IZIP je mrtev, ať žije ePreskripce

12. 05. 2012 | 12:48
Přečteno 7285 krát
Začátkem srpna 2010 jsem jako reakci na úvahy v médiích, zda VZP koupí firmu IZIP a.s., napsal o systému IZIP článek do odborného tisku, jak to vlastně s IZIPem je.

V článku jsem mj. uvedl, že „Z pohledu obyčejné medicínské praxe je celý IZIP nesmysl. Pomineme-li nutné vybavení lékaře, tj. počítač, připojení na rychlý internet a lékařův elektronický podpis, má IZIP dvě základní chyby. Pokud nejsou zdravotní záznamy pacienta kompletní, a to vzhledem k počtu lékařů a možných záznamů nikdy nebudou, je IZIP nepoužitelný a pokud by záznamy kompletní byly, tak nemají lékaři čas dokumentaci neznámého pacienta z obrazovky počítače ani číst, některé její části rychle zastarávají a řada zdravotních problémů, které pacienta v průběhu života potkaly, spolu vůbec nesouvisí“. IZIPhujerům, pokládajícím soustřeďování veškeré zdravotní dokumentace (nezaměňovat s vyúčtování poskytnuté péče v pojišťovnách) v jednom centru za bezvadnou myšlenku, naposledy opakuji – tato idea je blbost, mj. proto, že informace o zdravotní stavu kohokoliv jsou mnohem citlivější než jakékoliv další informace např. o výši bankovního konta nebo vlastnictví nemovitostí.

Začátkem prosince 2010 na mě a presidenta Svazu pacientů ČR, který článek tehdy v srpnu „pustil“ do médií, podali pánové z IZIP a.s. trestní oznámení, ve kterém nás dva střídavě označovali za lotry a za poškozuvatele dobrého jména IZIP do dalších výběrových řízení. Policie ČR a státní zastupitelství v březnu 2011 celé podání odložily, neboť bylo na vodě ještě méně jisté než Titanic. Zvažoval jsem tehdy, zda mám na neúspěšné trestní oznámení IZIP nějak reagovat, ale pak jsem si řekl, že je škoda času a že do mrtvol se nekope.

Pokud si ovšem myslíte, že tím nesmyslné projekty ve zdravotnictví končí, tak se opravdu, ale opravdu hluboce mýlíte.

Podle zákona čís. 278/2007 Sb., o léčivech měla od 1. ledna 2009 fungovat elektronická preskripce léků, svěřená k vybudování a provozování Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Zvolené technické řešení a provozní podmínky, jsou spolehlivou zárukou toho, že systém nebude nikdy fungovat v měřítku menším než malém, natož potom celoplošně a že tak za 2-3 roky skončí jako IZIP č.2. Lékař a lékárna musí mít kvůli komunikaci s Centrálním úložištěm eReceptů (CÚeR) on line v reálném čase rychlý internet, lékař ePodpis, lékárna tzv. VPN router, s vystavením eReceptu musí pacient souhlasit, neboť ještě dříve, než opustí ordinaci, musí lékař všechny citlivé údaje (o pacientovi, o sobě, o předepsaných lécích) zaslat po internetu do CÚeR, které mu musí obratem zaslat tzv. Identifikační znak eReceptu (IZeR), jeho přenos od lékaře do lékárny není v zákoně stanoven a nakonec samotný SÚKL dospěl k řešení formou čárového kódu na „opisu“ receptu, IZeR je příliš dlouhý, takže ho drtivá většina snímačů v lékárnách nepřečte, navíc porušuje chráněná práva jiných autorů atd., atd., atd.

Nejen z uvedených důvodů nemůže takto postavená ePreskripce deklarované přínosy, jejichž základem je kompletní lékový záznam pacienta (nemají ho ani pojišťovny), vůbec plnit a ochranu lékařů, lékáren a pojišťoven před falešnými recepty lze realizovat jednodušeji, rychleji a levněji i jiným způsobem. Není proto divu, že z uváděných cca 8000 lékaři vystavených eReceptů jich prošlo lékárnami údajně pouze asi 150. Přes všechny výhrady však vřele doporučuji všem, kteří na výše uvedené nevěří, aby si ePreskripci SÚKL vyzkoušeli na vlastní kůži. Nic není lepší než osobní zkušenost.

Podle původně uváděných částek měl stát vývoj ePreskripce 450 mil. Kč a roční provoz 90 mil. Kč. Za téměř 4 roky stál systém 180 mil. Kč a 1. června je uzávěrka veřejné zakázky na „Podporu provozu aplikačního SW eReceptu“ (!!!) za 32,5 mil. Kč bez DPH, celkové náklady tak pomalu šplhají k 220 mil. Kč. Řeknete, no a co, je to stejně jen desetina toho, co stál IZIP. Ale pozor, informace o předepsaných a vydaných lécích, které by měly být uloženy v CÚeR mají podstatně větší „globální“ hodnotu než „individuální“ informace o zdravotním stavu kteréhokoliv jednotlivce. Rozdíl jsou tak asi 3 řády.

IZIP a ePreskripce SÚKL mají chybnou společnou filosofii v řešení spočívajícím v centrálním shromažďování informaci. Jedno však mají zcela rozdílné. Zatímco IZIP koncipovali amatéři, možná s dobrými úmysly, ePreskripci si pojistili její tvůrci, rovněž možná s dobrými úmysly, přímo zákonem.

IZIP byl a stále ještě je problémem VZP a nakonec ho museli řešit politici. ePreskripce je problémem MZ ČR, jako nadřízené organizace SÚKL. Kdo ji bude řešit je zatím otázka.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vasja napsal(a):

Kdyby zákon felčarům nařizoval zapisovat do IZIPu, bylo by vymalováno.
Třabas by jim VZP mohla i za to trochu zaplatit.
12. 05. 2012 | 13:21

Baba Jaga napsal(a):

Souhlas. A ještě zrušit všechny ostatní zdravotní pojišťovny, ab byl systém jednotný pro všechny - stejně onu pojišťováckou konkurenci nechápu - jen že se přiživuje podstatně více lidiček.
12. 05. 2012 | 13:26

Doktor z hor napsal(a):

Pane Čermáku,
jsem lékař, IZIP jsem využíval a velmi s Vámi nesouhlasím. Lékař (zejména interního oboru), pokud se zabývá pacientem jako celkem, potřebuje mít k dispozici veškerou, správnou a úplnou dokumentaci pacienta.
Jinak dochází k duplicitě laboratorních a přístrojových vyšetření (velmi často v dnešní realitě), nebo (vzácněji) dojde k ordinování vzájemně nekompatibilních léků. Bohužel, pacienti si nejsou schopni názvy užívaných léků pamatovat, stejně jako musí pro ně být neuvěřitelně otravné líčit x-tému lékaři, s čím stonali v dětství a v kterém roce měli odoperovaný žlučník.

Každý lékař má počítač s připojením k internetu (jak by se jinak vzdělával, když drtivá většina odborných časopisů, abstraktů, sborníků konferencí, ... je v elektronické podobě?), elektronický podpis už nepředstavuje problém (navíc s ním, díky povinnosti mít datovou schránku, každá podnikající osoba a tedy i samostatně pracující lékař zacházet umí).

Problémem IZIPu byla jeho nepovinnost. Smlouva s pojišťovnou měla být vázána na precizní zadávání údajů do (jakéhokoliv, nemusí jít zrovna o IZIP) systému a právě pojišťovna by měla takový systém tvořit, protože zlevňuje a zároveň zkvalitňuje péči.
12. 05. 2012 | 13:53

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pro Doktor z hor.
Směšný a nedůvěryhodný příspěvek.
Pokud je pro pacienta otravné donekonečna nějakému asi inteligentnímu lékaři, jako jste vy, opakovat, jaké měl choroby v dětství, kdy byl operován na žlučník, proč to nedá na papír, udělá pár kopií do zásoby a má vystaráno.
A například s tím žlučníkem, pokud si to pacient nepamatuje přesně na rok, tak to je problém, snad pro vás.
12. 05. 2012 | 14:12

Madison napsal(a):

Se souhlasem se přidávám k textu autora. Ale to, co popsal ve svém blogu, se ovšem děje i na jiných úřadech státní správy. Na př. na Ministerstvu životního prostředí vznikla agentura pro integrovaný systém ohlašování produkce nakládání s odpady, tzv. ISPOP. Do této agentury se musí přihlásit všichni producenti nebezpečných odpadů, jejichž produkce odpadů činí nad 100 kg ročně. Nic proti tomu nemůže nikdo namítat, ani já ne. Háček je však v tom, jakým způsobem se musí prokousat malý živnostník (OSVČ) celou peripetií přihlašování do tohoto systému. Popíšu zhruba postup: Pro přihlášení do systému je zapotřebí se nejprve u ISPOPu zaregistrovat. K registraci je ovšem potřeba mít předem zhotovený elektronický podpis, případně datovou schránku, jinak registrace neproběhne, systém nepřijme žádné jiné způsoby ohlašování uvedených odpadů. Protože všichni nemáme elektronický podpis ani datovou schránku, existuje ještě jeden způsob, a to zaslat žádost o registraci v tzv. listinné podobě, což znamená jen sepsat písemně žádost a doporučenou poštou odeslat. To ovšem není konec registrace, teprve začátek strastiplné cesty. Zanedlouho přijde na e-mail odpověď od uvedené agentury, aby dotyčný žadatel vytisknul přiložený formulář, vyplnil jej, podepsal a orazítkoval a odeslal opět doporučenou poštou na patřičnou adresu. Znovu se opakuje celý proces, e-mailem přijde tzv. Potvrzení údajů odeslaných elektonicky do ISPOP, když to nebylo elektronicky podáno. Toto potvrzení se musí opět vytisknout, podepsat, orazítkovat a odeslat nejlépe doporučeně (co kdyby se to někde v agentuře nedejbože ztratilo). Následně se musí několik dní počkat, zdali konečně nepřijde na-email nějaká informace s přístupovými údaji do účtu v ISPOP.
Ne ne. Nic takového se nestane. Přijde e-mail, ve kterém je v příloze další tiskopis, tzv. "Autorizace údajů při registraci". Opět následuje proces vytisknutí formuláře, vyplnění, podepsání a odeslání poštou. Potom se opět musí chvíli počkat.
Protože dlouho nic nepřichází, je nutno opět napsat nějakou žádost o zaslání přístupových údajů do systému ISPOP. Přijde ovšem zpráva, že údaje již byly odeslány automatizovaným systémem po ověření zaslaných registračních a autorizovaných údajů (viz předcházející text). Na základě zpětné žádosti o poskytnutí potřebných údajů tedy nakonec přijde požadovaná zpráva s těmito přístupovými údaji. Když se už konečně podaří odeslat požadované ohlášení o produkci a nakládání s odpady, přijde znovu další neočekávaná rána a to e-mailová zpráva, že se toto již řádně podané hlášení sice objevilo v systému ISPOP, ale systém dál čeká na opětovnou autorizaci podaného hlášení. Čili opakuje se pohádka o slepičce a kohoutkovi, tak jak bylo popsáno výše. Vytiskne se přiložený formulář,
vyplní, podepíše a odešle opět doporučenou poštou. Tak tato autorizace se ovšem musí provádět opětovně při každém dalším ohlašování uvedené produkce nakladání s odpady. Tohle je ovšem ukázka vrcholného byrokratického způsobu vedení státní správy a takhle si i pan premiér Nečas představuje úlevy pro živnostníky při malém podnikání, o kterých mluvil při setkání s podnikateli v loňském roce v Hradci Králové. Nebo to byla jen prázdná a falešná slůvka?
12. 05. 2012 | 14:14

mb napsal(a):

obnovit trest(y) smrti ...
12. 05. 2012 | 14:18

ZdeněkJ. napsal(a):

Doktor z hor
Problém spočívá v něčem jiném. Dle mé osobní zkušenosti a členů mé rodiny lékaři nečtou jakékoliv záznamy o nemocech svých pacientů. Moje žena před lety po pádu na náledí utrpěla komplikovanou zlomeninu ruky nad zápěstím, 9 týdnů sádra, 11x kontrola v ordinaci (stále stejné), 9x rentgen, vše včetně návštěv bylo popsáno v dokumentaci a přesto vždy(!), když přišla na kontrolu, byla první otázka "Co máte s tou rukou!!", vždy když pak přišla domů tak říkala - zase se mě ptali, co mám s tou rukou.
Já sám jsem zažil situaci, kdy po diagnostickém operačním zákroku v nemocnici si lékař nepřečetl záznam z operace (prováděné primářem oddělení) a svým hrubým zákrokem, nerespektujícím zjištění uvedené v záznamu, mi následující den způsobil nejen neskutečnou bolest ale i následné třítýdenní velice nepříjemné urologické problémy.
Vy se domníváte, že když lékaři nečtou ani záznamy z akutních zdravotních situací, že budou číst záznamy třeba staré několik let? Co je k tomu donutí? Pokud to nebudou dělat, tak je celý slavný IZIP k ničemu. Anebo možná jen k něčemu, k čemu nebyl určen.
12. 05. 2012 | 14:29

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávku obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
12. 05. 2012 | 14:39

VFISCHER napsal(a):

ZLOČINNÉ SPOLČOVÁNÍ POD PRAPOREM INFORMATIKY ! ! !

Už mnohokrát jsem zde napsal, že všechny tyto manévry IZIP, OPENCARD, výběr dálničních poplatků, všechny systémy ministerstev a jiných aplikací státní správy jsou v drtivé většině nekontrolované a nekontrolovatelné gigantické loupeže spřažených zločineckých gangů v oblasti počítačových aplikací ! !

Znovu s plnou odpovědností a z titulu svých osobních zkušeností s informačním systémem jednoho centrálního úřadu tvrdím a opakuji, že finanční úniky do soukromých kapes z předražených, analyticky, softwarově i hardwarově zmatlaných projektů jsou kromě zakázek betonové lobby druhým největším rozkrádáním veřejných rozpočtů ! ! ! ! Klasický příklad je vpád zločince Drábka na ministerstvo práce a sociálních věcí a při podroběnjším průzkumy bychom stejné postupy a mafiánské praktiky našli n celé státní správě ! ! !

Složitost celé problematiky, neznalosti korumpovaného úřednictva, obrovský chaos v celé státní správě a gigantický nárůst administrativního molocha dělají z loupežných projektů na zavádění počítačů a automatizaci informačních procesů prakticky nekontrolovatelné a bezpečné zlodějiny za bílého dne !!!

Proto, namísto aby se počet úředníků prostřednictvím skutečně účinné a jednoduché elektronizace systémů zmenšoval, zvětšuje se geometrickou řadou !!!

Kdo očekává, že nějaké volební a povolební revoluční změny tento stav hned napraví, bude těžce zklamán ! ! ! Administrativa státní správy, justice, policie, armáda, to vše se nachází v takovém rozvratu, že žádné rychlé recepty nápravy neexistují ! Proto se také každá vládnoucí sebranka bojí rychle uzákonit kvalitní zákon o státní službě, zrušit idiotských 14 krajů a navrátit se k původním sedmi, zrušit senát a limitovat počty úředníků na ministerstvech event. zavést kvalifikované forenzní audity na prověrky informačních systémů a jejich pořizovacích a provozních nákladů ! ! ! Takže můžem očekávat, že další zločinné počítačové aplikace ve stylu IZIP v modrém na sebe nenechají dlpouho čekat !!!
12. 05. 2012 | 14:48

martinka napsal(a):

doktor z hor:
celý IZIP je koncipován jen jako tunel na státní peníze.
nehledě k tomu že je ta myšlenka nesmyslná. kde je napstáno, že ty informace budou pravdivé a úplné?
je to prachobyčejný databázový systém který by se dal pořídit tak za 200 000,- a ne za 2mld. není na něm nic převratného aby bylo nutné něco patentovat. to že je to v majetuku firem někde na Kajmanech je jenom důkazem nějaké levoty v pozadí
jak se třeba řeší když je pacient v bezvědomí? např. po dopr. nehodě?
12. 05. 2012 | 15:26

Maximus napsal(a):

VFISCHER

Přesně tohle jsem chtěl napsat, ale Vy jste to napsal precisně. Za ty léta jak jsem ve styku občas i se státní správou, jsem pochopil, že část úředníků spolu s politiky
a to na všech úrovních, neustále vymýšlí nějaké kulišárny jak se obohatit. Je potřeba uznat, že se jim to velmi daří už po dvě dekády. Vzpomínám si na dobu, kdy měl např. pražský magistrát celkem 1200 zaměstnanců, pak se začala zavádět PC technika a různá dohledová centra jako třeba to v areálu Emauzy a dnes už má tento moloch několika násobek původního stavu zaměstnanců. Pravda, část nových agend přibyla vč. té od EU, ale pravda bude stejně smutná. S optimálním stavem úředníků to nebude mít nic společného.
Pěkný den!
12. 05. 2012 | 15:30

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pro ZdeněkJ.
Samozřejmě, že to nečtou.
Dovedete si představit, že byste přišel k lékaři a ten vám řekl, počkejte pár minut, já nejdříve prostuduji těchto několik desítek stran.
Kdyby to někoho zajímalo, tak například do nemocnice chodíte se zdravotní složkou od obvodního nebo alespoň s nějakým výcucem.
12. 05. 2012 | 15:47

Agent W4C napsal(a):

Chtěl bych vědět,kde končí ta hadice z toho čerpadla,které odčerpalo skoro dvě miliardy na nesmysl,zvaný IZIP.A opět jsou do této kauzy namočení modráci...Už se pomalu přestávám divit,že komanči s podporou lidí poslala tyto do pr.dele ve 48.Jestli byli jen ze čtvrtiny takoví,jako ti dnešní.Nevěřím už,že zde někdo či něco udělá pořádek.To by se muselo opravdu od začátku-vyvlastnit,hromadu těch zlodějů pozavírat a změnit trestní zákoník,aby se začlo opět věšet.Ne za politiku,ale za do nebe volající krádeže,lumpárny a korupci.Upozorňuji,že jsem byl vždy proti trestu smrti.V mnoha případech,kdy na toto téma přišla řeč jsem býval tou pověstnou černou ovcí.Ale po tom všem svinstvu,co se zde děje,snad to ani jinak nepůjde.
12. 05. 2012 | 15:50

Agent W4C napsal(a):

A potom se modré gangy diví,že je přeskočily rudé gangy a přitom jsou to skoro jedni a ti samí...
12. 05. 2012 | 15:54

Almo G™ napsal(a):

Doktor z hor: "Problémem IZIPu byla jeho nepovinnost."

Problémem IZIPu je obrovské riziko - téměř jistota zneužití na kterékoliv úrovni. Kdokoliv, kdo má přístup do systému si může stáhnout kvanta informací ke KŠEFTOVÁNÍ a VYDÍRÁNÍ. Nejcitlivějších informací, jaké si lze představit. Informací, které mohou být jedním kliknutím prodávány firmám pro přesně cílenou reklamu. A když MOHOU, tak také BUDOU. (Pokud ještě není dobojováno, což není jisté.)
12. 05. 2012 | 16:08

Valerián napsal(a):

W4C také to chápu. Jestli přišli po válce hrdinové z fronty a koncentráků, neměli co jíst a kde bydlet, a dívali se jak kapitalisti, kteří v pohodě vycházeli s gestapem, kradou celý majetek tak jako dnes. začínám chápat že kriminály a totální vyvlastnění bylo tehdy na místě.
Jinak k IZIP - ze 2 miliard zbude jedna zrušená internetová adresa a databáze, Hodně neúplná, ale už ji někdo asi ukradl a bude vydírat. Když si představím co lze postavit za 2 miliardy, bere mne děs. A ničeho už se nedopátráme
12. 05. 2012 | 16:16

Radkin Honzák napsal(a):

A je tu ještě jeden velký problém, který nikdo zatím nezmiňoval: do záznamu se dostane nesprávný údaj. To je dost velké prokletí i papírové dokumentace, ale tam se to dá rychle napravit - když doktor a pacient komunikují. Pokud je ale takovéhle strašidlo v elektronické databázi, může působit "velmi zajímavým způsobem".
12. 05. 2012 | 17:06

Milan napsal(a):

Když se zde dnes mluví o zdravotnictví ,musím se vrátit k regulačním poplatkúm.Jejich zavedení bylo odúvodněno tím , občané chodí k lěkařům zbytečně a podobně.
Pokud tedy navštívím svého lškaře a ten uzná ,že jsem nemocen,případně jdu na převaz po úraze,na injekci a nebo na odboné vyčetření kde zjistí třeba i vážné pnemocnění ,pak přece nezneužívém lékařskou péči a nemám platit.Kdyby bylo zavedení poplatků zdůvodněno tím,že lěkaři mají málo a chtějí víc a schválí to třeba i ústavní soud musím platit i když je to v rozporu z listinou zák.práv a svobod.Ale jak mohl ústavní soud konstatovat poplatky jsou v pořádka dodnes nechápu.A co na to doktor z hor?
12. 05. 2012 | 17:16

Frish napsal(a):

Tunely, které obsahují IT složky jsou ještě nehoráznější než jinde, asi pro to,že to veřejnost nedokáže tak snadno posoudit.

To je pravda nejen u IZIPu a OpenCard, ale i jiných projektů.
Problém je v tom, že každý ministr a Horák atd, si dělá zakázky sám, podle svého "rozumu" a střetnutých zájmů. Na tunel s fotovoltaily odborníci upaornili předem.
O nesmyslech IZIPu se taky psalo. Pan Stejskal to nepřijal, ale bylo to BL:
http://www.blisty.cz/art/56592.html
http://www.blisty.cz/art/57082.html
Otázka není zda se má IT užívat, ale jak a kde. O tom má tozhodovat odborník, nezávislý a zodpovědný. Takže opravdu to je otázka Veřejné správy a akcií na anonymy.

Jak je to popsáno ZDE:
Poslanec X: Tak hele Franto, co uděláme s tím jejich nápadem, že bysme se jako měli odhalit?
Senátor Y: No, to by byl průšvih.
Poslanec X: Ale voni po tom dou, jako to vyžadujou. Dopisy, petice, ... Prej sme to slíbili.
Senátor Y: No tak to odhlasujte, ale přidejte k tomu nějaký blbiny, a my to pak odstřelíme tady krz ty blbiny.
Poslanec X: No a nevšimnou si toho?
Senátor Y: Ale ne. Sou to amatéři. Každej den jim noviny servírují novou kauzu.
http://zakopnout.blogspot.com/search?updated-min=2010-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2011-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=5

atd atd
12. 05. 2012 | 17:36

dell napsal(a):

Já si neumím představit, jak spoléhám na data, která vložil někdo jiný. V rámci svého oddělení a své nemocnice zhruba vím, jak je kdo pečlivý, jak moc komunikuje a podobně a po některých tedy vím, že si jdu každý údaj radši ještě jednou ověřit. Takže je mi fuk, co je někde napsaný, pokud jsem si to nezjistila sama nebo to není psané od někoho, koho znám a věřím mu, stejně je to pro mě absolutně nerelevantní údaj.
12. 05. 2012 | 17:42

Jos napsal(a):

Doktor z hor,
koukám, že pacienti jsou u vás jen bezprávné kusy. To si vážně nikdy nenapadlo, že žádný soudný člověk nedá souhlas se zaváděním svých velmi citlivých údajů do jakékoliv soukromé databáze, notabene databáze šéfované takovými lupiči jako jsou Julínek, Cabrnoch, Ouzký, Šnajdr atd. Vy se patrně svých kusů vůbec neptáte. Je njavyšší čas, aby u nás byl prosazen stav normální v civilizovaném světe a veškerá dokumentace by se stala majetkem pacienta. Nikoliv lékaře.
12. 05. 2012 | 17:46

Desiderius napsal(a):

Absudrní průnik počítačových systémů do veřejného života se týká i do této doby humanitních disciplín.Lidé v nich pracující jsou nuceni si isvojovat pod hrozbou vyhození znalost počítačových systémů,které vymýšlejí "experti", pro které je to jen kšeft a kteří o příslušných disciplinách nemají vůbec ponětí.Z humanitních disciplín se stávají obludná monstra, která zkolabují pří senemenším kolapsu energií a miliony nenahraditlených dat,která byla doposud archivována v tradiční listiné podobě např. v archivech,nenávratně zmizí.To nikoho nezajímá,protože jde jenom o kšefty a osudy dat, tradice a logika disciplin apod. nikoho nezajímá.Tyto nápady jsou schvalovány lidmi bez vzdělání,technokratického zaměření,kteří by se neměli v oblasti humanitních disciplin nikdy vyskytnout.Jsou dosazováni na svá místa "politiky",kteří jsou jen kšeftaři a loupežníky.
12. 05. 2012 | 18:22

WM napsal(a):

Zřejmě málokdo ví, že IZIP vysál z VZP data VŠECH pojištěnců, tedy ne pouze těch, kdo jsou v něm registrováni.
Jak ? Jednoduše - stal se správcem Portálu VZP (od 1.12011), před který tečou data od zdrav.zařízení (měsíčně - dávky), navíc patrně mohl i do všech ostaních dat uložených ve VZP.
Takže mají (a dost možná už přeprodali kdovíkomu) všechna:
-rodná čísla/jména
-diagnosy
-provedené výkony a ošetření, vč.data provedení
-předepsané léky

opakuji, VŠECH POJIŠTENCU VZP !

Takže nejen že vytunelovali VZP finančně, ale i "informačně",
a pokud jste u VZP a začně Vám chodit podezřele cílená reklama (třeba prostata:)
tak víte odkud vítr vane.

P.S. Doktor z hor napsal fakt hrozný hlouposti :)
12. 05. 2012 | 18:41

flow napsal(a):

Pacient by mohl mít všechna data na jednoduchém nosiči ( flash) s vychytaným programem na ukládání medicínských informací.

4Honzák:
Nerozumím, v čem spočívá větší riziko digitalizované informace oproti info na papíru. Zavirovaný počítač? Nic jiného mě nenapadá.
Každý lékař přece informace ověřuje rozhovorem s pacientem ( pokud to lze, u laboratorních výsledků apod. to nejde...) A pokud to nedělá, riskuje ...třeba amputaci nesprávné nohy.
12. 05. 2012 | 19:14

Karla napsal(a):

Když čtu ty koncepce o využití IT, které vymýšlí naše státní zdravotnická byrokracie, mám obavu, jestli ta e-preskripce nakonec nemůže vést k tomu, aby pacient, který si lék NEVYZVEDNE, byl osočen, že sabotuje tzv. léčebný režim..
Aby odmítnutí drahých produktů farmaceutického průmyslu nebylo kriminalizováno, případně, jak je u nás vládní politikou, nějak finančně postihováno, neboť nejvýnosnější je u nás těm, kdo nemají peníze ani na přežití, naordinovat nějakou povinnou platební povinnost- třeba nemocničnní poplatek, poplatek za položku, nový OP, zdravotní osvědčení, revizi komína, změnu lékárničky, pas pro kojence, cestování na poštu vzdálenou několik km- a pak její nesplnění pokutovat, penalizovat, připočíst právní úkony, které zvládne stroj a ty pak exekutivně vymáhat, navazovat na ně nárokovost plnění nějakých finančních dávek pomoci atp..
O tom, že takového pacienta, "nespolupracujícího" s lékárnickými řetězci kvůli přechodné nebo vytrvalé nesolventnosti, by mohl lékař vyřadit z léčby (a tedy hlavně asi i z dávek v prac. neschopnosti,že) už něco naznačoval dr. Heger.
(vždy existuje léčivo bez doplatku, jestli se na jeho složku alergicky osypete, to je standard-anebo plaťte.. atp.)
Ovšem ještě se zřejmě nepřišlo na to, jak by i tak potom byla zachována kapitační platba, pokud diskriminaci kritikové nepřehlédnou.. ale po ekvilibristice se slovíčky se jistě legislativní rámec tvořivě spíchne a p. Heger nám to už vysvětlí...
Dosud není důležité ani povinné, jestli lék pacient polkne, to bezpochyby zatím zákonem řešeno není, neboť kdyby pacient denně docházel do ordinace a za asistence sestry povinně spotřebovával, tolik "úkonů" by poplatníci pojišťoven a státní kasa neutáhli a betonová, církevní a zdravotnická lobby by se nám popraly v kuloárech parlamentu o podíl z koláče státního rozpočtu 8-).. Nakonec- zcela by se ztratil i efekt z balení po 130 ks, když pacient potřebuje k léčbě sotva třicet tabletek ..a efekty reformy by mohly být pro farmaceuty nulové..na to je potřeba též pamatovat.
Pokrok je pokrok - IT registrovatelné a SLEDOVATELNÉ by tedy po zavedení výše popsaného systému mohlo být i KDO NEZAPLATIL v lékárně, nebo kolik žije ve čtvrti cukrovkářů, těhotných,o tom, jak unést podnikatele s cukrovkou a nechat ho kolabovat, dokud nepodepíše,nebo nevydá, co únosce chce se ani nebudu rozepisovat.. Takový na mne dělá dojem ten nápad ze SÚKL... Že informace jsou peníze, to už příští elitní byznismeni (soukromí vlastníci outsourcovaných inovací adresné statistiky soukromých občanských dat, ke kterým je zastupitelé pustí) zpeněžt nějak dokážou..
----------------------------
Zajímavý kolotoč obchodního byznisu a profitu z něj se zajisté teď také roztočí kolem MZ a SÚKL v souvislosti se zamýšlenou legalizace léků z konopí, hlavně kolem dovozu, aspirací případných domácích producentů léčebné "trávy" pro zahraniční majitele někdejších našich lékárenských výrobních provozů, versus již v některých státech zavedených EU dovozců "trávy", kolem zájmů zahraničního výzkumu a výroby i vývozu, předo-,středo- a východoasijského konopného fair- tradu, jakož i duševního dědictví jakéhosi českého vědeckého objevu již z 60. let..8-)..to se zas pobavíme....
Jo, kde mají obchodníci se státní mocí ještě nalézt čas na nějakou neobchodní, humání politiku ve zdravotnictví..
-----------------------------
Etický obsah makovic našich zdravotních byrokratů , kteří snad absolvovali na "Lékařské fakultě VŠE", neboť jim jde v první řadě o zájmy a peníze pro obchodníky s léčivými přípravky, technologiemi a posléz i nivelizovanými, zúčtovatelnými úkony, jejichž je pacient nesvobodný spotřebitel a lékař-zaměstnanec nakonec nesamostatný vykonavatel a vazal... tedy pochopit neumím.
I mně se stále nutkavěji vrací myšlenka, zda není na čase na takové "politiky" vzít "bejkovec", a to je co říct.. Zatím ty vášně krotím rozumem, asi jako všichni, avšak někdy si říkám, zda českému národu s jeho trpělivostí, umírněností a tolerantností nebyl rozum čert dlužen...
12. 05. 2012 | 19:51

Stan napsal(a):

Je to pořád podle jedné šablony, nedivil bych se, kdyby na konci sací hadice nebyla ta samá banda:
1) NOVA - obě strany ve spolupráci s "tajtrlíky" v RRTV vydělaly, na konci desetimiliardová arbitráž, plátcem daňový poplatník
2) Human Diag - ve spolupráci s "packaly" na MZd, fikanými právníky a "dobře motivovanými" žurnalisty vyhraná devítimiliardová arbitráž, plátcem daňový poplatník
3) Nomura - vytunelování ČSOB ve spolupráci s jejím managementem, poté 4mld. arbitráž, plátcem daňový poplatník
4) IZIP - ve spolupráci s vedením VZP tunel na 2 miliardy, už se hovoří o několikamiliardové arbitráži, plátcem bude daňový poplatník
5) ePreskripce - budu překvapen, pokud to nebude mít stejný průběh s arbitrážní koncovkou

Kolik dalších miliardových tunelů vypadne ze skříně za 2, 3, 5 let?
12. 05. 2012 | 20:09

Ing. N. napsal(a):

Málokterý praktický lékař má přehledně zpracovány základní informace o svém pacientovi, takže mi nezbylo nic jiného než si takový přehled vytvořit sama.

Co jsem v přehledu uvedla?

- Jméno, datum narození, rodné číslo a bydliště
- Základní údaje ( krevní skupina, alergie, datum očkování proti tetanu, některé údaje z krevního obrazu, počet porodů)
- Předepsané léky a jejich dávkování
- Seznam chorob a operací
- Seznam vyšetření, souvisejících s danými chorobami

Nemusím si nic pamatovat, odezva lékařů je poměrně pozitivní.

Jak je vidět, jde to bez nákladného a zbytečného IZIPu.
12. 05. 2012 | 20:40

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávku obsahující text ("blbec"), neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
12. 05. 2012 | 21:49

WM napsal(a):

TakyKájo,
pan Čermák to má, na rozdíl od tebe, v hlavě srovnaný.
Jak je vidět, někomu propaganda IZIPu fakt ten mozek vymyla.

Takže ještě jednou pomalu abys to i ty pochopil: IZIP = tunel VZP. Nic víc.

Všechno ostatní jsou kecy, takový ty mezinárodní ocenění a nezbytnost elektronizace a blablabla.

A abys byl v obraze, já jsem koncem 80.let prosadil a implementoval první databáze
v jedné fakultní nemocnici. Programy pro ARO (ABR analýza) atd, jenže jsem letama praxe pochopil, že to podstatný musí mít doktor v hlavě a ne na internetu.
Třeba na to taky přijdeš, i když asi nejsi od fochu.
12. 05. 2012 | 22:00

oteplování způsobily prdy dinosaurů napsal(a):

Jeden čas se všici domnívali, že ajťáci jim hrozně usnadní práci.
A spousta lidí toužila být ajťákem, neboť se to zdálo být perspektivním a potřebným zaměstnáním.
Až časem lidé začali chápat, že věčné vstupování dat do všemožných databází nemá jiný smysl, než ten, že tam ta data jsou.
Většinou se stanou neaktuálními dřív, než se k nim někdo dostane.
Celé velké organizace prakticky existují jen proto, aby si jejich CIO mohl občas vyjet jen jemu přístupné sestavy dat ze SAPu.
Vedle pocitu moci a argumentu pro navýšení vlastních odměn z toho nemá nic ani on, ani nikdo jiný.
Smyslem věci je zaměstnanost ajťáků (kterých jsou nesmírné zástupy) a eventuelní cashbacky, které tito mohou platit, pokud jim navázané vztahy dovolí založit si firmičku.
Otevřete-li si knihu Kazatel, všechno potřebné se dozvíte, aniž byste museli přečíst jediné číslo Chipu nebo zásilku únavných rad z TechRepublicu.
13. 05. 2012 | 00:33

Myšelín napsal(a):

V kterémsi americkém filmu se zastřelil senátor, když do jeho zdravotní dokumentace vepsali hackeři nepravdivé informace o tom, že je nakažen AIDS.
To u IZIPu a ePreskripce přece nehrozí. Určitě jsou chráněny dokonalým zabezpečením.
13. 05. 2012 | 03:19

Baba Jaga napsal(a):

A proč není VZP - na rozdíl od těch ostatních spolků, pojišťujících zdraví - co právnická osoba v obchodním rejstříku?
Zatoužila jsem se kouknout do jejich výsledovky, která je na jejich stránkách hodně minimalizovaná - a ona nikde?
Ale IZIP je jistě myšlenka chvályhodná, jen předražená.
Nevím, jak dlouho už si paní Ing. N. shromažďuje informace o svém zdraví. Nicméně jí přeju, aby lékaři byli ještě raději, když jim svůj seznam předvádí a hlavně aby ho nikde nezapomněla.
Pěknou neděli všem.
13. 05. 2012 | 09:03

Šutr_od_vody napsal(a):

IZIP karta je, či byl státem vyděračsky dotovaný ODS megatunel vedený europoslanci Ouzkým a Cabrnochem, a podnikatelem Hronkem! Pořádně si na nás namastili hošánci kapsy! Zbytek ODS je jenom kryje! Viz blog zde => Alex Königsmark to popsal mnohem lépe!

No, jo no, co se divit, je to Klausova (privatizační) škola! Jen ta Klausova privatizace stála více než 300 miliard Kč.
13. 05. 2012 | 09:25

Stařeček napsal(a):

IZIP a podobné projekty jsou jak velkým pomocníkem, tak i velkým nepřitelem lékařů (o pacientech nemluvě). Proto bude velmi těžké je zavést v celé společnosti. Navíc velká část lékařů má k výpočetní technice odpor a odmítají ji používat. Sám znám několik takových lékařů. Pokud je to další tunel na pojišťovny, tak to raději nezavádět. Lékaři spíš přijmou tu anoncovanou padesátikorunu a následně stovku.
13. 05. 2012 | 09:40

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pro Baba Jaga.
Odpověď na otázky kolem VZP najdete zde
http://www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/legislativa

IZIP není myšlenka chválihodná, ale pitomost. Pokud si myslíte, že to potřebujete, tak to plaťte ze svého a možná se to zachová a nebo vám někdo něco takového vytvoří. Já bych nesouhlasil s tím, aby má zdravotní dokumentace byla někde na internetu ani kdyby za to platili mně.
13. 05. 2012 | 09:41

Občan napsal(a):

A kdopak nám za tímto pohrobečkem IZIPu stojí? No samozřejmě, známé figury:

http://www.cabrnoch.cz/index.php/2011/12/02/epreskripce_kulaty_stul
http://www.cabrnoch.cz/media/po071203_ePreskripce.pdf

EPreskrice, eHealth - stále titíž kmotři, kteří nepřestanou hledat cestičky, jak si ucucnout z veřejných prostředků.
Jistě není náhodou, že "občanské" sdružení České národní fórum pro eHealth vzniklo v r. 2007 a sídlí v centrále IZIPu (Hvězdova 1073/33, Praha 4).
Náhled do katastru nemovitostí také není špatný - vlastníkem budovy s č.p. 1073 je společnost eHealth House, a.s., barák je zastavený.
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a100122743&typ=full&klic=vVGJq5YvcxiT8gtm6rHaew%3d%3d

V této souvislosti nelze nezmínit nenápadnou společnůstku Microfinance, a.s.:
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a100051719&typ=full&klic=5c%2b6iFdZXv0GIDrGXun82A%3d%3d
Tomáš Mládek, Pavel Kohout (ano, TEN Ing. Pavel Kohout z NERVu) a další.

Humáč, co? A bude hůř, milí spoluovčané...
13. 05. 2012 | 09:41

Občan napsal(a):

No, a kdyby to náhodou nevyšlo, chlapci a děvčata mají v záloze ještě uzavřený "investiční" fond, založený loni:

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a100183643&typ=full&klic=AWfBiT8cIkkxT%2bMTcds6Gw%3d%3d

Není úniku, milé děti...
13. 05. 2012 | 09:48

Baba Jaga napsal(a):

To: ten, kdo se s blbem hádat nebude
Díky, příležitostně si v zákonech počtu - zatím jsem nakoukla jen do toho zřizovacího a ten už asi celý neplatí.
Centrální zdravotní evidence by měla být výhodná jak pro pacienty, tak hlavně pro lékaře. Platit si ji ale nemíním, ani přístup do ní mít nemusím - ale praktičtí lékaři by ji za ten paušál, co na nás pravidelně měsíčně inkasují, vést mohli.
Vy myslíte, že by o Vaši zdravotní dokumentaci měl někdo převeliký zájem a že se v ní každý vyzná? Možná jste VIP, mě by ale určitě nezajímala. Ono když si tu někdo chce mocí mermo něco zjistit, tak to stejně udělá, ne?
13. 05. 2012 | 10:24

oteplení způsobily prdy dinosaurů napsal(a):

Občan
Vy ste, teda. Žádnýmu byste nepřál.
Přitom ti Cabrnoši nechtěj, než vnést nám do zdravotnictví trochu pokroku.
Jděte se podívat na Vrtěti ženou (Hysteria), jak to vypadalo ještě v devatenáctém století.
Obvazy se kvůli úsporám nevyměňovyly a lékaři si před zákrokem nemyli ruce.
A jak ten kapitalismus pěkně vzkvétal!
13. 05. 2012 | 10:40

Občan napsal(a):

To Baba Jaga:

To si pište, že zájem o takové informace je. Ze strany potenciálních zaměstnavatelů například; takhle by to měli pěkně pokupě a aniž by se uchazeč cokoli dozvěděl, byl by definitivně vyřazen z "pracovního trhu".

Protože proč zaměstnávat, byť stabilizované a medikované, diabetiky, kardiaky, astmatiky nebo jen pojídače antidepresiv a další? Dostupnost centralizovaných lékařských informací by je předem vyřadila z jakékoli šance na práci. A buďte si 100% jistá, že potenciální zaměstnavatelé byli těmi prvními, kdo by si tyhle informace zjišťoval.
Hned za nimi následují banky a pojišťovny všeho druhu.
13. 05. 2012 | 11:13

Občan napsal(a):

To Oteplení...

Ale dyk jo :o)
Já jsem taky pro to, aby děti pracovaly od pěti let - co se maj co, smradi mrňaví, poflakovat po školkách, žejo. Když to šlo v pol. 19. století a jde to dodnes v Brazílii, Bolívii, Indii a jinde, tak proč se nevrátit k osvědčeným kapitalistickým tradicím.
Já Milanovi fakt fandím - proto sem taky cpu informace o tom, jak je úspěšný. Aby jako lidi věděli, že to je člověk na svém místě a vopravdu mu důvěřovali.
13. 05. 2012 | 11:31

Honza999 napsal(a):

Doktor z hor

Problémem IZIPu nebylo nic jiného, než IZIP.

Že byl nepovinný? CO bránilo vládnoucí straně jej povinným učinit? NIC!

Přesto to neudělali. PROČ?

Protože tím okamžikem by IZIP přestal plnit svou základní funkci, pro kterou byl vytvořen - přestal by být pumpou na peníze s velmi vítaným vedlejším efektem získání ohromného množství osobních dat (i ten milion či dva miliony zúčastněných "poskytlo" osobní data v nesmírné hodnotě, nebylo bezpodmínečně nutné mít data ode všeho obyvatelstva). Místo velkých peněz na "vývoj" by již dostával jen malé peníze na provozní náklady, "provozní náklady" ve výši v jaké VZP pumpovala do "vývoje" by nebyly žádným způsobem ospravedlnitelné. Navíc by se pravděpodobně ukázalo, že "NESTÍHÁ", nikdy nebyl podroben "zátěžové zkoušce" a myslím si, že jeho autoři sami si nebyli jisti, zda by systém vyhověl a nezkolaboval.

Daleko lépe by stejnou funkci splnila šifrovaná flash paměť s unifikovanou strukturou zápisu (nebo čipová "kreditní karta") s tou možností, že složky záchranného systému by měly specializovanou čtečku schopnou tato šifrovaná data číst. Paměť by mohl mít každý občan na svazku klíčů, nebo kartu v peněžence vedle občanského průkazu (nebo, když už chtějí zavádět šílenosti typu občanského průkazu s biometrickými daty, mohl by obsahovat i tato data, je to jen otázka množství paměti a to již dnes není problém).. Lékař záchranné služby by zasunul paměť do čtečky, zadal by svůj PIN a systém by vygeneroval unikátní přístupový klíč pro tento jednotlivý přístup (a v paměti by v chráněné nepřístupné oblasti byly všechny přístupy na ni evidovány..). U praktického lékaře by pacient zadával svůj osobní přístupový kód sám, jako to dnes činí nakupující platící v obchodě kartou. Flash paměť s kapacitou 32 GB lze dnes koupit cca za 500 Kč, při nákupu v množstvích milionů přímo od výrobce by cena mohla být poloviční (čipová karta by pravděpodobně byla dražší, mají zatím nízkou kapacitu, ale ta časem naroste). Napsat čtecí a zápisový program (data v paměti ve formátech TXT pro chorobopis a JPG pro rentgenové snímky apod.) by byla záležitost pro dva tři programátory maximálně na měsíc.
13. 05. 2012 | 11:52

Radkin Honzák napsal(a):

IZIP stále žije a reklama na něj běží na stránkách Novinky.cz před některými video klipy.
13. 05. 2012 | 13:38

Cohen napsal(a):

@Honza999
Nesouhlasim s vasim navrhem povinosti IZIPU ci cehokoliv jineho.

Souhlasim vsak s decentralizovanym ulozistem trebas na flashce/cipove karte/atp.. Otazku bezpecnosti by resilo silne sifrovani. Otazku zabezpeceni ztraty dat by resil system ukladani poslednich revizi do nejakeho centralniho (avsak uzivatelem kontrolovaneho uloziste) spolecne s ukladanim posledniho stavu u lekare pri kazde navsteve lekare.

Jenze na tom by se dalo vydelavat jen poctive a v horizontu vice let a ne jen ctyrleteho volebniho obdobi.
13. 05. 2012 | 13:45

Honza napsal(a):

Nejsem lékař, ale asi před 4 roky mně jeden mexický známý, spoluautor mexické digitální lékařské dokumentace vysvětloval jejich systém. Připadal mně dost propracovaný, dokonalý. Tehdy to zaváděli do praxe. Dalo se to od nich odkoupit za zlomek promrhaných nákladů na IZIP. Určitě by se podobný systém našel i jinde ve světě. To by se ale nedalo tunelovat.
13. 05. 2012 | 15:43

Honza999 napsal(a):

Cohen

Já jsem netvrdil že by IZIP měl být povinný..

Já jsem jen reagoval na předřečníka, který tvrdil že IZIP zkrachoval na nepovinnosti a nabídl jsem mu odpověď na vyvstalou otázku, proč se "reformátoři" zdravotnictví spolu s autory IZIPu nepokusili jej povinným učinit...
13. 05. 2012 | 19:13

Hana napsal(a):

To by se doktorům nelíbilo - to by totiž pak byla jednoduchá kontrola jak ze strany pojišťoven tak ze strany pacientů - to by tak chybělo! Nařídi povinně zápisy - a co nebude zapsáno to nebude proplaceno - a je to! Když se zřizovali třeba datové schránky, kdo se bavil s podnikateli? Nikdo - bylo jim nařízeno a konec. Tak proč to u doktorů nejde? Jenom kecy - ale pudl je zakopaný zjevně v obavách z jednoduché kontroly! A řeči o ochraně osobních údjů?? Registry osob nebo třeba rejstřík trestů jede elektronicky - a jde to. Tak proč by to nešlo u pacientů?
13. 05. 2012 | 20:18

Yosif K napsal(a):

Proto se také každá vládnoucí sebranka bojí rychle uzákonit kvalitní zákon o státní službě, zrušit idiotských 14 krajů a navrátit se k původním sedmi, zrušit senát a limitovat počty úředníků na ministerstvech event. zavést kvalifikované forenzní audity na prověrky informačních systémů a jejich pořizovacích a provozních nákladů ! ! ! Takže můžem očekávat, že další zločinné počítačové aplikace ve stylu IZIP v modrém na sebe nenechají dlpouho čekat !!!
12. 05. 2012 | 14:48

S temi kraji to je pravda - logicka velikost kraju (alespon dle Bruselu) je okolo 2 milionu obyvatel. Vytvoril se nove kraje a ted se zase sdruzuji.....

Google mel popdobny program jako je IZIP. Vzdali to z organizacnich a jinych duvodu. A to maji vetsi trh a lepsi mozky nez nejaci matlaci z IZIPU.

Zly ci aspon nesmyslny umysl byl v tom, ze strategicka sluzba byla kompletne outsourcovana - je to ucebnicovy pripad nastoleni podminek pro postkontraktualni vydirani.
14. 05. 2012 | 00:57

Yosif K napsal(a):

Dosavadni bitva o IZIP nebyla bitva o technicky princip IZIPu jako takovy. At jiz je technicky princip IZIPu spravny nebo ptredcasny nebo "suoptimalni".

Byla to bitva o zcela nesmyslny obchodni model: Velka firma outsourcuje naprosto strategickou cinnost male firme, a tak mala firma pak muze tu velkou firmu donekonecna vydirat. Predstavenstvo, ktere to schvalilo, patri vyhodit na dlazbu a do smrti ostrakizovat, minimalne.
14. 05. 2012 | 08:09

Václav H napsal(a):

Dnes se dá postavit slušný dům za 2 miliony. Za 2 miliardy mohlo být až 1000 domú, pro 4 členné rodiny, tedy i 4 tisícové město.
Kolik mnemocnic, školek, pohotovostí, požárníci.
Pražská ZOO by z toho žila 8 let.
Takhle se jen smaže jeden internetový portál, databázi někdo ukradne aby měl podklady k vydírání, a nezbyde nikde nic, nic se nenajde a nic se nedá ani vyšetřovat, kde ty peníze jsou.
Realita ČR po velkém cinkání klíči
14. 05. 2012 | 09:06

El Comandante napsal(a):

Jistěže v 21. století jsou nutné informace o nemocech pacientů a jejich lécích v elektronické podobě přístupné tak aby si je pacient i lékař mohli zkontrolovat. Od roku 1888 kdy bylo nařízeno povinné nemocenské pojištění zaměstnanců uplynulo již hodně vody !
14. 05. 2012 | 16:30

Občan napsal(a):

Bingo!, pane Čermáku. Trefil jste do černého.

K tomu ještě vylezlo na světlo, že Julínek se Šnajderm "odklonili" z VZP 5 MILIARD Kč do vybraných nemocnic, které SI hodlají zprivatizovat.

A aby se odvedla pozornost od vršících se malérů trojkolky, byl pro jistotu dnes zadržen Rath za předražení Centra akutní medicíny v Kladně, které má přitom na svědomí Bendl z ODS.

Kmotrům teče do bot a začínají kolem sebe kopat. Kubice se pro ten účel ochotně stal okovanou kanadou.
15. 05. 2012 | 10:16

outletesqmo napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose jackets</a> holotype http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - cheap canada goose jacket
26. 02. 2014 | 15:02

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy