Další nesmysl z Letenské se podařil, gratuluji byrokracii

13. 08. 2013 | 22:53
Přečteno 7127 krát
Interní audit je bohužel oficiálně sluhou účetních!

Před několika týdny jsem z dlouhé chvíle na dovolené u vody napsal svůj komentář k dalšímu legislativnímu zmetku, který se týkal záměru úředníků MF na omezení nezávislosti interních auditorů ve veřejném sektoru.

Na můj krátký článek zareagoval prostřednictvím blogu pana Kalouska jeho náměstek pan Matej. Vysvětlil mi, že tomu vlastně „nerozumím a že ve svém článku úmyslně nebo z neznalosti problematiky, uvádím zkreslené informace, které mají navodit mylný dojem, že Ministerstvo financí není schopné zavést účinný vnitřní řídící a kontrolní systém a systém interního auditu ve veřejné správě.“
Nechtěl jsem už na reakci Kalouskova muže reagovat, ale bohužel mi to nedá. 1.8 2013 byla schválena ministerská vyhláška 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Text je de facto shodný s návrhem, jehož chybami jsem se zabýval. (http://www.statnipokladna.cz/cs/aktuality/2013/vyhlaska-c-220-2013-sb-o-pozadavcich-na-837).

Problematické jsou především následující ustanovení:

§13 Organizace činností

(1) Dotčená účetní jednotka v průběhu účetního období organizuje činnosti související se
schvalováním účetní závěrky dotčené účetní jednotky tak, aby docházelo k průběžnému posouzení
úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát.
(2) Činnosti uvedené v odstavci 1, které dotčená účetní jednotka organizuje v rámci procesů
interního auditu a finanční kontroly podle jiného právního předpisu, případně jiných obdobných
povinností stanovených jiným právním předpisem, směřují zejména k zajištění dokumentů podle § 5 písm. b) a c).

§ 25 Organizace činností

(1) Schvalující účetní jednotka a dotčená účetní jednotka v průběhu účetního období organizují
činnosti související se schvalováním účetní závěrky dotčené účetní jednotky tak, aby docházelo
k průběžnému posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát.
(2) Činnosti uvedené v odstavci 1, které dotčená účetní jednotka a schvalující účetní jednotka
organizují v rámci procesů interního auditu a finanční kontroly podle jiného právního předpisu3),
případně jiných obdobných povinností stanovených jiným právním předpisem5), směřují zejména
k zajištění dokumentů podle § 17 písm. b) a c).

V důvodové zprávě MF potom popisuje, že „podmínkami součinnosti interního auditu se rozumí například to, že pokud v průběhu účetního období zjistí nějakou skutečnost, která může mít vliv například na úplnost a průkaznost účetnictví, tak tuto skutečnost oznámí též účetním pracovníkům, a ne pouze statutárnímu orgánu.“

V jiné části důvodové zprávy úředníci MF uvádějí, že „tímto krokem se neukládá žádná nová významná povinnost interním auditorům v průběhu účetního období. Jde pouze o to, aby zjištění provedená dotčenými osobami v průběhu účetního období byla v roční zprávě zhodnocena s ohledem na úplnost, průkaznost a srozumitelnost účetnictví a s ohledem na vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát.“

Rád bych ještě jednou zopakoval, že je nesmysl, aby interní auditoři organizovali svoji práci tak, aby docházelo k průběžnému posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát. Je to jednoduše hloupost a nic na tom nemění alibistický text důvodové zprávy. Interní audit by měl být funkčně nezávislý na výkonném managementu. Průběžné posuzování si musí zajistit management sám, to je jeho věc. Pokud do toho bude interní audit zatažený, nebude potom moci tuto oblast auditovat. Účetní si mohou od managementu vyžádat zprávy interního auditu a posoudit, jestli zjištění mají dopad na účetnictví nebo ne.

Mimo to si úředníci na MF dlouhá léta pletou rozdíl mezi auditem interní a externím. Ale je to asi moc po nich chtít, aby pochopili, že účetní závěrka je věcí externího auditu. Ono totiž není tak jednoduché průkaznost a úplnost účetnictví ověřit. Je potřeba mít auditorské zkoušky nebo certifikát. Leda že by na MF vymysleli, že každý interní auditor takové zkoušky bude mít. Třeba to bude další zlepšovák z letenské, který nás možná v budoucnu čeká. Nebo naopak budou muset interní auditoři bez těchto zkoušek dávat ujištění o průkaznosti a úplnosti účetnictví, i když tomu nebudou stoprocentně rozumět a bude to celé na nic. Ale pokud dojde k chybě, bude tu někdo, na koho to celé svést, bude tu interní auditor. A tak bude popletený systém nově ještě více popletený, auditoři budou vytížení prací managementu a podstatné věci jako veřejné zakázky a dotace se auditovat nebudou. Možná má pan Matej pravdu. Vůbec tomu nerozumím. Ono tomu totiž ani rozumět nelze, protože je to jednoduše hloupost.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Lukášovi napsal(a):

Lukáši, co vlastně SKUTEČNĚ děláte?
Číst, že ... Dlouhodobě se věnuje problematice finančního řízení a interního auditu ve veřejném sektoru. V současné době je předsedou správní rady Centra of Excellence for Good Governance, nezávislého a nestranického think tanku, který se zaměřuje na výzkum, vzdělávání a policy advocacy v oblasti dobré praxe při utváření a správě věcí veřejných v duchu demokraticko-právního státu.... může být COKOLI a také VŮBEC NIC.

Kalousek je marný případ - prostě kozel zahradníkem.
Ale i ten kozel vystudoval chemii.
Co jste vystudoval Vy? Kravatologii???
13. 08. 2013 | 23:10

Lukas Wagenknecht napsal(a):

Díky za dotaz, dělám interního auditora, vystudoval jsem ekonomii.
13. 08. 2013 | 23:13

Lukášovi - podruhé napsal(a):

A víte, že kromě Vás nám to Vaše "CV" nemusí vůbec nic říkat?
Kdo Vás platí za ty Vaše nicneříkající funkce?
Jak to všechno můžete stíhat?
13. 08. 2013 | 23:18

LW napsal(a):

Zkuste si rozbalit můj celý profil a dočte se více. Snad budete uspokojen. Platí mě ruská a italská mafie.
13. 08. 2013 | 23:28

Mirda napsal(a):

To víš, že tomu nerozumíš. Hlavní je kradení, věcná odbornost nikoho nezajímá. Smiř se s tím, že tady nic normálního fungovat nebude ještě když to vymyslel kalouskův kůň. Doufám, že za to dostal od chemika alespoň dvě kila bonus...
13. 08. 2013 | 23:40

pzlamal napsal(a):

Pane L. W., nemusíte psát jenom "z dlouhé chvíle" na dovolené; textů pranýřujících legislativní zmetky (= zpětná vazba pro voliče) není nikdy dost a pokud jakkoli zlepší právní povědomí občanstva, budou užitečné.
14. 08. 2013 | 02:17

hui napsal(a):

Paragrafy o náhradě škod vzniklých působením (i nekvalifikovaným nenbo nekvalifikovatelným) ve veřejné funkci,by se neměly omezovat na jakkékoliv časové období,jakým bývá v zákonech dvscetiletá promlčecí lhůta,podobně jako tomu je běžně u zločinů nacistů.Jsou nepromlčitelné.
U nás je to aktuální právě k roku 1992,do kdy byl ministrem financí V.Klaus a poté premiérem,premiéry Čalfa a Pithart,a po něm,kde navíc do roku 1997 řídil Fond národního majetku Roman Češka. Jejich podpisy by měly znamenat povinnost předkládat veřejnosti i orgánům výpovědi a interpretace ztráty záhadného mnohomiliardového-vícebilonového balíku peněz o hodnotě o 700 mld Klausova premiér-dluhu 1997 zvýšené do té doby privatizované účetní ceny národního majetku do let 1990.Při prodeji -jak vidno-se zápornou účetní hodnotou.
V případě,že kontrola,které se veřejnost léta stále dožaduje na stránkách všeho tisku a blogů a která měla být vůbec první samozřejmou vlastní okamžitou povinností a ctí české justice hned po roce 1990 dodnes a všech následných ministrů financí,ukáže,že balík zmizel dílem celého tehdejšího baráku ministerstva financí nebo vnitra by měl být předmětem vyšetřování celý ten tehdejší barák a ty sekce a ti,kdož to později mlčením kryli,nečinností ve svých,byť kratších funkčních obdobích bagateliziovali-dnes např.by mohli -Fischer a Rusnok.Pecina.
My jsme u toho,že může vyšetřování ukázat,že akademický páv neměl trouba tuchy,že vychytralý hacker-programátor úřadu biliony převedl na konto banky v zahraničí,vymysleje i program na posun desetinné čárky v cifrách výkazů.Ale zcela jistě bude svět považovat republiku za nesvéprávné lidi a případné využití s časem v neprospěch poroste.V neprospěch ČSR.V digitálně podobě tyto údaje již drahnou dobu desítek let na médiích elektronického zápisu skladuje celý svět.Neznamená,že u hodně starších technického typu médií nemohla být přepsána.
14. 08. 2013 | 04:44

hui napsal(a):

opravený text výše :

Paragrafy o náhradě škod vzniklých působením (i nekvalifikovaným nebo nekvalifikovatelným) ve veřejné funkci,by se neměly omezovat na jakkékoliv časové období,jakým bývá v zákonech dvacetiletá promlčecí lhůta,podobně jako tomu je běžně u zločinů nacistů.Jsou nepromlčitelné.
U nás je to aktuální právě k roku 1992,do kdy byl ministrem financí V.Klaus ( a poté premiérem),premiéry Čalfa a Pithart,kde navíc do roku 1997 řídil Fond národního majetku Roman Češka. Jejich podpisy by měly znamenat povinnost předkládat svým jménem veřejnosti i orgánům výpovědi a interpretace ztráty záhadného mnohomiliardového-vícebilonového balíku peněz o hodnotě o 700 mld Klausova premiér-dluhu 1997 zvýšené do té doby privatizované účetní ceny národního majetku do let 1990.Při prodeji -jak vidno-se zápornou účetní hodnotou.
V případě,že kontrola,které se veřejnost léta stále dožaduje na stránkách všeho tisku a blogů a která měla být vůbec první samozřejmou vlastní okamžitou povinností a ctí české justice hned po roce 1990 dodnes a všech následných ministrů financí,ukáže,že balík zmizel dílem celého tehdejšího baráku ministerstva financí nebo vnitra by měl být předmětem vyšetřování celý ten tehdejší barák a ty sekce a ti,kdož to později mlčením kryli,nečinností ve svých,byť kratších funkčních obdobích bagateliziovali-dnes např.by mohli -Fischer a Rusnok.Pecina.
My jsme u toho,že může vyšetřování ukázat,že akademický páv neměl trouba tuchy,že vychytralý hacker-programátor úřadu biliony převedl na konto banky v zahraničí,vymysleje i program na posun desetinné čárky v cifrách výkazů.Ale zcela jistě bude svět považovat republiku za nesvéprávné lidi a případné využití s časem v neprospěch poroste.V neprospěch ČSR.V digitálně podobě tyto údaje již drahnou dobu desítek let na médiích elektronického zápisu skladuje celý svět.Neznamená,že u hodně starších technického typu médií nemohla být přepsána.
14. 08. 2013 | 04:48

jak se to dělá na MF napsal(a):

Co se týká pana Mateje, není se čemu divit. Je to člen úřednické mafie jeho spolužáka pana Gregora a náměstka na MMR Brauna, díky které selhali eurofondy. Vím to z vlastní zkušenosti. Pan Matej věděl o tom, že u jednoho projektu z Jablonce (www.hotel-praha-jablonec.cz/cs/, podporovaného podnikatelem panem Hávou došlo k dotačnímu podvodu. Nicméně vkusně přivřel oči, vyslal zkorumpovaného ředitele auditního orgánu Štrasera, aby se zajel podívat na místo, kde místo hotelu postavili byty, připravené po době udržitelnosti k prodeji. Matej se Štraserem zajeli do Jablonce, podívali se z auta na postavený dům, společně vyhodnotili, že se vlastně nic nestalo, a na trestní oznámení se vykašlali. Ro je kvalitní česká praxe auditování. Co naplat, že svým postupem úředníci z MF mohli porušit trestní zákon. Hlavně, že ten správný projekt přežil... Bohužel se toto asi k novému ministrovi nedostane. Už jim sednul na lep a oblbován kmotrovskými úředníky Matejem, Gregorem a Štraserem na ministerstvu bude přihlížet jejich zavedené praxi nesmyslů a podvodů. Bude psát na stránky MF, jak jeho aparát zavede silné kontrolní mechanismy a krást se bude dál. Co naplat, že naposledy před měsícem popsala ve své zprávě o kvalitě českého ministerstva resp. o práci pana Mateje, Gregora Štrasera Evropská komise. Vyhodnotila jejich práci jako jedinou nespolehlivou v celé unii. Tak trochu to vypadá, že je jedno, kdo je u kormidla, hlavně když jsou na správných místech přeplacení úředníci, kteří udělají co je potřeba.
14. 08. 2013 | 07:33

xx napsal(a):

Můžu potvrdit, že manipulování na MF nikdy nepřestalo. Funguje tu neprůstřelná cenzura ze strany několika osob. Hlavní kápo je Roubínek společně s Beckertem. Pokud máte nějakou snahu mít zjištění v auditní zprávě, znechutí Vám to tak, že je z toho člověku na blití. Lepší je držet hubu, nemít žádné zjištění a brát plat. Hypotéka je hypotéka...
14. 08. 2013 | 07:57

Josef napsal(a):

V NMNM byl jeden pán jménem Wagenknecht,pamatuji si ho jako mladý kluk v padesátých létech.Prošel Velkou válkou,byl zraněný a zůstal bydlet sám ve starobinci,měl silnou rozedmu plic a kluci se mu vždy posmívali,povoláním byl finančím úředníkem.Později zemřel,ale na pohřeb si již nepamatuji.Některé osudy jsou děsivé.
14. 08. 2013 | 15:53

xx napsal(a):

Do mafie EU fondů patří také pan málek ředitel odboru kontrola politicky angažovaný v KDU-CSL. Je to agent Miroslava Kalouska, který bylna ministerstvu financí placený za to, že každý týden donášel Mirkovi novinky z Charitas. Poslední člen úřednické mafie je pan Daniel Braun, který úspěšně zařídil panu Tesaříkovi další miliardu z rozpočtu MMR za zakázku zbytečného monitorovacího systému. Protože všichni tito "úředníci" loajálně plní sviňárny pro všechny zavedené partaje, budou na MF navždy...
14. 08. 2013 | 16:26

xyz napsal(a):

Čtu diskuzi a musím potvrdit. I mé zkušenosti z mafie kolem MF a AO MF jsou totožné. Zprávy na AO MF se zametají pod koberec. Je lepší nemít zjištění, abyste přežili. Takže fondy jsou o.k. Nekrade se, nepodvádí dle AO MF. Přece nám jde o stejný rozpočet a jsme na jedné vlajkové lodi! Jinak Vás svou arogancí psychicky zdeptají. Tady ani silná osobnost nepomůže. Štraser je chytrý, ten si hraje na hodnýho strejdu - nic neudělá, ideálně nenapíše, nic nezkazí. Mám tam jiné, kteří špínu dělají: Roubínek, Beckert (dříve poctivý auditor, dnes ambiciózní úředníček), Kubš, Vítek, Puzskailer, atd....
13. 09. 2013 | 08:11

xyz napsal(a):

A už je to tady!!! První dopad nesmyslné vyhlášky. Na ministerstvu vnitra interní auditoři jsou ve schvalujícím orgánu a jsou odpovědní za schvalování účetní závěrky. Tak zní vnitřní předpis, který vymyslela paní náměstkyně pro ekonomiku a pan ministr podepsal. To tam nemají legislativní odbor?
23. 09. 2013 | 09:42

Míša napsal(a):

Dobrý den,

jen bych chtěla podotknout, že tento článek se týká INTERNÍHO AUDITU, který je spravován na MF Odborem 56 a nikoli Odborem 52, který je v následných komentářích rozebírán.
Nevyjadřuji se k obsahu článku či komentářů, jen by bylo fajn kdyby lidi reagovali aspoň na to co se zde píše.
23. 01. 2014 | 12:02

xxx napsal(a):

Dobrý den, děláte to dobře a držím palce, chce to konečně už nastavit řád a pořádek ... a system v této zemi...
12. 09. 2014 | 17:27

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy