Jak jsem zpíval ve Sboru Drábkových otroků.

22. 03. 2012 | 10:51
Přečteno 6274 krát
Na Palackého náměstí v Praze jsem si včera v podvečer spolu s deseti dalšími "Drábkovými otroky" zazpíval píseň „Černý muž pod bičem otrokáře žil“. Jen slova byla jiná. Jak k tomu došlo?

21. 3. 2012 jsem se zúčastnil happeningu „Jarní úklid – veřejná služba“, který zorganizovala Iniciativa ProAlt spolu s Akčním spolkem nezaměstnaných. Jeho hlavním záměrem bylo upozornit na některé zásadní změny týkající se sociálních „reforem“ a nezaměstnaných s účinností od 1. ledna 2012, především na nově zavedenou veřejnou službu, za kterou se neskrývá nic jiného než bezplatné využívání pracovní síly nezaměstnaných. V úvodu mne jeho pořadatelé vyzvali, abych se k celé záležitosti vyjádřil. Ujal jsem se tedy slova:

„Vážení zaměstnaní i nezaměstnaní,
dovolte mi úvodem stručně charakterizovat politiku současné vlády. Ta zahájila frontální útok na veřejný sektor a veřejné služby. Probíhá drastické a trvalé omezování rozpočtů veřejných služeb, na jejichž chodu je závislá kvalita života občanů i hospodářství i dlouhodobá prosperita země: týká se hasičů, nedaleko postávajících policistů, učitelů, vědců, pracovníků veřejné dopravy, pracovníků v kultuře. Ruší se regulace chránící naše životní a pracovní prostředí.

Ale vláda „nelení“ ani v samotné sociální oblasti:
• zrušila sociální příplatek matkám samoživitelkám;
• podťala státní podporu stavebnímu spoření;
• zpřísnila podmínky výplaty důchodů, ve výpočtu nových důchodů je snižuje, stávající zmrazuje nebo omezuje jejich výši;
• snižuje finanční podporu handicapovaným a organizacím poskytujícím sociální služby;
• při převádění agendy výplaty sociálních dávek z obecních úřadů na Úřady práce vyvolává chaos, na který doplácejí nejen příjemci dávek, ale kolabují i sami úředníci.

Vládě ale nestačí ani to a připravuje další opatření:
• zrušení porodného či jeho sloučení s rodičovským (už dříve sníženým) příspěvkem;
• zrušení doplatku na bydlení;
• zrušení zaměstnaneckého paušálu;
• podkopání dlouhodobé stability veřejného důchodového pojištění zavedením komerčního druhého pilíře;
• zvyšování poplatků a zavádění nadstandardů ve zdravotnictví.

Takzvané sociální reformy z dílny současné vlády mají jedno společné: daří se jim celý systém ROZVRTAT A ŠKRTIT. To nejsou REFORMY, jsou to DEFORMY! A dopadají především na ty slabší, kteří se nemohou či neumějí bránit.

Oběťmi této politiky jsou i nezaměstnaní. Jen těch registrovaných je u nás už 540 tisíc, a dalších cca 300 tisíc už není ani úředně evidováno. Kvůli nezaměstnaným jsme se tu dnes také sešli.

Co vláda uchystala jim?
• dále omezuje a zpřísňuje dávky v nezaměstnanosti;
• formou tzv. veřejné služby fakticky zavádí „nucené práce“;
• zavedla povinnost pravidelně se hlásit na stanovených místech.

Vraťme se na chvíli do minulosti. Po listopadu 1989 byl uplatněn princip sociálního pojištění proti ohrožujícím událostem – včetně nezaměstnanosti. Součástí sociálního pojištění byl - a stále je - příspěvek na politiku zaměstnanosti. Ten má krýt část ušlých pracovních příjmů do doby, než si takto postižený občan sežene jiné zaměstnání, a zároveň financovat aktivní politiku zaměstnanosti, která mu má dopomoci k novému pracovnímu uplatnění. Společným úsilím státu a občana se tak má předejít nezaměstnanosti jako sociálnímu zlu, se všemi jejími negativními důsledky…

Ministr Drábek navrhl a vládní poslanci odhlasovali takovou zákonnou úpravu, která tento pojistný princip ruší a podmiňuje vyplácení podpory v nezaměstnanosti ochotou nezaměstnaného nastoupit zdarma veřejnou službu v rozsahu do 20 hodin týdně, případně se pravidelně hlásit na stanovených místech.

Co to znamená, k čemu dochází?
- k popření samotného principu sociálního pojištění;
- k systematické stigmatizaci nezaměstnaných na veřejnosti;
- k pošlapání jejich lidské důstojnosti;
- k flagrantní demonstraci principiální nedůvěry k nezaměstnaným občanům této země, kteří v naprosté většině nepracují ne proto, že pracovat nechtějí, ale proto, že prostě žádnou práci neseženou. 840 tisícům nezaměstnaných se nabízí 36 tisíc volných míst. Na jedno volné místo na českém trhu práce dnes připadá 15 registrovaných a 8 neregistrovaných nezaměstnaných!

Tyto kroky jsou v rozporu nejen s duchem naší Ústavy (a především její Listiny základních práv a svobod) a zněním Úmluvy Mezinárodní organizace práce o nucené nebo povinné práci, ale i zásadním popřením ideálů listopadu 1989.

Co říci na závěr? Svojí politikou dává vláda jasně najevo, že svým občanům nevěří. V takovém případě se ovšem nesmí divit, že jí občané budou splácet stejnou mincí.“


Po projevu herečky Táni Fischerové a několika dalších účastníků následovalo samotné představení. Jedna z organizátorek si nasadila masku ministra práce Jaromíra Drábka, rozdala nám košťata a hnala nás do veřejné služby. Co nám zbývalo? Ve žlutých vestách jsme se jali zametat dlažbu Palackého náměstí. A pak jsme si, pod transparentem s nápisem "Sbor Drábkových otroků", docela s chutí zazpívali:

Český muž pod bičem otrokáře žil (3x)
nezaměstnaným se stal.

Na úřad se vydal, podporu žádal (3x)
a co se nedozvěděl.

Drábek:
Že jsi platil daně, co mi po tom je (3x)
pěkně si ji odpracuj.

Nezaměstnaný:
Já ač bez práce, tak přece práci mám (3x)
zadarmo tu zametám.

Systém mrtev je a jeho tělo tlí (3x)
naše vláda kráčí dál.

Refrén: Formy, formy, aleluja (3x)
Formy, formy, DEFORMY.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

David napsal(a):

Nechápu vřeštění kvůli veřejné službě 20 hodin týdně, nijak to neruší pojistný princip - je to prostě spoluúčast nezaměstnaného. Lemplů je v téhle zemi až až, nevím proč je ještě povzbuzovat tím, že makat se nemá.
22. 03. 2012 | 10:58

Ládik!!! napsal(a):

Málem jsem myslel, že blogy byly zakázány, a ejhle - jsou pod Názory.
22. 03. 2012 | 11:01

dobeš napsal(a):

Pane Potůčku, na tuto korupční bandu, která nám vládne neplatí zpěv písní !
Jediné řešení je to co ukázali vojáci v Mali !
22. 03. 2012 | 11:02

Miroslav Pivoda napsal(a):

Zametání Palackého náměstí je sice působivé (a má určitě i politický smysl), ale konkurenceschopnost české ekonomiky to bohužel nezvedne. Navíc výtka nízké konkurenceschpnosti ekonomiky (v seznamu výtek vládě ČR po dvaceti dvou letech kapitalismu) evidentně chybí a je přitom pro budoucnost kardinální.
22. 03. 2012 | 11:02

Béda napsal(a):

Autor,

mluvíte mi z duše. Pana DRÁBka z ministerstva nezaměstnanosti a antisociálních věcí jste vystihnul docela přesně.
22. 03. 2012 | 11:05

garythis napsal(a):

Když se spočítá, kolik nezaměstnaný dostává a co za to musí odpracovat ve veřejně prospěšných pracech, vyjde to na 13,60 Kč na hodinu. Bez nároku na nemocenskou a důchodové zabezpečení.

Makat se má, ale za smlouvu s přesně stanovenými podmínkami, které pracovník akceptuje.

Takto nezaměstnaní skutečně věří, že přijde doba, kdy budou muset chodit se žlutou hvězdou na kabátě.

Dále zneužití jejich osobních údajů, v tom vidím též velký ůproblém. Ty musí dotyčný odevzdat na ÚP, pak podepsat, že souhlasí s jeich předáním České poště a pracovním agenturám, které mu mají na té poště práci pomoci zprostředkovat.

Tudíž osobní údaje nezaměstnaného běhají hned ve 3 organizacích, z toho jedné soukromé a druhé připravené pro privatizaci.

Myslím, že tento systém by ve Štrasburku neobstál. Ale zde spoléhají na to, že ti nebozí lidé nemají možnosti ani prostředky se soudit se státem.
22. 03. 2012 | 11:09

neo napsal(a):

Sociální reforma je jedna z těch povedenějších pane Potůčku.

Na tu veřejnou službu se podívejte z druhé stránky :

vy ji vidíte jako otrokářství, já ji vidím, jako možnost neztrácet pracovní návyky, pomoc obci a podílení se na tom, že nezaměstnaného ostatní dočasně živí.

vy ji vidíte jako něco co pošlapává lidskou důstojnost. Já naopak vidím možnost ukázat ostatním, že se člověk práce nebojí, že se nebojí ani manuální práce a že se chce nějak odvděčit společnosti za to, že je momentálně živen ostatními.
22. 03. 2012 | 11:14

katedra pro tučný sociální přerozděl napsal(a):

Tak Potůčku pěkně ses pobavil a šup zase do práce státem placené nebo snad pro členy ČSSD jako jsi ty už platí, že čtvrtek je vlastně taková malá sobota a páteček v jednom - takže veget?

Neboj až přide tvoje partaj k moci tak bude grantů na zkoumání půchýřů nezaměstnaných na černotách tolik, že si budeš moci dovolit na hypotéku aspoň tři baráky!
22. 03. 2012 | 11:16

MaB napsal(a):

Lidé, kteří pracují, byť 20 hodin týdně, by měli dostat standardní pracovní smlouvu na zkrácený úvazek, včetně příslušných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Vzhledem k tomu, že tzv. veřejná služba není ani pracovním poměrem, ani nezakládá nárok na zápočet sociálního pojištění, jedná se o nucené práce v režimu mimo standardní pracovní právo.

To, že jsou v zemi podobné věci možné, je dáno také mimo jiné naprostým cynismem a hodnotovým zmatením českých médií, kdy se řada novinářů svěřuje s tím, že daným opatřením "fandí" (Zlámalová, Honzejk, atd.).

Ano, já také fandím jednomu procesu. Jak známo, náklady tisku padají, a dobrý ekonomický model fungování internetové žurnalistiky se zatím nenalezl. Až budou paní Zlámalová a Honzejk zametat psí hovínka, přijdu jim zafandit osobně.
22. 03. 2012 | 11:17

Vilém napsal(a):

Velmi dobře a seriózně napsáno, kolektivní represe bez důkazů jakéhokoli přestupku je typickým postupem nedemokratických politiků a přístup k nezaměstnaným jasně ukazuje protofašistickou povahu této vlády.
Naštěstí už mají vládní pohůnkové podporu jen skutečně podprůměrných občanů, jak je patrné ze vzteklého a nelogického vřeštění zdejších obhájců Drábka.

Postoj k veřejné službě bude také testem serióznosti Ústavního soudu, protože ČSSD proto ní podala stížnost. Bude zajímavé sledovat, zda ÚS proti zrůdnými výplodům Drábka a Řápkové zakročí nebo se nedůstojně schová za princip nezasahování nebo něco podobného.
22. 03. 2012 | 11:19

garythis napsal(a):

neo

to já bych si tedy představoval pro neztracení pracovních návyků něco jako Karel iv. hladovou zeď.

Aby nezaměstnaní tedey dělali nějakou třeba i nepotřebnou práci, ale aby měli podmínky, jako ostatní pracující. Tedy smlouvu, alespoň minimální mzdu, nárok na nemocenskou a dovolenou a důchodové pojištění.

Kdyby se necpaly miliardy agenturám a Poště, která těm lidem nijak nemůže pomoci v bezvýchodné situaci, peněz by bylo dost a nezaměstnaní by mohli třeba v městských úklidových firmách natírat trávu na zelenoo. ale nebyli by už nezaměstnaní, ale zaměstnanci.
22. 03. 2012 | 11:21

TomášL napsal(a):

Dobrý den pane autore!

Existuje toliko pěkných českých písniček a vůbec je nevyuživáte. Jak smutné...

např:
http://www.youtube.com/watch?v=AwSK-6Y83-4
22. 03. 2012 | 11:24

garythis napsal(a):

http://youtu.be/M7J-OiyTqbQ

tahle by se taky hodila
22. 03. 2012 | 11:28

antiovce napsal(a):

...jak to bylo v té známé pohádce - Davide, nic jsi nepochopil...
22. 03. 2012 | 11:30

Almo G™ napsal(a):

Hle, Drábkův brigádník promluvil 22. 03. 2012 | 11:14.

není to neo, který zatím nezjistil, že každý zaměstnanec si platí daně a soiální a zdravotní pojištění?

Kdo v tomto státě zpravidla netuší, že se z výdělku platí daň a pojištění:

1. Dítě (neo tvrdí, že není dítě).

2. Mimořádně hloupý člověk (neo o sobě s oblibou tvrdí, že je chytrý a úspěšný - žije ve středočeském malometrážním bytě a jezdí deset let starým autem, jak kdesi napsal).

3. Brigádník, který dostává peníze na ruku už po odečtení daně nebo na ruku bez jakéhokoliv papírování, tedy načerno.

Každý jiný člověk, který někdy pracoval, ví dobře na co si platí a předplácí.
Je pravda, že v PR agenturách, které získávají zakázky od ministerstva,se také uplatňuje lecjaká šmelina a černé fondy. Na švarcsystém to nevypadá, to by měl alespoň nějakou představu o odvodech státu.
22. 03. 2012 | 11:32

2012 napsal(a):

Neo,
co to plácáš? Veřejná služba se týká všech nezaměstnaných i těch co nejsou v hmotné nouzi - tedy neberou žádné dávky.

A jedna filozofická. Může nezaměstnaný "zneužívat" dávky, (alkohol, cigarety, automaty a v budoucnu např. tučná či sladká jídla) i když si je odpracuje?
22. 03. 2012 | 11:32

dedek napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
Málem jsem myslel, že blogy byly zakázány, a ejhle - jsou pod Názory.
A copak nám ještě zakažou? Jinak si lidičky uvědomte to podstatné!!!!!!!!! Mysleli jsme, že konečně budou muset makat ti nepřizpůsobiví darmožrouti a alespoň něco vrátí. Nikoliv!!! Makat musí ten, který celý život dřel, odváděl daně a je momentálně bez práce!!! Ti, kterých se to mělo týkat především ale nikdy nepracovali tudíž nejsou nikde na úřadech práce a dostávají sociální podporu, které se toto opatření netýká!!! Takže opět ověšení zlatem se budou tlemit nám gádžům, kteří budou muset dřít ať jako zaměstnaní nebo nezaměstnaní!! Oni pracovat nebudou nikdy. Na koh to tedy bylo cíleno?????
22. 03. 2012 | 11:32

Almo G™ napsal(a):

Autor: Máte mé sympatie. Jste skvělý.
22. 03. 2012 | 11:33

Bunny napsal(a):

to neo:
Problém je v tom, že reforma jako dobrá se jeví právě vám. Jenže vy jste zelenáč, o práci toho zatím moc nevíte a na daních jste prozatím odvedl mizivou část toho, co ještě budete muset odvést. Vám bych to koště do ruky klidně vrazil. Zatím nám ještě hodně dlužíte. Nutit zametat náměstí strojvedoucího, soustružníka, učitele nebo prodavačku po dvaceti i více letech nepřetržité práce je hnus.
A že vám imponuje tento křivák a tunelář na ministerstvu je signifikantní, celkem to pěkně modeluje váš morální a osobnostní profil.
22. 03. 2012 | 11:33

neo napsal(a):

garythis:

proč by někdo měl dělat nepotřebnou práci? Právě potřebná práce je mnohem efektivnější.
22. 03. 2012 | 11:35

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Přidám trochu hezké hudby

Jim Bridger ~ Johnny Horton
http://www.youtube.com/watch?v=SnJL4ErQK8k&feature=results_main&playnext=1&list=PLB8E271D8B4DF6DB6
22. 03. 2012 | 11:36

vlk napsal(a):

pro Davida

doufám, že i pravověrní jako vy , s e jednou ke koštěti propracujete. A z drábkova nařízeí s e stanete tzv. hrdým hovnometem / pro editora- terminus technikus, který jsem nevymyslel , ale zaslechl, na ty ,podle Davida lemply/pokřikovat na partu lidí košˇaty a lopatami, rozvernou mládež, školou povinnou.
Moc prima. Patrně Davodovi potomci se vraceli ze školy, kam je posílá, aby se učili moudrými býti. Aspoň tak jako jejich fotr.
22. 03. 2012 | 11:36

Almo G™ napsal(a):

Bunny napsal: "na daních jste prozatím odvedl mizivou část"

Ono se právě ve více diskusích ukázalo, že neo vůbec netuší, že se nějaké daně a pojištění odvádí.
22. 03. 2012 | 11:36

neo napsal(a):

Almo G.

kde tvrdím milý Almo, že si zaměstnanec neplatí pojištění nebo daně?
22. 03. 2012 | 11:37

SuP napsal(a):

Potůčku -
A kolik žlutých vest se zase ukradlo, aby byly následně propity v bufíku pochybné pověsti?
22. 03. 2012 | 11:38

neo napsal(a):

2012:

nevšiml jsem si, že by můj příspěvek obsahoval něco, co by mělo souvislost s vaší reakcí. Zkuste si nejdřív přečíst příspěvek a teprve pak reagovat, jinak to nemá moc smysl.

Nepsal jsem, že by se netýkala všech nezaměstnaných.
22. 03. 2012 | 11:39

neo napsal(a):

Bunny:

1) máte pravdu, pracuji pár let a ještě jich hodně odpracuji. Holt každý jednou začal.

2) nikdo nikoho zametat nenutí.

3) napsal jsem, že se mi líbí sociální reforma, nikoli, že mi imponuje Drábek. Hodnotím jeho konkrétní činy.
22. 03. 2012 | 11:42

Almo G™ napsal(a):

neo: já netvrdím, milý neo, že "zaměstnanec neplatí pojištění nebo daně". protože abyste to TVRDIT MOHL, musel byste mít vůbec nějaké povědomí o tom, že by se platit měly nebo že se platí.

Ale stačí nahlédnout pod pár blogů z posledního půl roku a je z vašich výroků je jasné, že vůbec netušíte, která bije.
22. 03. 2012 | 11:42

SuP napsal(a):

Miroslav Pivoda napsal(a):
Zametání Palackého náměstí je sice působivé (a má určitě i politický smysl), ale konkurenceschopnost české ekonomiky to bohužel nezvedne...."

Dodal bych: "Stejně jako ji nezvednou zvýšené dávky nositelům "žlutých vest".

Vlku -
Zase se tu za tebe někdo vydává ....
22. 03. 2012 | 11:43

garythis napsal(a):

neo

nezaměstnanost je projevem krize z nadvýroby.
Že se toho vyrobí víc, než spotřebuje, že spousta lidí pracuje na sklad a vyrábí a tvoří po čem není poptávka.
Kdyb se např. zbrojilo nebo budovala nová města po válce nebo katastrofě, nebo na nově objevené světadíle, nezaměstnanost by samozřekmě byla malá, tak do 3%. což se považuje skutečně za normál, že je tolik lidí, kteří nechtějí nebo jsou nezaměstnatelní, že jsou skutečně nevyužitelní.

Ale pokud je např. v některých regionech nezaměstnanost přes 10%, je jasné, že ta práce prostě není. že nikdo neví, co by vlastně měl dělat a na čem vydělávat.

Tudíž by místo placení těm agenturám měla města nabízet nějaké budování třeba té hladové zdi, jen aby víc lidí mělo možnost pracovat a dělat alespoň něco, i když by po jeich vytvořené hodnoty nikdo nepotřeboval.

Ale by lidé pracovali na panském jen kvůli tomu, že jim někdo zaplatí zdravotní pojisštění, to je skutečně těch 13,60 za hodinu. To se vám zdá normální?

A že zkrachuje úklidová firma, kvůli tomu, ža takto levní uklízeči jsou skutečnou hrozbou rovného podnikání, to vám nevydí?
22. 03. 2012 | 11:43

Almo G™ napsal(a):

oprava "já netvrdím, milý neo, že VY TVRDÍTE, že "zaměstnanec neplatí pojištění nebo daně", protože abyste to TVRDIT MOHL, musel byste mít vůbec nějaké povědomí o tom, že by se platit měly nebo že se platí.
22. 03. 2012 | 11:43

Viola napsal(a):

Pane Stejskale, ať se dívám, jak se dívám, tak název blogy nevidím, jen názory.
Tedy ne že by mi nějaká změna vadila, to vůbec ne.
22. 03. 2012 | 11:44

neo napsal(a):

Almo:

laskavě nepřekrucujte. Ptám se znovu: KDE JSEM UVEDL, ŽE BYCH NEVĚDĚL O TOM, ŽE ZAMĚSTNANEC PLATÍ POJIŠTĚNÍ A DANĚ ?

Jako zaměstnanec vím velmi dobře, kolik kde platím. To se nijak nevylučuje s možností přispívat si na nezaměstnanost ještě veřejnou službou.

Zkuste si to přirovnat ke spoluúčasti ve zdravotnictví. pojištění si platíte, přesto pojištění (ostatně jako jakékoli jiné pojištění) nekryje vše a něco musíte hradit cash.
22. 03. 2012 | 11:45

Viola napsal(a):

No, to tedy jsem se opravdu ztratila,
omlouvám se, to patřilo pod pana Stejskala.
Také vidíte změnu názvu blogy na názory?
22. 03. 2012 | 11:48

stejskal napsal(a):

Paní Violo,

je to tak, jak jsem Vám psal pod jiným blogem. Podrobnější vysvětlení je zde http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=738080 a tedy i návod, jak se na blogy dostat.

Libor Stejskal
22. 03. 2012 | 11:49

Almo G™ napsal(a):

neo napsal: "2) nikdo nikoho zametat nenutí."

Potenciální vrah, který oběti přiložil pistoli k hlavě, ji také NENUTÍ splnit jeho podmínku. Prostě jí jen, jako Drábek, dává svobodně na výběr.

Neovský svět. Neo-speak.

Nenutím tě. Sám se svobodně rozhodni zemřít, i když sis desítky let platil pojištění pro případ ztráty práce.

Neo-hnus.
22. 03. 2012 | 11:49

garythis napsal(a):

neo

když tedy tržně, tak proč nezrušit i to zdravotní pojištění.
To je ostatně mnohdy jediný důvod, proč jsou nezaměstnaní na tom úřadě. Že si ho nemohou dovolit z kapsy platit. Jinak mnozí neberou vůbec nic.

pokud jsou zdraví, tak je to pro ně platba úplně zbytečná. A pokud by onemocněli, tak je stejně lepší umřít, než se nechat nákladně léčit a stejně umřít hlady.

Kdyby se zrušilo zdravotní pojištění, spousta lidí by na pracák vůbec nechodila.

Nezaměstnanost by se zmenšila sběrem kovů by se lidé skromně uživili.

Bylo by tržní vydat se touto cestou. Ale to zainteresovaní nedovolí, neb by jim vyschl penězovod.
22. 03. 2012 | 11:51

Scarabeus napsal(a):

David:

Normální je za práci dostávat plat, alespoň malý. V Německu se obdoba naší veřejné služby platí 1Euro/hod., u nás nic. Otroci dostávali za práci alespoň najíst, Drábkovi otroci ani to ne. Drábek může na veřejné práce poslat všechny nezaměstnané, i ty, kteří už nepobírají podporu v nezaměstnanosti(jen 1/2 roku), ani sociální dávky, protože na ně nemají nárok, buď kvůli tomu, že nejsou zatím ještě chudí jak kostelní myši, nebo sociálka může přehodit tzv. vyživovací povinnost na některého člena jejich rodiny, např. podle českých zákonů mají manželé vzájemnou vyživovací povinnost i po rozvodu a to doživotně.
22. 03. 2012 | 11:52

Almo G™ napsal(a):

neo napsal: KDE JSEM UVEDL, ŽE BYCH NEVĚDĚL O TOM, ŽE ZAMĚSTNANEC PLATÍ POJIŠTĚNÍ A DANĚ ?

Takže znovu - ta otázka je logický nesmysl. Nelze dokázat, že někdo uvedl, že nevěděl o existenci něčeho, když dosud neví, že to něco existuje.

Vše jednoznačně vyplývá z hloupých poznámek, které jsou nalezení pod mnoha blogy z minulosti.

Jestli už jste se od posledních blogů, pod kterými jsme to řešili, poučil, je to jen k vašemu prospěchu. Děkovat nemusíte.
22. 03. 2012 | 11:53

neo napsal(a):

garythis:

to ale pořád nevysvětluje, proč by měl někdo dělat něco, co nikdo nepotřebuje. něco dělat jen proto aby se dělalo nedává smysl.
22. 03. 2012 | 11:58

Ládik!!! napsal(a):

Dneska dřu jako kůň, ani nemám čas si při práci zazpívat. Naštěstí k tomu nepotřebuju oranžovou vestu nebo dokonce postroj. Kam se hrabe Naďová.
22. 03. 2012 | 12:00

Almo G™ napsal(a):

Viola: připravuje se tak lépe výběr blogů - obsahově nevhodné budou upozaděny, vhodné vypíchnuty. Le tak s nimi lépe manipulovat, než když byly všechny na stejné úrovni. Do popředí půjdou redakční blogy a do pozadí ty, které nenaplňují redakční politiku. Na ikonku blogy na třetí úrovni už samozřejmě bude klikat jen málokdo.
22. 03. 2012 | 12:00

neo napsal(a):

Almo G.

jste ubožáček. Trapný lhář, nic víc.

Je to jen vaše myšlenková konstrukce, která předpokládá (chybně), že pojištění kryje 100% pojistnou událost.
22. 03. 2012 | 12:00

toník napsal(a):

A zametli jste i Šišku ?
22. 03. 2012 | 12:03

schlimbach napsal(a):

Pořád je šance, že se občané v dalších volbách nenechají napálit a dostane možnost zjednat nápravu jiná sorta lidí, než ta pavlač, které je momentálně u lizu. Dává to také naději, že bude novým parlamentem přijat zákon o zločinném společení a všechny smlouvy a zákony, schválené v minulém období proti zájmům společnosti a občanům společnosti budou anulovány, včetně imunity zločinců, kteří zvedali své pracky pro schvalování těchto zločinných zákonů. Konečně prozřou a pochopí, že tato země není jejich Eldorádem a občané nejsou otroci, které oni tupouni mohou libovolně zotročovat ve prospěch svůj i globálního kapitálu.

Pokud ale občané neprozřou a zachovají se stejně tupě, jako pod vlivem klipu Mádl - Issová, potom je třeba se smířit s tím, že budeme rýt nosem v zemi i nadále, nebo nás to přiměje vzít do rukou vidle a zjednat si právo samým.
22. 03. 2012 | 12:06

Marina Holigová napsal(a):

Pokud někdo někoho zaměstnává, měl by mu vyplatit řádnou mzdu, nikoli kapesné. A taky, pokud někdo za vykonanou práci mzdu nedostává, je porušováno jeho lidské právo. Již v bibli se považuje nevyplácení a zadržování mzdy za zlo a hřích. Tu však jsme přestali číst, viďte?
22. 03. 2012 | 12:08

Almo G™ napsal(a):

neo: I kdybyste mě (jako pod asi pěti posledními blogy) urážel sebevíc, nevyvlečete se z toho. Prostě jste donedávna vůbec netušil, že existuje nějaké sociální a zdravotní pojištění. Vidím, že postupně upravujete své teze, ale i tvrzení o ne-100% krytí pojistné události je logicky nedostatečné. Ještě na tom zapracujte nebo zadavatel zakázky nebude spokojen.
22. 03. 2012 | 12:10

garythis napsal(a):

neo

vaše příspěcky z 11:14 a 11:58 si naprosto odporují

navíc ti lidé na veřejných pracech dělají jen proto, aby se dělalo, vy tomu říkáte, že musí dělat jen proto, aby neztratili pracovní návyky , takže je vidět, že tu jen plácáte, abyste provokoval.

Drábkova reforma neřeší problémy těch lidí a navíc se ani nic neušetří, daleko víc se dá za vyvedení těch pseudoslužeb agenturám a poště. Co dřív dělal 1 úřad, dělají teď 3.

Navíc ti lidé, bez příjmu a musící jezdit 3x týdně třeba z vesnic, kde není spojení na tu poštu hlásit se s čipem jako zločinci v americkém filmu, chodící se hlásit sociálnímu pracovníkovi, bez nároku na odpočinek a přerušení třeba kvůli nemoci nebo nemoci dítěte, to je hnus a asociálnost nejvyššího ražení. Vymslet mohl jen psychopat a určitě nemá obdoby v jiných státech.
22. 03. 2012 | 12:14

schlimbach napsal(a):

Jak píše MUDr. Hnízdil, s psychopaty nelze válčit - ti jsou všude okolo nás, zalezlí na všech stupních státní správy a samosprávy. Je třeba vytvořit paralelní občanskou strukturu, která nakonec dokáže společnost osvobodit od těchto psychopatů a dokáže také čelit jejich případnému návratu.
22. 03. 2012 | 12:19

Cech napsal(a):

Děkuji za základní kámen Drábkovy pyramidy pane Prof. PhDr. Martine Potůčku CSc. MSc.
Jinak ovšem je to stále málo a pokud nebude sociální karta příslušně ošetřena na dalších 10 let plynulého odklonění, tak bohužel pan Drábek zřejmě nesmí polevit.
No ale každý kamínek položený na pyramidu je nutný.
Pouze je potřebné dodat,že těch kamínků musí být opravdu hodně a nejlépe je send air, přímo panu Drábkovi aby ta pyramida rychle rostla.
22. 03. 2012 | 12:24

spousta otázel napsal(a):

jak je to třeba v tom Španělsku nebo Řecku, tam je prý nezaměstnanot až 25% u mladých do 30 let prý až 50%.

To mi nevykládejte, že tam by bylo možné honit takovou masu lidí 3x týdně na poštu?
A vymyslet jim takovou sumu veřejných prací a koupit tolik vest?
já bych např. do vesty po někom nevlezl. A mohl by mne někdo nutit lézt do nevyprané a obnošené vesty po někom?

Co na to hygiena?
A pracovat bez poučení bez ochranných pracovních pomůcek?

Co když se někomu něco stane? Co na to bezpečnostní technik a kontroly dodržování zákonů?

A kdo tam ty lidi hlídá? Bude na MěÚ funkce obecního drába?

Spousty otázek ?
22. 03. 2012 | 12:25

Kuchař napsal(a):

To ani nemůžu napsat pane Stejskale, že Potůček je flákač ?

A navíc, není to jen flákač, je to i lhář. Co bod, to lež.
22. 03. 2012 | 12:25

neo-bolševik napsal(a):

neo-tys asi pěkný hajzlík,což?Taková arogantní porouchaná mašinka.
22. 03. 2012 | 12:26

učitel napsal(a):

Pane Schlimbach,

výtečný komentář. Jako jediný naznačujete reálné možnosti nápravy opatření naší zloč.né vlády. Naprostý souhlas. Díky za Váš názor.
22. 03. 2012 | 12:27

občan Zlámané Lhoty napsal(a):

schlimbach

pokud se nedostane nezaměstnanost v Praze na úrove%n v ostatních regionech, to je alespoň na 10%, což by dělalo masu alespoň 150 000 lidí, dokud tam budou na státem placených místech přeplacení úředníci ve vatě , pořád jen uslyšíme, že nezaměstnaní jsou socky, neschopní, bez pracovních návků a jiné mantry,
nezmění se nic, neb tomu uvěří i ti, kteří dočasně práci mají a ti chudáci si sami nepomohou.-
22. 03. 2012 | 12:33

Kuchař napsal(a):

- Největší nárust učitelských platů byl za této vlády

- Za této vlády se zvedl podíl sociálních výdajů na HDP

- Za této vlády stoupla koupěschopnost občanů

- Za této vlády se podařilo snížit nezaměstnanost a to vdor tomu, že jinde v Evropě stoupá

- Této vládě se daří udržovat jedno nejmenších temp zadlužování v Eu.
Potůček je nechutný lhář a ta nechutnost je vygradována tím, že tenhle lhář je placen ze státních peněz, tedy mých daní.
22. 03. 2012 | 12:34

zemedelec napsal(a):

Pane MaB.11:17
Dobrý postřeh.
Právě takto nedořešené nařízení,muže mít i jiný dopad.Třeba se někomu stane úraz,jak to posuzovat
22. 03. 2012 | 12:34

Sladký napsal(a):

Diskutovat s NEO nemá smysl, je duševně chorý, lidově řečeno blázen.Jeho myšlení nese řadu prvků, typických pro schizofrenii.Upozorňuji zde na každý z nich konkrétně a už dlouho.Chvála bohu, Neo velmi pravděpodobně není svému okolí nebezpečný.
22. 03. 2012 | 12:35

Sladký napsal(a):

Kuchař, poslední potomek SLAMNÍKOVCŮ. Flákač jsi daleko spíš ty, žvaníš tu NESMYSLI OD NEVYDÍM DO NEVYDÍM. Udělal bys lépe, kdybys dokončil základku, nebo se naučil alespoň základy pravopisu.
Ale koneckonců dobře, že tu jsi, alespoň si čtenář udělá představu o inteligenci a vzdělanosti voličů pravice.
22. 03. 2012 | 12:40

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Taky si trochu zarýmuji


Ze starého lháře
udělal ne(čas) otrokáře

Lidé v EU srdce mají
a tak chudším pomáhají

Ovšem chudí v Čechách nevládnou si sami
a tak peníze z EU končí mezi elitami

Otrokář však duši dobrou má
a tak i chudým něco dá

Nekazí však jejich duši penězi
ale učí je pořádku bičem a řetězy
22. 03. 2012 | 12:42

Joachym Brezina napsal(a):

Byl-li člověk otrokem, dostával najíst, ošatili ho, ubytovali - měl pro majitele hodnotu, majitel sice poskytoval mizerné až nuzné výdaje na údržbu živých otroků, ale někteří majitelé se starali o svůj majetek a otrok po mnoha letech mohl se stát i svobodným občanem a jeho děti po několikerém koleni i nabýt práv společnosti, ve které žili. majitel se o otroky určitým způsobem staral, protože mu generovali zisk (no poslední fáze otrokářství to už moc nepřipomínala, lepší být otrokem ve starověku, než v Americe)

Dnes má občan pro stát mizernou hodnotu, nemáme ani ty jistoty těch starověkých otroků a přec s námi náš stát zachází podobně.

Nevolám po návratu starých časů, jen pro zamyšlení uvádím, že dnes to stojí za .... doplňte si každý sám.

Ve společnosti roste nesoudržnost solidarity mezi lidmi, týpci jako neo, kteří tu duševně onanují dávají najevo svoji asociální zvrácenost, jako cvičené opičky tleskají všemu co potírá lidskou důstojnost, sociální jistoty. Tito věčně mladí frikulíni (free-cool-in) kteří nikdy neonemocní, budou vždy mladí, vydělají balíky peněz, nechápou realitu běžného člověka, který se snaží uživit a nemá na to, aby odjel do ciziny, nemá na to aby na burze vydělal na důchod. Jsou zde lidé v težkých životních situacích, žijící na úrovni chudoby a tím nemyslím dolar na den, myslím tím chudobu, kdy nemohou si dovolit víc, než to co nutně potřebují k přežití, nemohou si jako frikulíni koupit co chtějí, ale to co potřebují a mnozí z nich už si nemohou dovolit koupit ani to co potřebují, sociální záchranná síť je rozvrácena, nůžky solidarity jsou rozevřeny, společnost se individualizuje a frikulíni nechápou, proč se mají ze svých zisků podílet na žití druhých, vyhovuje jim že nikdo nesahá do jejich kapes a dle jejich vidění světa, každý kdo je postižený stářím, nemocí, chudobou, atd. je neužitečný parazit.

Frikulíni, tito antisociální nácíčkové jednou zestárnou, peníze projednou na burzách, jejich úspory na důchod vytunelují mladší frikulíni, a ti staří pak budou natahovat ruku, aby jim někdo pomohl a budou fňukat, že na ně všichni z vysoka, protože tato společnost bude tak rozvrácená, že jediné co člověk bude moci, bude demokraticky umřít hlady.
22. 03. 2012 | 12:43

Vilma napsal(a):

Jak dlouho ještě budeme žvanit o nesmyslech, než si přiznáme, že naposledy kdy se tento stát dokázal sám uživit, bylo za těch blbých komančů. Oni alespoň nekradli a hospodařili tak aby to vydrželo na věčné časy. A netolerovali parazity a příživníky
22. 03. 2012 | 12:45

Scarabeus napsal(a):

Marina Holigová:

Na to není potřeba bible, na to stačí obyčejná slušnost, tu může mít i ateista, ovšem Drábek, ten slušný ani trochu není, pokud existuje peklo, tak už je v tamním pořadníku na jednom z nejpřednějších míst.
http://www.youtube.com/watch?v=FuFUFYu1Sa4

Drábkova budoucnost? Tedy pokud existuje peklo.
http://www.youtube.com/watch?v=3lkIFABZt18
22. 03. 2012 | 12:48

neo napsal(a):

garythis:

neodporují, doplňují se. Veřejná služba sice pomáhá udržet pracovní návyky, ale navíc je i prospěšná, narozdíl od té vaší zdi, která by jen udržovala ty návyky.
22. 03. 2012 | 12:50

gaia napsal(a):

Výzkum otrokářských společností od starého Řecka a Říma přes Jamajku v 18. století ukázal, že otroctví je neudržitelné a neodpovídá lidské přirozenosti. Jejich vzestup ke zralosti je rychlý, údobí jejich slávy je krátké, jejich sestup do zapomnění nápadný a jejich ústup vleklý.
Lidé totiž nejsou červení mravenci Polyergus, pro něž žití v otroctví je chováním automatickým. Vlastnosti, které jsou pro lidi i savce příznačné, přechod k otrokářství znemožňují.
Občanská pracující třída se v otrokářství stále více vzdaluje od výrobních prostředků následkem averze k nízkému společenskému postavení spojovanému s podřadnou prací.
Naproti tomu se otroci snaží udržet rodinu a staré etnické vztahy a slepit úlomky své staré kultury.Ti, u kterých se toto úsilí setká s úspěchem, společensky postoupí a změní svá postavení z původní čistě služebnické formy.Tam, kde touha po sebeuplatnění důsledkem potlačení selže, klesá reprodukce a v každí generaci se musí doplnit velké množství nových otroků. Takový rychlý zvrat má rozkladný účinek na kulturu otroků i jejich pánů.Absentérství stoupá, jak se majitelé otroků snaží strávit více v centrech své vlastní kultury. Je nutná stále častější kontrola. Neefektivnost , brutalita, vzpoura a sabotáž narůstají a soustava spirálovitě pomalu upadá.
Toto vyzkoumali na Harvardově universitě profesoři Patterson s Wilsonem v 80. létech ohledně dřívějších otrokářských řádů.

Akorát mne děsí to ...jejich ústup je vleklý.
22. 03. 2012 | 12:50

neo napsal(a):

neo-bolševik:
hele ochlasto, nebo jak ses to nazýval pod jiným blogem. Ne nejsem.
22. 03. 2012 | 12:51

neo napsal(a):

sladký:

není to tak dávno (včera) co jsi psal, že už nebudeš napadat ostatní dikutující, kteří mají jiný názor. bohužel, nedržíš se toho. To nic.

Dnešní doba naštěstí skýtá možnost svobodně se vyjadřovat a ani lidé jako vy to nezmění. Holt dneska už lidé nemusí držet hubu a krok a zastávat jen jeden názor. Už nehrozí, že by mě zavřeli nebo pověsili, či zakázali cestovat, pracovat nebo dětem studovat.
22. 03. 2012 | 12:54

garythis napsal(a):

neo

takže veřejná služba zametání chodníků nekvalifikovanými a nezaplacenými lidmi je prospěšná?

a co ten maník z technických služeb, který byl na očistu města zaměstnán a měl na to i nářadí,a mechanizace, např. vozík a ještěrku a zametací auto?

Ten bude vyhozen, auto a ještěrka prodány a koště si bude muset každý nezměstnaný donést svoje?

Nebo z něj udělají toho hlídače těch nezaměstnaných?

lidé nejsou otrokářští mravenci, jak píše výše nick gaia a dobrovolně to dělat nebudou
22. 03. 2012 | 12:55

Kuchař napsal(a):

Sladký:

Pane Sladký, vaši inteligenci rypouše sloního nezamaskujete žádným pravopisem.

Až začnu dělat kolotočáře, jako většina levičáků, ozvu se Vám. Třeba se tam pro Vás něco najde. Nějaké komické číslo s levičákem, kterak se neučil třeba až dvacet povelů, může u lidí celkem zabrat.

A je docela možný, že starý kolena ještě uděláte díru do světa. I když první už nebudete. To byl kocour Mikeš a Kubula a Kuba Kubikula
22. 03. 2012 | 12:56

oregon napsal(a):

neo

hrozí vám daleko horší věci, ale ve své omezenosti je nevidíte, nebo nechcete vidět
22. 03. 2012 | 12:57

neo napsal(a):

Joachym Brezina:

mýlíte se pane. Jaká asociální zvrácenost? kde tleskám něčemu, co potírá lidskou důstojnost? Naopak jsem výše vysvětlil svůj pohled na ta opatření a jistě vidíte, že se nejedná ani o potírání důstojnousti, ba naopak a ani o něco antisociálního.
22. 03. 2012 | 13:00

Kuchař napsal(a):

Bože, tolik inteligence jsi nacpal do levičáka, ale samostatnýho života jsi ho nenaučil.

To chytré stvoření nedokáže žít bez sociálních dávek. Jak je to možné Bože ?

Někde jsi udělal chybu Bože, jako ty soudruzi z NDR.
22. 03. 2012 | 13:01

mik napsal(a):

Taky jsem zprvu myslel ze byly blogy zakazany protoze u nich jeste clovek nemusi mit facebook jako je tomu na diskuzi aktualne.cz ,,,a ejhle ono se to jmenuje nazory a hned prvni z nich me prisel k smichu,,Docela by me zajimalo kdo je onen David a zda by byl ochoten opravdu pracovat zadarmo 20 hodin pro nekoho kdo mu vpodstate dnes prestava poskytovat cokoliv,, ono je vzdycky v zivote neco za neco,,ale tohle uz opravdu nejde Drabek je darebak co patri na 12 hodinove smeny do kamenolomu v ukolove mzde,,jeho nazory jsou skutecne ubohe a snad uz brzy skonci jako Dobes ,,nevim jake socialni systemy maji ostatni byvale zeme vychodniho bloku ale vim jake maji zeme EU ,,treba v Irsku se k podpore v nezamestnanosti ktera cini 188 euro na tyden vyplaci pri odpracovanych 20 hodinach jeste 50 euro,,, pripadne je zde system kdy po roce nezamestnanosti je takzv, CE scheme kde dotycny odpracuje 20 hodin a dostane za to cisteho zhruba 340 euro,,, tedy cca dvojnasobek minimalni mzdy ! Jinak podpora se v tehle zemi vyplaci 2 roky nikdo nikoho neotravuje s nejakou praci ktera pro dotycneho neni vhodna,,pro podporu se chodi na postu kazdy tyden no a jeste jsou i dalsi doplatky jako treba prispevek na bydleni ktery muze cinit treba az 60 % najmu v zimnim obdobi prispevek na topeni,,pri kvalifikacnich kurzech prispevek na benzin jinak pri odstupnem v zamestnani se neceka a podpora v nezamestnanosti je okamzite,,,samozrejmosti je pak bezplatne zdravotnictvi vcetne vsech potrebnych leku ani za pobyt v nemocnici nezamestnany neplati nic,,,a na penzi zde staci odpracovat jen 520 tydnu,,,tedy 10 let,,,statni penze neni sice nijak vysoka ale podniky mohou procentne zamestnanci prispivat a on sam si je schopen s vypltay ktera se opravdu da nazvat mzdou a ne almuznou muze neco nasetrit,, v CR vidim dnes jen zkorumpovane soudnictvi problemove zdravotnictvi nefungujici skolstvi a diky inovacim pana Drabka taky lide kteri se dostali do problemu kdyz jim neprisla socialka treba 2 mesice,,je s podivem ze Drabek muze jeste chodit vecer po ulici,,,ale asi ma ochranku a jezdi autem.,..a mezi obycejne lidi nevleze,,,kdyz delnik vyrobi zmetek strhnou mu to z vyplaty a kdyz soustavne nebude podavat odpovidajici pracovni vykony tak se s nim podnik rozlouci ale ti nahore a zacina to od Hradu vyrabeji zmetky soustavne a dlouhodobe a porad je nikdo neodvola a nevymeni,,, takze komu neni rady tomu neni pomoci,,volil jsem Euro a tak se me to tak nejak primo nedotyka...ale obcas se i za sve stale ceske obcanstvi musim stydet,,,
22. 03. 2012 | 13:02

neo napsal(a):

garythis:

ano, zametání je služba potřebná. Pokud je tam málo maníků z technických služeb.

zkuste se laskavě občas projít po městě nebo po vesnici. I přes to, že máte technické služby, máte na každém kroku binec.

Nevěřím, že to nevidíte.
22. 03. 2012 | 13:02

Sladký napsal(a):

Jen tak dál, Kuchaři,poslední ze SLAMNÍKOVCŮ, VYDÍTE to správně STRANICKY A TŘÍDNĚ. Když se budete hodně snažit a přestanete chlastat, tak se tomu rypoušovi možná trochu příblížíte, není třeba zoufat. Jak říkám, pište co nejčastěji a co nejdelší příspěvky,patříte k hvězdám pravicového týmu.Bez vás by to tu nebylo ono.
Jen se víc šetřete, nerozčilujte se, nebo vám praskne žilka a ganglium vám přestane fungovat už naprosto a definitivně.
22. 03. 2012 | 13:06

garythis napsal(a):

neo

tak proč nepřijmout do TS více zaměstnanců na zkrácený úvazek?

Dovedu si představit, že by se jich v každém městě uživilo tak 5 na každý tisíc obyvatel. Že by každý chodil za těmi svými určenými a sbíral po nich odpadky, které oni vyhodí.
Proti takové práci nic nemám a lidé by to i rádi dělali.
Např. nedávno u nás byl konkurs na uklizečku v mateřské školce a přihlásilo se 35 uchazečů. Těch 34 co neuspěli, bylo velmi zklamaných. A pointa na závěr. Vzali na zkrácený úvazek důchodkyni, která brala již důchod a nebyla na tom ani existenčně závislá, jen chtěla víc peněz. Prý to je výhodnější pro zaměstnavatele ohledně odvodů a důchodce se jim váíc vyplatí. Ostatní zůstali v evidenci.
22. 03. 2012 | 13:09

Sladký napsal(a):

Neo, zametat je možno od rána do večera ulic a chodníků je plno, případně bude možno zametat i vybrané úseky silnic, dálnic a polních a lesních cest.Stát mocně ušetří,protože tu práci si nezaměstnaná platí sami.
A až začnou zametat propuštění zaměstnanci technických služeb, dojde i na tvoje slova o udržování pracovních návyků.
22. 03. 2012 | 13:11

neo napsal(a):

garythis:
třeba proto, že nejsou prachy?

proč si místo 20ti rohlíků nekoupíš 30?

Totéž platí o tom důchodci, pokud je levnější. Když nemáš na šunku za 300Kč/kg, tak si taky radši koupíš tu za 250kč/kg
22. 03. 2012 | 13:15

Občan napsal(a):

Neoušku koloušku,

představte si malé město (řekněme 3000 obyvatel) a padesátiletou učitelku vyhozenou v rámci "šetření" z práce. Po dvou měsících pobírání žalostné "podpory" nafasuje rozhodnutí o nuceném nasazení v okresním městě, vyzvedne si oranžovou vestu a půjde zametat psí h....
Místo toho, aby v klidu seděla doma, šetřila peníze a šprtala třeba němčinu, aby se mohla ucházet o místo němčinářky, bude ZA SVÉ DOJÍŽDĚT kdovíkam, aby tam pracovala ZADARMO a vykonávl nesmírně ponižující práci. Což bude mít za následek, že ztratí sebemenší šanci na to, že by ji někdo zaměstnal a po cca 14ti dnech OTROCKÉ NUCENÉ práce (poslední, kdo to praktikoval, byli NACISTÉ) se nervově zhroutí.

To, že tohle Vy - sociopat se sadistickými sklony - vnímáte jako něco pozitivního, mne vůbec nepřekvapuje.

A ještě jednu drobnost, hochu - 78% nezaměstnaných nedostává ŽÁDNOU podporu.
Sociální dávky dostává sotva 30% nezaměstnaných, protože ty jsou podmíněny absolutní nemajetností příjemce. Pokud má byť jen jediného blízkého příbuzného, nebo dokonce SPOLUBYDLÍCÍHO (!!!!!), který má příjem vyšší než životní minimum, pak nezaměstnaný nedostává od státu ani korunu a jeho přežití je ZCELA závislé na příjmech příbuzných a spolubydlících.

Jste zvrhlík, Neo - mladý a nebezpečný zvrhlík, který sténá slastí při představě těch ponížených "neúspěšných" zoufalců.
Kompenzujete si tak vlastní mindrák z nejistoty, v níž žijete, z hrůzy, abyste takhle neskončil sám. Dokud se to děje "jim", je to správné. Bláhově se domníváte, že Vám se to stát nemůže, protože se cítíte být chráněn svým mládím.
22. 03. 2012 | 13:15

I have a Drábekś dream napsal(a):

a proč by neza,městnaní museli jen uklízet?

proč by nemohli v rámci veřejných prací hlídat děti ve družině, pečovat o nemocné ve špitále, rozvážet zboží, prodávat v supermarketech, zaplnit recepce , vrátnice, obsluhovat hosty v restauracích, a protože má každý nějakou profesi, tak proč vlastně nedělat v rámci veřejnoprospěšných prací úplně vše. Byli bychom nejlevnější pracovní silou na světě a tím by se i zvýšila konkurenceschopnost ČR.
Určitě bychom se stali ekonomickými tygry.
22. 03. 2012 | 13:16

Scarabeus napsal(a):

garythis:

"dobrovolně to dělat nebudou"

No dobrovolně ne, ale Drábek je může, ze zákona, přinutit, kdo odmítne nastoupit na veřejnou službu, je sankčně vyřazen z evidence úřadu práce na 1/2 roku, následně nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti(pokud pobíral), nemá nárok na sociální dávky(pokud pobíral) a musí si sám platit sociální a zdravotní pojištění, stát už pak jaksi nezajímá z čeho, což vyjde na (nepřímou) pokutu přesahující tisíc Kč měsíčně, celkem nepřímá pokuta činí hodně přes 6 tisíc Kč. :-(
22. 03. 2012 | 13:17

Midori napsal(a):

schlimbach
Vašich názorů si velmi cením.
22. 03. 2012 | 13:18

vlk napsal(a):

SuPe
omyl,nikdo s e za mne nevydává. Ale ti pokřikující spratci zřejmě mají těch moudrých tatíků, eventuálně dědů víc než jen Davida. Třeba tebe a Kuchaře a tak podobně.
22. 03. 2012 | 13:19

Gustáv Kočí napsal(a):

Dnes když padne slovo práce, tak podle ultralevičáků vždy OTROCKÁ.
22. 03. 2012 | 13:21

modrý edvard napsal(a):

Pane Potůčku, také bych všem těm postiženým občanům přál víc peněz. Ale kde vzít a nekrást? A nesouhlasím ani s tím, že pokud někdo vykonává veřejně prospěšné práce, je tím popřena jeho lidská důstojnost, atd. Zkrátka mám dojem, že jste se stal propagandistou. měl jsem o Vás lepší mínění.
22. 03. 2012 | 13:23

jarpor napsal(a):

Je asi škoda, že nelze autora a s ním všechny zpívající donutit alespoň na jistou dobu život v duchu „Černý muž pod bičem otrokáře žil“ skutečně žít.

Aby si skutečně "užili" toho otrockého žití se vším všudy.. a třeba jim dojde, jak je to s tím "otrokářským" dnešním žitím v ČR v roce 2012...

"Šediny" se prý vyznačují rozvahou a moudrostí... S klasikem bych řekl : "Neplatí vždy..."

Hezký den
22. 03. 2012 | 13:24

Kuchař napsal(a):

Sladký:

Jo,jo.... ale být Váma, tak se učím zametat. Nechápu, že se tak stavíte na zadní. Vždyť je to jediný, co s Potůčkem intelektuálně zvládnete.

Ale ja pravda, že košťat je několik druhů. Malé, velké,proutěné,s tuhýma štětinama... atd. Tady bych si být váma, nechal radši poradit. Ať se zbytečně nenadřete.

No a když s Potůčkeme zaberete - tak to třeba dotáhnete na servisáky košťat.
22. 03. 2012 | 13:25

garythis napsal(a):

neo

konečně jste na to kápl. Nezaměstnaní jsou nezaměstnaní, protože nejsou peníze na jejich mzdy.
Kdyby peníze byly, nezaměstnaní by nezaměstnanými nebyli.

a tudíž by je nemusel nikdo nutit pracovat zadarmo.

Což je pro většinu mimo váz zvrhlé.

Už se v tom sám motáte.

Dle mne je logické, že pokud nedám někomu peníze za práci, tak ho nemohu ani nutit pracovat. A pokud platím za někoho 1080Kč zdravotního pojištění za měsíc, pak ho nemohu nutit dělat 20 hodin týdně a co se mi zamane.
Zorganizuji mu práci přesně jen v tom rozsahu 1080Kč, tudíž při minimální mzdě 46Kč
to jest 21 hodin za celý měsíc a ne za týden. Při kvalifikovaněkší práci by si to ten nezaměstnaný odpracoval třeba za 2 hodiny.
22. 03. 2012 | 13:25

neo napsal(a):

Občanoušku dědoušku:

1) tak nějak jsi jako obvykle přehlíd jistou existující metodiku o veřejné službě, takže tvůj příklad o učitelce, která je po 2 měsících poslána na VS je z říše tvých výmyslů.

2) jedná se o 20 hodin? No takže žádnou šanci na nic neztratí.

3) nejsem ani náhodou sociopat se sadistickými sklony. Laskavě si urážej někoho jiného.

4) ta procenta si sem klidně sypej, já nikde netvrdím, že by tomu bylo jinak.

5) další omyl, nejsem zvrhlík, tu zvrhlost vidíš ty a potůček a pár dalších jedinců, já jednoznačně napsal pozitiva veřejné služby a na tom nic zvrhlého není, naopak.

6) další lež, několikrát jsem zde uváděl, že není pravda, že by mně nic podobného nehrozilo. Naopak jsem jasně a zřetelně psal, že mě to může potkat a že bych rád veřejnou službu vykonával, pokud bych na ni byl poslán, a to právě z výše uvedených důvodů.
22. 03. 2012 | 13:26

garythis napsal(a):

Scarabeus

no myslel jsem to tak, že oni tam přijdou, ale pokud je někdo nebude s bičem hlídat, moc se nepřetrhnou. Že se zkrátka také budou chovat tržně a budou pracovat do výše svého platu. A hlavně aby se neumazali a moc neunavili. Šaty si hradí ze svého, tak musí být opatrní a energii by si měli šetřit na ekonomičtější činnost.
22. 03. 2012 | 13:29

Slartibartfast napsal(a):

Neo, vy naprosto nechápete, kde je ten problém. LZPS definuje jako lidské právo pobírat za práci mzdu nebo plat. Pokud se jedná o 100% pokrytí pojištěním - tak souhlasím, ale vaše aplikace je pomýlená. Kdyby pojištění krylo pojistnou událost "ztráta zaměstnání" na 100%, činila by podpora 100% dosavadního čistého platu nebo mzdy. Jelikož tomu tak není, tak není tato pojistná událost kryta na 100%.
A dodávám, že ač mám názory levicové, nejsem kolotočář, nýbrž systémový administrátor (toho času v pracovní neschopnosti v důsledku úrazu) s nadprůměrnou mzdou.
22. 03. 2012 | 13:31

Kuchař napsal(a):

Já se těm levičákům divím. Konečně se našla nějaké práce, kde si můžou připadat důležití a užiteční, no a oni zase mluví o otročině. Myslí to opravdu vážně ?

Není to jak s tím cikánem, co šel hledat práci na UP a tam mu nabídli místo s vlastním autem,řidičem a sekretářkou ?
22. 03. 2012 | 13:31

schlimbach napsal(a):

Kuchař - nejste náhodou pekař?
22. 03. 2012 | 13:36

Kuchař napsal(a):

Pane SuPe!

Ten pan Vlk, to je nějaký starší pán, o kterého se staráte ?
A co mu je ? Třeba bych Vám mohl poslat nějaký hračky, ať se zabaví. Náš pes si s tím stejně už nehraje.
22. 03. 2012 | 13:38

Kuchař napsal(a):

schlimbach:

Proč pekař pane ?
22. 03. 2012 | 13:39

vico napsal(a):

Kuchař : Rabe,maž do kuchyně loupat brambory, než tě zase pomocná kuchařka Máňa přetáhne náčiňovou hadrou.
22. 03. 2012 | 13:41

neo napsal(a):

slartibartfast:

v tom případě bych se obrátil na ústavní soud. Nejsem právník, takže to nemůžu posuzovat. Pokud je to něco protizákoného, samozřejmě to nemůže být používáno.
22. 03. 2012 | 13:42

schlimbach napsal(a):

Nemám nic proti pekařům - čest jejich práci, ale z vašich příspěvků mám dojem, že se asi nejakým nedopatřením muselo těsto dostat až příliš blízko vašemu mozku -(. Věřte, že není obvyklé, abych takto reagoval na zjevné hovadiny, ale skutečně si nemohu pomoci. Tak mě prosím omluvte.
22. 03. 2012 | 13:43

Kuchař napsal(a):

vico:

Já jsem šáfkuchař. Ti brambory neloupou. Na to máme Sladký Potůčky.
22. 03. 2012 | 13:44

Kuchař napsal(a):

schlimbach:

Nic se neděje pane Sladký. Bláznům Bůh odpouští.
22. 03. 2012 | 13:46

Kuchař napsal(a):

schlimbach:

Trochu se mi intelektuálně krejete s panem Sladkým. Tož pardon.
22. 03. 2012 | 13:50

vico napsal(a):

Kuchař : Leda tak šéfkuchař v garáži. Dlouho jsem váhal, ale na devadesát procent jseš Rumcajs z Hanušovic. Staré mimikry pod kuchtíkovskou čepicí neschováš.Ani za pomocí elektronického korektora pravopisných chyb.

Zdar!
22. 03. 2012 | 13:53

Scarabeus napsal(a):

garythis:

No půjde kolem nějaký "neo" a nahlásí na úřad práce, že ten či onen nezaměstnaný se moc nepřetrhne, případně si to bude filmovat a dávat na YouTube s popiskem "podívejte se na ty "pracanty", tohle tóó my živíme". :-(

Způsoby jak udělat z obětí viníky jsou nekonečné. :-(
"Co ta lopata? Podívejte se na ten zázrak, Žid a něco dělá."
V odkazu čas 1:05:55-1:08:21
http://www.youtube.com/watch?v=nBfZ0_EBA0k
22. 03. 2012 | 14:20

siven napsal(a):

vico: úroveň příspěvků Rumcajse a jeho pestrý slovník (levouni, levouni, nebo levouni...) jsou natolik typické, že se neskryjí ani za kuchařskou zástěrou.

Alespoň, že již dále není špiněno jméno sympatického loupežníka. Bohužel, jak se lidově říká; "z bláta pod okap": Chudáci kuchaři. Tohle individuum tu z jejich cechu udělá v mžitku cejch.

Stejně si myslím, že garáž i kuchyně existují leda v choroboplodné mysli jednoho schyzofrenika, kterému pan primář Jarolímek dovolil přístup na PC.
22. 03. 2012 | 14:25

Kuchař napsal(a):

Vico se ptá sivena :
"Co bys letos chtěl k narozeninám?"
"Menstruační tampóny."
"Víš ty vůbec, co to je?"
"Nevím, ale v televizi jsem slyšel, že se s tím dá dobře hrát tenis,
plavat,jezdit na kole i skákat padákem.
22. 03. 2012 | 14:37

Irena napsal(a):

1.Jak chcete být konkurenceschopni v zemi,která nemá takřka žádný vlastní průmysl, ztratila spoustu odbytišť. Pořád se mluví o konkurenceschopnosti ČESKÉ ekonomiky, jenže ta je z velké většiny už v zahraničních rukou. 2.A co se týče veřejných prací... V metodice MPSV bylo např i to, že nezaměstnaní budou nahrazovat policajty v tom, že budou hlídat na přechodech u škol. Pak,že budou pracovat třeba pro Armádu spásy...,časem opravdu přibyde práce pro obchodní řetězce...proč by platili zaměstnancům,když můžou šupnou nějakou tu malou domů úředníkovi na ÚP,on jim tam už nějaké ty nezaměstnané pošle. To pak budou panečku zisky. No a pak se začnou /stejně jak už se stalo na železnici/ místo policie najímat bezpečnostní agentury. No a hádejte koho budou najímat a posílat do terénu, no přece ty, kteří vykonávají veřejně prospěšné práce. Stejně tak třeba uklízecí firmy, proč by měly platit zaměstnancům, když je můžou poslat na ÚP a ten je pak v rámci veřejně prospěš, prací pošle úklízet právě pro tyto firmy. To je ideální model kapitalismu 21. století. Všichni /až na pár vyvolených,kteří to vymysleli a budou organizovat/ budou vykonávat veřejně prospěšné práce. Firmy zadají svůj požadavek na počet lidí,které chtějí najmout na ÚP, ÚP jim ty lidi nejenže pošle, ale ještě je bude platit, čímžto firmy podstatně ušetří na nákladech a zvýší své zisky.
Zdá se Vám to na hlavu postavené? Takhle pracující firmy mají zajištěný stabilní přítok peněz a nemusejí se strachovat jestli Budou mít dost práce pro své zaměstnance. Protože ony žádné zaměstnance a mzdové náklady nemají,tyto náklady nese totiž stát.Státu zbudou NÁKLADY a firmy si nechají ZISKY. A o to tu přeci jde. Za to dostaly strany, které takové řešení navrhují příspěvky od svých sponzorů. Neboť právě tito sponzoři jsou navrhovateli takových to podnikatelských záměrů, zvolení zástupci hládají.
22. 03. 2012 | 15:11

SuP napsal(a):

vlk -
To jsem rád, že to vim.
22. 03. 2012 | 15:28

vico napsal(a):

kuchař : Ale jó, dobrý. Správnej kuchtík musí mít hubu prořízlou...a je-li pravicový fanatik, tak volit dávku jaru při umývání pánví pravou rukou a levou, když se pomocná kuchařka Máňa nedívá,mít zaraženou ostentativně třeba i v prdeli...proč ne. Já v Hanušovicích do zdejších pajzů naštěstí nezavítám.
22. 03. 2012 | 15:36

SuP napsal(a):

Kuchař -
Když vidim, jak se tu chlapci rozvášňujou nad tím, že si od nich někdo za peníze dovolí chtít práci, dokonce takovou, která je "nedůstojná"! Přitom je to logické. V zimě zametat sníh a když sníh sleze, tak se objeví psí hovna. Co je na tom nepochopitelného?
Třeba tenhle: "...LZPS definuje jako lidské právo pobírat za práci mzdu nebo plat...." A ty dávky, to je co? To je jen tak, to už bylo.
No co, aspoň Drábek zjistí, že je to taky špatně a tyhle dávky zruší, protože jednak potřebuje ušetřit a jednak nic neřeší. A teprve když tihle pobírači nic nedostanou, dostanou nabídku na úklid. Zdá se, že nějak zapomínají, že mohou začít ihned podnikat, rozjet růst a být ve vatě.
22. 03. 2012 | 15:55

SuP napsal(a):

Te´d mě omluvte, jedu do divadla.
22. 03. 2012 | 15:56

ZMĚNA TEXTU PÍSNĚ napsal(a):

Český muž za prachy pracujících žil (3x)
nezaměstnaným zůstal.

Na úřad se vydal, podporu žádal (3x)
a co se nedozvěděl.

Že jsem starej flákač, co ti po tom je (3x)
pěkně mi to zaplatíš.

Já ač bez práce, tak přece prachy mám (3x)
ti co makaj mi je daj.

Systém vysán jest a jeho tělo tlí (3x)
ale flákač kráčí dál.

Refrén: Rumy, rumy, hálelúja (3x)
cíga a automaty.
22. 03. 2012 | 15:59

Kuchař napsal(a):

SuP:

Asi jsem taky otrok.
Když máme po zavíračce a uklízečka má volno, tak meju po dělnícké třídě i hajzly.

To co tady předvedl Potůček, to je naprostá nehoráznost a sprostota. Opovrhovat prací, to si snad nedovolil ani bolševik. Kdyby mi tohle řekl u nás v kuchyni, že zametání je pod jeho úroveň, tak chytí takovou, že by se zastavil až v Kremlu.

Aspoň se odkopali a ukázali, jak to s tou prací myslí a že jsou ve skutečnosti jenom banda povalečů, kterou živit nemá smysl.
22. 03. 2012 | 16:13

zemedelec napsal(a):

Paní Irena.
Dobrý postřeh.
Už se o něčem podobném tady psalo,právě u Schvanzenbergů,se takhle řešil nedostatek dělníků v jejich lesích.Možná to Drábek vyčetl v jejich kronice.
22. 03. 2012 | 16:27

Scarabeus napsal(a):

SuP:

"A ty dávky, to je co?"

Každý nezaměstnaný nepobírá dávky, viz moje předchozí příspěvky.

"mohou začít ihned podnikat, rozjet růst a být ve vatě"

To mohou ihned začít podnikat, ale ne každý má na podnikání "buňky", v podnikání se dá nejenom vydělat, ale i nevydělat(nula od nuly pojde) nebo prodělat. Z čeho ten, kdo na podnikání nemá schopnosti, bude žít? Někdo ze svých podnikatelských "úspěchů" není schopen zaplatit ani povinné odvody(soc.+zdr. pojištění a min. daň).

Nikdy nevíte jak můžete dopadnout, někomu podnikání jde, pak něco nevyjde a rázem je dotyčný ve ztrátě, herec Pomeje, který podnikal jako filmový producent, by mohl vyprávět. Může se stát i opačný případ, někomu podnikání nejde, tak se vzdělává, sbírá zkušenosti dle vlastního výběru, třeba i neplaceně, po několika letech může být, skrze předchozí, v podnikání úspěšný.

Když někdo chodí pracovat zadarmo, typ práce: zametání a sbírání hoven, tak přitom žádné užitečné zkušenosti nenabere, nezíská ani peníze, aby mohl "rozjet" byť jen minimální podnikání(úplně bez peněz takřka vyloučeno, banka těžko poskytne úvěr někomu kdo nemá čím ručit), navíc se může stát, že najíst dotyčnému bude muset dávat někdo z rodiny, na něhož stát přehodí tzv. vyživovací povinnost, aby neumřel hlady, přestože pracuje.

Pokud Drábek dávky úplně zruší, tak se zvýší zločinnost, přitom už teď stát nemá peníze na stavbu nových věznic, které je nucen stavět, protože stávající věznice jsou přeplněné, jsou v nich překračovány hygienické normy ohledně min. prostoru pro jednoho vězně, věznice by byly přeplněné ještě více pokud by se mnoho odsouzených nevyhýbalo nástupu výkonu trestu.

Pokud jsou Vám nějaké hygienické normy pro vězně ukradené, tak Vám musím připomenout, že při jejich překračování hrozí vzpoura(pro stát obvykle velmi drahá záležitost), při překračování hygienických norem se velmi snadno šíří nakažlivé nemoci. Nějací vězňové jsou Vám asi ukradení, když se něčím nakazí, ale vězně musí někdo hlídat, nemoc chytne i dozorce, od něj manželka a jeho děti.

Policie, vyšetřovatelé, státní zastupitelství, soudy, vězení ..., všechno neúměrně přebujelé, přesto, s ohledem na míru zločinnosti, nedostatečné, ..... to stojí šílené peníze, které platíte, mimo jiné, Vy. To Vám nevadí?

Kuchař:

Vy nedostáváte za práci zaplaceno? Vaše podnikání je ztrátové a chodíte se napást?
22. 03. 2012 | 16:46

Sladký napsal(a):

Rumcajs- zapěj nám Píseň práce! To je ta správná pravičácká hymna!:o)) Bože muj, je VYDĚT že stvořit inteligentní bytost je úkol přímo nadbožský.
Zlatá vařečko, víš něco o tom, že za komunistů- ultralevičáků zde byla pracovní povinnost a kdo nedělal, šel makat za katr?
22. 03. 2012 | 16:51

mik napsal(a):

Problem CR je v tom ze si stale hraje na mistra sveta proc by mela prijimat nekake osvedcene a propracovane metody pouzit davno vymyslene napsal jsem vyse jak to chodi s placenim podpory i verejnych praci v Irsku a zcela jiste to bude podobne fungovat ve vsech vyspelych Evropskych statech,,ale CR chce byt neco extra ale nemohou za to vzdy jen politici,,kdo ty politiky volil? a kdyz uz jsou zvoleni a neplni sliby volicu tak se lze vzeprit ne prostrednictvim zprofanovanych odboru ale sami,,spontane jako v roce 89 ovsem nesmi se stat to co se stalo v 89 ze vetsina tech ktera zjistila kam vse smeruje proste a jednouse otocila kabaty naruby,, me dnes pripada ze lidi s nostalgii vzpominaji jak v patek odpoledne napakovali skodovku nachystanym materialem z prace a jeste v pracovni dobe vyrazili na chalupu,,a v nedeli se vraceli na serial v televizi aby si v pondeli sli do prace odpocinout,,jiste ne vsichni,,ale kde jsou dnes ti hrdinove BSP co plnili na sachte na 110 % ? Mam pocit ze v CR lidi potrebuji proste spadnout az na dno a ryt nosem v zemi,, Kdyby obdobna situace jako je dnes v CR byla ve Francii tak uz jsou v ulicich prevracene a zapalene auto stejne tak v Polsku ,,Proc se na Slovensku vydali spravnou cestou ? Proc maji Slovaci Euro proc si volili prezidenta sami uz jakou dobu proc nehazeji EU a Bruselu klacky pod nohy,,proc se CR nepripojila k fiskalni dohode a 25 ostatnich statu ano,, Proc chce Fico na Slovensku uplatnit progresivni dan a v CR stale tvrdosijne brani dan rovnou ? Vrstva zbohatliku se dostala k moci vymytila stredni tridu protoze ta je nebezpecna bohati si pod sebou nepodrezou vetev a chudi jsou tak chudi ze pujdou do prace i kdyz jim zamestnavatel 2 mesice nevyplati mzdu,, proc se v CR nezavede v Evrope zcela bezny system tydenni mzdy a s tim zaroven i 14 ti denni vypovedni lhuta pro obe strany bez udani duvodu,,,a nekdy jde odejit i za tyden,,, zamestnavatel si nedovoli vuci zmestnanci zadne podrazy protoze ten ma moznost nesledne neprijit uz do prace a kde by zamesnavatel tak rychle sehnal nahradu,,i pri soucasne celoevropske krizi,,, a zamestnanec zase vi ze se flakat nemuze protoze dostane za tyden vypoved ,,lide v CR chteji zivotni uroven Nemecka ..ale to nejde napred se musi stat Reckem Spanelskem Portugalskem temi neslabsimi v EU ,,a pak teprve mohou chtit v delnicke profesi 2-3 tisice euro za mesic,,,Nevim proc pro mnohe je Klaus porad hrdina podle nekterych dobry prezident kdyz dela CR jen ostudu,, jak muzem byt v demokraticke zemi ministr ministrem kdyz fackuje lidi na ulici at uz byla pravda na kterekoliv strane,,,politici ani przident nejsou zadni nadlidi,, jsou to lide kteri dostali od ostatnich duveru,,dokud budou moct zustat v politice lidi kteri prebehli dokud lidi co meli aferu tak se v CR nic nezmeni,,a dnes se diky Klausovi Necasovi ale i dalsich co se neumeli postavit stava z CR zeme na okraji EU,,Je treba si uvedomit ze CR EU potrebuje ale EU CR nepotrebuje vubec,,, Dneska je ve vlade jen kupceni inrikareni a boj o koryta,, Dobes videl ze je zle tak najednou ze sebe udela mucednika,, Co se sebe udela Drabek ? co Klaus ? mozna lidem trpelivost dojde ale myslim ze bude pozde,,, CR ujizdi vlak to vidi kazdy kdo zije mimo jeji hranice,,jen ti uvnitr to videt nechteji,,proc to videt nechteji necht si kazdy zvazi sam ale 20 hodin pracovat zdarma pro stat ktery za me zaplati zdravotni pojisteni a jinak mi nic neposkytne je nesmysl..clovek ktery je diky inovacim Drabka vyrazen z evidence by nemel lenit a mel by na urad podat soudni zalobu a zaroven se obratit na Evropsky soudni dvur,,, ale dokaze to clovek ze zakladnim ci strdnim vzelanim bez maturitu a ma na to platit pravnika ? a co kdyz je onen pravnik z Plzne ? proste jedno je proleteno z druhym a ti nahore jsou si toho nalezite vedomi,,,je to opravdu na pisen o otroctvi,,,
22. 03. 2012 | 16:52

Sladký napsal(a):

Sup- jasně.Všichni začnem podnikat. Všichni budeme všechno vyrábět a všem všechno prodávat, staneme se národem podnikatelů.Ostatně- už dnes máme největší počet OSVC z celé EU.
22. 03. 2012 | 16:54

vico napsal(a):

Kuchař si vzal k srdci mé oslovení z 13:41 /rabe!/ a sám připustil, že je otrok.Při jeho apoteóze práce jsem už jenom čekal, kdy nám tu začne zpívat Píseň práce.

Problém /nikoliv pro kuchtíky vyvařoven s posranými záchody a špinavými stoly/ je ten, že obecné úřady jsou místem výkonu trestu obecně prospěšných prací. Kriminálníci, kterým by jinak musel být uložen krátký nepodmíněný trest, zde každé ráno fasují oranžové vesty a vykonávají například sbíráním psích hoven trest za různé zlodějiny anebo čórky v Tesku.

Skutečností je, že například paní úča/16 tisíc má dostat padáka/ vyfasuje naprosto stejnou oranžovou vestu.

Voni ti lidi v oranžových jsou k nerozeznání zloděj nebo z práce vykopnutý padesátník, který se už nehodí do mladého a dynamického kolektivu.

Povalečů na sociálních dávkách se tahle "práce, jež je vznešená" týkat nebude, jen lidí, kteří ztratili práci a kteří po padesátce jen tak brzy jinou neseženou.
22. 03. 2012 | 17:03

Kuchař napsal(a):

Sladký:
Tak tohle opatření bych znvuzavedl. To bych komunistům odsouhlasil.

Nejdřív by odmítl zametat - šel by do pracovního tábora.
Nedělal by v pracovním táboře - šel by za katr.
Nevidím jediný důvod, proč si tady živit bandu lemplů, co jim smrdí práce.
22. 03. 2012 | 17:06

Kuchař napsal(a):

vico:

Proč by úča nemohla zametat ?. Má matka uklízí i v důchodě. Je snad zločinec ?
22. 03. 2012 | 17:08

rejpal napsal(a):

Kuchař
Kdyby šel se mnou zametat Alexandr Vondra nebo Jaromír Drábek, neměl bych žádný problém. A kdyby sám premiér, přihlásil bych se okamžitě, i když práci mám. Jen s Radkem Johnem bych nešel. To bych se musel tak smát, že bych byl práce neschopen.
22. 03. 2012 | 17:18

Sladký napsal(a):

Kuchař- máte nepochybně pravdu, je tu půl milionu volných v podstatě lukrativních pracovních míst a lemplové ne a ne pracovat.
22. 03. 2012 | 17:20

vico napsal(a):

Kuchař : Já také zametám chodník/zhruba dvacet metrů před svým domem/. Jiná věc by byla, kdybych to vše dělal pod dohledem obecního drábka. Přinejmenším bych musel vysvětlovat, že nevykonávám obecně prospěšné práce/to je druh trestu dle trestního zákoníku/, ale veřejně prospěšné práce. Zvonku to vyzerá naozaj rovnako.

Na druhé straně si říkám, že lidi v posledních volbách tyhle dráby a drábky volili. To je jak u tebe kuchtíku. Objednali si držkovou, i když ví, že ji nežere ani tvůj pes.Hlavně, že je nejlevnější. Inu pučmidrátství.
22. 03. 2012 | 17:28

schlimbach napsal(a):

Dlouho jsem tu nebyl, ale musím říci, že jsem rozhodně o nic nepřišel, protože ta žumpa, kterou zde vylévá například Kuchař je neskutečná -(
Oni nakonec těmi nejhoršími vždycky byli užiteční idioti, kteří udržovali tyranský systém a vždycky si to dovedli pro sebe zdůvodnit, že oni vlastně jsou ti vyvolení - těším se na den, kdy tito užiteční idioti poznají, že mohou být skutečně užiteční, ale ve svých vysněných pracovních táborech, které jim připraví nakonec jejich vyvolení vůdcové - nebylo by to v historii lidstva porpve.
Jak nazvat systém, který generuje do svého čela ten největší nevzdělaný a všehoschopný póvl, který nedokáže ani rozlišit, jestli mu jím vybraní, nikým nevolení poradci radí ve prospěch národa, či nikoliv? Má to něco společného s demokracií? S demokratůrou určitě, ale na to snad brzy dojde většina národa a v souladu s tímto poznáním učiní potřebné změny. Určitým návodem může být www.ekonomickareforma.cz ...
22. 03. 2012 | 17:37

rejpal napsal(a):

vico
Jen malý rejpanec. Tahle polévka rozhodně nebyla nejlevnější. Skoro bych tvrdil, že byla proklatě předražená. Ledaže bychom to pojali tak, že jsme si zaplatili přítomnost na reality show. Jen by ti hráči mohli mít větší sexappeal.
22. 03. 2012 | 17:39

joan.j napsal(a):

Kuchař tu chce lidem kteří odmítají pro soukromé firma "povinně" a "zákonně" dřít zadarmo rozdávat "Takovou"???
Hochu ,tobě bych vymáčkl toho zbytnělého Maďara zbůhdarma ti špuntující krk tak důkladně a poctivě, po havířsku že bys sis ten zbytek s bídou odnesl v igelitce smrade.
22. 03. 2012 | 17:49

SuP napsal(a):

Kuchař -
Tak sem tam nakonec nedojel a už jsem zpátky.
vidím, že tu na mě čekají.

Scarabeus - zlatohlávek - hovnivál -
Chlapče, vás je mi docela líto. S takovým dětským přístupem to budete mít jěště těžší. Jste typický příklad hledače a nalézače důvodů.

Sladký -
Cukroši, až všichni všechno začnou vyrábět a navzájem si prodávat, bude na světě ráj. Mě ty věčný levičácký kecy, jichž i ty seš nositelem, přivedly k jedné úvaze. Předestřu ti ji nezištně, protože tvoje duševní kapacita ji dokáže ihned rozbetlovat. Přišel jsem na to, proč je krize. Krize je proto, že my podnikatelé a podvýživnostníci už nechceme pracovat. Já už jsem to odhadoval tak v roce 2005, že to jednou tak dopadne, když jsem poslouchal ty věčné levičácké hlody. Kdysi jsem vám to sem i napsal. Až my jednou nebudeme chtít pracovat, protože nás přestane bavit věčně poslouchat, jak krademe a sdíráme proletariát, současně platit provoz státu a ještě koukat, jak stát s našim výpalným "hospodaří", začneme pracovat jen tolik, kolik potřebujeme. A vy si svou pracovní sílu můžete naložit. A můžete si vyprávět o růstu. A taky o růstu růstu.
A zdá se, že je to tu.
22. 03. 2012 | 17:50

siven napsal(a):

Ono být podržvařečkou v nějaké ratejnové jídelně věru nevyžaduje příliš vysoké IQ.

Jinak by si musel kdokoli, kdo obhajuje vrchního privatizátora do vlastní kapsy jednoho centralizovaného systému, za nějaký pakatel 3,6 miliardy, pochopitelně z našich kapes, když se musí šetřit, nemluvě o dalších nákladech, musel hanbou nafackovat.

Ale když už někoho vykopli z garáže, následně i z kuchyně, a skončí u Chocholouška, který mu za dobré chování umožní přístup na internet, je to sice politováníhodné, ovšem na druhou stranu pochopitelné.

Blahoslavení budiž chudí duchem, neb jich je království nebeské.
22. 03. 2012 | 18:03

Scarabeus napsal(a):

SuP:

A konkrétního nic.

Kuchař:

Vězení je pro stát ta úplně nejdražší záležitost, chcete to platit?

Stát ani všem vězňům, kteří pracovat chtějí, nedokáže sehnat práci.
22. 03. 2012 | 18:12

Jan napsal(a):

Je to regulerní fašismus.
A už má první oběti na životech.
Už to někdo dal k ústavnímu soudu?

Myslím, že to nemůže projít.

Právo je nepřítelem těch karikatur. Bohužel ovládají i prokuraturu a soudy.

Ergo kladívko, ta demokracie co ji brání Kalousek ,/sis/ je fikcí, mlhou, za níž je mafie, která tu vládne v reálu.

Totální rozpad a kolabs společnosti v přímém přenosu.
Bolševici hadr.
Kapitálu zdar.
22. 03. 2012 | 18:15

ujo napsal(a):

Není smutné, že vláda nedokáže nabídnou jinou práci než zametání a pod.?
V padesátých letech např. nepotřební právníci a podobní postavili v Chuchlit zv. "most inteligence".
Samozřejmě dostávali plat.
Pro tehdejší system budující socialismus je však příznačné ,ž e po dokončeném mostě téměř žádné vlaky nejezdily.

Jo a pro Supa.
Žluté vesty... dříve byly i žluté hvězdy
22. 03. 2012 | 18:24

siven napsal(a):

SuP - Velmi vtipné.

Já jsem OSVČ, který je dost schopný na to, aby se nepotřeboval přisávat ke státnímu cecíku jako to nejubožejší mafiánské klíště. Musel bych se hanbou propadnout.

A žblebtat nějaké primitivní svazácké kydy a pohádky o boji zaměstnanců proti zaměstnavatelům, připadal bych si ještě větším idiotem, než ti nejvymaštěnější raubíři na derby Sparta-Slavia. Jedině podobní blbi mohou skočit na starou metodu "rozděl a panuj".

Pokud nejste nějaká Péťova podržtaška, u které je podobná činnost (rozuměj psát pohádky o třídním konfliktu na blozích) nejspíše pracovní náplní, tak vás hluboce lituji.
22. 03. 2012 | 18:26

Scarabeus napsal(a):

Každý člověk má nějak jinak zaměřené vzdělání, jiné životní zkušenosti, v závislosti na tom jinak nahlíží na společenské záležitosti/problémy.

Základem je poučka, že "sytý hladovému nevěří", tato poučka platí oběma směry, zaměstnanci si nedovedou přestavit jaké je to u nás podnikat, co to je za hromadu problémů, kde kdo přijde a dělá na podnikatele chytrého, velmi často neoprávněně, kde kdo se po podnikateli vozí, často kvůli neskutečným prkotinám. Znám podnikatele, který vyrábí ponožky, má i obchod. Do obchodu přišla kontrola ČOI a schválně si vybrala ponožky, ze kterých se odloupla nálepka typu "prát na 40 stupňů", na všech ostatních nálepka byla. Výsledkem kontrolního nákupu byla pokuta 500 Kč, peníze za kontrolní nákup se samozřejmě kontrole ČOI vrací. Je-li podnikatel vystaven takovému šikanoznímu "nákupu", tak má pak zákonitě vztek. Když pak někdo na internetu podnikatelům nadává do vykořisťovatelů atd., tak se do něj opře.
22. 03. 2012 | 18:45

vico napsal(a):

rejpal : zdravím :-) Rejpanec přijímám. Já jsem zas mistrem úniků. Třeba doplňkem k řečenému : Nejsem tak bohatý, abych si mohl dovolit kupovat zkaženou držkovku.

Skarabeus : Ze SuPa si nic nedělejte. Jeho přípodotkům už nerozumí ani on sám.

Šel do divadla a došel do Lidlu. Po půlhodině zjistil, že to, na co se kouká není Lucerna, ale neonová reklama a tak se zase vrátil.

Jeho vysvětlení, proč vznikla celosvětová dluhová krize je každopádně ojedinělé. SuPi začali pracovat jen tolik, kolik potřebují - Stiglitzi honem si SuPa zkopíruj, ať získáš ještě jednu Nobelovku.
22. 03. 2012 | 18:57

ujo napsal(a):

Scarabeus,
ta historka s ponožkami je hodně, hodně podezřelá.
Nepamatuji si ,že bych podobné "nálepky" na ponožkách kdy viděl.
Mimochodem předpoužitím každý soudný nálepku odlepí a když dojde k praní?!
Jako povídka o šikanování ale dobrý
22. 03. 2012 | 18:57

rejpal napsal(a):

Když jsem zrovna tady. Martina Sáblíková je mistryní světa. Gratulace a obdiv.
22. 03. 2012 | 19:01

triky a pověry napsal(a):

ujo

ponožky se vždy koupí procvaknuté umělohmotnou svorkou nebo sešité a na tom je nacvaknutý papír, dost velký, tam je složení a poékyny k údržbě. Toto je povinné a inspekce po tom hodně jde.

Je vidět, že když toto nevíte, jak vás manželka rozmazluje. Ponožky koupí, rozdělá, papír vyhodí a ponožky dá do zásuvky. Je mi divné, že vám není divné, čím to je, že se vám ty ponožky líhnou samy v šuplíku.
22. 03. 2012 | 19:08

SuP napsal(a):

Tak mi hoši vysvětlete, proč není práce. Celý blog tady vedete řeč, jak to řešit. Jestli najdete důvod, bude to přece snazší ne?
22. 03. 2012 | 19:12

Jan napsal(a):

siven napsal
Podle Vás jsou zdravotní sestry klíšťata?
Tohleto přiblblé nálepkování slouží jen k rozeštvávání lidí a vzájemné nenávisti.
Bují nám tu a je to zlé a hloupé.
Koalice to otevřeně podporuje.
Schopný úředník není žádné klíště.
Naopak znám tolik OSVČ co jimi jsou ...
Kolik pak nám loni odvedli OSVČ na daních?
není ono to něco kolem O?

Co nám chybí je elementární slušnost.
Právo a možnost se ho domoci.

Stálé rozdělování lidí na levici a pravici a osvč a zaměstnance slouží jen vládnoucí mafii.
22. 03. 2012 | 19:15

SuP napsal(a):

scarabeus -
Přečetl jsem si vás ještě jednou, ale žádnou otázku krom toho jestli mi to nevadí, jsem nezahlédl.
Odpověď zní - ano vadí, ale co nadělám? Daně platím a politikou se neživím. Nějak jsem nepochopil, kam tou otázkou míříte.
22. 03. 2012 | 19:19

SuP napsal(a):

Jan -
Není práce, nejsou daně.
Další otázku prosím.
22. 03. 2012 | 19:22

Jan napsal(a):

SuP
Odečte zaměstnanec Harley Davidson z daní?
22. 03. 2012 | 19:52

Eva Dupalová Jílové napsal(a):

No, já doufám, že už brzy se tato vláda po.ere a s ní půjde do WC i Drábek. Už to začalo.
Promiňte mi má neslušná slova, ale jinak to v této situaci říci nelze.
22. 03. 2012 | 20:11

Scarabeus napsal(a):

SuP:

V té části příspěvku 22. 03. 2012 | 17:50, který jste mně věnoval, byly pouze urážky, věcný/konkrétní obsah žádný. Očekával jsem, že když jste mé příspěvky ohodnotil urážkami, že konkrétně popíšete jaký/é k nim máte důvod/y.

"proč není práce"

Příčiny jsou vnější a vnitřní. Vnější jsou mimo ČR, s tím těžko u nás někdo něco nadělá. Vnitřní jsou u nás, ve špatné vládě. Špatná vláda škodí všem, podnikatelům, zaměstnancům, nezaměstnaným, i těm, kteří pracovat nemohou(nízký/vysoký věk, invalidita, nemoc). Když se někde peníze rozkradou, tak jinde musí zákonitě chybět, např. v podpoře podnikání, zaměstnanosti, v důchodech, soc. dávkách, na zdravotnictví, školství, dopravu, bezpečnost ......
22. 03. 2012 | 20:23

Scarabeus napsal(a):

ujo:

Nejčastěji bývá informace, mimo jiné, jak se mají ponožky prát na papíře, který je k ponožkám přišit. Jaké informace mají na oděvech při prodeji být je součástí nějaké normy.

Vysvětlil/a už nick "triky a pověry"
22. 03. 2012 | 20:25

Sladký napsal(a):

Sup- Do toho! Hej rup! A zapěj si s Kuchařem Píseň práce, stachanovče.Jinak, stará známá pravda- o práci nejvíc mluví ti, kteří nikdy (pořádně)nepracovali.
22. 03. 2012 | 20:33

Sladký napsal(a):

Sup- není práce? Ale kdepak.Práce je spousta, ale nikdo za ni nechce pořádně zaplatit.
22. 03. 2012 | 20:35

neo napsal(a):

aaaaaa Sladký, další takovej co pořádnou práci vidí jen v "kopání krumpáčem"
22. 03. 2012 | 20:42

siven napsal(a):

Jan - Kdybyste se trochu namáhal interpretovat přečtený text, tak byste pochopil, že píši to samé v bleděmodrém.

Pokud je pro vás pojem "mafiánské klíště, přisáté ke státnímu cecíku", synonymem pro zdravotní sestru, asi máte divně poskládané hodnoty.

Ovšem vzhledem k obsahu vašeho příspěvku tomu tak bohudík nebude. Jen jste trochu ukvapeným čtenářem.

Ještě jednou a polopatě: Já si svojí prací vystačím. Jiný však není ani OSVČ, ani podnikatelem, nýbrž tzv. podvodnikatelem. Neschopným mafiánským lemplem, který je tak akorát schopný přes kamarádšofty s politickou sebrankou týt ze státního. Nekvalitně, předraženě. Z peněz nás všech: zaměstnanců i zaměstnavatelů. V nejlepším případě je mafiánské klíště a politik jedno a totéž v jedné osobě: Bárta, Drábek, Řebíček, a tak bychom mohli pokračovat ještě hodně dlouho, kdyby nebyly anonymní akcie... A SuP tady cosi pindá o třídním boji, aniž by jakkoli reflektoval výše popsané. Už chápete?
22. 03. 2012 | 21:06

SuP napsal(a):

siven -
"....Cukroši, až všichni všechno začnou vyrábět a navzájem si prodávat, bude na světě ráj. Mě ty věčný levičácký kecy, jichž i ty seš nositelem, přivedly k jedné úvaze. Předestřu ti ji nezištně, protože tvoje duševní kapacita ji dokáže ihned rozbetlovat. Přišel jsem na to, proč je krize. Krize je proto, že my podnikatelé a podvýživnostníci už nechceme pracovat. Já už jsem to odhadoval tak v roce 2005, že to jednou tak dopadne, když jsem poslouchal ty věčné levičácké hlody. Kdysi jsem vám to sem i napsal. Až my jednou nebudeme chtít pracovat, protože nás přestane bavit věčně poslouchat, jak krademe a sdíráme proletariát, současně platit provoz státu a ještě koukat, jak stát s našim výpalným "hospodaří", začneme pracovat jen tolik, kolik potřebujeme. A vy si svou pracovní sílu můžete naložit. A můžete si vyprávět o růstu. A taky o růstu růstu.
A zdá se, že je to tu. ...."
Kde je ten váš třídní boj vy ukecaná rybko?
22. 03. 2012 | 21:21

SuP napsal(a):

siven -
A to vaše "výše uvedené" je výčet důvodů, proč někdo neumí podnikat a chce to mít placené. Co byste o tom chtěl víc číst?
22. 03. 2012 | 21:23

siven napsal(a):

SuP - Spíše co bych nechtěl číst. Vy se vyžíváte ve vašich fantaskních konstrukcích, kde proti sobě stavíte zaměstnance a zaměstnavatele, jako by v nich spočívala alfa omega toho svrabu, ve kterém nyní jsme.

Mě, stejně jako dnes už většinu spoluobčanů, zajímá realita. Palčivá, aktuální, kteá se týká nás všech. A ta je tím "výše uvedeným". Už chápeme?
22. 03. 2012 | 21:32

SuP napsal(a):

siven -
Vy nechápete. Jestli v mé konstrukci (mimochodem, jsem konstruktér a moje konstrukce dosud vždy fungovaly) vidíte stavění zaměstnanců proti zaměstnavatelům, je mi líto, ale to je přesně to levičácké rozeštvávání, v kterém si tak libujete. A pro mě ztráta chuti odpovídat.
22. 03. 2012 | 22:11

Scarabeus napsal(a):

SuP:

Vidím, že na konkrétní obsah, ani po upozornění, jste se několik hodin nezmohl, jen na urážky bez jakéhokoli podkladu.

"chce to mít placené"

Otroci, v době kdy práci měli (nepřímo) placenou jen stravou, velmi skromným ubytováním a ošacením, měli práci všichni. Drábek nechce všem(!*) svým otrokům za práci dát (zprostředkovaně přes velmi nízký plat) ani najíst.

* Už jsem psal, že někteří nezaměstnaní nepobírají ani podporu, ani sociální dávky, přesto je Drábek může poslat na neplacenou práci.
22. 03. 2012 | 22:19

český maloměšťák napsal(a):

Drábkovy nucené práce nijak nemotivují nezaměstnané k tomu, aby si našli stálé zaměstnání. Je to absolutní selhání státní politiky zaměstnanosti.
POkud má být práce procesem, ve kterém se vytvářejí hodnoty - pak má Drábek jedinou šanci, jak svůj vynález multipodmíněného pojistného plnění obhájit - vyčíslit přínos takto nařizované a organizované práce.
Pokud to neudělá - pak na MPSV nemá co dělat.
Pokud to udělá a přínos bude nulový či záporný - měl by přiznat, že vynalezl kontraproduktivní nesmysl.

A brát příspěvek rodičům, které mají doma postižené děti a starají se o ně - to může udělat jen hovado.
Komu jinému by měl stát pomáhat ? Když ne takovýmto rodinám ?

Janouškovi, Bémovi a Šiškovi ?
22. 03. 2012 | 22:27

SuP napsal(a):

scarabeus -
Nevidím nikde otázku na kterou bych vám neodpověděl. Buďte v pokoji.
22. 03. 2012 | 22:30

SuP napsal(a):

Nakonec, co se dá čekat pod Potůčkem.
22. 03. 2012 | 22:31

siven napsal(a):

SuP - No tak jestli vy v tom cirátě o "levičáckých kecech, sdírání proletariátu", atd., nerozeštváváte, tak to já jsem adeptem na post čínského presidenta.

De facto tady vlastně rozeštvávám asi já, když se snažím upozornit na podstatu problému, která tkví zcela jinde, než v pravolevém blábolení.

V jednom se shodneme; marná diskuse snaha.
22. 03. 2012 | 22:31

siven napsal(a):

český maloměšťák - Drábkovi do kapsy především nasypeme 3,6 miliardy pro jeho privátní centralizovaný informační systém. To už bych stokrát raději ze svých daní sponzoroval veřejné rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané. Ale vysvětlujte to SuPovi, že ano...
22. 03. 2012 | 22:36

Yosif K napsal(a):

český maloměšťák napsal(a):
Drábkovy nucené práce nijak nemotivují nezaměstnané k tomu, aby si našli stálé zaměstnání. Je to absolutní selhání státní politiky zaměstnanosti........

Konez citatu
No mne by tedy zametani na ulici k hledani jine prace motivovalo......
Pokud nekoho zametani na ulici nemotivuje vubec k nicemu, pak to musi byt totalni pako...... Kdosi zde vzpominal pripad vyhozene 50-lete ucitelky ktera ma jit zametat, misto toho aby nekde ucila nemcinu. Myslim si ze tu by to urcite motivovalo, aby vzala nekde uceni nemciny........

Znamej potreboval opravit zdenej plot (sam to neumi). Ve meste nemohl nikoho sehnat. Nakonec pres pribuzny sehnal zednika z vesnice. Neni prace........ absolutni selhani politiky zamestnanosti.... neni prace...... ....aha....
22. 03. 2012 | 22:43

Scarabeus napsal(a):

SuP:

Na otázku jste odpověděl, nezdůvodnil jste, ničím konkrétním nepodložil, urážky z příspěvku 22. 03. 2012 | 17:50.

Pro posuzování společenských záležitostí a problémů je vzdělání technického směru, které obvykle mají konstruktéři, dobré, ale samo o sobě velmi nedostačující. Dobré je v tom, že matematicko-fyzikální, potažmo technické vzdělání učí přesně myslet(stačí jedna chyba a konstrukce nefunguje/spadne).
22. 03. 2012 | 22:44

ujo napsal(a):

scrabeus, triky:
ponožky kupuji většinou sám, bohužel spíše u Vietnamců; papírových návodů jsem si nevšiml- byly - nebyly?, možná moje chyba.
Rozhodně se ponožky s návody nenosí, takže je to nesmysl.
U jiného textilu je doporučený návod na praní přišit.
Při příští koupi ponožek budu návod striktně vyžadovat.
Uznávám ,že i ta buzerace byla možná a omlouvám se....i když
22. 03. 2012 | 22:47

Scarabeus napsal(a):

Yosif K:

Už to vidím jak vyhozená 50-letá učitelka bude zedničit, potencionální zákazníci ji ani nepustí k tomu, aby se zrovna u nich, na jejich stavbě zedničit učila.

Kdo bude chodit pracovat zadarmo, nebude mít už sílu, čas a nakonec ani peníze na hledání placené práce.

Proč by někdo za práci platil, když od Drábka bude mít k dispozici otroky na neplacenou práci? Neplacená práce nepřímo ničí práci placenou.

ujo:

S návodem se ale prodávají, je na to norma, ponožky s návodem nenosí snad nikdo.

Příběh s ponožkami má pokračování. Kousek před obchodem měl Vietnamec stánek s textilem, ponožky také, zboží dovezeno z Číny, toho ČOI nekontrolovala, protože Vietnamec řekne "Neny moe, kamarad. Neuumym šesky.".
22. 03. 2012 | 23:12

český maloměšťák napsal(a):

Hmm - známý od Yosifa K nesehnal zaměstnance - a tak je práce všude plno.

Proč tedy Drábkovy úřady práce ženou lidi zametat ulice - když je práce všude plno ?

Mimochodem - několikrát zde Yosif K prohlásil, že v ČR nežije....zajímalo by mě teda, odkud ten jeho známý - potenciální zaměstnavatel 500 tisíců nezaměstnaných je.
Mám takový dojem, že podobně jako další jeho známí je usalašený akorát tak v Yosifově hlavě.
22. 03. 2012 | 23:24

standa novák napsal(a):

Ministr Drábek neřeší ani tak nezaměstnanost jako českou vychytralost: jsem pracovitý ale chytrý Čech, kamarád Franta mi dá práci, (aby ho to moc nestálo tak na černo), a já jako oficiálně nezaměstnaný si nechám ještě vyplatit nějakou tu pětku na pivo od úřadu práce. Jeho řešení však přináší i velkou míru sociální nespravedlnosti pro občany skutečně postižené současnou ekonomickou a sociální nerovnováhou.
23. 03. 2012 | 08:45

Scarabeus napsal(a):

český maloměšťák:

Když se náhodou objeví volné místo, firma/organizace jej nahlásí na úřad práce, tak úředníci úřadu práce jsou schopní pozměnit(změkčit) požadavky firmy/organizace, aby na volné místo mohli poslat co nejvíce lidí, statistika je holt statistika(úřad hodně lidí někam poslal, že zbytečně, tak to už se do statistiky nedostane). Ve firmách/organizacích se před příslušnou pracovnicí, která má výběrové řízení(předvýběr) na starost, vytváří fronta jak za socialismu na maso. V soukromých firmách jsou naštvaní, že jim úřad práce poslal kde koho, což je zdržuje, takže příště už si požadavek na úřad práce nedají.

Dost často se z volného místa nahlášeného úřadu práce vyklube skrytá dealeřina(systém 'vyděláš když prodáš'), náboráři nezaměstnaného přesvědčují 'Zařiďte si živnostenský list, to budete mít lepší, u nás si určitě vyděláte, u nás si lidé vydělávají až 80 tisíc'. Přestože si nezaměstnaní na úřadu práce na takové pracovní "nabídky" stěžují, řadoví pracovníci úřadu práce je nahlašují svému vedení, vedení úřadu práce taková volná(stabilně) místa nechává v nabídce, protože uměle navyšují počet volných pracovních míst, politik pak následně může říkat 'Ano, máme nezaměstnané, ale jsou i volná místa', zkrátka statistika to jistí.
23. 03. 2012 | 09:07

Vilém napsal(a):

Vážený pane profesore,
v souvislosti s veřejnou službou bych Vás chtěl upozornit na činnost Vašich stranických kolegů z Karlovarského kraje, kteří podle informací serveru Novinky.cz chtějí dotovat obcím z krajských peněz organizaci VS a náměstek Čermák se o sociálně potřebných všude možně vyjadřuje v podobném duchu jako Řápková.

Vím, že ČSSD je stranou s širokým názorovým rozpětím, ale přeci jen je trapné, když v poměrně důležité otázce podávají poslanci ČSSD stížnost k Ústavnímu soudu a její představitelé na úrovni kraje naopak stejnou záležitost podporují z veřejných peněz a ještě pomlouvají oběti VS.
23. 03. 2012 | 10:48

český maloměšťák napsal(a):

Scarabeus
Je to tak.
Otázkou je, jestli mají pracovníci UP - ti, kteří vstupují v přímý kontakt s klienty, vhodné podmínky pro svou práci. Kdesi jsem se dozvěděl, že na jednu osobu připadnou až čtyři stovky klientů.
Když to vydělím dvaceti pracovními dny - tak je to 20 lidí za den. 4 na hodinu. Plus administrativa.
Což pak samozřejmě musí zákonitě sklouznout k byrokratickému formalismu.

Co se týče náboru na švarcarbajt nebo do švarcsystému přes systémy UP...tak to mně nevadí. Obojí je relevantní součástí ekonomiky - to že je neumí stát regulovat - to je sice také o neschopnosti establishmentu, ale pořád jde o součást fyzické ekonomiky.
Co je naprosto nemravné a popírající konkurenci volného trhu - jsou nábory klientů UP firmami podnikajícímu systémem multilevel merkatingu - zejména se to týká firem z tkzv. " nezávislého finančního poradenství " /což je uměle vytvořený sektor - protože všechny tyto " nezávislé " firmy jsou závislé na provizích od bank a pojišťoven.
Často tam totiž dochází k tomu, že tyto firmy pouze vytěží klienta a jeho rodinu, příbuzné, sousedy, známé....klient funguje jako rybář duší, ale duše z toho většinou nemají nic - a většinou z toho nemá nic ani klient.
Je to zcela mimo rámec volné, fair konkurence.
/pomlčím o firmách, které klienty vytěží i finančně - vyžadují totiž vstupní poplatky ....poslední případ mně popisovala jedna paní - firma ji " zaměstná " - pokud ale složí 24 tisíc CZK - což už není jen nemravné ale i morbidní (tato paní se stará spolu s manželem o 2 postižené děti, Drábek ji nedávno vzal část příspěvku).

Neschopnost a hyenismus - nevábná kombinace pro většinu, východisko k zvyšování své životní úrovně pro menšinu.
Kdysi mně známý z USA /majetek v řádech 100 mil USD/ řekl, že já na velké podnikání nemám. Že bych na to neměl žaludek.
Asi měl pravdu.
Proto bychom si měli vážit lidí, kteří dosáhli na velké majetky poctivě.
Otázkou je - co je to poctivě. V složité společnosti se to těžko definuje i dohledává.
23. 03. 2012 | 11:16

modrý edvard napsal(a):

Scarabeus: já jsem byl před dvěma lety nezaměstnaný. Na úřadu práce jsem zjistil, že ten se zajišťováním práce zabývá jen zcela formálně /v mém případě mi dali odkaz na internetovou stránku/.
Všeobecně: u nás je asi 0.5 milionu nezaměstnaných. Přece si nemyslíte, že všichni budou posláni na obecně prospěšné práce, natožpak aby všichni šli zametat. Pokud je systém rozumně nastavený (všichni asi posoudí dle své politické orientace), budou na obecně prospěšné práce posláni jen vybraní jedinci, kteří jsou podezřelí, že si vydělávají bokem.
23. 03. 2012 | 12:21

Scarabeus napsal(a):

český maloměšťák:

Nábor do švarcsystému přes ÚP nedovoluje zákon o zaměstnanosti(zákon č. 435/2004 Sb., § 20), ostatně kdo jiný by měl dodržovat zákony státu než stát samotný, přesto se to skrytě děje, odpovědní se tváří, že nevidí, neoficiálně se některý úředník přizná, že vidí, ale kvůli vedení, které nechce vidět, nemůže nic dělat, respektivě může, ale pak by brzy dostal padáka z nějakého zástupného důvodu.
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zamestnanost/cast2.aspx

Měl jsem ale na mysli právě nábor obchodníků do "letadla"(geometrická řada) - nově MLM, tzn. "letadlo" kryté dodávkou zboží/služeb, který je také tiše trpěn.

modrý edvard:

"budou na obecně prospěšné práce posláni jen vybraní jedinci, kteří jsou podezřelí, že si vydělávají bokem"

To tvrdí také Drábek a spol., hlásit se na poštu(systém DONEZ), který má, podle Drábka, zabránit černé práci, poslal ÚP také kdekoho. Nejhorší je, že ÚP nemusí nikomu nic dokazovat, stávající zákony umožňují ÚP nezaměstnaného zařadit jak do DONEZ, tak do neplacené práce, nezaměstnaný má pouze(!) povinnost poslechnout, jinak je sankčně vyřazen z evidence.

Co to je "jsou podezřelí"? Dovedete si představit, že by Vám někdo (nepřímo) tvrdil, že jste podezřelý z vraždy, ale odmítl předložit jediný důkaz? V právním státu to musí být tak, že chce-li o Vás někdo, byť nepřímo, tvrdit něco negativního/nepříznivého/že porušujete zákon(černá práce, Vaše "vydělávají bokem", je porušením zákona/ů), tak musí nejprve předložit důkaz/y.
23. 03. 2012 | 13:33

modrý edvard napsal(a):

Scarabeus: "podezřelý" je podle mě kupř. cikán, 25 let, naposled zaměstnán jako stavební dělník, před třemi lety. O práci se naposled ucházel předloni.
Nerozumím tomu, proč člověk, který nemá nic na práci, nemůže zajít na poštu.
Nevím, kolik lidí se musí hlásit na poště, a myslím si, že to nevíte ani vy.
23. 03. 2012 | 20:09

Scarabeus napsal(a):

modrý edvard:

Pro cikány(správně Cikány, národnosti se píší s velkým písmenem), občany ČR(jedna z podmínek registrace na ÚP), neplatí zákony ČR nebo pro ně neplatí právní stát? Cikánovi netřeba nic dokazovat?

O docházení na poštu už někdo napsal lépe.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/linda-sokacova.php?itemid=15134

"Nevím, kolik lidí se musí hlásit na poště, a myslím si, že to nevíte ani vy."

Co když to vím? :-)
23. 03. 2012 | 20:23

Scarabeus napsal(a):

Neptal jsem se "Kdo to je", ale "Co to je", to je dost podstatný rozdíl.
24. 03. 2012 | 00:09

modrý edvard napsal(a):

Scarabeus: Ach jo, pletete si cikána a Cikána. Potom to máte těžký. Jestli to víte, máte u mě buřta.
24. 03. 2012 | 19:11

Scarabeus napsal(a):

modrý edvard:

Jak to víte?

Uveďte Vaše definice "cikána" a "Cikána", následně uvidíme kdo a v čem se plete.

Jinak jste nic nevymyslel, na žádnou otázku neodpověděl.

Nejsem Váš pes.
24. 03. 2012 | 21:55

modrý edvard napsal(a):

Odpověděl jsem Vám otázku č. 3.
Na předchozí dvě odpovídám teď: Ne. Ne.
24. 03. 2012 | 22:58

Scarabeus napsal(a):

modrý edvard:

Máte pravdu, odpověděl jste na otázku č. 3, původně to nebylo tak úplně jasné. Konec příspěvku 24.03.2012 21:55 byl odezvou na Vaši odpověď.

Co kdyby si někdo usmyslel, že pro Vás mají být odpovědi na první dvě otázky: NE NE ?

Vašich definic "cikána" a "Cikána" jsem se nedočkal.
24. 03. 2012 | 23:36

Radovan II. napsal(a):

Pane Potůčku,
zdravíme Vás z Valašska. Dík za velmi dobrý příspěvek. Drábkové, Nečasové a další už dávno by nám neměli vládnout. Jsou jen směšné figurky pana Janouška a dalších ještě skrytých mafiánů.
Tito lidé zkracují lidem život v naší krásné zemi.Jsou to mimozemšťané, co nemají s lidmi nic společného.70% občanů je skoro na dně, nemohou uživit rodinu, za zády mají exekutora, jen proto, že chtějí žít, tak jak byli zvyklí a zatím jsou outsiders EU.
Je to potupa českého národa, tak zbídačit český národ za 22 let se nepodřilo ani křižákům po bitvě na Bílé hoře.
Pražští intelektuálové, kteří aspoň trochu mají rádi svůj národ,by měli jít také do ulic a ne se skrývat. ODS už dohrálo a není se čeho bát. Už tu budou lepší časy. ODS už vykupuje kufry spolu s TOPKOU a VV také. Už si obtelefonovali VIP na Seychelách, aby jim zamluvili hotely.
Blýská se na nové časy. pro darebáky, tuneláře a podvodníky ale bude brzy konec světa.
Musíme věřit, jinak je s naší Českou zemí ÁMEN.
Have nice days.
Cenzore nemaž, doba temna končí.
26. 03. 2012 | 11:03

Radovan II. napsal(a):

Pane Potůčku,zdravíme Vás z Valašska.Situace obyčejných občanů v Česku je už neúnosná. Občané strádají víc než před 50 lety. Jak mohou být šťastní v takové zemi, kde bohatí se krmí kaviárem a ostaní nemají na léky. Kam se to vracíme, do kterého století? Do 19. století? Do doby B.Němcové - V zámku a v podzámčí ? Právě jsem četl jak špatná je situace ve zdravotnictví,že mnoho občanů nemá na drahé léky, tak se neléčí. Že se lidé s rakovinou rozdělují na ty, co dostanou ozařování hned, a na ty, kteří třeba půl roku budou čekat. Jak chce náš dobře placený důchodce Heger rušit nemocnice v menších městech/35 tisíc obyvatel/, hlavně v horských oblastech,kde pak bude trvat cesta do nemocnice 2 hodiny a v zimě,kdy jsou cesty nesjízdné tak sanitka nedojede vůbec a pacient zemře.A když pojede maminka k porodu tak porodí v sanitce nebo při komplikovaném porodu zemře matka nebo dítě. Tato vláda je nejhorší za 300 let. A nejhorší v EU. Dostáváme dotace, které se rozhazují a lidé nemají často na pořádné jídlo a na léky.
Je to normální?
Musíme jít všichni v dubnu do ulic a to s košťaty. Jinak český národ brzy zahyne, nejdříve nemocní a pak ostatní hladem.
A velmi mnoho lidí je ještě lhostejných, hlavně těch bohatých, ti by měli radějí emigrovat,lidi bez srdce tu nepotřebujeme a transplantace je drahá. Cenzore nemaž to a piš jasná slova, pravdu nezastavíš.
05. 04. 2012 | 09:17

Kamila napsal(a):

Pracovat bez smlouvy je opravdu na pováženou. Navíc jde o podporu v nezaměstnanosti! To přeci není totéž, jako sociální dávky. Podporu má pouze ten, kdo splnil určité podomínky včetně toho, že v minulých letech pracoval. Jestli někdo argumentuje jen ekonomickou stránkou věci, je to hodně krátkozraké. Tahle vláda zklamala na celé čáře. Stačilo by netunelovat stát - což podle mého názoru je i zavedení agentur do systému nabízení práce a byly by peníze na důležité věci, které tahle vláda ruší...
10. 04. 2012 | 21:06

Radovan II. napsal(a):

Pane Potůčku,
zdravíme vás, už dlouho jsme nečetli nějaké Vaše příspěvky a v této době by jich bylo třeba jako soli.
V republice konečně je slyšet kritika Nečasovy vlády a to nejen ekonomická, ale i morální. Zp+ěvák Klus, je pro mladé velkým příkladem a doufám, že se najde mnoho dalších, co ho budou následovat. A měl by zpívat často na vysokých školách místo některých přednášek bývalých politiků, jsou to často jen žvásty, které mají zdůraznit jejich stranu a velikost politika.
Takových přemýšlivých mladých lidí je dnes málo,Účelově se zkreslují některá fakta z historie, aby vynikly nesrmrtelné názory a blafy politiků některých stran. A je to škoda naše nová inteligence, pokud si neudělá svůj názor, tak bude notně zmatená. Jeden "profesor" z ODS - iniciály J.K. dokonce kdysi prohlásil, že občané jsou pro něho plebs, chudák nevěděl, že byl zapnutý mikrofon.A takový stále učí na vysoké škole. Nebo Topolánek, co učí ? Jak se korumpuje ? A další a další.
I am sorry.
Přeji si, aby mladí více přemýšleli,četli a to nejen doporučovanou literaturu, ale právě tu pomlouvanou literaturu, je to jak za doby F L. Věka a B. Němcové. Ti Na zámku mají vždy pravdu a v ti z podzámčí musí držet "hubu" a krok. Ale v roce 1989 disidenti slibovali něco úplně jiného. těm tento binec na všech úsecích života v Česku nevadí ? Je to možné? Tak mají vypadat ty lidská práva, za které se bojovalo před rokem 1989. Zatím se jen vrátily majetky a bohužel i těm, kterým byly před rokem 1989 i zaplaceny, Bohužel špatná evidence těchto majetků ošidila české občany o mnoho miliónů. Ale to se neříká. Říká se náprava chyb totality, ale je to rozkradení majetku nás všech úzkou skupinou tunelářů za bílého dne. Kdy nám to vrátí, to bude soudů, ale jednou, třeba za pomocí EU a Interpolu se to podaří.
I am sorry.
Ještě více takových Klusů !!!! Končně se mladá generace probouzí a nevěří všem lžím.
Cenzore, prosím Tě piš už jasně tak slova, nebo ti máme objednat nějaké pomocníky.
13. 04. 2012 | 16:24

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

B Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza C Cimburek Ludvík Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Havlík Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hovorka Jiří · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Keményová Zuzana · Klan Petr · Klíma Vít · Klimeš David · Kněžourková Tereza · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipold Jan · Lomová Olga · Ludvík Miloslav M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Navrátil Vojtěch · Němec Václav O Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Palik Michal · Paroubek Jiří · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Pokorný Zdeněk · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sokačová Linda · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syková Eva Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Tolasz Radim · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vlk Miloslav · Vodrážka Mirek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Wollner Marek Z Zahradil Jan · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy