Velký přehled sociálního vyloučení a začleňování v roce 2016

01. 03. 2017 | 21:27
Přečteno 2767 krát
Také v roce 2016 jsme pro vás sledovali hlavní události na ministerstvech, krajích i obcích, které měly a budou mít zásadní dopad na životy jedinců i rodin v sociálním vyloučení a na soužití všech. Přehledně je nyní prezentujeme v aktualizované mapě .

Není chudý jako chudý. Respektive – zatímco někde chudoba cti tratí, jinde ne. To platilo v Česku roku 2016 stále víc.

O tom, jak se chudým a sociálně vyloučeným lidem dařilo, rozhodovalo v loňském roce více než kdy dříve to, ve kterém regionu a kterém konkrétním městě v Česku bydleli. Městské a obecní politiky sociálního začleňování se od sebe stále více a více liší. Dobré a špatné praxe měst a obcí se od sebe ještě více vzdalují. A platí to hlavně v oblasti bydlení, která je klíčová pro to, zda se propad chudých a často zadlužených a na dávkách závislých rodin zastaví, nebo naopak urychlí.

Nejde přitom jen o ty nejchudší. Například dávky podpory bydlení pobírá v Česku přes 400 tisíc domácností, z nichž většina jsou tzv. chudí pracující. Tedy ti, kdo mají příjem z legální práce, ale nestačí jim na pokrytí všech výdajů spojených s bydlením.

A nejde jen o lidi, kteří jsou za určitých nepříznivých okolností ohroženi sociálním vyloučením. Jde i o všechny ostatní, kteří – například na kvalitě soužití a sousedských vztahů, nebo na pocitu bezpečí ve svém městě – na vlastní kůži poznají, zda a jak opravdu fungují politiky sociálního začleňování.

Kladno - Most - Vsetín vs. Brno - Ostrava

Pokud by naše fiktivní rodina, kterou sledujeme již od roku 1990, a zjišťujeme, jaký vliv na ni mají rozhodnutí politiků a úředníků, žila například v Kladně, propadla by se téměř jistě do některé z mnoha zdevastovaných ubytoven a platila za bydlení v malé rozbité a nevybavené místnosti v přeplněném objektu i 15 tisíc korun. Doplatek na bydlení by jí přitom celou platbu nepokryl, a proto by za bydlení doplácela například z příspěvků na děti a nezbývalo by jí dostatek peněz na potraviny a ostatní základní výdaje na život, vč. docházky dětí do školy.

Pokud by žila v Mostě, je pravděpodobné, že se dostala pod tlak SBD Krušnohor, dominantního majitele a správce bytů ve městě. Na dveřích u vchodu do jejího domu se objevila výzva, aby jeho nájemníci udávali „cikánské“ rodiny, pokud jsou podle jejich názoru nepřizpůsobivé. V novinách, které SBD Krušnohor vydává v nákladu 23 tisíc výtisků a zdarma rozdává do schránek ve městě, se od podzimu pravidelně objevují desítky přetištěných udání. SBD Krušnohor dál rozdmýchává nenávist mezi lidmi, místo aby se věnoval konstruktivnímu řešení problémů s bydlením v mnoha čtvrtích Mostu, které navíc sám při podvodné privatizaci v minulosti spoluzpůsobil.
Výhrůžkám senátora, hejtmana a starosty v jedné osobě čelí rodiny ve známém Vsetínském kontejnerovém bydlení na navážce bývalé skládky v Poschle. Starosta vloni obyvatelům této vyloučené lokality veřejně hrozil, že znovuobnoví praxi nuceného vyhošťování z města.

Pokud by však naše rodina žila například v Brně, je dobře možné, že patří mezi několik desítek z těch, kterým magistrát města nabídl vstup do pilotního programu dostupného bydlení v městských sociálních bytech. Brno se v roce 2016 stalo lídrem v pilotování obecního bydlení pro chudé a sociálně vyloučené.

Pokud rodina žije například v Ostravě, není vyloučené, že v roce, který začíná, také získá možnost bydlet v sociálním bytě. Zdejší magistrát nastartoval program, do kterého vkládá přes sto sociálních bytů. Souběžně s tím posiluje sociální služby prevence, ale také programy zaměstnanosti a inkluzivního vzdělávání.

V bydlení teď jde o všechno

Rozevírání nůžek mezi obecními sociálními politikami probíhá v době, kdy zákonodárci schválili významné změny v oblasti hmotné nouze a veřejné služby a vláda klopýtá při přípravě klíčové normy – zákona o sociálním bydlení.

V roce 2016 se přitom po pěti letech zastavil nárůst objemů vypláceného doplatku na bydlení – chudinské dávky, díky které mohou bydlet i ti, kteří nemají příjmy a bydlí v podstandardním bydlení. Pravidelný nárůst vyplacených dávek nesignalizoval, že se situace v terénu lepší. Signalizoval celou řadu jiných trendů: na straně jedné se projevovala vytrvalá snaha ministryně práce přibrzdit byznys s chudobou na ubytovnách, na straně druhé je zřejmé, že dávka se stala nedostupnější než dříve. Jinými slovy – kontaktní pracoviště Úřadu práce více hlídala, komu a za jakých okolností ji vyplácí. Snížení vyplácené dávky na 90% skutečných nákladů na bydlení také vedlo k tomu, že stále více nových ubytoven funguje v režimu kolaudovaného bydlení, což neznamená nutně vyšší standard bydlení a nižší ceny pro chudé, ale možnost čerpat jinou dávku podpory bydlení, a sice příspěvek na bydlení. Co se ale nezměnilo (s výjimkou některých měst, kterých sice stále přibývá, ale stále tvoří výraznou menšinu) je nedostupnost normálního bydlení pro chudé.

Rok 2016 přitom měl být rokem, kdy současná vláda napraví nečinnost všech vlád předchozích v čele s odpovědným ministerstvem pro místní rozvoj, a uvede do praxe zákon o sociálním bydlení. To se ale – jak známo – zatím nepovedlo, především proto, že ministerstvo pro místní rozvoj pokračovalo v obstrukcích proti sociálnímu bydlení a přípravy blokovalo.

Návrh zákona nyní zahájil svou legislativní cestu a bude závodit s časem, zda jej současná Poslanecká sněmovna Parlamentu schválí (a v jaké podobě) do konce svého funkčního období.

Ve stejnou chvíli vstoupila v platnost novela zákona o hmotné nouzi, která se zrodila před více než dvěma lety ze senátorské iniciativy Jaroslava Zemana, se kterým úzce spolupracuje exprimátorka Chomutova Ivana Řápková. Podle této novely mají uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce déle než půl roku, povinnost odpracovat nejméně 20 hodin veřejné služby, jinak jim automaticky poklesne dávka živobytí z životního minima 3410 Kč na existenční minimum 2200 Kč, a to i pokud projeví zájem pracovat, ale veřejná služba pro ně nebude dostupná. Novelizované znění zákona tak zavádí veřejnou službu v režimu, který se nápadně podobá Ústavním soudem zrušené podobě veřejné služby z Drábkových časů roku 2011.

Rokem 2016 počíná nepostřehnutý souboj o čas: co se stane dříve? Budou dostupné sociální byty, které bude garantovat veřejná správa ze zákona? Nebo dříve zaniknou či se radikálně zredukují dávky hmotné nouze v oblasti bydlení, jež umožňují přežívat v ubytovnách a jiných podstandardních, byť zcela nedůstojných podmínkách desítkám tisíc nejchudších a nejvíce sociálně vyloučených lidí? Odpověď se nedozvíme v roce 2017, ale ve střednědobém výhledu, až se okolo roků 2018 či 2019
budeme ohlížet zpět, co že se to vše před pár lety stalo a jaké to má nyní důsledky.

Až se práce vyplatí

Přestože v roce 2016 prožívá Česko časy nebývalé hospodářské konjunktury, významná většina sociálně vyloučených lidí se do práce nevrací. Pracovat se jim totiž stále nevyplatí, a to především kvůli neřešitelnému zadlužení. Přesto je to po dlouhé době poprvé, kdy klesá také počet dlouhodobě nezaměstnaných, tedy těch uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce déle než rok. Úřad práce a ministerstvo práce a sociálních věcí přiznávají, že dosavadní aktivní politika zaměstnanosti postavená především na veřejně prospěšných pracích, se v tomto případě míjí účinkem. I proto se pozvolna uplatňují praxe podporované ze strukturálních fondů, jež lze shrnout pod termín prostupné zaměstnávání, nebo spolupráce zprostředkovatele práce se sociálním pracovníkem (především neziskové organizace). Rozšiřuje se podpora dojíždění za prací a vzniká standard sociální práce Úřadu práce. To lze brát jako počáteční investici do nutných změn v podpoře zaměstnanosti sociálně vyloučených na cestě za bodem, kdy se legálně pracovat vyplatí i těm, kdo dluží a splácejí.

Rok 2016 je také zásadním milníkem v oblasti vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním. Do praxe vstoupila novela školského zákona, která zavádí pět stupňů nárokové podpory pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Novela, označovaná jako inkluzivní, nezpůsobila žádné dramatické otřesy, jak její odpůrci varovali, a naopak pozvolna otevírá vzdělávací příležitosti dětem se znevýhodněními na školách hlavního vzdělávacího proudu. Tuto nesmírně pozitivní změnu docení děti a sociálně vyloučené rodiny teprve v horizontu mnoha let.

Naší rodině se tedy v roce 2016 nedařilo lépe ani hůře. Rok 2016 však patří mezi ty, které přinesl mnoho důležitých změn, které ovlivní život naší rodiny v budoucnosti. Ať už v roce 2017, nebo ještě mnohem později. A není zatím možné říci, zda to bude převážně v dobrém, nebo špatném.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy