Ministr, který nechápe svůj mandát

16. 07. 2013 | 13:51
Přečteno 11151 krát
Ekonomičtí experti zpochybňují smysluplnost dostavby Temelína a prioritou ekologů jsou investice do obnovitelných zdrojů energie.

Významným trendem energetického vývoje současnosti je orientace na podporu menších lokálních zdrojů a decentralizace výroby elektřiny. Za této situace je nepochopitelné, že může nový ministr životního prostředí okamžitě po svém nástupu do funkce jet do jaderné elektrárny a prohlásit, že jeho prioritou je dostavba Temelína.

Tuto vládu ještě nikdo nezvolil
Ministři současné vlády nedostali žádný mandát od občanů. I v případě, že bude vláda za několik týdnů schválena (téměř jistě nějakou velmi těsnou většinou), její celkový mandát by měl být velmi omezen. Je logické, že vláda, která vznikla v posledních týdnech, nemá právo rozhodovat o zásadním strategickém projektu, jakým by byla výstavba Temelína, tedy jedna z největších zakázek v České historii. Náklady investice se odhadují na 200 až 300 miliard korun a návratnost lze zajistit jen tehdy, když bude výroba elektřiny fungovat na bázi poměrně vysoké garantované výkupní ceny, kterou ČEZ požaduje.

Energetičtí experti zpochybňují smysluplnost dostavby Temelína
• „Bez garance budoucích výkupních cen se pokračování projektu dostavby jaderné elektrárny Temelín jeví v současném extrémně nejistém prostředí středoevropské energetiky jako holý nesmysl. Vydání zmíněné garance státem se v takových podmínkách jeví jako nesmysl ještě větší. Česká republika nový zdroj nutně nepotřebuje.“ Marek Hatlapatka (hlavní investiční stratég, CYRRUS)
• „Zda stavět nové bloky Jaderné elektrárny Temelín? Za současných podmínek nemá smysl snažit se na tuto otázku s konečnou platností odpovědět. Koncepce energetiky je rozporuplná a vyvolává řadu nejistot. Je potřeba čas, aby došlo ke katarzi a situace se stabilizovala. Vypočítávat rentabilitu Temelína lze totiž zatím jen s použitím řady proměnných, variant je mnoho.“ Petr Hlinomaz (analytik, BH Securities)
• „Při aktuálních nízkých cenách emisních povolenek a uhlí se další jaderný zdroj nejeví jako rentabilní. Podpora dostavby Temelína tak z pohledu vlády není logická.“ Petr Bártek (analytik, Česká spořitelna)
• „Dostavba Temelína se za 20 nebo 30 let může ukázat být dobrou investicí, v tom mají její zastánci pravdu. Současná situace a výhled ovšem indikují, že to může být z ekonomického pohledu doslova katastrofa.“ Jiří Gavor (energetický konzultant, ENA)
• „Nejsem si jistý tím, že investice do dostavby Temelína by byla efektivní. Původně byla elektrárna vypočítána na daleko vyšší ceny elektřiny, než jsou teď, a budoucnost těchto cen je velmi nejistá.“ Miroslav Kalousek (bývalý ministr financí a místopředseda TOP 09)

Původně byl hlavním argumentem pro dostavbu Temelína očekávaný růst spotřeby elektrické energie. Ve skutečnosti však spotřeba elektřiny podle původních plánů příliš neroste, v několika minulých letech dokonce došlo i k jejímu poklesu. Ani export elektřiny již nebude jistým vývozním artiklem, jak tomu bylo dosud. Ve vyspělých zemích kolem nás vzniká energetika, která je založena na moderních technologiích obnovitelných zdrojů energie, doplňována flexibilními zdroji na plyn a biomasu. Je pravděpodobné, že jaderné zdroje nebudou v budoucí evropské energetice konkurenceschopné. ČEZ proto po vládě požaduje dlouholetou garanci výkupní ceny elektřiny. Výše podpory z našich daní může dosáhnout 10-15 miliard korun ročně.
Mezi další ekonomické problémy jaderných elektráren patří i nízké náklady na jejich pojištění. Pro případ vážné havárie je Temelín pojištěn u mezinárodního poolu pojišťoven. Limit tohoto plnění však nedosahuje ani 1 % skutečných nákladů, které by vznikly, pokud by došlo k havárii, a Rakousko si na tuto skutečnost, kterou vnímá jako nedovolenou podporu jaderných elektráren, právě stěžuje u Evropské komise. O rozsahu možných reálných škod havárie jaderné eklektrárny vypovídají např. následky po Fukushimě, kde se náklady na vyčištění odhadují na 250 miliard dolarů. Ještě děsivější jsou závěry práce posuzující následky možné havárie jaderné elektrárny ve Francii, kdy se škody odhadují až na trojnásobek HDP Francie.
Varováním před dostavbou Temelína by měla být i průběžná situace u jediných dvou jaderných elektráren, které se v EU aktuálně staví. Oba projekty se výrazně prodražují a jejich stavba se značně prodlužuje. Původní předpoklady investičních nákladů už se dokonce zdvojnásobily.

Prioritou ekologů jsou investice do obnovitelných zdrojů energie
Hnutí DUHA, nejaktivnější a nejúspěšnější česká environmentální nevládní ekologická organizace, nesouhlasí s výstavbou dalších atomových reaktorů. Podle hnutí DUHA by cílem naší země měla být diverzifikace energetických zdrojů a omezení vlivu monopolního postavení ČEZ.
Jedny z největších mezinárodních ekologických katastrof jsou právě havárie jaderných elektráren. Faktem je, že pravděpodobnost události, při které by došlo k poruše kontejnmentu, je naprosto minimální, ale vážné poruchy v evropských jaderných elektrárnách a hrozivá katastrofa v Japonsku ukazují, že i situace s minimální pravděpodobností může nastat.

Po havárii v Černobylu byly stopy radioaktivního spadu nalezeny téměř ve všech zemích západní polokoule. Výbuchy a požár ve Fukušimě vedly k nebezpečnému navýšení radiace a kolapsu kapitálových trhů. Ještě rok po katastrofě nepolevilo úplně působení radiace ani ve vzdálenosti více než 200 kilometrů od postižených reaktorů.
Kvůli tragédii v Japonsku přehodnotila svůj postoj k jaderné energetice řada vlád, a to i v zemích, kde podobné přírodní pohromy nehrozí. Německo se rozhodlo do deseti let ukončit provoz posledních jaderných elektráren a nahradit je obnovitelnými zdroji, Česká republika se stejně jako Německo, Dánsko, Švýcarsko a další vyspělé země může obejít bez stavby jaderných reaktorů a přebudovat svoji energetiku na bezpečnější, decentralizovanou a energeticky efektivní. Hnutí DUHA, stejně jako i další ekologické organizace, proto požadují, aby ministerstvo vypracovalo také bezjaderné varianty koncepcí energetického zajištění země.

Obnovitelné zdroje, které byly ještě nedávno považovány za módní okrajové alternativy, se v průběhu posledních let stávají platnou součástí energetických konceptů, např. v Německu už dnes dodávají přes 20 % veškeré energie a směřují k více jak třetinovému zásobení z obnovitelných zdrojů do roku 2020.

Politické a celosvětové trendy
Česká politika svou podporou dostavby Temelína ignoruje stav elektroenergetiky v Evropě. Evropská Unie v čele s Německem podporuje prudký rozvoj garantovaných obnovitelných zdrojů energie s přednostním přístupem do sítě. Obecně ceny energií i jejich spotřeba stagnují, systém emisních povolenek krachuje a neplní funkci podpory bezemisních zdrojů, mezi které patří i jaderné elektrárny.
Celosvětovým trendem vývoje je orientace na podporu menších lokálních zdrojů a decentralizace výroby elektřiny. Evropské země za této situace zcela rozumně odkládají investice do jádra a preferují investice do obnovitelných zdrojů energie. Jen zcela osamocené Česko chce jít (s ČEZ v čele) nepochopitelně proti proudu. Je nezodpovědné nyní prosazovat urychlenou realizaci té nejrizikovější investice, na kterou je v energetice vůbec možné pomyslet, a to ještě fakticky proti zájmům sousedního Německa, které svými rozhodnutími dominuje formování energetické koncepce v regionu. Prioritní by i pro nás měla být podpora investic do úspor a do vývoje nových technologií, a ne do “stabilní” ale častého vypínání neschopné jaderné elektrárny.

O smysluplnosti dostavby jaderné elektrárny Temelín je třeba diskutovat. Diskuze vyžaduje čas a je v podstatě nemožné ji realizovat několikaměsíční vládou s velmi omezeným mandátem.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

to MS napsal(a):

Myslím, že se ale všichni Vámi jmenovaní ministři stravují v rámci Vámi propagovaných diet, které jste načerpala svým studiem v USA ...
16. 07. 2013 | 14:10

fikus napsal(a):

elektroenergetika v ČR? Nevím proč soběstatčnost, tento stát se zbavil(prodal) své energetické společnosti a přenosové soustavy, aby zjistil, že tím konkurenci svým občanům nezajistil. Umělě vytvořený ČEZ se na tom nepodílí ani náhodou.
16. 07. 2013 | 14:14

Karel (taky) napsal(a):

Tak nějak nechápu, proč by se energetická politika státu měla ubírat směrem, o kterém se už dávno ví, že je to cesta do pekel? Jen proto, že autorka má vlhké zelené sny a nějaký ekologistický aktivista někde napsal něco, co si přečetla a uznala za energetický svatý grál?
16. 07. 2013 | 14:19

jjj napsal(a):

Marto, držte se svého kopyta, zdravá výživa z Vás čiší....

Jasně, že ministr chápe svůj mandát, jelikož kdyby ho nechápal, nemohl by dělat funkci ministra, jelikož by za sebou neměl dlouhá léta managerské činnosti a zkušenosti v oboru...

ČEZ je strategické rozhodnutí na desetiletí dopředu a ne podle toho, jak ve kterém roce je vysoko cena elektřiny.

Nemáme-li dostatečné zásoby břidlicového plynu a uhlí, tak asi není jiné řešení.( Vaše solární panely ožebračují tento národ).

Jestli si myslíte, že na trhu bude přebytek tohoto plynu a bude jeho cena, včetně tranzitu pro nás výhodnější než vybudování dalšího bloku, potom je to naivní představa.

Prostě ČR nemá jiné zásoby, jsme malá republika, nákupy jsou a budou stále drahé. Vaše vodní elektrárny a bioplynové stanice nepokryjí energetickou spotřebu, jelikož ta je daná a známá....
16. 07. 2013 | 14:19

Marek Jarausch napsal(a):

Nepochopil jsem, proč jste napsala tento článek.
Zdravý talíř je zajímavější - znám ho již od mojich babiček, možná v Číně by Vám propagace "talíře" přinesla větší uznání. Činkies se soudě podle "talíře" stravují vysloveně nezdravě, mám to z první ruky, pracuji tam 2 roky a tloustnu po rýži.
16. 07. 2013 | 14:20

stoppa napsal(a):

Autorko

měla byste sem dát tu svou půvpdní fotku. Jste na ní hezčí.
16. 07. 2013 | 14:23

Vlad Naiva napsal(a):

Naštěstí mise Tomáše Jana Podivínského nebude mít na dostavbu Temelína jiný než mediální vliv. Betonářská lobby (zjednodušuji) spojená tradičně s pseudopravicí musí dnes skřípět zuby, když tradičně manipulující masmédia cíleně zatracují Rusnokův kabinet jako celek (tedy i Podivínského). Na přiblížení realizace nesmyslné dostavby dlouho úmorně pracovali. Bylo nutno pomaloučku polehoučku, protože bezedná jáma na stovky miliard daňových poplatníků a spotřebitelů děsí i méně informované lidi.
Ve věci přesvědčení veřejnosti o nutnosti vyhodit miliardy, aby si řada zprostředkovatelů přišla na tučné provize, Podivínského aktivita činí 'medvědí službu'. Takže mně připadá, že úřednická vláda (ač v tomto případě nechtěně) vzdaluje dostavbu realitě.
K tomu jsou ovšem nezbytné i zasvěcené výklady. Čímž vyjadřuji dík Margit Slimákové.
16. 07. 2013 | 14:25

wiki napsal(a):

Nemohla by autorka rozvést, které obnovitelné zdroje jsou prioritou ekologů?

Škrtejme si: jádro ne, uhlí ne, přehrady ne, velké větrníky ne, sluneční panely ne, příliv ;-) ne .

Co ještě zbývá?
16. 07. 2013 | 14:27

DD napsal(a):

wiki

Co ještě zbývá?

Nu přece drahý plyn od ruského Cara. Sen všech ekologů, být závislí na ruském plynu. :-)))
16. 07. 2013 | 14:38

Čochtan napsal(a):

Vzhledem k tomu jak dlouho trvá plánováni a výstavba dalších dvou bloků, je zapotřebí okamžitě s nimi začít. Abychom měli co nabídnout, (za vysokou cenu), až Německo se octne v energetické krizi.
16. 07. 2013 | 14:44

Pavel13 napsal(a):

:Čochtan
Ale prosím, nechť přechodná vláda pokročí. Ať zpřesňuje plány technické, stavební, územní, finanční, aj.. Tím nic nepokazí a případně umožní hladší realizaci. Ale obávám se, že pro vládu SPOZ toto není prioritou. Tou je hlavně vyhlásit vítěze tendru na výstavbu (ruské konsorcium) a následný podpis smlouvy s tučným odškodným, kdybychom nakonec od výstavby couvli.
16. 07. 2013 | 14:59

Targus napsal(a):

To: Margit Slimáková

Hele, Markyta, hoď srp do žita, pěstičky na prsní bradavky a poklusem v klus do kuchyně.
Aneb back to the spoon, jak říkáme my latiníci.

Já taky nikomu nekecám do vaření.
16. 07. 2013 | 15:00

xx napsal(a):

1) - ministři byli dosazeni za tím účelem, takže jaký pak údiv ! Ve světle těchto událostí dává daleko větší smysl to, že o splátku Fischerova dluhu v hotovosti se postaral někdo, kdo nechce být odhalen ale je spojen s Temelínskou dostavbou konkrétním subjektem.

2) dostavba Temelína není v rozporu se zájmy životního prostředí. Pouze je v rozporu se zájmy zelených politiků angažovaných v tzv. OZE a průmyslu na ně navázaném.

3) vzhledem k tomu, že technologie elektromobilů je již dosti vyspělá, bude nutné mít dostatek elektřiny do budoucna, protože se mohou elektromobily rychle stát alternativou k naftovým a benzínovým autům.

4) ( podrbu na bříšku nick Parabellum ) pokud je pravdou prognóza o velmi brzkém nedostatku ropy, bude elektřina pro dopravu nezbytnou alternativou, protože jde o technologii kterou máme zvládnutou již dnes ( nákladní přepravu zajistí elektrifikovaná železnice a menší rozvoz pak elektromobily - bez jistých omezení se to samozřejmě neobejde ale co už, lepší než chodit pěšky nebo koňmo, že )
16. 07. 2013 | 15:12

bob napsal(a):

DD
Odkud se dováží jaderné palivo?
Aha taky od ruského cara... To je ale něco úplně jiného
16. 07. 2013 | 15:22

Jank napsal(a):

Pokrok se neda zastavit. Jak se zde docitam, spousta lidi by asi radeji sedela pri ohni v jeskyni. Tak si predstavte jak drahy a velky byl prvni computer a jak vypada a stoji dnes. Zrovna tak to bude i se slunecnimi panely, auty atd. Kazda nova technologie ve svych zacatcich neni perfektni, ale vylepsuje se casem. A to, ze vas vlada pritom okrada? Za to prece nemuzou slunecni panely!
Pred dvema tydny jsem se vratila z NY a libilo se mi, ze uz zavedli slunecni panely u parkovacich metru. Jsou videt casteji na silnicich na tabulich, ktere meri vasi rychlost nebo upozornuji v noci na dulezite zmeny v provozu. Objevuje se cim dal tim vic vetrniku - hlavne u farem. Jen asi Cesi se budou dal snazit plavat proti proudu... Uz ted vas pripravuji, jak drahou elektrinu budete platit. Kdyz se stavil stary Temelin, lidem z nejblizsiho okoli bylo slibeno, ze jejich elektrina bude lacinejsi a opak se stal pravdou. Proc tedy stavet neco, co mozna jeste nez se dostavi, bude dinosaur?
16. 07. 2013 | 15:29

Mac napsal(a):

paní Slimáková
možná, že je to pravda, že spotřeba elektrické energie v dohledné době příliš neporoste, ale asi nebude ani klesat.
A to stačí k tomu, aby v případě, že nedostavíme Temelín, tady nastal do 20-25 let totální energetický průser.

Existují studie modelující vývoj produkce elektřiny u nás do roku 2040-2050. I v případě DOSTAVBY Temelína bude za 30 let produkce nižší než dnes. Důvod je jednoduchý - většina tepelných elektráren bude v té době už zavřena, odstaveny budou Dukovany a první bloky Temelína navzdory posunované životnosti budou také končit.

A - pokud se nedostaví Temelín, klesne kolem roku 2040 produkce elektřiny na cca 60-65% současnosti. Tento stav ani vámi vyznávané obnovitelné větrníky, biomasa a samozřejmě milovaná fotovoltaika nevytrhne.

Ledaže bychom zapráskali fotopanely zbytek volné půdy a dováželi úplně všechny potraviny z Polska :-))) A cena za kWh by byla podstatně vyšší, než kolik by eventuálně činila ta státem garantovaná v případě dostavby Temelína.

Vy jste v Americe, té zemi štíhlých, dietních postav, zemi zaslíbené zdravé výživě, studovala i energetiku?
16. 07. 2013 | 15:30

Jerry napsal(a):

Milý Janku, pan RNDr.Jiří Grygar, říká jednu krásnou myšlenku : " Fyzikální zákony se dají využívat, ale ne obcházet." Takže než nás začnete přesvědčovat o amerických nápadech, zkuste nastudovat, jak se chová elektřina v sítích a co tyto sítě potřebují, aby Vám dodávaly elektřinu po 24 hodin po celý rok. Bohužel OZE jsou nestabilní zdroje a nelze na ně plně spoléhat. Pokud Vaše nadšení nepoleví, tak si zkuste odpojit přívod do Vašeho obydlí a zapojte OZE. Pak uvidíte jak Vám to půjde.
16. 07. 2013 | 15:54

Targus napsal(a):

To: Mac

Kdo byl jednou v "Emérice", ten rozumí skoro všemu, je to jasné?
16. 07. 2013 | 15:54

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, s jednou madam biomasou už jsem se docela posmáli ...
http://ateo.cz/f/images/k/katka-vytrznice.jpg
Veselé krizování ...
16. 07. 2013 | 15:55

krajan napsal(a):

Paní,
ve Spojených státech se ve farmakologii a dietologii studuje také jaderná energetika a obory s ní související, že o tom tak fundovaně píšete ?
16. 07. 2013 | 16:21

krajan napsal(a):

Jank
Nu to je mi objev z NY. U nás asi chodíte se zavřenýma očima, že jste si těch panýlků nikde nevšimla. Zkrátka NY je NY a ne nějaké zastaralé Česko.
16. 07. 2013 | 16:26

T.Paine napsal(a):

Šťastní občané Česká republiky v roce 2030:

1) Potravinová soběstačnost a zdravé nechemické potraviny díky lánům solárních panelů kam jen oko dohlédne, v zimě romanticky zasněžené.
2) Na každém kopci moderní, netočící se vrtule.
3) Na Ostravsku lokálně vyrobený, i z Polska importovaný, zdraví prospěšný smog.
4) Neškodné, nekarcinogenní, čoudící uhelné elektrárny a spalovny odpadu všeho druhu.
5) Severočeský Měsíční kraj se stal Národním parkem a vyhledávanou turistickou destinací.
6) Desetitisíce šťastných občanů, jejichž domy popraskaly a sesedly v poddolovaných oblastech.
7) Nekontaminovaná voda z těžby břidlicového plynu nahradila léčivou lázeňskou vodu. Radioaktivita a mikrootřesy zdarma.
8) Radostné očekávání, jestli nám někdo dodá dostatek zemního plynu na zimu.
9) Rakouští turisté v hojném počtu navštěvují skanzeny českých jaderných elektráren.
10) Občané si pochvalují ceny elektřiny x-krát nižší než platí občané v Německu, v Dánsku, v Rakousku a než platili v minulosti. Strana Zelených je největší stranou ve Sněmovně, v parlamentech zemí EU a v Evropském parlamentu.
16. 07. 2013 | 16:38

Ateista napsal(a):

Slimáková:

Tak jste se opět po nějaké dlouhé době ozvala a napsala takové bludy, že byste se měla stydět! Výborně tady zastupujete Mihovičovou a moc pěkně podporujete nedouka a lháře Beránka.

Předně zapomínáte nebo zcela ignorujete fyzikální zákony, odvoláváte se na šarlatány typu Beránek, Bursík, Kačka biomasa a ten váš závěr je ubohost sama o sobě. Prostě bez jaderné energetiky to nepůjde a není o čem diskutovat.
16. 07. 2013 | 16:39

T.Paine napsal(a):

Oprava: Šťastní občané České republiky v roce 2030:
16. 07. 2013 | 16:44

petrpan2 napsal(a):

Máte naprostou pravdu.Všichni ví o co tady jde,o prachy!!!Mám ale takový dojem,že si Zeman boys nenechají tuto šanci vzít děj se co děj.Zdá se mi,že je to všechno od začátku naplánované.Kdo asi ty plány dělal?Báťuška?
16. 07. 2013 | 16:51

jenicek napsal(a):

To je zas hulení, co věta to perla (nejvíc oceňuju energetického experta Kalouska:-D), obvyklý zelený pindy o moderní a efektivní energetice jako od zelených megazločinců Sedláka nebo Sequense. Realita je taková, že energetika v Evropě je totálně rozjebaná, právě protože do ní kecají lidi se znalostmi a inteligencí Slimákový a výše zmiňovaných "expertů". A právě proto bude Temelín jednoznačně zisková investice. Oni totiž i sluníčkoví Slimáci potřebujou elektřinu i když sluníčko nesvítí a větříček nefouká...
16. 07. 2013 | 17:04

pamětník napsal(a):

Jank:
"Pred dvema tydny jsem se vratila z NY a libilo se mi, ze uz zavedli slunecni panely u parkovacich metru"
Jestlipak jste si uvědomila, že NY leží v zeměpisné šířce na úrovni Madridu?
16. 07. 2013 | 17:05

Vlad Naiva napsal(a):

To: Ateista
Podle vás "...není o čem diskutovat." Tak neobtěžujte sebe ani ostatní a přesuňte se ke svým totalitním kámošům, ještě na světě bohužel najdete řadu takových azylů.

Obecně:
Typické je, že v této diskuzi chybí argumenty k obsahu článku a naopak jsou časté ad hominem útoky bez souvislosti s tématem. Je z toho zřejmé, že zastánci miliardových investic do nepotřebné stavby lobisticky jaksi nezvládají. S takovou výbavou nepřesvědčíte občany, aby souhlasili, že ze svých peněženek přispějí miliardy korun molochům typu ČEZ, aby jim poté platili ze stejného důvodu vyšší ceny elektřiny. Nota bene, když právě ČEZ je symbolem korupce v ČR (na neřešeném solárním boomu přece vydělal nejvíce ČEZ, a to opět na úkor občanů).
16. 07. 2013 | 17:06

Kamil napsal(a):

Drž se, Margit, svého zdravého talíře a nevnucuj lidem zjednodušené aktivistické soudy o věcech, kterým zjevně nemůžeš rozumět. A nové ministry nech zatím na pokoji, vždyť Rusnok prohlásil už několikrát, že jeho vláda o žádném Temelínu rozhodovat nebude.
16. 07. 2013 | 17:17

jenicek napsal(a):

Měřáku alias Naivo, kdyby se někdo chtěl pokusit vyvracet tu snůšku stupidit, tak to bude desetkrát delší než ten blábol. A ty, ani Slimáková z toho nepochopíte ani nadpis.
16. 07. 2013 | 17:52

ZM napsal(a):

Slimáková napsala-
Energetičtí experti zpochybňují smysluplnost dostavby Temelína
---
Experti můžou zpochybňovat lecos. Ale základní je odpověď na otázku, kde vzít elektrický proud, jakmile začne nastávat situace, kdy zásoby uhlí budou výrazně nižší než v současné době. Četl jsme v nějakých článcích na netu, že zásoby uhlí v ČR jsou odhadovány na 20, maximálně 30 let. Tento nebo minulý týden jsem četl v novinnách, že Rusko odtajnilo stav zásob plynu na jeho území. Vypadá to, že při současné spotřebě vydrží zásoby plynu ještě desítky let. Jakmile začne v ČR docházet zásoba uhlí, bude nutno zodpovědně rozhodnout, jakými zdroji budou uhelné zdroje nahrazeny. Výstavba plynových elektráren znamená zvýšení závislosti na Rusku. Výstavba tzv. obnovitelných zdrojů je v ČR limitovaná. Pravděpodobně tedy v budoucnu dojde k výraznému zvýšení ceny elektřiny a tepla. A je mnoho dalších zatím nevyřešených problémů. Např. likvidace jaderných elektráren po definitivním ukončení životnosti. Nezávidím těm, kteří to v budoucnu budou muset řešit.
16. 07. 2013 | 18:31

ZM napsal(a):

Kamil-
zatím to vypadá tak, že Rusnokova vláda nebudde rozhodovat vůbec o ničem, protože nedostane důvěru sněmovny. Vypadá to, že "parta" Karolíny Peake využije poslední možnost, jak si "vydupat" určité politické posty, než jejich pidipartaj skončí v "propadlišti dějin".
16. 07. 2013 | 18:34

fafnir napsal(a):

i kdyby spotřeba elektřiny nestoupala,samozřejmě,že budeme potřebovat spolehlivý zdroj,který bude pracovat za každého počasí.Veškeré duhové nápady na OZE jsou z říše nesmyslů.Dřevní štěpka.I když máme v současnosti lesů nejvíce od dob 30 leté války,prostě na energetické potřeby nestačí.Bioplyn pěkné,co ale budeme jíst,když budou pole osetá částečně řepkou na MEŘO,častečně kukuřicí na bioplyn.Zvláště,když na výrobu 1 lt bio PHM potřebujeme více než1,1 lt klasické ropy.Navíc silně prosazujete dopravuna elektřinu.Jste tak trochu,nebo vlastně úplně schizofrenici.
Bojujete proti bezemisní výrobě elektřiny,přitom zavrhujete z emisního hlediska nejčistší zdroj,jádro.A to jen proto,že neznámé vás děsí,jako všechny nevzdělance.
Dokonce při odstranění nesmyslných dotací a loupeží z našich peněženek na OZE,a rozumném nastavení akumulačních a vytápěcích tarifů,a přesměrování dotací do nových uhelných kotlů,právě na vytápení elektrřinou,by se ovzduší rychle a značně vyčistilo od spadů.Při ukončení dotací do OZE by se pokřivené ceny narovnaly,a výroba jádra,včetně externalit by byla laciněší než veškerá OZE,kromě vody,ale zde jsou zdroje téměř vyčerpány.
BZW:v ceně elektřiny z jaderných zdrojů už jsou externality a likvidace započítány a odváděny.U OZE nikoli.
16. 07. 2013 | 18:34

ZM napsal(a):

Jerry- není vyloučeno, že v budoucnu se bude žít jinak než v současnosti, tedy že naši potomci budou svou činnost přizpůsobovat tomu, jaké budou dodávky elektřiny v čase.Tedy např. že vlak pojede jen když bude proud. Ale to už my asi nezažijem. Jeden známý byl před lety na západní Ukrajině a říkal, že autobus vyjel, až řidič vystřízlivěl, což je principielně něco podobného :)
16. 07. 2013 | 18:38

fafnir napsal(a):

ZM
poznámka:energetičtí experti Duhy jsou pánové Seqens a Kotecký,u Greenpecae to bude Beránek,vyhozený z fakulty kde studoval JE.
16. 07. 2013 | 18:38

ZM napsal(a):

fafnir -
shrnu to do jedné věty-
máme před sebou obtížně řešitelný problém.
16. 07. 2013 | 18:40

KvL napsal(a):

Můžeme se bavit o tom, že se začne s přestavbou více přehrad na elektrárny špičkové, Nábízí se Nechranice - 44MW, Slezská Harta - 11MW, Římov - 6,1MW, Hracholusky - 6,3MW, Rozkoš - 4,8MW, Rovenská - 1,6 toto je regulační výkon, který by byl zapotřebí pro případné připojení dalších OZE, výhodou je, že by byl nainstalovaný na současných vodních dílech, celkem 73,8MW, což je málo pro najěké zásadní navýšení výroby z OZE, taky by se dala rozšířit elektrárna ve Štěchovicích, ale už by nemusel být dostatek vody v nádrži pro její provoz. Sice by jen zvýšením hltností turbín šlo využít více vody při vysokých stavech, taky by šlo do sítě napojit více zdrojů, které potřebují regulaci, ale ani jejich výroba by nebyla příliš vysoká, jen asi 147,6GWh.
No a průtočných vodních elektráren, ktreré by stály za řeč, tak těch můžeme taky instalovat okolo 70MW.

Udává se, že by se z GTE daly získat až 3 000MW elektrického výonu, je ale otázka, jak dlouho by nám to vydrželo, 25let? Jednalo by se ale o technologii HDR. A to k jejímu využívání nemáme zrovna nejlepší podmínky, myslím, že v Japonsku by tato technologie mohla dodat nezanedbatelné množství energie.

Kdyby se podařil náležitě třídit odpad a kdyby se podařila rozběhnout znovu pořádně živočišná výroba, tak by se dalo uvažovat o velkém nasazení bioplynových stanic, ať už přímo produkujících elektřinu, nebo dodávající vyčištěný methan do plynofikace.

K pádu spotřeby elektřiny dochází poklesem ekonomiky, nikoliv primárně nasazováním nových technologií, to stejné je vidět na grafech ZME ze 30. let. Teď by bylo zapotřebí rozhýbat ekonomiku. Navíc cena emisních povolenek poroste, budou se z trhu stahovat, nedávno to bylo scháleno.

Pokud by se podařilo ekonomiku rozhýbat investicemi do infrastruktury, pak zase začne růst spotřeba energie a i spotřeba domácností. Pokud peníze stát dá lidem, tak se sice podpoří ekonomika, ale spiš v Číně. Navíc stát by z investovaných peněz zase velkou část zpátky dostal na daních.

Kde ale můžeme začít s nasazováním úsporných technologií jsou domácnosti a připrava TUV, případně i přitápění, kde by se tak možná dalo nahradit nemalé množství energie, ať už elektrické, nebo v jiné formě.
16. 07. 2013 | 18:42

Mac napsal(a):

paní Slimáková

doufám, že když jste si včera večer naložila svůj, v Americe nastudovaný Zdravý talíř, nesedla jste si k TV a nepustila Hydepark. To by vám asi zaskočila ředkvička.

Byla tam Drábová + externisti a představte si, že někteří odborníci ne že nejsou proti jaderné energetice, ale ještě ji drze a nezodpovědně preferují :-)))

No a kdybyste uslyšela, co se na vás, zelené dietology chystá....
TOKAMAK- blebleblehuhbubububu!!!!

Měli byste začít urychleně protestovat a vyjádřit svůj nesouhlas odchodem do jeskyní. Nezapomeňte si přibalit ebonitové tyče a zásobu liščích ohonů. Bude to spolehlivější a levnější zdroj elektro než obnovitelné zdroje
16. 07. 2013 | 18:44

ZM napsal(a):

fafnir-
Občas čtu blogy od Beránka. od Koteckého jsem tuším četl jen tři, možná čtyři.
Beránek tecnické stránce eneergetiky evidentně příliš nerozumí.
Slimáková v tomto blogu dala odkaz na názor expertů na dostavbu Temelína a je tam názor ekonomického experta Hatlapatky. Nečetl jsme to podrobně, ale mám pocit, že tzv. ekonomičtí experti nepochopili, že za desítky let budou jiné poměry ceny než v současné době. Dobře se to dá vyjádřit extrémním přirovnáním. V ČR si člověk koupí balenou vodu za přibližně 10 kč. Ale v poušti, když má žízeň, a zbývá ještě dlouhá cesta tak dá klidně 1000 Kč i více.
16. 07. 2013 | 18:47

ZM napsal(a):

KvL -
napsal jste-
Kdyby se podařil náležitě třídit odpad a kdyby se podařila rozběhnout znovu pořádně živočišná výroba, tak by se dalo uvažovat o velkém nasazení bioplynových stanic, ať už přímo produkujících elektřinu, nebo dodávající vyčištěný methan do plynofikace.
---
V nějakém časopise jsme četl názor, že to je jeden ze záměrů Babiše, vybudovat síť bioplynových stanic. Údajně je to jeden z důvodů, proč se pustil do politiky, tedy možnost dotací atd. Jen to zmiňuju jako zajímavý názor. Těžko říct, jaké má Babiš záměry.
16. 07. 2013 | 18:50

Amigo napsal(a):

Je vidět, že jste tímto blogem "šlápla do vosího hnízda" a atomoví dědci po Vás jdou. Máte mé velké sympatie Margit, vnímám to podobně.
16. 07. 2013 | 18:51

ZM napsal(a):

Jank 15:29 -
napsal jste-
Pokrok se neda zastavit.
---
Názory na to, co to je pokrok, mohou být různé. Někdo může např. považovat za pokrok to, že zatímco dřív se šlo do kina na jeden film, tak nyní se dá jít do multikina, kde běží současně filmů několik :)
16. 07. 2013 | 18:53

KvL napsal(a):

to: Mac
A co teprve Stellarator, příští rok se má jeden spouštět v Německu, doba pulzu: 30minut, to už je slušná doba, bohužel je to pořád příliš malé na to aby to dodalo více energie, než spotřebuje, ale jsou to stabilnější zařízení. W7X

Původní ITER měl dosahovat výkonu asi 1500MWt a měla to už být elektrárna. Kdyby od počátku 90. let byl dolar třikrát slabší, tak by to vyšlo zhruba stejně jako Temelín a to jsem to nadsail i o deset procent kvůli korupci. Teoreticky by to dosáhlo výkonu 500MW.

Temelín se prezentuje jako státní investice, ale je to investice firmy, vláda by mohla vzít ročně 25mld (někde by se to snad dalo najít) a investovat do projektu fůzní elektrárny, bylo to počítáno někdy na začátku 90. let s tehdejšími znalostmi aby to fungovalo, takže s úpravami by to mohlo opravdu fungovat
16. 07. 2013 | 18:56

ZM napsal(a):

Amigo-
nevím, koho všeho považujete za atomového dědka, ale jak někdo napsal, zákony fyziky nelze ignorovat. Prostě se musíme smířit s tím, že elektřina neroste na stromech a někde je potřeba jí vyrobit :). A až bude docházet uhlí v severních čechách, tak se tento problém projeví naplno. Pravděpodobně vzrostou ceny, protože uhlobaroni si chtějí udržet jejich zisky. Vzrůst cen uhlí znamená vzrůst cen tepla a elektřiny. Otázka je např. ta, odkud na to lidi budou brát?
16. 07. 2013 | 18:57

Mac napsal(a):

jsem asi hloupej vlk...

furt se mluví o neufinacovatelnosti Temelína.
Řekl bych, že dostavba je zvládnutelná za 200, max. 250 miliard. Vyšší odhady zahrnují tzv. Kalouskovu korupční lobby konstantu.
Takže dejme tomu 250 miliard.

ČEZ vykazuje EBIDTU pravidelně kolem 60 miliard. Takže by to v cashi měl zvládnout zaplatit i s úroky z úvěru do 5-6 let.
Akorát stát bude muset v té době oželet dividendy....

A že by tu energii navíc neprodal, když Andželína zavře německý jaderky - z toho teda strach nemám :-)))
16. 07. 2013 | 18:59

ZM napsal(a):

Amigo-
ještě k Vašemu příspěvku 18:51 -
je rozdíl mezi ideologem a realistou. Realista si uvědomuje, že většina voličů se nezajímá o to, kde energii vzít. Oni jí prostě chtějí opatřit. A dle toho budou asi v budoucnu volit ve volbách. Běda politikovi, který neslíbí dostatečně nízkou cenu elektřiny a tepla :)
16. 07. 2013 | 19:00

ZM napsal(a):

Mac -
Andželína nebude kancléřkou věčně. Za 10 let může být situace v Německu dost jiná.
16. 07. 2013 | 19:03

Mac napsal(a):

ZM

já vím, Němci to původní hurá rozhodnutí budou určitě alespoň částečně korigovat. I tak ale bude zájemců o elektřinu dost.
A jestliže jsme celkem v hajzlu s vývozem většiny dalších komodit, měli bychom si hýčkat alespoň to, co máme šanci venku udat
16. 07. 2013 | 19:06

Mac napsal(a):

jo, pravda , Margit by mohla podpořit vývoz exportem svých zdravých talířů, ale bojím se, že to zase nějak extra obchodní bilanci nevytrhne :-))
16. 07. 2013 | 19:08

ZM napsal(a):

Amigo-
ještě znova reakce k příspěvku o atomových dědcích.
Je rozdíl mezi ideology a mezi lidmy, kteří se objektivně a nestranně snaží hodnotit různé varianty energetického mixu. Záleží samozřejmě na tom, jakým kritériím se přiřadí jaká "váha", ale pokud by důležitým kritériem byla stabilita dodávek elektřiny, tak takové hodnocení je ve prospěch výstavby jaderné elektrárny. Samozřejmě že jedno krotérium není rozhodující. jsou i další hlediska. Pro provoz jaderné elektrárny je potřebné mít dostatek odborně zdatného personálu. Můžeme se např. zamýšlet nad tím, zda je školství v ČR schopno takový perosnál "dodat" :)
Každopádně lidstvo by mělo udělat jeden důležitý čin. Přestat se množit, jinak přijde období v daleké budoucnosti, kdy miliardy lidí budou v bídě.
16. 07. 2013 | 19:09

zemedelec napsal(a):

Pro ZM.
Chtělo by to trochu rozvést,když na to bude mít tak to klidně dá.Co když na to nemá a nebude mít.Už teď to dělá problémy,na to mít,jak občanům,ale i podnikatelům.
V téhle situaci,dávám za pravdu nicku KvL,zaměřit se na naše dostupné zdroje a umožnit rozjet i malé vodní zdroje.
16. 07. 2013 | 19:22

oh napsal(a):

Vlad Naiva:
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/nemecke-elektrarny-prodelavaji-desitky-z-nich-maji-zavrit-1006721
To je přímý následek činnosti německých zákonodárců a ekoaktivistů, kteří ve své neomezené hlouposti ráčili protlačit dotace do OZE a současně povinný přednostní výkup elektřiny z těchto dotovaných zdrojů. Tahle "logika" má ještě jeden důsledek. Ceny elektřiny na burze klesají (protože dotace a povinný odběr), avšak cena pro konečného spotřebitele utěšeně roste. Na dotace pro výrobce OZE se někdo složit musí, a ten NĚKDO je v tomto případě konečný zákazník.
No a konečně, v dotacemi zdeformovaném trhui se opravdu nenejde soukromý subjekt, který by šel do dlouhodobé investice bez státní záruky. A každá velká elektrárna (bez ohledu na palivo) je dlouhodobá investice.
V blogu zmiňované energetické experty jsem si prolustroval. Vám doporučuji totéž, zjistíte, že z 6 lidí se energetikou zabývá jediný, dalších 5 jsou bankovní analytici a obchodníci s cennými papíry.
O nápadech hnutí Duha se rozepisovat nebudu - v souvislosti s energetikou se o jejich "konceptech" už nedokážu vyjadřovat slušným způsobem.
A chcete-li se dozvědět něco i o nevýhodách německé energetické revoluce, navštivte tento blog (autor vychází z německých oficiálních údajů a statistik): http://nejedly.blog.idnes.cz/
Vězte, že nikoho už nebaví ty argumenty pořád opisovat. Vždycky totiž odněkud vyleze nějaký čerstvý expert na ekologii + všechno ostatní, a začne s tím kolovrátkem zase od začátku: levné, bezpečné a decentralizované OZE, drahý fujtajblový atom (zde nezapomenout přihodit Černobyl a Fukushimu), přehrady raději taky ne, dálková vedení a přečerpávací elektrárny nebrat (hyzdí krajinu)...
Když se nesměle zmíníte o potřebě zálohování OZE, dostane se vám poučení o přečerpávacích elektrárnách; ale zkuste nějakou na konkrétním místě navrhnout - ty samé organizace, které horují pro OZE, začnou hledat vzácné rostliny, živočichy a především důvody, proč žádnou ošklivou nádrž nestavět nebo ji alespoň postavit někde úplně jinde. Přijde zkazka o podzemních zásobnících, do nichž se bude v době přebytku elektřiny stlačovat vzduch a ten pak bude pohánět turbíny, když zelená elektřina zrovna nebude. Jenže já jsem ve škole slyšel tu a tam něco o fyzikálních zákonech a účinnosti přeměn energie. A samozřejmě akumulátory. Které najednou, nějakým zázrakem, po letech pomalého evolučního vývoje náhle skokem dosáhnou úplně jiné kvalitativní úrovně. (To bych bral, ale dokud to neuvidím, neuvěřím. A nebudu ochoten to akceptovat v koncepci určené pro dnešek.)
16. 07. 2013 | 19:43

Důchodce68r napsal(a):

Mimořádně drahý, dlouhý a dosti nevratný krok do tmy.
A nezaprodané odborníky s širokým přehledem schopné věc zodpovědně posoudit aby člověk hledal jak jehlu v kupce sena. Jenže, ani je nikdo "kompetentní" nehledá.

Věc mají v ruce politici, možná také vedení ČEZU. Jejich důvěryhodnost nám ale jaksi právě klesla k nule. Jejich kriteria bývají standardně jednoduchá - výhodné přesměrování maximalizovaných zisků. Konkretní argumenty pro a proti, to je jen omáčka pro veřejnost. Bez kvantitativního rozboru každé položky, i s výhledem dopředu, bezcenná.

Můj názor? Něco tak velkého a současně ještě tak neurčitého začít - je bláznovství, hazard.
A pokud nelze rozhodnutí odkládat, tak referendum. A jak bych v něm v tuto chvíli hlasoval? Dal bych za pravdu názoru předloženému zde (ku podivu) paní Slimákovou. I když jsem si vědom problematičnosti tohoto směru, a to do dost velké hloubky. Podstatně větší váhu bych dal rizikům havárií, než je v naší populaci zvykem. Proč? Po sedmnácti letech "bezpečné" práce se zářením mám v krvi trombocytů jaksi méně než je potřeba. A taky, jaksi víc než je obvyklé, zkušeností s onou "bezpečností."
16. 07. 2013 | 19:43

TomášL napsal(a):

Důchodce68r

Můj názor? Něco tak velkého a současně ještě tak neurčitého začít - je bláznovství, hazard.
A pokud nelze rozhodnutí odkládat, tak referendum. A jak bych v něm v tuto chvíli hlasoval? Dal bych za pravdu názoru předloženému zde (ku podivu) paní Slimákovou. I když jsem si vědom problematičnosti tohoto směru, a to do dost velké hloubky. Podstatně větší váhu bych dal rizikům havárií, než je v naší populaci zvykem. Proč? Po sedmnácti letech "bezpečné" práce se zářením mám v krvi trombocytů jaksi méně než je potřeba. A taky, jaksi víc než je obvyklé, zkušeností s onou "bezpečností."


Připomněl jste mi projekt Apollo. Ani nevím proč? Možná tou připosranosti, která je vlastní lidem, kteří jsou -duševně- malí, ale zajisté si myslí, že neomylní...
16. 07. 2013 | 19:54

KvL napsal(a):

to: zemedelec
Díky.
V relativně dostupných hloubkách (JmK 5-7km) se vyskytuje teplota okolo 130°C, nabízí se dvě věci co s touto teplou vodou, která ze z toho dá získat, dělat. Buď by se dala dohřívat třeba plynem a pára by poháněla turbínu, přičemž by se účinnost zařízení pohybovala okolo 17%, pokud bysme dohřívali na 180°C, nebo by se dalo jít cestou velkých stirlingových motorů, kde by se dalo dosáhnout tepelného spádu i 100°C, z čehož pak vychází účinnost 24,8%, tedy spíše 24%. Navíc pokud je již vyoda načerpaná na povrch, dala by se také využít k vytápění.
Tady by byla šance, že by si každá obec mohla zřídit svou vlastní GTE o výkonu třeba 200kW, na ten by bylo zapotřebí 400kJ tepla za sekundu, pokud by se voda vracela ochlazená o 50°C, každý litr by dodal 209kJ, tedy spotřeba vody by byla 4l/s.
16. 07. 2013 | 19:59

TomášL napsal(a):

Autorko,

nikdo Vám nezajistí, že to bude návratná investice, tedy řešit Temelín na základě návratnosti, je do nebe volající zhovadilost.
Víte, jednou jsem byl na konferenci astronomů v Praze, kde přijeli všechny světové špičky z oboru. Mluvil jsem tam s jedním capem z NASA a dodnes mi rezonuje v uších jeho slova: "NASA nedělá prognostiku na dobu delší 7 let, neboť to je tak dlouhá doba, že nevíme, jaké nové poznatky i technologie vzniknou."

Tedy po těchto slovech zastávám názor, že Temelín by se měl řešit nikoliv na základě ekonomickém, nýbrž bezpečnostním i propagandistickým (tak jak Amíci řešili své velké projekty).
16. 07. 2013 | 20:04

TomášL napsal(a):

přijely špičky...
16. 07. 2013 | 20:08

Fialenka napsal(a):

Souhlasím se vším s autorkou.

"Původně byl hlavním argumentem pro dostavbu Temelína očekávaný růst spotřeby elektrické energie. Ve skutečnosti však spotřeba elektřiny podle původních plánů příliš neroste, v několika minulých letech dokonce došlo i k jejímu poklesu."

Že se bude spotřeba elektřiny zvyšovat, se hlásá stále. Nechce se mi tomu věřit, protože se objevují stále dokonalejší elektrospotřebiče s čím dál menší spotřebou elektřiny.
16. 07. 2013 | 20:13

Targus napsal(a):

To: TomášL

Nechci zlehčovat vaše trombocyty, ale víte kolik vašich nejméně stejně tak exponovaných kolegů má totožný problém?
A máte procentuální vyjádření proti zbytku populace?
Asi kde nic, tu nic...

Stejným způsobem, jak jste učinil vy, zpochybním cokoli a kdykoli.
Nemoci, stejně jako neštěstí, nechodí po horách, ale po lidech, to je fakt. Možná opravdu máte problém způsobený "bezpečnými" dávkami. Ale pokud nemáte prokázáno, že procento nemocných převyšuje rozdíl statistické chyby, těžko s tím můžete operovat.
16. 07. 2013 | 20:30

KvL napsal(a):

to: Fialenka
Je tu takový menší problém, již v 19. století si jeden člověk (snad ekonom, nebo podnikatel, nebo co byl) všiml že každé zdokonalení parního stroje, které mělo vést ke snížení spotřeby paliv (sice to tehdy nedělali kvůli ekologii, ale zisku) ve skutečnosti vede k jejich vyšší spotřebě, protože se stroj vyplatí aplikovat i tam, kam dříve ne.
Tak je to i dnes s elektronikou. U stolních počítačů tomu tak sice není,ale třeba laptop bere maximálně 100W, ale zatímco si člověk dřív pustil večer třeba rádio se spotřebou 25W, dneska si pustí počítač se spotřebou 4x větší (maximální). Jak navíc dochází k nárustu používání IT, tak se zvětšují serverová pole a ta dnes patří k největším spotřebitelům proudu, celosvětově.
Hodně lidí elektřinou nahrazuje plyn v kuchyni, roste vybavenost pracovišť elektronikou, někdy mi připadá že se cpe i tam kam nemá. Sice to u nás není tak moc, ale třeba v J. Korei, nebo Japonsku a Číně. Za část případného růstu spotřeby je zodpovědné i osvětlení, to by šlo dokázat podle růstu světelného znečištění. Tady by možná pomohly nějaké dynamické regulátory, nebo lepší návrh osvětlení.
16. 07. 2013 | 20:35

Důchodce68r napsal(a):

Dodávám si odvahy, a doplňuji, upřesňuji:
Temelín by se měl řešit nikoliv na základě ekonomickém, nýbrž bezpečnostním a propagandistickém (končícím třeba referendem, viz moje poznámky výše).
16. 07. 2013 | 20:35

Desiderius napsal(a):

Pokud bude dostavovat Temelín Rosatom,bude to první stavba této ruské firmy v EU.Oni staví jen v Rusku a ve státech bývalého SSSR.Snad Finové s nimi jednají o nějakém projektu.V technické kvalitě se nevyrovnají západním firmám,nemluvě o geopolitickém hazardu mít tady jadernou alektrárnu postavenou Rusákama.Tak kdo to tak asi tlačí ?
16. 07. 2013 | 20:37

zemedelec napsal(a):

Pane KvL.
Já vím,že máte těch návrhů hodně,jenomže není orgán,výzkumný ústav,nebo něco takového,který by ty návrhy,nápady,prozkoumal,ohodnotil,ten co by s tím mohl pohnout,tak raději sedí na prameni,a nikdo s ním nehne,aby náhodou nepřišel o dominanci.Někde jsem četl,že ty vrty do takové hloubky jsou dosti náročné na techniku i finance.Dokonce někde popisoval,už přesně nevím kdo,ale že v ty hloubce,by se měla objevit ropa kdekoliv.
16. 07. 2013 | 20:39

KvL napsal(a):

to: zemedelec
Jo jo, to je problém, proč mi občas odpovědné osoby připomínají lorda Kelvina z cesty kolem světa za 80. dní? Taky důvod proč si s některými věcmi vedu sešit, nějak jsem tušil, že se v některých věcech nedá počítačům věřit. Jak jasnozřivé:-)

Jinak na jižní moravě se šlo až pod ropu a víte co se objevilo? Černé uhlí, nějaké dva kilometry pod povrchem. Jak to tu přeházené, Pálava si odpochodovala snad dobrých 50 km daleko, tak se snad jedná o stejné uhlí jako v Karviné.
Vrty nejspíš náročné budou, ale nejsou neproveditelné.

Mělo by se prověžit jestli u Bulhar není náhodou dost štěrku a písku, kdyby se to vytěžilo, tak by se v kombinaci s jezem Bulhary dalo udělat další jezero pro vyrovnávání odtoku z VD nové mlýny, kde by šla instalovat další špičková elektrárna.
16. 07. 2013 | 20:46

pamětník napsal(a):

Vlad Naiva:
"S takovou výbavou nepřesvědčíte občany, aby souhlasili, že ze svých peněženek přispějí miliardy korun molochům typu ČEZ, aby jim poté platili ze stejného důvodu vyšší ceny elektřiny."
Jaképak přesvědčování? Když se zdražuje teď elektřina kvůli fotovoltaice, taky se občanů nikdo neptá na souhlas.
16. 07. 2013 | 20:55

zvědavej napsal(a):

paní Margit
vy máte takový pěkný upřímný úsměv...
tu farmacii jste nevystudovala v US, že ne?
a servírujete na svém zdravém talíři taky slimáky?
prej jsou dieteticky vysoce hodnotní.
mám jich plnou zahradu, tak bych vám jich pár poslal....
16. 07. 2013 | 21:19

mik napsal(a):

Ekoteroristy opravdu nemusim kam to dotahla strana zelenych neni treba komentovat ovsem Temelin je socialisticky moloch a Rusko se jen tesi jak mu ho Zeman a spol priklepnou jeste pak je treba krachujici CSA prodat aeroflotu a z Karlovych Varu se roztahnout do dalsich mest na zadarovje tavarist Putin tentokrat se moc s tim potapenim nepredvel byl by to ale zajimavy soboj ve stakanech ze Zemanem,,, hlavne ze lidi dostanou 500 kc k minimalni mzde,..lidi komu neni rady tomu neni pomoci,,, 45 % volilo Schwarzenberga a chce kracet na zapad ,,,ano vlada musi dod valu ale ne aby tam nastoupil socializmus to by si mel kazdy uvedomit ale volici nemysleli kdyz volili Zemana...ten jeste nebyl prezident a uz zhavil telefony s lukoilem nebo jak se ta firma jmenuje,,,,hlavne aby to toho nekecalo EU Klaus se zase predvedl to uz je fakt sila co si tenhle dedula dovoluje
16. 07. 2013 | 22:04

Kulajdatrmapárovitá napsal(a):

Postavit JE v Česko je báječný nápad. Tedy cosi jako plovoucí plavecký bazén v Atlantiku. Ještě lepší je postavit JE ruskými silami, je zde poměrně vysoká pravděpodobnost, že tím v budoucniosti vznikne neosídlená plocha napříč Střední Evropou , což bude lepší než jakákoliv železná opona či čínská teď.
Vývoj v Rusku si žádá pevných zdí od Západu, z pohledu Váchodního medvěda. Češi takové úkoly splní s úsilím vlastním jejich tradicím, opět se oživí heslo o zlatých českých ručikách. Pak bude platit ono "Na věčné časy..."
16. 07. 2013 | 22:07

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

blog obsahuje dvě pravdy
1) Ministr nechápe svůj mandát.
2) Paní Slimáková nechápe vůbec nic.
16. 07. 2013 | 22:11

Vlad Naiva napsal(a):

To pamětník:
"Když se zdražuje teď elektřina kvůli fotovoltaice, taky se občanů nikdo neptá na souhlas."
Jenže dnes už víme, že průšvih není v dotacích, ale v tom, že sněmovna nereagovala a tzv. solární boom. Všchny stopy po viníkovi těchto zbytečné ztrát přitom vedou do ČEZ, kterýžto nezdravý politicko-hospodářský hybrid na několikaměsíčním pozdržení příslušné korekce vydělal miliardy, přitom se neštítil naúčtovat to občanům podruhé.

To oh:
Víte co, zkusme se na věc podívat bez hádek, zda tu či onu energii. Ten spor je totiž předčasný.

Nikdy nebudu souhlasit s tím, aby i z mé kapsy nasypali stovky miliard do vlivu ČEZu. Buď se radikálně změní stav, budou potrestáni (uvězněni) vníci obrzlodějen a korupčních kauz nahromaděných kolem tohoto vředu a několik let si budeme moci ověřit, že se tam přestaly dít nekalé věci anebo si navrhujte co chcete. Jako rozumný hospodář nemohu svěřit peníze někomu, kdo se prokazatelně chová nepoctivě a reálně hrozí, že tyto peníze profrcá (třeba v Albánii anebo způsobí pád vlády v Bulharsku a ztratí tím také miliardy).
Nikdo rozumný dobrovolně nesvěří své peníze lhářům neřku-li zlodějům, nikdo rozumný tak neučiní ani v případě ČEZu. Až poté, co najdete důvěryhodného příjemce mých peněz, můžeme začít debatu, zda je investice potřebná. Zatím je debata o charakteru investic předčasná, když chybí základní podmínka - důvěryhodný partner.
16. 07. 2013 | 22:15

pavel v napsal(a):

Pracuji v průmyslu a vidím, že vývoj směřuje ke snižování spotřeby elektrických spotřebičů. Důvodem je skutečnost, že cena elektrické energie rok od roku roste a promítá se do nákladů na výrobek. Aby podnikatelé u něho udrželi přijatelnou cenu, musí pořizovat technologická zařízení s nízkou spotřebou (s vyšší účinností). Ve světle těchto poznatků nevěřím, že cena elektřiny poroste do nekonečna.

Jsem přesvědčen, že místo investic do jaderné elektrárny je ekonomicky mnohem efektivnější investovat do úspory energie. Například zateplováním budov - lze tak ušetřit zemní plyn určený k vytápění a použít ho potom pro pohotové plynové elektrárny, jež budou vykrývat mezery v dodávkách vrtkavých větrných a solárních elektráren. Pro kompenzaci vrtkavosti těchto elektráren lze rovněž postavit nové akumulátory energie na ověřeném principu (přečerpávací elektrárny).

Další velkou úsporou by byla redukce nočního svícení. Tato energie by se dala velmi dobře využít v plně automatizovaných provozech (řízených počítačem). Je zřejmé, že ve srovnání s minulostí, el. spotřeba takového počítače je zanedbatelná.

Jsem si plně vědom, že správným řešením není rychlé rušení klasických zdrojů elektřiny, ale že by měl fungovat mix těchto zdrojů odpovídající stavu technologií. Na druhou stranu již nebudovat drahá zařízení, která neodpovídají době.

Někteří disktující se dopustili vůči autorce urážek a podpásovek. Já však považuji její článek za fundovaný, což ostatně povrzují i uveřejněné názory investičních specialistů.
16. 07. 2013 | 22:20

pamětník napsal(a):

Vlad Naiva:
Nikoliv, příčinou jsou dotace na povinně přednostně odebíraný proud z OZE.
16. 07. 2013 | 23:16

Nepříjemná pravda napsal(a):

Podívejte - věc se má jednoduše. Tdy jsou dva tábory - jedni, kteří chtějí mít čím dál vyšší účty za energii a myslí si že je spasí Temelin a ti druzí, kteří už pochopili, že jakákoli stavba musí být zafinancována, odepsána odpisy, vynést zisk pro akcionáře a to vše uhradí odběratel, takže čím větší stavba v energetice bude provedena (pochopitelně v zájmu bezpečnosti a soběstačnosti - tantiémů mafie dozorčích rad) tím více bude zatíženi spotřebitelé. Jistě někdo namítne, že tyky ty solární baroni, a kdesi cosi - ovšem tohle, tohle má v ruce každý spotřebitel. Stačí povolit jednu pomyslnou žárovku z pěti a celý koncept dostavby Temelína půjde do háje a solární baroni taky. Takže kdo nechce Temelín ani abyrony, tak snižuje energii, kdo chce tučné tantiémy pro dozorčí rady a ještě dražší energii, tak navzdory EU kupuje žárovky s kleptomanem Klausem.
17. 07. 2013 | 00:09

TomášL napsal(a):

pavle v

jak píší v 16. 07. 2013 | 20:04, platí pro Vás...

Autorko,

nikdo Vám nezajistí, že to bude návratná investice, tedy řešit Temelín na základě návratnosti, je do nebe volající zhovadilost.
Víte, jednou jsem byl na konferenci astronomů v Praze, kde přijely všechny světové špičky z oboru. Mluvil jsem tam s jedním capem z NASA a dodnes mi rezonují v uších jeho slova: "NASA nedělá prognostiku na dobu delší 7 let, neboť to je tak dlouhá doba, že nevíme, jaké nové poznatky i technologie vzniknou." (A to implikuje i peníze a návratnost investice.)

Tedy po těchto slovech zastávám názor, že Temelín by se měl řešit nikoliv na základě ekonomickém, nýbrž bezpečnostním i propagandistickém (tak jak Amíci řešili své velké projekty).

Mimochodem, já zase pracuji ve vědě a máme zcela opačné poznatky jak Vy, autorka a zmínění fundovaní odborníci...
17. 07. 2013 | 06:28

Jana napsal(a):

Paní Margito,je dobře , že se každý může svobodně
vyjádřit ke všemu, to dřív nebylo, i to je úspěch.
Ale vyjadřujte se prosím k tomu, čemu rozumíte.
Děkuji
17. 07. 2013 | 06:51

pavel v napsal(a):

Tomáš L

Psal jsem o svých zkušenostech, že nová technologická zařízení mají vyšší účinnost a tedy menší spotřebu, než ta dřívější. Že spotřeba elektřiny na jednotku produkce v průmyslu klesá. Dále jsem psal, že existují ověřené možnosti, jak kompenzovat vrtkavost větrných a solárních elektráren.

Vy jste mi odepsal, že máte opačné poznatky ...
17. 07. 2013 | 07:09

pavel v napsal(a):

Jana napsal(a):
"...Ale vyjadřujte se prosím k tomu, čemu rozumíte...."
KONEC CITACE

Odpověď: Bylo by ideální, kdyby se ke všemu vyjadřovali specialisté znalí svého oboru. Žádný specialista však dnes nemá tak široký záběr, aby porozuměl celé šíři problému, který energetika představuje. Nakonec stejně musí rozhodnout univerzál, který "ví hov.o o všem :-)". A to může být kterýkoliv občan. Navíc přistupuje skutečnost, že různí specialisté jsou pod vlivem určitých lobby a nevyjadřují odborné stanovisko, ale stanovisko, za něž dostali úplatek. Doporučoval bych být vůči nim velice opatrný.
17. 07. 2013 | 07:26

TomášL napsal(a):

pavel v

Říká se tomu vývoj. Nikdy nevíte, co všechno přinese. Před 30 roky byly v bytě radio, TV, pračka. Dnes máme k tomu několik PC, několik TV, mobily, tablety, mikrovlnky, sporáky, varné konvice, klimatizace atp...

Zvažují se alektroauta, začíná boom elektromotocyklů, nastal boom elektrokol, atp.
....
Řekněme, že vezmu Váš názor "nová technologická zařízení mají vyšší účinnost a tedy menší spotřebu, než ta dřívější"

To ano, ale zase je kvantitativnější a pro populaci dostupnější, proto ač mají menší energetickou náročnost na kus, tak kvantitativně překonají kvalitativní zisk. Poté vzniká otázka (důkaz sporem miluji!!!): Proč se staví nové elektrárny a zvažují se nové elektrárny, když by přece stačil nynější počet i výkon elektráren?

Kompenzace větrných a solárních? Sem s tím, prosím...
17. 07. 2013 | 07:42

Pavel13 napsal(a):

TomášL napsal(a):
Víte, jednou jsem byl na konferenci astronomů v Praze, kde přijely všechny světové špičky z oboru. Mluvil jsem tam s jedním capem z NASA a dodnes mi rezonují v uších jeho slova: "NASA nedělá prognostiku na dobu delší 7 let, neboť to je tak dlouhá doba, že nevíme, jaké nové poznatky i technologie vzniknou."

To mě zaujalo. Pokusme se to aplikovat na Temelím. Po 7 letech pojedou téměř všechny stávající zdroje. Bude pro ně i dostatek surovin (uhlí, plyn). Malý úbytek tradičních zdrojů bude kompenzován novými OZE. To není výmysl, stačí se podívat na vývoj a již rozpracované projekty. Spotřeba do té doby určitě nijak dramaticky nevzroste. A teď si vemte, že máte 2 možnosti, co budete po těch 7 letech řešit. Buď se budete se zamýšlet, jakých bude dalších 7 let ve světle o 7 let novějších technologií nebo budete o nějakých 200 mld. Kč chudší, budete mít napůl rozestavěnou elektrárnu se 7 let starou technologií a budete uvažovat, jestli do ní nasypat dalších 200.
17. 07. 2013 | 07:48

TomášL napsal(a):

Pavel13

U aplikací nových technologií je to velmi ošemetné. Když stavíte novou elektrárnu, nebo jakýkoliv velký projekt, který se realizuje několik let, a JE je na mnoho let, tak začínáte s novými technologiemi při návrhu výstavby a v době ukončení stavby končíte se starší technologii, protože projekt na několik mnoho let kdy byl projektován, tak novější technologie při ukončení stavby nebyly známé.


A co se týče těch 200mld? Když pominu jistou návratnost částky, tak ročně se ve státním rozpočtu dělají "stejné" sekery, ale po nich nám nic nezůstává, jenom dluhopisy.

Jak jsem psal výše, tak primárně zvažovat/realizovat strategické stavby na základě ekonomických kalkulů, mi -s prominutím- přijde jako zhovadilost. To by neměli Američani ani Apollo a vlastně by ustál i vývoj...
17. 07. 2013 | 08:07

Martin napsal(a):

Slimáková rozumí energetice jako koza petrželi, patrně jenom publikovala názory někoho jiného a ve své naivitě takto získala nálepku zeleného bolševika a je nyní zavrženíhodná.
Pod každý energetický zelenobolševický blog je nutno položit otázku:
Odkud se vezme 12 GW pro ČR v Lednu při suchu, zataženo, bezvětří a -20 °C a to bez uhlí, jádra, plynu ?
Tuším že stejně tak jako vždycky otázka zůstane nezodpovězena, natož že by se někdo omluvil za zelenobolševické lži.
17. 07. 2013 | 08:13

SuP napsal(a):

Koukám, pane Stejskale, že nám na blogu vedle u doktora Hnízdila chcete ukázat, jak by to vypadalo bez Vás?
;-)
17. 07. 2013 | 08:28

SuP napsal(a):

Debaty o rentabilitě či nerentabilitě jsou zbytečné. Nikdo nemůže tušit, jak se budou ceny elektřiny vyvíjet za 30 let. Garantovaná cena je zkušební bublina nenažraných provozovatelů, protože cena elektřiny se odvíjí od ceny na světovém trhu a nemůže ji tudíž do republiky prodávat za cenu (+/-) jinou.
Jisté je jen to, že energii budeme potřebovat plynule zajišťovat a v celém mixu musí být velký podíl stabilních a moderních zdrojů a to rozhodně větráky ani slunečníky nejsou.
17. 07. 2013 | 08:36

Petr napsal(a):

HLOUPOSTI V ČLÁNKU
"v Německu už dnes dodávají přes 20 % veškeré energie" co to je, podílejí se 20% na výrobě, nebo německo produkuje 20 % elektřiny z OZE (to by pro mne byla velká novinka, to se nikomu na světě ještě nepovedlo), škoda tekovýcn blbostí v článku, jinak jsem proti tunelu zvaném dostavba JET, kdyby to nebyl takový tunel a někdo by garantoval cenu max. 100 mld., tak možná, ale známe realitu, to se nemusí vyšllhat na 200, 300. ale klidně na 500, 600, jde o to co si mafie dovolí a co jim projde, také nepořebujeme další zdroj, obrovské přebytky vyvážíme pod cenou, A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ SPOLUPRÁCE S RUSKÁKY JE BEZPEČNOSTNÍ RIZIKO PRO STÁT, TO JAK UMÍ UMISŤOVAT AGENTY A RUSKÉ SERVILI DO NAŠÍ POLITIKY BY MĚLO BÝT DOSTATEČNĚ ODSTRAŠUJÍCÍ!!!!!!!!!!!!!
17. 07. 2013 | 09:15

TomášL napsal(a):

Pavel13

Jinak berte můj komentář k vašemu pohledu, kdy děláte prognostiku defacto na 14 let...
17. 07. 2013 | 09:16

Pavel13 napsal(a):

:TomášL
To je otázka, jak posuzovat výrobu energie. Je to výroba, jako každá jiná nebo ne?
Půjdete-li jako soukromý investor do banky žádat o půjčku na projekt, budou po vás chtít nějakou studii návratnosti investice. Bude jim úplně jedno, jestli budete vyrábět energii, šít boty nebo vyrábět počítače. Doba návratnosti přitom může být různá. Proč se tím zabývat u pár miliónů a u miliard ne? Právě, že tu jistotu návratnosti zatím nikdo nedoložil. Pokud jistota je, není nic jednoduššího, než ji vykázat. Pokud to neumíme, není to jistota.
Sekyra je sekyra, i po Temelínu zbudou dluhy. Podstatné je, co se za ty peníze pořídí. Ministři pláčou i nad daleko menšími částkami a potřebnějšími platbami.
Projekt Apollo je z úplně jiného soudku. Spíše bych jej zařadil do škatulky věda a výzkum. Amíci ty peníze taky mohli nacpat do výstavby jaderných elektráren a neudělali to.
17. 07. 2013 | 09:30

Mourek napsal(a):

Milá paní Margitko, jak napsal(a) výše Wiki - co nám teda bude roztáčet turbíny generátorů? Škrtejme si: jádro ne, uhlí ne, přehrady ne, velké větrníky ne, sluneční panely ne, příliv taky ne. A přes solární panely taky cesta nevede (el. energie je třeba i když slunce zajde....).
Rád čtu Vaše odborné články třeba v Mmeduňce, do této energetické oblasti se ale raději už nepouštějte.
17. 07. 2013 | 09:41

Vladimír Wagner napsal(a):

Zase jeden článek někoho, kdo dané problematice nerozumí. Vývoj energetiky je dlouhodobou záležitostí a dostavba Temelína je strategické rozhodnutí, které je dáno požadavky v následujících desetiletích, kdy nám uhlí dojde a většina starých uhelných elektráren se bude muset odstavit. A právě tyto uhelné elektrárny má dostavba Temelína nahradit. Je absurdní posuzovat toto prizmatem současných cen, které jsou na trhu totálně deformovaném dotacemi do OZE. Téměř nikdo z "energetických" expertů, které jmenuje paní Slimáková, není expert na energetiku. Jsou to dominantně investiční makléři dívající se na věc pouze prizmatem rychlého a garantovaného zisku a současných cen. Jediný odborník je pan Gavor, který také přesně vyčleňuje tyto dva aspekty. Prizma současných cen a dlouhodobé strategické rozhodnutí. Dnes se nevyplatí stavět žádný zdroj, který není dotován. A nově postavené plynové bloky díky vysoké ceně plynu při provozu generují ztrátu a zavírají se i v Německu.
Ceny z fotovoltaiky a větru budou u nás ještě dlouho násobně dražší než z jádra. Jinak postoj "ekologických" organizací je z ekologického hlediska totálně absurdní. Provincie Ontario nastoupila svojí "zelenou" cestu později než Německo a díky kombinaci jádra a obnovitelných zdrojů mohlo uzavřít postupně uhelné elektrárny. Poslední se zavře v roce 2014. Má nyní, stejně jako Francie či Švédsko (ostatně jako i Švýcarsko) díky kombinaci jádra a obnovitelných zdrojů téměř bezemisní elektroenergetiku. Naopak Německo a Dánsko mají téměř 60 % elektřiny z fosilních zdrojů a přes 40 % z uhlí. A ani za třicet let, kdy se budou hlavně opírat o větrné mořské farmy (ty my prostě nemáme) nedosáhnou tak nízkého podílu fosilních paliv, jako má už nyní Francie, Švédsko či Ontario. Německo staví jeden obrovský uhelný blok za druhým (o výkonu 1000 MW) a opravdu je neplánuje využívat jen pár let. Prostě, fouká a svítí slunce jen někdy. Podrobněji je to rozebráno zde: http://neviditelnypes.lidovky.cz/ekologie-jak-k-bezemisni-elektroenergetice-fka-/p_ekonomika.asp?c=A130714_203457_p_ekonomika_wag .
Je absurdní, že hlavní bojovníci za absolutně neekologická řešení jsou právě ekologické organizace. Asi je to hlavně dáno tím, že v nich dominují lidé, jako paní Slináková, kteří nerozumí ani přírodním vědám, ani technice a tím pádem nerozumí energetice i ekologii (myslím tím vědu). V jejich pojetí pak jde pouze o ideologický koncept, který má velmi malou souvislost s realitou.
17. 07. 2013 | 10:09

delfin napsal(a):

Stát, který bude svou energetickou strategii opírat pouze o ekonomickou stránku na současném deformovaném elektroenergetickém trhu, je odsouzen k cestě k energetické krizi.
Současná tržní cena silové elektrické energie neodpovídá skutečným provozním a investičním nákladům na výrobu elektrické energie. Nelze ale očekávat, že tento stav bude mít dlouhého trvání. Současné "levné" zdroje dožijí a bude nutné "draze" stavět nové. Bohužel už může být pozdě ... lidé si holt musí nejdříve pořádně nabít ústa, než se vrátí racionalita do jejich chování a uvažování. Přejedeného těžko přesvědčíte, že mu zbývá v kurníku poslední slepice a je nutné "nákladně" a dlouhodobě investovat do nákupu kuřat a ty vykrmit.
V německu situace došla tak daleko, že provozovatelé pětiny konvenčních kapacit uvažují o pozastavení nebo trvalém uzavření jejich provozů, protože provoz není za současné situace rentabilní. S tím má ale zase problém regulátor, který zdroje poskytující podpůrné služby potřebuje pro stabilní provoz elektrizační soustavy. Regulátor proto zavedl "dotaci" pro nedávno připojené paroplynové bloky, aby nedošlo k jejich uzavření z důvodu nerentability.
17. 07. 2013 | 10:56

Parabelum napsal(a):

KvL

HDR technologie je Urban legend, a v praxi absolutně nefunguje. V praxi totiž neseženete investora a zhotovitele, který by se na vlastní riziko tohle zařízení vybudova, a byl odpovědný za deklarované parametry, a případné škody, které by byly provozem způsobwemy.

Doporučuji jednu věc: Obtatte se na Vše zastupitelstvo, at Vám HDR postaví někde v katastru obce.
17. 07. 2013 | 11:13

Parabelum napsal(a):

pavel

Samozřejmě, že SPROSTĚ LŽETE. Ty energeticky nejnáročnější záležitosti v průmyslu jsou naopak typické tím, že spotřeba energie na jednotku produkce STOUPA!!!!! Typickým příkladem je dobývání energetických surovin, při kterém klesá energetická návratnost, a pak také třeba zemědělství, kde díky degradaci půdy je zapotřebí na jednotku produkce stále vyšších energetických vstupů.

Kromě toho lžete, že pracujete v průmyslu- možná, jako pomocný dělník či vrátný. Protože človek pracující v průmyslu má určitě více, než pět tříd základní školy, a ve vlastivědě páté třídy se učilo to, že energetická spotřeba téhle civilizace je závislá na fosilních zdrojích z více než 90 procent, a že zásoby těch fosilních zdrojů jsou konečné.

Takže v budoucnu budeme elektřinu z nekonvenčních zdrojů spotřebovávat nikoli pouze na činnosti, na které je spotřebováváme nyní, ale také na provoz aut, na vytápění, na tvorbu technologického tepla, na výrobu nějaké hořlavé uhlíkaté látky, která bude fungovat jako redukční činidlo v metalurgii, a také třeba pro získávání uhlíku z budto elektrolýzou roztaveného vápence, řči vzdušného CO2, a také pro získávání vodíku, obojí pro to, abychom měli suroviny pro výrbu systetických materiálů.

Takže tak ideologický antitechnický Hlupáku, který si nevidí ani na špičku nosu.
17. 07. 2013 | 11:24

Parabelum napsal(a):

Petr

LŽETE mnohem více energie odvážíme, než vyvážíme. Ty rozdíly jsou možná v tisících procent.
Každé malé dítě ví, že dovážíme produkci nejméně 16 Temelínů, a to ještě ve formě, která na rozdíl od toho, co vyvážíme lze libovolně skladovat, a k dopravě této není potřeba elektrické vedení, a už nyní je jasné, že tyhle dovozy postupem časi skončí, protože impoeréři, od kterých tu energii odebíráme, mají zásoby té energie konečné, a blíží se okamžik, kdy s postupujícím poklesem produkce nebudou schopní či ochotní tu energii exportovat. Dalších 14 Temelínů, které produkujeme tady v severních čechách, těm skončí životnost za 18, maximálně 25 let.
17. 07. 2013 | 11:30

Parabelum napsal(a):

delfin

PŘESNĚ TAK!!!!! Jsem zvědav, co udělají pepíci z paneláků napojených na centrální zdroje tepla spalující uhlím a rodinných domků, kde se topí uhlím nebo plynem, až jim dodavatel plynu řekne, že další plyn už nepřiteče, neb není, a uhlí nebude pro jeho nedostatek běžně obchodovatelnou komoditou, a nebude dostupné ani pro velkou část českého teplárenství - a že se tyhle dva okamžiky přibližují. Oni si vážně myslí, že pak si koupí přímotopy, protože oni vědí, že elwektřina přeci vzniká v zásuvce.
17. 07. 2013 | 11:34

Parabelum napsal(a):

Temelín se zaplatí vždycky.

Ačkoli je docela dobře možné, že Česká Pepík raději nechá zmrznout vlastní spratky, než aby nakoupil v budoucnu tu jedinou existující formu energie.
17. 07. 2013 | 11:37

Pavel13 napsal(a):

Parabelum napsal(a):
"Temelín se zaplatí vždycky."

Tohle je, bohužel, pravda. Temelín zaplatíme, ať bude stát, co bude stát.
17. 07. 2013 | 13:38

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane SuPe,

ani ne (ručně bych takový nápor spamů u všech aktivních blogů stejně nezvládl). Musím říct, že z toho nejsem moudrý. Takovýto příval tzv. botů (spamových robotů), kterým se daří prolamovat (a to ještě pod jedním jediným textem) reCAPTCHA, jsem zde už dlouho nezažil. Asi dal někdo odkaz na ten článek někam, kde to mají boti obzvlášť v oblibě, a odtud se k nám dostávají. Nevím. Ale trochu mne to znepokojuje.

Libor Stejskal
17. 07. 2013 | 13:48

KvL napsal(a):

to: Parabellum
Nevím, jestli jde vápenec roztavít, obávám se, že nikoliv, že první dojde k rozkladu CaCO3 na CaO + CO2, tím pádem nám tato možnost padá. Některé uhlíkaté suroviny by mělo jít získat z tuků, které dnes končí v kafileriích.

Než bych se odpovědi našeho zastupitelstva dočkal, to bych dřív zešedivěl. Pro ně je mnohem důležitější neustále vytvářet naprosto scestné strategie rozvoje
(Když jsem viděl územní plán, tak mne málem kleplo z toho co za hovadiny tam naflákali. Obytná výstavba na polích, z jedné strany fabrika, z další vytížená železnice, z další drobná výroba a zemědělci, a asi 200m od toho dálnice. Pláž ve vybetonovaném korytě, kde by ji první povodeň zničila, stavby v záplavovém území, nová rozvodna, když současná má rezervu 60MW...) Dopadlo by to stejně jako neslavný obchvat, který hubou staví dobrých dvacet roků. Jednou čtyřpruh ano, pak zase ne, pak zelení, pak zase že je to po minulém vedení, takže je to špatné a celé znova... A ani druhý most pro spojení dvou částí města, není v dohledu, žeprý až po obchvatu... Přitom, když se tam něco stane, tak to od sebe dvě části města odřízne, no a nechci vidět, co kdyby tam měla jet sanitka, ta by to musela vzít pořádnou objížďkou a to by už mohl být hodně velký problém.

Ale vy jste tu psal, že jste byl na nějakých vrtných plošinách, jaká jsou úskalí vrtání do hloubek 5-7km?
17. 07. 2013 | 16:37

SuP napsal(a):

Nemáte to jednoduché pane Stejskale.
Zejména, když ještě navíc mnozí z nás jsem takovej hravej, že když vidím nahrávku na smeč ....
Mně ten článek paní Slimákové (tolik mimo její specializaci) přijde převzatý ODNĚKUD, takže není vyloučené, že se to spamování přitáhlo s ním.
Držím palce, ať to brzo rozlousknete. Loni jsem měl podobné šachy doma se SKYPE, který zaviroval (idiotským odkazem) všechny adresy z mého telefonního seznamu ....

;-)
17. 07. 2013 | 17:24

SuP napsal(a):

Ježišmarjá, co to kecám?
Já jsem ten dotaz umístil sem, protože tady vím, že už jste byl (a mazal). To, že se mi tenhle článek zdá převzatý, je pravda, ale s blogem pana doktora to přece vůbec nesouvisí.
17. 07. 2013 | 17:38

Klaudia napsal(a):

Proč máme největší počet Romských organizací v ČR?
http://skutecnosti.cz/mame-v-evrope-nejvetsi-pocet-romskych-organizaci-na-pocet-obyvatel/
17. 07. 2013 | 19:30

Clarissimus napsal(a):

Ta Slimáková má mnohem více hlavu na krku, než různé postkomunistické struktury, který myslí stále na samospasitelný jádro....a to hlavně prohnaný přes výkonné, ale nebezpečně poruchové reaktory z Ruska. Přátelé dnes už opravdu neplatí ač se o to i soudruh z Hradu hodně snaží - "se SSSR na věčné časy a nikdy jinak" ...to jste vskutku zaspali dobu...
17. 07. 2013 | 19:57

Petr napsal(a):

Parabelum vítěž soutěže o největšího trolla!
17. 07. 2013 | 20:19

Jaroslav Klenot napsal(a):

Je třeba udělat skutečnou energetickou bilanci. Pokud je na výrobu jedné jednotky "obnovitelné" energie nutno vynaložit 1,2 jednotky "neobnovitelné energie, je výroba "obnovitelné" energie ztrátová 20%. Po výrobě 5 jednotek je systém v čisté ztrátě.
Rozumný přístup, ne hurrá vpřed!
17. 07. 2013 | 20:21

delfin napsal(a):

To Clarissimus:
"nebezpečně poruchové reaktory z Ruska"

Co si mám pod tímto představit?
17. 07. 2013 | 20:22

KvL napsal(a):

to: Clarissimus
Myslím, že s haváriemi reaktorů si byly USA a ex-SSSR tak fifty fifty, než to vytopilo jaderku v Japonsku.
Je zajímavé, že od roku 1986 nedošlo na RBMK k žádné další takové nehodě, nejspíš se to doho v 90. letech vložila ICT, ale je vidět, že se z toho obsluha poučila.
Rozhodně není ale radno spoléhat jen na jeden typ reaktorů, kupříkladu naše vyhořelé palivo by se dalo ještě pouřít v těžkovodních reaktorech, kde by se ještě více využilo, tím by bylo zapotřebí méně paliva pro dodávku stejného množství proudu. Grafitové reaktory zase produkovaly plutonium pro bomby, to zlůstává v palivu dokud se neoddělí, kdyby se takto podařilo "regenerovat" využité palivové tyče, tak v nich sice bude růst podíl jiných prvků, ale ty radioaktivní vystavené neutronovému toku jádra reaktoru by se měly rychle transformovat dále.
Přitom by takovéto přepracovávání vyžadovalo jen mechanické rekonfigurace, které může dělat automatická linka řízená dálkově.
17. 07. 2013 | 20:23

delfin napsal(a):

To KvL:
MIR 1200 i AP1000 umožňují vsázku MOX paliva, tedy využití přepracovaného paliva bude možné.
17. 07. 2013 | 20:30

stýv napsal(a):

všechny diskuze na tato témata jsou znytečné, budoucnost není v jaderných technologiích , tedy určitě ne ve štěpení jádra, studená fůze je skoro připravena, v přechodné době budeme využívat i alternativní zdroje /voda , vítr, blesky atd / .nakonec budeme používat vodíkové technologie/ neplést si s výrobou vodíku jako plynu/ . a tak zvanou volnou energii, tak jak ji používají i jiné civilizace v našem vesmíru .Není to jen fantazie , a utopie ..je to velmi blízká , skutečnost !
17. 07. 2013 | 20:38

KvL napsal(a):

to: Delfin
A CANDU zase je schopný dojet palivo, které už VVER, MIR1200 (je to jen obchodní značka, ve světě je to pod VVER1200), ani AP1000 pro nízký obsah štěpitelného materiálu nejsou schopné používat.
To mne neustále přivádí k myšlence, že by nebylo špatné udělat to co píši výše, mechanicky palivo "přepracovat" tím, že by se původní svazek roboty rozebral a přeskládal, postavit jeden či dva těžkovodní reaktory a v nich použít toto palivo znova. Jen by se muselo při návrhu toho dojižděcího reaktoru to udělat tak, aby v něm místo několika cca 0,5m dlouhých svazků za sebou šly použít svazky délky přes 4m.
To by ale už bylo skoro na design nové aktivní zóny, která má dnes u CANDU délku 5,9m, takže možná s nějakými zarážkami na krajích byto šlo.
17. 07. 2013 | 20:48

Miloslav Sláma napsal(a):

Prostě Temelín nepotřebujeme. Je užitečný jen pro betonovou lobby. Žasnu, kolik lidí to ještě nepochopilo. Nenechte se paní Margito rozhodit. Máte pravdu každou větou.
17. 07. 2013 | 21:16

delfin napsal(a):

To Miloslav Sláma:
Pokud dostavbu 3. a 4. bloku JETE nepotřebujeme, tak jaké zdroje uvažujete za náhradu těch dosluhujících? Musíte brát v úvahu fakt, že v té době dožije podstatná část uhelných bloků a mezi lety 2025-2035 doslouží i Dukovany.
17. 07. 2013 | 21:31

Mariana Holigová napsal(a):

Jaderné elektrárny jsou nebezpečné a vyžadují vysoké investiční náklady. Co si myslíte odkud si stát a ČEZ vezmou peníze na stavbu dalších bloků? My, obyčejní lidé, bychom se měli konečně ostavit rozhodně proti této monstrózní akci, pro politiky a různé podnikatele to bude zase jen zdroj vylepšení jejich příjmů; ti ohled na negativní stránky tohoto projektu brát nebudou!
18. 07. 2013 | 07:48

hankacl napsal(a):

Taková superelektrárna a jaderná k tomu - každý potenciální útočník musí jásat! Jedna šikovně poslaná reketka, pro jistotu dvě, a je vymalováno.
Jistě, jsou to jen nesmyslné představy, žijeme přece v andělském světě, kde byly války a terorismus již dávno vymýceny jednou provždy...
18. 07. 2013 | 07:54

delfin napsal(a):

hankacl:
Záleží co pod tou raketou myslíte. Teoretickou šanci by měla pouze nějaká "bunker buster", jenže to už je velice sofistikovaná a nelze ji v polních podmínkách teroristů využít. Její použití by tedy bylo spíše v klasickém vojenském konfliktu, kde zase případný útočník má jiné cíle než zamoření území.
Pro případné teroristy jsou daleko snažší cíle s daleko větším "efektem" (přehrady, stadiony, zdroje pitné vody, ...).
18. 07. 2013 | 10:00

Glosator napsal(a):

Milá dámo,
vzhledem k Vašemu vzdělání nejste vůbec kompetentní se k energetice vyjadřovat a ani nemám energii ten Váš blábol číst. Patříte patrně ke ZLOČINCŮM, kteří se, byť ve Vašem případě nepřímo, podíleli na vzniku fotovotaického megatunelu za 45 miliard ROČNĚ, který potápí celou naši ekonomiku.
Podotýkám, že pokud by Temelín dostával za elektřinu tolik, kolik se nuceně platí fotovoltaickým tunelářům, zaplatil by se ZA,ROK, OPAKUJI, ZA ROK.
Proč chce ČEZ záruky? Prostě proto, že zločinci (seznam zde: http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-kdo-nam-zdrazil-elektrinu-due-/p_politika.asp?c=A101003_121803_p_politika_wag)
schválený zákon 180/2005 Sb ZAKAZUJE odběratelům koupit levnou jadernou elektřinu, pokud je na trhu nabídka předražené elektřiny z OZE. Takže levná elektřina z jaderných elektráren nemusí mít odbyt, ač by ji zákaznící CHTĚLI.
Toto už je problém i v mnohem bohatším Německu. Provozovatelé jedné supermoderní plynové elektrárny (výkon tuším půlka Temelína, ne li víc) se už naštvali, protože místní regulátor nutil jejich elkektrárnu vyrovnávat výkyvy z větrníků, takže její využití bylo pod 50%, ač plánovali u tohoto typu elektráren bežných 90%. Oznámili proto místnímu regulátorovi, že elektrárna je ztrátová a proto ji hodlají ODSTAVIT. Tím pádem se regulátor dostal do problémů, protože větrníky nejsou schopny zajistit nekolísající dodávky. A tak nabídl majitelům plynové elektrárny zvýšení ceny, což samozřejmě elektřinu dále zdraží. Toto zdražení padá plně na vrub OZE, ač to vypadá jako zdražení elektřiny z klasických zdrojů.
No a ČEZ chce podobné záruky, pokud by mu STÁT znemožňoval jednat o ceně se spotřebiteli přímo a nutil zákazníky kupovat přednostně elektřinu z OZE.
Doufám, že se podaří vysvětlit dělníkům, kterým zavírají fabriky, protože zátěž, způsobenou "podporou OZE" není firma schopna ekonomicky zvládnout KDO může za to, že přišli o práci. O to se jedná právě teď a dokonce i v tom Německu!
18. 07. 2013 | 10:07

Glosator napsal(a):

to hankaci
Ta Vaše "raketka" by musela nést jadernou nálož. Pravda, možná by to zvládla protibunkrové sedmitunová přesně naváděná superpuma, nesená bombardérem B-52, ale i tak by patrně reaktor nezasáhla.
A taková "maličkost." Útok na jaderné zařízení se považuje za útok jadernými zbraněmi a útočníkovi se může odpovědět stejně. Pokud by jaderné velmoci v takovém případě nezasáhly, znamená to KONEC SNMLOUVY O NEŠÍŘENÍ JADERNÝCH ZBRANÍ. A to těžko budou riskovat, už tak mají potíže ze zaostalou severní Koreou...
18. 07. 2013 | 10:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy