Rozhovor s takzvaným solárním baronem

10. 02. 2013 | 18:11
Přečteno 6981 krát
V pravidelných intervalech se do české debaty dostávají termíny jako „solární tunel“ nebo „solární baron.“ Kdo je vlastně investorem do slunečních elektráren a co jej k vložení prostředků do úplně nového odvětví inspirovalo? Mediální obraz rámují často divoká prohlášení politiků, ale také třeba nezávislých úřadů, kterém dominuje aktivistická hra předsedkyně Energetického regulačního úřadu. Na prostor pro dotčené investory si vzpomene málokdo. Proto jsem několik otázek položil Pavlu Šichovi, majiteli solární elektrárny, který se to nebojí přiznat.

Začínal jsi s projektem vlastní solární elektrárny ještě před boomem. Jaké byly tvé první zkušenosti?

Pavel Šich (PŠ): Dnes se to může zdát neuvěřitelné, ale v roce 2007, kdy jsme s projektem začínali, byla ještě solární energetika na začátku. V Česku se o ni zajímalo pár nadšenců a průmyslové využití, kde bychom mohli nabrat inspiraci téměř nulové. Ještě v roce 2008 jsme se při jednání s úřady setkali s otázkou: „Kdeže bude mít ta solární elektrárna chladící věže?“
Začali jsme s mým tchánem kreslit modely konstrukce a zastínění podle informací Ondřejovské observatoře. Technologická koncepce mi nedala spát, neustále jsem ji přepracovával a modifikoval, samotný zrod elektrárny se posunul až do roku 2008.
Do projektu jsem se vložil s předpokladem, že je Česko stabilní demokracie, která je schopná garantovat podnikatelům stabilní prostředí. Investici jsme postavili na garanci pravidel vyplývajících z tehdy platné legislativy na podporu obnovitelných zdrojů. Zákona 180 z roku 2005. Pomohli jsme Česku splnit závazky, které jsme dali jako členský stát Evropské unii. Myslím si také, že by nový výkon mixu z obnovitelných zdrojů měl pomoci k lepšímu životnímu prostředí. Třeba v menším množství spáleného uhlí.


Brzy Vás následovali další investoři…

PŠ: V dalších letech se v České republice pořádalo mnoho konferencí, na kterých vystupovali zástupci státu, ERÚ, ministerstva průmyslu, či společnosti ČEZ a.s. a přesvědčovali investory, aby investovali do obnovitelných zdrojů. Zástupci veřejně garantovali bezpečí a výhodu této investice. Účastí na těchto konferencích pomalu rozjížděli solární boom. Spousta investorů „státní pobídku“ v dobré víře využilo a investovalo do fotovoltaického průmyslu. Bohužel v té době nikdo netušil, že právě stát, který vehementně verboval investory do solární investice, rok na to solární investory okrade formou speciální srážkové daně.

Solární boom v letech 2009 a 2010 se protíná s ekonomickou krizí a následnou recesí. Může být mezi tímto růstem jednoho odvětví a propadem ekonomiky souvislost?

PŠ: Díky soukromým investorům – “solárním baronům“ přišlo do oběhu uprostřed hospodářské krize zhruba stovky miliard korun, které výrazně podržely ekonomiku státu. Uprostřed stavební krize vytvořili investoři tisíce nových pracovních míst, při kterých byly odvedeny na sociálním, zdravotním a dani z příjmu další miliardy do státního rozpočtu. Dnes, kdy se občas ve veřejné debatě setkáme s honem na solární investory, to vypadá jako odvážené tvrzení, ale na sluneční energetiku se můžeme dívat pozitivně jako na Zelenou úsporám, nebo šrotovné. Ostatně to i potvrzují data Českého statistického úřadu, která ukazují, že stavby solárních elektráren pomohly vedle renovací domů zachránit práci ve stavebnictví.

Dnes je za hlavního zločince v energetice označena fotovoltaika. Můžete rozebrat věc z Vašeho pohledu?

PŠ: Distribuční společnosti ještě v roce 2010 pokračovaly v nekontrolovatelném vydávání stanovisek o připojení do sítě, i přes absenci nějaké oficiální studie o připojitelnosti. Paradoxně právě ČEZ slovy Martina Romana veřejnost vystrašil neuvěřitelnými čísly, o kolik měla narůst cena elektřiny. Přitom právě v důsledku divokého vydávání stanovisek má na situaci vlastní díl viny. Také právě ČEZ už v době, kdy Roman tato prohlášení vydával, investoval do vlastních fotovoltaických elektráren, které získaly licenci za krajně podezřelých okolností: poslední dny roku 2010. Pokud by stát ČEZ zastavil, byl by účet za solární energetiku o více než miliardu korun ročně nižší.

V té době se začíná rozvíjet diskuse o – jak už jste zmínil – solárních baronech, co je příčinou?

PŠ: ČEZ, který stojí za výstavbou největších solárních projektů v Česku, odpálil v médiích kampaň, ve které označil solární energetiku za strašáka, který zdraží elektřinu. Investor do solární energetiky se pak dostává na žebříčku popularity níže než hrobník. Po volbách se stal ministrem průmyslu Martin Kocourek. Člověk, který seděl dlouhá léta v dozorčí radě ČEZ. Kampaň proti solární energetice tak pokračuje ze dvou míst – ČEZ i státu.
Z drobných investorů, kteří vložili celý svůj majetek do solární elektrárny a přistoupili na pobídky k investici, dělá sám stát zloděje a solární barony. Ministerstvo průmyslu pak přichází se „spásným řešením“ – speciálním odvodem, takzvanou solární daní ve výši 26 procent. Zajímavé však je, že elektrárenské společnosti v minulých letech bez ohledu na růst slunečních zdrojů zdražovaly cenu proudu a nikdo neměl vůli jejich byznys danit.


V jaké situaci se tedy ocitli drobní investoři?

PŠ: Distribuční společnosti přijímají nepsané pravidlo a začínají diskriminovat a šikanovat drobné investory tím, že jim přestávají připojovat již hotové projekty do distribuční sítě, čímž drobní investoři přichází o do té doby garantovanou výkupní cenu. Zarážející na celé kauze je, že samotný ČEZ připojuje svojí velkou elektrárnu Ralsko 24 hodin před koncem roku, kdy končila garance výhodné kupní ceny. Elektrárna je ale koncem roku 2010 rozestavěná a neplní všechny náležitosti pro připojení, které musely mít splněny ostatní soukromé projekty. Distribuční společnost měří dvojím metrem. Úsměvné je, že právě výstavba elektrárny Ralsko je zadaná firmě, která nemá zkušenosti v oboru, byla účelově založená na Kypru a nikdo nezná skutečného majitele. Tato neprůhledná společnost staví pro ČEZ elektrárnu o jednu miliardu dráž, než je obvyklé.

Jak reagovali investoři na politickou situaci?

PŠ: Mnozí poškození drobní investoři se po znárodnění příjmů z fotovoltaiky spojili a přesvědčili senátory, aby zákon vetovali. Senátoři podali na schválený zákon ústavní stížnost. ODS v době, kdy by měl Ústavní soud rozhodnout o protiústavnosti schváleného zákona, navrhuje a v parlamentu prosazuje zrušení zákona 180 z roku 2005. Paralelně se zrušením starého přicházejí s novým zákonem o podporovaných zdrojích energie, který napadá rozvoj obnovitelných zdrojů energie a doživotně podporuje výrobu elektřiny ze spalování netříděného komunálního odpadu. Zákon také legalizuje 26% srážkovou daň a zavádí nesmyslný recyklační poplatek.

Něco pozitivního na konec: máte po všech peripetiích zájem investovat a podnikat v oblasti energetických zdrojů dál?

PŠ: Energii ze slunce a větru máme takřka zadarmo a v kombinaci s bioplynem, který umí i efektivně řešit zaměstnanost v regionu, dokážeme budovat energeticky soběstačné celky. V letošním roce pořizuji se svou firmou V.E. Group areál bývalého zemědělského družstva, kde začínáme stavět potravinově a energeticky soběstačnou farmu. Energii získáváme ze slunce, větru a bioplynu a snižování vlastní spotřeby řešíme například naší efektivní LED technologií. S příchodem efektivní a levné technologie získávání energie z obnovitelných zdrojů mám pocit, že už žádná naše vláda nedokáže úplně zastavit energetickou soběstačnost normálních lidí. A proto stojí za to jít dál a nenechat se zastavit.

Pavel Šich se narodil roku 1974, věnoval se mnoha profesím a v současné době je úspěšným investorem v oblasti obnovitelných zdrojů. Od malířského plátna a studia architektury a výtvarných umění se Pavel Šich přesunul k bytové i průmyslové výstavbě a následně se jeho hlavní oblastí zájmu stávají možnosti obnovitelných zdrojů. V současné době se Pavel Šich věnuje také výzkumu, vývoji a inovacím v oblasti technologií na výrobu a akumulaci energie z obnovitelných zdrojů. Zabývá se také vysoce účinnými systémy solárních a LED veřejných osvětlení.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Petr Havelka napsal(a):

Ano pane Sedláku,

vina je na straně státu. Stát selhal, garantoval podnikatelům, Většina podnikatelů si na základě garancí státu vytvořila záměr, nabrala úvěry. Na tom není nic špatného
10. 02. 2013 | 18:43

Občan napsal(a):

Po tom, co dnes předvedla v OVM výkonná ředitelka "asociace fotobaronů", bych doporučoval všem fotobaronům chodit kanály, a to velmi tiše.
I jindy pohotový Moravec na ni bez dechu zíral neschopen slova; já na tom byl stejně.

A Vy jste tomu také moc nepomohl.
Ono totiž stačí podívat se do Obchodního rejstříku a do ARESu a dojmná pohádka "O tom, jak jeden snaživý umělec začal podnikat" se změní v thriller.
Zvlášť, když si k tomu střihne ještě IS-CEDR:
MgA. Pavel Šich(FO) - 2003-2005: 17 000 000.- Kč z MZe plus dotace na výrobu zbytné a zbytečné fotoelektřiny

Možná kdybyste vybral nějakého maloslunečníka, který tím pohání svůj "ekoagropension", tak by člověk ještě nějakou tu slzu možná vymáčkl. Ale statutár několika a.s. s akciemi na majitele a několika s.r.o. asi těžko bude uvěřitelný jako "drobný invetor".

Takže pokud OZE, tak pěkně každý za své a bez dotací (vyjma opravdu malých zdrojů na RD).
10. 02. 2013 | 18:46

e.m. napsal(a):

Vážený pane Sedláku, podle mne se jedná nikoli o otázku ideologickou, ale odbornou. Solární panely např. těžko budou vyrábět elektřinu v noci, budou mít pokles v zimě - tj. v době, kdy je nejvíce potřeba svítit a topit, síť nezvládá absorbovat dodané špičky atd. Skutečnost, že byla tato nedořešená technologie takto široce použita, neměla nikdy nastat, to je marné. Dále není možné použít jako *zelenou * technologii, která znehodnocuje zemědělskou půdu a nechává za sebou obtížně lividovatelný permanentní odpad. Argumentace pana Šicha je naprosto nepřesvědčivá. O Vaší odbornosti, integritě i hmm intelektu mám na základě tohoto rozhovoru rovněž pochybnosti.
10. 02. 2013 | 18:46

e.m. napsal(a):

/:( dokonce bych řekla, že jste tímto *rozhovorem* právě udělal ekologickému hnutí dost velkou ostudu, diskreditujete i perspektivnější a serióznější usilovatele/
10. 02. 2013 | 18:48

Max napsal(a):

Pane,
jste silně ovlivněn a váš příspěvek je patřičně tendenční.
10. 02. 2013 | 18:57

kerich@seznam.cz napsal(a):

Myslím si, že i pan Šich dobře ví, že sluneční energie není zadarmo, přesto to tvrdí. Je za asi 13 korun za kilowathodinu. A určitě to věděl už jako amatér a přesto šel do takového "byznysu". Já jsem pro aby si každý podnikal jak chce, ale ne tak, abych musel na jeho podnikání doplácet, přímo nebo nepřímo. Dokud se produkuje levnější energie z uhlí nebo jádra, tak je totální blbost produkovat drahou energii z něčeho jiného. Proto nevím, proč má dotovat, ač to nechci nějakého pana šicha a spol.
10. 02. 2013 | 18:57

niveální baron napsal(a):

Ieální jsou sněhové elektrárny, které využívají sklouzávání sněhu ze šikmých střech.
10. 02. 2013 | 19:05

evix napsal(a):

Loni jsem projela část Balkánu, severní Řecko a nikde jsem tuhle "prasárnu" na polích neviděla. Pouze větrníku více než dost, sem tam sluneční panely pouze na střechách domů (tam patří).
Bulhaři protestují proti ČEZu, v Albánii má tahle polostátní firma taky značné problémy.....K tomu přidáme fotovoltaiku a já bych ráda věděla, či to zase budeme platit my a HLAVNĚ KOLIK? Ztráty si naše firmy nepřipouští, dokonce i hypotéční krachy nejsou u nás ztráty bank, narozdíl od USA. A to samé bude z ČEZem............
10. 02. 2013 | 19:07

Občan napsal(a):

No, Evix, podle posledních zpráv jenom za "slunečníky" vysolíme asi BILION (1000 miliard) Kč.

To je milion milionů.
Kdyby stát a daňoví poplatníci vrazili každému ze 600 000 nezaměstnaných jenom jeden milion na rozjezd firmy nebo na živobytí, pořád by ještě 400 miliard zbylo a navíc by se oživila ekonomika.
10. 02. 2013 | 19:16

martin_k napsal(a):

podnikání založené na dotacích je od základu špatné.....ať se nikdo neohání demokracií a stabilním prostředím!!!

mimochodem pokud jsou obnovitelné zdroje tak super pro lidskou společnost proč z toho mají miliardy jenom pár lumpů?
10. 02. 2013 | 19:21

martin_k napsal(a):

argumenty toho pána v článku jsou na úrovni mého 80tiletého tatínka....buď je to lump nebo totální neználek
10. 02. 2013 | 19:26

Martin napsal(a):

Solární baron je ten kdo "prodává" elektřinu z FVE do elektrické sítě s účastí na programu výpalného OZE. Je to zavrženíhodná osoba jako notorický zloděj a ve společnosti slušných lidí požívá značného posměchu a opovržení.
Štěch lže o tom že FVE přinesly do ČR stamiliardové investice, většina proinvestovaných peněz se tady ani neohřála a šla do Číny, popř. do Německa.
Štěch také lže o tom že elektřina ze Slunce je téměř zadarmo. Elektřina ze Slunce stojí kolem 10-15 Kč na 1 kWh, to po započtení všech nákladů nejenom výpalné OZE.
Štěch také lže o energetické soběstačnosti, možná se mu to podaří zvládnout v jednom JZD, ale za cenu spalování bioodpadu ze širokého okolí a to logicky může dělat jeden nebo dva, ale určitě není a nebude dost bioodpadu pro všechny.
10. 02. 2013 | 19:32

Martin napsal(a):

Oprava, není to Štěch ale Šich, úplně se mi z těch řečí udělalo nevolno.
10. 02. 2013 | 19:37

SuP napsal(a):

Petr Havelka -
Ano, stát selhal, jenže NE v případě garancí podnikatelům. Selhal, protože se standardně projevil jako pitomec, jemuž někdo nabídne 15x předražené hrnce a on s náím na to ještě podepíše smlouvu.
10. 02. 2013 | 19:48

Joe Ratata napsal(a):

Solární panely bych toleroval jen na střechách.Tam by se mohly i mírně podpořit.
Ono to tak stejně ale dopadne.Nenažranci budou zvedat cenu energií tak,až si pod sebou podříznou větev.
10. 02. 2013 | 19:49

Petr Havelka napsal(a):

Pane SuPe,

ad 10. 02. 2013 | 19:48

S pitomcem souhlasím :)

Většina solárních podnikatelů do tohoto byznysu šla z jediného prostého důvodu. Spočítali si to a podle toho si nabrali úvěry. Standardni podnikatelský záměr.

Stát jim svoje záruky omezuje. Ta paní Musilová v OVM měla pravdu, když mění podmínky ať si ty elektrárny odkoupí.
10. 02. 2013 | 20:00

evix napsal(a):

Ceny za elektřinu v roce 2012 v EU http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=ten00115&language=en&toolbox=sort
10. 02. 2013 | 20:10

Petr Havelka napsal(a):

Také je potřeba se ptát. Co se to vlastně dělo? Proč solární parky rostly na polích jak houby po dešti. Kdo to připustil na polích, kdo tomu dal zelenou,kdo na tom nejvíce vydělal, ty největší solrní parky jsou na anonymních akciích, proč ČEZ odkupoval předražené solární parky, pročsi je nestavěl sám, když potřeboval "kvoty". Komu to sloužilo nejvíc!

Celé to smrdí, ryba smrdí od hlavy. Dnešní doba je o informacích, informace mají ti, kdo jsou u toho, informace vydělávají nejvíc!
10. 02. 2013 | 20:15

karel napsal(a):

15letá dotace FVE baronům bude celkem min. 1000 mld.Kč=8 bloků Temelína a 70TWh ročně zdarma, pokud by se dotace použila na financování 8 bloků MIR 1200 s celk. výkonem 9 000 MWe x 8760 x 0,9=70,9TWh To by bylo konkurenceschopných výrobků proti okolí, odpadly by problémy s těžebními limity, zlepšilo by se ovzduší! 70TWh neemisní elektřiny by z ČR udělalo energetické srdce EVROPY a technické školství by vychovávalo potřebné odborníky!

Místo toho máme podvod za biliony Kč na všechny občany a Kalousek s Romanem se smějí celému národu!!! My ještě hledáme viníky, namísto toho, aby byly za biliónovou škodu všichni v base!
10. 02. 2013 | 20:27

Arnie napsal(a):

pan Sedlák/pan Šich: co odpověď to perla
- "..Energii ze slunce a větru máme takřka zadarmo..."
Jděte a proč za to tedy chcete 15,- Kč/kWh.
- "..Díky soukromým investorům – “solárním baronům“ přišlo do oběhu uprostřed hospodářské krize zhruba stovky miliard korun, které výrazně podržely ekonomiku státu..."
Prosím vás, jak jste na to přišel, panely vyrobené v Číně namontovalo v ČR několik (když moc) tak stovek lídí z montážních firem, a to tedy podrželo ekonimiku státu ??!!!!!

Atd.atd., prostě tito pánové žijí v představě, že čtenář je totální idiot a sežere vše.
Při představě toho, že pan Sedlák (jak jsem se dočetl u jeho fotografie) "..spolupracuje na programu Česko hledá budoucnost..", na příštích patnáct let, běhá člověku mráz po zádech.
Ta budoucnost, kterou nám pan Sedlák nalezne, bude stát každého z nás tisíce na penězích pro "nezištné" solární barony.
Konečně, dnes večer jste si to mohli poslechnout v zprávách, kolik nás tahle budoucnost bude stát.
Za zlomek této prebendy pro solární barony v budoucnosti, se dá pořídit dostavba Temelína se stabilním a trvalým zdrojem proudu a nemusí se likvidovat desítky hektarů zemědělské půdy a ničit krajina.
10. 02. 2013 | 20:53

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

martin_k 19:26

ano, přesně tak.
Autor a interwievovaný pán jsou zřejmě zajímavé persony. Tlučou velmi výrazně JEN za sebe.

Jelikož jsem měl možnost navštívit největší FVE (nejen Ralsko, ale ještě větší) v republice, tak můžu zodpovědně říct, že:

1) zdaleka největší díl práce tam udělali Rumuni a Ukrajinci, pracující pro sub-subdodavatelské firmy za podmínek podobných nevolnictví. Takže tvrzení o pozitivní vyvolané zaměstnanosti a odvodech je holý kec, pane PŠ.

2) majetnické struktury některých opravdu obřích FVE jsou kryty tak dobře, že jdou přes čtyři úrovně právnických firem, aby potom skončily například na Kypru. Obří špinavosti, jaké se můžou stát jen v Česku.

Představme si, že by těmi kyperskými majiteli byli například lidé (fyzické osoby) z ERÚ, z ČEZu, poslanci ...
To by bylo ideální, ne?

(Samozřejmě ne pro nás, my jsme od toho, abychom to zaplatili, že)

Fotovoltaice nefandím a taky nemůžu ani cejtit tyhle týpky, kteří jak vidí možnost stát podojit, tak to udělají. A pak ještě řvou a Petr Havelka apod. jim ještě přizvukují.

Přínos blogu je v tom, že víme zas o něco víc, kdo je kdo.
10. 02. 2013 | 20:54

karel napsal(a):

v r. 2009 jsme s několika kamarády také o FVE uvažovali, ale od realizace nás odradila úvaha, že se cena výrazně sníží jako v SRN (24centů/KWh), kde jsme se také informovali u investorů.

A tak jsme po vyhodnocení informací a odpovědných úvahách od realizace FVE odstoupili, protože jsme neměli spojení s PSP a nevěřili jsme v jalové jednání MPO za snížení výkupní ceny z FVE.

Dnes vidím, že pouze několik vyvolených tuto příležitost zorganizovalo a využilo, ostatním investorům skrytě informace zatajovalo já osobně jsem byl na jednání HV 9.12.2009 a slyšel jsem postoje a žádosti MPO i ERÚ za snížení v.ceny o 25%/rok 2010. že se tak nestane věděli pouze poslanci a jejich anonymní a.s.. ČEZ jejich FVE parky vykupoval a tak vyvolení nemají dodnes žádné starosti se zloději kroupami aj. Prostě dobře ošetřený podvod! NBÚ do ČEZu nemůže a Roman sedí v DR ČEZu, kde nahradil Kocourka s odkloněnými milióny! Kolik výnosů z FVE plní pol. pokladny je také další důležitá otázka! Její zodpovězení se může stát základním důkazem v odhalení zločinného kartelu současných parlamentních pol. stran
10. 02. 2013 | 20:58

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

karel 20:58

ano, přesně rozumím. Smrdělo to od samého začátku a smrdí to i teď.

Končím s komentováním, protože by se nadále sestávalo už z výzev k násilí.
10. 02. 2013 | 21:12

Občan napsal(a):

Vážení spoludiskutéři,
hádejte, kde sídlí ta loni vzniklá Aliance pro energetickou soběstačnost, o.s.? No, schválně si tipněte :o)))
10. 02. 2013 | 21:15

donal napsal(a):

zas mam o důvod víc volit komunisty
10. 02. 2013 | 21:19

stejskal napsal(a):

Dobrý večer,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
10. 02. 2013 | 21:25

Petr Havelka napsal(a):

Pane svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče,

nepřizvukuju. Hájím ty, kteří do tohoto byznysu šli se seriozním podnikatelským záměrem, vzali si úvěry a najednou se jim mění podmínky. To je jednoduše bordel ovšem ne podnikatelů.
10. 02. 2013 | 21:32

Pacák napsal(a):

Možná, až fotovoltaické panely doslouží, do Čechistánu práci přinesou. Neb provozovatelé potichu zmizí a s likvidací vysloužilých panelů si nebudou lámat hlavy. Údajně není žádným zákonem ošetřeno, kdo bude odpovědný za odstranění vysloužilých panelů.
10. 02. 2013 | 21:39

Občan napsal(a):

Pane Havelko,

Vy považujete za "seriózní podnikatelský záměr" snahu vydojit ze státu co to půjde? Já tedy ne.
Všichni, co šli do FV s cílem podnikat v ní, byli a jsou spekulanti, kteří "jenom" měli víc a lepší informace než ostatní.

Psal jste, ať si tedy stát ty FVE koupí. No, on to už to právě prostřednictvím ČEZu dělá - vykupuje FVE. Od některých majitelů, ne od všech.

Patrně by bylo nejlepší, kdyby je ČEZ vykoupil všechny a zlikvidoval je. Samozřejmě pod cenou a po odečtení nákladů na doběh a likvidaci. Protože jsou zbytečné a škodlivé.
Tím by se stát jako většinový vlastník ČEZu rázem zbavil dotací a z ušetřených peněz by mohl podpořit FV pro domácnosti a veřejnoprávní subjekty jako jsou školy, nemocnice úřady apod. Tedy pro FV určenou výhradně k vlastní spotřebě. PAK by se na ni SNAD dalo pohlížet jako na určitý environmentální přínos.
10. 02. 2013 | 22:13

jenicek napsal(a):

Žádný investoři do solární energie neexistují. Všichni, kdo zakládají své "podnikání" na státních dotacích a zákonem vynucených "výhodných" cenách jsou zločinci a patří samozřejmě do basy.
Mimochodem, Šich kromě zloděje bude i pěknej mašíbl:
http://www.inuru.com/index.php/nove-zdroje/technologie/591-volna-energie-sich-egely
Kdo je Egely z veletrhu Esoterika 2012:
https://www.youtube.com/watch?v=p4jR_DxlWsI
11. 02. 2013 | 01:37

jenicek napsal(a):

Mimochodem, Sedláka živí německý organizovaný zločin, resp. jeho výsadek na českém území, Heinrich Böll Stiftung. Ti se velmi kamarádí s českými médii jako třeba Respekt nebo Deník Referendum.
11. 02. 2013 | 01:51

Analytik napsal(a):

Je to jasné!
Příplatky inkasované ČEZem za solární energii končí na tučných kontech lékařů, učitelů a důchodců, zatímco tzv. solární baroni umírají hlady!
11. 02. 2013 | 08:18

paprika napsal(a):

Jeníčku, a co hlavička? Všichni, co zakládají své podnikání jsou zločinci- tedy všichni zemědělci, obecní, krajské úřady, ČEZ,celá energetika, mnoho dalších, to vše jsou zločinci. Člověče, Vy jste ale rozoumek!
11. 02. 2013 | 08:40

Xaver napsal(a):

Všechno zlé je pro něco dobré. Jakýsi ministr včera v televizi oznámil, že na solární elektrárny doplatíme 1 bilion Kč. To je 100 000,-Kč na každého občana. Tato částka odpovídá jednomu ojetému automobilu. Představte si tu hrůzu kdyby na naše silnice vyjelo navíc 10 milionů ojetých automobilů.
Děkuji našim prezidentům, premiérům, ministrům a poslancům, že umí odklánět naše peníze a tím nás od té hrůzy uchránili.
11. 02. 2013 | 09:51

xx napsal(a):

Úspěšný investor v oblasti obnovitelných zdrojů. To je asi tak lichotivé, jako když si Pavel Poc napíše do profilu, že je úspěšný podnikatel.

Srovnání se šrotovným je dobrý příměr. A taky ta fotovoltaika dopadla jako šrotovné. Chvilku boom a pak propad. Klasická umělá bublina.

Vše co je uměle udržováno v chodu, jakmile se přestane podporovat, upadne.

Je to jako pokus o stavbu perpetum mobile, když odpojíte přísun energie, nakonec se to zastaví a záleží jen na tom, kolik té energie do toho bylo vloženo.

Podporou neefektivních investic stát ničí příležitosti pro efektivní investice. To že byly zachráněny nějaký pracovní místa je ve skutečnosti jen prodloužení agónie. Ta nezaměstnanost nakonec stejně stoupla, jen o něco později. Máme nejvyšší počet lidí bez práce v historii a zvyšujeme lidem životní náklady umělou podporou neefektivních investic.

A pozor, nepleťte si pojmy s dojmy. Pro pana Šícha je ta investice i tak efektivní, vrátí se mi sice o něco později, ale vrátí se ziskem. Neefektivní je ta investice z hlediska ekonomiky, protože část návratnosti investice je hrazena z donucení státní moci, tedy silným monopolem.

Volný trh prý tvoří monopoly. A proto jej musí stát předejít a ty monopoly sám vytvořit. Ostatně stát je jeden velký monopol, navíc řízený velmi neefektivně, protože jej řídí vesměs průměrní až podprůměrní lidé.

Jak prohlásil náš prezident před 20 lety, "třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt."
11. 02. 2013 | 10:59

Občan napsal(a):

To xx:

To neřekl žádný prezident, ale Höschl. Tuším při udělení profesury někdy kolem r. 1991.
11. 02. 2013 | 11:30

xx napsal(a):

Občan: tak to si i Zeman bude muset zřídit stránku, co prezident neřekl ;)
11. 02. 2013 | 11:46

xx napsal(a):

Občan: jenomže by s tímto výrokem uspěl jen napůl. Jeho autorem sice není, nicméně jej citoval v parlamentu a použil jako argument v podstatě proti obecnému referendu.

http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/020schuz/s020006.htm

"Současně bych však chtěl varovat před obecně rozšířenou a dalo by se říci populistickou iluzí, která vychází z názoru, že hlas lidu je hlasem božím, a že to, co nespraví parlament, spraví občané.

Jsem si vědom toho, že zejména dnes v předvolebním období, kdy se každý poněkud bojí říci to, co by rozhořčilo voliče, mohou být další poznámky pokládány za provokativní. Ale prosím, abyste zvážili prostý fakt, že např. za středověku a ještě v pozdějších staletích byla většina veřejnosti nakloněna upalování čarodějnic a že to byla byť absolutistická, leč přesto osvícená vládnoucí moc, která toto upalování zakázala dávno před tím, než ke stejnému názoru veřejné mínění tehdejších občanů došlo."

"Toto populistické krédo ostatně napadá i psychiatr prof. Cyril Höschl ve svém projevu, který koncem září přednesl v pražském Karolínu. Chtěl bych velkou většinu svého diskusního příspěvku vyplnit právě touto citací, neboť se domnívám, že tak jako k tomuto ctihodnému shromáždění mluví zástupci různých profesí, neuškodí, jestliže k němu promluví - byť zprostředkovaně - i psychiatr."
11. 02. 2013 | 11:57

Občan napsal(a):

To xx:

Já tam čtu, že POSLANEC Zeman citoval v úterý 21. ledna 1992 psychiatra Höschla, který svá slova pronesl v září 1991 v Karolinu (u příležitosti jeho jmenování profesorem).

Takže nikoli prezident a nikoli v r. 1990 :o)
11. 02. 2013 | 12:47

xx napsal(a):

Občan: no jo, argumenty žádné, tak zbývá jen slovíčkaření a eventuálně ještě v nouzi nejvyšší pravopisné chyby. Jak se sáhne na milce, musí se bojovat všemi prostředky, že :(

Pfui Teufel.
11. 02. 2013 | 12:59

Ani nevim napsal(a):

To je tak slaboučké. Nějaký chudáček si stěžuje, že spekulace nevyšla?
11. 02. 2013 | 13:01

logig napsal(a):

Solární elektrárny, zateplování domů a další šílenosti, které prý řeší zaměstnanost, dopadnou stejně, alébrž protože všechny tyto šílenosti vymysleli ti co spravují naši zem. To jsou matematici s logickým uvažováním a vykutálení lobbysté.
11. 02. 2013 | 16:51

sol napsal(a):

Solární elektrárny nejsou špatný nápad, avšak zneužití nenažranci určitě. Panely patří na střechu RD k vlastnímu využití nikoli na pole jako zdroj vykrádání dotací.
12. 02. 2013 | 14:49

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy