Když si radní pletou dluhopisy s akciemi aneb RRTV ve službách politika

13. 03. 2017 | 18:57
Přečteno 31168 krát
Minulý týden jsem se dozvěděl, že Rada adresovala České televizi žádost o vysvětlení dvou reportáží, po jedné z pořadu Reportéři ČT a ze 168 hodin, za kteréžto pořady jako šéfredaktor odpovídám. Nedozvěděl jsem se to ovšem z úřední pošty, jak by bylo obvyklé, ale z médií (mediaguru.cz). To je důvod, proč reaguji nejprve veřejně, předtím, než odpovím úředně.

Způsob, jakým radní o vysvětlení žádají, totiž už dopředu obsahuje hodnocení. Dozorčí orgán, který má dbát na nestrannost, přitom sám vychází z jednostranného, subjektivního a zavádějícího stanoviska stěžovatele, s nímž se v popisu situace ztotožňuje, místo aby jej nezávisle zkoumal, případně pro zachování objektivity alespoň uvedl slovy „stěžovatel namítá“. Píše se zde… „žádá (RRTV, pozn.autora) provozovatele Česká televize…o podání vysvětlení, z jakého důvodu v reportáži Ministerské počty…došlo k prezentaci situace kolem nákupu korunových dluhopisů Andrejem Babišem způsobem, který mohl vyvolat pochybnosti o nestranném přístupu k osobě respondenta A.Babiše a objektivitě informování o celé kauze, neboť reportáž zpochybňuje legitimitu nákupu dluhopisů, a přitom se soustředí výhradně na osobu A.Babiše a společnost Agrofert, ačkoli se jedná o hojně využívanou finanční transakci i jinými osobami, aniž by jejich postup byl Českou televizí zpochybňován.“

V reportáži přitom nejde o zpochybňování legitimity nákupu dluhopisů obecně, ale právě o nejasnosti, které se objevily v daném konkrétním případě, a ten je, podle všech dostupných a známých informací, zcela ojedinělý. Vznikl počátkem ledna tím, že na Andreje Babiše, místopředsedu vlády a tehdejšího majitele Agrofertu, přišlo na policii trestní oznámení kvůli krácení daní a porušení povinností při správě cizího majetku v souvislosti s nákupem dluhopisů firmy Agrofert, o čemž informovala mnohá média.

Andrej Babiš pochybnosti odmítl a následně oznámil, že dluhopisy nakoupil za 1,5 miliardy korun ze svých zdaněných úspor. Otázka nákupu dluhopisů se stala i součástí interpelací v Poslanecké sněmovně 19. ledna 2017. Novinářka serveru echo.cz pak zveřejnila článek, který dokazoval, že v době, kdy Andrej Babiš akcie nakoupil (v roce 2013), zmíněnou částku 1,5 miliardy zdaněných úspor neměl. Z jeho majetkových přiznání v Poslanecké sněmovně plyne, že v roce 2013 nakoupil první várku dluhopisů za 1,252 miliardy, ale ani tyto prostředky ze zdaněných peněz neměl. Jeho čisté příjmy dosahovaly částky o sto milionů nižší.

Následně Andrej Babiš přišel s druhým vysvětlením, že kromě zdaněných peněz měl ještě nezdaněné příjmy – celkově měl prý k dispozici více než dvě miliardy korun. Jak z popisu situace plyne, Andrej Babiš sám svým vysvětlením kolem nákupu dluhopisů vytvořil tolik nejasností, že bylo ve veřejném zájmu pídit se po správných odpovědích. Politici běžně musejí vysvětlovat rozpory v mnohem menších částkách a jejich nedostatečné odpovědi končily v minulosti i rezignací. V případu existuje stále spousta otázek, které v průběhu času a s novými argumenty Andreje Babiše neubývají, ale jen narůstají. Jejich vysvětlením a zhodnocením by se měli zabývat nejen novináři, ale i k tomu příslušné orgány, vedle policie i daňová správa, podléhající ovšem ministru financí Andreji Babišovi.

Pokud je RRTV známý jeden jediný podobný případ, kdy ústavní činitel nedokáže věrohodně vysvětlit rozpory ve svých příjmech v řádu stovek milionů korun, byl bych jako šéf investigativního pořadu vděčný, kdyby mě o takové skutečnosti neprodleně informovala. Stačí, když půjde o pouhé miliony, v Reportérech ČT se případem budeme neprodleně zabývat, jako děláme už třináct let pokaždé, když na podobný případ narazíme. Ostatně k pádu vlády Mirka Topolánka přispěla naše reportáž, která upozornila na politicky motivované průtahy ve vyšetřování poslance Petra Wolfa, který byl stíhán za podvod s dotacemi ve výši 11 milionů korun.

RRTV dále píše: „Reportáž dále jednoznačně evokuje dojem, že k nákupu akcií (sic!, ve skutečnosti jde o dluhopisy, poznámka autora) došlo účelově s cílem vyhnout se placení daní a že společnost Agrofert je protěžována při získávání veřejných zakázek, aniž by reportáž tyto domněnky jakkoli prokázala.“ Pomiňme fakt, že RRTV nedokáže rozlišit mezi tak odlišnými ekonomickými nástroji, jako jsou akcie a dluhopisy, ačkoli pokud bychom se takové záměny v reportáži dopustili my, stali bychom se vedle oprávněné stížnosti i předmětem oprávněného posměchu. Ale RRTV je zřejmě pod tak velkým tlakem, že je schopna vyrobit hrubou chybu i na pouhých několika řádcích svého úředního rozhodnutí.

Co se týká druhé kritizované oblasti, získávání zakázek Agrofertu, RRTV vůbec nepochopila téma reportáže. Ta se nezaměřovala na dokazování, že společnost Agrofert „je protěžována při získávání veřejných zakázek“. Mapovala veřejné zakázky, které Agrofert získává od státu, a to s ohledem na veřejně dostupná data a před okamžikem platnosti zákona Lex Babiš, který měl zamezit střetu zájmů při podnikání ministra vlády.

Z výtky plyne, že RRTV nedokáže rozlišit „domněnky“ od veřejně dostupných dat, z nichž jsme při tvorbě reportáže vycházeli a které nikdo včetně Andreje Babiše nerozporoval. Právě v tom, stejně jako v řadě jiných dílčích zjištění, přinesla reportáž nové informace, jejichž nedostatek nám RRTV – ačkoli ji to nikterak nepřísluší – vytýká.

Jako perličku na závěr je třeba ocitovat tuto pasáž z rozhodnutí RRTV: „Reportáž klade sugestivní řečnické otázky (kde a které? pozn. autora) navozující neurčitá podezření směrem k hospodaření A. Babiše a společnosti Agrofert, ale nepřináší k nim konkrétní reakce A. Babiše, nýbrž sestřih obviňujících výroků Babišových odpůrců, k nimž zařazuje spontánní vyjádření Babiše, spíše obecné invektivy směrem k České televizi, což vzbuzuje pochyby, zda šlo autorům reportáže o skutečné informování o podstatě kauzy, nebo o účelové vytvoření negativního obrazu respondenta Babiše.“

Které odpůrce má rada na mysli? Snad ne ministra zemědělství Mariana Jurečku z koaliční strany KDU-ČSL, který naopak v reportáži vystoupil na obranu Agrofertu? Všichni, kdo v reportáži dostali prostor, jsou experty bez výrazné politické profilace a v reportáži se nedopouštějí kategorických soudů. V demokratickém státě by ovšem nemělo být považováno za prohřešek ani to, kdybychom oslovili i skutečné politické odpůrce, jak je běžné například v BBC. Z obsazení respondentů je naopak zřejmé, že nám nešlo o politické přestřelky, nýbrž o co nejvěcněji pojatou ekonomickou kauzu.

Andreje Babiše jsme oslovili několikrát přes jeho tiskové mluvčí. Odmítl nás jak mluvčí ministerstva financí, tak mluvčí Agrofertu. Mluvčí hnutí ANO nereagovala na e-maily ani sms s prosbou o rozhovor. Když se nám přece jen podařilo zastihnout ministra financí, pokusili jsme se ještě dodatečně získat jeho odpovědi, jak nám ukládá etický kodex. Dříve, než jsme mu mohli položit otázku, dozvěděli jsme se, že jsme „zkorumpovaná pakáž“. Proto jsme jeho vyjádření k jednotlivým bodům reportáže doplnili jeho vlastními vystoupeními v jiných pořadech, abychom co nejlépe dostáli pravidlu vyváženosti.

Z výroku RRTV ovšem plyne, že rada na naše bedra klade odpovědnost i za ministrova „spontánní vyjádření“ a „obecné invektivy“ (ve skutečnosti hrubé urážky). „Negativní obraz“ Andreje Babiše tak není důsledkem jeho vlastního exaltovaného slovníku, ale součástí našeho dobře zosnovaného scénáře. Zbývá jen otázka, zda se podobně „vstřícný“ přístup k politikovi ještě vůbec hodí do obrazu „dozorčího orgánu“ demokratické společnosti.

RRTV dále kritizuje příspěvek Voda a víno v pořadu 168 hodin, o které hovoří jako o reportáži, ačkoli nejde o reportáž, ale o dvouminutový sestřih výroků Andreje Babiše. I zde se však objevuje výtka, že „…nedala prostor k vyjádření aktérovi, ale naopak pracovala s účelovým sestřihem jeho předchozích vyjádření, sestavených do takového celku, který evokoval dojem jednoznačného provinění.“

Šot ve skutečnosti obsahoval pouze výroky Andreje Babiše a nikoho jiného. Je ovšem pravda, že jeho výroky se od sebe liší: ministr financí Andrej Babiš hovoří v Poslanecké sněmovně o povinnosti platit a vybírat daně, kdežto podnikatel Andrej Babiš v pořadu Události, komentáře obhajuje svou transakci s daňově výhodným nákupem dluhopisů. Právě s tímto kontrastem sestřih pracoval, což je v souladu s dlouhodobou dramaturgií pořadu, který se od svého vzniku nikdy nevyhýbal nadsázce. Kritika RRTV neobsahuje nic konkrétního, vystačí si s floskulemi typu „reportáž se nestaví k situaci neutrálně a předjímá údajné provinění aktéra, které nebylo dosud nijak věcně prokázáno, ať už v trestně-právní, nebo v etické rovině“. Na podobná tvrzení jsem ovšem obsáhle reagoval už výše, proto by bylo zbytečné je na tomto místě opakovat.

Marek Wollner
Šéfredaktor reportážní publicistiky, dramaturg pořadu Reportéři ČT

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy