O sociálním darwinismu

21. 12. 2015 | 11:49
Přečteno 2979 krát
Jaká je zodpovědnost společnosti za ty méně úspěšné? Sociální darwinismus, krajní forma liberalismu, je spojený s myšlenkou, že: „opilec ležící v příkopě je přesně tam, kde má být.“

Svým způsobem se tento postoj k opilci v příkopě dá akceptovat. Opilec se pravděpodobně ráno zvedne a alespoň teoreticky může svůj život změnit. Co však, když v příkopě leží člověk, který je invalidou a sám se z příkopu již nikdy nezvedne?

Daný problém, na rozdíl od příkladu opilce v příkopě (výrok W. Sumnera), není problémem teoretickým, ale reálným problémem současné sociální práce. Na začátku tohoto roku na mediální hladinu pronikl případ ubytovny v Dluhonské ulici v Přerově, jakožto případ „obchodu s bezmocí“ (dané zařízení novináři označili jako lazaret). Čtěte ZDE V otřesných podmínkách ubytovny zde žili nesoběstační lidé. Z novinových článků vyplývá, že se jedná především o bývalé klienty léčeben dlouhodobě nemocných, azylových domů a psychiatrických léčeben. Jejich počet se v novinových článcích pohybuje kolem pětatřiceti (původním bydlištěm byli z více krajů ČR). Za ubytovnu platili něco přes deset tisíc korun (tuto částku byli schopni hradit díky vyřízení příspěvku na péči). Strava byla minimální, hygiena i péče zcela nedostatečná, některé články také naznačovaly šikanu ubytovaných.

Případ souvisel se situací spojenou s umísťováním seniorů, invalidů a nemohoucích lidí, kteří se dlouhodobě nacházejí, nebo se aktuálně ocitli, v situaci bezdomovectví, často vyžadují zvláštní režim a jejich zdravotní stav neumožňuje pobyt v běžném azylovém zařízení či přežít v podmínkách „ulice“. Tato situace může souviset s dlouhodobější životní drahou (ve spojitosti s bezdomovectvím, závislostí či dušení nemocí), ale také s relativně náhlou změnou situace v důsledku sociální izolace, zhoršení zdravotního a psychického stavu a snížení sociálních kompetencí samostatně řešit problémovou situaci. Řešit danou situaci je třeba v řádu dní, čekací doby ve vhodných zařízeních ale jsou často v řádu let. Vzniklo tak logicky prázdné místo na trhu „obchodu s chudobou“.

Na současnou situaci se nyní snaží reagovat Armáda spásy, která chce otevírat více domovů (zatím zřízených touto organizací pouze v Moravskoslezském kraji), sloužících jako sociálně-zdravotní zařízení pro lidi bez domova. Čtěte ZDE Problém je ale širší, dle informací MPSV z března existuje 72 zařízení, která slouží pro seniory, ale nemají registraci pro sociální služby, cílících dle MPSV více na seniory a invalidní důchodce s nízkými příjmy. V současné době přibývá lidí, kteří byli shledáni jako invalidní, nebo dosáhli důchodového věku, ale nemají nárok na výplatu důchodu a spojování bídy a nemohoucnosti tak bude v budoucnu logicky narůstat.

Další smutnou realitou současné sociální práce jsou nedostatečné nástroje na pomoc lidem žijícím na ulici. Na letošní Noci venku v Brně vedoucí oddělení řešící případy lidí nacházejících se v krizové situaci v Brně L. Ptáček shrnul svoji zkušenost: v Brně každoročně zemře na ulici 35-40 lidí.

V roce 2015 bylo v Brně zachyceno sociálními pracovníky 35 případů, v roce 2014 37 případů úmrtí lidí bez domova. V roce 2014 se sociální pracovníci snažili zjišťovat vedle věku zemřelých i přibližné příčiny úmrtí. Průměrný věk zemřelých v roce 2014 byl necelých 52 let. Jako nejčastější příčina úmrtí na ulici bylo zjištěno celkové selhání organismu. Dalšími příčinami byly, vedle úmrtí v souvislosti s chronickou nemocí, následky nečekaných okolností, jako jsou napadení, utonutí, uhoření v chatce apod. Dalšími důvody smrti bylo prochladnutí nebo otrava alkoholem. Počet lidí bez stálého domova v Brně je nyní odhadnut na přibližně 1950 osob.

V tomto kontextu lze zmínit problematiku zdravotní péče o lidi bez domova a také téma jejich bezpečnosti. Tématy diskriminace lidí bez domova na základě společenského statusu ve vztahu k přístupu ke zdravotní péči a zajištění ochrany v případě násilných útoků či úředním styku se začala tento rok v Praze na bázi občanského aktivismu zabývat skupina sociálních pracovníků. Tato forma aktivismu je jistě důležitá, její potřeba však vznikla již před lety. Připomeňme například, že o vraždách z nenávisti lidí bez domova nás média informují již delší dobu. A agresivní útoky na tuto skupinu jsou docela běžné, objevily se bohužel i případy, kdy lidé, kteří by měli před podobnými útoky lidi bez domova bránit, se sami stali zdrojem jejich obav. Čtěte ZDE

Téma nemohoucích lidí bez adekvátního zabezpečení, či životní podmínky lidí bez domova jsou asi extrémní případy, ukazující, že sociální darwinismus není jen záležitostí akademických debat. Právě proto si ale myslím, že sociální darwinismus do těchto debat patří a téma péče o nejpotřebnější by nemělo být jen záležitostí diskusí v rámci komunitního plánování sociálních služeb. A mělo by dle mého soudu také smysl debaty, které byly v 90. letech mezi intelektuálněji zaměřenou části veřejnosti poměrně běžné, znovu více obnovit. V té době přímou širší zkušenost s fungováním tržní ekonomiky měl asi málokterý z diskutujících. Možná je nyní na místě znovu začít o otázkách sociální spravedlnosti a politického a ekonomického myšlení intenzivněji diskutovat. A to ve světle zkušeností s praktickými dopady uplatňování určité politiky i stylu politické ideologie spojené s proklamováním „zázračné ruky trhu“. Také díky ideologii neoliberalismu se velmi obtížně obhajovala podpora pro ty, jež byli dříve součástí „většiny“ a jednoho dne se ocitli v extrémní nouzi.

Tyto diskuse by nicméně měly být rámovány současným ústavním pořádkem: Listina základních práv a svobod v rámci definování sociálních práv stanovuje v článku 30:
(1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci,
jakož i při ztrátě živitele.
(2) Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.
(3) Podrobnosti stanoví zákon.

Ze sociální legislativy ve vztahu k zajištění pomoci pro ty nejzranitelnější lze zmínit především Zákon o pomoci v hmotné nouzi a Zákon o sociálních službách. V §92 Zákona o sociálních službách je uvedeno:
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí místem trvalého nebo hlášeného pobytu osoby,


Otázkou do diskuse také je, jakým způsobem se snažit o dostatečné naplňování těchto legislativních norem. „Akademické debaty“ a debaty nad praktickými otázkami nemusí být tak odtržené, jak nám „zdravý selský rozum“ napovídá. Naštěstí, že je se současnou situací potřeba změnit, zdá se, není jen pocit sociálních pracovníků. A například rozšiřování potravinových sbírek, či větší senzitivita některých novinářů k sociální problematice, snad naznačuje, že i část veřejnosti dává najevo, že sociální darwinismus není doktrína, která by se mohla stát základem vzájemného soužití ve společnosti.

Autor využil předchozí rozpracování tématu v článcích publikovaných v časopisech A2larm a Sociální práce.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy