Do Afriky za poznáním aneb Zkušenosti jedné z dobrovolnic stáže GLEN 2010

29. 11. 2010 | 11:48
Přečteno 8775 krát
Dnes píše Martina Kollerová, která absolvovala stáž GLEN 2010 v Keni (realizuje občanské sdružení INEX-SDA). Martina strávila v Africe téměř 5 měsíců, 4 měsíce pracovala v Nairobi pro místní neziskové organizace.Vystudovala Sociální a kulturní antropologii na Filozofické fakultě v Plzni. Po absolutoriu navázala na svou dráhu dobrovolnice a začala pracovat v českých neziskových organizacích převážně na vzdělávacích a enviromentálních projektech. Zajímá ji vše, co souvisí se vzděláváním, africkou a afro-karibskou historií a kulturou a problematikou rozvojových zemí.

Msamaria Childrenshome
Msamaria Childrenshome


Karibu Kenya

Je čtvrteční ráno a já v nairobské čtvrti South B nasedám do pověstného místního hromadného dopravního prostředku matatu (čili minibusu značky Nissan). Děsím se tradiční ranní dopravní zácpy. Mám na spěch, jelikož za hodinu mi začíná trénink afro-fussion - afrického tradičního tance v kombinaci s contemporary dance. V Nairobi jsem už skoro tři měsíce, a to na dobrovolnické stáži GLEN.

Ranní dvouhodinovka tance končí a já se vydávám do své kanceláře. Hlavou se mi honí slova mé kolegyně Agnes z dětského domova: „Nejlepším dopravním prostředkem v Nairobi je helikoptéra.“ Po dnes již druhé hodině strávené v matatu se dostávám ke své kanceláři. Kontroluji čas (přežitek Evropanky) a jsem spokojená - vypadá to, že mě čeká dlouhý den v kanceláři. S přihlédnutím k množství úkolů kupících se v mém diáři mne tato vize uspokojuje.

Jenže najednou – pouhé tři minuty od kanceláře - potkávám svého kamaráda. Po krátkém zaváhání se namísto ve své kanceláři ocitám společně s asi 60 mladými lidmi ze slumu Mukuru na workshopu zaměřeném na prevenci HIV/AIDS. A tak místo práce v kanceláři trávím pár hodin zúčastněným pozorováním toho, jak se dělá osvěta po africku. Že je vše opět jinak, než jsem si naplánovala? To mne již nevyvádí z míry - kancelářská práce holt počká. Po třistapadesáté si sama pro sebe říkám: „Karibu Kenya (Vítej v Keni.). S otevřenou myslí přijímej to, co se Ti nabízí. A zbytek nech tomu tam nahoře. On to nějak zařídí.“

Jak se to všechno seběhlo?

Začalo to studiem sociální a kulturní antropologie, zájmem o rozvojovou problematiku, africkým tancem, kontakty s africkými migranty ve Španělsku a také studiem širších souvislostí vzniku a podstaty rastafariánství. Můj neutuchající zájem o Afriku a rozvojovou spolupráci byl na světě. V roce 2005 počala tříletá spolupráce s plzeňským festivalem Jeden svět a v roce 2007 pak přišla doposud trvající a pro mne nejzásadnější spolupráce s programem rozvojového vzdělávání PRVák organizace ADRA. Následovalo několik drobnějších spoluprací s organizacemi zaměřenými na globální rozvojové vzdělávání a environmentální výchovu – a stávala se ze mne pomalu osoba, kterou asi nejlépe vystihne anglický termín „global education multiplier“. Celé to však mělo jeden háček – chyběla mi přímá zkušenost s pobytem v rozvojové zemi.

V lednu a únoru 2010 pak přišel zlom, kterým bylo úspěšné absolvování výběrového řízení na dobrovolnickou stáž GLEN 2010. A tak se stalo, že jsem na počátku července 2010 odjela do Etiopie, odkud jsem se vydala na čtrnáctidenní dobrodružnou cestu do keňského hlavního města Nairobi. Tehdy jsem si ještě bláhově myslela, že mne v Nairobi čeká v předem sjednaný den setkání s mým keňským koordinátorem z organizace Green Warriors.

Na projektu v Keni

Bylo 21. července 2010 a já - celá zaprášená po několikadenním cestování pouští v severní Keni - dorazila do mé cílové stanice Nairobi. Několik hodin po příjezdu jsem se sešla s jedním z členů organizace Green Warriors, který mi k mému překvapení oznámil, že náš koordinátor je v současné době mimo Nairobi. Můj adaptační proces na africké pojetí času, tzv. „african time“, byl tímto oficiálně odstartován.

Pokud bych měla sepsat seznam rad pro dobrovolníky chystající se do Keni, jedním z hlavních doporučení by bylo: „Připrav se, že nikdy nic nebude docela přesně tak, jak stojí v plánu.“ Můj projekt je toho důkazem - namísto plánované spolupráce s organizací Green Warriors jsme já a má německá tandem partnerka Carolin byly převeleny k mládežnické organizaci KYERS – Kenya Youth Expedition and Recreation Services a Msamaria Childrenshome.

S personalem Msamaria
S personalem Msamaria


Pro mne osobně byla obrovskou zkušeností právě spolupráce s Msamaria Childrenshome, dětským domovem situovaným v nairobském slumu Kiambiu, provozovaný skupinkou nadšenců kolem ženy jménem Agnes, srdečné ženy s láskou pro gospel, jíž se biblický příběh o milosrdném Samaritánovi stal inspirací k založení právě Msamaria Childrenshome (ostatně samotné slovo „msamaria“ ve svahilštině znamená „samaritán“).

Msamaria Childrenshome se snaží zdarma poskytovat vzdělávání a stravu dětem, které přišly o rodiče. Děti do domova však pouze docházejí, převážná většina přebývá se svými opatrovníky. V současné době dětský domov poskytuje vzdělání a péči dětem od tří do sedmi let. Možná se zarazíte nad tím, proč děti, které mají opatrovníky, docházejí do dětského domova. Důvod je prostý: opatrovníci se často o své svěřence nemohou patřičně starat. Mnoho z nich žije ve velmi nuzných podmínkách, nemají dostatečné prostředky na zajištění potravy a zdravotní péče, mnozí z opatrovníků jsou postiženi nemocí AIDS v rozvinutém stadiu. Výjimkou není ani alkoholismus, levný podomácku pálený alkohol „changa“ je dostupný kdekoli a jeho cena velmi nízká.

Já i má tandem partnerka se aktivně věnujeme lektorování, a tak jsme s nadšením přijaly možnost vyučovat v dětském domově. Postupně jsme však přicházely na to, jak rozdílná je naše evropská zkušenost od té africké. Třídy z vlněného plechu, prašné nádvoří a kuchyně s kamny pro nás nebyly ničím neočekávaným. Velké překvapení však představoval styl předškolní (i rané školní) výuky postrádající téměř jakékoli hry a interaktivitu. Děti od nejútlejšího věku sedí téměř celý den v lavicích, memorují, sborově opakují to, co učitel říká či píše. Výuka bývá tu a tam proložena zpíváním písní. Školka i škola začíná v osm hodin ráno a končí ve čtyři odpoledne. Ti nejmenší stráví většinu odpoledne povinným podřimováním na dřevěných lavicích. Větší děti se i odpoledne učí.

Já a Carolin jsme se naše výukové programy snažily koncipovat tak, aby v nich bylo pokud možná co nejvíce her a aktivit, při kterých by děti mohly vzájemně spolupracovat či něco sami výtvarně tvořit. Naším cílem zkrátka bylo vnést do striktně frontálního formálního způsobu výuky nádech neformálnosti a seznámit všechny zúčastněné s tím, že učit se dá i jinak a že vedlejším efektem onoho „učení jinak“ mohou být rozzářené oči a úsměvy na dětských tvářích.

Překážek v našem působení v domově však nebylo málo. Jedním z největších problémů byly pomůcky - domov totiž v současné době nemá žádný dlouhodobý zdroj financování a je odkázán na příspěvky spřátelených osob a veřejné sbírky. Často jsme si tak musely v našich výukových programech vystačit jen s křídou a tabulí a několika drobnostmi pořízenými z naší vlastní kapsy. Avšak tím to zdaleka nekončí - po překážkové dráze se řítíme dál. Představte si například situaci, kdy vejdete do třídy, v níž namísto očekávané skupinky šestiletých dětí naleznete 60 žáčků ve věku od tří do osmi let? Co teprve, když vám po chvilce usilovných pokusů o navázání komunikace dojde, že vám polovina drobátek jaksi nerozumí ani „zbla“? Možná byste tuto situaci nazvali „lektor v koncích“. Já a má kolegyně Carolin ji však můžeme označit coby „běžný den v Msamaria Childrenshome“.

Přes všechny nesnáze však spolupráci s domovem hodnotím pozitivně. Každý den strávený s dětmi a personálem domova pro mne byl v něčem nový a obohacující, každý den se bylo co učit. Navíc učení bylo vzájemné - vyučující byly naprosto nadšené z metod a aktivit, které jsme ve výuce používaly, a zdá se, že některé z nich přejmou za své a zařadí do výuky.

Msamaria Childrenshome je však jen dílčí zkušenost z celé stáže GLEN. Sedím ve své nairobské kanceláři a při psaní těchto řádků uvažuji nad tím, co vše jsem v posledních třech měsících prožila a o kolik zkušeností jsem bohatší. A také nad tím, jak to vše zprostředkovat po návratu do Evropy lidem ve svém okolí - je to vůbec možné? Do značné míry asi ano, avšak celková zkušenost z několikaměsíčního pobytu v Keni zůstane asi jen a jen má. Je kolem sedmé hodiny večerní a můj obyčejný den - ten, který byl opět jinak, než jsem si naplánovala - se pomalinku chýlí ke konci. Balím svůj netbook a vydávám se na ulici nakoupit zeleninu. Uvažuji, zda bych cestou neměla zahodit svůj diář, když je zde vždy vše jinak než dle plánu. Avšak ne, nemohu to udělat - jsem přece Evropanka.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Občan napsal(a):

Pane Policare a slečno Kollerová - zůstaňte, moc vás oba prosím, doma a věnujte se problémům, které jsou zde. Protože tyhle vaše multikulti frikulínské huráakce, kdy si pár evropských nebo amerických odredovaných nadšenců hraje na spasitele světa, nadělají víc škody než užitku.
Zbytečně totiž připravujete o čas a energii ty, kdo SKUTEČNĚ ve slumech a v rozvojovém světě žijí a s tamními dětmi i dospělými obyvateli pracují.
Byli byste užitečnější, kdybyste doma pomáhali třeba shánět peníze na financování těchto domovů a škol. Ale hlavně se, probůh, nemontujte do jejich životů, NEHRAJTE SI na rastafariánství ani jiné exotické náboženské a filosofické směry a nesnažte se těm lidem implantovat naše "hodnoty"! RESPEKTUJTE JE, jejich kulturu, jejich zvyklosti, jejich způsob života!!!
Když čtu, jak se absolventka SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE podivuje nad africkými reáliemi, nemohu si nepoložit otázku, CO a PROČ vlastně to děvče studovalo a ZDA alespoň tuší, co vlastně dělá a čeho chce dosáhnout.
29. 11. 2010 | 12:46

arnazach napsal(a):

Věnují se memorování, protože svět je u nich stálý, probíhá v opakujících se cyklech. Proto je jedno, jak běží čas. Náš svět je jak po velkém třesku, každý den jiný. Nepřemýšlíš netradičně, nejpřideš včas a máš po ptákách.

Takové články jen houšť, ale musíme nad nimi přemýšlet netradičně. :-)

Nejsem stroj
29. 11. 2010 | 12:51

cyber toxique napsal(a):

no a právě proto, že Afričané nejsou jako Evropani, to v Africe nevypadá jako v Evropě.

A vy a vám podobní na tom jen máloco změní
29. 11. 2010 | 12:52

Cech napsal(a):

Bohužel musím souhlasit s občanem i když toto je další téma na odlehčenou.
29. 11. 2010 | 12:52

Ládik!!! napsal(a):

Honolulu,
prosím, napište něco ze života.
29. 11. 2010 | 12:58

iga napsal(a):

Martino

mně úplně fascinují vaše introspekce.
Položila jste si někdy i otázku opačně? tedy čím jste vy opravdu obohatila ty domorodce?
Pište dál, jste docela zábavná.
29. 11. 2010 | 13:00

cyber toxique napsal(a):

iga

ona spíš ochudila něčí kapsu a něčí pokladnu, jinak myslím, že nevytvořila smysluplného nic. Ale něčím se živit bude muset, když vystudovala takový pseudoobor
29. 11. 2010 | 13:06

Občan napsal(a):

Pane Čechu, já se obávám, že to je celé myšleno velice doopravdy. Protože to sdružení INEX SDA opravdu existuje, tu akci GLEN opravdu pořádá a lidé kolem toho sdružení se berou veeelmi vážně :o)
29. 11. 2010 | 13:11

Občan napsal(a):

cyber toxique napsal(a):
"iga
ona spíš ochudila něčí kapsu a něčí pokladnu, jinak myslím, že nevytvořila smysluplného nic. Ale něčím se živit bude muset, když vystudovala takový pseudoobor
29.11.2010 13:06:32"

A to zas prrr! Tyhle humanitní obory mají svůj smysl, protože jen díky jejich rozvoji se pomaličku mění nazírání alespoň některých lidí na rozvojové země a na cizí země a kultury obecně. jenže by je měli studovat jen lidé, kteří vnímají problematiku spíše pragramticky než idealisticky. Ono to totiž v drtivé většině není o žádné romantice, ale o pěkně tvrdé práci - viz. třeba "Lékaři bez hranic" a podobné organizace. To jsou pro mne NGO hrdinové a lidé, kteří SKUTEČNĚ něco užitečného dělají a mají výsledky. Navíc to dělají apoliticky a nenábožensky, takže působí tam, kde je to OPRAVDU třeba a ne jen tam, kde se to zrovna POLITICKY HODÍ.
29. 11. 2010 | 13:17

cyber toxique napsal(a):

Občan

no ale těch humaniťáků zas nesmí být moc.

Není možné, aby polovina lidstva byli chudáci neschopní si sami pomoci a druhá polovina zas jen samaritáni.

Někdo na to musí taky vydělat.

A myslím, že poslední rána našemu zdravotnictví by mohla být, kdyby takováto samaritánka z humanistických pohnutek zorganizovala dovoz těch stižených AIDS na léčení do ČR.
29. 11. 2010 | 13:27

iga napsal(a):

Lékaři bez hranic jsou naopak jedna z mála organizací, kde jde skutečně o konkrétní pomoc konkrétním lidem. Neprolévají se přes ně žádné velké peníze a jsou dost efektivní narozdíl od většiny nevládek viz ten fantastický projekt glen.
29. 11. 2010 | 13:34

Občan napsal(a):

To Cyber:

Jasně, úplně souhlasím.
A myslím si, že nejlepší je pomoci těm chudákům, aby chudáky přestali být. Sice nám tím eventuálně vyroste konkurence, ale stejně si myslím, že to je nejlepší způsob rozvojové pomoci. Ne z nich dělat závisláky, ale naopak jim pomoci, aby se plně uživili sami. To je totiž nejlepší investice, jaká může být - kdyby o tohle usilovali všichni, tak postupně bude skutečná bída mizet a náklady na různé pomoci se budou snižovat. A bohatí přestanou skučet, že je pomoc moc drahá :o)
29. 11. 2010 | 13:35

encounter napsal(a):

S tím, co píše Občan a někteří další, se dá do jisté míry souhlasit. Byly by to docela dobré postřehy do debaty, kdyby z toho všehon ovšem nečpěla až příliš naše česká rybniční a kotlinoidní mentalita. Naučme se jednu věc. V západním světě je prostě normální, že mladí lidé jezdí (ať už tomu říkají dobrovolnictví nebo jiné NGOství) mimo svůj obvyklý svět a něco tam dělají. Dopad to možná nemá vždy extrémně pozitivní (co se týká hmatatelného vypočitatelného profitu pro jasně definovanou skupinu jedinců), ale rozhodně ne negativní. Jesli vás tohle tak moc irituje, pak se pozastavguji nad tím, že vás - jako "občana" - neiritují jiné aktivity západu, které - ačkoli se jeví standardněji a předvídatelněji - negativní impakt rozhodně mají a právě v těch krajích, o které vám, soudě podle vašeho příspěvku, tak moc jde. Když už tolik plédujete pro neintervenci (která ovšem zavání aprtheidem), proč si nevšímáte, že západ v zemích "třetího světa" velmi intervenčně už několik set let těží lidské, nerostné i další přírodní bohatství a to extrémně bezohledným způsobem? Není to vaše volání po neintervenování jenom dokonalým pokrytectvím a uplatňováním dvojího metru? Ale třeba se mýlím...
29. 11. 2010 | 13:39

cyber toxique napsal(a):

Občan

no mám pocit, že jim vyhovuje být chudáky a za chudáky se oni ani nepovažují, to jen my je litujeme, že nejsou jako my.
Ale autorka sama píše, že jsou jiní a že ...když je zde vždy vše jinak než dle plánu.

Takže ..pomoci těm chudákům, aby chudáky přestali být

je dle mého boj s větrnými mlýny či donášení sov do Athén čí dříví do lesa

nebo-li marnost nad marnost

PS. a to AIDS jim opravdu vyléčit nedokážeme.
29. 11. 2010 | 14:00

cyber toxique napsal(a):

encounter

no pokud budou mladí lidé třeba do 35 let neproduktivní,a bude obvyklé, že nejprve budou dlouho studovat a pak dlouho jezdit po světě sbírat zkušenosti, tak budeme skutečně jednou muset začít naše důchodce střílet.
29. 11. 2010 | 14:02

Občan napsal(a):

To Encounter:

Hmm, to je sice hezké, že to ty mladé baví, ale myslím, že by v rámci svých zábav opravdu nemuseli ponižovat lidi z různých "divných" zemí svým huráaktivismem. Ať třeba hrají golf a v rámci téhle zábavy mohou vybírat na ty, kdo SKUTEČNĚ pomáhají. Také klidně mohou pobíhat po ulicích s květinkami nebo jinými NGOistickými předměty, prodávat je a tak přispívat na pomoc.

Heh, NGOismus - a máme tu další -ismus :o))

No, já si nemyslím, že by jejich aktivity neměly negativní dopad. Už jen to, že někam přijedou nepřipravení, nevybavení znalostí místních reálií a na velice krátkou dobu, zbytečně odčerpává čas a energii těm, kdo tam pobývají a pracují dlouhodobě nebo trvale. Navíc je pro ně na místě zřízena nějaká kancelář (slečna o ní píše v každé druhé větě), což také něco stojí. To jsou samo o sobě dost velké škody. Nemluvě o tom, že tyhle zbytečné stáže stojí peníze a pokud si je ti lidé neplatí sami, zbytečně se utrácejí prostředky, které by mohly posloužit účelněji. Takže nejenže tyhle stáže nemusí mít pozitivní dopad, ale naopak mohou mít dopady zcela negativní.

Ne, já nepléduji pro neitervenci, já naopak pléduji pro intervenci, která má jasný cíl - úplnou soběstačnost těch, v jejichž prospěch je intervenováno. A to je právě to, co se kapitalistům tolik příčí, protože pak by si tamní domorodci exploatovali své zdroje sami a my bychom je museli od nich kupovat; a stejně tak i jejich práci. A také by nám mohli přestat zametat ulice a mýt záchody a sloužit v domácnostech a dělat různé jiné bídně placené práce, za které by zaměstnavatelé byli konečně donuceni platit víc, aby je dělali zdejší domorodci. Proto kapitalismus nutně potřebuje pro své přežití armádu chudých doma i v zahraničí, protože bez ní nemá šanci. NGOisté by tedy měli své úsilí napřít do boje proti PŘÍČINÁM chudoby a bídy a neztrácet čas a síly neužitečným objížděním světa po nesmyslných stážích.
Ano, velmi se mýlíte...
29. 11. 2010 | 14:03

Veterán napsal(a):

Slečna v životě nedělala ani vychovatelku v mateřské školce, ale vyrazí si školit africké děti.
Bylo by to v pořádku, kdyby většina těchto organizací nebyla přisáta na stát nebo neposílala dobře zpracované studentíky do ulic žebrat o peníze od lidí, netušících, že se za ně slečna bude v Nairobi učit africké tance.
Ale jinou mladou aktivní dívčinu zatím nepřekonala. Ta se před lety v Radiožurnálu neváhala pochlubit, jak se těší zpátky do Thajska pomáhat po tsunami. Jaké je tam krásné potápění, že si udělala potápěčský kurs a také navštěvuje památky. Od té doby přispívám jen na výcvik slepeckých psů.
29. 11. 2010 | 14:10

cyber toxique napsal(a):

doufám, že se dnes ukáží pánové Honolulu a Čochtan
29. 11. 2010 | 14:14

Občan napsal(a):

cyber toxique napsal(a):
"Občan

no mám pocit, že jim vyhovuje být chudáky a za chudáky se oni ani nepovažují, to jen my je litujeme, že nejsou jako my."

Jim nevyhovuje být současnými chudáky. Jim by vyhovovalo, kdybychom se jim byli před cca pěti sty lety obloukem vyhnuli a oni si dodnes mohli žít po svém.
Ty chudáky v "evropském/americkém" stylu jsme z nich udělali my tím, že jsme se je cca tři sta let snažili předělat na pokorné lokaje. Teď jsme zjistili, že to nevyhovuje jim ani nám, ale my potřebujeme jejich zdroje a v žádném případě nepřipustíme, aby se na tom cokoli měnilo. Oni jsou nám vlastně na obtíž! Pro nás by bylo nejpohodlnější, kdyby většina Afričanů a Asiatů někam vysublimovala a prostě přestali existovat. A protože vyvraždit je se nám žinýruje a pomoci jim k soběstačnosti nechceme, tak je pro klid duše "oblažujeme" NGOistickým aktivismem a myslíme si, jak jsme jim hrozně ku prospěchu.
29. 11. 2010 | 14:16

cyber toxique napsal(a):

Občan

teď s vámi nesouhlasím

na světě je ještě několik kmenů, které nepřišli s civilizací do styku buď vůbec nebo jen velmi málo a žijí jak v době kamenné.

Podobně by to bylo myslím i s afričany.

A že tam přišli běloši, v té době na jiné civilizační úrovni, vedeni pudem objevovat zkoumat a přetvářet, jak jim velela Bible změnit svět v kvetoucí zahradu, setkání bylo nevyhnutelné.

Bílý muž nenese žádnou vinu.Konal jen, jak mu velel rozum a Bible.

Afričané se chtějí podílet na civilizačních výdobytcích, ale makat 12 hodin do úmoru, jak činí běloch to nedokáží.

Jinak by dnes již byla Sahara zůrodněná a na ní Las Vegas, jako v poušti v Americe.
29. 11. 2010 | 14:39

honolulu napsal(a):

Vy pane ENCOUNTER ! Proc pisete, ze NEINTERVENCE zavani apartheidem ?
Proc vubec mate neco proti APARTHEIDU ? Kdyz vubec nevite co to bylo, a co to jeste dodnes je.
Bezte se podivat do JHB po padu apartheidu ! Cely Vas nahled je naivni protikolonialisticka theorie, kterou hlasavali zabedneni levicaci,
Proc nekdo pomaha super destruktivnim zivocichum, kteri dokazi bohate zeme promenit za 20 let absolutni hruzu s nejvetsi kriminalitou na svete.

Mam toho hodne na vyrizovani dnes, ale vratim se a BUDU se s Vami hadat se vsemi Vy propagandisticti, thereticti, utopisticti, natvrdici.

Vyhrali, jste proti nam separatistum, ale to je mozna i dobre - jak tvrdili kdysi Portugalci. Vase hrbitovy budou mit vetsi rozlohy diky Vasi destruktivnosti a vrozene hlouposti.

"Extreme bezohledny zpusob tezeni nerostneho bohatsvi".
LZETE ! LZETE ! LZETE !
Milliony se jich snazilo dostat k nam ! Statisice jich stary Vorster prijal.

To devce, ktere jelo do Kenye
"pomahat", potrebuje od tatinka namlatit prrr...(Zakazane slovo panem Stejskalem.)

Musi jet, ale vratim se. Do te doby zacnete laskave CUMET na YouTube at aspon trochu vite o co kraci !!
29. 11. 2010 | 14:47

cyber toxique napsal(a):

honolulu

ještě okomentujte prosím toho Občana 14:16:02

a 13:35:19
29. 11. 2010 | 14:52

Občan napsal(a):

No konečně bude nějaká legrace! Ale, že Vám to, Honolulu, trvalo... Ještě Waleyo, Čochtan a Rumcajs a potěmnělé odpoledne se rázem rozjasní :o)))
29. 11. 2010 | 14:57

cyber toxique napsal(a):

Občan

když důchodci nemohou ve sněhu na ulici, tak ať si aspoň užijí u netu
29. 11. 2010 | 14:59

cyber toxique napsal(a):

Občan

no na Havaji je o 10 hodin méně to Honolulu vstává dost brzy
29. 11. 2010 | 15:00

Občan napsal(a):

To Cyber:

No, a mnohé kmeny, které do styku s naší "civilizací" přišly, již dávno neexistují, protože jsme je vyvraždili přímo - tedy zbraněmi, nebo nepřímo - tedy chorobami a alkoholem. Vezměte si třeba Amazonii; tam dodnes těžaři vraždí domorodce, aby si tak uvolnili cestu k dalším plochám lesů.

Ale kulový bible. Nenažranost byla a je naším hnacím motorem :o)))
Což o to, oni ti Afričané a Asiaté i makají 12, 14, 16 hodin denně - ale PLODY jejich práce nejdou jim, ale nám. Proto jsou tak chudí, ať žijí doma nebo tady.
A zase kulový - Sahara se stala Saharou už před nějakými 4000 let, když Egypťané vykáceli moře stromů na stavby pyramid a měst pro mrtvé i živé. od té doby se rozšiřuje, zatímco americké pouště jsou statické. Také mají jiné geologické složení a vůbec by to bylo na dlouho. Mimochodem - Las Vegas nemá s pracovitostí vůbec nic společného :o)))
29. 11. 2010 | 15:05

Občan napsal(a):

:o))))) Aha! Tak to jsem netušil, i když ta jeho agresivita leccos napovídá :o))

Já si myslím, že třeba zrovna Waleyo nebo Hoven vůbec nejsou důchodci. Rum možná jo, Honolulu skoro určitě, Čochtana bych tipoval tak kolem 40ky...
29. 11. 2010 | 15:08

honolulu napsal(a):

Protestuji proti vyskumu a potirani vsech nemoci, jako je treba AIDS.
Cim vice bude AIDS, Syfilisu, Malarie a napr. Bilharzie, tim mene bude povrazdeno belochu v JAR nebo Rhodesii.
Preji jim aby pochcipali hladem za vrazdeni farmaru v Rhodesii a za 55 vrazd denne v JAR.
Musim jet. Ale budu se s Vami hadat po navratu.
(To mlade trdlo tam stejne prijde o zivot. Vlezlo mezi predatory. Udela chybu bude sezrana, tak jako mnoho jinych pred ni. A snad je to i dobre. Zbyvajicim trdlam se rozsviti v mozecku.)
29. 11. 2010 | 15:20

Al Jouda napsal(a):

To autorka :
Proč to opisovat slovy "nic nejde podle plánu " ? Stačí česky říci, že se jedná o jeden velkej bordel !
29. 11. 2010 | 15:24

honolulu napsal(a):

Nejsem na Hawaii momentalne, ale na hranicich Ohia a Pennslylvanie. Je zde 9:30 am a do dochodu jeste nemohu.
Musim odjed, ale budu Vam nadavat v duchu zbytek dne az do navratu.
Pane Stejskal slibuji Vam s dusevni bolesti, ze nebudu sprosty. Slo by koupit nejake sproste slovo, abych ho mohl pouzit ?
29. 11. 2010 | 15:26

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane honolulu,

už mi tu zbyly jen výrazy jako "ty nezbedníku" a "kletě". Ostatní jsem dávno střelil.

Tak mne napadá, jestli ono to nebude s těmi predátory přeci jen trochu složitější (bílými, hnědými, černými, i fialovými...).

Libor Stejskal
29. 11. 2010 | 15:32

honolulu napsal(a):

Omlouvam se za ranni emoce. Nazlobila me primitivni levicova propaganda...
Pane obcane ! Prvni pyramidy se zacaly stavet 2600 BC. To je 400 let po sjednoceni Egypta a vzniku pisma v Egypte. Bylo to za IV dynastie. T.J. 6400 let po zmizeni lesu na Sahare.
Lesy nezmizeli kvuli lidske "NENAZRANOSTI", ale pomalemu suchu po ustupu ledovce z Evropy a po zaplaveni stredozemni kotliny oceanem a to nekdy 8000 BC.
Lidska "nenezranost" je a byl vzdy progres. Ja jsem typicky snazivy a nenazrany obdivovatel kapitalismu. (Zapomnel jsem rict uspesny.)
Kazdy kdo pomaha rasam nezodpovednym a linym kope HROB pro svoje deti.
Vasi zivotni povinnosti je myslet na blaho Vasich blizkych, Vas a Vaseho mesta.
Nairobi, Bulawayo, JHB, a jina svetova HNOJISTE nechte na ohodnoceni lidem, kteri tam zili a maji osobni zkusenosti. (Napr. JA.)
Kdyz naivni mlade devce s mozeckem vrabecka, vam zazvoni u dveri a bude chtit penize na cestu do Nairobi, aby delala "dobro", tak na ni zavolejte jeji maminku a reknete mamince : "Vase dcera, ma sebevrazedne umysly"! Potrebuje navstevu u pana doktora Honzaka !

Co to je Apartheid ?
Je to oddeleny vyvoj mezi rasamy a kulturamy na odlisnem stupni vyvoje. Doba kamenna nejde michat s dobou 20-stoleti.

Muj zivot patri pouze me a ja budu rozhodovat se svymi spoluobcany, kdo bude muj soused. Rozhodne ne zadny polomozek z Bruselu nebo socialni inzenyr plny theorii a zadne zkusenosti.

Pokracovani pozdej !
Ja neznam ceskou gramatiku. Vim, ze trpite, kdyz ctete moje chyby, ale ja trpim take a nekdy VELMI, kdy ctu nektere Vase nazory.
Jste Nezbednici a Klete !!!!!

http://www.youtube.com/watc...

Integrace cernych je vase smrt. Je to totalni destrukce vasich mest a civilizace. Je to obrovska kriminalita a bida.
Je to systematicky hon / lov na vase manzelky, dcery a babicky.
To co se deje v JAR jsem videl v Angole po (1975) Mozabique po (1975) atd. atd. Divejte se na YouTube.
V
29. 11. 2010 | 19:50

honolulu napsal(a):

Zil jsem v 70-tych letech v JHB.
Utekl jsem z Ceska ilegalne pres hranice, bez pasu kdyz prisli Rusi. (1968)
JHB byla tenkrat nejlepsi adresa na svete. Bylo to elegantni moderni mesto skla, hliniku, kamene, mramoru a betonu. Bylo staveno v architektickem stylu, kteremu se rika kontenporary.
Toto mesto se skladalo s mnoha ctvrti, ale jedna z nich byla jina nez druhe, jmenovala se Hillbrow. Byla to ctvrt umelcu, basniku, spisovatelu, maliru, hercu a herecek. Byla to ctvrt prudce elegantnich mladych lidi.

Podivejte se na YouTube jake VRAZEDNE hnojiste je z toho dnes.
Tak nezapomente pomahat tem kdo nici civilizaci. Seberte od ust vasemu diteti a poslete cernemu diteti. Az tomu bude 17 let, tak bude poskakovat a jecet "ZABIJTE BELOCHY".
http://www.youtube.com/watc...
Super gauner v zelene kosili na videu je JOE SLOVO hlavni ideolog ANC (kriminalni ultra rasisticka, proti belosska organizace.) Byl zabit protoze byl beloch. Tak nezapomente jim pomahat vy Nezbednici a Klete.
29. 11. 2010 | 20:18

Ladislav napsal(a):

Nejlepsi pomoci Africe by bylo omezit tamni vysokou natalitu a to ne nejakymi iluzemi ze ono se to samo srovna ale importem a rozdavanim antikoncepce. Veskera pomoc by mela byt omezene pouze na rodiny s max dvema detmi.

Vsechno ostatni vede jen k vetsi a vetsi chudobe a malthusianskemu korektivu v podobe valek.
29. 11. 2010 | 20:26

honolulu napsal(a):

Za meho poskakovani po Africe jsem nekolikrat byl v Rhodesii.
V teto zemi za mich casu vladl IAN SMITH. Za jeho vlady Rhodesie velmi bohata zeme vyvazela potraviny do celeho sveta.
Dnes 2 milliony zivocichu muselo utect do JAR. Neni tam pro ne zradlo. Povrazdili totiz bile farmare ! ! !
Je tam inflace 168000 % rocne. Jedno vajicko stoji 2 000 000 ZD (Zimbabwe Dollar.) Nezamestnanost je 85% !
I kdyby chodili po kolena ve zlate, tak zivocichove budou chcipat hladem. Jejich president je VRAH !
Tato zeme mi asi v budoucnu prinese hodne radosti. Shona a Ndebele se vzajemne zacnou "fackovat". (Uz mam pripravene sampanske.)
Znam je, musi k tomu prijit, nevim ale kdy.
Take mi dela radost, ze drivejsi kamaradi a spojenci proti belochum se vzajemne vrazdi v JHB od 2008. Oni totiz cerni z JAR (kmen Tswana) tam nechteji cerne z Rhodesie a nenavidi i cerne z Mozambigue (Tsonga, Shangaan.)
Tak jim nezapomente poslat nejake penize na prilepsenou vy nezbednici, natvrdlici.

http://www.youtube.com/watc...
Toto video je o exterminaci bilych deti s prirovananim na koncentracni tabor v burske valce. Devcatko v nemocnici zemrelo, druhy den po znasilneni. Blondynka zmodrakovana prezila. Babicka 83 let stara, ktera se snazila ji chranit, byla rosekana a usmrcena. Nemohu se na to divat at vam to prelozi nekdo jiny.
29. 11. 2010 | 21:13

Medikolog napsal(a):

Zdravím vás, pane Honolulu,

bohužel se ale globalisátorům pravda většinou nehodí do krámu.

Také se dva bývalí kámoši vrátili -> z Gautengu... z Pretorie. Vyprávěli totéž co vy. Mají bohaté zkušenosti s africkou autochtonní kulturou... Protectionem nostram Deo.
29. 11. 2010 | 21:40

honolulu napsal(a):

Pracoval jsem pro vladu JAR a byl trenovan pracovne i v busi. V roce 1975 byla obcanska valka v Angole a belosi ti nejhloupejsi, kteri tam zustali a neutekli zavcas, se zoufale snazili dostat na jih, (kdyz uz bylo pozde), do South-West Afriky. (Dnesni Namibie.) Nevydrzeli jsme nervove jejich zoufale volani o pomoc radiem.

Tak s kamarady jsem jim jel naproti i ja, proti proudu reky Cunene. Urednicci, lekarnici, sestricky, ucitelky v polobotkach, bez vody jidla a aut (dosel benzin), sli na jih. Umirali na dehydraci a byli obetmi predatoru CERNYCH a nekdy i zvere. Museli utikat ! Stali se koristi, kazde opice ktera mela mrneni.
Predstavte si lide v Cesku. Jeden regiment Jihoafricke armady vedl CECH v hodnosti generala-majora. Zije v penzi v Brazilii.
Chcete do Afriky neco poslat pro ty "chudacky" ? Ja bych jim take chtel neco rad poslat. Tyfus, Choleru a Tuberu za zbytecne vrazdy bezbrannych. Za zniceni vseho, co se jim dostane do rukou. Za super rasismus.
Tak silne nas nenavideli a ted bez nas nemohou zit. Chteji do Evropy, Ameriky, Australie, Kanady. Vsude kde ti "vykoristovatele, rasiste a kolonizatori ziji".
Az prijdou k vam, tak jak to Brusel planuje, tak si budete myslet, ze kazdy Cikan je ministrant.
Kdo se mnou nesouhlasi, z Frankfurtu je letecke spojeni do JHB. At se jede podivat na Hillbrow.
29. 11. 2010 | 22:14

honolulu napsal(a):

Pane Medikolog, pozdravujte kluky a vyridte jim at NEMLCI, at MLUVI.
Jeden nas kluk z Brna o tom pise knihu, ale ta asi nikdy nevyjde.
Je politicky neunosna. Musim koncit pro dnesek.
At kluci NEMLCI !!!!!
Lide, na YouTube je hodne informaci o genocide belochu.
Nedejte se odradit anglictinou.
29. 11. 2010 | 22:27

modrý edvard napsal(a):

Honolulu, my tady v Česku nevíme, o co jde , ten tvůj odkaz je příliš uměleckej.
29. 11. 2010 | 23:27

encounter napsal(a):

to obcan

I přes některé různé pohledy na věc, se s většinou toho, co píšete dál, mohu docela dobře ztotožnit. Měl jsem na myslí spíš to, že mi nepřijde nic špatného na tom, když někdo mladý jako dobrovolník jede někam něco dělat. Pořád si myslím, že celkový impakt je spíš pozitivní. S ideologií rozvojové pomoci jako takové je to jiná věc (tady se moje názory více blíží vašim). Je to ale příliš složité téma na to, abychom nalezli nějaké řešení.

to honolulu

Vaše osobní zkušenosti vám nikdo nebere. Vyprošuji si však právo na odlišný názor. V JAR jsem mezi lety 2005 až 2009 strávil v různě dlouhých intervalech rok a půl. Co jsem tam dělal, vám tady sdělovat nebudu, ale můžu vás ubezpečit, že jsem se pohyboval v nejrůznějších společenských a kulturních vrstvách a ve velmi různorodých prostředích od univerzit, zbohatlických residencí až po černé slumy za městy (PTA, JHB, CT, D). Výsledkem jsou dobrá přátelství s černými, barevnými, Indy i bílými English a Afrikans speakers. O tom, co byl apartheid, mám svoje informace a poznatky založené na osobní zkušenosti přátelství s lidmi, kteří to zažili (v různých kůžích). Že je v dnešní JAR gigantická kriminalita nikdo nepopírá, v interpetaci příčin se názory ale diametrálně liší. O jednotlivostech, které uvádíte ve prospěch svých argumentů, s vámi nebudu polemizovat, protože moje a vaše východiska se diamtetrálně liší. Strávil bych psaním spoustu času a vy byste si stejně tvrdošíjně trval na svém. To jediné, co jsem chtěl říci je, že mám také osobní zkušenost, rozhodně ne povrchně turistickou, a že je jiná.
30. 11. 2010 | 00:16

honolulu napsal(a):

To Mr. ENCOUTER.
Vase pravo na odlisny nazor, neni treba si vyprosovat, je Vam granted. To, co jste tam delal, je mi jedno, prestoze si snadno domyslim, co to asi bylo.
Az budete v kuzi normalniho radoveho obcana, tak se nebudete pohybovat volne mezi ruznymi kulturnimi vrstvami, protoze by Vas to stalo zivot ! Budete sedet doma za 3 m plotem v Santonu, Bryastonu ci Randburgu a budete mit takovy nazor, jako milion druhych belochu, kteri museli UTECT do vsech koutu sveta, aby mohli zit.

Interpretace giganticke kriminality by byla vzdy smesna od kohokoliv, kdo ji omlouva cimkoliv. Take kohokoliv, kdo rika ze cerni v JAR jsou jeho pratele. Mate pravo myslet, jak chcete. Ale my take a my premysleme velmi !
Mate pravdu, kdyz rikate, ze
psani by byla ztrata casu. Rozhodne by to NIKAM nevedlo se mnou... B.J. Vorster je pro me nejvetsi statnik 20-teho stoleti, a to, co tam vladne dnes, je super rasisticky kriminalni Baboon Droppings zodpovedny za totalni kolaps cele zeme. Za jeji bidu, nezamestnanost (60%), kriminalitu, lawlessness, beznadej, hlad a celkovy navrat do barbarismu. (A zniceni JHB !)
V tomto systemu ovladanymi VRAHY a TERORISTY z ANC, Vy jezdite "diskutovat", dokonce na diskriminatorni proti-belosske university (Urcite Witwatesrand-Braanfontein) a myslite si, ze s Vami nekdo mluvi uprimne a otevrene. Ha, ha, ha...

V pripade, ze patrite k aktivistum a propagatorum multi-kulti, tak hlidejte, aby jste se nikdy nedostal do rukou klukum z (AWB) - Eugene Terreblanche kluci.
Oni ti "rasiste", NE a Ne se smirit se 40 000 zavrazdenymi. Nekteri z Vasich "kamaradu" urcite pracuji pro ne.
A cas pracuje pro nas ! Bida zavinena ANC, plus AIDS jednou tu zem vrati belochum. Je to v proroctvi.
Ja Vam vyhledam koho, behem hodiny a poslu Vam jmeno.
Prosim Vas NEODPOVIDEJTE na tento prispevek.
30. 11. 2010 | 02:26

honolulu napsal(a):

To Mr. Encounter.
Predne se omlouvam za chybu pri psani Vaseho nick name.
Zde je prvni dil of predictions.
Druhy a treti dil je na YouTube pod stejnym jmenem.
Pro ctenare, kteri neovladaji English, doporucuji tento prispevek vynechat.
V pripade, ze Engish mate, tak budete mit husi kuzi a doporucuji si ho poslechnout.


http://www.youtube.com/watc...
30. 11. 2010 | 03:02

honolulu napsal(a):

Honolulu vsem !
Opravte me prosim v mem mylnem a zcestnem mysleni, ale uz jsem si nekolikrat vsiml, ze kdyz se jedna o smrt belocha / sky, tak se to vubec nebere tragicky a nejak se to povrchne prejde, bez jakehokoliv pozastaveni.
I kdyz je to treba mlade devce 23 lete na prahu zivota s tvari andela.
Nedej vsak PANE BOZE, stoupne-li nekdo nechtene na kuri oko nejake privilegovane poloopici ci opicakovi...
To je revu a hysterie, jako pri zemetreseni v San Francisku.
Takze z toho plyne ponauceni:
Jste-li bily, tak jste za krejcar.
Jste-li jiny nez bily, tak to jste svaty.
Kdyz Steve Biko, terorista BOMBOMETNIK byl umlacen policajty v JAR, tak se protestovalo kolem celeho sveta.
Umucene, znasilnene beloseky z povrazdenych rodin farmaru se ignoruji.
Ti bezcharakterni politicti prostituti od medii, kteri jsou zodpovedni za tento double standard ani nevi, ze porusuji nejstarsi zakon na svete.
Ten zakon je 5000 let stary a rika : "Kdyz neuznavas lidskou hodnotu moji, tak ztracis svoji."
30. 11. 2010 | 04:19

honolulu napsal(a):

From Honolulu pro vsechny..

Nicolaas "Siener" van Randsburg.

Proroctvi : PREKLAD posledni, nejdulezitejsi casti tretiho dilu.
Zkracene a v kostce !

Rusko se znovu stane svetovou velmoci. Vrati se ke komunismu a s Cinou jako spojencem plus Middle East (Muslimaci), povede valku proti spojencum Nemecka a USA.
Valka se povede vetsinou ve vzduchu a to zbranemi o kterych se nikomu dnes ani nesni.
Budou hrozne nove nemoci a elekticke smrtelne vlny, ktere zdevastuji svet.
Amerika (Zapad) vyhra valku diky Star War Programu. Hlavni ekonomicka zeme sveta vsak bude po valce Nemecko !
Obrovsky nacionalismus a rasismus ovladne svet. Nejvice vsak Evropu !
Britanie v teto valce bude znicena.
Po spojeni odlisnych politickych smeru v JAR bude s cernou vladou konec !!! Bude vsak i konec s celou Afrikou krome jihu. JHB zhori, zbyde z neho spaleniste o male rozloze. Afrika zmizi hromadnym hladomorem a nemocemi.
Cerna vlada take a to uplne !

Nicholaas Siener van Randsburg se Narodil se 1864 a zemrel 1926.
Jeho dve dcery zahynuly hladem v britskem koncentraku za burske valky.(Tak jako skoro B.J. Vorster za druhe svetove valky.)

Byl poradcem generala DE LA REY za burske valky a poradcem presidenta STEYNA jehoz pra, pra vnuk pracoval se mnou v JHB a byl muj kamos. Protoze to byl
kluk z nobl rodiny a velmi bohaty, tak me musel kupovat svacinu, kdyz jsem se financne nechoval zodpovedne.
To bylo srandy v JHB...(Take jsem pro neho lovil kocky na Hillbrow.)
Zapomnel jsem vas informovat levicaci, ze v 70-tych letech meli cernosi v JHB daleko vetsi prijem nez lide v Cesku za Husaka. Mrzet vas to vsak nemusi. Byli jste urcite zrucnejsi s toaletnim papirem...
Radej musim zase koncit, nebo budu poslan do Nairobi.
Posledni vety , kdyz Nikolaas umiral, patrily tajicim ledum ???

V prvnich dvou dilech se jedna o vztahu jeho predpovedi k udalostem drivejska. V pripade, ze pouze 1% je pravda, tak zde mame neco fantastickeho s obrovskym oknem do vesmiru...Kde jste pani Tuzko, potrebujem poradit ?
30. 11. 2010 | 06:29

gaia napsal(a):

já můžu za Tužke zaskočit, co se týče dračích děr, teď jsem to studovala.

Že v Číně se již více než 2 500 let př.n.l. rozvíjelo proutkařství a také astrologové se starali, aby významná místa nebyla stíněna okolními objekty před vlivem některých hvězd.Od nejstarších dob tam prý byly soudní spory se sousedy, jejichž novostavby zakrývaly postiženým obzvláště žádoucí části oblohy.

V Evropě si otázkou vlivu působení stínícího terénu na astrologické vlivy lámal hlavu teprve Kepler kolem roku 1600.
Počínání Číňanů se nejeví ve světle nejnovějších poznatků tak nesmyslným. Bylo totiž nade vší pochybnost zjištěno, že zejména zdroje X-emise, objevené na různých místech oblohy, působí na celou naši planetu silněji, než se dřív předpokládalo , např. záření zdroje SCO XB-1, přicházející ze souhvězdí Štíra , ionizuje zemskou ionosféru podobně, jako silnější sluneční erupce, jejichž fyziologické působení je statisticky nesporně prokázáno.
Je otázka. co s celou civilizací ve světle těchto poznatků udělá nárůst mrakodrapů, kterých v Číně vyrostlo za posledních 20 let nespočet a neustálé zahušťování výstavby ve městech, kde bude každý stínit každému.

Nebudou na tom tom ti Afričané z tohoto hlediska vlastně nejlépe.
Tam i dnes jde pozotrovat noční oblohu, což v civilozovaných městech vlivem osvětlení již nelze.
30. 11. 2010 | 08:21

modrý edvard napsal(a):

no, gaio, a co s tím zářením dělá otáčení Země?
30. 11. 2010 | 11:03

Elena napsal(a):

henten honolulu piše, že vraj moje milované Rusko sa stane veľrybou, pardon veľmocou,

ma to nejakú logiku, aj by som vedela aku,

upozorňujem nie som odbornička ani erudovana bosorka, len tak po ranu rozmyšľam,

predsa , všetké klimatologovia sveta,predpovedaju že na uzemie dnešného ruska, na mesto tundry a večnéj merzloty, prijdu subtropiky, jasná vec, že rusko tak zýska strategickú moc, preto že ušetri na kurenii a ohreve teplej vody .
30. 11. 2010 | 11:09

gaia napsal(a):

modrý edvard

jak jsem koupila, tak prodávám, ale asi to samé, co se zářením Slunce, to je také vlastně hvězda, akorát, že je dost blízko, tak se zdá velké, ale ve skutečnosti při porovnání s jinými, by vycházelo spíš menší velikosti.
30. 11. 2010 | 13:48

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Honolulu, dobrá, pane, ptáte se, odpovím. Původně jsem chtelá Vám řeknu, zda jste vyčetl z karet správně, ale pane, vyčetl jste správně. Od té zprávy přemýšlím,.... Takže, pokud jste delší dobu četl mé příspěvky, pětkrát,
Těch plesů a hlavně karnevalů, co já jsem vymetla. Naplňují mne. kafe i tarotové karty Vám to řeknou, poradím, jak.

Potřebujete černou kávu, rozložte na stůl.Vemete karty, Malé kaskady i Velké artyčoky, a michejte, soustřeďte se, řikejte si, ..chci vědět, kdy bude Rusko civilizací, chci vědět... kdy bude nemecko hlavni ekonomicka zeme sveta , pořád dokola polohlasně, karty rozložte do půlkružnice od západu na východ. Ukazovákem levé ruky sledujte asi centimetr nad kartami tvar polokružnice sem a tam, až ucítíte v ukazováku určité změny napětí, stále si opakujte to přání, zavřete oči a vyberte jednu kartu, bude to ta, co určila buducnost. Dnes, když mám za sebou pěkný kus života, musím napsat, pijte kafe, neobanujte.

Můžete mi to třeba napsat, já , budete tou KOSMICKÉ OKO", já to budu vědět, a budu si před Vámi "dávat majzla", protože "antény" toho moc vědí.

Tužka a úsměv, prosím.
30. 11. 2010 | 17:01

honolulu napsal(a):

Pani Tuzko, to jsou mi veci na tom svete ! Ze, ano ?
Znam tu hru. A predstavte si, ze prave z Afriky !
Muzete misto karet pouzit abecedu, a tim padem zacnete mluvit se svym PODVEDOMIM, vesmirem, nebo Dablem..
Ja nemam takovou "antenu", abych vedel, s kym mluvim.
Tato hra je casto pouzivana kmenovymi kouzelniky v Africe.
Cirkev ji prisne zakazuje, odsuzuje a boji se ji.
Jde to sehnat i v pripravenem luxusnim provedeni.

Kavu mam rad velmi, potrebuji 5-6 salku denne. Piji vsak pouze Brazil, Columbii a Sumatru.
V Honolulu na Oahu pouze KONU.
Budte opatrna s kavou. V urcitem mnozstvi je velmi zdrava. Musi vsak byt bez chemikalii. Napisi Vam o teto zazracne tekutine vice.
Na kontakt s vesmirem ji vsak nepouzivam.

Na nektere blogy nejdu, napr. vnitrni politika Ceska.
Meli bychom se domluvit, na kterych blogs Vas vzdy najdu.
Ctu rad Vase prispevky.
Proroctvi, o kterem jsem se zminil z JAR, na me silne zapusobilo, proto jsem Vas hledal, chtel jsem, aby jste to ohodnotila. Drzte se mnou kontakt, pani Tuzko.
Pani Gaio, dekuji za zajimave cteni.
Eleno, ta tepla voda me hodne rozesmala. Rozumim Vasemu smyslu pro humor.
Pokracovani zitra, musim z domu. Ahoj, vsichni !
30. 11. 2010 | 18:53

iga napsal(a):

Elena

a co teprv toho času ušetřeného na tom věčném zouvání a obouvání válenek!
Anebo se válenky po dobu polární noci v rámci time-managementu vůbec nezouvají? Teď nevím. Chtělo by to vyslat do Ruska nějaké antropology, což?
30. 11. 2010 | 22:43

honolulu napsal(a):

Toto je VEREJNA OFICIALNI OMLUVA, slecne Martine Kollerove za muj emocionalni vyjev...
Po precteni Vaseho clanku, jsem si vzpomnel na tu hruzu, co jsem v Africe videl a prozil v mistech kde prislo k fackovacce..
V pripade, ze kvuli egoistickym, ekonomickym a politickym cilum hypokratickych zvrhliku zahynete nekde ve slums v Nairobi, (tak jako mnoho druhych), tak budete pouze cislo v tajne statistice propagatoru of multi-kulti.

Nikdo o Vas nebude vedet za 5 dni. Techto idealistu BYLO HODNE, kterym bylo systematicky lhano a byli politicky zneuzivany.
A nas, kteri jsme je hledali a pomahali jim, kdyz jim slo o krk, bylo malo.
Zacnete pro zmenu studovat neco o realite rasovych vztahu. Nedejte si lhat ! Deti tech, kteri Vas tam poslali, jezdi na socialni "praxi" do Orlanda.
30. 11. 2010 | 23:39

encounter napsal(a):

honolulu napsal:

"Az budete v kuzi normalniho radoveho obcana, tak se nebudete pohybovat volne mezi ruznymi kulturnimi vrstvami, protoze by Vas to stalo zivot ! Budete sedet doma za 3 m plotem v Santonu, Bryastonu ci Randburgu a budete mit takovy nazor, jako milion druhych belochu, kteri museli UTECT do vsech koutu sveta, aby mohli zit."

No a to je právě ten problém. Mít černé svědomí a sedět za možná i pětimetrovým plotem s elektrickým drátem na hřebeni je skutečným odsouzením (sám jsem v takových prostředích strávil nějakou dobu a žádná slast to není), ale tento rozsudek nad sebou vynesli bílí Jihoafričané svým počínáním v posledních několika stech letech sami - nikdo je k tomu nenutil. Nezapomínejme na chronologii! (v tomto se vaše obhajoba bílých Jihoafričanů postavená na pocitu ukřivděnosti podobá argumentaci některým představitelů sudetských Němců - také zapomínají na chronologii: "Češi nám všechno ukradli, uplatnili kolektivní vinu a nakonec to pohraničí úplně zdevastovali" a mají v tom pravdu, resp. velký díl pravdy, přesto je taková argumentace demagogická, protože vytrhává z kontextu a nebere v potaz přičinné souvislosti, právě jako to vaše argumentace).

A k té první větě. Divil byste se kolik bílých Jihoafričanů se právě takovýmto způsobem volně mezi různými kulturnmi vrstvami pohybuje (jistě, většina nikoliv) a právě někteří Afrikánci, za které, zdá se (viz váš odkaz na zavražděného ultrapravicového extremistu Tereblanche), tolik bojujete, se ukazují jako mimořádně schopní a ochotní takový dialog vést.

A ještě něco. V JAR zaplaťpánbůh stále žije dost bílých, kteří za plotem nežijí a otevřeně říkají, že apartheid byl svinstvo a že dnes je i přes všechny ty průsery, které nikdo samozřejmě nepopírá ani nebarví na růžovo, lépe. Já osobně vidím pro Jižní Afriku - opět zdůrazňuji, i přes všechny ty průsery, které nezpochybňuji - nadějnou budoucnost. Zda jsem byl naivní, ukáže čas.

A milý honolulu, klidně odpovězte. Narozdíl od vás, vám možnost odpovědět neupírám. Proroctvím nevěřím, žádným. Ale překvapuje mě, že vy, racionální, bílý, heteroxexuální zápaďan, ano:-) Nebo že by vám pod kůži proniklo něco z toho afrického či orientálního mysticismu?:-)))) Ale jsou to přece jenom opice, tak proč se jimi vlastně zabývat, že?:-))))
01. 12. 2010 | 00:07

encounter napsal(a):

to honolulu

ta proroctví jsou překrásná "regte egte" afrikánská propaganda. opravdu útulňoučký nacionalismus. s tím se jděte vycpat.

mám tu pro vás raději pár veršů o stavu "republiky" (JAR) v afrikánštině napsané jedním Afrikáncem koncem 80. let.

Donker land

Die klein republiek
is in ´n droe wit seisoen
die bome dra nie meer vrugte nie
die damme het verdroog

Uit die vlaktes van die Groot Karoo
kom ´n springkaanplaag
wat uitstrek na die noorde
en die mielielande knaag

En in die dorpe en stede
ly die mense honger
kos is skaars en al het jy werk
word jou geld al minder werd

En dis ´n donke donke land
die seisoene draai, die sterre brand
die son word rooi ons het beland
aan die maan se verkeerde kant

In ons house teen die heuwels
agter tralies skuil ons teen alle euwels
en ver sien ons die rook trek
die lokasies is aan die brand

En die soldate kom al aamgemaarsjeer
en elkeen dra ´n gelaaide geweer
daar´s ´n bom in elke supermark
en die klank van glas wat breek
en iets moet breek

Maar na sewe jaar se droogte begin dit reen
die reen val op my hande
die reen val op my arms
die reen val op my oe
die reen val op my lyf
die reen val op my gesig
die reen val op my rug
o reen val neer hier...
die reen val op voortrekkerhoogte
die reen val neer op doringdraad
die reen val op berge
die reen val op valleie
die reen word strome
die reen word riviere
die reen die reen word ´n see
reen was alles weg hier
was alles skoon hier
reen kom weer en weer
weer en weer...
01. 12. 2010 | 00:40

honolulu napsal(a):

Pane ENCOUNTER !
Vse, co reknete (napisete), je UPLNE BEZCENNE, protoze se nemate cim pochlubit a mate NEJHORSI REKORD upadku na svete !
Nejvetsi kriminalitu na svete ! Nejvice ponicene prostredi na svete ! Nejvice znasilneni bezbranych zen na svete ! V prumeru 162 denne "nahlasenych".

S Vami JE KONEC ! Na tom vsem nekolik odpadliku od nas nemuze nic zmenit. Ti si svou reci snazi prodlouzit zivot, o ktery stejne za nejaky cas prijdou mezi kriminalnimi, rasistickymi, diskriminacnimi opicemi z ANC.

Ti, kteri prosadili zniceni systemu, ktery tam byl, jsou zodpovedni za nespocet vrazd uplne nevinnych lidi kvuli utopistickym nesmyslnym fantaziim naivnich hlupaku.

Kdyz Vy na me vyrukujete s pohadkou o Cervene Karkulce, tak budete mit vetsi uspech, nez s Vasim prekrucovanim reality o Africe.

Co se tyce prorotsvi od Nicolaase Siener van Rensburg : Mne je lhostejne, co si o tom myslite. Dulezite je, jak o tom budou smyslet ti, co tam zustali.
Byl bych i radeji, kdyby k zadne revoluci neprislo, aby na multi-kulti a ANC zbyla ZODPOVEDNOST za budouci hradomor a miliony mrtvych. Aspon Vas ti hladovi jednou utlucou cepicami. (Aktiviste jdou vzdy prvni pod nuz, tak jako 16.6.1976 v JHB. Byli zmasakrovani do posledniho.)
Neznam Afrikans, ale vim o opozici, kterou B.J. Vorster mel. Prece se ale nebudem spolu o tom bavit, kdyz jste tam nikdy nezil v dobe, kdyz to byla zeme s nejvyyssi zivotni urovni na svete. (V roce 1969 se R 1 = US $ 2.83 krome 2 mesicu, kdy byl $ 2.68. V te dobe US $ 1 se rovnal 38 rakouskych silinku.) Ceny potravin byli absolutne smesne.) Tam proste bylo dobre !
Co nabizi Vami propagovany system "Nove Afriky" ? HLADOMOR je v zacatcich !!!
CERNE SVEDOMI ? To maji lide jako Vy, propagujici multi-kulti. Doporucuji Vam zmenit kabat, dokud to jde.
Kdyby Vy jste mel pravdu, tak by miliony lidi neutikalo pryc ze zeme, ktera je jedna z nejkrasnejsich na svete.

MYSTICISMUS ? Orientalni mi muze byt ukradeny ! Africky ? Trochu ho znam, ale nema na me vliv.
Jsem beloch a pysny na svou rasu za to, co v dejinach dokazala.
Anticky : NAS mam velmi rad, citim vsak, ze jste nekvalifikovan o tom diskutovat.
Abych projevil dobrou vuli, budu koncit mysticismem :
Bohove mi vzdy projevovali naklonnost. Kdyby letaly nad Prahou kravy a jedna upustila kravenec, tak mezi milionem obcanu mesta budu zasazen pouze JA, i kdybych tam byl jako turista jen 1/2 hodiny.
Tim chci rici, ze kdyz jsem byl v Africe, tak vzdy jsem byl tam, kde to bylo NEJHORSI, a to v Angole, Zaire, Rhodesii, Mozambigue atd. atd. A Ted nejaky pan idealista, odchovanec perverznich skol politicke prostituce, me bude presvedcovat, ze se mylim. Tak, ze jsem dostal zasah neceho leticiho vzduchem i zde v Pennsylvanii. Je nejvyssi cas se stehovat.
01. 12. 2010 | 04:17

Elena napsal(a):

honolulu and Tužka,

mala som v umysle niečo napisať, niečo s čoho by si pochopil, že v tvojom prípade od sameho začiatku viem o koho sa jedná, proste ma premohla ješitnosť, ego, chcela som sa blesnuť, proste ma trochu trapilo že ma maš už výše roka za hlupaňu, tu aj v mailoch,

rozmyslela som si to,

byť hlupaňou je oveľa lepšia pozicia.
Maj sa krásne.
01. 12. 2010 | 09:07

honolulu napsal(a):

Eleno, nikdy v zivote jsem NEMEL a NEMAM Vasi E-mail adresu !
Nikdy jsem Vas nepovazoval za -hnupanu !
Co to prosim Vas pisete ?
Na Slovensku v Ziline jsem byl naposled na jare 1968. (Velmi mlady.)
V Bratislave jsem byl 2 hod. v roce 2003. (Prerusil jsem cestu z Budapeste do Hamburku.) Jinak Slovensko neznam.
Co to je za vety ?
NEROZUMIM Vam ! Vzpamatujte se !
01. 12. 2010 | 12:37

Elena napsal(a):

dobre honolulu, zamyslim sa nad sebou, nič iné mi nezostava len Ty veriť,

napišem niečo , možno aj Ty sa zamysliš,

nick honolulu sa objavil prvý krat u pani Malinovej, pred tým bol blog u pána Honzaka tam sa Ty vyjadroval o autohavarii po ktoréj si zyskal nadprirodzené schopnosťi,

pred tým pisal mi jeden na mail ako po takéj autohavarie tiež zýskal nadprirodzené schopnosťi a odvtedy vedel dopodrobna čo sa u nas doma deje, pisal mi že cestu ku mne našel s dalekéj Afrike, ma zaujm poznať Rusko a hľada sprievodkiňu, veľa mi pisal o dračých dierach, ktoré sa pretinaju cez celý naš dom a dračie oko ma pozoruje, tak tiež pisal o pavučikovi schovanom za naším zrkadlom pavušina sa pretina všade po dome, nemožem zverejniť maili nejde to,

tvoje príspevky a príspevky Tužky sa objavovali s podobnou tematikou neskor, ak by som zverejnila mail a porovnal by si datúm s príspevkami, pochopil by si to,

prestal mi pisať ked pochopil že nie sam hakear v mojom PC,

na "Antenu" a "dračie oko" sa tu hraju minimalne traja, pohlavie neviem.


Nemusyš mať o mňa starosťi, aj ked normalný človek , ked si toto prečita zapochybuje o mojej cudnosťi, mne to nevadi,

vedi mi tu, ta hra aj ked sama som na tu hru pristupila, len zo zvedavosťi.
01. 12. 2010 | 13:17

Elena napsal(a):

honolulu,

pozri si blog 24.06.2010: Poezie, aneb něco, do čeho se obvykle nepletu Alex Koenigsmark ,

tak 22.06.210 v deň letného slnovratu bola moja sviečka obojstran zapalena, všimnisi , že tam mam vstupi s veľkim datumovým odstupom, ked ten blog davno bol stahnutý z panelu, ale stačilo mi tam niečo napsať, okamžite som dostala mail s potvrdeniem o prečitanii mojho príspevku, prečitaj si baseň o obojstranne zapalenej sciečky vo vykendovom blogu od anuzsky ,
pochop, nedavam to do súvislosti, to može byť jedno s druhym, chapeš, nasledok, určuje príčinu a naopak, každopadne , vadi mi ta pretvarka,

hraťsa na individualizmus možeš , ked im si, a nie ked nekoho sleduješ , neskor kopiruješ , jasnačka? tým nemyslim konkretne teba
01. 12. 2010 | 13:30

honolulu napsal(a):

To Elena.
Zadne nadprirozene schopnosti nemam. Mam vice intuice, coz ma kazdy, kdo zil dlouhou dobu v busi, nebo delal nebezpecnou praci i nekde Evrope.
Auto - havarii jsem mel velkou, ale diky doktorum, jsem OK. (Urazu, zraneni a tropickych nemoci jsem mel nekolik.)
Po zminene havarii jsem presvedcen, ze vedomi a telo muze byt oddelene. Je-li to pouze halucinace mozku, ja opravdu nevim.
"Antenu" do vesmiru nemam, ale verim pevne, ze nekteri nadani lide ji maji.
Je to dar prirody nebo Boha. Nevim.
Eleno, Vy si me s nekym velmi pletete !
O pavucinach ve Vasem dome za zrcadlem nic nevim !!
Nekdo si z Vas dela srandu !
Draci oko, ktere Vas pozoruje, NENI moje, nevim co to je.

Do Ruska bych rad jel, ale netroufam si kvuli mnoha vecem.
Myslim si, ze po strance zemepisne to musi byt velmi zajimava zeme.
Podle meho stylu skladby vet, uz by jste mohla poznat, jste-li ve styku se mnou, nebo s nejakym cvokem, ktery si z Vas dela legraci.
Eleno, POZOR ! Kdyz ctu Vase posledni dva prispevky, tak urcite vim, ze nekdo hraje hloupou psychologickou hru s Vami.
Zduraznuji jeste jednou, ze to nejsem ja.
v pripade, ze Vas dela nervozni zminka mezi lidmi o Tarotach, ci vsemu, co spada do New Age, tak to ignorujte. Je to pouze hra, ktera muze byt pro nekoho nebezpecna, rozhodne ne vsak pro me. Znam daleko nebezpecnejsi hry. Zatim vsak na ne neprisla rec.
Je prosinec, budu se stehovat, to zn. ze budu mit tento mesic mene casu. Nevysvetlujte si to, jako, ze jsem nekamaradsky, kdyz budu mene psat. A ted musim z domu.
01. 12. 2010 | 14:48

Elena napsal(a):

len som chcela oby si o tom vedel honolulu,

ak budeš mať čas a chuť, prečitaj si diskusie pod blogmi pána Klána, zaujmavý je blog a diskusia pod nim, s názvom niečo ako návšteva v cudzom meste, presný názov blogu si už nepametam, je to v tom období okolo letného slnovratu, prečitaj si aj skoršie aj pozdejšie diskusie pod blogmi pána Klána, si šikovný pochopiš veľa veci, ešte je zaujmave prečitať si blogy pána Jana Buriana tunajšieho basnika aj diskusie pod blogmi sú veľmi zaujmave, ak by som to podporila aj mailami pukneš od smiechu ,


nič s toho mi nevadilo v sukromii nemam čo skryvať a za čo sa hambiť, len mi vadilo opakujem tunajšie pokrytectvo, pretvarka, jednoducho klamstvo,

potom mi vadilo že takéto niečo sa označuje za vysokú inteligenciu , prehnanú ukažkovú slušnosť, kde že, to nie ani inteligencia ani humor, nema to s tým nič spoločného, je to bezcharakternosť, zlá vychova, zlé umysli, a tak , chapeš ?
01. 12. 2010 | 17:16

Fialenka napsal(a):

V novinách E15 jsem četla, že do Afriky proudí ohromné množství peněz, ale většina hodnot skončí u zprostředkovatelů a u různých vojenských vůdců. A co se přecejen dostane chudým Afričanům, nepomáhá obnovení jejich soběstačnosti. Takhle například dobrovolníci popisují pomoc v praxi: Domorodci nejsou ve sjednané době na sjednaném místě; nebo dostanou pytel obilí aby ho zaseli, a oni to snědí. Tak dostanou nový aby ho zaseli … a zase ho snědí. Dobrovolníci taky říkají, že pomáhat do Afriky jezdí pro peníze a za dobrodružstvím. Nikdo nic o soucitu …. kdyby se jednalo o soucit, můžou ho uplatnit tady doma. Takže já bych už žádné peníze humanitární organizaci na pomoc Africe nedala.
01. 12. 2010 | 20:22

Elena napsal(a):

Ahoj honolulu,

ak sem náhodou zabludiš, pár viet Ty posielam na rozlučku,

pisala som celkom zaujmavé príspevky, veľmi vtipné, skladala som basne v slovenčine, sama som bola zo seba prekvapena, že dokažem skladať aj v cudzej reči, okrem ruštyny, žmichala som zo seba to najlepšie, nemala som a nemam žiadný motiv tu na Aktualne, robila som to zo zabavi, všetko to bolo pred tým ako sa začala ta devastačná hra voči mojej osôbe, tu hru som zvladala celkom dobre ( až na tu vyklbenú ruku) nevadil mi ten fakt, že vedia kto som, ako žijem, kde prácujem, vadil mi spôsob ako sa k tomu dostali , niečo vo mne sa zlomilo, poznam tunajšiu mentalitu, očakavala som to všetko , neprekvapilo ma to ale aj tak som neuveriteľné smutna, ak by som žila doma pokračovala by som pisať bezprostrené , byť sama sebou, tu to nejde, pišem Ty preto že si ma prosíl žúčastniť sa toho stretnutia blogerov a diskuterov, vieš , nekde v Amerike alebo Rusku, to by fungovalo, preto že mentalita ľudi v tých krajinach je imperialistická, nadčasova,

tu je mentalita malomešťacká.

Prajem Ty pekné prežitije Vianočných sviatkov, veľa zdravia, uspechov v súkromnom živote, viac tvorivosťi, si zaujmavý človek!
03. 12. 2010 | 10:07

Romana Duchoslavová napsal(a):

Vážení diskutující,

těší mne, že se pod článkem Martiny Kollerové, který jsme zveřejnili s laskavým svolením Lukáše Policara na jeho blogu živě diskutuje.

Ráda bych uvedla na pravou míru některé skutečnosti, které byly předmětem diskuse. V první řadě bych chtěla potvrdit, zde INEX-SDA skutečně existuje a skutečně realizuje program GLEN.
Lidé, kteří tam pracují ani tak neberou vážně sami sebe, jako spíš svou práci.

Co se týče Martinina přínosu v Nairobi, je třeba upřesnit, že Martina neodjela na rozvojový projekt, jejím cílem tedy nebylo primárně "něco zásadního měnit". Přijela si vyzkoušet práci pro zahraniční neziskovku - v rozvojové zemi. Stejně tak by mohla jet na stáž po Evropě - a článek by se jistě v mnohém nezměnil - stejně by na ni působilo cizí prostředí a některé věci by fungovaly, jiné zase ne.

Program GLEN není tedy program pro spasitele a misionáře, ale program pro mladé lidi, kteří mají zájem nejen o český rybníček, ale chápou, že v rámci zejména ekonomických vztahů jsme se zbytkem světa propojeni víc, než si asi většina lidí myslí. Takovým lidem nabízíme možnost vyjet do zahraničí a podívat se na situaci v jiných zemích (rozvojových) zblízka.

GLEN je tedy programem rozvojového vzdělávání, nikoli rozvojový projekt. Smyslem rozvojového vzdělávání je předkládat české veřejnosti alternativní obraz o rozvojových zemích (alternativní vůči mainstreamovým mediím, která často slepě přejímají zažité stereotypy).
Účastníci jsou předem vyškoleni - není tedy pravda, že by odjížděli bez přípravy. Je ale myslím jasné, že žádná příprava z domova nemůže nikdy účastníky připravit na vše.

Účastníci jsou konfrontováni s velmi odlišnou kulturou a proto je myslím pro vnímavé čtenáře pochopitelně, že každá výpověď je zatížena jistou dávkou subjektivismu, byť vybíráme účastníky tak, aby jim kulturní relativismus byl do jisté míry vlastní.

Tolik za INEX-SDA.
03. 12. 2010 | 14:04

Šalbot Josef napsal(a):

Bonjour Ms. Policar,
jistě si na mne vzpomenete,když jsem Vám před časem psál, že jste to o Francii napsal slušně a přidal jsem také pár postřehů.Otec je francouz a ve Francii jsem stále. Na chvíli jsem dojel do Česka a čtu Vaše články. No pane Policar splnilo se to, z čeho jsem měl velkou obavu. Dobře vychovaný synek se dostal do světa a nějak se nám pokazil. S tou bolševickou výchovou, za kterou vy samozřejmě nemůžete jste bohužel spadl do mlýnku zapadního pokrytectví. Vysvětlím. Ve Francii jste studoval humanitu a ekonomiku a já Vám napsal, že máte u nás v Bordeaux kdykoli dveře otevřené. To stále platí, ale musíte se trošku "abgrejdovat". To s tou Vaši sektou Jules a Jim přece nemůžete myslet vážně. Vždyť vše, co na www stránkách o Jules a Jim píšete zavání dobře organizovanou sektou. Vše společně, hurá systém, pouze my jsme ti nejlepší, nic jiného nepřípouštět, jedině my spasíme svět. Ale to by ještě nebylo tak zlé. To co od Vás nemohu pochopit vůbec je, že jste v rámci celosvětového nic neříkajícího pobíhání spadl do skupiny lidí, jenž jsou typickými propagátory "hitlerjungen a komunistického svazáckého vymývání mozku". Příklad ? Máte jej ve Vaších cílech a metodách a obsahů programů. Prosím zkuste si jej přečíst nahlas. Udělá se Vám špatně. Totiž my starší, kteří pamatujeme bolševika víme, že jste metody a obsah programů opsali do písmene ze školních pouček roku 1983 +-. Škoda pane Policar, myslel jsem si, že se z Vás stane soliter šířící francouzskou kultůru a krásna Francie. Bohužel jste se upsal velmi laciné práci komunistické ideologie, která Vás sežrala i s botama. Mám pro Vás radu. Vymaňte se ze společných skupinových svazáckých zájmů a buďte indi osobnost, kterou jsme ve Vás před časem viděli. Udělejte to ihned, dokud to jde.
s úctou a díky
merci et au revoir

Šalbot Josef
23. 06. 2011 | 08:53

Šalbot Josef napsal(a):

Bonsoir honolulu ,

no já zírám. Sjezdil jste celý svět a bohužel zůstal přitroublej poskok kuklux klanu. Pokud je člověk jiný než růžový, tak není hoden Vašeho úhlu ? Vždyť i vy honolulu nejste při výkonu stolice bíléj, či růžovej, ale červenéj až modrej. Tak jaký vlastně člověk má být ??? A co tak oranžový se zelenýma hvězdičkama.
Sjezdil jste celý svět pane honolulu a zůstal jste dementní v rase. Ono je to jako se ženskéjma. Chtěl byste je mít všechny úplně klonotický stejné ? Možná by to vymýtilo nevěru mužů, ale to by tak bylo asi vše.
Ze zkušeností vím, že právě ti, jenž nejvíce holdují rasismu, mají utajované předky one nenáviděné rasy.
Takže pane honolulu, pozdravte své "černé" předky a "hnědé" zadky a nebuďte pokrytec. My se Vám smát nebudeme.

merci
s úctou a díky
Šalbot
11. 07. 2011 | 00:15

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 00:24

wEwainhwzH napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#4408>buy soma online</a> soma san diego wiki - buy soma online with paypal
11. 02. 2013 | 20:16

mwlugclfiz napsal(a):

Elle n’avait pas beaucoup dormi et etait fatiguee. http://cialisprixfr.lo.gs/ dimanche 1er juillet 2012 a 18h47. http://wwwestracefr.lo.gs/ et dans la ville et dans la region. http://acheterviagraenfrancefr.lo.gs/ 1 10 000 postes disparus en 2011.
03. 10. 2013 | 20:55

oyjjpgwsni napsal(a):

Une ligne editoriale ? Peuh. http://achetersynthroidfr.lo.gs/ en dehors des civilisations. http://acheterlevitrapaypalfr.lo.gs/ Pendant la guerre du Vietnam. http://achetercialisparisfr.lo.gs/ Civiliser par les bombes
04. 10. 2013 | 03:15

qowmoneujt napsal(a):

dans les sous-titres. http://viagrapascher.zic.fr/ malls et commercial centers. http://viagralivraisonrapide.zic.fr/ 1 10 000 postes disparus en 2011. http://acheterduviagra.zic.fr/ par tous autres moyens de protection sociale.
13. 10. 2013 | 00:43

fyyowtobqf napsal(a):

le passeur m’a dit : « Keita. http://acheterkamagra.zic.fr/ qui semble s’etre empare de la ville. http://achatcialis.zic.fr/ il devrait vous parvenir demain ou apres-demain. http://viagraprixfr.zic.fr/ de refuser le combat et de conceder des penalites.
14. 10. 2013 | 11:44

ldjpqsokjk napsal(a):

mardi 26 juin 2012 a 16h26. http://acheterpriligy.zic.fr/ le haut du corps laisse nu. http://acheterlevitra.zic.fr/ ton facteur est chouette. http://venteviagra.zic.fr/ je peux a peine acheter des pates.
14. 10. 2013 | 14:42

btnijsqycq napsal(a):

des voyageurs au long cours lucides. http://www.emtvalencia.es/video/acquistare-levitra.html et parfois ne payaient pas du tout. http://www.emtvalencia.es/video/precio-de-las-pastillas-cytotec-en-mexico.html Quant au bombardement aerien de Chechaouen. http://www.emtvalencia.es/video/cialis-resept-sverige.html Le discours rapporte
22. 12. 2013 | 18:52

cilknkmrsh napsal(a):

Comme je n’avais pas de permis. http://www.emtvalencia.es/video/farmacias-similares-propecia.html le Libanais Charles Malik. http://www.emtvalencia.es/video/cialis-generico-in-farmacia-italiana.html des monologues… Dans ce cas. http://www.emtvalencia.es/video/vorrei-comprare-viagra.html Pour ce cinquantieme anniversaire.
22. 12. 2013 | 19:18

hbiebfbhpn napsal(a):

je suis desole (c’est moi. http://www.emtvalencia.es/video/xenical-precio-en-pesos-colombianos.html Les locaux sont issus de la minorite Tai Lu. http://www.emtvalencia.es/video/precio-viagra-sin-receta.html quand meme :) ) a la recherche du bien commun. http://www.emtvalencia.es/video/xenical-precio-monterrey.html et avec elle l’autonomie.
22. 12. 2013 | 21:57

hzbdbsiyud napsal(a):

Elle a ensuite ete traitee jusqu a ses 18 mois http://www.asse.org/p.php?p=e-costo-levitra-originale-it Il etait par exemple enseigne http://www.asse.org/p.php?p=e-generico-viagra-0-58-it Frasen a ete condamne en 2012 http://www.asse.org/p.php?p=e-xenical-en-ligne-fr Lambert, dans l incapacite de l exprimer
06. 06. 2014 | 03:30

zafxsimnse napsal(a):

Elle avait rendez-vous avec d autres plaignantes http://www.asse.org/p.php?p=e-viagra-piller-kob-da Le proces serait alors renvoye http://www.asse.org/p.php?p=e-cialis-vastra-gotaland-sv Alors, de ces cas concrets il faut s emparer http://www.asse.org/p.php?p=a-acheter-priligy-france-ligne-fr Son articulation originale montre cependant un tournant
08. 06. 2014 | 02:46

jarutneyrw napsal(a):

Ils prendront « le temps qu il faut » http://lucionmedia.ca/page-a-kann-man-viagra-ohne-rezept-apotheke-kaufen-da/ Je le fais aujourd hui solennellement http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-billig-online-kaufen-da/ Beaucoup auront en tete les futures elections, en 2013 http://lucionmedia.ca/page-a-kopa-billigt-viagra-sv/ Ce chiffre est appele a augmenter, indique ADI
13. 06. 2014 | 19:01

ujicaxulgm napsal(a):

Je me suis sentie moche, nulle, triste http://lucionmedia.ca/page-e-olagligt-att-kopa-viagra-sv/ Rennes a deja commence http://lucionmedia.ca/page-a-kan-man-kopa-levitra-receptfritt-sv/ Ils se sont aujourd hui eteints http://lucionmedia.ca/page-a-riktig-cialis-pa-natet-sv/ Trop tard pour cette annee
14. 06. 2014 | 18:19

avlmmzgptc napsal(a):

Guerir plus de personnes http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-apotheke-berlin-da/ Le Mondefr publie son texte en integralite http://lucionmedia.ca/page-a-super-kamagra-billig-kaufen-da/ J ai tres peu de souffrance physique http://lucionmedia.ca/page-e-cialis-kob-da/ Il est meme question d effets therapeutiques
15. 06. 2014 | 06:35

begcddauda napsal(a):

Je tiens a remercier la France , repete-t-elle http://lucionmedia.ca/page-e-kamagra-pas-cher-fr/ Aujourd’hui, il en existe 131 http://lucionmedia.ca/page-a-hvor-kan-man-kobe-billig-viagra-da/ Le constat n en reste pas moins affligeant http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-generico-farmacia-milano-it/ Il est pres de midi, ce jour de mai
15. 06. 2014 | 17:14

ibhcqpvquh napsal(a):

Toutes les semaines, ce serait mieux http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-kob-sverige-da/ C est une excellente nouvelle pour les victimes http://lucionmedia.ca/page-e-pris-viagra-turkiet-nb/ Mais la droite a prefere le laisser-faire a l action http://lucionmedia.ca/page-a-miglior-sito-per-acquistare-cialis-it/ Aucune d entre elles n accepte la maltraitance
15. 06. 2014 | 17:52

kymkhswadz napsal(a):

Celles-ci n ont jamais ete publiees http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-generico-con-pagamento-in-contrassegno-it/ Vu la date, on me l a rarement fete dans le passe http://lucionmedia.ca/page-a-achat-viagra-canada-fr/ Le mouvement est immense http://lucionmedia.ca/page-a-finns-cialis-receptfritt-sv/ Il faut deux criteres pour esperer une indemnisation
16. 06. 2014 | 03:32

vhbbcjsaic napsal(a):

C etait une lyceenne de 17 ans http://lucionmedia.ca/page-e-att-kopa-levitra-sverige-sv/ La jeune mere a depose une plainte http://lucionmedia.ca/page-a-acheter-du-cytotec-en-ligne-fr/ Ce sont les syndicats de medecins http://lucionmedia.ca/page-e-acquistare-viagra-online-reato-it/ Pour le tabac, la situation se degrade aussi
16. 06. 2014 | 09:35

gfcsyyahka napsal(a):

Groschup, qui a dirige ces travaux http://www.riminiturismo.it/a-priligy-senza-ricetta-medica-it.html De toute maniere, la mort est la http://www.riminiturismo.it/e-kopa-viagra-gbg-sv.html Pas de facon unique http://www.riminiturismo.it/a-quanto-costa-cialis-10-mg-farmacia-it.html Comme savait le faire M
17. 06. 2014 | 03:39

cujltmkzkf napsal(a):

Mais nous vieillissons par pieces detachees http://www.riminiturismo.it/e-viagra-kopa-sverige-sv.html Mais ils restent minoritaires http://www.riminiturismo.it/a-viagra-in-apotheke-kaufen-da.html Je suis rassuree http://www.riminiturismo.it/a-acquistare-cialis-con-paypal-it.html Il reste des combats a livrer
17. 06. 2014 | 06:39

muqraiyvbl napsal(a):

Deux des personnes infectees sont mortes http://www.riminiturismo.it/a-clomid-et-duphaston-sans-ordonnance-fr.html Pas de triomphalisme pour autant http://www.riminiturismo.it/a-kann-man-viagra-in-einer-apotheke-kaufen-da.html Une reunion tendue, selon eux http://www.riminiturismo.it/e-dove-trovare-cialis-senza-ricetta-it.html Le pronostic est positif
17. 06. 2014 | 07:15

ftknyvlrlx napsal(a):

Cec : On parle beaucoup de suicide assiste http://www.globaladf.org/index.php?p=e-viagra-alternative-apotheke-da Son neveu, lui, se dit « tres nerveux » http://www.globaladf.org/index.php?p=a-kob-viagra-dk-da Les pompiers decouvriront son corps inanime http://www.globaladf.org/index.php?p=e-dove-comprare-viagra-o-cialis-it Alexandre, le juge Gand a fait le calcul
03. 08. 2014 | 01:55

tyshlivpuv napsal(a):

Pour les hopitaux, les tarifs restent inchanges http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/a-pris-pa-zithromax-sv.html Tous sont places sous tutelle http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/e-viagra-uten-resept-i-sverige-nb.html La television viendra apres http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/e-kop-zithromax-sakert-sv.html Onze deces ont ete recenses au total
07. 08. 2014 | 03:36

pfcpihhswa napsal(a):

mais il peut rapidement devenir fatal http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/a-viagra-generique-en-pharmacie-fr.html Il nous faut donc encore affiner les tests virologiques http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/e-kopa-kamagra-billig-da.html On prend sur nous tous les jours http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/a-comprare-cialis-generico-contrassegno-it.html Il s agit de dire s il y a eu contamination
07. 08. 2014 | 20:19

fprvlepkzo napsal(a):

Ils m ont demande si la meme chose pouvait m arriver http://pray-as-you-go.org/page-e-achat-viagra-en-pharmacie-fr/ La directive est attendue debut novembre http://pray-as-you-go.org/page-a-acheter-du-viagra-en-france-sans-ordonnance-fr/ Ce n est pas un testament http://pray-as-you-go.org/page-e-viagra-generique-livraison-rapide-fr/ Beaucoup viennent d Europe de l Est
15. 08. 2014 | 16:44

wpbmpurocw napsal(a):

Cette reponse peut choquer http://pray-as-you-go.org/page-a-vendita-viagra-pagamento-contrassegno-it/ Des tests toxicologiques devront permettre de trancher http://pray-as-you-go.org/page-e-pris-for-priligy-da/ Neuf d entre eux sont issus de la region parisienne http://pray-as-you-go.org/page-a-viagra-kob-apotek-da/ Un joli coup ? Sur le moment, clairement
17. 08. 2014 | 08:17

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy