Berlínský deník: Hitler s utrženou hlavou

08. 07. 2008 | 16:40
Přečteno 3553 krát
Od soboty je Hitler bez hlavy. Tedy ten voskový, v nově otevřené pobočce muzea voskových figurín Madame Tussaud v Berlíně. A od soboty se o Hitlerovi opět živě diskutuje.„Měl jste přijít před 75 lety!,“ říká policista 41-letému Berlíňanovi Frankovi L., který mu hlavu utrhl, na karikatuře otištěné v deníku Berliner Morgenpost. Ten věnoval události dvě tiskové strany, a nebyl jediný. O hlavě Hitlera se dozvědělo celé Německo, média měla zajímavý headline a muzeum Madame Tussaud si mohlo mnout ruce. Jestli někdo o nové berlínské pobočce před víkendem nevěděl, od pondělí je tomu jinak – titulky všech médií byly pro muzeum tou největší reklamou, i když kontroverzní. Existují už i domněnky novinářů o tom, zda celá akce není muzeem naplánována. Ale tomu bych nevěřil.Co se vlastně stalo? Muzeum se rozhodlo vystavit figurínu Adolfa Hitlera mezi ostatní voskové „celebrity“. Exponát odůvodnilo tím, že vystavuje osobnosti zapsané do historie, ať už „v dobrém či špatném smyslu“. Vedení muzea se ale rozhodlo pro zvláštní režim vystavení figuríny: Hitler seděl v modelu berlínského bunkru, za psacím stolem, jako zlomený muž na konci války. Návštěvníkům navíc nebylo dovoleno Hitlera fotografovat a pózovat u něj tak, jako u jiných figurín.

Při slavnostním otevření muzea do něj přišel i Frank L., bývalý policista. Zajímala ho jen jedna figurína – ta Hitlerova. Přistoupil k ní, chvíli ji ohmatával a pak jí k překvapení všech očitých svědků velmi rychle utrhl hlavu - se slovy „Už nikdy válku!“ Poté prý sám požádal ostrahu muzea, aby zavolala policii. Po jejím příjezdu byl zadržen.

Bylo zajímavé sledovat, jak se kauza mediálně vyvíjela. Jako první informovala o incidentu rádia a internetové servery. Kusé zprávy informovaly o pravděpodobném napadení muzea extremisty. Mnohdy člověk, který nezaslechl zprávu v rádiu celou, zpozorněl u slov „napadení“ a „tělo bez hlavy“ v muzeu voskových figurín, což působilo děsivě. Policie si nevěděla rady s tím, z čeho Franka obvinit a propustila ho. Nakonec oznámila, že došlo „k poškození cizí věci“. Její hodnota dosud vyčíslena nebyla, ale muzeum hovoří předběžně o částce 200 tisíc EUR.

Pak útočník poskytl krátké vyjádření nedělnímu deníku, a ukázalo se, že o radikála rozhodně nejde. I přesto se spekulovalo o pozadí činu. Jak mezi lidmi, tak mezi politiky se vytvořily dva tábory lidí – jeden považoval čin za hloupost a zdůrazňoval, že se Německo s minulostí vyrovnává zodpovědně a dostatečně a Hitler k Berlínu a k jeho historii patří, i když „bohužel“. Druhý čin považoval za projev občanské odvahy, protože vystavovat podobiznu Hitlera v Berlíně je přece v kontextu hrůzných důsledků II. světové války a nacismu nepřípustné.

Počátkem týdne už tištěná média přišla s obsáhlými rozhory s "katem". A ten poněkud překvapil, hlavně své zastánce. Ukázalo se totiž, že šlo o obyčejnou hospodskou sázku u piva. Nešlo mu prý o peníze, ale o to proslavit se. Chtěl Hitlera nějak poškodit, utržení hlavy plánoval, ale nebyl si jistý, jestli se mu to povede. Strach prý pociťoval, ale sázka je sázka. A slávy si teď užívá.

Muzeum už ohlásilo, že figurínu opraví a znovu vystaví. Diskuse ale neutichá – „nebudu nešťastný, když se nevrátí,“ říkají někteří politici a berlínští senátoři. Má být Hitlerova vosková napodobenina znovu mezi celebritami a významnými osobnostmi, anebo nemá?

Na tomto místě bych souhlasil s těmi, kteří říkají, že samotná vosková figurína není nijakou glorifikací. Ostatně, v Londýně je v muzeu figurín vystavena podobizna Hitlera od roku 1933! Inu, hranici vkusu a taktu máme asi každý jinou. Za důležité ale považuji to, aby se prohlídka figuríny nestala konzumní zábavou. A aby u ní byl vysvětlen patřičný kontext – kdo byl Adolf Hitler a jaké zločiny proti lidskosti byly na jeho popud spáchány.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pedol napsal(a):

Pokud dnes zastáváme názor, že nelze aplikovat princip kolektivní viny a obecně tolerované totalitní ideologie komunismu či islámu si nezasluhují zavržení, logicky bychom měli rehabilitovat německý nacionální socializmus. Také přece zavedl do krizí rozvrácené společnosti řád a pořádek a pilně pracujícím lidem se tam vedlo dobře jako málokde. Mládež se nepoflakovala, byla vedena ke kázni apod. Všichni nacionální socialisté přeci nebyli zlí . Přece jen jsme se s nimi měli naučit žít a chápat je. A ti, co byli zlí, byli zlí ne proto, že byli nacionálními socialisty, ale protože jsme se k nim před tím určitě zachovali nějak špatně. A jejich novodobé následovníky bychom měli tolerovat, ale hlavně bychom se konečně měli přestat otírat o jejich cítění a o to co je jim svaté. Najde se někdo , kdo bude mít schopnosti vyvrátit tuto logiku?
08. 07. 2008 | 17:07

Student napsal(a):

Kdyby vedoucí toho voskového muzea měl dostatek vkusu a taktu, tak by ten hitler byl vystaven v prasečím chlívku
a v řetězech.
08. 07. 2008 | 17:08

Čochtan napsal(a):

Když vystavují zároveň i Honeckra ?

Studente, tvůj návrh by nebyl historicky přesný.
08. 07. 2008 | 19:17

Karel Mueller napsal(a):

Pedol:
Milý Pedole,
mezi komunistickou a nacistickou doktrínou je jeden ne zcela zanedbatelný rozdíl. Komunismus (z mého pohledu odnož křesťanství, která zbožnila člověka), hlásali sociální rovnost a ráj pro všechny. Nacisté hlásali rasovou teori s tím že méněcenné národy mají být vyhlazeny nebo otročit na Árijce.
08. 07. 2008 | 21:16

Frante napsal(a):

Když se o kauze poprvé začalo psát, všude na diskusích se objevovaly názory že to provedl nějaký fanatický žid. Zajímavé jak si lidi dokážou udělat rychlý názor a vůbec jim nevadí jestli je špatný.
09. 07. 2008 | 00:01

Ročník 53 napsal(a):

Pedole, přál bych vám, aby jste byl veden ke kázni třeba v Dachau. Nebo v jiném převýchovném táboře. Jste třeba ukázněný, ale ani nemusíte vědět jak, a stanete se podčlověkem, protože je to stanoveno vyhláškou.
Potom byste dřel jako otrok do naprostého vysílení na panskou rasu. Určitě byste potom ocenil, s jakou důkladnostíje postaráno o vaše pracovní zařazení a budoucí kremaci.
Vyvracet vám nic nechci, nemá to smysl, protože hlupákovi se nic vyvrátit nedá. Hlupákem jen tak nikoho neoznačuji, ale u vás je to ještě mírné vystihnutí vašeho myšlení.
09. 07. 2008 | 00:12

Student napsal(a):

Čochtane, tvého Honeckera bych
znázornil jako dvouhlavého červa.
Jedna hlava zavrtaná v Brežněvově prdeli a druhá se ubrečeně obrací na Západ s prosbou o materiální pomoc.
09. 07. 2008 | 06:50

Pedol napsal(a):

to: Karel Mueller
komunismus jako odnož křesťanství. To jste mě pobavil. Ježíš nehlásal žádné rovnostářství, ale milosrdentví. A obé zaměňovat zavání demagogíí. Komunismus hlásal třídní nenávist, tak jakýpakže "ráj pro všechny"

to: ročník 53.
zdá se, že si smysl mého provokativního komentáře špatně vysvětlujete. Jeho smyslem bylo upozornit, že v onom zákazu praktikování bychom neměli "diskriminovat" ani ostatní zhovadilé totalitní ideologie jako je komunusmus či islám. Mají prokatatelně na svědomí více lidských obětí i nezanedbatelnou degradaci důstojnosti lidského jedince.
09. 07. 2008 | 09:42

juvel napsal(a):

pro Pedol: pan Mueler dobře vystihl rozdíl mezi komunistickou a nacistickou doktrinou. Křesťanství uvádí příchod Božího království (jeho spravedlnost a moc) jako skutek Boha a jeho moci. Komunisté chtěli spravedlivý svět zřídit vlastními silami, tedy člověkem. Výsledek je dnes zřejmý. Dobrý úmysl k dobrému výsledku nestačí. Nacistická doktrina byla ohavná a odporná již v samotném úmyslu. Nadvláda německého nadčlověka nad světem.
09. 07. 2008 | 11:55

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pánové juveli, Pedole a Karle Muellere,

s dovolením bych se přidal ;-)

Komunismu nebo spíše jeho bolševická verze, která se prosadila jako nejsilnější, hlásala rovnost lidí, ale teprve poté, co některé tzv. třídy budou zcela vyhlazeny.

To je podle mne úplně stejný princip jako zavádět rovnost jen pro určitou rasu a ty ostatní třeba i vyhladit (viz Židé a neponěmčitelní Slované).

Souhlasím, že "nacistická doktrina byla ohavná a odporná již v samotném úmyslu". Bolševická si s ní příliš nezadala.

Ale pozor, nezaměňovat komunistickou ideu (tu myslím velmi dobře vystihl pan Mueller) s bolševismem.

Čili komunismus se dá spíše srovnávat s idejemi fašismu (mezi nimi nebyly původně žádné rasové prvky). Nacismus zase s komunismem v dosud jediné známé praxi, tedy bolševismem (jenž lidé pro zjednodušení a z pochopitelných důvodů nazývají komunismem).

Libor Stejskal
09. 07. 2008 | 14:24

Student napsal(a):

Komunismus chtěl zlikvidovat třídy, ale jednotlivce přeřazoval do tříd, které pokládal za lepší. Hodně komunistických funkcionářů mělo tzv.buržoazní původ.Nacisté
vybraným rasám nedávali žádné šance.
Moje definice:
Fašismus - postoj, který odpůrcům nedává žádná práva.
Proto fašista dokáže zabíjet i nemluvňata.
Nacismus - fašismus, který si odpůrce určí předem na základě
příslušnosti k rase nebo k národu. V Evropě, kde nikdo neví z čeho je namíchaný, to působí směšně.
Komunismus - zmatená utopie, její stoupenci rádi a často přijímají do svých řad fašisty
a nechávají jim volné ruce.
09. 07. 2008 | 14:36

juvel napsal(a):

pro p. Stejskala: ano, realizace, uplatňování doktríny komunismu bylo různé, lišilo se kulturou, zeměpisnou polohou(viz Asie) a j. a třeba v Rusku bylo podobně odporné jako v Německu jednání nacionálních socialistů. Přesto si myslím, že doktrína komunismu vyžadovala odstranění vykořisťování, zrušení třídy vykořisťovatelů, nikoliv fyzickou likvidaci lidí.

Osobní zodpovědnost za nelidské a zločinné jednání lidí je u každého jednotlivce stejná, ať tak jednal ve jménu Stalina, nebo Hitlera.
09. 07. 2008 | 15:19

stejskal napsal(a):

Souhlas, pane juveli.

Problematická je ovšem podle mne samotná definice vykořisťování a z ní pramenící dělení lidí na vykořisťovatele a vykořisťované. Ale neupírám jisté bohulibé úmysly. Ty se samozřejmě v nacionálním socialismu vystopovat nedají.

Nicméně kdybychom se bavili o motivaci, asi bychom dospěli k překvapivému názoru, že byla velmi podobná. Snaha odstranit křivdu (ať už skutečnou či domnělou). A nástroj této změny? Diktatura určité části společnosti.

Právě z toho důvodu vidím mezi nacismem a bolševismem (či fašismem a komunismem) řadu styčných bodů.

Libor Stejskal
09. 07. 2008 | 15:56

Pedol napsal(a):

pro juvel: přečtěte si Evangelia a zjistíte, že Ježíšem hlásané království nemá být z tohoto světa. Viz také ono císařovo císaři apod. Ježíšovo historicky převratné učení sice dodnes působí radikálně, ale nejednalo se o žádného sociálního revolucionáře jak naznačoval K.Mueller.
U totalitních ideologií jakýme je nacismus, komunismus či islám se strom pozná po ovoci. Rádoby akademické mudrování v minulosti nedokázalo zabránit potokům krve a teroru ve jménu těchto utopických a zhovadilých ideí. A nedokáže tomu zabránit ani do budoucna.
09. 07. 2008 | 15:58

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,
zase a zase jsem svědkem mylné interpretace slova likvidace tříd. Marx v zásadě rozlišoval jen dvě třídy: Vlastníků výrobních prostředků a ostatní. Nešlo o to, zničit či jinak diskriminovat osoby patřící do třídy vlastníků, šlo o to jim výrobní prostředky zabavit (zestátnit, ukrást, jak je libo). Oni pak mohli dožít jako běžní občané a na jejich potomky to nemělo žádný vliv, přinejmenším ve druhé generaci to skutečně platilo. Mohu uvěst nespočet příkladů z vlastní rodiny i spolužáků z VŠ a SŠ.
Zacházení s těmito lidmi? To záleželo na tom, jaký kladl odpor a také na vyspělosti společnosti. U nás (s vyjímkou tvrdého stalinismu za Gottwalda) to mělo nesrovnatelně mírnou formu v porovnáním např. s Ruskem 20. let nebo Čínou za kulturní revoluce. Záleželo na demokratických a humanitních tradicích, mentalitě atd. V Rusku mohli bolševici vyhrát a nastolit teror mj. proto, že nebojovali proti "běžnému" kapitalistickému státu, ale v podstatě proti carskému samoděržaví, jehož byli všichni produkty (bílí i rudí) a podle toho jednali. Ten necelý rok alespoń pseudodemokracie byl příliš málo.
V nacismu to bylo jasné: Původ rozhodl o osudu každého člověka i jeho potomků. Jsi Žid? Máš smůlu, půjdeš do krematoria. Jsi Slovan? Máš smůlu, budeš zotročen, Tvoji děti dostanou vzdělání na úrovni několika tříd ZŠ a budou otroky též.

Proto absolutně nemohu položit rovnítko mezi likvidaci tříd a likvidaci etnik na bázi rasových teorií.
09. 07. 2008 | 16:23

Karel Mueller napsal(a):

Pedol:
Základem každé doktríny jsou etické normy a tady se můžete dočíst, že Marx v podstatě převzal Mojžíše i Krista, dokonce ze říct, že k původnímu judaismu má v lecčem blíž, než pozdější křesťanství.
Křesťanství se vyvinulo jako náboženství otroků, později bylo přizpůsobené tak, aby ho mohla převít vládnoucí vrstva. Vaši tezi o milosrdenství bych nerad pitval, komunisté mluvili o lásce k bližnímu víc než křesťané, pokud jste pamětník, tak si určitě vzpomínáte, jak nám zdůrazňovali, že největší štěstí člověka je štěstí ostatních lidí :-).
09. 07. 2008 | 16:28

stejskal napsal(a):

Pane Muellere,

dal jsem si dost záležet na tom, abych nesrovnával komunismus v jeho teoretické podobě (tedy Marxovo učení, později ale rozvinuté celou řadou dalších myslitelů do různých podob - leninismus byl jen jednou z nich) a nacismem.

Čili jedinou zatím (a snad to tak zůstane) praxí oveřenou formou komunismu je bolševismus - a v něm je likvidace, diktatura, potlačení základních práv a svobod přímo principem.

A je podle mne vcelku jedno, jedná-li se o středoevroskou - řekněme s nadsázkou - soft formu, nebo drakonickou sovětsko-čínskou verzi. S Marxem mají obě jen málo společného.

Něco jiného ovšem je, dají-li se Marxovy myšlenky nějak jinak vůbec aplikovat. Obávám se, že nikoliv. A tom je podle mne jejich největší slabost.

Libor Stejskal
09. 07. 2008 | 17:08

Pedol napsal(a):

K. Mueller
Ad křesťanství jako náboženství otroků. Zjistěte si profily apoštolů a jejich následovníků. Křesťanství neosvobozovalo otroky, jako Spartakus. Proto křesťanství nelze zaměňovat za první komunisty a Ježíše za revolucionáře. Navenek neměnilo Evangelium nic moc, ale uvnitř změnilo všechno. Otrokům u tehdejších křesťanských pánů dalo práva a nárokovalo si jejich splnění tím nejsilnějším způsobem. Že křesťanství a komunismus není totéž, to by každému myslícímu člověku mělo být jasné – ale není, Nesmysl, kterému pořád mnozí věří jako úžasné myšlence. K trvalé změně lidského srdce a tím i nastolení neodlištělé společnosti je třeba o moc víc, než nabídl Marx s Leninem. To nabídl Kristus – žil čestně, nikoho neterorizoval, zemřel mučednickou smrtí – pravý opak komunismu! Vraždění, lhaní, podvody – to jsou přece komunistické metody od jeho samého počátku, navržené a hlavně praktikované jeho zakladateli (opilcem, povalečem a příživníkem Marxem, podvodníkem Engelsem a paranoidními vrahy Leninem a Stalinem). To je princip, na kterém praxe komunistická ideologie stojí a padá.
09. 07. 2008 | 17:22

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,
tématem bylo, proč nemohu dát rovnítko mezi likvidací tříd a "méněcenných" etnik.
Marx se v mnoha směrech nemýlil, ale léky, které předepsal, se ukázaly jako chybné. Z mého pohledu bych snad uvedl tyto jeho omyly:
- Neexistuje konsistentní systém etických norem, což je dáno naší podstatou. Marx si myslel, že ho objevil, ve skutečnosti navázal jen na křesťanství a odkaz VFR.
- Mám-li použít Huxleyho: Chtěl samé alfy a jeho následnící tomu dali korunu přeléváním lahví
- Domníval se, že mezildské vztahy určí vztahy ve výrobě, které budou určeny stupněm rozvoje výrobních sil. Asi klíčový omyl
- Vznik nového socialistického člověka vzhledem k "poznání pravdy". To je ovšem ryzí platonovský omyl.

Ten nový člověk možná vznikne, ale na bázi genetických změn a předvolby. Tím budeme v překrásném novém světě. Jestli bude orientován na všeobecné štěstí nebo půjde o neootrokářskou společnost s perverzí neodhadnutelnou ... to uvidí naši potomci.

Marx se ve své krotice příliš nemýlil, jak dnes souhlasí nejvýznačnější myslitelé. Proto význačný německý filosof končí slovy Nur der Gott kann uns helfen ...
09. 07. 2008 | 18:18

Karel Mueller napsal(a):

Milý Pedole, kde nastupuje hořící srdce, tam končí chladná a přesná analýza.
Asi by Vám nebylo příjemné, kdybych Vám začal vypočítávat, kolik genocid celých národů proběhlo pod Božím praporem. Nebo slavný výrok amerického otrokáře z 19. století k Evropanům: Vždyť moji otroci mají ráj proti Vaším dětem, kteří dřou přes deset hodin denně za trochu chleba a umírají po několika letech.
Přes veškěrou milosrdnost z toho svatým otcům srdéčko asi neprasklo a bez toho obcházejícího strašidla bychom ty děti tady možná měli dodnes.
Jsem starý pardál, technokrat s nejen společenskovědním, ale především exaktním vzděláním. S revolucí v srdcích tedy na mě opravdu, ale opravdu nechoďte.
09. 07. 2008 | 18:24

juvel napsal(a):

pro p. Pedola: ano, království Ježíše Krista není z tohoto světa. Ale Bible mluví (ap.Petr) o tom, že "podle jeho slibu očekáváme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost". Bible rovněž mluví o příchodu vzkříšeného J.K.ve své moci a slávě. Naznačuje tedy, že ve stvoření dojde ke změnám. Může se při tom projevit i to co zde uvedl p.Mueller - dojít ke genetickým změnám v člověku. Rozhodně to však nebude proti svobodné vůli člověka. J.K. nebyl žádný sociální revolucionář, ale Boží syn, i když to zní teprv radikálně. Křesťanství skutečně nemá s komunismem nic společného i když se to tak může jevit. Křesťanství učí, že spravedlnost a svoboda přichází jen od Boha a jeho mocí. Komunismus učí pravý opak - spravedlnost a svobodu přivodí sám člověk. Větší protiklad si nelze představit.

pro p.Muellera: z Bible jsem nabyl přesvědčení, že křesťanství se nevyvinulo. Bible ukazuje, že J.K. byl Židům zaslíbený a očekávaný Mesiáš, který splnil účel Mojžíšova zákona. Jeho obětí a vzkříšením okamžitě nastala pro člověka možnost nového, skutečně důvěrného vztahu k Bohu. Jednalo se o proces řízený Bohem a nikoliv o vývoj.

Rovněž tak v Bibli neshledávám, že se jednalo o náboženství otroků, i když otroci zřejmě převažovali. Dopisy ap.Pavla ukazují, že mezi křesťany byli i majitelé otroků a zámožní lidé. Sám Pavel byl svobodný římský občan, původně významný farizeus.

A ještě jedna věc mě potrápila. Podle mého porozumění existuje konsistentní systém etických norem, jsou to etické normy předložené v evangeliích, tedy normy z vyššího zdroje než je podstata nedokonalého člověka.

pro p. Stejskala: Podle mého názoru klasická komunistická doktrína na změnu světa je utopií. Ale přesto bych ji rozhodně nekladl na roveň s doktrínou nacismu. Myslím, že velmi dobře to zdůvodnil p. Mueller.
09. 07. 2008 | 21:03

Karel Mueller napsal(a):

Pane juvel,
i když se mnou nesouhlasíte, tak děkuji za zdvořilý komentář. A tak bych trochu upřesnil, co jsem měl na mysli.
Jasně jsem řekl, že marxismus zbožnil člověka. Tedy jen potvrzujete a nikoliv vyvracíte moje slova, to je jasné. Vždyť to sám říkáte: Podle křesťanů svoboda a spravedlnost přichází od Boha a podle komunistů od člověka, tedy i v tomto případě Bůh = člověk. Víte, Bůh je pojem příliš abstraktní a jediné co lze, je zprostředkovat jeho úmysl (mám-li to tak říct) Božím slovem. To ale zprostředkovávají konkrétní lidé a ať už přijmu Vaši tézi o osvícení, vnuknutí aj. či nikoliv, tak člověk nemůže překročit svůj stín a tedy se k člověku Bůh musí "snížit" musí mu to slovo zprostředkovat jemu pochopitelnou formou. Nemůže mu prostě zprostředkovat víc, než co je člověk svým vědomím schopen pochopit. Už v tomto smyslu dochází k určitému zbožnění člověka. Jako agnostik nebudu v této debatě pokračovat, věnoval jsem se tomu podrobněji v jiných debatách.
A tady je třeba říct, že etické kodexy jednotlivých nábožebńství se vyvíjely a dost se od sebe liší. Už tato skutečnost dost zpochybňuje samotnou podstatu náboženství, měl by být jen jeden Bůh a jeden výklad, jak nakonec fundamentalisté vcelku právem tvrdí. Ale dobře, člověk je tvor omylný a mohl ta poselství nepochopit nesprávně.
(pokr.)
09. 07. 2008 | 21:39

Karel Mueller napsal(a):

O etických normách s oblibou tvrdím "Od Krista po Nietzcheho", záleží na tom, který soubor si vyberete. Konzistentnost by znamenal konec vývoje, dostal by jste onen vysněný ráj. Ale takto příroda prostě nejede, kromě lásky kbližnímu zde máte i krutá pravidla evoluce, kdy vítězí silnější a životaschopnější. Takto jsme biologicky kodováni. Mezi Nortzchem a Kristem musíte najít optimální model, který však nikdy nemůže být zcela dokonalý, je to dáno naší biologickou podstatou a pravidly evoluce. Přečtěte si prosím Brave New World. Víte, mezi materialisty a anglickým deismem není z ontologického a gnoseologického hlediska rozdíl, deisté předpokládali, že Bůh nastavil pravidla a pak už nezasahoval. V tom případě je jedno, jestli začnu Bohem nebo objektivní realitou, v prvém případě poznávám Boží slovo či záměr, v druhém objektivní realitu.
Mluvil jsem o etických normách. Proč si myslíte, že je Marx nepřevzal? Velmi zjednodušeně mohu říct, že chtěl na zemi to, co církev slibuje na nebi. Mohu začít desaterem, pak láskou k bližnímu a lidském štěstí, výroky o zákazu vstupu bohatým do nebeského ráje, (právě proto bylo např. pro otroky tak přitažlivé) atd. atd. Samozřejmě jsou zde určité rozdíly, třeba teze o pokoře. Bohužel právě tuto tézi lze nejvíc zneužít.
Ale to by bylo na dlouhou debatu.
09. 07. 2008 | 21:55

Imhotep napsal(a):

pro pedola:
Nanesl jste problém dost zajímavě a navíc ho podal jako výzvu. Zkusím se s ní vyrovnat.

Nacismus (prosím nezaměňovat s fašismem)je velmi svérázné hnutí, které má v dějinách jen málo paralel. Bohužel o něm víme velmi málo. Zvláště o jeho nejhlubších okultních kořenech, kterými vězel tento režim v hlubokých temnotách ducha.
Jádro tohoto režimu bylo kupodivu velmi malé (cca 10 osob) a přes různé rozpory velmi kompaktní. Nikoho dalšího mezi sebe nepustili a s nikým se neradili.
Tím, že nacismus přikročil k otevřené konfrontaci, tedy válce, a začal do praxe uvádět genocidu ras, národů a "méněcenných" lidí, překročil mez, za kterou již nelze učinit krok zpět.
Islám je narozdíl od nacismu velmi bohatě strukturovaná skupina, jejíž část je skutečně velmi militantní, netolerantní a nedá se s ní skutečně vést žádná debata. Ale ani tato skupina nechce cíleně jiné národy vyhlazovat a ničit, chce je "pouze" přivést k islámu, případně zotročit. Z hlediska různorodosti islámu lze jetš nalézt cestu k vzájemné toleranci a dohodě. Vyžaduje to ale hodně se o těchto skupinách naučit a poznat je.
Komunismus už tu poměrně přesně vystihnul pan Stejskal. Idea zajímavá a lákavá, ale bolševismus zcela nepokrytě hlásal a často i hlásá, že část tříd převychová a část prostě zlikviduje. Jestli je ovšem zákaz správné řešení, tím si nejsem jist.
Národní socialismus tedy rozhodně rehabilitovat nelze, protože tento režim mez překročil a jeho představitelé spáchali kruté zločiny. Spíše bych ale doporučoval, aby už byl konečně národní socialismus řádně prostudován a byla zveřejněna jeho podstata.
Část islámu a komunismu představuje akutní hrozbu. Ale i tento stav by měl být nejprve podroben otázce: Proč tomu tak je?
09. 07. 2008 | 22:34

Imhotep napsal(a):

pro Karla Muellera:
Domnívám se, že komunismus opravdu nelze brát jako odnož křesťanství. Někteří křesťané skutečně žili v komunách, ale tím podobnost asi končí. Křesťanství má v sobě spirituální rozměr, což komunismus nemá. Jeho bolševická verze, případně reálně socialistická, nezbožnila ani člověka, ani stát... nic.
Je možné vést debatu o rozdílu mezi křesťanstvím a katolictvím ve vztahu k výše napsanému, ale to by bylo skutečně dlouhé.
Nelze přijmout ani názor, že křesťanství se vyvinulo jako náboženství otroků. Evangelia a apokryfní spisy svědčí o něčem jiném.
09. 07. 2008 | 22:40

Karel Mueller napsal(a):

Pane Imhotep,
je unavující to stále opakovat. Vy prostě jako i jiní stále pojem třída personifikujete. Marxismus uznával jen dvě třídy: Majitele výrobních prostředků a ostatní. Třídy měly zaniknout v okamžiku, kdy došlo k totálnímu zestátnění, vychovávat chtěl onoho nového socialistického člověka, nikoliv třídu.
Palalely mezi teorií a praxí církví vs. komunistická hnutí jsou natolik do očí bijící, že snad není nutné to opakovat: Komunisté měli svoje písmo svaté, jeho vykladače, svatostánky, hon na nevěřící a hříšníky, tézi šíření písma svatého (někdy ohněm a mečem) atd. Co rozumíte slovem spiritualismus? Smysl má mluvit o etickém kodexu. A když zde nahradíte slovo Bůh slovem člověk jako nejvyšší a nejdokonalejší bytost, tak dostanete křesťanství v téměř plné parádě.
Pokud jde o ty otroky ... dobře, mluvme tedy o tom, že původní křesťanství se svými zásadami bylo přitažlivé především pro otroky a nižší vrstvy. Místo vyvinulo tedy použijme slova stalo se postupně.
09. 07. 2008 | 22:56

Imhotep napsal(a):

pro karla Muellera:
Asi bychom museli marxismus rozebrat i v časovém horizontu. S nástupem dalších vyznavčů typu V.I.Lenina skutečně v základu byly pouze dvě třídy, ale postupně se krystalizovala bolševická verze, která začala rozeznávat již více, použiji ten výraz pracovně , vrstev a specifikovat jejich budoucí osud.
Chápu v čem vidíte paralely mezi církví a komunistickými hnutími, ale jenom na okraj znovu upozorňuji, že křesťanství není pouze katolická církev. Byla a je tu gnose, svazek skupin, pro které se ujal název "kataři", lutheráni, církve v Africe, Asii atd.
Spirituálním rozměrem rozumím přítomnost něčeho božského, co člověka zcela přesahuje, co mu dává možnost např. činit zázraky, hořit s anděly atd. Tento prvek podle mého názoru komunistická hnutí nemají
09. 07. 2008 | 23:34

im napsal(a):

Pane MK,

jak se Vám líbí nová americká ambasáda u Brandenburské brány?
10. 07. 2008 | 00:05

juvel napsal(a):

pro p. Muellera: děkuji za Vaše vyjádření k mojim příspěvkům. Máte pravdu, toto by bylo na velmi dlouhou debatu. Přesto si dovolím poznámku. Váš názor, že marxismus zbožnil člověka jsem podpořil a plně s ním souhlasím. Nejsem agnostik, ale křesťan, který je přesvědčen, že Bible je Boží slovo a obsahuje vše, co člověk potřebuje, aby dosáhl záchrany (věčného života). Jako následovník J.K. věřím, že Bůh zasahuje do běhu světa i konkrétního člověka, samozřejmě v souladu se svými zásadami,měřítky a svým záměrem. Jak se k němu přibližovat určuje on (J.K.je klíčová osobnost), to není otázka vývoje. Bez jeho pomoci je to pro nás nemožné. Bez pevné víry, že je to možné ho poznávat a spoléhat na něj se dále nehnem. ("Víra vítězí nad světem", ne ovšem víra slepá). Z našich výchozích postojů vyplývá, že řadu věcí hodnotíme samozřejmě jinak. Čtu rád Vaše diskusní příspěvky.
10. 07. 2008 | 07:15

Imhotep napsal(a):

pro Karla Muellera:
Mezi komunistickými hnutími a všemi církvemi existuje ještě jeden zásadní rozdíl - postoj k posmrtnému životu. Komunisté jsou přesvědčeni, že vše končí smrtí. Církve všech možných typů věří v posrmtníý život, případně převtělování a to má vztah ke kvalitě jejich života.
10. 07. 2008 | 08:28

Pedol napsal(a):

Vážený Imhotep,
S většinou Vašich úsudků musím souhlasit. Jistěže, málo co je jen černé nebo bílé vč. islámu. Analogicky i ten komunismus byl rozmanitý. Od maďarského "gulášového" přes čínský nacionalistický, korejský neostalinský až po kambodžský genocidní. Nemyslíte, že i zde došlo k překročení jistých mezí? Obdobně i v případě islámu můžeme jít od pasivního sůfismu až po směrodatnou obrozeneckou wahábiu. Rozhodující je vždy bilance pro vývoj lidstva a důstojnost jednotlivce. V případě bilance záporné není co řešit. Obzvláště v případě totalitních ideologií se však filozofování rádoby vzdělanecké mudrování ála KM nevyplácí. Moc zlých pochází z naivity, zaslepenosti, laxnosti a zbabělosti dobrých...
10. 07. 2008 | 09:49

Imhotep napsal(a):

pro Pedola

Hranice už překročil lecjaký režim a přesto je tolerován, protože nějaká mocnost zrovinka v této oblasti něco potřebuje. Tím se ty meze stírají a těžko se pak vyžaduje jejich dodržování.
Nebyl bych k panu KM tak kritický. Kdo přemýšlí, má šanci něšeho se dobrat.
K Vašim kořenům moci zlých bych si dovolil přidat ještě frustraci, narcismus, netoleranci a nedostatek empatie.
10. 07. 2008 | 18:24

Karel Mueller napsal(a):

Imhotep:
Víte, léta mluvím o 5 rozhodujících kartách, z nich Búh (víra) je první a nejdůležitější. Máte samozřejmě pravdu v tom, že když je něco od Boha, tak je to něco jiného, než když je to od Franty od vedle. Víra v posmrtný život se různí, ale každé náboženství pracuje s tezí, že za dobré skutky bude člověk posmrtně odměněn. Opět ... co jsou dobré skutky si každé náboženství představuje různě.
Pedol:
Vzdělanecké mudrování nevedu, vedu jen názor, který opírám o určité skutečnosti. Nic víc ani míň. Ale víte, katastrofa začíná tam, kde končí kritické myšlení a začíná slepý fanatismus. Pak na žádném ismu už nezáleží, může si říkat jakkoliv, ohánět se čímkoliv a mít jakýkoliv prapor.
Jsou toho plné dějiny.
Když chcete jakýkoliv jev analyzovat, tak musíte správně odpovědět na následující otázky:
Jaká je jeho přesná definice, čím se vyznačoval, jaká byla jeho teorie a praxe? Proč se objevil, proč se stal přitažlivým, proč dočasně vítězil, proč nakonec prohrál? Jaké má šance do budoucna a jak jím lze zabránit?
A tady musíte odpovídat naprosto přesně a také odpovědět na následující otázku: Jaké praktické kroky uděláme k tomu, aby se neopakoval? Pokud odpovíte, že to bylo dílo ďáblovo a kacíře je třeba brutálně pronásledovat ... tak se Vám ten jev vrátí v daleko brutálnější a krvavější podobě.
A. Einstein si povdechl nejen nad tím, že lidstvo je nepoučitelné, ale i nad tím, že většina hlupáků je nepřemožitelná a zajištěná na všechny časy.
10. 07. 2008 | 22:02

Pedol napsal(a):

K.Mueller:
S vámi uvedeným citátem lze souhlasit. Názor "kacíře je třeba brutálně pronásledovat ... tak se Vám ten jev vrátí v daleko brutálnější a krvavější" si dovolím zpochybit. Myslíte, že pacifikace zfanatizovaného občanstva Něměcka a Japonska za WW2 byla zbytěčně brutální?
IMHO kdyby na Německo spojenci zaútočili v době obsazení demilitarizovaného pásma v Porýní, tak to byla v podstatě větší policejní akce. Kdyby na něj masívně zaútočili v době Mnichova, tak by padlých a zemřelých v zázemí byla sotva desetina (a spojenci by se mohli více a účinněji soustředit na Japonsko). Podobné ostudné selhání předcházelo v případě polovičatého pokusu spojenců o intervenci proti nastupujícím bolševikům v Rusku. A to samé platí dnes v případě ochoty "mirového" Západu k zametání pod koberec masakrů v dnešním Sůdánu, Barmě zatímco intelektuálové a establishment jen jalově mudrují,relativizují a pak se jen pokrytecky diví hrůzostrašným následkům.
11. 07. 2008 | 10:16

Pedol napsal(a):

Pro Imhotep
Onu frustraci a netoleranci dobrých vůči vyznavačům toalitních a netolerantích ideologií bych si dovolil považovat za legitimní.
Vy snad ne? Škoda, že si o tom dnes již nemůžeme povyprávět s takovým K.Čapkem.
11. 07. 2008 | 10:23

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy