16. 10.

Působení společnosti Cambridge Analytica v České republice - kdo ovlivňoval druhé kolo prezidentské volby v roce 2018?

Mariana Novotná Nachtigallová Přečteno 2999 krát Přidat komentář

Před časem se v zahraničních médiích objevilo svědectví o aktivitách společnosti Cambridge Analytica a jejím podílu na manipulaci amerických prezidentských voleb v roce 2016 a hlasování o vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Whistleblower Christopher Wylie, bývalý zaměstnanec společnosti Cambridge Analytica, se rozhodl promluvit o vývoji softwarového nástroje a změně účelu, pro který byl nástroj vytvořen. Původně program vyvíjený pro vojenské účely byl transformován na nástroj k ovlivňování volebního chování.

Ve Spojených státech i ve Velké Británii se rozběhlo vyšetřování. Zapojení v amerických prezidentských volbách šetřila komise Roberta Muellera, ve Velké Británii to byl parlament, který Wylieho vyslechl. Vyšetřování v obou zemích provázelo intenzivní mediální pokrytí.

Součástí Wylieho výpovědi před britskou parlamentní komisí byl i projekt v České republice. Byť Wylie uvádí, že nezná detaily práce v České republice, potvrdil komunikaci mezi společnostmi Cambridge Analytica a Lukoilem o zapojení se do druhého kola prezidentských voleb u nás. Úzké vazby prezidentova poradce Martina Nejedlého na ruskou společnost Lukoil jsou všeobecně známé. Působení firem jako jsou Cambridge Analytica či AgregateIQ by mohlo být odpovědí na nečekaný zvrat ve vývoji druhého kola prezidentské volby v České republice.

Jak se to dělá? Bez vědomí uživatele/voliče využije firma data o jeho chování na internetu. Hlavním nelegálním zdrojem byly v případě Cambridge Analytica Facebookové profily. Na základě velkého vzorku, agregovaných dat, pak velmi sofistikovaně vyhodnotí cílové skupiny a poté zacílí bez vědomí dané osoby nástroje politického marketingu. Na daný účet/adresu posílá informace, články, reklamu citlivou a zacílenou na konkrétního uživatele a bez vědomí majitele účtu/adresy formuje jeho voličské postoje.

Během Brexitu i prezidentských voleb v USA se ukázalo, jak efektivně umí program zacílit na konkrétní segment voličů. V těchto volbách se jednalo o segment nespokojených,vyloučených občanů, které se podařilo dostat k volebním urnám. Velice nebezpečný moment tohoto softwarového nástroje je neviditelnost obsahu posílaného sdělní a tím mizivá kontrolovatelnost. Ti kdo si zaplatí využití nástroje, tak mohou beztrestně rozesílat naprosto lživé informace.

První kolo prezidentských voleb 2018 skončilo 38,56 % pro Miloše Zemana, 26,6 % pro Jiřího Drahoše. Neúspěšní kandidáti na třetím až pátém místě s více než 28 % dohromady všichni vyjádřili podporu Jiřímu Drahošovi. Pokud tedy čísla sečteme, vcházel Jiří Drahoš do druhého kola s více než 16 % náskokem. I Andrej Babiš s vědomím čísel stáhl podporu Miloši Zemanovi a po prvním kole překvapivě kritizoval okolí prezidenta. S vědomím, že ne všichni voliči kandidátů z 3.-5. místa prvního kola volby dají hlas Jiřímu Drahošovi, nebyly vyhlídky pro Miloše Zemana růžové.

Nakonec druhé kolo přineslo překvapení, vítězství Miloše Zemana s 2,73 % náskokem, tedy překonání očekávání oproti výsledkům prvního kola o téměř 20 %. Kde hledat důvod tak výrazné změny situace mezi prvním a druhým kolem? Manipulace nástrojem v rukou společnosti Cambridge Analytica nabízí možné vysvětlení.

Domácí média informovala o tak závažném svědectví jen velmi okrajově. Veřejné instituce nezapočaly žádné vyšetřování nebo o něm alespoň nejsme informováni, opozice nepožaduje vyšetření tak závažného podezření.

Kladu si otázku, jak je možné, že parlament neinicioval vyšetřování podobné tomu parlamentnímu v Británii? Byť jsou vyšetřovací možnosti parlamentní komise omezené, alespoň by tak závažný problém získal mediální pozornost a byl více diskutován. Zabývají se tímto tématem tajné služby? Vždyť svědectví hovoří o zapojení Lukoilu tedy ruské, státem vlastněné a řízené společnosti do prezidentské předvolební kampaně. Pokud by se svědectví potvrdilo jednalo by se o ovlivnění prezidentské volby cizí zemí.

Co úřad pro Dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH)? Nejsou mi známy žádné indicie, že by se ÚDHPSH takto závažným podezřením zabýval, přičemž kontrola financování předvolebních kampaní je smyslem existence této instituce. Ani na stránkách NÚKIB není informace, že by se úřad zabýval svědectvím o manipulování voleb prostřednictvím nelegálně získaných dat a informací v kyberprostoru.

Nebezpečí softwarového nástroje společnosti Cambridge Analytica tkví v jeho netransparentnosti a netransparentním financování, je dokonce téměř neviditelný, tedy velmi špatně kontrolovatelný. Přesto nemají občané České republiky žádnou informaci o tom, že by se stát snažil prošetřit existující podezření o jeho použití v domácím prostředí.

Připadá mi, že v této věci naprosto selhal stát, média i opoziční politici.

Musíme se již vyrovnat se situací, že média neinformují o nepříjemných otázkách pro prezidenta či premiéra? Instituce zajišťující svobodný a bezpečný průběh voleb nekonají v případě tak závažných podezření? Parlament je zablokován, neboť nepsaná vládní koalice zahrnující i komunisty a Okamurovo SPD přehlasuje jakýkoli návrh, který se nehodí premiérovi či prezidentovi? Parlamentní komise tedy neiniciují předem ztracené bitvy.

Můžeme ještě počítat se svobodnými a rovnými volbami? Fungují obranné mechanismy našeho politického systému k záchraně zastupitelské demokracie a svobodných voleb, bez nichž svobodné a rovné zastoupení nemůže existovat? Kdo bude mít k podobným nástrojům přístup v následujících volbách?

Manipulace voliči bez jejich vědomí pomocí cíleného politického marketingu nahrává zejména politikům s negativní politickou agendou a populistickým diskurzem. Umožní jim na vlně strachu, za pomoci polopravd a mnohdy neověřených či zmanipulovaných informací přivést k urnám nespokojené občany, kteří dříve k volbám nešli. Pozitivní či konstruktivní agendu lze z podstaty věci využít mnohem obtížněji.

Pokud Vás toto téma nenechává lhostejnými, odkazuji na britský The Guardian, který s Christopherem Wyliem intenzivně spolupracoval na rozklíčování situace okolo Brexitu a amerických prezidentských voleb a film Brexit: the Uncivil War, který plasticky popisuje roli Cambridge Analytica v britském hlasování o vystoupení z EU.

Odkazy:
Svědectví Christophera Wylieho před členy britského parlamentu: https://www.youtube.com/watch?v=X5g6IJm7YJQ
Rozhovor s Christopherem Wyliem na DVTV:
https://video.aktualne.cz/dvtv/facebook-je-jako-kolonizatori-lide-z-firmy-mi-vyhrozovali-a/r~86416d68620611e9a305ac1f6b220ee8/

06. 06.

Rozděl a panuj

Mariana Novotná Nachtigallová Přečteno 4767 krát Přidat komentář

Rozdělená společnost, stav, který si přeje každý autoritář. My a oni, štěpící linie napříč společností na základě sociálním, etnickém, vzdělanostním, to je „vůdcům“ jedno, jen potřebují pěkně od sebe lidi rozlišit, zasévat strach, nenávist, nepochopení mezi jednotlivé skupiny. A konfliktem pak legitimizovat vládu pevné ruky.

Více »

28. 05.

Nedělitelnost svobody – děti v ústavech na požádání

Mariana Novotná Nachtigallová Přečteno 1559 krát Přidat komentář

Zdá se, že naše společnost volá po větší míře autority, bezpečnosti, závětří a klidu. Ať už jsou důvody tohoto trendu více či méně racionální, bude ho doprovázet více norem, zákonů, posílení dohledu a represivních složek státu. Jinými slovy méně svobody.

Při takových požadavcích je důležité uvědomit si nedělitelnost svobody. Společnost si nastavuje určitou míru svobodomyslnosti a tu pak uplatňuje ve všech oblastech společenského života. Stát umí vyslyšet volání po okleštění svobody, ale učiní tak plošně, ve všech segmentech společnosti.

Například pociťujeme-li strach z otevřených vnitřních Schengenských hranic a požadujeme-li po státu – politicích jejich autoritativnější ochranu, projeví se tento trend i v dalších oblastech společnosti. Počítejme pak s omezením osobních svobod, rodičovských svobod, autoritativnějším pojetím vzdělávání, svobody podnikání a všech dalších svobod, kterých jsme požívali v posledních 30 letech - svoboda je v tomto smyslu nedělitelná.

Již dnes pociťujeme úbytek svobodné volby a nové povinnosti v každodenním životě. Například máme nově povinnost dát děti do registrované školky v 5 letech a odklady školní docházky se nezakládají převážně na vůli rodičů, množí se názory, že by počet maturitních oborů měl být omezen kvótou, podnikatelé jsou zatěžováni EET, kontrolními hlášeními a neadekvátním břemenem postihů v případě jejich špatné administrace. Dnešní realita obsahuje mnoho dalších zdánlivě drobných omezení, které se v prvním plánu dotknou jen určité skupiny občanů, ale ve finále ovlivňují nastavení svobodomyslnosti a odpovědnosti naší společnosti a to se již dotýká nás všech.

Nyní se prostřednictvím 61 poslanců rozhodla autoritativní ruka státu sáhnout na svobodu dětí.

Na žádost rodičů by mohly být děti umístěny do diagnostického ústavu. Zájem ze strany rodičů je prý velký. Ztratili jsme zdravý rozum? Nemáme špetku empatie a soucitu? Vždyť dětem, které se v tuto chvíli z rozhodnutí soudu ocitnou v diagnostických ústavech hrozí šikana, násilí, sociální deprivace, mnohdy i zneužívání. Společnost pak musí vynakládat nemalé úsilí na opětovné zařazení dětí s touto zkušeností.

Jak chceme vychovávat své děti ke svobodě, jejíž nedílnou součástí je odpovědnost za vlastní život, když svou rodičovskou odpovědnost za jejich výchovu bychom přenesli na stát?

Člověk se tolik nediví, že většina poslanců, kteří s tímto návrhem přišli je ze stran ANO (31 poslanců) a SPD (16 poslanců), jejichž představitelé často volají po vládě tvrdé ruky. Obě politické strany jsou také vedeny pevnou rukou svých předsedů a o vnitrostranické diskuzi či názorových proudech nemůže být ani řeč. Naprosto překvapivé však je, že mezi předkladateli se nachází 9 poslanců KDU-ČSL, Křesťansko-demokratické unie. V samotném názvu má strana otisknuty křesťanské hodnoty a rodinu klade, alespoň rétoricky, na přední místo svého zájmu.

Bude tento trend posilování autority státu na úkor svobody pokračovat? S jakým tématem přijde stát prostřednictvím politiků či úředníků příště?

08. 05.

Pohřební billboard

Mariana Novotná Nachtigallová Přečteno 2631 krát Přidat komentář

Při pohledu na předvolební plakát ANO do voleb do Evropského parlamentu mě napadá slovo pohřeb. Babiš v černém, kontrast bledých tváří, mrtvolné stíny. Jedná se o pohřeb Babišova politického uskupení ANO nebo Evropské unie?

Více »

04. 04.

Hnutí nebo politická strana - neveselá paralela

Mariana Novotná Nachtigallová Přečteno 1614 krát Přidat komentář

Hnutí nebo politická strana? Cesta k moci Huga Cháveze i Andreje Babiše vedla přes založení vlastní politické strany, kterou oba důsledně nazývali a nazývají hnutím. Proč tato klamavá nálepka a jaké bude mít konce?

Více »

28. 03.

Jak se Andrej Babiš dostal do střetu svých vlastních zájmů

Mariana Novotná Nachtigallová Přečteno 2173 krát Přidat komentář

O střetu zájmů Andreje Babiše bylo napsáno již mnoho. Rizika a nebezpečí plynoucí ze stavu, kdy se premiér země nachází ve střetu osobních a veřejných zájmů, jsou velká pro celou společnost.

Více »

01. 01.

O autorovi

Mariana Novotná Nachtigallová Přečteno 405 krát Přidat komentář

Po magisterském studiu oboru Evropské integrace na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE jsem dokončila doktorské studium na katedře politologie téže fakulty. Během doktorského studia jsem se věnovala vztahům vnitřní a vnější politiky ve Venezuele za vlády Huga Cháveze.
Od ukončení magisterského studia až do současnosti jsem pracovala jako konzultantka v oblasti evropských fondů. Zabývala jsem se nastavováním implementační struktury evropských fondů v ČR a dalšími evropskými projekty z oblasti technické asistence SF EU, vzdělávání a státní správy. Mám 6 dcer (2 vyvdané).

01. 01.

Oblíbené

Mariana Novotná Nachtigallová Přečteno 412 krát Přidat komentář

Aktuálně.cz
Centrum.cz

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy