Co s tím, když se porušují ústavní zvyklosti? Vždy je možné změnit Ústavu...

24. 06. 2013 | 15:49
Přečteno 9650 krát
O tom, co jsou ústavní zvyklosti a zda jsou závazné, se mezi právníky může vést spor. Jedna věc ale jistá: pokud se ústavní zvyklosti začnou porušovat, logickou obranou může být změna Ústavy.

Nejstarší psaná ústava na světě, která se stále používá, je Ústava Spojených států amerických. Mezi přednosti, pro které bývá ceněná, patří stručnost. Také naše Ústava je relativně stručná, čehož bychom si měli vážit. Logickým důsledkem však je, že v ní nenajdeme odpovědi na všechny své otázky a pravidla pro všechny představitelné situace, ale jen základní rámec, který je třeba vykládat v dobré víře a v zájmu řádného fungování systému. Pojivem, které ústavní systém drží dohromady, jsou ústavní zvyklosti.

V základech státovědy se rozlišují dva základní modely demokratického vládnutí. Prvním z nich je prezidentská forma vlády, ve které se uplatňuje přísná dělba moci, což znamená, že výkonná moc náleží prezidentovi, který se při jejím výkonu nemusí tolik ohlížet na parlament. Vláda v našem slova smyslu neexistuje, pouze jakýsi kabinet prezidentových pomocníků/ministrů, a k vládnutí není třeba důvěra parlamentu. To je také základní odlišností druhého modelu: v parlamentní formě vláda nezbytně potřebuje důvěru parlamentu, jinak vládnout nemůže. Totéž platí o její poloprezidentské modifikaci, v níž je sice postavení prezidenta posíleno, ale vztah mezi vládou a parlamentem zůstává nedotčen.

Ústava České republika vychází z parlamentní formy vlády. V důsledku zavedení přímé volby prezidenta se sice objevují názory, že mohlo dojít k posunu směrem k poloprezidentské formě, a byť nejsou převažující, je možné je brát jako podnět k diskusi. O tom, že by snad byla zavedena prezidentská forma, však nikdo nemluví, a Ústava je stále zcela jednoznačná v tom, že vláda musí mít důvěru Poslanecké sněmovny.

Koho má prezident jmenovat předsedou vlády Ústava bezprostředně neupravuje. V době opoziční smlouvy se sice Miloš Zeman a Václav Klaus, tehdy v rolích vůdců dvou největších stran, domluvili na tom, že by bylo dobré prezidenta omezit a předepsat mu jasná pravidla, koho musí jmenovat, jimi navržená změna Ústavy však neprošla. Myslím, že je to tak správné: nelze předvídat všechny možné politické situace, a proto má mít prezident jistou volnost. V dosavadní historii to nečinilo problém a prezidenti předsedou vlády jmenovali osobu, která měla reálnou naději důveru Sněmovny získat. Je přitom zjevné, že to vždy nebyla osoba či vláda jim právě nejbližší. Vzpomeňme Václava Havla, který jmenoval opozičně-smluvní vládu Miloše Zemana, kterou si rozhodně nepřál, nebo Václava Klause, který po demisi premiéra Špidly vprostřed volebního období jmenoval premiérem Stanislava Grosse (a následně ještě Jiřího Paroubka). Prezidenti tak činili, protože měli oprávněný pocit, že tak činit mají, resp. musí. Přestože by si dozajista přáli jinou vládu, která by jim byla bližší, nemohli vzdorovat většině v Poslanecké sněmovně. Svým chováním postupně vytvořili ústavní zvyklost.

O tom, nakolik jsou ústavní zvyklosti závazné, lze vést spory. Náš Ústavní soud je ve své judikatuře považuje za součást ústavního práva a neváhá je při interpretaci ústavy aplikovat, v tomto smyslu tedy závazné jsou. Ve Spojeném království se jim formální závaznost nepřiznává, což znamená, že je nelze vynutit soudní cestou, jejich neformální závaznost je však nezpochybnitelná. Pokud se přesto někdo vzepře a začne je porušovat, odpovědí je jednoznačné zakotvení dotyčné zvyklosti ve formě zákona. Typickým příkladem je spor z počátku 20. století, kdy se nevolená Sněmovna lordů rozhodla vetovat finanční a daňové zákony, které tvořily součást volebního programu vítězných liberálů, přestože ústavní zvyklost velela, že v těchto otázkách volené Dolní sněmovně vzdorovat nemá. Výsledkem krize bylo přijetí zákona o parlamentu z roku 1911, který toto pravidlo jasně zakotvil a kompetenci Sněmovny lordů do budoucna výrazně omezil. Podobná reakce by jistě přišla, kdyby si dnes najednou britská královna vzpomněla na své kompetence absolutistického monarchy, v teorii stále platné, a chtěla je začít uplatňovat.

Pokud by se tedy prezident republiky doopravdy rozhodl ignorovat ústavní principy dělby moci a jmenoval vládu bez ohledu na to, zda má šanci na získání důvěry ve Sněmovně, porušil by existující ústavní zvyklost. Možnou reakcí ze strany Parlamentu by pak byla taková změna Ústavy, která by prezidentské kompetence při jmenování vlády zpřesnila, případně výrazně omezila. Pro inspiraci není třeba chodit daleko: nabízí se německý model, kde se předseda vlády (kancléř) přímo volí v parlamentu, takže prezident nemá prostor pro uvážení. Současně s touto změnou by pak bylo možné zavést – rovněž po německém vzoru – i koncepci konstruktivní vyjádření nedůvěry vládě, která znamená, že chce-li se parlament vlády zbavit, musí současně s tím najít dostatek hlasů pro zvolení nového předsedy vlády. Výhodou je vyšší stabilita vlád, o kterou v minulosti řada politických stran usilovala.

Víc než podobně uspěchanou novelu pod vlivem jednoho případu by si ovšem naše Ústava zasloužila rozsáhlejší změnu a „vyčištění“. Bylo by proto lepší, kdyby prezident našel s většinou Poslanecké sněmovny společnou řeč a podobně jako jeho předchůdci při jmenování nové vlády ústavní zvyklosti respektoval.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Gustáv Kočí napsal(a):

Napíšu to sem, zde se to snad strpí, když už to vypadá, že se k tomu nikdo nemá:před sto lety, 24. června 1913 se narodil rotmistr Jan Kubiš.
24. 06. 2013 | 16:00

Alex napsal(a):

Bezva, souhlasím. Nicméně tu máte právníky, za jejichž pomoci se extenzivní výklady ústavy spustily a to věru nejvíce za Václava Klause "monarchy" toho jména prvního. To za prvé. A za druhé, je-li něco ústavní zvyklostí, znamená to nějaké spojení s časem. Ten čas se počítá od kdy? Od roku, kdy vešla v platnost tato ústava? Od roku 1920? Od roku 1920 s přerušením let 1948-1989?
A za třetí - komu na politické scéně tohle někdy leželo na srdci, když s tím VK začínal. Hnal ho někdo z politické scény k ÚS? V těch počátcích? A v případě jmenování jistého soudce se dělo co, když ÚS rozhodl, že ho Klaus jmenovat musí.
24. 06. 2013 | 16:02

Bob napsal(a):

Ona ta zvyklost je sice hezká věc, ale jak si vykládat uskupení LIDEM, které nikdo nevolil a přesto se díky zájmu, držení se u koryta, rozhodlo podporovat vládu a dokonce ve vládě i být...je to legální, ale amorální. Zeman nemá možnost rozpustit PS PČR, to může jen 3/5 většina. Tudíž se staví před 2 možnosti, ustanovit vládu, která je zatížena mnoha skandály a těžící z důvěry strany, která neprošla volbou a navíc se opírá i o další přeběhlíky nebo zvolit úředníky a tím donutit se PS PČR, rozpustit se! Před druhým kolem na prezidenta se o současné koalici vyjádřil jasně a jen plní volební slib. Tečka!
24. 06. 2013 | 16:03

mb napsal(a):

Kubiš je jedním z mála našich neproblematických a nezpochybnitelných hrdinů ... /viz. Petráček, LN /

... zdravím ...
24. 06. 2013 | 16:04

resl napsal(a):

ústavu mohou měnit jen noví poslanci, těm starým vyhovuje, neboť je tam hezky česky alibisticky "ani tak ani tak."
24. 06. 2013 | 16:09

češka napsal(a):

'Ustava je fajn, jenže ve zlomových situacích se u nás tradičně nedodržuje.
Ještě nikde jsem nenašla objektivní rozbor situace v r. 1945, Hácha nebo Beneš byl dle ústavního práva presidentem republiky ?
24. 06. 2013 | 16:18

Asfalt napsal(a):

Autor:
"Pokud by se tedy prezident republiky doopravdy rozhodl ignorovat ústavní principy dělby moci a jmenoval vládu bez ohledu na to, zda má šanci na získání důvěry ve Sněmovně, porušil by existující ústavní zvyklost. "

Jak by ignoroval principy dělby moci? Tím, že nevyhoví ústavně nekonformní dohodě některých subjektů soukromého práva nikoliv v povolební situaci, ale po té, co jejich vláda padla z určitých důvodů, a po té, co účastníci dohody snad až vyhrožují moci soudní?
Jak má prezident vědět, zda vláda získá důvěru? Může vůbec žádat nějaké podpisové archy, když mu to zákon nedovolil? Lze behaviorální jurispridenci (neoficiální stanovnení práva z chování aktéru - podpisový arch není rozhodnutím Sněmovny) považovat za právo? Pokud ne, proč opouštíte právní stát?
Pokud jmenování vlády, která nezíská důvěru, je porušením ústavních principů (dělby moci či jiných), je naše Ústava postavena na porušování právních principů, když s touto alternativou výslovně počítá?
Spadl jste z višně, nebo ze švestky?
24. 06. 2013 | 16:20

dd napsal(a):

Hezké "úvahy".
Ale co s nimi ve státě, v němž se při "privatizaci" "zhaslo" a "utíkalo před právníky",a jehož nejméně dva zákony/o velké "privatizaci" a církevních restitucích/ vylučují soudni přezkum? Ve státě, kde se US odmítne zabývat ústavností "abolice"
presidenta? Ve státě,který má institut obecného referenda přímo součástí ústavy
a přes to, /"díky" odporu strany, která má v názvu demokratická a občanská /dodnes
nemá k němu prováděcí zákon? Který má v trestním zákoníku paragraf proti lichvě a přes to není schopen zakročit proti lichvářům a jehož zákon o exekutorech a exekucích snese srovnání tak s černou Afrikou a nejzkorumpovanějšími zeměmi světa?
Jděte mi někam! Haiti je proti ČR právní stát!
24. 06. 2013 | 16:24

Asfalt napsal(a):

Ano, opět kampaň proti rozhodnutí prezidenta. Jako vždy. Jménem čeho? Domokracie a právní stát to není.

Toto jste si měl autore zapamatovat:
"Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády, odvozující svojí oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo jí změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoji pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí."
24. 06. 2013 | 16:26

deep throat napsal(a):

Snad k hrdinovi Janu Kubišovi malý dovětek:

"Přesvědčili jsme stovky dárců a za tři roky se nám podařilo vybrat dva miliony, mnohdy po malých, stokorunových částkách, byli ale i tací, kteří přispěli statisíci," připomněla starostka Boučková.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/vysadkar-jan-kubis-by-oslavil-sto-let-v-rodnem-dome-otevreli-muzeum-1pr-/domaci.aspx?c=A130622_212539_jihlava-zpravy_mkk

Bez komentáře.
24. 06. 2013 | 16:29

Stan napsal(a):

Je potřeba říci, že ústavní zvyklostí bylo např. jmenovat volebního lídra či předsedu vítězné strany po volbách. Tuto zvyklost za mlčení všech právníků a politologů porušil VK jmenováním Petra Nečase.

MZ ji naopak dodržel, nabídl místo předsedy vlády Bohuslavu Sobotkovi. Po jeho odmítnutí má dle mého názoru naprosto volné ruce i při striktním lpění na ústavních zvyklostech. Pokud navíc jmenováním úřednické vlády donutí sněmovnu, aby se rozpustila, bude to dle mého názoru přesně ten výsledek, který nejlépe odpovídá současné situaci i "vůli lidu", pokud sněmovna odmítne Zemanem jmenovaného premiéra a nerozpustí se, nastává 2. a 3. pokus. V tom 3. pokusu dokonce může pravice prokázat, že má požadovanou většinu i schopnost dohody.
24. 06. 2013 | 16:29

Chechtal napsal(a):

Asfalt,

taky jsem si všiml autorovu účelovost. Že nepsal nic o porušování ústavních zvyklostí, když Klaus opakovaně (poprvé to nevyšlo, neměli nakoupených dost přeběhlíků) pověřil Topolánka sestavením vlády a jindy nepověřil vítěze voleb ale druhého "vítěze" voleb Nečase z ODS. A přitom prezident má být NADSTRANICKÝ.
24. 06. 2013 | 16:34

starý jezevec napsal(a):

Překvapuje mne to, kolik se najde křiklounů, kteří útočí na Zemana kvůli relativně banální věci a nevadí jim pošlapávání základních demokratických principů.

Proboha, koho tento náš současný parlament zastupuje?
To je banda kořistníků, kteří se sprostě drží své kořisti, ale se skutečnou demokracií to nemá nic společného. Ti lidé nás nereprezentují, to již dávno nejsou naši zástupci a kdyby v sobě měli kouska cti, tak se rozpustí.

Fandím Zemanovi, tu škodnou v parlamentu je potřeba eliminovat.
24. 06. 2013 | 16:35

Gustáv Kočí napsal(a):

Asfalt:
dále je to také zajímavé:

"...a souhlasně veškerá zkušenost ukazuje, že lidstvo je mnohem náchylnější ke strádání, dokud je zlo snesitelné, než k narovnání sebe sama zavržením forem, kterým je přivyklé."
24. 06. 2013 | 16:36

Asfalt napsal(a):

Včera Pospíšil (ODS) prezidentu připomínal, že je prezidentem všech občanů. Ano, to je, a 95% těchto občanů současou koalici odmítá.
24. 06. 2013 | 16:36

Chechtal napsal(a):

Zeman nepověřuje po volbách ale po demisi, která nastala po průšvihu premiéra, navíc koalice je trvale v krizi.
24. 06. 2013 | 16:36

Lada F. napsal(a):

Jsem moc rád že Zeman má tu odvahu postavit se všem těm zkorumpovaným politikům a skupinám. Vy tak patříte k těm , který současný korupční systém plně vyhovuje. Ooo, jak všichni prskáte demokracie, svoboda, zákon, ..... Jde vám jen o vaši kapsu.

Se těším na dobu, až se lidi proberou a řeknou: My vás nepotřebujeme.
24. 06. 2013 | 16:39

Asfalt napsal(a):

Chechtal:
Souhlas. Přitom nepověření k sestavení vlády reprezentanta vítězné strany soutěžící ve volbách v povolební situaci je možná i víc než jen porušení ústavní zvyklosti.

Gustav Kočí:
Moc teď nerozumím.
24. 06. 2013 | 16:43

starý jezevec napsal(a):

Takový Kalousek by vůbec neměl pokukovat po nějakém ministerské křesle, ale měl by zůstat policii k dispozici. A možná i někteří další z té staré vlády.
Z těch zkorumpovaných nelze sestavovat vládu.
24. 06. 2013 | 16:45

Al Jouda napsal(a):

Prezident Miloš Zeman pověří solidního člověka sestavením nové vlády, tento člověk vládu sestaví a požádá Pralament ČR o vyslovení důvěry této vládě. Nedostane-li tato vláda požadovanou důvěru, tak bude snaha prezidenta klasickým házení perel sviním !
24. 06. 2013 | 16:45

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

ano, starý jezevče, kardinální otázka opravdu zní: pro koho ten náš parlament pracuje?
---
ad hero Jan Kubiš: jiná kardinální otázka:
kdyby se štěstím (sepse nemusela přijít, byla to opravdu náhoda...? to, co se dělo ve špitále, mnozí prominentní náckové jistě měli Heydricha plné zuby) neoddělali Heydricha, následovaly by Lidice, Ležáky a popravy nemalého procenta intelektuální elity národa?
24. 06. 2013 | 16:46

Al Jouda napsal(a):

Oprava : klasickým házením .....
24. 06. 2013 | 16:46

Brutus napsal(a):

Na Právnické fakultě UK učíte ústavní právo a státovědu a nic v tomto oboru Vám není vzdálené?
To je tragédie této země.
24. 06. 2013 | 16:51

neo napsal(a):

Asfalt:

ty jo to číslo se v hlavách socjálistů nějak zvětšuje. Už dokonce 95% !!! Páni, očekával bych aspon půlku z nich na náměstích, tedy přes 4,7milionů lidí, ale i přes pivo párek i dárek se jich sejde sotva 100 000 :)

jinak CHECHTAL má recht. Ústava prezidentovi nenařizuje, koho má pověřit. Může pověřit koho chce. Podstatná je důvěra sněmovny. Pan prezident Klaus taky nepověřil sestavením vlády Paroubka ani Sobotku.
24. 06. 2013 | 16:52

Asfalt napsal(a):

Neo:
Když chcete smlouvat, tak budeme smlouvat. Kolik procent navrhujete Vy? Na 10% podpory současné koalici byste přistoupil?

Ano, "Pan prezident Klaus taky nepověřil sestavením vlády Paroubka ani Sobotku" a porušil tím ústavní zvyklosti a podle mého i Ústavu. Na současnou situaci, kdy padla vláda a její členové navíc ještě vystupují v trestněprávních kauzách, ale moc zvyklí nejsme.
24. 06. 2013 | 16:59

čert }:o napsal(a):

Gustáv Kočí
to je fakt
ve víru politických vášní zapomínáme na lidi
kteří něco dokázali a nebáli se
Čest jeho památce
24. 06. 2013 | 17:07

kolbih napsal(a):

Vážený pane,asi jste studoval v Plzni,žádná ústavní zvyklost není v ústavě,to co jsi politické jelita vykládají jako ústavní zvyklost,má za příčinu si ohýbat ústavu jak chtějí.
24. 06. 2013 | 17:12

Chechtal napsal(a):

neo,

má prezident právo ustavit úřednickou vládu - ano anebo ne? Když mohl \Klaus opakovaně pověřovat Topolánka (který poprvé propadl a čekat až nakoupí dost přeběhlíků), když nemusel pověřit vítěze voleb, proč by Zeman nemohl po demisi premiéra pověřit, poté co vítěz voleb odmítl pověřit koho chce? Proč by musel pověřit toho, koho chce koalice v krizi s tou samou sestavou "odpovědných" ministrů, když ta koalice je navíc sestavená z nevolené strany a závisí pouze na nákupu přeběhlíků?

Pamatuje ústava na vládu odborníků? Píšete, že vláda musí získat podporu sněmovny. Měla by - když ne bude vládnout v demisi až do voleb.
24. 06. 2013 | 17:14

Alex napsal(a):

Asfalt
Pokud pověří třeba toho Rusnoka POKUSem o sestavení vlády, je to ústavně konformní. Pokud jmenuje premiéra, a "riskuje" jeho nepodpoření sněmovnou, stane se jen to, že jistou dobu bude u vesla výhradně prezidentova vláda, která nikdy nebyla legitimizována parlamentem. Co je na tom nejasného?
24. 06. 2013 | 17:19

Vlkodav napsal(a):

Chechtal:
"Měla by - když ne bude vládnout v demisi až do voleb."

Co je to za blbost? Prezident může jsmenovat koho chce, ten musí získat podporu sněmovny. Pokud ne, musí jmenovat někoho jiného. A když ani pak neuspěje, pak jmenuje premiera předseda sněmovny.
24. 06. 2013 | 17:20

Alex napsal(a):

Chechtal
Jistě prezident má právo jmenovat úřednickou vládu, ale jen když o tom přesvědčí dostatečnou většinu poslanců - ergo kladívko parlament, tedy politické strany dávající tu potřebnou většinu poslanců. Bez toho je to neústavní. Ani na okamžik by neměla vládnout jakákoli vláda, jíž parlament nikdy nepožehnal.
24. 06. 2013 | 17:23

Chechtal napsal(a):

Vlkodav,

víte kolik zbývá do voleb? Ono to rozhodování, zvažování, procesy nějakou dobu trvají...

Alex, prezidentova vláda nebyla legitimizována parlamentem a strana LIDEM nebyla legitimizována volbama.
24. 06. 2013 | 17:24

Chechtal, napsal(a):

Nedušovala se Kalousek Company, že v případě, že neprojde koaliční bávrh podpoří předčasné volby?
24. 06. 2013 | 17:25

born65 napsal(a):

Jste si zcela jistý tou nejstarší americkou ústavou?
Já totiž doteď vedl v patrnosti jiný údaj:
"San Marino je pravděpodobně nejstarší stále existující republikou na světě. Bylo údajně založeno v roce 301.... Stalo se legální součástí Římské říše. Jeho psaná ústava byla přijata 8. října 1600 a jedná se o nejstarší stále platnou ústavu na světě."
http://cs.wikipedia.org/wiki/San_Marino
24. 06. 2013 | 17:34

Vlkodav napsal(a):

Chechtal:

Je jedno kolik zbývá, prezident nemá právo si volit svou vládu. Musí jmenovat premiera.

V parlamentu nejsou strany, ale poslanci. Strany jsou jen cesta, jak se nám nabízejí. Nemají žádnou povinost se držet stranické linie, ani nic jiného, odpovídají se jen svému svědomí. Takže je stejně platným poslancem pan Paroubek i poslanci kteří se hlási ke straně Lidem.

Spočtěte jim to u voleb. A volte stranu, která prosadí odvolatelnost poslanců.
24. 06. 2013 | 17:35

Asfalt napsal(a):

Alex:
Nic není nejasné. Pokud nedostane vláda důvěru, bude vládnout v demisi do jmenování vlády nové v režimu vlády v demisi. Sněmovna se může rozpustit.
Jinde uvádíte: "Jistě prezident má právo jmenovat úřednickou vládu, ale jen když o tom přesvědčí dostatečnou většinu poslanců ..." A to jste vyčetl kde?
24. 06. 2013 | 17:36

Asfalt napsal(a):

Alex:
Dodatek. Odlišujte politickou kulturu od práva. Podle práva pravdu nemáte, posouzení jednání v rámci politické kultury je zde v konkrétní situaci daleko daleko složitější než jedno prosté konstatování. Těch principů, které se budou vyvažovat je daleko víc.
24. 06. 2013 | 17:41

starý jezevec napsal(a):

S důvěrou úřednické vládě to může být ještě zajímavé.
Kdyby ji podpořila levice, tak by důvěru mohla získat, co LIDEM a VV budou riskovat rozpuštění sněmovny?
Tajná parlamentní volba mezi vládou úředníků a vládou Němcové, by podle mne skončila spíše volbou úředníků. Bude to ještě zajímavé a může nás překvapit to, kdo pro co bude hlasovat.
24. 06. 2013 | 17:42

Chechtal napsal(a):

Vlkodav,

prezident bude jmenovat premiéra a premiér si vybere své ministry, vypracují program a požádají o důvěru parlament. Parlament schválí anebo ne. Když ne, podá vláda demisi, prezident ji přijme, bude rozhodovat, po nějaké době vybere dalšího adepta, ten po nějaké době vybere své ministři, pak po nějaké době předloží programové prohlášení a požádají parlament o důveru, pakliže ji nezískají, bude rozhodovat B.Němcová (anebo Langšádlová). Jak dlouho myslíte že to potrvá? Myslíte, že se to stihne do řádných voleb?
Na základě čeho jste volil poslance? Byli na kandidátce politické strany? Podle čeho jste věděl co ten který poslanec chce prosadit? Nebyl to politický program, případně hesla té strany?
To svědomí se týká i 3 trafikantů? Ti přece chtěli nižší daně a nechtěli restituce. Ani jeden neotočil Nenéí divné, že museli uvolnit poslanecké pašaliky těm, kteří poslušně pošlapali své svědomí = volební slib své strany?
24. 06. 2013 | 17:44

Platan napsal(a):

Vlkodav napsal(a):
Chechtal:
"Měla by - když ne bude vládnout v demisi až do voleb."

Co je to za blbost? Prezident může jsmenovat koho chce, ten musí získat podporu sněmovny. Pokud ne, musí jmenovat někoho jiného. A když ani pak neuspěje, pak jmenuje premiera předseda sněmovny.
-------
Vy to ještě nevíte...? Na to jmenování totiž není v ústavě stanoven žádný termín. Zeman s tím kalkuloval (byť jen teoreticky) už v r.2009:

"Nechal bych vládnout odborníky do řádných voleb. I bez důvěry, říká Zeman..." *)

Dnes to hezky řekl Ivan Hoffman v rozhlas. pořadu "Jak to vidí" na ČRo plus: Všichni říkali, že teď má Zeman v ruce všechny trumfy a záleží tedy jen na něm. A když teď Zeman řekne, že má v ruce všechny trumfy a záleží jen na něm, tak se všichni diví... :-)

*)
http://zpravy.idnes.cz/nechal-bych-vladnout-odborniky-do-radnych-voleb-i-bez-duvery-rika-zeman-13d-/domaci.aspx?c=A090325_183157_domaci_jw
24. 06. 2013 | 17:48

Vlkodav napsal(a):

Chechtal:

Poslanec není odpovědný své straně. A je to logické, co když strana udělá něco, s čím on nesouhlasí? Pokud by stranu musel poslechnout, pak nepotřebujeme poslance, ale jen UV stran a hotovo.
24. 06. 2013 | 17:54

Vlkodav napsal(a):

Platan:

Máte pravdu. Je to možné, ale je to špatně. Pokud to Zeman udělá, pal logicky příští parlament omezi v tomto bodě pravomoci prezidenta.

A tímto krokem nepřímo donutí sněmovnu k samorozpuštěním, takže svého nedosáhne.

Je tu situace, kdy všichni (prezident, CSSD, ODS) si ukazují kdo ho má většího.
24. 06. 2013 | 17:59

Chechtal napsal(a):

Vlkodav,

a je odpovědný svému voliči? Odpovídá za plnění veřejného slibu pod kterým kandidoval? Jak je odpovědný svému voliči, když zběhne k politické konkurenci, která má jiný, někdy protichůdný program? On jej někdo volil se sliby politické konkurence?

Jak potom platí, že zdrojem veškeré moci je lid a lposlanec je zastupitelem (zastupuje) své voliče? Když si poslanec usurpuje hlasy voličů a zběhne k politické konkurenci tak vlastně přesune vůli svých voličů které má zastupovat svévolně k politické konkurenci. koho pak zastupuje? Koho je zastupitelem?
24. 06. 2013 | 17:59

Sylva Šauerová napsal(a):

Bylo by proto lepší, kdyby ...
:-)

To jistě ano, pane autore, nicméně je zřejmé, že k ničemu takovému s prezident nechystá. Současně vyvstává otázka pro ústavní právníky (případně pro ústavní soudce), zda je vůbec možné jmenovat úřednickou vládu, pakliže ve sněmovně existuje ústavní většina, která je schopna vládnout. Zde, řekla bych, máme narýsován nebývalý ústavní exces. Zdá se ovšem, že pan Zeman si je jakéhosi ústavního zádrhele vědom, a proto se možná také uskutečnily opakované schůzky s Karolínou Peake.
A dále : pokud skutečně dojde ke vzniku Zemanovy vlády, a prezident jmenuje premiéra a členy kabinetu s vědomím, že žádná ze zaznamenáníhodných parlamentních stran s takovým postupem nesouhlasí, neboť preferují variantu předčasných voleb, a navíc již předem upozorňují na pokus o obcházení PS (vláda je odpovědná PS, nikoliv prezidentovi), na místě spíš než na změnu ústavy, na níž se těžko a zdlouhavě bude hledat politická shoda, by byla žaloba k Ústavnímu soudu, kterou již včera jako krajní řešení zmínil Jiří Dienstbier. Na rázné prezidentovo opatření by měla přijít odpovídající reakce parlamentu.
24. 06. 2013 | 18:03

Vlkodav napsal(a):

Chechtal:
"a je odpovědný svému voliči? Odpovídá za plnění veřejného slibu pod kterým kandidoval? Jak je odpovědný svému voliči, když zběhne k politické konkurenci, která má jiný, někdy protichůdný program? On jej někdo volil se sliby politické konkurence? "

Poslanec hlasuje dle svého svědomí. Pokud si myslí, že "pod cizí vlajkou" bude lépe plnit to, co voličům slíbil, pak je to jeho nezadatelné právo. Jak jsem řekl, nevolíte politickou stranu, vy skrze tuto stranu volíte poslance.
24. 06. 2013 | 18:07

Chechtal napsal(a):

SŠ,

jaká ústavní většina? Kdo ji tvoří? Myslíte tu sublimující ústavní ad hoc většinu, která se tvoří a zaniká případ od případu, podle toho, koho se právě podařilo "zmelčákovat, zpohankovat a zwolfovat"? Jak to že nikomu nevadí, že je členem vlády nikým nevolená a volbama nelegitimizovaná "strana" korytářů na jedno použití LIDEM?
24. 06. 2013 | 18:08

Chechtal napsal(a):

Vlkodav,

aha, takže zběhne třeba od ČSSD k ODS (Molčák, Wolf) a bude lépe plnit program ČSSD. Jinak jste zdráv?
24. 06. 2013 | 18:10

zemedelec napsal(a):

Pane Vlkodav.
Právě o to jde,nechtěli poslechnout,ale strany potřebovaly schválit zákony,které šli proti smyslu zodpovědnosti poslance,tak byly donuceni odstoupit.To donucení bylo kompenzováno,jiným zdrojem příjmů,proti zásadám slibu poslance.Ono to ale tak vypadá,že o všem rozhoduje UV stran.
24. 06. 2013 | 18:14

Vlkodav napsal(a):

Chechtal:

"aha, takže zběhne třeba od ČSSD k ODS (Molčák, Wolf) a bude lépe plnit program ČSSD. Jinak jste zdráv?"

To nezávisí na vašem názoru, ale na svědomí onoho poslance. Každý na to samozřejmě bude mít jimý názor. Klidně může být i vetšinově negativní. Ale to na meriru nic nemění.

A příště prosím bez urážek.
24. 06. 2013 | 18:15

Chechtal napsal(a):

Vlkodav,

já jsem se ptal, koho pak reprezentuje takový "zastupitel". Reprezentuje ten "lid" který jej volil na základě určitých slibů? Jak jim je zodpovědný? Co když je nezodpovědný a podvedl je? Co s tím může lid, který má ZASTUPOVAT udělat? Řeknete, spočítá mu to v dalších volbách. Ale má to háček. Ten "zastupitel" se mezitím může zůčastnit legálního protistátního puče proti zájmům svých voličů, kterého důsledkem jsou TRVALE NEVRATNÉ změny - viz církevný tunel. Tím, že jej vysmátého s tučným kontem volič podruhé nezvolí již nic nezmění a k žádnému skládání zodpovědnosti nedošlo.
24. 06. 2013 | 18:15

Vlkodav napsal(a):

zemedelec:

Taky za to jsou vyšetřováni. Uvidíme, co na to soud.
24. 06. 2013 | 18:16

Vlkodav napsal(a):

Chechtal:

To je právě zastupitelská demokracie. Na dobu 4 let jste předal práva někomi jinému, konkrétně skrze souboj politických stran poslancům. S tím rizikem, že mohou udělat dobré nezvratne veci nebo spatne.
24. 06. 2013 | 18:19

S.Š. napsal(a):

Chechtal :
"Zda je vůbec možné, ..., pakliže", napsala jsem. Existuje-li většina poslanců, je skutečně - po opakovaných jednáních Zemana s Peake - otázka. Bylo by proto vhodné, pokud existuje, aby ji přinesli panu Zemanovi poslanci na papírku.
Pokud jde o stranu LIDEM a Vaši otázku, zda vadí nebo nevadí nikým nevolená strana v PS, řekla bych, jakkoliv nemám po ruce žádná relevatní čísla sociologů, že mnoha lidem takový stav skutečně překáží. Zdá se ale, že pokud je možno LIDEM využít pro mocnské hry, najednou je dobrá i panu prezidentovi, viďte ?
24. 06. 2013 | 18:19

Alex napsal(a):

Asfalt, já to zpřesním - ani na okamžik by neměla vládmout vláda, jež nikdy neměla požehnání parlamentu a která není důsledkem vůle lidu. Troufnu si tvrdit, že tu nejde o politickou kulturu - v žádném případě, ale o nic jiného a jen a jen o ústavnost.
Co se týká mého výroku a to nač se ptáte. Odpověď z ní - vyplývá to z ústavy a skutečnosti, že jsme parlamentním sysémem. Doporučuji si najít argumentaci Kyseli. Uvedl příklad z minulosti, kde takové situace bylo zneužito a fatálně.
Chechtal
Plete dojmy s pojmy. Jistě strana LIDEM žádnou legitimitu nemá, její členové poslanci jako jednotlivci ano.
24. 06. 2013 | 18:21

Alex napsal(a):

Asfalt
Předejdu jedné Vaší možné námitce. Vůle lidu - volby. Zeman byl zvolen do prezidentského úřadu, nikoli do sněmovny. /stav stanoví dle té dělby moci něco prazidentovi něco parlamentu a jeho poslancům.
24. 06. 2013 | 18:25

Chechtal napsal(a):

Alex,

jestliže LIDEM žádnou legitimitu nemá a legitimitu mají její Véčkarští poslanci (Véčka nereprezentují), jak to že LIDEM je členem koalice? Je to tedy koalice s koaliční smlouvou podepsanou ODS-TOP a jednotlivými poslanci přeběhlíky?

Mně jde o princip. Co má společného s demokracií "liberálně DEMOKRATICKÁ" strana přeběhlic z LIDEM?
24. 06. 2013 | 18:33

Chechtal napsal(a):

Vlkodav,

"To je právě zastupitelská demokracie. Na dobu 4 let jste předal práva někomi jinému, konkrétně skrze souboj politických stran poslancům. S tím rizikem, že mohou udělat dobré nezvratne veci nebo spatne." Předal, ale s určitou podmínkou. Ze BUDOU PLNIT VOLEBNÍ PROGRAM = volební slib. Ne že budou ve sněmovně jak neřízená střela, dělat si ci je napadne podle toho kdo jim víc zaplatí anebo nabídne. Takto ta smlouva zastupitele s voličem, kterého má zastupovat nestála.
24. 06. 2013 | 18:35

Martin napsal(a):

Mojí zvyklostí bylo platit za jablka 15Kč/kg, né 60.. Mojí zvyklostí bylo volit program a stranu a né přeběhlíky a opačný program.. Mojí zvyklostí bylo hájit zájmy České republiky a né Rotschieldů..
24. 06. 2013 | 18:39

Vlkodav napsal(a):

Chechtal:

Ukažte mi, kde je v ústavě či zákoně napsáno, že poslanec musí PLNIT VOLEBNÍ PROGRAM strany, a pokud nebude jak je to sankciováno. Děkuji
24. 06. 2013 | 18:41

Johnnie Walker napsal(a):

Chci vidět toho šílence, který by od Zemana v dnešní době přijal takové pověření, neboli úplatek. Tj. věc obecného zájmu, neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, na kterou není nárok.
24. 06. 2013 | 18:52

Asfalt napsal(a):

Alexi,
vlády jsou legální a legitimní. Legalita vyjadřuje soulad s právem, legitimita vyjadřuje oprávněnost vládnout. Pokud prezidentem jmenované úřednické vládě nebude vyslovena důvěra, bude tato vláda legální, ale ne zcela legitimní, proto nemá ani činit významná rozhodnutí, ale udržovat jen běžnou správu země (samozřejmně zákony příjmá Parlament). Tento stav nenbude protiústavní (pokud jste měl něco takového na mysli).
Nevím, jaké třeba výmarské zkušenosti máte na mysli. Tady ale není problém na straně prezidenta, nýbrž koalice. Odpovědná demokratická koalice by sama uznala, že nemůže vládnout dál, že nelze tvrdit, že korupce je standadní součást politiky, že výklad státního zastupitelství není právním výkladem, ale třídní nenávistí, že poslanci mají právo aplikovat zákon nebo mají pravomoc jeho oficiálního výkladu, že komise na kontrolu zásahu policie se musí zabývat otázkou výkladu trestního zákona apod. To jsou prostě názory otevřené totality, které nelze tolerovat.
Možná někdy jindy Vám dám zapravdu. Ale nyní a teď ne. Nikoliv pro svoji nějakou zaujatost, ale proto, že koalice podlehla kouzlu moci a chová se způsobem již s demokracií a právním státem neslučetelným, a proto musí být okamžitě od moci odstavena. Toto základní pravidlo demokracie má nyní přednost před jinými.
Pokud žádáte legitimní vládu, žádejte volby. Pokud se spokojíte s legální vládou srovnatelné legitimity s tou dnešní, která se ale nepokouší o diktaturu, pak se spokojte s úřednickou vládou. Pokračování vládní koalice je ale to nejvíce ohrožující řešení. Právně je možné vše z uvedeného.
24. 06. 2013 | 18:53

Chechtal napsal(a):

Vlkodav,

jestliže nemusí, pak je to ZASTUPITEL koho? A kde je v systému, kde bez ohledu na volební sliby může dělat poslanec co si zamane a co si kdo zaplatí ta uváděná DEMOKRACIE? Co je potom ta demokracie? Že si jednou za 4 roky zvolíme na základě podvodných slibů volební podvodníky, kteří neksou ničím (než svým "svědomím" vázáni a nikomu nijak (konkrétně) odpovědni? Proč se potom takovému systému říká demokracie? Proč se tomu neříká třeba politická neviditelná ruka trhu?
24. 06. 2013 | 18:57

Vlkodav napsal(a):

Chechtal:

Já rozumím vašemu rozčílení, ale volební sliby jsou jen cár papíru. A mi nemáme demokracii, ale zastupitelskou demokracii. Bohužel morálka ve společnosti a tím i mezi poslanci je příšerná. A tak holt je příšerná i zastupitelská demokracie.

Mne se na ni taky moc věcí nelíbí, ale lepší systém neznám,
24. 06. 2013 | 19:02

Chechtal napsal(a):

A nyní něco pro usmání. Koalice: ODS = občanská DEMOKRATICKÁ strana (kmotrů), TOP09 = tradice (bůhví jaká, dnad přeběhlická) - odpovědnost (- bůhví komu -snad hlavnímu sponzorovi Bakalovi) a prosperita - (koho, lid upadá do bídy, oligarchové zvětšují své bohatství), LIDEM = liberálně "DEMOKRATICKÁ" nikým nezvolená strana.
24. 06. 2013 | 19:06

Vlkodav napsal(a):

Chechtal:

Pro vás pro usmání, pro mne k pláči. A klidně jsi přidejte CSSD, VV a KSC. Jedni za 18 a druhý bez dvou za 20.
24. 06. 2013 | 19:08

neo napsal(a):

Asfalt:

vzhledem k účastníkům demonstrací a protestů, bych to viděl asi tak na 2% odpůrců celkem.

Ústava samozřejmě porušena nebyla.
24. 06. 2013 | 19:21

Kulajdatrmapárovitá napsal(a):

Problém výkladu práva se jmenuje identita společnosti. Identita společnosti je soubor pravidel, pojmů, vizí, který respektuje společnost jako celek.
Českoprávníkm zůstane bezradný, jeho výlady jsou bujnou fantasií, chybí mu vždy ten základ. Z druhém strany je takový stav rejdištěm všelijakého hmyzu, bakterií atp.
Bakterie a hmyz v Česko, rejdící podle svého, se nemají kdy ohlédnout. Je jich mnoho, zaplavily kde co. Jediná možnost je forma jejich evoluce směrem k opicím, možná člověku. Je možná?
24. 06. 2013 | 19:22

neo napsal(a):

Chechtal:

člověče umíte číst? Celkem jasně a zřetelně jsem napsal, že máte pravdu a prezident může pověřit koho chce. Co na tom nechápete? Proč se čílíte?
24. 06. 2013 | 19:23

Alex napsal(a):

Asfalt
Nikoli. Já jsem poslední, který by tuto vládu chtěl držet u moci. Nicméně právě to, co jsem uvedl a na co přímo nereagujete je takový postup prezidenta nelegitimní a neústavní. Nemůže tu být ani na okamžik vláda, jež není složena z voleb do parlamentu a příslušných pravidel nebo vláda, která nikdy nedostala důvěru parlamentu. Zeman byl zvolen prezidentem nikoli do parlamentu. Prezident má v dělbě moci svou pozici a parlament zase svou. Snad není tak těžké si představit, že jmenuje-li prezident SVOU vládu, notabene ve chvíli, kdy dobře ví, že parlamentem neprojde může tato vláda lidem nevolená plnit vůli prezidenta jak mu libo. nemusí to být zrovna převrat, ani zákony, ale může si dělat co chce v exekutivě, respektive té části, kde k tomu nepotřebuje parlament.
Ano chci legitimní vládu a ne tuto, která legitimitu dle mého ztratila - z různých důvodů a ty volby formou veřejného mínění požaduji - jsem jeden z těch, kteří tvoří těch 55% dle průzkumu veřejného mínění, jež požaduje předčasné volby.
Nicméně to je jiná věc.
24. 06. 2013 | 19:34

Chechtal napsal(a):

Alex,

"Nemůže tu být ani na okamžik vláda, jež není složena z voleb do parlamentu a příslušných pravidel nebo vláda, která nikdy nedostala důvěru parlamentu." Ale může. To víte že může. Příkladem je účast nikým nevolené LIDEM (složené z přeběhlíků) ve vládě odpovědných dealerů a odklaněčů. A vládla několik let. Pravicová média si toho ani nevšimla.
24. 06. 2013 | 19:38

starý jezevec napsal(a):

Pro Vlkodav.
Demokracii není to, co chceš ty, ale to, co si přeje většina a na čem se dohodne. Nech si zajít chuť a nediktuj společnosti tvé představy o demokracii, to není demokracie, to je jen tvá sprostota a většina ti o tvou sprostotu nestojí.
24. 06. 2013 | 19:42

ujo napsal(a):

alex píše:
"Asfalt, já to zpřesním - ani na okamžik by neměla vládmout vláda, jež nikdy neměla požehnání parlamentu a která není důsledkem vůle lidu."
a co 1. Topolova vláda , ta Vám nevadila? Vládla ,tuším 4 měsíce.
A ta 2. s melčákovou pohankou byla pro Vás stravitenější?
24. 06. 2013 | 19:43

Jmelí napsal(a):

Jde o Temelín, nic víc. Zeman jmenuje premiéra, pak vládu, ta nedostane důvěru a v klidu si bude vládnout v demisi. Než se parlament rozhoupá a rozpustí, vše, co má být uděláno, se udělá. Jedno mi vrtá hlavou, co z toho má hlavní iniciátor Kalousek...
24. 06. 2013 | 19:43

Targus napsal(a):

To strýc virus H3N1 nyní HxNx :

"...následovaly by Lidice, Ležáky a popravy nemalého procenta intelektuální elity národa? "

Zajisté, české knedlíky měl Áda jako pracovní sílu pro válečnou výrobu, nikoli jako budoucí elitu Velkoněmecké říše. Po vyhrané válce jsme se měli poroučet do Patagonie nebo na Sibiř. Tedy ti, kteří by přežili a nesouhlasili by s poněmčením.
24. 06. 2013 | 19:48

T.Paine napsal(a):

Personální oddělení exekutivních a legislativních pravomocí chybí české ústavě jako sůl.

"... Prvním z nich je prezidentská forma vlády, ve které se uplatňuje přísná dělba moci, což znamená, že výkonná moc náleží prezidentovi, který se při jejím výkonu nemusí tolik ohlížet na parlament."

Ano, exekutivní pravomoc delegována lidmi spojených států prostřednictvím ústavy prezidentovi (Nikoli moc prezidenta, která mu náleží. Moc náleží lidem. Viz preambule "We the People ...") je personálně oddělená od legislativní pravomoci delegované reprezentantům občanů v dolní komoře a senátorům (zástupcům jednotlivých států) v horní komoře.
Více než dvousetleté kontinuální fungování takto sepsané oddělení správy státu se osvědčilo nejen v prezidentském systému (50 ústav států USA a federální ústava USA), ale i v systému parlamentním (ve Švýcarsku od r.1848).

Vzájemná protiváha a kontrola (checks and balances) obou pravomocí jsou, dle mého názoru, dalšími, často opomíjenými, veledůležitými principy při rozdělení pravomocí v americké ústavě.

Co to znamená v praxi?
1) Prezident Spojených států se musí ohlížet na parlament a parlament může návrhy a rozhodnutí prezidenta odmítnout přehlasováním. Senátoři musí vyslovit souhlas s prezidentovými návrhy na posty ministrů, velvyslanců, soudců a dalších veřejných činitelů. Pochopitelně tisková mluvčí prezidenta není uvedena v ústavě a v zákoně a je proto čistě v jeho kompetenci.

"..and he shall nominate, and by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other public Ministers and Consuls, Judges of the supreme Court, and all other Officers of the United States, whose Appointments are not herein otherwise provided for, and which shall be established by Law ..."

U.S. Constitution, Article 2 - The Executive Branch, Section 1-4
Ústava USA: http://www.usconstitution.net/const.html

2) Prezident může vetovat oběma komorami schválený zákon a takto vetovaný zákon pak obě komory mohou přehlasovat 2/3 všech svých členů. Česká ústava umožňuje poslancům Sněmovny přehlasovat veto prezidenta alibisticky nejnižší možnou většinou (101 poslanců z 200).

3) Dolní komora může obžalovat prezidenta ("Treason, Bribery, or other High Crimes and Misdemeanors") většinou přítomných členů a 2/3 přítomných senátorů mohou prezidenta zbavit funkce a zakázat mu zastávat a užívat veřejné funkce v budoucnu ("disqualification to hold and enjoy any Office of honor, Trust or Profit"). Takto funkce zbavený prezident může stále být souzen občanskou porotou za spáchané zločiny a přečiny.

Dle české ústavy mohou prezidenta zbavit funkce ústavní soudci, které vybírá a jmenuje sám prezident, byť se souhlasem senátorů.

4) Rovnováha mezi oběma komorami je také velice významná. Zákony musí být odsouhlaseny oběma komorami parlamentu. Česká ústava umožňuje poslancům Sněmovny přehlasovat veto senátorů alibisticky nejnižší možnou většinou (101 poslanců z 200).
24. 06. 2013 | 19:51

Alex napsal(a):

Asfalt
Oprava první věty. Zemanův postup může být morálně ospraveditelný tedy i legitimní, ale zůstane neústavní a protiústavní.
ujo
motáte pojmy s dojmy. LIDEM nikdo nevolil a tato strana je v parlamentu nelegitimně nikoli protiústavně. Z jediného důvodu - legitimně a ústavně byli zvoleni jednotliví poslanci, kteří se v souladu s ústavou chovají podle sebe, nikoli podle diktátu stran. I proto Zeman není v rozporu, když nejedná se stranou LIDEM respektive s její šéfkou, ale jedná s poslankyní PEAK, jež reprezentuje určitou skupinu poslanců.
24. 06. 2013 | 20:07

Asfalt napsal(a):

Alex:
Protiústavnost znamená porušení Ústavy. Které ustanovení tedy bude podle Vás porušeno?
Po nikom nelze žádat, aby věštil. Právo proto nemůže prezidentu přikázat, aby nejmenoval v případě, že jmenovaný v budoucnu nedostane důvěru. Nikdo neví, co bude, a prezident nemůže předjímat nebo dokonce suplovat rozhodnutí Parlamentu nějakými odhady, zlášť když ani neexistuje programové prohlášení vlády. Vláda se ustanovuje v procesu právních úkonů prezidenta a Parlamentu. Oba orgány jsou svébytné. To co Vy považujete za protiústavní, pak Ústava výslovně předpokládá a je jedním z kroků tohoto zcela legálního procesu.
Tvrzení "Nemůže tu být ani na okamžik vláda, jež není složena z voleb do parlamentu a příslušných pravidel nebo vláda, která nikdy nedostala důvěru parlamentu," nepovažuji za pravdivé. Pokud se mýlím, doložte to prosím. Pouhé konstatování nestačí. Uvedené konstatování může být nějakou obecnou politologickou úvahou, kde je ovšem možné konstatovat volně ledacos.

Na svém názoru jednoznačně netrvám, ale Váš postoj je příliš vyhraněný.
24. 06. 2013 | 20:40

ujo napsal(a):

alex 20:07
Ta Lidem Vám ale leží na srdci!
Já ale o ní vůbec nepsal, psal jsem o Topolánkově 1. vládě která neprošla sněmovnou a vládla a 2. topolově vládě s melčákovoupohankou
24. 06. 2013 | 21:20

Alex napsal(a):

Asfalt
Já to řeknu jinak. Zemanův postup zůstane neústavní v rovině teorie, protože mu nikdo z časového hlediska nezabrání. Protože právě ten úkon zabrání donu Pablovi z ministerstva spravedlnosti realizovat tzv poslaneckou komisi, jež by nějak odsouhlasila neoprávněnost způsobu zásahu, což by legitimizovalo dona Pabla k odvolání nejvyššího státního zástupce s jevy následně nevyhnutelnými. Čas bude honit totiž i pány z TOP a ODS. K co nejbližším předčasným volbám. A po volbách, ať už dopadnou jakkoli to nikoho zajímat nebude. Ano, máte pravdu Zeman má dokonce dvojí legitimní důbvod se tak chovat. Vládu, která měla už ixkrát podat demisi a skutečnost, že druhá strana začala ústavu extenzivně zneužívat v podobě pan Klause, jenž se choval doslova jako mlý pubertální klouček. Znáte to, kdo čím zachází, tím i schází. Pravici vpodstatě Klausovi kousky z ústavou vyhovovaly. Já netvrdím, že Zeman k tomu nemá legitimní oprávnění, tvrdím, že je to neústavní či protiústavní. K ÚS nikdo nepůjde i z jiného důvodu - mění se ojeho obsazení. A i ten ÚS může a umí leccos okecat - podle složení. Jsme v ČR roku 2013. Existuje i další důvod - ti, kdož by chtěli jít k tomu ÚS si to nedovolí proto, co se mezitím všechno stane - předpokládám, že k tomu dojde.
Takže o co jde.
24. 06. 2013 | 21:33

Alex napsal(a):

Asfalt
Zase oprava - v závěru místo protiústavní jen to neústavní
24. 06. 2013 | 21:35

Pipin III. napsal(a):

Pošlete mi šablonu a já tu ÚSTAVU přepíšu sám. Díkes. Cena za normostranu: 200 Kč. Ale udělám i zadara, hlavbě ať se pořeší ta verbež nahoře.
24. 06. 2013 | 21:36

Alex napsal(a):

ujo
Myslíte?
24. 06. 2013 | 21:38

slovak co emigroval napsal(a):

Kulajdatrmapárovitá napsal(a):
Problém výkladu práva se jmenuje identita společnosti. Identita společnosti je soubor pravidel, pojmů, vizí, který respektuje společnost jako celek.
Českoprávníkm zůstane bezradný, jeho výlady jsou bujnou fantasií, chybí mu vždy ten základ. Z druhém strany je takový stav rejdištěm všelijakého hmyzu, bakterií atp.
Bakterie a hmyz v Česko, rejdící podle svého, se nemají kdy ohlédnout. Je jich mnoho, zaplavily kde co. Jediná možnost je forma jejich evoluce směrem k opicím, možná člověku. Je možná?
--------
Ty uz to mas v ty palici radne rozmichany, paviane
24. 06. 2013 | 21:49

vuk napsal(a):

Ústavní zvyklostí tady je, což zavedla pravice, že vláda může působit až 4 měsíce bez důvěry sněmovny. Volné formulace v Ústavě, kterou opět nadiktovala pravice, měly zřejmě sloužit k tomu, aby pravicový prezident nemusel jmenovat levicovou vládu. Takže pravice si na sebe upletla hned několik bičů.
24. 06. 2013 | 22:02

marxík napsal(a):

vuk
Přesně tak, kolego. Pravicoví mystifikátoři náhle zapoměli, že v případě jmenování úřednické vlády slibovali predčasné volby. Neboli, kdo nelže, není pravý pravičák.
24. 06. 2013 | 23:11

rejpal napsal(a):

Alex, Asfalt
Nevím, zda se mnou budete souhlasit, ale nemohu se zbavit dojmu, že na tom právním stavu, kdy prakticky nelze zahnat různé demokratické instituce do nějakého vykázaného prostoru, může jednak zákon o ústavní soudu, ale i soud sám. Jednak je tolik překážek pro zatažení ÚS do hry (a on sám z vlastní vůle nic dělat nemůže) a jednak jsou ti, kteří podání dát mohou, nuceni uchylovat se k obchvatým manévrům, a soud se nepohodlné kauzy nakonec stejně zbaví.
A když už senát zasedne, může se zabývat jen těmi aspekty, které to podání obsahuje. Výsledkem pak jsou často rozhodnutí, která nic neřeší, protože zase vycházejí z přesného textu, ale nikoli z ducha toho dokumentu.
Takže v praktickém důsledku nikdo není volán k odpovědnosti, pokud je při svém počínání jen trochu šikovný (typická byla kauza poplatků u lékaže, ale byly i jiné).
24. 06. 2013 | 23:15

Lex napsal(a):

Příteli Asfalte,
já se Vám divím. Perly jsou dost vzácné zboží, než aby se házely do žlabů.
Osobně se trpně usmívám nad Antoši a jinými, kteří své akademické levity pronášejí pevným hlasem jsouce odtrženi od reality skutečného života. A je otázkou, zda jde jen o to odtrženi, o tu izolaci v slonovinové věži, nebo o jiný (třeba spolupůsobící) motiv, kupř. loajalitu k jedné straně problému, anebo o její starší sestru servilitu.
Je na pováženou, s jakou nadřazeností Antoš ignoruje druhou část prezidentského slibu - cituji - "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (čl. 59 odst. 2 Ústavy).

Takže, pane Antoši, nepochybujte, prosím, že prezident republiky Miloš Zeman, ať rozhodne jak rozhodne, neporuší tím Ústavu nebo zákony České republiky.
Jeho slib ho však zavazuje k něčemu podstatnějšímu, než je zájem hrstky korytářů, kteří tři roky znásilňují tuhle zemi cestou "válcování" opozice nejtěsnější většinou v PS PČR i za pomoci politické, dokonce kriminální korupce.
Dovoláváte se ve svém textu, že má při jmenování předsedy vlády vycházet z předpokladu, zda ten premiér získá pro jím sestavenou vládu důvěru Poslanecké sněmovny. OK!
A já Vám opáčím, že prezident republiky v podobné situaci, k níž došlo v současné České republice, musí na prvním místě zvažovat, zda jeho rozhodnutí bude v zájmu všeho lidu. Informací o tom, zda si většina občanů přeje či nepřeje další působení koalice ODS/TOP 09 s podporou nikým nevoleného subjektu LIDEM, má prezident podstatně více a validnějších, než o tom, zda tento slepenec bude či nebude mít podporu v případě hlasování o důvěře jejich případné vlády. A to i v případě podpisů na nějakých arších. Protože takovým podpisům kupčíků v chrámě už je dneska ochoten věřit sotvakdo.
Na to, zda na návrh předsedy vlády prezidentem jmenovaná vláda bude mít vedle legality k vládnutí i legitimitu, má Poslanecká sněmovna instrument v podobě hlasování o důvěře. Opakovaně. A pak má ta Vaše většina v Poslanecké sněmovně ústavní pravomoc navrhnout prezidentovi k jmenování předsedou vlády svého kandidáta, kterého prezident předsedou vlády jmenovat musí.
Apropós, co říkáte pokusům o sestavení vlády Mirkem Topolánkem po volbách v roce 2006? Měl parlamentní většinu? Nikoliv. A také jeho první vláda většinu nezískala. Teprve druhá. A byla ta vláda legitimní, když parlamentní většina spočívala v získání přeběhlíka (-ků) na základě - no, použiju eufemismu - politické korupce?
24. 06. 2013 | 23:30

Brundibár napsal(a):

T. Paine:

Ano, převzít principy švýcarské ústavy, to by se mi taky líbilo. Jen si jsem dost jist, že těch 281 zástupců lidu v českém Parlamentu bude velmi proti, a to bez ohledu na to, kdo vyhraje volby.
24. 06. 2013 | 23:38

Dudka napsal(a):

Klaus ponechal první Topolánkovu vládu ve funkci po odmítnutí sn+ěmovnou téměř půl roku. Co na to říkal pan autor Antoš? Nepamatuji sio na žádný jeho článek z té doby.
Když jsem dnes viděl Kalouska šíleného strachem, že přijde o ministerské křelo a tím pádem o další možnost zajistit si nepostižitelnost, panického Kalouska jak viřikuje o "pui¨či", došlo mi, jak hluboce správné a ústavní je každý krok, který ho jeho křesla okamžitě zbaví.
24. 06. 2013 | 23:45

Kolja napsal(a):

Prej

O tom, co jsou ústavní zvyklosti a zda jsou závazné, se mezi právníky může vést spor. Jedna věc ale jistá: pokud se ústavní zvyklosti začnou porušovat, logickou obranou může být změna Ústavy.

Jak se vi, ze se porusuji ustavni zvyklosti, kdyz se o to, co to ustavni zvyklosti jsou a jestli jsou zavazne, vede mezi pravniky spor????
24. 06. 2013 | 23:47

Gudka napsal(a):

Prezident nejen nemusí, ale dokonce nemůže vycházet z podpory většiny poslanců, protože ta ve chvíli, kdy jmenuje premiéra, nebývá bezpečně známá. Důvěra vládě se vyslovuje až PO ustanovení vlády.
Že tomu tak je, o tom svědčí ta ustanovení ústavy, která upravují další činnost prezidenta po případném nevyslovení důvěry nové vládě. Proto žádná zmínka o nějaké podmínce, kterou prezident musí při jmenování dodržet, uvedena není.
24. 06. 2013 | 23:52

Gru napsal(a):

Stále se hovoří o tom, že prezident má 2 pokusy, předseda parlamenmtu pak jedenm celekm třetí pokus.
A je to opravdu tak, že Zeman má 2 pokusy? Vždyť v tomto volebním období sněmovny již jeden prezidentksý pokus proběhl - 2010, kdy Kalus jmenoval Nečase. Takže Zeman má jeden jediný - a pak Němcová?
Proč toto neošetřují právníci typu Antoš, místo aby blábolili cosi o "ústavních" zvyklostech, což je kategorie, která není nikde definovaná.
25. 06. 2013 | 00:02

miki napsal(a):

Myslím že volba prezidenta je jasná a zcela logická cesta k předčasným volbám.Jak celý parlament jednohlasně tvrdí že v případě volby varianty úřednického kabinetu,tento nedostane důvěru sněmovny a bude potřebných 120 hlasů na rozpuštění sněmovny. Všechny strany jako jedna tvrdí že než tato varianta tak raději předčasné volby.Zeman si tímto zachová svou nestranost, užije si svou chvilku moci a ještě získa simpatie lidu.
25. 06. 2013 | 00:46

Alex napsal(a):

Asfalt
Ani já nemohu trvat na svém, v žádném okamžiku. A i Vy jste mne posunul. Trochu jsem to motal, ale myslím, že jste mi porozuměl. Já Vám též. Parlament je prostě už dávno nelegitimní, ale křesel se nedrží protiústavně, ale neústavně. Dle mého soudu Zeman postupuje jmenováním premiéra úřednické vlády legitimně, ale neústavně, ale nikoli protiústavně.
A Lex mi napověděl, že to nikdo k ÚS hnát nebude. Včera jsem viděl Kalouska na tiskovce TOP, kde bylo zřejmé, že teprve pochopili, že to Zeman udělá a z tváře Kalouska, jehož obličej mluvil velmi výmluvnou řečí - minimálně tak, že na tohle připraven nebyl. Dnes jsem si přečetl zprávu Insideru, podle které bude pravicová koalice hledat cestu ala Putna, jak prezidenta "umravnit". Nu pokud se o to pokusí a nepůjdou na ty předčasné volby. Bude to nakonec hrát proti nim, nikoli pro ně jak by se v takovém případě domnívali. Z mnoha důvodu. Mj i třeba proto, že veřejnost bude vnímat, že Zeman jen plní, to co vždy řekl. Oni nikoli nepůjdou-li na ty předčasné volby. Zkusí-li ÚS, myslím, že odejdou z fiaskem. Složení ÚS se změnilo a jak napověděl Lex, lze najít obdobné řešení jako nalezli ÚS soudci Klause, kdy se tomu, aby museli komentovat nepříjemné věci pro pravici, vyhnuli zazdění nějakým možným důvodem. V nejhorším bude nějak konstatováno, že Zeman je s takovým řešením na hraně, ale nikoli za hranou.
Jak jsem napsal, kdo s čím zachází, tím také schází. Nu pokud to Kalousek a ODS bude číst tak, že přistoupí na Zemanovu úřednickou vládu s tím dostrkat ho k ÚS třeba hrou na 101 podpisů se Zemanem prohrají. Pro volby žádné hlasy neuhrají a poněvadž nebudou mít možnost na základě "své" poslanecké komise a jejích závěrů odvolat nejvyššího státního zástupce, riskují, že se naplní i čas, kdy přilétnou další "povolávací rozkazy" do jejich řad. Čas potřebný pro ty orgány činné v trestním řízení s ohledem na složitost kauzy a že díky Nagyové a spolku Tlučhoře museli jít ven předčasně v tom hlavním směru také není nekonečný.
Nu zdá se, že Kalousek našel svého Mistra a je prostě tak jako tak v nedbalkách a hrozí mu v případě uhození hromu ze státního zastupitelství, že se také může dokonce ocitnout ve slipech.
Mne by to moc a moc potěšilo.
25. 06. 2013 | 06:42

zemedelec napsal(a):

Pane Alex.06:42
Velice rozumně napsáno.
Také si myslím,kdyby to hnal Kalousek do krajnosti,že ho to spíš potopí.
Může se stát,že v prvém případě,jestli to bude Rusnok,že nemusí získat důvěru parlamentu,pak by došlo na druhé jmenování a tam mám obavu,že to bude náš starý známí.
25. 06. 2013 | 07:40

rejpal napsal(a):

A to ještě nikdo z ústavněprávního hlediska neřešil, jak by to bylo, kdyby do čela vlády odborníků jmenoval prezident Karolínu Peake.
25. 06. 2013 | 07:53

Leviathan napsal(a):

...co jsme si navolili, to máme - a mít budeme.

Není již vážně o čem psát. Všechno, co zažíváme, bylo přesně popsáno a zveřejněno počátkem roku 1990

Nepopsatelný smrad vycházející z domácího politického chrchle, slizu a zelenofialového flusu, sahajícího nám už po pás, je zbytečné popisovat, každý ho cítí, jen „vyvolení“ mají dokonalé respirátory.

Co s národem, který nemá vůli být národem, dobrovolně se vzdal suverenity a stal se mentálně mdlým ovčanstvem – volícím stále stejnou politickou lůzu – lidský póvl, který tato společnost vyprodukovala za poslední půlstoletí?
Vládne marasmus debilit formou zrůdné demokratury – korporativního fašismu.

Řada ovčanů si vůbec neuvědomuje, že důsledky zločinů pravdoláskovských, modrých či oranžových vlád jsou již NENAPRAVITELNÉ a NEVRATNÉ.
Ale většina stále ještě věří, že se v nedaleké budoucnosti budou mít přeci jenom lépe.
Nebudou.

České ovčany nelze za daných podmínek "odovcovat".. Je nutné ponechat věcem v onom líbezném českém „hajzlu“ (citát J. J. kníže Schwarzenberg) volný průběh....
25. 06. 2013 | 08:25

Alex napsal(a):

Zemědělec
Na druhé kolo nedojde.
25. 06. 2013 | 09:20

Alex napsal(a):

Zemědělec
Kalousek a spol mají jedinou šanci, ale jen šanci a k eliminaci škod s nějakými hlasy pro sebe, a možnost to ještě trochu zamotat a ta končí v 15:00. Myslím, že na ní nedojde, protože to už není jen v rukou Kalouska a koalice. Znovu, Kalousek našel svého Mistra, ODS, ta vůbec netuší, která bije. Kalousek už to tuší. Podle toho, jak se včera na té tiskovce TOP tvářil a snažil se rozhodně mluvit o předčasných volbách.
Jde prostě o to, kdo bude sedět v ministerských křeslech do voleb.
Ona je ještě jedna možnost, jak to zamotat - ovšem momentální sezení v těch křeslech ne - zeptat se ÚS, jak je to s vládou, zda je či není v demisi. Viz čl. Tomáše Haase a v diskusi kocour. Ale myslím, soudě podle toho, že politici pravice běžně hovoří o vládě v demisi, že tahle cesta je ani nenapadne nebo ji sami nebudou věřit.
25. 06. 2013 | 09:32

Alex napsal(a):

A k předchozímu ještě poslední větu. Tlačí je strašně čas v tom, o co momentálně jde.
25. 06. 2013 | 09:34

pamětník napsal(a):

Sylva Šauerová:
"Současně vyvstává otázka pro ústavní právníky (případně pro ústavní soudce), zda je vůbec možné jmenovat úřednickou vládu, pakliže ve sněmovně existuje ústavní většina, která je schopna vládnout"
Ona ta většina existuje při takovém množství přeběhlých a nezařazených poslanců?
" Zdá se ale, že pokud je možno LIDEM využít pro mocnské hry, najednou je dobrá i panu prezidentovi," To je otázka legitimity LIDEM. Buď ta strana působí ve Sněmovně legitimně a potom je legitimní i jednání prezidenta Zemana s Karolínou Peak, anebo LIDEM legitimní ve Sněmovně není a potom není legitimní ani současná vláda a prezident Zeman oprávněně v jednání tlačí na Karolínu Peak k ukončení tohoto stavu. Taková je logika věci, kterou jste nedomyslela.
Tak či onak LIDEM je nejslabším článkem zprofanované koalice a proto je logické začít s odstraňováním vládního marasmu u LIDEM.
25. 06. 2013 | 09:42

pamětník napsal(a):

slovak co emigroval:
Ten kulajdovský blábol mně tak zasvrběl na prstech, ale je to paskvil na cokoliv rozumného, že mi nestál za ťuknutí do klávesnice. :)
25. 06. 2013 | 09:48

pamětník napsal(a):

Lex:
Ano, plný souhlas.
25. 06. 2013 | 09:53

Cenda napsal(a):

Lépe bych to nenapsal. S Bobem plně souhlasím:

Ona ta zvyklost je sice hezká věc, ale jak si vykládat uskupení LIDEM, které nikdo nevolil a přesto se díky zájmu, držení se u koryta, rozhodlo podporovat vládu a dokonce ve vládě i být...je to legální, ale amorální. Zeman nemá možnost rozpustit PS PČR, to může jen 3/5 většina. Tudíž se staví před 2 možnosti, ustanovit vládu, která je zatížena mnoha skandály a těžící z důvěry strany, která neprošla volbou a navíc se opírá i o další přeběhlíky nebo zvolit úředníky a tím donutit se PS PČR, rozpustit se! Před druhým kolem na prezidenta se o současné koalici vyjádřil jasně a jen plní volební slib. Tečka!
25. 06. 2013 | 10:07

dr. Uldrichová napsal(a):

Dobrý den. Ráda bych autorovi položila otázku v souvislosti s "vyčištěním Ústavy". Mohl byste mi vysvětlit následující? Jestliže je člen vlády současně poslancem, jak mám poznat při sledování přenosu nebo záznamu jednání v PSP, kdy je členem vlády a kdy poslancem? (Nemám na mysli interpelace, resp. odpovědi, ale i v tomto případě by zřejmě nebyla odpověď prostá.)
25. 06. 2013 | 12:29

JARLE HALSNES napsal(a):

Ústava má být základní zákon státu a proto má být JEDNOZNAČNÁ. Žádné dvojí výklady, právní názory...
Pokud jednoznačná není, je na prd úplně stejně, jako stát, který kvůli tomu nemůže solidně fungovat, protože tím pádem jsou na prd zákony, předpisy a normy, které navíc nikdo nedodržuje, protože je dodržovat nechce a - mimo jiné z výše uvedených důvodů - ani nemusí. Prostě bordel.
25. 06. 2013 | 13:58

pamětník napsal(a):

Marek Antoš
nyní v ČT se projevil jako jednostranný vykladač Ústavy ve prospěch současné nelegitimní vládní koalice. Politikum z něj trčí jako sláma z bot asijského venkovana.
25. 06. 2013 | 17:55

oto napsal(a):

"Pokud by se tedy prezident republiky doopravdy rozhodl ignorovat ústavní principy dělby moci a jmenoval vládu bez ohledu na to, zda má šanci na získání důvěry ve Sněmovně..." táto veta je veľký kop mimo... doterajsia zvyklosť menovať za premiera víťaza volieb je v rozpore s princípom deľby moci (aspoň ak moc delíme ako 95 % právnych filozofov - t.j. na vykonnu, zakonodarnu sudnu).
11. 07. 2013 | 12:08

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy