Vize o první sociálně prospěšné vodní elektrárně v Čechách

18. 11. 2009 | 01:52
Přečteno 5690 krát
„Vybudování elektrárny a dlouhodobá ekonomická soběstačnost není hlavním cílem obecně prospěšné společnosti Energeia – je jen prostředkem k tomu, abychom mohli co nejlépe a nejsvobodněji dělat práci, kterou považujeme za podstatnou,“ popisuje na svých internetových stránkách hlavní myšlenku projektu jeden ze zakladatelů společnosti Energeia, o.p.s. (www.energeia.cz) Marek Černocký. Když jsem si přisedl k jeho stolu v kavárně jednoho pražského nákupního centra, uvítal mne širokým úsměvem a pevným stiskem ruky. Po mé otázce, jak se to všechno "semlelo“, začal vyprávět těžko uvěřitelný příběh o svém záměru, vybudovat na dolním toku Labe první vodní elektrárnu, jejíž obnovitelná energie by sloužila k financování sociálně prospěšných aktivit, populárně vzdělávacích projektů a především pak dětské hospicové péče provozované dosud Nadačním fondem Klíček. Po bezmála desetiletém intenzivním úsilí, jednání s úřady, nekonečném zápolení se státními institucemi, lobbisty a tvrdou konkurencí, je projekt vodní elektrárny nyní již ve stádiu zahájené stavby a před jeho dokončením nestojí již žádné administrativní překážky. Chybí jen jediné – prostředky k dofinancování. Hledají se dostatečně odvážní, sociálně odpovědní a především důvěryhodní "spoluinvestoři“

Angažmá pana Černockého v prosazování veřejně prospěšných cílů začalo podle jeho slov již na počátku 90. let, kdy se pokoušel do rodného Hulína zvát různé české intelektuály s cílem „popularizovat poznání ve všech rovinách a posilovat tak vědomí souvislostí napříč vším lidským věděním, tedy nejen v rámci přírodních a společenských věd“. Po dvouleté spolupráci s Dr. Jiřím Grygarem a mnoha dalšími lidmi zejména z univerzit a akademií České a Slovenské republiky a ze zahraničí společně vytvořili časopis Omega – revue pro vědomí souvislostí. Projekt se však nakonec ukázal jako ekonomicky neudržitelný a skupina se v roce 1994 musela rozejít.

Přemýšlení o tom, jak tyto aktivity s odstupem času obnovit a vlastní cesta životem přivedly nakonec pana Černockého k zájmu o vodní energii. Postupně se zrodila myšlenka vybudovat vlastní vodní elektrárnu a tím získat pro uskutečnění svých cílů obnovitelný zdroj příjmů. V roce 2001 se podle svých slov pan Černocký dostal k jednání o zhodnocení dosud nevyužitých jezů na dolním toku Labe. „Byl jsem tam v podstatě náhodou jako první ve chvíli, kdy tyto lokality byly k dosažení od správce vodního toku, tedy od Povodí Labe, s.p. Dokonce jsem předběhl velké firmy, které už si na jejich energetické využití myslely taky, což jsem zprvu nevěděl. A tak jsem projevil na půdě Povodí Labe, s.p. „oficiální zájem“. Pochopitelně u zadku jsem měl pavučinu, neměl jsem vůbec nic a neměl jsem ani představu, jak a s kým to zrealizovat.“

Se sestavením projektového záměru panu Černockému pomohli jeho přátelé. Po zhotovení dokumentace pro územní řízení, zahrnutí zákonných podmínek a kalkulaci nákladů a se však částka potřebná k realizaci tohoto na první pohled šíleného plánu vyšplhala do výše blížící se téměř jedné miliardě korun. „Řekl jsem si, že se pokusíme získat územní rozhodnutí a buď se pak stane zázrak a najde se někdo, kdo do toho půjde s námi, nebo se územní rozhodnutí prodá, protože samozřejmě bude mít svojí tržní hodnotu“.

V roce 2002 tedy začala téměř tříletá snaha získat územní rozhodnutí. Především však boj s finančně silnou konkurencí, která o něj usilovala také. Vlastní a vypůjčené peníze, ze kterých pan Černocký financoval tento zdlouhavý proces, byly postupně vyčerpány. V závěrečné fázi územního řízení se však i přes další překážky a útoky konkurence přeci jen objevila „zázračná“ pomoc v podobě sponzora, kterému se myšlenka projektu zalíbila. Motivací sponzora bylo v budoucnu se sám také aktivně zapojit do neziskových aktivit společnosti Energeia. Bylo tak možné nejen pokračovat v realizaci projektu elektrárny až do nynější fáze rozpracovanosti, ale paralelně rozběhnout také aktivity v oblasti dětské hospicové péče ve spolupráci s Nadačním fondem Klíček. Právě sem, do aktivit dětské hospicové péče, by měly směřovat prostředky získané z výroby elektrické energie nejdříve. „Budeme nabízet hospicovou péči rodinám s vážně nemocnými dětmi a rodinám, které se vyrovnávají se ztrátou svého dítěte, a povzbuzovat veřejnost k zodpovědnému přístupu vůči vlastnímu životu a světu, k uvažování v souvislostech“, píší na svém webu manželé Královcovi, zakladatelé Nadačního fondu Klíček (www.klicek.org), který je společnosti Energeia, o.p.s. od počátku její existence partnerem.

Jak si ale být jist, že Energeia skutečně zhodnotí své zisky tak, jak slibuje? Nedůvěřivého českého člověka možná přesvědčí fakt, že Marek Černocký za svůj podnikový záměr a za svou snahu o vybudování vodní elektrárny získal v roce 2007 prestižní cenu mezinárodní organizace pro podporu sociálních inovací Ashoka (www.ashoka.org). Tato nadace založená americkým právníkem a neúnavným propagátorem „sociálního podnikání“ Billem Draytonem působí na území celého světa a podporuje lidi, jejichž veřejně prospěšné iniciativy usilují o řešení závažných společenských a environmentálních problémů dnešní doby. V České republice Ashoka od roku 1995 podpořila 22 „sociálních inovátorů“. Patří mezi ně například Jana Hradílková, spoluzakladatelka občanského sdružení Berkat (www.berkat.cz), pomáhajícího uprchlíkům z Čečenska a dalším imigrantům v ČR, Dája Kabátová, zakladatelka Letohrádku Vendula (www.letohradekvendula.cz), denního a týdenního stacionáře a chráněné dílny pro klienty i s různými formami zdravotního postižení, či Petra Vitoušová, která řídí občanské sdružení Bílý kruh bezpečí (www.bkb.cz) s cílem pomáhat obětem trestných činů.

Kvůli pokračující ekonomické krizi a ztrátě ekonomické podpory sponzora, stojí v dnešních dnech Marek Černocký před zásadním rozhodnutím. Vzdát se bezmála desetiletého úsilí o vybudování společensky prospěšné vodní elektrárny na Labi a celý projekt prodat některému s mnoha zájemců, byť s mnohanásobným ziskem, anebo ještě doufat, že se přece jen podaří dotáhnout jednání s bankami a dalšími možnými partnery. Pokud by pan Černocký žil ve Francii, Španělsku či Holandsku, mohl by se obrátit například také na některou z tzv. „etických“ nebo „alternativních“ bank. Jejich společným znakem je sdružování investorů, kteří dávají přednost podpoře konkrétních kulturních, sociálně či environmentálně prospěšných projektů před investicemi do komodit a fondů pohybujících se na virtuálních peněžních trzích. Každý investor do oblasti ekologického zemědělství, péče o seniory či rozvoje uměleckých řemesel si díky službám těchto bank může snadno ověřit, kam jeho peníze skutečně putují a zajistit sice dlouhodobou, ale ověřitelnou a trvale udržitelnou investici. Návratnost z těchto investic se může na první pohled jevit pochybně. A faktem také zůstává, že „etické financování“ dosud v západních zemích představuje značně okrajovou součást finančního sektoru. Přesto zájem o tyto finanční instituce zejména v posledních letech roste. A podle průzkumů francouzského týdeníku Alternaives Économiques například investice těchto bank prokázaly vysokou odolnost vůči dopadům ekonomické krize.

Je škoda, že bankovní instituce podobné italské Banca Etica (www.bancaetica.com), holandské Triodos (www.triodos.com) či francouzské La NEF (www.lanef.com) u nás v Čechách zatím nenajdeme. Přitom právě prostředky etického či sociálně odpovědného investování by k uskutečnění snu manželů Černockých mohly výrazně přispět. Pravda, ten jejich se svými finančními náklady přeci jen značně vymyká z průměru. Přesto si nemohu odpustit otázku, zda by si podobné občanské, neziskové a veřejně prospěšné iniciativy v naší zemi nezasloužily po dvaceti letech svobodného ekonomického rozvoje, rostoucího blahobytu, ale také vzniku nových společenských problémů více důvěry?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Rumcajs napsal(a):

Copak mi to připomíná ?
Ty proslovy o etice a sociálním podnikání ?

Už vím. Tak nějak mi to připomíná americké hypotéky.
Tak nějak si představuju že to začalo a pak ruce honem pryč a hlavně začít hodně křičet něco o chamtivých bankéřích a selhání volného trhu.
18. 11. 2009 | 08:44

pumprlidentlich napsal(a):

Jaký svobodný ekonomický rozvoj? V Evropě? Evoluce třídního a rasového boje v podobě klimatického boje už ukazuje svoje výsledky. 20 000 německých větrníků skončilo krachem a roste spotřeba fosilních paliv. Socialistické státní dotace větrníků, fotovoltaiky, biomasy jsou svobodný rozvoj? Kdy se někdo pochlubí, kde to opravdu funguje? Politici se k tomu raději nevyjadřují a již brzo začne socialistické panoptikum svoje "nevědeli jsme o tom". Viz Německo.

A co nezisková organizace greenpeace? Kam se ztrácejí státní dotace na perpetum mobile? Kdo jsou zahraniční investoři vysávající státní dotace? Kdo to zaplatí? Jen v ČR je nutné díky větrníkům investovat do přenosové soustavy desítky miliard korun. Jak to pomůže sociálně slabším?

Myšlenka vodní elektrárny je ušlechtilá, ale je pozdě. Tento projekt měl vzniknout dřív, než se začnou projevovat výsledky zeleného socialismu. Dotace se ztrácí do kapes osob hlásících o nutnosti ochrany klimatu. Nárůst cen energie se negativně projeví ve všech oblastech a jako obvykle, zlikviduje sociální systém. Na což naváže socialistické panoptikum se svojí pomocí nějakým třídám a tak stále dokola...
18. 11. 2009 | 10:00

Veronika Vendlov napsal(a):

Rumcajsi, to je absurdní. Vy jste to nečetl pozorně!! Proč vždycky musí být pod podobnými blogy první nejaký takový "výkřik" podobný tomu výše...

Pane Policare, moc díky za blog. Mám v hlavě sice hodně nápadů, ale vodní elektrárna by mě tedy nenapadla. Každopádně, já vím, že už asi pan Černocký zkusil vše, ale co napíklad pátrat ve výzvách: http://www.blokovygrant.cz/... a třeba NROS oslovit.

A co MŽP? Takovýto projekt by je mohl zajímat.

Víc mě nenapadá, každopádně ještě jednou moc díky za blog a smekám před výdrží pana Černockého.
18. 11. 2009 | 10:09

Rumcajs napsal(a):

veronikavendlová:

cituji:
--------
Pokud by pan Černocký žil například ve Francii, Španělsku či Holandsku, mohl by se obrátit například na některou z tzv. „etických“ nebo „alternativních“ bank. Jejich společným znakem je sdružování investorů, kteří dávají přednost podpoře konkrétních kulturních, sociálně či environmentálně prospěšných projektů před investicemi do komodit a fondů pohybujících se na virtuálních peněžních trzích.
---------
konec citace

Proč myslíte, že jsem četl nepozorně ?
Proč myslíte, že to pan Černocký nemůže uskutečnit pomocí normální banky ?
18. 11. 2009 | 10:17

jozka napsal(a):

Mne nenapadly hypoteky, mne napadl nadherny projekt vzdelavaci a kulturni televizni stanice, zastitene moralnimi autoritami... Jak to dopadlo si laskave vzpomente sami.
18. 11. 2009 | 13:51

jozka napsal(a):

->veronika vendlova:

co takhle udelat socialne prospesne letiste? Na Vodolce by jedno bylo...
18. 11. 2009 | 13:52

Baba napsal(a):

Myslíte, že je refrén specifikem francouzských pohádek?
18. 11. 2009 | 13:56

Veronika Vendlov napsal(a):

jozko, navrhněte to Pentě, třeba se chytne a Vám z toho taky něco kápne...
18. 11. 2009 | 15:47

Marek Černocký napsal(a):

Děkuji panu Policarovi za článek i za vaše připomínky, na všechny ale nelze reagovat krátce a věcně…
Vodní energie se u nás využívá od nepaměti, nejsem příznivcem všech typů obnovitelných zdrojů, osobně nemám nic proti energii z jádra... Dřívější realizace tohoto energeticky využitelného profilu na Labi nebyla ekonomicky návratná, ceny energií ale rostou a v dlouhodobém časovém horizontu porostou dál; teprve dnes je prostá návratnost naší investice pod 15 let! S normálními bankami jednáme, ale jejich požadavky na min. 20% equity jsou pro nás nedosažitelné, proto hledáme další podporu; banky současně nechtějí jít přes 15-ti letý úvěr přesto, že min. výkupní cena je garantována zákonem 30 let. Nemůžeme mít ani koinvestora, „OPS“ se totiž nemůže podílet na podnikání třetích osob. Pro nás připadá v úvahu pouze dar, nebo podřízená půjčku úvěru. Jednáme proto paralelně s ČEZ i E.ON o podpoře našeho nového pojetí neziskové práce formou budoucí kupní smlouvy na odběr elektřiny na 30 let, k tomu máme i písemnou podporu ERÚ… pak na to banky půjdou na delší období. Jednání jsou však velmi obtížná… je to pro ně nestandardní postup… vše co děláme je nezvyklé, nestandardní proto každý krok trvá dlouho, než se vybojuje. Po dokončení elektrárny povedeme kampaň na pomoc k rychlejšímu oddlužení u nás i v zahraničí… V našem principu se poskytnuté finanční dary nemohou „utratit“ – voda je bude stále obnovovat.
19. 11. 2009 | 09:16

Marek Černocký napsal(a):

Doplnil bych ještě, že dotace s MŽP řešíme také, ale pro neziskové organizace jsou v ČR poloviční proti podnikatelům, v našem případě pouze cca. 5% z objemu investice.
19. 11. 2009 | 09:22

distro online napsal(a):

Great artickle nice post.
30. 11. 2009 | 14:45

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
27. 03. 2010 | 01:50

Links of London store napsal(a):

Anyway, that's what I wrote Stradlater's composition about. Old Allie's baseball mitt. I happened to have it with me, in my suitcase, so I got it out and copied down the poems that were written on it.
31. 03. 2010 | 09:19

replica watches napsal(a):

Mě jenom zaráží, proč se nezačalo od testů v devátých třídách, které se mohly stát podkladem pro příjimací řízení, a také vstupem na začátku procesu, jehož výstupem by byly právě státní maturity. A rozdílem mezi výstupem a vstupem by byla právě přidaná hodnota, kterou poskytla ta která škola
08. 04. 2010 | 03:01

replica watches napsal(a):

Ladik, Al Jouda - souhlas, doma je doma, vždy se rád vracím do milovaného Kašparistánu. Západ je dnes rigidní. Život na severu, např. u jezera ve Finsku je hezká představa, ale spíš vhodné pro introverdy. Východ není na stěhování, je ale pro ty, kdo hledají příležitost. Ti, co odcházeli před 100 lety na západ, také hledali příležitost a zřejmě našli.
08. 04. 2010 | 03:10

Porsche Design watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 07:26

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
17. 04. 2010 | 05:01

ShermanElisa30 napsal(a):

This is well known that money can make people autonomous. But what to do when someone does not have cash? The only one way is to try to get the <a href="http://bestfinance-blog.com">loans</a> or secured loan.
11. 07. 2010 | 12:35

nike free run napsal(a):

This technology keeps club heads and shafts from banging

together whether the bag is carried, pushed on a walking cart or transported

on a gas cart.
http://bestnikefree.com/
07. 12. 2010 | 03:35

North Face Jackets On Sale napsal(a):

complemented by a new Shaft

Lock System, designed to securely lock clubs in place from the top of the

bag to the bottom. http://www.northfacejackets...
07. 12. 2010 | 03:36

jkljkljkl napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
07. 12. 2010 | 12:01

nike free napsal(a):

http://www.airmaxyoyo.com
19. 12. 2010 | 17:29

virginia car insurance napsal(a):

Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that I've truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing on your rss feed and I hope you write again very soon! <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">virginia auto insurance</a>
11. 08. 2011 | 00:39

TIgkZmKNDH napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#6015>buy soma online</a> soma bras calgary - buy soma online ship to texas
10. 02. 2013 | 12:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy