Do školy ano, ale v botech

22. 02. 2010 | 01:14
Přečteno 6197 krát
Autorkou následujícího textu je Iwona Frydryszak. V Tanzánii, na východě Afriky, je povinná školní docházka na úrovni základní školy. V souladu s Rozojovými cíli Tisíciletí mají do roku 2015 chodit do školy všechny děti na světě. Ale závazky statů nejsou všechno. Někdy stačí úplná banalita, jako třeba díra v botě, aby dítě v Africe nechodilo celé týdny do školy.

Morogoro, Tanzánie – Leonard vstává v 6:30 a líně jde směrem k vodní nádrži, kde si myje nohy i obličej a čistí zuby. Pak se vrací do svého malého těsného pokojíku, který sdílí s dalšími pěti chlapci. Obléká si svoji tmavěmodrou uniformu a obouvá boty. Ale podrážka se odlepuje. Vykukuje z ní noha sedmiletého žáka. A tak dnes do školy nepůjde. Nemá jiné boty.

Nový domov
Leonard Dawa a jeho dva bratři (Frankie – 8 a Johnny – 5) se před rokem stali sirotky. Jeho rodiče – nejdříve otec a pak matka zemřeli na AIDS. Pocházeli z oblasti Mwanza, která hraničí s Jezerem Viktorie (největším africkým jezerem). Po smrti otce je matka vzala do 1000 km vzdáleného Morogoro hledat příbuzné. Hledali je ale marně. Nebyl nikdo, kdo by se o chlapce postaral. V Tanzánii nejsou sirotčince. Po smrti rodičů žijí děti u prarodičů nebo strýců a tet. Když je nemají, končí na ulici. Děti ulice jsou ve Východní Africe velkým problémem .
Sourozenci Dawa ale našli nový domov – ujala se jich Linda Ngdio, zakladatelka centra pro mentálně postižené děti a mládež. „Jejich matka přišla do mého kostela a hledala bratra svého muže. Církev jí pomáhala. Ale když umřela, nikdo se jich nechtěl ujmout. Nebyla tady žádná rodina, která by mohla přijmout tři chlapce. Řekla jsem jim, aby je přivedli tady, do Mehayo.

Mehayo je nezisková organizace. V současné době se stará o 40 dětí. Většina z nich je mentálně postižených (poruchy mozku po malárii, Downův syndrom, mozková mrtvice). Na pozemcích centra se nachází zahrada, kurník a mlýn. Ti starší pracují, cítí se tak potřební a organizace má díky tomu malé zisky. Centrum funguje od roku 1995. Od začatku ho podporuje zahraniční pomoc a dobrovolníci z Evropy. Jen díky tomu mohl jít Leonard poprvé do školy. Dobrovolnice z Německa - Anna Funke (27 let) přispěla na výuku chlapce.Základní škola pro všechny
V Tanzánii je bezplatná školní docházka na úrovni základní školy. Konvence o právech dítěte zavazuje státy (rovněž Tanzánii) k jejímu zajištění. Ale na celém světě stále 72 miliónů dětí nechodí do školy.
Proto OSN spolu s většinou států podepsala v roce 2000 Deklaraci tisíciletí a vyhlásila osm Rozvojových cílů tisíciletí, které mají být zrealizovány do roku 2015. Cíl druhý zní: „Do roku 2015 zajistit, aby mohly děti kdekoli na světě, dívky i chlapci, dokončit základní školu.”
V Tanzánii je velkým problémem negramotnost – 78 % mládeže ve věku od 15 do 24 let neumí číst a psát. V roce 2000 přijala vláda „Plán rozvoje vzdělání na základní úrovni”, díky kterému dnes téměř všechny děti v Tanzánii začínají školní docházku. Zápis ale není všechno. Chudoba způsobuje, že ohromná část žáků není schopna pokračovat ve studiu. „V mé škole každý rok 10 ze 150 žáků přestává chodit na hodiny”, říká Godwin Kachemu, ředitel základní školy v Mazimbu, čtvrti, ve které se nachází Mehayo a do které chodí i Leonard.

Chudoba kontra vzdělání
Hlavním důvodem absence žáků na hodinách je v Tanzánii chudoba. I když není zákonem ustanovené školné, mnohé rodiny si nemohou dovolit koupit například uniformu, která je ve škole povinná. V tanzánské rodina je spoň několik dětí. V tomto státě má téměř polovina populace méně než 14 let.
Tanzánie má podobný počet obyvatel jako Polsko. Podle statistik OSN musí 90% lidí přežít za méně než dva dolary denně. To znamená, že peníze z rodinného rozpočtu často vystačí pouze na jídlo. A na školu pro děti už nezbývá.Evropský sponsoring
Na otázku, jestli někdo finančně podporuje sirotky Dawa odpovídá řeitelka Mehayo pobouřeně: „Nikdo je nepodporuje. Nikdo. A co více, problém je, že v Tanzánii je strašně málo míst, kteréby se o takové děti staraly.“
Anna Funke darovala 80 euro, díky kterým chlapci začali chodit do školy. Peníze pocházejí ze sbírky, kterou zorganizovala mezi svými známými a příbuznými v Německu.
„Chlapci přišli do Mehayo ve stejné době jako já - v srpnu 2008. Byli tak strašně ztracení. Já jsem se taky cítila ztracená – v jiné kultuře, na jiném světadíle. Od začátku jsem k nim pocítila zvláštní pouto. Chtěla jsem jim pomoct. Ti chlapci mají právo chodit do školy stejně jako jejich vrstevníci na celém světě.“
Linda Ngido koupila za peníze, které od dobrovolnice dostala, uniformy, zaplatila za používání toalety ve škole a za ovesnou kaši. Peníze z Německa ale stačily jen na půl roku. A co bude dál?Čtyři důvody proč dneska Leonard nepůjde do školy
Je hodné důvodů proč bude dnes Leonard chybět ve škole.
Jeho oblečení bylo špinavé a učitel ho vyhodil z hodiny. Sedmiletý sirotek Leonard si ho včera zapomněl vyprat.
Jeho uniforma je mokrá. V noci začalo nečekaně pršet. A jinou nemá.
Jeho pečovatelka – máma Linda zapomněla zaplatit za ovesnou kaši. Než najde peníze na ten povinný poplatek (240 Kč měsíčně) uběhne týden a možná i měsíc. Během té doby chlapec nebude chodit do školy.
Dneska se mu odlepila podrážka od jeho jediných bot a v cuklích ho přece nikdo do školy nepustí.
Je 7:30 ráno. Leonard jde pomalu do svého pokoje, aby se převlékl do „normálního“ oblečení. Míjí po cestě trojici svých vrstevníků, jsou to vnuci mámy Lindy. Děti jsou oblečené do červených uniforem a s úsměven na tváři kráčejí do soukromé exkluzivní školky „Red House“.

Bludný kruh zahraniční pomoci
Na koupi nových bot pro Leonarda je třeba nového dobrovolníka ze zahraničí. Jeho stát mu nedokáže zajistit vybavení do školy. A pro Němce, Nora nebo Polku je to hodnota několika piv.
Lisa Gogolin (26 let), letošní dobrovolnice z Německa, je rozhodnuta koupit pro chlapce nové boty. Máma Linda s vděkem přijímá její nabídku, dokonce na to i tiše spoléhala. Zdá se, že všechni jsou teď spokojeni – Lisa má dobrý pocit, že pomáhá v Africe, máma Linda se nemusí trápit dalším problémem v Mehayo a Leonard bude mít konečně pohodlné boty. Přispěje ale takový přístup k trvalému dosažení Rozvojových cílů tisíciletí?

Text z polštiny přeložila Alžběta Polohová-Wójcik.
Fotografie jsou dílem Leonarda Dawy a Lisy Gogolin
Autorkou textu je Iwona Frydryszak. V létě roku 2009 pracovala v rámci programu GLEN 3 měsíce jako dobrovolnice s postiženou mládeží v Tanzánii. V roce 2008 pracovala také jako dobrovolnice na misi Člověka v Tísni v Gruzii. Vystudovala žurnalistiku, sociální komunikaci a ruskou filologii na Wroclawské univerzitě.
Více na jejím blogu www.artbrut.pl

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Tencokida Hnuj napsal(a):

Autor
Dojímavý příběh. Co jsou ale příčiny tohoto stavu ? Koloniální dědictví ? Impotentní či neschopné místní vlády ? Geografické a klimatické podmínky ?
Napište blog o tomhle. A jak napravit příčiny tohoto stavu.
P.S. P pošlete mi na opicezvesmiru@seznam.cz kontakt na nějakou seriozní organizaci, která nezdefraudaje můj příspěvek.
22. 02. 2010 | 01:50

vasja napsal(a):

Jo, příspěvešek by se poslal................
Domu černouška, vemte si ho domu. To by bylo gesto.
22. 02. 2010 | 09:52

Lukáš Policar napsal(a):

Příspěvek Iwony jsem na blogu zveřejnil proto, protože myslím velmi dobře vystihuje pocity, které si nadšený mladý dobrovolník z Evropy přiveze z projektu v Africe domů. Obzvláště pokud tím uspokojil svou potřebu pomoci a být za to odměněn pohostinností místních a obdivem přátel. S tříletým odstupem od vlastní dobrovolnické zkušenosti se ale na celou věc dívám trochu jinak.

Zaprvé nesdílím ideál zmiňovaný na konci článku. Bohatí Evropané pomáhají a chudí (a v tomto případě i hendikepovaní) Afričané jsou šťastní a spokojení. Právě 50ti letá kultivace toho "dobrého pocitu pomáhat Africe" v sobě možná skrývá jednu z odpovědí na to, proč máme Afriku stále více tendenci vnímat jako chudou, vykradenou a závislou. Poutavě o tom píše zambijská ekonomka Dambisa Moyo ve své loni vydané knížce "Dead aid". Podle ní právě rozvojová pomoc (z níž největší část putuje od vlád bohatých zemí přímo na účty vlád zemí rozvojových) udržuje závislost Afriky na štědrých donorech. Moyo navrhuje veškerý "průmysl pomoci" (aid industry) co nejdříve zastavit a zaměřit se na investice přímo do konkrétních lidí, podnikatelů a firem. Tvrzení, které sklízí mnoho kritiky, ale i mnoho obdivu. Snaží se totiž Afriku prezentovat nikoli jako chudý kontinent plný nemohoucích a na AIDS závislých lidí, ale jako kontinent s obrovským investičním potenciálem a s lidmi, jejichž vlastní rozvoj dusí svou "pomocí" bývalé koloniální vlády. Nesouhlasím s tímto tvrzením tak docela, protože mnohé rozvojové iniciativy, zvláště v posledních letech mají i značné úspěchy. Je potřeba taky důrazně rozlišovat termín humanitární pomoc a rozvojová spolupráce. Souhlasím nicméně s voláním po změně pohledu na věc.

Takže rada na závěr. Pokud nám není lhostejný osud lidí, žijících v extrémní chudobě, neposílejme hloupě peníze kdykoli si o ně někdo řekne. Podporujme systematicky konkrétní projekty, které pomáhají tamním lidem postavit se na nohy, rozvíjet svojí komunitu tak, aby se o sebe dokázala sama postarat. Nedávejme, ale investujme. Můžete začít třeba hned. Pár šikovných českých hlaviček už se do toho pustilo - http://www.myelen.com/
27. 02. 2010 | 00:06

some watches napsal(a):

Good recommended website.
06. 03. 2010 | 06:43

gucci watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
06. 03. 2010 | 07:25

montblanc watches napsal(a):

Interesting thing!
08. 03. 2010 | 06:28

omega watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 06:30

armani classic napsal(a):

Interesting thing!
13. 03. 2010 | 06:31

tag heuer napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
13. 03. 2010 | 06:33

replica breitling napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
15. 03. 2010 | 08:58

replica a lange sohne napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
15. 03. 2010 | 08:59

bvlgari assiomad napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
20. 03. 2010 | 06:37

bvlgari b zero 1 napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
22. 03. 2010 | 09:26

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 02:53

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 03:37

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
27. 03. 2010 | 01:49

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 03:45

http://www.kw61.com/replica-tag-heuer-wa napsal(a):

fsafasf
29. 03. 2010 | 10:17

http://www.kw61.com/replica-iwc-watches/ napsal(a):

abc
30. 03. 2010 | 02:55

Links of London store napsal(a):

Anyway, that's what I wrote Stradlater's composition about. Old Allie's baseball mitt. I happened to have it with me, in my suitcase, so I got it out and copied down the poems that were written on it.
31. 03. 2010 | 08:52

Links of London sale napsal(a):

I wasn't too crazy about doing it, but I couldn't think of anything else descriptive. Besides, I sort of liked writing about it. It took me about an hour, because I had to use Stradlater's lousy typewriter, and it kept jamming on me. The reason I didn't use my own was because I'd lent it to a guy down the hall.
31. 03. 2010 | 09:39

McdowellMary napsal(a):

That's known that money makes us disembarrass. But what to do if one has no cash? The one way only is to try to get the <a href="http://lowest-rate-loans.com">loans</a> or just consolidation loan.
09. 06. 2010 | 11:07

Karel napsal(a):

Právě že v Tanzanii není negramotnost příliš vysoká a už vůbec ne uváděných 74% mezi mládeží. Důkazem budiž např. tento odkaz:
http://fse1.ujep.cz/materia...
22. 06. 2010 | 16:50

home loans napsal(a):

freelance writer
24. 01. 2012 | 04:02

home loans napsal(a):

freelance writer
01. 02. 2012 | 21:25

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy