Miliardy Billa a Melindy (filantropie v USA)

14. 10. 2009 | 12:50
Přečteno 6299 krát
Všichni Američané do určité míry užívají plodů filantropie. Setkávají se s nimi, kdykoliv jdou do kostela, studují, navštěvují muzea, galerie či koncertní síně, vypůjčí si knížku v knihovně, léčí se v nemocnici či tráví dovolenou v jednom z mnoha národních parků. Mnozí využívají služeb různých institucí, původně založených z darů bohatých, ale i prostých Američanů. Časem se alespoň k části z některých služeb založených filantropií přidala podpora z rozpočtu místní či federální vlády.

Filantropie má v Americe hluboké kořeny. V době osídlování nebyla často reálná šance obracet se o pomoc na teprve se formující instituce.
Základem byla silná náboženská víra a pocit osobní zodpovědnosti nejen za sebe sama, ale i snaha každého jednotlivce přispět svým dílem k veřejnému blahu. Osadníci řešili společně problémy v kostele nebo na radnici hlasováním. Tradice vzájemné pomoci přetrvala dodnes.

Přestože Spojené státy procházejí těžkou ekonomickou krizí, občané, podniky a nadace byli v roce 2008 velmi štědré.¨Bylo vybráno přes 307 miliard dolarů na neziskové činnosti, což bylo ovšem o dvě procenta méně než v roce 2007. Více než 80 procent je přímo od občanů, kteří pravidelně v průměru vydávají dvě procenta svých příjmů na dobročinné věci.

Dary nadací se stabilně podílejí na celkových příjmech pro charitu zhruba 15 procenty. Důsledkem ekonomické krize klesly během posledních dvou let dary podniků, které přispívají zhruba pěti procenty. Ve srovnání s HDP dosáhly výdaje na dobročinné činnosti 2,2 procenta. V roce 2007 to bylo 2,3 procenta HDP. Vybírá se všude Americká filantropie je příznačná svou rozmanitostí a vynalézavostí. Dobročinné dary pocházejí od jednotlivců, sdružení občanů, spolků, církví, klubů, nadací a podniků. Škála činností zahrnuje pravidelně organizované sbírky třeba na pracovištích až po jednorázovou akci na pomoc místní rodině, která se dostala do nesnází či sbírku obětem zemětřesení.

Jednotlivci podobně jako podniky či sdružení mohou poskytnout peníze, věci (oblečení) a zařízení (staré auto) nebo svůj čas k neplaceným službám (zdravotní sestra v penzi pracuje pár hodin týdně zdarma v nemocnici). Hodnotu peněžních a věcných darů je do určitě míry možno odepsat z federálních daní. Jednotlivci rovněž často pamatují na dobročinné dary ve své závěti, často odkážou své oblíbené dobročinné organizaci i celý svůj majetek.

Rodinná tragédie či jiná dramatická událost někdy vyburcuje jednotlivce k neuvěřitelné dobročinnosti. To je příklad Candy Lighterové, matky, jejíž dceru v roce 1980 zabil opilý řidič a od nehody ujel. Krátce nato se ke Candy přidala Cindy Lambová, jejíž dceru zmrzačil také opilý řidič. Obě matky založily organizaci »Matky proti řízení v opilosti« (MADD). Svým úsilím zabránit obdobným katastrofám inspirovaly celoamerické hnutí proti alkoholismu za volantem. Dnes je MADD silnou profesionálně řízenou neziskovou organizací s kapitálem skoro 30 milionů dolarů. Její činnost jistě přispěla k poklesu počtu mrtvých, kteří zahynuli kvůli opilosti za volantem, ze třiceti tisíc v roce 1980 na současných méně než sedmnáct tisíc.

Lidé ve Spojených státech se často sdružují do »kroužků dárců«, což umocňuje jejich vliv. Prostřednictvím internetu získávají »kroužky dárců« stále více na popularitě. Rozmanitost a vynalézavost jsou společným jmenovatelem. Některé spolky jsou malé a neformální, kdy sousedé mezi sebou vyberou peníze či jiné zdroje a kontakty (pomoc při hledání zaměstnání) pro dobročinný účel. Některé vyžadují formální členství a příspěvky, jež mohou dosahovat tisíců dolarů ročně. Příkladem tohoto přístupu jsou občanské nadace.

První z nich – The Cleveland Foundation – byla založena v roce 1914 Frederickem Goffem, bankéřem a právníkem v Clevelandu. S celkovým jměním v hodnotě 1,6 miliardy dolarů uděluje clevelandská nadace granty přes 86 milionů dolarů ročně řadě neziskových organizací v Clevelandu a okolí na projekty ve zdravotnictví a vzdělání, pro místní rozvoj či ochranu životního prostředí a umění. Idea bankéře Goffa našla odezvu i jinde ve Spojených státech a ve světě. Přes 700 občanských nadací dnes v Americe dohromady spravuje přes 40 miliard dolarů a ročně uděluje přes dvě miliardy na grantech pro nejrůznější místní potřeby.

Podniky a movití jednotlivci zakládají nadace, do nichž vkládají kapitál, a z jeho výnosu potom podporují určitou činnost. Bohatí z mnoha důvodů, v neposlední řadě daňových, zakládají nadace ve své závěti. Nadace většinou musí být profesionálně řízená. Rada nadací a Nadační centrum jim poskytují rozmanité služby a technickou podporu.

Internetový časopis Slate publikuje každým rokem žebříček šedesáti největších dárců známý jako Slate 60. Cílem je přimět dárce soutěžit v rozdávání peněz na dobročinné účely. V roce 2008 se na špičce umístila Leona Helmsleyová, hoteliérka z New Yorku. Leona zemřela v roce 2007 a ve své závěti odkázala veškeré své bohatství ve výši 5,2 miliardy dolarů charitativnímu fondu, který se bude starat o blaho psů. Nadační centrum publikuje každým rokem pořadí 100 největších amerických nadací. Historie a původ majetku Billa Gatese je většině čtenářů velmi dobře znám.

Dobročinný fond Billa a Melindy Gatesových je zdaleka největší světovou nadací. Byla založena v roce 1994 částkou 94 milionů dolarů, později se její kapitál rozrostl až na dvě miliardy dolarů.

K velkému skoku došlo v roce 2006. Warren Buffett, v té době nejbohatší člověk na světě, daroval nadaci 30 miliard dolarů. Aby si udržela status dobročinné organizace, musí Gates Foundation podle daňových zákonů ročně přidělit minimálně pět procent svého kapitálu (1,5 miliardy dolarů) na dobročinné účely. Zaměřuje se na tři základní programy své činnosti: zdravotnictví, ekonomický rozvoj a vzdělávání.

Zástupci amerického byznysu si jsou dobře vědomi, že filantropie je důležitá pro pěstování příznivé firemní image. To je i jeden z důvodů vzniku Gatesovy nadace u jejíhož zrodu byl Microsoft. Microsoft sám je rovněž aktivní po celém světě v řadě dobročinných akcí, které přímo či nepřímo posilují pozici firmy na trhu a berou vítr z plachet kritikům.

Podobně jako jednotlivci také podniky mohou poskytovat peníze, poskytovat bezplatně profesionální služby (právní kancelář zastupuje nemajetné klienty), materiál či zařízení (stavební firma zdarma upraví dětské hřiště).

Na dobročinné činnosti se podílejí i hvězdy filmu, hudby či sportu. Skoro denně se v médiích objevují celebrity ve snaze upoutat pozornost a řešit bídu a lidské tragédie. Jedním, kdo zpočátku nenápadně, ale důsledně a efektivně uplatňoval svůj status hvězdy pro dobročinné účely, byl Paul Newman. Během Vánoc v roce 1980 přesvědčil svého přítele, aby mu pomohl plnit prázdné láhve od vína zálivkou na salát podle vlastního receptu jako dárek přátelům. Zálivka moc chutnala a všichni chtěli další. O dva roky později se Paul rozhodl založit společnosti Newman’s Own Salad Dressing a ihned dosáhl čistého zisku skoro půl milionu dolarů, který se rozhodl celý věnovat na dobročinné účely.

Tak vznikla nadace, jež během 30 let vynaložila bezmála 300 milionů dolarů na řadu dobročinných akcí. Herec se snažil ulehčit krátký život dětem trpícím rakovinou a jinými těžkými nemocemi. Paul nedávno zemřel, ale jeho dědictví dál přináší prospěch tam, kde je třeba.

Dobročinné dary a daně

- Daňové zákony upravující dobročinné dary jsou složité a podléhají častým změnám a výjimkám, někdy i osobním.
- Občané nesmí odečíst více než 50 procent svého zdanitelného příjmu na charitu.
- Peněžní dary nadacím nesmí přesáhnout 30 procent zdanitelného příjmu.
- Majetkové dary (akcie, nemovitosti, obrazy a podobně) jsou odepsatelné v plné tržní hodnotě. Nesmí však přesáhnout 30 procent zdanitelného příjmu nebo 20 procent, jestliže jsou tyto dary věnovány nadaci.
- Činnost nadací má řadu omezení. Jedním z nejdůležitějších je, že nadace musí ročně darovat minimálně pět procent svého kapitálu na dobročinné účely.

Psáno pro týdeník Ekonom

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Veronika Vendlov napsal(a):

Dobrý den pane Hermane, velmi děkuji za text, který zde dle mého soudu chyběl.
14. 10. 2009 | 13:00

miro napsal(a):

Zajimavé a poučné. Taky by mohl někdo udělat přehled o dobročinných společnostech u nás
14. 10. 2009 | 14:12

ujo napsal(a):

doufejme, že si blog přečte p. Bakala a žřídí nadaci pro lidi, kteří nemohou platit deregulované nájemné.
Ostatně i u nás jsou již nezištní filantropové, např. p. Roman, který ze svých těžce vydělaných stamilionů jich celých 100 věnoval podniku Klause jr.
14. 10. 2009 | 14:12

Petr napsal(a):

Docela úsměvné. Zasloužilý ekonom Světové banky píše o dobročinných darech a fondech. Jistě by bylo zajímavé znát pohnutky a příčiny, které ho k napsání tohoto článku vedly.
14. 10. 2009 | 14:36

wiki napsal(a):

V článku chybí ještě jedna informace: převodem majetku do nadace se v USA budoucím dědicům velmi výrazně sníží daň dědická.

A protože ta je u nás nulová (komu by se taky chtělo odevzdat např. 1/2 potenciálně zděděného PPF zpět státu, že), nejsou tu ani žádní opravdu velcí sponzoři nadací
14. 10. 2009 | 15:16

Ba napsal(a):

Ano, v posledním desetiletí je lepší být chcípáček, mrzáček a všelijak postižený. Bohatý vydělá s běžnými produktivními lidmi peníze. Oni dostanou prd! Z jejich dřiny přispěje neziskovkám. Všichni ho oslavují. Neziskovky s mrzáčky se tetelí. Přijde propouštění. Kdo to odnese? Mrzáčkové? Nikoli. Ti co makali. Přijdou volby. Neziskovky volí ďábelské Ráthy, Paroubky a komunisty. A dluh národa roste. Jak odporné. Lid žádá fašizmus s lidskou tváří! Jak z toho ven? Každý bohatý, který chce být charitativní musí část odepsaných financí Asi 30% dát svým lidem, kteří to vydřeli a 70% dát na charitu!!! Vendlová! Založte firmu, vyprodukujte zisk a pak ukažte chuť rozdávat. Takhle jen žerete a ser-te.
14. 10. 2009 | 15:23

Mayer napsal(a):

Každý Čech dává dobrovolně 30% svého platu na charitu. Stačí to takhle?
14. 10. 2009 | 16:22

Veronika Vendlov napsal(a):

Ba: Nádhera, krásně jste mi to nandal. Než začnete kázat, doporučuji Vám buď
a) zamést si před vlastním prahem, protože Vás něco žere a tak by bylo dobré zjistit co
b) přestaňte mi říkat, co mám dělat, když víte úplné houby o tom, kolik vyprodukovaného zisku rozdávám.
c) dokažte, že jste lepší, než se po tom výkřiku zdáte a podložte své rozhořčení fakty.

Přeji hodně štěstí, budete ho při své zapšklosti potřebovat víc než malé množství. :)
14. 10. 2009 | 16:23

Al Jouda napsal(a):

Jo, to se to dělá charita, když jsou USA právním státem. U nás podvodníci vybírají peníze pro sebe a když se na to přijde, tak se jim celkem nic nestane. Nás může zachránit už jen znovuzavedení trestu smrti. Však se referenda o trestu smrti politici a další srábkové velice bojí ! Dopadlo by totiž tak, že by většina byla pro.
14. 10. 2009 | 17:57

žena napsal(a):

Dobrý den, pane Hermane,

uvádíte zde:
Filantropie má v Americe hluboké kořeny. V době osídlování nebyla často reálná šance obracet se o pomoc na teprve se formující instituce.
Základem byla silná náboženská víra a pocit osobní zodpovědnosti nejen za sebe sama, ale i snaha každého jednotlivce přispět svým dílem k veřejnému blahu. Osadníci řešili společně problémy v kostele nebo na radnici hlasováním. Tradice vzájemné pomoci přetrvala dodnes.

Kéž by i u nás v Česku filantropie zapustila kořeny a řádně se rozkošatila.

Díky moc za tento blog. I Vaše jméno cosi vypovídá HERman (česky její muž) :-))))))

Přeji hlavně zdraví a štěstí. S pozdravem
žena
14. 10. 2009 | 18:02

zdesta napsal(a):

Na špičce se ojevila hoteliérka L.Helsmleyová,která odkázala 5.2miliardy na blaho psů. To je opravdu fantastický projev lidskosti.Psi budou pro tuto dobrodějku zřejmě důležitější než lidi.
14. 10. 2009 | 19:23

hovorka11 napsal(a):

Děkuji pane Hermane, kéž by i u nás to šlo tímhle směrem !
14. 10. 2009 | 20:22

danny napsal(a):

Co to je za blabol, Helmsleyova byla na konci zivota evidentne senilni a svuj majetek odkazala svemu coklovi [ maltezak jmenem Trouble } . Zavet byla napadena a soudce ji zrusil, cokl dostal dva miliony, vnoucata [predtim vydedena ] tusim po sesti a zbytek soudce rozdelil mezi desitky , prevazne zidovskych radoby charitativnich organizaci.
Baba cely zivot sdirala sve zamestnance z kuze, kaslala na rodinu, miliardy odkazala coklovi a tady ji za to tleskaj.
14. 10. 2009 | 20:28

adaolf napsal(a):

Za popirani holocaustu je 5 pet let vezeni a pri prijevech antisemitismu se drti gule (Tupolanek pravil). Vidim ze uslechtilost s,p,Herrmanna je zlehcovana v zajmu rasismu a ponizovani ras . Toto hlasim ministru za spravedlive zachazeni s Romskou mensinou a ten jiz vyvodi prislusne kroky a setreni . Nejaky Danny nam nebude rozbijet nasi krehkou demokracii a svobodu projevu
14. 10. 2009 | 21:14

aaddaa napsal(a):

odjizdim zpet do Israelu do meho krytu a jelikoz se blizi Messaja budu se tesiti s nekolika svymi pritelkynemi . mimo to budu dopisovati do Eretzu pod jmenem Lubomir Stejskal , muzete mne tam vvyhledat v ceske casti a pozadat o radu Take jsem se rozhodl ze vstoupim do rad Litvinovske ciganske skupiny “Cimbalnoska” a stanu se clenem ozbrojene skupiny na ochranu prav nezletilych i zletilych Romu bratri kteri byli vyvrazdovani hned vedle prasecniku v Letech a osobne pozadam bratra Kocabsteina o priviligue bourat tento velky chlev a budovat pomnik z mramoru bileho a s napodobeniniu bronzovych pismen (plastik doporucuji),kvuli vykupnam ktere vykupuji i od osob neindefidovatelnych ci podezrelych vetsinou to bilych rasistickych bezdomovcu kteri si timto zpusobem opatruji obezivo na rum ci jak se ted jmenuje.Ja verim ze zde potkam i bratra jehudu jehoz otec s mym budovali Haifu 1947 Shalom bratri
Jelikoz prognozy vudce Liebermana spolu s vudcem Bibim jsou takove ze se proti Israelu seskupuje se aliance osy zle Pakistan Irak Egypt Iran a dalsi darebacke staty jako Venezuela a ostatni jizni staty Ameriky jizni +Rusko a ostatni je potreba tyto staty ztrestat za pomoci odhodlanych bratri jako na pr; Vondra Knize Svoboda Topolanek a dalsi odhodlani bratri ztrestat Shalom Buh s nami Shalomjdu se pponoriti do Talmudu bykoz je jiz SAbes
14. 10. 2009 | 21:18

Kritik napsal(a):

Dobročinnost je základem každé lidské společnosti. Škoda, že tato lidskost není v tuzemsku až tak oblíbená. Je přitom jedno, zda dobročinnost vznikne na základě uvědomělé víry v dobro nebo vlivem špatného svědomí ze získání bohatství díky nezřízené chamtivosti.

Neboť zůstane v platnosti výrok: "Prodej všechno co máš a následuj mne." Viz Dobrá zpráva. A také se při té příležitosti hovoří o snazším projití velblouda uchem jehly, než vstupem bohatce do Božího království. Tím se bohatství neodsuzuje, jen se poukazuje na to, že ke vstupu bude zapotřebí pořádně a dlouho tlouci na dveře. Kořenem všeho zla je totiž láska k penězům, nikoliv samotné peníze. Ty jsou jen obyčejnou pomůckou, neživou věcí, někdy docela užitečnou.
14. 10. 2009 | 21:28

mbt shoes sale napsal(a):

If a man empties his purse into his head , no man can take mbt shoes away from him , an investment with mbt shoes review in knowledge always pays the best interest in shoes mbt mwalk . A free man obtains knowledge from many mbt footwear sources 1 besides books . If you doubt yourself for buy shoes mbt ami c , then indeed you stand on cheap mbt shoes .http://www.kicksnike.com/
25. 11. 2009 | 10:06

andy napsal(a):

Are you looking for the Bose Headphones ,CHI Hair Straighteners or GHD Hair Straighteners,buy them immediately,and we'll give you a good discount.
21. 01. 2010 | 13:01

iPhone ringtone Maker for mac napsal(a):

thanks a lot. You article is very informative.
04. 03. 2010 | 02:58

iPod to iPod Transfer napsal(a):

great, thank you
06. 03. 2010 | 11:17

iPhone contacts Backup napsal(a):

good artical! Thank you for your infomation
06. 03. 2010 | 11:24

free online games napsal(a):

great
08. 03. 2010 | 20:38

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
16. 03. 2010 | 01:51

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
19. 03. 2010 | 03:53

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 06:16

http://www.kw61.com/replica-anonimo-watc napsal(a):

abc
29. 03. 2010 | 10:21

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
30. 03. 2010 | 13:48

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
17. 04. 2010 | 04:58

trn33a napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
23. 05. 2010 | 13:20

p90xWorkoutDVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 09:26

ouyang napsal(a):

This is a thoughtful essay. Glad you are posting again!<a href="http://www.mbt-shoescom.com...">best price MBT shoes</a>
<a href="http://www.mbt-shoescom.com...">buy cheap mbt shoes </a >
<a href="http://www.mbt-shoescom.com...">buy Discount MBT Shoes</a>
<a href="http://www.mbt-shoescom.com...">buying MBT Online</a>
<a href="http://www.mbt-shoescom.com...">cheap sports shoes</a>
<a href="http://www.mbt-shoescom.com...">cheap wholesale met shoes </a>
<a href="http://www.mbt-shoescom.com...">comfortable discount MBT shoes </a>
17. 09. 2010 | 03:03

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 03:46

access password recovery napsal(a):

Good informative post. Thank you for sharing this. Please keep it up.

http://www.accesspasswordre...
24. 11. 2010 | 05:56

data recovery napsal(a):

http://www.sanmaxi.org

Data recovery software retrieve restore deleted files recover windows hard disk drive deleted formatted partition restores deleted data lost due to disk formats and recover data from usb pen drive stick digital camera memory card
26. 11. 2010 | 12:35

Password Recovery napsal(a):

http://www.passwordrecovery.ws
11. 12. 2010 | 06:19

Powerpoint Recovery napsal(a):

http://www.word-file-repair.com/wordfilerepair/powerpoint-repair-utility.html
11. 12. 2010 | 06:20

Powerpoint Recovery napsal(a):

http://www.sanmaxi.org/sanmaxiorg/powerpoint-file-repair-software.html
11. 12. 2010 | 06:23

Powerpoint Recovery napsal(a):

http://www.soico.net/key/repair-ppt-files.html
11. 12. 2010 | 06:24

Powerpoint Recovery napsal(a):

http://www.digitalcameradatarecovery.com/photorecovery/powerpointfile-repair.html
11. 12. 2010 | 06:26

Access Password Recovery napsal(a):

It's a good article! so happy to read it!

http://www.access-unlocker.com
16. 12. 2010 | 09:52

Access Password Recovery napsal(a):

thank you for sharing such a good information

http://www.access-unlocker.org
16. 12. 2010 | 09:54

Windows Keylogger napsal(a):

i hope you can continue keep well

http://www.keystroke-logging.ws
16. 12. 2010 | 09:56

Password Recovery napsal(a):

http://www.eaglecop.com

Thanks for the informaiton?
14. 01. 2011 | 09:49

Password Recovery napsal(a):

http://www.freewarekeylogger.ws/keyloggerfreeware/keyloggerformac.html

Very nice article!
14. 01. 2011 | 09:50

Zip repair napsal(a):

She is Really a nice information!

http://www.zip-repair.org
10. 02. 2011 | 10:04

Deanna Bravo napsal(a):

I'm seriously enjoying the theme/design of your weblog. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A small number of my blog audience have complained about my blog not working properly in Explorer but looks terrific in Firefox. Do you might have any suggestions to aid fix this issue?
03. 07. 2011 | 21:28

Marilyn Oliver napsal(a):

Hi there, You've completed an extraordinary job. I will unquestionably digg it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.
06. 07. 2011 | 09:45

Download data recovery napsal(a):

Download data recovery software
http://www.datarecoverytrial.com
21. 10. 2011 | 12:03

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy