Promýšlet důchodový systém

11. 04. 2014 | 09:23
Přečteno 4602 krát
Jaký je ideální důchodový systém pro Česko?
Žádný ideální důchodový systém neexistuje, všechny penzijní systémy zaostávají za vývojem.

Mění se totiž společnost, mění se hospodářské i politické kontexty, mění se také očekávání lidí. Úlohou těch, kdo promýšlejí důchodové systémy, tak je zajistit, aby tyto systémy co nejvíce odpovídaly měnícím se poměrům, a to nejen současným, ale i předpokládaným budoucím. A to je velký problém, protože penzijní systémy mají velkou setrvačnost.

Budoucí systém tedy musí navázat na aktuální stav a pokud možno předjímat i perspektivní nároky na něj. Jaké úpravy jsou podle vás momentálně ty nejžádanější?

Ustavovaná komise bude vázána politickým zadáním, které vychází hlavně z koaliční smlouvy. A to hovoří o tom, že vznik druhého pilíře byl krok nešťastný a kontraproduktivní a že je třeba jej uzavřít. To je jedna danost, s níž já osobně nemám problém. Už v minulosti jsem poukazoval na to, že druhý pilíř je velmi riskantní. Kromě jiného z toho důvodu, že oslabuje první pilíř, což ukazuje i zkušenost okolních zemí, které své reformy korigovaly právě a především proto, že systém podobný našemu druhému pilíři pomalu přiváděl ten první na buben.

Na druhou stranu ho ty země korigovaly blízko k parametrům, které měl druhý pilíř v Česku od svého startu. Čili tuzemský druhý pilíř na tyto zkušenosti reagoval právě tím, že procento odváděných peněz se drželo výrazně při zemi.

Je možné se na to takto dívat, ale jsou tam i případy zemí - jako třeba Maďarska - které druhý pilíř fakticky zrušily úplně. Navíc tento důvod nebyl jediný, proč jsem se na tento „reformní“ experiment díval kriticky. Druhý problém spočívá v závislosti fondových systémů na vývoji světové ekonomiky. V dnešním globalizovaném světě, kde finanční trhy jsou velmi nedostatečně regulovány a jejich chování v delší časové perspektivě je nepředpověditelné, mi druhý pilíř a jeho závislost na výnosech investování soukromých společností připomíná loterii s životní úrovní budoucích důchodců. A to je nezodpovědné.

Jak konkrétně má podle vás proběhnout zrušení druhého pilíře?

Existuje několik variant řešení. Jasné je, že lidé, kteří do druhého pilíře vstoupili, o své peníze nepřijdou. Měli bychom jim dát na výběr z definovaných možností. Například vrátit peníze tam, odkud do druhého pilíře přišly, tedy do prvního pilíře a do jejich vlastních kapes - a nechat na nich, co s těmito penězi dál udělají. Jedna z variant, které budeme určitě diskutovat, bude i ta, že by jim tyto peníze zůstaly včetně té části, kterou si vyvedli ze svého povinného sociálního pojištění. V takovém případě by se ale o tyto prostředky snižoval jejich budoucí důchod z prvního pilíře. Jednou z dalších možností je převést všechny nebo část uspořených prostředků do reformovaného třetího pilíře.

Je podle vás nutné nějak měnit parametry prvního pilíře?

Rozhodně. Celý náš penzijní systém je hodně nespravedlivý. Uvedu příklad. První nespravedlností je společné hospodaření rodičů pečujících o nezaopatřené děti. Dnes odvádí každý z partnerů sociální pojištění ze svého platu na svůj „účet“ v prvním pilíři zvlášť. Přitom se společně starají o děti a velmi často je to tak, že partnerka péčí o rodinu kompenzuje nižší nebo žádný příjem z pracovní činnosti. V okamžiku, kdy oba dva odejdou do důchodu, tak už spolu nemusejí žít - a rozdíly ve výpočtu důchodů jsou markantní a neodpovídají vkladu, který tito partneři investovali do výchovy dětí. Myslím, že bychom měli uvažovat o změně. Příjmy by se takovým partnerům mohly sčítat a dělit dvěma. Každý by tedy po dobu, kdy se starali o nezaopatřené děti, získával stejnou část pro budoucí výpočet svého důchodu z prvního pilíře. Mohlo by se takto uvažovat dokonce i o společně hospodařících bezdětných párech. Vše lze spočítat, na vše existuje evidence.

Toto dělení by mělo fungovat i v momentě, kdy by jeden z partnerů byl na rodičovské dovolené?

Domnívám se, že ano.

Kdyby se toto opatření podařilo prosadit, rostla by suma vyplácených peněz, které stát na důchody v prvním pilíři vydává?

Ano, za jinak stejných podmínek by to vzhledem ke způsobu výpočtu důchodů v prvním pilíři znamenalo v dlouhodobé perspektivě mírně zvýšené nároky na státní rozpočet.

Jak by to fungovalo u rozvedených rodin? Partner si do nového vztahu „přinese“ dítě z předešlého manželství, s kým si bude dělit příspěvky na sociální pojištění? S novým partnerem, nebo tím předchozím?

Je to jedna z komplikací. Život je složitý a všechny tyto detaily je samozřejmě před realizací třeba pečlivě promyslet.

Nezvyšovaly by tyto situace a potřeba jejich ohlídání nákladovost celého systému?

Je to podle vás dobře položená otázka? Chceme mít systém co nejúspornější, nebo co nejspravedlivější?

Kdybych byl přesvědčený o tom, že všichni chtějí fungovat v módu spravedlivého provozu, tak volím jednoznačně druhou možnost. Na druhou stranu přeci platí, že čím komplikovanější je systém, tím více v něm je příležitostí pro jeho zneužívání, obcházení.

Je to legitimní námitka, ale odpovím vám na ni tak, že rozhodně stojí za to tyto technické překážky překonat. Nemyslím si navíc, že by v době elektronické komunikace bylo nějak obzvlášť složité to zavést. Funguje to navíc už i v zahraničí, například v Kanadě. V této zemi se společně žijící páry mohou dobrovolně rozhodnout, že se takto o své příspěvky do penzijního systému podělí.

Jaké jsou další nespravedlnosti, které v současném důchodovém systému vidíte?

Zásadní nespravedlnost je v tom, že nezvýhodňuje rodiče, kteří se starají o své děti, investují do jejich výchovy a tím - byť zprostředkovaně, totiž budoucími příspěvky těchto dětí – podporují navíc kromě svých vlastních příspěvků dlouhodobou stabilitu prvního pilíře. Je s tím ovšem spojena jedna zásadní otázka, jestli toto zvýhodnění zprostředkovat důchodovým systémem, nebo v rámci celého sociálního systému.

Myslíte úlevy na daních?

Ty jsou také problematické, protože zvýhodňují lidi, kteří mají šanci pracovat a ty, kteří více vydělávají. V případě podpory rodin s dětmi v rámci sociálního systému považuji za vhodnější sociální dávky – například dětské přídavky vyplácené všem rodinám s dětmi.

A přímo v důchodovém systému se starost o děti a investice do nich dá zohlednit jak?

Ono už to tam zohledněno je, ale myslím velmi patologicky. Už za minulého režimu bylo nastaveno, že ženy mohou do důchodu odcházet dříve, v závislosti na počtu vychovaných dětí. To se podle již platného zákona postupně eliminuje. To je velmi rozumné, protože to bylo vyloženě populistické rozhodnutí, které nemohlo mít z hlediska podpory porodnosti žádný vliv. Do důchodového systému je možné zavést jiné motivační prvky, například slevy na příspěvcích na sociální pojištění nebo uznání některých náhradních dob, které se nyní při stanovování nároku na důchod neberou do úvahy.

Lidé s vysokými příjmy dostávají důchod v poměru k předchozí mzdě výrazně menší než lidé s nízkými příjmy. Je tedy nespravedlivé i to, jak se dnes vypočítávají důchody?

Legitimní jsou oba dva nároky na důchodový systém - zajistit všem důchodcům slušný život a koncipovat systém tak, aby více než dnes zajistil zásluhovost, aby důchody více odpovídaly předchozím příjmům. Obojí se ale nedá realizovat bez poměrně významného zvýšení procenta, které odchází na důchodový systém ve vztahu k HDP. My teď dáváme asi devět procent. Můj odhad je, že k naplnění obou kritérií bychom museli jít o dva až tři procentní body výše. To je v současné ekonomické a politické situaci nemožné prosadit okamžitě. Jsem ale pro postupné kroky směřující k takovému cíli.

Zvláště, když už dnes celý systém má roční deficit kolem 50 miliard korun.

Jistě. Jde přitom opět o politické rozhodnutí, poněvadž ve světě existují systémy, kde na důchodový účet jdou nejen příspěvky ze sociálního pojištění, ale i z dalších zdrojů ze státního rozpočtu. Takový je faktický stav v posledních pěti letech i u nás, ale jinde to funguje jako systém, nikoli jako vynucené rozhodnutí. Předpokládá to ale politickou shodu a ta nemůže nastat bez dalšího rozhodnutí, jak tyto prostředky získat. Jedním ze způsobů je také redefinice způsobu, jakým se vypočítávají příspěvky na sociální pojištění.

Redefinice je jen jiné slovo pro zvýšení?

Obecně je třeba uvažovat o výrazném zvýšení. Ale diferencovaně také o další nespravedlnosti, kterou je nutno narovnávat – totiž o nesouměřitelnosti vysokých příspěvků zaměstnanců a zaměstnavatelů a nízkých příspěvků OSVČ do systému.

Vy do vznikající komise jdete se stanoviskem, že současný důchodový systém je třeba „dodotovat“ dalšími prostředky. V komisi přitom budou i zástupci pravicových stran, které jsou obecně proti zvyšování daní. Může se taková komise vůbec na něčem domluvit?

Může a nemusí. Záleží samozřejmě i na tom, koho jednotlivé strany nanominují. Já jsem se už někde vyjádřil, že bych rád, aby v odborné komisi zasedali odborníci. Je zde zároveň už nedávná zkušenost, že expertní skupina složená z lidí z odlišného politického spektra může vymyslet dobrá řešení. Jedna taková skupina fungovala po dohodě tehdejšího premiéra Petra Nečase s tehdejším předsedou největší opoziční strany Bohuslavem Sobotkou v letech 2011-2012 - a z jejích závěrů vznikly například předdůchody.

Budete řešit i nastavení důchodového věku, jeho růst nyní není zastropován. Budete ho chtít zastropovat a případně na jaké úrovni?

Mně by se nejvíce líbil systém, ve kterém by pevná hranice odchodu důchodu vůbec nebyla stanovena, a lidé by se mohli sami rozhodnout, kdy chtějí odejít do důchodu. Ideální by podle mě byl otevřený systém, z nějž by bylo možno vybírat (byť jen v „bezpečném“ poměru) prostředky i v průběhu ekonomicky aktivní fáze života. Například byste se ve čtyřiceti rozhodl s partnerkou, že chcete podniknout cestu kolem světa, čerpali byste si na tu dobu důchod z vašeho zaplaceného pojistného, užili byste si, nicméně byste si i úměrně snížili nárok na budoucí důchod. Svět a život jsou mnohem dynamičtější, než byly před zhruba 130 lety, kdy povinný důchodový systém poprvé zavedl kancléř Bismarck v Německu. Proč by například nemohlo být možné pobírat část důchodu a zároveň vydělávat ještě před tím, než odejdu do důchodu takzvaně na sto procent?

(Rozhovor vedl Jiří Hovorka a vyšel 11. 4. 2014 na serveru Aktuálně.cz)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Dalibor Štys napsal(a):

Pokud nebude země nastavená tak, aby se v ní rodily a vzdělávaly děti, můžeme promýšlet důchodové systémy jak dlouho chceme. Zvláště, když ty nejkvalitnější z těch, co se přesto narodily a podařilo je vzdělat, nevidí v této zemi svou budoucnost.

Ale to je asi příliš banální úvaha, pro politika málo nosná. Děti nejsou voliči a rodičů-voličů je po čertech málo.
11. 04. 2014 | 09:40

K .V napsal(a):

Druhý pilíř je jenom zlodějina, aby se stát zbavil svých povinností k lidem kteří ten stát vybudovali.
Generaci důchodců musí uživit ti v aktivním věku. PRŮBĚŽNÝ SYSTÉM, jako byl za socialismu, je jediné možné řešení.
Spoléhat na úspory a fondy je nesmysl. Do 2. pilíře by si mel každý cca 25-40 let spořit a když bůh dá, bude z něj 25 let čerpat. Stačí se podívat na historii, kolikrát během 50-65 let došlo ke změnám měny, ii celých států, krizím a pádům akcií a fondů. Ty vložené peníze se prostě zákonitě ztratí.
Stačí se podívat na dnešek. Za socialismu byl za 100 000 dům , dnes jsou to směšné peníze, jděte do realitky že máte 100 000, zvětšené o úroky v bance, a chcete koupit dům v Praze
11. 04. 2014 | 09:40

Baba Jaga napsal(a):

Nu, pan Potůček má své jisté, možné i důchod už nějakou dobu pobírá a škola by za něj asi nenašla náhradu.
Věty jsou to hezké... Třeba v tom jejich centru rozvíjejí i strategie k tomu, aby naši mladí chtěli vychovávat své vlastní děti a třeba jdou i příkladem.
11. 04. 2014 | 10:16

David napsal(a):

"...Ustavovaná komise bude vázána politickým zadáním, které vychází hlavně z koaliční smlouvy..."

--------------

Komise by neměla být, za každou cenu, vázána politickým zadáním a ani koaliční smlouvou, která je vždy ušita horkou jehlou.

Nejhorší je, když se tupě trvá na politickém zadání, a to i v situaci, kdy se třeba objeví jiné, lepší řešení.

Důležitější je dosáhnout přijatelného KOMPROMISU s opozicí, aby se po příštích volbách systém zase neměnil.

--------------

"...Jak by to fungovalo u rozvedených rodin? Partner si do nového vztahu „přinese“ dítě z předešlého manželství, s kým si bude dělit příspěvky na sociální pojištění? S novým partnerem, nebo tím předchozím?

Je to jedna z komplikací. Život je složitý a všechny tyto detaily je samozřejmě před realizací třeba pečlivě promyslet.

Nezvyšovaly by tyto situace a potřeba jejich ohlídání nákladovost celého systému?

Je to podle vás dobře položená otázka? Chceme mít systém co nejúspornější, nebo co nejspravedlivější?..."

---------------

Chceme obojí.

Systém by proto neměl být ani příliš složitý, ve kterém se pak nevyzná ani odborník. (Viz nový Občanský zákoník.)

Nedovedu si představit, jak systém bude sledovat, kdo se kdy rozvedl a třeba znovu oženil a jaké byly v té době jeho příjmy. A o nákladovosti ani nemluvím.

---------------

"...Jaké jsou další nespravedlnosti, které v současném důchodovém systému vidíte?

Zásadní nespravedlnost je v tom, že nezvýhodňuje rodiče, kteří se starají o své děti, investují do jejich výchovy a tím - byť zprostředkovaně, totiž budoucími příspěvky těchto dětí – podporují navíc kromě svých vlastních příspěvků dlouhodobou stabilitu prvního pilíře. Je s tím ovšem spojena jedna zásadní otázka, jestli toto zvýhodnění zprostředkovat důchodovým systémem, nebo v rámci celého sociálního systému...."

---------------

Vůbec se mně nelíbí, jak se zcela NEKRITICKY prosazuje neomezeně VELKÝ počet dětí v souvislosti s důchodovou reformou.

Na jednu rodinu bohatě stačí maximálně 3 děti, a kdo na více "nemá peníze", tak ať si je nepořizuje.

Každý den totiž vidím velké skupiny nepřizpůsobivých, závislých na sociálních dávkách, kteří nedělají snad nic jiného, než že plodí děti. Tyto děti nejsou vůbec žádnou zárukou, že až dospějí budou pomáhat prvnímu pilíři. Spíše budou závislí na sociálních dávkách, jako jejich rodiče.

Takže s těma dětma to nepřehánějte. Odměňujte jen ty, kteří je dobře - "pro stát", vychovají!
11. 04. 2014 | 10:25

La Liberté guidant le peuple napsal(a):

Cílem černoprdelnickososanských vlád a Evropské unie obecně je, milé KV, abyste svůj dům v Praze nabízel za 100.000 a nikdy neprošel dveřmi realitní kanceláře nikdo, kdo by tu pakatelní sumu chtěl dát.

Pokud by svět měl být spravedlivý, jak se toho někteří vedoucí strategických center dovolávají, muselo by to začít u rituálu, kdy by je každý den v poledne vyvedli z obecní šatlavy a dali jim na Staroměstském náměstí metlou 25 na holou. Ad infinitum.

Povšimněte si: před 5 lety se Mirku Kalouskovi definitivně podařilo zruinovat do té doby fungující důchodový systém. Pod záminkou zavedení "spravedlivého" druhého pilíře nám ten starý katolický dobrák zvýšil DPH na potraviny a léky na trojnásobek a z širokých mas vydřené krvavé prachy pak nacpal Dukovi do pr.., teda, por roucho prostě.

Teď tedy přichází sociální myslitel Potůček (už před rokem jsem zde varoval, že připuštění takových osob k jakémukoli vlivu na moc v zemi bude mít horší důsledky než tříletá epidemie pravých neštovic) a jako další krok, který ještě během pádu do propasti můžeme stihnout navrhuje za prvé vytvořit pro své kamarády expertní skupinu, aby si k důchodům něco přivydělali. Z našich daní. Nějaké ty nagyovské odměny.

A za druhé VÝRAZNĚ ZVÝŠIT odvody na sociální zabezpečení, navíc pokud možno likvidačně pro OSVČ. Ať si každý pořídí akciovku na Panenských ostrovech a svěřenecký fond, nikoho šetřit socan nebude, zvlášť ne parazity, kteří látají DPH ožebračenému obyvatelstvu obnošenou obuv.

O dani z finančních transferů (zvlášť těch mimo republiku) nikde ani zmínka. O odvodu VŠECH peněz z hazardu do důchodové kasy také ne.

FACIT: Kdo stále ještě mlčí, nezaslouží si než být po zbytek života přivázán za řetěz u kozího chlívku a chodit se pást.
11. 04. 2014 | 10:59

Yosif K napsal(a):

Obecně je třeba uvažovat o výrazném zvýšení. Ale diferencovaně také o další nespravedlnosti, kterou je nutno narovnávat – totiž o nesouměřitelnosti vysokých příspěvků zaměstnanců a zaměstnavatelů a nízkých příspěvků OSVČ do systému.

KONEC CITATU.

V čem je proboha problem? "Zdroje tu jsou" a "státní dluhy se splácet nemusí".

A tak to také nakonec dopadne. Socani zvýší penze a stát uprostřed konjunktury bude navyšovat zadlužení.
11. 04. 2014 | 11:02

píseň postkomsomolu napsal(a):

Ani ryby ani raci buďme dále jak jsme tací
Dědy naše,dědy Mráze-mějte se tam v Nebi blaze
A až se svět povalí,snad nám prachy navalí
11. 04. 2014 | 11:19

Yosif K napsal(a):

K .V napsal(a):
1) Druhý pilíř je jenom zlodějina, aby se stát zbavil svých povinností k lidem kteří ten stát vybudovali.
2) Generaci důchodců musí uživit ti v aktivním věku. PRŮBĚŽNÝ SYSTÉM, jako byl za socialismu, je jediné možné řešení.
3) Spoléhat na úspory a fondy je nesmysl. Do 2. pilíře by si mel každý cca 25-40 let spořit a když bůh dá, bude z něj 25 let čerpat. Stačí se podívat na historii, kolikrát během 50-65 let došlo ke změnám měny, ii celých států, krizím a pádům akcií a fondů. Ty vložené peníze se prostě zákonitě ztratí.
4) Stačí se podívat na dnešek. Za socialismu byl za 100 000 dům , dnes jsou to směšné peníze, jděte do realitky že máte 100 000, zvětšené o úroky v bance, a chcete koupit dům v Praze
11. 04. 2014 | 09:40
ad 1) všechny západoevropské státy nějaký druhý pilíř mají. Proč?
ad 2) ano socík dokáže i nemožné - předně je však nutno obnovit železnou oponu, dat lidem platy ekvivalent 80 USD na měsíc a střílet po lidech kteří by chtěli za tu oponu utéct.
ad 3) znám švýcarského důchodce který má ze druhého pilíře 2500 franků měsičně. Lidé tam na penzi dost takhle spoří. Rozdíl je v tom že ve švýcarsku nikdy nevládli socani nebo bolševici.
ad 4) investice do nemovistosti se tedy vyplatila. Pros...rali to lidi jako vy - co se spoléhali a spoléhají na "průběžný system".
11. 04. 2014 | 11:25

gaia napsal(a):

co je na důchodech spravedlivého?Někdo se ho nedožije, někdoho pobírá rok,jiný 40 let.
11. 04. 2014 | 11:28

Xury napsal(a):

Pro K.V:
"Spoléhat na úspory a fondy je nesmysl. Do 2. pilíře by si mel každý cca 25-40 let spořit a když bůh dá, bude z něj 25 let čerpat. Stačí se podívat na historii, kolikrát během 50-65 let došlo ke změnám měny, ii celých států, krizím a pádům akcií a fondů. Ty vložené peníze se prostě zákonitě ztratí."

- skvělý argument pro všechny podnikatele, aby tu dlouhodobě neinvestovali! Zvláště když podle jiných vašich příspěvku lze soudit, že byste byl jedním z těch, kteří by po těch cizích penězích sáhli.
11. 04. 2014 | 11:34

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Pokud zohledním fakt, že chronická nezaměstnanost během uplynulých dekád roste o cca 3 procentní body za dekádu, dále to, že dost lidí se ocitá mezi tkzv. pracujícími chudými, kteří do systému pojištění po započtení bonusů / která jim vyplácí fiskál, zjednodušeně řečeno/ nic nepřispívají a dále faktor stárnoucí populace/což je ale žádoucí, to jen nekrofilové z toho faktu, že se lidé dožívají vyššího věku učinili věc o veskrze negativních konotacích/ a zejména nahrazování potřeby lidské práce výkonem strojů...tak mi z toho vychází ne zcela jednoznačné tvrzení, které by mělo nahrávat dalším zvýhodnění /mimo již stávající pomoc , ta je nutná/ ve směru rodin s dětmi či propopulační politiky / a vůbec - nač přivádět na svět další nezaměstnané a chudé, jen kvůli tomu, že VĚŘÍME v jakýsi bod zvratu - ve vývoji nezaměstnanosti a zaměstnanosti pro zaměstnanost (tedy např. dotace neproduktivních prac. míst)/.
V rámci možného a předvidatelného je pak nutné provést takové změny, aby lidé ve stáří na jedné straně nesklouzli do pasti bezvýchodných situací /nájem + ostatní mandatorní výdaje (včetně náhlých, nepředvidatelných) menší než důchod, respektive menší než příjmy/, což by měla zabezpečit jednoznačná smlouva nového typu, reflektující právě že vývoj v oblasti nezaměstnanosti - kdy je dost pokrytecké prodlužovat věk odchodu do důchodu v situaci, kdy lidé nad 50 let jsou ve velkém z okruhu přispivatelů do systému stejně vyřazováni a kdy je iluzí domnívat se, že tito lidé , ale zjména jejich následovníci, budou mít vůbec možnost v systému aktivně působit 35 let, jak je tuším dnes podmínkou, systém založený na nalhávání si , na klamu a naivních představách nemůže fungovat ani krátkodobě, natož v horizontu generací....na straně druhé by měl být systém motivační - což je ale problém, plokud totiž oslabíme solidární složku koncepce, tak nutně musí dojít k posílení egoistické její části, ve společnosti maloměšťáků přepočítavajích vše na základě směnných hodnot založených na pocitu, že dar musí nutně zotročovat a že je navíc jakousi směnkou, kterou je možné kdykoliv vytáhnout a obdarovanému jí začít mávat před očima a vyhrožovat mu...bude těžké dojít nějaké dohody širšího rázu, bude tedy nutné věc zpolitizovat, což je ale zcela autentický a legitimní postup, polis nepředpokládá, že by mělo dojít k plné spokojenosti všech, polis předpokládá, že společné věci (starost o staré a např. nemocné je samozřejmě věcí celé společnosti) se mají spravovat tak, že je logické, že větší břemeno /stejně ale jen relativně/ musí nést logicky bohatší /jen pomatenci se domnívají, že chudý by měl dotovat bohaté, to jde jen v případě, kdy se mnoho chudých složí na nemnoho bohatých, ale i tak je to nesprávné a nemoudré, dlouhodobě to nefunguje/...

Pane Potůčku, 2. pilíř jednoduše zrušíte tak, že navrhnete v případě, že se lidé nepřehlásí zpět do systému solidárního - např. do půl roku...jeho zdanění /té části cash flow, která jde do soukr. držeb jen díky rozhodnutí exekutivy a suveréna/ Prošlo to Kalouskovi v případě solárních baronů, proč by to nemělo projít levici v případě penzijněfondových baronů.
Co bude následovat je okamžitý útěk zpět do 1. pilíře. A pár měsíců budou bulit správci soukr. fondů - než si najdou jinou kořist.
Maloměšťáci jsou totiž solidární vůči tomu, kdo jim sype, či alespoň nebere, potažmo kdo jim dává. Když jim někdo bere, utečou zpět. K solidaritě je tak vesměs musíte donutit.Je to smutné, ale funguje to mnohem spolehlivěji než pouhé apely na svědomí apod.
Maloměšťám má sice plnu hubu dobrovolné solidarity, ale v okamžiku, kdy má dávat, tak povětšinu se vypaří jak smrad.
Je to to samé, jako když zde na blozích takoví vykřikují, jak je nutné pomáhat Ukrajině...ale když si mají za své kouoit byť jen jeden ukrajinský dluhopis...tak buďzmizí, nebo se ptají proč by to měli dělat anebo se vám vysmívají. Ostatní by ale rádi nutili - ať si kupují ukrajinské dluhiopisy, přes své odvody daní a následně pak přes IMF či rozpočet EU.
To je ta jejich " dobrovolná" solidarita /charita, dobročinnost atd./ - jen lži, pokrytectví a v posledku stejně jen to osvědčené donucování, tedy přispět ano, ale jen když to POVINNĚ udělají i ti druzí / i ti, kterým jsou ukrajinské dluhy vůči Rusku, které nasekali místní oligarchové... ukradené/.
Jenže starost o staré občany ČR českým občanům ukradená být nemůže, to by bylo nelidské, stárnutí není podvodné a rozhazovačné spravování polis.
11. 04. 2014 | 11:35

born65 napsal(a):

Yosife K:
Je vidno, že slavný páně Špidlův výrok "Zdroje jsou!" vám vrostl takříkajíc do kůže. Jako písečná blecha.
Špidla zřejmě veděl, co říká. Zdroje zatím byly vždycky - i za Topolánka, kvazi-premiéra Nečase a reál-premiéra Škrtkalouska. Ovšem už jen pro někoho. Pro takové Řebíčky, Dalíky, Vondry, Bartáky, Nováky, Bendly, Bémy, Rittigy, Chalupy etc. se vždycky nějaký ten výživný struk našel.
11. 04. 2014 | 11:54

ZM napsal(a):

Důchodové systémy můžou být samozřejmě různé, ale základem ve všech případech je, aby fungovala efektivně ekonomika a státní správa. Jinak se lidem bude žít špatně. Otázka např. je, jak velká část politiků je ochotná uvažovat komplexně a globálně. Týká se to např. surovin. Nyní je velká závislost ČR na dodávkách plynu z Ruska popř. z jiných států. Výtápění velké části domácností je pomocí spalování plynu, a taky pomocí spalování uhlí - především v severních čechách. Jenžezásoby uhlí se začnou postupně snižovat. Těžko říct, čím bude v budoucnu nahrazeno. Těžko tak říct, jak velké je riziko klimatických změn.
Tyto problémy výrazně souvisí s počtem obyvatelstva nejen ve střední Evropě, ale na celém světě. Nejen proto, že ceny surovin jsou ovlivněny vývojem na burzách. VYcházet z teze, že je potřeba zvýšit porodnost kvůli zvýšení stability důchodového systému, se v budoucnu může ukázat jako dost velká šílenost. Jednotlivé problémy jsou, jak se říká- spojité nádoby. Jednotlivé problémy nejde řešit izolovaně.
11. 04. 2014 | 12:24

La Liberté guidant le peuple napsal(a):

Yosif K
Znám švýcarské důchoce českého původu, kteří jezdí v RR Ghost II a další pancéřované vozy mají v garáži.
Vaše představa, že byste se mezi ně mohl zařadit narazí na kolektivní přesvědčení kantonálních prokuratur, že už toho bylo dost.
11. 04. 2014 | 12:28

ZM napsal(a):

gaia napsala | 11:28:
co je na důchodech spravedlivého?Někdo se ho nedožije, někdoho pobírá rok,jiný 40 let.
---
100% spravedlnost na světě nikdy nebyla, není a nebude. S tím je potřeba se smířit.
V blogu autora je např. zmíněna výchova dětí. Při výchově je taky nespravedlnost. Např. někdo vychová dítě tak, že je z něho poctivý občan, který chodí do práce a jiný vychová dítě tak, že je z něho kriminálník. Můžeme se snažit "vyvinout" takové uspořádání- tedy změnu zákonů a snahu o změnu myšlení lidí, aby byla větší spravedlnost. Ale ve společnosti, kde je velký morální úpadek, je to hodně hodně obtížné.
11. 04. 2014 | 12:30

gaia napsal(a):

ZM

měl by si to uvědomit hlavně autor a ta jeho expertní skupina.
V zájmu spravedlnosti, která neexistuje budou vymýšlet systém tak složitý, že se v něm nevyznají ani experti.
11. 04. 2014 | 12:34

K .V napsal(a):

Yosife, k vašemu výkladu
ad1/ ano většina vlád v "demokracii" postupuje stejně, zřekla se péče o důchodce kteří tu zemi vybudovali a nutí je si spořit sami. A vesele hromadí dluhy, stačí když jsou ročně do 3% HDP a už jsou za hrdiny
.
-2/ +-3/ Za socíku stát vlastnil výdělečný průmysl a z něj mohl platit ty důchodce, dovolit to pro muže v 57-60, ženy v 54-56, a polovina důchodu stačila na nájemné, zdravotnictví zadarmo, tak nikdo NEMUSEL mít úspory a vesele žil.
.
-4/ Souhlas, mít vlastní dům se zahrádkou je lepší než platit šílený nájem v paneláku a čekat kdy ho nepřizpůsobiví zničí.
.
.
XURY nechápavý, podstatou investování podnikatele je právě to že nemá peníze v bance, ale má to v domech, továrnách atd. A ty vytvoří zisk úměrně dané době, i po měnové reformě a krachu bank.
Jinak co jsem napsal platí. Spořit si a účet nebo do fondu a doufat že 50 let to vydrží a budu mít alespoň stejné hodnoty jako jsem vložil je čirý naivismus.
11. 04. 2014 | 12:34

ZM napsal(a):

Yosif K napsal 09:40:
ad 3) znám švýcarského důchodce který má ze druhého pilíře 2500 franků měsičně. Lidé tam na penzi dost takhle spoří. Rozdíl je v tom že ve švýcarsku nikdy nevládli socani nebo bolševici.
----
Pokud chceme být objektivní, tak zrovna Švýcarsko bychom za příklad dávat neměli. Švýcarsko nebylo např. poškozeno v důsledku válečných operací ve 2. světové válce. Švýcaři v podstatě kolaborovali s nacisty, z obavy, aby je Hitler taky nenechal obsadit.
Hlavně, Švýcarsko nebylo obsazeno rudou armádou. Záměrně nepíšu osvobozeno.
Takže zatímco v ČSSR se ekonomika přizpůsobila potřebám SSSR, tak ve Švýcarsku ne. VE Švýcarsku neměli problém s transformací centrálně plánované ekonomiky na tržní.
11. 04. 2014 | 12:36

Xury napsal(a):

Pro K .V:
vy jste nepochopil, že investování pomocí fondů je de facto investování do podniků, bank atd.
Pokud předpokládáte, že dojde k takovým majetkovým a právním změnám, že vám ty peníze někdo sebere, tak mít je ve hmotném majetku vás rozhodně neuchrání.
11. 04. 2014 | 12:49

ZM napsal(a):

Xury napsal 12:49:
Pro K .V:
vy jste nepochopil, že investování pomocí fondů je de facto investování do podniků, bank atd.
Pokud předpokládáte, že dojde k takovým majetkovým a právním změnám, že vám ty peníze někdo sebere, tak mít je ve hmotném majetku vás rozhodně neuchrání.
---
Spousta lidí nechápe, že i když peníze jsou hezky potištěné papíry s vodoznaky a dalšími ochrannými prvky, tak je to stále jen prostředek směny. A pokud dojde v budoucnu např. k výrazné inflaci, tak nikomu nepomůžou úspory. Pokud ekonomika nebude efektivně fungovat, pokud školství,zdravotnictví a justice nebudou efektivně fungovat atd., tak se lidem v budoucnu bude žít špatně. Aby to lidi pochopili, k tomu může pomoci částečně i např. blog na aktuálně.cz. Lidem se musí trpělivě vysvětlovat, že to, že má někdo našpórovaný peníze ještě neznamená, že je definitivně "za vodou".
11. 04. 2014 | 13:03

K .V napsal(a):

Nechápavý XURY, ten rozdíl je v tom, že když mám svůj podnik, alespoň tuším jaké má vyhlídky a když to nejde , něco změním, sortiment výroby atd.
Zatímco když investujete do akcií, investujete do podniků které znáte jen z novin, někdy ani to ne , co se děje uvnitř netuší často ani jejich účetní, natož vy zvenku. A až se něco podstatného stane a vy se to dozvíte, to už jsou akcie bezcené.
.
Malý příklad
Minulý týden prudce upadl např fond TopStocks z ČSP, DOSUD BYL VELEÚSPĚŠNÝ A dával i 30% zisk ročně. Portfolio má ze všech možných oborů, mnoho desítek firem. Umíte mně najít co se stalo, proč a zda je propad trvalý??? Neví to nikdo na světě, možná velcí hráči kteří vkládají a vytahují takové objemy peněz že umí pohyb ovlivnit, ale ti vám neřeknou co to je za hru. Takže jste jako v loterii, a za týden můžete být bez celoživotních úspor
11. 04. 2014 | 13:12

čech napsal(a):

Každá revoluční změna systému společenského soužití, včetně té s přívlastkem "sametová", přeskočí-li triviální evoluční prvky kontinuity rozvoje, aby k vizí prospěchu toho příštího dospěla skrz houštinu pohádkového blábolení, a jinak tomu tu nebylo, končí výnosem jen pro s ní spojené "elity" a vždy hlubokým propadem zbytku obce v rovině hmotné, a čím déle pohádkářům naslouchá, i duševní. Jak jinak si vysvětlit, že třetinový odvod příjmu každého jednoho po dobu cca 35 let do pokladničky k zajištění životních nákladů období stáří, podle statistiky dožití ne delší cca 15 let, není dost. A jen trouba nebo zločinec uvádí vliv klesající populace, v systému každý sobě bez parazitů, nehraje žádnou roli.
11. 04. 2014 | 13:57

ZM napsal(a):

K .V napsal 13:12:
.
Malý příklad
Minulý týden prudce upadl např fond TopStocks z ČSP, DOSUD BYL VELEÚSPĚŠNÝ A dával i 30% zisk ročně. Portfolio má ze všech možných oborů, mnoho desítek firem. Umíte mně najít co se stalo, proč a zda je propad trvalý??? Neví to nikdo na světě, možná velcí hráči kteří vkládají a vytahují takové objemy peněz že umí pohyb ovlivnit, ale ti vám neřeknou co to je za hru. Takže jste jako v loterii, a za týden můžete být bez celoživotních úspor
---
Tu firmu neznám, ale spíše to vypadá jako klasické "letadlo"-tedy nalákat vkladatele a pak to elegantně vytunelovat, např. prodat akcie pod tržní cenou apod. zisk 30% a víc ročně, ten je, ironicky napsáno, maximálně z organizovanýho zločinu.
Opatrný člověk nebude se svými úsporami zacházet tak rizikově, aby je vložil do jedné firmy. Udělá si svoje osobní portfolio. 100% jistota samozřjmě není. Může se stát, že třeba nějaký podnik funguje a v důsledku nějaké katastrofy většího rozsahu (třeba povodně) fungovat přestane.
11. 04. 2014 | 14:17

ZM napsal(a):

čech napsal 13:57:
Jak jinak si vysvětlit, že třetinový odvod příjmu každého jednoho po dobu cca 35 let do pokladničky k zajištění životních nákladů období stáří, podle statistiky dožití ne delší cca 15 let, není dost. A jen trouba nebo zločinec uvádí vliv klesající populace, v systému každý sobě bez parazitů, nehraje žádnou roli.
---
Např. proto, že mnozí lidi v průběhu života pobírají podporu, neboli oficiálně hmotné zabezpečení. Např. nějaký zaměstnanec je propuštěn, přihlásí se do evidence Úřadu práce a pobírá podporu. Současně maká načerno, v důsledku čehož ta firma za něj neodvádí sociální pojištění a on taky ne, ale podpora je mu vyplácena.
Není systém, jak Vy píšete- každý sobě. Jsou např. invalidní důchodci, kteří pobírají invalidní důchod třeba 20 let. Jsou např. dlouhodobě nezaměstnaní, kteří pobírají sociální dávky. : Např. osoba A má plat 14000 hrubého, na sosiálním pojištění jí měsíčně strhnou 6,5 procenta, což je přibližně 900 Kč. Zaměstnavatel odvede 3500 Kč. Ale někdo jiný současně bere sociální dávky třeba přes 3000.
11. 04. 2014 | 14:24

SuP napsal(a):

Je zajímavé, jak se při těchto debatách o důchodovém systému všichni vyhýbají myšlence "jednotného" důchodu z průběžného systému, kombinovaného možností důchodového připojištění podle vlastního uvážení. Aby ne, když dnešní systém "zásluhovosti" výhradně nahrává celoživotně nadhodnoceným zaměstnancům s jejich "výsluhami".
Přitom je logické, že pokud někdo dokáže celý život vydělávat naprůměrně, musí dokázat i své průběžné přebytky zúročit takovým způsobem, aby měl v důchodu peníze navíc.
Lidem, kteří celý život vydělávají podprůměrně, by vyšel důchod z průběžného systému vyšší, protože by se z důchodového fondu nevyplácely výsluhy lidem, kteří tyto peníze v důchodu stejně nevyužijí.
11. 04. 2014 | 14:48

SuP napsal(a):

Pan Potůček doufá, že se bude ještě tak dlouyho "přemýšlet a promýšlet", aby se za doby jeho dožití důchody nezměnily, protože mu to tak nejlíp vyhovuje.
Za vším hledej člověka.
11. 04. 2014 | 14:50

strýc virus HxNx napsal(a):

autor píše: Jasné je, že lidé, kteří do druhého pilíře vstoupili, o své peníze nepřijdou.
vtipálek...
11. 04. 2014 | 14:51

Xury napsal(a):

Pro nechápavého K.V.:
předně pohyby akcií v krátkém období mohou úplně klidně vykazovat prudké výkyvy, Z pohledu důchodového systému je podstatný vývoj v dlouhém období. Výhodou fondů je hlavně diverzifikace rizika mezi více firem, odvětví resp. zemí.
A když už tedy dáváte příklad vývoje fondu ISČP, tak byste měl mít tolik rozumu, že se podíváte alespoň na průběh kurzu ua poslední rok, protože pak byste zjistil, že během posledních 12 měsíců došlo k několik podobným poklesům, ale vždy po nich následoval růst. Samozřejmě nevím, kdy o o kolik bude následovat růst nyní, ale je velmi pravděpodobné, že tak to bude.

Mít vlastní podnik má samozřejmě své výhody, ale asi i vám snad došlo, že to není řešení pro každého. Nemluvě o tom, že jste se ve svém příspěvku z 09:40 zmiňoval o období 65 let zpátky. Nemyslím si, že by proti takovým změnám byl jakýkoliv podnik rezistentní.
11. 04. 2014 | 15:11

K .V napsal(a):

ZM- když nevíte o čem mluvíte, nepište.
Pokud nechápete, běžný pohyb akcií je DENNĚ i několik %, kdo v tom umí chodit, nasbírá za rok desítky % naplrosto běžně.
TOP Stocks je akciový fond, který má v portfoliu desítky, možná stovky firem nejrůznějšího zaměření, složení si najděte na internetu na stránce ČSP
. PRINCIP LETADLA JE UPLNĚ NĚCO JINÉHO.
Pravdu máte v tom, že i u akcií dochází k bublinám, kdy to velcí hráči vyšponují a potom shrábnou zisk, ostatním zbydou oči pro pláč.
.
V každém případě je to potvrzení toho že mít peníze v důchodovém fondu a čekat že po 50 letech od začátku spoření tam pořád budou je naivní.
.
Obecně mohou fondy investovat do
- akcií podniků, to už jsem trochu popsal. Speciální odnož je rizikový kapitál a hedge fondy, kde investicí do nových trendů můžete mít královské zisky ( kdo vsadil kdysi na Microsoft, Facebook, různé internetové portály, některé technologie- ze 2 kluků v garáži jsou dnes firmy s miliardovými obraty i zisky, i pro investory). ale také se netrefíte a ze slepé uličky nemáte nic
.
- dluhopisy, jsou stabilnější. U nás poslední emise Kalouska na 3 roky na 2%p.a, investoři šli jako slepice po flusu, ale co udělá inflace za další 3 roky?? Státní dluhy jsou bezpečnější, ale také nemusí ( Kypr, Řecko- polovina je pryč), u soukromých jestli zaplatí ví pánbůh
.
- Nemovitostní fondy, - nízké výnosy, krach 2008 začal v USA prasknutím trhu s nemovitostmi, také můžete jen plakat
-
-komodity. Jestli víte co udělá za 5 let nebo i za rok ropa, zlato, kakao, investujte. Opět jste malý hráč. Jsou lidi co vědí co chystá Putin nebo Saudové s ropou. Když se někam řítí uragán, chytří už dopředu vědí co se tam těží / pěstuje a kolik % světového trhu to je. Když vy večer koukáte na zprávy, cena už dávno stoupla, oni už mají investováno a hledají jinde,
Stejně tak fondy zaměřené na technologie, obory
.
- měnové fondy a spekulace, opět jen pro velké hráče a hodně znalé
.
atd, nechci tu psát učebnici.
Normální či spořící termínovaný účet má úroky hluboko pod inflaci, k tomu poplatky. - za pár let nemáte NIC.
.
Jenom opakuji .
Pokud chceme uživit důchodce JEDINÉ UDRŽITELNÉ JE PRŮBĚŽNÝ SYSTÉM jako byl v socialismu. Jednotlivec si může koupit vlastní dům, pokud má síly tak podnik který udrží a nese zisky, a zbytek nějak diversifikovat do různých forem a DOUFAT, ale žebrákk může být během týdne.
Stejně tak jako kterýkoliv důchodový fond
11. 04. 2014 | 15:20

Fialenka napsal(a):

Laskavě nevymýšlet složité vylomeniny.

Podle mě je povinností využít těchto dostupných znalostí a informací: Spolčenost Mercer každoročně sestavuje žebříček nejlepších důchodvoých systémů na světě a za rok 2012 patří první místo Dánsku. Dalšími v pořadí jsou Nizozemí, Austrélie, Švédsko a Švýcarsko.Nejlepší Dánsko: U veřejného základního systému mají občané s nižšími příjmy vyšší důchod v porovnání se mzdou před odchodem do důchodu a občané s vyššími příjmy naopak nízké (atuor globu pan Potůček by toto etické kriterium rušil). U ostatních penzijních dávek platí čím vyšší příjem, tím vyšší penze.

Systém důchodu zde navíc zvýhodňuje občany s velmi nízkými příjmy. Tito občané mají výsledný příjem dokonce vyšší než příjem dosahovaný před odchodem do důchodu. Nutné je však podoktnout, že splnit podmínky pro přiznání důchodu v Dánsku není rozhoně snadné, je zapotřebí splnit 40 let pojištění. Občané, kteří dlouhodobě nepracují, tak podmínky pro přiznání důchodu nesplní. Řádný důchodový věk v Dánsku je 65 let, ale postupně se zvyšuje na 67 let.
11. 04. 2014 | 15:30

SuP napsal(a):

Xury -
On "K.V." - má v jednom pravdu (asi má svoje zkušenosti). Když se to totálně posere, přijdete o všechno, ať jste dělal, co chtěl. Fond může zkrachovat, může zkrachovat světový bankovní systém (viz článek p. Procházky), může vás někdo okrást a můžou vám komunisti zase všechno sebrat - dům, továrnu i důl.
Ovšem stavět řešení na katastrofických scénářích, to snad je jednodušší si hodit mašli.
Problémem dneška začíná být, že veškeré finanční deriváty, ať fondy nebo akcie jsou málo odolné proti jakémukoliv sofistikovanému útoku, kterých asi bude spíš přibývat.
Takže zřejmě nejspolehlivější budou investice přebytků ne do úspor, ale do rodiny - nemovitosti a děti, což s sebou nese ale další nutnou dovednost - umět děti vychovat tak, aby v tomto trendu dokázaly pokračovat a umět nemovitosti udržet tak, aby dlouhodobě sloužily s malými náklady. Obojí se musí umět a ani jedno není 100% jisté.
Člověk se musí s tím naučit žít. A celý život dávat velký pozor, co z takových týpků jako zdejší K.V i dalších padá, aby jednou zase nebyl zaskočen.
Protože jaký si to uděláš, takový to máš a kdo to chce mít lepší než kolik pro to udělal, musí ostrouhat, protože na pomoc a podporu je dost jiných, potřebnějších, kteří to podle svého z různých důvodů dělat nemohli. A je potřeba se učit i posuzovat "důvody" toho kterého, který buď nemohl, nebo jen "nemohl".
11. 04. 2014 | 15:54

Xury napsal(a):

Pro SuP:
máte samozřejmě v zásadě pravdu a na individuální úrovni je to jistě možné řešení. Ovšem pokud vyjdu z toho, že ten blog pojednává o reformě důchodového systému, tak se obávám, že by tyto rady asi k tomu nedostačovaly.
11. 04. 2014 | 16:02

SuP napsal(a):

Udržování a pěstění průběžných systémů s neodpovídajícími algoritmy výpočtu důchodů je cesta nikam, protože pokud dnes stojí na trvale se zvyšujícím věku odchodu do důchodu, jde buď o státem provozovaný podvod nebo o chiméru. Pozdější odchod do důchodu u většiny lidí znamená jen zkrácení života a tím povinnosti státu důchodce živit, přičemž pracující důchodci zbytečně (až na málo světlých výjimek) zabírají pracovní místa mladším ročníkům. Produktivita je dnes celkově tak vysoká, že všechna další uměle tvořená "pracovní" místa budou sloužit jen k dalšímu předčasnému rozpouštění důchodových fondů, patřících čekatelům na smrt.

Proto volím SSO a jdu studovat Schlimbachovu "Ekonomickou reformu", jestli tam něco vtipného a užitečného už dávno nemá.
11. 04. 2014 | 16:05

SuP napsal(a):

Xury -
Jistě, tohle nebyla nabídka řešení. Už jsem se dávno přiznal, že pro naši zem je potřeba změna rasantní, protože se tu za 25 let podepsalo tolik neumětelů kombinovaných se zloději, že nic než "reset" tomu nepomůže. A proto bych začal "jednotným" (základním) důchodem.
11. 04. 2014 | 16:12

gaia napsal(a):

kolik kulatých stolů a pracovních skupin může utáhnout daňový poplatník?
Za tento týden to už je třetí
jeden má Ripka kvůli sociálnímu bydlení, druhy Slimákova, kvůli zdravé výživě do škol, dnes Potůček,dále na erár natahuje ruce Duka, ač slibováno, že restituce jsou pro to, aby se živili za své.
Být živen daňovými poplatníky za půlmega měsíčně chce i John , Tožička a Poc a to mluvím jen o 1 týdnu na blozích aktuálně.
Nemusím mít ani kulatý stůl ani pracovní skupinu, abych pochopila, že takhle je to neudržitelné
11. 04. 2014 | 16:13

K .V napsal(a):

Supe, až na ty komunisty dobré. Ale myslím že za komunistů padly banky v roce 1953, a to ještě z pochopitelných důvodů protože po válce dělaly měnovou reformu v nějaké formě všechny země.
Zatímco o krachu českých bank po cinkání klíči jste decentně pomlčel, taková Union Banka, s amnestií od Klause na konec, to je opravdu lahůdka, A dúm si koupit od H systému- to bylo na stáří také terno.
.
Spoléhat na děti?? Možná v 18 století, dnes neřešitelný nesmysl.
.
jediné udržitelné a SPRÁVNÉ JE PRŮBĚŽNÝ SYSTÉM, jaký byl za těch komunistů.
11. 04. 2014 | 16:13

SuP napsal(a):

Ještě -
Ony i ty "rady" by mohly pomoci, jenže to je běh na dlouhou trať a nesměli by si z obdobných zásad "Ti chytřejší a šikovnější z nás" dělat srandu.
;-)
;-)
11. 04. 2014 | 16:15

gaia napsal(a):

Taky se domnívám, že kdo pracuje za státní, tak by měl jít po dovršení důchodového věku do penze povinně. Takhle se nám ve státních úřadech hromadí důchodci, co berou jak plat, tak důchod a na druhé straně nezaměstnaní, kteří by rádi dělali, ale staří dědci se židle pochopitelně nepustí, zvlášť když berou jak plat,tak důchod. Tohle měli komunisti taky dobře ošetřené.
A nejvíc takových je v Praze. Praha vyžírá celou republiku.
11. 04. 2014 | 16:56

Xury napsal(a):

Pro SuP:
já moc na razantní resety nevěřím, protože zpravidla k ničemu dobrému nevedou. Všimněte si, že ti kteří takový reset plánují, tak zpravidla netuší co po něm (tedy kromě obecných frází). Jinak co se jednotného důchodu týče - současně se snížením odvodů - jsem pro. Jen je tam opět trochu problém s přechodným obdobím.

Ještě poznámka: u Schlimbacha řešení nenajdete.
11. 04. 2014 | 16:58

gaia napsal(a):

Se starými dědky, co si myslí, že jsou zasloužilí a nepostradatelní a měli by spotřebovávat víc než ostatní, měl problémy už Kronos. Musel to vyřešit,neb by se lidstvo neposunulo vpřed.Poslouchejme poselství starých Řeků. Je to poučné
11. 04. 2014 | 17:02

K .V napsal(a):

Supe a Xury, bohužel to tak vypadá že důchody budou tak klesat, až se dostanou někam k životnímu minimu a stejně nezbude nic jiného než dát důchod jako nějakou jednotnou sociální dávku. Ovšem bude to mít další devastující dopad na morálku, až zjistíte že jste celý život špičkově dřel, platil do státního ohromné sumy a důchod budete míte stejný jako Dežo který nejméně od roku 1989 nesáhl na práci
11. 04. 2014 | 17:03

gaia napsal(a):

K.V.

pokud to dření bude jen u kulatých stolů a v pracovních skupinách,kde budete vymýšlet zákony,které budou vyhovovat jen vám popř. ještě vaší rodině, tak tomu Dežovi ani nemusíte závidět.
11. 04. 2014 | 17:23

Xury napsal(a):

Pro K.V.:
důchody skutečně asi budou klesat. Jen doufám, že tomu Dežovi rychleji.
11. 04. 2014 | 17:33

SuP napsal(a):

Xury -
Stran Schlimbach jsem jen nechtěl něco zanedbat. Některé zajímavé úvahy tam jsou (použitelnost zatím neřeším)
;-)

K.V. -
".... až zjistíte že jste celý život špičkově dřel, platil do státního ohromné sumy a důchod budete míte stejný jako Dežo který nejméně od roku 1989 nesáhl na práci...."

A proč myslíte, že tu debatujeme? Protože už to tak dávno je.
A co se týká těch vašich vizí s klesáním? Berte to, jako globální oteplování. Přichází, nikdo neví, kde to skončí, tak je jediná cesta - naučit se s tím žít. Z čehož vyplývá i to, že mladší generace se budou muset naučit líp hodnotit, co je důležité a co ne. Zatím k tomu mají mnohem dál než my, senioři. Zatím totiž čím dál víc žijí v představě, že svět je zdroj peněz a není nic spravedlivějšího a životaschopnějšího než nezisková organizace.
11. 04. 2014 | 17:43

K .V napsal(a):

Xury, jenže zatímco já z toho důchodu budu platit nájem a vše pro život, DEžo ještě dostane dávky na bydlení nebo byt zdarma, proplatí mu faktury za energie a občas koupí pračku a ledničku. Jinak by nás Evropa zničila za Dyškrymínáciju
11. 04. 2014 | 18:27

centrální stratég vyměšování napsal(a):

Taky záchodovej systém je třeba promýšlet.

Dřív, za Františka Josefa, byla Pissbude na každé větší křižovatce nebo v parčíku (tehdy byly parčíky), neb se předpokládalo, že až občani půjdou z hospody domů, močili by jinak v průjezdech.
Jen v Osnabrücku za tim účelem měli černý obelisk.

Dneska už se průjezdy nestaví, veřejné peníze si rozdělí různí potůčci a zánětů močového měchýře přibylo, ačkoli konzumace piva v restauračních zařízeních poklesla na historická minima.
Já bych budovu FSV nabídl Merkelové jako alternativní úložiště jaderného odpadu, když už se to s tim Černobylem tak blbě prolátlo.

Vedle toho, že naplánovala zahubení 3,5 miliónu řeckých nezaměstnaných, vysílá teď nezávislá ukrajinská televize, že chce vyhubit i čtyry milióny ukrajinskejch důchodců, všechno hladem a nakažlivejma nemocma.
Tvrdé záření mi v tom srovnání vychází jako humánnější.
11. 04. 2014 | 19:24

centrální stratég vyměšování napsal(a):

Taky záchodovej systém je třeba promýšlet.

Dřív, za Františka Josefa, byla Pissbude na každé větší křižovatce nebo v parčíku (tehdy byly parčíky), neb se předpokládalo, že až občani půjdou z hospody domů, močili by jinak v průjezdech.
Jen v Osnabrücku za tim účelem měli černý obelisk.

Dneska už se průjezdy nestaví, veřejné peníze si rozdělí různí potůčci a zánětů močového měchýře přibylo, ačkoli konzumace piva v restauračních zařízeních poklesla na historická minima.
Já bych budovu FSV nabídl Merkelové jako alternativní úložiště jaderného odpadu, když už se to s tim Černobylem tak blbě prolátlo.

Vedle toho, že naplánovala zahubení 3,5 miliónu řeckých nezaměstnaných, vysílá teď nezávislá ukrajinská televize, že chce vyhubit i čtyry milióny ukrajinskejch důchodců, všechno hladem a nakažlivejma nemocma.
Tvrdé záření mi v tom srovnání vychází jako humánnější.
11. 04. 2014 | 19:24

Joe Ratata napsal(a):

K.V
Na to, že budete mít důchod jako nemakající Dežo klidně zapomeňte.
Ten bude odměněn, že ač od raného mládí plně invalidní, rozplodil podobně postižené přijemce dávek o stovku svých dětí, vnuků a pravnuků.
11. 04. 2014 | 19:43

Návštěvník napsal(a):

Fialenka

No, prááávě FYFLENKO. Jenomže nemilá FYFLENKO, Dánský penzijní systém je prakticky CELÝ privátní!!!! Tedy prakticky nemá první pilíř. To si dovedu představit, jak vztekle byste pištěla, kdyby se tu zavedlo totéž, co v Dánsku.
11. 04. 2014 | 19:52

Joe Ratata napsal(a):

Návštěvník
To jste vzal kde?
Naopak, dánský první pilíř je velice rovnostářský a velmi zvýhodňuje nízkopříjmové skupiny. Ti z něho mohou mít až 80% svého předdůchodového příjmu.
Do druhého pilíře mají povinnost přispívat zaměstnavatelé a tam potom vyšší příjmové skupiny, spolu se svými příspěvky si navyšují důchody.
V Dánsku je ale vše přísně hlídáno a "vytuleňovat hejly" je tam prakticky nemožné.
11. 04. 2014 | 20:21

modrý edvard napsal(a):

Ohledně důchodového systému, je třeba zavést dvě opatření:
1. Děti budou mít možnost daňové asignace ve prospěch svých rodičů. (kdo děti nemá, ušetřil ...)
2. "Stát" natvrdo prohlásí, že důchod se skládá (a) z nutného minima, které Stát zajišťuje každému bez ohledu na pohlaví, náboženské přesvědčení a to, zda někdy pracoval a (b) z peněz, které si jedinec během svého života naspořil, se státní podporou (bez té podpory nikdo spořit nebude).
Za mírný poplatek jsem ochoten to budoucí penzijní komisi vysvětlit.
11. 04. 2014 | 21:19

pavel v napsal(a):

Asi nejlepší důchodový systém existoval ještě před Bismarckem. Staré lidi živily jejich děti. Kdo děti neměl nebo kdo ze svých dětí vychoval sobecké darebáky, ten na to doplatil.

Reforma důchodového systému je motivována tím, že průběžný pilíř přestává fungovat. Poměr mezi důchodci a výdělečně činnými se změnil v neprospěch těch druhých. Rodí se málo dětí, protože lidé se chtějí bavit a na děti nemají čas. Bezdětní jsou tedy v průběžném systému černými pasažéry. Na nich leží vina, že přestal fungovat. Aby se jeho funkce obnovila, měli by z něj tito lidé vystoupit a na důchod si spořit. Mají k tomu nejlepší předpoklady. Ušetří na výchově dětí.

Dlouhodobé úspory jsou velmi nejisté. Mohou při různých krizích snadno přijít zcela vniveč (hyperinflace, revoluce atd.). Nic však nebrání aby si bezdětní osvojili cizí děti a tímto způsobem se do průběžného systému vrátili.
11. 04. 2014 | 21:30

Yosif K napsal(a):

Nejjednodušší a nejpravbděpodobnjší vaiatna je že se porodnost nějak moc nazvýší, lidé si na penzi moc šetřit neboud, socálisti je bodu utvrzovat v tom že průběžný system "vyřeší všechno".

Po 25 letech vklády socalistů podobně jako v řecku a španělsku vláda proletářům oznámí že "ekonomická realita neumožnuje plnit všechny předvolební sliby a penze jsou proto zrušeny".

Může k tomu dojiít specielně tehdy pokud socanům příliš pozdě doje že Axiomy zsdroje tu jsou a státní doluhy se splácet nemusí nemají až tak univerzální platnost jak socanií předstírají.

O nekoho se postarají děti, nekdo se naučí na starý kolena prodávat Nový Prostor nebo trsy sněženek, jiný bude hlídat za uplatu děti jiných lidí, prostě věci se vrátí do toho PŘIROZENÉHO stavu co byl po tisíce let před kancléřem Bismarckem.
11. 04. 2014 | 23:25

Yosif K napsal(a):

Joe Ratata napsal(a):
Návštěvník
To jste vzal kde?
Naopak, dánský první pilíř je velice rovnostářský a velmi zvýhodňuje nízkopříjmové skupiny. Ti z něho mohou mít až 80% svého předdůchodového příjmu.
KONEC CITATU.

GV tom případě česko již dohnalo dánsko. Pokud sjte totální vágus nebo myčka nadobí jako pí Fialenka, můžete mít snadno 80% předdůchodvého příjmu.Možná i 100% pokud jste vydělával jen minimum.

Pokud byl někdo IT nebo doktor vydělával 80 tisíc měsíčně, bude mít penzi na urovni cca 12% svého předdůchodového příjmu. Dobře jim tak buržoustům, nekdo musí makat na nekvalifikovaný proletáře.
11. 04. 2014 | 23:29

zeman vydražil svá obří vejce napsal(a):

soudruhu potučku,
neměli ste to v liháči promýšlet už před volbama. me to připomíná tu otevřenou socanskou hubu......., zrušili sme poplatky, chybejí miliardy, ježiš marja co ted??? přestante krmit primitivní luzu, která vás volí, tím, že tady budou lítat pečený holuby proletařum do tlam. nebudou. chtelo by to více realismu a zodpovednosti. z vašich kydů se nikdo nenažere.
11. 04. 2014 | 23:55

K .V napsal(a):

Yosif a Modrý Edvard.
Ještě je tu jedna Možnost, přiznat si že SVOBODA kterou jste si vycinkali klíčema, neznamená že každý si dělá co chce, ukradne co se dá, pracovat nebude a žádné povinnosti nemá.
A znovu se zavede stát který pomáhal slušným a pracovitým, a pronásledoval parazitxy , kriminálníkly a škůdce. ( Nemusí být nutně socialistický) A zase to bude fungovat, než nastoupí noví "disidenti" nemakači se svými právy.
.
Já si totiž myslím že současné technologie světa umožní SNADNO uživit i vzrůstající počet seniorů. ale muselo by se zase PRACOVAT A NEKRÁST
12. 04. 2014 | 06:50

modrý edvard napsal(a):

KV. Mýlíte se, svoboda neznamená, že se smí krást. Nebuďte zbytečně zapšklý. Dnes se máme všichni tak, jak se měl za bolševika leda stranický tajemník.
12. 04. 2014 | 10:23

SuP napsal(a):

modrý edward -
".... Mýlíte se, svoboda neznamená, že se smí krást. Nebuďte zbytečně zapšklý. ...."

Taky mě často překvapuje, co si kdo od toho cinkání sliboval. Pokud s některými občas podiskutujete, býváte překvapen.
I já.
;-)
12. 04. 2014 | 10:28

Alice napsal(a):

Návštěvník napsal(a):
Fialenka

No, prááávě FYFLENKO. Jenomže nemilá FYFLENKO, Dánský penzijní systém je prakticky CELÝ privátní!!!! Tedy prakticky nemá první pilíř. To si dovedu představit, jak vztekle byste pištěla, kdyby se tu zavedlo totéž, co v Dánsku.
11. 04. 2014 | 19:52

To se vám tedy opravdu nepovedlo, nicku návštěvníku.
Základní dánský penzijní systém je garantovaný státní rovný důchod, který dostane každý, kdo žije v zemi min. 40 let a dostáhl 65 let.
Další dva pilíře jsou pro zaměstnané, do nichž povinně přispívají ze
2/3 zaměstnavatelé, z 1/3 zaměstnanec. Pro nezaměstnané hradí příspěvky stát.

A představte si, že 1. pilíř (garantovaný) je stanoven z průměrné čisté mzdy v privátní sféře. Proto často mají Dánové i vyšší penzi, než měli plat.

Ze zemí OECD mají Dánové nejmenší rozdíl mezi původní mzdou a důchodem.

Opravdu se nevyplácí plácat to, co vás právě napadne. Tedy pokud se nechcete úplně znemožnit, což jak vidím z vašich příspěvků je docela dobře možné.
12. 04. 2014 | 10:38

gaia napsal(a):

Děti budou mít možnost daňové asignace ve prospěch svých rodičů.

Každé dítě má dvojnásobek rodičů, v době,kdy se polovina lidí rozvádí i několika násobek.
Navíc odcházejí většinou do penze právě v době, kdy holky začínají rodit a mají z práce výpadek, což by znevýhodňovalo rodiče dcer, a ti kluci, třeba by si kluk z rodiny, kde jsou samé dcery vzal taky z rodiny samých dcer, a pak by třeba taky musel živit 4 rodiče, zbylé prarodiče , manželku a třeba ještě 2 děti, že by to neutáhl, zvlášť v době,kdy se mladé rodiny zařizují, je nasnadě.
12. 04. 2014 | 10:41

Alice napsal(a):

Xury v 17.43

".... až zjistíte že jste celý život špičkově dřel, platil do státního ohromné sumy a důchod budete míte stejný jako Dežo který nejméně od roku 1989 nesáhl na práci...."

Jste na omylu. Dežo, který nesáhl na práci nedostane ani korunu. U nás se důchody vypočítávají všem stejně - z vyměřovacího základu (příjmy) + procenta za odpracovaná léta (zjednodušeně). Bez ohledu na to, jestli se jmenujete Dežo, nebo Xury.
12. 04. 2014 | 10:52

modrý edvard napsal(a):

gaia. 1. Asignace nutně nemusí znamenat zvýšení plateb. Může taky nahradit jinou platbu, třeba odvody do státního systému. 2. Proběhla tady emancipace, díky níž se u nás /tedy přinejmenším u mě doma/ manželé rozhodují společně, co budou činit s penězi. Nedokážu si představit, že bych kupř. asignoval mamince a tchýni nechal o hladu. Nebo naopak.
12. 04. 2014 | 11:49

K .V napsal(a):

Tedy Alice, pokud nevidíte že dnes ti co pracují jsou často vyhazováni exekutorem z bytu, zatímco Dežo z rodiny kde nikdo od roku 1989 nesáhl na práci bydlí zadarmo, a v životě by neklesl pod úroveň Marlboro, Coca Cola a zlato na krku a v prstenech, musíte být asi hodně slepá
12. 04. 2014 | 12:14

SuP napsal(a):

Alice -
Když reagujete, tak je vždycky užitečné nejdřív zjistit, KDO řekl to, na co reagujete. Mnohdy je to i důležité. A téměř každý diskutér zde uvádí něčí citace speciální grafickou úpravou. A ignorovat i tohle znamená jednak vnášet zmatek do argumentačních toků, ale hlavně tím obracíte "mediální obraz" toho-kterého debatéra..
12. 04. 2014 | 12:18

Návštěvník napsal(a):

Alice

Můžete to své LŽIVÉ tvrzení doložit?
12. 04. 2014 | 13:04

Alice napsal(a):

SuP ve 12.18 - Omlouvám se, že jsem popletla autory :-) Jistě nejsem tak zkušený diskutér jako Vy a proto marně přemýšlím - co je to prosím ta "speciální grafická úprava", kterou jsem nedodržela?

Omluva i Xurymu za to, že jsem mu přiřkla příspěvek oponenta K.V. Hluboce se kaji.

K.V. ve 12.14 - Strašně paušalizujete. Vyhazováni jsou za dluhy (někdy i uměle znásobené), možná Dežo bydlí i zadarmo, to nevím, ale nic to nemění na faktu, že starobní důchody se vypočítávají všem stejně bez rozdílu a když si nevyděláte "vyměřovací základ", a neodpracujete povinné roky, nárok vám nevznikne. To se nedá oddiskutovat. Něco bych o tom měla vědět, kdysi jsem se tím živila.

Návštěvník ve 13.04
http://finance.idnes.cz/vysi-sve-penze-si-muzete-spocitat-sami-dyr-/poj.aspx?c=A071208_033905_fi_osobni_hla

Z čeho byste asi tu penzi počítal, pokud jste nevydělával a neměl odpracovaná léta?
P.S. Všechno, co odporuje Vašemu "názoru" je lež?
12. 04. 2014 | 14:22

Alice napsal(a):

Ach jo! Návštěvníku, pokud jste prohlásil za lež můj příspěvek o dánském důchodovém systému, bude lepší, když si přečtete třeba tohle : http://www.investia.cz/evropska-penzijni-past. I když ten původní odkaz taky není marný:-)
12. 04. 2014 | 14:34

SuP napsal(a):

Alice -
A není to náhodou tak, že za Deža, za něhož platí sociální pojištění stát, mu z něj pak počítá i důchod? Nevím, školy nemám, jen by mi to přišlo logické, proč by to jinak ten stát dělal?
12. 04. 2014 | 14:39

K .V napsal(a):

Alice , vy jste v tom pracovala a NEVÍTE že "Dežo možná bydlí zadarmo"?? Proboha , a čím tedy platí za nájem těch 90% cigánů když už od roku 1989 nepracují???.
Že by měli takové úspory z dob socialismu??
.
Nezlobte se ale jste k smíchu
12. 04. 2014 | 14:39

T.Paine napsal(a):

Druhou kobku à la prolobovaný tunel pro bankéře a majitele fondů (tzv. dutý pilíř) zrušit ASAP (co nejdřív). Souhlasím.

Nicméně, ostatní reformátorské názory pana profesora a poradce ČSSD? Je to marný, je to marný, je to marný. Házení hrachu na stěnu.

Maximalizace počtu pracujících v čistě soukromém sektoru zrušením zdanění práce, tedy zrušení (p)odvodů na důchodce (tzv. sociální „pojištění“)? Financování rovného minimálního důchodu z nepřímých daní a přímých daní právnických „osob“? Zrušení povinnosti platit 35 let (p)odvody na důchodce? ... Ne! Ne! Ne!
12. 04. 2014 | 15:14

T.Paine napsal(a):

Naopak!

My partajníci s vedoucí úlohou ve státě (podle Článku 5 Ústavy) vám utahujeme šrouby a kucháme vás víc a ještě víc, až na kost. Zvyšujeme minimální mzdu od Aše až po Jablunkov, tedy zvyšujeme minimální povinné odvody a daně těm nejméně vydělávajícím, co jim ještě zaměstnavatelé nezrušili pracovní místo.

Od Aše až po Jablunkov zvyšujeme odvody OSVČ a zaměstnancům, kteří ještě pracují a mají klesající příjem, očištěný o daně, poplatky, inflaci a konkurenci ze zahraničí. Jsi živnostník, málo vyděláváš nebo nic? Nezájem. Zaplať 3 500+ Kč každý měsíc! A neremcej! Brzo budeme opět zvyšovat ad infinitum.

Maximalizujeme počty mladých pomaturitních kvazi-studentů, které platí čistí daňoví poplatníci. Po maturitě ať studují všichni, i naši bratia a sestry, co chtějí, jak dlouho chtějí. Neuplatnitelní absolventi i mimo vystudovaný obor jsou nejefektivnější investice (za peníze někoho jiného).

Podvádíme a ještě více kucháme pracující tím, že jim nabízíme spásné předdůchody, voličská záchrana před jejich vystřízlivěním. Zvyšujeme nízké počty zaměstnanců ve státním a veřejném sektoru a eskalujeme jim jejich nízké platy a odměny na „slušnou“ úroveň. Na invalidní důchod stačí deprese, bolesti zad či další běžné validní postižení dle chuti a libosti. Motto dnešní doby: Práce už nešlechtí člověka, invalidita všeho druhu ano.

Zaměstnavatele maminek, které chtějí pracovat a vylepšit rodinný rozpočet na zkrácený zaměstnanecký úvazek, demotivujeme. Díky vysokému fixnímu zdanění zaměstnanecké pracovní síly, díky smluvní rigiditě a díky vysokým fixním nemzdovým nákladům spojeným se zaměstnáváním (viz Klondike pijavic pracovních agentur) vyžadují zaměstnavatelé pouze Supermany na přesčasový úvazek i v ženském podání (Wonder Woman).

Dramatický a trvalý růst počtu čistých daňových poplatníků netřeba, platí celou tu šarádu v pohodě a na „zbytek“ si už stejně půjčujeme 20 let. A funguje to, protože zdroje jsou.
12. 04. 2014 | 15:24

Alice napsal(a):

Pánové SuP a K.V. ve 14.39

K.V. Já nevím, bavíme se o starobním důchodu? Dežo určitě nebydlí zadarmo, ale dostává příspěvek na bydlení. Respektive on nedostává, ale stát mu je do určité výše platí (to jsou ty předražené ubytovny, kdy si "podnikatel" účtuje maximum za minimum). Nejspíš dostává i různé sociální dávky na živobytí (tzv. životní minimum), na děti apod. Jenže to pane KV není důchod.

V článku, na který dávám link, je to docela jednoduše popsáno.

"Člověku, který dlouhodobě, po převážnou část svého života, nepracuje, není tedy účasten důchodového pojištění a pouze pobírá například dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory apod., nemůže vlastně nárok na důchod vzniknout, protože nezíská potřebnou dobu pojištění," vysvětlil mluvčí České správy sociálního zabezpečení. "A pokud by skutečně neodpracoval za celý život ani jeden rok, nesplnil by dokonce ani obecnou podmínku pro zápočet tzv. náhradní doby pojištění ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písmeno m) až u) zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., což je například zápočet základní vojenské služby, péče o dítě do čtyř let věku, péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby, v určitém rozsahu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce atd.," doplnil Gejdoš.

Více na:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/118741-jaky-duchod-ceka-na-nezamestnane/

A ještě pro SuPa - není možné ze sociálních dávek vypočítávat důchod. Takový člověk svůj život dožije zas jen na sociálních dávkách.

Přeji vám oběma hezký víkend.
12. 04. 2014 | 15:28

T.Paine napsal(a):

Třešnička na dortu.

Cesta kolem světa je vynikající příklad neomezených možností direktivního státního důchodového systému. Ještě z toho udělat propagační volební materiály, billboardy, letáky a televizní spoty. Nejlépe usměvavý šťastný manželský pár, oba s hustými prošedivělými vlasy, s luxusním oblečením, de Luxe doplňky a svítícími bílými zuby hrající na automatech v Las Vegas.

No, představte si ten efekt. Třeba taková česká prodavačka (pravda, dnes je to vymírající druh) s cedulkou brigáda, která musí platit zdravko i na předražené zubaře a stejně má britský chrup, se na to bude těšit každý den. Obecně: Nejen zubaři, ale hlavně 7 „konkurujících si“ zdravotních pojišťoven de Luxe a nemocnice jsou černá díra.

Vylepšovatelům současného důchodového systému s názory podobnými jako má autor lze jen doporučit zahrádkaření. Snad pak pochopí, jak fungují zákony přírody a normální svět mimo teoretické partajnické fantasmagorie, dogmata, iluze a mantry.

Nejdříve je potřeba mít, co zasít (dostatečně vysoký ČISTÝ plat či příjem), pak si zasít dle vlastního uvážení bez zákonných diktátů partajníků a byrokratů, pak opečovávat, počkat do uzrání, pak sklízet, uskladnit či zpracovat na dobu postupné pozdější spotřeby. Pokud je úroda dostatečně vysoká, může pak zahrádkář obdarovat i své sousedy či známé, kteří zahrádku nemají nebo se jim urodilo málo.

Pokud takoví lidé už náhodou zahrádkaří, pak budou české zítřky zaručeně ještě zářnější než dnes.
12. 04. 2014 | 15:32

SuP napsal(a):

Alice -
Já děkuji za vysvětlení. Kdybych to věděl, tak bych se neptal. A není to čertovo kopýtko zjevně v tom, že ty dávky místo důchodu budou asi ještě výhodnější?
12. 04. 2014 | 15:37

Alice napsal(a):

SuPe. Klidně se ptejte dál :-) V tomhle případě jsem trochu jistější, než když reaguji na příspěvek někde v diskuzi a ve spěchu popletu autory a - Ó ty hrůzo - dokoce oponenty. Ale chápu to, určitě by mi taky nebylo příjemné, kdyby mi někdo připsal cizí názor:-)

Jestli jsou dávky výhodnější je asi případ od případu. Pokud někdo nechce celý život pracovat a raději živořit na životním minimu (asi kolem 3.000 Kč), tak to pro někoho výhodné být může. Já jsem důchody dělala v devadesátých letech, teď už se s tím potkám jen výjimečně. Ale pravidla znám a vím, že podvody v tom dělat opravdu nejdou. Ta odpracovaná léta (+zápočtové doby´) a nějaký příjem jsou naprosto nepřekročitelné. Nemáš, tak nedostaneš. To není jako v Dánsku, kde má garantovaný základní důchod úplně každý občan.
12. 04. 2014 | 16:26

Alice napsal(a):

To návštěvník v 19.55 - Docela váhám, jestli na tenhle výlev reagovat. Podívejte, pokud nedokážete udržet své emoce na uzdě, pak byste snad v zájmu svého zdraví tyhle diskuze navštěvovat neměl. Tohle jsou mé příspěvky na Vás:
-------------------------------------------
1. To se vám tedy opravdu nepovedlo, nicku návštěvníku.
Základní dánský penzijní systém je garantovaný státní rovný důchod, který dostane každý, kdo žije v zemi min. 40 let a dosáhl 65 let.
Další dva pilíře jsou pro zaměstnané, do nichž povinně přispívají ze
2/3 zaměstnavatelé, z 1/3 zaměstnanec. Pro nezaměstnané hradí příspěvky stát.

A představte si, že 1. pilíř (garantovaný) je stanoven z průměrné čisté mzdy v privátní sféře. Proto často mají Dánové i vyšší penzi, než měli plat.

Ze zemí OECD mají Dánové nejmenší rozdíl mezi původní mzdou a důchodem.

Opravdu se nevyplácí plácat to, co vás právě napadne. Tedy pokud se nechcete úplně znemožnit, což jak vidím z vašich příspěvků je docela dobře možné.
--------------------------------------

2. http://finance.idnes.cz/vysi-sve-penze-si-muzete-spocitat-sami-dyr-/poj.aspx?c=A071208_033905_fi_osobni_hla

Z čeho byste asi tu penzi počítal, pokud jste nevydělával a neměl odpracovaná léta?
P.S. Všechno, co odporuje Vašemu "názoru" je lež?
12. 04. 2014 | 14:22
-----------------------------------
Sice se mi dnes podařilo připsat leckomu, co patřilo jinému, nicméně není to váš případ. První odkaz jsem vám dala proto, že z vašeho příspěvku nebylo jasné, za co mi nadáváte. Proto jsem pro jistotu dala druhý link (já hlupák jsem ještě nevěděla, že reagujete vždycky jen hrubě).

Pokud jde o dánský systém, tak už jsem vám to psala : http://www.investia.cz/evropska-penzijni-past
Váš příspěvek v 19.55 je úplně mimo. Tady je diskuze o penzijních systémech, ne o romech.

Tak si říkám, proč vám to vlastně píši, když umíte jen nadávat. Ale budiž, už to pošlu. Jen prosím pro příště - nečtěte mé příspěvky, jako já nebudu číst vaše. Už budu vědět, že pro vás není zajímavé zabývat se nějakými fakty, zvlášť když nejsou v souladu s vašimi názory.

P.S. A vite, jak to říkal Jan Werich? "Arogance je jen paruka k zakrytí duševní pleše." Ta vaše musí mít přímo obří rozměry.
12. 04. 2014 | 21:32

Ivo Patta napsal(a):

Určitě? Viz: http://www.cssd.cz/soubory/ke-stazeni/reformy-2011/pata.pptx
13. 04. 2014 | 23:17

mik napsal(a):

Penze v CR to je kapitola sama pro sebe .. dnesni system nemotivuje mlade lidi k naprosto zadne aktivite k nejakemu statnimu sporeni ci jak to nazvat na penzi,,, ten nezajem je logicky povinnost pro stat odpracovat 35 let a jeste jit do penze az v 70 ,,, v takovem Irsku je sice penze jedna z nejmenstich v EU ( mysleno zapadni EU ) ale na ten zaklad staci odpracovat 520 tydnu tedy 10 let ... a kdyz nekomu jeste nejaky ten tyden chybi tak se da dokoupit,,, tedy doplacenim potrebneho odvodu sice se taky zvedla hranice pro odchod do penze,., tomuhle prilis nerozumim,,,, mladi lide do 35 sedi na socialkach a stari na ne maji makat ? proc ? ze stat nema penize na penze ze se lidi dozivaji vyssiho veku a jsou dele pak v penzi ? ze si mohou za zivot nasetrit,,,ano ale ne lidi zijici a pracujici v delnickych profesich v CR a nejen v tech,,, co je to 9-10000 almuzny za tolik let prace pro stat,,, ?treba v Irsku je zakladni penze kolem 900 euro jen ale podniky taky neco pidavaji v procentech a tak se na tech 1200 euro v prumeru po tech 10 odpracovanych letech dosahne tydenni plat pracujiciho v delnicke profesi je 400-600 euro tydne tedy polovina toho zakladniho co dostane penzista jenze za onech cca 1500 euro se v Irsku da zit byt velice skrome a lepsi stadart zacina az od 2000 euro mesicene ,,, ale treba v Recku nebo Spanelsku tech 1000 euro mesicne staci ale staci v CR 12000 ? a ma pracujici delnik 24000 ? za normalni hodiny ? mozna tak 15000 a da se z pnzi okolo 8000 vyjit ? takze o tom vsem to asi je,,, zavest tydenni pracovni domu zrusit 2 mesicni vypovedni lhuty 14 dnu je dostatecne vyplata jednou tydne ,,, a praci duchodcu omezit samozrejme i urcit hranici a taky ji zavest diferencovane kdo maka od 18 tak jinak nez ten co zacne pracovat ve 30 a predcasny odchod do penze kdykoliv zase adekvatne snizeni ,,, a odpracovana doba pro stat? trosku soudnosti a ne 35 let a pak mi stat vyplati 9000 ?
15. 04. 2014 | 20:07

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy