Kam se ztrácejí miliardy korun při stanovování cen a úhrad léčiv?

19. 07. 2011 | 07:47
Přečteno 5473 krát
Všichni hledají chybějící prostředky v systému veřejného zdravotního pojištění, bohužel, většinou ne tam, kde mizí po miliardách. Proto je třeba jasně ukázat cesty, kterými jsou peníze vyváděny ze zdravotnictví na účty soukromých osob a politických stran. V roce 2007 na základě podnětu MAFS (Mezinárodní asociace farmaceutických firem, nyní AIFP) se přes skupinu senátorů a účelový výklad rozhodnutí Ústavního soudu ČR podařilo úzké skupině na Ministerstvu zdravotnictví ČR prosadit naprosto netransparentním způsobem špatný zákon, který zásadně zvýšil výdaje na léčiva ze zdravotního pojištění o desítky miliard korun za období let 2008 – 2011.Až do konce roku 2007 byly ceny léčiv stanovovány odborem ministerstva financí a výši úhrad konkrétního léčiva (rozsah hrazení pojišťovnami) stanovovala tzv. kategorizační vyhláška ministerstva zdravotnictví na základě rozhodnutí vícečlenné kategorizační komise MZdr. nejdříve 2x, později 4 x do roka.
Proti tomu aktivně vystoupili výrobci léčiv, především MAFF (mezinárodní asociace farmaceutických firem, dnes AIFP), kteří si stěžovali na netransparentní systém stanovování cen a úhrad léčiv, na nemožnost odvolání proti rozhodnutí a také na to, že ceny léčiv jsou v České republice dlouhodobě udržovány na velmi nízké úrovni.
V roce 2006 tehdejší senátor Julínek spolu s dalším 25 senátory ODS podali ústavní stížnost proti tzv. kategorizační vyhlášce. Ústavní soud vyhlášku zrušil a v rozhodnutí stanovil, že výrobci musí mít možnost odvolání proti rozhodnutí o stanovení úhrady léčivého přípravku. Ministerstvo zdravotnictví, již pod vedením Tomáše Julínka začalo počátkem roku 2007 připravovat nový zákon o stanovování cen a úhrad léčiv, který měl naplnit rozhodnutí ústavního soudu a vytvořit nový systém stanovování cen a úhrad léčiv.
Nový systém připravovali náměstci Marek Šnajdr a Pavel Hroboň.
K návrhu novely se scházela také pracovní skupina expertů farmakoekonomů, která vyjadřovala znepokojení nad přílišnou koncentrací rozhodovacích pravomocí do rukou SÚKLu – Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který do té doby vykonával pouze registraci léčiv a státní odborný dozor, jako národní lékový orgán.
V červenci 2007 ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že práce na novém zákoně ukončí a že polotovar nového zákona bude přilepen jako pozměňovací návrh k zákonu 222 o stabilizaci veřejných rozpočtů – k tzv. „Topolánkově batohu“.
Zákon byl v srpnu 2007 vyrván z legislativního procesu z legislativní rady vlády. Týden před 2. čtením zákona, večer ve 21.00 hod. oznámil ministr Tomáš Julínek koaličním poslancům, že součástí zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů bude ještě část o stanovování cen a úhrad léčiv, a že bude přednesena jako pozměňovací návrh poslance Topolánka. Po protestech, že není možné, aby se tak závažná a vysoce složitá problematika v rozsahu 18 stran vysoce složitého odborného textu, která bezprostředně ovlivňuje 1/3 výdajů ze zdravotního pojištění, tj. cca 60 - 70 mld. korun, stala pozměňovacím návrhem a že se jedná evidentně o protiústavní legislativní postup (přílepek k zákonu), rozhodlo vedení poslaneckého klubu KDU-ČSL, aby se zákonem zabývala odborná komise a aby text byl prověřen právníkem legislativní komise legislativní rady vlády. Přes všechny námitky a výhrady tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek zajistil vytištění všech koaličních pozměňovacích návrhů v rozsahu 52 stran včetně výše uvedené nejproblémovější části. Odborná komise KDU-ČSL shledala pozměňovací návrh jako závadný s velkými riziky pro systém zdravotního pojištění a nedoporučila jeho přijetí.
Poté ještě právník legislativní rady vlády zjistil, že text předložený poslancům obsahoval původní znění předložené na začátku do legislativní rady vlády, které vůbec neprošlo ani připomínkovým řízením. Po sdělení těchto závad a výhrad ministru Julínkovi nakonec poslanec Tluchoř ve sněmovně při 2. čtení ústně načetl celých 13 stran dalšího pozměňovacího návrhu k pozměňovacímu návrhu, který již byl rozdán na poslancům na lavice!
Podobný postup poslanecká sněmovna zřejmě do té doby nezažila. Bohužel tento legislativní paskvil byl bez řádného projednání a solidní oponentury ve výboru prohlasován těsnou většinou 101 hlasů. Dlužno podotknout, že zcela mimo jakýkoliv zájem médií a většiny poslanců, kteří vedli válku o zanedbatelné regulační poplatky, aniž by věnovali pozornost tomuto velkému penězovodu. Původní zákon, který zaváděl regulační poplatky se tak stal nosičem pro zásadní změny v oblasti úhrad léčiv, aby se k nim odborná veřejnost a legislativní rada vlády nemohla vyjádřit!
Zřejmě neexistuje civilizovaná země, kde by se takto složitý zákon s takovými obrovskými dopady na systém zdravotního pojištění projednával takovýmto netransparentním způsobem.
Řada poslanců i právníků očekávala, že Ústavní soud logicky musí takovýto přílepek zrušit ve smyslu již dřívějších obdobných rozhodnutí. Nestalo se tak, což vzbudilo obrovskou pochybnost v nestrannost rozhodování ústavních soudců v tomto konkrétním případě.

Již v roce 2007 experti upozorňovali, že zákon dává obrovské kompetence do rukou SUKLu, resp. jeho ředitele, který rozhoduje o 60-70 mld. korun ze zdravotního pojištění.
Stejně tak upozorňovali na obrovskou komplikovanost a těžkopádnost nového systému. Oproti tomu ministerstvo zdravotnictví schválení tohoto nového systému referenčního stanovování cen a úhrad vydávalo za obrovský úspěch, který umožní snížit náklady na léčiva. Ministr Julínek sděloval své představy, jak výrobci budou soutěžit o nejnižší cenu, jak každý rok proběhne revize léčiv, která srazí výše úhrad léčiv v každé referenční skupině léčiv.
Dnes, 3,5 roku po účinnosti zákona se ukazuje, že náklady na léčiva strmě rostou, že minimálně u třetiny přípravků dosud neproběhla revize, tj. přehodnocení úhrad a že třetina léčiv má dosud vysoké úhrady nastavené ještě v roce 2007, které musí zdravotní pojišťovny zbytečně platit. V zákoně jsou například takové nesmysly, že přehodnocení úhrad je možné udělat dříve, ale musí to přinést zdravotním pojišťovnám úsporu minimálně 50 milionů korun, apod.
Složitým způsobem stanovená tzv. nákladová efektivita, podle které se posuzují různá léčiva při rozhodování o výši úhrad ze zdravotního pojištění vůbec nebere v potaz přínosy léčiv, ale srovnává pouze náklady na léčiva.
Státní ústav pro kontrolu léčiv tak vlastně již třetí rok porušuje zákon, protože každý rok měla proběhnout u všech léčiv revize referenčních skupin, tj. přehodnocení výše úhrad léčiv.
Zákon je těžkopádný, systém umožňuje výrobcům opakované účelové odvolávání proti rozhodnutí a tím oddalování změn úhrad. Z trhu mizí levnější přípravky a jsou nahrazovány drahými. Běžná je situace, kdy v případě, že se objeví k originálnímu léku generické léky, pak namísto okamžitého snížení úhrad originálních léků dochází k tomu, že vedle sebe existují originální lék a například 3 generika a všechny tyto přípravky mají plnou úhradu ze zdravotního pojištění. Přitom registrace generického léku měla přinést neprodlené přehodnocení úhrad v celé referenční skupině léčiv a snížení úhrad i originálním lékům..
V řadě případů Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává rozhodnutí nikoliv na základě zákona nebo vyhlášky, ale základě vlastních vydaných směrnic a opatření nelegislativní povahy, což ještě více komplikuje a znepřehledňuje proces tvorby cen a úhrad léčiv.
Podle odhadů odborníků, díky tomuto špatnému zákonu, vydává systém zdravotního pojištění zbytečně více než 10 mld. korun ročně.

Od roku 2008 proběhlo několik pokusů o změnu systému, většinou se jednalo o změny k horšímu, například o pokus o prodloužení lhůt pro revize na 3 roky, apod.
Poslední výraznější změna proběhla v rámci tzv. Janotova balíčku, a měla kompenzovat nárůst DPH jakýmsi plošným snížením úhrad.
Do balíčku bylo podivným způsobem propašováno hrazení vakcín proti pneumokokům, ovšem pouze za podmínky, že vakcíny budou hrazeny přímo očkujícími lékaři, kteří tak musejí mít ve vakcínách vázány značné finanční prostředky. Podle výkladu a opatření SUKLu není umožněno, aby vakcíny mohly být nakupovány v lékárnách. Jedná se tak o pokračování vládní podpory byznysu s vakcínami a o zřejmý tlak na lékaře, aby očkování raději přenechali nově vznikajícím očkujícím centrům soukromých firem
Ovšem největší „obchodní záměr“, který se pokoušeli prosadit někteří lidé na ministerstvu zdravotnictví, se tehdy ještě podařilo překazit. Jednalo se o povolení možnosti, aby zdravotní pojišťovny mohly hradit přímo distributorům léčivé přípravky bez toho, aby musely projít přes lékárny. Tuto část se nakonec podařilo z návrhu zákona vypustit pozměňovacím návrhem. Tento návrh byl do zákona propašován údajně bez informování ministryně Juráskové.

Na základě upozornění některých expertů na neudržitelnost současného systému kvůli neustále rostoucím výdajům na léčiva z veřejného zdravotního pojištění, jsem požádal, aby se Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví Sněmovny zabýval největšími vadami stávajícího zákona. Podvýbor se sešel od podzimu 2009 do jara 2010 celkem 3x a přestože dostatečně popsal nejvážnější chyby v zákoně a přestože byla vůle zákon změnit, ministerstvo zdravotnictví neposkytlo potřebnou součinnost a nepředložilo navržené změny v paragrafovém znění a tím zakonzervovalo špatný zákon až do současné doby.
Profit samozřejmě sklízejí farmaceutické firmy ke škodě nás všech. V České republice se také povolují úhrady řady nových originálních léků, bez solidního prokázání účinnosti a Česká republika se tak stává pokusnou laboratoří pro zahraniční farmaceutické firmy za peníze nás všech. Takový luxus si většina vyspělých zemí nemůže dovolit.

Smutné je, že současně projednávaná novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která měla původně největší chyby a penězovody v této oblasti odstranit, byla obohacena o spoustu nepřijatelných ustanovení, o další nesouvisející novely zákonů a samotný text lékové části byl opět měněn na poslední chvíli, těsně před jednáním výboru sněmovny.

Pokud se čtenář ptá, jak je to možné, pak odpovídám – peníze, které zdravotní pojišťovny a my všichni zaplatíme navíc, někde skončí. Pokud jsou takové věci u nás možné, pak jenom z jednoho prostého důvodu – organizované rozkrádání je zakrýváno politiky, kteří z těchto peněz mají prospěch.

Ludvík Hovorka


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Maximus napsal(a):

Když jde o velké peníze, nehledejte tam slušnost a solidní jednání těch co z toho tyjí a ve zdravotnictví jde každoročně o cca 280 mld.Kč !!!
Pěknýá den všem!
19. 07. 2011 | 07:59

Xury napsal(a):

Pro autora:
podle vyjádření dr.Kubka (prezidenta ČLK) zpoždění revizí ze strany SÚKLu způsobilo to, že úspory díky revizím byly pouze 5 mld a ne 8, a to o rok dříve. Jistě není to málo, ale nejsou to desítky miliard. Mimochodem ten předchozí způsob nekritizovaly pouze farmaceutické firmy, ale i EK díky naprosté netransparentnosti. A mimochodem byl to nepochybně skvělý prostor pro korupci.
19. 07. 2011 | 08:14

Otázkář napsal(a):

Opět skvělý článek, který otevírá lidem oči. Jen tak dál pane Hovorko, nepolevujte ve své užitečné činnosti.
19. 07. 2011 | 08:22

Otázkář napsal(a):

ps: Jen hlupák může ještě dnes označit lékaře za vyděrače, když chtějí na zvýšení platů 2-3 mld. Ve světle toho jak se ve zdravotnictví plýtvá a krade je to opravdu nehorázné.
19. 07. 2011 | 08:24

stále rebel napsal(a):

Celkové výdaje na zdravotnictví 2005–2009

Celkové výdaje na zdravotnictví
Rok 2006 226 810 miliard – 7,1 % HDP
Rok 2009 286 611 miliard - 7,9 % HDP

Soukromé výdaje
Rok 2006 13,1 %
Rok 2009 16,4 %
http://www.uzis.cz/system/files/40_10.pdf
19. 07. 2011 | 08:26

Paterik napsal(a):

Možná by bylo lepší, kdyby úhrady léků stanovily přímo zdravotní pojišťovny. SÚKL by pouze stanovoval seznam preparátů povolených pro užívání.
19. 07. 2011 | 08:33

vlado napsal(a):

Dnes těžko Vám autore a Vaši straně uvěřit. Tak jak vypadá naše zdravotnictví, zdravotní pojišťovnictví a léková politika jste se plně podíleli již od devadesátých let. Proč nemohl stát zajišťovat z jednoho ústředního místa zásobování léky a nakupovat za množstevní slevy? Proč nezústalo státní zasobování přístrojovou technikou? Proč nemohla zůstat jedna zdravotní státní zdravotní pojišťovna a ostatní soukromé? Já Vám to řeknu, protože pak by na našem zdraví nemohlo bohatnout tolik obchodních subjektů. V tomhle směru nás jen klamete.
19. 07. 2011 | 08:39

žena napsal(a):

vlado

Vidím to úplně stejně. Skvěle jste to vystihl.
Že to jde ve zdravotnictví i jinak ukazuje film Sicko.
19. 07. 2011 | 08:51

Jakeš napsal(a):

Budu opakovat znova a znova. Bojovat s mafii "demokratickými" prostředky v ČR nelze. Pomůže jen jedno - všechny je postřílet.
19. 07. 2011 | 09:13

jarpor napsal(a):

Nic proti Vám pane Hovorko...
jen mám jakýsi divný pocit, že patrně jediný schopný člověk na problémy ve zdravotnictví jste Vy sám...

Možná mi něco uniklo, ale nějak jsem nezaznamenal, že by se k Vašim názorům přiklonily odborné společnosti, komora... prostě nějaká zásadní skupina zdravotnických odborníků...

A když si přečtu Vaše CV uveřejněné zde... od 26 let starosta... pak zastupitel ve Zlíně, po té poslanec... nyní ve stavebnictví...
no nějak mi prostě to zdravotnictví ve Vašem profesním životě chybí...
Pak v tomto světle ... Vaše jen vymezení se proti "Julínkově reformě" /jak výše uvedeno/ ... a vše co jste kolem toho řekl či napsal... mě trochu připomíná zhrzeného génia jemuž lidstvo jeho genialitu z neznámých důvodů nějak "nebere"... a onen génius se nechápavě ptá - PROČ, když jsem tak skvělý... ?

No, třeba mám jen "divný pocit"... že všichni motající se ve zdravotnictví kradou... a že jen Vy znáte ten zaručený recept, jak na ty krádeže jít, jak ty zloděje dostat... a on ten recept zatím jen tak leží... bez užitku.
Pocit, jako laik, potenciální pacient... můžu mít... ne ?

Hezký den
19. 07. 2011 | 09:13

Taoiseach napsal(a):

Nic proti Vám, pane jarpore...

jen by mě zajímalo, zda byste k dost obsáhlému příspěvku neměl náhodou také nějaký VĚCNÝ komentář. V čem KONKRÉTNÍM se LH mýlí nebo uvádí nepravdivé údaje?

Své pocity jistě mít můžete. A někoho možná i zajímají - :)
19. 07. 2011 | 09:30

Inci napsal(a):

Hmmm ... takže desetimiliardová složenka pro Kalouska a jeho kumpány Šnajdra , Hroboně , Julínka ...

... von to Rath říkal jak to dopadne . Jen Jurásková se dušovala , že to určitě není zlodějina ...
19. 07. 2011 | 09:35

Taoiseach napsal(a):

Ludvík Hovorka

Farmaceutické firmy jsou velmi silné a ČR je slabá, i kdyby nebyla prolezlá korupcí. Účinně se to dá řešit asi jen na evropské úrovni. Tedy žalobou proti ČR u Soudního dvora EU v Lucemburku.
19. 07. 2011 | 09:36

Xury napsal(a):

Pro Taoiseacha:
myslím, že nepravdivá je ohledně oné kategorizační komise,k terá rozhodovala o úhradách. Pokud vím tak nebylo jasné podle jakých pravidel a nebylo možné odvolání a jak už jsem psal bylo to předmětem kritiky i ze strany EK. Jinak pokud jde o výdaje na léky, tak jsou u nás na podobné úrovni jako v ostatních zemích střední Evropy a např. Rakousko platí cca o 1/3 více (na 1 pacienta). Jinak zbytek blogu popisuje proces v parlamentu během schvalování onoho zákona, jenže to tady někdo z nás těžko posoudí, zda píše autor pravdu. Navíc je to nepochybně zatíženo jeho subjektivním pohledem.
19. 07. 2011 | 09:47

jarpor napsal(a):

Taoiseach

Dožadujete se věcného komentáře... máte jej mít.... jedno obecné od zdravotnického laika, který může mít jen pocit /čím autor "žije" a o čem tak fundovaně píše.. když skončil poslancováním, že místo ve zdravotnictví jež bylo a asi je jeho doménou... působí nyní ve stavebnictví/... :

Zdá se mi, že autor "má problém" když kategorizační vyhlášky byly nahrazeny čímsi jiným... ale hlavně "má problém" - že proti takovému administrativnímu rozhodnutí nyní existuje možnost odvolání.

Na rozdíl od něj se domnívám, že KAŽDÉ administrativní rozhodnutí by mělo být přezkoumatelné a měla být možnost se proti rozhodnutí odvolat... tedy i když se to týká tak citlivé oblasti, jako je stanovení ceny léků...

Hezký den
19. 07. 2011 | 09:49

Tencokida Hnuj napsal(a):

jarpor
"..A když si přečtu Vaše CV uveřejněné zde... od 26 let starosta... pak zastupitel ve Zlíně, po té poslanec... nyní ve stavebnictví...
no nějak mi prostě to zdravotnictví ve Vašem profesním životě chybí... "
----------------------
Mohl byste vy, jarpore - zastupiteli za ODS a paralelně s tím i statutáre obchodní společnosti uvést SVOJE CV - když se tady jako brouk Pytlík věnujete téměř každému tématu a to formou povýšeneckých koktavých monologů , konformních bonmotů a nudných frází zhusta objeví pod každým blogem, který je z pera lidí nesvázaných s momentálním vládním establishmentem či jej kritizujících ?
Není to chucpe - jarpore ?
Pan Hovorka, pokud vím, se totiž vyjadřuje výhradně k problematice zdravotnictví - na rozdíl od vás.
A ještě malá poznámka - víte jakou kvalifikaci měla paní Jurásková - a přesto dělala ministryni ? /bez hodnocení její práce - pouhé konstatování faktu/

Jarpore - předpokládám, že vám ale nevadí CV Kalouska, Nečase, Dobeše, Parkanové, Peake, Bárty, Vondry...taktéž skvělých odborníků na svých postech/v některých případech naštěstí minulých postech/, že ?
19. 07. 2011 | 10:04

hovorkaj napsal(a):

Čím se liší zde:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ivan-peychl.php?itemid=13741
popsaná léková politika v Anglii od kategorizační komise?
Pokud je mi známo, tak také není možné se odvolat.
A jelikož firmy brečí, je to metoda správná.
Takže má pan Hovorka L pravdu
19. 07. 2011 | 10:13

Taoiseach napsal(a):

jarpor

Autor doslova píše: "Zákon je těžkopádný, systém umožňuje výrobcům opakované účelové odvolávání proti rozhodnutí a tím oddalování změn úhrad."
Samozřejmě každé rozhodnutí v rámci správního řízení přezkoumatelné je - od toho máme správní soudnictví. Ale je otázka, zda má mít odvolání odkladný účinek - tím je možno každý správní orgán paralyzovat.

Opodstatněné (tedy nikoli účelové) odvolání ostatně bude těžko někdo podávat, protože farmaceutických firem není na českém trhu tolik a štědrý systém je dokáže nakrmit všechny - za peníze pojištěnců.

Švédsko nakupuje léky pro celou zemi centrálně. Chápu, že z toho má naše liberální pravice kopřivku. Ale je to velmi efektivní.
19. 07. 2011 | 10:14

jarpor napsal(a):

Jsou lidé, se kterými nemám zájem se bavit, natož jim sdělovat něco o sobě....
Jsou lidé, kterým činí potíž rozlišit, že něco jiného je psát o něčem, vyjadřovat více či méně fundované názory...
a něco jiného tyto názory komentovat z pohledu, s jakým se komentátor dostal k "problému" v průběhu jakési životní situace... zkušenosti...

Pro ty zopakuji : nemám nic proti autorovi. Jen jsem si dovolil dát na jednu misku vah jeho veřejně známé vystupování ke zdravotnictví a na druhou misku vah jeho profesní dráhu... a pouvažovat o souvislostech...
Z mého pohledu nic povýšeneckého, nic vnucujícího jiným, nic vulgárního ke kemukoliv...

Taioseach

No... jednak se asi před oním podáním k ÚS podle správního řádu nepostupovalo, jednak oněmi odvoláními nemusí být nic protahováno a paralyzováno, pokud státní úřednictvo pracuje tak jak má... tedy s jistou předvídavostí budoucího vývoje a všas připravuje ona rozhodnutí...

A ke kpřivce jen poznámku : zatím ji máme ze všeho, co dosud jako výběrová řízení připravovaly vlády jak pravé, tak levé...
Já spíše musím konstatovat rozhazování všech a všude místo efktivnosti... a to ať byl u vesla jeden nebo druhý...
Ale možná, že je to zase jen "pocit"... :-))

Hezký den
19. 07. 2011 | 10:39

Selen napsal(a):

ad jarpor. Souhlasím s Vaším oponentem, že je ten Váš příspěvek úplně zbytečný. Takový plevel. Pan Hovorka se věnuje problematice zdravotnictví roky (a to téměř výhradně, pokud jste si nestačil všimnout), a na rozdíl od jiných jí rozumí. Profesní životopis s tím v takovém případě nemá co dělat.
Kdyby každý ze zákonodárců rozuměl oboru, za jehož experta se vydává jako Hovorka zdravotnictví, tak bych se vůbec nezlobil.
Ale pokud jste zastupitelem za ODS, tak se ani nedivím, protože jsem si už celkem zvykl, že základní úlohou člena strany je syslit pro sebe a přátele, a poté bojovat za stranu, která to umožňuje, bez ohledu na morálku a pravdu do posledního dechu. Ale třeba je to jen můj pocit, že...
19. 07. 2011 | 11:09

jogín napsal(a):

Pan Hovorka by zasloužil nejen ministerské, ale premierské křeslo. Jeho články jsou vždy konkrétní a perfektně doložené.
19. 07. 2011 | 11:21

vfischer napsal(a):

ANO ANO PŘESNĚ TAK !!!

Není nic jednoduchého v řízení státu, v organizaci správy státních kompetencí a v celém obrovském kompelxu státní administrativy. Zdejší blogový příspěvek je klasickým chorobopisem toho, jak se zločinci, lupiči a šejdíři zmocňují veřejných rozpočtů a jak svými gangstersko-mafiánskými praktikami ožebračují drtivou většinu zde žijící populace. K tomu je třeba dodat, že TAKOVÉ POSTUPY NEJSOU JEN VE ZDRAVOTNICTVÍ !!! Praktikují se v celé široké sféře hospodaření a správy státu. Viz betonové lobby, dotační politiky všech druhů, rozdělování zakázek, správa lesů, pozemků atd. atd. Obrovské rozkrádání státu podporované idiotským rozdělením státu do 14 nesmyslných krajů, zcela neúčinnou nevýkonnou a giganticky nabubřelou byrokracií, korumpovanou justicí a policií, vytváří stát žebráků ovládaných bandami chamtivých všežravců.
19. 07. 2011 | 11:38

jarpor napsal(a):

Selen

Mě přijde přece jen divné, že se pan bývalý poslanec nerealizuje po skončení mandátu i profesně tam, čemu podle Vás rozumí, že jej nevzali mezi sebe lékařské kapacity, tak je ve stavebnictví... ale znovu - je to jen pocit... :-))

Úplně zbytečný můj příspěvek píšete... jak myslíte. Já jsem taky nikde nevyjádřil cosi, že nějak důležitý...
Řekl bych... že ve srovnání s tím Vaším, si nemáme co vyčítat... :-)

Hezký den
19. 07. 2011 | 11:39

žena napsal(a):

K tomuto tématu je velice zajímavý blog MUDr Peychla
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ivan-peychl.php?itemid=13741
19. 07. 2011 | 11:47

Petr napsal(a):

Pane Hovorka,
kam se zrácely miliardy ze zdravotnictví za Vašeho vládnutí? Úplně stejně. Nebo ne? Takže taky nejste čistej, jako žádný český politik už od r.1948. Jste všichni, Vy Nadlidi stejní.
19. 07. 2011 | 13:46

třebaKarel napsal(a):

Petře ,
hartusíte na nesprávného člověka . Díky panu Hovorkovi
neprošla Julínkova reforma , zjednodušeně . Možná jediný úctyhodný lidovec , Kdyby ta parta byla z jemu podobných , byla by otázka koho volit pro leckoho jednoduchá . A nevládl , byl poslanec .
19. 07. 2011 | 15:40

Mac napsal(a):

jarpor

politruku, opravdu si myslíte, že vaše "opět jenom pocity" někoho zajímají?

Nás taky netrápí vaše kvalifikace pro výkon funkce zastupitele (pánbů buď milostiv té obci...) ani zda splňujete (alespoň) zákonné požadavky na výkon funkce statutára. Sice musíte podepsat Čestné prohlášení, ale to má v případě odéesesáka nulovou hodnotu...

Hovorka má konzistentní a kvalifikované názory řadu let, problematice se věnuje dlouhodobě a vaše tvrzení, že tyto názory nesdílejí žádní jiní odborníci, je lež. Že odborník jarpor se neztotožňuje, je irelevantní. Univerzální odborník jarpor se neztotožňuje s ničím, co jenom náznakem kritizuje praktiky vládnoucí tzv. pravicové mafie.

Politruk jarpor je takovej odborník, že tady hlásá dogmata o nesmyslnosti odvolávat, či snad nějak potrestat kohokoliv ze současné vládnoucí mafie, byť spáchá jakoukoliv lumpárnu.

Zdůvodnění: po odvolání takovýho Drobila, Vondry, či Kalouse by přišel někdo ještě horší. Lepší vysvědčení pro pravičáckou mafii neexistuje :-))))

Takže politruku, přestaňte taky kvičet jako frustrátské podsvinče, když odborník Hovorka napíše něco, co se nelíbí fanatickému pravičáckému "odborníkovi" jarporovi. Je to směšně kolovrátkovské.

Ale - jak jsem kdesi četl - možná je to jenom můj pocit :-)))

Hezkýýýý dééén!!!!
19. 07. 2011 | 16:01

Mac napsal(a):

Petr

vy jste to tomu Hovorkovi nandal....

Tento váš, poněkud modifikovaný komentář ve stylu "..a vy zase mlátíte černochy.." tady dneska už čtu poněkolikáté....

Něco k tématu byste neměl?
19. 07. 2011 | 16:03

Ivan napsal(a):

Hanba zlodějům a korupčníkům, ale jak z toho ven. Protože kamse podívá všude to korupcí ne zavbání, ale smrdí. Pravda je, že ryba smrdí od hlavy a peníze mnohým přinesly hluboký morální úpadek.
19. 07. 2011 | 16:04

Alice napsal(a):

Vlado v 8.39 - Panu Hovorkovi hodně křivdíte. Zatím nikdo z PS "nezabojoval" tak, jako on. Jen díky jemu se prosazuje Julínkova deforma až dnes. Bohužel, Hovorkové už v PS nejsou.
19. 07. 2011 | 16:07

Alice napsal(a):

Mac v 16.03 - chodím sem většinou jen číst, už od samých začátků. Vzpomínám si, že jsem kdysi Jarporovi napsala, že na jeho příspěvcích je slušný jen ten pozdrav. Jak vidím po letech, ač tehdy jsem ho ještě tak neznala, nezklamal a můj tehdejší odhad denně potvrzuje.
19. 07. 2011 | 16:15

Jos napsal(a):

To jarpor,
vy jste jen takový dobrák, takový dobrák, co se snaží demagogickými výlevy dehonestovat jednoho z mála schopných a zároveň poctivých poslanců L.Hovorku a říci mu: chlapče Hovorko, nesahej nám na špinavý kšefty Julínka, Šnajdra, Hroboně (to je asi tak ta vaše "... nějaká zásadní skupina zdravotnických odborníků..."), nebo v druhé generaci Juráskové, Hegera a dalších co ještě naše strany vygenerují, jinak s tebou zameteme. Uvidíš.
Demagogii ovládáme bezchybně, a tohle je jen takový lehký nástřel...
No máte smůlu. Zkušenosti s vašimi favority jsou tak zdrcující, že se dočkáte jen jedné odpovědi.
19. 07. 2011 | 16:25

jarpor napsal(a):

No, vidím, že jsem jistým zvedl adrenalin... tak je stručně :

Mac
- Nevím, koho zajímají či nezajímají mé pocity. Přesto si je dovolím dál vyjadřovat. Mohu opáčit stejnou - a Vaše názory, myslíte, že někoho zajímají ?
- Souhlas. Autor má konzistentní názory. Nějak s nimi neprorazil, odborná veřejnost jej nikde do svých struktur nevzala. Může te se rozčilovat, ale je to tak.
- Hlásám dogmata ? Sem alespoň s jedním, jinak jen blábolíte, co Vám slina na jazyk přinese.
- Označil jste mne odborníkem. Přečtěte si můj příspěvek - sám se ve zdravotnictví označuji za laika... Napsat nepravdu o jiném a pak s ní bojovat ... škoda další reakce. Je to prostě lež co zde kvákáte.
- Jak jste přišel na mou údajnou toleanci k lumpárnám ? Dejte sem jasný příklad, kde se takto vyjadřuji. Neplkejte nesmysly ničím nepodložené... Vaše dojmy nedávajte za fakta...
- Jediný kdo zde kvičí jako podsvinče je tuším jistý Mac. Znáte jej ?
- Nenapsal jsem ani slovo o mém líbení či nelíbení autorových názorů. Opět si vymýšlíte a dovozujete, co nikde není...

Závěrem - jestli je zde někdo sprostý, jste to Vy. Hlásá-li někdo hloupá dogmata jste to opět Vy. Jedno Vám zkopíruji z Vašeho textu :
"Sice musíte podepsat Čestné prohlášení, ale to má v případě odéesesáka nulovou hodnotu..."
a to zcela pomíjím fakt, že nejsem členem žádné politické strany...

jos
- Přečtěte si životopis vedle fotky autora. Stručné opsaní tam uvedených údajů ze kterých vyplývá, že profesně se se zdravotnictvím patrně "nesešel", je dehonestací jeho osoby ?
- Vás nepřekvapuje, že nyní tento odborník na zdravotnictví působí ve stavebnictví ? Mě ano... Jak si Vy zdůvodňujete jeho současné působení ?
- Zdravotnickými odborníky míním komoru a další odborné společnosti sdružující lékaře dle jejich odbornosti... nikoho jsem nejmenoval /na rozdíl od Vás/
- Kde je demagogie ? V úvaze, proč odborník na zdravotnictví pracuje ve stavebnictví ?

Nakonec si dovolím reagovat na Alici :
Tak říkáte, že na mě je slušný jen ten pozdrav... Hmm... Váš pocit je Vaším pocitem. Nehodlám s Vašimi pocity bojovat a pokoušet se je měnit.

Hezké odpledne,
milí oponenti, jež jsem naštval pouhým vyjádřením pocitu, že normálně odborník na jeden obor nepracuje aktivně ve druhém... zcela odlišném...

Pana autora jsem ničím neurazil... na rozdíl od Vašich urážek na moji adresu. Třeba se vyjádří k té profesní změně...
19. 07. 2011 | 17:41

Taoiseach napsal(a):

jarpor

"...mě trochu připomíná zhrzeného génia jemuž lidstvo jeho genialitu z neznámých důvodů nějak "nebere"... a onen génius se nechápavě ptá - PROČ, když jsem tak skvělý... ?"

Tak třeba toto bych považoval přinejmenším za znevažující, slušné to rozhodně není.

Ludvík Hovorka se neprosadil prostě proto, že hájil zájmy voličů a neobchodoval s ostatními politiky. Inu, bílé vrány to nemají tak snadné jako modří ptáci - :)
19. 07. 2011 | 18:18

Xury napsal(a):

Pro Taoiseacha:
"Ludvík Hovorka se neprosadil prostě proto, že hájil zájmy voličů a neobchodoval s ostatními politiky" - mám za to, že jarpor nemluvil jen o prosazení se v politice, ale obecně ve zdravotnictví, což se p.Hovorkovi evidentně nepodařilo. Na druhé straně je ovšem pravda, že lékaři jen těžko mezi sebe přijmou nelékaře.
19. 07. 2011 | 18:22

jarpor napsal(a):

Taoiseach

Jen poznámku :
nenapsal jsem, že pan Hovorka JE zhrzený génius jemuž...
nýbrž, že MĚ trochu připomíná zhrzeného...
Myslím, že psát o někom, že pisateli něco připomíná... není znevažující... ale - mohu Váš postoj chápat...

Ve světle Vaší slušnosti, mohu se zeptat, jak slušné jsou repliky na můj text vůči mě ?

Hezký podvečer
19. 07. 2011 | 18:25

zemedelec napsal(a):

Pane Hovorka.
Oceňuji Váš blog.
Napiší něco jiného.Jenom mne mrzí,že nejste schopni se znovu postavit na nohy,myslím opravdové a zapálené vůdcové KDU-ČSL.P.Bělobrádek je myšlenkama někde jinde,C.Svoboda no to je hrůza,Kasal úplně sklamal,většina se jenom vezla na voze který postavil Lux.To co udělal Kalousek,myslím že bude popisováno historii,velice špatně.Věřte,vždycky je šance,pokuď jednám správně a poctivě.
19. 07. 2011 | 18:33

Taoiseach napsal(a):

jarpor

Opravdu netuším, co Vám připadá z mé strany neslušné vůči Vám, nicméně:

"Své pocity jistě mít můžete. A někoho možná i zajímají - :) "
Snaha ještě jednou zdůraznit, že jde o věcné argumenty, a ne o CV autora ani o pocity komentátorů. Je zjevné, že to není hodnotící, a nepřipadá mi to ani neslušné.

"z toho má naše liberální pravice kopřivku"
Nikoho nejmenuji, protože opravdu myslím VŠECHNY ty, kdo tvrdí, že veřejná správa musí být vždycky špatná a že nejlíp všechno vyřeší volný trh. Pokud si to nemyslíte, citovaná věta se na Vás nevztahuje.
19. 07. 2011 | 18:47

jarpor napsal(a):

Taioseach

Velmi se omlouvám... ale asi jsem špatně formuloval moji otázku. Vaše repliky ke mě jsem na mysli neměl.

Ale nezdála-li se Vám má formulace že mám pocit... jako slušná... pak mne zajímá Váš názor na repliky pánů mace a jose k mé osobě... tedy pokud se vůbec chcete vyjádřit...

Ještě jednou se omlouvám za mé nedokonalé vyjádření... slovní obrat.

Hezký podvečer
P.S. Pro Xury - měl jsem na mysli pouze prosazení názorů ke zdravotnictví...
19. 07. 2011 | 18:56

Taoiseach napsal(a):

Xury

Jeden poslanec se těžko může prosazovat mezi odbornou lékařskou veřejností jinak než přes politiku. Je jasné, že pánové Julínek nebo Rath mají mezi lékaři svou klaku, ale to nemůže mít každý.

Jak jsme viděli, lékaře bezprostředně nejvíc zajímají jejich platy, což jim ostatně těžko může mít někdo za zlé. Léková politika je bohužel zajímá podstatně méně - ale ta se právě na lékařských fakultách nevyučuje, takže se jí může úspěšně věnovat i nelékař.
19. 07. 2011 | 18:57

Rhodos napsal(a):

Milý Jarpore, rozumím Vám. Pan Hovorka se pohybuje ve stavebnictví, od 26 let v regionální, později v celostátní politice, oboru se věnoval jako poučený laik, nebyl oslyšen většinou, nebyl přizván k zásadním rozhovorům o zdravotnické reformě, odborné kruhy jeho doporučení neakceptaly. Ano, máte pravdu. Nicméně musíme panu Hovorkovi přiznat, že se zdravotnictví věnoval a věnuje s nebývalým nasazením, nenechal se svázat stranickým sekretariátem, našel odvahu veřejně kritizovat i své spolustraníky, kteří jím naznačené změny společně s Julínkem, Hroboněm, Šnajdrem a dalšími těsnou většinou 101 hlasů protlačili. A jistě se shodneme, že je stále co zlepšovat. A vzít si poučení z prostředí tradičních demokracií, viz Velká Británie, nemusí být špatným řešením.
A zkusme připustit i to, že poučených laiků najdeme dost i mezi ostatními politiky. Věřím, že jsem Vás neurazil. Děkuji předem za případnou kultivovanou reakci. Hezký den.
19. 07. 2011 | 19:46

jarpor napsal(a):

Rhodos

Děkuji za Vaši reakci, ke které nemám co dodat... než souhlasit.

Snad jedno - nikdo nemůže být nadšen, je-li nějaký zákon schválen nejtěsnější většinou... jenže, většina je prostě většina.. Z tohoto pohledu lze rozumět jistému "pláči" autora stran způsobu přijetí oněch zákonů...
Soudím však, že nic není černobílé... že ani v té lékové politice to není tak, že všichni kradou a všechno je špatně... což ovšem zdaleka neznamená, že se nemáme učit z chyb jiných... a že není co zlepšovat. Nadáváním a kritikou všeho a všech, jak se zde mnozí presentují, se však nic zlepšit nedá...

Hezký večer
19. 07. 2011 | 20:37

Maximus napsal(a):

Kdyby bylo více Hovorků mezi "Lidovci" tak bych je velmi rád volil. Je to sympaťák a má to v hlavě srovnané!
19. 07. 2011 | 20:48

Pavel Krajtl napsal(a):

vlado napsal(a):
Dnes těžko Vám autore a Vaši straně uvěřit. Tak jak vypadá naše zdravotnictví, zdravotní pojišťovnictví a léková politika jste se plně podíleli již od devadesátých let. Proč nemohl stát zajišťovat z jednoho ústředního místa zásobování léky a nakupovat za množstevní slevy? Proč nezústalo státní zasobování přístrojovou technikou? Proč nemohla zůstat jedna zdravotní státní zdravotní pojišťovna a ostatní soukromé? Já Vám to řeknu, protože pak by na našem zdraví nemohlo bohatnout tolik obchodních subjektů. V tomhle směru nás jen klamete.
Plačete na špatném hrobě Vlado, tenhle pán patřil z těch co byli ve vládní koalici mezi ty slušné a opravdu nasluchající a uvažující.
19. 07. 2011 | 20:55

PV napsal(a):

Zdá se, že problematika předražování léků nemá řešení, ale není tomu tak. Chce to jen trošku trpělivosti: jednoduše v příštích volbách již nevolit ODS, která špatný lékový zákon prosazovala. Nevolit však ani TOP 09, která dnes drží ministerstvo zdravotnictví a doteď s tím nic neudělala.
19. 07. 2011 | 22:57

Čejka napsal(a):

P. Hovorka jako spousta jiných poctivých, schopných a pracovitých lidí z KDU nesměla být na příkaz nejmenovaných představitelů TOP přijata na žádná místa, kde by mohli dělat poctivou politiku a uplatnit své znalosti.
19. 07. 2011 | 23:44

Bajo napsal(a):

Julínek, Šnajdr, Hroboň, Kalousek.
Eine Symphonie des Grauens.
19. 07. 2011 | 23:50

pgjed napsal(a):

Ludvo,

Děkuji za velmi podrobný věcný popis toho, jak parta vykuků s Julínkem a Topolánkem v čele vyráběla "deficit" účtu zdravotního pojištění a připravovala podmínky pro zavedení poplatků a spoluúčasti. Jsem rád, že jsi nezúčastněným popsal i mechanismus, jak v nastolené hajzlovině dále účinkovali ministři Šnajdr a Heger. I to, jak se na vzniku tohoto docela zoufalého stavu, který umožňuje vysávat stále více a více peněz z daňových poplatníků a z nemocných, aniž získají jakoukoliv protihodnotu, podílela úzká skupina lidí kolem Kalouska, kteří jednali svévolně a v rozporu s vůlí členů a volených orgánů KDU-ČSL. Je jenom smutnou ironií, že tito, nejenom zdravotní, odbojníci, kteří z KDU-ČSL museli odejít, dostali hloupostí statisíců voličů a většiny Pražáků příležitost ve svých lumpárnách nejenom ve zdravotnictví pokračovat, zatímco ti, kteří lumpárnám bránili, byli ostouzeni, popliváni a následně vyhnáni z podlanecké sněmovny. Takže za hloupost ignorantů, kteří se nechají snadno ohloupit sdělovacími prostředky a jejich kampaní, placenou z kradených peněz, musíme platit všichni.

Zdravím a měj se
Petr Gabriel
20. 07. 2011 | 08:23

Taoiseach napsal(a):

jarpor

Tak jsem se k psaní dostal až teď. Je pravda, že osobní věci, které na Vaši adresu psal Mac a někteří další, jsou zjevně navíc. Hned když jsem je četl poprvé, mě překvapila rasance, přičítal jsem ji nějakým starším sporům, které mezi vámi asi byly.

Pokud bych se měl vrátit "k věci samé", jsem dlouhodobě přesvědčen, že léková politika (dá-li se o něčem takovém u nás vůbec mluvit) nahrává (velkým) farmaceutickým firmám a má lví podíl na díře ve financování zdravotnictví. Kolega Xury sice uvádí, že výdaje na léky u nás nejsou mimořádně vysoké, ale já jsem přesvědčen, že by šly bez zhoršení péče výrazně snížit. Dále mám za to, že zákon, který LH označuje za "špatný", prostor pro korupci nijak nesnížil, leda ho možná posunul blíž k politikům. Takže bych jednoznačně tvrdil, že léková politika v pořádku není, a v tomto smyslu považuji příspěvek LH za velmi podnětný. I když se moc neprosadil, snažil se posunout věci k lepšímu. A to v přímém protikladu k pánům Julínkovi, Šnajdrovi, Hroboňovi a řadě dalších, od kterých bych si nekoupil ani párek v rohlíku...
20. 07. 2011 | 09:51

vlado napsal(a):

Pane Ktafte nepláču i když jsem se zdnešním stavem řešení zdravornictví nesmíři. Částečně souhlasím ,že p.Hovorka patřil k těm křesťanům, kteří myslí na své bližní. Psal jsem,že mu nevěřím ale hlavně nevěřím straně které je členem. Ta je křesťanská jen ve svém názvu. Bídu dnešních a příštích dní zaplatíme my dole. Zdraví je a v příštích dnech bude skutečně nejdražší do slova i písmene.
20. 07. 2011 | 12:36

pgjed napsal(a):

To vlado

"...nevěřím straně které je členem. Ta je křesťanská jen ve svém názvu..." Nechci přímo říct že kecáte, ale rozhodně nemáte pravdu.
20. 07. 2011 | 16:55

jarpor napsal(a):

Taoiseach

Děkuji za Vaši odpověď.

Hezký den
21. 07. 2011 | 08:34

daňový poplatník napsal(a):

To autor:
Nelze, než s Vámi souhlasit, jen jsem jaksi málo přesvědčen o tom, že jste se tak pregnantně vyjadřovali i v době, kdy se zákon přijímal, proč asi?
21. 07. 2011 | 11:11

karel napsal(a):

Pane Hovorko, tato věta: Složitým způsobem stanovená tzv. nákladová efektivita, podle které se posuzují různá léčiva při rozhodování o výši úhrad ze zdravotního pojištění vůbec nebere v potaz přínosy léčiv, ale srovnává pouze náklady na léčiva.

Vás usvědčuje z toho, že problematice nerozumíte. Nákladová efektivita ze svého principu bere v potaz přínosy léčiva, jelikož jejím výstupem je i veličina ICER - incremental cost-effectiness ratio. To, o čem mluvíte vy, je tz CMA - cost minimization analysis.

Překvapuje mne, že toto neznáte, dostudujte a zkuste znovu ;)
21. 07. 2011 | 12:53

b0o napsal(a):

Pane Hovorko, to co pisete zde neni pravda, hned vam reknu proc:
"V České republice se také povolují úhrady řady nových originálních léků, bez solidního prokázání účinnosti a Česká republika se tak stává pokusnou laboratoří pro zahraniční farmaceutické firmy za peníze nás všech. Takový luxus si většina vyspělých zemí nemůže dovolit"

Plete si uhrady a registrace. V ramci registracniho procesu (ktery z velke casti probiha centralne v EU) se rozhoduje o ucinnosti a bezpecnosti leciveho pripravku. Rizeni o stanoveni uhrady pote hodnoti jiz pouze komparativni bezpecnost a ucinnost a nakladovou efektivitu.

Muzete se prosim zde v komentarich vyjadrit, zda problematice pouze nerozumite nebo zda zamerne lzete?
21. 07. 2011 | 13:01

karel napsal(a):

V tomto komentari pane Hovorko uvadite: V řadě případů Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává rozhodnutí nikoliv na základě zákona nebo vyhlášky, ale základě vlastních vydaných směrnic a opatření nelegislativní povahy, což ještě více komplikuje a znepřehledňuje proces tvorby cen a úhrad léčiv.

Proc neuvedete JEDINY dukaz citaci konkretniho paragrafu, kdy je vydane rozhodnuti v nesouladu se zakonem? Vite, ze pri nesouladu se zakonem by soud pri odvolani rozhodnuti zrusil?
21. 07. 2011 | 13:04

karel napsal(a):

Pane Hovorko, pisete: Podle odhadů odborníků, díky tomuto špatnému zákonu, vydává systém zdravotního pojištění zbytečně více než 10 mld. korun ročně.

Kteri odbornici to jsou? Proc je neuvadite? Co rikate na to, ze snizenim uhrad stavajicich leku od roku 2008 naopak doslo k miliardovym usporam (viz statistiky ministerstva zdravotnictvi). Chapete, ze narust vydaju za zdravotnictvi muze byt zpusoben i jinymi faktory?

Co rikate na to, ze SRN prave zavadi podobny system, ve Svedsku nebo predevsim v UK funguje zcela spolehlive?

Proc americka FDA tlaci na zavedeni podobneho systemu v souvislosti s raketovym narustem vydaju za zdravotnictvi?

Proc uprednostnujete netransparentni system pokoutneho dohadovani o uhradach za zavrenymi dvermi nekde na ministerstvu mezi pojistovnami a firmami?
21. 07. 2011 | 13:09

karel napsal(a):

Pane Hovorko, pisete: Na základě upozornění některých expertů na neudržitelnost současného systému kvůli neustále rostoucím výdajům na léčiva z veřejného zdravotního pojištění

Muzete tyto experty, zde prosim v diskusi, jmenovat? Jiste budou pocteni? Obavam se, ze tito experti budou spise z farmaceutickych firem, kterym soucasny system priskripl kridylka a jejich vydelky.
21. 07. 2011 | 13:13

karel napsal(a):

Pane Hovorko, koukam mate tu jeste jednu lez: Zákon je těžkopádný, systém umožňuje výrobcům opakované účelové odvolávání proti rozhodnutí a tím oddalování změn úhrad.

Odvolat se mohou vyrobci pouze jednou. Proc nepisete pravdu?
21. 07. 2011 | 13:15

karel napsal(a):

Pane hovorko, pisete: Zřejmě neexistuje civilizovaná země, kde by se takto složitý zákon s takovými obrovskými dopady na systém zdravotního pojištění projednával takovýmto netransparentním způsobem.

Takovyto system je ve UK, Svedsku, nyni v Nemecku a rade dalsich zemi EU, zacinaji o nem uvazovat i spojene staty. Odpovezte mi prosim na jednoduchou otazku:

Co je netransparentniho na systemu, kdy veskery proces stanovovani uhrad je do nejmensiho detailu verejny na internetu a kazdy obcan s elektronickym podpisem muze jeho prubeh sledova?

Co je transparentniho na minulem systemu, kdy se za zavrenymi dvermi sesli lidi z ministerstva, firem a pojistoven a upekli si nejake podminky, ktere vedly nehodspodarnostem, jak se ukazalo na obrovskych usporach, ktery novy system prinesl?
21. 07. 2011 | 13:20

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy