážený pane Zaorálku,
měl jsem možnost více než dvacet let nahlížet z poměrně významného pracovního místa, které jsem zastával u jedné obří švýcarské firmy, do kuchyně "úspěšného podnikatele", tedy do míst, kde se rozhoduje, co se bude vařit, za jakých okolností a taky z čeho. Když si teď občas přečtu některý z Vašich projevů, nevím, zdali názory, které propagujete, jsou výhradně projevem Vašeho filosofického vzdělání, nebo Vaší neznalosti, a nebo snad ještě hůře, Vaší hlouposti.
Život dnešní Evropy je bohužel tvrdou realitou a možná, že by bylo dobré se z toho Vašeho filosofického nadhledu snést na pevnou zem a pochopit, že ne vše, co dělá dnešní pravice,je chybou. Ta Vaše proevropská horlivost mi připadá jako truc dítěte, které něco chce, neví co chce a nepřestane,dokut to nedotane,protože se mu to právě hodí.Bohužel mu u toho chybí to podstatné, a to je rozum. Měl byste přece jen vědět, že tento národ má dnes již zase poměrně velké procento rozumně myslících lidí, lidí dnes již zase zkušených a schopných, kteří si dokáží udělat správný názor na věc sami. Já sám ve svém podnikání cítím mocenské vlivy evropských mocností, které nám hospodářsky škodí a kterým se za současného stavu nemůžeme žádným způsobem bránit. Vaše neustálá a přitom přihlouplá kritika všeho, co nepochází z Vaší dílny ,ukazuje nejenom na nedostatek znalostí, ale i praktických zkušeností. A pokud jste to ještě nepochopil, přijetí eura bude pro národ velkou hospodářskou fackou,o jejichž důsledcích Vy nemáte zatím ani ponětí. Bohužel ta facka měla přijít už v roce 1990. To by se mohlo možná pár takových lidí Vám podobných, probudit ze sna. Ovšem, jak Vás již léta pozoruji, tak nevím, nevím....
27. 06. 2007 | 15:11

Hippo napsal(a):

Pane Zaorálku, každá dobrá smlouva musí obsahovat klauzuli stanovující podmínky za nichž lze od smlouvy odstoupit. To ví každý advokátní koncipient, spíš už student práv v prvním semestru. Požadovat aby ve smlouvě byla je naprosto samozřejmé. To že třeba milion zemí něco takového nechce není argument, ale stádní efekt a nebezpečná krátkozrakost.
Nehloupněte lidem hlavy předvolební agitační rétorikou a dívejte se prosím na věci střízlivě
27. 06. 2007 | 16:34

Igorek napsal(a):

Tato cela diskuse je nesmyslna. perou se tady topolankovci versus paroubkovci a pripominaji si minulost, aby obhajili tu svoji stranu. Ja si myslim ze je uplne jedno kdo tam sedi, protoze to bude vzdycky vypadat stejne. At je tam paroubek nebo topolanek, vzdycky pujde politikum drive o sve blaho nez o blaho CR. A podle toho to potom vypada
28. 06. 2007 | 08:47

Angelo napsal(a):

http://69cf6bc7abf7a8b9c29e... <a href="http://69cf6bc7abf7a8b9c29e...">69cf6bc7abf7a8b9c29e7bef768cbdcf</a> [url]http://69cf6bc7abf7a8b9c29e...[/url] [url=http://69cf6bc7abf7a8b9c29e...]69cf6bc7abf7a8b9c29e7bef768cbdcf[/url] [u]http://69cf6bc7abf7a8b9c29e...[/u] 51db5f58e300383915b4ea83c7fc983b
26. 08. 2007 | 08:11

Miriam napsal(a):

odkaz pro hp - nesaháš Zaorálkovi ani po zadek. Kde se tedy hrabeš, úbožák.
22. 10. 2007 | 17:35

Ja napsal(a):

Vystoupeni z EU je to nejlepsi, co bychom mohli pro tuto zem udelat. Nemame zapotrebi nechat si znovu diktovat co mame a nemame delat parlamentem, na ktery nemame v podstate zadny vliv, nebylo tu neco podobneho polovinu minuleho stoleti? a Nestacilo to? Stacilo.
23. 11. 2007 | 10:31

omega watches napsal(a):

Come here to see ,do not miss .there have replica watches , omega watches,rolex watches and so on .replica watches , omega watches,rolex watches available Now. come on ! quickly!
http://www.omegawatchessale...
01. 07. 2009 | 10:09

cheap tiffany jewelry napsal(a):

No a jak vymáhat reparace? Úplně jednoduše - ministr zahraničí předloží na zelený stůl spojenci již dávno odsouhlasený účet a požádá o plnění i s úroky. Dohodne si splátkový kalendář a preferuje bonitní aktiva v držení SRN, třeba právě ty akcie VW jsou velmi zajímavé, zbytek cash. Pokud si dlužník cuká, šup s ním k mezinárodnímu soudu a zadržet vše co je na území ČR majetkem německých občanů a že toho je - začít pak třeba Transgasem. Nic složitého na tom není, chce to jen politckou vůli řešit věci ve prospěch českých občanů a jejich plně oprávněných zájmů. Kdo to nedělá je vlastizrádná německá loutka. Asi jako byl Havel.
31. 07. 2009 | 14:42

ed hardy shoes napsal(a):

It was a very nice idea! Just wanna say thank you for the information you have shared. Just continue writing this kind of post. I will be your loyal reader. Thanks again.
01. 12. 2009 | 09:08

watchvisa napsal(a):

very happy to come here
09. 04. 2010 | 10:41

SEO Abu Dhabi napsal(a):

This is a great and very valuable information about ODS nás vyvádí ven z EU. Thank you very much for sharing this information with us.

Thanks.
11. 04. 2010 | 10:46

omega watches napsal(a):

very happy to come here
13. 04. 2010 | 10:31

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy